Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl. Bestyrelsen). Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til gældende vedtægter. 1. Valg af dirigent: Henning Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. 2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år: Formanden Morten Kahr Sørensen redegjorde for bestyrelsens arbejde: Grønne områder: Vi har i 2006 besluttet os for at skifte gartner fra Anlægsgartner Nygaard til Anlægsgartnerfirmaet Damkjær. Ordningen er gældende fra 1/ Vi har ikke været utilfredse med kvaliteten i Nygaards arbejde, men tilsyneladende kan vi for samme indsats spare 4000 kr. årligt ved at have valgt en ny gartner. Præmisserne er altså de samme, og vi ønsker i bestyrelsen at forvalte grundejernes kontingenter så optimalt som muligt! Ordningen med at gartneren afleverer arbejdssedler til foreningens grøntmand fortsætter, så vi har mulighed for at kontrollere det udførte arbejde. Bestyrelsen evaluerer gartnerens arbejde i løbet af sommeren. Vi opfordrer stadig alle grundejere til at holde arealet ud mod vej, sti og fortov. Især vil det klæde kvarteret, hvis alle grundejere fjernede ukrudt langs med kantsten! Bemærkninger: Grønne områder: Det trænger mange steder til at få hybenbuskene klippet i bund. Mange steder vokser bevoksningen ud over stier og fortove. Bestyrelsen opfordres til at undersøge muligheden for at få hele området klippet hårdt ned. Veje og stier: Kommunen har lovet fornyelse og renovering af vores fortove. Imidlertid er alle arbejder stoppet på grund af besparelser og kun helt nødvendige reparationer foretages. Da mange af vores fortove er knækkede og ligger dårligt, forventer vi således, at kommunen holder ord. Diskussionen om nye vejføringer fra Planetbyen er nærmest gået i stå. Der er vedtaget en lokalplan nr. 188, som vi sammen med Grundejerforeningen Nedergaard gjorde indsigelser mod, hvilket der tidligere er udsendt en skrivelse om. Så snart der foreligger nyt i sagen, deltager bestyrelsen aktivt i forhold til at varetage kvarterets interesser! Veje og stier Hvis der kommer en vejføring ned til Hovertoften, bør bestyrelsen kræve en fodgængerovergang over Hovertoften af hensyn til skolebørnene.

2 Kommunen er begyndt at rydde sne, men glemmer nogle steder (hos Peter Bo). Desuden har de kørt plænen op visse steder. Der er rettet henvendelse til kommunen herom. Legepladsen: I sommeren 2006 havde bestyrelsen sat en legepladskonsulent stævne. Han vurderede, at legepladsen på flere punkter ikke var lovlig og i forsvarlig stand; der var tale om manglende faldunderlag og steder hvor børnene kunne komme i klemme. Efterfølgende besluttede bestyrelsen, at klatretårn og vippe skulle fjernes, idet det var i for dårlig stand til at blive renoveret. Der skulle også etableres faldunderlag under gyngerne, grene skulle saves af klatretræet og rutscherørets trappe skulle sikres. I et brev til alle grundejere orienterede bestyrelsen om sit arbejde og opfordrede alle til at møde op på legepladsen for at diskutere dens fremtid og for at arbejde med at fjerne de nævnte redskaber. Kun få mødte op, men de fremmødte havde de hyggeligt og fik lavet et fornuftigt stykke arbejde. Det af bestyrelsen nedsatte legepladsudvalg modtog to tilbud på renovering af legepladsen, som efterfølgende er blevet behandlet i bestyrelsen. Projektet præsenteres under pkt. 5. Økonomi og kontingent: At vedtægterne nu giver bestyrelsen mulighed for at pålægge grundejere, der ikke betaler kontingent til tiden (d. 15/6), et rykkergebyr/administrationsgebyr på 200 kroner har til syneladende medvirket til en bedre moral! Kun én betalte ikke til tiden! Bestyrelsen indstiller, at kontingentet forbliver uændret! Da der ikke blev købt nye legeredskaber i sommeren 2006, er det værd at bemærke, at de i regnskabet budgetterede kr. overføres til budgettet for Andet: Skt. Hans: Arrangementet forløb godt, og stemningen var rigtig god. Det ligger i vores overvejelser at bede om ligeså godt vejr i år! Hjemmesiden: Hjemmesiden udbygges stadig med informationer om nyttige links. Ret gerne henvendelse til bestyrelsen herigennem. Formandens beretning blev godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab for 2006:

3 Kasserer Kim Nissen fremlagde nøgletallene i regnskabet. Årets fine overskud skyldes at de budgetterede kr. til legepladsen ikke er blevet anvendt, men gemt til bestyrelsens planer for Regnskabet blev godkendt. 4. Budget for 2007: Kim Nissen fremlagde budgettallene for Budgettet blev godkendt og det ordinære kontingent fastsat til 450 kr. (uændret) 5. Rettidigt indkomne forslag: Bestyrelsen fremsætter forslag om optagelse af lån til etablering af ny legeplads. Planerne for legepladsen blev præsenteret ved legepladsudvalget og der blev omdelt skitser og præsenteret økonomi. Generalforsamlingen vedtog planen for legepladsen til en samlet pris på ca kr. Flere af generalforsamlingens medlemmer fremlagde et alternativ forslag om finansiering i form af et ekstra bidrag. Efter en debat blev det besluttet, at finansieringsform skal besluttes på en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen indkalder hertil snarest. Skitsen til den ny legeplads lægges på hjemmesiden. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Tage Nielsen og Kim Nissen Begge blev genvalgt 6. Valg af suppleant: Søren Nielsen, Saturnvej 26, blev valgt som 1. suppleant og Jens Peder Petersen, Atlasvej 5, som 2. suppleant. Begge blev valgt for et år. 8. Valg af revisorer: Peter Bo Nielsen og Poul Erik Mogensen blev genvalgt. 9. Eventuelt:

4 Der var et ønske om at lægge en Kør langsom opfordring og en tydeliggørelse af højrevigepligtsreglen på hjemmesiden, for at gøre opmærksomt herpå. Dirigenten takkede for en god generalforsamling med en positiv dialog For referat: Jens Hargaard Henning Hansen, dirigent Morten Kahr Sørensen, formand På et efterfølgende møde har den nye bestyrelse konstitueret sig som følger: Formand: Morten Kahr Sørensen, Saturnvej 6 Næstformand: Jesper Steffensen, Atlasvej 40 Kasserer: Kim Nissen, Saturnvej 2A Sekretær: Jens Hargaard, Atlasvej 26 Grøntmand : Tage Nielsen, Heliosvej 23

5 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Valg af dirigent. - Henning Hansen blev valgt som dirrigent Mandag den 16. april 2007 kl i Søstjernen på Børnegården Hover. Behandling af forslag om finansiering af legepladsrenovering via ekstraordinært bidrag. På baggrund af vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling, fremsættes forslag om finansiering af ny legeplads i form af et ekstraordinært bidrag fra samtlige husstande på 600 kr. pr. husstand. Bidraget opkræves sammen med årets kontingent. Falder forslaget vil finansiering ske gennem låneoptagelse. - Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer for og 9 stemmer imod. Én undlod at stemme. Mødet varede ca. ½ time. Referent Jens Hargaard

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 22. april 2009 Regnskab 2008/2009 Budget 2009/2010 Bestyrelsen 2009/2010 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: 1) Valg af dirigent. Ad 1. Bestyrelsesmedlem Claus Madsen blev valgt 2) Valg af referent Ad 2. Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere