Budget august Acadre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2011. 31. august 2010. Acadre 10 19775"

Transkript

1 Budget 2011 Byrådsprioritering 31. august 2010 Acadre

2 Budgetseminar 31. august Program 8.45 Morgenkaffe 9.00 Indledning og program v/curt Sørensen 9.45 Pause Samlet regnskabsvurdering 2010 Status vedr. udsatte børn og unge Præsentation af budgetmaterialet/-mappen Kommuneaftale og indtægtsbudget 2011 Udgiftsbudgettet det tekniske grundlag Direktionens budgetforslag hovedlinier Driftsbudget i direktionsforslaget Anlægsprogram Nøgletal kommunens administration Proces - budgetforhandlinger og borgermøde Afrunding Frokost

3 Budget 2011 Økonomisk status august 2010

4 Økonomirapport juli 2010 RESULTATOPGØRELSE PR. 31. JULI 2010 Resultatopgørelse Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Afvigelse Udvikling Forventet budget budget regnskab Korr. Bud Vedt.bud i forventet regnskab Alle beløb i mio. kr regnskab april Indtægter i alt , , ,9 1,0-6,3-13, ,3 Serviceudgifter i alt 2.479, , ,6 51,6 44,0 15, ,0 Overførselsudgifter 715,3 719,0 695,2-23,8-20,0-2,3 697,6 Driftsudgifter i alt 3.194, , ,8 27,8 24,0 13, ,6 Renteudgifter 18,7 67,6 30,5-37,1 11,8 13,1 17,4 Resultat af ordinær virksomhed -70,1-32,4-40,6-8,2 29,5 12,6-53,2 Anlægsudgifter i alt 94,7 205,5 102,6-103,0 7,9-9,8 112,3 Kapitalposter i alt -21,5-77,4-51,3 26,1-29,7-36,6-14,7 Resultat af det skattefinansierede omr. 3,1 95,8 10,7-85,0 7,6-33,7 44,5 Reguleringer i alt 1,6 29,1-9,6-38,7-11,2 10,5-20,1 Ændring af likvide aktiver 4,8 124,9 1,1-123,8-3,6-33,3 34,4

5 Opmærksomhedspunkter og tiltag Fortsat konsekvent rammestyring på driften på de enkelte udvalgsområder Familieområdet Indkøbsbesparelser Midtvejsregulering Deponering og låneudskydelse kvalitetsfond Salg af ejendomme Låneomlægning likviditetsforbedring Forventede overførsler til 2011 Forsyningsområdet ud af kommunalt budget

6 Anlæg kr. Vedtaget korr. Forbrug s.m. forventet overført fra overførsel til P.org./sted budget 2010 budget regnskab MILJØ OG TEKNIK Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt ERHVERVSUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt KULTUR- OG PLANLÆGNINGSUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt BØRN- OG UNGEUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt SOCIALUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt ØKONOMIUDVALGET Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt Anlæg i alt

7 Likviditetsudvikling Aflæst i ØS Ultimo md Aflæst i ØS Ultimo md Aflæst i ØS Ultimo md Gns. 365 i 2010 jf. IM Gns. 365 i 2008 jf. IM Gns. 365 i 2009 jf. IM 0 Dec. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

8 Familieområdet

9 Seminarmappe og teknisk budget Budgetnotat

10 Seminarmappens indhold 1. Program 2. Budgetnotater 3. Kommuneaftale og lov- og cirkulæreprogram 4. Indtægtsbudget 5. Driftsbudget og udvalgsrammer 6. Selektive besparelser 7. Høringssvar 8. Anlægsbudget 9. Takstoversigt 10. Nøgletal, befolkningsprognose m.v. 11. Budgetprocedure og tidsplan 12. Egne notater

11 Opfølgning på juni-temadag Forslag til budget for energispareprojekt Midler til vej- og bygningsvedligeholdelse/langtidsudbud på vejvedligeholdelse Udgifter til dagcentre pr. bruger? Ledelsesstruktur og overenskomst på dagtilbudsområdet Status vedr. økonomi på familieområdet Øget opmærksomhed på sygefravær (fokusområde i økonomiopfølgning)

12 Kommuneaftale 2011 Nulvækst i serviceudgifter (budget 2011 = budget pris- og lønfremskrivning) Intet anlægsloft og finansiering til 15 mia. kr., herunder 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden, svarende til et investeringsniveau på kvalitetsfondsområderne på 7 mia. kr. Overførselsadgang fra 2010 til 2011 hvis anlæg er på begyndt før 1. oktober 2010) Efter- og opregulering af budgetgaranti (1,2 mia. kr. hhv. 5,5 mia. kr.) Lånepulje på 800 mio. kr. (kvalitetsfondsinvesteringer i vanskeligt stillede kommuner) (Lånemuligheder i 2010 på 4,8 mia. kr.)

13 Kommuneaftale 2011 (II) Permanent løft på 400 mio. kr. til madordninger trods ændret model Skattepulje på 300 mio. kr. regeringen betaler halvdelen. Særtilskudspuljen fastholdes på 500 mio. kr. Gevinsten ved at centralisere den objektive sagsbehandling bliver i kommunerne

14 Indtægterne i det tekniske budget Kommuneaftale og tilskudsudmelding fra Indenrigs- og sundhedsministeriet (statsgaranti 8,2% fra 08-11) KL s forventninger til budgetoverslag (tilskudsmodel) (indtægter afbalanceret med nye pris- og lønskøn for 2011 og overslagsår) Statstilskud til merudgiftskrævende lovgivning modsvares af tilsvarende udgiftspost Særstilskud i teknisk budget 13 mio. kr. Begrænset lånoptagelse (6 mio. kr.)

15 Indtægterne i det tekniske budget Ændringer i forhold til budget Mindreindtægt fra skat og tilskud 68,5 mio. kr. - Merudgifter til ny lovgivning 7,7 mio. kr. - Mindreudgift vedr. beskæftigelses tilskud til forsikrede ledige -29,5 mio. kr. - Mindreudgift til pris- og lønfremskrivning -71,5 mio. kr.

16 Oversigt over lånepuljer Lån, kvalitetsfondsområder 0,8 mia. kr. (25,0 mio. kr.) Øvrige lånepuljer: Fremme af OPP-projekter 0,1 mia. kr. - Ordinær lånepulje 0,2 mia. kr. (6,2 mio. kr.) (Lånepuljer i ,8 mia. kr.)

17 Regeringens justering af aftalesystemet - Baggrund: Regnskab 2009 og genopretningsaftalen - Den individuelle skattesanktion skærpes - År 1: 75 pct. modregning - År 2 og 3: 50 pct. modregning - År 4: 25 pct. modregning - Herefter: Fuld kollektiv finansiering - Det betingede balancetilskud udvides - Forhøjes til 3 mia. kr. - Gøres betinget af både budget og regnskab - Krav om halvårsregnskab fra 2011 konkret udformning fastlægges i ISM s budget og regnskabsudvalg

18 Vedtagne økonomiske målsætninger i budget 2010 Driftsoverskud skal som minimum finansiere afdrag på gæld og vedligeholdelsesprægede anlægsopgaver svarende til 70 mio. kr. Kommunens ultimobeholdning skal være positiv, hvilket svarer til en gennemsnitlig beholdning på 60 mio. kr. ud over deponerede midler

19 Udgangspunkt for budget 2011: Finansieringsbehov på 75 mio. kr. Finansieringsbehov budget 2011 Råderumspulje; Finansiering anlæg; Ordinær drift;

20 Finansieringsmuligheder Aug. - sept. Marts - juni Selektive besparelser Udvalgsbesparelser Grønthøsterbesparelser Aug. - sept.

21 Resultatoversigt RESULTATOVERSIGT Budget kr Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld Lånoptagelse Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område Resultat af brugerfinansieret område Ændring af likvide aktiver Deponering Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) = udgift, - = indtægt

22 Tekniske ændringer mv. - drift Ændringer til skattefinansieret område ordinær drift Mio. kr Drift justering basisbudget 4,9 3,5 3,8 4,1 Overførselsindkomster nyt skøn -46,4-50,6-78,2-68,5 Lov- og cirkulæreprogram 7,2 7,7 6,2 6,2 Demografi -7,1-8,8-8,0-6,7 Mængdeudvikling 15,6 24,4 26,8 26,8 Uomgængelige finansieringsbehov 1,0 1,3 1,1 1,1 Finansiering (Tilskudsmodel pr.) 68,5 122,2 174,2 96,5 Manglende besparelse 2010 brutto 4,5 7,8 8,5 8,5 Renter (inkl. likvide aktiver) 4,9 4,0 3,0-2,3 Nye pris- og lønskøn -71,5-113,2-158,4-90,7 I alt -18,4-1,7-21,0-25,0 Note: Finansiering inkl. mindreudgift skattesanktion og ekstra tilskud ældreområdet

23 Tekniske ændringer Overførselsindkomster nyt skøn Mio. kr Nuvær. ramme Nyt skøn Nuvær. ramme Nyt skøn Nuvær. ramme Nyt skøn Nuvær. ramme Nyt skøn Forskel Forskel Forskel Forskel Aktivering/Beskæftigelsesind sats 22,4 16,7-5,7 22,4 16,7-5,7 22,4 16,7-5,7 22,4 16,7-5,7 Sociale ydelser 160,3 167,3 6,9 160,3 167,3 6,9 160,3 167,3 6,9 160,3 167,3 6,9 Sygedagpenge 84,8 89,8 5,0 84,8 89,8 5,0 84,8 89,8 5,0 84,8 89,8 5,0 Forsikrede ledige 150,7 121,2-29,5 165,3 137,2-28,2 187,0 145,1-41,9 187,0 145,1-41,9 Overførselsindkomster i alt 418,2 394,9-23,3 432,9 410,9-22,0 454,6 418,9-35,7 454,6 418,9-35,7 Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte m.v. 371,2 348,2-23,0 387,7 359,1-28,6 411,1 368,7-42,5 411,1 378,3-32,8 I alt 789,4 743,1-46,4 820,6 770,0-50,6 865,7 787,5-78,2 865,7 797,2-68,5

24 Lov og cirkulære Lov og Cirkulære Udvalget for Teknik og Miljø i alt Arbejdsmarkedsudvalget i alt Erhvervsudvalget i alt Børn- og Ungeudvalget i alt Sundhedsudvalget i alt Socialudvalget i alt Økonomiudvalget i alt I alt

25 Budgetændring demografi Befolkningsudvikling Demografi skoler Demografi dagtilbud - brutto Demografi dagtilbud - forældrebet Børn- og Ungeudvalget i alt Demografi ældreområdet Socialudvalget i alt I alt

26 Budgetændring mængdeudvikling Mængdeudvilking Heldagsskoler STU -3-årig ungdomsuddannelse SFO Befordring Elever i eget tilbud Børn- og Ungeudvalget i alt Fra barn til voksen Socialudvalget i alt I alt

27 Uomgængelige finansieringsbehov Uomgængelige finansieringsbehov Udvalget for Teknik og Miljø Vejafvandingsbidrag Lunde Kursuscenter - lån Byggesager Vintertjeneste Udvalget for Teknik og Miljø i alt Tilskud Syddansk Turisme Erhvervsudvalget i alt Fremskrivning fritidsafd Kultur- og Planlægningsudvalget i alt Tilpasning forældrebet. Dagtilbud Halleje svømning Funktionsklasse, udvidelse Børn- og Ungeudvalget i alt Administrationsbidrag vand/spildevand Administrationsbidrag affald Vintertjeneste - finansering Reklamer på biler og bygninger Økonomiudvalget i alt I alt

28 Manglende besparelser Manglende besparelser fra Erhvervsudvalget i alt Kultur- og Planlægningsudvalget i alt Børn- og Ungeudvalget i alt I alt

29 Tekniske ændringer mv. Anlæg mv. Ændringer til skattefinansieret område anlæg, lån, afdrag og finansforskydninger Mio. kr Anlæg diverse 0, Nye pris- og lønskøn -1,0-1,1-1,5-1,8 Afdrag på lån -14,8-15,8-16,8-15,6 Finansforskydninger -13,0 I alt -28,6-16,9-18,3-17,4 Note: Afdrag på lån og finansforskydninger vedr. primært selskabsdannelse af Svendborg Kraftvarme

30 Budget 2011 Direktionens budgetforslag Den 31. august 2010

31 Likviditet og gæld pr. indbygger Likviditet og gæld pr. indbygger Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb.(korr.ældreboliger)

32 Direktionens budgetudkast AFSÆT I BYRÅDETS MÅLSÆTNINGER Fastholdes: Driftsoverskud på mindst 70 mio. kr. Gennemsnitlige likviditet mindst 60 mio. kr. Nyanlæg finansieres gennem lån og engangsindtægter (herunder ejendomssalg) + Finansiering af anlæg på kvalitetsfondsområdet og ønske om bufferpulje øger kravet til driftsoverskuddet

33 Direktionens budgetudkast Ordinær driftsresultat på 105 mio. kr. Realistiske og robuste overslag Overførselsadgang med 50% af indefrosne driftsmidler i 2011 og efterfølgende år uden begrænsninger Afsætning af risikopulje Udligningsgevinst fra 2012 usikker Fokus på besparelser gennem strukturelle tiltag Sanering i tidligere planlagte/bevilgede anlæg Ej overførsel af manglende indkøbsbesparelser og salgsindtægter på jordforsyningsområdet Vedligeholdelse af bygninger og veje m.v. opprioriteres Finansierede rådighedsbeløb til skoler og langsigtede løsninger

34 Direktionens forslag konkret Særtilskud forhøjet med 2 mio. kr. i 2011 Yderligere lånemulighed på 15 mio. kr. til skolefinansiering i 2011 Yderligere lånemulighed i 2011 på 6,2 mio. kr. ej medtaget (ordinær lånepulje) Udligningsgevinst fra 2012 ej med Skolestruktur 40 mio. kr. i 2011 Thurø Skole 50 mio. kr. i 2012/13 Langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet Imødegåelse af usikkerhed med hensyn til forventede indtægter fra salg af grunde

35 Direktionens resultatoversigt 2011-priser Vedtaget Budget Budget- Budget- Budget- Hele kr. budget år overslag overslag overslag Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag på lån Afdrag vedr. lån til forsyning Optagelse af lån Kapitalposter i alt Finansforskydninger ÆNDR. AF LIKVIDE AKTIVER Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)

36 Strukturelt afledte besparelser Mio. kr Nedlæggelse af Biblioteksfilialer -3,7-3,7-3,7-3,7 Ændret skolestruktur 0-17,5-17,5-17,5 Dagtilbudsstruktur (inkl. benchmark) -13,1-16,0-16,8-16,8 Heldagsskoler og rådgivningsområdet -1,0-1,0-1,0-1,0 Ungdomsskolen klubstruktur -0,3-0,3-0,3-0,3 Dagcentre reduceret til 7 med ændret mad -5,2-9,7-9,7-9,7 Reduceret administration med 10% over 3 år -4,0-8,0-12,0-12,0 I alt -27,3-56,2-60,2-60,2 Yderligere besparelse i ,7-43,5-44,7-45,2

37 Selektive besparelser - struktur Selektive besparelser - Struktur Kultur- og Planlægningsudvalget Nedlæggelse af biblioteksfilialer Ungdomsskole - klubstruktur Kultur- og Planlægningsudvalget i alt Børn- og Ungeudvalget Ændret skolestruktur Dagtilbudsstruktur (incl. benchmark) Heldagsskoler og rådgivningsområdet Børn- og Ungeudvalget i alt Socialudvalget Dagcentre reduceret til 7 med ændret mad Socialudvalget i alt Økonomiudvalget Reduceret admiistration med 10% over 3 år Økonomiudvalget i alt I alt

38 Selektive besparelser - øvrige Selektive besparelser - øvrige Udvalget for Miljø og Teknik Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsudvalget Kultur og Planlægningsudvalget Børn- og Ungeudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget I alt

39 Selektive besparelser øvrige Selektive besparelser Udvalget for Teknik og Miljø Grønne områder Skove Hegnsklipning Pleje/afhøvling af rabatter Renholdelse Kørebaneafmærkning og færdselstavler Ukrudtsbekæmpelse Grusstier Kystbeskyttelse Vejbeplantning Vejafvandingselementer Blå Flag - ophør Naturbeskyttelse Vandløbsvedligeholdelse Miljøbeskyttelse Energibesparende foranstaltninger Udvalget for Teknik og Miljø i alt Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesprojekter Arbejdsmarkedsudvalget i alt Erhvervsudvalget Tilskud til turistforeningen HOS - overførselsindkomst medarbejder objektiv sagsbehandling reduktion 3 medarbejdere Erhvervsudvalget i alt

40 Selektive besparelser - øvrige Selektive besparelser Kultur- og Planlægningsudvalget Biblioteket Reduktion af åbningstiden Musikskolen Nedlæggelse af aktiviteter, færre undervisningstimer Ungdomsskolen 10% færre hold (8-10 hold) Øget deltagerbetaling Fritidafdelingen SIS/BUS pulje Bygningsdrift Hundstrup fritidscenter Stadsensemblet nedlægges Ildsjælepuljen Svendborg Teaterforening Fyns Sportscollege Lokalhistorisk arkiv Halliwick svømning for handicappede Folkeoplysningsudvalgets rådighedspulje Aktiverende ældrearbejde Formidlingstårnet i Gudme Lokaletilskud sats nedsættes fra 75% til 65% Borgerforeningen Naturama Egebjerg lok. Arkiv % rammesp. på kulturelle institutioner og råd Senioridræt Peder Most Garden Svendborg Festdage Svendborg Svømmeland Grønne arealer Halleje for foreninger Sekretariat og Udvikling Personalereduktion Havnen Lukning af lufthavnen på Tåsinge Busdrift - reduktion på 10% Kultur- og Planlægningsudvalget i alt

41 Selektive besparelser - øvrige Selektive besparelser (fortsat) Børn- og Ungeudvalget Skoleområdet SFO ressourseaftalen minus forældrebetaling 56% SFO fællestid/indskoling Forøget forældrebetaling SFO SFO åbningstid Befordringsudgifter fra Skolefilmprojekt Svendborg Natur- og Miljøskole Stop for nye juniorklubber Østre skole, to-sprogslærer Hømarkskolen integrationsprojekt Idrætsskoler Bh.klasse, fjernelse af særlig støtte Ændret klassestr. fra 26 til Red. svarende til minimumstimetal Dagtilbudsområdet Madordninger minus forældrebetaling "Det kan hurtigt blive for sent" minus forældrebetaling Specialpædgog reduktion minus forældrebetaling Besparelse udfasning pavilloner jf. dagsorden PPR Regionstilbud/CRS Specialinstitutionerne Rammebesp. 5% entreprnøraftale Rammebesparelse 4%, takstinst Nedlæggelse af ungdomsrådgivning BU-Rådgivning, red. Serviceniv Sekretariat Rådighedsbeløb skole/dag bestyrelser Servicered. Administration Børn- og Ungeudvalget i alt

42 Selektive besparelser - øvrige Selektive besparelser Sundhedsudvalget Fjerne/reducere i tilbud på VISAC Reduktion af undersøgelser og sundhedssamtaler til skoleelever Reduktion af vedligeholdende træning Reduktion i undersøgelsesintervaller i tandplejen Nedlæggelse af Sund Sex Skolen Multimotion Tandpleje 0-3 år Udmøntede besparelser jf. budget Sundhedsudvalget i alt Socialudvalget Besparelsesforslag: Lukning af demensdagcentre Øget brugerbet. madservice v/ 3 kr Reduktion bad fra 2 til 1 x ugl Omsorg/nærvær ophører Rengøring hver 3. uge Aktivitetsmedarbejdere i plejecentres boenheder Reduktion af 2 sygeplejerskerstillinger (hjemmeplejen) Udmøntede besparelser jf. budget Socialområdet Reduktion af 18 tilskud friv. soc. org % besparelse på entreprnøraftaler - A+B samlet besparelse Lukning af det alternative plejecenter, Forsorgscentret Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstedet Lukning af Cafe Møllen Lukning af sorggruppen Nedlæggelse af pædagogisk konsulent funktion Reduceret serviceniveau på støttecentret Bryghuset Individuel revisitering til Vesterengs dagtilbud Reduceret serviceniveau på Holbølls Minde Centret Dagtilbud til voksne senhjerneskadede Socialudvalget i alt

43 Selektive besparelser - øvrige Selektive besparelser Økonomiudvalget Besparelsesforslag: Konkurrenceudsættelse af administrative opgaver???? Udviklingspuljen(reduceres med 50%) Markedføringspuljen (reduceres med 50%) Ophævelse af ordningen om fritagelse af grundskyld Økonomiudvalget i alt

44 Råderumspulje Råderumspulje Økonomiudvalget Råderumspulje incl. vedligelholdelsespræget anlæg hvortil kommer ØK's bufferpulje på 6 mio. kr. I alt

45 Direktionens budgetforslag 2011 Anlæg Den 31. august 2010

46 Anlægsbudget Direktionens forslag Anlæg Udgifter: Forventet overførsel fra 2010 til 2011 (pr ) 70,8 Basisvedligeholdelsesbudget 34,1 28,1 28,1 28,1 Udvidelser 62,6 66,4 49,8 65,0 Anlægsudgifter i alt 167,5 94,5 78,0 93,1 Finansering: Overskydende driftslikviditet -34,1-28,1-28,1-28,1 Deponering -11,1 Lån der søges -25,0-10,0-10,0-10,0 Godkendte lån -27,5 Lån øvrige -10,9-8,8-12,7-9,7 Selektive besparelser -21,0-21,0-21,0-21,0 Selektive besparelser - råderum -10,5-2,3-2,0-2,0 Salg af bygninger -25,0 Finansiering i alt -165,1-70,2-73,8-70,8 Nettolikviditetspåvirkning 2,4 24,3 4,2 22,3

47 Anlægsbudget Projekt (mio. kr.) Forventet overførsel fra 2010 til 2011 (pr ) Svendborg ny Idrætscenter 20,5 Lundby Skole (rest) 2,8 Centerafdeling Sundhøj 27,2 Stenstrup Plejehjem 11,3 Stenstrup Plejecenter 1,4 Ny terminalbygning - etape 1 5,0 Ny tandklinik (salg + inventar) 0,4 Pavilloner - udskudt udfasning 2,2 Finansiering: Deponering (Centerafdelingen Sundhøj/pavillon) -11,1 Lån (søges til Svendborg Idrætscenter) -10,0 Lån (overført Centerafd. Sundhøj, Stenstrup Plejehjem og Ny terminalbygning -27,5 Selektive besparelse -21,0 Likviditetspåvirkning af overførsel fra 2010 til ,2 0,0 0,0 0,0

48 Anlægsbudget Projekter kr. Projekter kr. Trafiksikkerhedsforanstaltninger 2007 mv. 231 Byggemodning Heldagervej 20 Erhvervsudstykning Kirkeby -20 Rådighedsbeløb veje Pulje vedr. byens rum og pladser (p-afgift) Pulje til opkøb af jod 315 Nyborgvej - støjskærm, overkørsel og træer m.m. 700 Arrivaforlig 300 Rundkørsel i krydset Ole Rømersvej/Femte Maj Plads -152 Projekt for ny stibro over Johannes Jørgensens Vej Ombygning krydset Odensevej/Vestergade Energispareprojekt 398 Oprensning af gadekær 125 Salg af 4 ejendomme, ombygning Bodøvej 14 og 18 og satelitstationer 205 Nyt kommunikationssystem (SINE) Salg af erhvervsjord Samlet rådighedsramme - Kultur og fritid Thurøhallen, renovering af omklædningsrum 185 Nyt gulv i Svendborg Idrætshal 400 Anlæg af boldbaner på Thurø Renovering af Svendborg Tennishal Naturama mangelafhjælpning Svendborg Museum, handicapforhold 170 Anlægstilskud Borgerforeningen 102 Rest boligformål Projekter der ikke foreslås overført fra 2010 til Tallene er forventede overførsler til 2011 pr Ubestemte formål Byfornyelse Foranalyse bibliotek/sg/dgi-hus 478 Minitransportcenter 309 SAVE-registrering 400 Børnebiksen, Byparken -25 Køb af pavilloner Køkkenfaciliteter vedr. madordning Gæstedagplejehus 426 Dagtilbud - renovering af toiletter -84 Skovlinden, Ryttervej Klostervænget (Børnely) -363 Ny daginstitution 2008 (Humlebien) Ny daginstitution 2009 (Humlebien) 697 Salg af Bulderby Udvidelse af Humlebien Østerland -31 Nyt dagtilbud Gudme Botilbud til særligt udsatte borgere 571 Salg af ejendomme

49 Anlægsbudget Projekt (mio. kr.) Basisvedligeholdelsesbudget Renovering af signalanlæg 0,6 0,6 0,6 0,6 Vejvedligeholdelse - rammebeløb 10,4 10,4 10,4 10,4 Arriva-forlig 1,1 1,1 1,1 1,1 Kultur og Fritid - rådighedsramme 2,3 2,3 2,3 2,3 Trafik - rådighedsramme 2,2 2,2 2,2 2,2 Ny terminalbygning - etape 2 6,0 Skoler - rådighedsramme 4,2 4,2 4,2 4,2 Dagtilbud - Fælles pulje 0,4 0,4 0,4 0,4 Dagtilbud - rådighedsramme 2,6 2,6 2,6 2,6 Dagtilbud - sikkerhedsmæssige foranstaltninger 2,0 2,0 2,0 2,0 Istandsættelse af udlejningsboliger - rådighedsbeløb 1,7 1,7 1,7 1,7 Myndighedskrav det soc. område - rådighedsbeløb 0,6 0,6 0,6 0,6 Overskydende driftslikviditet -34,1-28,1-28,1-28,1 Likviditetspåvirkning af basisvedligeholdelsesbudget 0,0 0,0 0,0 0,0

50 Anlægsbudget Udvidelser Tankefuld - etape 1 8,6-0,9-11,5 22,3 Risikopulje - salg af grunde Tankefuld etape 1 5,1 9,5 7,6 0,0 Havnen 2,0 2,0 2,0 2,0 Madordning i dagtilbud 1,1 Sikring af havnens værdier 5,1 3,0 6,9 3,9 Byfornyelse 3,0 3,0 3,0 3,0 Energispareprojekt 2,8 2,8 2,8 2,8 Skolestruktur 40,0 Thurøskolen 25,0 25,0 Langsigtede løsninger 22,0 14,0 Anlægspulje til kvalitetsfondsmidler i ,0 Finansiering: Selektive besparelser - Råderum -15,0-6,8-6,5-6,5 Selektive besparelser -21,0-21,0-21,0 Lån kvalitetsfond -15,0-10,0-10,0-10,0 Lån øvrige -10,9-8,8-12,7-9,7 Salg af skolebygninger -25,0 Likviditetspåvirkning af udvidelser 1,8 19,8-0,4 17,8 Anlægsudgifternes samlede likviditetspåvirkning 3,0 19,8-0,3 17,8

51 Låneoptagelse Låneoptagelse til det skattefinansierede område Ansøgning Kvalitetsfond (Idrætscenter) Kvalitetsfond Kvalitetsfond Kvalitetsfond lån - sikring af havnens værdier Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse 95% Kvalitetsfond til skolestruktur Overførselsforslag efter ansøgning Centerafdeling Sundhøj Ny Terminalbygning Stenstrup Plejehjem Nettoændring

52 Renter (konto 7) Konto Låneoptagelse 10 mio. kr Kvalitetsfond Kvalitetsfond Kvalitetsfond Sikring af havnens værdier Sikring af havnens værdier Sikring af havnens værdier Sikring af havnens værdier Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger 2014 Byfornyelse Byfornyelse Byfornyelse Byfornyelse Kvalitetsfond skolestruktur Nettoændring

53 Afdrag på lån Afdrag på lån - kun udgiftssiden Udvidelsesforslag Låneoptagelse 10 mio. kr Kvalitetsfond Kvalitetsfond Kvalitetsfond sikring af havnens værdier sikring af havnens værdier sikring af havnens værdier sikring af havnens værdier Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger 2014 Byfornyelse Byfornyelse Byfornyelse Byfornyelse Kvalitetsfond skolestruktur Nettoændring

54 Deponering Øvrige finansforskydninger Deponering bloktilskud (centerafdeling S.) Deponering bloktilskud (pavilloner) Overførsel deponering tandklinik Nettoændring

55 Indtægter Generelle tilskud og udligning Yderligere bloktilskud Udligningsgevinst tilbageført Nettoændring

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Anslået provenue. * For Børn og Unge forventes der yderligere provenue på ca. 13 mio. kr. fra 2012 p.g.a. "5/12-effekten".

Anslået provenue. * For Børn og Unge forventes der yderligere provenue på ca. 13 mio. kr. fra 2012 p.g.a. 5/12-effekten. Selektive besparelser - udvalgsfordelt 1.000 kr. Udvalg Anslået provenue Bemærkninger Udvalget for Miljø og teknik -16.400 Arbejdsmarkedsudvalget -1.400 Erhvervsudvalget -1.802 Udvalget for Kultur og Plan

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2009 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 20

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2009 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 20 SVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 29 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2 C:\Documents and Settings\okbrsn\Dokumenter\[CaseNo8-37551_#877447_v1_Oversigt ændringer ift 1. behandling - ny.xls]a (+) = merudgift /

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. Januar kvartal 2012

Svendborg Kommune. Økonomirapport. Januar kvartal 2012 Svendborg Kommune Økonomirapport Januar kvartal 2012 (Pr. 31. marts 2012) Acadre 12-472 Side 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Resumé...3 Sammenfatning...5 Udvikling i den gennemsnitlige likviditet...7

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015. Budgetnotater. Indhold Papirfarve Side. Budgetnotat august 2011 Hvid 1

Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015. Budgetnotater. Indhold Papirfarve Side. Budgetnotat august 2011 Hvid 1 Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015 Budgetnotater Indholdsfortegnelse Indhold Papirfarve Side Budgetnotat august 2011 Hvid 1 Direktionens budgetudkast til 1. behandling i Økonomiudvalget Hvid

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetudkast

BUDGET Direktionens budgetudkast BUDGET 2012-15 Direktionens budgetudkast Indledning Direktionens budgetudkast er et konsolideringsbudget der skal sikre, at allerede vedtagne initiativer gennemføres og får effekt. I budget 2011 blev der

Læs mere

Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed

Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed 28-sep-09 + = Udgift for kommunen - = Indtægt for kommunen RESULTATOVERSIGT Udkast 2. behandling Socialdemokreterne, Socialistisk Folkeparti, Tværsocialistisk Liste, Enhedslisten 2009-priser Vedtaget Budget

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning...2 Resultatoversigt...3 Sammenfatning/konklusion...4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007...4 Finansiering...4 Driftsudgifter...4 Renter...6

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 28. august 2012 kl. 9.00 i byrådssalen, og dagen forventer

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014 Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Program Budgetnotater Kommuneaftale. lov og cirk. Indtægtsbudget

Læs mere

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2 Acadre 09/18403 1 Sammenfatning Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...5 Likviditetsudviklingen...8 Tillægsbevillinger...10 Befolkningsudvikling...11 Udvalget for

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2013-15

Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Svendborg 24. september 2012 Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Bevar velfærden, styrk klimaindsatsen og skab nye arbejdspladser Der er råd til at bevare velfærden og den kommunale service i 2013. Derfor

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Acadre 09/12485

Indholdsfortegnelse. Acadre 09/12485 Acadre 09/12485 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...4 Likviditetsudviklingen...7 Tillægsbevillinger...9 Befolkningsudvikling...10

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 25. august 2015 kl. 8.30 i byrådssalen, og dagen forventer

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere