Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN"

Transkript

1 M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr. 165 ) 3. Beretning ( optrykt i medlemsblad nr. 165 ) 4. Regnskab ( optrykt i medlemsblad nr. 165 ) 5. Fastsættelse af kommende års kontingent. 6. Fremlæggelse af budget ( optrykt i medlemsblad nr. 165 ) 7. Indkomne forslag (fremgår af medlemsblad nr. 165 ) 8. Valg til bestyrelsen a) Kasserer, Mikkel Sabroe opstiller til bestyrelsen b) Kim Maimann modtager genvalg c) Ellen Bremholm opstiller til kasserer d) Martina Oberleitner modtager genvalg 9. Valg af bestyrelses suppleanter a) Finn Christensen modtager ikke genvalg b) vakant 10.Valg af revisor. a) Jørn Bladt ikke på valg b) Per Marthin på valg 11. Valg af revisor suppleanter. c) Allan Andersen modtager genvalg? d) Karl Arne Andersen modtager genvalg? 12.Eventuelt. Ifølge vedtægternes 7. Tjener indkaldelsen til generalforsamlingen som legitimation for ret til modtagelse af stemmeseddel. Formanden.

2 Telefonliste Formand: Bent Ørnbøl Larsen Doorn Allé 22, 2791 Dragør T: M: Kasserer: Mikkel Sabroe Leiden Alle 1, 2791 Dragør T: M: 2521 Bestyrelsesmedlem: Ellen Bremholm Zaandam Alle 25, 2791 Dragør T: M: 4097 Bestyrelsesmedlem: Martina Oberleitner Alkmaar Alle 35, 2791 Dragør T: M: 4158 Suppleant: Finn Christensen Alkmaar Alle 1, 2791 Dragør T: M: 4058 Revisor: Per Marthin Rotterdam Allé 10, 2791 Dragør T: M: 3253 Tårnby Rådhus: Tårnby Politi, Station Amager: Materielgård (vejbelysning): Vandværk: Politi: 114 Næst & Vejudvalgsformand: Kim Maimann Helmond Allé 44, 2791 Dragør T: M: Sekretær: Lis Randa Tilburg Allé 52, 2791 Dragør T: M: 2077 Bestyrelsesmedlem: Kim Kjelstrup Nøragersmindevej 54, 2791 Dragør T: M: 2926 Bestyrelsesmedlem: Linda Larsen Alkmar Allé 4, 2791 Dragør T: Suppleant: Mark Diedrichsen Leiden Alle 1 A, 2791 Dragør T: M: 4233 Revisor: Jørgen Bladt Tilburg Allé 4, 2791 Dragør T: M: 3253 Falck: Københavns Energi: Lægevagten: 1813 Stofa Kabelnet: Alarm: Grundejerforeningen Nøragersminde Marts 2014

3 Marts 2014 Grundejerforeningen Nøragersminde 3

4 Bestyrelsens beretning Nu er det snart forår solen og blomster titter frem og det er tid til havearbejde. Det tror jeg at vi alle glæder os til. En lang sommer med masser af tid i haven er noget af det vi kan se frem til Fra foreningens bestyrelse skal der lyde et hjerteligt velkommen til de 4 nye medlemmer foreningen har fået i år og vi takker for, at de har valgt at bosætte sig i vores grundejerforening. Årets gang i foreningen Bestyrelsen i grundejerforeningen konstituerede sig og nedsatte de forskellige udvalg kort tid efter sidste generalforsamling. Hvordan kan du læse i referatet fra generalforsamlingen på de følgende sider Vi har haft fire bestyrelsesmøder i løbet af året, hvor vi har forvaltet foreningens drift og taget stilling til de henvendelser der har været til foreningen. Vi har deltaget i møder med Grundejersammenslutningen i Tårnby kommune. Vi har ikke deltaget i en leverancegennemgang af Dong projektet på vestsiden af Kongelundsvej. Det var ikke muligt at tilpasse den tidsmæssigt meget omfattende gennemgang med bestyrelsesmedlemmernes almindelige arbejde. Der har været en ordinær generalforsamling i marts måned. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling haft et glimrende samarbejde med en række gode debatter i en god ånd og stemning. Vejene har også i år fyldt en del i debatten på bestyrelsesmøderne. Vi ser frem til at komme i gang med Haag Allé i Ligeledes er vi kommet i gang med at implementere Betalings Service i marts så vi de første nye betalingskort. Husk at tilmelde dig til Betalings Service hvis du ikke allerede har gjort det. Der er ikke sket så meget på hjemmesiden i år, men vi ønsker stadig at udvide siden hen over de kommende år med mere information og mere funktionalitet. Vi har en god platform der også i fremtiden vil kunne løfte de ønsker vi har til moderne og effektiv hjemmeside. Vi har stadig planer om at udvide hjemmesiden med mødereferater, kontingentbetaling, debatforum og meget, meget mere. Det hele kommer ikke på en gang alle de grundlæggende funktioner var tilgængelige fra starten. Du finder selvfølgelig også en masse praktisk information om foreningen både som nyheder og i kalenderen. Som sædvanlig har vi haft en række henvendelser om nabostridigheder. I årets løb får vi henvendelser fra grundejere om, hvad man må og ikke må, samt hvad man skal finde sig i fra sine naboer. Det handler om alt fra skyggende træer, fælleshegn, støj fra motoriserede haveredskaber, dyrehold (høns, hunde og katte), haveaffaldsdynger, røg og lugtgener fra brændeovne, pejse og grill, byggerier, afbrænding af haveaffald til ændring af farver på hus og tag. Ikke mindst skal vi opfordre hundeejerne til sørge for at hundene ikke kommer til at stikke af fra efterladenskaber så kære hundejere husk at have en pose med på turen. 4 Grundejerforeningen Nøragersminde Marts 2014

5 Jeg vil også i år benytte lejligheden til at fortælle, at det ikke er bestyrelsens opgave at agere politi. Prøv at gribe sagen lidt positivt an, tal konstruktivt sammen I skal leve med hinanden i mange år. Snerydning Vi har en aftale om snerydning i grundejerforeningen, en aftale, som vi ser som en forsikring på lige fod med en brandforsikring. Det er helt sikkert en hjælp for de enkelte grundejere, men husk på, at det stadigvæk er den enkelte grundejer, som har det fulde forsikringsansvar og den enkelte grundejer der skal sørge for, at fortovet og halvdelen af vejen er ryddet for sne, også selvom vi i grundejerforeningen har en der rydder sne for os. Det fritager med andre ord ikke grundejeren for ansvaret for at der bliver ryddet. Husk på at der er nogle der arbejder omkring grundene såsom, skraldemænd, postbude, hjemmehjælpere mfl., som gerne vil have nogle gode forhold at hjælpe andre på. I samme kontrakt indgår en aftale om oprensning af vejbrønde. Økonomi Driftsregnskabet år 2014, som er lagt ind i dette medlemsblad, viser indtægter der ligger lidt over budgettet, hvilket dels skyldes at renteindtægterne har været lidt højere end forventet og omkostninger der stort set ligger som forventet i budgettet. Vi sparer 770 t.kr. op til vejvedligehold og har dermed lidt over 1 mio. kr. til det kommende projekt. Vi har valgt at hensætte lidt mere til vejene end budgetteret fordi vi forventer at skulle renovere et antal regnvandsbrønde. Vi har haft udgifter til knækkede fliser fra Dong. Vores formue er stadig investeret i danske obligationer med henholdsvis kort og lang løbetid i bankinvest's investeringsbeviser. En stadigt skrantende økonomi smitter nu også af på foreningen det har heller ikke været muligt at finde annoncører til bladet denne gang. Kontingent Vi har endelig fået etableret en aftale med Betalings Service, så fra og med opkrævningen i marts, har du muligheden for at tilmelde opkrævningen af grundejerforeningskontingent til BS. Det vil vi selvfølgelig opfordre til at du gør en BS løsning hvor medlemmerne er tilmeldt automatisk betaling hos BS er langt den billigste løsning for os alle. I tråd med beslutningen på den ordinære generalforsamling, foreslår bestyrelsen at ændre på kontingentet igen i år. Argumentet er stadig, at hvis vi fremover skal fastholde at vi har veje der er vedligeholdte skal vi også sikre at vi har en økonomi, hvor det kan lade sig gøre. 1 m vej koster små 4000,- kr. at vedligeholde. Vores vejstykker er ca. 250 m lange, så hver gang vi skal gøre noget, skal der bruges rundt en million kroner. Da vejprojektet startede, valgte man at bruge halvdelen af den årlige indtægt på vejvedligehold resten af det beløb der var behov for, skulle komme fra forrentningen af foreningens formue. Renteniveauet er lavt. Det er godt for den private grundejer, der har tænkt sig at omlægge sine lån, men ikke for en grundejerforening der bliver nødt til at lave en langtidsplanlægning, for at sikrer at vores vejvedligeholdelsesplan kan køre godt og sikkert i fremtiden. Forrentningen af foreningens formue er den laveste nogensinde. Fliserne bliver ældre vi kan ikke længere nøjes med at skifte blot nogle få og vi har også en udfordring omkring vores afvandingssystem det er gammelt og slidt og der er snart brug for en gennemgribende renovering. Marts 2014 Grundejerforeningen Nøragersminde 5

6 Det er bestyrelsens opfattelse, at en ansvarlig bestyrelse bliver nødt til at tage forandringer i markedsøkonomien alvorligt og handle derefter. Bestyrelsens vurdering er, at vi bliver nødt til at lade kontingentet stige med 100,- pr. halvår, hvert år i de kommende år. Kontingentrestance Grundet usikkerhed omkring Betalingsservice har vi haft en del restanter i år. Det forventer vi at have meget mere styr på i år Vejarbejdet Vi ser frem til at tage fat i Haag Allé i 2015 I 2014, har der været omkostninger til udskiftning af knækkede fliser til Dong. Når Haag Allé er på plads, har vi været hele vejen rundt med renoveringen så kan vi starte forfra i foråret 2016 med at vurdere på hvilken vej det så skal være. Vedtægterne Vedtægterne kan du finde på foreningens hjemmeside Såfremt du ønsker at få en papirudgave, bedes du henvende dig til sekretæren, der så vil udskrive en kopi til dig. Beretningen Da en skriftlig beretning ikke kan indeholde svar på alle spørgsmål, kan formanden altid træffes for en uddybning på telefon: VI SES TIL GENERALFORSAMLINGEN Indbetalingskort Foreningen har en aftale med Betalings Service. Formålet er selvfølgelig at gøre hverdagen nemmere for os alle. Betalings Service er den ydelse BS / Nets tilbyder, hvor kontingentet til foreningen automatisk bliver overført to gange om året. Du vil her i marts måned modtage et betalingskort som bliver sendt ud fra BS. Der står der de oplysninger du skal bruge for at kunne tilmelde betalingen til BS. Du kan gøre det i din bank eller i din netbank. På hjemmesiden vil du også få muligheden for at tilmelde dit kontingent til automatisk betaling. Du skal bruge vores BS nr Debitorgruppe: og dit medlemsnummer for at tilmelde. Alle oplysninger kan du finde på indbetalingskortet. Dit medlemsnr. står på den opkrævning du modtager fra BS. Tilmeld dit kontingent til Betalings Service! BS nr Debitorgruppe: Grundejerforeningen Nøragersminde Marts 2014

7 18. februar 2014 Mødereferat - Bestyrelsesmøde Dato 3. februar 2014 kl Tilstede Fraværende Kulturzonen Nøragersmindecentret Mødelokalet 1 sal Bent Ørnbøl Larsen - Lis Randa - Ellen Bremholm Kim Kjelstrup - Martina Oberleitner - Finn Christensen Mikkel Sabroe Kim Maimann- Linda Jensen Referent Martina Oberleitner Dagsorden: 1. Meddelelser a. Formand b. Kasserer c. Vejudvalg d. Sekretær 2. Planlægning af generalforsamlingen 10/ Bladet 4. PBS status 5. Godkendelse af protokol 6. Eventuelt v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

8 Punkt Indhold Ansv. 1. a. Formand. Kommunen har, uden varsel, ryddet en ca. 5 meter bred bevoksning på Dorn Alle, hvilket er til gene for omkring 20 parceller i området. Formanden skriver til kommunen. Det er dog nok tvivlsomt, hvad de kan og vil gøre. b. Kasserer Fremlægger, Resultatopgørelse 2013, Balance og Budget Balance og Budget godkendes uden kommentarer. Af resultatopgørelsen fremgår et beløb til advokatbistand på kr ,00, hvilket skyldes manglende registrering i Beløbet strækker sig således fra perioden Den del, der vedrører 2012, burde have været sat af som gæld i 2012, så det dermed ikke påvirker 2013 resultatet Posten forsikring lyder på kr. 0. Forsikringen er tidligere tegnet til sikring af de af bestyrelsens inventar i medlemmernes hjem. Da disse imidlertid er dækket af medlemmets indboforsikring vil kasserer opsige forsikringen. Kasserer oplyser, at der på nuværende tidspunkt foreligger tre inkassosager og et dødsbo. Det viser sig, at der fra advokatens side ikke er blevet fulgt op på inkassosagerne, hvilket beror på, at den tidligere kasserer har sendt breve ud til de berørte parceller, der ikke overholdt gældende lovtekster eller varsler. Advokaten har gjort den tidligere kasserer opmærksom på denne problemtik, dog uden at proceduren blev ændret. Advokaten har således ikke ønsket at gå videre med sagerne, da disse på forhånd ville være tabt. Dette er nu rettet, så inkassosagerne i fremtiden kan behandles ifølge lovgivningen på området. Budgettet for 2014 er udarbejdet i forhold til det på sidste generalforsamling vedtaget kontingentstigning. c. Vejudvalg. Renovering af Haag Alle har planlagt start 2015, hvor der på budgettet vil være hensat ca. kr. 1 million. Da man som grundejer er forpligtet til selv at vedligeholde arealet omkring sin ejendom, har bestyrelsesmedlemmerne foretaget vejsyn og ved mangler givet en skriftlig henstilling, med evt. efterfølgende påmindelse, til den enkelte parcel. Bestyrelsen enedes om at revidere skrivelserne, så de bliver lettere gennemskuelige for den enkelte og vil samtidig arbejde på at sætte det ind i et statistisk system til senere brug. v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

9 d. Sekretær Intet nyt. 2. Dagordenens fastlægges efter vedtægternes paragraf 9. Der er kommet to forlag til generalforsamling; et fra Torsten Vester og et fra Erik Kyster. Begge er varslet i henhold til gældende regler og forelægges på generalforsamlingen af pågældende. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Formand Bent Ørnbøl Larsen, bestyrelsesmedlemmerne Kim Kjelstrup, Linda Jensen, Lis Randa, suppleant Finn Christensen samt endnu en suppleant. Derudover er revisorerne på valg. 3. Blev ikke diskuteret grundet manglende tid (se i øvrigt referat af 2. december 2013) 4. Indbetaling af kontingent til grundejerforeningen overgår nu til PBS. Der vil blive udsendt et girokort, hvorefter medlemmerne selv skal tilmelde sig PBS. 5. Godkendt 6. Ingen kommentarer 7. Næste Bestyrelsesmøde d. 7/ v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

10

11

12

13

14

15

16

17 23. februar 2015 Ordinært bestyrelsesmøde Dato kl: 18:30 Kulturzonen Nøragersmindecentret Mødelokale 1 sal Tilstede Bent Ørnbøl Larsen - Kim Maimann Mikkel Sabroe - Lis Randa - Ellen Bremholm Kim Kjelstrup Linda Larsen Finn Christensen Fraværende Martina Oberleitn Referent Lis Randa Dagsorden: 1 Konstituering 2 Sammensætning af udvalg 3 Forretningsorden for udvalg 4 PBS status 5 Formanden 6 Godkendelse af protokol 7 Eventuelt v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

18 Punkt Indhold Evt. ansv. Dagsorden: Formanden bød velkommen, især til de nye bestyrelsesmedlemmer 1 Konstituering: Formand Næst/Vejudvalgsformand Sekretær 2 Sammensætning af udvalg: Vejudvalget: Bent Ørnbøl Larsen Kim Maimann Martina Oberleitner / Lis Randa Kim Maimann Kim Kjelstrup Lis Randa Ellen Bremholm Linda Larsen Martina Oberleitner Finn Christensen Økonomiudvalget: Bladudvalget: Sekretariat: 3 Forretningsorden Vejudvalget: Økonomiudvalget: Bladudvalget Sekretariat Mikkel Sabroe Bent Ørnbøl Larsen Ellen Bremholm Mikkel Sabroe Kim Kjelstrup Bent Ørnbøl Larsen Mikkel Sabroe Martina Oberleitner Lis Randa Martina Oberleitner Lis Randa Opfølgning på vejprojekt Indhente tilbud på vejvedligehold herunder snerydning m.v. Kvartalsvis vejsyn Løbende kontakt til Tårnby kommune. Administration af gravetilladelser. Kontrol af igangværende arbejder Tænketank omkring nyinvesteringer Udarbejdelse af årsregnskab / budget. Styring af medlemskartoteket. Kontingentopkrævning m.v. Besvare henvendelser fra ejendomsmæglere ved ejendomshandler Indsamling af materialer til bladet og hjemmeside Vedligehold af webside Sætning og redigering af bladet. Indhentning af tilbud hos bogtrykkeren. Tegning af reklamer til bladet Samordning af udvalgsarbejde Udarbejdelse af dagsordenen Lokale bestilling v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

19 Indkaldelse til bestyrelsesmøder Indkaldelse til generalforsamling Referat af bestyrelsesmøder og generalforsamling 4 Formanden Skal der skrives noget om kommende anlagte sti på Fælleden og jeres protester? 5 Betalingsservice Det er gået utroligt godt med tilmeldingen til BS ca. 400 grundejere, afventer resten når ordningen med BS træder i kraft. 6 Vejudvalgsformanden Budget fremlagt og godkendt. Det er gået over al forventning med den nye Kontingentbetaling, 522 grundejere har betalt, 72 grundejere mangler for 1 halvår Forventer det er den nye ordnings skyld. Så kassereren afventer. Der er 2 inkassosager for Fremover vil BS sende rykkere ud, som kasserer kan se på en liste. Så mangler der gebyrer fra nogle ejendomsmæglere for salg af ejendomme. 7 Godkendelse Eventuelt Næste Bestyrelsesmøde d. 9. juni 2014 kl 18:30 v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

20 5. marts 2015 Mødereferat - Bestyrelsesmøde Dato 14. juni 2014 kl Tilstede Fraværende Kulturzonen Nøragersmindecentret Mødelokalet 1 sal Bent Ørnbøl Larsen Ellen Bremholm - Kim Kjelstrup Martina Oberleitner Finn Christiansen Mikkel Sabroe Linda Jensen Kim Maimann Mark Diedrichsen Lis Randa Referent Martina Oberleitner Dagsorden: 1. Meddelelser a. Formand b. Kasserer c. Vejudvalg d. Sekretær 2. Godkendelse af protokol 3. Eventuelt v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

21 Punkt Indhold Ansv. 1. a. Formand. Formanden har foreslået et fællesmøde mellem Dong, Kommunen og Grundejerforeningen, således at der fremover kan foreligge tydelige aftaler mellem partnerne, når Dong udfører arbejde på grundejerforeningens arealer. Kommunen vil sørge for indkaldelse. Da formanden efter en måned endnu ikke har modtaget en indkaldelse kontakter formanden kommunen, som oplyser at mødet er blevet afholdt for to dage siden og er der var blevet sendt en indkaldelse pr. brev. Det viser sig, at brevet er blevet lagt på en forkert adresse. Da der tidligere har været problemer med Dong vedr. ødelagte fliser i forbindelse med deres arbejde laver bestyrelsen en dokumenteret oversigt over flisernes tilstand inden Dong påbegynder arbejdet. Ellen fordeler vejene blandt bestyrelsesmedlemmerne og fliserne skal være besigtiget senest d. 1. august. Formanden har kontaktet Dong for at undersøge om det er muligt at få nedlagt fiber i forbindelse med deres gravearbejde. Dong oplyser, at dette ville kræve et samarbejde med andre firmaer, da de ikke har tilladelse til at udføre dette arbejde. Der er fundet huller i vejen på Tilburg Alle. Da der i forbindelse med reparation af offentlige veje er regler, der skal overholdes, er det umiddelbart svært at skifte til en ny (billigere) leverandør. Mark vil undersøge dette nærmere. b. Kasserer I forbindelse med opkrævning af kontingent har der, fra indbetaleres side, været flere tilfælde, hvor der ikke er opgivet identifikation. Dette skyldes formentlig vedgåelse til PBS. Kasserer er ved at være gennem listen og har klarhed over, hvem der har betalt. Kasserer foreslå at vi overvejer, at indløse de nuværende obligationer, kurs 97,74, da disse næppe vil stige yderligere i fremtiden. Bent og Mikkel vil undersøge hvilke omkostninger, der er forbundet med dette og hvilke muligheder, der er for en bedre investering. c. Vejudvalg. arealet omkring sin ejendom, har bestyrelsesmedlemmerne Det aftales, at der laves vejsyn d. 29. juni. Vil man klage over misvedligeholdte ejendomme kræver det v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

22 dokumentation, der kan bevise at dette er til gene for andre. En gene kan f.eks. være en påvisning af et stigende antal rotter. d. Sekretær Intet nyt. 2. Godkendt 3. Som tidligere diskuteret på generalforsamlingen 2014 er der problemer forbundet med Per Bodsholts byggeprojekter. Da kommunen, efter talrige henvendelser, ikke er gået videre med sagerne, undersøger vi nu om Amagerbladet evt. vil undersøge sagerne nærmere og skrive et indlæg om dette. Martina tager kontakt til en journalist. Næste Bestyrelsesmøde d. 15/ v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

23 5. marts 2015 Mødereferat - Bestyrelsesmøde Dato 3. december 2014 kl Tilstede Fraværende Kulturzonen Nøragersmindecentret Mødelokalet 1 sal Bent Ørnbøl Larsen Lis Randa Kim Kjelstrup Martina Oberleitner Finn Christiansen Linda Larsen Mark Diedrichsen Ellen Bremholm Mikkel Sabroe Referent Martina Oberleitner Dagsorden: 1. Meddelelser a. Formand b. Kasserer c. Vejudvalg d. Sekretær 2. Godkendelse af protokol 3. Eventuelt v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

24 Punkt Indhold Ansv. 1. a. Formand. Veje er, som tidligere omtalt, en stor udgift på grundejerforeningens budget og som det ser ud i øjeblikket, rækker et års indtægt kun lige til renovering af én vej om året. Det betyder, at der ikke er økonomiske midler til eventuelle andre vigtige sager. Bestyrelsen foreslår derfor at kontingentet stiger med kr. 100 til september Bestyrelsens nuværende advokat Bent Sommer har valgt at stoppe. Vi siger tak for et lang og godt samarbejde. Bestyrelsen har besluttet at kontakte Bent Sommers søn med en forespørgsel, om han vil indtræde i arbejdet med 1 års prøvetid. b. Kasserer (via formand) Der er desværre sket en fejl i forbindelse med opkrævning af kontingent, idet 25 grundejere er blevet opkrævet dobbelt kontingent. De for meget indbetalte beløb er blevet refunderet og kasserer arbejder på at få PBS systemet til at fungere optimalt. Der er i dag tilmeldt ca. 220 grundejere til PBS og bestyrelsen forventer at alle grundejere indenfor den nærmeste fremtid tilmelder sig PBS. Har man problemer med at blive tilmeldt, kan man henvende sig til bestyrelsen og få hjælp. c. Vejudvalg. Det planlægges at Haag Alle, som den eneste vej, laves i 2015 og den vil blive lavet på samme måde som Dortrecht Allé. Der er på nuværende tidspunkt ikke indkommet alternative tilbud, hvilket betyder at prisen pr. meter vej er kr Vejstykket vil blive afstemt i forhold til de økonomiske midler, som ejerforeningen har til rådighed. Tilburg Allé er en meget lang vej og der vil derfor, når den engang skal renoveres, blive indhentet tilbud på en separat pris. Når alle veje er renoveret starter der en ny runde. I denne forbindelse er det bestyrelses opfattelse, pga. de til tider store mængder regn der falder, at vi også skal indregne renovering af vores regnvandssystem. Vejbump: Der har været udtrykt ønske om etablering af vej bom på de lange gennemkørselses veje. Mht. til intervaller imellem vejbump skal der, ifølge vejdirektoratet, være en afstand på over 100 meter imellem dem. Det andet spørgsmål, der opstår i denne forbindelse er, hvorvidt det vil være til gene for v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

25 nogle af grundejerforeningens beboere. Bestyrelsen arbejder videre med sagen. Snerydning: Der har angiveligt været lidt utilfredshed omkring vores nuværende snerydning, dog uden at bestyrelsen har modtaget konkrete henvendelser. Bestyrelsen har undersøgt alternativer, men da det er meget uklart hvad vi får for pengene, besluttes det at beholde den nuværende ordning. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til, hvis de er utilfredse med snerydningen, at rette skriftlig henvendelse til bestyrelsen herom. I henvendelsen skal der angives årsag, dato og klokkeslæt. d. Sekretær Intet nyt. 2. Godkendt 3. Ingen kommentarer Næste Bestyrelsesmøde d. 2/ v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

26 2. februar 2015 Mødedatoer 2015 I Nøragersmindecentret Kulturzonen Bestyrelsesmøder: Onsdag den 4. februar 2015 Mødelokale kl. 18: Onsdag den 8. april 2015 Mødelokale kl. 18: Onsdag den 10. juni 2015 Mødelokale kl. 18: Onsdag den 16. september 2015 Mødelokale kl. 18: Onsdag den 2. december 2015 Mødelokale kl. 18: Onsdag den 3. februar 2016 Mødelokale kl. 18: Generalforsamling: Mandag den 23. marts 2015 kl Skelgårdskirken? Mandag den 14. marts 2016 kl TBA Skovtur: evt. lørdag den 13. juni 2015 uge 24 v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf /

27 Resultatopgørelse 2014 ( ) Budget Indtægter kr. t. kr. t. kr. Kontingent i , Restancegebyrer 450, Indmeldelser 0, Renter/afkast - bank & obligationer , Forespørgelser ejendomme 7.000, Indtægter i alt , Udgifter: Vejvedligeholdelse 0, Vejreparationer & småvedligeholdelse , Vinterforanstaltninger , Medlemsblade & omdeling 7.152, Administration , Møder, generalforsamling 3.212, Hjemmeside, regnskabssystem, IT 9.961, Kontorartikler 566, Gaver - bidrag 0, Gebyr bank 4.573, Advokatbistand 0, Sammenslutning af grundejerforeninger 4.752, Ny investering (IT) 0, Udgifter i alt , Resultat før henlæggelse , Henlæggelse Jubilæumsfond , Henlæggelse Vejvedligeholdelse , Henlæggelser , Årets resultat ,

28 Note kr. t. kr. Tilgodehavende grundejerne ,00 0 Indestående i Arbejdernes Landsbank , Indestående i Danske Bank ,61 77 Bankinvest Lange Danske obligationer (9.310 stk) Kurs pr (96,08) , Bankinvest Korte Danske obligationer ( stk) Kurs pr (91,24) , Aktiver , kr. t. kr. Egenkapital (pr. 01. januar) , Kursreguleringer værdipapirer ,51-58 Årets resultat ,20 41 Kortfristet gæld ,00 0 Henlæggelser (se note) , Passiver , Note Årets henlæggelse, vejvedligeholdelse ,00 Henlæggelse, vejvedligeholdelse , , Årets henlæggelse, jubilæumsfond ,00 Henlæggelse, jubilæumsfond , ,00 24 Henlæggelser , Amager den Balance pr Dags dato er regnskabet for året 2014 revideret. Bøger og bilag er afstemt, ingen bemærkninger. Bank og kassebeholdning er afstemt, ingen bemærkninger. Regnskabet er i orden. Kasserer Formand Mikkel Sabroe Bent Ørnbøl Larsen Revisor Revisor Jørgen Bladt Per Marthin Oversigt over foreningens materiel 2 PC'ere 2 printere

29 Budget Indtægter: Note kr. t. kr. Kontingent 1. halvår (850x594) Kontingent 2. halvår (950x594) Indskud Forespørgsel ejendomme Annoncer 0 0 Renteindtægter/kursreguleringer Indtægter i alt Udgifter: kr. t. kr. Vejvedligeholdelse Overført fra hensættelse (vejvedl.) Vinterforanstaltninger Vejreparationer & småvedligeholdelse Hjemmeside, regnskabsystem, IT Medlemsblade & omdeling Møder & generalforsamling Advokatbistand Sammenslutning af grundejerforeninger Kontorartikler Administration Gebyr bank Ny investering (IT) Gaver, bidrag Henlæggelse jubilæumsfond Henlæggelse vejvedligeholdelse Udgifter i alt Resultat

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 18. februar 2013 kl. 18:45 22:00 i foyeren i bygning S på Handelshøjskolen. Program:

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Torsdag Kl.: 19.00 Mødested: Per, Mimosevej 13 Deltagere i mødet: Per Aagaard Flemming Toft Bent Holm Zenia Rasmussen Ditte Walther Jensen Preben Arentoft Mødt: Alle med undtagelse af Flemming

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 6/3-2016 hos Jeppe Deltagere: Hans, Jeppe, Niels Jørgen, H.P., Jørgen, Peter Dagsorden: Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2017

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Onsdag d. 14/4-2010 kl. 19:00 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om foreningens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

GENERALFORSAMLING I GF GIMLE & INFORMATIONSMØDE OM AFLEDNING AF VAND

GENERALFORSAMLING I GF GIMLE & INFORMATIONSMØDE OM AFLEDNING AF VAND GENERALFORSAMLING I GF GIMLE & INFORMATIONSMØDE OM AFLEDNING AF VAND Tirsdag d. 7. februar 2012 kl. 19:00 i Højdevangskirkens Menighedshus, Irlandsvej INFORMATIONSMØDE OM VANDAFLEDNING (kl. 19.00-19.30)

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Information fra bestyrelsen. Kontingent. Vedtægter. Økonomien fremad. Snerydning. Engholmgaards Grundejerforening

Information fra bestyrelsen. Kontingent. Vedtægter. Økonomien fremad. Snerydning. Engholmgaards Grundejerforening Generalforsamling 2014 Engholmgaards Grundejerforening Information fra bestyrelsen Elektronisk kommunikation Oplysninger indlægges på grundejerforeningens hjemmeside www.engholmgaard.dk Kontingent udsendes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Tid og Sted Valg af dirigent Onsdag d. 9. juni 2010 - Kl. 19.00 Sorø Kultur- & Fritidscenter - Frederiksvej 27 Niels Kruuse blev valgt som dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: 4447 2124 Fax.: 4447 2128 mail @ vaerloese-golfklub.dk CVR 1761 3782 Til Alle aktive medlemmer over 18 år Dato: 11.11.2016 Emne: Indkaldelse

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere