Jubilæumstillæg Nr. 59

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jubilæumstillæg Nr. 59"

Transkript

1 Forsidebillede: Lidt af hvert fra stævne og fest Annoncepriser: Pr år: ½ side 500 kr. 1 side 1000 kr. Pr gang: ½ side 150 kr. 1 side 300 kr. Redaktion: Anne-Bente Hansen, mail - tlf.: Trine Juul Hansen, mail Grethe Persson, mail Indhold: 40 års jubilæum og stadig en ung klub s. 3 Glostrup rideklubs historie s. 4 Formænd i Glostrup Rideklub s. 24 GLK s klubblade gennem tiderne s. 29 Klubmestre gennem tiderne s. 36 Sløjfer s. 39 Kvadriljeholdet historie og virkelighed s. 40 Voltigering gennem tiderne s. 42 Jubilæumstillæg Nr. 59 GLK Hjemmeside:

2 40 års jubilæum - og stadig en ung klub 40 år er et pænt tidsrum. Nogle af os har fået børn og børnebørn siden Glostrup Rideklub blev stiftet en kold februardag i Men vi er mange, der stadig nyder at komme på rideskolen og i klubben, og der kommer hele tiden nye medlemmer. Hvordan kan det nu være? Hvad er en klub egentlig for en størrelse - tja, det kommer helt an på de mennesker, der kommer i klubben og især dem, der er aktive, enten på det sportslige eller på det sociale plan. Begge dele er vigtigt for, at en klub kan fungere som et sted, hvor man har lyst til at tilbringe en stor del af sin fritid. Der er ikke noget bedre end en rask ridetur til at blæse hjernen ren efter en hård dag i skolen eller på arbejdet. Eller måske bliver det bare til en hyggelig snak på bænken. Det er de aktive medlemmer i klubben, der med familie og venner er med til at skabe de rammer, vi alle nyder godt af. Hertil kommer en velfungerende rideskole, som er det stabile fundament under klubben. Sådan har det været fra starten, og sådan skal det også gerne fungere fremover. Vi har netop fejret klubbens 40 års jubilæum, med reception ved majstævnet og med en fin jubilæumsfest. Ved begge lejligheder var der mange, både nuværende og tidligere medlemmer og venner af klubben, der lagde vejen forbi. Det var hyggeligt at hilse på nogle af dem, man ikke ser så tit og udveksle minder og historier. Det er især ved sådanne lejligheder, man fornemmer, at Glostrup Rideklub er noget særligt. Vi har en historie, vi kan være bekendt og være glade for, men især har vi en masse unge medlemmer med krummer i. Det er ikke altid, de selv tænker over det, men med lidt hjælp og inspiration fra de mere erfarne, kommer det som regel frem. Ved stævnerne er det somme tider svært at finde hjælpere nok, men det lykkes alligevel hver gang. Sådan er det ikke i alle klubber. Det er heller ikke alle klubber, der kan sende 6 unge mennesker til unglederuddannelse eller som har et juniorudvalg, der selvstændigt kan arrangere showstævner og juletræsfester. Det skal vi være glade for og støtte, så de, der er unge, nu kan tage sig af klubbens drift i de kommende år, mens vi gamle roligt kan læne os tilbage, og ved passende lejligheder være irriterende og komme med gode råd. Jeg er helt sikker på, at rideskolen og Glostrup Rideklub sammen går en spændende fremtid i møde og har så meget at byde på, at der skal mere end et par motorveje til at tage modet fra os. Bjarne Glostrup Rideklubs historie Følgende oplysninger m.v. er hovedsaglig fundet i klubbens protokoller fra bestyrelses møderne Lørdag den 5. februar blev der holdt stiftende generalforsamling hos Anna og Ejnar Hansen på Parcelgården. Det var en kreds på 26 personer, der havde besluttet at starte en rideklub. Den kom til at hedde Glostrup Rideklub - GR. Der var gang i klubben lige fra starten, hør bare: "Klubbens første arrangement var tøndeslagningen d.20 februar, og hvem husker ikke med glæde Pias lille runde skikkelse og lange øjenvipper, Østergårds røde hunde, ja i det hele taget medlemmernes lyst til at være med og gøre noget ud af det. Vi var meget glade for at Musse kun fik ét bedøvende slag af en af rytterne, og at ingen skulle bæres væk. Bagefter fortærede vi pølserne, frugten, sodavanderne etc. under primitive forhold i stalden. Der var heldigvis glade givere, thi endnu var der ingen penge i kassen" Samme år byggede Torben ridehus og klubben hjalp til. Omkring byggeriet er det nævnt: "Efter sidste vinters umilde vejr var rytternes store ønske et ridehus, så da rideskolen tænkte på at opføre et, sluttede klubbens medlemmer meget fint op og gjorde et arbejde, som vi godt kan være stolte af. Det var det mest blandede arbejdshold, jeg nogensinde har set på en byggeplads; men der blev gravet ihærdigt af pigehænder såvel som af mænd, der var vant til at håndtere en skovl. Og jeg tror, at vi var fælles om stoltheden, hver gang en bue gik på plads." Allerede i klubbens første år blev en af klubbens grundholdninger fastlagt således: "Det er dejligt at tingene holdes på et plan, hvor så mange som muligt kan være med." Der blev indført medlemskort - gule for passive, blå for aktive og røde for juniorer. Overskuddet fra det første ringridningsstævne blev delt mellem rideklubben og rideskolen. Programmerne kostede 50 øre/stk. Man håbede snart at blive 50 medlemmer, således at klubben kunne optages i DRF, det skete d. 22. april. Ved generalforsamlingen var klubbens kassebeholdning 840,85 kr. Kontingentet for aktive seniorer blev hævet til 25 kr. halvårligt. Ja, der skete meget det første år Der er nogen uenighed i bestyrelsen, og der bliver holdt ekstraordinær generalforsamling i august. Klubbens første distriktsstævne bliver afholdt d.11juni. Klubben har lejet loftet over den nye stald for 80 kr./md. Det bliver besluttet at indføre klubchampionater for skoleridning, springning og terrænridning. Det bliver besluttet at afholde 3 vintertræningsstævner

3 1968 Der bliver indført vandrepokaler, som skal vandre i 10 år. Ved klubmesterskabet er indskuddet 7 kr. i alle klasser. Præmierne er kagegafler, kageskeer og moccaskeer. Til championatsvinderne er der sølvbakker med gravering. Det er muligt at vinde fidusbamsen for god opførsel og den gyldne pisk går til den, som har brugt pisken med mest omtanke. Klubben har nu 84 medlemmer. Der er gratis godteposer til børn, og gløgg koster 2 kr. pr. glas til juletræsfesten Der bliver stillet forslag om en rytterstue for voksne! Klubben kontakter Statsskovvæsnet om leje af et tidligere markareal til springbane. Der bliver indført transporttilskud. Man drøfter at stifte GR`s Venner til støtte for klubben samt at købe en klubtransportvogn. Ole Rasmussen og Helle Frederiksen deltager i Sverige på et udvalgt hold for Danmark. Klubben køber en værktøjskasse for at få orden på værktøjet - hvor mon den er blevet af? Kontingentet bliver forhøjet til 60 kr./år for seniorer og 30 kr./år for juniorer. Man samler ind til hjælp til at bygge rytterstue. Der er forslag om et par åbne bestyrelsesmøder om året Ejnar Hansen får lov til at forlænge ridehuset med 8m, da udvidelsesplaner for motorvejen bliver skrinlagt. Det bliver besluttet, at 1 hest må starte med 2 forskellige ryttere i samme klasse. Bestyrelsen bliver udvidet fra 5 til 7 medlemmer, og der bliver indført dagsorden til møderne. Der bliver rejst ønske om film- og foredragsaftener. Den eksisterende springbane og en del af folden inddrages til skov, så klubben må finde nye arealer til baner. Der udarbejdes reglement for rytterstuen. Klubbens kasse er tom, så man afholder "ridehushalløj", entre 1 kr. + varme 1 kr. Torben stiller heste til rådighed og hele overskuddet går til klubben. Det bliver for meget for fru Hansen at stå for fremstilling af sløjfer til klubben. Ejnar Hansen meddeler klubben, at man ikke kan disponere over rideskolens ridehus og ridebaner uden forudgående tilladelse. Stenberg underviser privatryttere for 75 kr./aften Bente Andersen/Gnist udtages til europamesterskaberne for juniorer, som afholdes i Schweits. Jørgen Nielsen rejser med hende derned. Bente Andersen/Gnist 1971 Klubben har lejet 3 tdr. land af skovvæsnet til nye ridebaner. Det drøftes ivrigt, om der skal græs eller grus på banerne. Klubben opretter spring- og skoleridningsudvalg. Old boys og begyndere får lov at starte til vintertræningsstævnerne, medens et særligt championat for rideskoleheste bliver for- kastet. Rideskolen opsætter en telefon. Juniorerne får tilskud til 1 stævne ud af 4, som bestyrelsen har valgt. Bente Andersen/Gnist udtages atter til europamesterskaberne, som dette år afholdes i Hickstead i England Klubben drøfter optagelse i Glostrup Sportsunion og opsætning af en sodavandsautomat. Klubben bliver bekendt med planer om en ny vej over den store fold og springbanen. Der arrangeres bustur til Flyinge i Sverige. Torben tilbyder at lave grusbane med lys, fru Hansen forærer klubben en LEGO-plade med spring til hjælp for banebyggerne, - måske den skal findes frem! Klubbens adresse ændres til Parcelgården. Kontingentet forhøjes med 10 kr./år Det besluttes at holde landsdelsponystævne. Der ydes ikke transportgodtgørelse, når klubben holder stævne og kun til ryttere, der står på Parcelgården. Der indføres glas som præmier og det diskuteres stadig, om der skal græs eller grus på banerne. Juniorer ned til 16 år får stemmeret. Der oprettes en transportfond. Stævne på Rygård med transporttilskud. Greven tager imod ryttere og faner Distriktsstævnet i maj må aflyses på grund af udgravninger til kloakanlæg. Det besluttes at der først ydes transporttilskud efter et år på Parcelgården, og kun indenfor landets grænser. Tilskuddet er på 50 kr. Diskussionen om græs eller grus ender med, at der lægges grus på springbanen. Torben vælges ind i bestyrelsen. Juniorenes stemmeret drøftes, nogen mener, den skal hæves til 18 år Glostrup kommune giver kr. i tilskud til grus på springbanen. Der bliver holdt banebyggerkursus for juniorer og hegnet omkring springbanen bliver udskiftet. Det bliver besluttet at føre særskilt regnskab for sodavandsautomaten. Reglerne for transporttilskud bliver strammet op. Sidst på året snakker man om 10 års jubilæumsfest i Til

4 andespillet koster 3 plader 10 kr., til ekstraspillet kostede 1 plade 3 kr. Kontingentet stiger til 100 kr./år for seniorer og 50 kr./år for juniorer. Godteposerne til jul koster 3 kr Der bliver købt højttalere til udendørs brug. Der er artikel og billede i Glostrup Bladet i anledning af klubbens 10 års jubilæum. Der er stor modstand mod sladderspalten i klubbladet. Der er 430 starter til distriktsstævnet i Kr. Himmelfartsferien, hvilket er hidtidig rekord, det bliver derfor besluttet at holde landsdelsstævne i dage med skoleridning og 2 dage med spring. Propositionerne skulle være således at vore egne ryttere havde mulighed for at starte. Ole Rasmussen bliver klubbens første distriktsmester. Man beslutter at vælge formand, kasserer og sekretær på generalforsamlingen. Klubbens omsætning overstiger kr. Der var forslag om at klubben skal hedde Rødovre- Glostrup Rideklub, men det bliver nedstemt. Til gengæld kommer der kaffemaskine i rytterstuen. Skovvæsnet afslår ansøgning om nyt ridehus Landsdelsstævnet forløber fint, men giver et underskud på kr. Der er forslag om endnu en grusbane. Ved generalforsamlingen er der mindeord om Bjørn Frederiksen. Overskuddet fra transportkassen bliver uddelt til hjælp til starter i vintertrænings-stævnerne. Klubben får et festudvalg. Hanne Ludvigsen og rideskoleponyen Flying... var virkelig flying til alle stævner 1978 Klubben melder 25 medlemmer ind i Vestvoldens Venner for at fastholde muligheden for at ride på Vestvolden. Der er enighed om at der ikke er gratis mad og drikke til hjælperne ved landsdelsstævnet, som giver et overskud på kr. Klubben bliver momsregistreret, og omsætningen når kr./år. Der købes et elektronisk ur til 7000 kr., og nu ydes der transporttilskud til mere end 1 hest/ rytter/ stævne. Klubben har nu 110 medlemmer under 21 år Klubben køber stencilbrænder og spritduplikator for kr. Der er 600 starter til landsdelsstævnet. Klubbens ældste aktive rytter er Johannes - 60 år, der er 288 medlemmer i alt. Transportkassen har et overskud på kr., og transporttilskuddet hæves til 75 kr. Der ydes 250 kr. i tilskud hvis man skal over Storebælt. Der monteres kuppel i dommertårnet i ridehuset Klubbens landsdelsstævne er aflyst på grund af landsstævne i Brande, så i stedet holder man udvidet distriktsstævne hvor alle klubber på Sjælland bliver inviteret. Ved vintertræningsstævnerne er det rytteren der tæller ved skoleheste, medens det er ekvipagen for private. Der er forslag om interne kurser og klubaftener. Prisen på sodavand stiger til 3 kr./stk. Transporttilskuddet hæves til 100 kr. Klubben giver 300 kr./gang for at låne ridehuset til stævner. Der er nu 263 medlemmer og klubben har købt eget andespil Og det var så dengang ridningen kostede 80 kr. om måneden... og man blev omhyggeligt krydset af, når man kom! Klubben indfører regler for benyttelse af spring- og dressurbanerne. Til landsdelsstævnet er der 707 starter og der er kr. i overskud. Junioralderen hæves til 22 år. Der holdes minimilitary. Ejnar Hansen fylder 70 år... og Hr. og Fru Hansen udnævnes til æresmedlemmer. Kommunen forlanger et særligt ungdomsregnskab. Kontingentet forhøjes til 75 kr./år for juniorer og 150 kr./år for seniorer. Klubben køber båndoptager, ridemærkeundervisning starter, og der er kritik af, at arbejdsdagene ikke er arrangeret ordentligt.

5 1982 Det besluttes at bestyrelsesmedlemmernes arbejde skal være frivilligt og ulønnet. Klubben tegner forsikring for sit materiel. Klubben køber vundne glas tilbage, når vinderen i forvejen har 12 af slagsen. Kr. Himmelfartsstævnet er reduceret på grund af Mund- og klovsyge. Klubben får en næse af DRF, fordi vi på baggrund af en uofficiel oplysning alligevel har afholdt stævne inden rideforbundet kunne nå at meddele at forbuddet mod transport af heste var ophævet. Klubben har bare bedre forbindelser til veterinærerne end DRF- herligt. Overskuddet fra stævnet bliver kr. Klubben anskaffer førstehjælpskasse. Kommunen yder ikke tilskud til ryttere, der ikke bor i kommunen. Alle ridestøvler skal fjernes fra rytterstuen og tomme flasker må låses inde. Stævne med cowboyhatte trods mund- og klovsyge! Jens Damsø og René Møhl 1984 Varmtdriksautomaten droppes, den er for dyr. Klubben køber det senere så berømte cafeterieskur for kr. Der kommer sluk-ur på lyset i rytterstuen og klubben lejer marken ned mod Motorvejen af Skovvæsnet. Til Kr. Himmelfartsstævnet er der 510 starter, og vi laver ramper til dommernes biler. Der er kr. i underskud i transportkassen, og der indføres max. 10 tilskud/rytter/år. Det besluttes at lægge grus på den ekstra opvarmningsbane. Der holdes juniordag - også for ikke-medlemmer, og det forsøges at lade juniorerne gøre rent i rytterstuen. Der laves en samlet folder med klubbens love og regler. I september afholder Glostrup Kommune Foreningernes dag på stadion og i Glostruphallen I den anledning sender Glostrup Rideklub et stort antal ryttere af sted. Foreningernes dag Glostruphallen. Karik Petersen/Capion og Susanne Osted/Lumumba havde sammensat showprogrammet Black and White 1983 Der indføres dressurklasser for skoleheste. Klubben åbner aktionærkonto i Forstædernes Bank. Kontingentrestancen er på kr., medlemstilskuddet fra kommunen er på kr. Reglerne for medlemstilskud ændres atter så alle får, uanset bopæl. Der drøftes oprettelse af et juniorudvalg. Festudvalget skal stå for cafeteriet. Til jul sælges 200 godteposer for 5 kr./stk. Klubben har fået Metropas til både food og nonfood. Der lejes en varmtdriksautomat på prøve i 3 mdr. Der er problemer med hash ved rytterfester. Opmarch ved ankomsten med Bjarne Bantz (nuværende formand) som fanebærer. Bjørg Hansen/Gigant er med sikker hånd blevet ført indenfor i hallen af Henrik Munk Carlsen (daværende formand for GLK) 1985 Efter en meget våd sæson bliver der gravet pumpebrønde på banerne. Der er ikke penge til nyt hegn om springbanen, så det gamle repareres. Vestegnens lokalradio og TV vil optage Parcelcup'en. Klubben overvejer at købe Mortensens sommerhus til klublokaler.

6 Der nedsættes et særligt udvalg til at holde liv i cafeteriaskuret, som males. Torben beholder traktorerne, og klubben lejer dem for kr./år Klubben har 20 års jubilæum, 104 til spisning og 180 i alt til festen. Klubben opsætter slikautomat. Til det store stævne opsættes plakater i de lokale butikker. Det besluttes, at man skal kunne blive mæt af maden på spisebilletterne. Der opnås ca kr. i sponsorindtægter. Torben forelægger planer om et nyt ridehus, og planerne drøftes med Skovvæsnet. Det forsøges med salg af kaffe, toast og slik i rytterstuen. Klubbens kopimaskine skrottes. Udvalgsformænd skal vælges på generalforsamlingen. Torben og klubben drøfter lejekontrakt, prisen på ridehuskort fastsættes til 100 kr./måned Der er udviklet et nyt EDB - stævnesystem. Buerne til det nye ridehus rejses i februar. Takkekort til sponsorer Klubben stemmer imod at betale 5 kr./rytter til Vilhelmsborg. Der lejes 42 boxe i Sverige, hvor der også købes glashestehoveder til championatsvinderene. Programmet til det store stævne trykkes i eksemplarer a` 80 sider for i alt 8000 kr. Politiorkestret spiller til det store stævne, og de var meget tørstige. Klubben lejer jordbor til flagstængerne. Mange flittige hænder var i gang i forbindelse med opførelsen af det nye ridehus Klubben har kr. i kassen, og der laves et velkomstbrev til nye medlemmer i klubben. Der holdes landsstævne, 50 boxe i jordfolden, SAS-cup, nordiske flag, nationalmelodier, 4 toiletter og lokal-tv starter, og der kommer stadig flere fra Sverige. Sponsorindtægterne runder kr., og spisebilletterne koster 120 kr. for 5 dage. Stævnet giver et overskud på kr. Vrøvl med DRF fordi klubben vil have distriktsklasser, så vore egne ryttere kan deltage. Lejekontrakten med Torben træder i kraft d. 1. april. Klubben har lejet en sponsortrailer, som medlemmerne kan leje af klubben, og klubben bliver ejer af en meget gammel traktor for kr. Fællesspisning efter et veloverstået Maj-stævne uden øl... politiet havde jo været der Skovvæsnet forlanger 4 % af klubbens omsætning ved stævnet. Det er svært at få sponsorpengene hjem, der mangler kr. Den nyindkøbte traktor skrottes, og byttes for en harve. Klubbens økonomi er dårlig, skylder kr. i husleje, det søges at optage lån, men vi får heldigvis afslag. Der afholdes kursus for 50 dommere i ridehuset, klubben leverede 30 skrivere. Klubben giver 610 kr. i leje for sponsortraileren, medlemmerne giver 50 kr./hverdag og 150 kr./weekend, og samlet giver det underskud. Rytterstuen i det nye ridehus er ved at være færdig, og Torben underholder med gamle smalfilm. Der er

7 ikke særlig interesse for springundervisning med fremmed berider. Torben ønsker oprydningen strammet op. endnu 1 år, selvom den giver problemer. Kontingentet hæves til 350 kr./år for seniorer og 180 kr./år for juniorer. Budget og budgetopfølgning bliver faste punkter på bestyrelsens dagsordener. Der kommer faste forhindringer i "Hullet". Torben holder 25 års jubilæum Der holdes dressurdag med åben bedømmelse. Cafeteriet holdes åbent i perioder, og der er megen diskussion om brugen af ridehusene. Cafeteriaskuret bliver eftergået. Klubben får Bøckmann Cup til det store stævne, og firmaet med boxene går fallit - det giver problemer med at skaffe andre boxe. Anne Grethe og Marzog giver opvisning for kr. Der er sponsorindtægter for kr. Der stilles forslag om langsigtet planlægning af klubbens fremtid og Anna Hansen fylder 75 år. Klubben overvejer atter at købe traktor. Der strammes op omkring brug af sponsortraileren, - bøder og kørebog og stadig underskud. Kommunen vil betale for rengøring i rytterstuen. Stort svind i øl og vand fra køkkenet, hvor der opsættes vandvarmer. Tonny Jensen og Nils Haagensen holder foredrag, og Nils Haagensen underviser en weekend for kr. Bestyrelsesmøderne skal være røgfri afholdtes Bibliotekernes Dag, og i den anledning blev klubben spurgt, om vi kunne lave en lille opvisning ved firmaet Carl Bro i Hvissinge. Naturligvis kunne vi det. Anne-Mette Torgils på Sofie og Bjørg Hansen på Artemis blev sendt af sted i stiveste puds 1990 Klubben skylder kommunen kr. i for meget udbetalt tilskud, der etableres en afdragsordning og kommunen eftergiver en del af gælden. Hr. og Fru Hansen har Guldbryllup. Flemming Thomsen underviser. Cafeteriaskuret synger på sidste vers. Der prøves med dæmpet musik under dressuren. Vi lejer 18 boxe, der er kr. i sponsorindtægt og oprydningen er som sædvanligt et problem. Der foreslås et indendørs distriktsstævne i spring. Generalforsamlingen flyttes til februar. Der nedsættes en jubilæumsfestkomité. 100 medlemmer skylder kontingent, offentliggørelse af navnene i klubbladet overvejes. Den store dressurbane benyttes som vinterfold - på eget ansvar. Sponsortraileren lejes Torben og Anne-Bente bliver standsmæssigt hentet på bopælen af Tine (Boomerang) Petersens morfar og kørt til morgenkaffe på rideskolen 1991 Klubben får sit vistnok første budget. Jubilæumskomitéen arbejder og der danses Lanciers i rytterstuen, hvor der opsættes præmieskab. Til distrikts- og landsstævnet er der henholdsvis 300 og 400 starter, sponsorindtægterne udgør kr. Der er opvisning med Westernridning og agility. Det regner meget under Kr. Himmelfartsstævnet, vi har lejet 30 boxe. Der bliver indført startforbud til stævnerne, hvis kontingentet ikke er betalt. Cafeteriet holder åbent torsdag aften. Lejeaftalen vedr. sponsortraileren opsiges. Der bliver stjålet 250 bomme fra springbanen. Der er ca. 500 starter til juledistriktsstævnet. Klubben protesterer mod at betale for at ride i Vestskoven. Til den store jubilæumsfest havde en del kreative mennesker sat sig sammen om at lave revy Torben gik heller ikke ram forbi, og resultatet ses nedenfor. Torben-sang Melodi: I en lille båd, der gynger.

8 På en lille hest, der måber sidder jeg og råber, råber om de ting, der gi r ridning vrdi. Jeg vil ikke bo på landet, men jeg vil så meget andet, jeg vil gerne ha fri, inden klokken bliver ni. Her på mit ridecenter kommer en masse men sker alle sammen pi er, det er den rene svir. Og når jeg sadler lapper med lyserøde klapper nitter her og der, det der ingen, der ser. Efter 20 år som pave har jeg ringe om min mave, sidder stadig her og gi r ridning værdi. Men hvis maven den bliver runder, og toppen den blir tynder ku det vær en idé med en sexet toupé 1992 Nytårsstævnet giver et pænt overskud. Der skal laves budgetter i alle udvalgene. Klubben vil fremover selv køre regnskab og medlemsregistrering. Ridetegn drøftes med Skovvæsnet. Der laves en samlet sponsormappe. Spisebil- letterne koster 120 kr. for 4 dage. Cafeterieskuret kan holde et år til. Det foreslås at lave en showklasse til julestævnet. Der købes PC og printer. Falde- af championatet stiftes, og Joen Hansen bliver distriktsmester i spring for juniorer og youngriders på Andrea. Joen Hansen og Andrea 1993 Klubben er vært for et banebyggerkursus og der lejes TV og video til rytterstuen, hvor hunde bliver forbudt. Klubben vinder fodboldpokalen. Spisebilletterne koster 150 kr. for 4 dage. Der kommer ny bund i ridehuset, Hermann Duckek er rådgiver. Det er nødvendigt at stramme op omkring stævnepåklædning. Rytterstuen møbleres hyggeligt, og der sættes stålskabe op i den gamle rytterstue. Klubben søger tilskud fra tipsmidlerne, men får ingenting. Der indføres fælles morgenmad til arbejdsdagene. Vintertræningsstævnerne lægges over 6 weekends og planerne om ridekort til Vestskoven opgives. Jørn Mortensen, Jesper Phillipsen og Rene Møhl i gang med at rejse cafeteria- teltet for uigenkaldeligt sidste gang 1994 Ved julestævnet er vi uheldige - en hest og en rytter brækker benet. Der indføres forsikringssedler ved kørsel med heste - på ejerens fulde ansvar. Kommunen indfører nye regler for beregning af tilskud, hvilket midlertidigt rammer klubben hårdt. Hegnet om springbanen udskiftes delvist. Det er svært at skaffe glashestehoveder til rangliste-vinderne. Det foreslås, at holde klubaften i forlængelse af generalforsamlingen. Vi vinder fodboldturneringen igen. Spisebilletterne koster 150 kr. for 4 dage. Cafeterieskuret bliver brændt, og der er grillaften og St. Hans bål. Vandgravene gøres mindre dybe, og der kommer forslag om klubveste. Klubben er vært for banebyggerkursus og for dressurdommerkursus. Megen snak om, hvorledes medlemmerne aktiveres til arbejdsdagene, og der svines helt uacceptabelt i rytterstuen af både børn og voksne. Sponsorindtægterne til nytårsstævnet når kr Medlemmerne skylder ca kr. i kontingent, og det besluttes ikke at leje rytterstuen ud til private fester. Heste udefra kan ikke løse ridehuskort, deltagelse i undervisning koster 25 kr./gang for heste udefra. Kontingentet hæves til 200 kr./år for juniorer og til 400 kr./år 18

9 for seniorer. Præmiechecks erstattes af "foderchecks", som efterfølgende indløses til kontanter. Klubben beslutter at holde regionsstævne i 1996 og distrikt 1-5 inviteres. Klubben får ny flot dommervogn. Der søges arrangeret fælles cykeltur i Vestskoven, men vi er for dovne. Transporttilskuddet blev reduceret til 5 gange/år. Klubben har 2 distriktschampionatsvindere, Hans Hansen/Rio i dressur og Mia Maj Kruse Larsen/Soffy i spring for ponyer. Det besluttes at holde kursus i at harve i ridehuset. Klubmesterskaberne flyttes til sidst i august i håb om bedre vejr. Der er megen snak om fremmede undervisere. Og så vinder vi fodboldpokalen igen. Det dygtige og stolte fodboldhold 1996 Nytårsstævnet er atter en succes. Reglerne på Parcelhunde er fortsat et problem i rytterstuen. Det bliver før sommerferien. Torben "ansættes" af klubben for rimeligt tilskud fra kommunen. Jubilæumsfesten er alt, og økonomien balancerer. Spisebilletterne til Mia Maj Kruse Larsen bliver distriktsmester for vinder vi fodboldpokalen igen. Det nye skilt lavet af Ulla Cetti Persson gjorde rideskolen. gården strammes op, og oprydning og foreslået at flytte klubmesterskaberne til at forbedre mulighederne for at få et vellykket med 135 til spisning og ca. 200 i hjælperne koster 150 kr. for 4 dage. ponyer i spring, nu på Sonny Boy. Og så det sværere at køre forkert på vej til Vi får nye dressurbogstaver, og Brian Hansen vinder distriktschampionatet i dressur. Vores el-forbrug skal reduceres, og der kommer spareur på lyset i det lille ridehus. Grith bliver stævnesekretær, og Susanne Bærentzen bliver kasserer. Det overvejes at indføre pligtarbejde, men formanden er imod. Pointsystemet til ranglisten ajourføres. Vi er 256 medlemmer, og der er trængsel i ridehusene. Der er ønske om at ridemærkeundervisningen genoptages. Mia Maj bliver igen ditriktsmester for ponyer og Desiree ligeledes mester, men for kat.3 ponyer på Soffy. Vi vinder fodboldpokalen Vi får kr. fra kommunen til el-besparende foranstaltninger. Der er hærværk i staldene på hovedtøj og sadler. Vi er 249 medlemmer, og der er lavvande i klubkassen. Klubmesterskaberne flyttes til sidst i august i håb om bedre vejr. Nytårsstævnet er en stor succes, og der indføres sikkerhedsholdere til bommene. Kvadrilleholdet har cowboytema på programmet. Helle Skjøt og Grith er stævnesekretærer, og det er svært at skaffe dommere. Spisebilletter til majstævnet koster 80 kr. for to dage og 150 kr. for 4 dage. Marianne taler med Torben om voltigering og skaffet trico er. Vi søger gartnerbistand til at passe de udendørs baner. Fodboldtræningen tager hårdt på deltagerne. Vi overvejer at komme på nettet. Bestyrelsen for Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger er på besøg og får ridetur. Helle og Ronnie bliver gift. Mia Maj bliver for 3. år i træk distriktsmester på Sonny Boy, hun får bronze på Højmarkens Ikaros ved DM og en 5. plads ved NM. Desiree får sølv på Soffy ved DM, alt sammen spring for ponyer. 20

10 Mia Maj Kruse Larsen på Højmarkens Ikaros Næsten alle udvalg søger medlemmer. DER forærer klubben TV og video. Vi er 264 medlemmer og elregningen er stadig stor. Vi har en god økonomi og spisebilletterne stiger til 200 kr. for 4 dage. Voltigeringsudvalget køber træhesten. Til rytterfesten er vi 64 til spisning. Grith tager kursus i handicapridning. Der holdes åben dressurbedømmelse, og der kommer nye gavle ud mod motorvejen. Hestehviskeren Monty Roberts optræder i TV2. Vi indgår overenskomst med Skovvæsnet om ridning i Vestskoven. Årsomsætningen i 21 cafeteriet er kr., og kommunen bevilger kr. til en person i rytterstuen til at hygge om ungerne. Terrænspringningen aflyses på grund af for få tilmeldte. Vi sender 3 på banebyggerkursus. Disiree får guld på Sonny Boy ved Dm for hold Seksuelt misbrug af børn er et varmt emne, også i ridekredse. Vi har investeret i plastbomme. Juniorerne står for underholdning af skolebørn i sommerferien. Arne er velfærdsonkel i rytterstuen, og Folkeoplysningsudvalget kommer på besøg. De generelle regler for transport af heste strammes op. Vi får ny sekretariatsvogn, og vi er i TV-kanal København. Rene (Riste) får monteret lynlås i maveskindet - næsten. Ved nytårsstævnet er der væddeløb med hvide mus og en halv gris i præmie. Der er rabat på at tage trailerkørekort, og vi søger om at blive blåstemplet. Fryseren bliver slukket ved en fejl og en del mad må smides ud. Claus Terp bliver sponsorudvalgsformand. Ejnar Hansen dør Ordningen med en hyggeonkel i rytterstuen kan fortsætte 2 år mere. Minimilitary bliver aflyst på grund af for få tilmeldte. Der er landsstævne i Vallensbæk samtidig med vores majstævne, men det går fint alligevel. Festudvalget mangler medlemmer, og der mangler lys på Sortevej. Andespillet giver underskud, og vi har indbrud i kontor og køkken. Der bliver købt rugbrødsmadder til hjælperne ved Nytårsstævnet. Klubbens love revideres for at bibeholde tilskud efter lovændring. Folkeoplysnings- udvalget kommer igen på besøg. Der indføres pølsekursus og rideskolen, og klubben blåstemples af Rideforbundet. Der starter rollespil i skoven, og der udpeges ansvarlige ledere ved arbejdsdagene. Vi får nye bordplader i rytterstuen, og Lone Gudbergsen afløser Arne. Klubben fritages for moms og terrænspringningen går fint. Voltiholdet bliver nr. 2 ved DM, og andespillet giver overskud. Møde om udbygning af motorvejene. Mia Maj vinder sølv på Silvia Byhøj ved DM og Desirée får bronze på Comte Chablis. Ved EM i Spanien får hun en 5. plads

Striglernes Magasin. Glostrup Rideklub

Striglernes Magasin. Glostrup Rideklub Striglernes Magasin Glostrup Rideklub 24. årgang, nr. 1 Marts 2015 Forsidebillede: Torbens 70-års fødselsdag Annoncepriser: Pr år: ½ side 500 kr. 1 side 1000 kr. Pr gang: ½ side 150 kr. 1 side 300 kr.

Læs mere

Leder. Det nordlige ridehus rejses, onsdag d. 6.2.

Leder. Det nordlige ridehus rejses, onsdag d. 6.2. Leder Så er den værste mørke tid forbi, og vi kan i mere end én forstand se frem til lidt mere muntre forhold. Situationen omkring Parcelgården har været mere end rædselsfuld i den forløbne vinter, men

Læs mere

Striglernes Magasin. Glostrup Rideklub

Striglernes Magasin. Glostrup Rideklub Striglernes Magasin Glostrup Rideklub 23. årgang, nr. 4 December 2014 Forsidebillede: Glad (og sød) seniormester 2014: Malene Skjøt og Donna Annoncepriser: Pr år: ½ side 500 kr. 1 side 1000 kr. Pr gang:

Læs mere

Striglernes Magasin Glostrup Rideklub 22. årgang, nr. 1 Marts 2013

Striglernes Magasin Glostrup Rideklub 22. årgang, nr. 1 Marts 2013 Striglernes Magasin Glostrup Rideklub 22. årgang, nr. 1 Marts 2013 Forsidebillede: Trine og Molly i fuldt firspring ved juletræsfesten, hvor de lavede opvisningi mountaingames. Annoncepriser: Pr år: ½

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 29. 10. årgang november 2012 Foto: Helle Christiansen Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Her i november er det 10 år siden, vi holdt den stiftende generalforsamling i vores

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

Nyt. Bladet trykkes i 250 eksemplarer og udkommer fire gange årligt. Marts, juli oktober og december.

Nyt. Bladet trykkes i 250 eksemplarer og udkommer fire gange årligt. Marts, juli oktober og december. December 2011 NYT Indhold Redaktørens klumme... 4 Bestyrelsen... 5 Referater... 6 Side 9 hesten... 9 Historiske Islandshestetræf i Sagnlandet... 10 Ny layouter... 14 Præsten - eller Pastoren... 16 Velfunderet

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

jubilæumsskrift 1935-2010

jubilæumsskrift 1935-2010 jubilæumsskrift 1935-2010 75 år randers politihundeforening JUBILÆUM 75 ÅR RANDERS POLITIHUNDEFORENING 1935-2010 Formænd i gennem tiderne 1935 1944 Peter Madsen 1944 1945 Formandsstolen tom på grund af

Læs mere

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

KØRESPORTEN. Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte. 2 2003 April

KØRESPORTEN. Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte. 2 2003 April KØRESPORTEN Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte 2 2003 April Køresporten 2 2003 Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund, og udkommer

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

2010BOLDKLUBBEN FREM

2010BOLDKLUBBEN FREM FREM 2010BOLDKLUBBEN Læs bl.a. om Klubbens Frem -tid Steen Andersens bisættelse Supporterne holder ved Derfor elsker jeg Frem Gæld undergravede redningsforsøg Fortid: Mistillid til Pauli NR. 2-2010 ÅRGANG

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: Bank og hovedsponsor for. LKB Gistrup. Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: Bank og hovedsponsor for. LKB Gistrup. Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS KRATTEN Marts 2007 NR.1 Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup ÅRGANG 40 LÆS INDE I BLADET: Beretning fra hovedgeneralforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere