Budget august Acadre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2011. 31. august 2010. Acadre 10 19775"

Transkript

1 Budget 2011 Byrådsprioritering 31. august 2010 Acadre

2 Budgetseminar 31. august Program 8.45 Morgenkaffe 9.00 Indledning og program v/curt Sørensen 9.45 Pause Samlet regnskabsvurdering 2010 Status vedr. udsatte børn og unge Præsentation af budgetmaterialet/-mappen Kommuneaftale og indtægtsbudget 2011 Udgiftsbudgettet det tekniske grundlag Direktionens budgetforslag hovedlinier Driftsbudget i direktionsforslaget Anlægsprogram Nøgletal kommunens administration Proces - budgetforhandlinger og borgermøde Afrunding Frokost

3 Budget 2011 Økonomisk status august 2010

4 Økonomirapport juli 2010 RESULTATOPGØRELSE PR. 31. JULI 2010 Resultatopgørelse Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Afvigelse Udvikling Forventet budget budget regnskab Korr. Bud Vedt.bud i forventet regnskab Alle beløb i mio. kr regnskab april Indtægter i alt , , ,9 1,0-6,3-13, ,3 Serviceudgifter i alt 2.479, , ,6 51,6 44,0 15, ,0 Overførselsudgifter 715,3 719,0 695,2-23,8-20,0-2,3 697,6 Driftsudgifter i alt 3.194, , ,8 27,8 24,0 13, ,6 Renteudgifter 18,7 67,6 30,5-37,1 11,8 13,1 17,4 Resultat af ordinær virksomhed -70,1-32,4-40,6-8,2 29,5 12,6-53,2 Anlægsudgifter i alt 94,7 205,5 102,6-103,0 7,9-9,8 112,3 Kapitalposter i alt -21,5-77,4-51,3 26,1-29,7-36,6-14,7 Resultat af det skattefinansierede omr. 3,1 95,8 10,7-85,0 7,6-33,7 44,5 Reguleringer i alt 1,6 29,1-9,6-38,7-11,2 10,5-20,1 Ændring af likvide aktiver 4,8 124,9 1,1-123,8-3,6-33,3 34,4

5 Opmærksomhedspunkter og tiltag Fortsat konsekvent rammestyring på driften på de enkelte udvalgsområder Familieområdet Indkøbsbesparelser Midtvejsregulering Deponering og låneudskydelse kvalitetsfond Salg af ejendomme Låneomlægning likviditetsforbedring Forventede overførsler til 2011 Forsyningsområdet ud af kommunalt budget

6 Anlæg kr. Vedtaget korr. Forbrug s.m. forventet overført fra overførsel til P.org./sted budget 2010 budget regnskab MILJØ OG TEKNIK Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt ERHVERVSUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt KULTUR- OG PLANLÆGNINGSUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt BØRN- OG UNGEUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt SOCIALUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt ØKONOMIUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt Anlæg i alt

7 Likviditetsudvikling Aflæst i ØS Ultimo md Aflæst i ØS Ultimo md Aflæst i ØS Ultimo md Gns. 365 i 2010 jf. IM Gns. 365 i 2008 jf. IM Gns. 365 i 2009 jf. IM 0 Dec. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

8 Familieområdet

9 Seminarmappe og teknisk budget Budgetnotat

10 Seminarmappens indhold 1. Program 2. Budgetnotater 3. Kommuneaftale og lov- og cirkulæreprogram 4. Indtægtsbudget 5. Driftsbudget og udvalgsrammer 6. Selektive besparelser 7. Høringssvar 8. Anlægsbudget 9. Takstoversigt 10. Nøgletal, befolkningsprognose m.v. 11. Budgetprocedure og tidsplan 12. Egne notater

11 Opfølgning på juni-temadag Forslag til budget for energispareprojekt Midler til vej- og bygningsvedligeholdelse/langtidsudbud på vejvedligeholdelse Udgifter til dagcentre pr. bruger? Ledelsesstruktur og overenskomst på dagtilbudsområdet Status vedr. økonomi på familieområdet Øget opmærksomhed på sygefravær (fokusområde i økonomiopfølgning)

12 Kommuneaftale 2011 Nulvækst i serviceudgifter (budget 2011 = budget pris- og lønfremskrivning) Intet anlægsloft og finansiering til 15 mia. kr., herunder 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden, svarende til et investeringsniveau på kvalitetsfondsområderne på 7 mia. kr. Overførselsadgang fra 2010 til 2011 hvis anlæg er på begyndt før 1. oktober 2010) Efter- og opregulering af budgetgaranti (1,2 mia. kr. hhv. 5,5 mia. kr.) Lånepulje på 800 mio. kr. (kvalitetsfondsinvesteringer i vanskeligt stillede kommuner) (Lånemuligheder i 2010 på 4,8 mia. kr.)

