Politiets Fiskeklub. Civil - pensioneret : : (før

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk"

Transkript

1 Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Enhed : : Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : : (før før eller siden Næstformand/sekretær Claus Søndergaard København - Drab : : Viktors konto: reg.nr.: kontonr.: Juniorleder Egon Poulsen Kriminalteknisk Enhed : : Bestyrelsesmedlem Preben Hytholm Jensen Civil - Forsvaret : : Bådinspektør Lars Mogensen København - Færdsel : Indmeldelse: Jan Ejler Medlemsliste: Jan Ejler Medlemskort: Jan Ejler Lucius: Claus Søndergaard Revisor: Ole P. Sørensen Revisor: Magnus Andreasen Bestyrelsesmedlem Kent Astrup København - Uddannelsen : : Bestyrelsessuppleant Lars Mogensen København - Færdsel : : Net-mester Preben Bo Nielsen Ringkøbing - Beredskab : : Bestyrelsesmedlem Arly Iversen København - Røveri : : Bestyrelsessuppleant Per Stig Andersen Kbh. - Bandeenheden : : Redaktør Morten Søndergaard Kbh. - Bandeenheden : : Ferskvand: Claus S. Kyst: Kent Astrup Trolling: Bent Hytholm Mesterskaber: Preben Fangster: Jan Ejler Årslister: Jan Ejler Revisorsup.: Jens M. Jensen Pokaler: Jan Ejler Viktor

2 15 Maj 2010 Indhold 02: Bestyrelsen (Lars Mogensen er ny) 03: Indhold (denne side) 04: Information (Jan Ejler om Nivå) 05: Formandens årsberetning (2009) 13: Bådinspektørens årsberetning 14: Generalforsamlingen (referat) 17: Bådinspektøren informerer 18: Klubmesterskabet : Dansk Havfisker Forbund (2010) 22: Krabi (Brian Dahm Mortensen) 24: Fangster, beretninger 24: Aftale med Elida-rederiet 30: Materiel-oversigt 31: Indmeldelse 32: Bagsidefoto (Trollingmesteren) Medlemsbladet Viktor Ansvarshavende redaktør Morten Søndergaard København Bande-enheden : I redaktionen Morten Søndergaard, Bent Hytholm & Per Stig Andersen. Viktor er planlagt til at udkomme 4 gange årligt i månederne: marts, juni, september og december. Deadlines Nr. 2 / august 2010 Nr. 3 / november 2010 Nr. 1 / februar 2011 Nr. 2 / maj 2011 Oplag: 700 eksemplarer Ide & layout: Morten Søndergaard Tryk: GrafiPro Distribution: Post Danmark Forsidefoto: Claus Søndergaard Redaktøren har ordet Bestyrelsen har udvidet redaktionen i et forsøg på at holde redaktøren i ørerne og ikke mindst til tastaturet, så der kan blive produceret nogle klubblade. Jeg skal beklage over for såvel bestyrelse som annoncører og i særdeleshed overfor medlemmerne, at det har haltet gevaldigt med bladet gennem det seneste års tid. Det giver mig nok en gang lejlighed til at fremhæve foreningens hjemmeside - - hvor foreningens netmester, Preben websebo, ufortrødent sørger for at information om forestående ture og arrangementer, fangster, tur-referater m.m. altid er opdateret. Foreningens infomail, der sendes rundt til de medlemmer der har en mail der ender på politi.dk, har også reddet flere arrangementer. Jeg skal derfor opfordre alle foreningens civile medlemmer til at sende mig jeres mail-adresse, så der kan oprettes en tilsvarende liste over ikkepolitiansatte medlemmer. Send en mail til: Dette nummer af bladet er for størstedelen forbeholdt referater fra generalforsamlingerne i Viktor og Lucius med tilhørende årsberetninger. I næste nummer er fangstrapporterne, turreferaterne, årslisterne og meget andet godt tilbage! Glæd jer. GODT SOMMERFISKERI! Morten Søndergaard der har mange flere fiskestænger end jeg har brug for, men langt færre end jeg kunne tænke mig 2

3 Information Se vejret i Nivå Mange skippere har gennem tiden udtalt ærgrelse over at være kørt helt til Nivå for at komme en tur ud på Sundet. Det være sig til en god gang fiskeri eller bare at nyde sejladsen i Viktor med familie og venner. Ærgrelsen består i, at vejret og søen ikke har opført sig som forventet. Det har måske blæst lidt for voldsomt, søen og bølgerne været for store eller måske ligefrem frygtindgydende. Det kan en ansvarlig skipper tage hånd om. Hjemme på pc en kan han nemlig gå ind på Nivå Bådelaugs hjemmeside: og klikke sig videre i menuen Vindmåler ivå, eller nemmest den direkte vej: dex.htm Og her se, hvorfra vinden kommer og hastighed, temperatur og skyhøjde, ligesom man her kan klikke sig videre i menulinien WebCam og i de lyse timer se ud over Nivå Bugten, hvordan søen ter sig. God sejlads - Jan Ejler Lystfiskere skal kigges over skulderen Det bliver mere risikabelt at snyde sig til en fisketur uden at have betalt for det obligatoriske fisketegn. Fiskerikontrollen skal øge tjekkene af lystfiskere for at se, om de har betalt fisketegn. Det skal skaffe flere penge til at gøre Danmarks lystfiskeri endnu bedre til gavn for hele samfundsøkonomien. Det siger fødevareminister Henrik Høegh (V) efter, at lystfiskeri ifølge en ny rapport gavner samfundsøkonomien med over 2,1 milliarder kroner og skattevæsnet med knap 570 millioner kroner. Lystfiskerne spæder i forvejen til fiske- og vandløbspleje med 37 millioner kroner, som er indtægt fra deres køb af det lovpligtige, statslige fisketegn. Hver tiende, som Fiskerikontrollen tjekker i dag, viser sig ikke have løst fisketegn. - Vi skal fokusere vores kontrol, så vi får de nødvendige fisketegnsmidler ind, så der bliver råd til at gøre endnu flere gode ting. Det her er oplagt til at udvikle lokal turisme, siger Henrik Høegh. Fødevareministeren ser også perspektiver for at bruge flere penge fra landdistriktmidlerne til at udvikle lokal lystfiskeri og turisme, siger han. Omkring danskere og udlændinge løser hvert år det obligatoriske fisketegn. Ifølge rapporten fra Fødevareministeriet skønnes det, at over dansker hvert år svinger fiskestangen ved vandløb, søer og på kysten. Ritzau, Viktor

4 Formandens årsberetning Formandens beretning for foreningsåret 2009 Velkommen til årets generalforsamling. I 2009 fyldte Politiets Ffiskeklub Viktor 25 år. af Bent Hytholm, Det der startede for 25 år siden som en lokal fiskeklub for nogle initiativrige kollegaer på Station 5, har gennem årene udviklet sig til en rigtig god fiskeklub til glæde for en masse mennesker med en fælles interesse. Fra at være nogle ganske få har medlemstallet gennem en lang række år ligget på mellem medlemmer, hvilket er ganske flot. Klubben har udviklet sig gennem årene, ikke mindst takket være en lang række motiverede og initiativrige medlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Vi har meget at takke de tidligere formænd og bestyrelsesmedlemmer for, eks. at vi i dag har en dejlig båd Viktor, som mange af klubbens medlemmer har stor glæde af. Det er mit håb, at Politiets Fiskeklub vil bestå i mange år fremover og derved være med til, at vi fortsat kan være sammen med gode kammerater omkring en fælles interesse. Ved udgangen af 2009 var der 419 medlemmer i Viktor, heraf 319 politiansatte, 83 civile medlemmer og 17 juniormedlemmer. Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Som formand for fiskeklubben vil jeg takke bestyrelsen for den store indsats, der har været ydet i 2009 og i særdeleshed vores kasserer Jan Ejler, der har ydet en ekstraordinær indsats med at få ajourført vores medlemskartotek og få helt styr på klubbens økonomi. I forbindelse med ajourføringen rettede Jan henvendelse til adskillige registrerede medlemmer, hvor det blev konstateret, at disse ikke havde betalt kontingent gennem længere tid. Flere af disse har efterfølgende indbetalt det manglende kontingent og er fortsat medlemmer af klubben. Imidlertid valgte flere også at melde sig ud af klubben, idet de ikke længere har interessen for fiskeri, er flyttet, pensioneret eller af andre årsager. Det har været et kæmpearbejde for vores kasserer, der ud over ajourføringen af medlemskartoteket, har været rigtig god til at holde den øvrige bestyrelse i ørene f.eks. bådinspektøren m.h.t. skippernes betaling af ture med Viktor, så der er helt styr på økonomien, hvilket er utroligt vigtigt for klubbens eksistens. 4

5 Formandens årsberetning Ved sidste års generalforsamling blev Bo Fabricius valgt ind i bestyrelsen for en 2-årig periode. Inden Bo var kommet i gang med bestyrelsesarbejdet var han desværre nødsaget til at træde ud af bestyrelsen, idet han var blevet tilbudt en diplomuddannelse i ledelse, hvilket ikke ville harmonere med en bestyrelsespost i Viktor. Selv om Bo ikke nåede at komme i gang med bestyrelsesarbejdet vil vi fra bestyrelsen alligevel gerne takke for at han stillede op til valg på sidste generalforsamling, idet det er svært at finde medlemmer, der ønsker at yde en indsats i bestyrelsen. Bo s udtrædelse af bestyrelsen medførte, at Arly Iversen fra at være suppleant indtrådte i bestyrelsen i Bo s sted. Mesterskaberne I løbet af 2009 er der afholdt 5 mesterskaber. Kystmesterskabet Kystmesterskabet blev afholdt tirsdag den 16. april 2009 med deltagelse af 8 friske kystfiskere. Ved Kent Astrups gennemgang af de tilmeldte medlemmer, sås flere at være over 50 år og således blev kystmesterskabet, af sikkerhedshensyn, rykket til Vestsjælland. Man mødtes kl på Drøsselbjerg og fiskede de efterfølgende 3 timer. Et par mistede fisk og en enkelt undermåler blev resultatet. Ingen indvejede fisk, hvorfor man rullede videre til Ordrup Næs, og efter kun 5 minutters fiskeri havde Steffen Horvath fast fisk. Han landede kort efter en smuk fisk på 45 cm og 800 gram. Ud over Steffens havørred blev der kun landet 1 hornfisk. Steffen blev derfor for 3. gang på 5 år kystmester. Trollingmesterskabet Trollingmesterskabet var oprindeligt programsat til den 24. marts, men denne dag havde vejrguderne desværre maget det således, at der blæste en pelikan over Øresund. Konkurrencen måtte derfor udsættes til mandag den 11. maj Viktor

6 6 Formandens årsberetning Der var valgfri havn, men indvejning og præmieoverrækkelse skulle ske på Skovshoved Havn senest kl både med i alt 17 deltagere deltog i konkurrencen. Jimmy Haug havde i mangel af bedre lånt SU-jollen, der ligger i Vedbæk. Det viste sig at være en rigtig god ide, idet det ved at dørge med Dipsy-divere ned over Lous Flak lykkedes ham at overliste 2 ørreder, der kastede henholdsvis en 1. og en 4. plads af sig. Der blev i alt indvejet 6 ørreder og 4 torsk, desværre var ingen af disse rekordfisk. Trollingmester blev således Jimmy Haug Andersen med en havørred på 1070 gram. Forårsmesterskabet/Jubilæumsmesterskabet Som tidligere nævnt fyldte fiskeklubben 25 år i Dette havde bestyrelsen valgt at fejre i forbindelse med forårsmesterskabet, der således også blev et jubilæumsmesterskab, hvor deltagelsen var gratis for klubbens medlemmer. Konkurrencen blev afviklet den 20. april 2009 i Lynge P&T, idet bestyrelsen ikke turde løbe an på en tur på Øresund, hvor vejret kunne medføre en evt. aflysning. Da der var tale om et 25 års jubilæum havde formanden kontaktet vores nye rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg (selv ivrig lystfisker), der ikke var afvisende for evt. at komme til præmieoverrækkelsen om eftermiddagen. Imidlertid foregik mesterskabet midt i en reformtid, så desværre ringede rigspolitichefen til formanden op ad formiddagen og oplyste, at han desværre var blevet kaldt ind til et møde om eftermiddagen i Justitsministeriet, hvorfor han beklagede, at han ikke kunne komme til præmieoverrækkelsen. Han bad formanden om at overbringe en hilsen til klubbens medlemmer og ønske til lykke med jubilæet. Preben Hytholm havde lagt et stort stykke arbejde i at arrangere mesterskabet og redaktøren skrev i klubbladet om mesterskabet: Redaktøren ankom på cykel som den sidste af i alt 38 medlemmer, der tog del i foreningens 25-års jubilæumsmesterskab i Lynge Drive In P&T. Og det var heldigt, for det var et flot skue at se så mange fiskere langs bredderne af søerne, der stadig afgav damp i det tidlige morgenlys og vide at alle var medlemmer af Viktor.

7 Formandens årsberetning Der var masser af fisk i søerne, men det skulle vise sig, at blive et vanskeligt fiskeri, der ikke blev nemmere i takt med, at vejret blev bedre og bedre. Frustrationen var især udbredt hos formanden, der tydeligvis havde forventet at blive jubilæumsmester uden det store besvær, idet søerne er hans hjemmevand. Heldigvis kunne deltagerne trøste sig hos mesterskabsarrangøren Preben Hytholm, der midtvejs i konkurrencen fyrede op i den store medbragte grill. Den ene mere sprøde frankfurterpølse efter den anden blev uddelt til deltagerne, der også kunne nyde en kølig øl/vand fra de medbragte køletasker i det forrygende solskin. Jo der var tænkt på det hele. Stor ros til Preben og tak til Farum Lystfiskerforening for lån af grillen. På trods af de svære ods med højt solskin og det svære fiskeri lykkedes det deltagerne at fange i alt 12 ørreder. Jubilæumsmester blev Per Stig Andersen med en regnbueørred på 3,0 kg. Per Stig blev ligeledes storfanger med en samlet vægt på 4,1 kg. Juniormesterskabet Juniormesterskabet løb af stablen fredag den 21. august 2009 med det gode skib Arresø. Metrologerne havde lovet både regn og lidt blæst i løbet af aftenen, hvor konkurrencen skulle afholdes. Heldigvis blev det i stedet næsten vindstille med nogle enkelte drypbyger, så forholdene var optimale. Der deltog i alt 9 juniorer med ledsagere. Preben Hytholm havde sørget for børsteorm, så man kunne prøve lykken med nogle fladfisk, hvilket også lykkedes for enkelte af juniorerne. Ellers blev der fanget ca. 21 kilo sild, 3 makreller, 5 skrubber, 2 isinger og 2 berggylter. Juniormester blev Casper Hytholm Mondrup med 75 points. (Casper er nyt medlem og var formentligt den yngste og mindste deltager i konkurrencen). Nr. 2 blev Kevin Poulsen med 71 points og nr. 3 blev Nicolai Sparre Andersen med 32 points. Klubmesterskabet Klubmesterskaberne blev afholdt mandag den 14. september Viktor

8 Formandens årsberetning Deltagerantallet var meget skuffende, idet kun 24 medlemmer havde afsat tid til at kæmpe om klubmesterskabet. Klubben havde lejet de 2 både Arresø og Hanne Berit, så der var masser af plads til deltagerne. Vi startede som sædvanligt på Station Bellahøj meget tidligt om morgenen og Poul Riboe var mødt op med grej og børsteorm, der kunne købes på P-pladsen. Morgenmanden var fravalgt af bestyrelsen pga. prisen, og i stedet kunne deltagerne få en ostemad ombord på bådene ved ankomsten. Der blæste en frisk vind på Sundet denne dag med 8-9 s/m. fra øst. Strømmen var nordgående, hvilket ifølge skipper bevirkede, at de minde arter som berggylte og havkarusse var noget sværere både af finde og fange. Generelt var det et både svært og skuffende konkurrencefiskeri. Det var meget småt med fladfiskene og endnu ringere med torskene, der var næsten fraværende. På trods af de svære betingelser blev der alligevel landet en del fisk med hovedparten til deltagerne på Arresø. Forskellen på fiskeheldet viste sig ved den efterfølgende præmieoverrækkelse på Station Bellahøj, idet deltagerne på Arresø løb med de 9 første pladser og præmier. Til gengæld var der meget tæt løb mellem de 3 første pladser, idet kun 6 point skilte 1 og 3 pladsen. Klubmester blev Egon Poulsen med 120 points, nr. 2 blev Flemming Weidemann med 117 points og nr. 3 blev Søren Rasmussen med 114 points. Storfanger blev Preben Hytholm (størst pointgivende fisk). Sildekonge blev Bruno Stub (flest kilo sild). Viktor Niels Blegebrønd vil efter formandens beretning aflægge særskilt årsberetning med hensyn til vores båd Viktor. Bådinspektør Niels Blegebrønd meddelte i efteråret 2009, at han gerne ville trække sig som bådinspektør, idet han i øjeblikket har mistet interessen for fiskeri, hvilket naturligvis er beklageligt set med bestyrelsens øjne, men vi håber naturligvis at interessen vil vende tilbage. Under alle omstændigheder vil bestyrelsen gerne have lejlighed til at takke Niels Blegebrønd for den store indsats han gennem en lang årrække har ydet for klubben med hensyn til vedligeholdelsen med meget mere af vores båd Viktor. 8

9 Formandens årsberetning Det er lykkedes for bestyrelsen at overtale Lars Mogensen til at overtage bådinspektørposten fra den 1. januar 2010, hvilket vi er utroligt glade for. Lars har allerede taget fat i skipperlisten for at få denne ajourført, hvilket man kan læse om i det kommende klubblad. Kystture I foråret 2009 blev der afholdt 6 kystture. Desværre var antallet af deltagere det laveste nogensinde. 2-3 stk. pr. tur, undtagen til kystmesterskabet, hvor vi var 8 deltagere. I efteråret blev det til 4 ture, men til gengæld med en 3 dages tur til Samsø med 4 deltagere. På de øvrige ture i efteråret har der været 2-3 deltagere. På kysturene i 2009 har der stort set kun været fanget undermålere. Ferskvandsture Der er blevet afholdt 4-5 klubture gennem året med begrænset fremmøde. Dog havde klubben i slutningen af november en succesfuld tur med 4 medlemmer til Store Vejle Å. Der blev fanget mange fine aborrer og en flot 6-kilos havørred. Klubbladet Igen i 2009 er der desværre kun udkommet 2 klubblade, hvilket vores redaktør har begrundet med manglende motivation og presset arbejdssituation. I denne forbindelse vil jeg gerne som formand minde medlemmerne om, at vi skal sætte pris på, at redaktøren fortsat ønsker at fortsætte på posten. Der er tale om et stort arbejde, hver gang der skal fremstilles et klubblad og hvem kender ikke situationen, hvor man gerne vil yde en indsats, men ikke har overskud i hverdagen. Redaktøren har efterlyst materiale til bladet med jævne mellemrum, hvorfor medlemmerne her skal opfordres til at sende indlæg om løst og fast til redaktøren. Websiden På grund af de manglende bladudgivelser har websiden igen været uundværlig i året der er gået og der skal rettes en stor tak til vores webmaster Preben Bo Nielsen, der utrætteligt vedligeholder klubbens hjemmeside. Viktor

10 Klubrekorderne Formandens årsberetning I 2009 er der sat 2 nye klubrekorder, heraf er den ene sat af junior Emil Winther Krat, der den 21. august 2009 fangede en berggylt på 423 gram i Øresund. Per B. Larsen har igen i 2009 gjort det rigtigt godt og den 9. juli fangede han på en tur til Norge en helleflynder på 36,6 kg. Til lykke til begge rekordholderne. Pokaler mv. Årets fisker (pokal og krus): Jan Ejler. Givet primært for det KÆMPE-arbejde, som Jan har ydet ved overtagelse af kassererjobbet. Årets skipper (pokal og krus): Lars Mogensen. For hans store arbejde omkring båden VIKTOR. Årets storfanger (pokal og krus): Per B. Larsen, for en helleflynder på 36,6 kg = 122%. Årets ædelfisker båd (pokal og krus): Jens Møller Jensen, for en havørred på 8,6 kg = 101 %. Årets ædelfisker (pokal og krus), kyst/å/sø: Jan Struwe, for en havørred på 7,5 kg = 88 %. Årets ferskvandsfisker (pokal og krus): Per B. Larsen, for en sandart på 5,6 kg = 86 %. Årets medefisker (pokal og krus): Claus Søndergaard, for en rimte på 2,25 kg = 87 %. Årets havfisker (pokal og krus): Per B. Larsen, en helleflynder på 36,6 kg 122% (samme som tidligere). Årets skribent (gavekort): Morten Søndergaard, afgjort ved lodtrækning. Årets hvervepræmie (gavekort): Preben Hytholm, afgjort ved lodtrækning, da Bent Hytholm og Kent Astrup ligeledes havde hvervet 2 ny medlemmer. 10

11 Formandens årsberetning Slutbemærkninger På sidste års generalforsamling bekendtgjorde jeg, at 2009 ville blive det sidste år med mig som formand, idet jeg følte, at det var tid til at stoppe både for min egen og klubbens skyld. For mit eget vedkommende skyldtes min beslutning, at jeg var ved at blive overbelastet i mit daglige arbejde, idet jeg skulle bestride stort set 3 poster på en gang. For klubbens vedkommende er det min holdning, at det er fornuftigt med nogle års mellemrum at få nogle nye folk ind i en klubbestyrelse for derved at få nye ideer og initiativer. Gennem hele 2009 har vi på bestyrelsesmøderne talt om, hvem der evt. kunne eller ville overtage formandsposten, og vi har rettet henvendelse til flere af de tidligere bestyrelsesmedlemmer, men ingen har ønsket at gå ind og overtage formandsposten. Da min arbejdssituation har ændret sig i forbindelse med reformeringen af Rigspolitiet i positiv retning har jeg derfor besluttet, at såfremt, der ikke opstiller andre formandskandidater, at jeg er villig til at fortsætte som formand indtil videre i de næste 2 år. Her til sidst vil jeg ønske alle klubbens medlemmer et godt og fiskerigt Bent Hytholm Jensen, formand Viktor

12 Bådinspektørens årsberetning Bådinspektørens beretning for året 2009 Viktor har gennem sæsonen fungeret stort set uden nedbrud udover småreparationer og vedligeholdelse. Beddingsarbejdet foregik i september og igen i år på Rungsted havn, hvor vi får en udmærket behandling. Det er dejlig nemt, når man lige kan gå rundt hjørnet og handle i bådeudstyrsbutikken. En del havde vi dog handlet hos Havhøkeren i Gilleleje, hvor vi som bekendt får rabat. af Niels Blegebrønd Det var som sædvanlig den gamle garde, der viste sig på beddingspladsen. Det var ikke de store ting, der skulle ordnes, men der skulle bundmales og vaskes/poleres. Nyt tæppe sponseret af Arly kom også i. Under beddingsarbejdet blev vi opmærksom på en skade på båden. Der var sket en forholdsvis voldsom påsejling, idet stævnpladen, ca. ½ m under vandlinjen, var trykket ind og forskubbet til højre. Glasfiberen var flækket og revet ud, så selve coatingen var skrællet af og fibrene blotlagt. Fra denne skade og nærmest langs hele båden var et spor i bundmalingen. Der må være sket en påsejling af en sten og det er ikke gået stille af. Jeg har dog intet hørt, ligesom logbogen ikke kan gøre mig klogere. Det er ikke godt nok! Heldigvis er der på Rungsted Havn også en glasfibermand og han klarede opgaven på få timer. Der var yderligere et enkelt sted, hvor en fibermåtte havde sluppet. Glasmanden var ikke udelt begejstret for kvaliteten af den forlængelse af båden, som Bredgaard havde foretaget. Det var dér måtten havde sluppet. Vedligeholdelsesmæssigt er det stort set de samme ting, der går i stykker: Downriggere og toilet. Oftest pga. betjeningsfejl. En skipper var så uheldig at miste hele downriggeren med beslag. Hans forsikring har været inde over. Der har i sæsonen også været lidt problemer med dieseltilgangen. Én gang skyldtes det min manglede advisering af tankpasseren og én gang var det en skipper eller 2, der ikke fik kontaktet mig. Husk - der altid står 25 l diesel i motorrummet. Omkring sejlads og fiskeri var de t min fulde overbevisning, at nu hvor Viktor er blevet lidt mere stabil, ville det betyde flere ture. Det har ikke vist sig at være tilfældet. I 2009 var der 144 bookinger og 35 klubture incl. juniorture. Af disse bookinger er der i alt sejlet ca. 105 ture. Det er kun godt halvdelen af turene, der bliver sejlet. Husk at behandle Viktor som din egen også m.h.t. rengøringen. Hilsen - Niels Blegebrønd 12

13 Generalforsamlingen Referat af generalforsamlingen afholdt tirsdag den 16. marts 2010 på Station Bellahøj. Pkt. A. Valg af dirigent, samt evt. stemmeudvalg. Formanden bød velkommen. Som dirigent pegede formanden på Flemming Hedegaard Pedersen, der blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Stemmeudvalg blev udpeget/valgt: Niels Blegebrønd, Henning Schmidt og Ole Andersen. Optalt at der deltog 26 Viktor-medlemmer på generalforsamlingen. Pkt. B. Beretning om klubbens virksomhed v. formanden og bådinspektøren. Formanden fremlagde klubbens årsberetning (se andetsteds her i bladet). Formandens beretning vedlagt. Vin givet Niels Blegebrønd for hans store arbejde med VIKTOR. Beretningen vedtaget af forsamlingen. Ingen kommentarer. Bådinspektør Niels Blegebrønd fremlagde båden Viktors årsberetning (se andetsteds her i bladet). Inspektørhvervet overdraget til Lars Mogensen. Spørgsmål: hvor mange aftenture var der sidste år? Svar: ca. 30 ture. Beretningen om klubbens virksomhed samt beretningen om Viktor blev begge godkendt af forsamlingen. Pkt. C. Forelæggelse af klubbens regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent. Kasserer, Jan Ejler gennemgik regnskabet. Arne Søndergaard stillede spørgsmål vedr. om lejen af VIKTOR var for billig, han mente det måske var noget at bestyrelsen skulle kikke på. Den generelle holdning var, at så længe, at klubben har penge til det, så bibeholder vi prisen på lejen. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. Budgettet blev ligeledes fremlagt af kassereren. Dette blev godkendt. Fastholdelse af kontingent til senior og junior. Pkt. D. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. Viktor

14 Generalforsamlingen Bestyrelsens forslag 1: Bestyrelsen foreslår som tidligere år kr. 3000,- til formanden, bådinspektøren og redaktøren. Forslaget vedtaget enstemmigt. Bestyrelsens forslag 2: Bestyrelsen foreslår i lighed med sidste år, at kassererens godtgørelse udgør 4000,- kr. Forslaget vedtaget enstemmigt. Bestyrelsens forslag 3: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for det kommende år. Forslaget vedtaget enstemmigt. Pkt. E. Valg. Formanden genvalgt for 2 år med stor akklamation. Bestyrelsesmedlemmerne Claus Søndergaard, Preben Hytholm og Kent Astrup blev alle valgt med akklamation for 2 år. Bestyrelsesmedlemmet Arly Iversen blev valgt (uden at være til stede, men er villig til genvalg) til bestyrelsen for 1 år. Per Stig Andersen og Lars Mogensen blev valgt som suppleanter for 1 år. Ole Parker Sørensen og Magnus Andreasen blev valgt til revisorer. Jens Møller Jensen blev valgt som revisorsuppleant. Pkt. F. Eventuelt. Preben Hytholm oplyste, at forårsmesterskabet var blevet flyttet fra den 29. marts til den 26. april og han opfordrede medlemmerne til at deltage i mesterskabet i Farum PUT AND TAKE. Jørgen Mainz oplyste/reklamerede lidt for nogle træplader, hvorpå der kunne påsættes f.eks. gamle fiskehjul. Det er en kollega, der fremstiller pladerne og Jørgen kan formidle kontakten. Preben Hytholm oplyste, at der ville blive udtrukket 5 gavekort til Farum PUT AND TAKE under spisningen. Disse blev givet som plaster på såret for det magre udbytte i forbindelse med jubilæumsmesterskabet. Dirigenten Flemming Hedegaard Pedersen beklagede (med glimt i øjet), at dirigentklokken manglede ved generalforsamlingen. Han opfordrede bestyrelsen til at finde klokken til næste generalforsamling (er fundet, red.). Formanden takkede dirigenten for hans kyndige ledelse af generalforsamlingen, for fremmødet og opfordrede til, at medlemmerne benyttede klubbens båd, VIKTOR og deltog i arrangementerne. Referent Egon Poulsen - Formand Bent Hytholm 14

15 Bådinspektøren informerer Nyt vedrørende skibet Viktor af bådinspektør Lars Mogensen, Ved årsskiftet overtog jeg hvervet som bådinspektør efter Niels Blegebrønd, der efter mange år på posten ønskede mere tid til andre ting. Det bliver svært at afløse en ildsjæl som Niels, men jeg giver det en chance. En af mine opgaver her i starten har været at rydde op i bl.a. skipperlisten. Ikke fordi der nu skal til at håndhæves regler og vedtægter, men der er brug for nogle klare retningslinier for, hvornår man er berettiget til at stå på skipperlisten, og dermed booke og sejle med båden. Bestyrelsen har tidligere haft den holdning at man skulle sejle mindst 2 gange på et år for at bevare sine skipperrettigheder, alt sammen selvfølgelig for at bevare kendskabet til båden og håndelaget med at manøvrere. Der sker jo af og til noget nyt ombord m.h.t. instrumenter, motor, procedurer osv., og det er vel i alles interesse at vi passer godt på vores skib. Jeg har derfor foretaget et grundigt eftersyn på skipperlisten, og strøget alle de skippere, der ikke havde booket båden i hele For ikke at blive anklaget for nepotisme kan jeg nævne at det bl.a. er gået ud over flere medlemmer af bestyrelsen også. Nu skal det jo ikke gøres til et professorat at sejle med båden, men for at generhverve sin skipperstatus forestiller jeg mig, at de forsmåede skippere evt. tager med på en fisketur eller mødes ombord med undertegnede og får en kort opdatering. Det kunne også være en god anledning til at mødes og få et par hyggelige timer ud af det. Nogle er måske slettet på listen uretmæssigt. Hvis man f.eks. har været med på tur som gæst og snuset rundt eller hvis man selv har båd, kan man selvfølgelig få merit for det. Er DU ramt af det så kontakt mig. Mange aktive skippere er aldrig kommet på skipperlisten, selv om de bruger båden jævnligt. Er DU én af dem, så kontakt mig og du kommer straks på listen. Flere står også på listen med forældede data I må også meget gerne kontakte mig så I kan blive opdateret. Se skipperlisten på Viktor

16 FRI-TURE Bådinspektøren informerer Har du fri-ture til gode efter skipperture (klubture eller juniorture), eller arbejde på bedding bedes du kontakte mig. Regler for fri-ture er, at optjente timer skal afvikles inden for en periode af 12 måneder. Sejlads som skipper på heldagsture udløser 4 timer. Sejlads som skipper på aftentur udløser 2 timer. Beddingsarbejde udløser timer 1:1 Andet arbejde eller hjælp til skibet udløser timer 1:1 Har du fri-ture tilgode af ældre dato så få dem afviklet så vi kan begynde på en frisk. Ellers glæder jeg mig til arbejdet med skibet og håber på en god kontakt til brugerne. Et sidste hjertesuk ryd op, spul dækket og bænken, og gør rent efter tur. Tæpperne kan tages af og bankes. Jeg indkøber en spand, klude og en skrubbe samt lidt kemikalier til at gøre rent med, så du kan efterlade skibet, som du selv gerne vil modtage det. Knæk og bræk - bådinspektør Lars Mogensen Mobil: Mail: 16

17 Generalforsamling i Lucius Referat af generalforsamlingen afholdt torsdag den 18. marts Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var mødt to medlemmer, således Flemming Hedegaard Petersen og Jens Møller Jensen. Indledningsvis bød formanden Claus Søndergaard velkommen til generalforsamlingen i Lucius, og takkede Flemming Hedegaard Petersen for at stille lokale til rådighed for generalforsamlingens afholdelse. Herefter overgik vi til generalforsamlingens dagsorden. Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Flemming Hedegaard Petersen, som dirigent, og forslaget blev godkendt med akklamation. stemmereglerne. Dirigenten takkede indledningsvist for valget, hvorefter han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, idet indkaldelsen var blevet varslet rettidigt på Viktor.s hjemmeside. Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen, der blev konstateret i overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten nævnte, at den samlede bestyrelse er på valg og gennemgik Videre konstaterede dirigenten, at der i dagsordenen i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling forelå forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændring af 4, pkt. a. vedr. indkaldelse til generalforsamling. Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning. Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsen, hvor formanden Claus Søndergaard aflagde bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning for Det er en fornøjelse igen at kunne byde velkommen til generalforsamling i Lucius, som vi atter kan afholde hos Den Gamle Formand. Tak for det, Flemming - og tak for hjælpen med forplejningen. Efter sidste års generalforsamling har bestyrelsen fortsat sit arbejde med Per Stig som kasserer, Peter som næstformand og undertegnede som formand. Året er heldigvis forløbet uden større problemer, og det har derfor ikke været nødvendigt at afholde egentlige bestyrelsesmøder. Opgaverne er blevet klaret hen ad vejen, som de er opstået. Viktor

18 Generalforsamling i Lucius Med hensyn til planlagte og gennemførte ture må jeg desværre med det samme erkende, at det har været et skidt år. Der har været annonceret 15 klubture, men det er kun et fåtal af dem, der er blevet gennemført. Året startede meget godt, men herefter kneb det for bestyrelsen og åbenbart også for klubbens medlemmer at finde tid og overskud til at komme ud og få lidt luft og fange fisk. Bestyrelsen vil i 2010 arbejde hårdt på, at så mange af de planlagte klubture bliver gennemført, og vi vil i den forbindelse opfordre medlemmerne til at deltage i klubbens ture. Vi har bestræbt os på at udfærdige et turprogram så alsidigt som muligt, og vi håber, at der er noget for alle. Der er således både små korte hyggeture efter arbejde, ture med overnatning samt dagture til nemme vande tæt på København, hvor chancen for fisk er stor. Lucius har 109 medlemmer, hvilket er en lille reducering i forhold til sidste år. Lucius er jo stadig medlem af SU, der er fundamentet i vores facilitets-udbud. Desværre var det ikke muligt for bestyrelsesmedlemmer at deltage i årets formandsmøde i SU, men der er ikke tilgået oplysninger om, at SU har nævneværdige problemer. Det kan oplyses, at SU har fået et nyt bookingsystem, således at det nu er muligt at gå ind og booke en facilitet for et givet tidsrum, eksempelvis en formiddag. Således besætter man ikke hele dagen, og et andet medlem vil derfor have muligheden for at komme ud og fiske om eftermiddagen. Der er generalforsamling i SU onsdag den 7. april 2010, kl Formanden Allan Riboe er på valg. Jeg vil gerne opfordre klubbens medlemmer til at gøre mere brug af SU`s faciliteter. Bådene er i god stand, og det er bare at gå ind på nettet og bestille dem. Man behøver jo ikke nødvendigvis at fiske fra dem. Afslutningsvis vil jeg gerne takke Politiets Fiskeklub Viktor for et fortrinligt sammenarbejde gennem året og ønske alle medlemmer et rigtig godt fiskeår med masser af gode oplevelser ved vandene. På bestyrelsens vegne - Claus Søndergaard, formand. Beretningen blev herefter sat under debat, hvor der bl.a. blev redegjort for nedskrivning af medlemsantallet, og hvor der fandt en generel drøftelse sted af medlemmernes manglende deltagelse i de arrangerede ture. Der var på generalforsamlingen et ønske om at fastholde et forholdsvis stort antal aktiviteter i klubben som et tilbud til medlemmerne. Da der ikke var flere bemærkninger, blev beretningen godkendt. 18

19 Generalforsamling i Lucius Ad dagsordenens pkt. 3. Regnskab fremlægges til godkendelse. Dirigenten gav herefter ordet til kassereren, der fremlagde regnskabet for Regnskabet omdelt. Lucius 96 havde haft indtægter på ,00 DKK. Der var afholdt udgift til SU på ,00 DKK, udgift til generalforsamling på 565,00DKK og udgift til klubture på 50,00 DKK, hvorefter egenkapitalen ved årsskiftet udgjorde 1.980,00 DKK. Regnskabet revideret og underskrevet af revisorerne Jens Møller Jensen og Henning Schmidt. Regnskabet sat til debat og efterfølgende godkendt. Ad dagsordenens pkt. 4. Indkomne forslag. Dirigenten konstaterede, at der var indkommet et forslag, anført i indkaldelsen til generalforsamlingen vedr. vedtægtsændring for 4, pkt. a, hvor det fremgår, at Indkaldelsen med dagorden skal finde sted med mindst 2 ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer eller i dertil egnet medlemsblad eller på en dertil egnet hjemmeside via internettet eller via et dertil egnet intranet. Medlemmer, der ikke har adgang til intranettet, skal varsles ved særskilt skrivelse. Bestyrelsen foreslår sætningen medlemmer, der ikke har adgang til intranettet, skal varsles ved særskilt skrivelse slettet, således at indkaldelse udelukkende sker via skrivelse eller via medlemsblad, egnet hjemmeside eller intranet. Forslaget vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 5. Valg af bestyrelse. Dirigenten opregnede, at bestyrelsen på 3 personer er på valg hvert år, og at bestyrelsen konstituerer sig selv. På valg var Claus Søndergaard, Per Stig Andersen og Peter Dalegaard. Søndergaard og Andersen var villige til genvalg. Dalegaard var ikke til stede, men havde givet tilsagn om at være villig til genvalg. Claus Søndergaard, Peter Dalegaard og Per Stig Andersen herefter valgt med akklamation og konstituerede sig umiddelbart med Claus Søndergaard som formand, Peter Dalegaard som næstformand og Per Stig Andersen som kasserer. Ad dagsordenens pkt. 6. Valg af 2 revisorer. Dirigenten opregnede, at de to revisorer er på valg hvert år, og at mindst den ene skal vælges blandt medlemmerne uden for bestyrelsen. Viktor

20 Generalforsamling i Lucius Jens Møller villig til genvalg. Henning Schmidt ikke tilstede, men havde givet Jens Møller tilsagn om at være villig til genvalg. Møller og Schmidt valgt med akklamation. Ad dagsordenens pkt. 7. Eventuelt. Under eventuelt understregede Flemming Hedegaard vigtigheden af klubbens eksistens og de muligheder den bød for medlemmerne. Der fulgte en videre debat om mulighederne for ferskvandsfiskeri. Afsluttende takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen, hvorefter mødet blev hævet. Per Stig Andersen, referent 20

Formandens beretning for året 2009.

Formandens beretning for året 2009. Formandens beretning for året 2009. Velkommen til årets generalforsamling. I 2009 fyldte Politiets fiskeklub Viktor 25 år. Det der startede for 25 år siden som en lokal fiskeklub for nogle initiativrige

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal.

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. -Bladet Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. NR. 2 2008 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Nr. 3 September 2010 23 årg.

Nr. 3 September 2010 23 årg. Nr. 3 September 2010 23 årg. Forside: Jes Hansen med kongelaks på 23 kg. fanget i Alaska Se mere i artiklen på side 30. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne.

-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. -Bladet Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. NR. 1 2009 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG 2 - JUN 2013 70 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING INDHOLD: Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 135 eksemplarer

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 135 eksemplarer Formanden har ordet Referater fra bestyrelsesmøderne Småbådsture Det gule rev I vandet med Janus Skovtur 2014 Havture 2014/15 Praktiske oplysninger Aktiviteter www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 135

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen MARTS / APRIL 2012 NR. 2. 71. årgang Robladet 1942-2012 r å 70 - vi e k k y l l si r ti med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5 Referatet fra generalforsamlingen tirsdag 7. februar

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 2 december 2014 29. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Mark Hojfeldt Jan Nielsen Mark Hojfeldt Nordjysk Lystfiskeriforening afholder ordinær generalforsamling

Læs mere

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 84. 29 Årgang December. 2013 www.skagen-havfiskeklub.dk Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 29 64 36 69 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere