DEN NYE 20-EUROSEDDEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NYE 20-EUROSEDDEL"

Transkript

1 DEN NYE -EUROSEDDEL

2 INNOVATIVE OG SIKRERE EUROSEDLER Den nye -euroseddel er den tredje seddel i Europa-serien. Den udgør en teknologisk landvinding inden for pengesedler, da den indeholder et helt nyt sikkerhedselement, nemlig et vindue med portræt i hologrammet. Når sedlen holdes op mod lyset, bliver vinduet gennemsigtigt, og et portræt af Europa, som kan ses på begge sider af sedlen, kommer til syne. Portrættet indgår også i vandmærket. Europa er den figur fra den græske mytologi, som har lagt navn til vores verdensdel. Ligesom de nye 5- og 10-eurosedler har den nye -euroseddel også et smaragdgrønt tal. Med alle disse innovationer bliver den nye euroseddelserie endnu vanskeligere at forfalske, og det gør tilliden til euroen stærkere. Eurosystemet dvs. ECB og de nationale centralbanker i euroområdet har pligt til at sikre eurosedlernes integritet ved regelmæssigt at forbedre deres sikkerhedselementer, så de bliver sværere at forfalske. Den nye -euroseddel er ligesom de nye 5- og 10-eurosedler trykt på bomuldspapir, fordi europæerne foretrækker den velkendte følelse, som sedler fremstillet af papir, giver. 1 I dag har 338 mio. europæere i 19 europæiske lande euroen som valuta. På grund af deres tillid til euroen, der har vist sig som en pålidelig global valuta, står de stærkere. Eurosystemet vil gradvis gennem en periode udskifte den første euroseddelserie med Europa-serien. Den nye 5-euroseddel blev udstedt 2. maj 13 og blev efterfulgt af den nye 10-euroseddel 23. september 14. Den nye -euroseddel afsløres i Den Europæiske Centralbank 24. februar 15 og sættes i omløb i hele euroområdet 25. november 15. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til presseafdelingerne i ECB og de nationale centralbanker i Eurosystemet (se s. 12). Udførlige oplysninger om alle eurosedler findes på adressen 2 1 Fokusgrupper, som blev nedsat i hele euroområdet, tilkendegav, at de ønskede den samme struktur som i den første serie bevaret i de nye eurosedler.

3 338 MILLIONER EUROPÆERE STÅR STÆRKERE MED EUROEN SOM FÆLLES VALUTA På samme måde som de eksisterende eurosedler vil den nye -euroseddel også være et stærkt symbol på fællesskab. Motivet på Europa-serien er ligesom motivet på den første euroseddelserie, der blev udstedt i 02, arkitektoniske stilarter fra forskellige tidsaldre, broer og et europakort. Alt sammen et symbol på, hvordan euroen knytter euroområdets befolkninger sammen. Vinduet i hologrammet i den nye -euroseddel er en vigtig nyskabelse inden for seddelteknologi. Ligesom det smaragdgrønne tal er vinduet resultat af flere års omfattende forskning og udvikling. På nuværende tidspunkt er der omkring 17 mia. eurosedler i omløb med en samlet pålydende værdi på ca mia. euro. Europa-serien indføres med det formål at opretholde borgernes tillid til eurosedler ved at gøre dem endnu mere sikre og robuste. 3

4 -EUROSEDLERNE -EUROSEDLEN I EUROPA-SERIEN HVAD ER NYT? Forside Bagside Motiverne på de nye eurosedler er de samme "tidsaldre og stilarter" som på den første serie, og der er anvendt de samme dominerende farver på sedlerne. Sedlerne er dog blevet ændret en smule af hensyn til de forbedrede sikkerhedselementer. Det gør det også nemt at skelne dem fra den første seddelserie. En uafhængig seddeldesigner fra Berlin, Reinhold Gerstetter, fik overdraget opgaven med at opdatere sedlernes design. Der er nu også taget højde for de lande, der er blevet medlem af EU efter 02. For eksempel viser europakortet Malta og Cypern, "euro" er skrevet med latinske, græske og kyrilliske bogstaver, og forkortelsen ECB ses i ni i stedet for fem sproglige varianter. -EUROSEDLEN I DEN FØRSTE SERIE Forside Bagside 4

5 LETTE AT TJEKKE Ligesom den første euroseddelserie er sedlerne i den nye Europa-serie lette at tjekke med "føl-se-vip"-metoden. 1 FØL Hvordan føles papiret? Føl på sedlen. Papiret skal knitre og føles fast. Relieftryk Hovedmotivet, bogstaverne og det store tal, som angiver sedlens værdi, føles tykkere. Hvad er nyt? Langs den venstre og højre kant er der en række korte streger i relieftryk. 2 SE Vandmærke Hold sedlen op mod lyset. Et gråtonet billede, der viser sedlens værdi og hovedmotivet, bliver synligt. Hvad er nyt? Vandmærke med portræt Et portræt af Europa kommer også til syne. Vindue med portræt i hologrammet Når sedlen holdes op mod lyset, bliver vinduet nær hologrammets top gennemsigtigt, og et portræt af Europa kommer til syne. Portrættet kan ses på begge sider af sedlen. 3 VIP Hologram Vip sedlen. På den sølvfarvede stribe til højre kan man se sedlens værdi og -tegnet. Hvad er nyt? Smaragdgrønt tal Det skinnende tal viser en lyseffekt, som bevæger sig op og ned. Tallet ændrer også farve fra smaragdgrøn til dyb blå. Vindue med portræt i hologrammet Vinduet nær hologrammets top viser et portræt af Europa. Når sedlen vippes, ses også regnbuefarvede linjer rundt om tallet, der angiver sedlens værdi, i vinduet. På sedlens bagside ses regnbuefarvede tal, der angiver sedlens værdi, i vinduet. Forside Bagside 5

6 EUROPA: PRINSESSEN I VINDUET En teknologisk landvinding Over hele verden er der traditionelt blevet anvendt portrætter på pengesedlerne, og undersøgelser viser, at folk intuitivt genkender ansigter. Europa er en figur i den græske mytologi, og hun blev valgt som motiv til de nye eurosedler, fordi hun har lagt navn til vores verdensdel. Det portræt, der gengives på sedlerne, stammer fra en vase, der er udstillet på Louvre i Paris. Vasen, der blev fundet i Syditalien, er over år gammel. Europas portræt er anbragt på en innovativ måde på de nye -eurosedler, nemlig i et afgrænset "portrætvindue" i hologrammet. Vinduet bliver gennemsigtigt, når det holdes op mod lyset, og et portræt af Europa kommer til syne på begge sider af sedlen. Når sedlen vippes, ses på forsiden regnbuefarvede linjer rundt om det tal, der angiver sedlens værdi, og på bagsiden ses regnbuefarvede tal for seddelværdien. Der er tale om en landvinding inden for seddelteknologi, som gør det sværere at forfalske sedlerne. 6

7 FAKTA OM EUROPA-SERIEN Europa-serien har nye, forbedrede sikkerhedselementer, som giver bedre beskyttelse mod falskmøntneri. De nye eurosedler indføres lidt efter lidt over flere år. De indføres i stigende orden efter seddelværdi. Den nye 5-euroseddel blev sat i omløb i 13 og den nye 10-euroseddel i 14. Nu følger den nye -euroseddel, som sættes i omløb 25. november 15. Der ændres ikke på seddelværdierne: 5, 10,, 50, 100, 0 og 500 euro. De nøjagtige udstedelsesdatoer for de øvrige seddelværdier offentliggøres senere. Fabrikanter af seddeludstyr og andre leverandører er blevet inddraget i udviklingen af Europa-serien, så de kan forberede sig på de nye sedler. For at få opbrugt de eksisterende lagre vil der fortsat blive udstedt -eurosedler fra den første serie sideløbende med de nye -eurosedler. Hver gang en ny seddelværdi sættes i omløb, vil sedler fra begge serier cirkulere parallelt. Datoen, hvor den første euroseddelserie ikke længere er lovligt betalingsmiddel, vil blive offentliggjort i god tid i forvejen. Sedlerne i den første seddelserie vil dog altid bevare deres værdi. Der er ingen tidsfrist for, hvor længe de kan omveksles i de nationale centralbanker i Eurosystemet. Egnede for synshæmmede Alle eurosedler er udformet, således at jo højere værdi sedlen har, desto større er den. Herved kan blinde arrangere sedlerne efter værdi i tegnebogen. Et samarbejde med synshæmmede i designfasen førte til, at der blev indført elementer i sedlerne i Europa-serien, som gør det lettere for disse brugere at kende forskel på sedlerne. Eksempelvis er der på forsiden store, mere tydelige bogstaver og langs kanterne streger, som kan føles. De dominerende farver i den første seddelserie går igen i Europa-serien, men farverne er blevet kraftigere, så det er lettere at skelne sedlerne fra hinanden. 7

8 TIDSPLAN FOR OPLYSNINGSKAMPAGNEN Det primære formål med oplysningskampagnen om den nye -euroseddel er at oplyse borgere og kontanthåndterende virksomheder om de nye sedler og deres sikkerhedselementer. 5. februar 15 Lancering af onlinekonkurrencen "Tetris med den nye -euroseddel" 2 6. februar 15 Partnerskabsprogrammet om -eurosedlen for fabrikanter af seddeludstyr og andre leverandører lanceres på et eurosystemseminar i Rom. 24. februar 15 Afsløring af den nye -euroseddel i Den Europæiske Centralbank i Frankfurt Februar/marts 15 Fabrikanter af seddeludstyr og andre leverandører får stillet den nye -euroseddel til rådighed, så de kan justere maskiner og udstyr. Maj 15 De nationale centralbanker sender publikationer om den nye -euroseddel til banker, politi, handelskamre, brancheorganisationer osv. Onlineundervisningsmaterialet "Viden om pengesedler" og "Euro Cash Academy" på opdateres. Oktober 15 Brochurer om den nye -euroseddel sendes ud til 3 mio. forretninger i euroområdet. Sidst i oktober 15 Lancering af onlinefilm om den nye -euroseddel 25. november 15 Den nye -euroseddel udstedes. Billeder af eurosedler Billeder af eurosedler er digitalt beskyttede. Brugere, der har en legitim interesse i at gengive billeder af eurosedler, skal anmode om at få udleveret ubeskyttede billeder. De skal først underskrive en fortrolighedserklæring, som fås ved skriftlig henvendelse til Yderligere oplysninger: 8 2 Tetris & 1985~15 Tetris Holding, anvendt med tilladelse

9 BESKYTTELSE AF EUROSEDLERNE Effektiv beskyttelse mod forfalskning Eurosystemet gør en stor indsats for at sikre, at både borgerne og de kontanthåndterende virksomheder ved, hvordan man genkender en falsk euroseddel. Eurosystemet sikrer også, at maskiner til seddelhåndtering og seddelkontrol er pålidelige, således at de kan identificere og tage falske sedler ud af omløb. Antal falske eurosedler taget ud af omløb mellem 02 og /1 02/2 03/1 03/2 04/1 04/2 05/1 05/2 06/1 06/2 07/1 07/2 08/1 08/2 09/1 09/2 10/1 10/2 11/1 11/2 12/1 12/2 13/1 13/2 14/1 14/2 ECB arbejder desuden tæt sammen med Europa-Kommissionen (der er ansvarlig for at informere om falske euromønter) og de nationale politimyndigheder, Europol og Interpol. Et andet vigtigt indsatsområde består i at sikre, at borgerne er grundigt informeret om de nye sedler. 9

10 PARTNERSKABSPROGRAM Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker har som en yderligere hjælp til fabrikanter og leverandører af seddeludstyr stillet både information og de nye sedler til rådighed, så de bedre kan teste deres udstyr. Der er også oprettet et omfattende partnerskabsprogram. Som det også var tilfældet med det partnerskabsprogram, der blev oprettet i 13 i forbindelse med indførelsen af den nye 10-euroseddel og omfattede over 300 virksomhedspartnere i hele Europa, har det nye program også til formål at sikre, at maskiner og udstyr til håndtering af eurosedler i hele euroområdet er klar til de nye sedler, når de sættes i omløb. Da den nye -euroseddel er en af de mest udbredte seddelstørrelser, vil partnerskabsprogrammet for sedlerne i Europa-serien blive udvidet til andre brancheorganisationer, som fx bankforeninger eller enkeltbanker, som kan formidle ECB's informationsmateriale til borgerne. Partnerskabsprogrammet for -eurosedlen blev lanceret 6. februar 15 på et seminar, som Eurosystemet afholdt i Banca d'italia i Rom. Som led i programmet stilles en bred vifte af informationsværktøjer og -materialer, som for størstedelens vedkommende findes på alle de officielle EU-sprog, til rådighed for fabrikanter og leverandører af seddeludstyr og deres kunder og brugere. Inden for partnerskabsprogrammet vil ECB og de 19 nationale centralbanker i Eurosystemet: informere om justeringen af maskiner til seddelhåndtering og udstyr til ægthedskontrol, så de/det accepterer de nye sedler. stå for en række arrangementer og aktiviteter for at skabe opmærksomhed om den nye -euroseddel, før den sættes i omløb. stille elektronisk og trykt materiale om de nye eurosedler til rådighed på 23 officielle EU-sprog for at bistå partnerne i kommunikationen med deres målgrupper. stille de nye -eurosedler til rådighed fra februar/marts 15, efter deres afsløring, så de kan anvendes til interne test i ECB og justering af maskiner og udstyr hos fabrikanterne. Fabrikanter af seddeludstyr og andre leverandører forventes at indlede forberedelserne til justeringen af deres maskiner så snart som muligt. Brugere af maskiner til håndtering af pengesedler og udstyr til ægthedskontrol forventes desuden at kontakte leverandørerne eller fabrikanterne for at kunne forberede justeringen af udstyret. Hvis man påtænker at købe en maskine til håndtering af pengesedler og/eller udstyr til ægthedskontrol, bør man kontakte leverandøren og sikre sig, at maskinen eller udstyret kan justeres, så den/det kan acceptere de nye sedler. Oversigter over maskiner/automater og udstyr til ægthedskontrol og seddelhåndtering, som Eurosystemets centralbanker har testet officielt for at sikre, at de genkender de nye 5- og 10-eurosedler, kan ses på ECB s websted (www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/ results.da.html). Når Eurosystemets centralbanker har udført yderligere test af maskiner/automater og udstyr, vil oversigterne blive ajourført, så de også gælder for den nye -euroseddel. De ajourførte oversigter offentliggøres på webstedet i

11 DEN NYE - VIGTIGE DATOER 15 Eurosystemseminar for fabrikanter og leverandører af seddeludstyr i Banca d'italia i Rom. 06. feb. Pressemeddelelse Den nye -euroseddel afsløres i ECB i Frankfurt. 24. feb. Nye -eurosedler udlånes til fabrikanter og leverandører af seddeludstyr, således at de kan tilpasse maskiner og udstyr til ægthedskontrol. VORES PENGE Brochurer om den nye -euroseddel sendes til 3 mio. salgssteder i euroområdet. Oktober Pressemeddelelse 25. nov. Pressemeddelelse Den nye -euroseddel udstedes i hele euroområdet

12 EUROSYSTEMETS PRESSEAFDELINGER European Central Bank Directorate General Communications Sonnemannstraße Frankfurt am Main Germany Tel.: Fax: Υπηρεσία Τύπου Ελ. Βενιζέλου Αθήνα Ελλάδα Tηλ.: Φαξ: Internet: Jānis Silakalns Preses sekretārs K. V aldemara ielā 2A, Rīgā LV-1050 Tel.: E-pasts: Interneta vietne: Christian Gutlederer Pressesprecher Otto-Wagner-Platz Wien Österreich Tel.: Fax: Internet: Kristin Bosman Porte-parole / Woordvoerster Bld de Berlaimont Bruxelles / Brussel Belgique / België Tél / Tel. : Télécopie / Fax : Courriel / Internet : Ricardo Fernández Jefe de la División de Relaciones con los Medios y Documentación Alcalá, 48 E Madrid España Tel.: Fax: Correo electrónico: Internet: Public Relations Division Gedimino pr Vilnius Lithuania Tel.: Internet: Gabinete de Comunicação Institucional Rua do Comércio, Lisboa Portugal Tel.: Fax: Correio eletrónico: Internet: Zentralbereich Kommunikation Pressestelle Wilhelm-Epstein-Straße Frankfurt am Main Deutschland Tel.: Fax: Internet: Olivier Aubry Chef du service de Presse et de l Information numérique , rue du Colonel Driant Paris CEDEX 01 France Tél. : Télécopie : Courriel : Internet : Marc Konsbruck Communication Officer 2, boulevard Royal L-2983 Luxembourg Tél.: Télécopie: Courriel: Internet: Odnosi z javnostmi Slovenska Ljubljana Slovenija Tel.: , Faks: E-pošta: Internet: Avalike suhete allosakond Estonia pst Tallinn Eesti Tel: , Faks: E-post: Antonella Dragotto Capo Divisione Stampa e Relazioni esterne Via Nazionale Roma Italia Tel Fax: Sito Internet: Clive Bartolo Uffiċjal Ewlieni għall-komunikazzjoni Pjazza Kastilja Valletta VLT 1060 Malta Tel.: / 5 Fax: Internet: Tlačové a edičné oddelenie Imricha Karvaša Bratislava Slovenská republika Tel.: Fax: Internet: Press office PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Ireland Tel.: Internet: Γραφείο Τύπου Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Λεωφόρος Κένεντυ Λευκωσία Κύπρος Τηλ.: , Φαξ: Internet: Herman Lutke Schipholt Persvoorlichter Westeinde ZN Amsterdam Nederland Tel.: Mobiel: Internet: Iina Lario Tiedottaja / Informatör Snellmaninaukio / Snellmansplatsen PL 160 / PB Helsinki / Helsingfors Suomi / Finland Puhelin / Telefon: Sähköposti / Kontakt: Internet: /

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 10-EUROSEDDEL. www.newfaceoftheeuro.eu. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 10-EUROSEDDEL. www.newfaceoftheeuro.eu. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE -EUROSEDDEL www.newfaceoftheeuro.eu www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu INDLEDNING Den nye -euroseddel sættes i omløb i euroområdet den 23. september 2014. -eurosedlen

Læs mere

EUROENS NYE ANSIGT. Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu

EUROENS NYE ANSIGT. Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu EUROENS NYE ANSIGT Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu EUROPA-SERIEN: SIKKERHEDSELEMENTER Let at tjekke og svær at forfalske De nye og forbedrede sikkerhedselementer

Læs mere

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR INDSAMLING AF DATA I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN INDSAMLING AF DATA FRA KREDITINSTITUTTER OG ANDRE VIRKSOMHEDER, DER HÅNDTERER KONTANTER SOM LED I DERES VIRKSOMHED I HENHOLD TIL REFERENCERAMMEN FOR RECIRKULERING AF EUROSEDLER DE OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

danmarks nationalbank kongeriget danmarks penge

danmarks nationalbank kongeriget danmarks penge danmarks nationalbank kongeriget danmarks penge kongeriget danmarks penge 1. UDGAVE, 2. REVIDEREDE OPLAG, AUGUST 2012 danmarks nationalbank indledning sikre penge Sedler og mønter er mere end blot papir

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Redaktion v. Danmarks Bløderforening i samarbejde med Dansk Epilepsiforening, Kræftens Bekæmpelse & Center for Små Handicapgrupper

Redaktion v. Danmarks Bløderforening i samarbejde med Dansk Epilepsiforening, Kræftens Bekæmpelse & Center for Små Handicapgrupper Cybermusen: Hej, hvordan går det i dag Netnørden: Det går bedre, tak. Har fået mere styr på sagerne. Og dig? Cybermusen: Jeg styrer for vildt. Vi er klar til årsmøde.altså sådan næsten Netnørden: Håber

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

At flytte fra ét hjemland til et andet

At flytte fra ét hjemland til et andet At flytte fra ét hjemland til et andet Oplevelser og erfaringer fra oplysningsindsatsen om repatriering blandt ældre fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien En varm tak til alle medvirkende familier Dansk

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere