Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser: Godkendt med diverse tilføjelser. 2. Godkendelse af referat og opsamling fra referat: Hjemmesiden ser rigtigt godt ud. Der mangler stadig liste over kontingenter og beretninger fra formændene fra Generalforsamling. Fyld endelig på, så den bliver ved med at se spændende ud. Hjælperfesten den er gået i ged, vi har ikke fået sat navne på dem der skulle arrangere, så det må vi udskyde. Vi prøver fredag d kl Madplanlægning, indkøb: Gitte T., Hanne og Mette Madlavning: Gitte T., Hanne, Mette, Rasmus + dem Hanne spørger Borddækning: Gitte L., Jakob, Hanne Lene Invitation: Hanne Lene Oprydning: Hanne Lene, Asbjørn, Rasmus, Hanne, Mikael, Gitte L. Underholdning: Hanne Lene, Mette (husk plakater til arrangementer) Tilmelding: Asbjørn Trådløst internet i klubhuset: Sydenergi kommer i morgen og lægger net ind. Kassereren efterlyser det regnskab vi alle har underskrevet. Vi må lige underskrive igen, så det kan blive sendt ind til kommunen. 3. Siden sidst springtur til Århus, Nytårsmotion, Skitur m.m.: D. 20. december var der en gymnastiktur til en spring-og motorikhal i Århus. Ca. 30 deltog. Det var bare nogle søde børn, der var med, de opførte sig rigtigt pænt. De sluttede af med at besøge Den Gamle By. Nytårsmotion i Næshallen var også et godt arrangement. Ca. 30 personer deltog med flere gode aktiviteter. Skituren var bare god, dejligt sted og højt humør. En enkelt familie var utilfreds med indkvartering i lejligheder, så det skal måske meldes bedre ud næste gang.

2 4. Nyt fra formanden Pitt Stop, DGI Årsmøde, HIR, Næshallen, After Ski: Pittstopkurset er booket til lørdag d Vi skal selv sørge for forplejning. Årsmøde bliver torsdag d fra kl. 17 til 21. Det er lavet om fra om lørdagen, så håber man på, at der kommer flere. Der er kommet infobrev fra HIR. Bl.a. er der mulighed for indstilling af Årets Breddeidrætspris, som vi snart synes det er vores tur til at få. Rasmus kontakter et par stykker, som vi måske kan få til at indstille os. Der skal indberettes medlemstal til HIR, det sørger kassereren for. Næshallen har vi ikke hørt noget fra her på det sidste vedr. det nye halprojekt. Forsamlingshusets bestyrelse synes, vi lejer Klubhuset for meget ud. Hanne Lene vil foreslå, at vi kommer et par stykker til et af deres bestyrelsesmøder eller omvendt, så vi kan få snakket om det. Vi vendte lige om vi evt. skulle leje os ind i forsamlingshuset til Spinning, Step, Stolegymnastik m.m. Det tænker vi nærmere over. Der er bestilt elektriker til at lave lys udenfor klubhuset, han kommer i morgen. Der er også bestilt nye toiletsæder, så vi er godt kørende efterhånden med vores nye pedel. Pedellen og stoledamerne vil gerne have flyttet musikanlægget og få lov til at male køkken. Det er ok! Rasmus m.fl. har en lille udfordring ude i det ene skur.. Mikael foreslår en arbejdsdag, så vi kan få fældet noget hegn og sån. God idé til foråret. Der er kommet referat fra Sognerådet, de opfordrer bl.a. til at vi gør brug af deres hjemmeside. Formanden planlægger at invitere til After Ski i maj i klubhuset i anledning af 5-års jubilæum, for alle som har været med i løbet af årene. Også som en appetitvækker til næste års skitur. Vi har lavet en aftale med PROVAS om at forlænge vores renovationsaftale. 5. Nyt fra alle bl.a. Geocach, Hjertestarter: Mikael har indsendt invitation til Geocaching til Sognenyt. Lyder spændende. VUIF har fået et tilbud fra Falck om leasing af en Falckhjertestarter incl. psykisk førstehjælp og et årligt kursus for 12 personer. Det koster kr. for tre år for 2 hjertestartere og kurser. Rasmus siger, at det er et rigtigt godt tilbud. Vi siger ja til tilbuddet og hører Næsset og Sognerådet om de vil være med.

3 Liv i bevægelse - Lis Hansen har foreslået at der laves en navnekonkurrence, så der kan findes et egnet navn til den nye afdeling. God idé. Der kommer indlæg i Sognenyt. Lis, Simon og Rasmus skal snart på kursus igen. Rasmus vil lave en lille event, der hedder Kend dit kondital. Der er lavet en bane ude i Vesterskoven, der kan bruges til det. Der er ca. 7 børn, der spiller badminton i Næshallen, det står Jørgen Kjær for. Der har været krise med nogle voksenbadmintonspillere, der har været utilfredse med mange ting. Formanden har talt med store bogstaver, så vi håber, der er kommet ro over det. Nyt fra kassereren: Vi har fået ca kr. i medlemstilskud fra kommunen. Det vil være rigtigt rart, hvis trænere og instruktører sørger for at lave ordentlige medlemslister med alder på medlemmer. Vi afventer vores nye system Conventus, så håber vi at det bliver nemmere. Gitte skal på individuelt kursus (gerne sammen med Mikael) i systemet, derfor er det vigtigt, at tennis og fodbold (i første omgang) melder ind med hold og kontingent, så disse oplysninger kan blive tastet ind. Vi har ikke hørt fra Julefrokostudvalget, hvor mange penge der kom ind og hvor stort vores overskud blev. Hanne regner med at der skal indkaldes til fodboldmøde snart for at se, hvilke børn og hvilke hold og hvilke trænere, der er til næste sæson. Vores serie 5 hold er rykket op i serie 4. Hanne Lene har snakket med Lasse Erbs om forskelligt, bl.a. spillerdragter. Vi afventer nærmere kontakt fra dem og håber vi kan få et godt samarbejde. Veteranerne kan få nye sokker, hvis de lader være med at ryge i omklædningsrummet!!! Hannes brugere vil gerne træne herude i år igen. Hanne ser hvornår det kan lade sig gøre. Rasmus finder ud af, hvem der står for onsdagsfodboldholdet og aftaler nærmere om passende kontingent. Der har været instruktørtræf i lørdags i gymnastikafdelingen. Desværre ikke så mange deltagere, men der blev da lavet noget. Der er instruktørmøde i morgen, hvor bl.a. gymnastikopvisningen skal planlægges. Gitte mangler hjælp til forskellige opgaver, bl.a. redskabsslæbere, kaffebord og afhentning af lys. Så folk må meget gerne melde ind, hvad de kan hjælpe med. Der er blevet indkøbt 20 sæt hajskindsarrangementer til Flowing. Av, det gør nas!! Hvis man vil med på sms-listen, så man kan sende sms-beskeder ud til medlemmerne, kan man kontakte Hanne Lene og få en kode.

4 6. Næste måned: Husk dilettant d Husk også at komme ned i forsamlingshuset og køb billetter. Det kan gøres den og den Evt.: Næste møde bliver d kl Der vil være en lille aktivitet kl Jakob og Gitte står for mødeafholdelse med det hele!!! Asbjørn står for sang (solosang??) Gitte L. opfordrer til, at hver gang vi siger Sognenyt, skal vi sige Sognenyt/Hjemmesiden. Det er vigtigt, at der kommer stof til hjemmesiden, så vi kan få den til at køre rigtigt godt. Ref.: Mette

5 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF onsdag d Til stede: Afbud: Hanne, Rasmus, Gitte T., Mikael, Hanne Lene, Gitte L., Jakob, Mette, Jørgen L. (til præsentation af hjemmesiden) Asbjørn Jørgen Lildholdt viste og fortalte, hvordan vores nye hjemmeside er bygget op og hvordan vi kan gå ind og lægge indlæg, kommentarer m.m. ind. Det lyder bare spændende det hele, vi glæder os til at komme i gang. Næste gang skal vi have en drøftelse af, hvordan vi bruger Facebook foreningsmæssigt. Gitte T. og Jørgen deltager begge i kurset med Conventus. 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser: Cykelsponsorløb 2. Godkendelse af referat: Godkendt 3. Kommende arrangementer: Fastelavnsfest søndag d. 6.3.: Vi har et udvalg, der står for dette arrangement, så vi regner med, at det bliver en hyggelig eftermiddag. Gymnastikopvisning d : Der køres redskaber fra gymnastiksalen torsdag d kl Jakob, Mikael og Jørgen hjælper fragtmanden. Ellers mener Gitte, at der er styr på det hele. Husk at reklamere og bakke op omkring arrangementet. Pitt Stop-kurset d : Der er kun tilmeldt 5 til kurset udover bestyrelsen. Hanne Lene sender os alle en seddel, vi kan dele ud og vi forpligter os til at videregive til 5-10 stk. Så håber vi, at det får folk til at melde sig. Hjælperfest d : Der er pt. tilmeldt 30 til hjælperfesten. Vi venter og ser til tilmeldingsfristen, hvor mange der her meldt sig til og tager op, om vi skal aflyse eller flytte arrangementet til klubhuset. Geocaching d : Der er endnu ikke tilmeldt så mange, men Mikael håber på at det kommer. Husk at reklamere for det og få dig tilmeldt. 4. Nyt fra formanden: Totalteater ved Slivsøen: Vi har fået en henvendelse fra skolen, om vi vil hjælpe med praktiske gøremål til totalteater d Vi har meldt tilbage, at vi gerne vil stå for servering i pausen. Vi afventer nærmere.

6 HIR: Der er repræsentantskabsmøde i HIR d Vi kan ikke deltage, da vi har borgermøde den aften. DGI: Der er opstart omkring Landsstævne 2013 nu. Landdistrikternes fællesråd: Landdistrikternes fællesråd har kontaktet formanden vedr. et projekt for unge for at høre, om vi er interesserede. Vi venter på at høre nærmere. LIB: Vores nyuddannede LIB-instruktører er også DGI-instruktører og Rasmus har sagt ja til at tage uddannelse til LIB-ACT-instruktør. Det lyder spændende. Multibevægelsesbanen: Multibevægelsesbanen venter stadig på, at det bliver bedre vejr. Cykelsponsorløb: Der er møde i kredshuset d Jakob og Mikael deltager og så tager vi den derfra. SMS-service: Vi kan alle gå ind og sende sms til en bestemt gruppe, henvend dig til Hanne Lene, hvis du har brug for at kunne logge på. Trendsale: Der har været ønske om et Trendsale i klubhuset igen. Det arbejder formanden videre med. Seniorafdelingen: Der har været 4 personer af sted på kursus i Bowls. Stolegymnastikholdet er efterhånden så stort, at de faktisk ikke kan være i klubhuset mere. Klubhus: Det ser rigtigt godt ud heroppe, der er kommet lys udenfor. Der skal lige gives besked til elektrikeren, at lyset også tændes om dagen, hvor det ikke er nødvendigt. Der skal nok snart købes nye borde/bænke til terrassen. Mikael nævner muligheden for at have en computer og projektor fast her i klubhuset. Kan Sognerådets computer og projektor evt. få base heroppe? Gitte snakker om, at der hænger én i kælderrummet i forsamlingshuset. Vi tænker over det og drøfter det næste gang. 5. Nyt fra næstformanden: Vi fik et lille referat fra arrangementet Fryns for frivillige. Det var et fantastisk arrangement. 6. Kassererens minutter: Gitte har lige indberettet medlemstal og fortalte, hvor mange medlemmer der var i hver afdeling. Hjertestarteren er kommet og betalt. Vi har fået tilsagn fra kommunen om driftstilskud på op til kr. Vi betaler ca kr. for at have vores dankortautomat. Vi aftaler, at foreninger her i sognet kan låne den, men er det nogle længere ude, så må de betale for brug.

7 Der er kommet opkrævning fra ALKA- forsikring for klubhus og tennisbanerne. I den forbindelse vil formanden undersøge, om vi kan få vores forsikringer et billigere sted. Licens bliver betalt. Restancer er gjort op. Det ser helt godt ud, der er ikke så mange, der mangler. Gitte L. får listen over restancer i gymnastik, så hun kan tag fat i dem, der ikke har fået betalt. Vi forventer at pengene fra Thorvald Hansen snart kommer. Det er meget vigtigt at vi får søgt kursustilskud snarest til det vi mangler at søge til, da der ikke er for mange penge at gøre godt med hos kommunen. 7. Hvad rør sig? Hjertestarter: Rasmus havde vores nye hjertestarter med. Vi snakkede om, hvor den skal hænge henne og der er enighed om, at vindfanget ved forsamlingshuset op til lejlighederne vil være et godt sted. Erling Haugaard og Rasmus arbejder videre med det. Rasmus planlægger at afholde nogle kurser i brug af den og også lidt almen førstehjælp, det tror vi der vil være stor interesse for. Der er også et hjertestarterkursus fra Falck i forbindelse med det abonnement vi har, som løber over flere år. Jakob og Mette vil gerne deltage. Fodboldafdelingen: Hanne er i gang med planlægning af fodboldsæsonen for børneholdene. Tennisafdelingen: Jørgen L. og Lars Tjørnelund skal have møde i morgen med planlægning af tennissæsonen. Ny præst: Vi viser flaget i f.m. indsættelse af den nye præst. Formanden ordner. 8. Nye tiltag i foreningen: Tages op næste gang, når vi har haft vores Pittstopkursus. 9. Evt.: Næste møde bliver onsdag d kl Asbjørn og Hanne står for arrangementet Ref.: Mette

8 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF onsdag d Til stede: Gitte L., Hanne Lene, Jakob, Rasmus, Hanne, Mikael, Mette, Gitte T. Afbud: Asbjørn Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser: Pittstop, motorikbane, Facebook, sommerfest, julefrokost + det løse Godkendelse af referat: Godkendt Nyt fra afdelingerne: Fodbold: Forældre/barnhold, U-11 og pigeholdet har startet træning + et U-14 drengehold, som gerne vil spille fodbold, men ikke spille kamp. Det koster 100 kr. for dem at spille. U-11 drengene er tilmeldt et stævne i Starup. SMS-fodbold er også gået i gang, og vistnok også et Lauesgårdhold. Vi skal også have fat i dem, så de kan betale kontingent efter hvad de nu spiller. Hanne Lene snakker med Laurits, Hanne snakker med Claus Nybo. Kan vi gøre nogen ansvarlige for materiellet? Der bliver ikke købt flere bolde i denne sæson. Der skal laves et nyt system til boldene. Rasmus og underpedellen tager sig af dette. Efter det er ordnet, vil det være trænere/holdlederne, der er ansvarlige for, at der bliver holdt orden i rummet. Hanne sætter gang i rengøring af omklædningsrummene igen. Dommere til børneholdene skal findes blandt forældrene. Vi kan også prøve at ringe til Christian Bramming. Veteranerne ønsker nye spillerdragter. Hanne Lene snakker med Sportmaster om et godt tilbud. Hvad skal kontingentet være for seniorholdene? Vi tænker over det. Kan vi ønske os en vaskemaskine til klubhuset?

9 Bordsættene ved klubhuset må ikke flyttes ud på banerne. Der vil ikke blive klippet græs, hvis de står der. Badminton: Hvad gør vi i den kommende sæson? Mikael vil godt være kontaktperson/pedel på motionsbadminton i gymnastiksalen. Vi spørger Jørgen Kjær allerede nu, om han har lyst til at træne igen i næstesæson. Vi kan også lave et indslag på hjemmesiden for at se, om flere har lyst til at hjælpe. Gymnastik: Hvor langt er man med næste sæson? Der skal være instruktørmøde d. 5. maj, hvor der vil blive kigget på instruktørsituationen til næste sæson. Zumba og step kører stadig, det kører godt. Der er arrangeret noget sommerspring for ungerne. Fremover står informationer omkring spinning under LIB og ikke under gymnastik. Tennis: Vi kan ikke lige umiddelbart finde på nogen, der kan være ny træner for tennisbørnene. Kommer ud som et link på hjemmesiden. Vi skal lige have styr på de unge, der spiller på tennisbanerne uden at have betalt kontingent. Mette går lidt videre med det. Vi skal måske også have et brev ud til de unge, så de ved hvad reglerne er osv. Gitte beder tennisudvalget om at sende ud. Vi lægger også op til, at skurvognen bliver fjernet og at der bliver sat ny lås på, så folk ikke kan komme derind uden at have betalt kontingent og fået en ny nøgle. Der mangler også lys og vand. LIB/ACT/GEO: Fremover hedder afdelingen Liv i Bevægelse (LIB) Rasmus, Lis og Simon har afsluttet deres LIB-uddannelse og bestod alle eksamen. De er godt i gang med aktiviteter, har haft et arrangement i sidste weekend. Rasmus er halvvejs i sin ACT-uddannelse og det er bare godt. Han vil senere arrangere noget indenfor det. Der er indkøbt kettlebells og medicinbolde. Geokurset var rigtigt godt, der var fyldt op. Mikael arbejder med at lave et bookingsystem inde på hjemmesiden, så folk kan låne GPS erne. Der vil også blive lavet flere arrangementer. Nyt fra formanden:

10 DGI årsmøde torsdag d Jakob og Gitte L. deltager. HIR ekstraordinær generalforsamling d Der skal vælges en ny bestyrelse, da den gamle er trådt tilbage. Mikael, Rasmus og Hanne Lene deltager. Indstilling til Nykredit skulderklap er kommet. Gitte og Hanne Lene finder ud af, hvem der skal indstilles. Cykelsponsorløb: Forsamlingshuset har flyttet loppemarked pga en dobbeltbooking, så vi skal finde en anden dag til afvikling af cykelsponsorløb. Suzanne Beerwald finder en dato til nyt møde, så der kan findes ud af, hvornår det skal være. Vi synes det er en god idé at flytte det til september. Der er knivtræf næste år i uge 24, d juni. Julefrokost i Næshallen er d Jakob og Mikael prøver at forhandle sig til andre opgaver til os. Sommerfest der har været møde i sommerfestudvalget i går. Vi er ikke tilfredse med, at der ingen deltagere var fra FDF. Men der er enighed om, at vi skal slutte af med bulder og brag. Asbjørn er godt i gang med at planlægge Kløften. Nyt fra kassereren: Fodboldkontingenter: Sandkassehold 200 kr. U8-9 piger 25o kr. U11 drenge 400 kr. U13 piger 400 kr. Serie 4 og serie kr. For ½ sæson 400 kr. Niels må lave en liste over dem, der kun skal spille ½ sæson, de får en opkrævning på ½ sæson. Veteraner og old boys 600 kr. Tenniskontingent er fastlagt og kan ses på hjemmesiden. Kassereren delte sedler ud med restancer. Vi synes det er et problem, at der står en del, som har fået mange rykkere og som bare ikke får betalt. Gitte printer girokortene ud igen og vi må i bestyrelsen fordele dem og sørge for at de kommer ud. Vi har nu fået pengene fra Thorvalds bo, ca kr. Vi beslutter at øremærke dem til borde/bænke og så få mærket på dem, at de er købt for hans arv. Vi har kr. i kassen pt.

11 Husk når der købes ind i Sportmaster, så SKAL man skrive under og skrive hvilken afdeling man kommer fra, så vi kan se, hvilken afdeling det er til. Vi vil gerne have en klubdragt til VUIF, som medlemmerne kan købe. Siden sidst: Gymmnastikopvisning: Der er indtægter på ca kr., men også en del udgifter, så kassereren mener det har givet underskud på ca kr. Det var en god aften, masser af ros til alle holdene også i Idrætscenteret. Kassereren har ikke overblik over, om alt opvisningstøj er betalt, men det må vi gå ud fra. Hjælperfest: Supergod fest med fantastisk mad og godt humør. Pittstop: Var en rigtig god dag og god inspiration, vi evaluerer mere grundigt på næste møde. Skal vi invitere byrådspolitikerne til at blive medlemmer af VUIF i f.eks. 3 mdr. for at gøre opmærksom på os selv? Evt.: Motorikbane: Mikael og Claus går i gang med projekt motorikbane nu. Næste møde bliver tirsdag d kl Rasmus og Gitte L. står for mødet. Det var et fantastisk madarrangement, dejlig pizza.. Ref.: Mette

12 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF tirsdag d Til stede: Hanne Lene, Jakob, Gitte T., Gitte L., Hanne, Mikael, Asbjørn, Rasmus, Erik, Mette 1. Godkendelse af dagsorden åben for tilføjelser: Cykelsponsorløb, julefrokost, geocaching, tennis 2. Godkendelse af referat + opsamling af punkter: Godkendt 3. Punkter fra bestyrelsen: Fodbold v. Hanne: Der har været fodboldafslutning i fredags for børneholdene, ca. 50 personer, det var rigtigt hyggeligt. Der er tilmeldt U 8 og U 12 drenge og U 10 piger til næste sæson. Der har været en klage fra Hammelev, fordi de mener at vores serie 4 har optrådt usportsligt ved at melde fra til en kamp. Men det er ikke noget vi gør noget ved, da vi mener det er spillets regler. Det må de gå videre med til DBU. Men selvfølgelig er det usportsligt og det har holdet også fået at vide. Der har været problemer med et værre svineri efter serie 4 kampe, det er også blevet fortalt til holdet. Der bliver sat skraldespande op ved banen, så håber vi, de bliver bedre til at rydde op efter sig. Der ligger ofte bolde heroppe, som ikke er blevet samlet ind. Hanne Lene sørger for, at Lasse og Åge får deres gavekort. Klubhus v. Mette: Vi vil lave nogle retningslinjer for lån og leje af klubhuset, så vi sikrer os, at folk gør ordentligt rent og får betalt for at låne det. Mette snakker med Tove om det. Opvaskemaskinen fungerer ikke alt for godt, den har været i stykker (en tandstik i filteret!) Den er heller ikke så velegnet hertil, når der holdes fest, da den tager for lang tid. Derfor skal folk vaske op i hånden, når de holder fest. Der skal også betales kontant, når man låner klubhuset. Det er kun medlemmer der kan leje. Der er ikke umiddelbart stemning for at få vaskemaskine herop. Mette sørger for, at der bliver lavet gavekort til pedellerne. Multibane v. Mikael: Byggetilladelse og landzonetilladelse er kommet. Der er indtil nu leveret 2 ting til den nye multibane. De arbejder på at lave en arbejdsweekend sidst i august, så vi kan få gang i det. Vi prøver at satse på august. Mikael arbejder videre med det.

13 Tennis: Jakob snakker med Henrik Iversen om, hvad vi kan gøre for at forskønne/renovere området omkring tennisbanerne. Der skal IKKE være noget med lås på, for så bliver det bare brudt op. Kan vi få en væg at spille op ad?? Det er et gammelt ønske. Udlejning af GPS ere v. Mikael: Der er flere der har henvendt sig til Mikael om at låne/ leje GPS erne. Vi har en aftale med FDF om at låne hos hinanden. Vi er enige om, at det koster 50 kr. pr. GPS pr. dag og 100 kr. for ikke medlemmer, hvis der er en relation til VUIF. Hvis de går i stykker, koster det reparationen. Dette gælder for medlemmer af VUIF. Bestyrelsesmedlemmer kan låne dem. Mikael arbejder videre med det. Julefrokost v. Jakob: Jakob og Mikael har fået gennemtrumfet, at vi kan stå for borddækning, det får de meget ros for. Det er den 19. november 2011, vi dækker bord fredag aften. Det er vigtigt, at vi gør en indsats for at få flere gæster. De sørger for at det kommer i Sognenyt. Cykelsponsorløb: Der bliver ikke noget cykelsponsorløb i år, men vi satser på at der bliver igen næste år. 4. Nyt fra formanden: Idrætsrådet er genopstået og har holdt møde, så vores indstillinger til Årets Breddeidrætsforening gælder stadig. Vi krydser fingre. Børneattester skal fornyes, vi skal alle lige være obs. på det. Haltider i Næshallen er fordelt. I september bliver der set på, hvordan det hænger sammen og om vi måske kan få flere timer. Vi synes stadig ikke, det foregår på en rimelig måde. Vi mangler at få indkrævet badmintonbrikker fra voksenholdene. Jakob tager sig af det. Formanden har fundet kassen med bestyrelsestrøjer og listen over hvem der skal have. De der ikke har prøvet endnu, skal gøre det i dag. Formanden foreslår, at VUIF køber forsamlingshuset!! Det lyder rigtigt spændende. Vi må summe over det og så tage det op på næste bestyrelsesmøde. Vedr. skituren har vi fået et tilbud fra Alpha Travel, der er noget dyrere end tidligere pga. bl.a. moms på skirejser. Vi er usikre på, om vi kan få solgt de 50 pladser vi senest 23. juni skal reservere. Vi beslutter, at formanden sender en mail ud til de, der var med sidste år og beder om HURTIG tilbagemelding. Så må vi se, om folk melder sig til og om vi tror på, at vi kan samle Nyt fra kassereren:

14 Kassereren glæder sig til det nye Conventus, men tager kun et år mere som kasserer. Der er blevet sendt girokort ud til fodbold, sommergymnastik, spinning, step, Zumba m.m. 6. Møder efter sommerferien: Torsdag d. 8. september kl Gitte og Mette står for mødet. Torsdag d. 6. oktober kl Hanne Lene og Asbjørn står for mødet. Torsdag d kl Jakob og Gitte står for mødet. Det er vigtigt, når der er så lang tid til næste bestyrelsesmøde, at vi mailer sammen ved behov og at man husker at svare med svar til alle! 7. Evt.: Indvielse af petanqebaner er i morgen kl. 16. Seniorafdelingen håber meget, vi kan komme. Erik præsenterede programmet for Sommerfesten. Det lyder spændende. Ref.: Mette

15 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 8. september 2011 Mødt: Hanne Lene, Jakob, Mikael, Gitte, Gitte, Asbjørn, Claus, Hanne, Rasmus, Erik og Mette 1. Godkendelse af referat fra juni 2011: Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden: Klubhus, julefrokost, generalforsamling, Kløften under pkt. 5 Dagsorden godkendt. 3. Nyt fra formanden: Generalforsamling i Næshallen: Mikael og måske Hanne Lene tager til generalforsamling i Næshallen. DM i foreningsudvikling: Jane Bonde har meldt os til dette DM. Der er møde d Jakob og Hanne Lene, evt. Asbjørn deltager. Vi har et par navne blandt instruktørerne og andre, som vi vil spørge. HIR: Hanne Lene synes det tegner godt for det nye HIR. Næste møde kommer Anne Sofie Brodersen, den nye sundhedschef. Det er blevet præciseret, at HIR er foreningernes talerør, ikke konkurrenceidrættens. Forsamlingshuset: Mikael har kontakt til forsamlingshusets bestyrelse, og skal deltage i et bestyrelsesmøde engang, når de indkalder. Vi er stadig interesseret i at leje lokaler til gymnastik og spinning. Forsamlingshuset kan få lokaletilskud hvis vi skal leje det, så vi skal ikke betale noget i leje. Tina Hyldelund vil meget gerne have spinning i jagtstuen derovre, men hun må foreløbig starte i Næshallen. Mikael arbejder videre med sagen. Høstfest d : Vi arrangerer sammen med FDF og Menighedsrådet. Der er ikke alt for mange tilmeldte, men vi håber det bliver hyggeligt. Sommerfest: FDF har henvendt sig, om vi har lyst til at snakke om sommerfest i ny form. Vi foreslår Lene Byriel, da hun har givet udtryk for, at hun gerne ville. Det må være noget der bliver drøftet på evalueringsmødet på mandag. Mikael vil også godt være lidt i. Vi synes vi skal være med i en eller anden form, men det kommer an på, hvordan formen bliver. Det kunne være fint, hvis der blev inviteret åbent, så alle kan byde ind på at være med i det nye sommerfestudvalg og det ikke bliver en lukket fest. Infomøde om det dansk-tyske samarbejde: Der er kommet en invitation til dette møde, men ingen har lyst til at deltage. Skitur: Der er solgt 33 pladser, så der mangler at blive solgt 17 pladser. Det kan godt lade sig gøre at betale i 3 rater, bare der er betalt inden skituren.

16 4. Nyt fra kassereren: Gitte har købt en god computer, så nu er vi godt i gang med at installere Conventus. Der er forskellige formaliteter som skal være i orden, det er Gitte og Jørgen Lildholdt i gang med. Målet er, at sidst i september slutter Gitte årets regnskab og fremover går alt over Conventus. Foreningens pengemæssige tilstand: Der ER penge, selvom Gitte har betalt for redskaberne til den nye multibevægelsesbane. Nogle af disse penge vil komme retur fra LAG. Gitte havde en seddel over restancer, der er rigtigt mange på voksenfodboldholdene. Vi er enige om, at alle betaler for de aktiviteter, de går til i foreningen og det skal præciseres for instruktørerne. Økonomiudvalget lægger op til, at de folk der går på betalingsholdene step, zumba, ACT og spinning kan få et kontingent på 600 kr. pr. ½ år. Der er nogle af de aktive, der betaler rigtigt mange penge for en sæson, når de skal betale 25 kr. pr. gang. Det er en god ide og vil blive sat i værk. Kassereren ønsker, at udvalgene laver budget igen, så kan hun nemmere se, hvor regningerne kommer fra. Der er måske 4000 kr. i overskud fra Sommerfesten. Det er vigtigt at vi får afleveret regninger m.m. snart, så de kan komme med i regnskabsåret. 5. Nyt fra afdelingerne: Fodbold: Serie 4 holdet ledes fremover af Christian Noer. Hanne Lene tager sig af restancerne på dette hold, Asbjørn tager sig af de andre restancer. Der er rigtigt mange restancer. Der har været meget frafald på børneholdene efter sommerferien, så der er blevet trukket et U8- hold fra turneringen. Badminton: Vi mangler stadig nogen til at varetage afdelingen. Vi fyrer lidt op under Jørgen Kjær igen evt. sammen med barnebarnet! Erik snakker med Jørgen Kjær om det. Der er allerede voksenspillere, der har spurgt til tider i gymnastiksalen. Dem tager Hanne Lene sig af. Tennis: Vi vil på næste møde tage op, hvordan der skal renoveres ved tennisbanerne og hvad der ellers er relevant og vil derfor invitere tennisudvalget og evt. andre interesserede. Vi sender besked til Henrik, så håber vi de kan komme. Vi kan bruge den første ½ time til dette på næste bestyrelsesmøde. ACT/LIB: Starter lige om lidt. Havde et lille arrangement i går, hvor der blev varmet op med LIB, løbetur og til sidst ACT. ACT bliver hovedsageligt om torsdagen. Rasmus sørger for lidt mere information om det, så folk ikke tror, det er alt for hårdt. Gerne en lille kommentar på Facebook. Senioridræt: Fremover er det sådan i seniorafdelingen, at man er medlem for 150 kr. og betaler 100 kr. for stolegymnastik og 100 kr. for at gå til petanqe. Hvis man ikke vil være medlem af seniorafdelingen, koster det 250 kr. pr. hold man går på. Handicapidræt ligger fremover også under denne afdeling. Julefrokostudvalget:

17 Vi skal have inviteret så mange firmaer som muligt til vores julefrokost. Derfor opfordrer Mikael og Jakob os til at komme med navne på aktuelle firmaer senest d. 15. september. Det er lørdag d. 19. november. Vores tjans er at dække bord dernede. Kløften: Asbjørn har ansøgt om at få kr. igen. Klubhuset: Er blevet malet og der er blevet flyttet lidt rundt i køkkenet, så der er blevet meget bedre plads derinde. Vi har arvet 3 bænke fra præstegården. Pedellen er i gang med at lave billedcollager til væggene. Hvis man vil leje/låne klubhuset fremover, skal Mette eller Tove kontaktes. Der er lavet en seddel til lejere/lånere vedr. brug af klubhuset, rengøring m.m., så pedellen ikke skal gå og rydde op og gøre rent efter at det har været brugt. Jakob sørger for, at der bliver skiftet en rude i døren, som Niels Bloch skal betale. Generalforsamling: Mandag d. 14. november. Hanne, Gitte L., Gitte T. og Jakob er på valg. Gitte T. vil godt fortsætte 1 år endnu, så Conventus kan blive kørt ordentligt ind, men ønsker så at stoppe. Gitte L. ønsker ikke at fortsætte som gymnastikudvalgsformand, men godt fortsætte i bestyrelsen. Hanne ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Jakob vil godt fortsætte. Erik og Claus vil godt opstille som suppleanter. Gymnastik: Der er nu et flot program og trænere på alle hold + et nyt pigehold, som vi håber bliver til noget. Der er Hop-i-gang gymnastik på søndag kl. 15, hvor man kan komme op og høre om holdene og melde sig til. Der er kommet to nye medlemmer i udvalget, Britta Højmark og Lisbet Olsen. 6. Multibevægelsesbanen: Der skal være 14 dage med rigtigt godt vejr, før Erik kan komme til at dræne og grave. Claus holder gang i projektet. Så snart vi ved, hvornår det kan blive, skal det meldes ud, så vi kan få folk til at komme og hjælpe. LAG har accepteret, at vi har udskudt projektet. De indkøbte materialer er blevet flyttet op til Mikael, så de ikke frister tyve og småbørn! 7. Evt.: Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 6. oktober. Hanne Lene og Asbjørn er mødeledere med hvad dertil hører. Mikael lufter tanken om, at FDF måske kan være med i vores SMS-service og måske andre måder, vi kan samarbejde på. Også hvilke arrangementer vi fremover skal have sammen, så i det hele taget et større samarbejde. Hanne Lene og Mette snakker med FDFs formand om at holde et møde og snakke om alt det her. Ref.: Mette

18 Bestyrelsesmøde d.6.oktober 2011 Møde med tennisafdelingen; Ønsker til udvendig beklædning, indvendig beklædning, tennisskabe til udstyr, trappe til terrassen, ventilation/udluftning til skurvognen, nyt vindue med stålnet foran, strøm ved tennisbanerne der er én forbindelse som skal virke, så virker det hele. Tennisafdelingen er bevilliget nyt net Henrik bestiller. Terese Andersen har netop vundet klubmesterskaberne Det kommer på hjemmesiden og i næste Sognenyt. Henrik har sagt ja til at fortsætte som træner, det siger vi mange tak til. Ungdomsafdelingen kommer på sms-gruppe. Henrik får instruktion. Ad 1 Referatet godkendt Ad 2 Under pkt. 3 tilføjes flere brugere af sms-service Ad 3 Fodbold: børneholdene er stoppet, U12 drenge og U 10 piger har også lige sluttet deres turnering. U 12 drenge næste år med Henrik Iversen som træner. U 10 piger fortsætter næste sæson med Claus Nybo som træner. Hanne passer på nøgler frem til foråret, eller indtil der er fundet en ny kontaktperson for fodbold. Seniorafdelingen har nu trukket serie 4, pga. fuldstændig manglende kommunikation med holdlederne og holdet er udeblevet til tre ud af fire kampe. Bestyrelsen overvejer et møde med skolens ledelse og bestyrelse, og VUIF, så vi kan komme videre i forhold til faciliteterne. Erik vil gerne deltage i mødet. VUIF siger ja tak til at lægge græs til DGIs fodboldskole næste sommer. ACT / LIB; begynder så småt at komme i gang. Det er lidt småt med deltagere. Vi skal se om vi kan få lidt flere med, især voksne. Reklametræning for serie 6! Spinning ; flytter fremover til forsamlingshuset. Badminton; Jørgen Kjær vil gerne fortsætte som badmintontræner om mandagen. Erik Vestergaard er træner stand-in hvis Jørgen ikke kan. Vi skal have sendt reklame rundt, begynder efter efterårsferien. Gymnastik; stort set alle hold er godt fyldt op. Forældre/barn holdet deles i to, så nu træner de både tirsdag og fredag.

19 Multibane; vi satser på de højere magter. Håber meget på godt vejr, nu! Der er etableret mere parkeringsplads. Sms-service; kan vi have andre brugere i vores system? FDF kan godt være med. Menighedsrådet får et tilbud på 900,- kr. Ad 4 Der er stadig en del restancer. Vi finder ud af hvordan vi kan indefryse serie 4 spillernes spillerlicens. Asbjørn og Hanne Lene undersøger. VUIF betaler fremadrettet den månedlige udgift til Zumba konceptet, så Tina Hyldelund ikke får udgifter. Sommerfesten ender med cirka 2000,- kr. til hver forening. Vi er i gang med at blive godkendt til Conventus. Afgørelsen er lige nu hos PBS. Ad 5 Forskelligt nyt fra formanden. Snak omkring aktivitetskalender i Sognenyt og indlæg i det hele taget. Referat fra møde i tilsynsstyrelsen. Vi skal være sikre på at vores frivillige er sikret! Men huske at vi skal bruge den sunde fornuft. Generalforsamling - der skal findes en suppleant for Hanne! Hvem????? Gode forslag tak Ad 6 Betaling til forsamlingshuset? Tak for et godt møde. Næste møde d.10. november 2011 planlægning af generalforsamling. Referent Hanne Lene

20 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den Mødt: Rasmus, Hanne, Hanne Lene, Gitte L., Jakob, Mikael, Mette, Gitte T. Afbud: Asbjørn, Erik, Claus. 1. Godkendelse af referat: Der er ikke blevet aftale nærmere omkring flere brugere af vores sms-service. Vi snakker videre. Kassereren vil fortælle mere om Conventus og restancer. Har Asbjørn fundet ud af om vi kan indefryse spillerlicenser? Referat godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser: Unglederpris under pkt. 6. Dagsorden godkendt. 3. Planlægning af generalforsamling: Formanden har lavet en to-do-liste med opgaver til generalforsamlingen. Det er varslet i Sognenyt og på sms. Vi fordelte opgaverne. Rasmus spørger pedellen om hun vil finde på noget til borddækning. ALLE (ikke Mette)mødes kl for at stille op. Mette sørger for at bestille ostebord hos Superbest. Mikael bestiller Jimmi til at komme med øl og vand. Hanne Lene sørger for trykning af velkomstsang og dagsorden. Mikael hører Jimmi om fakler eller lign. Mikael er teknikansvarlig og sørger for projektor, netadgang og for at stille sekretærens computer op, så den er klar, når hun kommer kl. 19. Hanne Lene spørger Mette Fallesen om hun vil være dirigent. Hanne Lene bestiller vin/blomster til dirigenten. Årets VUIF er?? Jakob, Gitte L. og Hanne er på valg i år. Vi ved, at Britta og Susanne N. vil stille op. Så vi må se, hvordan det hele flasker sig. Hanne og Gitte ønsker ikke genvalg. Suppleanterne vil godt stille op igen. Hanne Lene sørger for stemmesedler m.m. Mette sørger for referat og indlæg til Sognenyt/hjemmesiden. 4. Kassereren har ordet: Gitte, Peder og Jakob mødes søndag for at gennemgå regnskabet. Gitte havde 1. udkast til regnskabet med. Årets foreløbige resultat er et overskud på godt kr. Det er ca. en halvering i forhold til sidste år. Bl.a. har vi fået meget mindre for vores arbejde i Kløften end sidste år. Det vil formanden arbejde videre med. Alt i alt må vi sige, at det ser fornuftigt ud, når man tænker på at vi ikke har haft cykelsponsorløb, at overskuddet fra sommerfesten ikke var ret stort og at vi har fået så få penge fra Kløften.

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Siden sidst, LUGèn, 2011

Siden sidst, LUGèn, 2011 AKTIVITETER I LINTRUP OG HJERTING 2011 Siden sidst, LUGèn, 2011 Et nyt år 2011 er i fuld gang LUG er en flerstrenget forening der repræsenterer såvel sporten samt diverse aktiviteter. Rigtig mange i og

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender:

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender: Aktivitetskalender: September: 9: Orienteringsmøde valg 19:30 14: Høstgudstjeneste 10:30 18: Fyraftensgudstjeneste 18:30 Oktober: 2: Fyraftensgudstjeneste 18:30 23: Stinne Jensen i Præstegården 19:30 Pilgrimsvandring

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Vitalitet - August 2008-39. årgang

Vitalitet - August 2008-39. årgang Vitalitet - August 2008-39. årgang Stiftet 10. december 1958 SOLSIKKEFESTEN en dejlig tradition i Morud Husk Solsikkefesten den 28-31. august 2008. Foto. Jon Rasmussen. morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

bjergposten Nr. 2 Medlemsblad for Christiansbjerg I.F.

bjergposten Nr. 2 Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Bjergposten vil også være at finde på vores hjemmeside WWW.CIF.DK og her er det også muligt at tilmelde sig en liste, for automatisk modtagelse af Bjergposten

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang.

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. NR.2 MAJ 2013 34. ÅRGANG Miki Hendriksen Forsidefotoet er denne gang Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. 134 2 FORMANDS NYT Så blev det rigtig forår med dejlig solskin og solen håber jeg også

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere