Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /8541 Kultur- og Fritidsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september Drift /87 3. budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg /28798 Ungdomskulturhus i Glamsbjerg /19771 Sikring af likviditet i Glamsbjerg Fritidscenter /19901 Nye åbningstider for betjent tid i AssensBibliotekerne /19900 Filtre på bibliotekernes publikumscomputere /30715 Status over uddeling af frie kulturmidler /30715 Ansøgninger til de frie kulturmidler /27920 Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe /24967 Køng Cykelmotion klager over afgørelse vedrørende lokaletilskud /28209 Statistik, folkeoplysning og haller /23595 Tilskud til haltimer /23594 Aktivitetstilskud principper /23595 Lokaletilskud principper /31042 Orienteringssager Eventuelt...26 Assens Kommune, 1 af 29

2 18. 14/28829 Garanti til Højfyns Friluftscenter Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt /8541 Kultur- og Fritidsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september Drift Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at 3. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Økonomiudvalget: At der gives en tillægsbevilling på kr. til Vissenbjerg bibliotek At der gives en negativ tillægsbevilling på kr., som modsvares af en tillægsbevilling på anlæg. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 drift på Kultur- og Fritidsudvalgets område forelægges. Samlet set viser 3. budgetopfølgning et mindre forbrug på kr. Der søges samlet en negativ tillægsbevilling på kr. Resultatet er uddybet i vedlagte bilag. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Netto kr. Kultur- og Fritidsudvalget Minus = mindreforbrug Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse Tillægsbevilling Overførsel til Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat KFU - 3. budgetopfølgning 2014 Assens Kommune, 2 af 29

3 Kultur- og Fritidsudvalget tog 3. budgetopfølgning - Drift til efterretning og indstiller til Økonomiudvalget: At der gives en tillægsbevilling på kr. til Vissenbjerg bibliotek At der gives en negativ tillægsbevilling på kr., som modsvares af en tillægsbevilling på anlæg /87 3. budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg Direktionen indstiller: at 3. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4) Kultur og Fritid kr. 5) Dagtilbud kr. 6) Skole kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Beslutningstema: Sagen fremlægges for fagudvalg til efterretning. Samlet set viser 3. budgetopfølgning 2014 på anlæg, at der forventes et merforbrug på kr. og et mindre forbrug på kr. svarende til et netto mindre forbrug på kr. Heraf overføres kr. til budget 2015, kr. overføres fra drift og kr. finansieres af kassen. Budgetopfølgningen fremsendes til efterretning for udvalget. Budgetopfølgningen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet ved førstkommende møder. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag. Assens Kommune, 3 af 29

4 Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat 3. budgetopfølgning Anlæg Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. november 2014 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at 3. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4) Kultur og Fritid kr. 5) Dagtilbud kr. 6) Skole kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 3. november 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager til efterretning: at 3. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1. Miljø og natur kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og Fritid kr. 5. Dagtilbud kr. 6. Skole kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 4. november 2014 Miljø- og Teknikudvalget tog 3. budgetopfølgning 2014 anlæg til efterretning og indstiller: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4) Kultur og Fritid kr. 5) Dagtilbud kr. Assens Kommune, 4 af 29

5 6) Skole kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2014 Social- og Sundhedsudvalget indstiller: at 3. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1. Miljø og natur kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og Fritid kr. 5. Dagtilbud kr. 6. Skole kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Fraværende: Bodil Boesgaard Kultur- og Fritidsudvalget tog 3. budgetopfølgning Anlæg til efterretning og indstiller: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4) Kultur og Fritid kr. 5) Dagtilbud kr. 6) Skole kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet kr /28798 Ungdomskulturhus i Glamsbjerg Direktøren for By, Land og Kultur og direktøren for Velfærd indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter den videre proces for etablering af et ungdomskulturhus og godkender tids- og handlingsplan for processen. Assens Kommune, 5 af 29

6 Beslutningstema: Sagen fremlægges til orientering og drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på vedtagelse af tids- og handlingsplan. Den 12. juni 2014 blev der afholdt et fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, med henblik på afgrænsning af mulighederne for placering af et ungdomskulturhus i Glamsbjerg samt drøftelse af indhold af et borgermøde i september De to udvalg besluttede, at der på borgermødet skulle fremlægges tre placeringsmuligheder for et ungdomskulturhus: et nybygget hus ved Glamsbjerg Fritidscenter, Mågevej 7, den tidligere Super Brugsen, Stensgårdsvej 26, og det tidligere Swarfega, Teglværksvej 6. Den 9. september 2014 blev det planlagte bruger- og borgermøde afholdt på Assens 10. klassecenter med henblik på en drøftelse af de tre muligheder. Borgermødet pegede i nogen grad mod Swarfega som den bedste løsning, men at de øvrige placeringer også blev betragtet som positive muligheder. I budgetforlig hedder det herefter om ungdomskulturhuset: Ungdomskulturhuset har været drøftet de seneste år. Det er vigtigt at få aktiviteterne i gang på de unges præmisser. Derfor afsætter parterne midler i 2015 til etablering med foreløbigt udgangspunkt i en lejeløsning. Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om i indeværende år at afklare den fysiske placering af ungdomskulturhuset, idet parterne lægger stor vægt på, at huset skal i drift i løbet af politisk afklaring af husets placering Med udgangspunkt i ovenstående målsætning og beslutning bør den fysiske placering af et lejemål for ungdomskulturhuset snarest muligt afklares. I forlængelse af ovenstående og af direktionens beslutning har administrationen udarbejdet vedhæftede forslag til en samlet handlingsplan, der viser de videre skridt i opgaven med etablering af ungdomskulturhuset. 2. Inddragelse af de unge Ifølge budgetforligets målsætning skal ungdomskulturhuset i drift i Det er vigtigt, at en baggrundsgruppe af unge inddrages i indretningen af huset og får indflydelse på, hvilke aktiviteter det kommer til at indeholde. I forlængelse af den workshop, der blev afholdt i marts 2013, blev der oprettet en forening af unge, der var interesserede i at udvikle projektet. Foreningen har ligget stille et stykke tid, men er i forbindelse med det seneste borgermøde ved at vågne igen, og vil kunne indgå i udviklingsarbejdet. Til opgaven med at udvikle huset vil der desuden være brug for en tovholder, der sammen med de unge kan konkretisere husets indhold og indgå praktiske aftaler, samt igangsætte indretningen af lejemålet og organiseringen af konkrete aktiviteter, så snart placeringen er fundet. Ansvar for etablering og indhold placeres derfor hos ungdomsskolen. Assens Kommune, 6 af 29

7 Der ansættes i ungdomsskoleregi en tovholder, som kan arbejde i og omkring ungdomsmiljøet i Glamsbjerg og derigennem skabe og understøtte drivkraften hos de unge. Dette med udgangspunkt i, at huset skal være unge-styret. Finansiering af tovholder afholdes af 2014-bevillingen. Det politiske ansvar for at træffe de grundlæggende beslutninger forud for gennemførelsesfasen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget. I gennemførelses- og driftsfasen overgår ansvaret til Børne- og Uddannelsesudvalget. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: I budget 2014 er der afsat 2,5 mio. kr. til et ungdomskulturhusprojekt i Glamsbjerg. I budget er der ikke afsat yderligere midler. De 2,5 mio. kr. overføres til Desuden blev der i 2012 afsat kr. til udvikling af projektet. Heraf er ca kr. brugt til workshop, borgermøde mv., således at der resterer ca kr. til proces. Dette restbeløb overføres til budget Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Fordele og ulemper - Ungdomskulturhus-placeringer - Workshop Pdf- fil indskannet - ungdomskulturhus placering og borgerinddragelse Tids- og handlingsplan for etablering af ungdomskulturhus Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den videre proces for etablering af et ungdomskulturhus og godkendte tids- og handlingsplan for processen med følgende ændringer: Kultur- og Fritidsudvalget ønskede at sagen fortsat er et fælles anliggende for de to udvalg indtil et år inde i driftsfasen. Dette indarbejdes i tidsplanen. Udvalget tilkendegav, at det er vigtigt at der etableres kontakt til de unge for at fortælle om den videre proces. Når der foreligger et beslutningsgrundlag, bør udvalgene træffe beslutning om hvordan de unge yderligere inddrages /19771 Sikring af likviditet i Glamsbjerg Fritidscenter Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Assens Kommune, 7 af 29

8 at der snarest udbetales kr. til sikring af fortsat drift af Glamsbjerg Fritidscenter, og at der på næste møde fremlægges scenarier for genopretning af likviditeten i Glamsbjerg Fritidscenter, og at forskuddet i 2014 finansieres af budget på folkeoplysningsmidlerne, og overføres som et underskud til budget Beslutningstema: Udvalget skal tage stilling til Glamsbjerg Fritidscenters anmodning om udbetaling af kr. til sikring af driften året ud. Glamsbjerg Fritidscenter (herefter GFC) indsendte den 8. august 2014 ansøgning om forudbetaling af 4. tilskudsrate 2014 og hele tilskuddet for Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 14. august, at 4. rate kunne udbetales, og at der skulle påbegyndes udarbejdelse af en genopretningsplan som grundlag for forudbetaling af tilskud for Forvaltningen har afholdt et møde med repræsentanter for GFC s bestyrelse, og har dags dato modtaget et materiale, som vurderes at give et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Imidlertid er GFCs likviditet sluppet op, og der er brug for at udbetale en andel af tilskuddet for 2015 for at kunne udbetale lønninger i november og december. Lønudgiften er ca kr. og med et beløb på kr. er der altså også råd til at betale løbende regninger. Årsagerne til det store underskud skal findes i: Løbende driftsunderskud på friluftsbadet og andre aktiviteter Ombygning af lokaler for driftsmidler (cafe, fitness, kælder) En ny halinspektør forventes at tiltræde den 1. januar 2015 og samtidig overtage cafedriften i forpagtning, hvilket vil sikre at driften af GFC som helhed er i balance i de kommende år dog uden mulighed for at udvikle eller forbedre rammerne. Opgaven er derfor at sikre genopretning af likviditeten, og forvaltningen arbejder sammen med halbestyrelsen hen mod at kunne fremlægge tre scenarier for udvalget i december måned. Der er behov for en dialog om de forudsætninger og ydre rammer, som tildelingen til friluftsbadet hviler på, og en tydelighed omkring den politiske stilling til serviceniveauet i friluftsbadet. Opgavens omfang kan opgøres til at opbygge en likviditet på rundt regnet 0,5 mio. kr. i løbet af , og på sigt generere et økonomisk råderum til vedligeholdelse og udvikling af GFC. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Assens Kommune, 8 af 29

9 Økonomi: Kultur- og Fritidsudvalget kan ikke afholde en udgift uden bevilling, og derfor overflyttes budget fra de frie folkeoplysningsmidler til haltilskudskontoen. Ved opgørelse af overførsler til budgetåret 2015 overføres et underskud til haltilskudskontoen i 2015, og beløbet tilbageføres til folkeoplysningsmidlerne. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte: at der snarest udbetales kr. til sikring af fortsat drift af Glamsbjerg Fritidscenter, og at der på næste møde fremlægges scenarier for genopretning af likviditeten i Glamsbjerg Fritidscenter, og at forskuddet i 2014 finansieres af budget på folkeoplysningsmidlerne, og overføres som et underskud til budget /19901 Nye åbningstider for betjent tid i AssensBibliotekerne Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget til ændrede åbningstider for betjent tid i AssensBibliotekerne. Beslutningstema: Ændring af åbningstider for betjent tid i AssensBibliotekerne fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 10. juni 2013 forslag til nye, bemandede åbningstider i Assens Bibliotekerne. Anledningen var den forestående åbning af nyt bibliotek i Tommerup. Vissenbjerg Bibliotek åbnede i nye rammer den 23. juni Med baggrund i den indhøstede erfaring fra de to biblioteker samt ud fra ønsket generelt at kunne tilgodese biblioteksbrugernes vaner samt styrke deres mulighed for at kunne benytte den betjente tid i bibliotekerne fremsættes forslag til nye, bemandede åbningstider for bibliotekerne i Tommerup, Vissenbjerg og Aarup. Den betjente tid vil være uændret for bibliotekerne i Assens, Glamsbjerg og Haarby. Det fremsatte forslag indebærer, at Den betjente åbningstid i Vissenbjerg øges med 1 time pr. uge Den betjente åbningstid i Aarup reduceres med 1 time pr. uge Den betjente åbningstid i Tommerup fortsat er 14 timer Der fortsat vil være 107 betjente åbningstimer pr. uge i Assens Bibliotekerne inden for en totalramme af 630 adgangstimer pr. uge i de åbne biblioteker Der fortsat vil være forskelligt antal betjente åbningstimer fra bibliotek til bibliotek Servicedeklarationens bestemmelser vedr. minimumstimetal (12 betjente timer pr. uge.), formiddagsbetjening samt betjening til kl. 18 overholdes Assens Kommune, 9 af 29

10 Der fortsat er lørdagsbemanding i basisbibliotekerne i Assens, Glamsbjerg og Aarup undtaget i juni, juli og august Der fortsat er bemanding 6 dage om ugen i Assens Bibliotek. Bemærkninger: De ændrede, bemandede åbningstider træder i kraft pr. 1. januar Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (2008). Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed (2013). Økonomi: Udgifter til ændring af åbningstider i brochurer, opslag, skiltning m.v. afholdes inden for bestående budget. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Ændringer i åbningstider (betjent tid) i AssensBibliotekerne pr docx Servicedeklaration 2014.pdf Kultur- og Fritidsudvalget godkendte forslaget til ændrede åbningstider /19900 Filtre på bibliotekernes publikumscomputere Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere. Beslutningstema: Der redegøres om mulighederne for brug af filtre på AssensBibliotekernes publikumscomputere og der gives en status på andre kommuners brug af filtre. Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på sit møde d. 14. august 2014 eventuel brug af filtre på de computere, som stilles til rådighed for bibliotekernes brugere. Drøftelsen skete med baggrund i en konkret hændelse i februar 2014, hvor en biblioteksbruger i åbent bibliotek kørte en pornofilm på én af Assens Biblioteks computere. Hændelsen medførte en konkret klage fra en borger en klage, som efterfølgende blev uddybet i læserbreve i Fyens Stiftstidende og Lokalavisen i marts Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde, at der ønskedes en yderligere redegørelse om mulighederne for brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere. IT-Afdelingen i Assens Kommune oplyser, at der findes flg. muligheder for brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere: Assens Kommune, 10 af 29

11 Model A Generel løsning ( kommunemodel ) med central styring og installation af software samt central opdatering af computerne. Softwaren hedder Cisco Ironport Webproxy og er et åbent, styret net med central serverløsning i kommunen, hvor der kan spærres for flere kategorier af indhold eller konkrete hjemmesider. Der vil være mulighed for selektiv filtrering på henholdsvis børne- og voksencomputere. Filteret findes allerede på Assens Kommunes administrative net og kan udbredes til flere netværk. Grundlaget for filteret er et amerikansk moralkodeks. Der kan ikke garanteres for, at alt indhold i de valgte kategorier blokeres fuldstændigt, ligesom at softwaren nogle gange kan blokere for det forkerte indhold. Som Cisco-software er løsningen iflg. IT-Afdelingens vurdering den bedst tilgængelige på markedet p.t. Løsningen kan installeres inden udgangen af Model B Generel løsning ( kommune/biblioteksmodel ) med styring via eksterne servere uden for Assens Kommune og med primært sigte på at installere en filterløsning alene for bibliotekerne. Løsningen er indholdsmæssigt tilnærmelsesvis identisk med, men ikke bedre end, Cisco Ironport Webproxy i model A. Tidshorisont og pris er ikke kendt p.t. Modellen kan ikke anbefales. Model C client-løsningen ( biblioteksmodel ) med installation af software på hver enkelt computer i de enkelte biblioteker og uden central serverstyring og opdatering. Løsningen er meget tidkrævende for så vidt angår installation og opdateringer. Tidshorisont og pris er ikke kendt. Modellen kan ikke anbefales. Iflg. Kulturstyrelsen og Danmarks Biblioteksforening findes der ikke nogen officiel status over danske bibliotekers anvendelse af filtre på publikums-computere. Kulturstyrelsen anbefaler, at det indskrives i biblioteksreglementet, hvorvidt biblioteket anvender filtre på publikumscomputerne, hvilke regler der evt. anvendes på området, og hvad konsekvensen er ved overtrædelse af disse regler. AssensBibliotekerne har i oktober 2014 forespurgt alle danske kommuner om deres brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere. 75 kommuner har svaret: 54 kommuner svarer, at de ikke benytter filtre. 21 kommuner svarer, at de benytter filtre i varierende form og løsninger. 4 kommuner svarer, at de planlægger eller overvejer anvendelse af filtre. Kommuner, som anvender filtre, er i store træk tilfredse med de anvendte løsninger. Anvendelse kan både være generel for alle biblioteker i kommunen og delvis f.eks. på filialer, som er åbne biblioteker. Kommuner, som ikke anvender filtre, er generelt skeptiske m.h.t. filtrenes kvalitet, effektivitet og pålidelighed. Flere kommuner har decideret dårlige erfaringer med filterløsninger, som uhensigtsmæssigt fjerner relevant indhold eller tillader indhold, som burde være filtreret fra. Disse har derfor efterfølgende skrottet filtrene. Assens Kommune, 11 af 29

12 Det fremgår af svarene, at videoovervågning ( åbne biblioteker ), placering af computerne i rummet samt opslag/reglement kan indgå som supplerende parametre ved drøftelse af, hvorvidt en kommune ønsker at anvende filtre. Bemærkninger: Installation af filter-løsning forudsætter i alle modeller udskiftning af 18 computere samt opgradering af yderligere 12 computere i AssensBibliotekerne. Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (2008). Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed (2013). Økonomi: Model A: Udgifter til software på kommunens eksterne net afholdes af Assens Kommune. Model B: Udgifter til software på kommunens eksterne net afholdes af AssensBibliotekerne. Model C: Udgifter til software på de enkelte publikumscomputere afholdes af AssensBibliotekerne. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Rundspørge til kommuner vedr. brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere.docx Kultur- og Fritidsudvalget drøftede brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere og godkender: At der ikke sættes filtre på publikumscomputerne At adfærd omkring brug af publikumscomputere indskrives i reglementet for AssensBibliotekerne, ligesom der ses på computernes placering og indretning af rummet Lars Kr. Pedersen tog forbehold /30715 Status over uddeling af frie kulturmidler 2014 Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer uddelingen af puljen De frie Kulturmidler i Assens Kommune, 12 af 29

13 Beslutningstema: Sagen forelægges til politisk drøftelse med henblik på evaluering af og forventningsafstemning vedrørende uddeling af puljen De frie Kulturmidler. De frie Kulturmidler er en pulje til kulturelle aktiviteter. Puljen bidrager til at realisere målene i Assens Kommunes kultur- og fritidspolitik ved at give tilskud eller underskudsdækning til forskellige kulturelle aktiviteter for borgerne i Assens Kommune. Puljen for 2014 er på i alt kr. plus kr. ekskl. moms i restmidler fra kulturaftalen. Heraf var der fra det tidligere Kultur- og Fritidsudvalgs side i 2013 forhåndsdisponeret over kr., hvormed der for kalenderåret 2014 var kr. til disposition til nye projekter. Beløbet uddeles af Kultur- og Fritidsudvalget efter retningslinjer godkendt på udvalgets møde den 6. marts Ud over at uddele støttemidler via De frie Kulturmidler, yder Kultur- og Fritidsudvalget støtte til kulturprojekter via den såkaldte erfaringsbaserede ramme på kr. Denne ramme var af det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg forhåndsdisponeret for 2014, men slås fra 2015 sammen med puljen De frie Kulturmidler. Ifølge de gældende retningslinjer kan institutioner, foreninger, grupper - og i særlige tilfælde enkeltpersoner via puljen søge støtte til kulturelle aktiviteter inden for eksempelvis teater, musik, dans, performance, litteratur, billedkunst, film, video, foto, etc.. De helt overordnede betingelser for støtte er, at aktiviteterne foregår inden for Assens Kommunes grænser, og at der er offentlig adgang. Der nævnes overordnet også en række aktiviteter, der ikke støttes: studierejser, udgivelse af bøger og kataloger, møde- og foredragsvirksomhed, drifts- og etableringsudgifter, aktiviteter, der støttes af anden afdeling, kommercielle aktiviteter samt kontorhold og forplejning. Ved udvalgets bedømmelse af ansøgningerne bør der ifølge retningslinjerne først og fremmest lægges vægt på, at aktiviteterne understøtter formålet med kulturpuljen: at styrke mangfoldigheden og skabe rammer og rum for kulturelle aktiviteter og oplevelsesog udfoldelsesmuligheder for alle i kommunen, både på professionelt niveau og på amatørniveau, at samle kommunen ved at skabe grundlag for det lokale engagement og dermed for ejerskab og sammenhold, og i det hele taget at understøtte kultur- og fritidspolitikkens vision: 1) Flere aktive brugere af kultur- og fritidstilbud i form af flere udbudte kultur- og fritidstilbud og faciliteter, hvor flere borgere og gæster bliver involveret og ansporet til aktivitet, kreativitet og oplevelser 2) Kultur og fritid som drivkraft Aktører forener gode erfaringer og nytænkning, og gør kultur og fritid til drivkraft for oplevelser og tiltrækning i form af kultur- og fritidstilbud, der tager det bedste af det nuværende med og imødekommer en udvidet og forandret kreds af aktører. Tilbuddene skal matche borgernes ændrede vaner, muligheder og behov, og bringe Assens Kommune på landkortet 3) Tværgående projekter og netværk skaber nye oplevelser og energi i form af at deltagere, frivillige og institutioner finder sammen i overraskende kombinationer, i ny faglighed og opsigtsvækkende arrangementer og tilbud. Desuden bør der ifølge retningslinjerne lægges vægt på, at aktiviteterne understøtter årstemaerne kulturarv og børn og unge. Endelig bør der tages hensyn til en række sekundære kriterier som fornyelse, samarbejde mellem forskellige typer af aktører, hvorvidt der er skaffet medfinansiering, samt hvordan aktiviteterne samlet set er fordelt i kommunen. Assens Kommune, 13 af 29

14 Til De frie Kulturmidlers 2014-pulje på kr. var der pr. 23. oktober 2014 behandlet i alt 15 ansøgninger stilet direkte til puljen. Heraf var der 12 ansøgninger om tilskud på i alt kr., og 3 om underskudsdækning på i alt kr. Dermed var der samlet indkommet ansøgninger for kr. inklusive moms. Ud over ovennævnte ansøgninger var der indkommet to større ansøgninger på henholdsvis kr. og kr., som ikke var henvendt direkte til puljen, men som vurderedes at falde ind under dens formål. Det samlede ansøgningsbeløb var dermed kr. Udvalget bevilgede sammenlagt tilskud på kr. til 5 projekter samt underskudsdækning på kr. til 8 projekter. 1 projekt overgik til Folkeoplysningsudvalget, og 1 projekt fik afslag. Dertil kom to bevillinger til de 2 ovennævnte større projekter: henholdsvis kr. til Tobaksgaardens udstilling Sølvmanden og kr. som rammebeløb til koncert med DR Big Bandet. I alt var der pr. 31. oktober 2014 uddelt kr. inklusive moms. Forlods bevilgede tilskud samt tilskud via den erfaringsbaserede ramme udgjorde samlet kr. I puljen De frie Kulturmidler (inklusive den erfaringsbaserede ramme) for 2014 resterer ultimo oktober i alt kr. Heri er dog indregnet en underskudsgaranti på kr., som ikke kan komme til udbetaling i 2014, da det pågældende arrangement først afholdes i Det kan bemærkes, at enkelte af de bevilgede underskudsgarantier sandsynligvis ikke kommer til udbetaling, samt at der er truffet en fordelagtig aftale med DR Big Bandet om en honorering på kr., mod at de selv sørger for overnatning m.m. Dermed forventes udgiften på dette arrangement at blive omkring kr. Det betyder, at det reelle restbeløb i puljen De frie Kulturmidler formentlig er mindst kr. Oversigt over bevillinger fra kulturpuljen Tilskud - Frie Kulturmidler Kunsten på Rejse (leje af kunstfilm) v/ Assens Kunstråd Land-Art i Brylle v/ Verninge Husflid arrangement med fokus på Sarup i forbindelse med VI GØR HINANDEN GODE v/ Porten i Sarup PABiAKs decemberudstilling Syng Dansk v/ Vissenbjerg Kirke Sølvmanden koncert med DR Big Bandet Underskudsdækning Frie Kulturmidler koncert med Søværnets Tamburkorps v/ Assens Harmoniorkester arrangement på Hagenskov Gods v/ Syddansk Musikfestival korstævnet Assens Synger v/ Assens SangKraftcenter (søgt som underskudsdækning) Børnenes Dag i Glamsbjerg v/ foreningen af samme navn Assens Kulturdage v/ Tobaksgaarden og Vor Frue Kirke Halloween v/ AssensBibliotekerne Muslingefestival på Assens Havn (søgt som underskudsdækning) Nytårskoncert i Haarby v/ Haarby Pensionistforening Assens Kommune, 14 af 29

15 Overflyttet til Folkeoplysningsudvalget Frie Kulturmidler strikkeworkshop v/ Hørvævsmuseet på Krengerup (søgt som underskudsdækning). Afslag - Frie Kulturmidler årets dilettant i Brylle Forsamlingshus. Forlods bevilgede tilskud Frie Kulturmidler Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe / Assens for fulde Sejl, Assens SangKraftcenter Carl Nielsen Masterclass Willemoesprisen Den erfaringsbaserede ramme Vestfyns Teaters program Vestfyns Børneteaterforenings børneteaterfestival Helnæs Kultur- og Musikforenings arrangementsrække Thorøhuse Forsamlingshus koncertrække Slesvigske Musikkorps koncert i Aaruphallen v/ Aktive Ældre i Aarup Ældre Sagens nytårskoncert (har endnu ikke indsendt ansøgning) Med udgangspunkt i ovennævnte redegørelse for uddelinger fra puljen De frie Kulturmidler i 2014 opfordres Kultur- og Fritidsudvalget til at drøfte fordelingen af midler og overveje, om der bør formuleres en strategi for fremtidig uddeling af puljemidlerne, for at sikre at den overordnede intention med retningslinjerne for uddelinger fra puljen og med kultur- og fritidspolitikken efterleves. Udvalget opfordres ligeledes til at overveje, hvorvidt der bør ske justering af retningslinjerne, herunder om der fortsat bør arbejdes med årstema(er), og om der i bekræftende fald bør udpeges nyt årstema. I tilfælde af at udvalget ønsker nye årstemaer, kan der med udgangspunkt i de initiativer, udvalget i de seneste år har sat fokus på, foreslås følgende: events fokus på projekter, der indgår som led i større events som for eksempel Assens Kulturdage, VIGØHIGO, Assens for fulde Sejl, historisk 1800-talsevent teater fokus på projekter, hvori der indgår teater, jf. de nye retningslinjer for børneteaterrefusion sang - fokus på projekter, hvori der indgår sang, jf. Assens SangKraftcenter Assens Kommune, 15 af 29

16 Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Retningslinjer tekst til hjemmeside Økonomisk oversigt kulturelle opgaver og aktiviteter 2014 Kultur- og Fritidspolitik - Assens Kommune Vision - Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget drøftede uddelingen af puljen De frie Kulturmidler i 2014, og besluttede at afsætte tid til en temadrøftelse af emnet /30715 Ansøgninger til de frie kulturmidler Direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning vedrørende tilskud til Skoleslam. Kultur- og Fritidsudvalget har de seneste år via de frie kulturmidler givet tilskud eller underskudsdækning til forskellige kulturelle aktiviteter for borgerne i Assens Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på sit møde den 6. marts 2014 at fastholde de retningslinjer og årstemaer for tildeling af tilskud / underskudsdækning fra de frie kulturmidler, som var gældende i Dermed fastholdes de frie kulturmidler som en pulje til kulturprojekter, der bidrager til at realisere målene i kultur- og fritidspolitikken. De to årstemaer kulturarv samt børn og unge har til formål at sikre særligt fokus på projekter, der tager udgangspunkt i kulturarven i Assens Kommune, og på projekter for, med og om børn og unge. 21) Skoleslam Den fynske poetry slam-forening PSFyn v/ Lasse Nyholm Jensen søger om støtte til arrangementet Skoleslam, der er en serie af heldagsworkshops for fynske skolers udskoling, hvor eleverne får en indføring i poetry slam, får assistance til skrivning af tekster, og til sidst deltager i en konkurrence klasserne imellem. Arrangementet afholdes Assens Kommune, 16 af 29

17 en hverdag i januar, februar eller marts 2015 i tidsrummet Den vindende klasse kvalificeres til deltagelse i skolemesterskab foråret Formålet er at opdyrke vækstlaget på Fyn ved at give børn og unge indblik i og indtryk af den mundtlige litteraturs muligheder. To skoler i Assens Kommune ønsker at deltage i arrangementet: Frøbjerg-Orte Friskole og Tommerup Efterskole. Arrangementet afholdes i samarbejde mellem PSFyn og de deltagende skoler. Budgettet for den del af arrangementet, der vedrører Assens Kommune, er på kr., hvoraf de kr. går til honorarer til undervisere og de kr. til transport. Huskunstnerordningen under Statens Kunstfond finansierer de 75 % af honorarerne, i alt kr. Der søges om tilskud på kr. fra de frie kulturmidler. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Finansiering via de frie kulturmidler. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Skoleslam - PSFyn - Ansøgning Kulturmidler Økonomisk oversigt kulturelle opgaver og aktiviteter 2014 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at give et tilskud på 4000 kr. til SkoleSlam /27920 Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe 2015 Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen og godkender budget og bevilling på kr. for Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibes besøg i Assens Havn i Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning vedrørende bevilling til besøg af Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe og supplerende arrangementer i forbindelse med Assens for fulde Sejl Fra bestyrelsen for foreningen Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe har borgmesteren modtaget et tilbud om, at skibene kan besøge Assens onsdag den 22. juli 2015, og en forespørgsel om, hvorvidt Assens Kommune er interesseret i at modtage besøg. Assens Kommune, 17 af 29

18 Assens havde i juli 2014, juli 2013 og juli 2012 besøg af Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe. I den forbindelse var en lang række af kommunens virksomheder og foreninger engagerede i planlægning og gennemførelse af lokale aktiviteter i tilknytning til arrangementet, under navnet Assens for fulde Sejl, i 2014 udvidet til Assens for fulde Sejl før og nu, i og med at arrangementet knyttedes sammen med en ny, historisk 1800-talsevent. Besøget tiltrak mange mennesker og var en stor attraktion for både turister og fastboende. Arrangementet fik en særdeles positiv evaluering både i 2012 og - ikke mindst - i 2013 og i 2014, hvor det fik skudsmålet om muligt endnu bedre end sidste år og blev rost for at støtte Fyn Rundt s egen karavane helt perfekt. Besøgstallet vurderes både i 2013 og 2014 at have ligget på omkring Der er knyttet en del betingelser til besøget: Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe beder om et bidrag på kr. fra hver af de byer, der besøges. Desuden er det værtsbyernes opgave at arrangere og finansiere morgenmad til skibenes besætninger. Derudover opstilles endnu en række vilkår for skibenes besøg, herunder fritagelse for havnepenge, fri strøm- og vandforsyning, telt, hvor aktiviteterne kan rykkes ind i tilfælde af dårligt vejr, og hvor den fælles morgenmad kan indtages, m.m., jf. det vedlagte brev. Endelig er det vigtigt for foreningen, at besøget fremstår som et kvalitetsarrangement i overensstemmelse med de værdier, skibene signalerer. Bemærkninger: Såfremt indstillingen godkendes, forventes det, at Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe / Assens for fulde Sejl atter i 2015 vil kunne bygges sammen med den historiske talsevent, i lighed med i Der er forslag fra borgmesteren om at sætte særligt fokus på Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Fra kulturpuljen for 2015 vil der være mulighed for hel eller delvis finansiering af besøget. Forventet budget vil være på ca kr., jf. det vedlagte overslag, der bygger på erfaringerne fra I forbindelse med budgettet bedes bemærket: I 2014 blev der bevilget kr. til besøget. Ved arrangementerne i 2012 og 2013 blev havnens pakhus anvendt i stedet for et telt. I 2014 var pakhuset optaget som lagerplads, hvorfor der måtte rejses et telt på Midtermolen. Teltet fungerede glimrende som en god mulighed for at slå sig ned på molen og nyde stemningen i længere tid. Det blev rost fra alle sider, så indstillingen er, at der under alle omstændigheder rejses telt igen i Der blev desuden i 2014 lejet ekstra borde og bænke til placering på Midtermolen. Disse foranstaltninger medførte en samlet merudgift på ca kr. i forhold til Assens Kommune, 18 af 29

19 I arrangementet i 2014 og i 2013 indgik ud over de i overslaget skitserede poster - fyrværkeri til kr., der var sponseret af diverse virksomheder på havnen. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Forespørgsel Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe Budget Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen og godkendte budget og bevilling på kr. for Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibes besøg i Assens Havn i Udvalget ser gerne at projektet indgår i den samlede brandingstrategi /24967 Køng Cykelmotion klager over afgørelse vedrørende lokaletilskud Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget behandler klage fra foreningen Køng Cykelmotion og afgiver indstilling til Byrådets beslutning. Beslutningstema: Køng Cykelmotion har fremsendt klage over Kultur- og Fritidsudvalgets afgørelse vedrørende lokaletilskud til leje af lokale i Glamsbjerg Fritidscenter. Køng Cykelmotion klager over afgørelse vedrørende lokaletilskud. Foreningen klager over den manglende udbetaling af tilskud for årene og beder Byrådet om at behandle klagen, med baggrund i: At Køng Cykelmotion ikke får tildelt det tilskud foreningen er berettiget til At afslaget er begrundet med, at der ikke udbetales tilskud bagud ved fejl At foreningen ikke er gjort opmærksom på de manglende tilskud, der skulle afregnes direkte til Glamsbjerg Fritidscenter og derfor heller ikke muligt at kontrollere i eget regnskab. De udestående timer er indberettet af Køng Cykelmotion til Assens Kommune som følger: 2011: 245 timer 2012: 483 timer 2013: 480 timer Endvidere er der i klagen fremført følgende: Assens Kommune, 19 af 29

20 På baggrund af det manglende tilskud står Køng Cykelmotion nu med en uoverskuelig husleje restance, som foreningen ikke har haft mulighed for at forudse eller agere på i tide, det føles ikke rimeligt og forkert. Beskrivelse af sagen: Køng Cykelmotion, som er en godkendt forening efter folkeoplysningsloven, har siden 1. juli 2011 lejet et lokale i Glamsbjerg Fritidscenter til spinning. Køng Cykelmotion og Glamsbjerg Fritidscenter underskrev en kontrakt på lejemålet, som tog sin begyndelse den 1. juli 2011 og er uopsigeligt fra udlejers side indtil 1. juli Fra lejers side er opsigelsesvarslet 3 måneder. Lejemålet omfatter et areal på 62,50 m2 samt 10 m2 gang og toilet. Udlejer har garanteret foreningen, at ingen andre tillades adgang til det lejede. Endvidere fremgår følgende af kontrakten: Lejen er fastsat ud fra de til enhver tid gældende kommunale takster for 10 timer pr. uge. Lejen pr. time reguleres i op- eller nedadgående retning med 3 måneders varsel til den første i måned ud fra de til en hver tid gældende tilskudssatser, idet medlemmernes egenbetaling er fastsat til 62,- kr. pr. time. Ved lejeaftalens indgåelse kan leje opgøres således: 10 timer x (kr.62,- + Assens Kommunes tilskud) = 3.400,- kr. pr. uge. Forbrugsafgifter er inkluderet i lejen. Køng Cykelmotion har anvendt lokalet i følgende antal timer: 245 timer i timer i timer i 2013 Glamsbjerg Fritidscenter har indberettet foreningens timetal sammen med timetal for de øvrige foreninger, der har benyttet hallen i perioden. Timerne er dermed indregnet i den tilskudsmodel, som er gældende for udbetaling af tilskud til hallerne. Da Glamsbjerg Fritidscenter imidlertid i henhold til tilskudsmodellen tildeles et årligt balancetilskud har timerne for Køng Cykelmotion ikke medført en forøgelse af det samlede tilskud til Glamsbjerg Fritidscenter. I efteråret 2013 blev det konstateret, at det ikke var korrekt, at timerne skulle indberettes til haltilskudsmodellen. Tilskudsmodellen er kun for aktiviteter på selve halgulvet og Køng Cykelmotion har ikke benyttet halgulvet, men derimod et særskilt lokale. Foreningens ansøgning blev behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 4. december Udvalget besluttede at anmode foreningen om at fremsende en ansøgning med en lejekontrakt, som var gældende fra 1. januar Samtidig anmodede udvalget om, at lejen skulle tage udgangspunkt i en markedsleje. Efterfølgende har foreningen fremsendt en lejekontrakt, hvor prisen er aftalt til 8.500,- kr. pr. md. Kontrakten er behandlet i Folkeoplysningsudvalget i begyndelsen af september måned. Folkeoplysningsudvalget har kun forholdt sig til spørgsmålet om tilskud for perioden fra januar 2014 og fremadrettet (fra det tidspunkt, hvor det blev konstateret, at indberetningen af timetal ikke var korrekt). Beregning af tilskud fra 1. januar 2014 foretages efter gældende principper for tilskud til øvrige lokaler. Tilskud beregnes med 70% af den faktiske lejeudgift, dog af maksimalt Assens Kommune, 20 af 29

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /8541 Børne- og Uddannelsesudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden /8541 Børne- og Uddannelsesudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september Drift...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. november 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. november 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/21082 Program for

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015 Baggrund for evalueringen 28. maj 2015 Sags id: 14/7087 Kontaktperson: Bodil Christensen E-mail: bochr@assens.dk

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Mødet afholdes i 10. klassecentrets mødelokale, Langbygårdsvej 8, 5620 Glamsbjerg. 1. Godkendelse af dagsorden...

Møde udenfor rådhuset, Mødet afholdes i 10. klassecentrets mødelokale, Langbygårdsvej 8, 5620 Glamsbjerg. 1. Godkendelse af dagsorden... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Tirsdag den 9. september 2014 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Mødet afholdes i 10. klassecentrets mødelokale, Langbygårdsvej 8, 5620 Glamsbjerg. Afbud Fraværende

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering. Maj 2012 NYT UDKAST TIL Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde 1 Initiativ Aktiviteter / indhold Evaluering Frivillighedsdatabase Markedsføring/ aktivitetskalender Database, hvor

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010

Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010 Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010 Dette notat skal give et overblik over de justeringer, der foreslås af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009, 2010 og overslagsårene 107 Underskriftsside 111

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling...

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 11. februar 2016 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Poul Poulsen er indtrådt som medlem af Handicaprådet i stedet for Malene Rye Andersen. Afbud fra Bodil Boesgaard

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 13/25960 Straks-puljen...1 3. 14/6866 Ø-LAG...3

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 13/25960 Straks-puljen...1 3. 14/6866 Ø-LAG...3 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 29. september 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/25960 Straks-puljen...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 16. februar 2017 Side: 1 Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina Oxfeldt

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Mogens Mulle Johansen, Tanja Møllegaard Løvgren, Henrik Mott Frandsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Mogens Mulle Johansen, Tanja Møllegaard Løvgren, Henrik Mott Frandsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Torsdag den 12. juni 2014 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud Fællesmøde BUU/KFU Mogens Mulle Johansen, Tanja Møllegaard Løvgren, Henrik Mott Frandsen Fraværende

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/7087 Evaluering af haltilskudsmodellen...1. 3. 15/1521 Garanti for lån til Ebberup Hallen...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/7087 Evaluering af haltilskudsmodellen...1. 3. 15/1521 Garanti for lån til Ebberup Hallen... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. februar 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Bemærkning Henrik Hansen forlod mødet efter behandling af punkt 7. Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 20. november 2007 Side: 2

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere