Referat Generalforsamling HBF onsdag d. 28. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Generalforsamling HBF onsdag d. 28. januar 2015"

Transkript

1 Referat Generalforsamling HBF onsdag d. 28. januar Valg af dirigent Jens Hansen er valgt 2. Formandens Beretning Vi har fortsat stor medlemsfremgang. Vi har nu næsten 60 medlemmer. Det kan skyldes både OL og Hollywood. Det betyder at vi er rigtig mange. Derfor har vi indført børnetræning torsdag kl Det har taget toppen af presset. Vi har også indført introkurser for nye skytter, som kan bookes på fitdeal.dk hvor de får lært de mest grundlæggende ting. Vi har fået en facebookgruppe, der hedder HBF. Her ligger bl.a. info om arrangementer og alle medlemmerne kan skrive på den. Bueskydning Danmark har indført ATK træningsprincippet (Alders Relateret Træning). Vi har manualen, og den ligger i klubben til fri afbenyttelse. Der er mange gode tips til alle buetyper. Vi har fået nye trænere og flere er på vej. Vi har også nogle der har meldt sig til dommerkurser. Mads takker for indsatsen. Vi deltager i Regionalt Talentcenter i samarbejde med Holstebro Elitesport og BD. Rammerne fungerer ikke helt, men vi prøver at skubbe det i vores retning. Vi har et rigtigt godt samarbejde med Holstebro Elitesport og John Mikkelsen, som bl.a. giver os gode tips om hvor vi kan søge tilskud og sponsorater. Vi sender ansøgninger ind, når der dukker noget op. Vi har indtil videre fået penge fra: Spar Nord Fonden til nye måtter Vestforsyning, som er øremærket til talentarbejdet og kraftcentret Holstebro kommune til at få Ole Gammelgaard til at træne Eliteholdet samt til nye buer. Vi har købt 1 langbue og to compoundbuer. Vi håber også at vi kan få pengene til at strække til et skydeskur, så man kan skyde i tørvejr. Forhåbentlig får vi også bedre muligheder for at opbevare vores udstyr på banen. Mht tilskuddene. Mange tilskud får vi pga Elitesport. De er derfor øremærket, men vi prøver at anvende tilskuddene til ting, som kommer alle klubbens medlemmer til gode, fx har vi lige købt en tablet, som kan bruges til videoanalyse m.v.. Vi har fået nogle sponsorer, som bl.a. har hjulpet os med nyt klubtøj og udstyr. Mange tak for det. Familepark West Sportigan Arla Foods

2 Holstebro Rejsecenter. Vi har også en god indtægtskilde i arrangementer. Polterabend, firmaudflugter, kommunernes sportsdag, skoleklasser. Vi forlanger et rimeligt honorar som folk betaler med glæde. Vi har fået en lille datterklub. Bøvlinghallen i Bøvlingbjerg ville gerne starte med bueskydning. De vil gerne oprette en klub på længere sigt. Mads har været ude og holde introdag hos dem. De har fået liste over udstyr og vi har skaffet dem tilbud. Vi har sagt at de kan melde sig ind hos os, så de i starten kan deltage i stævne. Vi har haft skytter til stævner i både udlandet og DK. Vi har fået medaljer i både DM og Nordisk. Kirstine fik sølv til DM senior og DM unge. Lea fik guld til Nordisk. Til sportsfest i Boksen. Havde vi indstillet mange og blev nomineret i næsten alle kategorier. Kirstine fik prisen som årets talent. Vi har selv holdt to stævner. Ude var det med finalestævne og på Ianseo og det hele. Indestævnet var i de nye omgivelser. Til begge stævner var der stor deltagelse og tilfredshed fra deltagerne. Tak til alle der hjalp opsætning, nedtagning, skydeledelse, pointsammentælling og undervejs også var med at hjælpe vores gæster tilrette. Mads og Pieter har været til to Forbundsmøder. Det var ret spændende at opleve beslutningsprocesserne, diskussionerne og til at få ansigt på alle de mennesker, vi får post fra. Beretningen blev godkendt med applaus. 3. Kasseren fremlægger regnskabet Bente delte regnskabet ud. Flere kontingentindtægter pga. de flere medlemmer. Det har været godt med det forhøjede vinterkontingent fordi det betyder at dem der melder sig ud inden et år stadig betaler hele deres forbundskontingent. Indtægter fra begge stævner har givet godt fx med 7000,- fra vinterstævnet alene. Vi har haft sponsorindtægter på Vi har ikke brugt alle men nogle er øremærket. Vi har tjent på arrangementer. Vi har fået lidt tilskud for at holde elitetræning og storsamling til dækning af materiel. Vi har fået til løn til Ole. De er ikke brugt endnu Udgifter er nogenlunde som de plejer, men vi har købt materiel til Det har været måtterne og vi har betalt løn til Ole Gammelgaard. Det samlede overskud er , men de er øremærket. De fra Vestforsyning og pengene fra Claus (Familiepark West) kommer først ind i 2015.

3 Vi har et overskud der er øremærket, men vi har da også noget at gøre godt med. Vi skal huske at spare op til materiel, da der er stor slitage. Regnskabet er godkendt med applaus 4. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår at vi kører videre med uændret kontingent, da vores udgifter til bueblad falder i Poul foreslår at vi hæver kontingentet til at få udskiftet noget materiel. Uændret kontingent blev vedtaget 5. Indkomne forslag a. Vedtægtsændringer Vores vedtægter har ikke været ændret siden Dansk Bueskytteforbund skiftede navn til Bueskydning Danmark. Der er lavet en konsekvensrettelse som følge af det. Vi har også skrevet Jysk bueskytte ud. Det betyder at fremover overgår vores penge og udstyr til forbundet hvis vi lukket klubben. BD har indført aldersrelateret træningskoncept (ATK), forbundet har bedt os om vi vil tilslutte os konceptet og uddanne trænere efter principperne. Vi har indført at hvis klubbens medlemmer vil bruge tid på at træne, vil man få kørsel godtgjort. Den største ændring er at vedtægterne har været baseret på at vi havde mest seniormedlemmer i klubben. Det var derfor kun seniormedlemmer der kunne stemme og vælges til bestyrelsen. Unge var ifølge de gamle vedtægter ikke repræsenteret. Derfor har vi indføjet at forældre til ungdomsmedlemmer kan stemme og vælges. Det skulle gerne tage presset af seniormedlemmerne. Spørgsmål fra Villy: Hvad sker der med bestyrelsesposten hvis et ungt menneske melder sig ud? Den er knyttet til et medlemskab, så i så tilfælde skal man ud af bestyrelsen og suppleanten kaldes ind. Vi indføjer en pasus om at bestyrelsesmedlemmer skal træde af bestyrelsen når de selv eller deres barn udtræder af klubben. Ændringsforslagene er vedtaget. b. Aften til voksentræning Kunne det give lidt mere luft hvis der var en aften kun for voksne? Det kræves at der er en ansvarlig hver onsdag så ingen kører forgæves.

4 Måske kan problemet løses ved at vi sætter nogle ekstra måtter op til tekniktræning. Vi prøver at eksperimentere med det, for det giver noget energi og bevarer klublivet, når alle aldersgrupper træner sammen. Det er altid lovligt at lave en aftale med dem der har en nøgle, at mødes hernede en flok, men man skal have en med, der har en nøgle. c. Indkøb af compoundbuer og pile Vi er i gang med at købe to buer i nærmeste fremtid. Mht pile. Det er ret hårdt ved pilene, men kunne man købe nogle glasfiberpile til klubpile? Dem der har forstand på pile til compound må gerne købe pile. Releases, sigter mm. Vi har et budget på 4000 kr. Ulrich, Poul, Claus og Rene melder sig til udvalget. d. Diskussion om fordeling af midler på compound vs recurve Der var bred enighed om, at midlerne skal fordeles retfærdigt på alle buetyper. e. Retningslinier for anvendelse af klubbens pile og buer Vi vil gerne have et skilt op om at man ikke må låne eller indstille på andre folks buer, uden at få lov. Kunne vi ikke arbejde på at få alle der ødelægger klubpile til at stille dem til reparation, så vi altid har nogle nye? Til arrangementer og nye skytter oplever vi at der mangler fingerlapper og armbeskyttere. Kunne vi købe nogle flere? Vi har nogle håndsektioner liggende som ikke bliver brugt. De er i brug nu, men det er en udfordring at folk der får det fine udstyr, er mindre tilbøjelige til at købe deres eget, og det er nu engang det bedste. Vi mangler også Recurve ben der kan gå på 30 pund til træbuerne Det køber vi. f. Retningslinier for anvendelse af ansigter og måtter Poul anfører, at vores måtter er af for dårlig kvalitet til propmateriale. Der findes bedre alternativer og det er ikke så dyrt. Poul kender noget materiale fra Eleven der kan holde til 7000 skud. Mads: Vi prøver to ting. Vi har prøvet at sætte materialer fra udendørsbanerne ind som propper. Det bliver testet og virker lovende. Den anden ting er, at vi har bestilt tre Eleven propper til at teste. I Hinnumhut er de tilfredse med dem. Det vil være dyrt at skifte til Eleven propper på alle 18 m baner, men vi kunne måske skifte på bane 1-5.

5 Det er både de unge eliteskytter med 1000 pile pr uge og compoundskytterne der slider på måtterne, men det er faktisk der hvor der skydes med fullface vi slider værst for det kan ikke skiftes ud. Ulrich foreslår at man bruger det som bruges til 3D dyr fra Eleven, så vi kan købe hele baner. Det er lidt umuligt at få det direkte fra Ungarn, så det er nok lettere at købe det igennem Baldur. Vi gir det lige en chance med de to tests. Vi skal huske at orientere alle skytter om at det er vigtigt at det gule sidder udfor en prop. Husk også at spots duer på begge sider. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Gunhild, Mads og Andreas er på valg. Mads og Gunhild stiller op igen. Ulrich er med på at stille op, men han har begrænset tid, så hvis andre vil stille op hører Ulrich gerne om det. Gunhild, Mads og Ulrich er valgt. Med applaus Jens er den ene suppleant, og vil gerne ud. Ivan vælges som 1. suppleant og Jens vælges som 2. suppleant. 7. valg af revisor og suppleant Ole Andersen og Villy siger ja til at fortsætte som Revisorer. Det har været en fornøjelse, for der har været styr på tingene. 8 Silkeborgpokalen Uddeles til Gunhild for sin store indsats med : Ansøgninger, Børnehold og Ianseo. Gunhild Takker. 9. eventuelt Mads vandt prop-præmien. Claus: Hvis og når der er gamle buer der skal skiftes ud, vil Claus gerne købe dem til Robin Hood skydning på Campingpladsen Rene: Kunne der blive ryddet op i reolen. De kasser og buetasker, der aldrig bliver brugt?. Kunne man montere bueholdere på væggen, så de ikke står på gulvet til dem med stab og compound? Ulrich har et billede. Ulrich er ved at konstruere en buepresse, men det tager lige lidt tid.

6 Ulrich vil gerne have hjælp til at lave en hooter shooter, som skyder ens, så man kan justere sin bue ordentligt. Er der nogen der kan hjælpe med at lave det. Den fylder en hel del. Vil Villy Hjælpe? Ulrich kommer gerne med tegninger. Andre klubber har opfordret os til at holde finaleskydning til både udendørs og indendørs stævner. Så har vi brug for at der er nogen der vil sætte sig lidt ind i det med håndterminaler. Både Ivan og Ulrich var interesserede. Vi fik god kaffe og dejlig kage Referent: Formand: Gunhild Brynning Mads Miltersen

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser. Skawdyks generalforsamling 2014 Fredag den 28. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X Vej 39, 9990 Skagen. Fremmødte: 29. heraf 21 stemmeberettigede. Grundet at mødet trak ud var der frafald under

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Bueskydning LEG OG FÆLLESSKAB EN ILDSJÆL I DANSK BUESKYDNING SKAT OG SPORT LEVERBOW. Dansk Bueskytteforbund. Medlemsblad for

Bueskydning LEG OG FÆLLESSKAB EN ILDSJÆL I DANSK BUESKYDNING SKAT OG SPORT LEVERBOW. Dansk Bueskytteforbund. Medlemsblad for Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / december 2011 LEG OG FÆLLESSKAB EN ILDSJÆL I DANSK BUESKYDNING SKAT OG SPORT LEVERBOW www.langbue.dk Alt til den traditionelle

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014 Årets idrætsleder, årets Age group atlet og årets bedste ungdomsinitiativ kåres af Anette Østerkjærhuus Finn Bay Christensen, Kolding Triathlon Klub blev valgt til årets Idrætsleder 2013. Flemming Hebsgaard,

Læs mere