Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer."

Transkript

1 årsberetning 2014

2 Indholdsfortegnelse foto: Sanne Vils axelsen 4 3 Demokratiet og foreningslivet på dagsordenen DUFs næstformand leverede på årsmødet et klokkeklart budskab til politikere og embedsmænd: DUFs medlemmer er ikke velfærdsfrivillige, men ligeværdige partnere i foreningsdanmark. 4 DUF styrker unges demokratiske deltagelse I 2014 gik DUF forrest i en række initiativer, der styrkede unges demokratiske deltagelse herhjemme såvel som internationalt, samtidig med at foreningslivets vilkår også blev sat på dagsordenen. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer. 8 DUFs uddeling af tipsmidler I 2014 fik DUFs medlemsorganisationer glæde af 141 millioner kroner i tipsmidler. 11 DUFs øvrige puljer Puljer målrettet foreningsliv og demokrati, internationalt arbejde og nydanskere gør en forskel. foto: morten pedersen 8 11 foto: Christer Holte 12 DUF fejrer 75 år i demokratiets tjeneste DUF markerer i 2015 sit 75 års jubilæum ved blandt andet at genudgive Hal Kochs Hvad er demokrati?. Ansvarshavende redaktør: Henriette Laursen Redaktion: Søren Gisselmann, Viktor Grønne, Christian Klauber, Katrine Christiansen, Cathrine Næsby og Helena Hanna Holm Forsidefoto: Sanne Vils Axelsen Layout: Anne-Mette Thomsen, grafiliokus.dk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø Telefon:

3 Demokratiet og foreningslivet på dagsordenen foto: martin thaulow DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesse- og serviceorganisation for 71 børne- og ungdomsorganisationer, som fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. Foreningsliv, unge og demokrati er nøgleord i DUFs arbejde: DUF taler foreningernes sag og styrker rammerne for det frivillige foreningsliv. DUF gør unge aktive i samfundslivet og demokratiet lokalt, nationalt og internationalt. DUF udvikler børne- og ungdomsorganisationerne, så deres fritidstilbud fortsat er attraktive. DUFs 71 landsdækkende medlemsorganisationer laver samfundsengagerende aktiviteter for børn og unge. Ungdomspolitik, spejderarbejde, religion, miljø, ungdomsklubber, teater, udveksling og internationale projekter er nogle af de områder, de frivillige foreninger beskæftiger sig med. DUF uddeler derudover omkring 141 millioner kroner om året til børne- og ungdomsarbejde. Pengene kommer blandt andet fra tips- og lottomidlerne, Udenrigsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. vi er ikke velfærdsfrivillige DUFs næstformand, Henrik Oversø, fokuserede i sin beretning til årets delegeretmøde på nødvendigheden af ligeværdige partnerskaber, både nationalt og internationalt. Danske unge tager socialt ansvar og skaber forandring både herhjemme og gennem internationale partnerskaber. Det er unikt, men betyder ikke, at vi står på spring til at løse konkrete velfærdsopgaver. Derfor skal vi værne om frivilligheden, foreningsdannelsen og de ligeværdige partnerskaber, som har gjort os til foreningsdanmark. Det er de værdier, vi værner om, og det skal ikke sættes ind i samfundets regneark, lød det fra DUFs næstformand på talerstolen. Læs hele Henrik Oversøs beretning for 2014 på duf.dk/beretning2014 foto: mikal schlosser 3

4 DUF styrker unges demokratiske deltagelse foto: mikal schlosser DUF satte i 2014 fokus på de unges deltagelse i det formelle demokrati. Et storstilet SMS-eksperiment var med til hæve unges valgdeltagelse ved EP-valget. Samtidig var DUFs Krydsfelt med til at inddrage unge nydanskere i lokale foreninger, antologien Foreninger for fremtiden blev offentliggjort, og med EXPLORE Marokko blev DUFs internationale arbejde styrket. Da valgfeberen ramte Danmark i 2014, gik store dele af de unge fri. Trods en rekordhøj valgdeltagelse på 56,3 procent, var der hele 29,6 procentpoint flere blandt de årige, der stemte ved EP-valget, end unge årige. Det viser en DUF-finansieret rapport om valgdeltagelse fra forskere på Københavns Universitet. Ifølge forskerne skaber den store ulighed i valgdeltagelsen demokratiske skillelinjer i vores samfund. Ved valget gennemførte DUF i samarbejde med valgforskerne derfor et storstilet demokratieksperiment, der skulle sætte fokus på at mobilisere unge vælgere. I dagene op til valget modtog unge danskere mellem 18 og 29 år en SMS, som mindede dem om at stemme. Det simple middel til trods var eksperimentet en kæmpe succes, idet SMS erne hjalp med at hæve stemmeprocenten 1,97 procentpoint blandt de unge. Foreninger giver unikke kompetencer I samarbejde med en række danske forskere og tidligere foreningsaktive udgav DUF i januar 2014 antologien Foreninger for fremtiden. Undersøgelserne, der blev foretaget i for- 4

5 bindelse med udgivelsen, viste blandt andet, at ungdomsorganisationer bidrager med internationalt udsyn, lederkompetencer og øget samfundsengagement. Undersøgelserne er suppleret af fortællinger fra tidligere foreningsaktive, der fortæller om deres personlige udvikling i ungdomsorganisationerne. Det var første gang, at ungdomsorganisationernes betydning for den enkelte og samfundet blev systematisk kortlagt. Krydsfelt skaber mangfoldighed I løbet af 2014 blev der sat nye Krydsfeltprojekter i gang i Køge, Herning, Roskilde og Kolding. Lokalforeninger fra DUFs medlemsorganisationer deltager i Krydsfelt, hvor de får mulighed for at igangsætte samarbejdsprojekter med andre lokale aktører, der både styrker deres egen forening lokalt, men som også styrker nydanske børn og unges deltagelse i foreningslivet og lokaldemokratiet. Fokus på partnerskaber i Marokko Gennem hele 2014 gjorde DUF en ekstra indsats for at introducere sine medlemsorganisationer til internationale partnerskaber. Det skete blandt andet med det nye EXPLOREkoncept, som i 2014 hjalp DUFs medlemsorganisationer i gang med partnerskaber i Marokko. DUFs internationale partnerskaber er unikke, fordi der kun er få udviklingsprojekter, som, i samme grad som DUF-støttede partnerskaber, drives af unge til gavn for andre unge. I 2015 fortsætter DUF sit fokus på internationale partnerskaber med EXPLORE Tunesien. Ny styrmand på sekretariatet Den 1. september 2014 startede Henriette Laursen som ny generalsekretær hos DUF. Henriette kommer fra en stilling som direktør hos AIDS-Fondet, hvor hun siden 1998 har været med til at etablere fondet som en markant samfundsaktør. Stillingen blev ledig, efter at Kåre Månsson valgte at stoppe efter næsten syv år som generalsekretær. unges valgdeltagelse ved Europa-parlamentsvalget Unges valgdeltagelse halter fortsat gevaldigt efter landsgennemsnittets. Ny forskning fra Københavns Universitet, støttet af DUF, viser blandt andet, at: Valgdeltagelsen fordelt på alder ved EP-valget overordnet set følger samme mønster som ved kommunalvalget i Dog er der en iøjnefaldende tendens til, at der er endnu færre unge end ældre, der stemmer ved EP-valget. Især mændene har svært ved at finde vej til stemmeboksen. Forældrenes valgdeltagelse har stor betydning for hjemmeboende unges valgdeltagelse. Forskellen i valgdeltagelsen for de årige, hvis forældre begge stemmer, og de hvis forældre ikke stemmer, er på 60 procentpoint. 71,4 procent af de danske unge, som ikke stemmer, angiver, at de ikke synes, at de har nok information. Forskerne konkluderer, at ulighederne i valgdeltagelsen fører til demokratiske skillelinjer i vores samfund. DUFs formand Signe Bo mener, at vi skal fokusere på at skabe demokratiske vaner, hvis vi vil de demokratiske skillelinjer til livs: Hvis vi vil et samfund, hvor ung som gammel og ufaglært som akademiker stemmer ved de landsdækkende valg, skal vi fortsætte vores kollektive fokus på at skabe demokratiske vaner blandt de danskere, som er i risikogruppen for ikke at stemme. Kun ved kontinuerligt at vænne unge til at deltage ved alle danske valg kan vi inddrage de yngre generationer i demokratiet og sikre en fast, højere valgdeltagelse og dermed også et mere legitimt demokrati. Læs mere om rapporten på duf.dk/ep-valg2014 5

6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Som service- og interesseorganisation repræsenterer DUF 71 børne- og ungdomsorganisationer. I alt har DUF-paraplyen omkring lokalforeninger med medlemmer og frivillige. I 2014 blev SILBA Support Initiative for Liberty and Democracy optaget som medlem. Dansk Anatolien Ungdom Danske Baptisters Spejderkorps 6

7 KONSERVATIVE STUDERENDE Youth for Understanding Danmark Læs om DUFs medlemmer på duf.dk/medlemmer 7

8 DUFs uddeling af tipsmidler Når danskerne køber lottokuponer, skrabelodder og spiller Klasselotteriet, går spiloverskuddet til kultur- og fritidslivet, herunder børne- og ungdomsorganisationerne. DUF administrerer uddelingen af tipsmidler (formelt kendt som udlodningsmidler) til samfunds- og foreningsengagerende organisationer for børn og unge samt til nyskabende projekter for og med børn og unge. Overskuddet fra Danske Lotterier A/S, der er ét af Danske Spils datterselskaber, og Klasselotteriet uddeles som tipsmidler til en lang række områder. DUFs andel af tipsmidlerne udgjorde cirka 141 millioner kroner i Modtagerne Modtagerne af tipsmidler via DUF er primært de landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer, som søger om dufs fordeling 2014 efter formål 9% Fordeling af driftstilskud efter organisationstyper % 2% 2% 0% 19% 9% 5% 87% 23% 4% 3% 2% Tal: Driftstilskud kr Udbetalt beløb DUFs centrale aktiviteter kr Bevilget beløb DUF inkl. Tipsadm. og Tipsungdomsnævn kr Bevilget beløb Initiativstøtte kr Bevilget beløb Anlægstilskud kr. 0 Bevilget beløb I alt kr % Spejderorganisationer (inkl. FDF) kr Religiøse organisationer kr Øvrige organisationer kr Politiske organisationer kr Natur- og miljøorganisationer kr Udvekslingsorganisationer kr Elev- og studenterorganisationer kr Kulturelle organisationer kr Handicaporganisationer kr I alt kr

9 driftstilskud, og som opfylder de fastlagte krav. Organisationerne behøver ikke være medlem af DUF for at modtage driftstilskud, og det er ikke et krav for at blive optaget i DUF, at organisationen modtager tipsmidler. Derudover uddeles en mindre del af tipsmidlerne gennem InitiativStøtten, som både foreninger og enkeltpersoner kan søge. Tipsmidler i to puljer DUF uddelte i 2014 tipsmidler via to puljer med forskellige formål: 1) Driftstilskud Den største uddeling er direkte tilskud til landsorganisationerne, der efterfølgende selv administrerer midlerne. Organisationerne bruger typisk pengene på den daglige drift, for eksempel lønninger og aktiviteter. DUF modtog i 2014 i alt 79 ansøgninger om driftstilskud. 71 af de ansøgende organisationer fik bevilliget tilskud, og i alt uddelte DUF cirka 127 millioner kroner direkte til de ansøgende organisationer. Download oversigt over modtagere og beløb på duf.dk/tips 2) InitiativStøtten DUF bevilger via InitiativStøtten midler til spændende og eksperimenterende projekter for og med børn og unge. Projekterne skal være nyskabende, børne- og ungestyrede Udvikling i driftstilskud Udvikling i InitiativStøtten kroner Antal modtagere kroner Antal modtagere kr. Antal modtagere kr. Antal modtagere Driftstilskud Driftstilskud gives som tilskud til landsorganisationers almindelige drift. Tilskuddets størrelse afhænger primært af antal medlemmer og lokalforeninger. InitiativStøtten InitiativStøtten er en pulje, der støtter nye og udviklende aktiviteter for og med børn og unge. Puljen kan søges af såvel foreninger som grupper og enkeltpersoner uden foreningstilknytning. 9

10 foto: martin håkan foto: finn frandsen foto: ungdommens røde kors 10 og baseret på frivilligt arbejde. Tilskuddene uddeles både til etablerede børne- og ungdomsforeninger samt til grupper og enkeltpersoner, der ikke er organiseret i foreningslivet. I 2014 uddelte DUF cirka 2,2 millioner kroner til 40 projekter via InitiativStøtten. På duf.dk/is findes link til beskrivelser af støttede aktiviteter og en oversigt over de projekter, der fik støtte i En del af tipsmidlerne går desuden direkte til DUFs centrale virke. Midlerne anvendes til at samle og styrke de danske børne- og ungdomsorganisationer samt at administrere tilskudsordningerne. DUF modtog i 2014 cirka 17,1 millioner kroner til dette. Tipsungdomsnævnet Tipsungdomsnævnet behandler blandt andet klager over afgørelser, som DUF træffer i forbindelse med ansøgninger om tilskud. Nævnet godkender desuden DUFs tilskudsregler og DUFs fordeling af tipsmidlerne i puljer (driftstilskud, etableringstilskud og InitiativStøtten samt midler til DUFs sekretariat og tipsadministration). Tipsungdomsnævnet består af tre uvildige medlemmer og hører under Kulturministeriet. Nævnets sekretariat betjenes af Lett Advokatfirma. Udgifter til medlemmernes honorar og sekretariatsbistanden afholdes af DUFs tipsmidler. I 2014 var udgifterne hertil kroner. I 2014 modtog DUF ingen klager over afslag på InitiativStøtten og to klager over afgørelser om driftstilskud. I den ene sag blev DUFs afgørelse stadfæstet af nævnet, mens den anden klagesag fortsat er under behandling. Læs om uddelingen af tipsmidler på duf.dk/tips Læs om InitiativStøtten på duf.dk/is

11 DUFs øvrige puljer foto: christer holte Ud over tips- og lottomidlerne administrerer DUF også puljer for og med nydanskere, foreningsliv og demokrati samt internationalt projektarbejde. DUFs puljer til nydanskere Gennem en fællesbevilling for 2014 støtter DUF seks nydanske ungdomsorganisationer via Partnerskabsprojektet og uddeler midler til DUFs medlemsorganisationer til samarbejdsprojekter under Krydsfelt. Dertil administrerer DUF Integrationspuljen, der i udgør kroner. Midlerne til Partnerskabsprojektet, Krydsfelt og Integrationspuljen er finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold DUFs internationale puljer DUFs internationale arbejde i Mellemøsten, Nordafrika og udviklingslandene finansieres af Udenrigsministeriet. DUF har to større puljer: Miniprogramaftalen (MPA), der er en projektpulje, som dækker arbejdet i udviklingslandene, og MENApuljen, der dækker arbejdet i Mellemøsten og Nordafrika. I 2014 blev der bevilliget 2,8 millioner kroner fra DUFs Projektpulje til 28 projekter udført i samarbejde mellem børneog ungdomsorganisationer i Danmark og i udviklingslande. Fra DUFs MENA-pulje blev der i 2014 bevilliget 1 million kroner til 12 projekter i Mellemøsten og Nordafrika. I 2014 har DUF desuden afholdt 20 internationale kurser og seminarer med deltagelse af over 360 unge frivillige fra 24 af DUFs medlemsorganisationer. Derudover deltog medlemsorganisationernes partnere blandt andet på et internationalt projektstyringsseminar i Marokko med 50 deltagere. I 2014 har DUF for første gang gennemført et EXPLORE-forløb i Marokko, som er et nyt initiativ for at få mindre erfarne medlemsorganisationer i gang med at lave internationale projekter. Her bliver medlemsorganisationerne støttet i at finde en partnerorganisation og skrive deres første ansøgning. Læs om Integrationspuljen: duf.dk/nydanskere Læs om Partnerskabsprojektet: duf.dk/partnerskab Læs om MENA-puljen: duf.dk/mena Læs om Miniprogramaftalen: duf.dk/projektpuljen Læs om Krydsfelt: duf.dk/krydsfelt dufs økonomi DUFs årsregnskab og nøgletal for 2014 kan downloades og læses på duf.dk/dokumenter. 11

12 DUF fejrer jubilæum Efter 75 år i demokratiets tjeneste genudgiver DUF i 2015 Hal Kochs populære værk Hvad er demokrati? med forord af Bertel Haarder. I 2015 markerer DUF, at det er 75 år siden, de politiske ungdomspartier samledes om at danne det, som med tiden er blevet til DUF. Hal Koch var DUFs første formand, og hans stærke tro på samtaledemokratiet har lige siden præget organisationens arbejde. Hal Koch udgav selv Hvad er demokrati? første gang i 1945, hvori han samlede tankerne og ideerne fra sine populære Grundtvig-forelæsninger i begyndelsen af besættelsesperioden. kan aldrig sikres netop fordi det ikke er et system, der skal gennemføres, men en livsform, der skal tilegnes. Det drejer sig om et sindelag, der skal bibringes hvert nyt slægtsled. Demokratiet Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø Tlf.: Læs DUFs årsberetning på duf.dk/dokumenter

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde lærersider 77 mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde 78 lærersider Fokus Serhat arbejder som frivillig på Asylcenter Kongelunden, hvor han selv har boet som barn og flygtning sammen

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Kan man øge valgdeltagelsen?

Kan man øge valgdeltagelsen? C E N T R E F O R V O T I N G A N D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Kan man øge valgdeltagelsen? Analyse af mobiliseringstiltag ved

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere