Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Redaktionsudvalget. På kryds og tværs 4. Ny service til amtets musikbiblioteker/musikudlån 31.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Redaktionsudvalget. På kryds og tværs 4. Ny service til amtets musikbiblioteker/musikudlån 31."

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Ny service til amtets musikbiblioteker/musikudlån 31 At oprette et musikbibliotek 6 Musikbib-L 31 Nu skal det være også i Værløse 8 DMBF 32 Musik på Vallensbæk Bibliotek 10 MUFA 32 Bulletin fra Ledøje-Smørum 11 Fælles EU-udbud af musik-cd er 33 Ung brugerindflydelse på musikken i Tåstrup 12 Grove, Keesing, Gale Musik-pc-værksted i Herlev 14 Kalender for arrangementer i CB regi 34 Frit musikudlån i Lyngby 18 Samklang før, nu og i fremtiden! 20 Medens vi venter på Grove 22 Bibliotekerne og den levende musik 23 Fremtidsmusik og dog? 25 Musikbibliotekerne i den digitale fremtid 28 DVM - Det virtuelle Musikbibliotek 30 Redaktionsudvalget Bibliotekschef Lone Gladbo, Gentofte Bibliotekerne (ansv. redaktør), Vicestadsbibliotekar Susanne Rømeling, Stadsbiblioteket i Lyngby, Ledende børnebibl. Hanne Svendsen Holme, Herlev-Bibliotekerne, Teamleder Else Morthorst, HvidovreBibliotekerne, Bibliotekar Karsten Thomsen, Gentofte Bibliotekerne, Konsulent Ole Jensen, Gentofte Bibliotekerne, Bibliotekar Turi Loldrup, Ishøj Bibliotek, Bibliotekar Gitte Lose, Gladsaxe Bibliotekerne, Overassistent Anette Flügge, Gentofte Bibliotekerne,

3 På kryds og tværs Af kultur- og bibliotekschef Lone Gladbo, Gentofte Bibliotekerne Med vedtagelsen af den nye af bibliotekslov den nye bibliotekslov er musikken endelig er musikken blevet obligatorisk endeligi blevet alle folkebiblioteker obligatorisk fra 1. januar i alle folkebiblioteker For mange af os biblioteksfolk fra 1. januar har det gennem mange For år været mange svært at af forstå, os biblioteksfolk hvorfor man fra politisk har side det har gennem ment, at mange borgerne år skal været have en svært fri og lige at forstå, adgang hvorfor til den kulturelle man fra oplevelse, politisk som side en har bog ment, giver, men at ikke borgerne en musik-cd. skal have en fri Nu og lige er vi adgang heldigvis til den forbi kulturelle denne inkonsekvens, som og nogle en bog vil mene giver, for men sent. oplevelse, ikke Det er en rigtigt, musik-cd. at MP3 filerne kan virke skræmmende i forhold til et traditionelt Nu bibliotekskoncept, er vi heldigvis men i de forbi seneste denne år har inkonsekvens, folkebibliotekerne og vist nogle sig yderst vil innovative og sent. udviklingsorienterede Det er rigtigt, i forhold at MP3 til mene for filerne den nye teknologi, kan virke så skræmmende jeg tror også, at vii forhold vil være i stand til til et at inddrage traditionelt denne bibliotekskoncept, teknologi i bibliotekerne og men drage nytte i de af seneste den. år har folkebibliotekerne vist Blandt sig de yderst teenagere, innovative som jeg daglig har og udviklingsorienterede kontakt med høres del i forhold musik fra til den Napster nye og Winamp, teknologi, men det så er jeg samtidig tror også, fortsat cd ere, at vi vil der være står øverst i stand på ønskesedlen, og 310 denne kr. for en teknologi koncertbillet til i til at inddrage bibliotekerne Radiohead virker ikke og afskrækkende. drage nytte For af den. fleste unge er musik så vigtig en del af Blandt deres liv, at de MP3 teenagere, filer, musik cd er som og den jeg levende musik ikke er et enten/eller, men daglig har kontakt med høres en et både/og. del musik fra Napster og Winamp, Musikbibliotek.dk men det er samtidig fortsat cd'ere, der står øverst på Bibliotekerne i Københavns Amt er ønskesedlen, og 310 kr. for en der 4 kendetegnet ved at have den største koncentration af musikbiblioteker og ofte med mange års erfaring. Denne ekspertice kan vi dels anvende til kompetenceudvikling af biblioteker uden særlig viden om musik, og dels til i et samarbejde at udvikle og eksperimentere med formidling af musik via nettet til brug for hele landet. Fra centralbiblioteket vil vi ansøge den nye CB-pulje om udvikling af en website til musikoplevelser målrettet folkebibliotekernes brugere: musiknyheder, anmeldelser, musikbegivenheder og licenser m.m. Vi forestiller os denne website udarbejdet i et samarbejde mellem bibliotekerne i Københavns Amt og andre store musikbiblioteker samt naturligvis i tæt kontakt med Statsbiblioteket, der allerede nu arbejder på at formidle den forskningsorienterede del af musikken via en portal. Kompetenceudvikling Med vedtagelsen af den nye lov er der afsat et engangsbeløb på 5 mio. kr. til kompetenceudvikling i forhold til de nye medier. Biblioteksstyrelsen har i denne sammenhæng delt landet op i 4 områder, hvor Københavns Amt er i Område 1 sammen med Frederiksborg Amt og København og Frederiksberg kommuner. I fællesskab har vi udarbejdet en ansøgning, der dels omfatter uddannelsen af 13 trainers og dels etableringen af en projektlederuddannelse. De 13 trainers skal tilbyde kurser i musik og internet på 3 niveauer. Selve ansøgningen kan ses på centralbibliotekets nye hjemmeside fra den 15. september, og vi regner med svar fra Biblioteksstyrelsen ultimo oktober. Overbygning på musik Som en naturlig konsekvens af mediernes ligestilling er centralbiblioteket nu også overbygning på musikken. Gennem fagudvalget for musik har vi forsøgt at afdække behovet for en sådan overbygning, men det har vist sig svært at definere indhold og niveau for en overbygning på musik. Måske er borgernes henvendelser og spørgsmål vedr. musik af en anden karakter end på det boglige område? For at opnå en større erfaring og bedre indsigt i ønskerne og kravet til en overbygning på musikken, har centralbiblioteket foreløbig for resten af 2000 tilbudt at indkøbe og katalogisere nye, specielle og smalle musik-cd er eller boxsæt, som bibliotekerne i amtet får forespørgsler på. Frit udlån af musik allerede nu Fra den 1. september sidste år har Lyngby musikbibliotek åbnet for frit udlån af musik til alle borgere. Siden lovens vedtagelse har adskillige biblioteker i amtet fuldt trop, og de seneste tal viser, at 9 ud af 18 kommuner har godkendt at alle borgere frit kan hjemlåne musik. På centralbibliotekets nye hjemmeside vil vi løbende ajourføre listen. Temanummer om musik Dette nummer af På Kryds og Tværs har musikken som tema, og de mange artikler vil fra forskellige vinkler belyse bibliotekernes arbejde med musik, og de overvejelser fagfolkene har om musikkens fremtid. I redaktionen har vi valgt kun at bringe artikler om musik i dette nummer, men da flere måske efterlyser en opfølgning eller et resultat af centralbibliotekets besøgsrunde her i foråret, vil jeg henvise til en artikel af Pia Hansen, som kan ses på den nye hjemmeside. 5

4 At oprette et musikbibliotek Af bibliotekar Niels Jørgen Larsen, Bibliotekerne i Søllerød, Dengang i 60 erne, da der blev oprettet musikbiblioteker i en lang række kommuner var der ikke megen hjælp at få. Det var op til de enkelte bibliotekarer at gå ned i den lokale pladeforretning, købe ind og katalogisere, og selv om en del biblioteker havde kompetente bibliotekarer, var mindst lige så mange på gyngende grund. Det betød, at DBC (dengang BC) i 70 erne udsendte en lang række standardfortegnelser inden for alle genrer, hvor anerkendte musikbibliotekarer havde udvalgt titler, der burde høre hjemme på ethvert musikbibliotek. De fleste musikbiblioteker blev oprettet i perioden Siden er nogle blevet lukket under stor presseståhej, men til gengæld er der i al stilhed oprettet ganske mange flere, så der nu er omkring 100 kommuner med musikudlån, mod ca. 80 for 20 år siden. Et af de mere spektakulære var åbningen af musikudlån fra Københavns Kommunes Biblioteker med deltagelse af allehånde kulturelle koryfæer. København råder over nogle særdeles kompetente musikbibliotekarer, og havde derfor ikke problemer ud over de økonomiske med at opbygge en relevant udlånssamling. Nogle biblioteker har så at sige lirket musikken ind ad bagvejen via børnebiblioteket: man skal jo have børnemusik, men hvor går grænsen så opad? og gradvist er der på den måde opbygget ganske anstændige samlinger rundt omkring. Andre biblioteker har haft ildsjæle, der trods små midler alligevel har formået at markere sig på musikbibliotekskortet. To biblioteker skiller sig lidt ud. Det ene fik en ordentlig pose penge til at opbygge en cd-samling til udlån, det andet valgte at afsætte et stort beløb inden for budgetrammen, men da bibliotekarerne var lidt utrygge ved situationen, besluttede de at hyre nogle konsulenter til at udvælge en standardsamling. Det første bibliotek var Ballerup, der headhuntede tre særdeles kompetente musikbibliotekarer rundt omkring i landet, og efter aftale med BF blev de aflønnet med et passende honorar for at udvælge et nærmere aftalt titler. Forsøget lykkedes rigtigt godt, så da Gentofte et par år senere var i samme situation henvendte de sig til os i Søllerød. De mente, at vi havde den nødvendige ekspertise (og nok så væsentligt!), at lånergrundlaget i Gentofte og Søllerød ligner hinanden så meget, at det lige så godt kunne være den samme kommune. En af betingelserne var, at alle titler Aulosspiller. Maleri på attisk drikkeskål fra omkr. 480 f. Kr. skulle være i Basis altså ikke noget med noget, der skulle hjemmekatalogiseres. Det foregik i vores fritid, men efter aftale med stadsbibliotekaren, kunne vi frit tage de nødvendige udskrifter mm. Vi greb det an på den måde, at vi delte genrerne op imellem os. Dernæst fik vi udskrevet genreopdelte lister over samtlige vores cd er. Disse lister blev sammenlignet med det sidste års seddelfortegnelser og relevante lagerkataloger, og på det grundlag blev der så udvalgt det aftalte antal titler (+10% for at tage højde for udsolgtmeldingerne) stabler af print fra Basis blev sendt til Gentofte med lister over navne og værker, der burde holdes øje med fremover. Der var enkelte titler, der ved modtagelsen vistes sig ikke at stemme helt overens med posten i Basis, men dem katalogiserede vi så for Gentofte uden beregning. Det var en meget spændende opgave, og metoden kan absolut anbefales ikke mindst fordi vi blev opmærksomme på nogle gevaldige huller i vores egen samling, som så blev stoppet ved samme lejlighed! Mindre kan også gøre det, men man kan med fordel kontakte kollegerne i nabokommunen (eller på centralbiblioteket) for at komme i gang en god og billig løsning kan være et job-bytte i nogle måneder, så de, der skal til at opbygge en musiksamling kan komme i lære hos nogle gamle rotter, som til gengæld kan tage hul på opbygningen af en grundsamling. 6 7

5 Nu skal det være - også i Værløse Af bibl. Helle W. Olsen, Værløse Kommunes Biblioteker, Alle I gamle hæderkronede musikbibliotekarer vil givet fnise, når vi snakker om opbygning af grundsamling. Som vel snart det sidste bibliotek i Københavns Amt uden musik indsendte Værløse Kommunes Biblioteker i det tidlige forår forslag til Budget 2001 om opstart af musikudlån kr. søges til det første år og kr. til de næstfølgende 3 år det skulle betyde køb af ca cd er det første år og godt 700 hvert af de følgende år. Sidenhen er Biblioteksloven som bekendt blevet vedtaget, og den styrker håber vi med sine udvidede bloktilskud yderligere vores andragende. Intet er altså endnu vedtaget på lokalt plan, men ikke desto mindre er en lille arbejdsgruppe her på biblioteket i fuld gang med at planlægge hvordan man griber hele musikprojektet an hvis og når vi nu får pengene. Arbejdsgruppen består af bibliotekarer fra voksenog børnebiblioteket, fra filialen samt medarbejdere fra skranke og teknisk afdeling. Og ikke mindst de praktiske spørgsmål er så mange at vi ret hurtigt fandt ud af, at studiebesøg nok kunne besvare nogle af dem. Spørgsmålene ligger som bekendt indenfor hovedområderne: hvad skal vi købe, hvordan skal vi klargøre og opstille materialerne i udlånet og hvordan bliver vi gode til det! Vi ville gerne besøge biblioteker der også for nylig selv var gået i gang med musikken, så Gentofte og Ballerup har foreløbig lagt hus til besøg hvor vi udover myriader af spørgsmål ser på opbevarings/ udstillingsmøbler, pladsforhold, klargøring m.m. Vi interesserer os naturligvis også for økonomien, herunder fordeling mellem børn og voksne, mellem hovedbibliotek og filial og hvor stor en samling skal man som minimum have, før man kaster samlingen i grams? Hvordan skal de enkelte genrer vægtes? og musikken til de unge? er det både børneog voksenafdeling der skal anskaffe? Og hvornår træder det amtslige og landsdækkende samarbejde i kraft? Og hvordan med materialevalgskriterierne? Richard Ragnvald???? Uha, der er nok at tænke på. Men heldigvis også mange gode og nyttige svar at få blandt de erfarne. Alle I gamle hæderkronede musikbiblioteker vil givet fnise, når vi snakker om opbygning af grundsamling. For det kan naturligvis aldrig blive i jeres forstand men i et eller andet omfang er vi jo nødt til det, og et andet stort spørgsmål er om vi selv er i stand til det eller om vi skal købe os til eksperthjælp. Det er vi slet ikke afklarede på endnu (af økonomiske grunde), og heldigvis ser det også ud til at der bliver lidt hjælp at hente forskellige steder, f.eks. til den klassiske musik i kraft af DBC s afmærkning af standardværker. Endelig skal man da heller ikke se bort fra den musikviden der naturligvis eksisterer blandt kollegerne så fremmed er kunstarten selvfølgelig heller ikke for os! Men nyt og spændende er det i faglig sammenhæng, og vi vil have behov for en faglig oprustning på hele musikområdet gerne til en start i form af et barfodskursus, som vi snakkede lidt om under vores besøg i Gentofte. Et kursus der kort introducerer musikken dens terminologi, genrer, søgeteknik m.m. (sådan! helt kort) men der vil givet også være behov for andre former for rekvirerede, genreorienterede kurser. Nu ser vi lige på det med pengene først! På venlig opfordring har Værløse allerede fået en repræsentant i Fagudvalget for Musik og det er utrolig nyttigt at sidde med der, hvor vi allerede nu kan opsuge informationer og musikviden generelt. Så kan vi jo bare ønske at vi inden længe bliver ligeberettigede partnere også i dét forum. Så i oktober måned omkring de kommunale budgetters vedtagelse, må I gerne krydse fingre for os! Vi og vores brugere glæder os til at komme i gang. 8 9

6 Musik på Vallensbæk Bibliotek Egen samling suppleret med depotordning Af bibliotekar Bente Nissen, Vallensbæk Bibliotek, Bulletin fra Ledøje-Smørum Af bibliotekar Lone Aarslev, Ledøje-Smørum Bibliotek, Vallensbæk Bibliotek startede udlån af musik 15/ Vi startede med at indkøbe for kr. til henholdsvis voksen- og børneafdeling. For at kunne præsentere lånerne for en rimelig samling fra starten har vi desuden indgået en aftale med Albertslund bibliotek om en depotordning. Den går ud på at vi tre gange om året får et depot på 600 cd er, udvalgt i samarbejde af en bibliotekar fra Vallensbæk og en musikbibliotekar fra Albertslund. Depotet fra Albertslund består af alle genrer, mens vi foreløbig selv køber mest rock og underholdning. I år har vi desuden fået væsentlig flere penge, idet voksenafdelingen køber for kr., og børneafdelingen for kr. Erfaringerne fra den forholdsvis korte periode, vi har haft musikudlån, viser, at det især er vores egne cd er, der går dels er det jo de nyeste ting, dels præsenterer de sig måske bedre, idet vi har valgt at have dem i kassetterne. Men i og med at vi har depotet, bliver der ikke tomt på vores hylder desuden har vi i første omgang kunnet spare at købe en klassisk grundsamling. Ulempen ved depotordningen er, at det er ret arbejdskrævende med udvælgelse, inddatering og kassation af hvert depot. Desuden skal materialerne skilles ad, puttes i inderposer, sættes i system o.s.v., da vi ikke har tyverisikring og derfor må opbevare cd erne i skranken. Men ordningen har gjort, at vi kunne slå dørene op til et musiktilbud, der fra starten gav lånerne noget at vælge imellem, så vi kan vænne dem til, at nu har Vallensbæk Bibliotek også musik at tilbyde dem, inden den nye bibliotekslov træder i kraft, og der bliver frit valg på alle hylder på vores nabokommuners velforsynede musikbiblioteker. Hun kan nu skelne mellem et klaverpartitur og et studiepartitur. SEPTEMBER 1999: Politikerne giver grønt lys for udlån af musik samt en lille pose penge dertil. DECEMBER: Referencebibliotekaren udnævnes til også at være musikbibliotekar. JANUAR 2000: Musikbibliotekaren ringer til DBC. Godt nyt: Vi skriver kk= sfg i Danbib og får dermed hele musikseddelfortegnelsen gratis! 2. MARTS: Første musikfagudvalgsmøde. Positiv oplevelse: højskolesangbog, servietter pænt foldet og stor velvilje og hjælpsomhed overfor nye medlemmer. Vi må gerne bestille musik fra de andre stofmus-biblioteker (inden for rimelighedens grænser selvfølgelig). 23. MARTS: Musikbibliotekaren drager på kursus: musikformidling i små og mellemstore biblioteker. Hun kan nu skelne mellem et klaverpartitur og et studiepartitur. Hun lærer desuden, at man skal huske at købe trip hop, ambient, jungle, Lis & Per og verdensmusik. Det får man ikke nødvendigvis serveret fra DBC. JUNI: Vi har læst avisanmeldelser og Gaffa. Vi har konfereret med musikskolen og vi har købt ind. Det er puttet i omslag og sat etiketter på. 21. JUNI: 300 cd er kastes for lånerne. Det er spændende. Har vi købt det rigtige, og hvilken musiksmag har vore lånere egentlig? 22. JUNI: Vi kan konstatere, at vi har haft en meget forsigtig opstart. Lånerne skal først erfare, at de kan låne musik. Når de læser om det i næste nummer af lokalavisen, kommer der sandsynligvis skred i udlånet

7 Ung brugerindflydelse på musikken i Tåstrup Af bibliotekarerne Leif Jensen og Gitte Bæk, Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker Brugerindflydelse er tidskrævende, der skal være plads til at tale om andet end musik. I sommeren 99 nedlagde børnebiblioteket et kontor for at indrette et ungemiljø med materialer til de årige. Næste skridt var at efterkomme den store efterspørgsel gennem mange år: indkøb af musikcd er til unge. Biblioteket afsatte ca kr. fra henholdsvis børne- og voksenbogkontoen til formålet. Og da brugerindflydelse var et gennemgående tema på bibliotekets møder, var det nærliggende at tilbyde en gruppe unge at tage del i beslutningsprocessen omkring indkøb til samlingen. Der blev taget kontakt til en nærliggende skoles to 9. klasser, der gerne ville deltage i projektet. Projektet skulle forløbe fra skoleårets start til årsskiftet. Vores ønske om at integrere projektet i undervisningen lod sig desværre ikke gøre, i stedet blev møderne lagt i forlængelse af undervisningen om onsdagen, hvor begge klasser fik fri kl. 13. Biblioteket fik en gennemhørsordning med DBC i hus og i starten af august indtog biblioteket skolens musiklokale med 15 nye cd er, musiklister, anmeldelser, kolde colaer og slikposer. I starten mødtes vi hver uge, dels for at blive fortrolige med hinanden og dels for at få indarbejdet en arbejdsprocedure, senere blev møderne lagt hver 14. dag. Udover at tage stilling til den nye musik, blev der skrevet lange lister over musik, de unge mente hørte til musiksamlingen, og som vi gjorde alt for at skaffe. Det er kommet bag på os, at de unge ofte står meget usikre over for de helt nye navne, som endnu ikke har vist deres bæredygtighed (f.eks. været på hitlisterne). Det til trods for, at de har haft mulighed for at lytte til musikken og læse anmeldelserne. Kun få af disse udgivelser blev umiddelbart taget til nåde. Her måtte vi træde ind og vurdere! Til gengæld prikkede de hurtigt velkendte gruppers nyudgivelser ud uanset anmeldelser! For som de sagde vi tror alligevel ikke på anmeldelserne. En kendsgerning vi i øvrigt hurtigt lagde mærke til. Vores omfattende arbejde med at støvsuge diverse musiktidsskrifter og aviser for aktuelle, uddybende anmeldelser kunne vi godt droppe. I stedet nøjedes vi med korte, kontante omtaler fra Internettet, Mix, Vi unge, Frikvarter, Gaffa, Tjeck o.l. Åbningsdagen var sat til den 29. oktober, hvor klasserne var inviteret til morgenmad på biblioteket, en snak om forløbet og et fremragende foredrag af Peter Mesnickow, der arbejder på pladeselskabet Voices of Wonder og er udøvende musiker i et heavy metal band; med et hav af musikeksempler, pizza og sodavand til frokost og kl. 13 åbning ved udviklingschef Ane Marie Andersen. Som nævnt sluttede projektet ved udgangen af året. Men til vores store glæde ønskede en mindre gruppe at fortsætte musikvalget sammen med os, og vi tog først afsked med hinanden i maj 2000, da eksamensfeberen satte ind. Musiksamlingen består juni 2000 af 529 titler inden for genrer som pop, rock, grunge, hip hop, techno, house, r&b, heavy metal, soundtracks m.m.. Det er alt afgørende for samarbejdet med de unge, at biblioteket har en gennemhørsordning, der fungerer. Vi vil anbefale at få en aftale med en lokal musikforretning, da DBC er for tung at samarbejde med. Flere gange har vi måttet aflyse møder p.g.a. for lidt gennemhørsmateriale! Det dur simpelthen ikke. Brugerindflydelse er tidskrævende, der skal være plads til at tale om andet end musik. Som bibliotekarer er det vigtigt for os, også når vi går ud af huset, at optræde som et fritidstilbud, og vi er ikke vant til at skulle kræve noget af vores lånere. Vi står lidt på usikker grund, når vi pludselig står med en flok medarbejdere, der skal yde noget. Det er vigtigt sammen at finde balancen mellem arbejde og fornøjelse, og hér er det klart en fordel at integrere projektet i den daglige undervisning, hvor de unge i forvejen er på arbejde, og hvor vi kan drage fordel af at være et anderledes indslag i undervisningen. På den anden side har projektet været en spændende udfordring for os: hvor længe kunne vi fastholde interessen for projektet? Den nye samling har givet nye lånere, og der er rift om materialerne. Biblioteket har ikke ofret meget tid på PR for samlingen. Brugerindflydelse giver god omtale i lokalavisen og de unge deltagere har spredt rygtet i lokalsamfundet. Vi har mod på mer medindflydelse, der også sagtens kunne omfatte andre materialer, arrangementer, bibliotekets hjemmeside og ikke mindst bibliotekets indretning

8 Musik-pc-værksted i Herlev Af bibliotekar Niels Mark Pedersen, Herlev-Bibliotekerne, Vi har åbnet for en helt ny verden af muligheder for de musikinteresserede lånere. En verden der utivlsomt er kommet for at blive! I foråret 1998 begyndte musikafdelingen på Herlev Bibliotek et forsøg med formidling af musikprogrammer. Forsøget var støttet af Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje. Formålet var at præsentere musikinteresserede i alle aldre for den nye verden af muligheder som teknologien har medført på musikområdet. Vi evaluerede forsøget i starten af år I denne artikel vil jeg resumere vores erfaringer med de enkelte programmer, og vores formidling af musik-programmerne. Musicator Efter at vi havde fået projektet godkendt af Biblioteksstyrelsen, skulle de første skridt på vejen være, at indhente noget ekstern ekspertise omkring musiksoftware. Med assistance fra Roland fik vi kontakt med Claus Hartvig, der til daglig underviser i musik på Hillerød Gymnasium og samtidig er medarbejder i Roland. Som forsøgets udgangspunkt, købte vi, med råd fra Claus Hartvig, musikprogrammet Musicator. Groft sagt er Musicator musikkens svar på et tekstbehandlingsprogram. Man kan skrive, redigere og manipulere sine musikkompositioner ved hjælp af Musicator. Formidling Først og fremmest gjaldt det om at alle musikbibliotekarer i afdelingen måtte oplæres i at anvende det særdeles omfattende program. Derfor havde vi arrangeret et internt introduktionskursus med Claus Hartvig som underviser, hvor vi (musikbibliotekarerne) fik indblik i programmets overordnede opbygning. Derefter skulle vi formidle vores erfaringer videre til interesserede brugere. Som et første skridt arrangerede vi en foredragsaften for alle interesserede, hvor Claus Hartvig levende fortalte om Musicator og dets muligheder. Det resulterede i at, 16 ud af de i alt 20 fremmødte ønskede nærmere kendskab til Musicator. Samtidig havde vi lavet farvestrålende plakater med opfordring til interesserede i at deltage i brugerundervisning. Plakaterne blev sendt rundt i Herlev og dets omegnskommuner. Da der kun var én musik-pc til rådighed valgte vi at inddele de tilmeldte i studiegrupper. Cirka fire personer i hver gruppe, så alle deltagere havde mulighed for at eksperimentere med programmets mange funktioner. I hver gruppe var der én musikbibliotekar der, med sin baggrundsviden fra introduktionskurset, fungerede som igangsætter og vejleder for gruppens deltagere. Gennem øvelserne tilegnede brugerne sig tilstrækkelig viden til at kunne arbejde videre med Musicator på egen hånd. Resultatet var meget positivt. Én af de fire studiegrupper valgte at fortsætte samarbejdet efter at selve introduktionsperioden var afsluttet. Derudover arbejdede en del fra de øvrige grupper individuelt videre med Musicator. Typiske brugere af Musicator var folk fra sidst i tyverne til folk et stykke op i pensionistalderen. Det viste sig, at en stor del af de flittigste Musicatorbrugere havde kendskab til Musikteori. Band In A Box Hvor Musicator først og fremmest er et program til musikinteresserede med kendskab til musikteori, var det næste program, som vi anskaffede lettere tilgængeligt for alle. Programmet hedder Band In A Box. Denne gang valgte vi at lade én musikbibliotekar studere programmet grundigt, og således stå for al formidling til de nye studiegrupper. Det viste sig at være en meget god ide, da det gav en større ro og intimitet mellem brugere og bibliotekar. Dette betød samtidig et endnu større engagement og spørgelyst blandt deltagerne. Når deltagerne viste større engagement i Band In A Box, kan det også hænge sammen med at programmet er væsentlig mere overskuelig sammenlignet med Musicator. Band In A Box er et intelligent akkompagnementsprogram der, med udgangspunkt i becifringer, som brugeren indtaster, spiller et stykke musik. Man kan selv vælge, i hvilken stilart man ønsker kompositionen udført (country, jazz, blues etc. etc.). Band In A Box går derefter ind og skaber det rette akkompagnement. Der er altså tale om et intelligent akkompagnementsprogram. Ofte blev Musicator anvendt i forbindelse med Band In A Box. Kompositioner der blevet skabt i Band In A Box blev eksporteret over i Musicator hvorefter brugeren kunne gå ind og redigere i partituret og udskrive det færdige resultat, så det var klar til at blive brugt. Det interessante var, at de flittigste brugere af Band In A Box først og fremmest var musikere, der savnede inspiration til nye kompositioner for deres orkester. Interessant, men ikke overraskende! 14 15

9 CuBase Hvis man skal præsentere et program, der i stor stil bruges i den etablerede musikverden, er det helt oplagt at anskaffe sig Cubase. I følge rygter er CuBase det essentielle grundlag for ex-beatlen Paul McCartney s musikalske udfoldelser i dag, da musikteori ikke er hans stærkeste side. CuBase er et avanceret sequencerprogram, hvilket betyder at der er rige muligheder for at manipulere og redigere musik. På samme måde som i Musicator og måske endda i endnu højere grad, da CuBase er et uhyre omfattende med sin helt egen verden af muligheder. Musicator er til gengæld stærkere end CuBase, når det drejer sig om det helt grundlæggende arbejde med noder og musikteori. At CuBase har et godt omdømme blev også bekræftet idet at anskaffelsen af programmet, tiltrak folk fra hele Københavnsområdet (bl.a. fra det rytmiske Musikkonservatorium) til biblioteket. Men som det var tilfældet med Musicator kræves der et grundigt studie af CuBase for at kunne Duke Ellington i Tivoli Foto: Jørgen Bennetzen anvende det optimalt. Tendensen ved CuBase var, at det ofte var folk med musikalsk baggrund, og samtidig grundlæggende kenskab til programmet, der var de flittigste brugere. Samtidig sad brugerne, ligesom det var tilfældet med Musicator, og arbejdede i timevis med programmet, da det kræver lang tid at kunne skabe sig et overblik over de mange muligheder. E-Jay Hvor de hidtil købte musikprogrammer ikke havde haft den store tiltrækningskraft over for de yngre lånere, oplevede vi med indkøbene af programmer i den såkaldte Ejay-serie, et boom af unge interessserede. Ejay programmerne er yderst brugervenlige sequencerprogrammer, der via byggeklodseprincippet giver mulighed for at lave sine egen musik inden for de mest populære genrer af den elektroniske musik (dance, rave, ambient, trance etc. etc.). Netop på grund af dets brugervenlighed (man kan lave et stykke musik i løbet af en halv time) appellerer programmerne i høj grad til de unge, hvilket betød at der pludselig var meget stor efterspørgsel på musik-pc en. Derfor valgte vi at købe en ekstra musik-pc. Således var der både plads til brugere med behov for fordybelse i de krævende musikprogrammer, og samtidig til dem der kom for at bruge Ejay. Da Ejay-programmerne gav stor efterspørgsel på at kunne få en indspilning af sin nykomponerede musik, købte vi en cd-rombrænder. Dermed kunne brugerne forlade stedet med en cd, hvorpå lå en dugfrisk indspilning af deres egen musik. Også dette viste sig at blive en stor succes. Ejay-programmerne inspirerede mange af de unge brugere til at udvikle deres egen musik. Det betød at mange forsøgte at prøve kræfter med de mere avancerede musikprogrammer. Især CuBase blev af mange unge brugt som et hjælpeværktøj til at redigere i deres færdiglavede Ejaykompositioner. Fra at forsøget med at formidle musikprogrammer, i begyndelsen havde givet et ganske tilfredsstillende resultat, var den sidste periode langt over alle forventninger. E-jay havde ganske enkelt fungeret som katalysator for efterspørgslen på musik-pc erne. Formidling af musikprogrammer på Herlev Bibliotek har været en succes. Hvor de yngre først og fremmest brugte de let tilgængelige E-jay -programmer, var det ikke så overraskende Musicator og CuBase der tiltrak det lidt ældre publikum. Det er ikke billigt at anskaffe den fornødne hardware og software, til at kunne få et godt musik-pc-værksted op at stå. På den anden side vil musikbiblioteket, ved at give offentlig adgang til musikprogrammer, åbne op for en helt ny verden af muligheder for de musikinteresserede lånere. En verden der utvivlsomt er kommet for at blive! 16 17

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

koda.dk COOL NOK? Superproduceren Thomas Troelsen gider ikke andet end musik TEMA: KODA s kollektive båndmidler er livsvigtige Nr.

koda.dk COOL NOK? Superproduceren Thomas Troelsen gider ikke andet end musik TEMA: KODA s kollektive båndmidler er livsvigtige Nr. koda.dk Nr. 2 / Juni 2005 COOL NOK? Superproduceren Thomas Troelsen gider ikke andet end musik TEMA: KODA s kollektive båndmidler er livsvigtige for musikken Kursuskatalog for medlemmer efteråret 2005

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bib forum. Et drivhus for morgendagens ledere. Skriv bedre opgaver og spil dig til ny viden. Kuratoren som holdningspræget uroskaber

Bib forum. Et drivhus for morgendagens ledere. Skriv bedre opgaver og spil dig til ny viden. Kuratoren som holdningspræget uroskaber Bib forum F O R B I B L I OT E K E R N E I R E G I O N H OV E D S TA D E N Et drivhus for morgendagens ledere Skriv bedre opgaver og spil dig til ny viden Kuratoren som holdningspræget uroskaber Bogbidder

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin

BibliotekaR. Fagmagasin BibliotekaR forbundets Fagmagasin MARTS 2013 03 Tak for de mange besøg hos Axiell og Bibliotheca på Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde i Bella Center, København! Vi havde blandt mange ting fornøjelsen

Læs mere

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2008 DB

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2008 DB DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2008 DB forslag: Fælles nationalt-kommunalt Bibliotekshåndslag Biblioteket og den sociale kapital Er PLAY en trussel? Danske biblioteksstuderende i Cairo - tyske i Skanderborg

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Åbne Bibliotek 4. semester projektopgave Iben Jakobsen A08 26. maj 2010 5714 ord A08 Projekt Side 2 af 19 Det Åbne Bibliotek ABSTRACT I første afsnit forklarer

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi Indblik April 2008 #02 Årgang 3 April 2008 tema Nu skal vi KRAM-me! Leder Nr. 2, april 2008 Vi skal have det godt Det sunde liv er i fokus, når vi i den kommende måned har KRAM på dagsordenen. Vores vaner

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2009 LÆR MERE OM IT - på biblioteket! NY Gallup og Statistik 2008: Danskernes e-lån vokser markant Biblioteket er fantastisk vigtigt: Interview med kulturordførerne NEXT LIBRARY

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Stjernerne og Bossen Stjernerne og Bossen Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Udarbejdet af Klaus G. Henriksen, Udviklings- og Formidlingscenter for Socialt Arbejde med Unge. Forsidefoto: Musikprojektet

Læs mere

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 8. 2012 Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune Danskernes Kulturvaner 2012 Budget 2013: Hver 2. kommune sparer på biblioteket Dokk1 Cliff Hansen & Biblioteket Jens

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere