Jubilæumstillæg Nr. 59

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jubilæumstillæg Nr. 59"

Transkript

1 Forsidebillede: Lidt af hvert fra stævne og fest Annoncepriser: Pr år: ½ side 500 kr. 1 side 1000 kr. Pr gang: ½ side 150 kr. 1 side 300 kr. Redaktion: Anne-Bente Hansen, mail - tlf.: Trine Juul Hansen, mail Grethe Persson, mail Indhold: 40 års jubilæum og stadig en ung klub s. 3 Glostrup rideklubs historie s. 4 Formænd i Glostrup Rideklub s. 24 GLK s klubblade gennem tiderne s. 29 Klubmestre gennem tiderne s. 36 Sløjfer s. 39 Kvadriljeholdet historie og virkelighed s. 40 Voltigering gennem tiderne s. 42 Jubilæumstillæg Nr. 59 GLK Hjemmeside:

2 40 års jubilæum - og stadig en ung klub 40 år er et pænt tidsrum. Nogle af os har fået børn og børnebørn siden Glostrup Rideklub blev stiftet en kold februardag i Men vi er mange, der stadig nyder at komme på rideskolen og i klubben, og der kommer hele tiden nye medlemmer. Hvordan kan det nu være? Hvad er en klub egentlig for en størrelse - tja, det kommer helt an på de mennesker, der kommer i klubben og især dem, der er aktive, enten på det sportslige eller på det sociale plan. Begge dele er vigtigt for, at en klub kan fungere som et sted, hvor man har lyst til at tilbringe en stor del af sin fritid. Der er ikke noget bedre end en rask ridetur til at blæse hjernen ren efter en hård dag i skolen eller på arbejdet. Eller måske bliver det bare til en hyggelig snak på bænken. Det er de aktive medlemmer i klubben, der med familie og venner er med til at skabe de rammer, vi alle nyder godt af. Hertil kommer en velfungerende rideskole, som er det stabile fundament under klubben. Sådan har det været fra starten, og sådan skal det også gerne fungere fremover. Vi har netop fejret klubbens 40 års jubilæum, med reception ved majstævnet og med en fin jubilæumsfest. Ved begge lejligheder var der mange, både nuværende og tidligere medlemmer og venner af klubben, der lagde vejen forbi. Det var hyggeligt at hilse på nogle af dem, man ikke ser så tit og udveksle minder og historier. Det er især ved sådanne lejligheder, man fornemmer, at Glostrup Rideklub er noget særligt. Vi har en historie, vi kan være bekendt og være glade for, men især har vi en masse unge medlemmer med krummer i. Det er ikke altid, de selv tænker over det, men med lidt hjælp og inspiration fra de mere erfarne, kommer det som regel frem. Ved stævnerne er det somme tider svært at finde hjælpere nok, men det lykkes alligevel hver gang. Sådan er det ikke i alle klubber. Det er heller ikke alle klubber, der kan sende 6 unge mennesker til unglederuddannelse eller som har et juniorudvalg, der selvstændigt kan arrangere showstævner og juletræsfester. Det skal vi være glade for og støtte, så de, der er unge, nu kan tage sig af klubbens drift i de kommende år, mens vi gamle roligt kan læne os tilbage, og ved passende lejligheder være irriterende og komme med gode råd. Jeg er helt sikker på, at rideskolen og Glostrup Rideklub sammen går en spændende fremtid i møde og har så meget at byde på, at der skal mere end et par motorveje til at tage modet fra os. Bjarne Glostrup Rideklubs historie Følgende oplysninger m.v. er hovedsaglig fundet i klubbens protokoller fra bestyrelses møderne Lørdag den 5. februar blev der holdt stiftende generalforsamling hos Anna og Ejnar Hansen på Parcelgården. Det var en kreds på 26 personer, der havde besluttet at starte en rideklub. Den kom til at hedde Glostrup Rideklub - GR. Der var gang i klubben lige fra starten, hør bare: "Klubbens første arrangement var tøndeslagningen d.20 februar, og hvem husker ikke med glæde Pias lille runde skikkelse og lange øjenvipper, Østergårds røde hunde, ja i det hele taget medlemmernes lyst til at være med og gøre noget ud af det. Vi var meget glade for at Musse kun fik ét bedøvende slag af en af rytterne, og at ingen skulle bæres væk. Bagefter fortærede vi pølserne, frugten, sodavanderne etc. under primitive forhold i stalden. Der var heldigvis glade givere, thi endnu var der ingen penge i kassen" Samme år byggede Torben ridehus og klubben hjalp til. Omkring byggeriet er det nævnt: "Efter sidste vinters umilde vejr var rytternes store ønske et ridehus, så da rideskolen tænkte på at opføre et, sluttede klubbens medlemmer meget fint op og gjorde et arbejde, som vi godt kan være stolte af. Det var det mest blandede arbejdshold, jeg nogensinde har set på en byggeplads; men der blev gravet ihærdigt af pigehænder såvel som af mænd, der var vant til at håndtere en skovl. Og jeg tror, at vi var fælles om stoltheden, hver gang en bue gik på plads." Allerede i klubbens første år blev en af klubbens grundholdninger fastlagt således: "Det er dejligt at tingene holdes på et plan, hvor så mange som muligt kan være med." Der blev indført medlemskort - gule for passive, blå for aktive og røde for juniorer. Overskuddet fra det første ringridningsstævne blev delt mellem rideklubben og rideskolen. Programmerne kostede 50 øre/stk. Man håbede snart at blive 50 medlemmer, således at klubben kunne optages i DRF, det skete d. 22. april. Ved generalforsamlingen var klubbens kassebeholdning 840,85 kr. Kontingentet for aktive seniorer blev hævet til 25 kr. halvårligt. Ja, der skete meget det første år Der er nogen uenighed i bestyrelsen, og der bliver holdt ekstraordinær generalforsamling i august. Klubbens første distriktsstævne bliver afholdt d.11juni. Klubben har lejet loftet over den nye stald for 80 kr./md. Det bliver besluttet at indføre klubchampionater for skoleridning, springning og terrænridning. Det bliver besluttet at afholde 3 vintertræningsstævner

3 1968 Der bliver indført vandrepokaler, som skal vandre i 10 år. Ved klubmesterskabet er indskuddet 7 kr. i alle klasser. Præmierne er kagegafler, kageskeer og moccaskeer. Til championatsvinderne er der sølvbakker med gravering. Det er muligt at vinde fidusbamsen for god opførsel og den gyldne pisk går til den, som har brugt pisken med mest omtanke. Klubben har nu 84 medlemmer. Der er gratis godteposer til børn, og gløgg koster 2 kr. pr. glas til juletræsfesten Der bliver stillet forslag om en rytterstue for voksne! Klubben kontakter Statsskovvæsnet om leje af et tidligere markareal til springbane. Der bliver indført transporttilskud. Man drøfter at stifte GR`s Venner til støtte for klubben samt at købe en klubtransportvogn. Ole Rasmussen og Helle Frederiksen deltager i Sverige på et udvalgt hold for Danmark. Klubben køber en værktøjskasse for at få orden på værktøjet - hvor mon den er blevet af? Kontingentet bliver forhøjet til 60 kr./år for seniorer og 30 kr./år for juniorer. Man samler ind til hjælp til at bygge rytterstue. Der er forslag om et par åbne bestyrelsesmøder om året Ejnar Hansen får lov til at forlænge ridehuset med 8m, da udvidelsesplaner for motorvejen bliver skrinlagt. Det bliver besluttet, at 1 hest må starte med 2 forskellige ryttere i samme klasse. Bestyrelsen bliver udvidet fra 5 til 7 medlemmer, og der bliver indført dagsorden til møderne. Der bliver rejst ønske om film- og foredragsaftener. Den eksisterende springbane og en del af folden inddrages til skov, så klubben må finde nye arealer til baner. Der udarbejdes reglement for rytterstuen. Klubbens kasse er tom, så man afholder "ridehushalløj", entre 1 kr. + varme 1 kr. Torben stiller heste til rådighed og hele overskuddet går til klubben. Det bliver for meget for fru Hansen at stå for fremstilling af sløjfer til klubben. Ejnar Hansen meddeler klubben, at man ikke kan disponere over rideskolens ridehus og ridebaner uden forudgående tilladelse. Stenberg underviser privatryttere for 75 kr./aften Bente Andersen/Gnist udtages til europamesterskaberne for juniorer, som afholdes i Schweits. Jørgen Nielsen rejser med hende derned. Bente Andersen/Gnist 1971 Klubben har lejet 3 tdr. land af skovvæsnet til nye ridebaner. Det drøftes ivrigt, om der skal græs eller grus på banerne. Klubben opretter spring- og skoleridningsudvalg. Old boys og begyndere får lov at starte til vintertræningsstævnerne, medens et særligt championat for rideskoleheste bliver for- kastet. Rideskolen opsætter en telefon. Juniorerne får tilskud til 1 stævne ud af 4, som bestyrelsen har valgt. Bente Andersen/Gnist udtages atter til europamesterskaberne, som dette år afholdes i Hickstead i England Klubben drøfter optagelse i Glostrup Sportsunion og opsætning af en sodavandsautomat. Klubben bliver bekendt med planer om en ny vej over den store fold og springbanen. Der arrangeres bustur til Flyinge i Sverige. Torben tilbyder at lave grusbane med lys, fru Hansen forærer klubben en LEGO-plade med spring til hjælp for banebyggerne, - måske den skal findes frem! Klubbens adresse ændres til Parcelgården. Kontingentet forhøjes med 10 kr./år Det besluttes at holde landsdelsponystævne. Der ydes ikke transportgodtgørelse, når klubben holder stævne og kun til ryttere, der står på Parcelgården. Der indføres glas som præmier og det diskuteres stadig, om der skal græs eller grus på banerne. Juniorer ned til 16 år får stemmeret. Der oprettes en transportfond. Stævne på Rygård med transporttilskud. Greven tager imod ryttere og faner Distriktsstævnet i maj må aflyses på grund af udgravninger til kloakanlæg. Det besluttes at der først ydes transporttilskud efter et år på Parcelgården, og kun indenfor landets grænser. Tilskuddet er på 50 kr. Diskussionen om græs eller grus ender med, at der lægges grus på springbanen. Torben vælges ind i bestyrelsen. Juniorenes stemmeret drøftes, nogen mener, den skal hæves til 18 år Glostrup kommune giver kr. i tilskud til grus på springbanen. Der bliver holdt banebyggerkursus for juniorer og hegnet omkring springbanen bliver udskiftet. Det bliver besluttet at føre særskilt regnskab for sodavandsautomaten. Reglerne for transporttilskud bliver strammet op. Sidst på året snakker man om 10 års jubilæumsfest i Til

4 andespillet koster 3 plader 10 kr., til ekstraspillet kostede 1 plade 3 kr. Kontingentet stiger til 100 kr./år for seniorer og 50 kr./år for juniorer. Godteposerne til jul koster 3 kr Der bliver købt højttalere til udendørs brug. Der er artikel og billede i Glostrup Bladet i anledning af klubbens 10 års jubilæum. Der er stor modstand mod sladderspalten i klubbladet. Der er 430 starter til distriktsstævnet i Kr. Himmelfartsferien, hvilket er hidtidig rekord, det bliver derfor besluttet at holde landsdelsstævne i dage med skoleridning og 2 dage med spring. Propositionerne skulle være således at vore egne ryttere havde mulighed for at starte. Ole Rasmussen bliver klubbens første distriktsmester. Man beslutter at vælge formand, kasserer og sekretær på generalforsamlingen. Klubbens omsætning overstiger kr. Der var forslag om at klubben skal hedde Rødovre- Glostrup Rideklub, men det bliver nedstemt. Til gengæld kommer der kaffemaskine i rytterstuen. Skovvæsnet afslår ansøgning om nyt ridehus Landsdelsstævnet forløber fint, men giver et underskud på kr. Der er forslag om endnu en grusbane. Ved generalforsamlingen er der mindeord om Bjørn Frederiksen. Overskuddet fra transportkassen bliver uddelt til hjælp til starter i vintertrænings-stævnerne. Klubben får et festudvalg. Hanne Ludvigsen og rideskoleponyen Flying... var virkelig flying til alle stævner 1978 Klubben melder 25 medlemmer ind i Vestvoldens Venner for at fastholde muligheden for at ride på Vestvolden. Der er enighed om at der ikke er gratis mad og drikke til hjælperne ved landsdelsstævnet, som giver et overskud på kr. Klubben bliver momsregistreret, og omsætningen når kr./år. Der købes et elektronisk ur til 7000 kr., og nu ydes der transporttilskud til mere end 1 hest/ rytter/ stævne. Klubben har nu 110 medlemmer under 21 år Klubben køber stencilbrænder og spritduplikator for kr. Der er 600 starter til landsdelsstævnet. Klubbens ældste aktive rytter er Johannes - 60 år, der er 288 medlemmer i alt. Transportkassen har et overskud på kr., og transporttilskuddet hæves til 75 kr. Der ydes 250 kr. i tilskud hvis man skal over Storebælt. Der monteres kuppel i dommertårnet i ridehuset Klubbens landsdelsstævne er aflyst på grund af landsstævne i Brande, så i stedet holder man udvidet distriktsstævne hvor alle klubber på Sjælland bliver inviteret. Ved vintertræningsstævnerne er det rytteren der tæller ved skoleheste, medens det er ekvipagen for private. Der er forslag om interne kurser og klubaftener. Prisen på sodavand stiger til 3 kr./stk. Transporttilskuddet hæves til 100 kr. Klubben giver 300 kr./gang for at låne ridehuset til stævner. Der er nu 263 medlemmer og klubben har købt eget andespil Og det var så dengang ridningen kostede 80 kr. om måneden... og man blev omhyggeligt krydset af, når man kom! Klubben indfører regler for benyttelse af spring- og dressurbanerne. Til landsdelsstævnet er der 707 starter og der er kr. i overskud. Junioralderen hæves til 22 år. Der holdes minimilitary. Ejnar Hansen fylder 70 år... og Hr. og Fru Hansen udnævnes til æresmedlemmer. Kommunen forlanger et særligt ungdomsregnskab. Kontingentet forhøjes til 75 kr./år for juniorer og 150 kr./år for seniorer. Klubben køber båndoptager, ridemærkeundervisning starter, og der er kritik af, at arbejdsdagene ikke er arrangeret ordentligt.

5 1982 Det besluttes at bestyrelsesmedlemmernes arbejde skal være frivilligt og ulønnet. Klubben tegner forsikring for sit materiel. Klubben køber vundne glas tilbage, når vinderen i forvejen har 12 af slagsen. Kr. Himmelfartsstævnet er reduceret på grund af Mund- og klovsyge. Klubben får en næse af DRF, fordi vi på baggrund af en uofficiel oplysning alligevel har afholdt stævne inden rideforbundet kunne nå at meddele at forbuddet mod transport af heste var ophævet. Klubben har bare bedre forbindelser til veterinærerne end DRF- herligt. Overskuddet fra stævnet bliver kr. Klubben anskaffer førstehjælpskasse. Kommunen yder ikke tilskud til ryttere, der ikke bor i kommunen. Alle ridestøvler skal fjernes fra rytterstuen og tomme flasker må låses inde. Stævne med cowboyhatte trods mund- og klovsyge! Jens Damsø og René Møhl 1984 Varmtdriksautomaten droppes, den er for dyr. Klubben køber det senere så berømte cafeterieskur for kr. Der kommer sluk-ur på lyset i rytterstuen og klubben lejer marken ned mod Motorvejen af Skovvæsnet. Til Kr. Himmelfartsstævnet er der 510 starter, og vi laver ramper til dommernes biler. Der er kr. i underskud i transportkassen, og der indføres max. 10 tilskud/rytter/år. Det besluttes at lægge grus på den ekstra opvarmningsbane. Der holdes juniordag - også for ikke-medlemmer, og det forsøges at lade juniorerne gøre rent i rytterstuen. Der laves en samlet folder med klubbens love og regler. I september afholder Glostrup Kommune Foreningernes dag på stadion og i Glostruphallen I den anledning sender Glostrup Rideklub et stort antal ryttere af sted. Foreningernes dag Glostruphallen. Karik Petersen/Capion og Susanne Osted/Lumumba havde sammensat showprogrammet Black and White 1983 Der indføres dressurklasser for skoleheste. Klubben åbner aktionærkonto i Forstædernes Bank. Kontingentrestancen er på kr., medlemstilskuddet fra kommunen er på kr. Reglerne for medlemstilskud ændres atter så alle får, uanset bopæl. Der drøftes oprettelse af et juniorudvalg. Festudvalget skal stå for cafeteriet. Til jul sælges 200 godteposer for 5 kr./stk. Klubben har fået Metropas til både food og nonfood. Der lejes en varmtdriksautomat på prøve i 3 mdr. Der er problemer med hash ved rytterfester. Opmarch ved ankomsten med Bjarne Bantz (nuværende formand) som fanebærer. Bjørg Hansen/Gigant er med sikker hånd blevet ført indenfor i hallen af Henrik Munk Carlsen (daværende formand for GLK) 1985 Efter en meget våd sæson bliver der gravet pumpebrønde på banerne. Der er ikke penge til nyt hegn om springbanen, så det gamle repareres. Vestegnens lokalradio og TV vil optage Parcelcup'en. Klubben overvejer at købe Mortensens sommerhus til klublokaler.

6 Der nedsættes et særligt udvalg til at holde liv i cafeteriaskuret, som males. Torben beholder traktorerne, og klubben lejer dem for kr./år Klubben har 20 års jubilæum, 104 til spisning og 180 i alt til festen. Klubben opsætter slikautomat. Til det store stævne opsættes plakater i de lokale butikker. Det besluttes, at man skal kunne blive mæt af maden på spisebilletterne. Der opnås ca kr. i sponsorindtægter. Torben forelægger planer om et nyt ridehus, og planerne drøftes med Skovvæsnet. Det forsøges med salg af kaffe, toast og slik i rytterstuen. Klubbens kopimaskine skrottes. Udvalgsformænd skal vælges på generalforsamlingen. Torben og klubben drøfter lejekontrakt, prisen på ridehuskort fastsættes til 100 kr./måned Der er udviklet et nyt EDB - stævnesystem. Buerne til det nye ridehus rejses i februar. Takkekort til sponsorer Klubben stemmer imod at betale 5 kr./rytter til Vilhelmsborg. Der lejes 42 boxe i Sverige, hvor der også købes glashestehoveder til championatsvinderene. Programmet til det store stævne trykkes i eksemplarer a` 80 sider for i alt 8000 kr. Politiorkestret spiller til det store stævne, og de var meget tørstige. Klubben lejer jordbor til flagstængerne. Mange flittige hænder var i gang i forbindelse med opførelsen af det nye ridehus Klubben har kr. i kassen, og der laves et velkomstbrev til nye medlemmer i klubben. Der holdes landsstævne, 50 boxe i jordfolden, SAS-cup, nordiske flag, nationalmelodier, 4 toiletter og lokal-tv starter, og der kommer stadig flere fra Sverige. Sponsorindtægterne runder kr., og spisebilletterne koster 120 kr. for 5 dage. Stævnet giver et overskud på kr. Vrøvl med DRF fordi klubben vil have distriktsklasser, så vore egne ryttere kan deltage. Lejekontrakten med Torben træder i kraft d. 1. april. Klubben har lejet en sponsortrailer, som medlemmerne kan leje af klubben, og klubben bliver ejer af en meget gammel traktor for kr. Fællesspisning efter et veloverstået Maj-stævne uden øl... politiet havde jo været der Skovvæsnet forlanger 4 % af klubbens omsætning ved stævnet. Det er svært at få sponsorpengene hjem, der mangler kr. Den nyindkøbte traktor skrottes, og byttes for en harve. Klubbens økonomi er dårlig, skylder kr. i husleje, det søges at optage lån, men vi får heldigvis afslag. Der afholdes kursus for 50 dommere i ridehuset, klubben leverede 30 skrivere. Klubben giver 610 kr. i leje for sponsortraileren, medlemmerne giver 50 kr./hverdag og 150 kr./weekend, og samlet giver det underskud. Rytterstuen i det nye ridehus er ved at være færdig, og Torben underholder med gamle smalfilm. Der er

7 ikke særlig interesse for springundervisning med fremmed berider. Torben ønsker oprydningen strammet op. endnu 1 år, selvom den giver problemer. Kontingentet hæves til 350 kr./år for seniorer og 180 kr./år for juniorer. Budget og budgetopfølgning bliver faste punkter på bestyrelsens dagsordener. Der kommer faste forhindringer i "Hullet". Torben holder 25 års jubilæum Der holdes dressurdag med åben bedømmelse. Cafeteriet holdes åbent i perioder, og der er megen diskussion om brugen af ridehusene. Cafeteriaskuret bliver eftergået. Klubben får Bøckmann Cup til det store stævne, og firmaet med boxene går fallit - det giver problemer med at skaffe andre boxe. Anne Grethe og Marzog giver opvisning for kr. Der er sponsorindtægter for kr. Der stilles forslag om langsigtet planlægning af klubbens fremtid og Anna Hansen fylder 75 år. Klubben overvejer atter at købe traktor. Der strammes op omkring brug af sponsortraileren, - bøder og kørebog og stadig underskud. Kommunen vil betale for rengøring i rytterstuen. Stort svind i øl og vand fra køkkenet, hvor der opsættes vandvarmer. Tonny Jensen og Nils Haagensen holder foredrag, og Nils Haagensen underviser en weekend for kr. Bestyrelsesmøderne skal være røgfri afholdtes Bibliotekernes Dag, og i den anledning blev klubben spurgt, om vi kunne lave en lille opvisning ved firmaet Carl Bro i Hvissinge. Naturligvis kunne vi det. Anne-Mette Torgils på Sofie og Bjørg Hansen på Artemis blev sendt af sted i stiveste puds 1990 Klubben skylder kommunen kr. i for meget udbetalt tilskud, der etableres en afdragsordning og kommunen eftergiver en del af gælden. Hr. og Fru Hansen har Guldbryllup. Flemming Thomsen underviser. Cafeteriaskuret synger på sidste vers. Der prøves med dæmpet musik under dressuren. Vi lejer 18 boxe, der er kr. i sponsorindtægt og oprydningen er som sædvanligt et problem. Der foreslås et indendørs distriktsstævne i spring. Generalforsamlingen flyttes til februar. Der nedsættes en jubilæumsfestkomité. 100 medlemmer skylder kontingent, offentliggørelse af navnene i klubbladet overvejes. Den store dressurbane benyttes som vinterfold - på eget ansvar. Sponsortraileren lejes Torben og Anne-Bente bliver standsmæssigt hentet på bopælen af Tine (Boomerang) Petersens morfar og kørt til morgenkaffe på rideskolen 1991 Klubben får sit vistnok første budget. Jubilæumskomitéen arbejder og der danses Lanciers i rytterstuen, hvor der opsættes præmieskab. Til distrikts- og landsstævnet er der henholdsvis 300 og 400 starter, sponsorindtægterne udgør kr. Der er opvisning med Westernridning og agility. Det regner meget under Kr. Himmelfartsstævnet, vi har lejet 30 boxe. Der bliver indført startforbud til stævnerne, hvis kontingentet ikke er betalt. Cafeteriet holder åbent torsdag aften. Lejeaftalen vedr. sponsortraileren opsiges. Der bliver stjålet 250 bomme fra springbanen. Der er ca. 500 starter til juledistriktsstævnet. Klubben protesterer mod at betale for at ride i Vestskoven. Til den store jubilæumsfest havde en del kreative mennesker sat sig sammen om at lave revy Torben gik heller ikke ram forbi, og resultatet ses nedenfor. Torben-sang Melodi: I en lille båd, der gynger.

8 På en lille hest, der måber sidder jeg og råber, råber om de ting, der gi r ridning vrdi. Jeg vil ikke bo på landet, men jeg vil så meget andet, jeg vil gerne ha fri, inden klokken bliver ni. Her på mit ridecenter kommer en masse men sker alle sammen pi er, det er den rene svir. Og når jeg sadler lapper med lyserøde klapper nitter her og der, det der ingen, der ser. Efter 20 år som pave har jeg ringe om min mave, sidder stadig her og gi r ridning værdi. Men hvis maven den bliver runder, og toppen den blir tynder ku det vær en idé med en sexet toupé 1992 Nytårsstævnet giver et pænt overskud. Der skal laves budgetter i alle udvalgene. Klubben vil fremover selv køre regnskab og medlemsregistrering. Ridetegn drøftes med Skovvæsnet. Der laves en samlet sponsormappe. Spisebil- letterne koster 120 kr. for 4 dage. Cafeterieskuret kan holde et år til. Det foreslås at lave en showklasse til julestævnet. Der købes PC og printer. Falde- af championatet stiftes, og Joen Hansen bliver distriktsmester i spring for juniorer og youngriders på Andrea. Joen Hansen og Andrea 1993 Klubben er vært for et banebyggerkursus og der lejes TV og video til rytterstuen, hvor hunde bliver forbudt. Klubben vinder fodboldpokalen. Spisebilletterne koster 150 kr. for 4 dage. Der kommer ny bund i ridehuset, Hermann Duckek er rådgiver. Det er nødvendigt at stramme op omkring stævnepåklædning. Rytterstuen møbleres hyggeligt, og der sættes stålskabe op i den gamle rytterstue. Klubben søger tilskud fra tipsmidlerne, men får ingenting. Der indføres fælles morgenmad til arbejdsdagene. Vintertræningsstævnerne lægges over 6 weekends og planerne om ridekort til Vestskoven opgives. Jørn Mortensen, Jesper Phillipsen og Rene Møhl i gang med at rejse cafeteria- teltet for uigenkaldeligt sidste gang 1994 Ved julestævnet er vi uheldige - en hest og en rytter brækker benet. Der indføres forsikringssedler ved kørsel med heste - på ejerens fulde ansvar. Kommunen indfører nye regler for beregning af tilskud, hvilket midlertidigt rammer klubben hårdt. Hegnet om springbanen udskiftes delvist. Det er svært at skaffe glashestehoveder til rangliste-vinderne. Det foreslås, at holde klubaften i forlængelse af generalforsamlingen. Vi vinder fodboldturneringen igen. Spisebilletterne koster 150 kr. for 4 dage. Cafeterieskuret bliver brændt, og der er grillaften og St. Hans bål. Vandgravene gøres mindre dybe, og der kommer forslag om klubveste. Klubben er vært for banebyggerkursus og for dressurdommerkursus. Megen snak om, hvorledes medlemmerne aktiveres til arbejdsdagene, og der svines helt uacceptabelt i rytterstuen af både børn og voksne. Sponsorindtægterne til nytårsstævnet når kr Medlemmerne skylder ca kr. i kontingent, og det besluttes ikke at leje rytterstuen ud til private fester. Heste udefra kan ikke løse ridehuskort, deltagelse i undervisning koster 25 kr./gang for heste udefra. Kontingentet hæves til 200 kr./år for juniorer og til 400 kr./år 18

9 for seniorer. Præmiechecks erstattes af "foderchecks", som efterfølgende indløses til kontanter. Klubben beslutter at holde regionsstævne i 1996 og distrikt 1-5 inviteres. Klubben får ny flot dommervogn. Der søges arrangeret fælles cykeltur i Vestskoven, men vi er for dovne. Transporttilskuddet blev reduceret til 5 gange/år. Klubben har 2 distriktschampionatsvindere, Hans Hansen/Rio i dressur og Mia Maj Kruse Larsen/Soffy i spring for ponyer. Det besluttes at holde kursus i at harve i ridehuset. Klubmesterskaberne flyttes til sidst i august i håb om bedre vejr. Der er megen snak om fremmede undervisere. Og så vinder vi fodboldpokalen igen. Det dygtige og stolte fodboldhold 1996 Nytårsstævnet er atter en succes. Reglerne på Parcelhunde er fortsat et problem i rytterstuen. Det bliver før sommerferien. Torben "ansættes" af klubben for rimeligt tilskud fra kommunen. Jubilæumsfesten er alt, og økonomien balancerer. Spisebilletterne til Mia Maj Kruse Larsen bliver distriktsmester for vinder vi fodboldpokalen igen. Det nye skilt lavet af Ulla Cetti Persson gjorde rideskolen. gården strammes op, og oprydning og foreslået at flytte klubmesterskaberne til at forbedre mulighederne for at få et vellykket med 135 til spisning og ca. 200 i hjælperne koster 150 kr. for 4 dage. ponyer i spring, nu på Sonny Boy. Og så det sværere at køre forkert på vej til Vi får nye dressurbogstaver, og Brian Hansen vinder distriktschampionatet i dressur. Vores el-forbrug skal reduceres, og der kommer spareur på lyset i det lille ridehus. Grith bliver stævnesekretær, og Susanne Bærentzen bliver kasserer. Det overvejes at indføre pligtarbejde, men formanden er imod. Pointsystemet til ranglisten ajourføres. Vi er 256 medlemmer, og der er trængsel i ridehusene. Der er ønske om at ridemærkeundervisningen genoptages. Mia Maj bliver igen ditriktsmester for ponyer og Desiree ligeledes mester, men for kat.3 ponyer på Soffy. Vi vinder fodboldpokalen Vi får kr. fra kommunen til el-besparende foranstaltninger. Der er hærværk i staldene på hovedtøj og sadler. Vi er 249 medlemmer, og der er lavvande i klubkassen. Klubmesterskaberne flyttes til sidst i august i håb om bedre vejr. Nytårsstævnet er en stor succes, og der indføres sikkerhedsholdere til bommene. Kvadrilleholdet har cowboytema på programmet. Helle Skjøt og Grith er stævnesekretærer, og det er svært at skaffe dommere. Spisebilletter til majstævnet koster 80 kr. for to dage og 150 kr. for 4 dage. Marianne taler med Torben om voltigering og skaffet trico er. Vi søger gartnerbistand til at passe de udendørs baner. Fodboldtræningen tager hårdt på deltagerne. Vi overvejer at komme på nettet. Bestyrelsen for Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger er på besøg og får ridetur. Helle og Ronnie bliver gift. Mia Maj bliver for 3. år i træk distriktsmester på Sonny Boy, hun får bronze på Højmarkens Ikaros ved DM og en 5. plads ved NM. Desiree får sølv på Soffy ved DM, alt sammen spring for ponyer. 20

10 Mia Maj Kruse Larsen på Højmarkens Ikaros Næsten alle udvalg søger medlemmer. DER forærer klubben TV og video. Vi er 264 medlemmer og elregningen er stadig stor. Vi har en god økonomi og spisebilletterne stiger til 200 kr. for 4 dage. Voltigeringsudvalget køber træhesten. Til rytterfesten er vi 64 til spisning. Grith tager kursus i handicapridning. Der holdes åben dressurbedømmelse, og der kommer nye gavle ud mod motorvejen. Hestehviskeren Monty Roberts optræder i TV2. Vi indgår overenskomst med Skovvæsnet om ridning i Vestskoven. Årsomsætningen i 21 cafeteriet er kr., og kommunen bevilger kr. til en person i rytterstuen til at hygge om ungerne. Terrænspringningen aflyses på grund af for få tilmeldte. Vi sender 3 på banebyggerkursus. Disiree får guld på Sonny Boy ved Dm for hold Seksuelt misbrug af børn er et varmt emne, også i ridekredse. Vi har investeret i plastbomme. Juniorerne står for underholdning af skolebørn i sommerferien. Arne er velfærdsonkel i rytterstuen, og Folkeoplysningsudvalget kommer på besøg. De generelle regler for transport af heste strammes op. Vi får ny sekretariatsvogn, og vi er i TV-kanal København. Rene (Riste) får monteret lynlås i maveskindet - næsten. Ved nytårsstævnet er der væddeløb med hvide mus og en halv gris i præmie. Der er rabat på at tage trailerkørekort, og vi søger om at blive blåstemplet. Fryseren bliver slukket ved en fejl og en del mad må smides ud. Claus Terp bliver sponsorudvalgsformand. Ejnar Hansen dør Ordningen med en hyggeonkel i rytterstuen kan fortsætte 2 år mere. Minimilitary bliver aflyst på grund af for få tilmeldte. Der er landsstævne i Vallensbæk samtidig med vores majstævne, men det går fint alligevel. Festudvalget mangler medlemmer, og der mangler lys på Sortevej. Andespillet giver underskud, og vi har indbrud i kontor og køkken. Der bliver købt rugbrødsmadder til hjælperne ved Nytårsstævnet. Klubbens love revideres for at bibeholde tilskud efter lovændring. Folkeoplysnings- udvalget kommer igen på besøg. Der indføres pølsekursus og rideskolen, og klubben blåstemples af Rideforbundet. Der starter rollespil i skoven, og der udpeges ansvarlige ledere ved arbejdsdagene. Vi får nye bordplader i rytterstuen, og Lone Gudbergsen afløser Arne. Klubben fritages for moms og terrænspringningen går fint. Voltiholdet bliver nr. 2 ved DM, og andespillet giver overskud. Møde om udbygning af motorvejene. Mia Maj vinder sølv på Silvia Byhøj ved DM og Desirée får bronze på Comte Chablis. Ved EM i Spanien får hun en 5. plads

11 De, der ikke vil hjælpe ved vores stævner, slettes af startlisterne. Terrænspringningen går fint. Sponsoren med grisene leverede ikke, så klubben må selv betale. Kommunen skal have tilsendt bestyrelsens beretning sammen med ansøgning om tilskud. Der er møde med Vejdirektoratet om motorvejene. Det er blevet dyrere med dommere til stævnerne, og det er muligt at ride en ekstra runde i U-klasser, hvis det er gået dårligt første gang. Kommunen lancerer unglederuddannelse, og Jannis arrangerer tur til de Kgl. Stalde. Vi har næsten 40 ryttere med til Vestegnsturneringen. De nye telte kommer for sent til majstævnet, og vi udsender ikke længere flotte stævneprogrammer. Klubben får ny netaddresse: Rideforbundet flytter til Idrættens Hus. Susanne søger om nye folde hos kommunen, og Grith og Peter bliver gift. Vi tegner mange skitser for rideskolen efter motorvejsudvidelserne og Striglernes Magasin kommer på nettet. Desirèe og Comte Chablis vinder sølv ved DM og deltager også i år i EM, denne gang i Belgien Der nedsættes et foldudvalg og udarbejdes et foldreglement. Bjarne får Glostrup Kommunes lederpris. Det besluttes at bibeholde vores præmieglas og blåstemplingen fornys. Vi indhegner nye folde, der er lejet af kommunen. Der er mange deltagere i minispring. Der er nye forslag til, hvordan rideskolen skal se ud efter motor-vejsudbygningerne, og rideskolen indgår i en arkitektkonkurrence for Hvissinge Øst. Vi beskæftiger afsonere af samfundstjeneste og har to voltihold. Klubbens to trailere er populære at låne. Der lægges links til klubbens sponsorer på hjemmesiden, og der udarbejdes køreplaner for alle stævner. Hegnet omkring den nye fold bliver stjålet. Terrænspringningen er en succes, og ridemærkeundervisningen genoptages, ryttere under 12 år skal til ridemærkeprøve for at få rytterlicens. Sortevej er elendig, men andespillet giver overskud, og suppekøkkenet i ridehuset er en succes. DRF udsender nyt stævneprogram og opkræver 10 kr. pr. start ved C,B og A stævner. Folkeoplysningsudvalget kommer på besøg og kommunens unglederuddannelse vedtages. Bjarne Bantz modtager Glostrup kommunes lederpris af borgmester Søren Enemark 23 Cafeteriatraileren med Rene Møhl og Nanna Rosenvold 2004 Slagteren på Glentevej overtager Pia`s håndmadder til generalforsamlingen. Vi får ros for lys på P-pladsen ved Nytårsstævnet. Vi indfører, at kun 5 ryttere kommer til præmie-overrækkelse ved de store stævner. 6 Glostrupryttere tilmeldes den fælleskommunale unglederuddannelse ud af i alt 20 pladser i tre kommuner. Medlems-gebyret til distrikt 1 stiger fra 4 til 10 kr./år. Joen og Anja bliver gift, og vi lejer mere foldareal fra kommunen. Vi køber nye bomvogne, og de nye cafeteriatelte fungerer fint. Bjarnes gamle trailer genopstår som cafeteriavogn. Sanne Visbak kåres som årets arbejdshest, og vi forbereder klubbens 40-års jubilæum et år for tidligt. Anja kommer med køreplan til klubstævner. Voltiholdet klarer sig fint og deltager ved DM. Vintertrænings-stævnerne reduceres fra 3 til 2, og vi får nye regnemaskiner. Motorvejsprojektet revideres til fordel for rideskolen. Suppekøkkenet i ridehuset gøres permanent. Vi holder sikkerhedskursus, og sikkerheds-veste i ponyklasser bliver obligatorisk. Der er ingen der falder af på juleskovturen Torben og Bjarne fylder 60 år med morgenmad i rytterstuen. Køkkenet giver nu overskud, og vi er ca. 300 medlemmer. Klubbens forsikring koster 12,54 kr./medlem om året og betales sammen med kontingentet ti DRF. Voltiholdet mangler en egnet hest. DRF varsler kontingentforhøjelse med 40 %. Vi holder kursus i stævnedeltagelse og får ny bærbar pc. Rideskolen har 40-års jubilæum med fin reception. Hækken på springbanen ser farlig ud. Forslag om, at en repræsentant fra hvert udvalg skal være arbejdsleder ved arbejdsdagene. Der er søgt byggetilladelse til nyt ridehus og flytning af Sortevej. Gennemgående vindere af vintertræningsstævnerne afskaffes og kontingentet til DRF er sat op til 86 kr./år/ medlem. Mange tilmeldinger til Sankt Hans skovturen. Der opsættes billedgalleri i ridehuset med nøglepersoner. Distrikt 1 holder kursus i bestyrelsesansvar og Hedeselskabet har firmaudflugt til rideskolen. Alle ryttere under 18 år skal benytte ridehjelm. Terrænspringning går fint, men ordenen på springbanen er ikke god. Kun 1 falder af på juleskovturen. Juleskovtur 2006 Klubbens love tilpasses DRF`s regler, og hestegalleriet skal opdateres. Vi glæder os til jubilæumsfesten d. 10. juni på Vestervangsskolen. Mette og Nina stopper i Voltiudvalget. Forslag om at transporttilskud fortrinsvis skal tilgå juniorerne stemmes ned. Der søges oprettet mailadresse-arkiv over klubbens medlemmer. Bestyrelsen fortsætter uændret, men vi 24

12 overser repræsentantskabsmødet i DRF, som har stillet blåstemplingsordningen i bero. Vi har fået fremstillet særlige 40-års jubilæumssløjfer. Maya overtager klubbens hjemmeside efter Alette. Pointregistrering til Falde-af Championatet skal strammes op. Madbilletter til majstævnet koster 75 kr./dag, der bliver kun solgt få. Meyer får juniorudvalget på skinner. Der er 170 til spisning ved jubilæumsfesten, hvor Jannis arrangerer græsk danseopvisning. Tryllekunstneren er supergod, - hvordan bærer han sig mon ad? Det er dejligt at se, at mange gamle medlemmer og venner har givet sig tid at deltage i festen, som jeg tror alle nød. Der er som sædvanligt nogle, der trækker den største del af læsset og de skal også ved denne lejlighed have en særlig tak. Brian Hansen/Too Late og Joen Hansen/Lachesso vinder distriktschampionatet i henholdsvis dressur og spring. Joen og Brian Hansen med distriktspokalerne fornøjelses skyld, i vores fritid. Som man kan se, går det op og ned i klubben, men uanset disse omskifteligheder, tror jeg, vi er medlemmer i en af de allerbedste rideklubber, hvor det anses for en dyd at holde begge ben på jorden og huske, at det er noget vi gør for vores Bjarne

13 27 Formænd i Glostrup Rideklub Selv om ridesporten er domineret af kvinder, er mændene alligevel i overtal, når det drejer sig om formænd for GLK. Hvorfor?? Svaret kender vi ikke, men vi har i forbindelse med jubilæet forsøgt at få et overblik over klubbens formænd gennem de 40 år, klubben har eksisteret. Det, der først falder i øjnene, er, at listen over formænd er kort sagt på en anden måde: formændene har holdt relativt mange år, hvilket er ganske usædvanligt for rideklubber. Der er naturligvis altid flere grunde til, at en formand ønsker at trække sig, men jeg tør påstå, at én af de hyppigste er strid i pågældende klub. Det har imidlertid ikke været tilfældet i GLK, som har ry for at være én af de mest stabile rideklubber i landet. Det må vi virkelig sætte pris på og værne om i fremtiden. Otto Petersen d Klubbens første formand var Otto Petersen, kaldet Petersen. Han havde 2 døtre, som red på rideskolen, og senere fik den ene af dem hest selv. Petersen indvilligede i at hjælpe klubben over de første begyndervanskeligheder, og han sad som formand det første år, indtil der i klubben var fundet en afløser, som havde mere ridemæssig indsigt. Denny Rasmussen d Det blev Denny Rasmussen, som det næste års tid blev klubben en djærv formand. Han købte siden Tøsen, som han og hans datter Jette fræsede op og ned ad volden på. Ja, det var dengang, der ingen motorvej var dengang man sadlede op og galopperede nedad mod volden, mod det gamle fæstningsterræn fra Estrups tid og videre ad det lige stykke såkaldte autostrada, som Hitlers folk havde påbegyndt under krigen. 28 Denny Rasmussen i det halvfærdige ridehus 1966

14 Jette har i øvrigt stadig tæt forbindelse med ridesporten, og hendes datter, som dyrker konkurrenceridning, har en lang årrække været medlem af GLK, også selv om de nu er flyttet ned på Midtsjælland. Jørn Madsen d Denny blev afløst af frisør Jørn, som red lidt selv ligesom hans to børn Mikael og Dorthe også var rideinteresserede. Familien fik egen hest, men købte derpå hus i nærheden af Karlslunde og flyttede som følge deraf hele menageriet inkl. hest sydpå. Dorthe har senere været på besøg på Parcelgården sammen med SIN datter, som en overgang red hos Torben. Jørgen Nielsen d De næste 10 år hed klubbens forder næsten ingen, der mere huskede, således at han aldrig hed og hedder ikke hest selv, men han var gift med rideglade piger. mand Jørgen og at han hed Nielsen, var for han blev indbegrebet af en formand, andet end Jørgen Formand. Han havde Alice, som havde hesten Zeus samt et par Jørgen brændte for klubarbejdet, og han brugte al sin fritid på Parcelgården. Han var med til at bygge det første ridehus, han tog med Bølle til internationale stævner i udlandet, han deltog i GSI-møder, og han kunne få kringlet ekstra tilskud til vores også dengang økonomisk betrængte klubkasse. Jørgen holdt på alle måder sammen på klubben, og har man gemt de tidligere klubblade, kan man læse hans beretninger om livet i klubben dengang i Striglernes Magasin nr. 11, 12 og 13. Da Jørgen besluttede at forlade Sommersol på Jørgen Nielsen med frue 1992 formandsposten, var årsagen, at han ønskede at flytte ned til sin Doris i Vordingborg, hvor han i øvrigt har slået sine folder siden. Da var han blevet æresmedlem i klubben, og han har efterfølgende aldrig forsømt nogen lejlighed til at gæste klubben til stævner eller andre særlige arrangementer. 29 Bente Andersen d Det var svært at finde en afløser for Jørgen, og det var da også med mange betænkeligheder og forbehold, at Bente (Bølle) overtog posten. Bestyrelsen lovede på alle måder at støtte hende, og hun indvilligede i at sætte sig i den varme stol, indtil den rette person var fundet. Bølle havde trådt sine barnestøvler på Parcelgården, og hun var hurtigt blevet stjernerytter på rideskolen. Torbens bedste springhest Gnist var blevet indkøbt hos Remien, og i mange år turnerede Bølle og Gnist sammen ikke blot Danmark men hele Europa rundt. De blev udtaget til europamesterskaberne for juniores flere år i træk, og folk var fulde af beundring over, at en rideskolehest kunne blande sig med de helt store. Bølle måtte forblive som forkvinde i 2 år, og hun klarede det trods sin egen tvivl aldeles udmærket. Bølle bor i dag ved Osted og har på det sidste genoptaget ridningen. Hun underviser lidt og kommer også ind til vores nytårs- og majstævne, hvis hun har en ganger, der kan forcere forhindringerne. Ellers tropper hun bare op som tilskuer for at høre og fortælle nyt en tradition, som mange gamle GLK ere heldigvis holder i hævd. Bølle ved jubilæumsfesten 2006 udarbejdede arbejdspapirer med afholdelse af stævner og han Rideforbund, med alt, hvad deraf Henrik Munch Carlsen d En anden af Torbens små elever var blevet stor. Henrik havde i 3 år redigeret klubbladet og var nu moden til at overtage formandsposten. Henrik var strategen, teoretikeren og organisationsmanden mere end den praktiske gris. Han kunne sine paragraffer, han nøjagtige anvisninger over slagets gang til brug for involverede sig efterhånden også en del i Dansk følger Henrik havde ambitioner, og det hverv i GLK for at være medstifter at han varetog stadig flere opgaver 30 kom ikke som nogen overraskelse, da han nedlagde sit af den nye Vallensbæk Sportsrideklub, samtidig med, for forbundet.

15 Bo Køhlert d Også Bo havde en fortid som Torbens rideskolerytter, men de senere år var det nu mest på polensturene, Bo satte sig over skrævs på en hest. Bos formandsperiode strakte sig over 4 år, og han startede op med en gevaldig iver og gå-på-mod. Han var Henriks diametrale modsætning en praktisk arbejdshest, jovial og altid med på den værste. Det var fx Bo, der hele natten før et majstævne gik nede på banerne og pumpede vand bort fra springbanen, fordi regnen uafbrudt havde strømmet ned hele ugen forinden. Og det var Bo, der utrættelig vadede i mudder til knæene og samlede spring op eller flyttede rundt på dem efter Kristians anvisninger en hel lang stævne-weekend. Men det var også Bo, der var ligeglad med bilag og andet papirnusseri, og det var sluttelig Bo, der sammen med Mette købte gods ved Skibby og som følge deraf havde mindre og mindre overskud til den krævende post. Efterfølgende har han og Mette kastet sig over avlsarbejdet, og de har stadig mange heste i deres stald og møder op til diverse kåringer med deres bedste heste. generalforsamlingen 1992 Bo ved Sangen om Bo er taget fra GLK s 25-års jubilæumsrevy. Melodi: Everybody loves somebody Alle sammen elsker vores formand. Ingen er så rund og blød som ham. Han har mange jern i ilden, og hektisk er han skam. Alle sammen elsker vores formand, han gør mange ting for vores klub, 31 men når der skal holdes møder, så det hockey med en puck. Tænk, hvis han var vores herre, så fik vi bare sol og glæde på vor vej. han er Mettes Bo og desværre, hun levner intet til os, gør hun ej. Alle sammen elsker vores formand, men vi ser ham aldrig højt til hest, normalt med begge ben på jorden det polske ridt er bedst Alle sammen elsker vores formand, til en bajer si r han aldrig NEJ. 32 Sodavande er skidt for sjælen, og så bli r man kun en streg. Tænk når han engang skal giftes, så smuk og stilig i en smoking kan vi se. Men når ungerne skal skiftes, så står han der i døren med en ble. Bjarne Bantz d Hans efterfølger behøver ingen nærmere præsentation. Hans livshistorie blev bragt i bladet for en del år siden, men skal alligevel her kort ridses op. Bjarne og Torben har været naboer og legekammerater i hele deres barndom. Senere startede Torben rideskolen, og Bjarne forlovede sig med én af ridepigerne, men heste interesserede ham ikke en døjt. Det gjorde derimod vægtløftning, som han dyrkede på højt plan. Og mens han passede sine vægtstænger, passede fruen og vennerne deres heste. Men for ca. 20 år siden lod han sig så overtale til at prøve bare en lille tur, og siden har man næsten kunnet møde ham hver dag i skoven til en afstressende tur til hest, og ganske umærkeligt lod han sig indfange af den særlige stemning, der var og er på rideskolen. Bjarne har således været med i kulisserne gennem alle årene. Han er i særdeleshed den praktiske håndværker, men også problemknuseren, som kommer på banen, inden tingene spidser sig til. Det er ham, man henvender sig til, når vandværket knirker, eller der er mudren i udvalgene, men det er også Bjarne, der skriver ansøgning til skovvæsen eller kommune, så de kan forstå og respektere det. Det er ham, der knokler med at få sat cafeterie-telt op hver eneste stævne, deler præmier ud, tilrettelægger arbejdsdage og skovture, kører heste til stævne eller slår et ekstra slag for juniorerne. Men det er også ham, der sørger for at deltage i ALLE GSI-møder og her ansøge om alle de tilskud, der er muligt. Uden det arbejde, var klubben økonomisk ilde stedt. Og én ting er sikker: man får aldrig et NEJ eller et vrissent svar fra Bjarne, og man skal være meget dygtig for at kunne blive uvenner med ham.

16 Her i de sidste år har Bjarne udført et uvurderligt arbejde i forbindelse med udvidelsen af motorvejen ved utrætteligt at skrive ansøgninger, holde møder, følge op på dem og gå i dialog og forestå forhandlinger med de tre instanser, som er involveret i projektet: statsskovvæsenet, kommunen og vejdirektoratet. Uden det arbejde, ville der med stor sandsynlighed ikke være noget, der hed Glostrup Rideklub på Parcelgården efter Stor tak for den indsats! Den nuværende formand Bjarne Bantz sammen med forgængeren Jørgen Nielsen Otto Petersen 1967 Denny Rasmussen 1968 Jørn Madsen 1970 Jørgen Nielsen 1980 Bente Andersen 1982 Henrik Munch Carlsen 1988 Bo Køhlert 1992 Bjarne Bantz GLK s klubblade gennem tiderne AB For ca. 10 år siden modtog jeg en gammel papkasse af Karen Schmidt 33 daværende nybagt oldboys mester i dressur, tidligere kasserer og nuværende part på Saras Benni. Kassen skulle smides ud, sagde Karen. Nu havde hun gået og flyttet på den i alle de mange år, men nu skulle det være slut. Men måske ville jeg lige tage et lille kig? Om jeg kunne bruge indholdet, var det mit. Det viste sig, at kassen indeholdt en næsten komplet samling af klubblade. Hvilken skat!! Jeg havde længe gået og fablet om at få samlet og indbundet et sæt af alle de gamle klubblade til klubben med min egen private samling var så mangelfuld, at den var værdiløs. Og her fik jeg så næsten det hel forærende. Det var som sendt fra himlen. De næste par uger sad jeg med næsen nede i de forskellige udgivelser og blev naturligvis helt nostalgisk. Mange glemte hændelser dukkede op igen, mange rytteres navne fik nyt liv, og utallige stævnedage passerede revy for mit indre blik. Og da den første rus havde lagt sig, ja, så begyndte jeg at se mere redaktionelt på sagerne man er vel snart miljøskadet og det var faktisk utroligt interessant, for hvor var bladene dog forskellige. Allerede i 1967 foreslog Bjørn Frederiksen manden med de mange sprudlende og konstruktive forslag på et bestyrelsesmøde, at der skulle laves et medlemsblad. Ved samme lejlighed foreslog han fx også, at vi skulle have en ceremonimester og en materialeforvalter, hvilket senere viste sig at være temmelig nyttigt. Der gik dog nogle år, inden bladet blev en realitet. Det allerførste klubblad så dagens lys i december 1971 under navnet GR-Nyt. Det var med Gösta Arrhenius som ansvarshavende redaktør, og det var et utroligt ambitiøst projekt både teknisk og indholdsmæssigt. Striglernes Magasin har tidligere offentliggjort enkelte artikler fra denne allertidligste periode i klubbladenes historie. Alle blade har samme kraftige omslag, trykt i Fløystrups trykkeri, og selv indholdet har man også ofret rigtigt off-set-tryk på. I lederne kan man læse om en kritisk, men positiv holdning til klubbens dagligdag, og redaktionen opfordrer også læserne til at komme med kritik og forslag til ændringer, som kan forbedre vilkårene i klubben. Desværre holdt denne første redaktion kun et enkelt år, og Edvin Skeel Jensen overtog bladet pr. februar Den tekniske kvalitet er stadig i top, men det begynder at knibe med at få bladet ud til tiden. Det er svært at få samlet hele redaktionen. Man forholder sig stadig mere kritisk til bestyrelsen, som de næste par år må indkassere nøgle drøje hug. 34

17 Samtidig kom bladet ud i sin første økonomiske krise. Bestyrelsen så med mishag på en udgiftsforhøjelse på 350,-, som var fremkommet, fordi man måtte i byen for at få renskrevet bladet. Man må opgive det flotte off-set-tryk og gå over til det meget kedeligere og kan vi se nu mindre holdbare duplikator-tryk. I sidste nummer har Edvin skrevet en særdeles selvironisk og morsom leder, hvori han beklager dette sidste nummer i hans regeringstid intet er blevet, som han gerne ville have det: det var meningen, at dette nummer skulle have været et topkvalitetsnummer som punktum for redaktionens fantastiske karriere et nummer, som vi virkelig kunne være stolte af, men sådan skulle det ikke være.. Vi takker hermed af med et nummer, som vi faktisk slet ikke er tilfredse med! Januar 1974 tiltrådte Kristian Bech Hansen som ansvarshavende redaktør jo, det er banebygger-kristian, nu avler-kristian (se Gabestokken), som senere smed sit Hansen væk. Kristian er lidt mere hårdfør og holder 2 år i den varme redaktørstol. Han laver et flot blad med et hav af stævnereferater samt næsten lige så mange artikler om bunden på klubbens nye springbane. Skulle det nu være grus eller græs? Kristian var glødende tilhænger af en græsbane, og han måtte overbevise os andre om, at det var det rigtige. Til gengæld skrumpede bestyrelsesreferaterne ind, og set med de historiske briller er det lidt ærgerligt. Men Kristian måtte bide i den sure grusbane, og da samtidig bladet var meget dyrt at fremstille, hvilket skabte en del debat, mistede han til sidst gejsten, og overlod tøjlerne til Jette Nevermann, kaldet Nevsi, senere A-dommer i dressur og anerkendt dressurinstruktør. Det var i december 1974, og Nevsi har, kan vi se, måttet skære kraftigt ned på udgifterne. Omslaget blev trykt på almindeligt papir tidligere havde det været glittet og trykkeriet blev udført pr. duplikator fra Torbens kælder. Samtidig blev der også skåret voldsomt i antallet af sider og artikler, så bladet nu simpelthen beskæftigede sig med tørre tal, dvs. stævneresultater, championatslister og stævnedatoer. Redaktionen har helt åbenlyst haft tekniske og arbejdsmæssige problemer, og den beklager både det mindre vellykkede tryk samt de store forsinkelser i udgivelserne. Det har bare været sejt, det år! Allerede året efter får Nevsi dog samlet en stab af gode medarbejdere omkring bladet, og de binder sig ved generalforsamlingen til at udgive 6 balde om året. Det var modigt!! Men nu sker der noget. Især Thomas Moth Poulsen har en herlig indfaldsvinkel i sine artikler. Han forsøger sig bl.a. med lune og ironi i den nyoprettede Sladderspalte med voldsomme reaktioner i de følgende numre. Bestyrelsen er oprørt over, at bladet vil nedværdige sig til Ekstrablads-metoder. Den tager skarpt afstand fra sådan omtale og forbyder redaktionen at snage oftere i 35 medlemmernes privatliv. Den person, det var gået ud over, sender anonymt(!) en klage til bladet om bagvaskelse, og Thomas forsøger tappert at klare sig ud af den penible sag: I min iver efter at skaffe delikate nyheder, er jeg kommet til at bringe usande påstande ja, direkte ondsindet og ubarmhjertig sladder, skriver han. Og hvad drejede sagen sig så om?... er i den senere tid blevet set hånd i hånd med en yndig brunette af ukendt alder og nationalitet ved at kigge på nutidens sladderspalter/gabestokke kan man blot konstatere, at verden har mistet sin uskyld. Uigenkaldeligt sidste nummer af GR-Nyt har nr. 21 og udkommer i april pudsigt nok et af de få blade, der er nummer og dato på. Det har i perioder været et arbejde, der ville være en Sherlock Holmes værdigt at udrede rækkefølgen af de mange udaterede blade, og da samtidig trykket er blegnet væsentligt i løbet af årene og sammenklipningen har været manglefuld, således at der forekommer flere løsblade- eksemplarer, ja, så har det faktisk været et kæmpe detektivarbejde at få styr på klubbens historie via klubbladene. 3 år senere klubben har været uden medlemsblad i årevis, men nye kræfter starter på en frisk, og i januar 1979 udkommer nr. 1, hvori der udskrives en konkurrence om at finde det helt rigtige navn til denne nyskabelse. Redaktør: Henrik Munk Carlsen, senere formand for GLK samt aktiv i Dansk Rideforbund bl.a. i dressurudvalget. Med sig har han bl.a. Hanne Jensen Gaard, også kaldet Fnug, og hun har leveret et utal af morsomme tegninger til bladet gennem årene. Allerede næste udgivelse hedder Kærnekassen, og det bliver bladets navn de næste mange år faktisk helt til Henrik holder som ansvars- havende redaktør i hele 3 år, og i løbet af den periode udsender han 14 flotte klubblade ikke flotte i teknisk henseende, for det er stadig duplikatoren med håndsvinget, der er bedste hjæl- pemiddel, dog flyttet op i rummet, som 36 FNUG tegnede med satirisk lune. Her langer hun ud efter redaktørens manglende ridefærdigheder.

18 senere fik navnet Henriks rum rummet ved siden af rytterstuen i det gamle ridehus. Alt bliver udført med håndkraft, hvilket naturligvis bevirker, at der opstår flere svipsere med skævt eller på hovedet -tryk, men det er alsidigt og engageret, og redaktøren blander sig i stort set alt, hvad han kan overkomme. Han arrangerer busture bl.a. til Flyinge, han skælder over roderiet i rytterstuen, han opfordrer medlemmerne til håndværkerhjælp og han skriver laaaange leder, hvor han bl.a. raser over medlemmernes sløve indstilling de skal skrive indlæg til bladet. Desværre er bestyrelsesreferaterne igen (bevidst?) gået i glemmebogen, og sladderspalten er endog meget tam, men ud fra før citerede protokol samt senere bestyrelsesreferater kan man få et ganske glimrende indblik i den føljeton-lignende debat, der har været omkring klubbladet/pressefriheden. Det er ganske forståeligt, at Henrik har valgt at udelade referaterne. Men alsidigheden fejler ikke noget. Foruden de hyggelige små vittigheder, der er placeret, hvor der er ligt plads tilovers, kan nævnes, at man i denne periode fx kan finde artikler om hestens sygdomme og intelligens, om ridning i terrænet, materialeklassen i Roskilde, OL i Moskva, de traditionelle stævnereferater, hesteracer og bustider, og man kan finde en spørgeside, hvor medlemmerne kan stille alle mulige spørgsmål, som redaktionen så forsøger at besvare i det følgende blad. Alle publikationer er overordentlige omfangsrige, og på et vist tidspunkt (1980) beder bestyrelsen Henrik om at fatte sig lidt mere i korthed. Bladet er simpelthen atter blevet for dyrt. Men Henrik fortsætter ufortrødent lige til det sidst med at udsende de kulørte mammutblade. Oktober 1981 udkommer Henriks sidste blad, og d kan man læse i bestyrelses-referatet, at bladet skal fortsætte med en anden redaktør, og det må kun indeholde informationer, der vedrører klubbens arbejde og virksomhed. På det følgende bestyrelsesmøde d er følgende blevet 37 nedfældet: Det blev besluttet, at bestyrelsen skal godkende faglige indlæg og indlæg, der ikke har noget at gøre med GLK s virksomhed at gøre, før de optages i bladet. Måske var det en anelse for restriktive betingelser, og først efter ca. ½ års pause overtager Lis Nielsen Loke-mor, senere Fighter redaktørposten for en kort bemærkning, og sammen med Joan Winther (Menuet) viderefører de bladet på vågeblus. I Henriks regeringstid er badene forsynet med både nummer og dato, men hvorfor skal det være så nemt? De følgende år er igen et puslespil, og da der samtidig slet ingen ledere er, kan det være vanskeligt at danne sig et billede af redaktionen holdninger og idéer. Allerede julen 1982 (dato mangler, men der er en juletegning på forsiden) er en ny redaktion ved roret med bl.a. Bo Køhlert (senere formand for GLK), Mogens Jakobsen (Mugge) og Lotte Christiansen (Kiwi). De laver tilsyneladende dette ene nummer af bladet. Herefter bliver bestyrelsen enige om at udsende en slags nyhedsbreve i stedet det vil i denne forbindelse sige officielle meddelelser til klubbens medlemmer, i øvrigt lavet af juniorrepræsentanterne i bestyrelsen. Sikken en post for de unge mennesker!! Der bliver således nu atter en pause i bladudgivelserne indtil sidst i april 1984, hvor en ny redaktion barsler med endnu et enkelt blad uden leder eller nummer, og hermed skulle man så tro, at klubbladet endelig var afgået ved en sej og pinefuld død. Men nej!! Efter endnu en pause starter Lena Knudsen (Rivento), daværende bestyrelsesmedlem samt dressurudvalgsformand, Kærnekassen op i januar Lena udgiver med skiftende medarbejdere 4 blade. Sidste blad udkommer i løbet af sommeren 1986, og nu begynder detektivarbejdet at lette. Fra januar 1985 får vi trykt bladet på Pædagogisk Central (ganske som nu), og det ses tydeligt på kvaliteten. Trykket holder sig glimrende, skæve tryk forekommer kun sjældent og der bliver mulighed for at få fotos med i rimelig gengivelse. På trods af denne åbenlyse lettelse i arbejdet med bladet ryger klubben ud i endnu en ufrivillig pause i udgivelser af klubblade, indtil Mette Hviid tager over i maj Og så kommer der styr på sagerne. Mette starter på en frisk med at nummerere udgivelserne, der kommer faste indslag hver gang og bestyrelsesreferaterne fylder atter på siderne. Samtidig har computeren holdt sit indtog, således at skriftstørrelsen kan ændres efter forgodtbefindende, og bladet sættes flottere op med streger og store fede overskrifter. Hurra for de tekniske fremskridt! 38

19 Som alle andre er Mette på et vist tidspunkt kørt tør for brændstof. Hun gør gang på gang opmærksom på, at hun ønsker en afløser, men det trækker ud, og bladene bliver naturligt mere og mere tynde med mange saksede artikler og mindre stof omkring GLK. Desværre mangler der også tekst til alle de mange billeder, som vel især Helmuth har taget desværre, fordi det enten er svært at huske navne, eller fordi det er svært at identificere folk under diverse ridehjelme. November 1991 udkommer Kærnekassens 14. og sidste nummer, og Mette takker af, som så mange før hende, på en generalforsamling, hvor nye kræfter får lov at komme til. Kærnekassens æra er slut! Og så er vi nået op til vor tidsregning. Striglernes Magsin så dagens lys februar 1992, og det er i de forløbne år udkommet 4 (et enkelt år 5) gange om året. Initiativtageren var Birgitte Magnussen (Magnus), som allierede sig med Lena Knudsen og undertegnede, og vi 3 udgjorde således redaktionen de første 3 år. Lena uddannede sig for fuld kraft til dressurdommer, samtidig med at hun blev nyforelsket, og da hesten kom slemt til skade endte det med, at hun flyttede nordpå med sin Ken og var tabt for magasinet. Herefter var kun de to gamle slidte gummirubber in charge i et års tid Men i 1996 tilbød Grethe Persson at sætte lidt mere liv i kludene, og det gode og tætte samarbejde har heldigvis holdt siden. I 1997 følte Magnus, at arbejdspresset var blevet for stort, og efter 5 rigtig gode år med pionerånd, bommerter, tekniske børnesygdomme og en masse skægge og pudsige oplevelser med bladet, overgav hun den fulde ledelse til undertegnede. En af initiativtagerne til Striglernes Magasin, Birgitte Magnussen, her sammen med Niels Agger (ivrig skribent på bladet)ved den store generalprøve på Lanciers inden klubbens 50- års jubilæumsfest Herefter gik et par år med skiftende medarbejdere og et stadig større ambitionsniveau rent lay-out-mæssigt. Computerworld var over os! Heldigvis indvilligede Channie Ørsted i at være behjælpelig med den side af produktionen, og den kunne da ikke være i bedre hænder, idet Channie var grafiker og rådede over det bedste software, vi kunne ønske. Har nogen af jer 39 Channies gamle blade, er det helt tydeligt, at hun boltrede sig i diverse smarte muligheder. I 2000 var det slut, og Grethe Persson har siden da stået for al lay-out. Vi to har herefter været kernen i redaktionen med skiftende skribenter og fotografer. I år er så Trine Juul Hansen kommet på lønningslisten, og hun har allerede gjort et kæmpearbejde og har aflastet os to gammelstrigler rigtig meget. Og hun er vild med det og kommer med mange friske initiativer, så vi håber at beholde Trine i mange år på bladet. Det er umuligt at se ens eget arbejde i perspektiv det lader jeg andre om men jeg har dog tilstræbt at føre en blød og positiv linie. Alligevel er jeg blevet bekendt med enkelte løftede øjenbryn i anledning af nogle artikler eller gabestokbemærkninger. Til det kan jeg kun sige, at det aldrig har været tilsigtet at træde nogen for nær. Endvidere føler jeg, at det er rideklubbens blad og dermed bestyrelsens, og det er ikke min opgave at forholde mig kritisk til denne endsige holde bestyrelsesmedlemmerne i ørerne, således som det har været tilfældet i nogle af de foregående år. De problemer vi måtte have, klarer vi via personlig henvendelse og ikke gennem medierne. Dermed ikke sagt, at jeg ikke har en mening om dette eller hint, men de trykkes ikke her i bladet (bortset fra et enkelt meget forsigtigt lille pip i lederen en sjælden gang), og et polemisk organ bliver bladet ikke, så længe jeg sætter linien. 40

20 Gryberg, Camilla Kroby og Christina Vinholt i ivrigt studium af gabestokken? Fotoet er 10 år gammelt, men sådan ser det heldigvis stadig ud, når bladet udkommer Når jeg læser de gamle ledere, kan jeg se, at medlemmernes manglende indlæg er det store og tilbagevendende problem. Folks skrivelyst er måske ikke blevet ret meget større, men jeg må sige, at jeg aldrig er gået forgæves til nogen af jer med et ønske om en artikel. Det har jeg været utroligt glad for, for som alle forrige redaktører har påpeget, så bliver bladet kun bedre af, at mange sætter deres præg på det. Måtte det fortsætte! AB 41 Klubmestre gennem tiderne Old Boys Spring Oldboys Dressur 88 Wiggo Madsen/Sandu Khan 89 Bjarne Bantz/Ninong 90 Preben Kristensen/Ninette 91 Sonja Kristensen/Ninatte 92 Ove Christophersen/Alfons 93 Hanne Ludvigsen/Menuet 94 Mogens Jakobsen/Rivento 95Pia Sørensen/Windsor Karen Schmidt/Adrian 96 Ulla Cetti/Sofie? 97 Kirsten Parslund/Charlie Kirsten Parslund/Charlie 98 Kim Nielsen/Dolly Lone Hviid/Mozarth 99 Jane Bech/Val d isère Pia Nielsen/Schwedenstern 00 Susanne Dyrnel/Fando Susanne Dyrnel/Fando 01 Tine Harrild/Versal Helle Skjøt/Archibal 02 John Brian Jensen/Patrick Judy Hansen/Gabinius 03 Mette Lorentzen/Fleur Mette Lorentzen/Fleur 04 Gitte Johannesen/Ideall Anette Faurby/Aicha 05 Rebecca Danielsen/Rasmine Gitte Nielsen/Oliver 06 John Brian Jensen/Diamant King Susanne Dyrnell/Ludky You Junior spring Junior dressur 69 Hanne Petersen/ 42

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011.

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. 1. Valg af dirigent. Anette Møller valgt. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift.

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift. Referat bestyrelsesmødet d. 15-04-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 15-04-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Andre har en mulig gaffelfbåndes skade, som er blevet tilset og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06 Tilstede: BELS, LSP, MARK, NOR, NORD, NFRK, RKL, RBH, SAR, SGR, STK, STBR, SYK, VOSK. Afbud: MLR. 1. Dirigent Hans Herman Storm Referent: Birthe Jonasen 2. Ref.

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Velkommen til. Højris Rideklub - vi har plads til dig

Velkommen til. Højris Rideklub - vi har plads til dig Velkommen til Højris Rideklub - vi har plads til dig Historie Højris rideklub blev startet i 1979, og i årenes løb er der kommet skub i udviklingen. Der er kommet flere faciliteter til - nye stalde, 2

Læs mere

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6.

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 1. Ad. 1 Godkendelse af referat. Godkendt. Pkt. 2. Punkter til dagsordenen. Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 3 Ad. 3 Nyt fra formanden. For at få indblik i drivkraften

Læs mere

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB Fuglsangvej 28 8500 Grenaa www.djurslands-rideklub.dk Medlemmerne er fundamentet i klubbens liv og klubbens aktiviteter. Derfor er det vigtigt for os, at du føler dig godt

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

REFERAT. Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg. Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard

REFERAT. Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg. Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard REFERAT Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard Referat: 1) Valg af dirigent Janne Seemann blev valgt og kunne konstatere, at

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Årsberetning FKR 2007/2008

Årsberetning FKR 2007/2008 Årsberetning FKR 2007/2008 FKR fik en ny bestyrelse på den ekstraordinære generalforsamling d 29. marts 2007. BST konstituerede sig samme aften. BST konstituerede sig således: Formand: Troels Wenzel Næstformand:

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB Referat af Ordinær Generalforsamling Mandag d. 23. februar 2015 Tilstede var 38 medlemmer og der var videregivet 5 fuldmagter. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Den valgte dirigent blev Pia Blyitgen 2. Formanden

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

TAK for hjælpen til alle flittige hænder.

TAK for hjælpen til alle flittige hænder. April 2015 Nyhedsbrev Kære medlemmer i VRIK! Foråret er over os med solskin, friske lysegrønne blade og lyst til at komme udendørs. Arbejdsdagen den 11. april er vel overstået TAK for hjælpen til alle

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat

Bestyrelsesmødereferat Bestyrelsesmødereferat Mødedato: Torsdag, den 1. august 2013, kl. 19:00 Mødested: TRK Udsendt: Den 2. august 2013 Deltagere: Holger Holm, formand Bolette Frandsen, næstformand Evald Nielsen, kasserer Finn

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Vision for Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub at det skal være et samarbejdsforum, hvor man i et fælles samarbejde vil fremme ridesporten i Danmark

Læs mere

Fjordhestens Venner Kronjylland. Medlemsinformation

Fjordhestens Venner Kronjylland. Medlemsinformation Fjordhestens Venner Kronjylland Medlemsinformation Marts 2014 Redaktion: Bestyrelsen og Lisbeth Pedersen (landevejen@fiber.dk) Forsidefoto: Lena Trab Siden sidst Generalforsamling den 7. februar i Gjesinghus

Læs mere

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR.

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Deltagere: Erik Skov-Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov-Larsen, Pia Augustinus, Gitte Kliver, Casper Rasmussen fraværende: Hanne Jensen.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen 13. April 2010 Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor 1 - Formalia Valg af dirigent Uffe V. Jensen Valg af referent Kåre M. Kjær 2 - Opfølgning v/kåre Bo - Kontakt banken ang. konti / renter Kontaktet

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne Dressur og spring den 15. 17. juni 2012 med Kvalifikationsklasser i DRF Spring Championat og DRF Cup Hold Dressur Vi byder hermed alle ryttere, officials,

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Referat af ekstraordinær generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg torsdag d. 24. maj 2012, kl. 19.00 i cafeteriet på Finstrupgaard Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af revideret regnskab

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Aarhus Rideklub. 1. Dagsordenen blev godkendt. 2. Referat fra sidste møde blev godkendt. 3. Konstituering:

Aarhus Rideklub. 1. Dagsordenen blev godkendt. 2. Referat fra sidste møde blev godkendt. 3. Konstituering: Aarhus Rideklub Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 17. marts 2015 Tilstede: Anette Fritsche, Annette Asmus, Pia Munk, Maja Lindvig, John Sproegel, Anne Krogh Larsen, Signe Hansen, Birgitte Wulff 1.

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere