Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2"

Transkript

1 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade Nørre Aaby Telefon Direkte Fax Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: Notat Forvaltningens bemærkninger og anbefalinger ved behandling af ansøgningerne om godkendelse af takster 2014 for vandværkerne i Middelfart Kommune - DEL 1 Nedenfor har Middelfart Kommunes over for de enkelte vandværker givet sine bemærkninger og vurderinger til det fremsendte materiale, samt opstillet en række anbefalinger. Anbefalingerne er givet for, at tydeliggøre vandværkets økonomi (regnskab og fremtidige investeringer), at bidrage til at minimere ressourceudnyttelsen (indvindingsmængden, drift af anlægget mv.), at tage højde for anden lovgivning og at tage højde for eventuelle fremtidige tvister mellem vandværk og forbrugere (regulativ). Balslev Vandværk Det faste årlige driftsbidrag fastholdes på 800 kr. inkl. målerleje og det variable driftsbidrag fastholdes på 3,20 kr./m³. Anlægsbidraget fastholdes på kr. og yderområder på kr. (samlet bidrag) jf. takstblad bilag 1 Ved nuværende takster forventer vandværket i et normalt år at oparbejde et lille overskud på driften på kr. til oparbejdning af en vis formue til brug for uforudsete omkostninger. Vandværket er totalrenoveret og flere gamle ledninger er udskiftet med nye. Der er stadig gamle ledninger som trænger til udskiftning, som sker når økonomier er til det. Forvaltningen vurderer at fastholdelsen af takster er begrundet ud fra vandværkets samlede Middelfart Kommune vil dog anbefale en stigning i driftsbidraget af hensyn til opbygning af en større egenkapital.. at balancen udarbejdes i henhold til FVD s konteringsvejledning, således at grunde, bygninger, boringer og ledningsnet indgår som anlægsaktiver. at der som en del af årsregnskabet udarbejdes et flerårligt anlægsbudget som en del af årsregnskabet, når der planlægges at den faste afgift højst dækker 50 % af indtægterne. FVD anbefaler, at 40% af indtægterne Båring Asperup Vandværk Det faste årlige driftsbidrag fastholdes på 700 kr. inkl. målerleje og den variable driftsbidrag fastholdes på 2,00 kr./m³. Anlægsbidraget for tilslutning fastholdes for hovedanlæg på 5000 kr./enhed, for forsyningsledning på 4000 kr./enhed og for stikledning på kr. Erhverv betaler for 2 enheder (af kr.) i alt kr. for et årsforbrug på op til m³. Forbrug herover forhandles til en aftale, som efterfølgende skal godkendes af Middelfart

2 Kommunen. Takstbladet fremgår af bilag 2. Fastholdelse af taksten er begrundet med et ønske om at nedbringe formuen, efter anbefaling fra Middelfart Kommune. Middelfart Kommune må gøre opmærksom på at investeringer af formuen i værdipapirer kan udgøre en risiko for tab. I den forbindelse må der henvises til selskabslovens bestemmelser om ansvar for bestyrelsen ( 115 og 361), hvis der bliver tilføjet skade/tab på selskabet. Det kan ende med et erstatningsansvar for bestyrelsen. Forvaltningen vurderer, at fastholdelsen af takster er velbegrundede ud fra vandværkets samlede at takstbladet tydeliggøres med hvem der betaler 1 enhed og hvem der betaler 2 enheder ved tilslutning. at takstbladet rettes ud fra, at definitionen af en stikledning er ledningen fra forsyningsledningen til grænsen til vedkommende grund og jordledningen er ledningen fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen. drejer sig om anlægsudgifter, som i takstbladet er benævnt 'forhandles tilslutningsafgift' og 'betales efter kostpris'. at der som en del af årsregnskabet udarbejdes et flerårigt anlægsbudget, når der planlægges at den faste afgift højst dækker 50 % af indtægterne. FVD anbefaler, at 40 % af indtægterne Ejby Vandværk Det faste årlige driftsbidrag fastholdes på 400 kr. inkl. målerleje og det variable driftsbidrag fastholdes på 3,00 kr./m³. Anlægsbidraget for tilslutning fastholdes for hovedanlæg pr. forbrugsenhed på kr. (forbrugsenhed fremgår af takstblad bilag 3), for ledningsanlæg på kr. ved bolig og forretningsområde i byzone, på kr. ved industriområde i byzone og på kr. i landzone, samt for stikledning på kr. Uændrede driftsbidrag er begrundet med, at der ønskes at fastholde de likvide midler, som svarer til etablering af nyt vandværk eller boringer. De fremtidige investeringsbehov afventer en endelig afklaring af resultatet af undersøgelserne på Ejbykrog kildeplads og de deraf samlede investeringsbehov. Forvaltningen vurderer, at fastholdelsen af takster er velbegrundet ud fra vandværkets samlede at den faste afgift højst dækker 50 % af indtægterne. FVD anbefaler, at 40% af indtægterne Emtekær Tanderup Vandværk Det faste årlige driftsbidrag hæves fra 1000 kr. til 1600 kr. inkl. målerleje og det variable driftsbidrag fastholdes på 4,00 kr./m³. Anlægsbidraget for tilslutning fastholdes på kr. (samlet bidrag) jf. takstblad bilag 4. Takststigningen begrundes med at vandværket pga. flere brud, er nødsaget til at foretage renovering af ledningsnettet til samlet 2 mio. kr. i perioden fra Forvaltningen vurderer, at de ændrede takster er velbegrundet ud fra vandværkets samlede 2

3 at anlægsbidraget fra 2014 opsplittes i bidrag til hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger i overensstemmelse med reglerne fastsat i kapitel 1.2 i "Regulativ for Vandværkerne i Ejby Kommune" af 1. marts1992. Fjelsted Vandværk Det faste årlige driftsbidrag fastholdes på 1000 kr. inkl. målerleje og det variable driftsbidrag fastholdes på 3,00 kr. for de første 1000 m³ og 1,50 kr. for efterfølgende m³. Anlægsbidraget for tilslutning fastholdes på kr. (samlet bidrag) jf. takstblad bilag 5. Fastholdelsen af taksterne er begrundet med, at taksterne er tilpasset vandværkets behov - således at vandværket kan drives uden at der skal optages lån. Vandværket forventer, at der skal anvendes kr. til vedligehold de kommende år. Forvaltningen vurderer, at fastholdelsen af takster er acceptable ud fra vandværkets samlede at anlægsbidraget fra 2014 opsplittes i bidrag til hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger i overensstemmelse med reglerne fastsat i kapitel 1.2 i "Regulativ for Vandværkerne i Ejby Kommune" af 1. marts1992. at der som en del af årsregnskabet udarbejdes et flerårligt anlægsbudget, når der planlægges at taksterne fastsættes i overensstemmelse med FVD's vejledning jf. retningslinje 27 i Vandforsyningsplanen Gelsted Vandværk Det faste årlige driftsbidrag ændres fra 575 kr. til 725 inkl. målerleje og den variable driftsbidrag fastholdes på 5,20 kr./m³. Anlægsbidraget for tilslutning fastholdes for hovedanlæg på 4000 kr. for forbrug mellem 0 og 500 m 3 /år og på 8000 kr. for forbrug mellem 500 og 2000 m 3 /år samt fastholdelse af bidrag for forsyningsanlæg på kr. og et stikledningsbidrag på 7000 kr. jf. takstblad bilag 6. Ændringen af taksten for det faste årlige driftsbidrag er begrundet med, at der har væres store udgifter til udbedring af ledningsbrud, renovering af boring og total renovering af vandværket. Ledningsnettet skal desuden udbygges med en bedre sektionering. Forvaltningen vurderer, at de ændrede takster er velbegrundet ud fra vandværkets samlede at den faste afgift højst dækker 50 % af indtægterne. FVD anbefaler, at 40 % af indtægterne at taksterne fastsættes i overensstemmelse med FVD's vejledning jf. retningslinje 27 i Vandforsyningsplanen Lunghøj Vandværk Det faste årlige driftsbidrag fastholdes på 449,20 kr. inkl. målerleje og det variable driftsbi- 3

4 drag fastholdes på 4,00 kr./m³. Anlægsbidrag for tilslutning fastholdes for byområder således: hovedanlæg på kr., for ledningsanlæg på kr. og for stikledning på og for landområder på kr. (samlet). jf. takstblad bilag 7. Fastholdelse af takster er begrundet med, at driftsudgifterne og de planlagte sporinger af ledningsspild mv. kan holdes indenfor budgettet. De planlagte forbedringer/renoveringer kan finansieres indenfor vandværkets kapital (sikring og måleudstyr, etablering af målerbrønde og renoveringer af boringer). På længere sigt skal vandværket renoveres. Forvaltningen vurderer, at fastholdelsen af takster er velbegrundet ud fra vandværkets samlede at 'byområde' og 'landområde' defineres præcist i takstbladet. at anlægsbidraget fra 2014 også for 'landområde' inddeles i bidrag til hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger i overensstemmelse med reglerne fastsat i kapitel 1.2 i "Regulativ for Vandværkerne i Ejby Kommune" af 1. marts1992. at der som en del af årsregnskabet udarbejdes et flerårligt anlægsbudget, når der planlægges at taksterne fastsættes i overensstemmelse med FVD's vejledning jf. retningslinje 27 i Vandforsyningsplanen Nørre Aaby Vandværk Det faste årlige driftsbidrag ændres fra 400 kr. til 500 kr. inkl. målerleje, og det variable driftsbidrag ændres fra 4,50 kr. til 4,75 kr./m³. Anlægsbidraget for tilslutning fastholdes på kr. for hovedanlæg ved forbrug op til 500 m³/år., for ledningsanlæg på kr. og for stikledning på kr. Ved tilslutning til efterfølgende bolig på samme matrikel er der en takst på kr. Ved forbrug over 500 m³ sker det efter aftale. jf. takstblad bilag 8. Ændringen i taksterne er begrundet med, at der er planlagt renovering af ledningsnettet og udskiftning af målerne. Forvaltningen vurderer, at de ændrede takster er velbegrundede ud fra vandværkets samlede drejer sig om anlægsbidrag, som i takstbladet er benævnt 'Over 500 m³ efter aftale'. Skrillinge Russelbæk Vandværk Det faste årlige driftsbidrag fastholdes på 685 kr. inkl. målerleje, og det variable driftsbidrag fastholdes på 6,30 kr. Anlægsbidraget for tilslutning, ved forbrug op til 500 m³/år for hovedanlæg, fastholdes på kr., og for ledningsanlæg plus stikledning (32 mm) fastholdes prisen på kr. Tillæg ved 40 mm stikledning er 750 kr. jf. takstblad bilag 9. Ved forbrug fra 500 m³ m³ sker taksfastsættelsen efter forbrugsenheder jf. bilag 9. Ved forbrug over m³ fastsættes tilslutningstaksten efter hvert enkelt tilfælde. Derudover opkræves, frem til 2030 (kaldet Plan 2030), et ekstraordinært bidrag på kr./år/tilslutning. 4

5 Fastholdelse af taksterne sammen med det ekstraordinære bidrag frem til 2030 er begrundet i finansieringen af betydelige udgifter til omlægning og vedligeholdelse af ledningsnettet. Forvaltningen vurderer, at fastholdelsen af takster inklusive Plan 2030, er velbegrundede ud fra vandværkets samlede at anlægsbidraget fra 2015 inddeles i bidrag til hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger i overensstemmelse med reglerne fastsat i kapitel 1.2 i "Normalregulativ for Skrillinge- Russelbæk Vandværk" af 1. marts1999. drejer sig om anlægsudgifter, som i takstbladet er benævnt 'Årsforbrug over m³ fastsættes i hvert enkelt tilfælde' og 'Større stikledninger - priser oplyses af vandværket'. Strib Vandværk Det faste årlige driftsbidrag hæves fra 720 kr. til 770 kr. inkl. målerleje og det variable driftsbidrag hæves fra 7,00 kr./m³ til 7,10 kr./m³. Anlægsbidraget for tilslutning hæves for hovedanlæg fra kr. til kr., for forsyningsanlæg fra kr. til kr. og for stikledning fra kr. til kr. Takst for stikledning på eksisterende udstykninger hæves fra kr. til kr. jf. takstblad bilag 10. Ændring i takst for driften begrundes i, at forbrugerne ikke skal mærke større prisforhøjelser (større end de angivne) og der sker derfor en årlig prisforøgelse til dækning af de planlagte renoveringsarbejder. Forvaltningen vurderer, at de ændrede takster er velbegrundede ud fra vandværkets samlede drejer sig om anlægsudgifter, som i takstbladet er benævnt 'Bidrag stikledninger (excl. gravearbejde)'. Ørslev Vandværk Det faste årlige driftsbidrag hæves fra 310 kr. til 350 kr. inkl. målerleje og det variable driftsbidrag hæves fra 5,00 kr./m³ til 6,00 kr./m 3. Anlægsbidraget for tilslutning fastholdes for hovedanlæg på kr., for ledningsanlæg på kr. og for stikledning på kr. For større institutioner (skoler, plejehjem o.l.) samt meget vandforbrugende erhverv er tilslutningstaksten efter faktiske udgifter dog minimum ovennævnte. jf. takstblad bilag 11. Ændringen af takster er begrundet med, at der er sket et større ledningsbrud med en efterfølgende udgift på kr. Forvaltningen vurderer at de ændrede takster er velbegrundet ud fra vandværkets samlede at større institutioner og meget vandforbrugende erhverv defineres præcist. at anlægsbidraget fra 2014 også for større institutioner og meget vandforbrugende erhverv 5

6 fastsættes som en takst ud fra et solidarisk princip' og ikke efter de faktiske udgifter. Eller alternativt drejer sig om anlægsudgifter for 'større institutioner og meget vandforbrugende erhverv', som anført på taksbladet. at årsregnskabet for 2013 udarbejdes med en resultatopgørelse og balance jf. årsregnskabsloven. at der som en del af årsregnskabet udarbejdes et flerårligt anlægsbudget, når der planlægges 6

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand NOTAT KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-0 - Orientering om vandværkets

Læs mere

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Mødedato: 6. marts 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 2, Adm. Faaborg Indkaldelse Grete Justesen Henning Andersen Søren Kristensen Lennart Mogensen

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)).

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). 22. afd. a.s. nr. B-329-02: A (advokat

Læs mere

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket Anlægsbidrag 2015 Gældende pr. 1. januar 2015 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Medlemmernes rettigheder 5. Medlemmernes forpligtelser 6. Udtræden af selskabet 7. Anlæg 8. Ledninger over privat grund

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg

Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg Bodil Bjerg og Marianne Marcher Juhl Rambøll Miljøprojekt Nr. 1040 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere