Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser: Godkendt med diverse tilføjelser. 2. Godkendelse af referat og opsamling fra referat: Hjemmesiden ser rigtigt godt ud. Der mangler stadig liste over kontingenter og beretninger fra formændene fra Generalforsamling. Fyld endelig på, så den bliver ved med at se spændende ud. Hjælperfesten den er gået i ged, vi har ikke fået sat navne på dem der skulle arrangere, så det må vi udskyde. Vi prøver fredag d kl Madplanlægning, indkøb: Gitte T., Hanne og Mette Madlavning: Gitte T., Hanne, Mette, Rasmus + dem Hanne spørger Borddækning: Gitte L., Jakob, Hanne Lene Invitation: Hanne Lene Oprydning: Hanne Lene, Asbjørn, Rasmus, Hanne, Mikael, Gitte L. Underholdning: Hanne Lene, Mette (husk plakater til arrangementer) Tilmelding: Asbjørn Trådløst internet i klubhuset: Sydenergi kommer i morgen og lægger net ind. Kassereren efterlyser det regnskab vi alle har underskrevet. Vi må lige underskrive igen, så det kan blive sendt ind til kommunen. 3. Siden sidst springtur til Århus, Nytårsmotion, Skitur m.m.: D. 20. december var der en gymnastiktur til en spring-og motorikhal i Århus. Ca. 30 deltog. Det var bare nogle søde børn, der var med, de opførte sig rigtigt pænt. De sluttede af med at besøge Den Gamle By. Nytårsmotion i Næshallen var også et godt arrangement. Ca. 30 personer deltog med flere gode aktiviteter. Skituren var bare god, dejligt sted og højt humør. En enkelt familie var utilfreds med indkvartering i lejligheder, så det skal måske meldes bedre ud næste gang.

2 4. Nyt fra formanden Pitt Stop, DGI Årsmøde, HIR, Næshallen, After Ski: Pittstopkurset er booket til lørdag d Vi skal selv sørge for forplejning. Årsmøde bliver torsdag d fra kl. 17 til 21. Det er lavet om fra om lørdagen, så håber man på, at der kommer flere. Der er kommet infobrev fra HIR. Bl.a. er der mulighed for indstilling af Årets Breddeidrætspris, som vi snart synes det er vores tur til at få. Rasmus kontakter et par stykker, som vi måske kan få til at indstille os. Der skal indberettes medlemstal til HIR, det sørger kassereren for. Næshallen har vi ikke hørt noget fra her på det sidste vedr. det nye halprojekt. Forsamlingshusets bestyrelse synes, vi lejer Klubhuset for meget ud. Hanne Lene vil foreslå, at vi kommer et par stykker til et af deres bestyrelsesmøder eller omvendt, så vi kan få snakket om det. Vi vendte lige om vi evt. skulle leje os ind i forsamlingshuset til Spinning, Step, Stolegymnastik m.m. Det tænker vi nærmere over. Der er bestilt elektriker til at lave lys udenfor klubhuset, han kommer i morgen. Der er også bestilt nye toiletsæder, så vi er godt kørende efterhånden med vores nye pedel. Pedellen og stoledamerne vil gerne have flyttet musikanlægget og få lov til at male køkken. Det er ok! Rasmus m.fl. har en lille udfordring ude i det ene skur.. Mikael foreslår en arbejdsdag, så vi kan få fældet noget hegn og sån. God idé til foråret. Der er kommet referat fra Sognerådet, de opfordrer bl.a. til at vi gør brug af deres hjemmeside. Formanden planlægger at invitere til After Ski i maj i klubhuset i anledning af 5-års jubilæum, for alle som har været med i løbet af årene. Også som en appetitvækker til næste års skitur. Vi har lavet en aftale med PROVAS om at forlænge vores renovationsaftale. 5. Nyt fra alle bl.a. Geocach, Hjertestarter: Mikael har indsendt invitation til Geocaching til Sognenyt. Lyder spændende. VUIF har fået et tilbud fra Falck om leasing af en Falckhjertestarter incl. psykisk førstehjælp og et årligt kursus for 12 personer. Det koster kr. for tre år for 2 hjertestartere og kurser. Rasmus siger, at det er et rigtigt godt tilbud. Vi siger ja til tilbuddet og hører Næsset og Sognerådet om de vil være med.

3 Liv i bevægelse - Lis Hansen har foreslået at der laves en navnekonkurrence, så der kan findes et egnet navn til den nye afdeling. God idé. Der kommer indlæg i Sognenyt. Lis, Simon og Rasmus skal snart på kursus igen. Rasmus vil lave en lille event, der hedder Kend dit kondital. Der er lavet en bane ude i Vesterskoven, der kan bruges til det. Der er ca. 7 børn, der spiller badminton i Næshallen, det står Jørgen Kjær for. Der har været krise med nogle voksenbadmintonspillere, der har været utilfredse med mange ting. Formanden har talt med store bogstaver, så vi håber, der er kommet ro over det. Nyt fra kassereren: Vi har fået ca kr. i medlemstilskud fra kommunen. Det vil være rigtigt rart, hvis trænere og instruktører sørger for at lave ordentlige medlemslister med alder på medlemmer. Vi afventer vores nye system Conventus, så håber vi at det bliver nemmere. Gitte skal på individuelt kursus (gerne sammen med Mikael) i systemet, derfor er det vigtigt, at tennis og fodbold (i første omgang) melder ind med hold og kontingent, så disse oplysninger kan blive tastet ind. Vi har ikke hørt fra Julefrokostudvalget, hvor mange penge der kom ind og hvor stort vores overskud blev. Hanne regner med at der skal indkaldes til fodboldmøde snart for at se, hvilke børn og hvilke hold og hvilke trænere, der er til næste sæson. Vores serie 5 hold er rykket op i serie 4. Hanne Lene har snakket med Lasse Erbs om forskelligt, bl.a. spillerdragter. Vi afventer nærmere kontakt fra dem og håber vi kan få et godt samarbejde. Veteranerne kan få nye sokker, hvis de lader være med at ryge i omklædningsrummet!!! Hannes brugere vil gerne træne herude i år igen. Hanne ser hvornår det kan lade sig gøre. Rasmus finder ud af, hvem der står for onsdagsfodboldholdet og aftaler nærmere om passende kontingent. Der har været instruktørtræf i lørdags i gymnastikafdelingen. Desværre ikke så mange deltagere, men der blev da lavet noget. Der er instruktørmøde i morgen, hvor bl.a. gymnastikopvisningen skal planlægges. Gitte mangler hjælp til forskellige opgaver, bl.a. redskabsslæbere, kaffebord og afhentning af lys. Så folk må meget gerne melde ind, hvad de kan hjælpe med. Der er blevet indkøbt 20 sæt hajskindsarrangementer til Flowing. Av, det gør nas!! Hvis man vil med på sms-listen, så man kan sende sms-beskeder ud til medlemmerne, kan man kontakte Hanne Lene og få en kode.

4 6. Næste måned: Husk dilettant d Husk også at komme ned i forsamlingshuset og køb billetter. Det kan gøres den og den Evt.: Næste møde bliver d kl Der vil være en lille aktivitet kl Jakob og Gitte står for mødeafholdelse med det hele!!! Asbjørn står for sang (solosang??) Gitte L. opfordrer til, at hver gang vi siger Sognenyt, skal vi sige Sognenyt/Hjemmesiden. Det er vigtigt, at der kommer stof til hjemmesiden, så vi kan få den til at køre rigtigt godt. Ref.: Mette

5 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF onsdag d Til stede: Afbud: Hanne, Rasmus, Gitte T., Mikael, Hanne Lene, Gitte L., Jakob, Mette, Jørgen L. (til præsentation af hjemmesiden) Asbjørn Jørgen Lildholdt viste og fortalte, hvordan vores nye hjemmeside er bygget op og hvordan vi kan gå ind og lægge indlæg, kommentarer m.m. ind. Det lyder bare spændende det hele, vi glæder os til at komme i gang. Næste gang skal vi have en drøftelse af, hvordan vi bruger Facebook foreningsmæssigt. Gitte T. og Jørgen deltager begge i kurset med Conventus. 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser: Cykelsponsorløb 2. Godkendelse af referat: Godkendt 3. Kommende arrangementer: Fastelavnsfest søndag d. 6.3.: Vi har et udvalg, der står for dette arrangement, så vi regner med, at det bliver en hyggelig eftermiddag. Gymnastikopvisning d : Der køres redskaber fra gymnastiksalen torsdag d kl Jakob, Mikael og Jørgen hjælper fragtmanden. Ellers mener Gitte, at der er styr på det hele. Husk at reklamere og bakke op omkring arrangementet. Pitt Stop-kurset d : Der er kun tilmeldt 5 til kurset udover bestyrelsen. Hanne Lene sender os alle en seddel, vi kan dele ud og vi forpligter os til at videregive til 5-10 stk. Så håber vi, at det får folk til at melde sig. Hjælperfest d : Der er pt. tilmeldt 30 til hjælperfesten. Vi venter og ser til tilmeldingsfristen, hvor mange der her meldt sig til og tager op, om vi skal aflyse eller flytte arrangementet til klubhuset. Geocaching d : Der er endnu ikke tilmeldt så mange, men Mikael håber på at det kommer. Husk at reklamere for det og få dig tilmeldt. 4. Nyt fra formanden: Totalteater ved Slivsøen: Vi har fået en henvendelse fra skolen, om vi vil hjælpe med praktiske gøremål til totalteater d Vi har meldt tilbage, at vi gerne vil stå for servering i pausen. Vi afventer nærmere.

6 HIR: Der er repræsentantskabsmøde i HIR d Vi kan ikke deltage, da vi har borgermøde den aften. DGI: Der er opstart omkring Landsstævne 2013 nu. Landdistrikternes fællesråd: Landdistrikternes fællesråd har kontaktet formanden vedr. et projekt for unge for at høre, om vi er interesserede. Vi venter på at høre nærmere. LIB: Vores nyuddannede LIB-instruktører er også DGI-instruktører og Rasmus har sagt ja til at tage uddannelse til LIB-ACT-instruktør. Det lyder spændende. Multibevægelsesbanen: Multibevægelsesbanen venter stadig på, at det bliver bedre vejr. Cykelsponsorløb: Der er møde i kredshuset d Jakob og Mikael deltager og så tager vi den derfra. SMS-service: Vi kan alle gå ind og sende sms til en bestemt gruppe, henvend dig til Hanne Lene, hvis du har brug for at kunne logge på. Trendsale: Der har været ønske om et Trendsale i klubhuset igen. Det arbejder formanden videre med. Seniorafdelingen: Der har været 4 personer af sted på kursus i Bowls. Stolegymnastikholdet er efterhånden så stort, at de faktisk ikke kan være i klubhuset mere. Klubhus: Det ser rigtigt godt ud heroppe, der er kommet lys udenfor. Der skal lige gives besked til elektrikeren, at lyset også tændes om dagen, hvor det ikke er nødvendigt. Der skal nok snart købes nye borde/bænke til terrassen. Mikael nævner muligheden for at have en computer og projektor fast her i klubhuset. Kan Sognerådets computer og projektor evt. få base heroppe? Gitte snakker om, at der hænger én i kælderrummet i forsamlingshuset. Vi tænker over det og drøfter det næste gang. 5. Nyt fra næstformanden: Vi fik et lille referat fra arrangementet Fryns for frivillige. Det var et fantastisk arrangement. 6. Kassererens minutter: Gitte har lige indberettet medlemstal og fortalte, hvor mange medlemmer der var i hver afdeling. Hjertestarteren er kommet og betalt. Vi har fået tilsagn fra kommunen om driftstilskud på op til kr. Vi betaler ca kr. for at have vores dankortautomat. Vi aftaler, at foreninger her i sognet kan låne den, men er det nogle længere ude, så må de betale for brug.

7 Der er kommet opkrævning fra ALKA- forsikring for klubhus og tennisbanerne. I den forbindelse vil formanden undersøge, om vi kan få vores forsikringer et billigere sted. Licens bliver betalt. Restancer er gjort op. Det ser helt godt ud, der er ikke så mange, der mangler. Gitte L. får listen over restancer i gymnastik, så hun kan tag fat i dem, der ikke har fået betalt. Vi forventer at pengene fra Thorvald Hansen snart kommer. Det er meget vigtigt at vi får søgt kursustilskud snarest til det vi mangler at søge til, da der ikke er for mange penge at gøre godt med hos kommunen. 7. Hvad rør sig? Hjertestarter: Rasmus havde vores nye hjertestarter med. Vi snakkede om, hvor den skal hænge henne og der er enighed om, at vindfanget ved forsamlingshuset op til lejlighederne vil være et godt sted. Erling Haugaard og Rasmus arbejder videre med det. Rasmus planlægger at afholde nogle kurser i brug af den og også lidt almen førstehjælp, det tror vi der vil være stor interesse for. Der er også et hjertestarterkursus fra Falck i forbindelse med det abonnement vi har, som løber over flere år. Jakob og Mette vil gerne deltage. Fodboldafdelingen: Hanne er i gang med planlægning af fodboldsæsonen for børneholdene. Tennisafdelingen: Jørgen L. og Lars Tjørnelund skal have møde i morgen med planlægning af tennissæsonen. Ny præst: Vi viser flaget i f.m. indsættelse af den nye præst. Formanden ordner. 8. Nye tiltag i foreningen: Tages op næste gang, når vi har haft vores Pittstopkursus. 9. Evt.: Næste møde bliver onsdag d kl Asbjørn og Hanne står for arrangementet Ref.: Mette

8 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF onsdag d Til stede: Gitte L., Hanne Lene, Jakob, Rasmus, Hanne, Mikael, Mette, Gitte T. Afbud: Asbjørn Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser: Pittstop, motorikbane, Facebook, sommerfest, julefrokost + det løse Godkendelse af referat: Godkendt Nyt fra afdelingerne: Fodbold: Forældre/barnhold, U-11 og pigeholdet har startet træning + et U-14 drengehold, som gerne vil spille fodbold, men ikke spille kamp. Det koster 100 kr. for dem at spille. U-11 drengene er tilmeldt et stævne i Starup. SMS-fodbold er også gået i gang, og vistnok også et Lauesgårdhold. Vi skal også have fat i dem, så de kan betale kontingent efter hvad de nu spiller. Hanne Lene snakker med Laurits, Hanne snakker med Claus Nybo. Kan vi gøre nogen ansvarlige for materiellet? Der bliver ikke købt flere bolde i denne sæson. Der skal laves et nyt system til boldene. Rasmus og underpedellen tager sig af dette. Efter det er ordnet, vil det være trænere/holdlederne, der er ansvarlige for, at der bliver holdt orden i rummet. Hanne sætter gang i rengøring af omklædningsrummene igen. Dommere til børneholdene skal findes blandt forældrene. Vi kan også prøve at ringe til Christian Bramming. Veteranerne ønsker nye spillerdragter. Hanne Lene snakker med Sportmaster om et godt tilbud. Hvad skal kontingentet være for seniorholdene? Vi tænker over det. Kan vi ønske os en vaskemaskine til klubhuset?

9 Bordsættene ved klubhuset må ikke flyttes ud på banerne. Der vil ikke blive klippet græs, hvis de står der. Badminton: Hvad gør vi i den kommende sæson? Mikael vil godt være kontaktperson/pedel på motionsbadminton i gymnastiksalen. Vi spørger Jørgen Kjær allerede nu, om han har lyst til at træne igen i næstesæson. Vi kan også lave et indslag på hjemmesiden for at se, om flere har lyst til at hjælpe. Gymnastik: Hvor langt er man med næste sæson? Der skal være instruktørmøde d. 5. maj, hvor der vil blive kigget på instruktørsituationen til næste sæson. Zumba og step kører stadig, det kører godt. Der er arrangeret noget sommerspring for ungerne. Fremover står informationer omkring spinning under LIB og ikke under gymnastik. Tennis: Vi kan ikke lige umiddelbart finde på nogen, der kan være ny træner for tennisbørnene. Kommer ud som et link på hjemmesiden. Vi skal lige have styr på de unge, der spiller på tennisbanerne uden at have betalt kontingent. Mette går lidt videre med det. Vi skal måske også have et brev ud til de unge, så de ved hvad reglerne er osv. Gitte beder tennisudvalget om at sende ud. Vi lægger også op til, at skurvognen bliver fjernet og at der bliver sat ny lås på, så folk ikke kan komme derind uden at have betalt kontingent og fået en ny nøgle. Der mangler også lys og vand. LIB/ACT/GEO: Fremover hedder afdelingen Liv i Bevægelse (LIB) Rasmus, Lis og Simon har afsluttet deres LIB-uddannelse og bestod alle eksamen. De er godt i gang med aktiviteter, har haft et arrangement i sidste weekend. Rasmus er halvvejs i sin ACT-uddannelse og det er bare godt. Han vil senere arrangere noget indenfor det. Der er indkøbt kettlebells og medicinbolde. Geokurset var rigtigt godt, der var fyldt op. Mikael arbejder med at lave et bookingsystem inde på hjemmesiden, så folk kan låne GPS erne. Der vil også blive lavet flere arrangementer. Nyt fra formanden:

10 DGI årsmøde torsdag d Jakob og Gitte L. deltager. HIR ekstraordinær generalforsamling d Der skal vælges en ny bestyrelse, da den gamle er trådt tilbage. Mikael, Rasmus og Hanne Lene deltager. Indstilling til Nykredit skulderklap er kommet. Gitte og Hanne Lene finder ud af, hvem der skal indstilles. Cykelsponsorløb: Forsamlingshuset har flyttet loppemarked pga en dobbeltbooking, så vi skal finde en anden dag til afvikling af cykelsponsorløb. Suzanne Beerwald finder en dato til nyt møde, så der kan findes ud af, hvornår det skal være. Vi synes det er en god idé at flytte det til september. Der er knivtræf næste år i uge 24, d juni. Julefrokost i Næshallen er d Jakob og Mikael prøver at forhandle sig til andre opgaver til os. Sommerfest der har været møde i sommerfestudvalget i går. Vi er ikke tilfredse med, at der ingen deltagere var fra FDF. Men der er enighed om, at vi skal slutte af med bulder og brag. Asbjørn er godt i gang med at planlægge Kløften. Nyt fra kassereren: Fodboldkontingenter: Sandkassehold 200 kr. U8-9 piger 25o kr. U11 drenge 400 kr. U13 piger 400 kr. Serie 4 og serie kr. For ½ sæson 400 kr. Niels må lave en liste over dem, der kun skal spille ½ sæson, de får en opkrævning på ½ sæson. Veteraner og old boys 600 kr. Tenniskontingent er fastlagt og kan ses på hjemmesiden. Kassereren delte sedler ud med restancer. Vi synes det er et problem, at der står en del, som har fået mange rykkere og som bare ikke får betalt. Gitte printer girokortene ud igen og vi må i bestyrelsen fordele dem og sørge for at de kommer ud. Vi har nu fået pengene fra Thorvalds bo, ca kr. Vi beslutter at øremærke dem til borde/bænke og så få mærket på dem, at de er købt for hans arv. Vi har kr. i kassen pt.

11 Husk når der købes ind i Sportmaster, så SKAL man skrive under og skrive hvilken afdeling man kommer fra, så vi kan se, hvilken afdeling det er til. Vi vil gerne have en klubdragt til VUIF, som medlemmerne kan købe. Siden sidst: Gymmnastikopvisning: Der er indtægter på ca kr., men også en del udgifter, så kassereren mener det har givet underskud på ca kr. Det var en god aften, masser af ros til alle holdene også i Idrætscenteret. Kassereren har ikke overblik over, om alt opvisningstøj er betalt, men det må vi gå ud fra. Hjælperfest: Supergod fest med fantastisk mad og godt humør. Pittstop: Var en rigtig god dag og god inspiration, vi evaluerer mere grundigt på næste møde. Skal vi invitere byrådspolitikerne til at blive medlemmer af VUIF i f.eks. 3 mdr. for at gøre opmærksom på os selv? Evt.: Motorikbane: Mikael og Claus går i gang med projekt motorikbane nu. Næste møde bliver tirsdag d kl Rasmus og Gitte L. står for mødet. Det var et fantastisk madarrangement, dejlig pizza.. Ref.: Mette

12 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF tirsdag d Til stede: Hanne Lene, Jakob, Gitte T., Gitte L., Hanne, Mikael, Asbjørn, Rasmus, Erik, Mette 1. Godkendelse af dagsorden åben for tilføjelser: Cykelsponsorløb, julefrokost, geocaching, tennis 2. Godkendelse af referat + opsamling af punkter: Godkendt 3. Punkter fra bestyrelsen: Fodbold v. Hanne: Der har været fodboldafslutning i fredags for børneholdene, ca. 50 personer, det var rigtigt hyggeligt. Der er tilmeldt U 8 og U 12 drenge og U 10 piger til næste sæson. Der har været en klage fra Hammelev, fordi de mener at vores serie 4 har optrådt usportsligt ved at melde fra til en kamp. Men det er ikke noget vi gør noget ved, da vi mener det er spillets regler. Det må de gå videre med til DBU. Men selvfølgelig er det usportsligt og det har holdet også fået at vide. Der har været problemer med et værre svineri efter serie 4 kampe, det er også blevet fortalt til holdet. Der bliver sat skraldespande op ved banen, så håber vi, de bliver bedre til at rydde op efter sig. Der ligger ofte bolde heroppe, som ikke er blevet samlet ind. Hanne Lene sørger for, at Lasse og Åge får deres gavekort. Klubhus v. Mette: Vi vil lave nogle retningslinjer for lån og leje af klubhuset, så vi sikrer os, at folk gør ordentligt rent og får betalt for at låne det. Mette snakker med Tove om det. Opvaskemaskinen fungerer ikke alt for godt, den har været i stykker (en tandstik i filteret!) Den er heller ikke så velegnet hertil, når der holdes fest, da den tager for lang tid. Derfor skal folk vaske op i hånden, når de holder fest. Der skal også betales kontant, når man låner klubhuset. Det er kun medlemmer der kan leje. Der er ikke umiddelbart stemning for at få vaskemaskine herop. Mette sørger for, at der bliver lavet gavekort til pedellerne. Multibane v. Mikael: Byggetilladelse og landzonetilladelse er kommet. Der er indtil nu leveret 2 ting til den nye multibane. De arbejder på at lave en arbejdsweekend sidst i august, så vi kan få gang i det. Vi prøver at satse på august. Mikael arbejder videre med det.

13 Tennis: Jakob snakker med Henrik Iversen om, hvad vi kan gøre for at forskønne/renovere området omkring tennisbanerne. Der skal IKKE være noget med lås på, for så bliver det bare brudt op. Kan vi få en væg at spille op ad?? Det er et gammelt ønske. Udlejning af GPS ere v. Mikael: Der er flere der har henvendt sig til Mikael om at låne/ leje GPS erne. Vi har en aftale med FDF om at låne hos hinanden. Vi er enige om, at det koster 50 kr. pr. GPS pr. dag og 100 kr. for ikke medlemmer, hvis der er en relation til VUIF. Hvis de går i stykker, koster det reparationen. Dette gælder for medlemmer af VUIF. Bestyrelsesmedlemmer kan låne dem. Mikael arbejder videre med det. Julefrokost v. Jakob: Jakob og Mikael har fået gennemtrumfet, at vi kan stå for borddækning, det får de meget ros for. Det er den 19. november 2011, vi dækker bord fredag aften. Det er vigtigt, at vi gør en indsats for at få flere gæster. De sørger for at det kommer i Sognenyt. Cykelsponsorløb: Der bliver ikke noget cykelsponsorløb i år, men vi satser på at der bliver igen næste år. 4. Nyt fra formanden: Idrætsrådet er genopstået og har holdt møde, så vores indstillinger til Årets Breddeidrætsforening gælder stadig. Vi krydser fingre. Børneattester skal fornyes, vi skal alle lige være obs. på det. Haltider i Næshallen er fordelt. I september bliver der set på, hvordan det hænger sammen og om vi måske kan få flere timer. Vi synes stadig ikke, det foregår på en rimelig måde. Vi mangler at få indkrævet badmintonbrikker fra voksenholdene. Jakob tager sig af det. Formanden har fundet kassen med bestyrelsestrøjer og listen over hvem der skal have. De der ikke har prøvet endnu, skal gøre det i dag. Formanden foreslår, at VUIF køber forsamlingshuset!! Det lyder rigtigt spændende. Vi må summe over det og så tage det op på næste bestyrelsesmøde. Vedr. skituren har vi fået et tilbud fra Alpha Travel, der er noget dyrere end tidligere pga. bl.a. moms på skirejser. Vi er usikre på, om vi kan få solgt de 50 pladser vi senest 23. juni skal reservere. Vi beslutter, at formanden sender en mail ud til de, der var med sidste år og beder om HURTIG tilbagemelding. Så må vi se, om folk melder sig til og om vi tror på, at vi kan samle Nyt fra kassereren:

14 Kassereren glæder sig til det nye Conventus, men tager kun et år mere som kasserer. Der er blevet sendt girokort ud til fodbold, sommergymnastik, spinning, step, Zumba m.m. 6. Møder efter sommerferien: Torsdag d. 8. september kl Gitte og Mette står for mødet. Torsdag d. 6. oktober kl Hanne Lene og Asbjørn står for mødet. Torsdag d kl Jakob og Gitte står for mødet. Det er vigtigt, når der er så lang tid til næste bestyrelsesmøde, at vi mailer sammen ved behov og at man husker at svare med svar til alle! 7. Evt.: Indvielse af petanqebaner er i morgen kl. 16. Seniorafdelingen håber meget, vi kan komme. Erik præsenterede programmet for Sommerfesten. Det lyder spændende. Ref.: Mette

15 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 8. september 2011 Mødt: Hanne Lene, Jakob, Mikael, Gitte, Gitte, Asbjørn, Claus, Hanne, Rasmus, Erik og Mette 1. Godkendelse af referat fra juni 2011: Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden: Klubhus, julefrokost, generalforsamling, Kløften under pkt. 5 Dagsorden godkendt. 3. Nyt fra formanden: Generalforsamling i Næshallen: Mikael og måske Hanne Lene tager til generalforsamling i Næshallen. DM i foreningsudvikling: Jane Bonde har meldt os til dette DM. Der er møde d Jakob og Hanne Lene, evt. Asbjørn deltager. Vi har et par navne blandt instruktørerne og andre, som vi vil spørge. HIR: Hanne Lene synes det tegner godt for det nye HIR. Næste møde kommer Anne Sofie Brodersen, den nye sundhedschef. Det er blevet præciseret, at HIR er foreningernes talerør, ikke konkurrenceidrættens. Forsamlingshuset: Mikael har kontakt til forsamlingshusets bestyrelse, og skal deltage i et bestyrelsesmøde engang, når de indkalder. Vi er stadig interesseret i at leje lokaler til gymnastik og spinning. Forsamlingshuset kan få lokaletilskud hvis vi skal leje det, så vi skal ikke betale noget i leje. Tina Hyldelund vil meget gerne have spinning i jagtstuen derovre, men hun må foreløbig starte i Næshallen. Mikael arbejder videre med sagen. Høstfest d : Vi arrangerer sammen med FDF og Menighedsrådet. Der er ikke alt for mange tilmeldte, men vi håber det bliver hyggeligt. Sommerfest: FDF har henvendt sig, om vi har lyst til at snakke om sommerfest i ny form. Vi foreslår Lene Byriel, da hun har givet udtryk for, at hun gerne ville. Det må være noget der bliver drøftet på evalueringsmødet på mandag. Mikael vil også godt være lidt i. Vi synes vi skal være med i en eller anden form, men det kommer an på, hvordan formen bliver. Det kunne være fint, hvis der blev inviteret åbent, så alle kan byde ind på at være med i det nye sommerfestudvalg og det ikke bliver en lukket fest. Infomøde om det dansk-tyske samarbejde: Der er kommet en invitation til dette møde, men ingen har lyst til at deltage. Skitur: Der er solgt 33 pladser, så der mangler at blive solgt 17 pladser. Det kan godt lade sig gøre at betale i 3 rater, bare der er betalt inden skituren.

16 4. Nyt fra kassereren: Gitte har købt en god computer, så nu er vi godt i gang med at installere Conventus. Der er forskellige formaliteter som skal være i orden, det er Gitte og Jørgen Lildholdt i gang med. Målet er, at sidst i september slutter Gitte årets regnskab og fremover går alt over Conventus. Foreningens pengemæssige tilstand: Der ER penge, selvom Gitte har betalt for redskaberne til den nye multibevægelsesbane. Nogle af disse penge vil komme retur fra LAG. Gitte havde en seddel over restancer, der er rigtigt mange på voksenfodboldholdene. Vi er enige om, at alle betaler for de aktiviteter, de går til i foreningen og det skal præciseres for instruktørerne. Økonomiudvalget lægger op til, at de folk der går på betalingsholdene step, zumba, ACT og spinning kan få et kontingent på 600 kr. pr. ½ år. Der er nogle af de aktive, der betaler rigtigt mange penge for en sæson, når de skal betale 25 kr. pr. gang. Det er en god ide og vil blive sat i værk. Kassereren ønsker, at udvalgene laver budget igen, så kan hun nemmere se, hvor regningerne kommer fra. Der er måske 4000 kr. i overskud fra Sommerfesten. Det er vigtigt at vi får afleveret regninger m.m. snart, så de kan komme med i regnskabsåret. 5. Nyt fra afdelingerne: Fodbold: Serie 4 holdet ledes fremover af Christian Noer. Hanne Lene tager sig af restancerne på dette hold, Asbjørn tager sig af de andre restancer. Der er rigtigt mange restancer. Der har været meget frafald på børneholdene efter sommerferien, så der er blevet trukket et U8- hold fra turneringen. Badminton: Vi mangler stadig nogen til at varetage afdelingen. Vi fyrer lidt op under Jørgen Kjær igen evt. sammen med barnebarnet! Erik snakker med Jørgen Kjær om det. Der er allerede voksenspillere, der har spurgt til tider i gymnastiksalen. Dem tager Hanne Lene sig af. Tennis: Vi vil på næste møde tage op, hvordan der skal renoveres ved tennisbanerne og hvad der ellers er relevant og vil derfor invitere tennisudvalget og evt. andre interesserede. Vi sender besked til Henrik, så håber vi de kan komme. Vi kan bruge den første ½ time til dette på næste bestyrelsesmøde. ACT/LIB: Starter lige om lidt. Havde et lille arrangement i går, hvor der blev varmet op med LIB, løbetur og til sidst ACT. ACT bliver hovedsageligt om torsdagen. Rasmus sørger for lidt mere information om det, så folk ikke tror, det er alt for hårdt. Gerne en lille kommentar på Facebook. Senioridræt: Fremover er det sådan i seniorafdelingen, at man er medlem for 150 kr. og betaler 100 kr. for stolegymnastik og 100 kr. for at gå til petanqe. Hvis man ikke vil være medlem af seniorafdelingen, koster det 250 kr. pr. hold man går på. Handicapidræt ligger fremover også under denne afdeling. Julefrokostudvalget:

17 Vi skal have inviteret så mange firmaer som muligt til vores julefrokost. Derfor opfordrer Mikael og Jakob os til at komme med navne på aktuelle firmaer senest d. 15. september. Det er lørdag d. 19. november. Vores tjans er at dække bord dernede. Kløften: Asbjørn har ansøgt om at få kr. igen. Klubhuset: Er blevet malet og der er blevet flyttet lidt rundt i køkkenet, så der er blevet meget bedre plads derinde. Vi har arvet 3 bænke fra præstegården. Pedellen er i gang med at lave billedcollager til væggene. Hvis man vil leje/låne klubhuset fremover, skal Mette eller Tove kontaktes. Der er lavet en seddel til lejere/lånere vedr. brug af klubhuset, rengøring m.m., så pedellen ikke skal gå og rydde op og gøre rent efter at det har været brugt. Jakob sørger for, at der bliver skiftet en rude i døren, som Niels Bloch skal betale. Generalforsamling: Mandag d. 14. november. Hanne, Gitte L., Gitte T. og Jakob er på valg. Gitte T. vil godt fortsætte 1 år endnu, så Conventus kan blive kørt ordentligt ind, men ønsker så at stoppe. Gitte L. ønsker ikke at fortsætte som gymnastikudvalgsformand, men godt fortsætte i bestyrelsen. Hanne ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Jakob vil godt fortsætte. Erik og Claus vil godt opstille som suppleanter. Gymnastik: Der er nu et flot program og trænere på alle hold + et nyt pigehold, som vi håber bliver til noget. Der er Hop-i-gang gymnastik på søndag kl. 15, hvor man kan komme op og høre om holdene og melde sig til. Der er kommet to nye medlemmer i udvalget, Britta Højmark og Lisbet Olsen. 6. Multibevægelsesbanen: Der skal være 14 dage med rigtigt godt vejr, før Erik kan komme til at dræne og grave. Claus holder gang i projektet. Så snart vi ved, hvornår det kan blive, skal det meldes ud, så vi kan få folk til at komme og hjælpe. LAG har accepteret, at vi har udskudt projektet. De indkøbte materialer er blevet flyttet op til Mikael, så de ikke frister tyve og småbørn! 7. Evt.: Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 6. oktober. Hanne Lene og Asbjørn er mødeledere med hvad dertil hører. Mikael lufter tanken om, at FDF måske kan være med i vores SMS-service og måske andre måder, vi kan samarbejde på. Også hvilke arrangementer vi fremover skal have sammen, så i det hele taget et større samarbejde. Hanne Lene og Mette snakker med FDFs formand om at holde et møde og snakke om alt det her. Ref.: Mette

18 Bestyrelsesmøde d.6.oktober 2011 Møde med tennisafdelingen; Ønsker til udvendig beklædning, indvendig beklædning, tennisskabe til udstyr, trappe til terrassen, ventilation/udluftning til skurvognen, nyt vindue med stålnet foran, strøm ved tennisbanerne der er én forbindelse som skal virke, så virker det hele. Tennisafdelingen er bevilliget nyt net Henrik bestiller. Terese Andersen har netop vundet klubmesterskaberne Det kommer på hjemmesiden og i næste Sognenyt. Henrik har sagt ja til at fortsætte som træner, det siger vi mange tak til. Ungdomsafdelingen kommer på sms-gruppe. Henrik får instruktion. Ad 1 Referatet godkendt Ad 2 Under pkt. 3 tilføjes flere brugere af sms-service Ad 3 Fodbold: børneholdene er stoppet, U12 drenge og U 10 piger har også lige sluttet deres turnering. U 12 drenge næste år med Henrik Iversen som træner. U 10 piger fortsætter næste sæson med Claus Nybo som træner. Hanne passer på nøgler frem til foråret, eller indtil der er fundet en ny kontaktperson for fodbold. Seniorafdelingen har nu trukket serie 4, pga. fuldstændig manglende kommunikation med holdlederne og holdet er udeblevet til tre ud af fire kampe. Bestyrelsen overvejer et møde med skolens ledelse og bestyrelse, og VUIF, så vi kan komme videre i forhold til faciliteterne. Erik vil gerne deltage i mødet. VUIF siger ja tak til at lægge græs til DGIs fodboldskole næste sommer. ACT / LIB; begynder så småt at komme i gang. Det er lidt småt med deltagere. Vi skal se om vi kan få lidt flere med, især voksne. Reklametræning for serie 6! Spinning ; flytter fremover til forsamlingshuset. Badminton; Jørgen Kjær vil gerne fortsætte som badmintontræner om mandagen. Erik Vestergaard er træner stand-in hvis Jørgen ikke kan. Vi skal have sendt reklame rundt, begynder efter efterårsferien. Gymnastik; stort set alle hold er godt fyldt op. Forældre/barn holdet deles i to, så nu træner de både tirsdag og fredag.

19 Multibane; vi satser på de højere magter. Håber meget på godt vejr, nu! Der er etableret mere parkeringsplads. Sms-service; kan vi have andre brugere i vores system? FDF kan godt være med. Menighedsrådet får et tilbud på 900,- kr. Ad 4 Der er stadig en del restancer. Vi finder ud af hvordan vi kan indefryse serie 4 spillernes spillerlicens. Asbjørn og Hanne Lene undersøger. VUIF betaler fremadrettet den månedlige udgift til Zumba konceptet, så Tina Hyldelund ikke får udgifter. Sommerfesten ender med cirka 2000,- kr. til hver forening. Vi er i gang med at blive godkendt til Conventus. Afgørelsen er lige nu hos PBS. Ad 5 Forskelligt nyt fra formanden. Snak omkring aktivitetskalender i Sognenyt og indlæg i det hele taget. Referat fra møde i tilsynsstyrelsen. Vi skal være sikre på at vores frivillige er sikret! Men huske at vi skal bruge den sunde fornuft. Generalforsamling - der skal findes en suppleant for Hanne! Hvem????? Gode forslag tak Ad 6 Betaling til forsamlingshuset? Tak for et godt møde. Næste møde d.10. november 2011 planlægning af generalforsamling. Referent Hanne Lene

20 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den Mødt: Rasmus, Hanne, Hanne Lene, Gitte L., Jakob, Mikael, Mette, Gitte T. Afbud: Asbjørn, Erik, Claus. 1. Godkendelse af referat: Der er ikke blevet aftale nærmere omkring flere brugere af vores sms-service. Vi snakker videre. Kassereren vil fortælle mere om Conventus og restancer. Har Asbjørn fundet ud af om vi kan indefryse spillerlicenser? Referat godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser: Unglederpris under pkt. 6. Dagsorden godkendt. 3. Planlægning af generalforsamling: Formanden har lavet en to-do-liste med opgaver til generalforsamlingen. Det er varslet i Sognenyt og på sms. Vi fordelte opgaverne. Rasmus spørger pedellen om hun vil finde på noget til borddækning. ALLE (ikke Mette)mødes kl for at stille op. Mette sørger for at bestille ostebord hos Superbest. Mikael bestiller Jimmi til at komme med øl og vand. Hanne Lene sørger for trykning af velkomstsang og dagsorden. Mikael hører Jimmi om fakler eller lign. Mikael er teknikansvarlig og sørger for projektor, netadgang og for at stille sekretærens computer op, så den er klar, når hun kommer kl. 19. Hanne Lene spørger Mette Fallesen om hun vil være dirigent. Hanne Lene bestiller vin/blomster til dirigenten. Årets VUIF er?? Jakob, Gitte L. og Hanne er på valg i år. Vi ved, at Britta og Susanne N. vil stille op. Så vi må se, hvordan det hele flasker sig. Hanne og Gitte ønsker ikke genvalg. Suppleanterne vil godt stille op igen. Hanne Lene sørger for stemmesedler m.m. Mette sørger for referat og indlæg til Sognenyt/hjemmesiden. 4. Kassereren har ordet: Gitte, Peder og Jakob mødes søndag for at gennemgå regnskabet. Gitte havde 1. udkast til regnskabet med. Årets foreløbige resultat er et overskud på godt kr. Det er ca. en halvering i forhold til sidste år. Bl.a. har vi fået meget mindre for vores arbejde i Kløften end sidste år. Det vil formanden arbejde videre med. Alt i alt må vi sige, at det ser fornuftigt ud, når man tænker på at vi ikke har haft cykelsponsorløb, at overskuddet fra sommerfesten ikke var ret stort og at vi har fået så få penge fra Kløften.

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Slide 1 Formandens beretning 2011

Slide 1 Formandens beretning 2011 Slide 1 Formandens beretning 2011 Slide 2 (forside m. Logo) Vi vinder DM i foreningsudvikling skrev jeg på FB d. 8.oktober 2011! Sådan en kæk, lidt overgearet bemærkning, den må formanden jo stå til ansvar

Læs mere

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde Side 1 af 5 Deltagere: Repræsenterende: Maibritt Søgaard Ungdomsklubben Simon Stouby Fodboldafdelingen Ikke tilstede Henning Strand Hylke Sportens Venner (HSV) Afbud Olesen Anders Jensen Ketchersport Ole

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formændenes beretninger samt godkendelse af disse. 3. Fremlæggelse af regnskaber og budget for det

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 4 Dato: 13. september 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Vandværksvej 4 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Karsten Laursen vælges som ordstyrer. 2. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Udgivet den 19.01.2015. Foreningshåndbog for Gymnastik og Folkedans

Udgivet den 19.01.2015. Foreningshåndbog for Gymnastik og Folkedans Foreningshåndbog for Gymnastik og Folkedans 0 Indholdsfortegnelse Forord s. 2 Formålet med Gymnastik- og folkedans afdelingen s. 2 Udvalgsmedlemmer opgaver og ansvar s. 2 Instruktør ansvar og forventninger

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Tirsdag den 11. august 2015 kl 19-22.00 hos Poul Kastbjerg.

Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Tirsdag den 11. august 2015 kl 19-22.00 hos Poul Kastbjerg. Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Tirsdag den 11. august 2015 kl 19-22.00 hos Poul Kastbjerg. Indkaldte: Johannes Elbæk, Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard (referent), Erik Kreuzfeldt, Poul Kastbjerg,

Læs mere

Grundejerforeningen Møllestensparkens generalforsamling 2014

Grundejerforeningen Møllestensparkens generalforsamling 2014 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Møllestensparken. Onsdag den 26. november kl. 19.00 Tilstede: Hus nr: 2-5-7-9-11-16-17-18-19-21-26-28-32-33-34-36-39-41-43-44-46-51-57 Der var fuldmagt

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Generalforsamling, Nim Idrætsforening

Generalforsamling, Nim Idrætsforening Generalforsamling, Nim Idrætsforening Mandag den 28/1-2013, kl 19.30 Sted: Nim Multihus 1) Valg af dirigent Vagn Pedersen valgt Vagn konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt varslet 2) Formand samt

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 02.06.14. kl 18.00 22.00 Sted: Ane Gleerup Engblommevej 9 7850 Stoholm Tlf: 4089 0646 Tilstede: Afbud: Kirsten Vestergaard 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt.

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt. Dagsorden. Dato: 18.11.14. kl 18.00 22.00 Sted: Kirsten Vestergaard, Højgårdsparken 98, 7560 Hjerm Tilstede: Afbud: 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

3. Trænere næste sæson Se sidste referat samt oplæg fra Mats ifm. trænermøde hos Peder

3. Trænere næste sæson Se sidste referat samt oplæg fra Mats ifm. trænermøde hos Peder Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Onsdag 9. maj kl. 19.00 hos Anja (i stedet for Tove) Indkaldte: Tove Mogensen, Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard, Erik Kreuzfeldt, Poul Kastbjerg, Jørgen Donslund.

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere