26. ÅRG December 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26. ÅRG December 2003"

Transkript

1 5 26. ÅRG December 2003 Her hjælper end ikke Waders F

2 Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt Oplag: ca. 550 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre klubber, annoncører, m.fl. Distribueres gennem Avispostkontoret. Sats og tryk: Riber Reklame, Faaborg. Forsidefoto: Broen efter afpilning! Foto.: Hans Mortensen Redaktør: Carl Johan Feddersen (ansvh.) Lindevej 15, 5600 Faaborg. Telefon : ( ) Bladudvalg: Bent Kruse, Saugstedlund 70, 5600 Faaborg, tlf fotoansvarlig Pia Fuglsang, ungdomsansvarlig Kildetoften 23, 5600 Faaborg, tlf Lillestrand, 5600 Faaborg, tlf Stiftet Medlem af Dansk Sejlunion. Havnefoged Lars Iversen tlf BESTYRELSE: Formand: Bo Bundgaard Lassen, Østerled 7, 5600 Faaborg, tlf Næstform.: Morten Rohde, Strandgårdsparken 178, 5600 Faaborg, tlf Kass: Hans Christiansen, Søtoften 28, 5600 Faaborg, tlf Henning Sørensen, P. U. Bruunsvej 40, 5600 Faaborg, tlf Jesper Milling Fiskervænget 12 Dyrborg 5600 Faaborg, tlf Johs. Snedker, Færgevej 10, 5600 Faaborg, tlf Susanne Hinz, Kirketoften 13, Diemæs, 5600 Faaborg, tlf Søren Dam, Askvej Odense SV, tlf Carl Johan Feddersen, Lindevej 15, 5600 Faaborg, tlf Kapsejladsudvalg: Søren Dam, Helle Rohde, Frank Vilhelmsen, Bo Bundgaard Lassen, Erling Nielsen, Niels Dam. Juniorafdelingen: Henning Sørensen, Jakob Frost, Morten Rohde, Helle Rohde, Leo Øster, Sam Beckett, Arne Sørensen, Ivan Andresen, Lars Westergaard, Henning Carlsen, Glenn Christoffersen, Jens Peter Ploug, Peder Bay. Sejlersk./Turudv.: Jesper Milling, Palle Rasmussen, Hans Jørgen Schmidt, Hans Ove Holmstrup, Vagn Egelund, H. C. Sørensen. Festudvalg: Susanne Hinz, Jytte Thomsen, Lisbeth Bundgaard Lassen, Lone Stokbro Ravn, Tove Frost. Hus-, bro- og plads: Johs. Snedker, Kaj Thomsen, Hans Peter Jørgensen, Finn Henriksen, John Pedersen, Hans Kruse Andersen, Leif Sædholm, Lars Frost, Ove Christoffersen. Svend Å. Rasmussen, Peer Nielsen Tur- og bøjer: Bent Kruse og Preben Johansson Klubmålere: Bo Bundgaard Lassen, Østerled 7, 5600 Faaborg, tlf , Frank Vilhelmsen, Kirkelundvej 43, 5250 Odense SV, tlf Mdl.-register: Hans Christiansen Søtoften 28, 5600 Faaborg, tlf Ind- og udmelding af klubben foretages skriftligt til Hans Christiansen 2 F

3 Foto.: Dorte Lang Standernedhaling Søndag den 26. Oktober 2003 Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde velkommen til standernedhaling, der skal lyde en speciel velkomst til vort æres medlem Palle Røssel. Vi afslutter i dag officielt sæson nr. 89 i Faaborg Sejlklubs historie, en sæson der igen i år har vist sig fra sin rigtige gode side med meget lange perioder med rigtigt godt sejler vejr. Sæsonen har igen i år været præget af stor aktivitet, med en stor bredde inden for de enkelte udvalg. Mange aktiviteterne er tilpasset så de passer til de enkelte udøvere hvad enten om man er nybegynder inden for optimistjolle, er en garvet jollesejler eller man har valgt at gå på sejlerskole. Andre aktiviteter som aftenkapsejlads for kølbåde vil i stor udstrækning ligne tidligere års aktivitet, hvilket til trods for af mange opleves som rigtigt godt i kraft af at det er gentagelsen man her søger nemlig i dette tilfælde at mødes på vandet og sejle kapsejlads. Det der under alle omstændigheder er vigtigt for den enkelte aktivitet, det er at dem som deltagere i den få en god oplevelse og dermed for noget igen for sit medlemskab af Faaborg Sejlklub. Jeg har et klart indtryk af at sæsonen er gået godt, der er en pæn tilslutning og opbakning stor set til alle aktiviteter. Vi har i en lang årrække hver år arrangeret et større stævne i starten af sommerferien, det har vi ikke gjort i år for det første fordi vi sidste år brugte mange kræfter på at arrangere og afvikle Folkebåds DM, men der er allerede på nuværende tidspunkt nogle som spørger til hvad skal vi arrangere til næste år?. Det er på nuværende tidspunkt ikke afgjort, men det er dejligt at der er en interesse, og det viser at det at mange af klubbens medlemmer samles om en fælles opgave, at vi i fællesskab får mange gode og sjove oplevelser sammen betyder noget her i Faaborg Sejlklub. Jeg har en klar overbevisning om at det er meget vigtigt for Faaborg Sejlklubs fundament at vi hvert år arrangere og afvikler et eller flere større stævner. Vi har i den forbindelse de sidste to år arrangeret et større jollestævne i starten af sæsonen, et stævne som går under navnet forårsklasikeren, et åbent stævne som har en meget pæn deltagelse fra 5 bådklasser, et stævne som vi tror på ligger på det rigtige tidspunkt. Her ud over er vi blevet spurt om vi er interesseret i afvikle Nordisk Mesterskab for Snipe, hvilket hvis eller at forhåndstilmeldingerne ser ud til at være tilfredsstillende kunne være et ganske godt aktiv for Faaborg Sejlklub også set i det lys at vi er kraftcenter inden for joller her på Fyn. I forbindelse med den årlige Generalforsamling blev det jo besluttet at vi skulle udskifte det eksisterende brodæk, da det ikke kan mere. Der er i den forbindelse gjort et stort stykke arbejde for at F

4 undersøge hvorledes og hvordan denne opgave bedst kunne løses. I den forbindelse har vi spurgt flere forskellige havnebyggere om b.la. materiale valg m.m. Vi blev her opmærksom på at det ikke var smart at lægge et nyt brodæk oven på nogle 20 år gamle pæle, men derimod lave en hel ny bro. Som det sikker er de fleste bekendt så har der i den forbindelse været indkaldt til en ekstraordinær Generalforsamling som blev afholdt den 1. oktober. Ikke færre en 79 af klubbens medlemmer mødte op og der var meget stor spørge løst. Der var flere forslag fremme til hvorledes investeringen som er i nærheden af kr excl. Moms skulle finaniseres. Jeg vil i den forbindelse gerne gentage hvad der blev besluttet. Det blev besluttet at bruge alle de penge der er i den fælles brofond. Her ud over vil Faaborg Sejlklub optage et rentefrit lån i DIF som afdrages over en 5 årige periode. Vi vil forsat alle indbetale det samme beløb til brofonden som vi har gjort i sidste år. En del af de penge som indbetales til brofonden vil gå til afvikling af det nye lån som optages i DIF. Der var en del spørgsmål som gik på de to brovinger for enden af broen, de er for smalle, hvilket den nye broprojekt også tager højde for. Der er lavet en løsning hvor bredden komme op på 1,2 meter. Den del af opgaven skal vi selv fremstille, men vi vil kunne holde omkostningerne inden for de ca. kr I forbindelse med den ekstra ordinære generalforsamling var der blandt de mange som var mødt frem en stor tilfredshed med det store stykke arbejde som er udført i bestyrelsen og i hus bro og plads udvalget. Den tilkendegivelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige mange tak for. Mange af klubbens medlemmer var i går lørdag i arbejdstøjet i forbindelse med fjernelse af det gamle brodække og underlaget som bar brodækket. Det er et godt stykke arbejde som er blevet udført. Det er flot at så mange møder op, det sparer for det første klubben for en del udgifter, men det er også en opgave som mange syntes er spændende at være med til at udføre. Et godt aktiv som igen viser at der er en stor vilje til at skabe nye værdier her i Faaborg Sejlklub, En anden stor sportslig aktivitet som er gennemført for 16 gang i træk var afviklingen af Tuco Cup den første lørdag i september. Der var i år en deltagelse på lige knap af både, hvilket er en lille tilbagegang i forhold til året før hvor vi var 77 deltagende både. Til trods for en lille tilbagegang på det samlede deltagere antal så var der stadig en fremgang at spore nemlig at der deltog hele 38 både fra Faaborg. Der har været gjort en meget stort stykke arbejde for at skaffe sponsor gaver for et samlet beløb i nærheden af kr , dette arbejde og opbakning fra vore mange trofaste støttere vil jeg gerne endnu engang sige rigtig mange tak for. Uden denne opbakning ville Tuco Cup ikke være det det er i dag. 70 deltagende både er er stort flot felt, vi håber på samme gode opbakning til næste år. Der har igen i år været stor og flittig aktivitet i vor ungdomsafdeling. Mange har sejlet siden i starten af marts måned og der sejles frem til ca. 1. december. Vi har haft flere sejlere med til DM og Nordisk Mesterskab for optimistjolle. Her blev Julie Bay meget flot placeret med en bronze medalje på sølv feltet, og Anders Kongsted blev nr. 6 i guld feltet og blev Nordisk Mester i hold sejlads. Michael og Rasmus fik en sølvmedalje ved DM i 405 jolle og blev nr. 9 ved Nordisk Mesterskab i 29 er. Max og Jannick vand en guldmedalje ved junior DM for Snipe. Her ud over har der været sejlere med til mange weekend stævner hvor der også har været flere flotte placeringer. Henning Sørensen og Bo Pedersen vandt bronze ved DM i Snipe senior. Kasper, Michael og Rasmus er af Dansk Sejlunion udtaget på ungdomslandsholdet i den komne sæson. Aftenkapsejlads har igen i år haft en pæn tilslutning af 30 både om onsdag og 6 både om tirsdagen. Flere kølbåde har deltaget i klasse DM er. En enkelt Folkebåd har været særdeles flittig og deltaget i ikke færre end 4 stævner i ind og udland. Det bedste resultat opnåede Stig Bundgaard og besætning ved Guldpokal i Åbenrå med en flot 4. plads. Der er igen år programsat 4 spise aftener den sidste fredag i november, januar, februar og marts måned. Der er herudover programsat en viseaften i februar måned næste år. Vi vil afslutte den officielle del af sæsonen med at skyde 3 skud fra kanonen. Palle Røssel og jeg vil i fællesskab stryge standeren.

5

6 Årsprogram for det 90. År 2004 Faaborg Sejlklub blev stiftet den 24. Januar Det er den 24. januar år siden at Faaborg Sejlklub blev stiftet. I den forbindelse har vi i bestyrelsen drøftet, hvorledes dette skal fejres. Vi har besluttet ikke at afholde en reception den 24. Januar 2004, dette venter til Faaborg Sejlklub i 2014 kan fejre sit 100 år jubilæum. Vi har vedtaget at lave et 90 års program, som på nuværende tidspunkt ser således ud. 24. januar årsdagen markeres med at det store flag sættes på flagmast. 1. maj 2004 kl Standerhejsning herunder officiel indvielse af Faaborg Sejlklubs nye bro. Herefter er Faaborg Sejlklub vært ved 90 års fødselsdag frokost for klubbens medlemmer med festlige indslag. 18. til 20. juni 2004 Faaborg Sejlklub er vært ved Forårsklassikeren med deltagelse af følgende joller: Hobie 405, Snipe, 29 er, Pirat. Ok, Laser, Europa. 9. til 11. Juli 2004 Faaborg Sejlklub er vært ved Nordisk Mesterskab for Snipe. 4. september 2004 Faaborg Sejlklub er vært ved TUCO CUP Bestyrelsen november En særlig tak til følgende Firmaer, der i særlig grad har støttet Klubmesterskabet for Joller Sparekassen Faaborg BG Bank Jyske Bank Winner Optimist Båd & Motor Danske Bank In-Side REMA-1000 Husk Køb Julegaven hos Erling klubstandere klubmærker klubstøjer Kom til fællesspisning Skriv i kallenderen Fredag den 30 Januar 2004 Fredag den 27 Februar 2004 Fredag den 30 Marts 2004

7

8 AFRIGGERFESTEN 2003 Afriggerfesten blev holdt den 1. november i klubhuset hvor festudvalget havde dækket flot op til de ca. 50 deltagere, som fik en rigtig god aften ud af det. Det var næsten synd for dem der ikke var med. Der var en god stemning lige fra starten, og efter en masse god mad og vin var stemningen helt i top. Foto.: H. P. Jørgensen Pigesejlerne underholdt med flerstemmig sang (sopran, bas og alt derimellem ) med udgangspunkt i de mange dramaer i tirsdagenes søslag på havet mellem Bjernekrogen og Røde Kro. Pigerne var fuldt rigget til i sømæssig emballering med redningsveste, søstøvler, sydvest og medaljer for lang og tro tjeneste. De blev fortræffeligt akkompagneret af Jørgens fyldige 1 mands kvartet (rumsterstang med truthorn, tromme, g-streng og bækkenløsning), og der var ikke et øje tørt efter den rørende beretning om Gække og Spække og Sol letten til Vej en og alle de andre. Foto.: H. P. Jørgensen En veloplagt formand forestod præmieuddelingen, med mange muntre og manende bemærkning til vinderne i sæsonens aftenkapsejladser. Bo fortalte at han i forsæsonen fik et specialkursus i folkebådssejlads af brormand Stig, det var åbenbart meget effektivt, for Bo endte som nr.1 og Stig som nr. 2. Onde tunger mener dog, at det er båden som er specielt god, da den også vandt damekapsejladsen. Der var amerikansk lotteri med flotte præmier i så stort et antal, at mange fik færten af, at der næsten var flere præmier end lodder. Købelysten var følgelig nærmest som hvis der havde været udsalg i banken, og der var hård kamp om at bemægtige sig så mange lodder som muligt, så mange brændte inde med de slanter de gerne ville have investeret. Præmierne var som sagt mange og flotte, og der kom mange muntre bemærkninger om gevinsterne og vinderne, og der fulgte en livlig basar med at bytte. Et let frokostanker uden snor blev f.eks. erhvervet for 2 pilsnere. En kendt jolleskipper vandt et anker, som Ø-færgen kunne være tjent med, så han må nok male en ny vandlinie et par tommer højere oppe. Efter præmieuddelingen var der levende musik for fuld skrue, og der blev lavet utallige 360 graders vendinger i takt til de håndfaste rytmer. Gulvet var godt fyldt op, med diverse små kollisioner til følge, men der var ingen protestflag at se, hvilket også ville være helt uberettiget efter en så fornøjelig aften. BALOO

9

10 Slut Resultat Onsdag løb 1 Bådtype Skipper 1 D 927 Folkebåd Bo Bundgaard 2 D 1099 Folkebåd Stig Bundgaard 3 D 762 Folkebåd Henning Sørensen 4 D 627 Folkebåd Glenn Christoffersen 5 D 763 Folkebåd Søren Nielsen 6 D 970 Folkebåd Erik M. Andersen 7 D 1039 Folkebåd Morten Rohde 8 D 854 Folkebåd Lars Westergaard 9 D 628 Folkebåd Anders Rehde 10 D 809 Folkebåd Lars Frost løb 2 Bådtype Skipper 1 D 162 H-båd Flemming Hansen 2 D 229 Spækhugger Lars Nielsen 3 D 499 Spækhugger Søren Vester 4 D 75 H-båd Lars Nielsen løb 3 Bådtype Skipper 1 D 946 Scampi Birger Errboe 2 D 335 L 23 Ole Hinz 3 D 17 Commander Jørgen Bergmann 4 D 87 Drabant Nils Christensen løb 4 Bådtype Skipper 1 D 756 Fenix Jørgen Rasmussen 2 D 27 Maxi 777 Børge K. Pedersen 3 D 200 Odin Klub båd løb 5 Bådtype Skipper 1 D 11 Impala 36 H.P. Jørgensen 2 D 66 Omega 42 Carsten Lauritzen 3 D 481 Dehler 34 H.C. Hansen 4 D 35 Bianca 320 Kurt Rosenkjær løb 6 Bådtype Skipper 1 D 100 Impala 31 Jonas/Jakob 2 D 56 BB 10m Jan/Henrik 3 D 129 Scan-kap 99 Bo Andersen 4 D 48 BB 10m Søren Snedker 5 D 20 Solus Alta Erik Kruse Andersen mit Næstsidste nr af halv-vind Næste nr. af halv-vind udkommer i Februar Stof til dette blad skal være redaktionen i hænde senest 18 Januar 2004 Jeg har til den kommende generalforsamling stået for halv-vind i to år, i samme periode har jeg lavet en hjemmeside til Faaborg sejlklub, samtidig er jeg blevet to år ældre og har nået de 62 år. Min kone og jeg er i år 2004 begge på Efterløn, det betyder en frihed til at gøre ting vi ikke tidligere i vort liv har haft mulighed for, vi kan sejle i flere måneder, eller tage til udlandet i den sure tid, eller tage en tur ud i det blå lige når det passer os, det har vi glædet os meget til. Så længe vi har lyst, kræfter og helbredet til at udforske vor planet, eller måske bare vore nabolande, så vil vi gøre det Derfor skal der nye og friske kræfter til at lave vort hæderkronede blad. Derfor hjælp os med at finde en afløser, Det er ikke så svært blot man har en computer og lidt gå på mod. Det har været gode år, som jeg vil tænke til bage på med glæde. Jeg har mødt mange dejlige mennesker og en velvillighed man skal lede længe efter. Stoffet kom næsten af sig selv, og det var ofte mere et spørgsmål om at beskære end at skaffe stof til blad og web. Jeg håber at alle kan forstå min begrundelse for at stoppe som boss for blad og web, men min tid er kort! og skal udnyttes bedst muligt. Jeg sender en varm tak til alle der har støttet mig i de 2 gode år God vind fremover. Carl Johan Feddersen

11 "Sejlads for begyndere" Efter mange år på vandet som roer ind og ud blandt onsdagens kapsejlere, har vi nu fået mod på at prøve elementet på en anden måde. Som tidligere søspejder for mange år siden mindes jeg en fornemmelse af noget lydløst og en god fornemmelse for sejlads, så vi besluttede at det skulle afprøves. Vel vidende at det ville kræve en del forbedredelse, var det dog alligevel ikke lige sådan at blive skibsejer. Der blev læst mange bådblade og gået mange kilometer "kaj-fræs" for at få indsigt i de forskellige skibstyper, motorer, mast- og sejlføring mv. Vinteren blev brugt på et Navigationskursus, som meget inspirende blev formidlet af Jørgen Oskar - og her var bestemt meget nyt at lære. Dog vil jeg tro at stoffet bliver mere spiseligt, hvis man har kendskab til praktisk sejlads inden man kaster sig ud i navigationens svære kunst med kort og kompas. Det blev sommer igen, og vi kunne endelig starte på den nok så væsenlige "praktisk sejlads". Vi har været så heldige at opleve to meget kompetente instruktører, og dermed to indgangsvinkler til sejlerlivet. Vi startede sæsonen hos Hans Ove som har meget erfaring som tursejler. Hans Ove skulle dog på en længere tur til Sverige i sit otium, og dette var grunden til at vi lærte Anett og hendes kapsejlads erfaring at kende. Vi har på den måde været så heldige at få en bred indsigt og en masse viden, som vi nu skal prøve af i praksis. Der var mange nye udtryk som skulle huskes og manøvrer som skulle indlæres, men heldigvis har de begge vist sig som meget tålmodige instruktør der gerne gentog øvelserne mange gange. Den praktiske skole har givet os mange gode ture - ikke mindst natsejladsen i Svendborg sund med Hans Ove var en spændende oplevelse, som har givet os mod på at prøve kunsten efter senere. Nu kom noget af vinterens teori på plads!!! Nå, det var sådan han mente. Sejlerskolens instruktører har endvidere beredvilligt og meget tålmodigt hørt på al vores tvivl og overvejelser omkring anskaffelse af vores første sejlskib. Alle disse hyggelige samtaler på skole-båden når det var "blikvand" har medvirket til et fornuftigt beslutningsgrundlag for vores anskaffelse. Den praktiske del af sejlerskolen har givet os netop lige den portion selvtillid og fortrolighed med sejlføring, som har givet os mod til at købe en Thurø 33 som vores første sejlskib. Vi har nået mange gode ture i øhavet gennem sen-sommeren inden damen skulle på land. Den største udfordring har nok været havnemanøvrer for motor, men håndtering af skibet for sejl er gået fint - dog har vi selvfølgelig stadig meget at lære som sejlere. Sammenfattende føler vi, at især sejlerskolen har givet os forudsætningerne og modet til at kaste os ud i en tur-sejler fra starten. Igennem vores første korte sæson som sejlere er der da selvfølgelig også opstået vanskelige situationer, og i den forbindelse har vi ofte tænkt på hvordan denne første sejlersæson var forløbet uden de mange timer på skolebænken og i klubbens skolebåde - vi dvæler ikke længe ved tanken. Hanne & Allan FRIGG

12 TUCO Cup 2003 var i alle henseender en succes. Arrangementet var velforberedt og det allermeste klappede. Vejret var det flotteste sensommervejr man kunne tænke sig. Vinden var frisk fra sydøst, perfekt til en styrbords bane rundt om øerne Bjørnø, Avernakø og Lyø, altså en 24 sømil bane uden noget udlagt mærke. De første både blev som sædvanligt sendt af sted klokken 10, de startede alle smukt og præsis til tiden, og sådan gik det slag i slag hele resten af formiddagen, hvor stort set alle startede præsis. Det viste sig at være en næsten perfekt kryds - startlinie. Efterføl-gende på video sås det, at bestemt ikke alle fik halet helt hjem på begge sejlene da de passerede linien, men det fik de selvfølgelig ordnet ret derefter. Sidste båd startede klokken Det blev en forholdsvis hurtig tur i den friske vind, allerede omkring 14 - tiden kunne de første både ses nærme sig, det var tilsyneladende udelukkende Folkebåde men iblandt var dog en enkelt Starbåd, og første båd passerede mållinien klokken I løbet af ca. 1½ time var alle bådene kommet i mål. Der var megen virak omkring sejlklubben i tiden op til præmieoverrækkelsen i det flotte vejr, mange hyggede sig med en kølende fadøl og snakken gik lystig, de mange oplevelser fra den gode sejltur blev vendt - og somme tider drejet en smule! Der blev hurtig styr på placeringerne i de tre grupper sejladsen bestod af, og præmieoverrækkelsen kunne tage sin begyndelse. Den var fornøjelig, især lodtrækningen om de overordentlige flotte sponsorater. Dagen sluttede med fællesspisning i klubhuset, slagteren havde leveret lækker skinke, salat og flødekartofler ca.60personer deltog og havde en festlig og hyggelig aften. Placeringerne: Gruppe 1. sømiltid over Lars Brædstrup Folkebåd D Stig Bundgaard Folkebåd D Bo Bundgaard Folkebåd D 927 Gruppe 2. sømiltid Carsten Lauritzen Omega 42 D Niels Liisberg Omega 42 D Bo Andersen Scan-kap D 129 Gruppe 3. sømiltid under Torben Nielsen GB 1000 D Jørgen Sunke Ylva D Jens Mohr Ernst Banner 28 D 15 De sponsorerede lodtrækningspræmier: Owatrol produkter Søren Vester Owatrol produkter Jacob Bang Fritidsjakke Anger Nielsen Bundmaling Per Slengerik Rustfri septiktank Jørgen Heidemark Fleece trøjer Anders Lauersen Sejlersko Lars Westergaard Varmtvandsbeholder Andrew Barret Bådalarm Jørgen Sunke Tovværk Torben Nielsen Gavekort Lars Carlsen Gummibåd Ole Hinz Bådinstrumenter Bo Bundgaard Sejlerferie en uge Glenn Christoffersen Mercedes i 14 dage Jonas Pedersen Tak til sponsorerne: Billums Malerudsalg - Viking Rubber Co. Herman Godthardt A/s- Hentec Aps Poly Ropes - Harken Volvo Penta Norden - Dansea Marine Høj Jensen Sails - Båd & Motor Olympic A/S- Tuco Yacht Værft P. Christensen biler A/S YIT A/S Kerteminde Tryk Jeantex Piel Danmark Nørgaard Mikkelsen Albani Naturgas Fyn International Columbus Marine Fyens Stiftstidende.

13 Historien om klubbens Æres stander Redaktøren efterlyser i sidste nummer af halv-vind historien om klubbens Æres stander. Alle virksomheder, der arbejder med høj kvalitet ved, at det er kundernes og medarbejdernes tilfredshed, der er med til at gøre en forskel. Sådan har det altid været også i FSK, hvor arrangementerne - kapsejlads, sejlerskole o.a. ikke alene skal gennemføres med høj kvalitet, men også hvor medlemmerne, der deltager, skal opleve godt planlagte og gennemførte arrangementer. Dette kræver stor opbakning fra medlemmerne, hvor mange gør en stor indsats for, at tilfredsheden blandt deltagerne og tilrettelæggerne bliver så høj som mulig. I FSK er der mange, der gør en stor indsats i forbindelse med gennemførelse af arrangementer o. lign., men der er i årets løb altid en (eller et team, besætning eller lign.), der gør en helt ekstraordinær indsats eller opnår et helt ekstraordinært resultat. I erkendelse af, at ekstraordinært engagement kræver belønning, at klubbens liv bliver rigere med ritualer mv, besluttede FSK s daværende bestyrelse den 8. november 1979 at indstifte en ny hædersbevisning - Årets FSK er. Hæderen skulle tildeles det medlem, der i årets løb havde gjort en ekstraordinær indsats organisatorisk eller idrætsligt. Igennem årene er hæderen tildelt enkeltpersoner, besætninger eller som sidste år et arbejdshold. Det var ikke en person, som bestyrelsen skulle pege på. Det var en person, som udvalgsmedlemmerne kunne pege på, og hvis der var flere personer, blev der afholdt skriftlig afstemning ved årets Slavefest. Afstemningens resultat blev holdt hemmelig indtil generalforsamlingen, hvor personen blev hædret og hvor Æresstanderen blev overrakt med ret til at føre denne i den kommende sæson. I klubhuset er ophængt en Æresplakette, hvor navnene på Årets FSK ere gennem tiderne er indgraveret. Beslutningen om at indføre en Æres stander blev taget af den daværende bestyrelse den 10. januar Palle

14 Kapsejlads for 50 år siden Faaborg af Jørgen Johansen skeer med, dem var vi ovre i Aksel I. C. O s Folkebåd Mette og låne. Aksel havde i øvrigt lige fået bygget Mette hos Lille Børge og Jørgen Dyreborg. Vi fik gjort bakstørn i en pøs havnevand, det var ikke særlig lækkert, da kloakudløbet var lige ved siden af, men der var ingen, der opdagede det, vi gik så til køjs. Der var larm hele natten af dem, der kom hjem fra byen, de havde vist fået lidt Prikpilsner, som jubilæumspilsneren var blevet døbt, for de faldt ombord, vi lå inderst, og de overlevede alle den aften, og der er stadig en tilbage som aktivt medlem i FSK i dag, det er Bent Munk Johansen, Bent og hans bror Kaj var med Bent Brændeholm i 22 m2 spidsgatteren Trold. I sommer er det 50 år siden vi var en hel del Faaborg-sejlere som var til hovedkapsejlads i Svendborg, jeg husker ikke, hvor mange vi var. Turen startede altid lørdag eftermiddag, da vi alle arbejdede lørdag formiddag, en arbejdsuge var jo på 48 timer. Vi mødte ved sejlklubbens bro, hvor vi først skulle have fat i en jolle, så vi kunne ro ud til båden, som dengang lå for sin moring i Lillestrand, dengang var der ingen lystbådehavn eller sådan en god sejlklubsbro, som vi har i dag, det var noget mere primitivt. Turen, jeg var med på, var med Lishard, det var en 22 m2 spidsgatter, som var ejet af Kaj karetmager, det er Kaj Andersen, som i dag bor i Falsled, og så var Roward Ernst med som gast. Vi kom godt fra Faaborg, det var en lang tur, der var ikke for meget vind, det tegnede til at blive en god tur. Kaj havde ikke fået det hele ombord, men det mest nødvendige for at sejle kapsejlads, så vi ankom til Svendborg havn til den træbro, som stadig er ud for Toldboden. Om aftenen var der fest i gaden, men ingen af dem jeg var sammen med havde råd til det store udsving. Kaj karetmager havde fået en skål rabarbergrød med og vi fik fat i en flaske mælk og så delte vi den, dvs. vi havde ingen tallerkner eller fra v. Kaj karetmager Kaj dimse Kaj Munk Bent Munk Bent Brændholm i 22m2 Trold På det tidspunkt havde sømandsskolen i Svendborg et øvelsesskib ved navn Arken, og der slog de glas på en stor klokke, det var en værre larm hver halve time. Arken lå i et par duce de alber lige ud for broen, hvor vi var fortøjet. Det blev søndag, og vi skulle ud på Lunkebugten til start, det var drøjt at komme derud med meget lidt luft og strømmen imod men det var højt solskin, vi fik startet og nåede en omgang rundt, så var det midt på eftermiddagen og kapsejladsen blev skudt af og da vi nåede tilbage til Svendborg var det aften, der var nogle, der havde fundet ud af tage toget til Faaborg for at hente en fiskerbåd, så vi kunne (Fortsættes på side 17)

15 Foto:Fam. Sund Tæppehuset Støt vore annoncører og sponsorer - de støtter os! F

16

17 (Fortsat fra side 14) blive slæbt hjem til Faaborg. Vi skulle bare begynde at sejle hjemad, der kom også lidt aften luft, så vi kunne nå Lehnskov, så var det absolut havblik. Lisard havde dengang en spiler syet af en kasseret faldskærm fra nedkastningerne under krigen, skøderne var af silke eller sådan noget, men det hele hang tungt ned om riggen, så spileren blev bjerget, og så begyndte jeg at ro med spilerstagen, andet havde vi ikke, bundbrædderne var for korte, og det gik m-eg-e-t langsomt mod Rødlok og Svelmø. Det var en flot klar nat, vi havde ikke noget at drikke, ingen vand, ingen øl, kun en rød sodavand fra Sankt Olufs Kilde, og den var der ingen, der ville drikke, den skulle gemmes til det alleryderste, sagde Roward, eller til en af os fik didilipip for det ville vi nok få, om ikke andet, så når vi drak den røde limonade. Nå, vi roede videre, der var kun en, der dengang havde påhængsmotor, det var honningkagebager Gotvald i hans 26m2 spidsgatter Halali, og han sejlede i en stor bue uden om os, han skulle ikke have alle os på slæb, så var der Brønner fra Fiona, han havde en stor maghoni motorbåd, som hed Duzz, han havde haft sine to femmeter både med, det var Harry og Peter Bonde, som sejlede hver sin med gaster fra Fiona, de kom på slæb op gennem Højesteneløbet, vi forstod ikke, hvad de skulle den vej efter, så vi fortsatte med at padle vestpå, og hen på morgenen kom der så en båd, det var lods Hansen fra Dyreborg, og det viste sig, at det var Holger I.C.O. Jensen, der var rejst til Faaborg for at få fat på en fiskerbåd, Der kunne slæbe os. Holger var glad for en øl, så han var inde på Heimdal, og der sad lods Hansen og han havde øvet sig hele eftermiddagen, så det kunne han sagtens klare. Lodsbåden fra Dyreborg lå i havnen lige over for Heimdal med motoren i gang, det var den altid, når han var i byen, det var en glødehovedmotor, så var den lå klar, når han kom tilbage fra værtshus, og skulle hjem.. Lodsen og Holger kom omsider afsted fra Heimdal, men i stjernehimlen løb de på grund ved Gryderne, så det var først hen i dagningen, de kom frem, de nåede os mellem Rødlok og Svelmø, og der var stor tumult med at Roward Ernst i tidens sejlerdress sammen med Elvira Glasdam 1952 få samlet bådene sammen, lods Hansen og Holger var ikke kommet sig helt fra forrige dags strabadser på Heimdal, men næsten alle kom på slæb. Lods Hansen skulle have et beløb for slæbet, Kaj og Roward havde ingen penge og jeg havde heller ikke, jeg var lærling til 22 kr. om ugen for 48 timers arbejde, men så var heldet med os, ved solopgang kom der en svag, god vind, så vi nåede Faaborg kl. fem, det var ikke meget senere end de både, der var på slæb. Det var en hård mandag, jeg begyndte på arbejde kl. 6.30, den røde sodavand havde overlevet denne tur, det gjorde vi andre også.. Da vi kom til Faaborg om morgenen lå Brønners motorbåd og de to fem-metere for deres moringer ud for villa Niben, så Brønner havde slæbt dem hele vejen uden om øerne, det var nok for ikke at få alle Faaborgbådene på slæb efter sig. VVS & BLIK BROBYVÆRK & RYSLINGE Aut. VVS installatør John Hansen TLF & Gas- & oliefyrsservice Kaj Thomsen

18 fra Hus,- bro,- og pladsudvalget Bådoptagningen d kl. 7.oo foregik næsten som vanligt. Dog havde undertegnede sammen med Leif måske været for imødekommende overfor de mange, der havde tilmeldt sig. Jeg havde ikke taget tilstrækkeligt højde for bådenes stadig større størrelse, hvilket betød en del omrokering på bådene og pladserne. Der gik en tid med det, og derfor blev det sent (ca.17.00) inden de 3 sidste i udvalget kunne sige "tak for en god indsats" til vognmand Lars Nielsen.Vi bør måske næste gang overveje, om ikke enkelte af bådejerne-udenfor udvalget- skal tilsiges at hjælpe sidst på dagen? TAK til udvalgets medlemmer og en stor hånd til alle bådejerne, der havde sørget for velsmurte stativer og også enkelte nye metal-stativer. Jeg håber, der er plads nok til de forskellige vinteraktiviteter: Plads udfor værkstedets dør, udfor gummibåden og ned mellem bådene til slæbestedet,samt en linie mellem klubhusets vesthjørne og flagmasten.(enkelte master ophænges under tagudhænget) Fjernelse af FSK-broen d kl.9.00 skete med overraskende grundighed og hurtighed. Omkring 40 klubmedlemmer mødte Broens stræk og jokkere blev savet med motorsave, og vi var glade for,at vi ikke havde solgt "Vor mor". Den var stærk og stabil til dette tunge arbejde.det bedste træ er gemt, så vi muligvis selv kan lave en breddere og højere Fotto.: Hans Morten- brovinge, når den nye FSK-bro er færdig. Vi satser på, at vi forhøjer den nye bro med ca. 20 cm. Hermed sparer vi udgiften til at forhøje el-standerne.udvalget har,igen for at spare penge, tilbudt at stå for genetablering af el, og sammen med Morten Ravn vil der blive trukket så tykke kabler, at også brovingerne skulle kunne have 220 volt.det er muligt at vi er nødt til at genbruge vandslange-holderne. Havneentrepenør Peer Skytte Jørgensen fra Svendborg har lovet bestyrelsen, at han begynder arbejdet lige efter 1 jan Med havnefoged Lasse Olsen og vognmand Lars Nielsen er aftalt, at bådene sættes i vandet lørdag d fra kl 7.00.Jeg håber,at hele broprojektet da er på plads. Fotto.: Hans Morten- op med forskelligt værktøj og flere trailere.ved hjælp af store koben blev brodækket brækket op, og kvinder,mænd sågar handikappede hjalp med at bære træ ind til de ventende påhængsvogne. Hans og Bent fotograferede, mens køkkenet dannede ramme om mange damers storslåendes indsats: ÆGGEKAGEN. Luftslanger om broen er der ikke i år brug for; men da vores brofond nu er tømt, må vi passe på vore agterpæle så længe som muligt. En træpæl koster kr, mens en pæl af borerør(metal) koster kr.udvalget mødes derfor d kl.9.00 til udlægning af luftslanger om agterpælene.derved er der måske også mulighed for at holde arbejdsområdet ved broen åbent i tilfælde af isvinter.

19 Ang. afstand mellem broens pæle. Jeg selv og enkelte i udvalget har foreslået,at den nye bro blev uden pæleender til at fortøje ved,og vi ville have monteret fortøjningsbøjler, som vi let kunne flytte,afhængig af bådenes tykkelser. Dette ønske er ikke efterkommet, og vores nye bro bilver magen til den gamle. Fotto.: Hans Morten- Dette betyder, at vi stadig vil se enkelte både, der breder sig over 2 "pladser" på broen.vi vil heller ikke have frie hænder, når vi skal udskifte agterpælene, og måske vil ændre på flere af pladsbredderne.jeg medgiver,at det er nemmere at fortøje til en pæl, end at ligge på maven for at nå en bøjle. Med sejlerhilsen Johannes. Hvad koster en bådplads ved FSK-broen? Jeg har plads til en 25 fods båd, og for året 2003 har jeg betalt følgende: Kontingent senior Søsætning Plads ved broen (sommerplads =1100 inkl.. moms +brofond = (480 + moms)) Kontingent senior (ægtefælle = ½pris) Optagning Plads på land Mast i hus i alt år kr Til sammenligning har jeg forhørt mig hos Faaborgs havnefoged: Priserne varierer fra til , hvor søsætning og optagning samt plads på land og i skur er incl. Kunne et flertal på generalforsamlingen 2004 mon vedtage at øge indbetalingen til brofonden pr bådejer med pr år --i en årrække? Venligst Johannes Snedker. Velkommen til nye medlemmer Frans Lund, V. Åby; Maja Castor Andersen, V. Åby; Agnethe Lund, V. Åby; Johannes Pedersen, Faaborg; Maja Uller, Millinge; Rasmus T. Jensen, Faaborg; Nicolai T. Jensen, Faaborg; Asta Ploug, V. Åby; Andrew Barret, Fjellebroen; Gorm Ellegaard Andersen, Odense SØ; Celine Carlsen, Håstrup; Claudia Carlsen, Håstrup; Camilla Carlsen, Håstrup; Ivan Th. Nielsen, Odense SØ; Mogens Vestergaard, Odense SØ. Hans Christiansen

20 I andet forsøg lykkedes det at få afviklet årets klubmesterskaber for joller. Det foregik den september. Om lørdagen var vinden rigelig frisk, og derfor blev C-optimisternes dyst udsat til om søndagen. Skipper Sam og besætning samt hjælpe-både sørgede for ro og orden på banen, og de 18 starter kørte som perler på en snor. Trods de relativt få joller i hver klasse, herskede der spænding blandt både sejlere og tilskuere, før de endelige resultater forelå. Der blev kæmpet til stregen. Det var naturligvis ærgerligt, at C-rækken ikke deltog ved præmie-overrækkelsen om lørdagen, men det forlyder, at søndagen forløb på bedste vis. Læs Peder Bay s beretning andetsteds Resultater kan studeres på omstående sider UNGDOM Der kan ikke mange gange nok, siges tak til de sponsorer der venligt og velvilligt donerede et væld af flotte præmier. At klubmesterskabet ikke kunne afvikles som planlagt stod hurtigt klart. Det blæste m/s med udsigt til mere i løbet af dagen. Men specielt for de nye optimistsejlere blev det noget af en prøvelse, da vi heller ikke kunne sejle den efterfølgende lørdag, hvor mesterskabet blev afviklet for de øvrige klasser. Vi måtte igennem endnu en udsættelse! Men alle var friske og gav tilsagn om at møde en 3. gang for at få en hyggelig dag på vandet og ikke mindst styr på ranglisten. 7 motiverede og forventningsfulde sejlere tog på vandet i let til jævn vind, hvilket var perfekte forhold til afvikling af sejladserne på den lille trekantbane lige udenfor stenmolen. Efter de første sejladser tegnede sig hurtigt et billede, der Klubmesterskab Ungdom lignede det endelige resultat. Christian var næsten suveræn i føring under alle sejladserne, men det skal jo også lige nævnes, at han allerede har sejlet en sæson før, og det kan vel være en vis trøst for konkurrenterne. Laust havde dog så store forventninger til sin egen præstation, at han valgte at trodse tilråb fra sin mor og sågar fra stævnelederen og gå i havn, da det viste sig, at en 1. plads ikke længere var indenfor rækkevidde. Vi afbrød stævnet midlertidigt og stævnelederen måtte i havn for at snakke med Laust. Han kom igen på vandet, gennemførte de sidste sejladser, og det blev alligevel til en flot placering. Andre var mindre ambitiøse, og stolte over at komme banen rundt uden uheld. Traditionen tro skal årets nye talent udråbes. Denne titel tilfalder typisk vinderen af C-mesterskabet. Men i år måtte vi gøre en undtagelse, idet Christian som nævnt ikke var ny. Derfor er Celine, der blev nummer 2, kåret som årets nye talent. Men ingen af de ovennævnte skal vide sig sikre. Løbet var tæt, Claudia, Agnete, Asta og Maja var lige i hælene og der er jo et klubmesterskab igen til næste år. Peder Baj Vintertræning Der har været god gang i jollesejladsen hele efteråret og frem til ca. 1. december sejlere er mødt op hver søndag i alt slags vejr for at udfordre fjorden. Og hinanden. Det hele foregår under kyndig ledelse og observation af træner-duoen Sørensen/Rohde. Det er ikke kun de meget ambitiøse unge der har deltaget, men også gamle rotter og andre entusiaster der skal mærke suset, og holde træningen ved lige. Træningen forventes genoptaget omkring 1. februar.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2007-2008. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne.

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Knarr sommerstævne 2011, Rørvig Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Mandag aften var RØS vært ved velkomst middagen i deres dejlige nye klubhus. I høj

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

29. Årg. APRIL - MAJ 2006

29. Årg. APRIL - MAJ 2006 2 29. Årg. APRIL - MAJ 2006 Kasper på vej mod OL... F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015 www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme Ove Thode Sørensen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter Hermed en færdig redigeret resultatliste Af: Benny Lykke Så er tiden kommet til at det Danske Mesterskab for senior skal løbe af stablen, skytter

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d.15.5.2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 12.maj Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Anne Skjerning, Carl-Erik Carlsen, Svend Smedegaard, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Renskrevet og redigeret af: Benny Lykke Så var dagen kommet hvor DDS Østjyllands, Dobbelte Geværterrænskydning skulle løbe

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 19.2.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 17.2.2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 Deltagere :Henrik Frederiksen, Knud Erik Feldt, Anne Skjerning, Ole Harby, Ole Søndermølle, Jens Troense, Carl

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Sommerlejr og klubmesterskab 2013

Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Lørdag d. 14. september mødtes 15 ungdomssejlere samt trænere i sejlklubben med tunge tasker og store madpakker, klar til den årlige sommerlejr der i år var kombineret

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

December 2014 15. Årgang Nr. 2

December 2014 15. Årgang Nr. 2 December 2014 15. Årgang Nr. 2 Formanden har ordet Så er endnu en sommer gået med en masse aktiviteter. Vi har netop sejlet julemanden til Dyreborg i frisk vind. Nok lidt for frisk, men det gik, og det

Læs mere

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM 5 27. Årg. December - Januar 2004/2005 Ungdoms DM F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

JOLLESEJLERE PÅ GULDBORGSUND 1960-1970

JOLLESEJLERE PÅ GULDBORGSUND 1960-1970 JOLLESEJLERE PÅ GULDBORGSUND 1960-1970 FOTOGRAFERET AF TORBEN CLASEN Sejlforeningen Vikingens ungdomsafdeling TEKST: TORBEN CLASEN OG NIELS THAL JENSEN. GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: GERT WIIK FOTOS: TORBEN

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Åbent Stævne Næstrup Pokal NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016.

Åbent Stævne Næstrup Pokal NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016. Åbent Stævne Næstrup Pokal 2016. NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016. Hermed følger en foreløbigt status og referat af aktiviteter

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Nye kupgraduerede i klubben

Nye kupgraduerede i klubben Årgang 40 nr. 4 April / Maj 2015 Nyhedsbrev Månedens citat: Nye kupgraduerede i klubben It s not about Being the best It s about Being better Than you were yesterday På billedet ses Kaj, Brian, Bruno og

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Sidste hånd på værket

Sidste hånd på værket 2 27. Årg. April-Maj 2004 Sidste hånd på værket F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt Oplag: ca. 550 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre klubber,

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 11.3.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 6.3.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 I Klubhuset Deltagere: Svend Smedegaard, Jens Troense, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen, Ole Søndermølle, Ole

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Punkt 6 flyttes til næste møde. Punkt 3 kommer på næste møde, efter en kort gennemgang i dag.

Punkt 6 flyttes til næste møde. Punkt 3 kommer på næste møde, efter en kort gennemgang i dag. 1 Horsens d. 9.3.2016 referat fra bestyrelsesmøde den 29.2.2016 Fra klokken 19.00 til 21.30 Deltagere: Klaus D. Johansen, Klaus Schubert, Knud Erik Feldt, Kristian Trøst Smedegaard, Bjarne Hansen Afbud

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans "Kringle" Nielsen, Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans Kringle Nielsen, Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans "Kringle" Nielsen, Toldbodgade Nyborg I sidste halvdel af 1960erne opstod et stærkt ønske hos børnene om også at komme med ud at sejle, især hos de to ældste på 5 og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

HLK Beretning 2015. Vores Klubfolder er stadig på lager og må gerne udleveres.

HLK Beretning 2015. Vores Klubfolder er stadig på lager og må gerne udleveres. HLK Beretning 2015 Hvad er der sket i 2015 Vi har fortsat et fornuftigt medlemstal på omkring 120 ved årsskiftet. Der er flere der står på spring til indmeldelse i 2016. Det er stadig den gode ånd der

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

EM OK JOLLE Juli 2017 / FAABORG

EM OK JOLLE Juli 2017 / FAABORG EM OK JOLLE 25.- 29. Juli 2017 / FAABORG BAGGRUNDSBESKRIVELSE, OK JOLLEN OG EVENTBUDGET OM FAABORG SEJLKLUB I Faaborg Sejlklub har vi et klart mål at arbejde imod. Vi ønsker, at markere Faaborg, Sydfyn

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere