Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30"

Transkript

1 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt ved gymnasiet og HF på Espergærde Gymnasium og HF. Du vil finde en præsentation af gymnasiets studieretninger, hvor vi med få ord forklarer, hvad der bliver hovedindholdet i studieretningerne, og hvilke fag og niveauer du skal have. Du kan også se hvilke krav der stilles for at blive optaget, og så kan du se en oversigt over de mange valgfag, en stor skole som Espergærde Gymnasium og HF tilbyder. På vores hjemmeside kan du med studieretningsprogrammet prøve at sammensætte din egen studentereksamen ud fra de forskellige studieretninger. Vi tilbyder igen i år en ny studieretning, Europæisk politik, kultur og sprog med fagene engelsk, tysk eller fransk og samfundsfag. Desuden har vi justeret lidt på kendte studieretninger, så vores tilbud hele tiden er tilpasset de krav, der stilles fra videregående uddannelser. Det er vores mål, at studieretninger på Espergærde Gymnasium og HF skal være i takt med tiden og pege mod fremtiden. Men gymnasiet og HF er mere end fag og undervisning derfor har vi også en fakta-del med en række oplysninger om EG. Hvis du vil vide mere om Espergærde Gymnasium og HF så besøg vores hjemmeside. Nye elever på Espergærde Gymnasium og HF vil opleve en renoveret bygning, med forbedrede naturvidenskabelige lokaler og forbedrede studiemiljøer. Jeg glæder mig til at se dig på EG! Jens Per Nielsen Rektor 1 Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

2 Den overordnede struktur i gymnasiet 2 Gymnasiet består af et grundforløb på ½ år efterfulgt af 2½ års studieretningsforløb. Det samlede forløb består af obligatoriske fag (dansk, historie, engelsk, 2. fremmedsprog (begyndersprog eller fortsættersprog), oldtidskundskab, religion, idræt, matematik, fysik, samfundsfag, et kunstnerisk fag samt 2 af fagene biologi, kemi eller naturgeografi) almen studieforberedelse (AT) almen sprogforståelse (AP) naturvidenskabeligt grundforløb (NVG) studieretningsfag valgfag studieretningsprojekt. Om grundforløbet Du starter grundforløbet i august og afslutter det til jul i 1g. I grundforløbet får du en indføring i gymnasiets fag og den måde, man arbejder på i gymnasiet. Og så møder du 3 nye forløb der går på tværs af de enkelte fag: Almen sprogforståelse: Her får du en samlet basis til at arbejde videre med sprog i studieretningen (afsluttes med grundforløbet) Naturvidenskabeligt grundforløb: Her får du en samlet introduktion til de naturvidenskabelige fags ligheder, forskelle og især metoder (afsluttes med grundforløbet) Almen studieforberedelse: Her arbejder alle dine fag sammen om at give dig en forståelse for sammenhænge mellem fag, ideer, historie i en række forskellige projekter og forløb (fortsætter i studieretningsforløbet). Om studieretning Du starter dit studieretningsforløb i januar i 1g og fortsætter med det frem til studentereksamen. Studieretningen består af 3 studieretningsfag, som samarbejder om en række fælles temaer. Ved siden af har du en lang række obligatoriske fag sammen med din klasse de vil også indgå i forskellige projekter og temaer.

3 I det nye gymnasium vil du derfor opleve stor sammenhæng mellem fagene. Du har også nogle valgfag, som du selv vælger efter dine interesser. Valg Før optagelse: ønske om studieretning. 3 ønske om kunstnerisk fag på C-niveau. Espergærde Gymnasium og HF tilbyder alle kreative valgfag, og du kan derfor vælge mellem billedkunst drama, mediefag og musik. valg af 2. fremmedsprog. Du kan vælge at fortsætte med dit fremmedsprog fra grundskolen tysk fortsættersprog / fransk fortsættersprog (B- niveau) eller du kan vælge et begyndersprog: fransk / italiensk / spansk / tysk samt kinesisk (A-niveau). Hvis du vælger et begyndersprog, så bruger du et af dine valgfag. Ved afslutningen af grundforløbet: 2-3 valgfag nogle valgfag er nye fag, og nogle er fag, som du allerede har og nu skal have på et højere niveau. For valget af studieretning og kunstnerisk fag gælder, at du tilkendegiver et ønske. Vi kan ikke garantere, at vi kan opfylde dine ønsker, men vi vil gøre, hvad vi kan, men det afhænger af søgningen. Du får efter grundforløbet mulighed for at ønske en anden studieretning også her vil vi forsøge at i mødekomme dit evt. ønske.

4 Matematik A - fysik B - kemi B 1. Naturvidenskabelig studieretning - Naturvidenskab På denne studieretning får du en bred naturvidenskabelig indsigt. Du kommer til at lave eksperimenter, opbygge teorier og anvende dem i praksis og vil opleve, hvordan de naturvidenskabelige fag supplerer hinanden. Vi vil arbejde med aktuelle problemstillinger, hvor kemi, fysik og matematik spiller en væsentlig rolle. Det kan være både inden for teknologiske, naturfaglige og samfundsmæssige områder. Du kan frit vælge mellem de kunstneriske fag: Billedkunst, dramatik, mediefag, musik. Denne studieretning giver dig adgang til alle sundhedsvidenskabelige og de fleste naturvidenskabelige uddannelser. Hvis du tager enten fysik A eller kemi A som valgfag, vil det give adgang til alle videregående uddannelser indenfor naturvidenskab. Som udgangspunkt har du på denne studieretning følgende fag: Dansk, historie og matematik på A-niveau Engelsk, fysik og kemi på B-niveau Fortsættersprog på B-niveau eller begyndersprog på A-niveau Oldtidskundskab, religion, idræt, samfundsfag, biologi og et kunstnerisk fag på C-niveau I denne studieretning skal du opgradere et af dine B-niveaufag til A-niveau, hvis du ikke har valgt begyndersprog. Du skal desuden vælge et fag på C-niveau. Hvilke valgmuligheder det giver undervejs, kan du afprøve på vores hjemmeside. 4

5 Bioteknologi A - matematik A - fysik B 2. Naturvidenskabelig studieretning - Bioteknologi Bioteknologi spiller en central rolle i vores samfund i dag og anvendes på stadigt flere områder. Med denne studieretning vil du derfor være godt på vej mod en spændende fremtid. Du kommer bl.a. til at arbejde med væsentlige elementer inden for bioteknologi: Biokemi, molekylærbiologi og genteknologi. Du vil også komme til at arbejde med kemisk syntese af lægemidler såvel som mikroorganismers produktion af lægemidler og stoffer til industrien. Der vil være temaer som fx sygdommes opståen og udvikling og nye strategier for sygdomsbekæmpelse. Du vil lære om fremstilling af miljø- og klimavenlige energikilder ved hjælp af bioteknologi. Du kommer til at opleve, hvordan den nyeste forskning bliver anvendt i praksis, og der indgår en høj grad af eksperimentelt arbejde samt virksomhedsbesøg. Du kan frit vælge mellem de kunstneriske fag: Billedkunst, dramatik, mediefag, musik. Studieretningen giver dig direkte adgang til de fleste naturvidenskabelige og alle de sundhedsvidenskabelige uddannelser. Som udgangspunkt har du på denne studieretning følgende fag: Dansk, historie, bioteknologi og matematik på A-niveau Engelsk og fysik på B-niveau Fortsættersprog på B-niveau eller begyndersprog på A-niveau. Hvis du vælger begyndersprog, vil du få 5 A-niveaufag. Oldtidskundskab, religion, idræt, samfundsfag, biologi, kemi og et kunstnerisk fag på C-niveau I denne studieretning skal du desuden vælge et fag på C-niveau, hvis du ikke har valgt begyndersprog. Hvilke valgmuligheder det giver undervejs, kan du afprøve på vores hjemmeside. 5

6 Biologi A - idræt B - matematik B 3. Naturvidenskabelig studieretning - KROPPEN I FOKUS Du kommer til at beskæftige dig med biologi og idræt, både i teori og praksis. Vi går i dybden med sundhed, fysisk aktivitet og fx livsstilssygdomme og undersøger hvad der sker på celle- og molekyleniveau. Vi afprøver fysiske tests og eksperimenter og bruger forskellige naturvidenskabelige analysemetoder. Matematik vil især indgå i det eksperimentelle arbejde. Du kan frit vælge mellem de kunstneriske fag: Billedkunst, dramatik, mediefag, musik. Du har mulighed for at vælge matematik A som valgfag. Hvis du ønsker direkte adgang til naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser, skal du være opmærksom på, at det kræver både fysik B og kemi B. Som udgangspunkt har du på denne studieretning følgende fag: Dansk, historie og biologi på A-niveau Engelsk, idræt og matematik på B-niveau Fortsættersprog på B-niveau eller begyndersprog på A-niveau Oldtidskundskab, religion, samfundsfag, kemi, fysik og et kunstnerisk fag på C-niveau I denne studieretning skal du opgradere et af dine B-niveaufag til A-niveau, hvis du ikke har valgt begyndersprog. Du skal desuden vælge et fag på C- niveau. Hvilke valgmuligheder det giver undervejs, kan du afprøve på vores hjemmeside. 6

7 Matematik A - fysik B - multimedier C 4. Naturvidenskabelig studieretning - Teknologi og kommunikation Kommunikationsteknologien indgår i alle de massemedier, vi bruger hver dag: computere, video, mobiltelefoner, kameraer, sms, mms, Internet, . Det er et område i hastig udvikling, og det sætter sit præg på vores samfund. På denne studieretning kommer du bl.a. til at arbejde med væsentlige elementer i den IT- teknologiske udvikling: nanoteknologi, lysledere og nye optiske materialer, nye software-strukturer, praktisk multimediedesign, samt matematikkens rolle i forbedring af digitale signaler. Du vil i forløbet komme til at samarbejde med specialister udenfor skolen. På dene studieretning er mediefag obligatorisk kunstnerisk fag. Du har mulighed for at vælge kemi B som valgfag, og dermed får du direkte adgang til de fleste naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser. Som udgangspunkt har du på denne studieretning følgende fag: Dansk, historie og matematik på A-niveau Engelsk og fysik på B-niveau Fortsættersprog på B-niveau eller begyndersprog på A-niveau Multimedier, oldtidskundskab, religion, idræt, samfundsfag, biologi, kemi og mediefag på C-niveau I denne studieretning skal du opgradere et af dine B- niveaufag til A-niveau, hvis du ikke har valgt begyndersprog. Du skal desuden opgradere et fag fra C- til B-niveau. Hvilke valgmuligheder det giver undervejs, kan du afprøve på vores hjemmeside. 7

8 Matematik A - fysik B - design C 5. Naturvidenskabelig studieretning - Naturvidenskab med Design Du vil få en grundig naturvidenskabelig indsigt i mange af de ting, der kommer til at tegne fremtiden. Samarbejdet mellem de tre fag betyder, at du kommer til at arbejde i projekter med konkrete designopgaver om bl.a. udvikling af hverdagens brugsgenstande, arkitektur og nye materialer. Du kan frit vælge mellem de kunstneriske fag: Billedkunst, dramatik, mediefag, musik. Du har mulighed for at vælge kemi B som valgfag, og dermed får du direkte adgang til de fleste naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser. Som udgangspunkt har du på denne studieretning følgende fag: Dansk, historie og matematik på A-niveau Engelsk og fysik på B-niveau Fortsættersprog på B-niveau eller begyndersprog på A-niveau Design, oldtidskundskab, religion, idræt, samfundsfag, biologi, kemi og et kunstnerisk fag på C-niveau I denne studieretning skal du opgradere et af dine B-niveaufag til A-niveau, hvis du ikke har valgt begyndersprog. Du skal desuden opgradere et fag fra C- til B-niveau. Hvilke valgmuligheder det giver undervejs, kan du afprøve på vores hjemmeside. 8

9 Matematik A - naturgeografi B - samfundsfag B 6. Samfundsvidenskabelig studieretning - Energi, klima og bæredygtighed I denne studieretning vil vi arbejde med aktuelle naturgeografiske og samfundsvidenskabelige problemstillinger. Du vil bl.a. møde emner om klima og klimaforandringer, klimapolitik og bæredygtig udvikling. Vi vil også sætte fokus på problematikken om energi- og råstofressourcer. Du vil endvidere komme til at beskæftige dig med geologi og geofysik. Matematik og samfundsfag er basis for arbejdet med de naturgeografiske problemstillinger. Du kan frit vælge mellem de kunstneriske fag: Billedkunst, dramatik, mediefag, musik. Denne studieretning giver adgang til alle samfundsvidenskabelige uddannelser. Som udgangspunkt har du på denne studieretning følgende fag: Dansk, historie og matematik på A-niveau Engelsk, naturgeografi og samfundsfag på B-niveau Fortsættersprog på B-niveau eller begyndersprog på A-niveau Oldtidskundskab, religion, idræt, biologi og et kunstnerisk fag på C-niveau I denne studieretning skal du opgradere et af dine B- niveaufag til A-niveau, hvis du ikke har valgt begyndersprog. Du skal desuden vælge et fag på C-niveau. Hvilke valgmuligheder det giver undervejs, kan du afprøve på vores hjemmeside. 9

10 Samfundsfag A - engelsk A - matematik B 7. Samfundsvidenskabelig studieretning - Internationalisering og politik Studieretningen forbereder dig til en fremtid som aktiv borger og medarbejder i en globaliseret verden. Du får en grundlæggende indsigt i danske og internationale samfundsforhold, herunder den engelsktalende verden og dens politiske systemer samtidig med, at du udvikler dine færdigheder inden for engelsk sprog og litteratur. Du lærer at forstå samfundets økonomi og at anvende matematik i forbindelse med økonomiske modeller, spørgeskemaer og opinionsundersøgelser. Du kan frit vælge mellem de kunstneriske fag: Billedkunst, dramatik, mediefag, musik. Denne studieretning giver adgang til alle samfundsvidenskabelige uddannelser. Som udgangspunkt har du på denne studieretning følgende fag: Dansk, historie, samfundsfag og engelsk på A-niveau Matematik på B-niveau Fortsættersprog på B-niveau eller begyndersprog på A-niveau. Hvis du vælger begyndersprog, vil du få 5 A-niveaufag. Oldtidskundskab, religion, idræt, fysik, naturgeografi, biologi, og et kunstnerisk fag på C-niveau I denne studieretning skal du opgradere enten fysik, naturgeografi eller biologi til B-niveau. Desuden skal du vælge et fag på C-niveau, hvis du ikke har valgt begyndersprog. Hvilke valgmuligheder det giver undervejs, kan du afprøve på vores hjemmeside. 10

11 Samfundsfag A - matematik A - erhvervsøkonomi C 8. Samfundsvidenskabelig studieretning - Samfund og økonom Studieretningen forbereder dig til en fremtid som borger, medarbejder, iværksætter i en globaliseret verden. Du får en grundlæggende indsigt i danske samfundsforhold, i EU og i international politik. Inden for økonomi undersøger vi både samfundets økonomi og den enkelte virksomhed. Du lærer at anvende matematik i forbindelse med økonomiske modeller, spørgeskemaer, opinionsundersøgelser, regnskabsanalyser m.m. Du kan frit vælge mellem de kunstneriske fag: Billedkunst, dramatik, mediefag, musik. Denne studieretning giver adgang til alle samfundsvidenskabelige uddannelser. Som udgangspunkt har du på denne studieretning følgende fag: Dansk, historie, samfundsfag og matematik på A-niveau Engelsk, fortsættersprog på B-niveau. I denne studieretning har du ikke mulighed for at vælge begyndersprog. Erhvervsøkonomi, oldtidskundskab, religion, idræt, fysik, naturgeografi, biologi, og et kunstnerisk fag på C-niveau. I denne studieretning skal du opgradere enten fysik, naturgeografi eller biologi til B-niveau. Hvilke valgmuligheder det giver undervejs, kan du afprøve på vores hjemmeside. 11

12 Engelsk A - samfundsfag B - psykologi C 9. Samfundsvidenskabelig studieretning - Identitet, samfund og kultur Studieretningen udvikler dine færdigheder inden for engelsk sprog og litteratur. Du får en grundlæggende indsigt i danske samfundsforhold, i forhold i den engelsktalende verden og i forskellige politiske systemer herunder EU og USA. Kombinationen med psykologi sætter naturligt fokus på identitet og personlighedsudvikling og på forhold mennesker imellem i en globaliseret verden. Du kan frit vælge mellem de kunstneriske fag: Billedkunst, dramatik, mediefag, musik. Denne studieretning giver adgang til de fleste samfundsvidenskabelige uddannelser med matematik B som valgfag. Som udgangspunkt har du på denne studieretning følgende fag: Dansk, historie og engelsk på A-niveau Samfundsfag på B-niveau Fortsættersprog på B-niveau eller begyndersprog på A-niveau Psykologi, oldtidskundskab, religion, idræt, fysik, naturgeografi, biologi, og et kunstnerisk fag på C-niveau. I denne studieretning skal du opgradere et af dine B-niveaufag til A-niveau, hvis du ikke har valgt begyndersprog. Du skal desuden opgradere to fag fra C- til B-niveau hvoraf det ene skal være enten fysik, naturgeografi eller biologi. Hvilke valgmuligheder det giver undervejs, kan du afprøve på vores hjemmeside. 12

13 Engelsk A - samfundsfag B - mediefag B 10. Samfundsvidenskabelig studieretning - Sprog, samfund og medier Studieretningen udvikler dine færdigheder inden for engelsk sprog og litteratur. Med mediefag sættes der fokus på massemediernes virkemidler og rolle i det globale samfund. Samtidig lærer du at arbejde praktisk og teoretisk med kommunikation inden for TV, video og film. Samfundsfag supplerer med en grundlæggende indsigt i danske samfundsforhold og i forskellige politiske systemer herunder EU og USA. Kunstnerisk fag skal være mediefag. Denne studieretning giver adgang til de fleste samfundsvidenskabelige uddannelser med matematik B som valgfag. Som udgangspunkt har du på denne studieretning følgende fag: Dansk, historie og engelsk på A-niveau Samfundsfag og mediefag på B-niveau Fortsættersprog på B-niveau eller begyndersprog på A-niveau Oldtidskundskab, religion, idræt, matematik, fysik, naturgeografi, biologi på C-niveau I denne studieretning skal du opgradere et af dine B-niveaufag til A-niveau, hvis du ikke har valgt begyndersprog. Du skal desuden opgradere enten fysik, naturgeografi eller biologi til B-niveau samt vælge et fag på C-niveau. Hvilke valgmuligheder det giver undervejs, kan du afprøve på vores hjemmeside. 13

14 Engelsk A - samfundsfag B - retorik C 11. Samfundsvidenskabelig studieretning - Sprog, samfund og kommunikation Studieretningen udvikler dine færdigheder inden for engelsk sprog og litteratur. Du får en grundlæggende indsigt i danske samfundsforhold, i forhold i den engelsktalende verden og i forskellige politiske systemer herunder EU og USA. Med retorik sættes der naturligt fokus på sprogets betydning i meningsdannelse og i demokratiske processer. Du lærer at kommunikere, debattere og argumentere. Samtidig kommer du til at analysere, producere og holde taler og oplæg på både dansk og engelsk. Du kan frit vælge mellem de kunstneriske fag: Billedkunst, dramatik, mediefag, musik. Denne studieretning giver adgang til de fleste samfundsvidenskabelige uddannelser med matematik B som valgfag. Som udgangspunkt har du på denne studieretning følgende fag: Dansk, historie og engelsk på A-niveau Samfundsfag på B-niveau Fortsættersprog på B-niveau eller begyndersprog på A-niveau Retorik, oldtidskundskab, religion, idræt, matematik, fysik, naturgeografi, biologi, og et kunstnerisk fag på C-niveau. I denne studieretning skal du opgradere et af dine B-niveaufag til A-niveau, hvis du ikke har valgt begyndersprog. Du skal desuden opgradere to fag fra C til B-niveau hvoraf det ene skal være enten fysik, naturgeografi eller biologi. Hvilke valgmuligheder det giver undervejs, kan du afprøve på vores hjemmeside. 14

15 Spansk A - engelsk A 12. SPROGLIG studieretning - Moderne sprog Her er omdrejningspunktet verdenssprogene spansk og engelsk og i samarbejdet mellem de to fag får du en grundig indsigt i de mange kulturer i de engelskog spansktalende dele af verden. Du skal arbejde med sprogfærdighed, spansk- og engelsksproget litteratur, kunst og arkitektur. Historie og samfundsforhold indgår også i forløbet. På denne studieretning har du desuden dit fortsættersprog - tysk eller fransk - så du i alt har tre sprog og dermed opnår stor sproglig kompetence. Du kan frit vælge mellem de kunstneriske fag: Billedkunst, dramatik, mediefag, musik. Giver direkte adgang til de fleste humanistiske og erhvervssproglige uddannelser. Som udgangspunkt har du på denne studieretning følgende fag: Dansk, historie, spansk og engelsk på A-niveau Fortsættersprog på B-niveau eller begyndersprog på A-niveau. Hvis du vælger begyndersprog, vil du få 5 A-niveaufag. Oldtidskundskab, religion, idræt, samfundsfag, matematik, fysik, naturgeografi, biologi og et kunstnerisk fag på C-niveau. I denne studieretning skal du opgradere to fag fra C til B-niveau hvoraf det ene skal være enten fysik, naturgeografi eller biologi. Du skal desuden vælge et fag på C-niveau, hvis du ikke har valgt begyndersprog. Hvilke valgmuligheder det giver undervejs, kan du afprøve på vores hjemmeside. 15

16 Engelsk A fransk A samfundsfag B 13. SPROGLIG studieretning Europæisk politik, kultur og sprog Sprog er en afgørende nøgle til en dybere forståelse af andre menneskers baggrund og kultur. Vi sætter fokus på aktuelle samfundsforhold og forskellige politiske systemer og kulturer - herunder EU. I denne studieretning får du en indgående sproglig kompetence både mundtligt og skriftligt og kombineret med samfundsfag giver det dig særlige muligheder i en europæisk/ global virkelighed. Du kan frit vælge mellem de kunstneriske fag: Billedkunst, dramatik, mediefag, musik. Giver direkte adgang til de fleste humanistiske og erhvervssproglige uddannelser. Som udgangspunkt har du på denne studieretning følgende fag: Dansk, historie, fransk og engelsk på A-niveau. Oldtidskundskab, religion, idræt, matematik, fysik, naturgeografi, biologi og et kunstnerisk fag på C- niveau. I denne studieretning skal du opgradere to fag fra C til B-niveau hvoraf det ene skal være enten fysik, naturgeografi eller biologi. Du skal desuden vælge et fag på C-niveau. På denne studieretning har du ikke mulighed for at vælge begyndersprog. Hvilke valgmuligheder det giver undervejs, kan du afprøve på vores hjemmeside. 16

17 Engelsk A tysk A samfundsfag B 14.SPROGLIG studieretning Europæisk politik, kultur og sprog Sprog er en afgørende nøgle til en dybere forståelse af andre menneskers baggrund og kultur. Vi sætter fokus på aktuelle samfundsforhold og forskellige politiske systemer og kulturer - herunder EU. I denne studieretning får du en indgående sproglig kompetence både mundtligt og skriftligt og kombineret med samfundsfag giver det dig særlige muligheder i en europæisk/ global virkelighed. Du kan frit vælge mellem de kunstneriske fag: Billedkunst, dramatik, mediefag, musik. Giver direkte adgang til de fleste humanistiske og erhvervssproglige uddannelser. Som udgangspunkt har du på denne studieretning følgende fag: Dansk, historie, engelsk og tysk på A-niveau. Oldtidskundskab, religion, idræt, matematik, fysik, naturgeografi, biologi og et kunstnerisk fag på C- niveau. I denne studieretning skal du opgradere to fag fra C til B-niveau hvoraf det ene skal være enten fysik, naturgeografi eller biologi. Du skal desuden vælge et fag på C-niveau. På denne studieretning har du ikke mulighed for at vælge begyndersprog. Hvilke valgmuligheder det giver undervejs, kan du afprøve på vores hjemmeside. 17

18 Engelsk A - billedkunst B - samfundsfag B 15. Kunstnerisk studieretning - Kultur og kunst i et internationalt perspektiv Vi sætter fokus på visuel kommunikation, og du får teoretisk og praktisk indsigt i kunst og kultur som det kit der kan binde forskellige kulturer og forretningsgange sammen. Kunsten fortæller os om skiftende tiders og steders syn på mennesket, tilværelsen og virkeligheden. Kunst krydser kulturelle og geografiske grænser og har en international og global dimension. Vi har et fast samarbejde med skoletjenesten på Louisiana som følger klassen. Derudover besøger vi løbende aktuelle gallerier og kunstnere. Kunstnerisk fag skal være billedkunst. Giver direkte adgang til de fleste humanistiske og erhvervssproglige uddannelser. Som udgangspunkt har du på denne studieretning følgende fag: Dansk, historie og engelsk på A-niveau Samfundsfag og billedkunst på B-niveau Fortsættersprog på B-niveau eller begyndersprog på A-niveau Oldtidskundskab, religion, idræt, matematik, fysik, naturgeografi, biologi på C-niveau I denne studieretning skal du opgradere et af dine B-niveaufag til A-niveau, hvis du ikke har valgt begyndersprog. Du skal desuden opgradere enten fysik, naturgeografi eller biologi til B-niveau samt vælge et fag på C-niveau. Hvilke valgmuligheder det giver undervejs, kan du afprøve på vores hjemmeside. 18

19 Musik A - engelsk A - samfundsfag B 16. Kunstnerisk studieretning - Musik, kultur og samfund Musikfaget giver dig en bred praktisk og teoretisk indføring i at forstå, tilrettelægge og arrangere musik. Du lærer at udtrykke dig gennem musik og sang, og du får en analytisk baggrund for musikken og dens kulturelle betydning. Engelsk på A-niveau udvikler dine sproglige færdigheder både mundtligt og skriftligt. Du får stor indsigt i engelsksprget litteratur og kultur. I samfundsfag får du en grundlæggende indsigt i samfundsforhold i Danmark, i den engelsktalende verden og i forskellige politiske systemer og kulturer, herunder EU og USA. Kunstnerisk fag skal være musik. Giver direkte adgang til de fleste humanistiske og erhvervssproglige uddannelser. Som udgangspunkt har du på denne studieretning følgende fag: Dansk, historie, musik og engelsk på A-niveau Samfundsfag på B-niveau Fortsættersprog på B-niveau eller begyndersprog på A-niveau. Hvis du vælger begyndersprog, vil du få 5 A-niveaufag. Oldtidskundskab, religion, idræt, matematik, fysik, naturgeografi, biologi på C-niveau. I denne studieretning skal du opgradere enten fysik, naturgeografi eller biologi til B-niveau. Du skal desuden vælge et fag på C-niveau, hvis du ikke har valgt begyndersprog. Hvilke valgmuligheder det giver undervejs, kan du afprøve på vores hjemmeside. 19

20 Om HF på EG På Espergærde Gymnasium og HF har vi en lang tradition for at sætte fokus på HF. Hf-uddannelsen på Espergærde Gymnasium og HF er for dig, der både ønsker en almen gymnasial uddannelse med et bredt udbud af valgfag og en uddannelse, der ud over det teoretiske læsestof lægger vægt på at arbejde med fagene i praksis. Du vil sætte pris på de mange valgmuligheder og valgfag, tutorordningen og værkstedsundervisning, hvor du får individuel undervisning og støtte. En HF-eksamen giver adgang til alle videregående uddannelser: korte uddannelser af 1 til 2 års varighed, mellemlange uddannelse af 3 til 4 års varighed eller lange uddannelse på et universitet af 5 års varighed. De fleste hf ere vælger en kort eller mellemlang uddannelse som fx pædagog, sygeplejerske eller lærer. Du skal være opmærksom på, at der til nogle uddannelser kan være specielle krav om fag og niveauer, som kan betyde, at du efterfølgende skal supplere din eksamen. HF-uddannelsen giver dig på 2 år en bred indsigt i historie, kultur, IT, naturvidenskab og samfundsforhold. Hf-uddannelsen indeholder ligesom det almene gymnasium en meget bred vifte af fag, og valgfagene er de samme som i gymnasiet. 20

21 Den overordnede struktur på HF HF består af en række obligatoriske fag, obligatoriske faggrupper og valgfag. En fuld HF-eksamen består derfor af: obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik, idræt, praktisk/musisk fag (billedkunst, dans, drama, mediefag eller musik) obligatoriske faggrupper: Den naturvidenskabelige faggruppe (biologi, geografi og kemi) afsluttes efter 1hf. Den kultur- og samfundsfaglige faggruppe (historie, religion og samfundsfag) afsluttes efter 2hf 2-4 valgfag større skriftlig opgave eksamensprojekt Forløbet på HF I 1.hf får du et introduktionskursus. Det giver dig en god start på uddannelsen, og det giver studiemetoder og faglige forudsætninger, som du kan udnytte i hele uddannelsen. Du får også fra starten en tutor dvs. en lærer som sammen med dig arbejder med faglige og personlige mål for din uddannelse. I en personlig studiebog opstiller du sammen med din tutor de mål og succeskriterier, som er væsentlige for dig og din uddannelse. I hele uddannelsesforløbet er der desuden indlagt værkstedsundervisning, som giver hjælp og støtte til udvikling af gode studie- og arbejdsvaner, så du kan få skabt sammenhæng mellem lektielæsning og undervisning. Omkring hver klasse er der et lærerteam, som sikrer sammenhængen i din uddannelse og koordinerer det faglige og tværfaglige samarbejde. Valg Før optagelse: Ønske om kunstnerisk fag (billedkunst, dans, design, dramatik, mediefag eller musik). Vi kan ikke garantere, at de ønske imødekommes, det vil afhænge af søgningen. 21

22 Optagelse gymnasiet For at få krav på optagelse skal du (fra optagelsesbekendtgørelsen): 5. 1) have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller have gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, 2) have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse, det vil sige førstkommende skoleår efter, at 9. eller 10. klasse er afsluttet, 3) have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, jf. folkeskolelovens regler herom, herunder en prøve i 2. fremmedsprog, dvs. fransk eller tysk, hvis eleven har haft dette som tilbudsfag, og hvis prøven er blevet udtrukket for eleven, 5) have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk). Stk. 2. En ansøger, som den hidtidige skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning har indstillet til optagelsesprøve i uddannelsesplanen, har ikke retskrav på optagelse. 6. En ansøger, som opfylder betingelserne i 5, som har modtaget undervisning i 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole i dansk, engelsk og matematik, og som efter 10. klasse har aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik, har krav på optagelse. Ansøgeren kan vælge mellem folkeskolens afgangsprøver og 10.-klasse prøver i disse fag. En ansøger, der vælger at aflægge 10.-klasse prøver i disse fag, skal aflægge både de mundtlige og de skriftlige prøver. 4) have aflagt en prøve i 2. fremmedsprog, hvis ansøgeren har haft dette som valgfag, medmindre ansøgeren samtidig har haft et 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) som tilbudsfag, og 22

23 Optagelse HF For at få krav på optagelse på HF skal du: (fra optagelsesbekendtgørelsen) 8. 1) have afsluttet 10. klasse efter folkeskoleloven, enten som et helårsforløb eller et forløb af kortere varighed, eller have gennemført en undervisning, der står mål med undervisningen i folkeskolens 10. klasse, 2) have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse, det vil sige førstkommende skoleår efter, at 10. klasse er afsluttet, 3) have aflagt folkeskolens 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik, både mundtlig og skriftlig del, i alle tre fag, 4) have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi efter 9. eller 10.klasse eller have aflagt folkeskolens 10. klasse-prøve i fysik/kemi efter 10.klasse, 5) have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og 6) have aflagt eller indstillet sig til en prøve i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk): a) ved at have haft 2. fremmedsprog som tilbudsfag og aflagt prøve i dette efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket for ansøgeren, eller b) ved at have haft 2. fremmedsprog som valgfag til og med 9. klasse og som tilbudsfag i 10. klasse og have aflagt prøve efter 9. (valgfagsprøve) eller 10. klasse (tilbudsfagsprøve). Elever, der aflægger prøve i 2. fremmedsprog i 10. klasse, kan kun gøre det som folkeskolens 10. klasse-prøve og skal aflægge både mundtlig og skriftlig prøve. Stk. 2. En ansøger, som den hidtidige skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning har indstillet til optagelsesprøve i uddannelsesplanen, har ikke retskrav på optagelse. 23

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015... dit valg, dit liv Kom og vær med Bliv en del af vores fællesskab! Velkommen til Niels Steensens Gymnasium Denne folder vil give dig et overblik over, hvordan

Læs mere

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium Studieretninger nagym.dk 20 15 NærumGymnasium Velkommen til Nærum Gymnasium Nærum Gymnasium (NAG) er et inspirerende og fagligt udfordrende gymnasium. På NAG skaber vi i fælleskab rammerne for læring og

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

HJERNE ALENT PERIMENT

HJERNE ALENT PERIMENT HJERNE ALENT PERIMENT 2 INDHOLD Uddannelsens opbygning 4 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX PÅ AALBORG TEKNISKE GYMNASIUM En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium Studieretninger 2010

Sankt Annæ Gymnasium Studieretninger 2010 Sankt Annæ Gymnasium Studieretninger 010 indhold Sankt Annæ Gymnasium / Gymnasietiden 3 Særlige kriterier for optagelse i 1.g på Sankt Annæ Gymnasium 4 Ansøgere til MGK / Vil du vide mere / studieretningsbeskrivelser

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Rysensteen Gymnasium 2015 1 Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Denne folder er den korte fortælling om Rysensteen Gymnasium. Her kan man læse om skolens kultur og om de studieretninger

Læs mere

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Hjerne alent periment

Hjerne alent periment Hjerne alent periment Indhold Uddannelsens opbygning 5 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX på Aalborg Tekniske Gymnasium En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere