TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878."

Transkript

1

2 A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8.

3 Register. General-Balance af Kapitalformuen Side Særkontoer : Udlaan mod Panteobligationer 7 Udlaan gjennem Laane- og Diskonterings-Kommissionen i Christiania 7 Hypothekbankobligationer 7 Statsobligationer 8 Jernbaneobligationer. 8 Regnskab for 6 : General-Extrakt Indtægter: Beholdning fra 6 Renter Rabat 6 Udgifter: Erstatning til Geistligheden 9 Personlig Erstatning til Geistligheden Erstatning til Kirkerne 2 Inkassationssalarium til Skattefogden i Christiania 0 Honorar til Diskonterings-Kommissionen i Christiania 0 Administrationsudgifter 0 Anhang: Kassebeholdning Udgiftsrestancer

4 GENERAL-BALANCE.

5

6 - - A. Nr. 6. General-Balance al' Kapitalformuell. Debet. Kredit. I. Udlaan mod Panteobligationer IL Do. gjennem Laane- og Dis- Side. Belob. (7) Kr,,00,0.00 Belob. VI. Geistlighedens Kapitaler.,2,.00 VII. Kirkernes Kapitaler - 2,9,6.2 konterings-commissionen (7 ) -,0.00 VIII. Fondets övrige Kapital. 8,2.7 III. Ilypothekbankobligationer (7) -,, IV. Statsobligationer (8) 2,0.00 V. Jernbaneobligationer. (8) -,,0.00,0,0.00,0,0.00

7

8 SÆRKONTOER.

9

10 A. Nr I. Udlaan mod Panteobligationer..,00,0. Anmærkning. Renter til lte December 8,.00 Efterskudsrenter - 8. tilsammen,628. Deraf 2 pct. Inkassationssalarium til Skattefogden -,02.6 Altsaa Netto-Renteindtægten. 0,9.7 II. Udlaan igjennom Laane- og Diskonterings- Commissionen i Christiania. Kr,0.00. Anmærkning : Renteindtægten har udgjort : For 8 iste Kvartal - 2det die - de. 2, ,86.8 -, ,.6 tilsammen,9. Deraf /lo Administrationsudgifter -,2.9 Altsaa Netto-Renteindtægten...,68.2 Hypothekbankobligationer.,, Anmærkning : Heraf Stykker pct. rentebærende Litr. A. 2, nemlig af Serie 82 Stykker. - 8'

11 - 8 A. Nr. 6. og Stykker /2 pct. rentebærende Litr. A.,028,000.00, nemlig af Serie 86 6 Stykker IV. Statsobligationer. 2,0.00. Anmærkning: Heraf Stykker V2 pct. rentebærende af 86. 8,0.00, nemlig Stykker à,000. à2,000-2 A,0-7 A, 0 - Ai 0 -,000 9,000-8,0 -,0 -,0 - og Stykker 2 pct. rentebærende af 88.Kr,0.00, nemlig Stykker A,, ,000 9 A, 2,000-8,000-2 b,,0 -,0 - A. 0 -,000 - V. Jernbaneobligationer..,,0.00. Anmærkning: Heraf i Jernbaneanlægget mellem Christiania og Drammen Stykker à,,000 og b, 0.,0 og i Anlægget af Drammen Randords Jernbanens Sidelinier 0 Stykker b,,000. 0,000 -

12 REGNSKAB OVER TIENDEFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 8.

13

14 A. Nr. 6. GENERAL-EXTRAKT. Indtægter.iUdgifter. Side. Regnskab. Side. Regnskab. I. Beholdning fra forrige Aar.. () 8,.0 IV. Erstatning til Geistlighe d en. (9) 6,09. II. Renter () - 9,8. V. Personlig Erstatning til Do.. () -,0. III. Rabat. (6) - 2,.00 VI. Erstatning til Kirker. (2) -,62.2 VII. Inkassationssalarium til Skattefogden i Christiania... (0) -,02.6 VIII. Honorar til Diskonterings-Kommissionen i Do (0) -,2.9 Ix. Administrationsudgifter.. (0) - 2,88. 2,2.08, Anmærkning: Ifölge Ovenstaaende udgjör Indtægterne. 2,2.08 Udgifterne.. -, hvoraf,0. er Udgiftsrestancer og,. Overskud. Igjen Beholdning 8, *

15

16 A. INDTÆGTER.

17

18 A. Nr. 6. I. Beholdning fra forrige Aar. 8,.0. Transport 8,.0 II. Renter.. - 9,8. Transport 2,.08 Anmærkning: Renterne fordele sig saaledes :. Af Panteobligationer (se sammes Særkonto ved General-Balancen)..., Af Midler, anbragte i Christiania Laane- og Diskonteringsindretning (se sammes Særkonto ved General-Balancen)... -,9.. Af Hypothekbankobligationer: For iste Kvartal 8 af 8,000 A pct..,.00-2det _ - -,000 A, pet..... _, _ - 8,000 à /2 pct... _.00 - ste Halvaar - _ -,0,000 A, /2 pct... _, die Kvartal - _ -,000 A, pct. _, de - 2,000 A, pct _, _ - 8,000 A /2 pet.. _.00-2det Halvaar - _ -,0,000 à /2 pct. _,.00. Af Statsobligationer : Beholdning den te December 6.,0.00 /2 Aars Renter deraf pr. de Januar 8 de Januar 8 indfriet Obligation Litr. B. No. 2,9 af Laanet 88, Litr. B. No.,, Litr. G. No. 2,079 og Litr. E. No.,98 af Laanet 86, tilsammen - 6,000.00,7.00 -,00.00 Igjen, Aars Rente deraf pr. de Juli 8.. de Juli 8 indfriet Obligation Litr. B. No.,2, Litr. C. No.,889 og Litr. E. No.,9 og,968 af Laanet 86, tilsammen -,0.00 -,2.00 Igjen 2,0.00. Af Jernbaneobligationer: I Anlægget mellem Christiania og Drammen (,0) fra, iste Oktober 6 til 0te September 8...,0.00 I Anlægget af Drammen Randsfjordsbanens Sidelinier ( 0,000) ligesaa -, Af Foliomidler ved Christiania Bankafdeling... -,9.00 -,0.00-8,6 9,8.

19 - - 6 A. Nr. 6. Transport 2,.08 III. Rabat paa Værdipapirer - 2,.00 Samlet Indtægt 2,2.08 Anmærkning : I Aarets Löb er indfriet og kjöbt folgende Hypothekbankobligationer: Januar 2den: indfriet Obligationerne Litr. A. No. af Serie 82, No. 9 og 0 af Serie 86, No. af Serie 869 og No. 86 af Serie 2, tilsammen, og kjöbt No.,, 6, 7 og 8 af Serie /8 pct - 9,07.00 hvorefter som Rabat April die: indfriet Obligationerne Litr. A. No. af Serie 82 og No. af Serie 89 8, og kjöbt No. og 0 af Serie 8 à, 9 /8 pet hvorefter som Rabat 7,.00 Juli iste : indfriet Obligationerne Litr. A. No. af Serie 86, No. 9 af Serie 8, No. af Serie 2 og No. af Serie Kr 6, og kjöbt No. 2, 2, og af Serie 8 à. 9 /8 pet. -, hvorefter som Rabat Oktober lste: indfriet Obligationerne Litr. A. No. 96 og af Serie , og kjöbt No. 6 og 7 af Serie 8 A, 9 / pet.. 7,.00 hvorefter som Rabat ,.00

20 B. UDGIFTER.

21

22 A. Nr INT. Erstatning til Geistligheden.. 6,09. Transport 6,09. Anmærkning: Erstatningsbelöbene fordele sig saaledes : Uhævet fra Erstatning Tillæg for Udbetalt i Embede. Tilsammen. 6. for Uhævet. Ore. Kr_ 62 Saltdalens Sogneprmstembede Skjerstad Folden Stegen Hammerö, ,0 08,7 8 Lödingen 8 2,000 2, 9 2,8 Ofoten Buksnæs 8 2,000 2, 9 2,8 Værö i Flakstad 9 i 2, 98 6,98 6 2, Borge Vaagen 8 2,000 2, 9 2,8 Hadsel B6 68, Öxnæs 9 0 0, Dvergberg Vadsö Vardä Næsseby Tanen Lebesby 2, Kistrand Hammerfest ,0 0, Alten 6,-. 8 Talvig 6 r. 8 Loppen 2,, 0,7 8,6 0 Skjervö 2 28, Lyngen 08, Karlsö Balsfjordens ,-. Tromsösundets Lateris,6,86,8 9, ,09,8 9 *

23 A, Nr. 6, Embede. Uhævet fra 6. Erstatning for 8 Tililæg for 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. ævet, Lenvigs Sogneprwstembede Tranö Ibestad Thron dams Sand Kvædfjord Berg Bindalens Brönö Veljorden Vegö Alstah au g Tbjötö Herb' Vefsen Ilemnæs Mo Nasne Lurö Rödö Sortland Maalselven Beieren Maasö Rennesö Finn8 Nerstrand Vigedal Torvestad Avaldsnæs Skudesnms Tysvær Kolvereid Lekö Naarö Fosnces B eitstadens Bolsö Fmnens Agerö Transport, Ore , Ore., , ,6 662, ,6,6 2 7 Ore , , Ore Kr,, Lateris 8,2 6,6 7,869,68 8,768 7,869 -

24 A. Nr. 6. Embede. Uhoevet fra 6. Erstatning for 8. Tillæg for '7. Tilsammen. Udbetalt i 8. Uhaevet. Transport Bods Sognepræstembede... Yee, Vestnæs Næssets Stangvig Edö Christianssunds... Aure. Örlandets Hevne Hiterens Hiterens residerende Kapellanembede Aafjords Sognepræstembede Björnörs. Ladvigs Evindvigs Askevolds Ytre Holmedals Kinns Bremangers Selö Davigens Hjörrendfjords Vanelvens Ulfstens Borgunds Harhams Orskougs Hospitalspræstembedet i Bergen Sunds Sogneprwstembede.. Fjelds Asköens Tysnæs Os Fjselbergs Stordöen Fitje Finnaas Sveen Skonevigs.. 8, ,6, , ,68, , ,6 7 Ore ,768, , Lateris,8 9,6,8 6 7, 6 6,2,8 6

25 - 2 2 A. Nr. 6. Embede. UhPevet fra 6. Erstatning for 8. Tillæg for 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. Uhævet. Ore. Ore. Ore. Ore. el,8 Transport,8 9,6 6 7, 6 6,2 6 Etne Sognepræstembede. Balestrands Fuse Bjugns Aalesunds Skoue Molde Her6 Lindaas residerende Kapellanembede SOO , ,69,7,0 6 7,6 6,09,0 6 Saaledes er : Uhaevet fra 6,69. Erstatning for 8. -,7.00 Tillæg for 8 -,0.6 Udbetalt i 8 6,09. Uhævet fra 8 -,0.7 7,6. - 7,6. Transport 6,09. T. Personlig Erstatning til Geistligheden -,0. Transport 6,.00 Anmærkning : Erstatningsbelöbene fordele sig saaledes: Sognepræsten til Askevold, Christie, for Aaret St. Jörgens Hospital i Bergen, Grönvold, for do.. - Sund; Greve, for do... -,8.,0.

26 A. Nr VI. Erstatning til Kirkerne. Transport 6,.00 -,62.2 Transport 92,8.2 Anmærkning: Erstatningsbelöbene fordele sig saaledes : Kirker. Uhacivet fra 6. Erstatning for 8. Tillæg for 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. Uhævet. Ore. Ore. Ore. Ore. Aa :-. :: 6 62 Aakre , Aaland : Aalesund ,0, 2,6 98 2, Aalfot , Aasen ,, 96 Agerö 2, Alstahaug (i Skogn) Alstahaug (i Helgeland) , Alten. 2 0, Alversund.... 6, Ankenæs 28, Arnefjord , 2 2,.-.-:. 2 2 Askevold. :; 0 Asköerr..., Aure,000 : 2 06,2 9, 2 06 Balorden.... 6, Bardo.... t 7 i 6 6 Beieren. e 99 2, Beitstaden... 0, Berg Bergens Domkirke 7 2..: 2 Korskirke Nykirke p 7 Birkeland....,: 0 2, Björnskind , 28 Bod 'z , 0 72 odö :.-.., 9 9 Literis ,69,6 89,6 09 8,9 2,896

27 2 A. Nr. 6. Kirker. Uhævet, fra 6. Erstatning. for 8. Tillæg for 8. Tilsamm en. Udbetalt i 8. ævet. Ore. ;Ore.,6 Transport 2,6 66 7,69, Bolsö ,9 Ore. 2, Ore. Borge..,,2 9, 6,0 9 Borgund 7 2,0,8 2 2, Brekke Bremanger Bremms Bremsnæs, , , Bruvig 8 9 Brönö 6 7, Budvig Buksms 9 7, 02 2,062, Bynæsset Bö (i Hyllestad) Bö (i Manger). Bö og Maims 9 28, , , Bogstad ,2 Bömmel, Dale , Davigen Dyrö. Dönnæs Edö Eid (i Fjælberg). Eid (i Romsdal) Eid (i Nordfjord) Erisfjord eller Sira Evindnæs Evindvig Fane Fitje Lindaas). Fitje (i Söndhordland). Fjeld... Fjertoft Fjælberg... Flakstad og Moskenæs Foldereid. Fosnæs. Fredö Fresvig. Frosten. 2, , , , , ,0 8, , Lateris I 8, 6,9 66,9 82,66 I 2,6 06 8,99 0

28 A. Nr Kirker. Uhævet fra 6. Erstatning for 8. Tillæg for 8. Tilsammen. 'Udbetalt i 8. Uhoevet. Ore. Ore. * Transport 8, 6,9 66,9 82,66 2,6 06 8,99 0 ruse örde ;.arstad ir e i r a n g e r ;ridskö kild eskaal ;rimsö lrj erde fladstad. 0 9, raven hind ern 2 8 irip ;rryten I aalandsdal Iadsel , Ialmö Ialse farmer Iammerfest ,28 0, lam m erö Iareid Iarham ,00 7,2 8,2 8 laus leen 0 0 Ieigö Iemnaas., ,2 9, 2 06 Ierlö , Ierö (i Helgeland) , 9, Ierö (i Söndmöre) ,2 92,0 9 levne og Vinje Iillesö literens ,92, ,92, ljörrendfjord loi (i Buksnaas).., ,0,76 6,76 7 8,28 2,88 loi (i Lödingen) Iolmedal (i Ytre Holmedal) loirnedal (i Skonevig) Ioperstad losanger Iove Lateris,9 76, 6, , 00 6,8,8

29 A. Nr. 6. Ulaævet fra 6. Erstatning for 8. Tillæg for 8. Udbetalt i 8. Kirker. Tilsammen. Uhævet Ore , , , Ore. 6, , 2, , , ,0 6,8 8 2, , Transport Husnæs. Hustad. Hyllestad Ibestad. Inderöens Jondal Jösund Karlsä Kaupanger Kinn Kirkebö. Kjerlingö Kjöllefjord Kleve.. Kolvereid Kornstad. Kvamsö. Kvernxs. Kvindherred Kvædfjord Ladvig. Ledingen Leganger Leinstranden Lekö. Lenvig Levanger Lexvigen Lindaas Lunke Lurö Lyngen Lyre Lödingen Maalselven Malangen Manger. Melhus. Melland Melö. Ore. ' Ore Lateris 8,7,9 98, 8,2,8,82 06

30 6.,8 2 2,86 7 2, , Udbetalt i 8. Kirker. Transport Mo Moster Mosvigen Myking. Mære.. Mögster. Naustdal Norddalen Norum. Nærö Nwsne Noesseby Nöstvig Onereim Opdal Os.. Osen. Rannees. Reisen Rissen. Roald. Roan Rugsund Rödven Rödö.. Rörstad. Rövde Saltdalen Samnanger Sand.. Sandnæs Sandö Agerö) Sandö (i Söndmöre Skatvold Skjerstad Skjervö Skonevig. Skoue. Sortland Stadsbygden Uheevet fra 6. 8, , Erstatning for 8., , , Tillæg for 8., Tilsammen. 8, ,72 9, ,2, ,, Uhævet., , z z Ore z Ore Lateris ;9,9 8,,0 82,89,8 *

31 28 A. Mr. 6. Uhcevet fra 6. Erstatning for 8. Tillæg for 8. Udbetalt i 8. Kirker. Tilsammen. Uhævet. Lateris 96 Ore , ,0 2 9,662, , , , ,00, z ,79,2, , ,06,9, ,,00,9 8,7 82, , ,8 7 9,89,, , ,79 0,9 Transport Stammes (i Alstahaug). Stamnæs Bruvig) Stangvig. Starem Stedje Stegen. Stiklestad Stoksund Stord ö en. Strandebarm Strand en. Strandvig Stödle. Sund. Sunelven Svanö Sveen. Sylte Sæbö Saeim Saevig Sökelven. Sörfjord en Sövde Tauen Thingvold Thjugum. Thjötö og Yivelstad Thorsken Throndenws. Thrænen Tranö Tromsösundet Tysnæs Udsire Ulfsten Yaagen Vaagsö Vaagö Vadsö Ore. GO z z

32 A. Nr. 6. Uhævet fra 6. Erstatning for 8. Tillæg for 8. Udbetalt i 8. Kirker. Tilsammen. Uhaevet. Ore Ore. 6 7 Ore Transport Valberg. Valestrand Vanelven Vangsnæs Varaldsö. Vardö Vatne. Vatsaas Vefring Vefsen Vemundsvig. Veran Vernæs Vestnæs Veö Vig (i Brönö). Vig Fosiiæs) Vigebygd Vigor. Vilnæs Vold Volden Ytterö en lenæs Öen Oie Ölve. Öre Örlandet og Næs Örskoug. Örsten Östensö Östereim Östervold Oxfjord. Öxnæs og Langenæs, o , , ,7, ,7, ,2 6,686 2, , ,2,, , ,7 0, ,,7,,2,62, 2,9 Ore z

33 - 0 A. Nr. 6. Saaledes er : Uhævet fra ,. Erstatning for 8 -,7. Tillæg for 8 -,. Udbetalt i 8,62.2 Uhævet fra 8. -,9.,2.02 -,2.02 Transport 92,8.2 VII, Inkassationssalarium til Skattefogden i Christiania -,02.6 Transport,2.8 Anmærkning: Se Særkontoen Udlaan mod Panteobligationer" under General-Balancen. Transport,2.8 VIII. Honorar til Diskonterings-Kommissionen. -,2.9 Transport 9,0.72 Anmærkning: Se Særkontoen Udlaan gjennem Laane- og Diskonterings-Commissionen i Christiania" under General-Balancen. Transport 9,0.72 Ix. Administrationsudgifter - 2,88. Samlet Udgift, Anmærkning: Udgifterne bestaa i: Gage til en Fuldmægtig Kr,0.00 Tillæg for Aaret 8.. 0,00 For Trykning og Indheftning af Regnskabet for 6 (00 Exemplarer) 0. For Anvisnings- og Brevblanketter 7. 2,88.

34 ANHANG.

35

36 A. Nr. 6. I. Kassebeholdning.... 8,682.6 Anmærkning: Kassebeholdningen, der udgjör Udgiftsrestancer,0. og Overskud,., indestod paa Folio ved Christiania Bankafdeling. II. Udgiftsrestancer..,0. A nmærkning: Restancerne bestaa i:. Erstatning til Geistligheden (se Side ). 2. Do. - Kirkerne (se Side ()..,0.6 -,9.

37 W

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865.

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865. C. NO 2. P. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1;1865. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. Antageligen har dette i Femaaret gaaet jevnt hvonel kun

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

NORGES HANDEL OG SKIBSFART

NORGES HANDEL OG SKIBSFART C. No. 3 a. UDDRAG. AF CONSULATBERETNINGER VEDKOMMENDE NORGES HANDEL OG SKIBSFART 1 AARET 1873. UDGIVEN AF DEPARTEMENTETIOR BETINDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET BTEENSKE BOGTRYKKEUI. 1874. C. No. 3. Consulatberetninger

Læs mere

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 1875. C. No. 6. BERETNING OM DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS FOR ÅARET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874. IIP,GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRË. CHRISTIANIA,

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Menons indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013

Menons indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013 RAPPORT indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013 MENON-PUBLIKASJON NR. 10/2013 Av Rasmus Bøgh Holmen Menon Business Economics RAPPORT Innhold 1. Hovedkonklusjoner...

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875.

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. xv. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. Til Hongen. Herved tillndcr jeg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m.

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere