REFERAT. Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte?"

Transkript

1 Roadmap for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren REFERAT Dato J. nr. 6. december Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte? Workshoppen fandt sted torsdag d. 14. november, kl i det Færøske Pakhus hos Transportministeriet. Ad 1) Velkomst og baggrund v/per Skrumsager Hansen fra Transportministeriet Per Skrumsager Hansen gav et oplæg om baggrunden og formålet med roadmap for udfasning af fossile brændstoffer. Ad 2) Cyklen og den kollektive trafik den nye nationale cykelstrategi v/jakob Karlshøj Jakob Karlshøj pointerede, at cykler er en vigtig del af kombinationstransport, og at kombinationsrejser har potentialet til at erobre mange markedsdele på transportområdet. Cyklen har endvidere flere gode kvaliteter det er både et miljøvenligt og fleksibelt transportmiddel især på korte afstande. I oplægget pegede han på nogle af de problemstillinger, som arbejdet med den nationale cykelstrategi har afdækket. Han understregede, at der er brug for en nuanceret tilgang, og at man ikke kan snakke om one size fits all, idet mulighederne og udfordringerne med at lave cykelløsninger varierer meget på tværs af landet. Til-bringer vs. fra-bringer-problemstillingen viser, at der er flere, som bruger cyklen til toget, end fra toget. Der er derfor stort potentiale i, at private virksomheder stiller cykler til rådighed for deres medarbejdere, så medarbejderne kan cykle mellem arbejde og stationen (og benytte deres egen cykel mellem stationen og deres hjem). Det stiller krav til sikkerheden ved cykelparkering, så de rejsende kan stole på, at cyklen stadig er der, når de kommer tilbage. Jakob Karlshøj berørte også problemstillingen vedrørende cykelmedtagning i kollektiv trafik versus cykelparkeringspladser ved stationer og stoppesteder. En

2 cykel optager pladsen til to sæder i toget, hvilket betyder, at der er plads til færre passagerer. Især i myldretiden er dette en udfordring. Forudsat, at man kunne have solgt pladsen til to passagerer og derfor fået 2 gange billetpriser, vil det koste trafikselskabet 38 kroner pr. cykelmedtagning. Side 2/10 Derudover er der en række problemstillinger knyttet til bycykler, der har den fordel, at de kan benyttes til trafikken mellem arbejde og stationen. Men skal bycykler batte noget vil bycykelstativer, i tilstrækkeligt stort omfang, fylde meget. Derudover koster en bycykel, selv med reklamefinansiering, nogenlunde det samme som det vil koste den rejsende at have cykel nr. 2. Forudsat at cykel nr. 2 koster 4000 kr. og lever i 4 år, vil det koste den rejsende 5 kroner pr. arbejdsdag at cykle til og fra arbejde. Der er således ikke et stort økonomisk incitament til at anvende bycyklerne. Ad 3) Fremtidens kollektive trafik v/uffe Ærboe Christiansen fra Trafikstyrelsen Der er mange store besluttede forbedringer undervejs på baneområdet. Derudover kommer Togfond DK og time-modellen som vil medføre hurtigere rejsetider med toget. Og så er der et helt nyt togkoncept på vej til Danmark de fire nye letbaner, som er undervejs. På busområdet har Trafikstyrelsen administreret nogle buspuljer, som har kanaliseret penge over i at opgradere busdriften. Det vil, sammen med anlægsprojekterne på baneområdet, føre til meget store forbedringer i den kollektive trafik. De nye baneprojekter vil skabe nye trafikknudepunkter især i byerne Herlev, Glostrup og Ny Ellebjerg. Det er vigtigt, at knudepunkterne opgraderes for at få mest muligt ud af den høje tilgængelighed, de giver. For Herlev St. fx, vil der være langt mellem letbanens stop og stationen på S-banen. Hvis Herlev station flyttes nærmere letbanen forventes det at give en fordobling af passagertallet. Det er vigtigt at udnytte trafikknudepunkternes gode tilgængelighed ved at fastholde stationsnærhedsprincippet og bygge tæt omkring knudepunkterne. Ved de nye trafikknudepunkter bør der være fokus på at benytte tilstødende arealer til at bygge kontorbygninger for at øge stationsnærheden, frem for at bygge parkeringspladser. Park n ride har større berettigelse ved stationer som ikke er trafikknudepunkter. Ad 4) Hvordan kan kollektiv trafik og cyklisme gøres mere attraktivt?

3 Ad 4a) Hvorfor vælger bilister bilen? v/torben Lund Kudsk fra FDM Side 3/10 Torben Lund Kudsk kunne berette, at bilen udgør langt den største del af persontransportarbejdet i Danmark, og at selv i de store byer har bilen en stor markedsandel. Bilister vælger bilen fordi: - Det får hverdagen til at hænge sammen (pendling til arbejde og studie) - Det giver en fornemmelse af frihed - Det er bekvemt i alle slags vejr - Det er hurtigere at komme fra dør til dør med bil (tidsfaktoren er afgørende) - Gode kollektive transportmuligheder er primært et storbyfænomen. Hvis man bor på landet, er der ikke så god adgang til kollektiv trafik især ikke til fritidsbehov (derfor er fritidsbilismen stigende) - Hvis husstanden har en bil, er der stort økonomisk incitament til at benytte den ofte da de faste udgifter er konstante uanset hvor ofte bilen benyttes (kun 14 % af bilisterne lader ofte bilen stå) - Danmark er et velfærdssamfund. Selv med meget høje registreringsafgifter har danskerne råd til at anskaffe sig en bil Hvad kan få bilisterne til at vælge andre transportformer: - Konkurrencedygtig rejsetid og stabile forbindelser - Fælles rejseinformation. Fx en app på tværs af rejseformer, som giver overblik over de forskellige muligheder - Øget intermodalitet. Bedre muligheder for kombinationstransport (i kombination med bil) især for dem, som bor på landet - Den obstruerende tilgang: Strukturelle piske (fx færre p-pladser, vejlukninger, indsnævringer osv.). Dette virkemiddel anbefaler FDM dog ikke Ad 4b) Erfaringer fra projektet Mixtur om bedre sammenhæng i den kollektive trafik og fokus på den sammenhængende rejse v/lasse Rask Jørgensen fra Arriva Lasse Rask Jørgensen fortalte om projektet Mixtur, som var et forsøgsprojekt i samarbejde mellem Arriva og Midttrafik, der handlede om at sætte kunden i centrum på hele rejsen. Projektet blev gennemført på strækningen mellem Aarhus og Herning. Der blev arbejdet med tiltag, som skulle gøre det enkelt og trygt for kunden at gennemføre en samlet rejse med både bus og tog, blandt andet gennem følgende tiltag:

4 - Bedre køreplanskoordinering (bedre korrespondance mellem bus og tog samt minimering af ventetid ved skift fra den ene transportform til den anden) - Bedre information før, under og efter rejsen - Fælles Rejsetidsgaranti - Fælles Call-center Side 4/10 Det bærende virkemiddel i projektet var at skabe en sammenhængende og trygrejse for kunden, uanset kombination af bus og tog. Projektet er afsluttet, men samarbejdet fortsætter i en kundegruppe og en køreplansgruppe med fælles fokus på forbedringer i hele regionen. Projektet har, alt andet lige, ført til flere kunder: 12 % flere togpassagerer og 8 % flere buspassagerer. Der er flere andre eksempler på sammenfaldende projekter, der sætter kunden i centrum blandt andet Sammenhæng i Silkeborg, Bedre rejsemiljø og TUSsamarbejdet i hovedstaden. Lasse Rask Jørgensen fortalte, at både cykelparkering og bilparkering ved stationer med en relativ kort radius til et større opland såvel destination til de større jyske byer, stort set bliver udnyttet i det øjeblik, de er etableret, og at det derfor er en god idé at udvide antallet for at fremme brugen af den kollektive trafik. Han gjorde i øvrigt opmærksom på, at der på Midttrafiks hjemmeside (under undersøgelser) findes adskillige undersøgelser, som viser, hvorfor kunderne enten vælger den kollektive trafik til eller fra. Endvidere blev der gjort opmærksom på, at flere ikke-kunder ved brug af den kollektive trafik, faktisk sætter stor pris på den mulighed for afslapning eller effektiv rejsetid m.m. som det medfører. Men der skal skabes mere tryghed gennem information og vilkår omkring parkering og skift mellem transportformer på hele rejsen, for at det bliver attraktivt nok til, at flere billister vil benytte den kollektive trafik. Ydermere kunne man samtidig overveje flere økonomiske virkemidler til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv fx sammen med cykler og mere miljøvenlige transportformer for til-bringer trafikken. Ad 4c) Fra bil til kollektiv trafik hvad skal der til? v/andreas Egense fra Metroselskabet Andreas Egense mente, at elektrificerede metroer og tog vil være en vigtig del af løsningen med den grønne omstilling af transportsektoren. I dag udleder de væsentligt mindre CO2 pr. passagerkilometer end biler. I 2035 forventes de at

5 være CO2-neutrale, da al el-produktion fra 2035 ifølge regeringsgrundlaget skal være baseret på VE. Side 5/10 Han pointerede, at de rejsende gerne vil benytte kollektiv transport, når den er dækkende, tilgængelig, prisbillig, pålidelig, hurtig, komfortabel og med korte intervaller mellem afgangene (Epinion-undersøgelse). Derudover er det vigtigt med til- og fra-bringer-løsninger som fx cykler. Gode bilparkeringsforhold tæt på stationerne kan ligeledes spille en vigtig rolle. Jo længere arbejdspladsen ligger fra station eller bolig, jo højere er bilens markedsandel. Løsningen på dette er altså enten, at vi vælger at bo og arbejde stationsnært, eller at der anlægges stationer der, hvor vi bor og arbejder (stationsnærhedsprincip/byplanlægning). Andreas Egense gav et eksempel på, hvordan åbningen af metroen ændrede rejeadfærden. Biltrafikken over havnen faldt med 4 % samtidig med, at persontrafikken steg med 10 %. Cykeltrafikken ændrede sig ikke. Ad 4d) Potentiale, muligheder og udfordringer for forbedret integration mellem kollektiv trafik og cyklisme v/jens Loft Rasmussen fra Cyklistforbundet Se talepapir Jens Loft Rasmussen fortalte, at Danmark er særegen ved at have en decideret cykel-kultur, idet at børn lærer at cykle, fra de er små. Det er noget, vi skal vedligeholde og dyrke. Danmark har i øvrigt en cykelambassade, som spreder viden og løsninger både i Danmark og i udlandet. Jens Loft Rasmussen kunne også fortælle, at internationalt set går tendensen på en mindre udpræget ejer-kultur. De unge er mere indstillet på at benytte eksempelvis bycykler og offentlig transport i stedet for at eje deres egen bil. Det er desuden interessant at se på, om rejsende har forskellige tidsværdier for forskellige transportformer. Transporttid i tog kan fx også være arbejdstid (mulighed for at besvare mails mm.), og transporttid på cykel kan også være motionstid. Potentialerne for forbedret integration mellem kollektiv trafik og cyklisme: - Det er stadig meget besværligt at medtage cykler i den kollektive trafik både pladsmæssigt, billetmæssigt mv. Når der er mulighed for cykelmedtagning i den kollektive trafik, mindskes den samlede transporttid for den rejsende. Desuden har det ført til øget passagertal for de trafikselskaber, som har indført (gratis) cykelmedtagning i tog og bus. - Der er behov for et landsdækkende bycykelsystem, som gerne skal kunne reserveres i forbindelse med køb af togbillet.

6 - Stationsnærhedsprincippet kan med fordel erstattes af et cykelnærhedsprincip. Når cyklen tænkes med ind som transportmiddel mellem arbejdsplads/bolig og stationer, så øges stationsnærheden. Især ved udbredelsen af el-cykler, kan cykeloplandszonen udvides. - Samarbejde med virksomheder (Mobility Management). Hvis virksomheder investerer i firmacykler, deres medarbejdere kan låne, går det hånd i hånd med deres øvrige medarbejder-sundhedsindsatser. Derudover vil det gøre det mere attraktivt for medarbejdere at benytte kollektiv trafik især hvis arbejdspladsen ikke er placeret stationsnært. Mobility Management kræver initiativ fra statslig side, men kan godt driftes af private virksomheder. - Cykelparkering er for vigtigt et punkt til, at det kan overlades til DSB og kommunerne alene. Staten bør tage ansvar for udvikling af højklasse cykelparkering ved de danske stationer. På linje med øvrig infrastruktur, bør cykelparkeringspladserne også vedligeholdes af staten. Der er desuden et behov for langt flere cykelparkeringspladser ved stationerne. Side 6/10 Ad 4e) Perspektiver og muligheder i bustrafikken v/jeppe Gaard fra Movia Jeppe Gaard henviste til Movias kundepræference-undersøgelse fra 2011, som viser, at det, kunderne i den kollektive trafik efterspørger, er: - Den effektive og direkte rejse, med høj frekvens i hverdagene - Tilgængelig og troværdig rejsetidsinformation - Billetter uden begrænsninger (rejsekort) - Rejsekomfort før, under og efter rejsen - Ingen driftsforstyrrelser Derefter fortalte han om Movias +way koncept, som handler om at gøre den kollektive trafik bedre ved at sammentænke trafik og by. +way er især oplagt på strækninger med en maksimal passagerbelastning på op til ca pass./time/retning, og det er noget, der bliver arbejdet med i praksis. Der er flere forsøg og projekter i gang både i Danmark og i udlandet. I Danmark er der gennemført løbende forbedringer af linje 6A, som fokuserede på blandt andet højere frekvens i myldretiden, fremkommelighedstiltag på dele af ruten, øget komfort i busmateriel og en forlængelse af linjens strækning. Forbedringerne viste med tydelighed, at det nytter noget. Linje 6A fik flere passagerer. Jeppe Gaard fortalte også om Nørre Campus-projektet, hvor der forventes at kunne blive sparet 2,5 minutters transporttid. Projektet forventes i øvrigt at medføre en stigning i passagertallet på 10 % og en øget indtjening på millioner kroner.

7 Det blev nævnt, at investeringerne i Nørre Campus forventes at kunne betale sig selv hjem i løbet af 8-10 år, og dermed kunne sådanne løsninger formodentlig være et billigt virkemiddel til at styrke den kollektive trafik. Side 7/10 Ad 5) Gruppe-øvelse: Hvilke virkemidler er de vigtigste at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte transportform fra bil til cykel, kollektiv trafik eller en kombination af begge Gruppearbejdet blev introduceret, og det blev pointeret, at resultatet af gruppearbejdet vil blive brugt i det videre arbejde med roadmap for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren. Herefter gik gruppearbejdet i gang, hvor deltagerne fordelte sig i grupper, og diskuterede forskellige virkemidler i forhold til at få bilister til at skifte til kollektiv trafik og cykler. Ad 6) Præsentation af udvalgte prioriterede forslag fra grupperne og opsamlende debat En række grupper blev bedt om at fremlægge de virkemidler, som de i fællesskab var kommet frem til. Ad 6a) Hovedlinjerne i præsentationerne følger her: Gruppe 1: - Incitamentstruktur, der præmierer brug af cykler og kollektiv transport - Reform af den kollektive trafik således, at ansvaret er ét sted - Koordinering af kollektivt udbud med arealanvendelser Gruppe 2: - Reducere transportarbejde vha. lokalisering/byudvikling/fortætning - Holdnings- og adfærdsændring gennem information og afprøvning - Bedre udnyttelse af overskudskapacitet i biler Gruppe 3: - Supercykelstier & afgift/beskatning af virksomhedsparkering - Fra-bringer- og pendler-bycykler & bedre cykelparkering ved stationer - Fjerne fradrag på biltrafik & stationsnærhed som planlægningsprincip Samtlige virkemidler fra alle grupperne kan ses i vedlagte skemaer. Ad 6b) Opsamlende debat: Som supplement til til- og fra-bringer-debatten, blev der peget på, at der mellem boligen og det offentlige transportmiddel er mange ærinder (fx aflevere børn og handle ind), hvilket skaber behov for koordinering og fleksible trans-

8 portløsninger (som biler). Mellem offentligt transportmiddel og arbejde er der mere tale om A-B transport. Side 8/10 Det blev foreslået at benytte rollemodeller til at udbrede cykler og kollektiv trafik. Rollemodeller kan vise omverdenen, at man godt kan få hverdagen til at hænge sammen uden bil. I forbindelse med debatten omkring cykelparkering ved stationer, blev det bemærket, at der kunne være et planlægningsprincip ved anlæg af nye stationer, som gik på, at der skulle oprettes én parkeringsplads pr. estimeret bruger. Det blev påpeget, at et øget fokus på cyklisme og cykelmedtagning, kan være med til at løse mobilitetsproblemer i landdistrikter. Der blev gjort opmærksom på, at bødegivning i bus, tog og metro ydmyger de rejsende offentligt, hvilket kan hæmme anvendelsen af kollektiv trafik. I forhold til roadmap for udfasning af fossile brændstoffer, blev det foreslået at arbejde med en todelt langsigtet strategi: 1) Byplanlægning 2) Øvrige virkemidler. Det blev foreslået at lade det offentlige gå foran som et forbillede, der kan trække grønne transportløsninger i gang. Det blev pointeret, at der er brug for en sammenhængende transportstrategi i Transportministeriet, så roadmap en ikke konflikter med andre udmeldinger fra Transportministeriets ressortområde. Det blev foreslået, at man i roadmap en forholder sig konkret til, hvilke strategier kommunerne bør forfølge for at gøre transport grønnere. Endvidere blev der gjort opmærksom på en rapport som COWI har udarbejdet, og som angiveligt skulle vise, at 30 % af bilister gerne vil benytte kollektiv trafik, hvis adgangen er tilstrækkelig god. Ad 7) Afslutning Der blev sagt tak til deltagerne, til oplægsholderne og til arrangørerne: Metroselskabet, Cyklistforbundet, Movia og Arriva.

9 Til workshoppen deltog følgende: Peter Bønløkke (Københavns Kommune) Tim Strange Jensen (Københavns Kommune) Pia Widerholdt Bentsen (Københavns Kommune) Morten Heegaard Christensen (Københavns Kommune) Line Kildegaard Groot (Københavns Kommune) Jakob Keinicke Sørensen (Københavns Kommune) Andreas Røhl (Københavns Kommune) Jacob Lundgaard (Københavns Kommune) Thomas Alexander Sick Nielsen (DTU Transport) Claus Hedegaard Sørensen (DTU Transport) Gitte Laub Hansen (Kræftens Bekæmpelse) Hanne Scheller (Kræftens Bekæmpelse) Simon Rask (Kræftens Bekæmpelse) Martin Wex (Arriva) Henrik Friis (Arriva) Lasse Rask Jørgensen (Arriva) Niels Wellendorf (Rådet for Bæredygtig Trafik & Cyklistforbundet) Kjeld A. Larsen (Rådet for Bæredygtig Trafik) Jesper Mølgård (DSB) Lone Billehøj (DSB) Jens Loft Rasmussen (Cyklistforbundet) Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen (Cyklistforbundet) Jesper Pørksen (Powered by Cycling: Panorama) Elisabeth Frederiksen (Powered by Cycling: Panorama) Anna Thormann (Formel M) Anja Puggaard (Formel M) Klaus Hansen (Aalborg Universitet) Thomas Meier (Køge Kommune) Ivan Pedersen (NOAH Trafik) Marianne Weinreich (Veksø) Frans Luja Madsen (Vesterbro Lokaludvalg) Søren Have (PA Consulting Group) Palle R. Jensen (RUF International) Side 9/10

10 Søren Hammer (Region Hovedstaden) Niels Hoe (Hoe360 Consulting) Berit Mathiesen (Kommunernes Landsforening) Lykke Magelund (Tetraplan) Troels Vorre Olsen (Viatrafik) Andreas Egense (Metroselskabet) Taus Bøytler (Movia) Torben Lund Kudsk (FDM) Lene Wagner Hartmann (Furesø Kommune) Karl Georg Holm Jakob Karlshøj (Transportministeriet) Nina Sofie Fuglsang (Transportministeriet) Daniel Lee Skriver (Transportministeriet) Tine Lund Jensen (Transportministeriet) Sara Vincentzen (Transportministeriet) Emil Hausgaard (Transportministeriet) Pelle Mortensen (Trafikstyrelsen) Julie Agersnap Kristensen (Trafikstyrelsen) Per Darger (Trafikstyrelsen) Uffe Ærboe Christiansen (Trafikstyrelsen) Mia Stampe Lagergaard (Vejdirektoratet) Zofia Jagielska (Vejdirektoratet) Stine Hagelskjær Jensen (Vejdirektoratet) Side 10/10

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres?

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet; Elisabeth Frederiksen,

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening NOTAT Dato J.nr. 25. september 2012 2012-2131 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsgruppe 4 www.trængselskommissionen.dk Bedre kollektivtrafikbetjening Af kommissorium

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Special Session på Trafikdage 2014 tirsdag den 26.8. kl. 15:10 til 16:20 3. linje Lokale 4, 110, Kroghsstræde 3 DSB, Movia og Metroselskabet I/S

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia

BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia Agenda 1. BRT vs. Letbane 2. +Way er Movias bud på byudvikling og kollektiv trafik 3. En tur til den mellemstore

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

DURS Følgegruppemøde den 14. December

DURS Følgegruppemøde den 14. December DURS Følgegruppemøde den 14. December Gruppe 1: - Thomas Thume Nielsen Kirting Olesen Peter Hjulmand Anne-Marie Foged Inger Therkildsen Hans Nielsen Gruppe 2: - Peter Sandell Arne Povlsen Kristen Nordby

Læs mere

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015 Passagerpulsen Mette Boye TØF 1.10 2015 Formål: Konkrete forbedringer for passagererne i den kollektive transport tager udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker fokus på passagerernes samlede rejse

Læs mere

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015 1 Tilsagnsnotat Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde 8. januar 2015 2 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde i alt givet tilsagn om 39,6 mio. kr. til 12 projekter. Puljen til

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. fælleskommunal strategi for den kollektive trafik i Frederikssundfingeren

Projektbeskrivelse vedr. fælleskommunal strategi for den kollektive trafik i Frederikssundfingeren 31. august 2011 Revideret 13. september 2011 Projektbeskrivelse vedr. fælleskommunal strategi for den kollektive trafik i Frederikssundfingeren Indledning Den kommende letbane langs Ring 3, med tilhørende

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

REFERAT. Referat fra andet følgegruppemøde for brancheorganisationer vedr. Roadmap afholdt d. 17. december 2013. Fremmødte

REFERAT. Referat fra andet følgegruppemøde for brancheorganisationer vedr. Roadmap afholdt d. 17. december 2013. Fremmødte REFERAT Referat fra andet følgegruppemøde for brancheorganisationer vedr. Roadmap afholdt d. 17. december 2013 Dato J. nr. 22. december 2013 2013-1896 Fremmødte Torben Lund Kudsk, Forenede Danske Motorejere

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

højklasset busbetjening

højklasset busbetjening + way højklasset busbetjening Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Strategi for den kollektiv trafik i Frederikssundfingeren

Strategi for den kollektiv trafik i Frederikssundfingeren Maj 2012 Strategi for den kollektiv trafik i Frederikssundfingeren Et samarbejde mellem Ballerup, Egedal, Frederikssund og Herlev Kommuner Udarbejdet af projektgruppen Baggrund Strategien skal medvirke

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik VEJFORUM BIDRAG 2014 Fremtidens bustrafik vinder indpas i vejreglerne Nye vejregelhåndbøger beskriver, hvordan man skaber højklasset kollektiv trafik og terminaler 24. oktober 2014 Forfattere: Mogens Møller,

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Mixtur Den sammenhængende rejse

Mixtur Den sammenhængende rejse Mixtur Den sammenhængende rejse Hovedpunkter fra projektforløbet 2010-2012 Britta Indraccolo, Business Developer, Arriva Danmark A/S Formål Et samarbejde mellem Midttrafik og Arriva, hvor formålet er at:

Læs mere

Potentiale, muligheder og udfordringer for forbedret integration mellem kollektiv trafik og cyklisme

Potentiale, muligheder og udfordringer for forbedret integration mellem kollektiv trafik og cyklisme 14-11-2013/jlr-jam Baggrundspapir til workshop den 14. november 2013 i Transportministeriet Af direktør Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet Potentiale, muligheder og udfordringer for forbedret integration

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

50 procent flere skal med busserne i 2019

50 procent flere skal med busserne i 2019 NOTAT, Danske Regioner 30-10-2009 50 procent flere skal med busserne i 2019 Danske Regioner foreslår, at regeringen sætter som mål, at bustrafikken i 2019 skal være vokset med 50 procent. Det er 10 år

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning.

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. oktober 2011 Cathrine Krogh Keinicke 15 Movias arbejde med højklassede busløsninger Indstilling: Det indstilles, At orienteringen om status for

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Centerchef Per Gellert Lyngby 21. april 2015 1 Movia Trafikselskab for Sjælland og øerne Ejet af kommuner og regioner Ansvar for: Planlægning

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Nordvestkorridoren, forprojekt

Nordvestkorridoren, forprojekt Nordvestkorridoren, forprojekt Henrik Grell 1 Nordvestkorridorprojektet et forprojekt Fælles mål og koncept for at forbedre transporttilbud i Nordvestkorridoren Opstilling af konkrete projekter, der kan

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Transportminister Lars Barfoed NOTAT. Bussen i trafikinvesteringsplanen. Kære Lars Barfoed

Transportminister Lars Barfoed NOTAT. Bussen i trafikinvesteringsplanen. Kære Lars Barfoed Transportminister Lars Barfoed NOTAT Trafikselskaberne i Danmark 9. januar 2009 Bussen i trafikinvesteringsplanen Kære Lars Barfoed Siden regeringens plan for fremtidige investeringer i den trafikale infrastruktur

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Den Danske Banekonference, 21. maj 2013 Dorte Wadum, Center for Kollektiv Trafik Trafikplan

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Referat af special session BRT højklassede busser i Danmark mandag den 22. august 2016

Referat af special session BRT højklassede busser i Danmark mandag den 22. august 2016 Notat Til: Trafikdage 2016, Aalborg Universitet Kopi til: JEG Sagsnummer Sagsbehandler FIV Direkte - Fax - fiv@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. september 2016 Referat af special

Læs mere

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Intro v. Jakob Svane Dansk Industri, Infrastruktur Transportplan hos Novo Nordisk v. Søren Spielberg-Winther Transportplaner i erhvervsnetværk v. Joy

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

INDHOLD. Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel-

INDHOLD. Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel- ITS MERE POWER TIL PEDALERNE SUPERCYKELSTI HVEM ER VI? 2 INDHOLD Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel- Supersti

Læs mere

BÆREDYGTIG OMSTILLING AF

BÆREDYGTIG OMSTILLING AF BÆREDYGTIG OMSTILLING AF STORBYERS MOBILITET Sådan reducerer vi storbyernes trængsel og trafikforurening Sessionsarrangører: - Kjeld A. Larsen, Rådet for Bæredygtig Trafik - Gunnar Boye Olesen, Miljøorganisationen

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Kombinationsrejsen - et intelligent transportvalg Dobbelt så mange personkilometre på banen. Sanne Thorbøll DSB, Strategi & Miljø

Kombinationsrejsen - et intelligent transportvalg Dobbelt så mange personkilometre på banen. Sanne Thorbøll DSB, Strategi & Miljø Kombinationsrejsen - et intelligent transportvalg Dobbelt så mange personkilometre på banen Sanne Thorbøll DSB, Strategi & Miljø Hvorfor er toget et smart valg? Samfundet Individet 1. Tog er godt Energi

Læs mere

11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013. Jeppe Gaard

11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013. Jeppe Gaard 11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013 Jeppe Gaard Trafikplan 2013 Proces og involvering Pendlernettet et væsentligt element Lokalbane Buslinjer Hillerød d. 12.3: Allerød,

Læs mere

KKR Hovedstaden. En Trængselskommission der fokuserer på hele hovedstadsområdet. Leo Larsen Formand for Trængselskommissionen

KKR Hovedstaden. En Trængselskommission der fokuserer på hele hovedstadsområdet. Leo Larsen Formand for Trængselskommissionen KKR Hovedstaden En Trængselskommission der fokuserer på hele hovedstadsområdet Leo Larsen Formand for Trængselskommissionen Fingerplanen Udfordringer og løsninger er ikke de samme overalt Den indre by

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Trafikplan Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen

Trafikplan Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen Trafikplan 2013 Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen Trafikplan 2013 47 politiske opdragsgivere 45 kommuner, fordelt på 2 Regioner 6(7) trafikalt sammenhængende områder Involvering

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Cykelreservation i busserne i Nordjylland. 6. November 2013

Cykelreservation i busserne i Nordjylland. 6. November 2013 Cykelreservation i busserne i Nordjylland 6. November 2013 Projektet kort fortalt Ansøgning til Trafikstyrelsen Arbejdsgruppe bestående af DCF, NT og COWI Fokusgruppe med chauffører Møder med entreprenører

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Paper til Aalborg Trafikdage 2010

Paper til Aalborg Trafikdage 2010 Paper til Aalborg Trafikdage 2010 Titel: Med tog, bus og færge beskrivelser af opgaver og roller i den kollektive trafiksektor i dag Forfattere: Fuldmægtig Helen Sværke og fuldmægtig Signe Arhenius, Trafikstyrelsen

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

07. november 2017 MOBILITET. 07. november

07. november 2017 MOBILITET. 07. november MOBILITET 07. november 2017 Et overblik over tilgange Midttrafik produkter * Flextur * Flexbus (teletaxa) * Plus tur (på vej) Knudepunkter Hovednet Øvrige mobilitets produkter * Cykler * Dele biler * Dele

Læs mere

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 Sykkelbynettverket Studietur til København Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 1. Vejdirektoratets organisering VD Vejdirektoratet en del af VD Vejdirektorates

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Letbanen blot et led i mobilitetskæden

Letbanen blot et led i mobilitetskæden Letbanen blot et led i mobilitetskæden Af Mette Olesen, Phd., Plan og trafik, COWI. Letbaner bliver ikke en succes alene, de skal ses i helhed med de øvrige transportmidler og tiltag der fremmer deres

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Ny håndbog & eksempelsamling om trafikterminaler

Ny håndbog & eksempelsamling om trafikterminaler Ny håndbog & eksempelsamling om trafikterminaler hvordan man skaber højklasset kollektiv trafik og terminaler fra Vejregelgruppen Kollektiv trafik på veje Mogens Møller mm@viatrafik.dk Ingeniør og partner

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er:

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. oktober 2013 Mads Lund Larsen 06 Trafikplan 2013 endelig vedtagelse Indstilling: Administrationen indstiller, At Trafikplan 2013 vedtages, og at

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 6. runde

Fremkommelighedspuljen 6. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 6. runde 28. november 2011 3 Tilsagnsnotat Der er i 6. runde udmøntet for 88,5 mio. kr. til 6 projekter. Dermed er der 92 mio. kr. tilbage i Fremkommelighedspuljen,

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Tetraplan (passagereffekter) Incentive Partners (økonomi) Lykke Magelund: Movia Bestillerkonference 12. maj 2011

Tetraplan (passagereffekter) Incentive Partners (økonomi) Lykke Magelund: Movia Bestillerkonference 12. maj 2011 Tetraplan (passagereffekter) Incentive Partners (økonomi) Lykke Magelund: lm@tetraplan.dk Seks bilag findes på www.regioner.dk Det vil jeg snakke om - Mest om passagereffekter lidt mindre om økonomi Baggrund

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Udvikling af et BRT buskoncept

Udvikling af et BRT buskoncept Udvikling af et BRT buskoncept Thomas Damkjær Petersen Projektleder Trafik- og rådgivningscenter E-mail: tdp@moviatrafik.dk - og hvordan kan det anvendes? 1 Movia, 12. juni 2014 Agenda Del 1: Baggrunden

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen PRESSEMEDDELELSE: Supercykelsti får flere pendlere i sadlen Supercykelstien Farumruten har fået 52 procent flere pendlere til at vælge cyklen frem for bilen. Det viser ny undersøgelse foretaget af COWI

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference oktober Claus Hedegaard Sørensen. Tetraplan. TØF/7.-8. oktober 2009 / Side 1

Kollektiv Trafik Konference oktober Claus Hedegaard Sørensen. Tetraplan. TØF/7.-8. oktober 2009 / Side 1 Kollektiv Trafik Konference 7.-8. oktober 2009 Claus Hedegaard Sørensen Tetraplan TØF/7.-8. oktober 2009 / Side 1 Introduktion Formål Hvordan får vi i hovedstadsområdet mindre personbiltrafik og mere kollektiv

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere