Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013"

Transkript

1 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/ Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Beretning 4) Regnskab 5) Fastsættelse af kontingent 6) Indkomne forslag 7) Valg af: a. 2 personer til bestyrelsen b. 2 suppleanter c. revisor 8) Eventuelt 1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Torben Weber Andersen (Weber- Wellendorf). Torben blev valgt og kunne derefter konstatere at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 2) Valg af referent Bestyrelsen foreslog Peter Bentsen (smart42dk), som blev valgt. 3) Beretning Formanden Linda Hougaard (smart42) startede med en kort præsentation af bestyrelsen Lonni Almy (Almy) er bestyrelsens økonomidirektør og er den der har det økonomiske overblik i bestyrelsen Allan Christensen (Bageren) er bestyrelsens praktiske gris, og sørger desuden for at indkalde til minitræf på facebook og på hjemmesiden. Keld (Nuller) er bestyrelsens drengerøv, og er ham der står for messer og udstillinger som klubben deltager i. Bjarne (Buller) er ansvarlig for merchandise i foreningen. Herefter fortsatte Lindas beretning. Medlemsstatus Der er nu 577 betalende medlemmer i klubben, antallet er relativt stabilt hvis man ser over de sidste 3 år hvor tallet endte på de ca. 600 medlemmer, og mon ikke vi kommer derop igen inden vi går ind i Af andre spændende data så kan det oplyses at fordelingen mellem mænd og kvinder henholdsvis 74% mænd og 26% kvinder, hvilket må siges at være meget specielt for en bilklub. Geografisk er fordelingen mellem Jylland- Fyn og Sjælland næsten ligelig, da 55% af klubbens medlemmer er bosiddende på Jylland og Fyn og resten (45%) på Sjælland.

2 Rabataftalerne Det høje medlemsantal skyldes i høj grad klubbens mange rabataftaler for selv om medlemsantallet er stabilt så er der alligevel en stor udskiftning i medlemmerne. Men til et arrangement som smart meet så er størstedelen gamle kendinge, hvilket betyder at der er en stor den af de betalende medlemmer som er medlemmer af andre årsager end de arrangementer som klubben afholder. Med andre ord så må der være en del medlemmer som er medlem for at kunne benytte sig af disse aftaler. Klubben har pt. aftaler med ca. 25 forskellige firmaer, det er alt fra forsikringer, brændstof, service, reservedele, bilruder, Øl- Vin, Bilmåtter og meget mere. Bestyrelsen arbejder ikke målrettet med at finde disse rabataftaler, de fleste er kommet efter et godt stykke arbejde fra medlemmer. Aftalerne kan for nogle måske virke uinteressante, men medlemmerne har forskellige ønsker og når klubben bliver tilbudt en aftale så siger vi sjældent nej. Sponsoraftalerne Klubben har pt. 3 sponsor aftaler, dvs. firmaer som betaler et kontant beløb til klubben, det er Smart Danmark (Mercedes- Benz), Aros Forsikring og SmartCars. Disse kontante tilskud anvender vi til f.eks. smart meet eller fabriksturen. Klubben har fået henvendelser fra Kasinoer og andre firmaer som ikke direkte kan relateres til Smarten. Og i disse tilfælde har bestyrelsen afslået at gå ind i et samarbejde, så medlemmerne skal ikke forvente at blive mødt af en hjemmeside med blinkende reklamer for et online spil firma. Der var sidste år næsten en aftale i hus med Hessel om at klubben kunne få et kontant beløb ud over de rabat aftaler vi har. Men efter nogle kritiske kommentarer som grænsede til person hetz mod medarbejdere hos Hessel, valgte Hessel at trække tilbuddet tilbage. Vi ønsker ikke at give medlemmerne mundkurv på, men vil gerne opfordre til at tænke en gang ekstra inden der laves en bredside på nettet, da det jo kan have konsekvenser. Arrangementer 12 store arrangementer og ca. 60 minitræf er det blevet til i det forløbne år. Nogle arrangementer tager en del planlægning andre sørger vores samarbejdspartnere for, så vi evt. bare skal indsamle tilmeldinger. Uanset hvilket arrangement (næsten) støtter I alle op om klubbens arrangementer. Tak for det og tak for at I tager godt imod de nye medlemmer vi ser. HC Vestergaard Ved sidste generalforsamling blev der vedtaget en stigning i kontingentet på 60 kr. pr. medlem for at dække udgifterne i forbindelse med at lade klubbens medlemsregistrering og regnskabsfunktion overgå til Konsulentfirmaet H.C. Vestergaard (HCV). Planen var at HCV løbende kunne overtage flere opgaver som nyhedsbreve, pressemeddelelser, ugentlig telefontid til medlemmer, hjemmesidevedligehold og andre ad hoc opgaver. Oplægget var en udgift på ca kr. årligt svarende til ca. 11 timer om måneden eller ca. 90 kr. pr. medlem om året. Den aftale så vi i bestyrelsen frem til, da det jo alt andet lige vil give mere tid til de sjove opgaver som at lave træf, hente rabataftaler hjem mm. Men omkring oktober/november får vi besked om, at der er anvendt mere end 11 timer om måneden, og at det budgetterede tal ikke var med den årlige kontingentudskrivning samt årsregnskab. Det ender med at vi for 9 måneder i 2012 har betalt ca kr. omregnet til årsbasis vil det svare til ca kr. ca. 147 kr. pr. medlem. Det syntes vi som bestyrelse ikke rigtigt vi vil kunne forsvare overfor medlemmerne, da det jo ikke helt var det grundlag, der blev lavet afstemning om ved generalforsamlingen. Vi beslutter at opsige noget af engagementet med HCV, så de fra årsskiftet kun har med regnskab og bogføring at gøre. Vores budget til HCV er efterfølgende sat til kr. årligt, svarende til ca. 60 kr. pr medlem (det som kontingentet steg sidste år). Man kan jo altid give dem flere opgaver, men det koster hver gang vi gør det.

3 Merchandise Der blev i 2012 indkøbt rigtigt meget forskelligt merchandise. Jakker, USB- penne og meget mere. Vi besluttede som noget af det første at vi ikke kan sælge varer, der er på et fjernlager, så vi lavede salgskasser, som er med rundt i landet, når de, der har kasserne selv kommer rundt. Vi har endvidere købt en ny sending klubflag, som nu er til salg til medlemmerne, så man ikke længere skal være til et af de store træf, for at få et flag. I år har vi fået lavet nye klub t- shirts. De er lavet i 3 farver, så de kan mikses og matches med jakker og andet fra klub- shoppen Biludstillinger Til generalforsamlingen i 2010 var der en heftig debat omkring klubbens engagement i forbindelse med biludstillinger. Man kan se i referatet, at medlemmerne ikke havde den store begejstring for anvendelse af klubbens midler til denne type arrangementer. Der har dog været taget tilløb til at deltage i eksempelvis Biler i Bella, men er af uvisse årsager ikke blevet ført ud i livet. Da vi i bestyrelsen i efteråret lavede grundskifterne til årets program, blev F&F valgt som biludstilling. Dette blev meldt ud i forbindelse med udsendelse af medlemskort til At bestyrelsen så får en bredside 2 dage inde i Biler i Bella om at Swiftklubben havde fået vores stand 22 biler var klar og der manglede blot et banner. Den kritik er bestyrelsen ked af. Vi er lydhøre overfor konstruktiv kritik og forslag til arrangementer, men at tro et banner er nok til at udgøre en udstilling, er en smule naivt. Der er et stor arbejdet forbundet med at lave en udstilling. Der er hele koordinationen med at finde biler og få udstillerne informeret om små og store detaljer. Standen skal designes og til selve udstillingen skal den bygges op og alt skal på plads. Dertil er der logistik omkring selve deltagernes overnatning, bespisning mm. Standen er jo klubbens ansigt ud ad til og medlemmernes mulighed for at få vist deres smart frem. Til F&F var udstillerne trætte efter dagens arbejde. Jeg var selv omkring standen og så hvordan gæster blev mødt med åbne arme og spørgsmål blev besvaret med stor ivrighed. Så en biludstilling er mere end blot at skaffe et banner, der kan sættes op. Det er promovering af klubben og dens aktiviteter samt medlemmernes biler. Det er ikke et træf under tag der afholdes. Som formand er jeg stolt af det, der blev præsteret og præsenteret til F&F. Der var tænkt på de små og de store detaljer. Fra bestyrelsen skal lyde en tak til de, der stillede deres biler og tid til rådighed, tak til Skovbo for lån af møbler og tak til Leif og Susanne for deres gæstfrihed. Vi har i bestyrelsen endnu ikke taget stilling til deltagelse i fremtidige biludstillinger, men det er absolut ikke sidste gang vi skal deltage. Bestyrelsens arbejde Jeg vil gerne fortælle kort om det vi går og laver i bestyrelsen. Først vil jeg sige, at vi 5, der sidder i dag komplementerer hinanden godt. Der er forskellige kompetencer repræsenteret og vi har hvert vores område vi har ansvaret for. Vi håber, at vi kan få lov at fortsætte arbejdet efter generalforsamlingen, så vi kan opleve at få noget konsistens i jobbet. Bestyrelsesarbejdet er meget baseret på kommunikation med hinanden og med vores samarbejdspartnere. Vi holder bestyrelsesmøde på Skype hver 2. eller 3. Uge. Det lyder af meget, men der er nok at tale om. Går der for længe mellem møderne, bliver de lange og vi går død i dagsordenen. Dertil har vi holdt fysisk møde ca. hver 3. måned.

4 Andre opgaver vi har er blandt andet: Mail og telefon til samarbejdspartnere Kontrakter Møder med samarbejdspartnere Materialer, klubmaterialer mm. Indhold til hjemmeside Medlemsadministration mail, breve, medlemskort Det næste år Det vi allerede arbejder på, er at få økonomien stabiliseret. Vi bruger vores budget som rettesnor uden det skal resultere i en stillestående klub uden noget nyt at byde på. Meget af det vi laver er jo gentagelser. Smart meet, smart times, fabrikstur, minitræf etc. Det kan være svært at finde på noget nyt og det kan også være svært at tiltrække folk til det samme igen og igen. Det vi kommer til at arbejde på i det kommende år er fabriksturen, som er i september, smart meet og smart times til næste sommer. Hvad der kommer derimellem må vi se, efterhånden som mulighederne byder sig. Men mon ikke der bliver til en biludstilling eller 2 og mon ikke vi skal på besøg hos vores samarbejdspartnere og vores smart- venner i Tyskland? Jeg ved jo at Buller gerne vil en tur til Tyskland og have Glühwein igen til december, så en juletur bliver det sikkert også til. Dertil har vi vedligehold af vores rabataftaler, hjemmesiden, Facebook og salg af vores hapengut. Det lyder ikke af meget, men der er alligevel lidt mere end 2 timers arbejde forbundet med opgaverne og vi er klar til at forsætte arbejdet og den kurs vi har lagt. Tak til bestyrelsen for det store arbejde de har lagt i opgaverne og for klubben i det forløbne år. Tak til de frivillige, som stiller op, når vi spørger om hjælp. Der var ingen kommentarer til beretningen og den blev taget til efterretning. 4) Regnskab Regnskabet blev gennemgået af Lonnie Almy, som startede med at fortælle at samarbejdet med HC Vestergaard havde været rigtigt godt. Lonnie gennemgik de forskellige indtægter og udgifter. De største afvigelser er bestyrelsen og kørsel, og er et resultat af at bestyrelsen oftere mødes fysisk for at holde møder. Sekretariatet (HCV) er også en ny post som belaster regnskabet. (Se formanden beretning) smart meet var billigere sidste år, hvilket primært skyldes at der desværre ikke var så mange deltagere. smart times blev også en dyrere post end beregnet hvilket skyldes en fejlberegning på hotellet. Som det kan ses er klubben næsten startet forfra set ud fra en økonomisk vinkel, da kassebeholdningen var ca. 4000kr ved årsskiftet. Efter et resultat på ca. - 70tkr. Dertil kommer dog en del merchandise som repræsenterer en værdi, men ikke indført i regnskabet. Der var Ingen kommentarer til regnskabet. 5) Kontingent Bestyrelsen foreslog et kontingent på 300kr dvs. uændret. Lonnie redegjorde yderligere for det uændrede kontingent ved at gennemgå bestyrelsens budget for 2013 som viste et overskud på ca. 16tkr.

5 Jan H (JHN) foreslog at der skulle være et halvårligt kontingent på 150kr (halvdelen af det helårlige kontingent) Men da vedtægterne ikke åbner mulighed for andet end helårligt kontingent kunne dette ikke komme til behandling. Et kontingent på 300kr blev vedtaget. 6) Indkomne forslag Bestyrelsens forslag vedr. ændring af 1 (Se bilag A) Bestyrelsen foreslog at indføre en lille tilføjelse i vedtægterne jf. bilag A til referatet, som betyder at man ikke må bruge klubbens navn eller logo uden at bestyrelsen er informeret. Dette begrundes i at bestyrelsen gerne vil have mulighed for at skride ind hvis logo og klub anvendes i strid med de tanker og etiske rammer som bestyrelsen arbejder ud fra. Kim Pedersen (Pedersen) syndes ikke at man skal vedtage forslaget da han mener at det er for løst formuleret, det er ikke defineret hvornår man må og ikke. Må man f.eks. bruge flagene til minitræf? Søren Hansen (Nemesis): Skal der nu laves Copyright på logoet? Linda Hougaard (smart42): Man må selvfølgelig gerne bruge klubflaget til minitræf og andre spontane sammenkomster. Et eksempel hvor der kan være et problem er hvis der er nogle Smarter der involveres i noget gaderæs og politiet eller presse indblandes, hvis disse Smart ejere så siger at de kommer fra SKD, så er det et problem. Desuden er logoet godkendt af Mercedes- Benz Danmark da det er deres officielle smart- kontur der er brugt som udgangspunkt. Og denne tilladelse er kun givet til SKD. Anders (Blær- ært) kunne yderligere fortælle at det i princippet ikke er noget problem allerede nu, da klubben nu har eksisteret så lang tid at man har vundet hævd på både navn og logo. Peter Asmussen (Susan og Peter) Minitræf er jo i regi af klubben, så det er da ingen problem at måtte benytte klubflagene der. Forslaget blev sendt til afstemning ved håndsoprækning. Der var nogle få stemmer imod forslaget, men langt størstedelen stemte for forslaget. Forslaget blev vedtaget. Forslag fra Peter og Susan vedr. nedsat kontingent til en ekstra person i samme husstand. (se bilag B) Peter Asmussen (Susan og Peter) motiverede forslaget jf. bilag B. I princippet går det på at hvis man er 2 personer på forummet med forskellige forum navne, så er det kun den ene der har fuld læseadgang. Derfor foreslås at man kan få et ekstra login til samme husstand, og dette ekstra login selvfølgelig ikke har stemmeret. Prisen for dette medlemskab skulle være 150kr. Hvad er der indeholdt i dette ekstra medlemskab, skal de have medlemskort og breve m.m.? Dette rejste nogle spørgsmål fra salen om hvad der er indeholdt i det ekstra medlemskab, om man skal have ekstra medlemskort og breve og om man ikke i stedet for kunne kalde det et familiekontingent? Peter (Susan og Peter) Om det hedder det ene eller det andet er ikke vigtigt.. Linda Hougaard (smart42) I praksis forventes det ikke at det ekstra medlemskab udløser brev, medlemskort eller klistermærke med mere, men det handler udelukkende om at man har en ekstra fuld adgang til hjemmesiden. Kim Pedersen (Pedersen) Hvad med taleret, har man som ekstra medlem taleret og ret til at stille forslag til generalforsamlingen?

6 Kjeld Andersen (Kjovan) Kan tiltræde forslaget. Rabataftalerne udløser jo ikke dobbelt rabat. Håber dog det kan laves sådan at stemmeretten til generalforsamlingen kan overflyttes til ekstra medlemmet Søren Hansen (Nemesis) Vil det ikke blive for omkostningstungt for 150kr set det som at det kunne blive et stort arbejde for bestyrelsen. Flere udtrykte at de fandt forslaget som en god ide. John Jeppesen (Hvepsen) Syntes at Peter og Susanne skal trække forslaget og bede bestyrelsen om at arbejde med et forslag til en brugbar løsning, hvor det er beskrevet hvordan rettigheder m.v. kunne se ud. Linda Hougaard (smart42) Hvis man indføre et passivt medlemskab som ikke er afhængig af et normalt medlemskab så kunne det nemt være at man vil tabe penge på kontingenterne. Peter Asmussen (Peter og Susan) Forslaget trækkes, men ønsker at bestyrelsen vil arbejde videre med at finde en brugbar løsning. Jens Fossberg (Hoptimisten) Kunne bestyrelsen eventuelt nå dette arbejde inden årsskiftet og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling? Keld (Kjovan) Hvis ikke forslaget trækkes kunne man så vedtage forslaget og indstille bestyrelsen til at udforme detaljerne? Søren Hansen (Nemesis) Hvorfor er det lige man vil dette? Peter Asmussen (Susan Og Peter): Det er blandt andet for at nemmere at kunne følge med til forum, og nemt at se om man har læste alle indlæg eller ikke? Linda Hougaard (smart42) Det er forbundet med relativt store omkostninger at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Klaus Hansen (Klav) Kan man uden udgifter give et ekstra Log- in? Dirigenten - Forslaget er trukket, så der er ikke noget at stemme om, og bestyrelsen har udtalt at de vil arbejde med de grundlægende ønsker som ligger bag forslaget og så må man se om der skal vedtægtsændringer til som kan besluttes på en ekstraordinær GF eller vente til den ordinære GF ) Valg af personer: Valg af to medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen indstiller Bjarne (Buller) og Allan (Bageren) som pt. er medlem af bestyrelsen til bestyrelsen og de er begge villige til genvalg. Andre kandidater: Jesper Gade (Posttruckeren) som pt. er suppleant stiller op til bestyrelsen. Efter skriftlig afstemning blev resultatet som følger: Bjarne fik 56 stemmer Allan 55 stemmer Jesper fik 7 stemmer Dermed fortsætter Bjarne og Allan i bestyrelsen. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen indstillede Kim Pedersen (Pedersen) som første suppleant og Claus Reitoft (Reitoft) som anden suppleant.

7 Andre kandidater: John Jeppesen (Hvepsen) Jan Nøhr (JHN) Jesper Gade(Posttruckeren) Efter skriftlig afstemning blev resultatet som følger: Kim Pedersen (Pedersen) - 54 Claus Reitoft (Reitoft) - 26 John Jeppesen (Hvepsen) - 16 Jan Nøhr (JHN) - 1 Jesper (Post truckeren) - 21 Kim og Claus blev valgt som henholdsvis første og anden suppleant. Valg af revisor Bestyrelsen indstillede Jonna Nielsen (Jonna) Jonna blev valgt. 8) Eventuelt Der var ingen kommentarer fra forsamlingen. Torben Weber Andersen (Weber- Wellendorf) vil gerne takke bestyrelsen for det store arbejde den lægger i foreningen. Dirigenten kunne herefter konkludere dagsordenen udtømt, og takkede for god ro og orden og gav orden til Linda fra bestyrelsen Linda Hougaard (Smart42) takkede Torben for et godt og veludført arbejde, og ønskede samtidig de nyvalgte tillykke med valgene.

8 Bilag A Forslag til vedtægtsændring Bestyrelsen for smart klub danmark stiller forslag om indførsel af en præcisering i vedtægternes paragraf 1 omkring klubbens navn og logo. Nuværende ordlyd i paragraf 1 Klubbens navn er "smart klub danmark". Klubben har hjemsted i den til enhver tid værende formands hjemstedskommune. Klubbens adresse er den til enhver tid værende formands adresse. Forslag til ændring af paragraf 1 Klubbens navn er "smart klub danmark". Klubbens navn og logo må kun benyttes i forbindelse med arrangementer, godkendt af bestyrelsen. Klubben har hjemsted i den til enhver tid værende formands hjemstedskommune. Klubbens adresse er den til enhver tid værende formands adresse. Begrundelse Bestyrelsen ønsker at kunne beskytte klubbens navn og logo, så ikke 3. part misbruger klubbens navn og logo i forbindelse med arrangementer og tiltag udenom klubben. På bestyrelsens vegne Linda Hougaard Bentsen Formand, smart klub danmark

9 Bilag B Forslag til vedtægtsændring: fra susanogpeter medl. Nr 24 den 11/ Medlemskab Enhver med interesse for smart bilen kan, mod at betale et kontingent, blive medlem af smart klub danmark. Et medlemskab udløser en stemme ved generalforsamlingen. Ekstramedlemsskab har ikke stemmeret. Indmeldelse kan ske via klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer, der vil udmeldes, kan meddele dette til bestyrelsen, hvorefter deres rettigheder i klub- regi ophører ved udgangen af kontingentåret. 4. Kontingent Kontingentet er helårligt og forfalder pr. 1. januar. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Der kan oprettes ét ekstramedlemskab i samme husstand til ½ kontingent. Ved indmeldelse i klubben betales fuldt kontingent for det pågældende kalenderår. Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr som fastsættes på generalforsamlingen. Ved kontingentrestance ud over en måned, for hvilket der er rykket en gang, fortabes medlemskabet. Ekstramedlemsskabet vil altid fortabes først. Ved genindmeldelse gælder de normale regler for indmeldelse i klubben. Udmeldte og ekskluderede medlemmer har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent. Begrundelse: I nogle husstande vil flere gerne følge med i alle indlæg på FORUM, men syntes 2 almindelige medlemsskaber er for dyrt. Ved at oprette et ekstramedlemsskab til ½ pris er det sandsynligt at der vil komme flere betalende medlemmer, der vil sandsynligvis også være nogle der i dag har 2 medlemsskaber som vil ændre deres medlemskab til den evt. nye ordning. Økonomisk er det sandsynligvis neutralt. Med venlig hilsen Susan og Peter Asmussen Medl. Nr 24

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Bestyrelse: Formand Kenneth Fritze Flink Kasserer Bo Grubbe Jensen Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen Bestyrelsesmedlem Lasse Andersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere