Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013"

Transkript

1 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/ Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Beretning 4) Regnskab 5) Fastsættelse af kontingent 6) Indkomne forslag 7) Valg af: a. 2 personer til bestyrelsen b. 2 suppleanter c. revisor 8) Eventuelt 1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Torben Weber Andersen (Weber- Wellendorf). Torben blev valgt og kunne derefter konstatere at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 2) Valg af referent Bestyrelsen foreslog Peter Bentsen (smart42dk), som blev valgt. 3) Beretning Formanden Linda Hougaard (smart42) startede med en kort præsentation af bestyrelsen Lonni Almy (Almy) er bestyrelsens økonomidirektør og er den der har det økonomiske overblik i bestyrelsen Allan Christensen (Bageren) er bestyrelsens praktiske gris, og sørger desuden for at indkalde til minitræf på facebook og på hjemmesiden. Keld (Nuller) er bestyrelsens drengerøv, og er ham der står for messer og udstillinger som klubben deltager i. Bjarne (Buller) er ansvarlig for merchandise i foreningen. Herefter fortsatte Lindas beretning. Medlemsstatus Der er nu 577 betalende medlemmer i klubben, antallet er relativt stabilt hvis man ser over de sidste 3 år hvor tallet endte på de ca. 600 medlemmer, og mon ikke vi kommer derop igen inden vi går ind i Af andre spændende data så kan det oplyses at fordelingen mellem mænd og kvinder henholdsvis 74% mænd og 26% kvinder, hvilket må siges at være meget specielt for en bilklub. Geografisk er fordelingen mellem Jylland- Fyn og Sjælland næsten ligelig, da 55% af klubbens medlemmer er bosiddende på Jylland og Fyn og resten (45%) på Sjælland.

2 Rabataftalerne Det høje medlemsantal skyldes i høj grad klubbens mange rabataftaler for selv om medlemsantallet er stabilt så er der alligevel en stor udskiftning i medlemmerne. Men til et arrangement som smart meet så er størstedelen gamle kendinge, hvilket betyder at der er en stor den af de betalende medlemmer som er medlemmer af andre årsager end de arrangementer som klubben afholder. Med andre ord så må der være en del medlemmer som er medlem for at kunne benytte sig af disse aftaler. Klubben har pt. aftaler med ca. 25 forskellige firmaer, det er alt fra forsikringer, brændstof, service, reservedele, bilruder, Øl- Vin, Bilmåtter og meget mere. Bestyrelsen arbejder ikke målrettet med at finde disse rabataftaler, de fleste er kommet efter et godt stykke arbejde fra medlemmer. Aftalerne kan for nogle måske virke uinteressante, men medlemmerne har forskellige ønsker og når klubben bliver tilbudt en aftale så siger vi sjældent nej. Sponsoraftalerne Klubben har pt. 3 sponsor aftaler, dvs. firmaer som betaler et kontant beløb til klubben, det er Smart Danmark (Mercedes- Benz), Aros Forsikring og SmartCars. Disse kontante tilskud anvender vi til f.eks. smart meet eller fabriksturen. Klubben har fået henvendelser fra Kasinoer og andre firmaer som ikke direkte kan relateres til Smarten. Og i disse tilfælde har bestyrelsen afslået at gå ind i et samarbejde, så medlemmerne skal ikke forvente at blive mødt af en hjemmeside med blinkende reklamer for et online spil firma. Der var sidste år næsten en aftale i hus med Hessel om at klubben kunne få et kontant beløb ud over de rabat aftaler vi har. Men efter nogle kritiske kommentarer som grænsede til person hetz mod medarbejdere hos Hessel, valgte Hessel at trække tilbuddet tilbage. Vi ønsker ikke at give medlemmerne mundkurv på, men vil gerne opfordre til at tænke en gang ekstra inden der laves en bredside på nettet, da det jo kan have konsekvenser. Arrangementer 12 store arrangementer og ca. 60 minitræf er det blevet til i det forløbne år. Nogle arrangementer tager en del planlægning andre sørger vores samarbejdspartnere for, så vi evt. bare skal indsamle tilmeldinger. Uanset hvilket arrangement (næsten) støtter I alle op om klubbens arrangementer. Tak for det og tak for at I tager godt imod de nye medlemmer vi ser. HC Vestergaard Ved sidste generalforsamling blev der vedtaget en stigning i kontingentet på 60 kr. pr. medlem for at dække udgifterne i forbindelse med at lade klubbens medlemsregistrering og regnskabsfunktion overgå til Konsulentfirmaet H.C. Vestergaard (HCV). Planen var at HCV løbende kunne overtage flere opgaver som nyhedsbreve, pressemeddelelser, ugentlig telefontid til medlemmer, hjemmesidevedligehold og andre ad hoc opgaver. Oplægget var en udgift på ca kr. årligt svarende til ca. 11 timer om måneden eller ca. 90 kr. pr. medlem om året. Den aftale så vi i bestyrelsen frem til, da det jo alt andet lige vil give mere tid til de sjove opgaver som at lave træf, hente rabataftaler hjem mm. Men omkring oktober/november får vi besked om, at der er anvendt mere end 11 timer om måneden, og at det budgetterede tal ikke var med den årlige kontingentudskrivning samt årsregnskab. Det ender med at vi for 9 måneder i 2012 har betalt ca kr. omregnet til årsbasis vil det svare til ca kr. ca. 147 kr. pr. medlem. Det syntes vi som bestyrelse ikke rigtigt vi vil kunne forsvare overfor medlemmerne, da det jo ikke helt var det grundlag, der blev lavet afstemning om ved generalforsamlingen. Vi beslutter at opsige noget af engagementet med HCV, så de fra årsskiftet kun har med regnskab og bogføring at gøre. Vores budget til HCV er efterfølgende sat til kr. årligt, svarende til ca. 60 kr. pr medlem (det som kontingentet steg sidste år). Man kan jo altid give dem flere opgaver, men det koster hver gang vi gør det.

3 Merchandise Der blev i 2012 indkøbt rigtigt meget forskelligt merchandise. Jakker, USB- penne og meget mere. Vi besluttede som noget af det første at vi ikke kan sælge varer, der er på et fjernlager, så vi lavede salgskasser, som er med rundt i landet, når de, der har kasserne selv kommer rundt. Vi har endvidere købt en ny sending klubflag, som nu er til salg til medlemmerne, så man ikke længere skal være til et af de store træf, for at få et flag. I år har vi fået lavet nye klub t- shirts. De er lavet i 3 farver, så de kan mikses og matches med jakker og andet fra klub- shoppen Biludstillinger Til generalforsamlingen i 2010 var der en heftig debat omkring klubbens engagement i forbindelse med biludstillinger. Man kan se i referatet, at medlemmerne ikke havde den store begejstring for anvendelse af klubbens midler til denne type arrangementer. Der har dog været taget tilløb til at deltage i eksempelvis Biler i Bella, men er af uvisse årsager ikke blevet ført ud i livet. Da vi i bestyrelsen i efteråret lavede grundskifterne til årets program, blev F&F valgt som biludstilling. Dette blev meldt ud i forbindelse med udsendelse af medlemskort til At bestyrelsen så får en bredside 2 dage inde i Biler i Bella om at Swiftklubben havde fået vores stand 22 biler var klar og der manglede blot et banner. Den kritik er bestyrelsen ked af. Vi er lydhøre overfor konstruktiv kritik og forslag til arrangementer, men at tro et banner er nok til at udgøre en udstilling, er en smule naivt. Der er et stor arbejdet forbundet med at lave en udstilling. Der er hele koordinationen med at finde biler og få udstillerne informeret om små og store detaljer. Standen skal designes og til selve udstillingen skal den bygges op og alt skal på plads. Dertil er der logistik omkring selve deltagernes overnatning, bespisning mm. Standen er jo klubbens ansigt ud ad til og medlemmernes mulighed for at få vist deres smart frem. Til F&F var udstillerne trætte efter dagens arbejde. Jeg var selv omkring standen og så hvordan gæster blev mødt med åbne arme og spørgsmål blev besvaret med stor ivrighed. Så en biludstilling er mere end blot at skaffe et banner, der kan sættes op. Det er promovering af klubben og dens aktiviteter samt medlemmernes biler. Det er ikke et træf under tag der afholdes. Som formand er jeg stolt af det, der blev præsteret og præsenteret til F&F. Der var tænkt på de små og de store detaljer. Fra bestyrelsen skal lyde en tak til de, der stillede deres biler og tid til rådighed, tak til Skovbo for lån af møbler og tak til Leif og Susanne for deres gæstfrihed. Vi har i bestyrelsen endnu ikke taget stilling til deltagelse i fremtidige biludstillinger, men det er absolut ikke sidste gang vi skal deltage. Bestyrelsens arbejde Jeg vil gerne fortælle kort om det vi går og laver i bestyrelsen. Først vil jeg sige, at vi 5, der sidder i dag komplementerer hinanden godt. Der er forskellige kompetencer repræsenteret og vi har hvert vores område vi har ansvaret for. Vi håber, at vi kan få lov at fortsætte arbejdet efter generalforsamlingen, så vi kan opleve at få noget konsistens i jobbet. Bestyrelsesarbejdet er meget baseret på kommunikation med hinanden og med vores samarbejdspartnere. Vi holder bestyrelsesmøde på Skype hver 2. eller 3. Uge. Det lyder af meget, men der er nok at tale om. Går der for længe mellem møderne, bliver de lange og vi går død i dagsordenen. Dertil har vi holdt fysisk møde ca. hver 3. måned.

4 Andre opgaver vi har er blandt andet: Mail og telefon til samarbejdspartnere Kontrakter Møder med samarbejdspartnere Materialer, klubmaterialer mm. Indhold til hjemmeside Medlemsadministration mail, breve, medlemskort Det næste år Det vi allerede arbejder på, er at få økonomien stabiliseret. Vi bruger vores budget som rettesnor uden det skal resultere i en stillestående klub uden noget nyt at byde på. Meget af det vi laver er jo gentagelser. Smart meet, smart times, fabrikstur, minitræf etc. Det kan være svært at finde på noget nyt og det kan også være svært at tiltrække folk til det samme igen og igen. Det vi kommer til at arbejde på i det kommende år er fabriksturen, som er i september, smart meet og smart times til næste sommer. Hvad der kommer derimellem må vi se, efterhånden som mulighederne byder sig. Men mon ikke der bliver til en biludstilling eller 2 og mon ikke vi skal på besøg hos vores samarbejdspartnere og vores smart- venner i Tyskland? Jeg ved jo at Buller gerne vil en tur til Tyskland og have Glühwein igen til december, så en juletur bliver det sikkert også til. Dertil har vi vedligehold af vores rabataftaler, hjemmesiden, Facebook og salg af vores hapengut. Det lyder ikke af meget, men der er alligevel lidt mere end 2 timers arbejde forbundet med opgaverne og vi er klar til at forsætte arbejdet og den kurs vi har lagt. Tak til bestyrelsen for det store arbejde de har lagt i opgaverne og for klubben i det forløbne år. Tak til de frivillige, som stiller op, når vi spørger om hjælp. Der var ingen kommentarer til beretningen og den blev taget til efterretning. 4) Regnskab Regnskabet blev gennemgået af Lonnie Almy, som startede med at fortælle at samarbejdet med HC Vestergaard havde været rigtigt godt. Lonnie gennemgik de forskellige indtægter og udgifter. De største afvigelser er bestyrelsen og kørsel, og er et resultat af at bestyrelsen oftere mødes fysisk for at holde møder. Sekretariatet (HCV) er også en ny post som belaster regnskabet. (Se formanden beretning) smart meet var billigere sidste år, hvilket primært skyldes at der desværre ikke var så mange deltagere. smart times blev også en dyrere post end beregnet hvilket skyldes en fejlberegning på hotellet. Som det kan ses er klubben næsten startet forfra set ud fra en økonomisk vinkel, da kassebeholdningen var ca. 4000kr ved årsskiftet. Efter et resultat på ca. - 70tkr. Dertil kommer dog en del merchandise som repræsenterer en værdi, men ikke indført i regnskabet. Der var Ingen kommentarer til regnskabet. 5) Kontingent Bestyrelsen foreslog et kontingent på 300kr dvs. uændret. Lonnie redegjorde yderligere for det uændrede kontingent ved at gennemgå bestyrelsens budget for 2013 som viste et overskud på ca. 16tkr.

5 Jan H (JHN) foreslog at der skulle være et halvårligt kontingent på 150kr (halvdelen af det helårlige kontingent) Men da vedtægterne ikke åbner mulighed for andet end helårligt kontingent kunne dette ikke komme til behandling. Et kontingent på 300kr blev vedtaget. 6) Indkomne forslag Bestyrelsens forslag vedr. ændring af 1 (Se bilag A) Bestyrelsen foreslog at indføre en lille tilføjelse i vedtægterne jf. bilag A til referatet, som betyder at man ikke må bruge klubbens navn eller logo uden at bestyrelsen er informeret. Dette begrundes i at bestyrelsen gerne vil have mulighed for at skride ind hvis logo og klub anvendes i strid med de tanker og etiske rammer som bestyrelsen arbejder ud fra. Kim Pedersen (Pedersen) syndes ikke at man skal vedtage forslaget da han mener at det er for løst formuleret, det er ikke defineret hvornår man må og ikke. Må man f.eks. bruge flagene til minitræf? Søren Hansen (Nemesis): Skal der nu laves Copyright på logoet? Linda Hougaard (smart42): Man må selvfølgelig gerne bruge klubflaget til minitræf og andre spontane sammenkomster. Et eksempel hvor der kan være et problem er hvis der er nogle Smarter der involveres i noget gaderæs og politiet eller presse indblandes, hvis disse Smart ejere så siger at de kommer fra SKD, så er det et problem. Desuden er logoet godkendt af Mercedes- Benz Danmark da det er deres officielle smart- kontur der er brugt som udgangspunkt. Og denne tilladelse er kun givet til SKD. Anders (Blær- ært) kunne yderligere fortælle at det i princippet ikke er noget problem allerede nu, da klubben nu har eksisteret så lang tid at man har vundet hævd på både navn og logo. Peter Asmussen (Susan og Peter) Minitræf er jo i regi af klubben, så det er da ingen problem at måtte benytte klubflagene der. Forslaget blev sendt til afstemning ved håndsoprækning. Der var nogle få stemmer imod forslaget, men langt størstedelen stemte for forslaget. Forslaget blev vedtaget. Forslag fra Peter og Susan vedr. nedsat kontingent til en ekstra person i samme husstand. (se bilag B) Peter Asmussen (Susan og Peter) motiverede forslaget jf. bilag B. I princippet går det på at hvis man er 2 personer på forummet med forskellige forum navne, så er det kun den ene der har fuld læseadgang. Derfor foreslås at man kan få et ekstra login til samme husstand, og dette ekstra login selvfølgelig ikke har stemmeret. Prisen for dette medlemskab skulle være 150kr. Hvad er der indeholdt i dette ekstra medlemskab, skal de have medlemskort og breve m.m.? Dette rejste nogle spørgsmål fra salen om hvad der er indeholdt i det ekstra medlemskab, om man skal have ekstra medlemskort og breve og om man ikke i stedet for kunne kalde det et familiekontingent? Peter (Susan og Peter) Om det hedder det ene eller det andet er ikke vigtigt.. Linda Hougaard (smart42) I praksis forventes det ikke at det ekstra medlemskab udløser brev, medlemskort eller klistermærke med mere, men det handler udelukkende om at man har en ekstra fuld adgang til hjemmesiden. Kim Pedersen (Pedersen) Hvad med taleret, har man som ekstra medlem taleret og ret til at stille forslag til generalforsamlingen?

6 Kjeld Andersen (Kjovan) Kan tiltræde forslaget. Rabataftalerne udløser jo ikke dobbelt rabat. Håber dog det kan laves sådan at stemmeretten til generalforsamlingen kan overflyttes til ekstra medlemmet Søren Hansen (Nemesis) Vil det ikke blive for omkostningstungt for 150kr set det som at det kunne blive et stort arbejde for bestyrelsen. Flere udtrykte at de fandt forslaget som en god ide. John Jeppesen (Hvepsen) Syntes at Peter og Susanne skal trække forslaget og bede bestyrelsen om at arbejde med et forslag til en brugbar løsning, hvor det er beskrevet hvordan rettigheder m.v. kunne se ud. Linda Hougaard (smart42) Hvis man indføre et passivt medlemskab som ikke er afhængig af et normalt medlemskab så kunne det nemt være at man vil tabe penge på kontingenterne. Peter Asmussen (Peter og Susan) Forslaget trækkes, men ønsker at bestyrelsen vil arbejde videre med at finde en brugbar løsning. Jens Fossberg (Hoptimisten) Kunne bestyrelsen eventuelt nå dette arbejde inden årsskiftet og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling? Keld (Kjovan) Hvis ikke forslaget trækkes kunne man så vedtage forslaget og indstille bestyrelsen til at udforme detaljerne? Søren Hansen (Nemesis) Hvorfor er det lige man vil dette? Peter Asmussen (Susan Og Peter): Det er blandt andet for at nemmere at kunne følge med til forum, og nemt at se om man har læste alle indlæg eller ikke? Linda Hougaard (smart42) Det er forbundet med relativt store omkostninger at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Klaus Hansen (Klav) Kan man uden udgifter give et ekstra Log- in? Dirigenten - Forslaget er trukket, så der er ikke noget at stemme om, og bestyrelsen har udtalt at de vil arbejde med de grundlægende ønsker som ligger bag forslaget og så må man se om der skal vedtægtsændringer til som kan besluttes på en ekstraordinær GF eller vente til den ordinære GF ) Valg af personer: Valg af to medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen indstiller Bjarne (Buller) og Allan (Bageren) som pt. er medlem af bestyrelsen til bestyrelsen og de er begge villige til genvalg. Andre kandidater: Jesper Gade (Posttruckeren) som pt. er suppleant stiller op til bestyrelsen. Efter skriftlig afstemning blev resultatet som følger: Bjarne fik 56 stemmer Allan 55 stemmer Jesper fik 7 stemmer Dermed fortsætter Bjarne og Allan i bestyrelsen. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen indstillede Kim Pedersen (Pedersen) som første suppleant og Claus Reitoft (Reitoft) som anden suppleant.

7 Andre kandidater: John Jeppesen (Hvepsen) Jan Nøhr (JHN) Jesper Gade(Posttruckeren) Efter skriftlig afstemning blev resultatet som følger: Kim Pedersen (Pedersen) - 54 Claus Reitoft (Reitoft) - 26 John Jeppesen (Hvepsen) - 16 Jan Nøhr (JHN) - 1 Jesper (Post truckeren) - 21 Kim og Claus blev valgt som henholdsvis første og anden suppleant. Valg af revisor Bestyrelsen indstillede Jonna Nielsen (Jonna) Jonna blev valgt. 8) Eventuelt Der var ingen kommentarer fra forsamlingen. Torben Weber Andersen (Weber- Wellendorf) vil gerne takke bestyrelsen for det store arbejde den lægger i foreningen. Dirigenten kunne herefter konkludere dagsordenen udtømt, og takkede for god ro og orden og gav orden til Linda fra bestyrelsen Linda Hougaard (Smart42) takkede Torben for et godt og veludført arbejde, og ønskede samtidig de nyvalgte tillykke med valgene.

8 Bilag A Forslag til vedtægtsændring Bestyrelsen for smart klub danmark stiller forslag om indførsel af en præcisering i vedtægternes paragraf 1 omkring klubbens navn og logo. Nuværende ordlyd i paragraf 1 Klubbens navn er "smart klub danmark". Klubben har hjemsted i den til enhver tid værende formands hjemstedskommune. Klubbens adresse er den til enhver tid værende formands adresse. Forslag til ændring af paragraf 1 Klubbens navn er "smart klub danmark". Klubbens navn og logo må kun benyttes i forbindelse med arrangementer, godkendt af bestyrelsen. Klubben har hjemsted i den til enhver tid værende formands hjemstedskommune. Klubbens adresse er den til enhver tid værende formands adresse. Begrundelse Bestyrelsen ønsker at kunne beskytte klubbens navn og logo, så ikke 3. part misbruger klubbens navn og logo i forbindelse med arrangementer og tiltag udenom klubben. På bestyrelsens vegne Linda Hougaard Bentsen Formand, smart klub danmark

9 Bilag B Forslag til vedtægtsændring: fra susanogpeter medl. Nr 24 den 11/ Medlemskab Enhver med interesse for smart bilen kan, mod at betale et kontingent, blive medlem af smart klub danmark. Et medlemskab udløser en stemme ved generalforsamlingen. Ekstramedlemsskab har ikke stemmeret. Indmeldelse kan ske via klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer, der vil udmeldes, kan meddele dette til bestyrelsen, hvorefter deres rettigheder i klub- regi ophører ved udgangen af kontingentåret. 4. Kontingent Kontingentet er helårligt og forfalder pr. 1. januar. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Der kan oprettes ét ekstramedlemskab i samme husstand til ½ kontingent. Ved indmeldelse i klubben betales fuldt kontingent for det pågældende kalenderår. Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr som fastsættes på generalforsamlingen. Ved kontingentrestance ud over en måned, for hvilket der er rykket en gang, fortabes medlemskabet. Ekstramedlemsskabet vil altid fortabes først. Ved genindmeldelse gælder de normale regler for indmeldelse i klubben. Udmeldte og ekskluderede medlemmer har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent. Begrundelse: I nogle husstande vil flere gerne følge med i alle indlæg på FORUM, men syntes 2 almindelige medlemsskaber er for dyrt. Ved at oprette et ekstramedlemsskab til ½ pris er det sandsynligt at der vil komme flere betalende medlemmer, der vil sandsynligvis også være nogle der i dag har 2 medlemsskaber som vil ændre deres medlemskab til den evt. nye ordning. Økonomisk er det sandsynligvis neutralt. Med venlig hilsen Susan og Peter Asmussen Medl. Nr 24

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere