Herslev Bylaug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herslev Bylaug 1978-2003"

Transkript

1 Herslev Bylaug

2 Herslev Bylaug Varetager beboernes fælles interesser Om Herslev og Herslev Bylaug "Alle med folkeregistreret adresse i Herslev by og naturlige omegn er medlemmer af Herslev Bylaug". Dette er et citat fra vedtægterne. Der er ca. 100 husstande inden for byskiltene. Til den naturlige omegn regnes Sluphusvej, den nordlige del af Herslevvej samt Strandvej og Bognæsvej til Risen. Dermed er vi i alt 120 husstande med ca. 270 personer O Oldermænd og formænd i de 25 år: Inge Andersen * Bjarne Jensen * Karin Jensen * Steffen Olsen * Henrik Jensen konstitueret 1994 * Bjarne Jensen * Grete Olsen * Caroline Holm Laurvig Jeppesen Bestyrelsesmedlemmer i de 25 år: Willy Lillegaard - Lis Olsen - Ole Jensen - Karen Jensen - Gregers Jensen - Tony Brandt - Peer Bue Olsen - Lis Andersen - John Strange Johansen - Peder Kallsøe - Viola Olsen - Lykke Kamph - Jesper Walmod - Leif Miller - Susie Thomsen - Johnny Kristiansen - Jørgen Vedel Kristensen - Lone Jensen - Kirsten V. Kristensen - Jette Klingberg - Jens Nørgaard - Kjeld Bue Olsen - Elsemarie Thomsen - Svend Aage Okkels - Poul Christensen - Tommy Jørgensen - Anny Engelsen - Allan Hartwig - Birgit Okkels - Birgitte Schmidt - Jakob Reddersen - Kenneth Danielsen. Og suppleanter: Ole Snitker - Svend Aabling - Pia Majholt - Jørgen Pøhls - Gitte Zwicky - Carl Otto Klingberg. Revisorer i de 25 år: David Olsen - Flemming Palne - Jørgen Vedel Kristensen. Og suppleanter: Bjarne Jensen - Thorkild Kristensen - Keld Bue Olsen - Karen Jensen Mange formænd har også været bestyrelsesmedlemmer. Mange bestyrelsesmedlemmer har også været suppleanter. Desuden melder referaterne om yderligere personer, som på den ene eller den anden måde har været i aktivitet for Herslev Bylaug igennem årene i festudvalg, studiekredse m.v. Dette jubilæumsskrift blev til ved gennempløjning af protokoller, granskning af vores hukommelse, interviews samt lån af billeder fra private arkiver. Desuden har nogle af "de gamle" samt jubilæumsårets bestyrelse skrevet bidrag. Vi håber, at der hos mange af jer, som har boet her længe, dukker flere minder op, når I læser, hvad vi er nået frem til. Og vi håber, at I, som ikke har boet her så længe, får besvaret nogle spørgsmål om Herslev og Herslev Bylaug, så I nu også kan være en del af den fælles hukommelse. Venlig hilsen fra redaktionen

3 Herslev Bylaug gennem 25 år Gadekærsfester Fællesspisninger Opslagstavle Jul i smedien Karneval Vejbump Cykelstier Drageflyvning Rensningsanlæg Storskraldsordninger Udstillinger Kommunalbestyrelsesmøder Fastelavn med Katten af Tønden Herslevsang Logoer Kontakter til kommunen Studiekreds om Herslevs Fremtid Forårsbreve Byporte Advent Adgang til naturen Julebazar Børneteater Foredrag Sankt Hans bål Købmandsbutikken Juletræ Gadekæret Samarbejde med præsten Velkomst til nye beboere Busserne Herslev Grøn Landsby Studiekreds: Energiforsyningen i Landsbyen Herslev Legeplads Kommuneplan Herslev Julekort Postgangen Integration af flygtninge Vandreture Bænke Opstilling til menighedsråd Mødelokale

4 Tiden før bylauget - eller - hvordan det begyndte I første omgang var der ingen der tænkte på det. Byen var lige blevet udvidet med Toftevej og Kildevang, ligeledes var de fleste huse i byen blevet overtaget af yngre beboere. Så der var mange unge familier med børn. For ca. 30 år siden var vi nogle familier, der mente at det kunne være sjovt med en byfest med revy, spisning og dans. Som sagt så gjort, Inge Andersen fik fat i de unge mennesker og instruerede dem og syede kostymer, nogle gik i gang med at lave scene, det blev i første omgang ladet på en lastbil, senere blev scenen bygget op fra grunden, andre lånte borde og bænke, presenninger og meget mere. Festen blev afholdt på gadekærpladsen, hvor man kunne købe øl, vin med mere, man havde selv madkurven med. Det blev en vellykket fest, som blev gentaget de efterfølgende år, med flere og flere som medhjælpere og deltagere, det år der var flest mener jeg der var over 200. Vi havde efterhånden materiale til at overdække siddepladserne, hvor vi spiste og penge på kistebunden. For at de, der boede i Herslev, ikke skulle tro, at det var en forretning, vi som var arrangører tjente på, foreslog jeg, at man skulle stifte et Bylaug, og dette skete ved et møde hos Købmanden og det har nu bestået i 25 år. Flemming Palne Initiativtagerne: Fra venstre Finn Hansen, Kjeld Bue Olsen, Flemming Palne, Inge Andersen og Willy Lillegaard

5 Lidt om Herslevs historie Landsbyen Herslev i 1200 tallet Herslef har nok altid haft et bylag bylav bylaug, selv efter udskiftningerne i 1782 og i Bylaget eller ejerlaget bestod den gang af de jordbesiddende gårdejere, der retsligt ordnede jordfællesskabet og andre vigtige ting. Man udfærdigede landsbyvedtægter, og der var et vist selvstyre i 1700 og 1800 tallet. Der kunne uddeles bøder og straf. Man kunne f.eks. i oldermandens storstue bestemme, hvem der skulle holde landsbyens orne det år, hvornår den var udtjent, og hvilken der skulle sættes i stedet. Dette møde blev kaldt ornegildet. Det blev som regel holdt den første søndag i det nye år, og der blev spist meget og drukket tæt. Husmænd og arbejdsfolk var slet ikke med i bylaget. Nu kalder vi det et bylaug, og nu er vi alle medlemmer og kan alle møde op og sige vores mening. Bøde og straf er fra fordums dage. Men det moderne bylaug, som i Herslev nu har eksisteret i 25 år, kan stadig beslutte ting, ganske vist oftest med kommunens medvirken. Festlighederne derimod kan vi takke de mange forskellige bestyrelsesmedlemmer gennem årene for. Den lokalhistoriske kreds, som i nogle år var aktiv i Herslev Sogn, er vi nogle få, der gerne vil genoplive. Vi har lyst til at lave en registrering af de gamle huse, for at prøve at se, hvor gamle de er, og hvem der har boet i dem. Hvis du har lyst til at være med så kom an. Elsemarie Thomsen.

6 om Herslev Bylaug: En gammel oldermand fortæller Min tid i bylauget startede ved opstarten i 1978, min kone Karen blev valgt ind i bestyrelsen, og jeg blev medlem af festudvalget. Starten var nok præget af, at der skulle arrangeres fester, loppemarked og andre aktiviteter, som kunne samle byen. I starten blev der gjort meget ud af byfester, hvor Inge blev en central figur, sammen med andre unge i byen blev der lavet teater, sketch, karneval. De første par år var der stor tilslutning til alt, der blev sat i gang, så ambitionerne var store, og alle var med til at gøre det hele til en stor succes. I begyndelsen af firserne blev jeg så formand for første gang. De første år stadigvæk med vægten lagt på fester, loppemarked og lignende. Fra 86 og fremefter blev der mindre og mindre tilslutning til diverse arrangementer, så vi begyndte at arbejde med plejehjem, købmand og stier i byens udkant, hvilket indebar en del kontakter med kommunen og hovedstadsrådet. Vi havde i den periode også held til at få etableret et tilholdssted for bylauget, med økonomisk hjælp fra Lejre kommune lejede vi staldbygningen på Lille Nedergård, her brugte vi en del tid på at sætte i stand og få etableret et rum, der kunne bruges både til oplagsplads og rum til udstilling. Igen var de første år gode med mange besøgende, hvert forår lavede vi en temadag (maleriudstilling, sølvsmed og lignende), samtidig blev der vist smalfilm fra alle vores sammenkomster. Efter 3-4 år blev udgifterne for store, opvarmningen af stalden var meget dyr, så tilskuddet fra kommunen slet ikke kunne dække udgifterne. Så vi måtte desværre opgive vores bygning. I en periode på 4 år var jeg ude af bylauget, men kom igen ind i bestyrelsen i begyndelsen af halvfemserne, først som menigt medlem, og senere igen som formand. I den sidste periode var arbejdet primært som høringsberettiget i kommunen, hvor vi deltog i kommunalbestyrelsesmøderne. Samt problemer med buskørslen, igen købmand og Plejehjem. Dette var en spændende tid, selv om de mange møder samt skriverier ikke altid gav de ønskede resultater. Efter 6 år var det tid til at træde tilbage og lade andre komme til. I de mange år i bylauget har jeg taget en del smalfilm, som også har været vist utallige gange. Dem prøver vi nu at få overspillet til video. Med venlig hilsen Bjarne Jensen Byfestoptog 19. august 1980

7 DET HUSVILDE BYLAUG. Bylauget har aldrig haft et "hjem" eller et fast tilholdsted, bortset fra de dyre år på Lille Nedergård. Hvorfor ikke? Har der ikke været muligheder? Har vi ikke villet det nok? I forbindelse med Plejehjemmets nedlæggelse håbede vi på, at der ville ske noget, men nej, nej. Lejre kommune mente dengang, at hvis Bylauget ville drive noget socialt såsom et fælles vaskeri eller lignende, så kunne det komme på tale med et lille kælderlokale. Helt rodløse blev vi da Købmanden lukkede. Her startede det hele for 25år siden i Randi og Torkilds dagligstue. Deres forretning var i alle årene samlingsstedet. Her var opslagstavlen, her blev begivenhederne diskuteret og kommenteret, der var varme og tid til en god snak. Alle Bylaugets bestyrelsesmøder er blevet afholdt i medlemmernes hjem. Jul blev i de første mange år holdt i den " Gamle Smedje ". Fastelavn hos Købmanden. Når vi ikke kunne være andre steder blev "festen" afholdt i den Gamle Præstegård, men det kostede jo penge. Det er utroligt flot, men et bevis på, at der fortsat er brug for et bylaug, det har eksisteret i 25 år, uden hus, og der er igennem årene, stadig kommet nye indslag til forbedring og trivsel af landsbyens miljø. Nu sidst Naturlegepladsen. Det er fordi, der er en ægte beboervilje og nogle ildsjæle til at sætte ting i gang. Vi er stadig hjemløse uden tag over hovedet. Kunne det ikke blive til et lillebitte læskur på legepladsen? Et håb for fremtiden. Viola Olsen. 25 års jubilar.

8 og så er der 1. søndag i Advent: Den gang Smedien var en smedie og Walter Andreasen levede, holdt vi komsammen der den 1. søndag i Advent. De første år var der salg af hjemmegjorte ting foruden gløgg og æbleskiver. Smedien var pyntet fint, der var ild i essen, og alt værktøjet hang flot på væggene. Juletræet stod, hvor det står endnu - på smedepladsen. Smeden døde i 1986 og smedien blev lavet om. Så mødtes vi på Lille Nedergård til gløgg og æbleskiver og vandrede i eftermiddagsmørket ned til juletræet på smedepladsen. Nogle år kom julemanden i hestevogn med nissebørn rendende bagefter. Siden 1990 indledtes festen med en gudstjeneste og Sognehuset blev rammen om hyggen. Den tradition bliver forhåbentlig bevaret. Elsemarie Thomsen

9 Julekortene: Gennem mange år udgav Herslev Bylaug julekort med lokale motiver tegnet af byens kunstnere John Strange Johansen, Rheni Frederiksen og Elsemarie Thomsen.

10 og så er der fastelavnsfesterne: Det hele begyndte med, at Randi og Thorkild Kristensen i 1962 købte Købmandsbutikken af Randis mor. De kom til Herslev med to små drenge som hurtigt fik legekammerater og i butikken stod nogle tomme sildetønder. En god ide opstod ved fastelavns tide, og som en løbeild gik det byen rundt, at i Købmandsgården var der tøndeslagning. Pladsen i gården blev efterhånden for trang - sildetønderne opbrugt - men Købmandens holdt traditionen ved lige, købte tønder og hængte dem op i alleen overfor Butikken. Der var rigtigt mange børn i Herslev i de år, de slog til tønden, og forældrene fik kaffe i Butikken. Da Herslev Bylaug blev oprettet, og det fik lidt penge i kassen efter en sommerfest, deltog bestyrelsen med arbejdet og med økonomien ved festen. Tøndeslagningen fortsatte i alleen og med kaffe og snak i Butikken, også da Jørgen overtog Butikken efter forældrene i Da den lukkede i 1997 holdt vi tøndeslagning i præstegårdens carport, nogle år uden den store tilslutning. Et eneste år har vi ikke haft tøndeslagning, men nu er der heldigvis igen børn i byen, der har lyst til at klæde sig ud og være med. I år - på en kold og blæsende dag slog både børn og voksne katten af tønden på den nye legeplads. Det var festligt, og hyggeligt at vi kunne drikke kakao og kaffe og spise hjemmebagte fastelavnsboller i Sognehuset. I begyndelsen af 80erne holdt Herslev karneval i Gevninge Beboerhus, og de, der var med, taler stadig om de vellykkede fester. Elsemarie Thomsen Katten slås af tønden i alleen overfor købmanden i februar Tøndeslagning på den nye legeplads i 2003 Tøndeslagning i alleen overfor købmanden Tøndeslagning i Præstegården i 2002

11 Revyholdet 1978 De sagnomspundne gadekærsfester.

12 Herslev - en levende og aktiv landsby?? Om studiekredsen om Herslevs Fremtid i vinteren og meget meget mere!! Faktisk begyndte arbejdet med Herslevs fremtid et par år før og varede et par år efter vinteren , men det var i 1990, at jeg for alvor kom med i arbejdet igennem studiekredsen. Bestyrelsen for bylauget oplevede, at Herslev var ved at gå i stå. Der var ikke så mange børn mere, byen var ved at blive et "sølvbryllupskvarter". Købmanden - byens centrum - begyndte at tale om at holde op. Politikerne diskuterede ny ældrepolitik under mottoet "Længst muligt i eget hjem" og lukning af Herslev Plejehjem og dermed bortfald af arbejdspladser. Hvordan kunne Herslev forblive levende og aktiv? Poul Præst og bylauget arrangerede møder om landsbyer generelt og om Herslev specielt, og ud af det kom forståelsen for, hvad der skal til for at en landsby er en levende landsby i 1990'erne, nemlig: Ikke for stor, ikke for lille - Mennesker i alle aldre - Liv også om dagen - Kollektiv transport - Butik - Mødesteder. Bestyrelsen sendte i sommeren 1990 et spørgeskema ud under overskriften "Herslevs fremtid som aktiv landsby" for at høre beboernes mening. Svarene viste modstand mod nedlæggelse af plejehjemmet og tilslutning til at få bygget flere boliger og at få et beboerhus. Bestyrelsen arrangerede derefter et beboermøde med formanden for Socialudvalget. Da det var forbi, stod vi der og spurgte os selv "Hvad nu?", for han havde sagt, at det var op til os selv og vores engagement, hvad vi kunne få ud af situationen. Det var dér studiekredsen om Herslevs fremtid tog form, for noget måtte vi gøre for at støtte bylaugets bestyrelse i kampen for den levende og aktive landsby. Målet blev at lave et kraftigt udspil til kommunen. Og der kom virkelig gang i den. Der var fra begyndelsen hele 22 beboere i studiekredsen (måske fordi mottoet i opfordringen til deltagelse var "Vi spørger ikke om du har tid, men om du tør lade være"), og vi blev undervejs endnu flere, da plejehjemmets forstander og to medlemmer fra Kattinge Bylaug kom til. Vi besluttede straks, at alle beboere skulle inddrages undervejs. Og det blev gjort med stor succes. Et spørgeskema blev sendt ud ved juletid, og der kom svar fra 65% af husstandene. Et beboermøde med deltagelse af fem kommunalpolitikere blev så stort - over 100 deltagere - at vi måtte holde det på Trællerupskolen. Hovedemnerne blev plejehjemmet, købmanden, små boliger og den kollektive trafik. Måske blev plejehjemmet nedlagt, uanset hvad vi gjorde, men så ville vi have noget andet i stedet, som kunne skabe liv og arbejdspladser, fx sundhedscenter, ældreboliger, ungdomsboliger, cafeteria. Og så ville vi have flere boliger ud fra teorien om, at flere beboere ville skabe mere liv, bedre vilkår for købmanden og større grundlag for en god busforbindelse. Et arkitektfirma lavede et forslag til, hvor der kunne indpasses små huse uden at ødelægge landsbyen; forslaget indeholdt også en ide til et beboerhus og skitser til fælles brug af den gamle præstegårdshave. Studiekredsens tanker og forslag blev pænt modtaget af kommunalpolitikerne, og beboernes engagement blev rost af alle. Det var imidlertid klart for os, at studiekredsens afsluttende møde i april 1991 ikke måtte være et endeligt punktum fra Herslevs side, der var behov for at følge op og holde fast, hvis nogle af visionerne skulle blive til virkelighed. Derfor nedsatte vi en række arbejdsgrupper med bylaugsbestyrelsen og en koordineringsgruppe som anker. Der blev arbejdsgrupper om Plejehjem, Købmand, Kollektiv Trafik, Beboerhus, Boliger og Rekreative områder. Arbejdsgruppernes over 20 deltagere gjorde et seriøst stykke arbejde i de efterfølgende år, men løb ind i skuffelser. Jeg tror imidlertid, at studiekredsen og arbejdsgrupperne har medvirket til, at Herslev Bylaug bliver taget alvorligt i Lejre Kommune. Grete Olsen

13 Bussen Den busordning, vi har nu, begyndte at tage form for ti år siden, da Lejre kommune deltog i Trafikministeriets forsøg med forbedring af busdriften i det åbne land. Men helt fra begyndelsen af sin eksistens har bylauget kæmpet en sej kamp for bedre bus. Det kan bedst beskrives ved udpluk af beretninger og referater fra generalforsamlingerne: 1978: Hvad kan der gøres for at forbedre busforbindelsen til og fra Roskilde? : Brev til kommunen: Den kollektive trafik bør udbygges : Generalforsamlingen var igen lidt forarget over de dårlige busforbindelser til og fra Roskilde i morgen- og aftentimerne, samt over de dårlige busforbindelser til og fra Rådhuset. HT er tunge at danse med, men fra kommunens side arbejdes med dette emne : Busforbindelser til og fra Herslev, kan de forbedres? Vi er et forsømt område : Vi skrev til teknisk forvaltning og forklarede, hvilke problemer den nuværende busplan giver beboerne i Herslev. Kommunen var positiv og forelagde de fremsendte forslag for Hovedstadsrådet, men ingen forståelse for beboernes ønsker. Alle mener at beboerne i Herslev bliver forfordelt også på dette område : Herslev Bylaug har sammen med Kattinge Bylaug gjort et ihærdigt forsøg på at få forbedret busforbindelsen i vores område, mange møder har vi holdt indbyrdes og med HT og kommunen : Arbejdsgruppen "Kollektiv Trafik" har holdt kommunen og HT til ilden med hensyn til bedre og flere busforbindelser til og fra Herslev. Da Trafikministeriet i efteråret bevilgede penge til forsøg på forbedring af den kollektive trafik i hovedstadens omegnskommuner, ansøgte de to instanser om, at Lejre blev forsøgskommune. Kommunen bad Herslev Bylaug udpege en person til en arbejdsgruppe, og som borgerrepræsentant for den nordlige del af kommunen : "Kollektiv trafik-gruppen" har været i gang hele året med kommunens og Trafikministeriets forsøg med offentlig trafik i Lejre kommune. Forsøget er løbende blevet justeret og er vel efterhånden af en sådan karakter, at de fleste kan acceptere det. Nu håber vi så blot, at der er midler til at gøre det permanent : Orientering fra arbejdsgruppen "Kollektiv Trafik": Nogle af telebussens ruter er blevet "faste". En rapport over forsøget har bl.a. vist, at kun 10% ville tilbage til tidligere køreplan. Week-endkørsel kritiseres stadig : På trods af at Trafikministeriet og Hvalsø og Ramsø kommuner har sagt nej til samarbejde og støtte, er det lykkedes at præstere en buskøreplan med mange flere af- og tilgange end førhen : Vi har stadig offentlige forbindelser til og fra byen, en ting som er særdeles vigtig for bevarelse af Herslev som en levende landsby : Den offentlige trafik har også altid været på bylaugets dagsorden. Den har nu fået et fornuftigt omfang : Kontakt til HT med et par ønsker til buskørslen. Vores generelle indtryk er i øvrigt, at der er tilfredshed med busservicen : Kontakt til HT med ønsker og kommentarer til buskørslen : Kontakt til HT med ønsker og kommentarer til buskørslen : Generalforsamlingen omtaler ikke bussen!!! Så nu "kører" det. Og hvad er det så vi har? Vi har faste afgange til Roskilde hverdagsmorgener, så vi kan komme på arbejde og i skole. Vi har faste afgange fra Roskilde hverdagseftermiddage, så vi kan komme hjem igen. Vi har midt på hverdagene en bus, som kører igennem hele kommunen og til Roskilde, så vi kan komme på indkøb. Og resten af tiden kan vi fra morgen til midnat køre med den fleksible telebus. - Et positiv udfald af 25 års kamp for bedre bus. Grete Olsen P:S: Til slut en lille gåde: Hvorfor kører rutebussen 629 med afgang fra Herslev kl via Svogerslev, når alle andre 629-ture går via Boserup? Ja, jeg tror, at selv HT har glemt svaret. Men det er selvfølgelig, fordi HT for år siden havde så ondt af os, at de gik med på Sonjas forslag om at sende Svogerslevbussen 602 herud for at hente gymnasieeleverne. I begyndelsen ville de ikke skrive den i køreplanen, så kom den med i forsøget som "vores" bus, og den endte med at blive permanent. Miljøvognen Maj 2001

14 Skrald - affald - kompost - containere - genbrug Der er en tapper skare, som tydeligt husker vejret den 29. januar 2000, regn og rusk, en rigtig affaldsdag. Den dag, hvor de nuværende containere på Kirkepladsen- med deltagelse af politikere og avisen - højtideligt blev indviet ved overklipning af et grønt silkebånd, hvorefter vi sorterede indholdet af vore trillebøre til de rigtige containere. Ideen var genbrug. I 1998 gik "Herslev Grøn Landsby" - en gruppe på 10 beboere - i gang med stor entusiasme og mange ideer til, hvordan vores grønne landsby kunne gøres endnu grønnere ved at fremme miljøtænkningen. Og i samarbejde med Lejre Kommunes Agenda 21 medarbejder nåede vi det meget synlige resultat, som bliver flittigt brugt til gavn for miljøet. Herslev Bylaug har i tidens løb haft indflydelse på andre affaldsordninger: I firserne havde bylauget organiseret, at der med mellemrum kom en stor container, som alle kunne trille hen til med deres storskrald. Containeren var - i de dage den stod her - til stor fornøjelse for byens drenge. Nogle af dem boede nærmest i containeren, og det blev der en stor grad af genbrug ud af. I 1991 blev Herslev prøveklud for en ny storskraldsordning, som gik ud på, at man ikke skulle betale over skattebilletten, men til hver sæk storskrald købe en mærkat til 30 kr. hos købmanden. Der blev ikke solgt mange mærkater, og der blev ikke sat mange sække ud. - Men i januar 1992, da den gamle ordning kom tilbage, kom alt det gamle storskrald frem fra udhusene. Sådan gik det med det forsøg! I begyndelsen af halvfemserne fik vi mulighed for kompostbeholdere, så ormene kan hjælpe med genbruget. Grete Olsen Formanden for Miljø- og Teknikudvalget Ingrid Frederiksen klippede den grønne snor

15 Herslev Bylaugs kassebog fortæller: 1978 Overskud loppemarked 5000 kr Overskud gadekærsfest 1540 kr Forstærkeranlæg købt 4864 kr. Overskud sommerfest 2100 kr. Status 1982: Kasse 3821 kr. Bank 4383 kr. Giro 1355 kr. Inventar 8394 kr. I alt kr Overskud sommerfest 2195 kr Betalt renovation 2300 kr. Gave Tuborgfonden 2000 kr Overskud sommerfest 1618 kr Bestyrelsesmøder a 75 kr. Underskud sommerfest 1038 kr Husleje Ll. Nedergaard 2500 kr. A conto varme 1500 kr Tilskud Lejre kommune 5000 kr Olieregning 3298 kr. Status 8. oktober I alt 4362 kr. Det var de store tal fra de første ti år. Det er aldrig store formuer, der har trykket Herslev Bylaug!! Hvis jeg springer frem til det seneste år, så er bylaugets årsbudget stadig kun på ca kr. Ja, men hvad har vi dog ikke nået alligevel i løbet af de 25 år!! Vandregruppens juleafslutning dec Åbent hus august de nye lejligheder i det gamle plejehjem Ny opslagstavle bygges i 1999 Svend Aage og Tommy

16 Første logo fra 1983: Nuværende logo fra 1998: Herslev Bylaug Varetager beboernes fælles interesser 1983: Efter at stilladset til teltene væltede under et voldsomt skybrud dagen før sommerfesten, er så meget gået i stykker, at det ikke kan sættes op en gang til. Træet kan dog bruges til fremstilling af bænke. Fester og arrangementer: Gadekærsfester Fællesspisning Store dragedag Adventshygge Karneval Foredrag Abent hus Beboertræf Herslev til søs Juleklip Cafe Høstfester Sct. Hans med sejlklubben Udstillinger Tøndeslagning Teater Filmforevisning Blå flag Dag Møde på tværs Nisseoptog Sølvsmeden arbejder Musikaftener Den 8. februar 1993 flyttede de sidste plejehjemsbeboere fra Herslev til Osted Har du set forårsblomsterne ved Herslev-skiltene? De vil komme igen i mange år til minde om Herslev Bylaugs 25 års jubilæum Vidste du, at det første juletræ på smedepladsen stod i en fin smedejernsfod, som Uwe havde smedet? 1990: Kan vi bruge plejehjemmets køkken til cafeteria? I oktober 1997 lukkede købmandsbutikken I foråret 1992 var der tale om, at plejehjemmet kunne købes for 1 krone. Men så blev loven lavet om!!! I 2002 lavede to studerende fra Roskilde Erhvervsakademi en rapport "Fremtidsperspektiverne for Herslev Bylaug". Hele 77 husstande deltog. Legepladsudvalget havde annonceret arbejdsdag den 27. juli 2002, og det var en stor fornøjelse, at rigtig mange kom og deltog i arbejdet, så der hurtigt kom gyngestativer, klatretræ, bålplads og petanquebane. Billetpriser til gadekærsfesten 1982: Voksne kr. 15 og børn under 14 år kr. 5. Købmanden sælger billetter. April 1983: Købmanden har givet tilladelse til ophængning af en udhængskasse. Tordenskjolds soldater eller hva? Klip fra referater: 1980: Fremtidige arrangementer gennemføres ikke uden forhåndsaftale om mindst 10 hjælpere. 1986: Der er stadig for få., der melder sig som hjælpere. 1987: Vi opfordrer kraftigt til, at man skriver sig på listen ang. hjælp til opsætning - bare en aften 1988: Aflysning af arrangementet, manglende tilmelding 1988: Bylaugets berettigelse? 1989: Det skal hermed understreges, at såfremt der ikke på den ekstraordinære generalforsamling kan opstilles 2 bestyrelseskandidater, vil alternativet være en nedlæggelse af bylauget. 1997: "Musikken for dårlig - tilhørerne for få" (sagde en opgivende formand Steffen om det forløbne år)

17 Historisk udstilling I Sognehuset i den gamle præstegård viser vi historiske billeder. I anledning af menighedsrådenes 100 års jubilæum vises billeder og klip fra kirkens liv. I anledning af Herslev Bylaugs 25 års jubilæum vises billeder, protokoller og klip - ikke blot fra de 25 år, men også fra det ældre Herslev. I en årrække arbejdede en historisk kreds i Herslev. To hæfter Sagn og fortællinger fra Herslev Sogn En historie om HERSLEV SKOLE børn og lærere, som kredsen udgav, er genoptrykt og kan købes for 25 kr. pr. stk. Desuden sælges Herslev Bylaugs 25 års jubilæumsskrift for 25 kr. pr. stk. under mottoet: "Send en Herslevhilsen til din tidligere nabo" Udstillingen er åben lørdage kl i perioden 5. juni august (Dog ikke 19/7), desuden efter aftale på telefon Fastelavn 1978

18 Fremtiden Herslev - og dermed Herslev Bylaug - har i den seneste halve snes år haft en stille periode, hovedsagelig fordi der kun var få børnefamilier i byen til at samle os. Men det har lige så stille ændret sig. I vinter har der været god tilslutning til de traditionelle arrangementer med juletræstænding og fastelavnsfest, så det er uden tvivl blivende traditioner. Og med legepladsen har vi skabt et samlingssted for alle aldre, så vi har et stort håb om et fremtidigt fællesskab i Herslev. Vi arbejder sammen med Trællerupskolen med flere på en fælles kalender for aktiviteter i vores område og et tættere samarbejde mellem bylauget og skolen om fælles arrangementer. Indsatsen for at forbedre Herslev fortsættes, for tiden ved at arbejde for en cykelsti fra Herslev til stranden. Vi tror på, at Herslev og Herslev Bylaug har en fælles aktiv fremtid. Venlig hilsen Bestyrelsen i jubilæumsåret Caroline, Svend Aage, Gitte, Jakob og Kenneth Legepladsen maj 2003

19 Dato Tirsdag den 18. marts kl. 19 Lørdag den 10. maj Lørdag den 24. maj Torsdag den 5. juni Lørdag den 16. august? Lørdag den 1. november? Program for jubilæumsåret 2003 Aktivitet Bankospil i Herslev Strand Sejlklubs klubhus Indvielse af naturlegeplads Herslev til søs Orientering om Herslev Strand Sejlklub og tilbud om en sejltur Grundlovsdag Menighedsrådets 100 års dag. Historisk udstilling om menighedsråd og bylaug Sjov på legepladsen Jubilæumsfest Stor fest for hele Herslev. Kom med din madkurv Petanque turnering m.v. Jubilæumsafslutning i Herslev Strand Sejlklubs klubhus Med fællesspisning og musik En lun sommeraften Udflugt Til en kro eller med termokaffen En aften Gåture om ugen Dels i den nære omegn, i sommertiden dels i biler til gode naturoplevelser Hele sommeren Petanque for sjov Kom og spil med din nabo onsdag kl. 10 Banen er i øvrigt åben for alle hele tiden Sankt Hans aften sammen med Herslev Strand Sejlklub Sponsorer for 25 års jubilæet Lions Club Lejre * Lejre Kommune, Det Sociale Udvalg * Doktors Fisk * Alt i Træer, Tom Malling * Entreprenørfirmaet Stenbakkegård Aps * Mini Salonen, Gevninge * Lindenborg Kro * Lars Kruse, Fælledvejens Slagterforretning * Super Best, Svogerslev * Lipton * Herslev Strand Sejlklub * Dagli' Brugsen, Gevninge * Herslev Vandværk I/S * Børne Mix, Trællerup * Gevninge Pizzabar Grill & Kiosk * 2tal Gevninge Radio & TV * Trællerup Smedie & VVS * Gevninge Bageri * Hair & Beauty, Gevninge

20 Herslevsangen, som er sammenstykket af bidrag fra 4-5 beboere i Herslev Bylaug Varetager beboernes fælles interesser HERSLEV SANGEN Mel.: Den lille frække Frederik. I Herslev samles alle lag Fra bylaug og til bådelaug Med mænd og koner, præst og degn Beboertræf goddag goddag. I Herslev har vi næsten alt Med skov og strand og bådehavn Men købmanden vi savner ham Han pakked sammen i forfjor. De gamle har det stille her Vi går tur og ser og ser på alt det kønne heromkring på himmel, jord og alle ting. Vi holder alle af vor egn i solskin og i plaskeregn I sommervejr og vintersne her er altid smukt at se. Nu kører vi til Gevninge En landsby, som kan kaldes grøn, En god motionstur får vi der fortjener den, som er så køn, Og naboer ser vi ofte der så børn og voksne, folk og fæ Vi si er goddag, goddag, goddag. kan leve godt i luv og læ. Her på Sjællands milde land Og tæt på fjordens blågrå vand Ligger der en lille by Og den er slet ikke ny Herslev er dens gamle navn Ligger nær en dejlig havn. Kirken på sin bakketop Der er let at gå derop. Ved Herslev er der skov og vand, naturen her vi nyde kan med hest og hund og får og gæs langt væk fra byens larm og stress. Er Herslev mon en soveby I den vi poster liv på ny. En sommerfest vi holder snart, hvor alle hjælper der er klart! Gamle huse, også ny, Har vi i vor lille by, Her bor unge folk med børn Som udenbys må ta en tørn. Herslev Bylaugs 25 års jubilæumsskrift Redaktion: Viola Olsen, Elsemarie Thomsen, Bo Nielsen og Grete Olsen Udgivet i 200 eksemplarer i 2003

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt Herlev Kommune Referat af skolebestyrelsesmødet d. 10.10.01 Lindehøjskolen Borgerdiget 105 2730 Herlev Telefon 44 50 73 00 Telefax 44 50 73 08 E-mail lindehoej.163001@lindehoejskolen.dk Dato 24/10-01 Skrevet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Ca. 50 deltagere. 1. Valg af dirigent - Christian Lauridsen - Venøvej 14 - blev valgt. 2. Beretningen fra formanden -Sven Erik bød velkommen og aflagde derefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 RØRPOSTEN Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 Kære beboere i GF Rørløkken Gartnerdag Som annonceret i forrige Rørpost og på vores hjemmeside, så er det snart tid til

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget

Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget Støvring, den 20.03.2013 Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget Dato & Tid: Sted: Onsdag 20.03.2013, kl 19:00 Spar Nord Bavnebakken 4, 9530 Støvring Dagsorden- Generalforsamling:

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere