Uddannelse og beskæftigelse for unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse og beskæftigelse for unge"

Transkript

1 Uddannelse og beskæftigelse for unge Uddannelse og beskæftigelse for unge 2014 Ved udgangen af 2014 var eller 65 pct. af de grønlandske unge mellem 16 og 25 år tilknyttet uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. 614 af disse unge var på et efterskole- eller uddannelsesforløb udenfor Grønland. Når der ses på de fastboende unge i Grønland er 62 pct. uddannelsesaktive eller i beskæftigelse. Denne andel er faldet med 6 procentpoint sammenlignet med 2009, hvilket især skyldes udviklingen fra 2009 til Antallet af fastboende har ændret sig henover årene, og det laveste antal i årrækken var i 2014 med Ses der på de helt unge fastboende mellem 16 og 18 år var 567 eller 27 pct. under uddannelse ved udgangen af af de helt unge var hverken uddannelsesaktive eller i beskæftigelse. Andelen af disse unge er steget med 8 procentpoint sammenlignet med Totaltallet er faldet henover årene, og der er sket en halvering af antallet i beskæftigelse. Uddannelse og beskæftigelse for unge Denne publikation belyser de grønlandske unge og deres tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. De unge, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, benævnes ungemålgruppen. Tabel 1. Unge mellem 16 og 25 år ultimo året Efterskole Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse I beskæftigelse Ungemålgruppen I alt Kilde: Grønlands Statistik - se tal i statistikbanken ( Note: Tabellen inkluderer personer på efterskole- og uddannelsesforløb udenfor Grønland. Ungemålgruppen omfatter både ledige unge, og unge, der ikke søger arbejde. I ungemålgruppen kan også findes personer, der er registreret på et uddannelsesforløb, der ikke indgår i Uddannelsesstøtteforvaltningens register. Det er første gang Grønlands Statistik udgiver en opgørelse over de unge i landet. Opgørelsen bliver fremadrettet opdateret årligt og publiceret sammen med et årligt tema. Temaet kan eksempelvis være, om de unge forbliver i ungemålgruppen henover en årrække, eller den unges tilknytning til ungemålgruppen henover året.

2 Fastboende unge i Grønland Tabellen nedenfor viser, hvordan de fastboende personer mellem 16 og 25 år fra 2009 til 2014 fordelte sig. En person anses som fastboende, hvis vedkommende er registreret med bopæl i Grønland primo og ultimo tællingsåret. Unge, der både er uddannelsesaktive og i beskæftigelse, er kun registreret som uddannelsesaktive, jf. tabel 9. Tabel 2. Fastboende personer mellem 16 og 25 år I uddannelse I beskæftigelse Ungemålgruppen I alt Mens antallet af personer i uddannelse har ligget forholdsvis stabilt henover de seks år, er 641 færre unge i beskæftigelse i 2014 i forhold til Antallet af fastboende har ændret sig henover årerne, og 2014 har det laveste antal i årrækken. Nedenfor er de fastboende personer i 2014 illustreret. De unge, der er uddannelsesaktive, er yderligere inddelt i efterskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Figur 1. Fastboende personer mellem 16 og 25 år i pct. var ved udgangen af 2014 på et grønlandsk efterskoleophold, aktive på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse unge var ultimo året hverken under uddannelse eller i beskæftigelse, og dermed udgjorde ungemålgruppen 38 pct. af de fastboende unge i Siden 2009 er der sket en stigning på 6 procentpoint, som især skyldes udviklingen fra 2009 til Uddannelse og beskæftigelse for unge side 2

3 Nedenfor ses de unge fordelt efter alder og registrering i Figur 2. Fastboende personer i 2014 inddelt efter alder og registrering Andelen af uddannelsesaktive personer faldt i takt med alderen i pct. af de 16-årige var under uddannelse, mens det var 21 pct. af de 25-årige. Andelen af personer i beskæftigelse steg støt med alderen. Hos de 18-årige var ca. hver fjerde i beskæftigelse, men det hos de 25-årige var ca. hver anden. Andelen af personer i ungemålgruppen faldt med alderen. Hos de 16-årige var over halvdelen hverken i beskæftigelse eller under uddannelse, mens knap hver tredje af de 25-årige var i ungemålgruppen ved udgangen af Figuren nedenfor viser, hvordan de mænd og kvinder i 2014 var inddelt. Figur 3. Fastboende personer mellem 16 og 25 år i 2014 inddelt efter køn Kilde: Grønlands Statistik- se tal i statistikbanken ( Med 38 pct. var andelen af hhv. mænd og kvinder i ungemålgruppen lige stor i Forskellene ses, når beskæftigelse og uddannelse sammenlignes. Med 40 pct. var flest mænd at finde i beskæftigelse ultimo året, og hos kvinderne Uddannelse og beskæftigelse for unge side 3

4 var 33 pct. i beskæftigelse. Til gengæld var 29 pct. af kvinderne i uddannelse mod 22 pct. af mændene. Unge mellem 16 og 18 år Tabellen nedenfor viser fastboende unge mellem 16 og 18 år i perioden 2009 til Tabel 3. Fastboende personer mellem 16 og 18 år Efterskole I uddannelse I beskæftigelse Ungemålgruppen I alt Kilde: Grønlands Statistik- se tal i statistikbanken ( Der er sket en markant ændring af andelen af de helt unge i beskæftigelse, især mellem årene 2009 og Henover årene er der sket en stigning af personer på efterskole og under uddannelse på 5 procentpoint. Stigningen kan tilskrives åbningen af efterskolen i Maniitsoq i pct. var i 2009 i beskæftigelse mod 21 pct. i Figur 4. Fastboende personer mellem 16 og 25 år i 2009 og 2014 Andelen af personer i ungemålgruppen er steget med 8 procentpoint henover de seks år, og i 2014 udgjorde den 52 pct. af de helt unge. Figuren nedenfor illustrerer de helt fastboende unge fordelt efter køn. I 2014 var der drenge og piger mellem 16 og 18 år. Uddannelse og beskæftigelse for unge side 4

5 Figur 5. Fastboende personer mellem 16 og 18 år i 2014 fordelt på køn 56 pct. af drengene var i ungemålgruppen og 23 pct. var uddannelsesaktive i Hos pigerne var der flere uddannelsesaktive. Her var ca. hver tredje under uddannelse, mens 20 pct. var i beskæftigelse og 48 pct. var i ungemålgruppen. Unge i landets kommuner Figuren nedenfor viser de fire kommuner i Her ses forskelle i andelen af grupperne kommunerne imellem. Figur 6. Fastboende personer mellem 16 og 25 år inddelt efter kommune i 2014 Kommune Kujalleq havde den højeste andel af studerende, hvor 33 pct. var studerende ved udgangen af året, mens 31 pct. var i beskæftigelse. Qeqqata Kommunia havde med 42 pct. den største andel i beskæftigelse, samtidig med at kommunen havde den laveste andel i ungemålgruppen. Qaasuitsup Uddannelse og beskæftigelse for unge side 5

6 Kommunia havde den største andel af personer i ungemålgruppen med 44 pct. ultimo Figuren nedenfor viser de fastboende unge mellem 16 og 18 år inddelt efter bopælskommune. Figur 7. Fastboende personer mellem 16 og 18 år inddelt efter kommuner i 2014 Ses der på de unge mellem 16 og 18 år i 2014, var den største andel af uddannelsesaktive i Kommune Kujalleq med 36 pct. I Qeqqata Kommunia var 43 pct. i ungemålgruppen, og kommunen var dermed den kommune med den laveste andel af denne gruppe unge. I Kommuneqarfik Sermersooq og i Qaasuitsup Kommunia var over halvdelen af de unge mellem 16 og 18 år hverken under uddannelse eller i beskæftigelse ved udgangen af året. Qaasuitsup Kommunia havde den største andel med 59 pct. Hjemvendte unge Tabellen nedenfor viser status ved udgangen af året for de personer, der i løbet af tællingsåret havde en afbrudt eller gennemført uddannelsesstatus udenfor Grønland og var bosat i Grønland ved udgangen af året. Tabel 4. Hjemvendte personer ultimo året mellem 16 og 25 år, der i løbet af året var uddannelsesaktive udenfor Grønland I uddannelse I beskæftigelse Ungemålgruppen I alt Note: Disse tal fremgår ikke af statistikbanken. Uddannelse og beskæftigelse for unge side 6

7 Nogle unge optræder som aktive på en uddannelse i Grønland uden at være fastboende og uden at have været uddannelsesaktive udenfor Grønland i løbet af tællingsåret. De er vist nedenfor. Tabel 5. Uddannelsesaktive og ikke-fastboende personer mellem 16 og 25 år ultimo året uden tidligere uddannelsesaktivitet udenfor Grønland Note: Disse tal fremgår ikke af statistikbanken. Uddannelsesaktive udenfor Grønland Nedenfor vises antallet af grønlandske unge, der var aktive på en efterskole, ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse udenfor Grønland. Figur 8. Uddannelsesaktive personer mellem 16 og 25 år udenfor Grønland Kilde: Grønlands Statistik - se tal i statistikbanken ( Ved udgangen af 2014 var 614 unge på et efterskole- eller uddannelsesforløb udenfor Grønland. Antallet har været forholdsvis stabilt er det første år, hvor det var muligt at inkludere efterskoleophold. Alle unge Når alle unge sammenlignes med de fastboende unge sker en andelsændring mellem grupperne. 31 pct. af de unge var uddannelsesaktive i 2014, hvilket er ca. 5 procentpoint mere end, når der kun ses på årets fastboende befolkning. Andelen af personer i ungemålgruppen var 35 pct. mod de 38 pct., der var i 2014 blandt de fastboende i Grønland. Nedenfor ses alle de unge, der er med i denne opgørelse, inddelt efter de fire grupperinger: fastboende, hjemvendte og tidligere uddannelsesaktive, Uddannelse og beskæftigelse for unge side 7

8 hjemvendte uden uddannelsesforløb i tællingsåret, men uddannelsesaktive ultimo året samt uddannelsesaktive udenfor Grønland. Tabel 6. Unge mellem 16 og 25 år Fastboende Hjemvendte, tidligere uddannelsesaktive Hjemvendte og uddannelsesaktive ultimo år Uddannelsesaktive udenfor Grønland Alle Note: Disse tal fremgår ikke af statistikbanken. Uddannelse og beskæftigelse for unge side 8

9 Datagrundlag Denne publikation belyser de unge og deres tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Opgørelsen for et tællingsår omfatter personer, der ultimo året er mellem 16 og 25 år, og som i øvrigt opfylder et af nedennævnte kriterier: 1. Har folkeregisteradresse i Grønland både i starten og slutningen af tællingsåret (fastboende) 2. Har folkeregisteradresse i Grønland ultimo året og har i løbet af tællingsåret færdiggjort eller afbrudt et efterskole- eller uddannelsesforløb udenfor Grønland 3. Har folkeregisteradresse i Grønland ultimo året og er registreret som uddannelsesaktiv på en grønlandsk uddannelsesinstitution ultimo året uden færdiggjort eller afbrudt et efterskole- eller uddannelsesforløb i løbet af året udenfor Grønland 4. Har ikke folkeregisteradresse i Grønland ultimo året, men er i december måned i tællingsåret registeret som aktiv på et efterskoleeller uddannelsesforløb udenfor Grønland Unge, der opfylder ovenstående, benævnes populationen. Ultimo tællingsåret er valgt, da Grønlands Statistiks uddannelsesstatistik opgøres ved denne skæring, og Grønlands Statistiks beskæftigelsesstatistik opgøres pr. år. Befolkningsstatistikken opgøres primo tællingsåret, og dermed er befolkningstallet ultimo år X normalt lig befolkningstallet primo år X+1. Med registrerede efterskole- og uddannelsesforløb menes forløb, der er registreret hos Sprogcenteret, Uddannelsesdepartementet eller Uddannelsesstøtteforvaltningen (USF). Aldersafgrænsningen er bestemt med udgangspunkt i, at folkeskolens 10. klasse normalt afsluttes det år, eleven fylder 16 år, og personer på 25 år eller yngre henvises i nogle byer til et Piareersarfik-center fremfor Arbejdsmarkedskontoret. For alle unge i populationen registreres den højest fuldførte uddannelse ved udgangen af det pågældende tællingsår. Udover de kompetencegivende uddannelser medtages gymnasiet som en del af de afsluttede uddannelser. Desuden registreres det, om de unge i december måned i tællingsåret er i uddannelse, i beskæftigelse eller ingen af delene. Registreringerne prioriteres i nævnte rækkefølge, således at en person, der både er uddannelsesaktiv og i beskæftigelse kun benævnes som værende i uddannelse. Nedenfor vises hvor mange uddannelsesaktive, der også var i beskæftigelse. Tabel 7. Uddannelsesaktive personer i beskæftigelse år år Note: Disse tal fremgår ikke af statistikbanken. Uddannelse og beskæftigelse for unge side 9

10 Unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, benævnes ungemålgruppen. Ungemålgruppen omfatter således både unge, der er ledige, og unge, der ikke søger arbejde. Årsagerne til, at de unge ikke søger arbejde kan være mangeartede, herunder også at de er gravide eller på førtidspension. I ungemålgruppen kan også findes personer, der er aktive på uddannelsesforløb, der ikke indgår i USF s register. Det kan være forløb hos Piareersarfiit, i virksomheder, eller de kan stadig være i gang med folkeskolen. Data omkring disse forløb er enten ikke fyldestgørende eller forefindes ikke, men der arbejdes på at få disse inkluderet i kommende opgørelser. Afgrænsning En række unge, der har ophold i Grønland i tællingsåret indgår ikke i populationen. Der er tale om personer, der opfylder mindst et af nedennævnte kriterier: Har ultimo året adresse udenfor kommunal inddeling Er indvandret i løbet af tællingsåret, har ikke i tællingsåret været aktiv på en efterskole eller et uddannelsesforløb udenfor Grønland og er ikke uddannelsesaktiv ved udgangen af året. Er udvandret i løbet af tællingsåret og er ikke aktiv på en efterskole eller uddannelse i december måned Nedenfor ses antallet af personer, der ikke indgår i populationen. Springet mellem 2009 og 2010 må tilskrives, at data for gennemførte og afbrudte forløb på danske efterskoler, først er tilgængeligt fra skoleåret 2010/2011. Tabel 8. Personer udenfor population Udenfor kommunal inddeling Indvandringer Udvandringer I alt Note: Disse tal fremgår ikke af statistikbanken. Uddannelse og beskæftigelse for unge side 10

11 Metodebeskrivelse Der er brugt følgende datakilder til udarbejdelsen af opgørelsen over nærværende statistik: Grønlands Statistiks befolkningsregister Uddannelsesdepartementet og Sprogcentrets registre over efterskoleelever i Grønland og i Danmark Uddannelsesstøtteforvaltningens (USF) register Grønlands Statistiks registre over beskæftigelse Grønlands Statistiks register over højeste fuldførte uddannelse Grønlands Statistiks register over vandringer De unge, der ultimo tællingsåret er fyldt 16 til 25 år, inddeles i to delpopulationer. Den første delpopulation er fastboende personer i Grønland, mens den anden delpopulation omfatter uddannelsesaktive både i og udenfor Grønland samt hjemvendte personer, der bor i Grønland ultimo året med enten afbrudt eller gennemført efterskole- eller uddannelsesforløb udenfor Grønland eller som er aktive på en grønlandsk uddannelse. Fastboende personer Grundpopulationen for denne del er fastboende personer. Fastboende defineres som personer, der er registreret med bopæl i Grønland både primo og ultimo tællingsåret. Personerne inddeles efter deres bosted ultimo tællingsåret. Efterskole betegnes som et ophold, og det er ikke et krav, at eleverne skifter adresse, så elever kan være registreret i deres hjemkommune. Endvidere bor uddannelsesaktive ikke nødvendigvis i den by, hvor uddannelsesstedet er, da de kan være i praktik i en anden by. De uddannelsesaktive inddeles i uddannelsesaktive på efterskole, ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Data for de grønlandske efterskoler findes fra skolernes opstart. Villads Villadsen efterskole åbnede i skoleåret 2009/2010 og efterskolen i Maniitsoq i skoleåret 2011/2012. Fra skoleåret 2013/2014 er efterskoleelever i Grønland opgjort på ugebasis, mens registreringerne inden da er opgjort ved udgangen af skoleåret. Dernæst afgrænses de personer, der i december måned i tællingsåret står i beskæftigelsesregistreret over fastboende personer som værende i beskæftigelse. Hvis personerne hverken er registreret i uddannelse eller i beskæftigelse, registreres de i Ungemålgruppen. Personerne får koblet højest fuldførte uddannelse på, og inddeles i gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og ingen uddannelse. Personer med et suppleringskursus som højest fuldførte uddannelse placeres under gymnasial uddannelse efter aftale med Uddannelsesdepartementet. Suppleringskurserne har ISCED2011 niveau 4, og der kræves en gymnasial uddannelse for at kunne blive optaget. Uddannelse og beskæftigelse for unge side 11

12 Fastboende personer, uddannelsesaktive i og udenfor Grønland samt hjemvendte med et afbrudt eller gennemført uddannelsesforløb Udover ovennævnte fastboende personer, består denne delpopulation af følgende 16 til 25-årige: Uddannelsesaktive personer på en efterskole eller på en USFregistreret uddannelse udenfor Grønland Hjemvendte personer, der i tællingsåret har et afbrudt eller gennemført et forløb på en dansk efterskole eller et USF-registreret uddannelsesforløb udenfor Grønland Ikke-fastboende uddannelsesaktive personer på en efterskole eller på en USF-registreret uddannelse i Grønland Er en person ultimo tællingsåret både registreret med bopæl i Grønland og som uddannelsesaktiv udenfor Grønland, får personen sidstnævnte registrering. De personer, der i løbet af tællingsåret har afbrudt eller gennemført et efterskole- eller uddannelsesforløb udenfor Grønland sammenkøres med indvandringsregisteret. De personer, der har bopæl i Grønland ved udgangen af året inkluderes i populationen. Videre tjekkes det om personerne er uddannelsesaktive eller i beskæftigelse ved udgangen af året, og ellers registreres de i ungemålgruppen. Der knyttes bosted fra befolkningsregistret på de personer, der er registreret på en uddannelse i Grønland ved udgangen af året, men ikke primo året. Personerne inddeles i uddannelsesaktive på efterskole, ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. De to grupper lægges sammen med de fastboende. Personerne får koblet højest fuldførte uddannelse på og inddeles i gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og ingen uddannelse. Personer med et suppleringskursus som højest fuldførte uddannelse placeres under gymnasial uddannelse efter aftale med Uddannelsesdepartementet. Suppleringskurser har ISCED2011 niveau 4, og det kræver en gymnasial uddannelse for at kunne blive optaget. Nedenfor ses suppleringskurserne og antallet af personer, der kommer under kategorien med afsluttet gymnasial uddannelse. Tabel 9. Personer med højest fuldførte uddannelse på ISCED2011 niveau Merkantil suppleringsuddannelser Gymnasiale suppleringskurser I alt Note: Disse tal fremgår ikke af statistikbanken. Der er ikke data for gennemførte og afbrudte forløb på danske efterskoler før skoleåret 2010/2011. Det er kun muligt at se, om der er bevilget tilskud. Derfor starter denne samlede delpopulations opgørelse et år senere end delpopulationen med kun fastboende. Uddannelse og beskæftigelse for unge side 12

13 PUBLSLUT Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Uddannelse og beskæftigelse for unge side 13

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx Herning Gymnasium Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte AE har analyseret til- og fraflytning i Lolland Kommune siden 199. Samtidig med, at en del af indbyggerne i Lolland Kommune er flyttet siden 199

Læs mere

Uddannelse 01. september 2017

Uddannelse 01. september 2017 Uddannelse 01. september 2017 Befolkningens uddannelsesprofil 2016 Statistikkens formål Nærværende statistik er en opgørelse over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Statistikken gør det muligt

Læs mere

Uddannelse 15. september 2016

Uddannelse 15. september 2016 Uddannelse 15. september 2016 Befolkningens uddannelsesprofil 2015 Statistikkens formål Nærværende statistik er en opgørelse over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Statistikken gør det muligt

Læs mere

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen Uddannelse Befolkningens uddannelsesprofil 2014 Henover de sidste ti år er der sket en positiv udvikling i befolkningens uddannelsesniveau. I 2014 havde 36,2 pct. af befolkningen over 16 år en uddannelse

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BORNHOLM KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BORNHOLM KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BORNHOLM KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØBENHAVNS KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØBENHAVNS KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØBENHAVNS KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Folkeskolelever fra Frederiksberg

Folkeskolelever fra Frederiksberg Folkeskolelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2010 INDHOLD Indledning... 2 Status for uddannelse 1. oktober 2012... 3 Fuldført ungdomsuddannelse... 6 Igangværende ungdomsuddannelse...

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE FREDERIKSBERG KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE FREDERIKSBERG KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE FREDERIKSBERG KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Rødovre Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Rødovre Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Rødovre Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Unges flyttemønstre. Hovedkonklusioner:

Unges flyttemønstre. Hovedkonklusioner: U n g es f l y t temønstre Unges flyttemønstre Rettelse: I den første udgave af analysen og i Momentum-artiklen var angivet, at andelen af unge, som flytter tilbage til oprindelseskommunen er 14,1 pct.

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2015

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2015 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2015 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Notat: Forlist, men ikke fortabt

Notat: Forlist, men ikke fortabt 1 Notat: Forlist, men ikke fortabt Tænketanken DEA sætter i denne analyse fokus på de unge på kanten. Det handler om de unge, som af forskellige årsager aldrig rigtig får fat i hverken uddannelse eller

Læs mere

Udslusningsstatistik 2015 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2015 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2015 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionsskolen k-u-b-a 2015. Elevernes beskæftigelse 4. mdr. efter ophold på skolen Andet 2% Ved ikke 6% Grundskole 3% Gymasiel

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Procesindustrien December 21 Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Baggrund for analysen Denne analyse giver et billede af sammensætningen i beskæftigelsen i procesindustrien i

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Social ulighed i levetiden

Social ulighed i levetiden Danmarks Statistik offentliggjorde den. februar nye tal for udviklingen i middellevetiden i Danmark. På baggrund af de bagvedliggende registertal, har AE i samarbejde med Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Dette faktaark indeholder nøgletal om indvandrere og efterkommere i Danmark. Der er fokus på befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse. Faktaboks 1 Udvalgte nøgletal

Læs mere

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qeqqata Kommunia 2016

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qeqqata Kommunia 2016 Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qeqqata Kommunia 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Tal om efterskolen august 2011

Tal om efterskolen august 2011 Tal om efterskolen august 2011 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden. Analyse Tilbagetrækningsreformens betydning for beskæftigelsen

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden. Analyse Tilbagetrækningsreformens betydning for beskæftigelsen Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse Tilbagetrækningsreformens betydning for beskæftigelsen Maj 6 Analysens hovedkonklusioner I maj blev der indgået en aftale om senere tilbagetrækning. Aftalen

Læs mere

Meritlærere ANALYSENOTAT. Formålet med dette analysenotat er at kaste lys på meritlærerne og deres bidrag på arbejdsmarkedet.

Meritlærere ANALYSENOTAT. Formålet med dette analysenotat er at kaste lys på meritlærerne og deres bidrag på arbejdsmarkedet. Meritlærere Af Lasse Vej Toft, Analyseenheden, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kaste lys på meritlærerne og deres bidrag på arbejdsmarkedet. Side 1 af 10 Analysens hovedkonklusioner Fra

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Juni 2015 Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber

Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber 24. marts 2015 Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber Erhvervsstyrelsen har foretaget en undersøgelse af kønsfordelingen pr. 19. februar 2015 samt pr. 1. januar i de seneste 10

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folke- og førtidspensionister, 9-13 Det samlede antal personer i Aarhus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er pr. 1.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier De nyeste tal fra undervisningsministeriet viser, at næsten 1. elever på landets erhvervsskoler lige nu står uden praktikplads. Problemet med de manglende

Læs mere

Offentlige finanser 17. juni 2016

Offentlige finanser 17. juni 2016 Offentlige finanser 17. juni 2016 Førskole dagtilbud, kommunale nøgletal 2015 Førskole dagtilbud 2015 I 2015 var der 3.572 børn indskrevet i offentlige førskole dagtilbud i januar måned, heraf 241 børn

Læs mere

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Februar 2015 Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Ordinære elever Aktiverede elever Udviklingen i ordinære og aktiverede årselever siden 1996 Kombinationsforløb Udnyttelsen af 10 % kvoten

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016 Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

8 ud af 10 virksomheder beholder lærlingen efter endt uddannelse

8 ud af 10 virksomheder beholder lærlingen efter endt uddannelse 8 ud af 1 virksomheder beholder lærlingen efter endt uddannelse 8 ud af 1 lærlinge finder første job i den virksomhed, hvor de stod i lære. Ser man 9 måneder efter endt uddannelse, så er 64 procent stadig

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i Kommune har 95.800 personer i arbejdsstyrken

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Stigende vikarbeskæftigelse

Stigende vikarbeskæftigelse De foreløbige tal fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-register viser, at vikarbeskæftigelsen siden efteråret er steget med 3-4. personer. I februar 216 var der knap 34.3 personer beskæftiget i vikarbranchen,

Læs mere

Helbredsindikatorer for buschauffører

Helbredsindikatorer for buschauffører Analysen belyser helbredsstilstanden blandt buschauffører ud fra en række helbredsindikatorer. Der fokuseres navnlig på, hvor stor en andel af buschaufførerne, der får diabetesrelateret medicin sammenlignet

Læs mere

Pædagogisk personale i grundskolen

Pædagogisk personale i grundskolen Pædagogisk personale i grundskolen Af Mathilde Molsgaard I perioden fra 2008/09 til 2011/12 er antallet af pædagogisk personale i grundskolen samlet set faldet. Nedgangen er overordnet sket blandt lærere

Læs mere

Øje på uddannelse. Årgang 1988

Øje på uddannelse. Årgang 1988 Øje på uddannelse, 2011/06 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web: www.lo.dk ISBN Print: 978-87-7735-178-5 ISBN Elektronisk:

Læs mere

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt:

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: 4 2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: Den samlede stemmeprocent ved kommunalvalget den 20. november 2001 blev i Århus Kommune 85,2 mod 70,7 ved kommunalvalget den 18. november

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Tal om efterskolen august 2012

Tal om efterskolen august 2012 Tal om efterskolen august 2012 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Tilskuddet til de videregående er i gennemsnit faldet 0,6 procent eller 400 kr. pr. studenterårsværk fra 2001 til 2004. Dette dækker dog over store

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11)

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Nr. 6.02 Juni 1995 Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Ledigheden er fortsat faldet kraftigt i Århus Kommune i 1. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus Kommune end i landet

Læs mere

Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning SOSU-Lederforeningen har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et grundforløb på landets social- og sundhedsskoler i

Læs mere

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 A NALYSE Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 Af Bodil Helbech Hansen I dette notat opgøres udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2008

Læs mere

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99 Team Succes Vestre Engvej, 1. Sal, Vejle E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 5 3 99 Udarbejdet af foreningen Team Succes daglige ledelse Statusrapport for årgang /11 Denne statusrapport er udarbejdet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Slagelse Kommune (Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj Kommune), herefter benævnt Slagelse Kommune. I beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

af Privatøkonom Mie Dalskov 8. oktober 2009

af Privatøkonom Mie Dalskov 8. oktober 2009 Omlægning af børnechecken vil få social slagside I 2008 var knap 11.000 unge i alderen 15-17 år hverken i gang med en uddannelse eller i job. Analysen viser, at regeringens forslag om at omlægge børnefamilieydelsen

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Tølløse, Jernløse, Svinninge og Tornved kommune), herefter benævnt Holbæk Kommune. I beskrivelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folke- og førtidspensionister, 28-212 Det samlede antal personer i Aarhus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er pr.

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996 Nr. 1.01 Marts 1996 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996 x Pr. 1. januar 1996 er indbyggertallet i Århus Kommune på 279.759. x I Århus er befolkningen i løbet af 10 år steget med 10,3 %,

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 27. juni 2012 FRAVÆRSSTATISTIKKEN Formålet med statistikken er at beskrive omfanget af og strukturen i fraværet i den kommunale og regionale sektor fordelt på kommuner/regioner,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde Thy- Mors. 1. Udviklingen i arbejdsstyrken i har 30.500 personer i arbejdsstyrken,

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Trivsel og fravær i folkeskolen

Trivsel og fravær i folkeskolen Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og

Læs mere

Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen

Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen Hver femte afgangselev har ikke fået en ungdomsuddannelse 10 år efter folkeskolen. Zoomer man ind på de forskellige landsdele, er det især på Vest-

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes

Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes 10-1037 - lagr - 19.11.2010 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 78 Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes Unge starter på uddannelse tidligere og tidligere. Over

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Færre fleksjobbere gennem revalidering

Færre fleksjobbere gennem revalidering 09-0379 - Mela - 21.09.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Færre fleksjobbere gennem revalidering En ny FTF-undersøgelse viser, at antallet af fleksjobbere er steget med ca. 46.000

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 80456 Brevid. 1340754 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

Databrud i AKU fra 2016

Databrud i AKU fra 2016 2. juni 2016 TCO, MIF Arbejdsmarked Databrud i AKU fra 2016 Resumé Der er brud i dataserien for AKU mellem fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016: Brud i dataserien for beskæftigelsen, som er steget

Læs mere

Fattigdom i Odense Kommune

Fattigdom i Odense Kommune Fattigdom i Odense Kommune 2011-2013 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hovedkonklusioner... 2 3. Fattige i Odense fordelt på karakteristika... 3 4. Udviklingen i fattigdom i Odense... 5 Bilag 1: Metode...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Beskæftigelses-, dagpenge-, syge-, barsels- og kontanthjælpsfrekvenser for færdiguddannede fra erhvervsuddannelserne

Beskæftigelses-, dagpenge-, syge-, barsels- og kontanthjælpsfrekvenser for færdiguddannede fra erhvervsuddannelserne Beskæftigelses-, dagpenge-, syge-, barsels- og kontanthjælpsfrekvenser for færdiguddannede fra erhvervsuddannelserne Rapporten viser beskæftigelses-, dagpenge-, syge-, barsels- og kontanthjælpsfrekvenser

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere