Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2012"

Transkript

1 Fængselsfunktionæren 4 Fængselsforbundet April 2012

2 Nr Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Sådan sparer man 750 millioner kroner 16 Kritik af rettighederne i fængslerne 17 William Rentzmanns kommentar 18 Noget for noget-ordningen virker 10 Vi taler samme sprog som de indsatte 12 Fem om faglighed 13 En god dag på arbejdet 16 Efterlønnen til eksamen 18 Genvalg i Jyderup 19 Kilmainham - en turistoplevelse i Dublin Udgivet af Fængselsforbundet Ramsingsvej 28 A, st. th Valby Tlf Fax Redaktion: Forbundsformand Kim Østerbye (ansvh.) Redaktør: John Rasmussen Talosvej 7, 2770 Kastrup Tlf Mobil Layout, produktion og tryk: Imprint Grafiske Løsninger Thurøvej Næstved Tlf Fax ISSN: Nyt fra Tjenestemændenes Forsikring 23 Navne 24 Tjenestemændenes Forsikring Forsiden: Anstalten ved Herstedvester fik besøg af justitsminister Morten Bødskov, direktør William Rentzmann, forbundsformand Kim Østerbye og medlemmer af Folketingets Retsudvalg i marts Indlæg til Fængselsfunktionæren: Artikler og debatindlæg modtages pr. som vedhæftet fil. Husk at angive navn, stilling og tjenestested (eventuelt privatadresse) samt telefonnummer, i tilfælde af spørgsmål fra redaktionen. Debatindlæg må max. være på 750 ord eller tegn inkl. mellemrum. Foto modtages gerne. Indlæg senest den 14. i måneden før optagelse. Artikler og læserindlæg er ikke nødvendigvis et udtryk for redaktionens holdning eller forbundets mening. 2 Fængselsfunktionæren

3 Når det nu virker at løslade på prøve LEDER Af Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet Det er for nemt at lade sig rive med, af den første, den bedste folkestemning og begrænse brugen af prøveløsladelser. Efter Marlene Duus-sagen har flere politikere fra højre og venstre side i folketingssalen ønsket at stramme op over for prøveløsladelser. Politikernes reaktion er helt efter bogen, når man tænker på, at Marlene Duus blev smidt ud af vinduet fra 3. sal af en jaloux ekskæreste, og at han i dag via samfundets hjælp er kommet hurtigere tilbage til livet end hun selv. Det er let at lade sig gribe af denne historie og lade følelserne og hævntørsten skygge for den samfundsmæssige fornuft. For historien gør selvfølgelig stort indtryk. Det er dét, som politikerne reagerer på. Men som kriminalforsorg må vi ikke desto mindre holde blikket stift rettet mod fremtiden og lade samfundsfornuften råde. Tallene fra Kriminalforsorgen viser, at det giver god mening at løslade afsonere før tiden. Der er langt færre - blandt dem, som bliver prøveløsladt efter halv tid der begår ny kriminalitet, end generelt blandt de løsladte. Vi er altså ikke ude i det glade tagselv-bord, hvor vi blot løslader folk og håber, at de ikke kommer tilbage. Tværtimod er der rationelle argumenter for, at vi viser tillid til de løsladte. Det er simpelthen en god investering. Med prøveløsladelserne giver vi afsonerne en chance for et liv uden kriminalitet. Samtidig holder vi hånd i hanke med dem, og deres reststraf bliver ikke annulleret. Debatten illustrerer, at der kan være forskel på vores syn på de indsatte i landets fængsler, og den tilgang, som resten af samfundet har. Hvor samfundet og domstolene i høj grad tænker bagud på ofrene og på den straf, som en forbrydelse skal udløse, tænker vi fremad på de ting, der kan sikre, at de dømte ikke begår samme kriminalitet igen. Det giver god mening, både rent menneskeligt, når man som fængselsbetjent til daglig går op og ned ad kriminelle, og ud fra et alment hensyn om at begrænse kriminaliteten i samfundet. Vi må altså ikke forfalde til forhastede beslutninger alene på baggrund af enkeltsager - som sagen med Marlene Duus. Det er ikke fordi, vi er bløde, men fordi prøveløsladelser virker og tjener samfundet bedst. Fængselsfunktionæren

4 Sådan sparer man 750 millioner kroner Konsulentfirmaet Deloitte foreslår, at fængslerne i stigende grad specialiseres. For eksempel foreslås det, at Statsfængslet i Vridsløselille omdannes til et særafdelingsfængsel og får tilført behandlingspladser fra Statsfængslet i Nyborg. Skru ned for bemandingen, sænk sygefraværet, køb billigere ind, spar på administrationen og sæt færre kriminelle i fængsel. Det er nogle af forslagene i et nyt sparekatalog, som skal bruges til at skære i Kriminalforsorgens budget. Det er i bund og grund enkelt: Hvis der bare er færre fanger og færre medarbejdere, bliver det meget billigere at drive landets fængsler. Det er muligvis grundtanken bag en ny analyse, som konsulentfirmaet Deloitte har udarbejdet for Kriminalforsorgen. I analysen peger firmaet på områder, hvor man mener, der kan spares penge i kriminalforsorgen. Lægger man spareforslagene sammen, løber man op i et astronomisk beløb på omkring 750 millioner kroner om året. Det svarer til 25 procent af Kriminalforsorgen budget på ca. 3 milliarder kroner. Dette beløb omfatter 500 millioner kroner, som man mener, kan hentes ved at sænke antallet af fanger i fængslerne for eksempel ved at gøre alle korte domme betingede og øge brugen af fodlænker og prøveløsladelser. Hvis disse forslag skal realiseres, kræver det dog, at Folketinget beslutter sig for en helt ny retspolitik i Danmark. Ser man bort fra denne del af sparekataloget, er der forslag for et sted mellem 150 og 280 millioner kr. Det er den realistiske spareramme på kort sigt, som Kriminalforsorgen arbejder videre med. Vicedirektør Ole Hansen oplyser, at direktoratet har etableret et særligt effektiviseringssekretariat og ti arbejdsgrupper, som skal analysere sparekatalogets forslag. 4 Fængselsfunktionæren

5 I løbet af foråret skal arbejdsgrupperne analysere forslagene, og vurdere, om de kan iværksættes. Derefter vil sparekataloget indgå i de politiske forhandlinger om den næste flerårsaftale for Kriminalforsorgen, siger Ole Hansen. Vicedirektøren kan altså ikke på nuværende tidspunkt vurdere, hvor mange penge, der skal spares i den sidste ende. Flere alenevagter Et af de steder, som Deloitte mener, at man kan finde penge, er i vagtplanlægningen. Konsulentfirmaet vurderer, at der kan spares et større millionbeløb, hvis medarbejderne har færre sygedage. Det er altså gået op for Deloitte, at sygefraværet i Kriminalforsorgen er meget højt. I gennemsnit har en fængselsbetjent mere end dobbelt så mange sygedage, som landets øvrige statsansatte. Desuden mener konsulenterne, at der kan findes penge ved, at der er færre på vagt. Det formuleres på denne måde i sparekataloget: Deloitte foreslår, at fængslerne i stigende grad for eksempel på baggrund af et it-værktøj anvender en risikobaseret tilgang til dimensionering af bemandingen med henblik på at nedjustere bemandingen på afdelinger på tidspunkter med dokumenteret lav risiko. På dansk betyder det for eksempel, at man vil øge brugen af alenevagter. Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er ikke begejstret for dette forslag. Det er den helt forkerte vej at gå. Der bør slet ikke være alenevagter i fængslerne. Du udsætter den enkelte fængselsbetjent for en alt for stor risiko, når du placerer medarbejderen på en fængselsgang alene med de indsatte. Både psykisk og fysisk er det helt afgørende, at man altid har en kollega at læne sig op af, siger formanden. Han mener, at forslaget afspejler en helt forkert tilgang til, hvordan man får Kriminalforsorgen til at fungere bedre: Hvis man tror, at man kan spare penge ved at forringe arbejdsmiljøet, så må man tro om igen. Det vil være som at tisse i bukserne. Det er måske nok rart i begyndelsen at spare lidt penge på bemandingen, men meget ubehageligt, når man på længere sigt skal samle regningen op på grund af forhøjet sygefravær og øget nedslidning. Heller ikke i Kriminalforsorgen er der begejstring for ideen. Det fremgår af Deloittes rapport, at direktoratet og Justitsministeriet finder forslaget meget betænkeligt. Kim Østerbye mener, at det er ironisk at konsulentfirmaet både foreslår lavere sygefravær og lavere bemanding. Vi vil gerne have bragt sygefraværet længere ned, men det gør man ikke ved at sige til medarbejderne, at de ikke skal være syge. Man bliver nødt til at bakke det op med løsninger og lavere bemanding er ikke en løsning, siger Kim Østerbye. Billige indkøb Det er dog ikke alle forslag, som Kim Østerbye er kritisk over for. Det gælder blandt andet sparekatalogets forslag om billigere indkøb og bedre organisering. Det er Deloittes vurdering, at der i alt kan spares et sted mellem 87 og 153 millioner kroner ved at spare på indkøb, administration og hjælpefunktioner. Der kan givetvis hentes nogle penge, hvis vi tilrettelægger arbejdet bedre ved at ændre Kriminalforsorgens organisation. Og det er selvfølgelig også en god idé, hvis man kan spare penge ved at skære i huslejen, indkøb og administration. Konsulentfirmaet foreslår blandt andet, at man sparer på indkøbet ved at lukke arresthuskøkkener og effektivisere rengøringen. Desuden foreslår Deloitte, at man udnytter Kriminalforsorgens kapacitet bedre ved i højere grad at samle særafdelingerne på færre fængsler. Det vil sige særafdelingerne for kvinder, unge, negativt stærke indsatte og narkobehandling, og ved at oprette specialfængsler. Konkret foreslås det blandt andet, at Statsfængslet i Vridsløselille omdannes til et særafdelingsfængsel og får tilført lukkede behandlingspladser fra Statsfængslet i Nyborg. Højere belæg Deloitte foreslår også, at belægsmålet permanent hæves fra 92 procent. I øjeblikket ligger det på 95 procent. Ifølge Kim Østerbye er det et af de mindst overraskende forslag i sparekataloget: Det er jo på ingen måde lykkedes at opfylde det nuværende belægsmål på 95 procent, så det overrasker mig ikke, at man vil fortsætte med en højere belægsmålsætning end 92 procent. Det er klart, at man sparer penge ved at proppe flere ind i fængslerne, men er det en god idé? Af Søren Gregersen Fængselsfunktionæren

6 Kritik af rettighederne i fængslerne Fangerne i landets fængsler har langt flere rettigheder i dag end for 200 år siden, men forholdene for de indsatte halter stadig på nogle punkter. Det mener to forfattere, som har skrevet en bog om emnet. Hvis Anders Breivik sad i et dansk fængsel, ville han formentlig ikke få lov til at udtale sig til pressen. Kriminalforsorgen ville veje hensynet til ofre og pårørende højere end ytringsfriheden. Sådan er det ikke i Norge. Her har alle indsatte ret til at udtale sig til journalister. Også selvom man hedder Breivik og koldblodigt har slået 77 mennesker ihjel. Ifølge de europæiske fængselsregler bør alle indsatte også Anders Breivik have lov til at udtale sig til pressen. Bogen Fængsler og menneskerettigheder gennemgår reglernes udvikling frem til i dag. Ifølge Hans Jørgen Engbo, der er inspektør i Anstalten ved Herstedvester, er det et eksempel på, at Danmark ikke lever op til menneskerettighederne fuldt ud. Står det til ham, skal ytringsfriheden gælde alle. Kriminalforsorgen skal ikke blande sig i, om en indsat taler med pressen eller ej. Vi er sat i verden for at fuldbyrde straf og ikke for at administrere mediepolitik. Hans Jørgen Engbo mener, at det skal være op til medierne at vurdere, om man bør interviewe en fængslet eller ej. Det var netop, hvad der skete i Norge. Da BBC bad om at få et interview med Anders Breivik, rejste det massive protester. Nordmændene var ikke begejstrede for udsigten til at se et interview med massemorderen på tv. BBC valgte derfor at droppe planerne. Statens slaver Hans Jørgen Engbo har sammen med historikeren Peter Scharff Smith fra Institut for Menneskerettigheder skrevet bogen Fængsler og menneskerettigheder. Bogen beskriver, hvordan rettighederne i fængslerne har udviklet sig i løbet af mere end 200 år. Kigger man på de store træk, er der ikke tvivl om, at udviklingen er gået fremad, og at de indsatte har langt flere rettigheder i 2012 end i Peter Scharff Smith siger: Tidligere fik man frataget sine civile rettigheder, når man blev fængslet. I USA karakteriserede man ligefrem de indsatte som statens slaver. Men efter Anden Verdenskrig, er der opstået en bred enighed om, at frihedsberøvede bør beholde de fleste af deres rettigheder. De to forfattere mener dog, at de seneste årtier har været præget af en mere populistisk straffepolitik med strafskærpelser. Det har hæmmet udviklingen i retning af flere rettigheder til de indsatte. Hans Jørgen Engbo peger blandt andet på, at Danmark i dag ikke lever op til de europæiske fængselsregler på flere punkter. Udover adgangen til censur over for indsatte, er der problemer i forhold til den måde, vi i Danmark bruger disciplinærstraffe på. Straffene bruges skabelonagtigt i stedet for som sidste udvej, som det kræves i de europæiske regler, siger Hans Jørgen Engbo. Tilsvarende mangler der regler for, hvordan de indsatte bliver underrettet om disciplinære indberetninger, og hvordan han eller hun forbereder sit forsvar. De indsatte i Danmark mangler også muligheden for at indbringe disciplinærstraffe for en uafhængig myndighed. I Danmark er den uafhængige myndighed nemlig Direktoratet for Kriminalforsorgen. Det er næppe uafhængigt nok, ifølge Hans Jørgen Engbo. Desuden bruger vi alt for ofte isolation som disciplinærstraf i form af strafceller: Ifølge de europæiske regler burde isolation som straf kun anvendes i ganske særlige tilfælde. I Danmark er der sket en fordobling på ti år, og der er i samme periode etableret 30 nye isoleringsceller, siger Hans Jørgen Engbo. Grønlændere på Herstedvester Ifølge inspektøren er det også et væsentligt problem, at der sidder grønlændere på ubestemt tid i Anstalten ved Herstedvester flere tusind kilometer fra deres hjem. Han mener, at Danmark sandsynligvis ville tabe en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvis en sådan sag blev anlagt. Der er dog også områder, hvor Danmark har en mere liberal holdning til de indsattes rettigheder. Det gælder i for- 6 Fængselsfunktionæren

7 Kommentar fra William Rentzmann hold til muligheden for at udgive bøger. Da Peter Lundin i 2009 skrev bogen En morders bekendelser blev der rejst kritik af Kriminalforsorgen, men kritikken var uberettiget. Kriminalforsorgen har nemlig ikke hjemmel til at stoppe indsattes bøger. Der er altså forskel på ytringsfriheden, alt efter om man som fange udtaler sig til en avis, eller skriver en bog. Men giver det ikke god mening, at vi i Danmark kan skåne ofrene for avisinterview med forbrydere som Anders Breivik? Det kan det i visse tilfælde gøre, siger Peter Scharff Smith, men det bør primært være pressens opgave at håndtere den problemstilling og det er under alle omstændigheder ikke en god løsning at lave en generel begrænsning af alle indsattes ytringsfrihed. Af Søren Gregersen Både i bogen og i artiklen fremstilles det som et faktum, at vi overtræder De Europæiske Fængselsregler (EPR) og også visse af menneskerettighederne. Det er jeg ked af, for det kunne give det indtryk, at sådan er det og det er vi bare ligeglade med. Sådan er det naturligvis ikke. Vi ser det faktisk som et af de allermest fundamentale krav til vores virksomhed at overholde menneskerettighederne, hvilket da også fremgår af vores Principprogram. Med hensyn til spørgsmålet om indsattes ytringsfrihed har Engbo selvfølgelig lov til at mene, at reglen burde være anderledes. Men det undrer mig, at han i artiklen kan udtale som et faktum, at reglerne ikke lever op til menneskerettighederne fuldt ud. Reglen i Straffuldbyrdelsesloven er vedtaget af Folketinget på grundlag af indgående overvejelser i Straffelovrådet og Justitsministeriet om netop overensstemmelsen med Grundloven og Art. 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvem der måtte få ret, den dag der måtte komme en dom fra Menneskeretsdomstolen, men jeg synes, det ville være rimeligt i det mindste at have givet udtryk for, at der er forskellige meninger om spørgsmålet. De Europæiske Fængselsregler har vi selv været med til at udforme i sin tid og til at revidere i Efter revisionen gennemgik vi omhyggeligt vores regelværk for at sikre overensstemmelse med De Europæiske Fængselsregler. Det gav anledning til ændring på 3 områder: en lovændring (absolut krav om kønsfællesskab ved visitation) og to mindre ændringer af de administrative regler. Herefter var og er det stadig - vores opfattelse, at de danske regler stemmer overens med De Europæiske Fængselsregler. På et par af de områder, hvor der kunne være tvivl, har vi støttet os til Justitsministeriet. Det gælder fx spørgsmålet om klageadgang til en uafhængig myndighed. I Danmark er der adgang til at klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen og til Folketingets Ombudsmand og til at indbringe en sag for domstolene efter Grundlovens 63, hvis sagen ikke er omfattet af den særlige klageadgang i Straffuldbyrdelsesloven. Det fremgår i øvrigt af bemærkningerne til klagereglerne i de gældende Europæiske Fængselsregler, at Ombudsmanden i denne forbindelse betragtes som en uafhængig myndighed. Det tager jeg som udtryk for, at Europarådet anser vores model for at være i overensstemmelse med De Europæiske Fængselsregler. Det er da også Justitsministeriets opfattelse, at den danske ordning ikke giver problemer i forhold til menneskerettighederne, hvilket fremgår af forarbejderne til den seneste revision af Straffuldbyrdelsesloven. I forbindelse med denne revision, som træder i kraft den 1. april i år, har Justitsministeriet i øvrigt hvilket også fremgår af lovforarbejderne - foretaget en generel vurdering af loven i lyset af blandt andet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Dette har ikke givet anledning til at foreslå ændringer på de ovennævnte områder. Men jeg vil gerne understrege, at selvom vi opfylder menneskerettighederne og De Europæiske Fængselsregler, så er der tale om minimumsregler, og derfor er der selvfølgelig god grund til at hæve underliggeren og gøre tingene bedre. Det forsøger vi da også løbende at gøre og på langt de fleste områder ligger vi væsentligt over minimumskravene. For tiden er vi i gang med forbedringer på flere af de områder, der nævnes i bogen, f. eks. med hensyn til besøgsforhold og kvinders afsoningsforhold. Vi er også ved at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se på, om vi kan nedbringe brugen af strafcelle. Dette sker netop på baggrund af den stigning i brugen af strafcelle, som nævnes i artiklen fordi vi ønsker at begrænse brugen af isolation mest muligt. Så alt i alt tror jeg vi alle er enige om målet, og det anser jeg for det vigtigste. Fængselsfunktionæren

8 Noget for noget-ordningen virker Resultaterne er gode i den såkaldte noget for noget-ordning, hvor afsonere bliver prøveløsladt efter halv tid. Alligevel ønsker politikere fra V og S opstramninger. Det virker, når udvalgte afsonere bliver prøveløsladt allerede efter halvdelen af strafperioden. Der er nemlig færre i denne gruppe af dømte, som begår ny kriminalitet, end generelt. Det viser tal fra Kriminalforsorgen. I perioden 2006 til 2009 vendte 7 procent af dem, som blev prøveløsladt efter halv tid tilbage til Kriminalforsorgen inden for to år. Generelt gælder det 34 procent blandt fængselsdømte, der har afsonet deres straf. Der er altså fire gange mindre risiko for, at man laver ny kriminalitet, når man bliver løsladt hurtigt, end blandt gennemsnittet. Årsagen til dette skyldes formentlig, at man skal gøre sig særligt fortjent til at blive omfattet af ordningen eller have et godt socialt sikkerhedsnet. Derfor hedder ordningen noget for noget. Tanken er, hvis den dømte viser, at han eller hun er motiveret for at leve et Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen, lægger vægt på, at straffen er en vigtig del af en fængselsdom: Hvis det alene handler om resocialisering, burde man slet ikke fængsle folk, siger han. 8 Fængselsfunktionæren

9 liv uden kriminalitet, giver samfundet til gengæld vedkommende lov til at forlade fængslet hurtigere end normalt. De omkring personer, som har brugt ordningen, siden den blev indført i 2004, har derfor alle gjort noget særligt eller har en særlig baggrund. Enten har de gjort noget særligt ved for eksempel at uddanne sig, deltage i misbrugsbehandling eller gennemføre et andet behandlingsforløb. Ellers har de gode personlige relationer i form af gode stabile familieforhold og et godt socialt netværk. I Kriminalforsorgen er holdningen den, at prøveløsladelser er et velfungerende værktøj, der kan medvirke til at resocialisere den indsatte, samtidig med at man bevarer kontrollen over den indsatte. Vicedirektør i Kriminalforsorgen, Annette Esdorf, siger: Vi synes, det er et godt redskab til indsatte, der er motiverede og har gode personlige forhold. Og det er ikke sådan, at vi slipper dem ved prøveløsladelsen. Der er fortsat mulighed for at kontrollere den indsatte i form af tilsyn og hjælp til behandling mod misbrug af alkohol eller narkotika. Marlene Duus Til trods for ordningens gode resultater, foreslår retsordførerne for landets to største partier opstramninger. De mener, at det skal være sværere at få adgang til ordningen. Marlene Duus-sagen har nemlig illustreret, at gerningsmænd i nogle tilfælde kommer hurtigere tilbage til livet, end deres voldsofre. Marlene Duus blev overfaldet og smidt ud af vinduet af hendes ekskæreste. Han blev ganske vist idømt seks års fængsel for drabsforsøg, men efter tre års afsoning fik han mulighed for at uddanne sig og arbejde hos kokken Claus Meyer, mens hun selv stadig må slås med massive skader og er 50 procent invalid. Karsten Lauritzen (V) og Ole Hækkerup (S) mener, at der er behov for at stramme løsladelsesreglerne op efter Marlene Duus-sagen. Karsten Lauritzen siger: Jeg mener ikke, at personer, der har begået personfarlig kriminalitet, skal løslades efter halv tid. Der er et hensyn at tage i forhold til offeret. Vi vil ikke afskaffe ordningen, men vi mener, at vi skal forrykke balancen. Tilsvarende siger Ole Hækkerup: Jeg mener, at vi bliver nødt til at ændre praksis i ordningen efter den aktuelle sag. At resultaterne faktisk viser, at ordningen virker, ændrer ikke de to retsordføreres holdning. Karsten Lauritzen lægger vægt på, at en fængselsdom handler om at straffe forbryderen: Vi mener ikke, at man skal fængsle for at resocialisere folk. Hvis det alene handler om resocialisering, burde man slet ikke fængsle, siger han. Også Ole Hækkerup peger på, at der er hensyn at tage i forhold til retsfølelsen, og at man derfor bør være mere tilbageholdende med prøveløsladelserne: Ordningen er ikke en fejl. Det er ok, at man giver særlige tilbud, men man skal tænke på, hvem man giver tilbuddet. Jeg mener, at retsfølelsen er et legitimt begreb, som vi skal tage hensyn til. Den socialdemokratiske retsordfører peger i øvrigt på, at ordningen blev opfundet af den borgerlige regering. Det var et forslag, som Venstre stod bag, så jeg gider ikke høre, hvis de borgerlige fører sig frem med, at den nuværende regering er slap og lukker afsonerne ud, siger Ole Hækkerup. Varsomme med at prøveløslade Vicedirektør Annette Esdorf gør opmærksom på, at Kriminalforsorgen allerede i dag er varsomme med at prøveløslade voldsforbrydere efter halvdelen af afsoningen. Årsagen til, at der er så få af de prøveløsladte, der vender tilbage, er, at man bliver håndplukket til ordningen. Afsonere, der har begået særlig alvorlig vold, kommer typisk ikke ud allerede efter halv tid. Men muligheden bør foreligge. Det er med til at motivere denne gruppe af afsonere, siger hun. Anette Esdorf understreger i øvrigt, at Marlene Duus gerningsmand ikke er omfattet af noget for noget-ordningen. Mangel på pladser Det politiske ønske om opstramninger af noget for noget-ordningen kommer kun et år efter, at den borgerlige regering lempede ordningen. Det skete som en del af en plan for at skaffe flere pladser i Kriminalforsorgen. Karsten Lauritzen er dog klar til at finde flere pladser, hvis der er færre, som bliver omfattet af ordningen. Hvis en opstramning øger pres på kapaciteten, så må vi kigge på det, siger han. Af Søren Gregersen Fængselsfunktionæren

10 Vi taler samme sprog som de indsatte Landets værkmestre udfylder en vigtig funktion: I modsætning til betjentene går vi op og ned af de indsatte hele dagen, siger Kim Stæhr fra Statsfængslet i Horserød. Når man går ind i smedjen i det åbne fængsel i Horserød, er det svært at se forskel på de indsatte og de ansatte. Alle er iført det samme tøj og udfører samme arbejde. Det er ikke tilfældigt. Ifølge værkmester Kim Stæhr der har arbejdet i fængslet i ni år er det meningen, at smedjen skal fungere som en arbejdsplads ude i det civile liv. Både i forhold til de opgaver, de indsatte udfører, mulighederne for videreuddannelse og den måde, man taler med hinanden. Vi taler ikke anderledes til de indsatte end med andre medarbejdere. Vi bruger samme jargon, siger Kim Stæhr. Det betyder også, at tonen til tider kan være hård: Men det tager de indsatte ikke ilde op. Jeg tror, det hænger sammen med, at vi er sammen med de indsatte i otte timer hver dag. Det betyder, at de ser anderledes på os, end på fængselsbetjente, som de måske kun er sammen med et kvarter. Og kedeldragten betyder noget i sig selv: Jeg tror, at forholdet mellem indsatte og ansatte er anderledes, hvis man har en uniform på, siger værkmesteren. Han peger på, at den eneste forskel på smedjen og arbejdspladser uden for fængslet, er, at man er mere rummelige over for medarbejderne i Horserød. De tolv indsatte og to værkmestre på Ifølge Kim Stæhr fra Statsfængslet i Horserød, spiller landets værkmestre en meget vigtig rolle i Kriminalforsorgen i kraft af, at de er sammen med de indsatte otte timer hver dag. værkstedet producerer hæve-sænke borde, som blandt andet afsættes til Kriminalforsorgens kontorer, skilte til Naturstyrelsen og en række andre metalprodukter. Ved siden af smedjen ligger snedkerværkstedet, hvor de indsatte også har mulighed for at udføre deres ugentlige 37 timers arbejdspligt. Herudover er der også et bygningsværksted og et teknisk anlæg. I alt er der 24 ansatte værkmestre i fængslet. Det lyder måske af mange, men faktisk var der 31 for få år siden. Ja, der er en del stillinger, som ikke er blevet besat på grund af fængslets økonomi. Det er noget skidt, for det er det samme arbejde, vi udfører, og i modsætning til fængselsbetjente har vi ingen afløsere. Det kan give problemer ved sygdom eller ferie. Udfordringer i faget En anden og mere generel problemstilling er ifølge Kim Stæhr, at landets værkmestre ikke altid er gode nok til at markedsføre sig selv. Vi tager måske et skridt baglæns i forhold til at vise, hvad vi kan, siger han, og det er ærgerligt, for værkmestrene spiller en vigtig rolle både i kraft af den daglige kontakt med de indsatte, og i forhold til Kriminalforsorgens resocialiseringsopgave. 10 Fængselsfunktionæren

11 Værkstederne på Statsfængslet i Horserød har eksempelvis styrket uddannelsen af de indsatte. Nu er det blandt andet muligt at gå i gang med en erhvervsuddannelse inden for møbel- eller metalfaget. De indsatte får i løbet af efteråret mulighed for at gennemføre grundforløbets 20 uger i fængslet. Når de senere vil gå i gang med uddannelse, sparer de denne tid. I den forbindelse er fængslet ved at etablere et særligt undervisningslokale, hvor den teoretiske undervisning skal foregå. Det betyder, at værkmestrene også kommer til at fungere som fagskolelærere i traditionel forstand. Værkmestrene skal altså udfylde en bredere rolle. Fængslet samarbejder om uddannelserne med flere erhvervsskoler og fængslets eget VUC: Vi har det mest fantastiske samarbejde med uddannelsescentret CELF i Nakskov. For eksempel kan dømte fortsætte deres lærlingeuddannelse hos os. Kortere uddannelse Når der kommer flere opgaver, er det måske ironisk, at værksmestrenes uddannelse er blevet forkortet. Tidligere varede den tre år, nu varer den kun to. Det er vi kede af. Vi vil for eksempel gerne have mere uddannelse i sagsbehandling, siger Kim Stæhr. Han har selv efterfølgende taget efteruddannelse på dette område, hvilket betyder, at han nu kan varetage samme funktion som en fængselsbetjent. Det kan man ellers ikke, hvis man er uddannet på den nye uddannelse. Smedjen i Horserød producerer blandt andet hæve-sænke borde og skilte til skovene. Af Søren Gregersen Fængselsfunktionæren

12 Fem om faglighed Værkmester Vivianne Brock har arbejdet i Arresthuset i Randers siden 1997 bortset fra et lille svinkeærinde på to år i Arresthuset i Hobro. Hvad forstår du ved god faglighed? Det handler om, at man har en god viden, om det man laver. At man sørger for, at de ting man laver er i orden, og at man kan samarbejde med sine kollegaer på en god måde. Er der områder i hverdagen, hvor du gerne vil være fagligt bedre? Jeg vil gerne være bedre til de administrative opgaver. Det gælder især vores økonomisystem. Hvordan ser du udviklingen i faget som værkmester? Jeg ser udviklingen som nedadgående. Der er stigende fokus på behandlingsprojekter og uddannelse af de indsatte altså de tilbud, som skolelærere, pædagoger eller psykologer står for mens der er faldende fokus på de ting, som værkmestrene gør med de indsatte. Det er synd. Jeg oplever, at mange indsatte er glade for cellearbejdet. De tjener penge og får tiden til at gå. På hvilke punkter er der behov for at styrke fagligheden i faget? Det kommer an på, hvad Kriminalforsorgen vil bruge sine værkmestre til. Hvis vi skal tage større del i uddannelsesdelen, bør vores faglighed styrkes på dette område. Har du forslag til, hvordan Fængselsforbundet kan være med til at styrke fagligheden? Jeg mener, at Fængselsforbundet skal være med til at definere, hvad værkmestrenes rolle skal være fremover, hvis cellearbejdet er ved at blive udfaset. Af Søren Gregersen 12 Fængselsfunktionæren

13 En god dag på arbejdet Som formand for Fængselsforbundet deltager jeg i utrolig mange kriminalpolitiske aktiviteter. Det gør jeg selvfølgelig af flere grunde, men allermest for at påvirke og sælge en kriminalforsorg i særklasse. Jeg har efterhånden rejst en del rundt i Norden og resten af verden i håb om at blive klogere og samtidig sælge den danske måde at gøre tingene på. Onsdag den 14. marts var en rigtig god dag både som formand, som menneske og i den danske kriminalforsorgs ånd. Jeg var en del af et selskab som blandt andet bestod af en række folketingspolitikere der var inviteret på besøg i to af vores institutioner. De ville gerne vise os, hvordan de gør en forskel. Jeg mødte med spænding op på pension Engelsborg, hvor jeg i øvrigt selv har arbejdet for mange år siden. De ville vise os, at det nytter noget at lave udslusningsforløb, der tager sit udgangspunkt i individet. Midt i det grønne Lyngby mødte jeg en blandet gruppe medarbejdere socialrådgivere, socialpædagoger og fæng- Forbundsformand Kim Østerbye var i marts på rundtur i to af Kriminalforsorgens institutioner sammen med en delegation af politikere. Fængselsfunktionæren

14 Herstedvesters grå og nedslidte ringmur. selsbetjente som i fællesskab, og jeg mener i fællesskab, gør en forskel for klientellet. Jeg blev modtaget og budt velkommen med en glæde og en positiv indstilling til jobbet, som jeg virkelig var overrasket over. Der var gejst og livsglæde over at være en del af en arbejdsplads, som skaber resultater. Jeg talte et par gange undervejs med den stolte chef, der virkelig brænder for, at familiemodellen bliver udvidet, hvilket man ikke kan fortænke hende i. Det virker jo. Engagerede medarbejdere på Herstedvester Ved middagstid var turen nået til Herstedvester. Udefra ser det noget gråt og trist ud med en nedslidt mur. Godt de har fået penge til en ny. Her var en hel delegation med repræsentanter fra både ledelse og medarbejdere klar til at modtage os. I fængslets personalehus fortalte både inspektør og overlæge med stolthed om deres arbejde med de vanskelige klienter, som afsoner i dette meget specialiserede fængsel. På den efterfølgende rundtur fik vi både set visitionsafdelingen for sexkriminelle, kvindeafdelingen og den nok så berygtede afdeling for tvangsanbragte grønlændere. Et af fængslets værksteder blev også 14 Fængselsfunktionæren

15 vist frem, og som noget specielt fik jeg set den lille særlige opgave med at producere medaljeæsker for ordenskapitlet. På turen blev vi mødt af dybt engagerede medarbejdere fra alle personalegrupper, der med stolthed fortalte om vigtigheden af det arbejde, som Kriminalforsorgen udfører trods svære betingelser. Den rette støbning Alt i alt en dag som til fulde bekræfter mig i, at Kriminalforsorgens brand passer 100 procent. Jeg mødte medarbejdere af den rette støbning over alt. Det var lige sådan en dag, der viser, hvorfor jeg i snart 31 år har brændt for denne arbejdsplads, trods modsatrettede politiske strømme, evindelige spareplaner, grimme historier om overfald på medarbejdere, sygefravær og meget andet. Alt det var for en stund glemt i mødet med verdens bedste medarbejdere, som hver dag gør en kæmpeforskel for de mennesker, vi er sat til at passe på. Jeg er stolt over at være en del af en virksomhed, som har så gode medarbejdere. Tak skal I have for en god dag på arbejdet. Af Kim Østerbye Medaljeæskeproduktion er en arbejdsplads for indsatte på Anstalten ved Herstedvester. Fængselsfunktionæren

16 Efterlønnen til eksamen De nye regler for efterløn betyder, at alle, der har indbetalt efterlønsbidrag, skal gøre op med sig selv, om de vil blive i ordningen. Og er beslutningen først truffet, er der ingen fortrydelsesret. Er du født efter den 2. april 1952? Så kan du fra 2. april 2012 og et halvt år frem melde dig ud af efterlønsordningen og få dine indbetalte bidrag udbetalt skattefrit, dog inden du i givet fald fylder 60 år i denne periode. For nogle kan det være fornuftigt at hæve pengene, mens det for andre er en dårlig ide. Hvorvidt det er fornuftigt for dig, afhænger af en række individuelle forhold, som du selv må afveje og vælge ud fra. Der kan ikke opstilles faste regler, som giver dig det rigtige svar, og du er nødt til selv at veje fordele og ulemper op mod hinanden. Dit valg kan få stor betydning for din fremtid. Det handler både om din økonomi, om dine arbejdsmuligheder og om din jobsikkerhed. Valget er vigtigt, og det er op til dig selv at vurdere hvilket valg, der er rigtigt. Men du kan få hjælp til at træffe det rigtige valg. Her i denne artikel trækker vi nogle hovedpunkter op, men Min A- kasse er også klar med vejledning, så du er bedst mulig klædt på, når du skal tage beslutningen. To store spørgsmål Det helt store spørgsmål er, om det kan betale sig at blive i ordningen. Når du Direktør Lars Christensen, min A-kasse. skal træffe den beslutning skal du stille dig selv to spørgsmål: 1. Er jeg overbevist om, at jeg har helbred og overskud til at arbejde indtil jeg er 65 eller måske endda 69 år? 2. Er jeg sikker på, at jeg kan beholde mit job i årene op til efterlønsalderen? Jo mere usikker du er på svaret på disse to spørgsmål, desto mere taler for at blive i efterlønsordningen. Selvom du ikke regner med at gøre brug af efterlønnen, kan det stadig være en god forretning at blive i ordningen. Du optjener nemlig en skattefri præmie på op til kr. (2012 værdi, hvis du er fuldtidsforsikret), hvis du bliver i ordningen og fortsætter med at arbejde indtil folkepensionsalderen. Fængselsfunktionæren har mødt direktør Lars Christensen fra Min A- kasse for at få nogle gode råd til medlemmerne om, hvad man bør overveje, inden beslutningen tages. På nuværende tidspunkt har samtlige medlemmer af a- kassen allerede modtaget et personligt brev med de oplysninger om efterlønnen, som a-kassen er i besiddelse af. Herfra skal så trækkes eventuelle pensioner efter en nærmere beregningsmodel. Og har man et meget stort pensionsdepot er der derfor ikke så meget at hente i efterlønsordningen. Men man skal gøre sig klart, at hvis man først har valgt efterlønnen fra, er der ingen vej tilbage, understreger Lars Christensen. Man kan ikke senere fortryde, at man har valgt at få den skattefri udbetaling af efterlønsbidraget nu. Hvis man fravælger efterlønnen kan man ikke optjene den skattefri præmie, man kan ikke få seniorjob, man kan ikke få forlænget dagpengeret frem til efterlønsalderen og man kan ikke opnå ret til fleksydelse, siger Lars Christensen. Værdifuldt seniorjob I forbindelse med overvejelserne skal man huske, at netop seniorjob-ordningen er et meget væsentligt element, som i sidste ende i sig selv kan være lige så værdifuldt for den enkelte som hele efterlønsordningen. Seniorjob er noget, som 55-årige ledige er berettiget til at få, hvis deres ret til dagpenge udløber. Uden seniorjob ville årige langtidsledige ellers være overladt til kontanthjælp. Mister man som årig retten til dagpenge, kan man imidlertid bede kommunen om et 16 Fængselsfunktionæren

17 seniorjob. Men kun, hvis man er medlem af en A-kasse OG samtidig indbetaler til efterlønsordningen. Når man beder om et seniorjob, er kommunen forpligtet til at oprette et job til en - og den skal tage hensyn til ens kvalifikationer og ønsker. Der skal være tale om et reelt arbejde med indhold. Et seniorjob aflønnes ikke kun med dagpengesatsen, men med den fulde overenskomstmæssige løn, der er på området. Og seniorjobbet har man ret til, lige indtil man når efterlønsalderen som 60-årig. Man har derefter ret til at få efterløn, også selv om man mistede sin dagpengeret måske fem år tidligere. Man skal også indregne denne værdi af at være sikret overenskomstmæssig løn i op til fem år forud for efterlønsalderen. Og her tage med i overvejelserne, at alternativet til fem år i seniorjob i værste fald er fem år på kontanthjælp. Efterfulgt af yderligere tre-fem år mere på kontanthjælp, hvor man ellers kunne være gået på efterløn, hvis man var fortsat i ordningen. Fyret sent i livet Vi oplever, at mange ikke har gjort sig klart, at det ikke kun handler om efterlønsperioden, men også om efterlønsperioden plus fem års forsørgelse. Seniorjob-ordningen er bundet til efterlønsordningen, og hvis man bliver i efterlønsordningen betyder det, at man har et forsørgelsesgrundlag i helt op til otte år i en periode i livet, hvor det kan være svært at finde et nyt job, hvis man bliver fyret, siger Lars Christensen. Når efterlønsalderen om nogle år hæves gradvist til 64 år, rykker startåret for retten til seniorjob også med op, således at retten til seniorjob altid indtræder fem år før det er muligt at gå på efterløn. Seniorjob-ordningen vil ofte give væsentlig højere løn end efterlønnen til sin tid vil gøre, og man kan som nævnt have seniorjob i op til fem år. Dermed er det mulige økonomiske udbytte af seniorjob-ordningen væsentligt større end tre år med efterløn er. Efterlønsperioden reduceres jo med tiden til tre år - og der indføres modregning af alle pensioner og pensionsopsparinger, også selv om de ikke udbetales under efterlønnen. Regnestykket ser anderledes ud, hvis man er stensikker på ikke at få brug for hverken seniorjob eller efterløn. Men det er formentlig kun de færreste personer i 40'erne eller yngre, der kan være stensikre på det. At blive i efterlønsordningen kan derfor som minimum betragtes som en forsikring, der dækker otte-ti års forsørgelse, inden man når folkepensionsalderen. Det er vigtigt, at den enkelte, hvis han melder sig ud af efterlønsordningen er klar over, at så er det slut med ydelser, når dagpengeperioden er slut. Man siger nej tak til den forsikring, som seniorjobordningen er. Selvfølgelig kan ingen sige, om politikerne ændrer det på et tidspunkt. Der er nogen, der vælger, at de vil have pengene i dag i en alder af 45 år, fordi de tror, at det hele alligevel er ændret, inden de når efterlønsalderen. Det blander a-kassen sig ikke i. Det er ens egen fornemmelse og tro på, hvordan fremtiden vil forme sig, der afgør det. Her er hjælpen Min A-kasse har sendt personligt brev om efterlønnen ud til medlemmer. Indtil nu har godt 800 medlemmer henvendt sig for at få hjælp til at træffe beslutningen. A-kassen må ifølge lovgivningen ikke råde medlemmerne til hverken det ene eller det andet. Direktør Lars Christensen pointerer, at det er vigtigt at have overblik over sine pensioner, inden man kontakter a-kassen eller selv laver beregningen på min A-kasses hjemmeside, Ellers kan man ikke lave beregningen af den nøjagtige efterlønsydelse, fordi pensionerne skal modregnes. Oplysningerne om pension kan hentes hos din arbejdsgiver og/ eller på er ikke helt opdateret. Af Gorm Grove Har du yderligere spørgsmål: Du kan ringe til min A-kasse på tlf i tidsrummet Man. tirs. kl til Onsdag kl til Fængselsfunktionæren

18 Genvalg i Jyderup Fængselsforbundets lokalafdelinger har afholdt årets generalforsamlinger. Det gælder også afdelingen i Statsfængslet i Jyderup, hvor løn, ferie og vagtplanlægning blandt andet var på dagsordenen. Der var ingen risiko for at gå sulten hjem fra generalforsamlingen i det åbne fængsel i Jyderup i marts. De omkring 30 medlemmer, som var mødt op i Hjembæk Forsamlingshus, kunne sætte tænderne i rigelige mængder af boller, wienerbrød og flæskesteg med det hele. Afdelingsformand Heidi Olsen lagde ud med at understrege, at der er mange positive sider ved arbejdet i statsfængslet: Det er selvopfyldende, hvis man kun tænker negativt. Selvfølgelig har vi udfordringer, men der er også mange gode aspekter ved vores arbejde. Der er ikke meget, der er umuligt inden for rimelighedens grænser. Vi har for eksempel fortsat green card-ordningen, som både betyder noget for indsatte og ansatte, sagde hun. Heidi Olsen nævnte dog samtidig, at året også havde budt på problemer i fængslet. Vagtbemandingen er for eksempel skåret i en sådan grad, at man ifølge afdelingsformanden ikke kan tåle flere nedjusteringer. Samtidig oplever fængslet, at klientellet bliver mere vanskeligt. Det sætter Jyderup og landets øvrige åbne fængsler under pres: I takt med at der kommer flere hårdere indsatte, er de åbne fængsler truede. Men vi mener, at vores arbejde er uundværligt. Kriminalforsorgen bliver fattigere uden os, fastslog Heidi Olsen. Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, som også var til stede på generalforsamlingen, var enig: Det er i de åbne fængsler, at resocialiseringen fungerer bedst i Kriminalforsorgen. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med have denne type fængsler, sagde han. Løn, ferie og vagtplanlægning På generalforsamlingen var der også tid til at diskutere Ny løn, ferie og vagtplanlægning. Især de to sidste emner blev der brugt tid på. Medlemmerne drøftede blandt andet, hvorfor weekendvagterne ikke er ligeligt fordelt, og om det i år bliver muligt at holde tre ugers sammenhængende sommerferie. Forsamlingen besluttede at fortsætte med samme kontingent som sidste år, selvom lokalafdelingen kom ud af 2011 med et lille underskud. Inden deltagerne gik om bord i flæskestegen, var der genvalg af bestyrelsen, revisor og fanebærer. Af Søren Gregersen Der var generalforsamling i Fængselsforbundets lokalafdeling i Statsfængslet i Jyderup torsdag den 15. marts Fængselsfunktionæren

19 Kilmainham - en turistoplevelse i Dublin The East Wing" er den nyere del af Kilmainham Jail fra 1864, som arkitektonisk er imponerende. Det er ikke mange steder i verden, hvor fængsler ligger højst på listen over turistattraktioner. Det mere end 200 år gamle Kilmainham Gaol i Dublin er en af undtagelserne. Som en irer henvendt konstaterede til mig og min fotograf, da vi stod ved billetskranken til Kilmainham Gaol: I USA snakker de om Alcatraz, men dette fængsel er mere specielt. Kilmainham er en stor del af den irske historie, og et monument over det engelske herredømme på vores ø. Så blev det vist slået fast med syvtommersøm, hvad det var for et sted, vi var kommet til. Fængslet ligger lidt vest for Dublin centrum i samme område som Guinness Bryggeriet. Kilmainham blev brugt som fængsel i perioden , og er restaureret i 1966 for at blive brugt som museum. Det er i dag et af de største tomme fængsler på de britiske øer. Den eneste mulighed for at se fængslet er ved at få rundvisning. Vi var dog akkurat lige kommet for sent til dagens første rundvisning, men ventetiden blev brugt på et besøg i fængslets museum, der har udstillinger om dets historie. Det var en rigtig god start på besøget, fordi det giver en solid baggrundsforståelse både i forhold til fængslet, men også til den periode, hvor det har været i funktion. Fængsel bedre end ingenting Vi når med på dagens anden rundvisning. Guiden Mark fører os igennem fængslets snævre og trange gange, mens han meget engageret og levende fortæller. Det føles næsten som om, vi ser de forhutlede fanger i de kolde, mørke og trange celler. Der var ingen elektricitet og lys, og som oftest bidende koldt. De indsatte fik et stearinlys hver fjortende dag, der både skulle give lys og varme. Og hø var det eneste, de fik at sove på. Guiden fortæller: Alligevel var der så meget fattigdom i perioden omkring hungersnøden i , hvor kartof- Fængselsfunktionæren

20 Joseph Plunkett var med sine 28 år den yngste af 1916 Påskeoprørets ledere. Han blev gift med sin forlovede, Grace, samme morgen, som han et par timer senere fik en kugle for panden. felhøsten slog fejl, at folk helt ned til børn på fem år - begik selv de mindste former for kriminalitet, bare for, at de kunne komme i fængsel. Han griner af vores måbende ansigter, og fortsætter: Hellere leve under kummerlige forhold her, hvor man nærmest lå oven på hinanden i cellerne og blive udsat for den ene ydmygelse efter den anden fra fangevogternes side, end at leve udenfor fængslet. For her var der både tag og over hovedet og lidt smør og en kartoffel eller to, hvis man var heldig. Vi kommer ud i en af fængslets gårde og det er tydeligt, at det gør et stort indtryk på nogle af de yngste deltagere på turen, at Mark fortæller, at her gik børnene rundt i lænker, og brugte ellers dagene på hårdt fysisk arbejde. Der blev ikke skelnet mellem fangerne, så ofte måtte de dele celle med forhærdede voldsmænd, der ventede på at blive deporteret til Australien. Startskuddet til irsk uafhængighed Irland har i tidernes løb haft fem oprør rettet mod det engelske herredømme, og alle slog fejl og lederne blev interneret i Kilmainham. Vi er nået til fløjen, hvor lederne af det sidste oprør - Påskeoprøret i 1916 havde deres celler. 14 af dem skulle senere blive skudt her i Kilmainham. Henrettelserne af 1916-lederne skete i The Stonebreakers Yard, som rundvisningen slutter i. Og denne brutalitet skulle vise sig at give hårdt tiltrængt ammunition til det irske nationalistiske parti Sinn Féin (på irsk: Os alene) der pludselig nød enorm folkelig De snævre og trange gange i "The West Wing", som er Kilmainhams ældste del. 20 Fængselsfunktionæren

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægget falder i fængsler og arresthuse. Strafmassen det samlede antal

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Tirsdag den 25. november 2008, Hotel Nyborg Strand

Tirsdag den 25. november 2008, Hotel Nyborg Strand KONFERENCE BØRN AF FÆNGSLEDE Tirsdag den 25. november 2008, Hotel Nyborg Strand indbyder til konference I Danmark er der hele tiden mellem 4000 og 7000 børn, som har en forælder, der sidder i fængsel.

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013

FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013 FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013 FORORD Fængselsforbundets medlemmer arbejder på en arbejdsplads, hvor de ofte oplever etiske dilemmaer. Det kan ikke være anderledes, når Kriminalforsorgens

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ N SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 2015 1 SAMMENFATNING Vold og trusler er et udbredt problem for det uniformerede personale i landets fængsler og arresthuse. Og hjælpen er ikke

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky Forskningsrapport nr. 31 Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og -misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2 26 februar 2015 Nr. 2-26. februar 2015. Nr. 2 Jeg har det som blommen i et æg Niels Balling fortsætter sit aktive arbejdsliv fra beboerbevægelsen som seniorjobber i Kvarterhuset Amagerbro Fotos: Per Sichlau

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004 -Høringssvar fra DRF Ved skrivelse af 5. november 2004 har Justitsministeriet udbedt sig en udtalelse fra Dansk Retspolitisk

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Oktober 2007 HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ny strategi i TDC Borgfred og overtallighed Individuelle lønsamtaler 2007 Feriehuse Helbredsforsikring

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT KRIMINALFORSORGENS UDDANNELSESCENTER BISKOP SVANES VEJ 69 3460 BIRKERØD TELEFON: 72 55 39 65 BLIVFAENGSELSBETJENT@ KRIMINALFORSORGEN.DK WWW.KUC.DK WWW.RETTESTØBNING.DK WWW.KRIMINALFORSORGEN.DK FOLK AF

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Modige voksne Mange voksne har ikke lyst til at tale om det, der er sket, fordi de skammer sig eller ønsker

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Indhold 3 Forord Frugtbart arbejdsmiljø 4 Hvad er AI? Anerkendende undersøgelse Faserne i AI 5 Sådan gjorde vi i Horserød

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2012

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2012 Fængselsfunktionæren 5 Fængselsforbundet Maj 2012 Nr. 5-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 De åbne fængsler er overfyldte 15 Video skal afløse fangetransporter 16 Magtesløse overfor indsmugling i åbne

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere