Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år"

Transkript

1 Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1

2 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøcertificeret samt certificeret i samfundsmæssigt ansvarligt (CSR) ledelsessystem i henhold til DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001, DS/OHSAS 18001, DS Forsidefoto: Mick Anderson Tekst: Knud Farver CO-Meddelelse: 2012/073 ISBN:

3 Frivillige aftaler i mere end 100 år Det danske arbejdsmarked er gennemreguleret af frivillige aftaler mellem lønmodtagere og arbejdsgivere uden indblanding fra statsmagten. Det er et unikt system, der har vakt interesse mange andre steder i verden, for aftalerne mellem parterne betyder, at Danmark har et relativt roligt og velfungerende arbejdsmarked. Den danske model er over 100 år gammel. I 1899 fandt arbejdere og arbejdsgivere sammen om nogle fælles spilleregler, der senere fik navnet Hovedaftalen. Det skete ved Septemberforliget, der i dag udgør grundlaget for aftalerne. De fælles spilleregler blev lavet, efter en tre måneder lang lockout, som ramte halvdelen af medlemmerne i De samvirkende Forbund (senere LO), og reglerne gav arbejderne ret til at organisere sig, og fastslog arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Storkonflikten i 1899 startede efter en række strejker blandt snedkerne, og strejkerne endte med en landsdækkende modoffensiv fra arbejdsgiverne, der gennemførte stor-lockouten. I Danmark havde der været organisationsret siden den første grundlov i 1849, men det var ikke en ret, der kunne bruges i virkeligheden før efter Septemberforliget i

4 Tilpasning Med Septemberforliget blev grunden lagt til det danske model være, at det danske arbejdsmarked fungerer yderst effektivt, arbejdsmarked, vi kender i Danmark i dag. Hovedaftalen er siden blevet revideret, senest i uden opslidende konflikter og med 1993, og den beskriver, hvordan forholdet mellem fælles interesse i høj produktivitet og arbejdsgiver og arbejdstager skal aftales. I 1910 udvikling. Derfor vil det være en opgave for Danmark at skabe forståelse blev aftalen fra 1899 udvidet med bestemmelser om konfliktløsning og ret til arbejdsstandsninger for frie aftaler imellem parterne inden med henvisning til liv, ære og velfærd i aftalen for nogle kendte spilleregler. Norm for regler for behandling af faglig strid. En anden årsag til at Den danske model fungerer så effektivt er, at erhvervs- og Det bliver en stor udfordring at finde en form, der kan sikre, at denne tradition fortsætter i dette beskæftigelsesfrekvensen er højere, samt at årtusinde. Den danske model er sat under pres organisationsprocenten er højere end i de fleste af den internationale udvikling og traditioner i andre lande. andre lande, der betyder, at statsmagten fastsætter normer for arbejdsmarkedet. Det største pres kommer fra EU, idet der er krav om, at de enkelte lande tilpasser deres forhold på arbejdsmarkedet til hinanden. Men samtidig kan forsvaret for Den Alle 79,1 % Mænd 81,6 % Erhvervsfrekvens år, 2012 Kilde: Danmarks Statistik, 2012 Kvinder 76,6 % 4

5 Hele arbejdsmarkedet 83 % Privat sektor 73 % Offentlig sektor 100 % Tre hovedorganisationer En forudsætning for Den danske model er, at der findes stærke lønmodtagerorganisationer. I Danmark er der tre hovedorganisationer, som varetager lønmodtagernes interesser: 1 LO - Landsorganisationen i Danmark ( medlemmer, december 2011) Alle 72,8 % Mænd 75,1 % Kvinder 70,5 % Høj kollektiv overenskomstdækning Kilde: DA, FTF - Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd ( medlemmer, november 2012) 3 AC - Akademikernes Centralorganisation ( medlemmer, januar 2012) Kilde: Hovedorganisationernes hjemmesider Beskæftigelsesfrekvens år, 2012 Kilde: Danmarks Statistik, 2012 Denne opdeling er under kraftigt opbrud, idet kompetenceudviklingen har gjort det svært at fastholde opdelingen. Det er derfor sandsynligt, at der vil ske sammenlægninger, så der kun er en måske to hovedorganisationer i fremtiden. 5

6 Organisationerne En anden forudsætning for Den danske model er, at der findes tilsvarende stærke arbejdsgiverorganisationer, så der kan findes løsninger, der DA, Dansk Arbejdsgiverforening Privat sektor: også holder i praksis for de enkelte brancheorganisationersation DI, Dansk Industri, der bl.a. forhand- her er den væsentligste brancheorgani- De største danske arbejdsgiverorganisationer, ler overenskomster for industriens ansatte der forhandler kollektive overenskomster med med CO-industri - en sammenslutning af de faglige organisationer er: otte fagforbund med både funktionærer og timelønnede ansat på industriens område. Forhandlingsresultatet mellem DI og COindustri lægger traditionelt den økonomiske linje for de øvrige branchers overenskomstresultater Offentlig sektor: FA, Finanssektorens Arbejdsgiverforening Finansministeriet Dansk Byggeri Danske Regioner Tekniq KL, Kommunernes Landsforening Dansk Erhverv Centrale forhandlinger mellem hovedorganisationerne LO og DA begrænser sig til justeringer af Hovedaftalen, SU-aftalen, overvågning af forligsmandsloven og opfølgning på lov om arbejdsret. Selve overenskomsterne kommer ikke i forhandling andre steder end hos overenskomstparterne. Dog holder et forum i LO en vis form for løbende koordinering af gensidig information. Men da overenskomsternes udløbstid efterhånden er meget forskellig samt det forhold, at de offentligt ansatte ikke har samme krav som de privat ansatte, så er en reel koordinering ikke mulig. Arbejdsgiverne holder fast i, at eksporterhvervene skal lægge det økonomiske niveau for de øvrige forhandlinger, og derfor er det stort set ikke muligt at lave nye overenskomster på andre områder, før CO-industri og Dansk Industri har opnået enighed. 6

7 1 Den danske forhandlingsmodel Høje organisationsprocenter: Næsten alle er med. Kollektive overenskomster: Kompromis mellem konfliktende interesser (løn, arbejdstid, ferie) og mange fælles interesser mellem lønmodtagere og arbejdsgivere (arbejdspladsernes udvikling og overlevelse). De kollektive overenskomster overholdes i praksis, og der er fredspligt i overenskomstperioden. Trepartssamarbejde om arbejdsmarkedslovgivning: Konfliktløsning på arbejdsmarkedet, ferie, arbejdsløshedsforsikring, sygepenge, arbejdsmiljø. 2Alle ansættelsesforhold kan og bør dækkes af kollektive overenskomster De ansatte får: Tryghed og rum til produktion, innovation og personlig udvikling. Arbejdsgiverne får: Leveringssikkerhed, høj produktkvalitet og innovation. Samfundet får: Kontinuerlig produktion og innovation. 7

8 3Den danske model i det politiske system Intet politisk parti har flertal alene i det danske parlament, og der er heller ikke udsigt til, at situationen opstår i nærmeste fremtid. De danske regeringer har derfor været mindretalsregeringer eller flerpartiregeringer. Det har nødvendiggjort og udviklet kompromis og konsensus som dominerende redskab i dansk politik. Trepartssamarbejde: Regeringen tager arbejdsmarkedsorganisationerne med på råd, når den samfundsøkonomiske, velfærds-, arbejdsmarkeds-, erhvervs- og beskæftigelsespolitik skal udformes og gennemføres. 4Det politiske samarbejde Traditionelt har dansk fagbevægelse især samarbejdet med Socialdemokraterne, fordi der er fælles oprindelse og historie. Fælles grundholdninger og samfundsmæssige målsætninger: Lighed (lige muligheder og jævn fordeling af samfundets goder), effektivitet, miljømæssig bæredygtighed og fuld beskæftigelse. Løbende samarbejde om politiske initiativer og implementeringer, lokalt og på landsplan. Gennem mange år har fagbevægelsen anlagt en bredere politisk betragtning, så man i dag samarbejder og har kontakt til andre politiske partier, især når disse er i regeringsposition. Formelt har der været økonomiske bindinger imellem Social- demokraterne og fagbevægelsen. Denne binding er i dag ophævet, så der alene er tale om samarbejde, når der er sammenfaldende interesser i forhold til medlemmernes interesser. 8

9 9

10 10

11 Styrken ved et gennemorganiseret arbejdsmarked Det gennemorganiserede danske arbejdsmarked har en række samfundsmæssige konsekvenser, idet en del af den praktiske udformning af reglerne på arbejdsmarkedet er overladt til parterne selv. Det sikrer et smidigt og troværdigt aftale- og konfliktløsningssystem. Det skaber en hurtig tilpasning af rammerne på arbejdsmarkedet i forhold til markedsudviklingen. Det skaber en række fælles interesser imellem parterne, som f.eks. produktivitet og de økonomiske resultater i den enkelte virksomhed, ud fra en fælles holdning om at fastholde arbejdspladser samt ordentlige løn- og arbejdsforhold. EU og Den danske model EU-landene samarbejder om det social- og arbejdsmarkedspolitiske område. Det betyder som udgangspunkt en række brudflader mellem den danske arbejdsmarkedsmodel og EU-reguleringen, f.eks. at individuelle rettigheder bliver fastlagt i direktiver. Mange direktiver er hidtil blevet implementeret ved aftaler mellem arbejdsmarkedets parter og supplerende lovgivning. Det har været nødvendigt med den supplerende lovgivning for at sikre dækning for den gruppe, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster. Der har således ikke endnu været grundlæggende konflikt mellem EUdirektiver og den danske aftalemodel. Men der er ikke tvivl om, at reguleringstraditioner på arbejdsmarkedet er meget forskellige i de fleste af de andre EU-lande. Der er dog mange lande, der får større problemer med tilpasningerne end Danmark, da den aktive danske arbejdsmarkedspolitik på flere områder har inspireret til EU-initiativer. Det vil derfor være rigtigt at konstatere, at den danske erfaring gennem mere end 100 år med aftaler, der udarbejdes og overholdes ved frivillige aftaler, har vist sig at være et utroligt stærkt værktøj for det danske samfund. Det gælder således om at finde nogle metoder, så disse erfaringer og traditioner kan overføres til fremtidens arbejdsmarked, så det bedste fastholdes, selv om arbejdsmarkedet i dag omfatter hele EU-området. 11

12 12 Vester Søgade 12, København V Telefon:

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

Den decentrale leder

Den decentrale leder Den decentrale leder En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner Af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Institut for Statskundskab,

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere