Nr.XXVI 7. maj Årg. ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr.XXVI 7. maj 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658"

Transkript

1 Nr.XXVI 7. maj Årg. K MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN

2 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet 9.2.3, 1171 København K, Blegdamsvej 3, TLF: København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 Udgives af FADL og Medicinsk Fagråd MOK Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinsk Fagråd, Panum Instituttet 1.2. MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forebeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): Tekst ASCII: (Råtekst-standard for DOS, UNIX og Mac-computere) ANSI: (Råtekst-standard for Windows-maskiner) WP 5.0ð6.1 (WordPerfect 5.0, 5.1, 6.0 & 6.1 format til DOS eller windows) Word 2.1ð6.01 (Word 2.1, 6.0 & 6.01 format til Mac og PC) (ikke 7.0!) Pagemaker 5ð6 (Aldus Pagemaker 5.0 & 6.0 til Mac og PC) Grafik TIFF: (Standard-grafikformat) GIF: (CompuServe bitmap) BMP: (Windows og OS/2 bitmap) (HELST dette format) JPG/JPEG: (Stærkt komprimeret billedformat) CorelDraw! 3ð5 (CorelDraw! 3.0, 4.0 & 5.0 format) Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af to følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½' eller 5¼'-diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. 3) Over WWW på hjemmesiden: "http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/http-post". OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Forsider honoreres med 100,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Undervisningsbygning 1. 2) Indgang 1, dør 90 (omklædningslokale). Bispebjerg: Kantinerne. KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE KL !!!!!!! Ansvarshavende redaktør: Torben Dahl Larsen. Denne uges forside: Det er vist en fra et eller andet blad Claus Olsson har kigget i -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Denne redaktion: Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: "http://www.studmed.ku.dk/mok" Dag Morgen Aften Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag MOK nr.26 årg. 29 udkommer 5. sem. HR 6. sem. HR 3. sem. HR DAG 1. sem. HR 19:30 Møde i Antroposofisk Studiekreds i FADL's mødelokale 10:00: 100 dages jubilæumsreception foran informationen. Alle er velkomne. 4. sem. HR FCK hammerbanker ikast i Årets Pokalfinale i Parken 2. sem. HR SIMS AFHOL- DER IDRÆTS- MOKs deadline!! 19:00 Kristne Medicinere mødes hos Lea Lauridsen, Præstøgade 6 st.tv Ø Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

3 Styrende organer SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG: Studiet 6. Meddelelser fra studenterne Intet til dette punkt. 7. Valg af studenterrepræsentanter Tina Galle overtager pladsen som næstformand efter Vibeke Høg. Der mangler stadig studenterrepræsentanter i Klinikudvalget. 3 Studienævnet for medicin Grete Rossing, sekretær, lokale , Annette Jørgensen, sekretær, (vikar for Pia Henriksen) lokale , (evaluering, holdsætning på 1. og 7. semester, lektionskataloger) Gitte Birkbøll, lokale , (dispensationssager, VKO, OSVAL) Berit Brix, lokale , (planlægning) Klinikudvalget Rigshospitalet, afsnit 5404, telefon Benedicte Ramsing, studentersekretær Træffetid: onsdag Klinikudvalget Københavns Kommune, Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon Line Kønig Wilms, studentersekretær Træffetid: tirsdag Tine Mortensen, studentersekretær Træffetid: tirsdag Helle Christensen, sekretær telefontid: mandag-torsdag træffetid: mandag-torsdag Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, 53 L 2, telefon lokal 3371 Sofie Andreasen: Birthe Brogaard, sekretær Træffetid: dagligt kl INDKALDELSE TIL KLINIKUDVALGSMØDE Onsdag den 7. maj 1997 kl i pavillon 3, rum 312 Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden 2.Godkendelse af referat fra mødet den 2. april Meddelelser fra formanden 4.Meddelelser fra sekretariatet 5.Meddelelser fra Studienævn for Medicin 6.Meddelelser fra studenterne 7.Valg af studenterrepræsentanter 8.Eventuelt Med venlig hilsen Klinikudvalg Københavns Kommune Helle Christensen Sekretær REFERAT AF ORDINÆRT MØDE I KLINIK- UDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE, ONSDAG DEN 2. APRIL 1997, KL Til stede: Overlæge Steen Sørensen, overlæge Gorm Jensen, afdelingslæge Peter Hesselfeldt, afdelingslæge Sten Rasmussen, stud.med. Reno Tilgreen, stud.med. Tina Galle, stud.med.søren Prins. Fra sekretariatet: Sekretær Helle Christensen, studentersekretær Line Kønig Wilms. Afbud: Overlæge Birte Glenthøj, overlæge Hans Perrild, stud.med. Vibeke Høg. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af referat Godkendt. 3. Meddelelser fra formanden Samtidig med udsendelse af dette referat udsendes kopi af resumé af evalueringsrapport. Der er indkommet en klage fra studerende på 8. semester over psykiatri-undervisningen på 7. og 8. semester. Klinikudvalget kontakter underviserne. Der er nedsat en arbejdsgruppe under samordningsudvalget, som skal udarbejde en samlet opgørelse over tidsforbrug på klinisk undervisning af studenter. 4. Meddelelser fra sekretariatet Der er stadig ikke ansat en ny studentersekretær. Materiale vedrørende efterårets undervisningsplanlægning er udsendt til tutorer og undervisningsansvarlige. Klinikudvalget har modtaget en indkaldelse til workshop på Laboratoriet for Kliniske Færdigheder, der afholdes 12. maj 1997 kl Tilmeldingsfrist 30. april. Sekretæren for Klinikudvalget Rigshospitalet har opsagt sin stilling. 5. Meddelelser fra Studienævn for Medicin Intet til dette punkt. 9. Eventuelt Udover klinikudvalgsmødet i maj, ligger møderne indover sommeren som følger: 4. juni 1997 kl og 3. september 1997 kl På mødet i september aftales mødedatoer for efteråret Næste møde afholdes onsdag den 7. maj 1997 kl Mødet sluttede kl Referent: Studentersekretær Line Kønig Wilms Godkendt REFERAT NR. 3/97 AF MØDE I KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS AMT DEN KL Tilstede: Ovl. Erik Hippe (EH), Ovl. Finn W. Henriksen (FWH), Afd.læge Ole Haagen Nielsen (OHN), Ovl. Lene Wallin (LW), stud. med. Lars Grønlund Poulsen, stud. med. Anders Bilde, stud. med. Charlotte Barfod, stud. med. Ghulam Khan Nabi, stud. med. Morten Breindahl, stud. med. Jens-Ulrik Stæhr Jensen, sekretær Birthe Brogaard. Afbud fra: Prakt.læge Vibeke Bunch (VB), Ovl. Troels Mørk Hansen (TMH) Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt. 2. Godkendelse af referat nr. 2: Godkendt. 3. Meddelelser: a)formanden: 1) Ændring af mødedatoer for KLU-møde den ; flyttes til mandag den Endvidere aflyses det planlagte møde den ) Laboratorium for Kliniske færdigheder tilbyder mulighed for at træne kliniske færdigheder for alle studenter mod forevisning af studiekort. 3) Der er udarbejdet nyt udkast til fremtidig Informationsark i A4 format - skal fremover på internet, ligesom KA vil komme på forskernet samt . 4) Der har været afholdt møde med klinisk lektor, afd.læge Lars Laursen, lungemed. afd. KAS Gentofte vedr. bevilling af ekstra kompensationsbetaling til afdelingen i en periode for deltagelse i pilotprojekter omkring undervisning på 7. og 8. semester. Endvidere skal der samtidig henses til pilotprojekter på de 2 øvrige sygehuse. Der anbefales ekstra kompensationsbetaling til de 3 sygehuse. Formanden tilskriver de undervisende afdelinger. Kursus på Laboratorium for Kliniske Færdigheder den ) Orientering om skitseplan for Universitetssekretariatets fremtidige struktur. 6) Der er kommet 3 ansøgere til stillingen som studentersekretær. b) Studenterne: Charlotte Barfod fremlagde oversigt over forslag til rækkefølge af forelæsninger i medicin og kirurgi på 12. semester opdelt i blokke svarende til de forskellige specialer af hensyn til studenternes læseplan og mulighed for at forberede sig til forelæsningerne. Sekretariatet indarbejder forslaget i forbindelse med planlægningen af eksamensklinikker under hensyntagen til undervisernes minus-dageskema. c) Sekretariatet: Intet. d) Studienævn for medicin: Intet. 4. Orientering: a) Studieplanen. Fagstudierådet afholder debatmøde kl omkring studieplanen, hvor formanden deltager i panelet. b) Ad hoc udvalg: 1) Budgetudvalg. FWH meddeler, at kommissorium og prioritering af fremsatte forslag fremkommer i løbet af april måned LW ønsker belyst, hvorledes refusionspengene skal vandre, hvilket gav anledning til en kort drøftelse af spørgsmålet, som endnu ikke er fuldt afklaret. Budgetudvalget vil i samarbejde med Klinikudvalget udarbejde forslag til refusionspengenes gang. FWH oplyste, at der er kommet forslag om indretning af studenterlokaler på KAS Glostrup og FWH vil forhandle med ledelsen på KAS Gentofte om et tilsvarende forslag. 2) PBL: Møde vedr. problembaseret undervisning den ) Kommunikationstræning: kører i samarbejde med Laboratorium for Kliniske Færdigheder. 4) Kliniske færdigheder afventer nærmere fra ovl. Jens Strøm. EH foreslog nedsat en arbejdsgruppe til registrering af undervisningsprogrammer via internet, evt. i samarbejde med professor Ole Vinding, Rigshospitalet. 5. Undervisningsplaner: 1) Brev vedr. reduktion af samordningsklinikker i psykiatri på 7. og 8. semester med henblik på evt. ændring til onkologiske samklinikker, tilsendt prof. Mogens Mellergaard. Efter nærmere overvejelse foreslår udvalget imidlertid de onkologiske samordningsklinikker planlagt på 10. semester. EH taler med P. Dombernowsky desangående. 2) Forslag til ændring i antal introduktionsforelæsninger på 7. semester fra 48 til 20 indstilles til studielederens godkendelse. 3) Endelige rammeplaner for undervisningsplanerne efteråret 1997 modtaget fra SFM d.d. - Planlægning mangler på 7. semester, der afventer møde vedr. problembaseret undervisning og planlægning af kommunikationstræning samt forelæsningsrække. 9. semester planlagt med 8. rul samt ekstra kapacitet i neurokirurgi og anæstesi til KKHH. 10. semester - jvf. Studienævn for Medicin skal der oprettes 4 hold á 12 studenter i KA, hvilket kræver ekstraordinær planlægning af de 3 sansefag i samarbejde med fagenes professorer. 11. semester - afventer planlægning af eksaminatorier i arbejdsmedicin i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Institut/SFM. 12. semester - jvf. punkt 3b) indarbejdes omtalte forelæsningsrække sammen med eksamensklinikkerne på de 3 sygehuse. 6. Eventuelt. Intet. - Mødet slut kl Næste møde finder sted mandag den Referent Birthe Brogaard Sekretær f/klinikudvalget Kbh.amt

4 4 Studiet Studievejledningen STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN TRÆFFETIDER I MAJ Dag/dato Træffetid Telefontid Vejleder Mandag Jon Prause Tirsdag Synne Åberg Onsdag Christian Heilmann Torsdag Lotte Usinger Torsdag Palle Rasmussen Fredag Christian Engell derefter på studiesalen og spot dagens pensum. Herved får I ikke en uoverskuelig mængde at spotte i dagene før spoteksamen. De sidste par dage er det en god ide, at bruge de gamle prøvespots som ligger på studiesalen. Efter spoteksamen gennemgås funktionel og regionær anatomi. Resten gennemgås, alt efter hvor meget tid I har. Regionær anatomi skulle gerne vække gensynets glæde, de samme navne, bare præsenteret på en anden måde. Sidst men ikke mindst, vær ikke bange for selve eksamenssituationen. Når man har øvet, er to minutter ved hver spotsituation rigeligt. Ved den mundtlige eksamen, skal I ikke glemme at I som oftest har et præparat til rådighed i forberedelsestiden, hvilket er en stor hjælp. Eksaminatorerne er flinke folk, som er øvede i at trække det I ved ud af Jer. Har du ikke fået meldt dig til eksamen, skal du hurtigst muligt kontakte Gitte Birkbøll på OSVAL sekretariatet. Studievejledningen har lukket på Kristi himmelfartsdag(8. maj) og 2.pinsedag(21. maj) Held og Lykke! Studievejledningens telefonnummer er Tid til samtale kan bestilles hos Gitte Birkbøll eller Annette Jørgensen, lokale , tlf eller NYT OM SU! -JA, DET GÆLDER OGSÅ FOR DIG 1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft. Den nye reform omfatter alle studerende der er begyndt på deres første videregående uddannelse efter 15/3/1988. Studerende der er begyndt på deres første videregående uddannelse før 15/3/1988, er som hovedregel ikke omfattet af SU-reformen. Enkelte nyoptagne vil være omfattet af den gamle SU-ordning. Det nye består i, at fjumreklip bliver erstattet af tillægsklip, og studieaktivitetskravene bliver lempet. Derudover er der kommet nye regler i forbindelse med barsel. Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende til gennemførelse på normeret studietid (77 klip), samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse, minus de klip de har brugt til videregående uddannelser. Alle os andre får erstattet vores fjumreklip med tillægsklip, som er klip man kan bruge sidst i uddannelsen. Man skal ikke søge om at få tillægsklip. Du skal ikke længere til at søge om at få udløst fjumreklip ved dumpet eksamen eller hvis du ikke er fagligt forberedt til at kunne gå til eksamen. Istedet bruger du videre af dine tildelte klip og kan i sidste ende bruge af dine tillægsklip. Det forholder sig desværre stadig sådan, at hvis man har kunnet afmelde klip, bruger man de opsparede klip før man kan gå igang med at bruge sine tillægsklip. EKSEMPEL: Søren har taget vagter og har kunnet framelde 4 klip. Han dumper desværre en eksamen og bliver forsinket ½ år. I sidste ende bruger han derfor 2 tillægsklip. Lempning af studieaktivitetskravene går ud på, at det nu bliver tilladt at være 1 år forsinket, før man bliver erklæret inaktiv. D.v.s. Stipendiekontoret først kontrollerer at du har bestået eksamen 1 år efter du har fået udløst almindelige SU-klip svarende til det normale eksaminationstidspunkt. Stipendiekontoret kontrollerer normalt ikke om du har været holdsat, men kun om du har bestået eksamen. Har du født efter 1/4/95, kan du som kvinde få tildelt 12 ekstra klip. Disse klip kan du vælge at få udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip (skal i så fald udløses i perioden fra 2 måneder før fødslen til 6 måneder efter). Som mand kan du fra 1/1/96 få tildelt 6 ekstra klip hvis du får barn 1/1/96 eller senere. Dem kan du også få som dobbeltklip. De nye regler skulle gøre det nemmere for både dig og Stipendiekontoret at administrere, så du kan for en gangs skyld glæde dig over afbureaukratisering! Hvis du har yderligere spørgsmål om hvordan reformen får indflydelse for dig, er du velkommen til at komme forbi Studievejledningen. SNYD IKKE DIG SELV TIL ANATOMIEKSAMEN! Er anatomieksamen lige om hjørnet, og synes du det hele virker lidt uoverskueligt? Vi har i studievejledningen haft indtryk af en snigende, stigende magtesløshed overfor denne store hurdle. Følgende skal ikke ses som den evigt gyldne sandhed, eller den eneste rigtige måde at læse til eksamen på, men blot en samling gode råd eller forslag til hvordan man kunne vælge at tilrettelægge sin læseperiode. Princippet i indlæring af et stort pensum er gentagelse med kortere og kortere interval. Følgende tager udgangspunkt i to studerende og at det meste af stoffet er kendt, d.v.s. der har været undervist i det og I har læst det på et eller andet tidspunkt. Start i god tid med at få overblik over hvor mange dage I har til rådighed, og med at dele pensum op i overskuelige bidder efter spørgsmålslisten. Udskyd hvis nødvendigt at gennemgå funktionel anatomi og regionær anatomi til efter spotten, det bliver I ikke spurgt i til spotten alligevel. Del nu pensum op således, at I er færdige med pensum 1. gang 5 dage før spotten. Brug de sidste 4 dage på at gennemgå pensum endnu engang med vægt på de ting I har svært ved. Sidste dag hænger pensum Jer sikkert ud af halsen, så hold fri, brug den til at samle tankerne eller evt. til at kigge på det særligt svære en sidste gang. Glem ikke at afse tid til at holde fri, ellers når I at blive grundigt trætte af hinanden, og der er liv efter eksamen! I hele læseperioden mødes læsegruppen ca. 3 timer om formiddagen og læser individuelt om eftermiddagen. Når I mødes, træk lod om hvem som gennemgår det første spørgsmål for den anden, og gennemgå skiftevis dagens spørgsmål. Lad som om I er til eksamen, og indøv den systematiske fremstilling af stoffet. Når I er færdige med at gennemgå, hold en kort pause, og gå Fase 1 SÅ ER DER FEST! I forbindelse med afslutningen af semesteret afholdes der en såkaldt BEACH-PARTY i klubben den 24. maj 97 Incl. cover-bandet Urban Electric samt discotek Bert-T & Turt-B, der vil spille lige præcis det, som DU vil høre!! Det ville i denne anledning glæde os at se folk fra 3. semester til bespisning allerede kl. 19. Deres venner er meget velkomne efter kl. 22! Der vil være entré for alle, - billetprisen vil være på 40 kroner, og de vil kunne købes følgende tidspunkter i kantinen: Torsdag den 15., fredag den 16, fredag den 23; alle dage fra kl. 11 til 13. Se efter nogle nørder med et grimt skilt eller noget andet! I tilfælde af, at du går på 3. semester, skal du kontakte din holdrepræsentant, der vil koordinere nogle forskellige ting. Hvis du ikke aner noget som helst, så kan du ringe til dette telefonnummer og muligvis få oplyst det, du ikke ved: Lykke, Fase 2 VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder? Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk medicinsk selskab, kan godkendes som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken Kurser og møder. Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet. MANGLER DU STADIG NOGET VKO? ELLER ER DU BARE INTERESSERET I AT LÆRE NOGET OM IDRÆTSMEDICIN OG UNDERSØGELSTEKNIK, Så er kurset her endelig hvor der er god tid og 4 superdygtige læger/fysioterapeuter der nok skal få lært dig hvordan du undersøger knæ - ankel - skulder etc. Det gør, at du har mere sikkerhed når du står med diverse ben og arme i skadestuen, eller når familie og venner spørger dig om alle de forskellige skader/skavanker de har. Her på dette kursus undersøger vi hinanden og patienter hentet ind til lejligheden, alt dette er selvfølgelig underbygget af teori. Har du 5 dage i maj måned, er på mindst 9 semester og lyst til at deltage så læs mere om kurset andetsteds her i mok, ring til undertegnede eller tilmeld dig hos Gitte Birkbøl på vko-kontoret hurtigst muligt. Venlig hilsen Jens Rasmussen, formand for SIMS

5 Studietilbud ETHICAL STUDENT CONFERENCE 1997 PROGRAMME SUNDAY THE 3 rd OF AUGUST At arrival you will be accommodated in double rooms with own toilet and bath. At 03:00pm the opening ceremony and reception begins and there will be speeches, drinks and snacks. Later in the afternoon the café will open and you can challenge your room mate for a game of backgammon, ludo, dart or some other game of your choice Zagamores Journey will be playing. After dinner a group of folk dancers in traditional costumes will show us their dances and afterwards teach us how to do it. The evening ends with a big party, and the DJ will see to it that those of you who are still not sweating get a second chance. MONDAY THE 4 th OF AUGUST. TOPIC: euthanasia -Euthanasia is one of the most controversial topics of modern medical ethics and when it is brought up for discussion a large number of questions poses. Can the role of the doctor be combined with what is basically the role of an executioner? How will euthanasia if allowed influence the rest of society? The topic might also be looked at from a rather different angle : is it possible not only to talk about a right to life, but also a right to death? Is euthanasia in fact a human right? Our lecturers bring a wide spectrum of experiences and viewpoints and will help us to cover all aspects of the complicated debate. -LECTURERS: -Professor D.D. Svend Andersen, Aarhus Universitet. -Professor D.D. Ole Jensen, Head of Præsternes Efteruddannelse. -Klemens Kappel, doctor and philosopher and author of several books on medical, ethical and philosophical subjects. Studiet 5 scientist at the same time? Finally, the possible moral obligation for all patients to participate in experiments will be taken under consideration. - LECTURERS: -Professor M.D. Henrik Wulff, author of several books on medical ethical subjects and the rational decision-making process in medical practice. - Senior lecturer M.A. Peter Rossel, head of the department of Medical Theory of Science at the University of Copenhagen. This is the afternoon of the big legendary Backgammon Open tournament. For those of you who have been sitting still for too long and need some exercise, there will be a chance to do different sports. At dinner the medical student revue will make a festive performance. Afterwards you can choose between: 1) visiting the local brewery Ceres (you may know this brewery form your homecountry as it has quite big exports) followed by a pub-crawl to different cafes in Århus or a quiet evening with a movie and live guitar music in the cafe. FRIDAY THE 8 th OF AUGUST. -TOPIC: The embryo possibility and morale. -The possibilities of modern science where the embryo is concerned are numerous. By means of donor eggs and semen it is now possible to have children, if one or even if both parents are infertile and menopause is also no longer a limit. This brings up questions such as: does everyone have a right to have children? Does the child have any rights - perhaps to know its biological parents? Other questions is brought up by the consequences of techniques such as micro-insemination - triplets, quadruplets, quintuplets - are you allowed to choose life for only some of these children? Prenatal diagnosis also give a number of opportunities for rejecting individuals found unworthy for life - but unworthy by which standards? Finally genetic engineering is waiting in a not so distant future - where do we draw the line? Lecturer and guide in this jungle will be one of Scandinavia s most knowledgeable men on the subject: Jan-Helge Solbakk, professor of medical ethics at the university of Oslo. In the afternoon you will be fighting against your fellow participants in an alternative pentathlon. The winner trophy and other prizes will be awarded to the winners during the GALA dinner. The evening will be full of surprises and one of them is a talent show, where you and your new friends can unveil so far unknown talents. The 12 people big band Turkid Funk will be playing live the rest of the night. In the late afternoon and evening we will be sight-seeing in Aarhus. We will visit The Old Town, where you will get Insight in Danish history and culture. Then we will get a tour of the University and have dinner at the medical student s big reading room, especially decorated for this particular event. Finally we will visit Marselisborg Castle, the Queen s summer residence, and then return home where the cafe will be open. SATURDAY THE 9 th OF AUGUST After breakfast everyone will be packing the rest of their things and then a bus will take us to Århus. It is time for good byes and until next time: Take care! TUESDAY THE 5 th OF AUGUST. -TOPIC: the ethics of medical science. -A half day seminar on the appropriate behaviour of medical scientists - not only towards other scientists in terms of not cheating with your results, but also the appropriate behaviour of the scientists towards the rest of society. How will your results affect your surroundings? Who might use them - and how? - to promote their own political or economic interests? These are questions the modern scientist cannot allow himself to ignore and which will be debated on this day. -LECTURER: -Professor M.D. Daniel Andersen, former member ( ) of the Ethical Committee under Nordic Council. All afternoon we will be canoeing at Gudenåen in the beautiful nature surroundings of the Silkeborg area. We will have a picnic dinner and afterwards visit Himmelbjerget (Sky mountain 147 metres above see level!!). When we return to Odder Højskole the cafe will be open again with games for those of you still awake. WEDNESDAY THE 6 th OF AUGUST. -TOPIC: the ethical basis of public health services. -The extent of public health services vary a lot with geography. This is not only due to economical differences, but also to differences in the ethical basis i.e. the arguments used to give the grounds for public health services. Professor M.D. H. Wulff takes us on a journey, that will throw light on the different types of public health services around the world and give the participants the tools for deciding for themselves, what would be the ideal public health service. This will be the sports afternoon. You can play soccer, tennis, basketball and - you name it (do not forget your sports clothes and shoes) If you prefer less activity, the cafe will have moved outdoor to make room for floor ludo. After dinner the cafe reopens and all true Vikings go to the beach for an evening/night swim. Before you go to bed you can prove your song talent and dance until dawn - there will be karioke and a disco. THURSDAY THE 7 th OF AUGUST. -TOPIC: patients rights, patients responsibilities and the ethics of medical science. -This day s debate focus is attention on a problem from the everyday life of medical practice: information. What does the patient need to know and what does he or she have a right to know? The answers to these questions seem to vary a great deal just within the boundaries of Europe. This will be illustrated by our lecturers, whom among other things will introduce a survey concerning the information given to cancerpatients all over Europe. Brought up for discussion will also be the subject informed consent : should patients be told - and agree - when they take part in medical experiments? Is it ethically possible to play the role as both practising physician and NB! NB! NB! NB! PANUM BIBLIOTEKET HAR ÅBEN BÅDE LØRDAG OG SØNDAG I MAJ OG JUNI FRA KL.9.00 TIL NB! NB! NB! NB! HJERNEN OG SELVET INTERNATIONALT SYMPOSIUM OM NEUROFILOSOFI OG ETIK KØBENHAVN AUGUST 1997, UNIVERSITE- TETS FESTSAL, VOR FRUE PLADS Den moderne hjerneforskning rejser en række væsentlige spørgsmål af medicinsk, neurofilosofisk og moralsk art. Disse spørgsmål vil d august blive belyst og bragt til debat i en international og interdisciplinær konference om hjerneforskning og menneskesyn. Konferencens første del udgøres af et tre dages symposium, der er åbent for alle interesserede. Hver dag består af tre sessioner, hvor formålet med den afsluttende session er at sætte dagens øvrige foredrag i perspektiv og åbne for en diskussion med publikum. Alle nedennævnte talere har givet tilsagn om at deltage. Samtlige engelsksprogede foredrag simultanoversættes til dansk og alle foredrag på skandinaviske sprog simultanoversættes til engelsk. Symposiet efterfølges af en workshop for forskere. Den afholdes i Helsingør d august FORELØBIGT PROGRAM FOR SYMPOSIET Mandag 18/8 Kl : Hjerneforskning - Lovende perspektiver eller truende problemer? Indledning ved Rektor ved Københavns Universitet prof. Kjeld Møllgård. - Prof. Emer. Niels Lassen (Københavns Universitet) - Prof. Ralf Hemmingsen (Københavns Universitet - Prof. Birgitte Diderichsen (Århus Universitet) - Lektor Peter Sandøe (Københavns Universitet)

6 6 Kl : Pause. Kl : Can we solve the mind-body problem? (Kan vi løse sjæl-legeme problemet?) - Prof. David Chalmers (University of California, Santa Cruz) - Prof. Colin McGinn (Rutgers University, New Jersey) - Prof. Max Velmans (University of London) Kl : Pause. Kl : Hjerneforskning, menneskesyn og kultur Tirsdag 19/8 - Forfatter og læge P.C. Jersild - Prof. Kirsten Hastrup ( Københavns Universitet) Studiet EFTERLYSNING Læge- eller tandlægestuderende til tværfagligt ulandskursus Det sundhedsvidenskablige fakultet har én plads om året på Læreanstalternes Fælles Ulandskursus (LFU). Hvem skal den gå til i 97-98?! Hvad er LFU: LFU er et tværfagligt ulandskursus, der starter 17. september og slutter med rapportaflevering og gruppeeksamen i april/maj. Årets tema: Mennesker og Miljø i Sydafrika Der er studietur 2 uger til Sydafrika i november. (Deltagerbetaling 4000 kr). Du kommer til at arbejde i en gruppe med studerende fra alle de højere læreanstalter og KU s fakulteter. Fx dig og én studerende fra hver af følgende: dansk, geografi, antropologi, Handelshøjskolen, Landbohøjskolen, Arkitektskolen, DTU og RUC. Gruppen vælger selv delemne inden for årets tema og en problemstilling, de vil undersøge på studieturen og viderebearbejde herefter. Kl : Do we have free will? (Har vi en fri vilje?) - Prof. Emer. Benjamin Libet (University of California, San Fransisco) - Lektor Jennifer Radden (University of Massachusetts, Boston) Kl : Pause. Kl : Transplantation af nerveceller - Et moralsk problem eller ny lovende teknik? - Prof. Jan Helge Solbakk (Oslo Universitet) - Prof. Olle Lindvall (Lunds Universitet) Kl : Pause. Kl : Fri vilje og moralsk ansvar - Trues begrebet ansvar af den moderne hjerneforskning? - Docent Jan Lindhardt (Århus Universitet) - Lektor Peter Højlund (Center for Etik og Ret, København) Hvem kan søge LFU Du skal være på sidste halvdel af dit studie. Det er det eneste krav. Det særlige ved dig er: - du har interesse for ulandsforhold, - du har lyst til at prøve at arbejde tværfagligt, - du har tid og lyst til at gøre noget helt alternativt i forhold til den slagne vej på dit studie. Få mere at vide Ring efter folderen fra Læreanstalternes Fælleskurser på tlf og/eller kom til Åbent Hus i Øster Voldgade 10 onsdag den 14. maj kl Fem fælleskurser Der findes fem tværfaglige kurser under Læreanstalternes Fælleskurser : Byplankurset, Formidlingskurset, Miljøkurset, Projekledelse & innovationskurset og Ulandskurset. Det sundhedsvidenskablige faktultet har en plads Formidlingskurset og på Ulandskurset, men hvis de andre kurser har ledige pladser, kan du godt optages der. Ane Bonde Kursusleder på LFU. Onsdag 20/8 Kl : Developments in brain-research and the language of psychology (Hjerneforskningen og vor selvforståelse) - Prof. Jonathan Glover (Oxford University) - Kl : Pause. Kl : Skal vi have et nyt dødskriterium til erstatning for hjernedødskriteriet? - Prof. Torbjörn Tannsjö (Göteborg Universitet) - Adjunkt Søren Holm (Københavns Universitet) Kl : Pause. Kl : Rejser hjerneforskningen særlige moralske problemer? - Prof. Emer. Povl Riis (Den Centrale Videnskabsetiske Komité) - Lektor Jørgen Husted (Århus Universitet) - Overlæge Peter W. Jepsen (Kommunehospitalet, København) - Seniorforsker Jesper Mogensen (Københavns Universitet) Billetter til Symposiet Billetter á kr. 50,- pr. dag kan købes ved indgangen og inkluderer te/kaffe/vand i pauserne. Dørene åbnes kl Reception Onsdag 20 august fra kl til afholdes en reception i Experimentarium, Tuborg Havn, hvor konferencens og workshoppens talere samt andre deltagere uformelt mødes. Det er muligt at deltage i denne reception. Prisen er kr. 100,-, der inkluderer en let anretning, forfriskning og adgang til den interaktive særudstilling om hjernen. Billetter til receptionen skal reserveres på tlf inden 13 august. Der vil blive arrangeret transport fra Vor Frue Plads til receptionen. Yderligere information Endeligt program for symposiet kan rekvireres medio april fra HjerneÅret, Bartholin Instituttet, Øster Farimagsgade 5, 1399 København K, på tlf , mandag-fredag ml. kl.15-17, fax: , og vil endvidere kunne findes i HjerneÅrets aktivitetskalender på internettet, se Information om konferencens anden del i Helsingør The Brain and Self Workshop - Toward a Science of Consciousness fås ved henvendelse til Jim Laukes, Consciousness Studies, The University of Arizona Extended University, PO Box , 888 North Euclid Avenue, Tucson, Arizona Tlf: (+1) Information herom fås også via internettet, se Konferencen Hjernen og Selvet er et samarbejde mellem HjerneÅret, Consciousness Studies (University of Arizona), Den Almindelige danske Lægeforening og Københavns Universitet.

7 Annoncer & Indre Organer Annoncer MANDLIGE FORSØGSPERSONER SØGES! Frivillige raske forsøgspersoner søges til PET- og MR-skanning af hjernen Vi søger raske mandlige frivillige forsøgspersoner til en række aktiveringsforsøg af hjernen i Rigshospitalets nye Neuro-PET-Forskningscenter. Med positron emissions tomografi (PET) kan man beregne hjernens blodgennemstrømning regionalt. Dette er en metode til indirekte at kortlægge hjernens funktion. Med magnetisk resonans skanning (MRI) kan man danne billeder af hjernens strukturer og funktion. KVINDELIGE FORSØGSPERSONER SØGES Omfatter kun blodprøver Raske kvinder, år søges som kontrolpersoner til forskningsprojekt om immunsystemet hos ældre. Der skal gives 120 ml blod een gang * Du må ikke indtage medicin (heller ikke p-piller) * Du skal møde fastende kl * Du skal kunne en af følgende datoer: 6.5 eller 12.5 eller De aktuelle projekter drejer sig om lokalisering af de kortikale og subkortikale miktionscentre (centre for kontrol af vandladningen). Du skal møde til 1 PET-skanningssession af 12 skanninger. Varigheden af skanningssessionen er ca. 4 timer og honoreres med kr Desuden skal du have foretaget en strukturel MR-skanning på Dansk Videncenter for Magnetisk Resonans, Hvidovre Hospital, af ca. 1 times varighed (kr. 300). Ubehag: Der indlægges et tyndt blære-kateter og blæren påfyldes med vand. En meget tynd slang indføres i rektum for måling af det intraabdominale tryk. Bækkenbundens muskelaktivitet måles v.h.a. selvklæbelige elektroder. Undersøgelsesvarigheden ved PET-skanning er 4 timer. Du skal ligge stille i skanneren i ca. 3 timer uden hovedbevægelser. Den anvendte isotop er ilt-15 mærket vand, der halveres på 2 min. Denne injiceres via et anlagt plastikkateter (venflon) i en albuevene. Stråledosis er 6.0 msv sv.t. 2 gange den årlige baggrundsstråling i Danmark, som vi alle modtager. Vi kan ikke bruge dig, hvis: - Lider af neurologiske, psykiatriske eller medicinske sygdomme - Lider af klaustrofobi - Har indopereret metalgenstande i kroppen Er du interesseret i at deltage i ovennævnte undersøgelser, så meddel venligst navn og telefonnr. til Sekr. Dorthe Givard, neurobiologisk forskningsenhed, Rigshospitalet Tlf , kl Med venlig hilsen Sam Nour, læge Neurologisk afdeling N 9201 Rigshospitalet NYT JOBOPSLAG - STUDENTERSEKRETÆR: Der er en ledig stilling på timer som studentersekretær i Klinikudvalg Københavns Kommune til besættelse pr. 1. august Arbejdsopgaver: - Praktisk planlægning af undervisningen, - Lokalereservation, - Redigering af lektionskatalog, - Planlægning af de studerendes kliniske ophold, - Skemalægning, - Formidling af information mellem afdelinger og studerende, - Referent ved Klinikudvalgsmøder, - Holdsætning af studerende. Kvalifikationer: Selvstændighed, ordenssans og akkuratesse. En humoristisk indstilling. Serviceminded. Arbejdstid: Arbejdstiden er på timer om året med flest timer placeret i august/september og januar/ februar. Der må påregnes en ugentlig træffetid samt deltagelse i klinikudvalgsmøder. Løn: Kr. 89,60 i timen (+ 12% feriepenge) Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat. Eventuelle spørgsmål til stillingen, kan besvares af studentersekretær Line Kønig Wilms og sekretær Helle Christensen på telefon Ansøgning: Skriftlig ansøgning sendes til Klinikudvalg Københavns Kommune, pavillon 3, Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre. Ansøgningsfrist: Senest den 1. juli 1997 BYTTE-BYTTE-TURNUS Har du fået tilbudt, eller har du selv tilbudt penge for at bytte turnusplads? Jeg er studerende på Jounalisthøjskolen og vil i forbindelse med mit semesterprojekt kigge nærmere på medicinstudiets turnusordning. Som en del af det vil jeg gerne interviewe et par studerende, der har byttet turnusplads for penge. Fuld anonymitet gives. Henvendelse inden den 20. maj til Charlotte Ostertag på eller Betaling: 100 kr Sted: Henvendelse: Epidemiafdelingen M7641 Rigshospitalet Tagensvej 20 Helle Bruunsgaard efter kl. 9 F.A.D.L. Københavns Kredsforening Stillingsopslag: TILLIDSMAND I FADL I forbindelse med den nye FADL-instruks, som trådte i kraft den 1. februar 1997, har KKR besluttet at oprette en tillidsmandsfunktion i FADL. Denne funktion skal dækkes af et korps på 5 medlemmer, som ikke er indvalgt eller på anden måde aktive i FADL ledelse, men gerne med vagterfaring. De fem personer vil være ansat af Københavns Kredsforening og referere direkte til KKR, som har en valgt kontaktperson til gruppen. Formålet med tillidsmandsfunktionen: At kunne deltage i ansættelsessamtaler som foreningens repræsentant på de afdelingshold. At enkeltmedlemmer skal, ved hendvendelse til kredsforeningen, kunne få tildelt en tillidsmand i forbindelse med en klagesag. Tillidsmanden vil da som medlemmets uvildige bisidder kunne deltage i møder med modparten (oftest vagtcheferne). Krav: - Medlem af KKF - Godkendt SPV-kursus - Ikke valgt til KKR eller ansat i anden funktion i FADL - Forpligter sig ved udvælgelsen til at sætte sig ind i FADL KKF s vedtægter og instrukserne for Købehavns Vagtbureau - Interesse for foreningsarbejde Tillidsmandsgruppen: Det tilstræbes at gruppens sammensætning kommer til at repræsentere alle FADL KKF s medlemmer, dvs deltagere med stor og lille vagterfaring og fra fase 1 og fase 2. Endvidere bestræbes det, at gruppen kommer til at repræsentere gruppen af etniske minoriteter. Stillingerne besættes for ét år ad gangen, hvorefter stillingerne slås op igen, men man kan søge sin egen stilling, på lige fod med andre ansøgere. Ansættelse og Aflønning: I gruppen vælges en holdleder, som står for fordelingen af opgaverne blandt de fem tillidsfolk. Denne vil være den daglige kontakt til kredsforeningen, hvortil medlemmerne kan henvende sig. Holdlederen vil for dette arbejde få et holdledertillæg. Den enkelte tillidsmand aflønnes med 1 times forberedelsestid + VT-grundtimeløn for opgavens varighed. Det er FADL, Københavns kredsforening der aflønner tillidsmændene. Lønnen vil være. Ansøgning: Ansøgning sendes til : FADL, Københavns Kredsforening Panum Instituttet bygn Blegdamsvej 3c 2200 København N Att.: Repræssentantskabet Ansøgningsfrist: Torsdag den 29/5 Spørgsmål kan rettes til: FADL, Københavns Kredsforenings sekretariat på tlf eller ved personlig henvendelse. Endvidere kan den af KKR vedtagne instruks for tillidsmandsordningen hentes samme sted. På vegne af repræsentantskabet Jakob Lundborg -vagtudvalgsformand

8 8 Vagtbureauet ER IKKE PÅ NETTET ENDNU

9 Medicinsk Fagråd EFTER INFORMATIONSUGEN Indre Organer Studenterklubben 9 Vi fra projektgruppen vil gerne sige pænt tak til en masse mennesker: HUSGRUPPEN først og fremmest, for den store økonomiske hjælp til fadølen. Og for venlig modtagelse dernede, og for et generelt hyggeligt arrangement. TRIO DEBIL eller hvad det nu var I kaldte jer, for de skægge revyindslag. Det var virkelig fedt at I lavede noget om studieplanen, og så endda noget godt... MADS PLAKATTEGNER foruden hvilken plakaten var blevet en tynd kop te TORE MOKMAKER som stadig ikke har fået 100 kr. for den forside han tegnede. MARTIN UGANDER der fortalte om de svenske erfaringer, samt selvfølgelig SIMON, BRIAN, PETER, POUL og ERIK og alle de andre der stillede op til spørgsmål under ugen. Og nu føler vi at vi er i stand til at designe en oscar takketale på et senere tidspunkt, hvis det skulle blive nødvendigt.. Skulle DU efter informationsugen sidde tilbage med ubesvarede spørgsmål, er der kun et at sige: Tough Luck. Nej, spøg til side, fagrådet er her stadig, og så kan du jo enten smutte op forbi lokalerne i bygning 1.2 og prøve at fange en der ved noget, eller evt. Møde op på næste fællesmøde (d. 20. maj) og fyre dem af der. Venlig hilsen Projektgruppen Universitetsbogladen MEMO MEDICA - NY UDGAVE UDSAT Så gik det hverken værre eller bedre end, at den nye udgave af Memo Medica er blevet udsat til sensommeren/august. Til gengæld er den gamle udgave atter kommet på hylderne, så den er altså til at få. AKUTTE MEDICINSKE TILSTANDE - NY UD- GAVE UDSAT Vi fortsætter lidt i samme rille, idet også Akutte Medicinske Tilstande nu først forventes i ny udgave august/september Også mht. denne titel er det muligt at købe den gamle udgave. OPSLAGSTAVLEN Oven over taske-skabene i UNIVERSITETSBOGLADENS forhal finder du nu en opslagstavle med oplysninger om nye lærebøger, supplerende litteratur og lign. - KIg efter her, og du vil være på forkant med viden om situationen. IMCC IMCC Faglig Dag Møde IMCC har sagt ja til at arrangere fakultetets faglige dag 97, en onsdag i oktober. Så nu har Rikke, Josephine & Jakob strikke et forslag til et midlertidig oplæg til en skitse sammen, selvom den på alle måder ikke er endelig er den nu ret god! Mød derfor op til: Faglig Dag formøde Tirsdag 13 Maj kl 15 på IMCC kontoret Der vil vi inkorporere din gruppes udmærkede forslag i skitsen, før vi mødes med vores studieleder for at diskuterer dagen og hvordan vores samarbejde skal forløbe. Vel mødt Jakob Krarup IMCC I.M.C.C.- KONTORET Kontoret er lukker følgende dage: Tirsdag den 13. maj Onsdag den 14. maj Torsdag den 15. maj Øvrige dage i uge 20 har vi åbent på de sædvanlige tider. MÅNEDSMØDE: Torsdag den 29. Maj kl. 19,30 i lokale Basisgrupper SIMS På dette sidste SIMS-møde inden eksamen og sommerferien skal vi bl.a. diskutere: - Idrætsdag - Nye lokaler - Forslag til arrangementer til næste semester - Oprettelsen af en kontaktliste over idrætsmedicinere, vi kan bruge til vores arrange menter - Evt.: Nye ideer_ Husk: Også DU er meget velkommen til at være med - ligegyldigt om du bare vil kigge på, eller om du har noget på hjertet. Det koster ikke noget_ Med venlig hilsen Susan Bjerregård Petersen (sekretær), på vegne af SIMS SIMS har efterhånden en hel del glemte sager på lager lige fra sengetøj (?!) over strikvanter til løbesko. Effekterne kan afhentes på SIMS-mødet i eftermiddag. Hvad der måtte være tilbage efter mødet bliver smidt væk. Med venlig hilsen Susan Bjerregård Petersen (sekretær), på vegne af SIMS

10 10 Indre Organer VKO - berettiget UGEKURSUS I IDRÆTSMEDICIN arrangeret i samarbejde mellem SIMS, DIMS og Københavns Universitet. Dette kursus ligger i VKO perioden hvor 10. og 11. semester har undervisningsfri. Det er VKO berettiget og målgruppen er medicinstuderende på 9. sem. og derover. Det maximale deltagerantal er 35. og der vil blive lagt stor vægt på det praktiske d.v.s. undersøgelsesteknik og håndgreb, selvfølgelig underbygget af teori. Vær forberedt på at vi lige fra første dag skal undersøge hinanden, så tag dertil indrettet tøj på. Underviserne er: Afd.læge Per Holmich, Kommunehosp./sct. Elisabeth. Overlæge dr.med Inge-lis Kanstrup, KAS Herlev Overlæge dr.med Jens Halkjær Kristensen, RH Fysioterapeut Peter Rheinlænder, Hvidovre hospital Afd.leder, dr.med Finn Bojsen-Møller, Panum inst. Kurset afholdes i lab. for kliniske færdigheder, Teilum bygn. Rh., og er selvfølgelig gratis. Foreløbig overordnet kursusplan. Ret til ændringer forbeholdes. 5 dage fra cirka Tirsdag d Introduktion: Hvad er idrætsmedicin?, hvad laver en idrætslæge?, beh.syst. organisation og idræt, sundhed og sygdom Støttevævenes materialeegenskaber og tolerance 1. emnekreds: Kast; biomekanik, skulderbelastning Skulderundersøgelse Skulderskader og skadesmønstre case stories; i grupper og plenum Onsdag d Træningsprincipper, træningstilrettelæggelse og testprincipper Biomekanik; slag, effektforst., støddæmpning ogbesk.udstyr Undersøgelse af o.e. 2. emnekreds: Smerter og traumer i o.e. neologisk uns. af o.e. albue-, håndleds-, hånd- og fingerskader case-stories; i grp. og plenum Torsdag d Forebyggelde af idrætsskader; opvarmning og udspænding første-hjælp til idrætsskader beh. principper visitationsprincipper 3. emnekreds: Gang og løb biomekaniske forhold vedr. ankel, fod og sko uns. af læg, ankel og fod Tapening Skader på læg, ankel og fod casestories; i grp. og plenum Onsdag d Kost og væske kredsløbsreg. temp. reg. og beklædning. 4. emnekreds: spring og spark bevægelsesanalyse uns. af knæ og hofte belastning af knæ og hofte smerter i knæ og hofte, herunder lyskesmerter case stories; i grp. og plenum Torsdag d Idrætsskadeepidemiologi hormonale forstyrrelser og spontanfrakturer 5 emnekreds: tunge løft og cykling truncus; ryg, respiration og bugpresse Ryguns. Smerter i bækken og ryg casestories; i grp. og plenum Er du interesseret i at høre mere om kurset, er du meget velkommen til at ringe til undertegnede. Endelig, og absolut bindende, tilmelding skal ske på tilmeldingsblanket som kan afhendes hos Gitte Birkbøl på VKO- kontoret på studiegangen, Panum, hvor det også er muligt snarest at afhente kursusprogram. Sidste tilmeldingsfrist er , så du kan stadig nå det hvis du skynder dig! DANSKE LÆGER MOD KERNEVÅBEN. Jeg er lige kommet hjem fra et meget givtigt europæisk studentermøde i Bilbao. 25 deltagere fra Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland, Spanien og Danmark. Referat; Foredrag af Nick Lewer fra Bradford university i England. På dette universitet kan man simpelthen studere fred og konfliktløsning, som en tre eller femårig uddannelse. Dog tilbydes også kortere kurser af et års varighed, som VKO for eksempel...han fortalte os om hvordan de store konflikter i verden i dag kan løses ikkevoldeligt, ved at en tredje part går ind og medierer. Fra deres universitet sender de uddannede folk ud, for på en upartisk måde at analysere konflikten og ofte usynligt forsøge at ændre tankegangen hos de involverede folk. For at vise os at fredsarbejde ikke bare er foredrag og tørre ideer lavede han en workshop med os. Han viste os hvor hurtigt vigtige beslutninger kan tages på baggrund af meget spinkle oplysninger og hvor hurtigt konflikt kan sprede sig i en tilsyneladende harmonisk gruppe. Foredrag af Ann Petitfor, medlem af Jubilee 2000 ;en organisation der arbejder for at få de vestlige lande til at eftergive de fattigste u-lande deres gæld i år Hun gjorde os opmærksomme på, at for hver 1$ vi giver Afrika i nødhjælp, betaler de 3$ i renter af deres lån. Så det ville jo betyde en hel del for dem. Jeg vil forsøge at få hængt en underskriftindsamling op på Panum. Ellers havde vi jo atomvåben på dagsordenen. En fælles europæisk gruppe er gået i gang med at få lavet en film om atomvåbentruslen, for at få folk noget bedre informerede om hvor stor truslen egentlig er. En anden gruppe samarbejder om at lobby politikere i NATO, FN og vore egne regeringer. En tredje gruppe fandt på en idé til fx. på kræmmermarkeder at oplyse om hvor stor en del af vore budgetter der egentlig bruges på våben. Mange af vore ideer og projekter går ud på at informere offentligheden, for det er som om en stor del af verden er lullet i søvn af tanken om at de alligevel ikke kan stille noget op, og at det vist i øvrigt ikke er så slemt som det har været tidligere. Det er en misforståelse. Lige netop i disse år sker der store skridt inden for nedrustning. Skridt, der formentlig ville være endnu større hvis offentligheden råbte lidt højere. Der er lige så mange atomvåben idag, som da den kolde krig var på sit højeste. Interesseret i at være medlem af vores lille gruppe? Ring til Kamilla eller Lars Kamilla Gerhard Nielsen Rusnews RUSØKOGRUPPEN Først skal du ligesom trykke til, og så løfte op, og derefter kan man sagtens liste den ind? BON! RusØko-gruppen holder møde idag, Onsdag den 7 maj kl 16:00 i Studenter-klubben med følgende dagsorden: 1) Velkommen. 2) Valg af dirigent. 3) Valg af referent. 4) Finansredegørelse ved Dan Lår Isbye. 5) Hvad gør vi med madgruppen? 6) Koster en 12*12 cm glasrude virkelig 3000,- bobs? 7) Uddeling af oplægspenge. 8) Evt. Og husk så: Har du Bon er så kan du få, men har du ingen så må du gå. På RusØko-gruppens vegne Jon, Gruppe 8 REFEREAT AF RUSGRUPPEMØDE DEN 30/4 Tilstede : Søren og Rikke grp. EINZ og (dog kun kort tid) Morten Grp.7 Vi brugte det meste af eftermiddagen på at få adgang til computeren, men takket være hjælp fra vores alle sammens helt NIKOLAJ BOLSING BAK (tusind tak), fik vi alligevel lov til sidst. NYT MØDE : ONSDAG 7 / kl oppe på MF (1.2.XX) Med Venlig Hilsen Med venlig hilsen Jens Rasmussen, formand for SIMS tlf Søren og Rikke (og Morten) (GO røv og GO weekend) RUSVEJLEDER STORMØDE. Vi holder stormøde ONSDAG D.14 / 5 KL i klubben. KG-medlemmer skal mødes 1½ time før, altså 18.30!!! Vi skal snakke om: - Uddeling af hytter. - Ugeseminar. - Fordeling af oplæg. - Festbegrænsning. - Cheminova i Centralamerika - ska vi indføre sanktioner? - Evt. DET ER VIGTIGT AT SÅ MANGE SOM MULIGT MØDER OP - TAK! På KG s vegne T.Lund.

11 SIMS 11

12 12 Panumkoret Forårskoncert Panumkoret Sopransolist: Tine Grønbæk Organist: Mie Korp Jensen Dirigent: Gorm Larsen Værker af bla. Duruflé, Grieg og Söderman, samt spirituals og madrigaler Torsdag den 8. maj kl Fredens Kirke, Ryesgade 68, Østerbro Entre: 10 kr

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin Bestyrelsesmøde 3. april 2013 Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin 1. Manglende bestyrelsesposter Medlemsansvarlig Line Bentsen

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Seminar/møde med AgipKCO under el. umiddelbart før messen (tbc). Fordelagtig gruppepris på fly og hotel (ikke inkl. i deltagerprisen).

Seminar/møde med AgipKCO under el. umiddelbart før messen (tbc). Fordelagtig gruppepris på fly og hotel (ikke inkl. i deltagerprisen). Olie, gas & offshore Bindende tilmelding til fælles informationsstand på Almaty, Kasakhstan den 3.-6. oktober 2006 Sæt X Deltagelse på stand Vi tilmelder os hermed bindende til den danske fællessstand

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9)

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9) D E P A R T M EN T O F E D U C A T I O N A N D S T U D E N T S E R V I C E S K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 6. JUNI 2014 Forum Semestermøde for 4. sem. KA AFDELING FOR Møde

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Indien 15. januar 23. januar 2013

Indien 15. januar 23. januar 2013 Infobrev 4 Ranum 05.01.13 Indien 15. januar 23. januar 2013 Kære forældre. Jeg ønsker jer et godt nytår og jeg håber, at I også har haft en glædelig jul. Nu sker det snart, rejsen og eventyret står for

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30 Vi vil gerne være sammen med dig! Se nedenfor hvilke stamgæstearrangementer vi pt. har planlagt, og hvor du kan tilmelde dig. Du kan kontakte hotellet, hvis du ønsker at vide mere om det enkelte arrangement.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 SCIENCE UDDANNELSE

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK Indhold Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK 1 Indledning...1 2 Egen profil...2 2.1 Blå medlems profil...2 2.2 Orange bruger profil...2 3 Overblik...3 4 Indstillinger...4 5 Kommunikation (email)...4

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Østjylland Medlemsområde AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Side 2 Side 3 Side 4 FORÅR 2009 Tilbud og oplysninger Tilbud - kor og EDB Oplysninger Her holdes aktiviteterne

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere