TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878."

Transkript

1

2 A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8.

3 Register. General-Balance af Kapitalformuen Side Særkontoer : Udlaan mod Panteobligationer 7 Udlaan gjennem Laane- og Diskonterings-Kommissionen i Christiania 7 Hypothekbankobligationer 7 Statsobligationer 8 Jernbaneobligationer. 8 Regnskab for 6 : General-Extrakt Indtægter: Beholdning fra 6 Renter Rabat 6 Udgifter: Erstatning til Geistligheden 9 Personlig Erstatning til Geistligheden Erstatning til Kirkerne 2 Inkassationssalarium til Skattefogden i Christiania 0 Honorar til Diskonterings-Kommissionen i Christiania 0 Administrationsudgifter 0 Anhang: Kassebeholdning Udgiftsrestancer

4 GENERAL-BALANCE.

5

6 - - A. Nr. 6. General-Balance al' Kapitalformuell. Debet. Kredit. I. Udlaan mod Panteobligationer IL Do. gjennem Laane- og Dis- Side. Belob. (7) Kr,,00,0.00 Belob. VI. Geistlighedens Kapitaler.,2,.00 VII. Kirkernes Kapitaler - 2,9,6.2 konterings-commissionen (7 ) -,0.00 VIII. Fondets övrige Kapital. 8,2.7 III. Ilypothekbankobligationer (7) -,, IV. Statsobligationer (8) 2,0.00 V. Jernbaneobligationer. (8) -,,0.00,0,0.00,0,0.00

7

8 SÆRKONTOER.

9

10 A. Nr I. Udlaan mod Panteobligationer..,00,0. Anmærkning. Renter til lte December 8,.00 Efterskudsrenter - 8. tilsammen,628. Deraf 2 pct. Inkassationssalarium til Skattefogden -,02.6 Altsaa Netto-Renteindtægten. 0,9.7 II. Udlaan igjennom Laane- og Diskonterings- Commissionen i Christiania. Kr,0.00. Anmærkning : Renteindtægten har udgjort : For 8 iste Kvartal - 2det die - de. 2, ,86.8 -, ,.6 tilsammen,9. Deraf /lo Administrationsudgifter -,2.9 Altsaa Netto-Renteindtægten...,68.2 Hypothekbankobligationer.,, Anmærkning : Heraf Stykker pct. rentebærende Litr. A. 2, nemlig af Serie 82 Stykker. - 8'

11 - 8 A. Nr. 6. og Stykker /2 pct. rentebærende Litr. A.,028,000.00, nemlig af Serie 86 6 Stykker IV. Statsobligationer. 2,0.00. Anmærkning: Heraf Stykker V2 pct. rentebærende af 86. 8,0.00, nemlig Stykker à,000. à2,000-2 A,0-7 A, 0 - Ai 0 -,000 9,000-8,0 -,0 -,0 - og Stykker 2 pct. rentebærende af 88.Kr,0.00, nemlig Stykker A,, ,000 9 A, 2,000-8,000-2 b,,0 -,0 - A. 0 -,000 - V. Jernbaneobligationer..,,0.00. Anmærkning: Heraf i Jernbaneanlægget mellem Christiania og Drammen Stykker à,,000 og b, 0.,0 og i Anlægget af Drammen Randords Jernbanens Sidelinier 0 Stykker b,,000. 0,000 -

12 REGNSKAB OVER TIENDEFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 8.

13

14 A. Nr. 6. GENERAL-EXTRAKT. Indtægter.iUdgifter. Side. Regnskab. Side. Regnskab. I. Beholdning fra forrige Aar.. () 8,.0 IV. Erstatning til Geistlighe d en. (9) 6,09. II. Renter () - 9,8. V. Personlig Erstatning til Do.. () -,0. III. Rabat. (6) - 2,.00 VI. Erstatning til Kirker. (2) -,62.2 VII. Inkassationssalarium til Skattefogden i Christiania... (0) -,02.6 VIII. Honorar til Diskonterings-Kommissionen i Do (0) -,2.9 Ix. Administrationsudgifter.. (0) - 2,88. 2,2.08, Anmærkning: Ifölge Ovenstaaende udgjör Indtægterne. 2,2.08 Udgifterne.. -, hvoraf,0. er Udgiftsrestancer og,. Overskud. Igjen Beholdning 8, *

15

16 A. INDTÆGTER.

17

18 A. Nr. 6. I. Beholdning fra forrige Aar. 8,.0. Transport 8,.0 II. Renter.. - 9,8. Transport 2,.08 Anmærkning: Renterne fordele sig saaledes :. Af Panteobligationer (se sammes Særkonto ved General-Balancen)..., Af Midler, anbragte i Christiania Laane- og Diskonteringsindretning (se sammes Særkonto ved General-Balancen)... -,9.. Af Hypothekbankobligationer: For iste Kvartal 8 af 8,000 A pct..,.00-2det _ - -,000 A, pet..... _, _ - 8,000 à /2 pct... _.00 - ste Halvaar - _ -,0,000 A, /2 pct... _, die Kvartal - _ -,000 A, pct. _, de - 2,000 A, pct _, _ - 8,000 A /2 pet.. _.00-2det Halvaar - _ -,0,000 à /2 pct. _,.00. Af Statsobligationer : Beholdning den te December 6.,0.00 /2 Aars Renter deraf pr. de Januar 8 de Januar 8 indfriet Obligation Litr. B. No. 2,9 af Laanet 88, Litr. B. No.,, Litr. G. No. 2,079 og Litr. E. No.,98 af Laanet 86, tilsammen - 6,000.00,7.00 -,00.00 Igjen, Aars Rente deraf pr. de Juli 8.. de Juli 8 indfriet Obligation Litr. B. No.,2, Litr. C. No.,889 og Litr. E. No.,9 og,968 af Laanet 86, tilsammen -,0.00 -,2.00 Igjen 2,0.00. Af Jernbaneobligationer: I Anlægget mellem Christiania og Drammen (,0) fra, iste Oktober 6 til 0te September 8...,0.00 I Anlægget af Drammen Randsfjordsbanens Sidelinier ( 0,000) ligesaa -, Af Foliomidler ved Christiania Bankafdeling... -,9.00 -,0.00-8,6 9,8.

19 - - 6 A. Nr. 6. Transport 2,.08 III. Rabat paa Værdipapirer - 2,.00 Samlet Indtægt 2,2.08 Anmærkning : I Aarets Löb er indfriet og kjöbt folgende Hypothekbankobligationer: Januar 2den: indfriet Obligationerne Litr. A. No. af Serie 82, No. 9 og 0 af Serie 86, No. af Serie 869 og No. 86 af Serie 2, tilsammen, og kjöbt No.,, 6, 7 og 8 af Serie /8 pct - 9,07.00 hvorefter som Rabat April die: indfriet Obligationerne Litr. A. No. af Serie 82 og No. af Serie 89 8, og kjöbt No. og 0 af Serie 8 à, 9 /8 pet hvorefter som Rabat 7,.00 Juli iste : indfriet Obligationerne Litr. A. No. af Serie 86, No. 9 af Serie 8, No. af Serie 2 og No. af Serie Kr 6, og kjöbt No. 2, 2, og af Serie 8 à. 9 /8 pet. -, hvorefter som Rabat Oktober lste: indfriet Obligationerne Litr. A. No. 96 og af Serie , og kjöbt No. 6 og 7 af Serie 8 A, 9 / pet.. 7,.00 hvorefter som Rabat ,.00

20 B. UDGIFTER.

21

22 A. Nr INT. Erstatning til Geistligheden.. 6,09. Transport 6,09. Anmærkning: Erstatningsbelöbene fordele sig saaledes : Uhævet fra Erstatning Tillæg for Udbetalt i Embede. Tilsammen. 6. for Uhævet. Ore. Kr_ 62 Saltdalens Sogneprmstembede Skjerstad Folden Stegen Hammerö, ,0 08,7 8 Lödingen 8 2,000 2, 9 2,8 Ofoten Buksnæs 8 2,000 2, 9 2,8 Værö i Flakstad 9 i 2, 98 6,98 6 2, Borge Vaagen 8 2,000 2, 9 2,8 Hadsel B6 68, Öxnæs 9 0 0, Dvergberg Vadsö Vardä Næsseby Tanen Lebesby 2, Kistrand Hammerfest ,0 0, Alten 6,-. 8 Talvig 6 r. 8 Loppen 2,, 0,7 8,6 0 Skjervö 2 28, Lyngen 08, Karlsö Balsfjordens ,-. Tromsösundets Lateris,6,86,8 9, ,09,8 9 *

23 A, Nr. 6, Embede. Uhævet fra 6. Erstatning for 8 Tililæg for 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. ævet, Lenvigs Sogneprwstembede Tranö Ibestad Thron dams Sand Kvædfjord Berg Bindalens Brönö Veljorden Vegö Alstah au g Tbjötö Herb' Vefsen Ilemnæs Mo Nasne Lurö Rödö Sortland Maalselven Beieren Maasö Rennesö Finn8 Nerstrand Vigedal Torvestad Avaldsnæs Skudesnms Tysvær Kolvereid Lekö Naarö Fosnces B eitstadens Bolsö Fmnens Agerö Transport, Ore , Ore., , ,6 662, ,6,6 2 7 Ore , , Ore Kr,, Lateris 8,2 6,6 7,869,68 8,768 7,869 -

24 A. Nr. 6. Embede. Uhoevet fra 6. Erstatning for 8. Tillæg for '7. Tilsammen. Udbetalt i 8. Uhaevet. Transport Bods Sognepræstembede... Yee, Vestnæs Næssets Stangvig Edö Christianssunds... Aure. Örlandets Hevne Hiterens Hiterens residerende Kapellanembede Aafjords Sognepræstembede Björnörs. Ladvigs Evindvigs Askevolds Ytre Holmedals Kinns Bremangers Selö Davigens Hjörrendfjords Vanelvens Ulfstens Borgunds Harhams Orskougs Hospitalspræstembedet i Bergen Sunds Sogneprwstembede.. Fjelds Asköens Tysnæs Os Fjselbergs Stordöen Fitje Finnaas Sveen Skonevigs.. 8, ,6, , ,68, , ,6 7 Ore ,768, , Lateris,8 9,6,8 6 7, 6 6,2,8 6

25 - 2 2 A. Nr. 6. Embede. UhPevet fra 6. Erstatning for 8. Tillæg for 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. Uhævet. Ore. Ore. Ore. Ore. el,8 Transport,8 9,6 6 7, 6 6,2 6 Etne Sognepræstembede. Balestrands Fuse Bjugns Aalesunds Skoue Molde Her6 Lindaas residerende Kapellanembede SOO , ,69,7,0 6 7,6 6,09,0 6 Saaledes er : Uhaevet fra 6,69. Erstatning for 8. -,7.00 Tillæg for 8 -,0.6 Udbetalt i 8 6,09. Uhævet fra 8 -,0.7 7,6. - 7,6. Transport 6,09. T. Personlig Erstatning til Geistligheden -,0. Transport 6,.00 Anmærkning : Erstatningsbelöbene fordele sig saaledes: Sognepræsten til Askevold, Christie, for Aaret St. Jörgens Hospital i Bergen, Grönvold, for do.. - Sund; Greve, for do... -,8.,0.

26 A. Nr VI. Erstatning til Kirkerne. Transport 6,.00 -,62.2 Transport 92,8.2 Anmærkning: Erstatningsbelöbene fordele sig saaledes : Kirker. Uhacivet fra 6. Erstatning for 8. Tillæg for 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. Uhævet. Ore. Ore. Ore. Ore. Aa :-. :: 6 62 Aakre , Aaland : Aalesund ,0, 2,6 98 2, Aalfot , Aasen ,, 96 Agerö 2, Alstahaug (i Skogn) Alstahaug (i Helgeland) , Alten. 2 0, Alversund.... 6, Ankenæs 28, Arnefjord , 2 2,.-.-:. 2 2 Askevold. :; 0 Asköerr..., Aure,000 : 2 06,2 9, 2 06 Balorden.... 6, Bardo.... t 7 i 6 6 Beieren. e 99 2, Beitstaden... 0, Berg Bergens Domkirke 7 2..: 2 Korskirke Nykirke p 7 Birkeland....,: 0 2, Björnskind , 28 Bod 'z , 0 72 odö :.-.., 9 9 Literis ,69,6 89,6 09 8,9 2,896

27 2 A. Nr. 6. Kirker. Uhævet, fra 6. Erstatning. for 8. Tillæg for 8. Tilsamm en. Udbetalt i 8. ævet. Ore. ;Ore.,6 Transport 2,6 66 7,69, Bolsö ,9 Ore. 2, Ore. Borge..,,2 9, 6,0 9 Borgund 7 2,0,8 2 2, Brekke Bremanger Bremms Bremsnæs, , , Bruvig 8 9 Brönö 6 7, Budvig Buksms 9 7, 02 2,062, Bynæsset Bö (i Hyllestad) Bö (i Manger). Bö og Maims 9 28, , , Bogstad ,2 Bömmel, Dale , Davigen Dyrö. Dönnæs Edö Eid (i Fjælberg). Eid (i Romsdal) Eid (i Nordfjord) Erisfjord eller Sira Evindnæs Evindvig Fane Fitje Lindaas). Fitje (i Söndhordland). Fjeld... Fjertoft Fjælberg... Flakstad og Moskenæs Foldereid. Fosnæs. Fredö Fresvig. Frosten. 2, , , , , ,0 8, , Lateris I 8, 6,9 66,9 82,66 I 2,6 06 8,99 0

28 A. Nr Kirker. Uhævet fra 6. Erstatning for 8. Tillæg for 8. Tilsammen. 'Udbetalt i 8. Uhoevet. Ore. Ore. * Transport 8, 6,9 66,9 82,66 2,6 06 8,99 0 ruse örde ;.arstad ir e i r a n g e r ;ridskö kild eskaal ;rimsö lrj erde fladstad. 0 9, raven hind ern 2 8 irip ;rryten I aalandsdal Iadsel , Ialmö Ialse farmer Iammerfest ,28 0, lam m erö Iareid Iarham ,00 7,2 8,2 8 laus leen 0 0 Ieigö Iemnaas., ,2 9, 2 06 Ierlö , Ierö (i Helgeland) , 9, Ierö (i Söndmöre) ,2 92,0 9 levne og Vinje Iillesö literens ,92, ,92, ljörrendfjord loi (i Buksnaas).., ,0,76 6,76 7 8,28 2,88 loi (i Lödingen) Iolmedal (i Ytre Holmedal) loirnedal (i Skonevig) Ioperstad losanger Iove Lateris,9 76, 6, , 00 6,8,8

29 A. Nr. 6. Ulaævet fra 6. Erstatning for 8. Tillæg for 8. Udbetalt i 8. Kirker. Tilsammen. Uhævet Ore , , , Ore. 6, , 2, , , ,0 6,8 8 2, , Transport Husnæs. Hustad. Hyllestad Ibestad. Inderöens Jondal Jösund Karlsä Kaupanger Kinn Kirkebö. Kjerlingö Kjöllefjord Kleve.. Kolvereid Kornstad. Kvamsö. Kvernxs. Kvindherred Kvædfjord Ladvig. Ledingen Leganger Leinstranden Lekö. Lenvig Levanger Lexvigen Lindaas Lunke Lurö Lyngen Lyre Lödingen Maalselven Malangen Manger. Melhus. Melland Melö. Ore. ' Ore Lateris 8,7,9 98, 8,2,8,82 06

30 6.,8 2 2,86 7 2, , Udbetalt i 8. Kirker. Transport Mo Moster Mosvigen Myking. Mære.. Mögster. Naustdal Norddalen Norum. Nærö Nwsne Noesseby Nöstvig Onereim Opdal Os.. Osen. Rannees. Reisen Rissen. Roald. Roan Rugsund Rödven Rödö.. Rörstad. Rövde Saltdalen Samnanger Sand.. Sandnæs Sandö Agerö) Sandö (i Söndmöre Skatvold Skjerstad Skjervö Skonevig. Skoue. Sortland Stadsbygden Uheevet fra 6. 8, , Erstatning for 8., , , Tillæg for 8., Tilsammen. 8, ,72 9, ,2, ,, Uhævet., , z z Ore z Ore Lateris ;9,9 8,,0 82,89,8 *

31 28 A. Mr. 6. Uhcevet fra 6. Erstatning for 8. Tillæg for 8. Udbetalt i 8. Kirker. Tilsammen. Uhævet. Lateris 96 Ore , ,0 2 9,662, , , , ,00, z ,79,2, , ,06,9, ,,00,9 8,7 82, , ,8 7 9,89,, , ,79 0,9 Transport Stammes (i Alstahaug). Stamnæs Bruvig) Stangvig. Starem Stedje Stegen. Stiklestad Stoksund Stord ö en. Strandebarm Strand en. Strandvig Stödle. Sund. Sunelven Svanö Sveen. Sylte Sæbö Saeim Saevig Sökelven. Sörfjord en Sövde Tauen Thingvold Thjugum. Thjötö og Yivelstad Thorsken Throndenws. Thrænen Tranö Tromsösundet Tysnæs Udsire Ulfsten Yaagen Vaagsö Vaagö Vadsö Ore. GO z z

32 A. Nr. 6. Uhævet fra 6. Erstatning for 8. Tillæg for 8. Udbetalt i 8. Kirker. Tilsammen. Uhaevet. Ore Ore. 6 7 Ore Transport Valberg. Valestrand Vanelven Vangsnæs Varaldsö. Vardö Vatne. Vatsaas Vefring Vefsen Vemundsvig. Veran Vernæs Vestnæs Veö Vig (i Brönö). Vig Fosiiæs) Vigebygd Vigor. Vilnæs Vold Volden Ytterö en lenæs Öen Oie Ölve. Öre Örlandet og Næs Örskoug. Örsten Östensö Östereim Östervold Oxfjord. Öxnæs og Langenæs, o , , ,7, ,7, ,2 6,686 2, , ,2,, , ,7 0, ,,7,,2,62, 2,9 Ore z

33 - 0 A. Nr. 6. Saaledes er : Uhævet fra ,. Erstatning for 8 -,7. Tillæg for 8 -,. Udbetalt i 8,62.2 Uhævet fra 8. -,9.,2.02 -,2.02 Transport 92,8.2 VII, Inkassationssalarium til Skattefogden i Christiania -,02.6 Transport,2.8 Anmærkning: Se Særkontoen Udlaan mod Panteobligationer" under General-Balancen. Transport,2.8 VIII. Honorar til Diskonterings-Kommissionen. -,2.9 Transport 9,0.72 Anmærkning: Se Særkontoen Udlaan gjennem Laane- og Diskonterings-Commissionen i Christiania" under General-Balancen. Transport 9,0.72 Ix. Administrationsudgifter - 2,88. Samlet Udgift, Anmærkning: Udgifterne bestaa i: Gage til en Fuldmægtig Kr,0.00 Tillæg for Aaret 8.. 0,00 For Trykning og Indheftning af Regnskabet for 6 (00 Exemplarer) 0. For Anvisnings- og Brevblanketter 7. 2,88.

34 ANHANG.

35

36 A. Nr. 6. I. Kassebeholdning.... 8,682.6 Anmærkning: Kassebeholdningen, der udgjör Udgiftsrestancer,0. og Overskud,., indestod paa Folio ved Christiania Bankafdeling. II. Udgiftsrestancer..,0. A nmærkning: Restancerne bestaa i:. Erstatning til Geistligheden (se Side ). 2. Do. - Kirkerne (se Side ()..,0.6 -,9.

37 W

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER X AARET l874. UDGIVEN AF DEPARTEØ&TET FOR KIPE- OG ijftde&yis&ingsvesenet. CHRISTIANIA. TRYKT I H. Tpr SBERGe BOGTRYKKERI.

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS A.. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 18. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TØNSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET 1879. UDGIVEN AF DEPAETEØØTET FOR BI&gE- OG IIHDE&VISNINØSVESEBET. s CHRISTIANIA, T AYATIIi. TpN tlhç II66 Ø06T

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

DET NORDLADSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLADSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLADSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGT F+:R OG UDGIFT N;R I AARET 1872. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR AI$KE- OG IIBDEB,VISHI&GSYESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. Tplrtiü ERGS

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1m HALVAÄR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET, CHRISTIANIA. TRYK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

Pot NorglIalsio Kirko og Skolefonds

Pot NorglIalsio Kirko og Skolefonds OVERSIGT OVER Pot NorglIalsio Kirko og Skolefonds INDTÆGTER OG UDGIFTER i Aaret fra iste Juli 1884 til 3te Juni 1885. UDGIVEN IF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI,

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

TIENDEFONDETS OVERSIGT AARET 1872. A. Nr. 6. INDTÆGTER OG TTDG-TFTER DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1873.

TIENDEFONDETS OVERSIGT AARET 1872. A. Nr. 6. INDTÆGTER OG TTDG-TFTER DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1873. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDETS INDTÆGTER OG TTDG-TFTER AARET 1872 UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TØNSBERGS BOGTRYKKERI. 1873. - 8 Register.

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

POSTKORT AV FOT. KIRKHORN, MOLDE SERIE 001-251

POSTKORT AV FOT. KIRKHORN, MOLDE SERIE 001-251 POSTKORT AV FOT. KIRKHORN, MOLDE SERIE 001-251 KORTNR TEKST (MOTIV) F UTG. ST. MERKNAD 001 DJUPVANDET. GEIRANGER S/H I 04 DUBLETT 002 TROLDTINDERNE, ROMSDAL S/H I 05 DUBLETT 002 TROLDTINDERNE, ROMSDALEN

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER. D. lao. 1. I AARET 1861, DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER. D. lao. 1. I AARET 1861, DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE D. lao. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET 1861, SAMMENHOLDTE MED DE 3 NÆSTFOREGAAENDE GARS INDTÆGTER OG UDGIFTER SAMT MED STORTHINGETS OVERSLAG SAMT DEN KONGELIGE NORSKE

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende Meddelelser for de akademiske Aar 1864 71, udgivet efter Konsistoriums Foranstaltning af O. Groos, Professor.

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Det Nordlandske Kirke- oil Midi)Ns

Det Nordlandske Kirke- oil Midi)Ns OVERSIGT OVER Det Nordlandske Kirke- oil Midi)Ns INDTÆGTER OG UDGIFTER Aaret fra 1ste Juli 1887 til 3te Juni 1888. UD GIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI.

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn:

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: Syvende Kapitel om Rosenborg-Qvarteer... 1 Stadens Gader i Rosenborg-Qvarteer... 2 Publiqve Bygninger, Kirker,

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

D. No. 1. OVERSIGT OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1872. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1874.

D. No. 1. OVERSIGT OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1872. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1874. D. No. 1. OVERSIGT OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1872. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1874. 2 D. No. I. Indlæg have i A aret 1870. i Aaret 1871. A. Efter Statsbudgettet:

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

Grafikk 2010-2011. 1. Lofotsommer VIII. Innseiling til Svolvær. Serigrafi -34 x 42 cm Pris kr. 1400,-

Grafikk 2010-2011. 1. Lofotsommer VIII. Innseiling til Svolvær. Serigrafi -34 x 42 cm Pris kr. 1400,- Grafikk avolastrand 2010-2011 1. Lofotsommer VIII. Innseiling til Svolvær. Serigrafi -34 x 42 cm Pris kr. 1400,- 2. Nordlandsglimt III Skottind, Vestvågøy 3. Nordlandsglimt IV Vågakallen 4. Nordlandsglimt

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version)

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version) VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR-nr. 25 07 14 09 (2010 version) 1 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S 2 I. Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab m.v. 2012

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab m.v. 2012 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab m.v. 2012 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 1-34 Bilag til selvangivelsen 2012 1-10 Side Selvstændige legater

Læs mere

FUNDATS. For. Dr. Rasmussen og Hustrus Legat

FUNDATS. For. Dr. Rasmussen og Hustrus Legat ADM0243E3210D esdhscan 20-11-2013 08:15 SEPBARCODE: 40UID Nikolay FUNDATS For Dr. Rasmussen og Hustrus Legat Den 24. maj 1945 oprettedes der fundats for Dr. Rasmussen og Hustrus Legat. Denne fundats blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Oliemalerier, Akvareller

Oliemalerier, Akvareller P?.OZ / / 09 / 1110 Fortegnelse over afd. Lanisfcatismiiep Hans Fischer s \ efterladte Oliemalerier, Akvareller og Tegninger, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i K u n s t u d s t i l l i

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1. Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, 1246 Universitetet 1903 1904. Anbringelse af Vinduer i en Bolig i Kjælderen) 5820 Kr.; til Hovedistandsættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde (Auditoriernes Maling og Hvidtning m. m.) 2720

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1880. D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

MALERIER CATALOG. Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, CHARLOTTENBORG. over. hvilke bortsælges ved Auktion. paa

MALERIER CATALOG. Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, CHARLOTTENBORG. over. hvilke bortsælges ved Auktion. paa H i n. Privat Eftersyn: Fredag d. 13. Oktober 1893 Kl. 11 3. CATALOG over MALERIER af hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, paa CHARLOTTENBORG. E ft e r sy n : Lørdag

Læs mere

AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. BERETNING KRISTIANIA. 1900. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO.

AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. BERETNING KRISTIANIA. 1900. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO. AN HANG BERETNING DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO. 1900. Pris : h r. 0.50. Anhang til Beretning om de norske Jernbaners

Læs mere

LOVE DANSK SOLIST-FORBUN D. for DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION. Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999

LOVE DANSK SOLIST-FORBUN D. for DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION. Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999 LOVE for DANSK SOLIST-FORBUN D DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999 I. Forbundets formål. l. Forenings navn er "Dansk Solist-Forbund, Danske Solisters Landsorganisation';

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015

Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015 Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015 Minimumsvedtægter for afdelinger af Lejernes Landsorganisation Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres 2015 I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Afdelingens

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Den norske

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2009 er et overskud før skat på 27 tkr. og et overskud

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER. D. No 1. I AARET 1866,

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER. D. No 1. I AARET 1866, D. No 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET 1866, SAMMENHOLDTE MED DE 3 NÆSTFOREGAAENDE AARS INDTÆGTER OG UDGIFTER, MED STORTHINGETS OVERSLAG SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. REKKE 66. BIND 4. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 41ne SÉRIE TOME 66 41ne LIVRAISON HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1921 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1921

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Kerteminde. Haven ved Havet. Begivenheder 28-06-2013-07-07-2013. Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. +45 65 32 11 21 turist@visitkerteminde.

Kerteminde. Haven ved Havet. Begivenheder 28-06-2013-07-07-2013. Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. +45 65 32 11 21 turist@visitkerteminde. Side I Begivenheder 28-06-2013-07-07-2013 Fredag 28-06-2013 Kerteminde Cup 19:30 kulturaktiviteter - Solvognen Lørdag 29-06-2013 Kerteminde Cup 10:00-15:00 Lop' marked 16:00 Kerteminderevyen Side II 16:00-16:20

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau E Indhold: Opgave 1 Årsregnskab Side 2 Opgave 2 Registrering Side 2 Opgave 3 Likviditetsbudget

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere