Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer."

Transkript

1 årsberetning 2014

2 Indholdsfortegnelse foto: Sanne Vils axelsen 4 3 Demokratiet og foreningslivet på dagsordenen DUFs næstformand leverede på årsmødet et klokkeklart budskab til politikere og embedsmænd: DUFs medlemmer er ikke velfærdsfrivillige, men ligeværdige partnere i foreningsdanmark. 4 DUF styrker unges demokratiske deltagelse I 2014 gik DUF forrest i en række initiativer, der styrkede unges demokratiske deltagelse herhjemme såvel som internationalt, samtidig med at foreningslivets vilkår også blev sat på dagsordenen. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer. 8 DUFs uddeling af tipsmidler I 2014 fik DUFs medlemsorganisationer glæde af 141 millioner kroner i tipsmidler. 11 DUFs øvrige puljer Puljer målrettet foreningsliv og demokrati, internationalt arbejde og nydanskere gør en forskel. foto: morten pedersen 8 11 foto: Christer Holte 12 DUF fejrer 75 år i demokratiets tjeneste DUF markerer i 2015 sit 75 års jubilæum ved blandt andet at genudgive Hal Kochs Hvad er demokrati?. Ansvarshavende redaktør: Henriette Laursen Redaktion: Søren Gisselmann, Viktor Grønne, Christian Klauber, Katrine Christiansen, Cathrine Næsby og Helena Hanna Holm Forsidefoto: Sanne Vils Axelsen Layout: Anne-Mette Thomsen, grafiliokus.dk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø Telefon:

3 Demokratiet og foreningslivet på dagsordenen foto: martin thaulow DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesse- og serviceorganisation for 71 børne- og ungdomsorganisationer, som fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. Foreningsliv, unge og demokrati er nøgleord i DUFs arbejde: DUF taler foreningernes sag og styrker rammerne for det frivillige foreningsliv. DUF gør unge aktive i samfundslivet og demokratiet lokalt, nationalt og internationalt. DUF udvikler børne- og ungdomsorganisationerne, så deres fritidstilbud fortsat er attraktive. DUFs 71 landsdækkende medlemsorganisationer laver samfundsengagerende aktiviteter for børn og unge. Ungdomspolitik, spejderarbejde, religion, miljø, ungdomsklubber, teater, udveksling og internationale projekter er nogle af de områder, de frivillige foreninger beskæftiger sig med. DUF uddeler derudover omkring 141 millioner kroner om året til børne- og ungdomsarbejde. Pengene kommer blandt andet fra tips- og lottomidlerne, Udenrigsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. vi er ikke velfærdsfrivillige DUFs næstformand, Henrik Oversø, fokuserede i sin beretning til årets delegeretmøde på nødvendigheden af ligeværdige partnerskaber, både nationalt og internationalt. Danske unge tager socialt ansvar og skaber forandring både herhjemme og gennem internationale partnerskaber. Det er unikt, men betyder ikke, at vi står på spring til at løse konkrete velfærdsopgaver. Derfor skal vi værne om frivilligheden, foreningsdannelsen og de ligeværdige partnerskaber, som har gjort os til foreningsdanmark. Det er de værdier, vi værner om, og det skal ikke sættes ind i samfundets regneark, lød det fra DUFs næstformand på talerstolen. Læs hele Henrik Oversøs beretning for 2014 på duf.dk/beretning2014 foto: mikal schlosser 3

4 DUF styrker unges demokratiske deltagelse foto: mikal schlosser DUF satte i 2014 fokus på de unges deltagelse i det formelle demokrati. Et storstilet SMS-eksperiment var med til hæve unges valgdeltagelse ved EP-valget. Samtidig var DUFs Krydsfelt med til at inddrage unge nydanskere i lokale foreninger, antologien Foreninger for fremtiden blev offentliggjort, og med EXPLORE Marokko blev DUFs internationale arbejde styrket. Da valgfeberen ramte Danmark i 2014, gik store dele af de unge fri. Trods en rekordhøj valgdeltagelse på 56,3 procent, var der hele 29,6 procentpoint flere blandt de årige, der stemte ved EP-valget, end unge årige. Det viser en DUF-finansieret rapport om valgdeltagelse fra forskere på Københavns Universitet. Ifølge forskerne skaber den store ulighed i valgdeltagelsen demokratiske skillelinjer i vores samfund. Ved valget gennemførte DUF i samarbejde med valgforskerne derfor et storstilet demokratieksperiment, der skulle sætte fokus på at mobilisere unge vælgere. I dagene op til valget modtog unge danskere mellem 18 og 29 år en SMS, som mindede dem om at stemme. Det simple middel til trods var eksperimentet en kæmpe succes, idet SMS erne hjalp med at hæve stemmeprocenten 1,97 procentpoint blandt de unge. Foreninger giver unikke kompetencer I samarbejde med en række danske forskere og tidligere foreningsaktive udgav DUF i januar 2014 antologien Foreninger for fremtiden. Undersøgelserne, der blev foretaget i for- 4

5 bindelse med udgivelsen, viste blandt andet, at ungdomsorganisationer bidrager med internationalt udsyn, lederkompetencer og øget samfundsengagement. Undersøgelserne er suppleret af fortællinger fra tidligere foreningsaktive, der fortæller om deres personlige udvikling i ungdomsorganisationerne. Det var første gang, at ungdomsorganisationernes betydning for den enkelte og samfundet blev systematisk kortlagt. Krydsfelt skaber mangfoldighed I løbet af 2014 blev der sat nye Krydsfeltprojekter i gang i Køge, Herning, Roskilde og Kolding. Lokalforeninger fra DUFs medlemsorganisationer deltager i Krydsfelt, hvor de får mulighed for at igangsætte samarbejdsprojekter med andre lokale aktører, der både styrker deres egen forening lokalt, men som også styrker nydanske børn og unges deltagelse i foreningslivet og lokaldemokratiet. Fokus på partnerskaber i Marokko Gennem hele 2014 gjorde DUF en ekstra indsats for at introducere sine medlemsorganisationer til internationale partnerskaber. Det skete blandt andet med det nye EXPLOREkoncept, som i 2014 hjalp DUFs medlemsorganisationer i gang med partnerskaber i Marokko. DUFs internationale partnerskaber er unikke, fordi der kun er få udviklingsprojekter, som, i samme grad som DUF-støttede partnerskaber, drives af unge til gavn for andre unge. I 2015 fortsætter DUF sit fokus på internationale partnerskaber med EXPLORE Tunesien. Ny styrmand på sekretariatet Den 1. september 2014 startede Henriette Laursen som ny generalsekretær hos DUF. Henriette kommer fra en stilling som direktør hos AIDS-Fondet, hvor hun siden 1998 har været med til at etablere fondet som en markant samfundsaktør. Stillingen blev ledig, efter at Kåre Månsson valgte at stoppe efter næsten syv år som generalsekretær. unges valgdeltagelse ved Europa-parlamentsvalget Unges valgdeltagelse halter fortsat gevaldigt efter landsgennemsnittets. Ny forskning fra Københavns Universitet, støttet af DUF, viser blandt andet, at: Valgdeltagelsen fordelt på alder ved EP-valget overordnet set følger samme mønster som ved kommunalvalget i Dog er der en iøjnefaldende tendens til, at der er endnu færre unge end ældre, der stemmer ved EP-valget. Især mændene har svært ved at finde vej til stemmeboksen. Forældrenes valgdeltagelse har stor betydning for hjemmeboende unges valgdeltagelse. Forskellen i valgdeltagelsen for de årige, hvis forældre begge stemmer, og de hvis forældre ikke stemmer, er på 60 procentpoint. 71,4 procent af de danske unge, som ikke stemmer, angiver, at de ikke synes, at de har nok information. Forskerne konkluderer, at ulighederne i valgdeltagelsen fører til demokratiske skillelinjer i vores samfund. DUFs formand Signe Bo mener, at vi skal fokusere på at skabe demokratiske vaner, hvis vi vil de demokratiske skillelinjer til livs: Hvis vi vil et samfund, hvor ung som gammel og ufaglært som akademiker stemmer ved de landsdækkende valg, skal vi fortsætte vores kollektive fokus på at skabe demokratiske vaner blandt de danskere, som er i risikogruppen for ikke at stemme. Kun ved kontinuerligt at vænne unge til at deltage ved alle danske valg kan vi inddrage de yngre generationer i demokratiet og sikre en fast, højere valgdeltagelse og dermed også et mere legitimt demokrati. Læs mere om rapporten på duf.dk/ep-valg2014 5

6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Som service- og interesseorganisation repræsenterer DUF 71 børne- og ungdomsorganisationer. I alt har DUF-paraplyen omkring lokalforeninger med medlemmer og frivillige. I 2014 blev SILBA Support Initiative for Liberty and Democracy optaget som medlem. Dansk Anatolien Ungdom Danske Baptisters Spejderkorps 6

7 KONSERVATIVE STUDERENDE Youth for Understanding Danmark Læs om DUFs medlemmer på duf.dk/medlemmer 7

8 DUFs uddeling af tipsmidler Når danskerne køber lottokuponer, skrabelodder og spiller Klasselotteriet, går spiloverskuddet til kultur- og fritidslivet, herunder børne- og ungdomsorganisationerne. DUF administrerer uddelingen af tipsmidler (formelt kendt som udlodningsmidler) til samfunds- og foreningsengagerende organisationer for børn og unge samt til nyskabende projekter for og med børn og unge. Overskuddet fra Danske Lotterier A/S, der er ét af Danske Spils datterselskaber, og Klasselotteriet uddeles som tipsmidler til en lang række områder. DUFs andel af tipsmidlerne udgjorde cirka 141 millioner kroner i Modtagerne Modtagerne af tipsmidler via DUF er primært de landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer, som søger om dufs fordeling 2014 efter formål 9% Fordeling af driftstilskud efter organisationstyper % 2% 2% 0% 19% 9% 5% 87% 23% 4% 3% 2% Tal: Driftstilskud kr Udbetalt beløb DUFs centrale aktiviteter kr Bevilget beløb DUF inkl. Tipsadm. og Tipsungdomsnævn kr Bevilget beløb Initiativstøtte kr Bevilget beløb Anlægstilskud kr. 0 Bevilget beløb I alt kr % Spejderorganisationer (inkl. FDF) kr Religiøse organisationer kr Øvrige organisationer kr Politiske organisationer kr Natur- og miljøorganisationer kr Udvekslingsorganisationer kr Elev- og studenterorganisationer kr Kulturelle organisationer kr Handicaporganisationer kr I alt kr

9 driftstilskud, og som opfylder de fastlagte krav. Organisationerne behøver ikke være medlem af DUF for at modtage driftstilskud, og det er ikke et krav for at blive optaget i DUF, at organisationen modtager tipsmidler. Derudover uddeles en mindre del af tipsmidlerne gennem InitiativStøtten, som både foreninger og enkeltpersoner kan søge. Tipsmidler i to puljer DUF uddelte i 2014 tipsmidler via to puljer med forskellige formål: 1) Driftstilskud Den største uddeling er direkte tilskud til landsorganisationerne, der efterfølgende selv administrerer midlerne. Organisationerne bruger typisk pengene på den daglige drift, for eksempel lønninger og aktiviteter. DUF modtog i 2014 i alt 79 ansøgninger om driftstilskud. 71 af de ansøgende organisationer fik bevilliget tilskud, og i alt uddelte DUF cirka 127 millioner kroner direkte til de ansøgende organisationer. Download oversigt over modtagere og beløb på duf.dk/tips 2) InitiativStøtten DUF bevilger via InitiativStøtten midler til spændende og eksperimenterende projekter for og med børn og unge. Projekterne skal være nyskabende, børne- og ungestyrede Udvikling i driftstilskud Udvikling i InitiativStøtten kroner Antal modtagere kroner Antal modtagere kr. Antal modtagere kr. Antal modtagere Driftstilskud Driftstilskud gives som tilskud til landsorganisationers almindelige drift. Tilskuddets størrelse afhænger primært af antal medlemmer og lokalforeninger. InitiativStøtten InitiativStøtten er en pulje, der støtter nye og udviklende aktiviteter for og med børn og unge. Puljen kan søges af såvel foreninger som grupper og enkeltpersoner uden foreningstilknytning. 9

10 foto: martin håkan foto: finn frandsen foto: ungdommens røde kors 10 og baseret på frivilligt arbejde. Tilskuddene uddeles både til etablerede børne- og ungdomsforeninger samt til grupper og enkeltpersoner, der ikke er organiseret i foreningslivet. I 2014 uddelte DUF cirka 2,2 millioner kroner til 40 projekter via InitiativStøtten. På duf.dk/is findes link til beskrivelser af støttede aktiviteter og en oversigt over de projekter, der fik støtte i En del af tipsmidlerne går desuden direkte til DUFs centrale virke. Midlerne anvendes til at samle og styrke de danske børne- og ungdomsorganisationer samt at administrere tilskudsordningerne. DUF modtog i 2014 cirka 17,1 millioner kroner til dette. Tipsungdomsnævnet Tipsungdomsnævnet behandler blandt andet klager over afgørelser, som DUF træffer i forbindelse med ansøgninger om tilskud. Nævnet godkender desuden DUFs tilskudsregler og DUFs fordeling af tipsmidlerne i puljer (driftstilskud, etableringstilskud og InitiativStøtten samt midler til DUFs sekretariat og tipsadministration). Tipsungdomsnævnet består af tre uvildige medlemmer og hører under Kulturministeriet. Nævnets sekretariat betjenes af Lett Advokatfirma. Udgifter til medlemmernes honorar og sekretariatsbistanden afholdes af DUFs tipsmidler. I 2014 var udgifterne hertil kroner. I 2014 modtog DUF ingen klager over afslag på InitiativStøtten og to klager over afgørelser om driftstilskud. I den ene sag blev DUFs afgørelse stadfæstet af nævnet, mens den anden klagesag fortsat er under behandling. Læs om uddelingen af tipsmidler på duf.dk/tips Læs om InitiativStøtten på duf.dk/is

11 DUFs øvrige puljer foto: christer holte Ud over tips- og lottomidlerne administrerer DUF også puljer for og med nydanskere, foreningsliv og demokrati samt internationalt projektarbejde. DUFs puljer til nydanskere Gennem en fællesbevilling for 2014 støtter DUF seks nydanske ungdomsorganisationer via Partnerskabsprojektet og uddeler midler til DUFs medlemsorganisationer til samarbejdsprojekter under Krydsfelt. Dertil administrerer DUF Integrationspuljen, der i udgør kroner. Midlerne til Partnerskabsprojektet, Krydsfelt og Integrationspuljen er finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold DUFs internationale puljer DUFs internationale arbejde i Mellemøsten, Nordafrika og udviklingslandene finansieres af Udenrigsministeriet. DUF har to større puljer: Miniprogramaftalen (MPA), der er en projektpulje, som dækker arbejdet i udviklingslandene, og MENApuljen, der dækker arbejdet i Mellemøsten og Nordafrika. I 2014 blev der bevilliget 2,8 millioner kroner fra DUFs Projektpulje til 28 projekter udført i samarbejde mellem børneog ungdomsorganisationer i Danmark og i udviklingslande. Fra DUFs MENA-pulje blev der i 2014 bevilliget 1 million kroner til 12 projekter i Mellemøsten og Nordafrika. I 2014 har DUF desuden afholdt 20 internationale kurser og seminarer med deltagelse af over 360 unge frivillige fra 24 af DUFs medlemsorganisationer. Derudover deltog medlemsorganisationernes partnere blandt andet på et internationalt projektstyringsseminar i Marokko med 50 deltagere. I 2014 har DUF for første gang gennemført et EXPLORE-forløb i Marokko, som er et nyt initiativ for at få mindre erfarne medlemsorganisationer i gang med at lave internationale projekter. Her bliver medlemsorganisationerne støttet i at finde en partnerorganisation og skrive deres første ansøgning. Læs om Integrationspuljen: duf.dk/nydanskere Læs om Partnerskabsprojektet: duf.dk/partnerskab Læs om MENA-puljen: duf.dk/mena Læs om Miniprogramaftalen: duf.dk/projektpuljen Læs om Krydsfelt: duf.dk/krydsfelt dufs økonomi DUFs årsregnskab og nøgletal for 2014 kan downloades og læses på duf.dk/dokumenter. 11

12 DUF fejrer jubilæum Efter 75 år i demokratiets tjeneste genudgiver DUF i 2015 Hal Kochs populære værk Hvad er demokrati? med forord af Bertel Haarder. I 2015 markerer DUF, at det er 75 år siden, de politiske ungdomspartier samledes om at danne det, som med tiden er blevet til DUF. Hal Koch var DUFs første formand, og hans stærke tro på samtaledemokratiet har lige siden præget organisationens arbejde. Hal Koch udgav selv Hvad er demokrati? første gang i 1945, hvori han samlede tankerne og ideerne fra sine populære Grundtvig-forelæsninger i begyndelsen af besættelsesperioden. kan aldrig sikres netop fordi det ikke er et system, der skal gennemføres, men en livsform, der skal tilegnes. Det drejer sig om et sindelag, der skal bibringes hvert nyt slægtsled. Demokratiet Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø Tlf.: Læs DUFs årsberetning på duf.dk/dokumenter

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk årsberetning 2008 Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson Redaktion: Arne Simonsen, Henrik Bang Bjørgo og Jonas Norgaard Mortensen Fotos: Mikal Schlosser, Arne Simonsen, Jakob Carlsen, Palle Peter Skov og

Læs mere

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6

Indhold. Unges foreninger på landkortet 3. DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4. DUF styrker foreningslivet 6 årsberetning 2012 Indhold Unges foreninger på landkortet 3 DUF sikrer unges demokratiske deltagelse 4 DUF styrker foreningslivet 6 Uddeling af tipsmidler: driftstilskud, anlægstilskud og InitiativStøtte

Læs mere

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er paraply- og interesseorganisation for 71 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer.

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er paraply- og interesseorganisation for 71 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er paraply- og interesseorganisation for 71 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. Vi fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet lokalt,

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

DUFs kurser efteråret 2010. Kurser, seminarer og fyraftensmøder

DUFs kurser efteråret 2010. Kurser, seminarer og fyraftensmøder DUFs kurser efteråret 2010 Kurser, seminarer og fyraftensmøder Kataloget indeholder en oversigt over alle de kurser, seminarer og fyraftensmøder, som DUF udbyder i efteråret 2010. Alle arrangementer er

Læs mere

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt.

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt. Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. 1>2 >3>GO!og så Sådan skaber I et internationalt projekt Tre nemme trin, er I i gang. >trin 1: find en GOD IDÉ Siden

Læs mere

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14)

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for 2014. Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud

Læs mere

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail:duf@duf.dk www.duf.dk UDTALELSE 1 Et Danmark uden barrierer i samfundslivet

Læs mere

DUFs KURSER FORÅR 2011

DUFs KURSER FORÅR 2011 DUFs KURSER FORÅR 2011 KURSER, SEMINARER OG FYRAFTENSMØDER KÆRE LÆSER Du sidder her med DUFs oversigt over kurser, seminarer og fyraftensmøde som afholdes i foråret 2011. Alle arrangementerne er for DUFs

Læs mere

folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder Udarbejdet af advokatfirmaet Horten

folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder Udarbejdet af advokatfirmaet Horten foto: rasmus mikkelsen folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Udarbejdet af advokatfirmaet Horten Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Tilskud til

Læs mere

Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget 2014 2013 2015

Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget 2014 2013 2015 Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget spec. Omsætning Kontingenter medlemsorganisationer 620.000 616.500 620.000 Tipstilskud, DUFs virksomhed 13.635.000 13.125.000 13.635.000 Tipstilskud, tipsadministration

Læs mere

Dialog mellem øst og vest

Dialog mellem øst og vest 2009 August DUF Fokus Dialog mellem øst og vest Foto: Jonas Norgaard Mortensen Børne- og ungdomsorganisationer arbejder aktivt for at fremme dialogen mellem unge i Mellemøsten og Danmark. DUF støtter ungdomsinitiativer

Læs mere

delegeretmøde 2014 årsberetning 2013

delegeretmøde 2014 årsberetning 2013 delegeretmøde 2014 årsberetning 2013 7 foto: martin thaulow Forord Foreninger for fremtiden Aktiv deltagelse i foreningslivet bidrager til stærke fællesskaber, hvor unge udvikler deres identitet, danner

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Martin Justesen bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2010. 2. Vedtagelse af forretningsorden Martin Justesen

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog 2. halvår 2015 Indholdsfortegnelse kalender side nationalt foto: duf 4 Uddannelser DUFs uddannelser tilbyder skræddersyet viden, der giver

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt

Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt Noman Malik, Minoritetskonsulent hos DUF 2. december 2008 Om mig selv Noman Malik, cand.merc.emf

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse foto: christer holte foto: christer holte 12 18 foto: christer holte 4 4 Uddannelser DUFs uddannelser

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse foto: christer holte foto: christer holte 12 18 foto: christer holte 4 4 Uddannelser DUFs uddannelser

Læs mere

Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013. Kommunerne og valgdeltagelsen

Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013. Kommunerne og valgdeltagelsen Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013 Kommunerne og valgdeltagelsen Kommuna Den 19. november 2013 er der kommunalvalg. Det er vigtigt, at så mange som muligt tager del i demokratiet den dag. Derfor opfordrer

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 2. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 4 Uddannelser DUFs uddannelser tilbyder skræddersyet viden, der giver dig kompetencer til at gøre en

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2014 indhold foto: mikal schlosser 4 uddannelser foto: mikal schlosser 8 NETVÆRK foto: mikal schlosser 11 RÅDGIVNING foto: peter

Læs mere

TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND.

TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND. TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND. KIIP OG SORLAK 1996 Indhold 1. GENERELLE RETNINGSLINIER... 4 1.1. Lovgrundlag...4

Læs mere

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er Rejs med LU - din mulighed for at opleve verden som LU er Sådan gør du Kig i folderen og find det arrangement, du har mest lyst til at deltage i. Sidst i folderen finder du et ansøgningsskema, som du kan

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse kalender foto: DSU / Julie noesgaard foto: sara galbiati 4 Uddannelser DUFs uddannelser tilbyder skræddersyet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

Henrik Oversø, beretning, DUFs delegeretmøde Det talte ord gælder. Kære delegerede, observatører og gæster

Henrik Oversø, beretning, DUFs delegeretmøde Det talte ord gælder. Kære delegerede, observatører og gæster Henrik Oversø, beretning, DUFs delegeretmøde 2014 Det talte ord gælder. Kære delegerede, observatører og gæster Vi kan ændre utroligt meget i vores fællesskab. Vi trækker samfundet i en mere demokratisk

Læs mere

SPEJDERNES LEJR 2012

SPEJDERNES LEJR 2012 SPEJDERNES LEJR 2012 Guide til fundraising af gruppens deltagelse i lejren Guiden indeholder - Fordelingen af fonde og puljer på lokalt og nationalt niveau - Hvad skal I lægge vægt på, når I beskriver

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 2. halvår 2013 indhold foto: Peter Jarvad 4 uddannelser foto: mikal schlosser 7 rådgivning foto: Sofie Christensen 8 netværk foto: mikal

Læs mere

FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL UDTALELSER

FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL UDTALELSER FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL UDTALELSER DUFS delegeretmøde 2016 Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail:duf@duf.dk www.duf.dk UDTALELSE 1 Udtalelse vedr.: Et

Læs mere

Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter.

Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter. 334. Valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 17. november 2009 Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter. Beskrivelse af sagen: Ved kommunalvalget den

Læs mere

uddannelser, netværk og fyraftensmøder

uddannelser, netværk og fyraftensmøder uddannelser, netværk og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2013 indhold 3 kalender 4 uddannelser 7 rådgivning 8 netværk 10 fyraftensmøder 14 INSpirationsoplæg Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson

Læs mere

Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd

Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd ARTIKEL I: NAVN Paragraf 1 Organisationens navn er: DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD (DUF) ARTIKEL II: FORMÅL Paragraf 2 DUF samler de landsdækkende, demokratiske børne- og

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013.

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2012-13 Afgjort den 21. februar 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. 63 a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmoder hermed om

Læs mere

GATE 21. Årsberetning

GATE 21. Årsberetning 2014 GATE 21 Årsberetning FORMANDENS BERETNING STEEN CHRISTIANSEN 2014 blev et stærkt år for den grønne omstilling og for Gate 21: Klimaforandringerne er tilbage på den globale politiske dagsorden. København

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser.

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Assembly Voting valget er dit et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Valget er dit Et demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og til ungdomsuddannelser,

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

1.1 Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde.

1.1 Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde. Lovgrundlag Landtingslove nr. 7. af. juni 2006 om fordeling af tips- og lottomidler. Indsættes. Formål og anvendelse. Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige

Læs mere

Evaluering af DUF s integrations- og medborgerskabsstrategi

Evaluering af DUF s integrations- og medborgerskabsstrategi Oxford Research A/S, juli 2012 Evaluering af DUF s integrations- og medborgerskabsstrategi Krydsfelt, Partnerskabsprojektet og Ny-Dansk Ungdomsråd Forfatter: VAC Sidst gemt: 03-07-2012 11:49:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

Sådan sikrer vi demokratiet. Valgretskommissionens forslag til at styrke unges demokratiske engagement

Sådan sikrer vi demokratiet. Valgretskommissionens forslag til at styrke unges demokratiske engagement Sådan sikrer vi demokratiet Valgretskommissionens forslag til at styrke unges demokratiske engagement Indhold Forord 3 Valgretskommissionen vil give demokratiet et skub 5 Medlemmer af kommissionen 6 Forslag

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Integrationsrådets årsberetning for 2014

Integrationsrådets årsberetning for 2014 Integrationsrådets årsberetning for 2014 MERN SAFDE INDLEDNING I denne årsberetning beskrives Furesø Kommunes Integrationsråds mødevirksomhed og øvrige aktiviteter i 2014. UDPEGNING AF INTEGRATIONSRÅDET

Læs mere

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009.

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. 2009 Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. KL s Konsulentvirksomhed, Køge Kommune og DUF Dansk Ungdoms Fællesråd indledte i efteråret

Læs mere

unge fremmer demokrati i verden

unge fremmer demokrati i verden Effektvurdering roser frivillige // s. 04 Magasinet Dialogambassadører bygger bro // s. 12 Spejdere rykker verden med vilje // s. 24 FOKUS Frivilliges internationale arbejde unge fremmer demokrati i verden

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Fremsat den X. marts 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning

Læs mere

refleks Uddannelsesweekend

refleks Uddannelsesweekend refleks 2016 Uddannelsesweekend En weekend med fire vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2016 i Haslev. Refleks2016 VELKOMMEN

Læs mere

EU-positive unge kræver indflydelse

EU-positive unge kræver indflydelse 2009 Juni DUF Fokus EU-positive unge kræver indflydelse Foto: Christina Guldbrandt 81 procent af de unge føler sig - helt eller delvist - som europæere, viser en ny Gallup-undersøgelse. Ifølge meningsmålingen

Læs mere

Tidsplan. Kl. 17:00 Velkomst. Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen

Tidsplan. Kl. 17:00 Velkomst. Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen Tidsplan Kl. 17:00 Velkomst Kl. 17:15 Det Boligsociale Fællessekretariatets fokusområder v. Alex Nielsen Kl. 17:30 Integration som hovedområdet i ÅUF v. Marie Trads Kl. 17:45 Samarbejdsprojekt mellem politiske

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse om lokaldemokrati. Projektnummer: Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej København Ø

RAPPORT. Undersøgelse om lokaldemokrati. Projektnummer: Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej København Ø RAPPORT Undersøgelse om lokaldemokrati Projektnummer: 56340 Rapporteringsmåned: Maj 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013

Indhold DELEGERETMØDET ROSKILDE KONGRESCENTER, 7. DECEMBER 2013 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Årsberetningens opbygning... 3 Demokrati... 4 Ungdom... 5 Foreninger... 6 National organisationsudvikling... 8 Service... 9 Internationalt... 11 Integration... 12 Økonomi

Læs mere

ET FLERKULTURELT OG INTERRELIGIØST UNGDOMSPROJEKT, DER SER FREMAD KFUM-SPEJDERNE I DANMARK ARAB-UDVALGET

ET FLERKULTURELT OG INTERRELIGIØST UNGDOMSPROJEKT, DER SER FREMAD KFUM-SPEJDERNE I DANMARK ARAB-UDVALGET Det dansk tunesiske spejdersamarbejde ET FLERKULTURELT OG INTERRELIGIØST UNGDOMSPROJEKT, DER SER FREMAD KFUM-SPEJDERNE I DANMARK ARAB-UDVALGET ET LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDSPROJEKT I august 2008 indledte KFUM-Spejderne

Læs mere

Foreningslivet sikrer vores demokrati

Foreningslivet sikrer vores demokrati DUF Fokus oktober 2012 Foreningslivet sikrer vores demokrati Ungdomsorganisationerne lærer børn og unge demokrati i praksis og er hovedleverandør til samfundets demokratiske organer. Kulturministeren roser

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF Indledning I forbindelse med organisationens ansøgning om driftstilskud skal revisor i henhold til 7 i Revisionsbekendtgørelsen (nr.

Læs mere

UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015

UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015 UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015 1 Indhold DUFs internationale arbejde i MENA-regionen og udviklingslandene... 3 Vision... 3 Mission...

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Analyse af lokalforeningerne på DUF-området og deres holdninger til kommunernes administration af folkeoplysningsloven mv.

Analyse af lokalforeningerne på DUF-området og deres holdninger til kommunernes administration af folkeoplysningsloven mv. Analyse af lokalforeningerne på DUF-området og deres holdninger til kommunernes administration af folkeoplysningsloven mv. Maj 29 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst

Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst INDLEDNING BilledKunst er godkendt af Kulturministeriet til at opkræve ophavsretlige vederlag for brug af billeder

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammen med unge i andre lande arbejder vi for en retfærdig og solidarisk verden. Ungdomsnetværk

Sammen med unge i andre lande arbejder vi for en retfærdig og solidarisk verden. Ungdomsnetværk Gør en stor forskel Vær med i FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk Ungdom i solidaritet for at forandre Sammen med unge i andre lande arbejder vi for en retfærdig og solidarisk verden Ungdomsnetværk FIC SOLIDAR

Læs mere

DUF Fakta. Demokrati Unges demokratiske kompetencer

DUF Fakta. Demokrati Unges demokratiske kompetencer DUF Fakta Oktober 213 Demokrati Unges demokratiske kompetencer Danske elever er sammen med finske elever de mest kompetente demokrater i verden. Det viser en international undersøgelse af elevernes samfundsfaglige

Læs mere

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund Indhold Forord 3 Foreninger skaber værdi for samfundet 5 Sådan bidrager foreningerne

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Foreningsliv i forvandling

Foreningsliv i forvandling Side 1 2009 Februar Foreningsliv i forvandling Børne- og ungdomsorganisationerne påtager sig et stadigt større samfundsengagement i kommunerne. Samtidig er støtten til foreningslivet under revision. DUF

Læs mere

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Friluftsrådet Tilskudsmuligheder Friluftsrådet kort fortalt Vision Friluftsliv for alle i en rig natur, og på et bæredygtigt

Læs mere

Tilskudsmuligheder for PBU s lokalforeninger

Tilskudsmuligheder for PBU s lokalforeninger Tilskudsmuligheder for PBU s lokalforeninger Pr. 16/1 2012 Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening Uanset hvilket tilskud, der søges, starter man sådan her: 1. På PBUs hjemmeside www.pbuf.dk går du ind

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande.

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande. Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5015 Fax +45 8888 5501 Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-005238-4 Martin.Albertsen@middelfart.dk

Læs mere

Folkeoplysningens demokratiske værdi. Bjarne Ibsen

Folkeoplysningens demokratiske værdi. Bjarne Ibsen Folkeoplysningens demokratiske værdi Bjarne Ibsen Hvem står bag? Dansk Folkeoplysnings Samråd tog initiativet. Kulturministeriet har betalt. Netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed har stået

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION

Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION Refleks2010 SKAB FORANDRING I DIN ORGANISATION ET KVALITETSTILBUD TIL DIG DER ØNSKER AT SKABE FORANDRING! REFLEKS2010 LØRDAG DEN 25. TIL SØNDAG DEN 26. SEPTEMBER 2010 Refleks2010 Refleks2010 VELKOMMEN

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Ansvarshavende redaktør: Henriette Laursen Redaktion: Mia Syberg, June Risum Scheibel, Mette Kjær Damholdt Sørensen, Christian Klauber, Christine

Ansvarshavende redaktør: Henriette Laursen Redaktion: Mia Syberg, June Risum Scheibel, Mette Kjær Damholdt Sørensen, Christian Klauber, Christine delegeretmøde 2014 Ansvarshavende redaktør: Henriette Laursen Redaktion: Mia Syberg, June Risum Scheibel, Mette Kjær Damholdt Sørensen, Christian Klauber, Christine Skovgaard Justesen, Jens Nygård Nielsen,

Læs mere

Klar til kommunalvalg 2017 valgdeltagelsen. Yosef Bhatti, seniorforsker, ph.d.

Klar til kommunalvalg 2017 valgdeltagelsen. Yosef Bhatti, seniorforsker, ph.d. Klar til kommunalvalg 2017 valgdeltagelsen Yosef Bhatti, seniorforsker, ph.d. Emner 1) Hvorfor er valgdeltagelsen så central? 2) Valgdeltagelsen generelt et overblik 3) Hvem stemmer og hvem bliver hjemme?

Læs mere

delegeretmøde foto: Sara Galbiati

delegeretmøde foto: Sara Galbiati delegeretmøde 2016 foto: Sara Galbiati Indhold DUFs delegeretmøde fra A-Z... 5 Praktiske oplysninger... 7 Tidsplan... 8 Forslag til dagsorden... 10 pkt. 2 Forslag til forretningsorden... 10 pkt. 3 Valg

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 136 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 136 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 136 Offentligt Høringssvar fra Ungdommens Røde Kors ifm. revidering af tilskudsreglerne i Dansk Ungdoms Fællesråd, 1. februar 2016 I en tid, hvor vi oplever, at

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

FAKTA: Foreningslivet skaber sociale kompetencer og værdier

FAKTA: Foreningslivet skaber sociale kompetencer og værdier Hele befolkningen Hele befolkningen Hele befolkningen FAKTA: Foreningslivet skaber sociale kompetencer og værdier FAKTA: Prioritering af værdier Personer med baggrund i ungdomsorganisationer vægter selvstændighed,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd

Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd ARTIKEL I: NAVN Paragraf 1 Organisationens navn er: DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD (DUF) ARTIKEL II: FORMÅL Paragraf 2 DUFs formål er at være fællesrepræsentation for dansk

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

delegeretmøde 2015 delegeretmødet 2015 dansk Ungdoms Fællesråd

delegeretmøde 2015 delegeretmødet 2015 dansk Ungdoms Fællesråd delegeretmødet 2015 Ansvarshavende redaktør: Henriette Laursen Redaktion: Mia Syberg, Mette Kjær Damholdt Sørensen, Ulla Gade Bisgaard, Søren Gisselmann, Cecilie Meldgaard Goth, Viktor Grønne, Bente Ryberg,

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere