NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe,"

Transkript

1 NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 4. Maj 2012 Nyt fra Beboerrådet Klagenævnet informerer: Eksamensperioden er så småt startet for mange. Derfor henstiller vi fra klagenævnets side til, at alle tager hensyn til medkollegianeres læseog nattero. - også selvom man ikke selv har eksamener, eller de er vel overstået. Held og lykke med eksamenerne! Næste Beboerrådsmøde Mandag den 7. maj 2012 Kl. 19 i GH-Kælderen ANEMONER I SKOVBUNDEN - Selvom vejret endnu ikke har vist sig fra sin allerbedste side, er det uden tvivl forår. Maj måned står for døren, træer og buske begynder så småt at iklæde sig deres grønne kappe, og anemonerne i skovbunden blomstrer i fuld flor. Heldigvis bor vi midt i den smukke natur, så det er bare med at nyde den. KOM TIL GRØNT KOLLEGIUM - Søndag den 27. maj afholdes årets første grønt kollegium. Her gøres forårsrent på kollegiets udearealer, og der bliver ryddet ud i de mange cykler, der står parkeret uden ejermand. Læs om arrangementet i bladet. SIDE 5 FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe, i hvert fald her på Nybrogård Kollegiet. I år stiller vi med hele to hold til kollegieturneringen - et drengehold og et nyopstartet pigehold. SIDE 6 NYBROTIDENDES MADKLUMME: NYD MADEN! - Som noget helt nyt kan NybroTidende nu tilbyde en månedlig madklumme med lækre opskrifter og gode råd fra Havegruppens nyudnævnte formand, Nanna. Denne måned står menuen på SIDE 10

2 SIDE 2 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 4. Har du fået meldt dig på forum? For nogle måneder siden præsenterede Netgruppen det nye fælles forum, Forum skal erstatte og gøre plads til flere og andre muligheder for at kommunikere på tværs af kollegiet. Indtil videre er 196 tilmeldt. På forum får du adgang til en lang række underfora, hvor du kan få information om forskellige emner eller selv oprette et punkt, hvis du har brug for at informere de andre kollegianere om et eller andet. Det gælder fx, hvis du har tabt dine nøgler eller vil sælge din gamle seng. Der er skabt følgende generelle underfora, som alle har adgang til: Hyggesnak/chat Køb og Salg Sport og spil NybroFestival KælderCaféen Internet TV og radio Telefon Beboerrådet Beboerrådsreferater Derudover er der også skabt en række mere specifikke underfora, Lars Kaj informerer Nye kortlæsere Så er kortlæserne på alle klubber skiftet. Hvis du ikke kan åbne med dit kort, så henvend dig på kontoret. hvor du skal være medlem for at få adgang. Der drejer sig fx om fora for de enkelte gange og for hver af klubberne. Du vil altså kun få vist det gangforum, du hører til, og de klubber, som du er medlem af. På den måde er det kun de underfora, der er relevante for dig, der bliver vist. Adgangen styres via de forskellige gang-maillister og klubmaillister, så hvis du ikke har adgang til et klubforum, kan det skyldes, at formanden for klubben ikke har tilføjet dig til den tilsvarende mailliste. Hvis du mangler adgang til dit gangforum, så kontakt venligst Netgruppen. Så vil de give dig adgang med det samme. Kom godt i gang Du logger ind på forum med dit brugernavn og password til internettet. Gå ind på For at få et overblik over nye indlæg er det muligt at se en oversigt over de seneste forum-indlæg på dk under nyheder. Cecilie, D5 Information vedr. varmeregnskabet for [Uddrag fra mail fra KAB] En række beboere klagede over fordelingsregnskabet for På det grundlag har sagen været til behandling i Huslejenævnet for Gladsaxe Kommune. Huslejenævnet godkendte el og varmeregnskaberne for 2010 i Nybrogård Kollegiet. Man fandt ikke grundlag for at tilsidesætte de fremsendte regnskaber, hverken på grund af fejl i det fremsendte eller overholdelse af formalia. Så regnskabet for 2010 ændres altså ikke. Samtidig henstilles der dog til, at der fremover ændres på fordelingsprincippet. Det henstilles, at kun beboere med adgang til fælleskøkkenerne indgår i fordelingen af fælles el og varmeforbrug. Det vil sige, at 2-rums boliger med selvstændigt køkken ikke fremover indgår i fordelingen. Nævnet ønsker desuden at der informeres om fordelingsnøgler for fælleskøkkenerne. Fakta om NybroTidende Ansvarshavende redaktør Cecilie Kristiansen (D5) Udkommer en gang om måneden senest fire dage før næste beboerrådsmøde. Deadline for indlæg: den 20. i hver måned Oplagstal: ca. 150 NybroTidendes redaktion forbeholder sig ret til at rette i indlæg, samt fravælge indlæg, som ikke synes at have relevans for andre. Forbruget i fælleskøkkenerne er fremover fordelt ligeligt mellem de 26 lejemål der har værelser på den pågældende gang efter denne formel: Årsaflæsning x vægtning = andel af forbrug i 26 fælleskøkken 2-rums boligerne indgår fremover ikke i fordelingen. Målene er fortløbende hvorfor årsaflæsningen fratrækkes de i tidligere regnskaber afregnede enheder. Vægtningen af målene er beregnet ud fra hver radiators effekt og afgiveevne. Andre ændringer siden sidste år: Der er foretaget varmetabsberegning til at give lejemål med udsat beliggenhed et fradrag. Det gives for de ekstraudgifter der er forbundet med at opvarme rum med ydervægge og vægge med uopvarmede rum. Fradragets størrelse fremgår af varmeberegningen, under pkt. 3 med teksten Fradrag for udsat beliggenhed. Mvh. Energiområdet Lars Kaj

3 ÅRGANG 39. NR. 4. Referat af Beboermøde onsdag d. 11. april 2012 Kl. 19 i GH-Kælderen Der var 17 fremmødte til mødet. Ad 1) Jonas er valgt til ordstyrer og dansk er valgt til sprog for mødet. Dagsordenen for mødet er godkendt. Ad 2) Aflæggelse af Beboerrådets beretning for det forløbende år I det forløbende år er Nybro running oprettet, der er kommet ny fodboldtræner og FC Nybroes pigefodboldhold er oprettet. Bryggerklubben fik 1800kr, trappeliften til KælderCaféen udskiftet i stedet for repareret og den er ordnet. Kano og kajakklubben har fået kr til nye kanoer, kajakker og andet udstyr. KælderCaféen har givet positivt regnskab, der er oprettet et kageudvalg og der er blevet afholdt kollegiets første kagefestival, med stor succes. Der er yderligere blevet udstedt en logokonkurrence, en afstemning om nye tv-kanaler er under vejs og der vil blive nedsat et udvalgt til at gennemgå vedtægter og forretningsorden og lave ændringer. Til sidst har der været åbent hus på DTU, som vi fremover skal være bedre til at arrangere. Ad 3) Fremlæggelse af institutionens regnskab for det forløbende driftsår til godkendelse. Se bilag. Regnskabet er ikke til godkendelse, men kun til fremlæggelse. Kl. 20 i GH-Kælderen Til stede: Lars Kaj, Jonas D59, Nanna C25, Nina C23, Thomas C22, Amanda A21, Samuel D46, Cecile D05, Andreas D52, Jakob C03, Mikkel J21, Camilla L01, Maria J34, Hilbert P23, Qi M41, Hallur L10, Ask M47, Majbritt S05 Afbud: Anna M45, Nikolaj N16, Thomas B64 Ad 1) Jonas D59 er valgt til ordstyrer, og dansk er valgt til sprog for mødet Ad 2) 13 stemmeberettigede er mødt Ad 3) Referatet er godkendt Ad 4) Dagsordenen er godkendt Ad 5) Økonomi Der står på NYK s konto. Der er udbetalt løn til ca. 6800kr, udbetalt kr til FC Nybro piger og drenge og ca kr. af de kr Under faste udgifter er der to store stigninger, faste udgifter er steget med kr, som blandt andet går til ½ ekstra mand hos de blå mænd, der er til gengæld sparet på mandskab over vinteren. Yderligere er administrationen steget med kr, hvilket er en ret stor stigning i forhold til andre år, og der ønskes en redegørelse for dette. Pga. disse store stigninger vil der komme en stigning i huslejen på kr, hvilket svare til 17,49kr. pr. Ny gennemsnitlig leje pr for enkeltværelser vil være på kr. og kr. for lejligheder. Kontingentet til K-net kan ikke være kr, da der betales 14,5kr pr mand. Yderligere afbetales der på lånet Ydelse på lån vedr. udvidelse af netværk på kr. Yderligere er der muligvis overbudgetteret og dette kan evt. ende i en huslejestigning, og der ønskes argumentation for dette. Forsikringer og administrativt personale er også steget, og der ønskes argumentation for dette da der kun er brugt 9000kr. Ad 4) Evt. NYBROTIDENDE for nye kanoer og kajakker er udbetalt. Resten er blot budgetteret, men ikke udbetalt endnu. Der er brugt 4000kr på multibanen, som var til tilladelse fra kommunen, som dog nu er udløbet, da projektet er gået dødt. Camilla L01 snakker om at hun måske vil overtage multibanen ved sommerferiens start. Ad 6) Øvrige meddelelser Der er aktivfest d 5. maj, og der vil til dette gerne søges om 5000kr.Dette er enstemmigt godkendt og penge kan udbetales. Menuen står på helstegt pattegris, så hvis nogen ikke spiser kød bedes i orientere Thomas C22. Undersøgelsen omkring tv-kanalafstemning er undervejs. Det er dog ret dyrt at skifte kanaler, så det er ikke alle der kommer til afstemning. Der vil evt. komme en 3. tv-pakke, som nok vil indeholde bl.a. TV2 sport. SIDE 3 Der stilles et forslag om at kollegiet skulle havde motiverede ansøgninger. Dette er for at modvirke mange udflytninger, og få flere aktive medkollegianere. Erfaringer fra andre kollegier er at, på kollegier med motiverede ansøgninger bliver folk boende, da de har skullet arbejde for at komme ind på kollegiet. Dette skyldes at der lige nu er 4-5 måneders venteliste for at komme ind, og denne vil stige over sommeren. Dette kan dog hurtigt til at afholde mange for at flytte ind, og yderligere ligger kollegiet ikke særlig centralt, og folk bliver generelt ikke boende, så derfor kan vi risikere at folk vælger os fra og at det derefter yderligere kun vil være folk fra DTU, der kan se en længere fremtid på kollegiet der vil flytte ind. Motiverede ansøgninger giver også mere administration, hvilket vil gøre udgiften til dette endnu større. Vi kan også risikere for mange ubeboede værelser og dermed få lejetab, og det slider hårdt på værelserne ind og udflytninger, samtidig med at der også er en udgift forbundet med dette. Der snakkes yderligere også om at der skal sættes et maksimum på hvor mange udvekslingsstuderende der må bo på en gang, da det ikke kun slider hårdt både på værelser, men også på gangens sociale liv. Referat af Beboerrådsmøde onsdag d. 11. april 2012 Kagefestivalen gik ud over alt forventning. Der var 53 kager og 70 tilmeldte. Den nye formand er Ann- Louise N36. Amanda træder tilbage som haveformand, og Nanna C25 er ny formand. Kano og Kajakklubben har fået nye kajakker (men de ligger stadig hos forhandleren, da der mangler lidt småting) og kanoer. Alle medlemmer i kanoklubben bliver slettet, og derefter skal alle meldes ind igen hos Ask. Der vil blive holdt instruktionskursus i kajakkerne når disse ankommer. Ahmed har brug for penge og søger om fritagelse for husleje og hjælp til elregningen. Der er tidligere blevet sagt nej til dette, men det gives nu videre til bestyrelsen. Der er lavet undersøgelse om kiosken og pizzeriaet som Ahmed får senere på ugen. Fortsættes på næste side...

4 SIDE 4 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR fortsat fra forrige side Ad 7) Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden for det næste Der er intet nyt, da der først er møde d 26. april er der møde. Der er kommet to nye ansatte 2 i klagenævnet og 3 i sekretariatet. Ad 8A) Ansættelse af folk til Nybro- Tidende Cecilie, D5, der er ansvarshavende redaktør på NybroTidende, har fået flere henvendelser fra folk, der ønsker at bidrage til bladet med enten grafisk opsætning eller billedmateriale. Derfor ønskes det diskuteret i Beboerrådet, hvad rammerne for et NybroTidende-hold skal være. Derudover ønskes det også diskuteret, om det er nødvendigt med en formel ansættelsesproces, når der skal ansættes nye medarbejdere, eller om redaktøren frit kan vælge, hvis der melder sig nogle af sig selv. Ligesom netværksgruppen er Nybro- Tidende er gruppe for sig selv, hvor det fungerer som en selvstændig gruppe under Beboerrådet. Dette kan også være med til at fremtidssikre NybroTidende, at der evt. kan laves en gruppe som kan overtage, når Cecilie flytter. Der kan evt. være et øvre budget for, hvor mange timer der må bruges på dette. Forslag: Der kan opsættes et stillingsopslag. Forslag: Hen over sommerferien kan der nedsættes et udvalg til at finde en ny redaktør/hold der kan køre NybroTidende. Ad 8B) Anerkendelse for internetopgradering Allan Boll har i forbindelse med opgradering af internettet på Nybrogård Kollegiet lagt en masse timer, hvilket han, som det er nu, ikke for noget for, da arbejdet har flydt sammen imellem k-net og nybro s netdrift. Det foreslås fra netdriftens side at der gives 5000kr til Allan Boll som anerkendelse og løn for hans arbejde. De 5000kr betales af Netgruppen selv. Disse 5000kr ville blive givet som fakturering af timer og det er enstemmigt vedtaget. Ad 8C) Grønt Kollegium Der søges ny ansvarlig for Grønt kollegium, da den nuværende ansvarlige Amanda A21 flytter. Fremsat af Amanda A21. Næste Grønt Kollegium er den 27. maj Det kan slås op på forummet, og det er en projektlederstilling. Der kan evt. nedsættes et udvalgt, så det ikke er en enkelt person. Jakob C03, Nina C23 og Majbritt S05 overtager foreløbig projektet. Ad 8D) Haveklubben søger om at få fjernet brombærbuskene ved CDhaverne. Haveklubben søger om at få fjernet brombærbuskene ved CD-haverne (men ikke ved kanoerne). Dette skyldes at buskene spreder sig i haverne, og som det er lige nu har haveklubbens haveejere i CD-haverne mistet godt 25 % af deres haver, og 3 haver er total tilgroede. Ved at få fjernet buskene permanent vil dette problem blive løst. Brombærrene fjernes, men der skal bruges gravemaskiner. Dette er dog mere måske mere driften der skal betales for dette, men der er ikke søgt om nogle penge så derfor søges der mere efter en løsning. Nanna C25 snakker med Lars Kaj og finder en løsning. Ad 8E) Problemer med haverne 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i LM-haverne. Der er problemer med disse haver da jorden enten er total ufrugtbar eller at de ligger så meget i skygge, at planter har svært ved at gro der. Haverne er ramt af Naturfredningen af Lyngby sø, så mulighederne for at forbedre forholdene i disse haver er minimale. Der er snakket i klubben om at der skal beskæres nogle træer, som oprindeligt var tiltænkt buske, således at der kommer lys ned i haverne 1, 2, 3 og 5. Lars Kaj har flere gange afvist dette, da træerne muligvis er ramt af fredningen. Der er yderligere snakket om at bygge nogle højbedskasser i haverne 4 og 6 for at kompensere for at jorden er ufrugtbar. Der afholdes en vejledende afstemning om økonomisk hjælp til sidstnævnte. Træet skal beskæres så det stadig lever men ikke dør. Nanna C25 tager dette op med Lars Kaj. Af hensyn til de ufrugtbare haver kan der bygges højbede, som kan afhjælpe dette. Der kan senere søges om dette. Ad 8F) Krav om Ansættelseskontrakter og Tavshedserklæringer til Netgruppens medlemmer. For at sikre at medlemmer af Netgruppen ikke roder kollegiet ud i en hel del problemer pga. manglende dokumentation, taler over sig om personfølsomme sager eller lignede, så ønsker vi at komme på kontrakt og at skrive under på en tavshedserklæring. Dette skal sendes videre til KABs jurister, som kan tage sig af dette. Andreas D52 og Ask M47 søger for at dette bliver givet videre til KAB. Ad 8G) Orientering omkring omstrukturering af maillisterne på nybro.dk. Dette skal muligvis omformuleres til ikke orientering men afstemning, da Netgruppen ikke kan tillade sig at beslutte dette uden om beboerrådet. Yderligere kan alle gå ind og framelde sig alle maillister, på nær alle_boboere, så argumentet for at lave dette om holder nødvendigvis ikke. Der er lavet en lille undersøgelse på forummet om hvor mange der læser de mails der sendes ud og det er ca. 25 %. Der skal laves et nyt mailsystem, så det kun er vigtige meddelelser der kommer ud på mails, og alt andet på forummet. Dette tages evt. op næste møde. Der kan sendes forslag til Netgruppen om hvordan dette fremover evt. skal fungere. Ad 8H) Festivalgruppen søger om at få lov til at holde Nybrofestival over 2 dage, altså den september. Der er stor succes med dette andre steder, og der er ikke de store ekstraudgifter med at holde det over 2 dage, da der allerede er lejet telt osv. KælderCaféen kan holde længe åbent begge dage, så at festen senere kan holdes der nede og afgrænses lidt mere. For 12, imod 0, blank 1. Forslaget er vedtaget. Ad 8I) Festivalgruppen søger om en underskudsforsikring på kr. Sidste år var underskud på kr med ved at holde festivalen over 2 dage kan dette nok halveres. Der vises normalt er budget når der søges om underskudsforsikring. De kr bruges til at investere inden festivalen og indtjenes igen ved billetsalg. Der ønskes et budget før underskudsforsikringen kan godkendes. Fortsættes på næste side

5 ÅRGANG 39. NR. 4. NYBROTIDENDE SIDE 5...fortsat fra forrige side Ad 9) Evt. indvalg af nye medlemmer og suppleanter, herunder orientering om beboerrådsmedlemmer der træder ud af beboerrådet. Amanda A21 træder ud af beboerrådet. Ad 10) Evt. Der bestilles sodavand til beboerrådsmødet, ca. 10 rammer til 700kr. Punkter til beboerrådet skal formuleres mere klart, så lange diskussioner om ting der egentlig ikke har noget med punkterne at gøre undgås. Der nedsættes et udvalg til at tage sig af el og varmeberegningen. Det er meningen af dette udvalg skal bestå af to lejlighedsbeboere og to værelsesbeboere. Ind til videre består udvalget af Mikkel J21 og Majbritt S05, men der mangler i hvert fald to yderligere til dette udvalg. Mikkel og Majbritt vil sørger for at finde de yderligere to medlemmer og køre videre med projektet. De kr som kollegiet har fået fra mobilantennen kan bruges på renovation af kælderlokaler. Mikkel J21 går videre med dette, og sender dette videre til bestyrelsen. Ad 11) Næste Beboerrådsøde er mandag d 7. maj 2012 kl. 19 i GH-kælderen Punkter til dagsordenen skal være Nina C23, i hænde senest kl. 12, i dage før mødet afholdes. Tak for god ro og orden!

6 SIDE 6 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 4. FC Nybro & FC Nybro Chicks klar til kamp Tilskuere søges Foråret er for alvor kommet til Lyngby, når kollegiets fodboldhold samles til endnu en sæson på græs. Og i år er det med to hold i kollegieturneringen, at Nybrogård Kollegiet kalder til kamp på DTU s baner. Begge kollegiehold er nu startet træning, og igen i år er der stor tilslutning fra fodboldinteresserede kollegianere. Drengene har haft løbende besøg af omkring 25 kollegianere med minimum 13 spillere til hver eneste træning, siden de startede op for en lille måned siden. Også pigerne er godt repræsenteret, og de er Facebookgruppens 26 medlemmer tyder på en succesfuld første sæson for de lilla Nybro chicks. FC Nybro-drengene er snart garvede deltagere i kollegieturneringens anden division, som de var tæt på at vinde i sidste sæson. Derfor er ambitionerne høje for denne sæson, der ifølge hjælpetræner Jakob, C3, er startet med stort fokus på holdånd og en god stemning til træningerne, hvilket indtil nu er gået rigtig godt. FC Nybro Chicks er så småt startet træning til kollegieturneringen med en træningskamp mod ærkerivalerne fra POP. Selvom træningskampen endte med et nederlag, er der god stemning i pigelejren forud for turneringsstarten d. 6. maj. Træner Claes, O52, er da også meget positiv over den overvældende tilslutning, der har vist sig at være til pigefodboldholdet. Begge hold træner på banen ved Engelsborghallen skråt over for Netto. Drengene træner: Tirsdage og torsdage fra kl. 18 frem til ca. kl. 20. Pigerne træner: Onsdage kl Derudover har pigerne også fået tilbud om at træne med Bagsværd boldklubs pigefodboldhold mandage fra og onsdage fra Nedenfor ses en oversigt over de kommende kampe for begge hold. Kollegieturneringsplanlæggerne har forsøgt at lægge kampene, så både drengeholdet og pigeholdet skal spille samme dag. Hvis du har lyst til at spille med på et af kollegiets fodboldhold kan du enten møde op til træning den dag, det passer dig, eller finde Facebookgruppen FC Nybro (hvis du er dreng) og FC Nybro Chicks (hvis du er pige). Cecilie, D5 Sæsonstarten for kollegiets 2 fodboldhold står for døren, og udover at der er stadig er fri mulighed for at komme ud og træne med, så er der brug for opbakning fra kollegiet til kampene. Det er desværre sjældent, der er særlig mange tilskuere til kampene. Begge hold har første ligakamp 6. maj, hvor der skal spilles 2 lokalopgør på DTU s baner. Klokken spiller herrerne mod WDK, et hold vi spillede uafgjort og vandt over sidste år, og bagefter klokken spiller damerne mod POP, som desværre vandt træningskampen forud for sæsonen. Derudover vil der d. 13. maj være endnu et dobbelt opgør med holdene, hvor kampene dog spilles i fælledparken. Herrerne spiller mod Tietgen (tidspunkt endnu ukendt) og damerne spiller mod Egmont, de forsvarende mestre, klokken Begge hold har yderligere 3 ligakampe efterfølgende før sommerferien, herrerne 20. maj, 24. maj (begge hjemme) og 3. juni, mens damerne spiller 27. maj (hjemme), 3. juni og 10. juni (hjemme). Kampene 3. juni er et dobbeltopgør mod RHK (Rigshospitalets kollegium) fra kl i Fælledparken. Håber at se jer alle sammen enten på banen eller på sidelinjen og klar til at hjælpe kollegieholdene frem til sejr. Claes, O52

7 ÅRGANG 39. NR. 4. NYBROTIDENDE SIDE 7

8 SIDE 8 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 4. Indkaldelse til beboerrådsmøde mandag d. 7. maj 2012 Kl. 19 i GH-kælderen Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer og sprog 2) Antal stemmeberettigede 3) Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde Rettelse til punkt 5: Der er udbetalt løn til ca. 6800kr, udbetalt kr til FC Nybro piger og drenge og ca kr. af de kr for nye kanoer og kajakker er udbetalt. Resten er blot budgetteret, men ikke udbetalt endnu. Rettelse til punkt 6: Der søges om 5000kr til aktivfest. Dette er enstemmigt godkendt og pengene kan udbetales. 4) Godkendelse af dagsorden 5) Økonomi 6) Øvrige meddelelser 7) Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden for det næste 8) Indkommende punkter a. Ændring af opkrævning af Copy- Dan-afgift. Bilag til 8b: Regnskab for KælderCaféen Balance ultimato ,03 Total indstående p.t ,09 *tager ikke højde for moms Total tilrådigt p.t ,80 *tager højde for moms Efter at det er blevet besluttet at lejlighederne ikke skal betale varme og el til fælleskøkkenerne, synes jeg ikke det er rimeligt at CopyDanafgiften bliver fordelt ligeligt mellem alle beboere i stedet for at bliver opkrævet pr køkken, som det egentlig er tiltænkt. Derfor sætter jeg til afstemning hvorvidt CopyDan fremover skal betales jævnt fordelt eller pr køkken. Der stemmes om dette. Fremsat af Thomas C22. b. Fremlægning af regnskab fra KælderCaféen. Se bilag. c. Spillemaskiner hos Nybro Kiosk Ahmed er selv kommet til at forslag til hvordan han måske kan øge sin omsætning, da det i øjeblikket ikke går særlig godt for kiosken. Han foreslår at han kunne havde spillemaskiner i forretningen, hvortil han søger om en skriftlig tilladelse. d. El-renovering det man glemte da man i 2010 afsluttede en 23 millioner kr. renovering af kollegiet, forglemte man at renovere de lokaler som ikke bruges til beboelse. Derfor ansøges der om at Beboerrådet benytter deres ,- kr. i driftsbudgettet til at gøre renoveringen færdig. Se bilag. Fremsat af Mikel J21. e. Støj og andre gener ved KælderCaféen i eksamensperioder KælderCaféen ønskes pålagt at begrænse deres åbningstider, som minimum i DTU s eksamensperioder i maj og december. Der skal stemmes om dette. Se bilag. Fremsat af JK- Ulige. f. Fremlæggelse af budget og ansøgning om underskudsgaranti til Nybrofestival 2012 Budgettet til Nybrofestivalen 2012 er baseret på sidste års regnskab, men da festvalen er over to dage i år er Netto Udgifter Indtægter/Salg Indtægter/Andet Balance 1. kvartal , , , ,22 2. kvartal , ,16 3. kvartal kvartal Års total , , , ,94 der estimeret en højere udgift. PÅ baggrund af dette budget søges der om en underskudsgaranti på kr, og disse ønskes til rådighed til forudbetalinger. Der skal stemmes om dette. Se bilag. Fremsat af festivalgruppen. g. Nedlæggelse/udfasning af telefoncentral/anlæg Da for bruget af fastnettelefontern er minimalt, foreslås det at de nedlægges. Det vil stadig være muligt at ringe internt, men ikke eksternt hverken ind eller ud. Vigtige personer (nøglebærere, sekretariat, klagenævn, KælderCafé o.lign.) kan enten få udleveret en arbejdstelefon (mobil) eller kompenseres for forbrug af egen mobil. I dag koster systemet omkring kr. pr. år, og det estimeres at prisen kan nedbringes til omkring kr. pr. år ved denne løsning. Altså kan der opnås en besparelse på omkring kr. pr. år, hvilket vil mindske huslejestigning. Der stemmes om dette. Fremsat af Mikkel J21 og Jonas D59. 9) Evt. indvalg af nye medlemmer og suppleanter, herunder orientering om beboerrådsmedlemmer der træder ud af Beboerrådet 10) Evt. 11) Ny mødedato Evt. afbud skal ske til Nina, C-23, senest den 5. marts. Vel mødt! MOMS Udgifter Indtægter/Salg Indtægter/Andet Personale forbrug Balance Indberetning af MOMS: 1. kvartal , ,60 361,27 990, , indberet senest kvartal 5.687, , indberet senest kvartal indberet senest kvartal indberet senest Års total , ,60 361,27 990, ,23 *Når dette tal er negativ, får vi moms tilbage Byttepenge (Indgår ikke i regnskabet): kr 5.000,00 Brugt Mønt Antal ruller Rulle størrelse 24.2 Kr 1 1 kr 50,00 kr 50,00 kr 2 1 kr 50,00 kr 50,00 kr 5 2 kr 200,00 kr 400,00 kr 10 5 kr 200,00 kr 1.000,00 kr 20 5 kr 400,00 kr 2.000,00 1 kr kr 50,00 kr 1.500,00 29 Total: kr 5.000,00

9 ÅRGANG 39. NR. 4. NYBROTIDENDE SIDE 9 Bilag til punkt 8d - El-renovering, det man glemte Fremsat af Mikkel, J21 Resume: Da man i 2010 afsluttede en 23 millioner kr. renovering af kollegiet, forglemte man at renovere de lokaler, som ikke bruges til beboelse. Derfor ansøges der om, at beboerrådet benytter deres kr. i driftsbudgettet til at gøre renoveringen færdig. Uddybende: Beboerrådet råder over kr. i kollegiets driftsbudget hvert år og har pt. opsparet 2x kr. til en multibane, som desværre ikke er blevet til noget. I august har beboerrådet altså kr. til rådighed, som udelukkende kan gå til driftsmæssige gøremål på kollegiet. Derfor fremlægger jeg, at man renoverer de lokaler, som ikke var omfattet af Elrenoveringen tilbage i Det vil sige, at man renoverer kælderlokaler og depoter (dem ved trappeopgangene) en blok af gangen, således at der kun forefindes stikudtag med jordforbindelse i alle kollegiets installationer. Ligeledes erstattes lys og lignende faste installationer med mere tidssvarende installationer (fx LED belysning i depoterne og kælderlokalerne). Jeg ved godt, at kr. ikke rækker langt i denne henseende, men så længe vi ikke bruger pengene på andre ting, kunne dette være en god plan for perioder, hvor vi ikke benytter beløbet eller reserverer det til andre formål. Lad mig komme med et eksempel: I år driftsåret benyttes beløbet ikke, og beboerrådet ønsker ikke at reservere pengene til projekter planlagt i derfor benytter driften disse kr. til at renovere kælderen i PR, således at alle stikkontakter udskiftes, og der trækkes nye ledninger i væggene. Dette arbejde udføres i driftsåret Dette udsagn vil også gøre bestyrelsen og driften opmærksom på problematikken: at beboere ikke er sikret i filmklubben, cykelværkstedet eller KælderCaféen m.m. på samme måde som i deres alm. bolig. Og dette kan medføre, at driften i al almindelighed flytter penge til projektet i driftsbudgettet fremover. Til sidst vil jeg påpege, at de 40000,- kommer fra udlejen af vores skorsten på varmecentralen til Telia s mobilantenne og at disse ikke bidrager til at nedsætte vores husleje, men henlægges til beboerråddets behov i driften. Bilag til punkt 8e Støj og andre gener ved KælderCaféen i eksamensperioder Punkt til afstemning Fremsat af JK-ulige Resume: KælderCaféen ønskes pålagt at begrænse deres åbningstider, som minimum i DTU s eksamensperioder i maj og december. Fuld tekst: Da KælderCaféen ligger klods op af JKblokken, er det til stor gene, at deres gæster larmer i de sene nattetimer, når de er ude for at få frisk luft. Dette foregår oftest mange mennesker ad gangen og ved et meget højt lydniveau. KælderCaféen gør i forvejen en stor indsats for at begrænse dette, men det er ikke nok i perioder, hvor mange af kollegiets beboere skal læse til eksamen. Regler er i dag sådan, at beboerne må i disse perioder ikke larme (holde deres egne fester og lign.), men KælderCaféen må godt være til gene for deres naboer i disse perioder, uden at beboerne har en klagemulighed, som giver et konkret og brugbart resultat. Ligeledes er mange af de sene gæster til stor gene, når de bliver smidt på porten ved lukketid, da de herefter ofte vandrer meget larmende tilbage til deres værelser uden hensyn til naboerne. Dette medfører ofte, at naboerne bliver vækket, fordi der ikke længere er tale om en enkelt eller to fulde mennesker i ny og næ, men flere større grupper, som derfor larmer mere. Ved at holde lukket, fjernes disse gener fra naboerne til KælderCaféen, mens en begrænsning gør, at naboerne, i det mindste kan se frem til 2-3 timers mere nattesøvn i disse travle perioder. Ved at det sker i DTU s eksamensperioder, rammer vi den største andel af beboerne, hvorimod andelen af andre studerende er sværere at tage mere hensyn til i denne sammenhæng. Derfor foreslå JK-ulige, at man enten holder lukket eller begrænser åbningstiderne i de sene nattetimer, fx ved at lukke kl Der ønskes stemt om, at KælderCaféen opfordres af beboerrådet til at gøre et af følgende: Holde lukket i DTU s eksamensperioder Eller Lukke kl på fredage og ingen lørdagsåbninger i DTU s eksamensperioder Bilag til punkt 8f - NybroFestival 2012 budget Balance: 1860 Indtægter Navn antal enhedspris sum Entre Entrébillet 1dg Entrébillet 2dg Entré i døren Mad Pølser Barsalg Drinkskort Udgifter Navn antal enhedspris sum Telt/borde/mm Telt Bænke + borde Leje af varevogn (Hente telt) Benzin Scene/teknik Lyd/lys udstyr Sikkerhed Vagt Vagt Stempler/adgangs bånd Underholdning Bands (gerne større) DJ Koda Barindkøb Leje af fadølsanlæg pr. hane Køb, 25L Alm fadølsfustager Flasker og sprut (shots og drinks) Opblanding Salt Citroner Ølkrus Shotglas 800 0,3 240 Mad Grillkul Pølser Brød Tilbehør Service (tallerkener) Toast Øvrigt Toilet v/godik (Inkl. Transport) Diverse udgifter

10 SIDE 10 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 4. KælderCaféens åbningsfest: Maskebal Lørdag den 21. april holdt Kælder- Caféen åbningsfest. Temaet var maskebal, og det betød festglade kollegianere med masker og udklædninger. KælderCaféen holder nu igen åbent fredage fra kl.20 og ekstraordinært om lørdagen fra kl. 23, hvis baren er udlejet. Hold øje på Facebook eller NybroTidendes madklumme: Nyd maden! Lidt om mig: Her er noget helt nyt! Så tænker du nok, hvad de har gang i. Det der kommer til at ske her er en ny klumme i Nybrotidende, denne klumme er en madklumme. Det vil komme til at handle om god mad med fokus på de råvarer man kan finde i naturen. Der kan dog også snige sig andre opskrifter ind af de ganske simple grund at de bare er fantastiske. Derudover tænker jeg at kommenterer lidt på nogle gode kogebøger. Håber I kan få lidt inspiration. Jeg vil lægge ud med en meget klassisk naturret brændenældesuppe. Du har måske et billede at en tynd suppe med løg og brændenælder, som din spejderleder i tidernes morgen serverede for dig, på et tidspunkt hvor du bare havde forestillet dig en helt anden menu. Her er en ny opskrift på brændenældesuppe, en helt fantastisk luksusudgave. Jeg hedder Nanna D. Thomsen, læser ernæring og sundhed og har boet på kollegiet i ca. 1 år. For nylig overtog jeg jobbet som havegruppeformand. Derudover har jeg en passion for mad og råvarer fra naturen. Fra denne passion kommer ideen til denne klumme. Håber I vil nyde klummen. Til 4 personer skal du ca. bruge: 100 g. Brændenælder 50 g. Skvalderkål 50 g. Ramsløg 1 Løg 5 Kartofler 1 Æble 1 liter grønsagsbouillon Salt Olie Citronsaft Løg og kartofler svitses i en gryde til løgene er klare. Hak brændenælder, ramsløg, skvalderkål og æble og kog det sammen med bouillon og vand. Lad suppen koge i ca. 30 min. og smag til med citron og salt. I denne opskrift er det vigtigt at smage til med det man har og på den måde gøre suppen unik. Velbekomme Både ramsløg, brændenælder og skvalderkål kan findes på kollegiets område og områderne omkring kollegiet Netgruppen: Husk at bekræfte dit internet Kære beboere på Nybrogård Kollegiet Den 24. april kom de sidste beboere i AB over på det nye K-Netsystem. Således er det kun Lars Kaj, som er eneste lejer på Nybrogård Kollegiet, der stadig skal benytte K-Net Utillity via det kablede netværk for at komme på nettet. For at benytte det trådløse netværk (nybro) er K-Net Utillity dog stadig påkrævet. Netgruppen ser gerne at I som beboere hjælper os med at sikre at installationen er foregået korrekt. Derfor bedes alle, som ikke allerede har gjort det, besøge dette link: confirmroom/ Sådan ser siden ud Hvis du ikke besøger dette site og besvarer spørgsmålet inden en ny brugererklæring bliver rullet ud, vil der blive lukket for dit internet. Det vil sige ikke noget kablet netværk eller wifi. En ny brugererklæringer på trapperne inden så frygteligt længe (1-2 måneder). Netgruppen

11 ÅRGANG 39. NR. 4. NYBROTIDENDE SIDE 11 Den personlige side Bestyrelsen Camilla, L1 (formand) Andreas, D52 Thomas, C-22 (suppleant) Formand AB-ulige AB-lige CD-ulige CD-lige EF-ulige EF-lige GH-ulige GH-lige JK-ulige JK-lige LM-ulige LM-lige NO-ulige NO-lige PR-ulige PR-lige ST-ulige ST-lige Beboerrådet Jonas, D59 Jeppe, B59 Amanda, A21 (sup.) Thomas, B64 Simon, A26 (sup.) Jonas, D59 Marina D49 Thomas, C22 Samuel, D46 (sup.) Jakob, C3 Mikkel, J21 Maria, J34 Christian, M61 Qi, M41 (sup.) Thorbjørn,O63 Cecilie, O47 (sup.) Nikolaj, N16 Atle, O56 (sup.) Hilbert, P23 Gitte, P15 (sup.) Lejligheder C, D, G Cecilie, D5 Natasja, D4 (sup.) H, L Hallur, L10 M, O, S Majbritt, S5 Forslag til beboerrådsmøder m.v. skal være sekretær Nina, C23, i hænde senest 10 dage før mødet. Administration Kasserer Anna, M45 Beboerrådssekretær Nina, C23 Revisorer NybroTidende Cecilie, D5 Sekretariatsgruppen/ fremleje Kontortid mandag kl og torsdag kl i GH-kælderen. Tlf: 4400 Klagenævn Kontortid onsdag i GH-kælderen Mail: Tlf: 4400 Netværkskontor Kontortid mandag i GH-kælderen Mail: Tlf: 4400 Antennegruppen Lars Kaj Grønt Kollegium Amanda, A21 Inspektør Lars Kaj Tlf: 4000 Kontortid mandag tirsdag-fredag 07: hverdag i md: Kanolauget Ask, M47 Kunstklub Julie, H51 Rollespilsklub Mikkel, R61 Cykelværksted Jesper, C38 Andreas, D52 Filmklub Christian, M61 Qi Hu, M41 Nybro running Jakob, C3 Klubber Musikrum Allan, L3 Nybro Kagefestival Maria, J34, og Maria, O64 Nøgleordning Mikkel, J21 Tlf: (45 21) Mik, R49 Tlf: (48 49) Thomas C22 Tlf: For at blive låst ind koster det: Kl. 9-21: kr. 50,- Kl. 21-9: kr. 100,- Service Vaskeriet Åbent 8-7 Havegruppen Nanna, C25 Bryggerklub Kristian, C20 Motionsrum Rasmus, M49 David, M55 Fodboldklub Gabriel, C5 Jakob, C3 Nærkøb og Pizzaria Tlf: 4002 Hverdage: Lør-søn: FC Nybro Chicks Claes, O52 Bordtennis/hockey CD-Kælderen Cykelværksted LM-Kælderen Klapstole Stig, S5 Trailer Lars Kaj (insp.) Fadølsanlæg Mikkel, J21 KælderCaféen Åbningstider: fredage kl lørdag/mdr. kl (annonceres separat) Formand: Nikolaj, N16 Næstformand: Jacob, G2 Kasserer: Samuel, D46 Sekretær: Amanda, E22 Medlem fra Beboerrådet: Jonas, D59 Suppleant: Maria, J34 Suppleant: Amanda, A21 Daglig leder: Thomas, C22 De lokale Maj-aug: åbent til 22 alle dage

12 BEZZERWIZZER SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL Hvilket modehus kendes under initialerne YSL? Hvilket græsk begreb bruges om en person med sygelig trang til at fortælle løgnehistorier? Hvilke instrumenter indgår i en strygekvartet? Har du noget på hjerte? NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsforum. Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkaldelse/ dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulighed for, gratis, at sætte indlæg i bladet. Indlægget skal dog være forsynet med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse (fremleje/sekretariat/ cykelklubben m.m.). Indlægget skal have en vis relevans for kollegiet. Indlæg kan sendes på mail til og evt. billede kan vedlægges. NybroTidende udkommer én gang om måneden i slutningen af hver måned. Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor være redaktøren i hænde senest den 20. i den forrige måned. Cecilie D5 (redaktør) Hvilket talsystem er begreberne dusin og gros en del af? Hvilken sang blev i 1922 Tysklands nationalsang? Gratis søndagssysler til eksamensperioden Mange af os starter så småt eksamensperioder, og det betyder lange dage på studiet eller biblioteket og ikke meget tid til fest og ballade. Men når du nu alligevel har brug for et velfortjent afbræk fra bøgerne og computeren, så er her nogle forslag til, hvordan du kan tilbringe din søndag - hyggeligt og ikke mindst ganske gratis. Forfattere prædiker Sankt Jakobs kirke, Østerbrogade 59, 2100 Kbh. Ø. Sankt Jakobs Kirke holder forfattergudstjenester på udvalgte søndage. Fuldstændig som præsterne skal forfatterne prædike over den givne søndags tekst. Formen og indeholder afgør forfatterne til gengæld selv, og håbet er, at forfatterne kan bidrage med en række nytænkende prædikener. Program: 13. maj kl Hanne Ørstavik 17. maj kl Katrine Grünfeld 3. juni kl Hans Edvard Nørregård-Nielsen 24. juni kl Jens Smærup Sørensen Rundvisning på Glyptoteket Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, 1556 Kbh. V. Om søndagen er entréen gratis, og museets personale arranger rundvisninger i udstillingen. Der venter et udvalg af de mest interessante genstande i Carl Jacobsens enorme kunstsamling. Carl Jacobsen er mest kendt som søn af Carlsbergbryggeriernes grundlægger, J.C. Jacobsen, men hans kunstsamleri har heller aldrig været til at tage fejl af. Hver søndag frem til 12. maj Se mere på Tangosalon og søndagsswing Kulturhuset Indre by, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K Første søndag i hver måned klokken 12 er der tangoundervisning i en time. Derefter er tangosalonen åben mellem 13-15, så man kan finjustere de nylærte tangokundskaber. Mellem 15 og 17 er der swingundervisning, og efter klokken 17 sørger en DJ for at tilfredsstille de nyudklækkede hepcats med soundtracks til swing-turen. Øvede dansere er velkomne, men man behøver hverken medbringe en partner eller øve sig det fjerneste, før man møder op. Unge som ældre er velkomne, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Første søndag i hver måned kl. 12. Får og natur på Amager Naturcenter Vestamager, Granatvej 5-7, 2770 Kastrup Centrets udstillingshus viser udstillingen»får og fremtid«. En række får fortæller, hvordan de har hjulpet menneskene i over 5000 år, og gæsterne kan spinde tråde af fårenes uld. Fuldstændig som man gjorde i gamle dage. Udstillingsvejlederne vil desuden arrangere små ture ud i det store naturområde på Vestamager. Kl i weekender frem til 25. november. Fra

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 5. Juni 2012 Nyt fra Beboerrådet Nye åbningstider i Klagenævnet: Fremover holdes åbent tirsdage kl.19.30-20.00. Operation Grønt Kollegium Udskydes

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2012 Årgang 39. Nr. 3, Nyt fra Beboerrådet HUSK Beboermøde Onsdag d. 11. april 2012 Kl. 19 i GH-Kælderen Alle beboere er velkomne. Næste Beboerrådsmøde

Læs mere

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 39. Nr. 9. Nyt fra Beboerrådet December 2012 Eksamens perioderne nærmer sig hastigt og det betyder at der skal tages hensyn til ens naboer Der er brug

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Simon Kofoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 2 Nyt fra Beboerrådet Marts 2013 Kollegiets fodboldherrer får ikke nye trøjer alligevel. Der forsøges at finde et nyt depotrum til kollegiets

Læs mere

Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30

Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30 Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Kim Nielsen 1606 4036 9624 Simon Pham 1504 3118 2893 Andreas 3004 2081 8675 Nikolai

Læs mere

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde Rådsmøde den 09/08 2010 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Marie V. Oxfeldt 7D Mads H. Hansen 15C Cecilie Vej-Hansen 19C Dennis Schwartz Knap 20b Solvej Hansen 15F Jesper Bøgsted 16A

Læs mere

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Mikkel Munch Jensen

Læs mere

Referat til d. 08/10-2013 klokken 19.30

Referat til d. 08/10-2013 klokken 19.30 Referat til d. 08/10-2013 klokken 19.30 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Simon Pham 1504 3118 2893 Bjarke Heesche 1602 2060 8393 Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Christian

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Februar 2012 Årgang 39. Nr. 1, Nyt fra Beboerrådet Klagenævnet informerer Kære hundeejere I bedes lufte jeres hunde uden for kollegiets område. Det er jeres

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 7 Nyt fra Beboerrådet Oktober 2013 Alexander L-17 er udnævnt som ny kasser for NYK. Thomas C-05 er ny formand for beboerrådet. Kristoffer L-10

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat d. 02/06-2013 klokken 16

Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Morten Schnack 411 6177 7868 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Henrik Fornitz 2507 2243 5821 Bjarke Heesche 1602 2060

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 38. Nr. 1. Januar 2011 NYT FRA BEBOERRÅDET PAS PÅ INDBRUDSTYVE! I den seneste tid har der været en mængde indbrud på værelser i stuen, og derfor bør

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 39. Nr. 7. Nyt fra Beboerrådet Oktober 2012 Vil du gerne være ny Beboerrådsrepræsentant for din gang? Så kom ned og besøg os i Beboerrådet mandag d.

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 KOLLEGIEKONTORET 26. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 Referat af møde 170 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2010 Årgang 37. Nr. 9. Nyt fra Beboerrådet Klagenævnets nye åbningstider er Tirsdage kl. 20-20:30 i GH-kælderen. ------------------Kære alle beboere

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Til stede: Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen

Læs mere

REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013

REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013 REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013 1. Formalia I. Valg af dirigent: Ole er valgt til dirigent. Valg af referent: Nikolaj fra Bestyrelsen er valgt til referent. Godkendelse af mødets rettidighed:

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af beboermøde den 19. april 2010

Referat af beboermøde den 19. april 2010 Referat af beboermøde den 19. april 2010 Valg af dirigent: Mads er valgt. Valg af referent: Cecilie er referent. Godkendelse af referat fra sidste beboermøde: Referatet er godkendt. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Mads Hauberg Almindeligt Bestyrelsesmøde Foreningen af kollegianer på

Læs mere

Program for Beboermøde mandag 29. oktober 2007 kl. 20 i fælleshuset

Program for Beboermøde mandag 29. oktober 2007 kl. 20 i fælleshuset Program for Beboermøde mandag 29. oktober 2007 kl. 20 i fælleshuset Om Beboerrådet Grønjordskollegiets Beboerråd er til for at varetage beboernes interesser i kollegiets bestyrelse samt for at hjælpe med

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014 DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN REP Gør en forskel! Dagsorden 1 Valg af mødedirigent 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 6 Nyt fra Beboerrådet September 2013 ST har oplevet støjproblemer på det seneste. Der opfordres til, at man ikke søger gennem STfløjen medmindre

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Referat fra d. 3/12-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 3/12-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 3/12-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Marts/april 2010 Årgang 37. Nr. 3. Nyt fra Beboerrådet Ny formand for cykelværkstedet søges Det er forår, og det betyder klargøring af cykler for manges vedkommende.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 29-11-2012 20:00 TT:MM FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Nissen Almindeligt bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet Anne Johnson

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Fremmødt: Nadia, Holland, Bo, Parbæk, Steffen, Baagøe, Thorup, Kåre, Kathrine Afbud: Daniel, Kappers, Yvonne Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere