Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010

2 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet 7. december 2010 RN A608/10 I. Indledning 1. Statsrevisorerne har anmodet mig om at orientere om status på Rigsrevisionens igangværende undersøgelse af rejsekortprojektet. Jeg redegør i kap. II for udviklingen af rejsekortet og i kap. III for tilrettelæggelsen af og status på Rigsrevisionens igangværende undersøgelse. II. Udviklingen af et landsdækkende rejsekort Formålet med rejsekortet 2. Formålet med rejsekortet er, at det skal samle landets forskellige takstområder, billetsystemer og rabatordninger i ét fælles system, som skal gøre det mere enkelt for kunderne at bruge den kollektive trafik. Selve rejsekortbilletten er et elektronisk chipkort, som kan bruges i både bus, tog og metro. Kunden kan således bruge det samme chipkort til at rejse rundt i hele landet, og prisen for rejsen udregnes uafhængigt af, hvilket trafikselskab kunden rejser med, så længe rejsen foregår med trafikselskaber, som deltager i rejsekorttakstsamarbejdet. 3. Rejsekortet fungerer ved, at kunden sætter penge ind på sit rejsekort. Kunden skal på en kortlæser tjekke ind ved rejsens begyndelse, tjekke ind ved skift til nyt transportmiddel på samme rejse og tjekke ud ved rejsens afslutning, hvorefter rejsens samlede pris automatisk udregnes og trækkes fra kortet. Rejsekortet har en indbygget rabatstruktur, som betyder, at jo mere kunden rejser, des billigere bliver den enkelte rejse. Der er 3 typer kort, som hver især har forskellige rabatordninger: et rejsekort personligt, et rejsekort flex og et rejsekort anonymt. Rejsekort A/S 4. Selskabet Rejsekort A/S blev stiftet i august 2003 med det formål at etablere og stå for driften af rejsekortet. Rejsekort A/S ejes af DSB Rejsekort A/S, Metroselskabet I/S og nogle regionale trafikselskaber med aktieandele på henholdsvis 50,1 %, 8 % og 41,9 %. Metroselskabet I/S fik ved Akt / tilslutning til at deltage i etableringen af Rejsekort A/S og indskyde kapital i selskabet op til en grænse på 7 mio. kr. og stille lån til rådighed for selskabet op til en grænse på 11 mio. kr. DSB fik ved Akt / hjemmel til at købe rejsekortudstyr til en samlet pris a 367 mio. kr. inkl. moms og indskyde egenkapital og ansvarlige aktionærlån i selskabet på i alt 273 mio. kr. Derudover fik Metroselskabet I/S hjemmel til at indskyde yderligere 9 mio. kr. i egenkapital i selskabet og stille yderligere 18 mio. kr. i lånekapital til rådighed for selskabet.

3 2 5. Rejsekort A/S bestyrelse består af repræsentanter fra trafikselskaberne. Formandskabet gik indtil 2008 på skift mellem DSB og Movia, som har flest medlemmer i bestyrelsen, hvorefter der blev indsat en bestyrelsesformand, som ikke samtidig var repræsentant for en af ejerne. 6. Transportministeriet får gennem statens ejerskab af DSB og medejerskab i Metroselskabet I/S oplysninger om udviklingen i rejsekortprojektet. Ministeriet har siden 2006 haft rejsekortprojektet som et fast punkt på transportministerens kvartalsmøder med henholdsvis DSB og Metroselskabet I/S. Trafikstyrelsen fulgte i perioden særskilt rejsekortprojektet, men Transportministeriet valgte herefter, at ministeriet ud over orienteringerne på kvartalsmøderne selv direkte skulle indhente oplysninger fra Rejsekort A/S om udviklingen i projektet. Udviklingen i rejsekortprojektet i perioden Rejsekort A/S indgik i 2005 en kontrakt med konsortiet East-West Denmark ApS om at levere rejsekortsystemet. Konsortiet består af virksomhederne Thales og Accenture. Thales har tidligere leveret rejsekortsystemer til bl.a. Oslo, Hong Kong og Paris og er næsten færdig med leverancen af et landsdækkende rejsekort i Holland. Det danske rejsekortsystem adskiller sig fra de øvrige rejsekortsystemer, som Thales har arbejdet med, ved, at der knytter sig særlige krav til it-systemets såkaldte back-office -del. Det er den del af it-systemet, som bl.a. understøtter kunde- og økonomitransaktionerne. East- West Denmark ApS har således bevæget sig væk fra velafprøvede løsninger. 8. Kontrakten indeholder følgende 4 væsentlige milepæle for leverancen af rejsekortsystemet: 1. milepæl: januar 2006 godkendelse af systembeskrivelsen 2. milepæl: oktober 2007 godkendelse af leverance til pilotdrift (trin 1) 3. milepæl: oktober 2008 godkendelse af leverance til Sjælland (trin 2/3) 4. milepæl: juni 2009 godkendelse af leverance til Fyn og Jylland (trin 4). 9. Rejsekort A/S og East-West Denmark ApS indgik efterfølgende i perioden tillægsaftaler til kontrakten. Tillægsaftalerne gav East-West Denmark ApS tidsfristforlængelser efter, at East-West Denmark ApS havde bebudet forsinkelser. Det resulterede bl.a. i, at tidsplanen for udrulning af systemet i hele landet i 2009 blev udskudt med 19 måneder i tillægsaftale IV. 10. Bestyrelsen for Rejsekort A/S fik i perioden af eksterne konsulenter udarbejdet flere rapporter om risikostyringen af rejsekortprojektet. Transportministeriet har i oktober 2010 fået udarbejdet et review af projektet, som vurderer, at det er muligt at udrulle et landsdækkende elektronisk rejsekort frem mod slutningen af Det vil dog være i en begrænset version i forhold til det system, som er specificeret i kontrakten. Det vil betyde, at udrulning af systemet i hele landet vil være forsinket med 3 år i forhold til den oprindelige tidsplan i kontrakten. 11. Rejsekort A/S har oplyst, at der er forhandlinger i gang om en tillægsaftale nr. 5, da East- West Denmark ApS som nævnt ikke kan overholde tidsplanen i tillægsaftale IV. Rejsekort A/S har alternativt muligheden for at ophæve aftalen med East-West Denmark ApS. Forhandlingerne har været i gang i perioder siden efteråret 2009.

4 3 12. Rejsekort A/S har oplyst, at kontraktprisen indtil videre er blevet overholdt, men at selskabets og trafikselskabernes egne omkostninger til at opretholde projektorganisationen er steget på grund af forsinkelserne af projektet. Rejsekort A/S organisation er vokset fra 3 fuldtidsmedarbejdere i 2003 til 31 fuldtidsmedarbejdere i Den største stigning er sket inden for de seneste år. III. Status i Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet Forundersøgelsen 13. Rigsrevisionen har afsluttet en forundersøgelse af rejsekortprojektet. Forundersøgelsen indikerer overordnet, at forsinkelsen af rejsekortet særligt kan skyldes udviklingen af den såkaldte back-office -del af rejsekortets it-system, som bl.a. understøtter kunde- og økonomitransaktionerne. Formål og afgrænsning i den videre undersøgelse 14. Jeg har på baggrund af forundersøgelsen igangsat en undersøgelse, som vurderer årsagerne til problemerne, der har været med at udvikle rejsekortet. Den samlede vurdering bygger på en undersøgelse af beslutningsgrundlaget for igangsættelsen af rejsekortprojektet, Rejsekort A/S styring af leverancen i forhold rejsekortsystemets indhold, pris og levering samt DSB SOV s og Transportministeriets medvirken til at sikre fremdrift i rejsekortprojektet, så målene med projektet nås. 15. Undersøgelsen afgrænses til Rejsekort A/S samt DSB SOV og Transportministeriet, som er de væsentligste statslige aktører i projektet, og vil omfatte rejsekortets udgifter, herunder budget og estimat for rejsekortets pris samt Rejsekort A/S finansiering. Metroselskabet I/S og de øvrige trafikselskaber vil i relevant omfang indgå i forbindelse med undersøgelsen af projektets styringsmæssige organisering. 16. Rejsekortprojektet består både af en leverance af selve rejsekortsystemet, rejsekortudstyr, installationen af udstyret, implementeringen af systemet i de forskellige trafikselskabers organisation og den videre drift. Rigsrevisionens undersøgelse omfatter alene leverancen af selve rejsekortsystemet, hvorunder systemets formål og funktionalitet inddrages. I den forbindelse anvender Rigsrevisionen ekstern it-ekspertise. Ekspertisen anvendes til bl.a. at vurdere rejsekortsystemets it-del, som beskrevet i kontraktgrundlaget, og betydningen for systemets funktionalitet ved indgåelse af tillægsaftalerne. 17. Statsrevisorerne har ønsket oplyst, om følgende 5 forhold om henholdsvis 1) forsinkelser af rejsekortet, omfang og årsager, 2) formål og funktionalitet, 3) budget og estimater for rejsekortets pris, 4) finansiering samt 5) ny prisstruktur og dens konsekvenser indgår i undersøgelsen. Jeg vil inddrage de 5 forhold i undersøgelsen. Da der er igangværende forhandlinger mellem trafikselskaberne om den fremtidige prisstruktur, vil jeg redegøre for disse i undersøgelsen. IV. Afslutning 18. Jeg har orienteret om rejsekortprojektet og skitseret Rigsrevisionens igangværende undersøgelse heraf. Jeg skal for en god ordens skyld understrege, at der undervejs vil kunne ske ændringer i undersøgelsen i forhold til det skitserede. 19. Jeg er opmærksom på, at der pågår overvejelser om rejsekortets fremtid. Jeg vil orientere Statsrevisorerne om, hvorvidt resultatet af overvejelserne påvirker undersøgelsen.

5 4 20. Jeg vil i undersøgelsen inddrage forhold om forsinkelser af rejsekortet, omfang og årsager, formål og funktionalitet, budget og estimater for rejsekortets pris, finansiering samt ny prisstruktur og dens konsekvenser. Da der er igangværende forhandlinger mellem trafikselskaberne om den fremtidige prisstruktur, vil jeg redegøre for disse i undersøgelsen. 21. Jeg forventer at afgive en beretning om rejsekortprojektet i slutningen af 1. halvår Henrik Otbo

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere