DEN NYE 20-EUROSEDDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NYE 20-EUROSEDDEL"

Transkript

1 DEN NYE -EUROSEDDEL

2 INNOVATIVE OG SIKRERE EUROSEDLER Den nye -euroseddel er den tredje seddel i Europa-serien. Den udgør en teknologisk landvinding inden for pengesedler, da den indeholder et helt nyt sikkerhedselement, nemlig et vindue med portræt i hologrammet. Når sedlen holdes op mod lyset, bliver vinduet gennemsigtigt, og et portræt af Europa, som kan ses på begge sider af sedlen, kommer til syne. Portrættet indgår også i vandmærket. Europa er den figur fra den græske mytologi, som har lagt navn til vores verdensdel. Ligesom de nye 5- og 10-eurosedler har den nye -euroseddel også et smaragdgrønt tal. Med alle disse innovationer bliver den nye euroseddelserie endnu vanskeligere at forfalske, og det gør tilliden til euroen stærkere. Eurosystemet dvs. ECB og de nationale centralbanker i euroområdet har pligt til at sikre eurosedlernes integritet ved regelmæssigt at forbedre deres sikkerhedselementer, så de bliver sværere at forfalske. Den nye -euroseddel er ligesom de nye 5- og 10-eurosedler trykt på bomuldspapir, fordi europæerne foretrækker den velkendte følelse, som sedler fremstillet af papir, giver. 1 I dag har 338 mio. europæere i 19 europæiske lande euroen som valuta. På grund af deres tillid til euroen, der har vist sig som en pålidelig global valuta, står de stærkere. Eurosystemet vil gradvis gennem en periode udskifte den første euroseddelserie med Europa-serien. Den nye 5-euroseddel blev udstedt 2. maj 13 og blev efterfulgt af den nye 10-euroseddel 23. september 14. Den nye -euroseddel afsløres i Den Europæiske Centralbank 24. februar 15 og sættes i omløb i hele euroområdet 25. november 15. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til presseafdelingerne i ECB og de nationale centralbanker i Eurosystemet (se s. 12). Udførlige oplysninger om alle eurosedler findes på adressen Fokusgrupper, som blev nedsat i hele euroområdet, tilkendegav, at de ønskede den samme struktur som i den første serie bevaret i de nye eurosedler.

3 338 MILLIONER EUROPÆERE STÅR STÆRKERE MED EUROEN SOM FÆLLES VALUTA På samme måde som de eksisterende eurosedler vil den nye -euroseddel også være et stærkt symbol på fællesskab. Motivet på Europa-serien er ligesom motivet på den første euroseddelserie, der blev udstedt i 02, arkitektoniske stilarter fra forskellige tidsaldre, broer og et europakort. Alt sammen et symbol på, hvordan euroen knytter euroområdets befolkninger sammen. Vinduet i hologrammet i den nye -euroseddel er en vigtig nyskabelse inden for seddelteknologi. Ligesom det smaragdgrønne tal er vinduet resultat af flere års omfattende forskning og udvikling. På nuværende tidspunkt er der omkring 17 mia. eurosedler i omløb med en samlet pålydende værdi på ca mia. euro. Europa-serien indføres med det formål at opretholde borgernes tillid til eurosedler ved at gøre dem endnu mere sikre og robuste. 3

4 -EUROSEDLERNE -EUROSEDLEN I EUROPA-SERIEN HVAD ER NYT? Forside Bagside Motiverne på de nye eurosedler er de samme "tidsaldre og stilarter" som på den første serie, og der er anvendt de samme dominerende farver på sedlerne. Sedlerne er dog blevet ændret en smule af hensyn til de forbedrede sikkerhedselementer. Det gør det også nemt at skelne dem fra den første seddelserie. En uafhængig seddeldesigner fra Berlin, Reinhold Gerstetter, fik overdraget opgaven med at opdatere sedlernes design. Der er nu også taget højde for de lande, der er blevet medlem af EU efter 02. For eksempel viser europakortet Malta og Cypern, "euro" er skrevet med latinske, græske og kyrilliske bogstaver, og forkortelsen ECB ses i ni i stedet for fem sproglige varianter. -EUROSEDLEN I DEN FØRSTE SERIE Forside Bagside 4

5 LETTE AT TJEKKE Ligesom den første euroseddelserie er sedlerne i den nye Europa-serie lette at tjekke med "føl-se-vip"-metoden. 1 FØL Hvordan føles papiret? Føl på sedlen. Papiret skal knitre og føles fast. Relieftryk Hovedmotivet, bogstaverne og det store tal, som angiver sedlens værdi, føles tykkere. Hvad er nyt? Langs den venstre og højre kant er der en række korte streger i relieftryk. 2 SE Vandmærke Hold sedlen op mod lyset. Et gråtonet billede, der viser sedlens værdi og hovedmotivet, bliver synligt. Hvad er nyt? Vandmærke med portræt Et portræt af Europa kommer også til syne. Vindue med portræt i hologrammet Når sedlen holdes op mod lyset, bliver vinduet nær hologrammets top gennemsigtigt, og et portræt af Europa kommer til syne. Portrættet kan ses på begge sider af sedlen. 3 VIP Hologram Vip sedlen. På den sølvfarvede stribe til højre kan man se sedlens værdi og -tegnet. Hvad er nyt? Smaragdgrønt tal Det skinnende tal viser en lyseffekt, som bevæger sig op og ned. Tallet ændrer også farve fra smaragdgrøn til dyb blå. Vindue med portræt i hologrammet Vinduet nær hologrammets top viser et portræt af Europa. Når sedlen vippes, ses også regnbuefarvede linjer rundt om tallet, der angiver sedlens værdi, i vinduet. På sedlens bagside ses regnbuefarvede tal, der angiver sedlens værdi, i vinduet. Forside Bagside 5

6 EUROPA: PRINSESSEN I VINDUET En teknologisk landvinding Over hele verden er der traditionelt blevet anvendt portrætter på pengesedlerne, og undersøgelser viser, at folk intuitivt genkender ansigter. Europa er en figur i den græske mytologi, og hun blev valgt som motiv til de nye eurosedler, fordi hun har lagt navn til vores verdensdel. Det portræt, der gengives på sedlerne, stammer fra en vase, der er udstillet på Louvre i Paris. Vasen, der blev fundet i Syditalien, er over år gammel. Europas portræt er anbragt på en innovativ måde på de nye -eurosedler, nemlig i et afgrænset "portrætvindue" i hologrammet. Vinduet bliver gennemsigtigt, når det holdes op mod lyset, og et portræt af Europa kommer til syne på begge sider af sedlen. Når sedlen vippes, ses på forsiden regnbuefarvede linjer rundt om det tal, der angiver sedlens værdi, og på bagsiden ses regnbuefarvede tal for seddelværdien. Der er tale om en landvinding inden for seddelteknologi, som gør det sværere at forfalske sedlerne. 6

7 FAKTA OM EUROPA-SERIEN Europa-serien har nye, forbedrede sikkerhedselementer, som giver bedre beskyttelse mod falskmøntneri. De nye eurosedler indføres lidt efter lidt over flere år. De indføres i stigende orden efter seddelværdi. Den nye 5-euroseddel blev sat i omløb i 13 og den nye 10-euroseddel i 14. Nu følger den nye -euroseddel, som sættes i omløb 25. november 15. Der ændres ikke på seddelværdierne: 5, 10,, 50, 100, 0 og 500 euro. De nøjagtige udstedelsesdatoer for de øvrige seddelværdier offentliggøres senere. Fabrikanter af seddeludstyr og andre leverandører er blevet inddraget i udviklingen af Europa-serien, så de kan forberede sig på de nye sedler. For at få opbrugt de eksisterende lagre vil der fortsat blive udstedt -eurosedler fra den første serie sideløbende med de nye -eurosedler. Hver gang en ny seddelværdi sættes i omløb, vil sedler fra begge serier cirkulere parallelt. Datoen, hvor den første euroseddelserie ikke længere er lovligt betalingsmiddel, vil blive offentliggjort i god tid i forvejen. Sedlerne i den første seddelserie vil dog altid bevare deres værdi. Der er ingen tidsfrist for, hvor længe de kan omveksles i de nationale centralbanker i Eurosystemet. Egnede for synshæmmede Alle eurosedler er udformet, således at jo højere værdi sedlen har, desto større er den. Herved kan blinde arrangere sedlerne efter værdi i tegnebogen. Et samarbejde med synshæmmede i designfasen førte til, at der blev indført elementer i sedlerne i Europa-serien, som gør det lettere for disse brugere at kende forskel på sedlerne. Eksempelvis er der på forsiden store, mere tydelige bogstaver og langs kanterne streger, som kan føles. De dominerende farver i den første seddelserie går igen i Europa-serien, men farverne er blevet kraftigere, så det er lettere at skelne sedlerne fra hinanden. 7

8 TIDSPLAN FOR OPLYSNINGSKAMPAGNEN Det primære formål med oplysningskampagnen om den nye -euroseddel er at oplyse borgere og kontanthåndterende virksomheder om de nye sedler og deres sikkerhedselementer. 5. februar 15 Lancering af onlinekonkurrencen "Tetris med den nye -euroseddel" 2 6. februar 15 Partnerskabsprogrammet om -eurosedlen for fabrikanter af seddeludstyr og andre leverandører lanceres på et eurosystemseminar i Rom. 24. februar 15 Afsløring af den nye -euroseddel i Den Europæiske Centralbank i Frankfurt Februar/marts 15 Fabrikanter af seddeludstyr og andre leverandører får stillet den nye -euroseddel til rådighed, så de kan justere maskiner og udstyr. Maj 15 De nationale centralbanker sender publikationer om den nye -euroseddel til banker, politi, handelskamre, brancheorganisationer osv. Onlineundervisningsmaterialet "Viden om pengesedler" og "Euro Cash Academy" på opdateres. Oktober 15 Brochurer om den nye -euroseddel sendes ud til 3 mio. forretninger i euroområdet. Sidst i oktober 15 Lancering af onlinefilm om den nye -euroseddel 25. november 15 Den nye -euroseddel udstedes. Billeder af eurosedler Billeder af eurosedler er digitalt beskyttede. Brugere, der har en legitim interesse i at gengive billeder af eurosedler, skal anmode om at få udleveret ubeskyttede billeder. De skal først underskrive en fortrolighedserklæring, som fås ved skriftlig henvendelse til Yderligere oplysninger: Tetris & 1985~15 Tetris Holding, anvendt med tilladelse

9 BESKYTTELSE AF EUROSEDLERNE Effektiv beskyttelse mod forfalskning Eurosystemet gør en stor indsats for at sikre, at både borgerne og de kontanthåndterende virksomheder ved, hvordan man genkender en falsk euroseddel. Eurosystemet sikrer også, at maskiner til seddelhåndtering og seddelkontrol er pålidelige, således at de kan identificere og tage falske sedler ud af omløb. Antal falske eurosedler taget ud af omløb mellem 02 og /1 02/2 03/1 03/2 04/1 04/2 05/1 05/2 06/1 06/2 07/1 07/2 08/1 08/2 09/1 09/2 10/1 10/2 11/1 11/2 12/1 12/2 13/1 13/2 14/1 14/2 ECB arbejder desuden tæt sammen med Europa-Kommissionen (der er ansvarlig for at informere om falske euromønter) og de nationale politimyndigheder, Europol og Interpol. Et andet vigtigt indsatsområde består i at sikre, at borgerne er grundigt informeret om de nye sedler. 9

10 PARTNERSKABSPROGRAM Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker har som en yderligere hjælp til fabrikanter og leverandører af seddeludstyr stillet både information og de nye sedler til rådighed, så de bedre kan teste deres udstyr. Der er også oprettet et omfattende partnerskabsprogram. Som det også var tilfældet med det partnerskabsprogram, der blev oprettet i 13 i forbindelse med indførelsen af den nye 10-euroseddel og omfattede over 300 virksomhedspartnere i hele Europa, har det nye program også til formål at sikre, at maskiner og udstyr til håndtering af eurosedler i hele euroområdet er klar til de nye sedler, når de sættes i omløb. Da den nye -euroseddel er en af de mest udbredte seddelstørrelser, vil partnerskabsprogrammet for sedlerne i Europa-serien blive udvidet til andre brancheorganisationer, som fx bankforeninger eller enkeltbanker, som kan formidle ECB's informationsmateriale til borgerne. Partnerskabsprogrammet for -eurosedlen blev lanceret 6. februar 15 på et seminar, som Eurosystemet afholdt i Banca d'italia i Rom. Som led i programmet stilles en bred vifte af informationsværktøjer og -materialer, som for størstedelens vedkommende findes på alle de officielle EU-sprog, til rådighed for fabrikanter og leverandører af seddeludstyr og deres kunder og brugere. Inden for partnerskabsprogrammet vil ECB og de 19 nationale centralbanker i Eurosystemet: informere om justeringen af maskiner til seddelhåndtering og udstyr til ægthedskontrol, så de/det accepterer de nye sedler. stå for en række arrangementer og aktiviteter for at skabe opmærksomhed om den nye -euroseddel, før den sættes i omløb. stille elektronisk og trykt materiale om de nye eurosedler til rådighed på 23 officielle EU-sprog for at bistå partnerne i kommunikationen med deres målgrupper. stille de nye -eurosedler til rådighed fra februar/marts 15, efter deres afsløring, så de kan anvendes til interne test i ECB og justering af maskiner og udstyr hos fabrikanterne. Fabrikanter af seddeludstyr og andre leverandører forventes at indlede forberedelserne til justeringen af deres maskiner så snart som muligt. Brugere af maskiner til håndtering af pengesedler og udstyr til ægthedskontrol forventes desuden at kontakte leverandørerne eller fabrikanterne for at kunne forberede justeringen af udstyret. Hvis man påtænker at købe en maskine til håndtering af pengesedler og/eller udstyr til ægthedskontrol, bør man kontakte leverandøren og sikre sig, at maskinen eller udstyret kan justeres, så den/det kan acceptere de nye sedler. Oversigter over maskiner/automater og udstyr til ægthedskontrol og seddelhåndtering, som Eurosystemets centralbanker har testet officielt for at sikre, at de genkender de nye 5- og 10-eurosedler, kan ses på ECB s websted ( results.da.html). Når Eurosystemets centralbanker har udført yderligere test af maskiner/automater og udstyr, vil oversigterne blive ajourført, så de også gælder for den nye -euroseddel. De ajourførte oversigter offentliggøres på webstedet i

11 DEN NYE - VIGTIGE DATOER 15 Eurosystemseminar for fabrikanter og leverandører af seddeludstyr i Banca d'italia i Rom. 06. feb. Pressemeddelelse Den nye -euroseddel afsløres i ECB i Frankfurt. 24. feb. Nye -eurosedler udlånes til fabrikanter og leverandører af seddeludstyr, således at de kan tilpasse maskiner og udstyr til ægthedskontrol. VORES PENGE Brochurer om den nye -euroseddel sendes til 3 mio. salgssteder i euroområdet. Oktober Pressemeddelelse 25. nov. Pressemeddelelse Den nye -euroseddel udstedes i hele euroområdet

12 EUROSYSTEMETS PRESSEAFDELINGER European Central Bank Directorate General Communications Sonnemannstraße Frankfurt am Main Germany Tel.: Fax: Υπηρεσία Τύπου Ελ. Βενιζέλου Αθήνα Ελλάδα Tηλ.: Φαξ: Internet: Jānis Silakalns Preses sekretārs K. V aldemara ielā 2A, Rīgā LV-1050 Tel.: E-pasts: Interneta vietne: Christian Gutlederer Pressesprecher Otto-Wagner-Platz Wien Österreich Tel.: Fax: Internet: Kristin Bosman Porte-parole / Woordvoerster Bld de Berlaimont Bruxelles / Brussel Belgique / België Tél / Tel. : Télécopie / Fax : Courriel / Internet : Ricardo Fernández Jefe de la División de Relaciones con los Medios y Documentación Alcalá, 48 E Madrid España Tel.: Fax: Correo electrónico: Internet: Public Relations Division Gedimino pr Vilnius Lithuania Tel.: Internet: Gabinete de Comunicação Institucional Rua do Comércio, Lisboa Portugal Tel.: Fax: Correio eletrónico: Internet: Zentralbereich Kommunikation Pressestelle Wilhelm-Epstein-Straße Frankfurt am Main Deutschland Tel.: Fax: Internet: Olivier Aubry Chef du service de Presse et de l Information numérique , rue du Colonel Driant Paris CEDEX 01 France Tél. : Télécopie : Courriel : Internet : Marc Konsbruck Communication Officer 2, boulevard Royal L-2983 Luxembourg Tél.: Télécopie: Courriel: Internet: Odnosi z javnostmi Slovenska Ljubljana Slovenija Tel.: , Faks: E-pošta: Internet: Avalike suhete allosakond Estonia pst Tallinn Eesti Tel: , Faks: E-post: Antonella Dragotto Capo Divisione Stampa e Relazioni esterne Via Nazionale Roma Italia Tel Fax: Sito Internet: Clive Bartolo Uffiċjal Ewlieni għall-komunikazzjoni Pjazza Kastilja Valletta VLT 1060 Malta Tel.: / 5 Fax: Internet: Tlačové a edičné oddelenie Imricha Karvaša Bratislava Slovenská republika Tel.: Fax: Internet: Press office PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Ireland Tel.: Internet: Γραφείο Τύπου Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Λεωφόρος Κένεντυ Λευκωσία Κύπρος Τηλ.: , Φαξ: Internet: Herman Lutke Schipholt Persvoorlichter Westeinde ZN Amsterdam Nederland Tel.: Mobiel: Internet: Iina Lario Tiedottaja / Informatör Snellmaninaukio / Snellmansplatsen PL 160 / PB Helsinki / Helsingfors Suomi / Finland Puhelin / Telefon: Sähköposti / Kontakt: Internet: /

to be updated DEN NYE 50-EUROSEDDEL

to be updated DEN NYE 50-EUROSEDDEL to be updated DEN NYE -EUROSEDDEL www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu -EUROSEDLEN I EUROPA-SERIEN Den nye -euroseddel bliver sat i omløb i euroområdet 4. april 2017. Ligesom det er tilfældet med

Læs mere

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 5-EUROSEDDEL

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 5-EUROSEDDEL GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 5-EUROSEDDEL www.euroensnyeansigt.eu www.euro.ecb.europa.eu Indledning Den 1. januar 2002 indførte 12 EU-lande eurosedler og -mønter. Planlægningen og forberedelserne var dog

Læs mere

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 10-EUROSEDDEL. www.newfaceoftheeuro.eu. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 10-EUROSEDDEL. www.newfaceoftheeuro.eu. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE -EUROSEDDEL www.newfaceoftheeuro.eu www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu INDLEDNING Den nye -euroseddel sættes i omløb i euroområdet den 23. september 2014. -eurosedlen

Læs mere

EUROENS NYE ANSIGT. Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu

EUROENS NYE ANSIGT. Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu EUROENS NYE ANSIGT Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu EUROPA-SERIEN: SIKKERHEDSELEMENTER Let at tjekke og svær at forfalske De nye og forbedrede sikkerhedselementer

Læs mere

KVIKGUIDE. til eurosedlernes sikkerhedselementer. www.euro.ecb.eu. Den Europæiske Centralbank, 2010 ISBN 978-92-899-0144-4 ECB-DA

KVIKGUIDE. til eurosedlernes sikkerhedselementer. www.euro.ecb.eu. Den Europæiske Centralbank, 2010 ISBN 978-92-899-0144-4 ECB-DA KVIKGUIDE til eurosedlernes sikkerhedselementer ECB-DA Den Europæiske Centralbank, 2010 ISBN 978-92-899-0144-4 www.euro.ecb.eu INDLEDNING Kender du eurosedlernes sikker hedselementer? I denne guide kan

Læs mere

VEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSBRUG

VEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSBRUG VEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSBRUG om eurosedler og -mønter www.euro.ecb.eu INDHOLD Side INDLEDNING... 3 EuroSEDLER Generelle kendetegn... 5 De vigtigste sikkerhedselementer... 7 Yderligere sikkerhedselementer...

Læs mere

ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE

ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE EURO RUN- SPILLET www.nye-eurosedler.eu ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE - 2 - Anna og Alex er klassekammerater og bedste venner. De har det med at rode sig ud i hårrejsende eventyr. I dag er ingen undtagelse.

Læs mere

ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE

ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE EURO RUN- SPILLET www.nye-eurosedler.eu ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE Anna og Alex er klassekammerater og bedste venner. De har det med at rode sig ud i hårrejsende eventyr. I dag er ingen undtagelse.

Læs mere

Informationsmateriale til pressen. Velkommen til Euro-skolen

Informationsmateriale til pressen. Velkommen til Euro-skolen Informationsmateriale til pressen Velkommen til Euro-skolen Den Europæiske Centralbank (ECB) øger fortsat sine bestræbelser på uddannelsesområdet og har i den forbindelse udviklet "Euroskolen", et nyt

Læs mere

Pressemappe i anledning af 10-års-jubilæet for eurosedler og -mønter

Pressemappe i anledning af 10-års-jubilæet for eurosedler og -mønter Pressemappe i anledning af 10-års-jubilæet for eurosedler og -mønter XXX Indhold Forord 3 Indledning 4 Forberedelsen af overgangen til eurosedler og -mønter i 2002 5 Overgangen i de forskellige lande 6

Læs mere

Falske uro hvad skal man gøre?

Falske uro hvad skal man gøre? DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK EUROSYSTEM Falske uro hvad skal man gøre? Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2008 ISBN 978-92-79-06300-8 De Europæiske Fællesskaber/OLAF,

Læs mere

Maria Carlsen og Johanne Dinesen Riishøj, Sekretariatet

Maria Carlsen og Johanne Dinesen Riishøj, Sekretariatet 25 Falske pengesedler Maria Carlsen og Johanne Dinesen Riishøj, Sekretariatet INDLEDNING Siden foråret 2004 er der fundet en del vellignende falske 00- kronesedler, der også har efterligninger af de nyeste

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2011 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN INDSAMLING AF DATA FRA KREDITINSTITUTTER OG ANDRE VIRKSOMHEDER, DER HÅNDTERER KONTANTER SOM LED I DERES VIRKSOMHED I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN FOR RECIRKULERING AF EUROSEDLER DE OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler 30.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 118/37 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (omarbejdning)

Læs mere

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L 2001D0913 DA 01.01.2009 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 6. december 2001 om udstedelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 9.7.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 160/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SKABELON TIL AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG [tiltrædende stats nationale centralbank] ( 1 ) DENNE AFTALE er indgået

Læs mere

1.1 BAGGRUND FOR INDFØRELSEN AF EN FÆLLES REFERENCERAMME FOR RECIRKULERING AF EUROSEDLER

1.1 BAGGRUND FOR INDFØRELSEN AF EN FÆLLES REFERENCERAMME FOR RECIRKULERING AF EUROSEDLER RECIRKULERING AF EUROSEDLER: REFERENCERAMME FOR DETEKTERING AF FALSKE EUROSEDLER OG SORTERING EFTER KVALITET I KREDITINSTITUTTER OG AF ANDRE, DER HÅNDTERER KONTANTER SOM LED I DERES VIRKSOMHED 1 INDLEDNING

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

Philip: "I bliver nødt til at hjælpe mig! Jeg ved slet ikke, hvad det er, der sker. Min far og mor slår mig ihjel, hvis de finder ud af, at jeg har

Philip: I bliver nødt til at hjælpe mig! Jeg ved slet ikke, hvad det er, der sker. Min far og mor slår mig ihjel, hvis de finder ud af, at jeg har Anna og Alex er klassekammerater og bedste venner. De har det med at rode sig ud i hårrejsende eventyr, og de har oplevet en masse spændende ting. Det er faktisk ikke så lidt, de har oplevet sammen! Anna:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 16/10 22.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK AFTALE af 8. december 2008 Mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 31.1.2008 C 27/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 17. december 2007 efter anmodning fra Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

EUROSEDLER OG EUROMØNTER

EUROSEDLER OG EUROMØNTER EUROSEDLER OG EUROMØNTER Den 1. januar 2002 blev eurosedler og -mønter en del af hverdagen for over 300 millioner mennesker i euroområdet. Denne folder indeholder en beskrivelse af de syv eurosedlers og

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Ny mønt til gamle riger

Ny mønt til gamle riger Ny mønt til gamle riger Tolv valutaer bliver til én side 03 Vi vil se mere til euroen side 04-05 02 PROFILAVIS NR 02 Euroen kommer EUROEN EN HISTORISK BEGIVENHED Den 1. januar 2002 blev eurosedler og mønter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.11.2007 KOM(2007) 756 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 273/2 Den Europæiske Unions Tidende 16.9.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 23. august 2011 om et forslag

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

Indførelsen af eurosedler og -mønter

Indførelsen af eurosedler og -mønter 1 Indførelsen af eurosedler og -mønter INDLEDNING Den 1. januar 00 indføres eurosedler og -mønter i de 1 eurolande. 1 Mens sedlerne er ens i alle landene, har mønterne både en national side og en fælles

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

Konkurrencen er åben for enhver fysisk, myndig person med bopæl i et land i Den Europæiske Union 1 med:

Konkurrencen er åben for enhver fysisk, myndig person med bopæl i et land i Den Europæiske Union 1 med: Konkurrencebetingelser for konkurrencen "Tetris med den nye 50 " ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. juli 2016 kl. 09.00 CET til 29. august 2016 kl. 23.59 CET afholder Den Europæiske Centralbank (herefter

Læs mere

EUROPAS NYE VALUTA EURO EUROOMRÅDET EU-RÅDET EUROORDLISTE

EUROPAS NYE VALUTA EURO EUROOMRÅDET EU-RÅDET EUROORDLISTE SEPTEMBER 2002/DA EURO Navnet på den europæiske valuta blev vedtaget af Det Europæiske Råd på et møde i Madrid 15. og 16. december 1995. EUROOMRÅDET Euroområdet består af de medlemslande i Den Europæiske

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Opgave Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er det EU-organ, som skal sikre solid og uafhængig information om miljøet. Vi er en betydelig informationskilde

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Anvendelsen af euro i tilknyttede lande og områder uden for EU

Anvendelsen af euro i tilknyttede lande og områder uden for EU 79 Anvendelsen af euro i tilknyttede lande og områder uden for EU Niels C. Andersen, Juridisk Sektion, og Niels Bartholdy, Internationalt Kontor INDLEDNING I tilfælde af, at det ved folkeafstemningen 28.

Læs mere

September 2002 September 2002

September 2002 September 2002 September 2002 September 2002 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK FORORD Efter indførelsen af eurosedler og -mønter er over 300 millioner europæere indirekte i daglig kontakt med Den

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 134/6 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SAMARBEJDSAFTALE mellem Den Europæiske Centralbank ECB og Den Internationale Kriminalpolitiorganisation INTERPOL (2004/C 134/06) PRÆAMBEL Den Internationale Kriminalpolitiorganisation

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.3.2006 C 73/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK AFTALE af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Konkurrencen "Euro Run"

Konkurrencen Euro Run Konkurrencen "Euro Run" ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Den Europæiske Centralbank (ECB) afholder en konkurrence, "Euro Run" (herefter "konkurrencen"), som løber fra 25.11.2015, kl. 0.01 CET til 25.2.2016 kl.

Læs mere

EUROSEDLER OG -MØNTER

EUROSEDLER OG -MØNTER EUROSEDLER OG -MØNTER Eurosedler og -mønter er en del af hverdagen for over 329 millioner mennesker i euroområdet. I denne præsentation vises de syv eurosedler og otte euromønter. Sedlerne, hvis design

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen "Selfie med den nye 10 "

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Selfie med den nye 10 Konkurrencebetingelser for konkurrencen "Selfie med den nye 10 " ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 23. september 2014 kl. 11.00 til 30. november 2014 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 284/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 5. november

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Indførelsen af den nye seddelserie

Indførelsen af den nye seddelserie 17 Indførelsen af den nye seddelserie af Ulrik H. Bie, Sekretariatet UDVIKLINGEN I DET SAMLEDE SEDDELOMLØB Seddelomløbet udgjorde ved udgangen af januar 2000 37,4 mia.kr. Heraf udgjorde 1000-kronesedlen

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

FLERE TIMERS UNDERHOLDNING ANDRE AKTIVITETER

FLERE TIMERS UNDERHOLDNING ANDRE AKTIVITETER FLERE TIMERS UNDERHOLDNING ANDRE AKTIVITETER // Vil du gerne have at dit arrangement strækker sig over flere timer, giver vi her en række forslag til aktiviteter der kan laves før eller efter selve CRIMEbuster

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Det Europæiske Miljøagentur. hvem er vi hvad laver vi hvordan gør vi det

Det Europæiske Miljøagentur. hvem er vi hvad laver vi hvordan gør vi det Det Europæiske Miljøagentur Formål Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har til opgave at støtte en bæredygtig udvikling og bidrage til en markant og målbar forbedring af miljøet i Europa ved at formidle

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Preotact 100 mikrogram pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Parathyreoideahormon

INDLÆGSSEDDEL. Preotact 100 mikrogram pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Parathyreoideahormon INDLÆGSSEDDEL Preotact 100 mikrogram pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Parathyreoideahormon Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2011 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire

Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire INTRO God morgen/eftermiddag, Jeg hedder... og ringer fra Hermelin Research. Jeg vil bede dig om at deltage i et hurtigt interview blandt journalister

Læs mere

Fremtidens bankrådgivning

Fremtidens bankrådgivning Fremtidens bankrådgivning Tonny Thierry Andersen, Bankdirektør og chef for Personal Banking Finansforbundets rådgivningskonference, d. 13. maj 2013 Executive summary Kunderne ændrer adfærd. Det stiller

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.7.2000 KOM(2000) 492 endelig 2000/0208 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Kort vejledning om euroen

Kort vejledning om euroen Kort vejledning om euroen Økonomiske og finansielle anliggender Om euroen Euroen kom til verden i 1999. Den optrådte først på lønsedler og regninger. Den 1. januar 2002 fandt eurosedler og euromønter vej

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association EUs mål for vedvarende energi Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association Danmarks Vindmølleforening Vindtræf 2010 November 2010 EUs mål for vedvarende energi Hvilken rolle er planlagt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 257 endelig 2007/0091 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

Fra irske pund til euro

Fra irske pund til euro 5 Fra irske pund til euro Ulrik Bie, Økonomisk Afdeling INDLEDNING Den 9. februar 2002 ophørte det irske pund med at være lovligt betalingsmiddel i Irland. Hermed afsluttedes omvekslingsperioden, der begyndte.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0855 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0855 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0855 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2013 COM(2013) 855 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Trettende rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0540 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0540 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0540 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2013 COM(2013) 540 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Tolvte rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) Den Europæiske Centralbank (ECB) er Den Økonomiske og Monetære Unions centrale institution, der siden den 1. januar 1999 har været ansvarlig for pengepolitikken i euroområdet.

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over Erhvervsudvalget (2. samling) L 45 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj 2005 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016?

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Jacob Skinhøj 9. februar 2016 En investeringsidé Køb konverterbare! Positivt afkast i 20 ud af 21 år Indeksværdi Afkast NYKI NYKI 03/01/1995 100.00 0.00% 31/12/1995

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE 27.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 57/29 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 20. december 2013 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale

Læs mere

DESIGN MANUAL. Oktober 2001 5-3-1

DESIGN MANUAL. Oktober 2001 5-3-1 DESIGN MANUAL Det er vigtigt, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark har et fælles ensartet og let genkendeligt design og layout, når vi henvender os til omverdenen. Derfor bør denne manual ses som en hjælp

Læs mere