13 Kommuneaftale 2011 (II) Permanent løft på 400 mio. kr. til madordninger trods ændret model Skattepulje på 300 mio. kr. regeringen betaler halvdelen. Særtilskudspuljen fastholdes på 500 mio. kr. Gevinsten ved at centralisere den objektive sagsbehandling bliver i kommunerne

14 Indtægterne i det tekniske budget Kommuneaftale og tilskudsudmelding fra Indenrigs- og sundhedsministeriet (statsgaranti 8,2% fra 08-11) KL s forventninger til budgetoverslag (tilskudsmodel) (indtægter afbalanceret med nye pris- og lønskøn for 2011 og overslagsår) Statstilskud til merudgiftskrævende lovgivning modsvares af tilsvarende udgiftspost Særstilskud i teknisk budget 13 mio. kr. Begrænset lånoptagelse (6 mio. kr.)

15 Indtægterne i det tekniske budget Ændringer i forhold til budget Mindreindtægt fra skat og tilskud 68,5 mio. kr. - Merudgifter til ny lovgivning 7,7 mio. kr. - Mindreudgift vedr. beskæftigelses tilskud til forsikrede ledige -29,5 mio. kr. - Mindreudgift til pris- og lønfremskrivning -71,5 mio. kr.

16 Oversigt over lånepuljer Lån, kvalitetsfondsområder 0,8 mia. kr. (25,0 mio. kr.) Øvrige lånepuljer: Fremme af OPP-projekter 0,1 mia. kr. - Ordinær lånepulje 0,2 mia. kr. (6,2 mio. kr.) (Lånepuljer i ,8 mia. kr.)

17 Regeringens justering af aftalesystemet - Baggrund: Regnskab 2009 og genopretningsaftalen - Den individuelle skattesanktion skærpes - År 1: 75 pct. modregning - År 2 og 3: 50 pct. modregning - År 4: 25 pct. modregning - Herefter: Fuld kollektiv finansiering - Det betingede balancetilskud udvides - Forhøjes til 3 mia. kr. - Gøres betinget af både budget og regnskab - Krav om halvårsregnskab fra 2011 konkret udformning fastlægges i ISM s budget og regnskabsudvalg

18 Vedtagne økonomiske målsætninger i budget 2010 Driftsoverskud skal som minimum finansiere afdrag på gæld og vedligeholdelsesprægede anlægsopgaver svarende til 70 mio. kr. Kommunens ultimobeholdning skal være positiv, hvilket svarer til en gennemsnitlig beholdning på 60 mio. kr. ud over deponerede midler

19 Udgangspunkt for budget 2011: Finansieringsbehov på 75 mio. kr. Finansieringsbehov budget 2011 Råderumspulje; Finansiering anlæg; Ordinær drift;

20 Finansieringsmuligheder Aug. - sept. Marts - juni Selektive besparelser Udvalgsbesparelser Grønthøsterbesparelser Aug. - sept.

21 Resultatoversigt RESULTATOVERSIGT Budget kr Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld Lånoptagelse Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område Resultat af brugerfinansieret område Ændring af likvide aktiver Deponering Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) = udgift, - = indtægt

22 Tekniske ændringer mv. - drift Ændringer til skattefinansieret område ordinær drift Mio. kr Drift justering basisbudget 4,9 3,5 3,8 4,1 Overførselsindkomster nyt skøn -46,4-50,6-78,2-68,5 Lov- og cirkulæreprogram 7,2 7,7 6,2 6,2 Demografi -7,1-8,8-8,0-6,7 Mængdeudvikling 15,6 24,4 26,8 26,8 Uomgængelige finansieringsbehov 1,0 1,3 1,1 1,1 Finansiering (Tilskudsmodel pr.) 68,5 122,2 174,2 96,5 Manglende besparelse 2010 brutto 4,5 7,8 8,5 8,5 Renter (inkl. likvide aktiver) 4,9 4,0 3,0-2,3 Nye pris- og lønskøn -71,5-113,2-158,4-90,7 I alt -18,4-1,7-21,0-25,0 Note: Finansiering inkl. mindreudgift skattesanktion og ekstra tilskud ældreområdet

23 Tekniske ændringer Overførselsindkomster nyt skøn Mio. kr Nuvær. ramme Nyt skøn Nuvær. ramme Nyt skøn Nuvær. ramme Nyt skøn Nuvær. ramme Nyt skøn Forskel Forskel Forskel Forskel Aktivering/Beskæftigelsesind sats 22,4 16,7-5,7 22,4 16,7-5,7 22,4 16,7-5,7 22,4 16,7-5,7 Sociale ydelser 160,3 167,3 6,9 160,3 167,3 6,9 160,3 167,3 6,9 160,3 167,3 6,9 Sygedagpenge 84,8 89,8 5,0 84,8 89,8 5,0 84,8 89,8 5,0 84,8 89,8 5,0 Forsikrede ledige 150,7 121,2-29,5 165,3 137,2-28,2 187,0 145,1-41,9 187,0 145,1-41,9 Overførselsindkomster i alt 418,2 394,9-23,3 432,9 410,9-22,0 454,6 418,9-35,7 454,6 418,9-35,7 Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte m.v. 371,2 348,2-23,0 387,7 359,1-28,6 411,1 368,7-42,5 411,1 378,3-32,8 I alt 789,4 743,1-46,4 820,6 770,0-50,6 865,7 787,5-78,2 865,7 797,2-68,5

24 Lov og cirkulære Lov og Cirkulære Udvalget for Teknik og Miljø i alt Arbejdsmarkedsudvalget i alt Erhvervsudvalget i alt Børn- og Ungeudvalget i alt Sundhedsudvalget i alt Socialudvalget i alt Økonomiudvalget i alt I alt

25 Budgetændring demografi Befolkningsudvikling Demografi skoler Demografi dagtilbud - brutto Demografi dagtilbud - forældrebet Børn- og Ungeudvalget i alt Demografi ældreområdet Socialudvalget i alt I alt

26 Budgetændring mængdeudvikling Mængdeudvilking Heldagsskoler STU -3-årig ungdomsuddannelse SFO Befordring Elever i eget tilbud Børn- og Ungeudvalget i alt Fra barn til voksen Socialudvalget i alt I alt

27 Uomgængelige finansieringsbehov Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Teknik og Miljø Vejafvandingsbidrag Lunde Kursuscenter - lån Byggesager Vintertjeneste Udvalget for Teknik og Miljø i alt Tilskud Syddansk Turisme Erhvervsudvalget i alt Fremskrivning fritidsafd Kultur- og Planlægningsudvalget i alt Tilpasning forældrebet. Dagtilbud Halleje svømning Funktionsklasse, udvidelse Børn- og Ungeudvalget i alt Administrationsbidrag vand/spildevand Administrationsbidrag affald Vintertjeneste - finansering Reklamer på biler og bygninger Økonomiudvalget i alt I alt

28 Manglende besparelser Manglende besparelser fra Erhvervsudvalget i alt Kultur- og Planlægningsudvalget i alt Børn- og Ungeudvalget i alt I alt

29 Tekniske ændringer mv. Anlæg mv. Ændringer til skattefinansieret område anlæg, lån, afdrag og finansforskydninger Mio. kr Anlæg diverse 0, Nye pris- og lønskøn -1,0-1,1-1,5-1,8 Afdrag på lån -14,8-15,8-16,8-15,6 Finansforskydninger -13,0 I alt -28,6-16,9-18,3-17,4 Note: Afdrag på lån og finansforskydninger vedr. primært selskabsdannelse af Svendborg Kraftvarme

30 Budget 2011 Direktionens budgetforslag Den 31. august 2010

31 Likviditet og gæld pr. indbygger Likviditet og gæld pr. indbygger Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb.(korr.ældreboliger)

32 Direktionens budgetudkast AFSÆT I BYRÅDETS MÅLSÆTNINGER Fastholdes: Driftsoverskud på mindst 70 mio. kr. Gennemsnitlige likviditet mindst 60 mio. kr. Nyanlæg finansieres gennem lån og engangsindtægter (herunder ejendomssalg) + Finansiering af anlæg på kvalitetsfondsområdet og ønske om bufferpulje øger kravet til driftsoverskuddet

33 Direktionens budgetudkast Ordinær driftsresultat på 105 mio. kr. Realistiske og robuste overslag Overførselsadgang med 50% af indefrosne driftsmidler i 2011 og efterfølgende år uden begrænsninger Afsætning af risikopulje Udligningsgevinst fra 2012 usikker Fokus på besparelser gennem strukturelle tiltag Sanering i tidligere planlagte/bevilgede anlæg Ej overførsel af manglende indkøbsbesparelser og salgsindtægter på jordforsyningsområdet Vedligeholdelse af bygninger og veje m.v. opprioriteres Finansierede rådighedsbeløb til skoler og langsigtede løsninger

34 Direktionens forslag konkret Særtilskud forhøjet med 2 mio. kr. i 2011 Yderligere lånemulighed på 15 mio. kr. til skolefinansiering i 2011 Yderligere lånemulighed i 2011 på 6,2 mio. kr. ej medtaget (ordinær lånepulje) Udligningsgevinst fra 2012 ej med Skolestruktur 40 mio. kr. i 2011 Thurø Skole 50 mio. kr. i 2012/13 Langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet Imødegåelse af usikkerhed med hensyn til forventede indtægter fra salg af grunde

35 Direktionens resultatoversigt 2011-priser Vedtaget Budget Budget- Budget- Budget- Hele kr. budget år overslag overslag overslag Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag på lån Afdrag vedr. lån til forsyning Optagelse af lån Kapitalposter i alt Finansforskydninger ÆNDR. AF LIKVIDE AKTIVER Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)

36 Strukturelt afledte besparelser Mio. kr Nedlæggelse af Biblioteksfilialer -3,7-3,7-3,7-3,7 Ændret skolestruktur 0-17,5-17,5-17,5 Dagtilbudsstruktur (inkl. benchmark) -13,1-16,0-16,8-16,8 Heldagsskoler og rådgivningsområdet -1,0-1,0-1,0-1,0 Ungdomsskolen klubstruktur -0,3-0,3-0,3-0,3 Dagcentre reduceret til 7 med ændret mad -5,2-9,7-9,7-9,7 Reduceret administration med 10% over 3 år -4,0-8,0-12,0-12,0 I alt -27,3-56,2-60,2-60,2 Yderligere besparelse i ,7-43,5-44,7-45,2

37 Selektive besparelser - struktur Selektive besparelser - Struktur Kultur- og Planlægningsudvalget Nedlæggelse af biblioteksfilialer Ungdomsskole - klubstruktur Kultur- og Planlægningsudvalget i alt Børn- og Ungeudvalget Ændret skolestruktur Dagtilbudsstruktur (incl. benchmark) Heldagsskoler og rådgivningsområdet Børn- og Ungeudvalget i alt Socialudvalget Dagcentre reduceret til 7 med ændret mad Socialudvalget i alt Økonomiudvalget Reduceret admiistration med 10% over 3 år Økonomiudvalget i alt I alt

38 Selektive besparelser - øvrige Selektive besparelser - øvrige Udvalget for Miljø og Teknik Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsudvalget Kultur og Planlægningsudvalget Børn- og Ungeudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget I alt

39 Selektive besparelser øvrige Selektive besparelser Udvalget for Teknik og Miljø Grønne områder Skove Hegnsklipning Pleje/afhøvling af rabatter Renholdelse Kørebaneafmærkning og færdselstavler Ukrudtsbekæmpelse Grusstier Kystbeskyttelse Vejbeplantning Vejafvandingselementer Blå Flag - ophør Naturbeskyttelse Vandløbsvedligeholdelse Miljøbeskyttelse Energibesparende foranstaltninger Udvalget for Teknik og Miljø i alt Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesprojekter Arbejdsmarkedsudvalget i alt Erhvervsudvalget Tilskud til turistforeningen HOS - overførselsindkomst medarbejder objektiv sagsbehandling reduktion 3 medarbejdere Erhvervsudvalget i alt

40 Selektive besparelser - øvrige Selektive besparelser Kultur- og Planlægningsudvalget Biblioteket Reduktion af åbningstiden Musikskolen Nedlæggelse af aktiviteter, færre undervisningstimer Ungdomsskolen 10% færre hold (8-10 hold) Øget deltagerbetaling Fritidafdelingen SIS/BUS pulje Bygningsdrift Hundstrup fritidscenter Stadsensemblet nedlægges Ildsjælepuljen Svendborg Teaterforening Fyns Sportscollege Lokalhistorisk arkiv Halliwick svømning for handicappede Folkeoplysningsudvalgets rådighedspulje Aktiverende ældrearbejde Formidlingstårnet i Gudme Lokaletilskud sats nedsættes fra 75% til 65% Borgerforeningen Naturama Egebjerg lok. Arkiv % rammesp. på kulturelle institutioner og råd Senioridræt Peder Most Garden Svendborg Festdage Svendborg Svømmeland Grønne arealer Halleje for foreninger Sekretariat og Udvikling Personalereduktion Havnen Lukning af lufthavnen på Tåsinge Busdrift - reduktion på 10% Kultur- og Planlægningsudvalget i alt

41 Selektive besparelser - øvrige Selektive besparelser (fortsat) Børn- og Ungeudvalget Skoleområdet SFO ressourseaftalen minus forældrebetaling 56% SFO fællestid/indskoling Forøget forældrebetaling SFO SFO åbningstid Befordringsudgifter fra Skolefilmprojekt Svendborg Natur- og Miljøskole Stop for nye juniorklubber Østre skole, to-sprogslærer Hømarkskolen integrationsprojekt Idrætsskoler Bh.klasse, fjernelse af særlig støtte Ændret klassestr. fra 26 til Red. svarende til minimumstimetal Dagtilbudsområdet Madordninger minus forældrebetaling "Det kan hurtigt blive for sent" minus forældrebetaling Specialpædgog reduktion minus forældrebetaling Besparelse udfasning pavilloner jf. dagsorden PPR Regionstilbud/CRS Specialinstitutionerne Rammebesp. 5% entreprnøraftale Rammebesparelse 4%, takstinst Nedlæggelse af ungdomsrådgivning BU-Rådgivning, red. Serviceniv Sekretariat Rådighedsbeløb skole/dag bestyrelser Servicered. Administration Børn- og Ungeudvalget i alt

42 Selektive besparelser - øvrige Selektive besparelser Sundhedsudvalget Fjerne/reducere i tilbud på VISAC Reduktion af undersøgelser og sundhedssamtaler til skoleelever Reduktion af vedligeholdende træning Reduktion i undersøgelsesintervaller i tandplejen Nedlæggelse af Sund Sex Skolen Multimotion Tandpleje 0-3 år Udmøntede besparelser jf. budget Sundhedsudvalget i alt Socialudvalget Besparelsesforslag: Lukning af demensdagcentre Øget brugerbet. madservice v/ 3 kr Reduktion bad fra 2 til 1 x ugl Omsorg/nærvær ophører Rengøring hver 3. uge Aktivitetsmedarbejdere i plejecentres boenheder Reduktion af 2 sygeplejerskerstillinger (hjemmeplejen) Udmøntede besparelser jf. budget Socialområdet Reduktion af 18 tilskud friv. soc. org % besparelse på entreprnøraftaler - A+B samlet besparelse Lukning af det alternative plejecenter, Forsorgscentret Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstedet Lukning af Cafe Møllen Lukning af sorggruppen Nedlæggelse af pædagogisk konsulent funktion Reduceret serviceniveau på støttecentret Bryghuset Individuel revisitering til Vesterengs dagtilbud Reduceret serviceniveau på Holbølls Minde Centret Dagtilbud til voksne senhjerneskadede Socialudvalget i alt

43 Selektive besparelser - øvrige Selektive besparelser Økonomiudvalget Besparelsesforslag: Konkurrenceudsættelse af administrative opgaver???? Udviklingspuljen(reduceres med 50%) Markedføringspuljen (reduceres med 50%) Ophævelse af ordningen om fritagelse af grundskyld Økonomiudvalget i alt

44 Råderumspulje Råderumspulje Økonomiudvalget Råderumspulje incl. vedligelholdelsespræget anlæg hvortil kommer ØK's bufferpulje på 6 mio. kr. I alt

45 Direktionens budgetforslag 2011 Anlæg Den 31. august 2010

46 Anlægsbudget Direktionens forslag Anlæg Udgifter: Forventet overførsel fra 2010 til 2011 (pr ) 70,8 Basisvedligeholdelsesbudget 34,1 28,1 28,1 28,1 Udvidelser 62,6 66,4 49,8 65,0 Anlægsudgifter i alt 167,5 94,5 78,0 93,1 Finansering: Overskydende driftslikviditet -34,1-28,1-28,1-28,1 Deponering -11,1 Lån der søges -25,0-10,0-10,0-10,0 Godkendte lån -27,5 Lån øvrige -10,9-8,8-12,7-9,7 Selektive besparelser -21,0-21,0-21,0-21,0 Selektive besparelser - råderum -10,5-2,3-2,0-2,0 Salg af bygninger -25,0 Finansiering i alt -165,1-70,2-73,8-70,8 Nettolikviditetspåvirkning 2,4 24,3 4,2 22,3

47 Anlægsbudget Projekt (mio. kr.) Forventet overførsel fra 2010 til 2011 (pr ) Svendborg ny Idrætscenter 20,5 Lundby Skole (rest) 2,8 Centerafdeling Sundhøj 27,2 Stenstrup Plejehjem 11,3 Stenstrup Plejecenter 1,4 Ny terminalbygning - etape 1 5,0 Ny tandklinik (salg + inventar) 0,4 Pavilloner - udskudt udfasning 2,2 Finansiering: Deponering (Centerafdelingen Sundhøj/pavillon) -11,1 Lån (søges til Svendborg Idrætscenter) -10,0 Lån (overført Centerafd. Sundhøj, Stenstrup Plejehjem og Ny terminalbygning -27,5 Selektive besparelse -21,0 Likviditetspåvirkning af overførsel fra 2010 til ,2 0,0 0,0 0,0

48 Anlægsbudget Projekter kr. Projekter kr. Trafiksikkerhedsforanstaltninger 2007 mv. 231 Byggemodning Heldagervej 20 Erhvervsudstykning Kirkeby -20 Rådighedsbeløb veje Pulje vedr. byens rum og pladser (p-afgift) Pulje til opkøb af jod 315 Nyborgvej - støjskærm, overkørsel og træer m.m. 700 Arrivaforlig 300 Rundkørsel i krydset Ole Rømersvej/Femte Maj Plads -152 Projekt for ny stibro over Johannes Jørgensens Vej Ombygning krydset Odensevej/Vestergade Energispareprojekt 398 Oprensning af gadekær 125 Salg af 4 ejendomme, ombygning Bodøvej 14 og 18 og satelitstationer 205 Nyt kommunikationssystem (SINE) Salg af erhvervsjord Samlet rådighedsramme - Kultur og fritid Thurøhallen, renovering af omklædningsrum 185 Nyt gulv i Svendborg Idrætshal 400 Anlæg af boldbaner på Thurø Renovering af Svendborg Tennishal Naturama mangelafhjælpning Svendborg Museum, handicapforhold 170 Anlægstilskud Borgerforeningen 102 Rest boligformål Projekter der ikke foreslås overført fra 2010 til Tallene er forventede overførsler til 2011 pr Ubestemte formål Byfornyelse Foranalyse bibliotek/sg/dgi-hus 478 Minitransportcenter 309 SAVE-registrering 400 Børnebiksen, Byparken -25 Køb af pavilloner Køkkenfaciliteter vedr. madordning Gæstedagplejehus 426 Dagtilbud - renovering af toiletter -84 Skovlinden, Ryttervej Klostervænget (Børnely) -363 Ny daginstitution 2008 (Humlebien) Ny daginstitution 2009 (Humlebien) 697 Salg af Bulderby Udvidelse af Humlebien Østerland -31 Nyt dagtilbud Gudme Botilbud til særligt udsatte borgere 571 Salg af ejendomme

49 Anlægsbudget Projekt (mio. kr.) Basisvedligeholdelsesbudget Renovering af signalanlæg 0,6 0,6 0,6 0,6 Vejvedligeholdelse - rammebeløb 10,4 10,4 10,4 10,4 Arriva-forlig 1,1 1,1 1,1 1,1 Kultur og Fritid - rådighedsramme 2,3 2,3 2,3 2,3 Trafik - rådighedsramme 2,2 2,2 2,2 2,2 Ny terminalbygning - etape 2 6,0 Skoler - rådighedsramme 4,2 4,2 4,2 4,2 Dagtilbud - Fælles pulje 0,4 0,4 0,4 0,4 Dagtilbud - rådighedsramme 2,6 2,6 2,6 2,6 Dagtilbud - sikkerhedsmæssige foranstaltninger 2,0 2,0 2,0 2,0 Istandsættelse af udlejningsboliger - rådighedsbeløb 1,7 1,7 1,7 1,7 Myndighedskrav det soc. område - rådighedsbeløb 0,6 0,6 0,6 0,6 Overskydende driftslikviditet -34,1-28,1-28,1-28,1 Likviditetspåvirkning af basisvedligeholdelsesbudget 0,0 0,0 0,0 0,0

50 Anlægsbudget Udvidelser Tankefuld - etape 1 8,6-0,9-11,5 22,3 Risikopulje - salg af grunde Tankefuld etape 1 5,1 9,5 7,6 0,0 Havnen 2,0 2,0 2,0 2,0 Madordning i dagtilbud 1,1 Sikring af havnens værdier 5,1 3,0 6,9 3,9 Byfornyelse 3,0 3,0 3,0 3,0 Energispareprojekt 2,8 2,8 2,8 2,8 Skolestruktur 40,0 Thurøskolen 25,0 25,0 Langsigtede løsninger 22,0 14,0 Anlægspulje til kvalitetsfondsmidler i ,0 Finansiering: Selektive besparelser - Råderum -15,0-6,8-6,5-6,5 Selektive besparelser -21,0-21,0-21,0 Lån kvalitetsfond -15,0-10,0-10,0-10,0 Lån øvrige -10,9-8,8-12,7-9,7 Salg af skolebygninger -25,0 Likviditetspåvirkning af udvidelser 1,8 19,8-0,4 17,8 Anlægsudgifternes samlede likviditetspåvirkning 3,0 19,8-0,3 17,8

51 Låneoptagelse Låneoptagelse til det skattefinansierede område Ansøgning Kvalitetsfond (Idrætscenter) Kvalitetsfond Kvalitetsfond Kvalitetsfond lån - sikring af havnens værdier Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse 95% Kvalitetsfond til skolestruktur Overførselsforslag efter ansøgning Centerafdeling Sundhøj Ny Terminalbygning Stenstrup Plejehjem Nettoændring

52 Renter (konto 7) Konto Låneoptagelse 10 mio. kr Kvalitetsfond Kvalitetsfond Kvalitetsfond Sikring af havnens værdier Sikring af havnens værdier Sikring af havnens værdier Sikring af havnens værdier Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger 2014 Byfornyelse Byfornyelse Byfornyelse Byfornyelse Kvalitetsfond skolestruktur Nettoændring

53 Afdrag på lån Afdrag på lån - kun udgiftssiden Udvidelsesforslag Låneoptagelse 10 mio. kr Kvalitetsfond Kvalitetsfond Kvalitetsfond sikring af havnens værdier sikring af havnens værdier sikring af havnens værdier sikring af havnens værdier Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger 2014 Byfornyelse Byfornyelse Byfornyelse Byfornyelse Kvalitetsfond skolestruktur Nettoændring

54 Deponering Øvrige finansforskydninger Deponering bloktilskud (centerafdeling S.) Deponering bloktilskud (pavilloner) Overførsel deponering tandklinik Nettoændring

55 Indtægter Generelle tilskud og udligning Yderligere bloktilskud Udligningsgevinst tilbageført Nettoændring

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Kl. 12.00-12.40 Frokost i kantinen Kl. 12.40-12.45 Velkommen i byrådssalen v/borgmesteren Kl. 12.45-14.00 Økonomisk overblik 2015 v/økonomichef Anders M. Sørensen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 1 Likviditet Likviditeten jan. 2007 - aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a 1. 1. 2009 300.000 250.000

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2013 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 Budget 2011-2014 Side 2 Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL...

Læs mere

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune Budget 2012 2015 Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL... 18 SKATTER OG GENERELLE TILSKUD...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere