Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013"

Transkript

1 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/ Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Beretning 4) Regnskab 5) Fastsættelse af kontingent 6) Indkomne forslag 7) Valg af: a. 2 personer til bestyrelsen b. 2 suppleanter c. revisor 8) Eventuelt 1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Torben Weber Andersen (Weber- Wellendorf). Torben blev valgt og kunne derefter konstatere at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 2) Valg af referent Bestyrelsen foreslog Peter Bentsen (smart42dk), som blev valgt. 3) Beretning Formanden Linda Hougaard (smart42) startede med en kort præsentation af bestyrelsen Lonni Almy (Almy) er bestyrelsens økonomidirektør og er den der har det økonomiske overblik i bestyrelsen Allan Christensen (Bageren) er bestyrelsens praktiske gris, og sørger desuden for at indkalde til minitræf på facebook og på hjemmesiden. Keld (Nuller) er bestyrelsens drengerøv, og er ham der står for messer og udstillinger som klubben deltager i. Bjarne (Buller) er ansvarlig for merchandise i foreningen. Herefter fortsatte Lindas beretning. Medlemsstatus Der er nu 577 betalende medlemmer i klubben, antallet er relativt stabilt hvis man ser over de sidste 3 år hvor tallet endte på de ca. 600 medlemmer, og mon ikke vi kommer derop igen inden vi går ind i Af andre spændende data så kan det oplyses at fordelingen mellem mænd og kvinder henholdsvis 74% mænd og 26% kvinder, hvilket må siges at være meget specielt for en bilklub. Geografisk er fordelingen mellem Jylland- Fyn og Sjælland næsten ligelig, da 55% af klubbens medlemmer er bosiddende på Jylland og Fyn og resten (45%) på Sjælland.

2 Rabataftalerne Det høje medlemsantal skyldes i høj grad klubbens mange rabataftaler for selv om medlemsantallet er stabilt så er der alligevel en stor udskiftning i medlemmerne. Men til et arrangement som smart meet så er størstedelen gamle kendinge, hvilket betyder at der er en stor den af de betalende medlemmer som er medlemmer af andre årsager end de arrangementer som klubben afholder. Med andre ord så må der være en del medlemmer som er medlem for at kunne benytte sig af disse aftaler. Klubben har pt. aftaler med ca. 25 forskellige firmaer, det er alt fra forsikringer, brændstof, service, reservedele, bilruder, Øl- Vin, Bilmåtter og meget mere. Bestyrelsen arbejder ikke målrettet med at finde disse rabataftaler, de fleste er kommet efter et godt stykke arbejde fra medlemmer. Aftalerne kan for nogle måske virke uinteressante, men medlemmerne har forskellige ønsker og når klubben bliver tilbudt en aftale så siger vi sjældent nej. Sponsoraftalerne Klubben har pt. 3 sponsor aftaler, dvs. firmaer som betaler et kontant beløb til klubben, det er Smart Danmark (Mercedes- Benz), Aros Forsikring og SmartCars. Disse kontante tilskud anvender vi til f.eks. smart meet eller fabriksturen. Klubben har fået henvendelser fra Kasinoer og andre firmaer som ikke direkte kan relateres til Smarten. Og i disse tilfælde har bestyrelsen afslået at gå ind i et samarbejde, så medlemmerne skal ikke forvente at blive mødt af en hjemmeside med blinkende reklamer for et online spil firma. Der var sidste år næsten en aftale i hus med Hessel om at klubben kunne få et kontant beløb ud over de rabat aftaler vi har. Men efter nogle kritiske kommentarer som grænsede til person hetz mod medarbejdere hos Hessel, valgte Hessel at trække tilbuddet tilbage. Vi ønsker ikke at give medlemmerne mundkurv på, men vil gerne opfordre til at tænke en gang ekstra inden der laves en bredside på nettet, da det jo kan have konsekvenser. Arrangementer 12 store arrangementer og ca. 60 minitræf er det blevet til i det forløbne år. Nogle arrangementer tager en del planlægning andre sørger vores samarbejdspartnere for, så vi evt. bare skal indsamle tilmeldinger. Uanset hvilket arrangement (næsten) støtter I alle op om klubbens arrangementer. Tak for det og tak for at I tager godt imod de nye medlemmer vi ser. HC Vestergaard Ved sidste generalforsamling blev der vedtaget en stigning i kontingentet på 60 kr. pr. medlem for at dække udgifterne i forbindelse med at lade klubbens medlemsregistrering og regnskabsfunktion overgå til Konsulentfirmaet H.C. Vestergaard (HCV). Planen var at HCV løbende kunne overtage flere opgaver som nyhedsbreve, pressemeddelelser, ugentlig telefontid til medlemmer, hjemmesidevedligehold og andre ad hoc opgaver. Oplægget var en udgift på ca kr. årligt svarende til ca. 11 timer om måneden eller ca. 90 kr. pr. medlem om året. Den aftale så vi i bestyrelsen frem til, da det jo alt andet lige vil give mere tid til de sjove opgaver som at lave træf, hente rabataftaler hjem mm. Men omkring oktober/november får vi besked om, at der er anvendt mere end 11 timer om måneden, og at det budgetterede tal ikke var med den årlige kontingentudskrivning samt årsregnskab. Det ender med at vi for 9 måneder i 2012 har betalt ca kr. omregnet til årsbasis vil det svare til ca kr. ca. 147 kr. pr. medlem. Det syntes vi som bestyrelse ikke rigtigt vi vil kunne forsvare overfor medlemmerne, da det jo ikke helt var det grundlag, der blev lavet afstemning om ved generalforsamlingen. Vi beslutter at opsige noget af engagementet med HCV, så de fra årsskiftet kun har med regnskab og bogføring at gøre. Vores budget til HCV er efterfølgende sat til kr. årligt, svarende til ca. 60 kr. pr medlem (det som kontingentet steg sidste år). Man kan jo altid give dem flere opgaver, men det koster hver gang vi gør det.

3 Merchandise Der blev i 2012 indkøbt rigtigt meget forskelligt merchandise. Jakker, USB- penne og meget mere. Vi besluttede som noget af det første at vi ikke kan sælge varer, der er på et fjernlager, så vi lavede salgskasser, som er med rundt i landet, når de, der har kasserne selv kommer rundt. Vi har endvidere købt en ny sending klubflag, som nu er til salg til medlemmerne, så man ikke længere skal være til et af de store træf, for at få et flag. I år har vi fået lavet nye klub t- shirts. De er lavet i 3 farver, så de kan mikses og matches med jakker og andet fra klub- shoppen Biludstillinger Til generalforsamlingen i 2010 var der en heftig debat omkring klubbens engagement i forbindelse med biludstillinger. Man kan se i referatet, at medlemmerne ikke havde den store begejstring for anvendelse af klubbens midler til denne type arrangementer. Der har dog været taget tilløb til at deltage i eksempelvis Biler i Bella, men er af uvisse årsager ikke blevet ført ud i livet. Da vi i bestyrelsen i efteråret lavede grundskifterne til årets program, blev F&F valgt som biludstilling. Dette blev meldt ud i forbindelse med udsendelse af medlemskort til At bestyrelsen så får en bredside 2 dage inde i Biler i Bella om at Swiftklubben havde fået vores stand 22 biler var klar og der manglede blot et banner. Den kritik er bestyrelsen ked af. Vi er lydhøre overfor konstruktiv kritik og forslag til arrangementer, men at tro et banner er nok til at udgøre en udstilling, er en smule naivt. Der er et stor arbejdet forbundet med at lave en udstilling. Der er hele koordinationen med at finde biler og få udstillerne informeret om små og store detaljer. Standen skal designes og til selve udstillingen skal den bygges op og alt skal på plads. Dertil er der logistik omkring selve deltagernes overnatning, bespisning mm. Standen er jo klubbens ansigt ud ad til og medlemmernes mulighed for at få vist deres smart frem. Til F&F var udstillerne trætte efter dagens arbejde. Jeg var selv omkring standen og så hvordan gæster blev mødt med åbne arme og spørgsmål blev besvaret med stor ivrighed. Så en biludstilling er mere end blot at skaffe et banner, der kan sættes op. Det er promovering af klubben og dens aktiviteter samt medlemmernes biler. Det er ikke et træf under tag der afholdes. Som formand er jeg stolt af det, der blev præsteret og præsenteret til F&F. Der var tænkt på de små og de store detaljer. Fra bestyrelsen skal lyde en tak til de, der stillede deres biler og tid til rådighed, tak til Skovbo for lån af møbler og tak til Leif og Susanne for deres gæstfrihed. Vi har i bestyrelsen endnu ikke taget stilling til deltagelse i fremtidige biludstillinger, men det er absolut ikke sidste gang vi skal deltage. Bestyrelsens arbejde Jeg vil gerne fortælle kort om det vi går og laver i bestyrelsen. Først vil jeg sige, at vi 5, der sidder i dag komplementerer hinanden godt. Der er forskellige kompetencer repræsenteret og vi har hvert vores område vi har ansvaret for. Vi håber, at vi kan få lov at fortsætte arbejdet efter generalforsamlingen, så vi kan opleve at få noget konsistens i jobbet. Bestyrelsesarbejdet er meget baseret på kommunikation med hinanden og med vores samarbejdspartnere. Vi holder bestyrelsesmøde på Skype hver 2. eller 3. Uge. Det lyder af meget, men der er nok at tale om. Går der for længe mellem møderne, bliver de lange og vi går død i dagsordenen. Dertil har vi holdt fysisk møde ca. hver 3. måned.

4 Andre opgaver vi har er blandt andet: Mail og telefon til samarbejdspartnere Kontrakter Møder med samarbejdspartnere Materialer, klubmaterialer mm. Indhold til hjemmeside Medlemsadministration mail, breve, medlemskort Det næste år Det vi allerede arbejder på, er at få økonomien stabiliseret. Vi bruger vores budget som rettesnor uden det skal resultere i en stillestående klub uden noget nyt at byde på. Meget af det vi laver er jo gentagelser. Smart meet, smart times, fabrikstur, minitræf etc. Det kan være svært at finde på noget nyt og det kan også være svært at tiltrække folk til det samme igen og igen. Det vi kommer til at arbejde på i det kommende år er fabriksturen, som er i september, smart meet og smart times til næste sommer. Hvad der kommer derimellem må vi se, efterhånden som mulighederne byder sig. Men mon ikke der bliver til en biludstilling eller 2 og mon ikke vi skal på besøg hos vores samarbejdspartnere og vores smart- venner i Tyskland? Jeg ved jo at Buller gerne vil en tur til Tyskland og have Glühwein igen til december, så en juletur bliver det sikkert også til. Dertil har vi vedligehold af vores rabataftaler, hjemmesiden, Facebook og salg af vores hapengut. Det lyder ikke af meget, men der er alligevel lidt mere end 2 timers arbejde forbundet med opgaverne og vi er klar til at forsætte arbejdet og den kurs vi har lagt. Tak til bestyrelsen for det store arbejde de har lagt i opgaverne og for klubben i det forløbne år. Tak til de frivillige, som stiller op, når vi spørger om hjælp. Der var ingen kommentarer til beretningen og den blev taget til efterretning. 4) Regnskab Regnskabet blev gennemgået af Lonnie Almy, som startede med at fortælle at samarbejdet med HC Vestergaard havde været rigtigt godt. Lonnie gennemgik de forskellige indtægter og udgifter. De største afvigelser er bestyrelsen og kørsel, og er et resultat af at bestyrelsen oftere mødes fysisk for at holde møder. Sekretariatet (HCV) er også en ny post som belaster regnskabet. (Se formanden beretning) smart meet var billigere sidste år, hvilket primært skyldes at der desværre ikke var så mange deltagere. smart times blev også en dyrere post end beregnet hvilket skyldes en fejlberegning på hotellet. Som det kan ses er klubben næsten startet forfra set ud fra en økonomisk vinkel, da kassebeholdningen var ca. 4000kr ved årsskiftet. Efter et resultat på ca. - 70tkr. Dertil kommer dog en del merchandise som repræsenterer en værdi, men ikke indført i regnskabet. Der var Ingen kommentarer til regnskabet. 5) Kontingent Bestyrelsen foreslog et kontingent på 300kr dvs. uændret. Lonnie redegjorde yderligere for det uændrede kontingent ved at gennemgå bestyrelsens budget for 2013 som viste et overskud på ca. 16tkr.

5 Jan H (JHN) foreslog at der skulle være et halvårligt kontingent på 150kr (halvdelen af det helårlige kontingent) Men da vedtægterne ikke åbner mulighed for andet end helårligt kontingent kunne dette ikke komme til behandling. Et kontingent på 300kr blev vedtaget. 6) Indkomne forslag Bestyrelsens forslag vedr. ændring af 1 (Se bilag A) Bestyrelsen foreslog at indføre en lille tilføjelse i vedtægterne jf. bilag A til referatet, som betyder at man ikke må bruge klubbens navn eller logo uden at bestyrelsen er informeret. Dette begrundes i at bestyrelsen gerne vil have mulighed for at skride ind hvis logo og klub anvendes i strid med de tanker og etiske rammer som bestyrelsen arbejder ud fra. Kim Pedersen (Pedersen) syndes ikke at man skal vedtage forslaget da han mener at det er for løst formuleret, det er ikke defineret hvornår man må og ikke. Må man f.eks. bruge flagene til minitræf? Søren Hansen (Nemesis): Skal der nu laves Copyright på logoet? Linda Hougaard (smart42): Man må selvfølgelig gerne bruge klubflaget til minitræf og andre spontane sammenkomster. Et eksempel hvor der kan være et problem er hvis der er nogle Smarter der involveres i noget gaderæs og politiet eller presse indblandes, hvis disse Smart ejere så siger at de kommer fra SKD, så er det et problem. Desuden er logoet godkendt af Mercedes- Benz Danmark da det er deres officielle smart- kontur der er brugt som udgangspunkt. Og denne tilladelse er kun givet til SKD. Anders (Blær- ært) kunne yderligere fortælle at det i princippet ikke er noget problem allerede nu, da klubben nu har eksisteret så lang tid at man har vundet hævd på både navn og logo. Peter Asmussen (Susan og Peter) Minitræf er jo i regi af klubben, så det er da ingen problem at måtte benytte klubflagene der. Forslaget blev sendt til afstemning ved håndsoprækning. Der var nogle få stemmer imod forslaget, men langt størstedelen stemte for forslaget. Forslaget blev vedtaget. Forslag fra Peter og Susan vedr. nedsat kontingent til en ekstra person i samme husstand. (se bilag B) Peter Asmussen (Susan og Peter) motiverede forslaget jf. bilag B. I princippet går det på at hvis man er 2 personer på forummet med forskellige forum navne, så er det kun den ene der har fuld læseadgang. Derfor foreslås at man kan få et ekstra login til samme husstand, og dette ekstra login selvfølgelig ikke har stemmeret. Prisen for dette medlemskab skulle være 150kr. Hvad er der indeholdt i dette ekstra medlemskab, skal de have medlemskort og breve m.m.? Dette rejste nogle spørgsmål fra salen om hvad der er indeholdt i det ekstra medlemskab, om man skal have ekstra medlemskort og breve og om man ikke i stedet for kunne kalde det et familiekontingent? Peter (Susan og Peter) Om det hedder det ene eller det andet er ikke vigtigt.. Linda Hougaard (smart42) I praksis forventes det ikke at det ekstra medlemskab udløser brev, medlemskort eller klistermærke med mere, men det handler udelukkende om at man har en ekstra fuld adgang til hjemmesiden. Kim Pedersen (Pedersen) Hvad med taleret, har man som ekstra medlem taleret og ret til at stille forslag til generalforsamlingen?

6 Kjeld Andersen (Kjovan) Kan tiltræde forslaget. Rabataftalerne udløser jo ikke dobbelt rabat. Håber dog det kan laves sådan at stemmeretten til generalforsamlingen kan overflyttes til ekstra medlemmet Søren Hansen (Nemesis) Vil det ikke blive for omkostningstungt for 150kr set det som at det kunne blive et stort arbejde for bestyrelsen. Flere udtrykte at de fandt forslaget som en god ide. John Jeppesen (Hvepsen) Syntes at Peter og Susanne skal trække forslaget og bede bestyrelsen om at arbejde med et forslag til en brugbar løsning, hvor det er beskrevet hvordan rettigheder m.v. kunne se ud. Linda Hougaard (smart42) Hvis man indføre et passivt medlemskab som ikke er afhængig af et normalt medlemskab så kunne det nemt være at man vil tabe penge på kontingenterne. Peter Asmussen (Peter og Susan) Forslaget trækkes, men ønsker at bestyrelsen vil arbejde videre med at finde en brugbar løsning. Jens Fossberg (Hoptimisten) Kunne bestyrelsen eventuelt nå dette arbejde inden årsskiftet og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling? Keld (Kjovan) Hvis ikke forslaget trækkes kunne man så vedtage forslaget og indstille bestyrelsen til at udforme detaljerne? Søren Hansen (Nemesis) Hvorfor er det lige man vil dette? Peter Asmussen (Susan Og Peter): Det er blandt andet for at nemmere at kunne følge med til forum, og nemt at se om man har læste alle indlæg eller ikke? Linda Hougaard (smart42) Det er forbundet med relativt store omkostninger at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Klaus Hansen (Klav) Kan man uden udgifter give et ekstra Log- in? Dirigenten - Forslaget er trukket, så der er ikke noget at stemme om, og bestyrelsen har udtalt at de vil arbejde med de grundlægende ønsker som ligger bag forslaget og så må man se om der skal vedtægtsændringer til som kan besluttes på en ekstraordinær GF eller vente til den ordinære GF ) Valg af personer: Valg af to medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen indstiller Bjarne (Buller) og Allan (Bageren) som pt. er medlem af bestyrelsen til bestyrelsen og de er begge villige til genvalg. Andre kandidater: Jesper Gade (Posttruckeren) som pt. er suppleant stiller op til bestyrelsen. Efter skriftlig afstemning blev resultatet som følger: Bjarne fik 56 stemmer Allan 55 stemmer Jesper fik 7 stemmer Dermed fortsætter Bjarne og Allan i bestyrelsen. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen indstillede Kim Pedersen (Pedersen) som første suppleant og Claus Reitoft (Reitoft) som anden suppleant.

7 Andre kandidater: John Jeppesen (Hvepsen) Jan Nøhr (JHN) Jesper Gade(Posttruckeren) Efter skriftlig afstemning blev resultatet som følger: Kim Pedersen (Pedersen) - 54 Claus Reitoft (Reitoft) - 26 John Jeppesen (Hvepsen) - 16 Jan Nøhr (JHN) - 1 Jesper (Post truckeren) - 21 Kim og Claus blev valgt som henholdsvis første og anden suppleant. Valg af revisor Bestyrelsen indstillede Jonna Nielsen (Jonna) Jonna blev valgt. 8) Eventuelt Der var ingen kommentarer fra forsamlingen. Torben Weber Andersen (Weber- Wellendorf) vil gerne takke bestyrelsen for det store arbejde den lægger i foreningen. Dirigenten kunne herefter konkludere dagsordenen udtømt, og takkede for god ro og orden og gav orden til Linda fra bestyrelsen Linda Hougaard (Smart42) takkede Torben for et godt og veludført arbejde, og ønskede samtidig de nyvalgte tillykke med valgene.

8 Bilag A Forslag til vedtægtsændring Bestyrelsen for smart klub danmark stiller forslag om indførsel af en præcisering i vedtægternes paragraf 1 omkring klubbens navn og logo. Nuværende ordlyd i paragraf 1 Klubbens navn er "smart klub danmark". Klubben har hjemsted i den til enhver tid værende formands hjemstedskommune. Klubbens adresse er den til enhver tid værende formands adresse. Forslag til ændring af paragraf 1 Klubbens navn er "smart klub danmark". Klubbens navn og logo må kun benyttes i forbindelse med arrangementer, godkendt af bestyrelsen. Klubben har hjemsted i den til enhver tid værende formands hjemstedskommune. Klubbens adresse er den til enhver tid værende formands adresse. Begrundelse Bestyrelsen ønsker at kunne beskytte klubbens navn og logo, så ikke 3. part misbruger klubbens navn og logo i forbindelse med arrangementer og tiltag udenom klubben. På bestyrelsens vegne Linda Hougaard Bentsen Formand, smart klub danmark

9 Bilag B Forslag til vedtægtsændring: fra susanogpeter medl. Nr 24 den 11/ Medlemskab Enhver med interesse for smart bilen kan, mod at betale et kontingent, blive medlem af smart klub danmark. Et medlemskab udløser en stemme ved generalforsamlingen. Ekstramedlemsskab har ikke stemmeret. Indmeldelse kan ske via klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer, der vil udmeldes, kan meddele dette til bestyrelsen, hvorefter deres rettigheder i klub- regi ophører ved udgangen af kontingentåret. 4. Kontingent Kontingentet er helårligt og forfalder pr. 1. januar. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Der kan oprettes ét ekstramedlemskab i samme husstand til ½ kontingent. Ved indmeldelse i klubben betales fuldt kontingent for det pågældende kalenderår. Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr som fastsættes på generalforsamlingen. Ved kontingentrestance ud over en måned, for hvilket der er rykket en gang, fortabes medlemskabet. Ekstramedlemsskabet vil altid fortabes først. Ved genindmeldelse gælder de normale regler for indmeldelse i klubben. Udmeldte og ekskluderede medlemmer har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent. Begrundelse: I nogle husstande vil flere gerne følge med i alle indlæg på FORUM, men syntes 2 almindelige medlemsskaber er for dyrt. Ved at oprette et ekstramedlemsskab til ½ pris er det sandsynligt at der vil komme flere betalende medlemmer, der vil sandsynligvis også være nogle der i dag har 2 medlemsskaber som vil ændre deres medlemskab til den evt. nye ordning. Økonomisk er det sandsynligvis neutralt. Med venlig hilsen Susan og Peter Asmussen Medl. Nr 24

Karin Caspersen blev foreslået og valgt. Karin kunne fastslå at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtige.

Karin Caspersen blev foreslået og valgt. Karin kunne fastslå at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtige. Referat fra generalforsamling i. Lørdag den 29.august på Højbjergbanen ved Odense. Referent Linda Hougaard Bentsen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning 4. Regnskab 5. Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG

FOTOKLUBBEN KRONBORG FOTOKLUBBEN KRONBORG Vedtægter 1 Navn Klubbens navn er: FOTOKLUBBEN KRONBORG. 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering. Klubben favner bredt - så alle kan være med - og udøver

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014.

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag fremsat af den siddende bestyrelse v/ Erling Klysner. Forslag 1: Ændringer af DBSs vedtægter Begrundelse: I 2013

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 Sidst justeret ved en ordinær generalforsamling 21. januar 2016. Side 1 af 5 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter.

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter. Vedtægter. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for den Gamle Danske Spids (GDS) 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner

Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner 1 Foreningens navn Foreningens navn er Orlogsskibet Hummerens Venner. 2 Foreningens hjemsted Foreningens hjemsted er Køge kommune. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

landsdelen, at udpege medlemmer til Nakskov Handel & Erhvervs Understøttelsesfond og Lolland Handelsskoles uddannelses- og udviklingsfond.

landsdelen, at udpege medlemmer til Nakskov Handel & Erhvervs Understøttelsesfond og Lolland Handelsskoles uddannelses- og udviklingsfond. Navn og formål 1. Foreningens navn er Foreningen Nakskov Handel og Erhverv. Den er stiftet den 23. november 1877 i Nakskov. Foreningens hjemsted er Lolland Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at varetage

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere