Politiets Fiskeklub. Civil - pensioneret : : (før

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk"

Transkript

1 Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Enhed : : Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : : (før før eller siden Næstformand/sekretær Claus Søndergaard København - Drab : : Viktors konto: reg.nr.: kontonr.: Juniorleder Egon Poulsen Kriminalteknisk Enhed : : Bestyrelsesmedlem Preben Hytholm Jensen Civil - Forsvaret : : Bådinspektør Lars Mogensen København - Færdsel : Indmeldelse: Jan Ejler Medlemsliste: Jan Ejler Medlemskort: Jan Ejler Lucius: Claus Søndergaard Revisor: Ole P. Sørensen Revisor: Magnus Andreasen Bestyrelsesmedlem Kent Astrup København - Uddannelsen : : Bestyrelsessuppleant Lars Mogensen København - Færdsel : : Net-mester Preben Bo Nielsen Ringkøbing - Beredskab : : Bestyrelsesmedlem Arly Iversen København - Røveri : : Bestyrelsessuppleant Per Stig Andersen Kbh. - Bandeenheden : : Redaktør Morten Søndergaard Kbh. - Bandeenheden : : Ferskvand: Claus S. Kyst: Kent Astrup Trolling: Bent Hytholm Mesterskaber: Preben Fangster: Jan Ejler Årslister: Jan Ejler Revisorsup.: Jens M. Jensen Pokaler: Jan Ejler Viktor

2 15 Maj 2010 Indhold 02: Bestyrelsen (Lars Mogensen er ny) 03: Indhold (denne side) 04: Information (Jan Ejler om Nivå) 05: Formandens årsberetning (2009) 13: Bådinspektørens årsberetning 14: Generalforsamlingen (referat) 17: Bådinspektøren informerer 18: Klubmesterskabet : Dansk Havfisker Forbund (2010) 22: Krabi (Brian Dahm Mortensen) 24: Fangster, beretninger 24: Aftale med Elida-rederiet 30: Materiel-oversigt 31: Indmeldelse 32: Bagsidefoto (Trollingmesteren) Medlemsbladet Viktor Ansvarshavende redaktør Morten Søndergaard København Bande-enheden : I redaktionen Morten Søndergaard, Bent Hytholm & Per Stig Andersen. Viktor er planlagt til at udkomme 4 gange årligt i månederne: marts, juni, september og december. Deadlines Nr. 2 / august 2010 Nr. 3 / november 2010 Nr. 1 / februar 2011 Nr. 2 / maj 2011 Oplag: 700 eksemplarer Ide & layout: Morten Søndergaard Tryk: GrafiPro Distribution: Post Danmark Forsidefoto: Claus Søndergaard Redaktøren har ordet Bestyrelsen har udvidet redaktionen i et forsøg på at holde redaktøren i ørerne og ikke mindst til tastaturet, så der kan blive produceret nogle klubblade. Jeg skal beklage over for såvel bestyrelse som annoncører og i særdeleshed overfor medlemmerne, at det har haltet gevaldigt med bladet gennem det seneste års tid. Det giver mig nok en gang lejlighed til at fremhæve foreningens hjemmeside - - hvor foreningens netmester, Preben websebo, ufortrødent sørger for at information om forestående ture og arrangementer, fangster, tur-referater m.m. altid er opdateret. Foreningens infomail, der sendes rundt til de medlemmer der har en mail der ender på politi.dk, har også reddet flere arrangementer. Jeg skal derfor opfordre alle foreningens civile medlemmer til at sende mig jeres mail-adresse, så der kan oprettes en tilsvarende liste over ikkepolitiansatte medlemmer. Send en mail til: Dette nummer af bladet er for størstedelen forbeholdt referater fra generalforsamlingerne i Viktor og Lucius med tilhørende årsberetninger. I næste nummer er fangstrapporterne, turreferaterne, årslisterne og meget andet godt tilbage! Glæd jer. GODT SOMMERFISKERI! Morten Søndergaard der har mange flere fiskestænger end jeg har brug for, men langt færre end jeg kunne tænke mig 2

3 Information Se vejret i Nivå Mange skippere har gennem tiden udtalt ærgrelse over at være kørt helt til Nivå for at komme en tur ud på Sundet. Det være sig til en god gang fiskeri eller bare at nyde sejladsen i Viktor med familie og venner. Ærgrelsen består i, at vejret og søen ikke har opført sig som forventet. Det har måske blæst lidt for voldsomt, søen og bølgerne været for store eller måske ligefrem frygtindgydende. Det kan en ansvarlig skipper tage hånd om. Hjemme på pc en kan han nemlig gå ind på Nivå Bådelaugs hjemmeside: og klikke sig videre i menuen Vindmåler ivå, eller nemmest den direkte vej: dex.htm Og her se, hvorfra vinden kommer og hastighed, temperatur og skyhøjde, ligesom man her kan klikke sig videre i menulinien WebCam og i de lyse timer se ud over Nivå Bugten, hvordan søen ter sig. God sejlads - Jan Ejler Lystfiskere skal kigges over skulderen Det bliver mere risikabelt at snyde sig til en fisketur uden at have betalt for det obligatoriske fisketegn. Fiskerikontrollen skal øge tjekkene af lystfiskere for at se, om de har betalt fisketegn. Det skal skaffe flere penge til at gøre Danmarks lystfiskeri endnu bedre til gavn for hele samfundsøkonomien. Det siger fødevareminister Henrik Høegh (V) efter, at lystfiskeri ifølge en ny rapport gavner samfundsøkonomien med over 2,1 milliarder kroner og skattevæsnet med knap 570 millioner kroner. Lystfiskerne spæder i forvejen til fiske- og vandløbspleje med 37 millioner kroner, som er indtægt fra deres køb af det lovpligtige, statslige fisketegn. Hver tiende, som Fiskerikontrollen tjekker i dag, viser sig ikke have løst fisketegn. - Vi skal fokusere vores kontrol, så vi får de nødvendige fisketegnsmidler ind, så der bliver råd til at gøre endnu flere gode ting. Det her er oplagt til at udvikle lokal turisme, siger Henrik Høegh. Fødevareministeren ser også perspektiver for at bruge flere penge fra landdistriktmidlerne til at udvikle lokal lystfiskeri og turisme, siger han. Omkring danskere og udlændinge løser hvert år det obligatoriske fisketegn. Ifølge rapporten fra Fødevareministeriet skønnes det, at over dansker hvert år svinger fiskestangen ved vandløb, søer og på kysten. Ritzau, Viktor

4 Formandens årsberetning Formandens beretning for foreningsåret 2009 Velkommen til årets generalforsamling. I 2009 fyldte Politiets Ffiskeklub Viktor 25 år. af Bent Hytholm, Det der startede for 25 år siden som en lokal fiskeklub for nogle initiativrige kollegaer på Station 5, har gennem årene udviklet sig til en rigtig god fiskeklub til glæde for en masse mennesker med en fælles interesse. Fra at være nogle ganske få har medlemstallet gennem en lang række år ligget på mellem medlemmer, hvilket er ganske flot. Klubben har udviklet sig gennem årene, ikke mindst takket være en lang række motiverede og initiativrige medlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Vi har meget at takke de tidligere formænd og bestyrelsesmedlemmer for, eks. at vi i dag har en dejlig båd Viktor, som mange af klubbens medlemmer har stor glæde af. Det er mit håb, at Politiets Fiskeklub vil bestå i mange år fremover og derved være med til, at vi fortsat kan være sammen med gode kammerater omkring en fælles interesse. Ved udgangen af 2009 var der 419 medlemmer i Viktor, heraf 319 politiansatte, 83 civile medlemmer og 17 juniormedlemmer. Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Som formand for fiskeklubben vil jeg takke bestyrelsen for den store indsats, der har været ydet i 2009 og i særdeleshed vores kasserer Jan Ejler, der har ydet en ekstraordinær indsats med at få ajourført vores medlemskartotek og få helt styr på klubbens økonomi. I forbindelse med ajourføringen rettede Jan henvendelse til adskillige registrerede medlemmer, hvor det blev konstateret, at disse ikke havde betalt kontingent gennem længere tid. Flere af disse har efterfølgende indbetalt det manglende kontingent og er fortsat medlemmer af klubben. Imidlertid valgte flere også at melde sig ud af klubben, idet de ikke længere har interessen for fiskeri, er flyttet, pensioneret eller af andre årsager. Det har været et kæmpearbejde for vores kasserer, der ud over ajourføringen af medlemskartoteket, har været rigtig god til at holde den øvrige bestyrelse i ørene f.eks. bådinspektøren m.h.t. skippernes betaling af ture med Viktor, så der er helt styr på økonomien, hvilket er utroligt vigtigt for klubbens eksistens. 4

5 Formandens årsberetning Ved sidste års generalforsamling blev Bo Fabricius valgt ind i bestyrelsen for en 2-årig periode. Inden Bo var kommet i gang med bestyrelsesarbejdet var han desværre nødsaget til at træde ud af bestyrelsen, idet han var blevet tilbudt en diplomuddannelse i ledelse, hvilket ikke ville harmonere med en bestyrelsespost i Viktor. Selv om Bo ikke nåede at komme i gang med bestyrelsesarbejdet vil vi fra bestyrelsen alligevel gerne takke for at han stillede op til valg på sidste generalforsamling, idet det er svært at finde medlemmer, der ønsker at yde en indsats i bestyrelsen. Bo s udtrædelse af bestyrelsen medførte, at Arly Iversen fra at være suppleant indtrådte i bestyrelsen i Bo s sted. Mesterskaberne I løbet af 2009 er der afholdt 5 mesterskaber. Kystmesterskabet Kystmesterskabet blev afholdt tirsdag den 16. april 2009 med deltagelse af 8 friske kystfiskere. Ved Kent Astrups gennemgang af de tilmeldte medlemmer, sås flere at være over 50 år og således blev kystmesterskabet, af sikkerhedshensyn, rykket til Vestsjælland. Man mødtes kl på Drøsselbjerg og fiskede de efterfølgende 3 timer. Et par mistede fisk og en enkelt undermåler blev resultatet. Ingen indvejede fisk, hvorfor man rullede videre til Ordrup Næs, og efter kun 5 minutters fiskeri havde Steffen Horvath fast fisk. Han landede kort efter en smuk fisk på 45 cm og 800 gram. Ud over Steffens havørred blev der kun landet 1 hornfisk. Steffen blev derfor for 3. gang på 5 år kystmester. Trollingmesterskabet Trollingmesterskabet var oprindeligt programsat til den 24. marts, men denne dag havde vejrguderne desværre maget det således, at der blæste en pelikan over Øresund. Konkurrencen måtte derfor udsættes til mandag den 11. maj Viktor

6 6 Formandens årsberetning Der var valgfri havn, men indvejning og præmieoverrækkelse skulle ske på Skovshoved Havn senest kl både med i alt 17 deltagere deltog i konkurrencen. Jimmy Haug havde i mangel af bedre lånt SU-jollen, der ligger i Vedbæk. Det viste sig at være en rigtig god ide, idet det ved at dørge med Dipsy-divere ned over Lous Flak lykkedes ham at overliste 2 ørreder, der kastede henholdsvis en 1. og en 4. plads af sig. Der blev i alt indvejet 6 ørreder og 4 torsk, desværre var ingen af disse rekordfisk. Trollingmester blev således Jimmy Haug Andersen med en havørred på 1070 gram. Forårsmesterskabet/Jubilæumsmesterskabet Som tidligere nævnt fyldte fiskeklubben 25 år i Dette havde bestyrelsen valgt at fejre i forbindelse med forårsmesterskabet, der således også blev et jubilæumsmesterskab, hvor deltagelsen var gratis for klubbens medlemmer. Konkurrencen blev afviklet den 20. april 2009 i Lynge P&T, idet bestyrelsen ikke turde løbe an på en tur på Øresund, hvor vejret kunne medføre en evt. aflysning. Da der var tale om et 25 års jubilæum havde formanden kontaktet vores nye rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg (selv ivrig lystfisker), der ikke var afvisende for evt. at komme til præmieoverrækkelsen om eftermiddagen. Imidlertid foregik mesterskabet midt i en reformtid, så desværre ringede rigspolitichefen til formanden op ad formiddagen og oplyste, at han desværre var blevet kaldt ind til et møde om eftermiddagen i Justitsministeriet, hvorfor han beklagede, at han ikke kunne komme til præmieoverrækkelsen. Han bad formanden om at overbringe en hilsen til klubbens medlemmer og ønske til lykke med jubilæet. Preben Hytholm havde lagt et stort stykke arbejde i at arrangere mesterskabet og redaktøren skrev i klubbladet om mesterskabet: Redaktøren ankom på cykel som den sidste af i alt 38 medlemmer, der tog del i foreningens 25-års jubilæumsmesterskab i Lynge Drive In P&T. Og det var heldigt, for det var et flot skue at se så mange fiskere langs bredderne af søerne, der stadig afgav damp i det tidlige morgenlys og vide at alle var medlemmer af Viktor.

7 Formandens årsberetning Der var masser af fisk i søerne, men det skulle vise sig, at blive et vanskeligt fiskeri, der ikke blev nemmere i takt med, at vejret blev bedre og bedre. Frustrationen var især udbredt hos formanden, der tydeligvis havde forventet at blive jubilæumsmester uden det store besvær, idet søerne er hans hjemmevand. Heldigvis kunne deltagerne trøste sig hos mesterskabsarrangøren Preben Hytholm, der midtvejs i konkurrencen fyrede op i den store medbragte grill. Den ene mere sprøde frankfurterpølse efter den anden blev uddelt til deltagerne, der også kunne nyde en kølig øl/vand fra de medbragte køletasker i det forrygende solskin. Jo der var tænkt på det hele. Stor ros til Preben og tak til Farum Lystfiskerforening for lån af grillen. På trods af de svære ods med højt solskin og det svære fiskeri lykkedes det deltagerne at fange i alt 12 ørreder. Jubilæumsmester blev Per Stig Andersen med en regnbueørred på 3,0 kg. Per Stig blev ligeledes storfanger med en samlet vægt på 4,1 kg. Juniormesterskabet Juniormesterskabet løb af stablen fredag den 21. august 2009 med det gode skib Arresø. Metrologerne havde lovet både regn og lidt blæst i løbet af aftenen, hvor konkurrencen skulle afholdes. Heldigvis blev det i stedet næsten vindstille med nogle enkelte drypbyger, så forholdene var optimale. Der deltog i alt 9 juniorer med ledsagere. Preben Hytholm havde sørget for børsteorm, så man kunne prøve lykken med nogle fladfisk, hvilket også lykkedes for enkelte af juniorerne. Ellers blev der fanget ca. 21 kilo sild, 3 makreller, 5 skrubber, 2 isinger og 2 berggylter. Juniormester blev Casper Hytholm Mondrup med 75 points. (Casper er nyt medlem og var formentligt den yngste og mindste deltager i konkurrencen). Nr. 2 blev Kevin Poulsen med 71 points og nr. 3 blev Nicolai Sparre Andersen med 32 points. Klubmesterskabet Klubmesterskaberne blev afholdt mandag den 14. september Viktor

8 Formandens årsberetning Deltagerantallet var meget skuffende, idet kun 24 medlemmer havde afsat tid til at kæmpe om klubmesterskabet. Klubben havde lejet de 2 både Arresø og Hanne Berit, så der var masser af plads til deltagerne. Vi startede som sædvanligt på Station Bellahøj meget tidligt om morgenen og Poul Riboe var mødt op med grej og børsteorm, der kunne købes på P-pladsen. Morgenmanden var fravalgt af bestyrelsen pga. prisen, og i stedet kunne deltagerne få en ostemad ombord på bådene ved ankomsten. Der blæste en frisk vind på Sundet denne dag med 8-9 s/m. fra øst. Strømmen var nordgående, hvilket ifølge skipper bevirkede, at de minde arter som berggylte og havkarusse var noget sværere både af finde og fange. Generelt var det et både svært og skuffende konkurrencefiskeri. Det var meget småt med fladfiskene og endnu ringere med torskene, der var næsten fraværende. På trods af de svære betingelser blev der alligevel landet en del fisk med hovedparten til deltagerne på Arresø. Forskellen på fiskeheldet viste sig ved den efterfølgende præmieoverrækkelse på Station Bellahøj, idet deltagerne på Arresø løb med de 9 første pladser og præmier. Til gengæld var der meget tæt løb mellem de 3 første pladser, idet kun 6 point skilte 1 og 3 pladsen. Klubmester blev Egon Poulsen med 120 points, nr. 2 blev Flemming Weidemann med 117 points og nr. 3 blev Søren Rasmussen med 114 points. Storfanger blev Preben Hytholm (størst pointgivende fisk). Sildekonge blev Bruno Stub (flest kilo sild). Viktor Niels Blegebrønd vil efter formandens beretning aflægge særskilt årsberetning med hensyn til vores båd Viktor. Bådinspektør Niels Blegebrønd meddelte i efteråret 2009, at han gerne ville trække sig som bådinspektør, idet han i øjeblikket har mistet interessen for fiskeri, hvilket naturligvis er beklageligt set med bestyrelsens øjne, men vi håber naturligvis at interessen vil vende tilbage. Under alle omstændigheder vil bestyrelsen gerne have lejlighed til at takke Niels Blegebrønd for den store indsats han gennem en lang årrække har ydet for klubben med hensyn til vedligeholdelsen med meget mere af vores båd Viktor. 8

9 Formandens årsberetning Det er lykkedes for bestyrelsen at overtale Lars Mogensen til at overtage bådinspektørposten fra den 1. januar 2010, hvilket vi er utroligt glade for. Lars har allerede taget fat i skipperlisten for at få denne ajourført, hvilket man kan læse om i det kommende klubblad. Kystture I foråret 2009 blev der afholdt 6 kystture. Desværre var antallet af deltagere det laveste nogensinde. 2-3 stk. pr. tur, undtagen til kystmesterskabet, hvor vi var 8 deltagere. I efteråret blev det til 4 ture, men til gengæld med en 3 dages tur til Samsø med 4 deltagere. På de øvrige ture i efteråret har der været 2-3 deltagere. På kysturene i 2009 har der stort set kun været fanget undermålere. Ferskvandsture Der er blevet afholdt 4-5 klubture gennem året med begrænset fremmøde. Dog havde klubben i slutningen af november en succesfuld tur med 4 medlemmer til Store Vejle Å. Der blev fanget mange fine aborrer og en flot 6-kilos havørred. Klubbladet Igen i 2009 er der desværre kun udkommet 2 klubblade, hvilket vores redaktør har begrundet med manglende motivation og presset arbejdssituation. I denne forbindelse vil jeg gerne som formand minde medlemmerne om, at vi skal sætte pris på, at redaktøren fortsat ønsker at fortsætte på posten. Der er tale om et stort arbejde, hver gang der skal fremstilles et klubblad og hvem kender ikke situationen, hvor man gerne vil yde en indsats, men ikke har overskud i hverdagen. Redaktøren har efterlyst materiale til bladet med jævne mellemrum, hvorfor medlemmerne her skal opfordres til at sende indlæg om løst og fast til redaktøren. Websiden På grund af de manglende bladudgivelser har websiden igen været uundværlig i året der er gået og der skal rettes en stor tak til vores webmaster Preben Bo Nielsen, der utrætteligt vedligeholder klubbens hjemmeside. Viktor

10 Klubrekorderne Formandens årsberetning I 2009 er der sat 2 nye klubrekorder, heraf er den ene sat af junior Emil Winther Krat, der den 21. august 2009 fangede en berggylt på 423 gram i Øresund. Per B. Larsen har igen i 2009 gjort det rigtigt godt og den 9. juli fangede han på en tur til Norge en helleflynder på 36,6 kg. Til lykke til begge rekordholderne. Pokaler mv. Årets fisker (pokal og krus): Jan Ejler. Givet primært for det KÆMPE-arbejde, som Jan har ydet ved overtagelse af kassererjobbet. Årets skipper (pokal og krus): Lars Mogensen. For hans store arbejde omkring båden VIKTOR. Årets storfanger (pokal og krus): Per B. Larsen, for en helleflynder på 36,6 kg = 122%. Årets ædelfisker båd (pokal og krus): Jens Møller Jensen, for en havørred på 8,6 kg = 101 %. Årets ædelfisker (pokal og krus), kyst/å/sø: Jan Struwe, for en havørred på 7,5 kg = 88 %. Årets ferskvandsfisker (pokal og krus): Per B. Larsen, for en sandart på 5,6 kg = 86 %. Årets medefisker (pokal og krus): Claus Søndergaard, for en rimte på 2,25 kg = 87 %. Årets havfisker (pokal og krus): Per B. Larsen, en helleflynder på 36,6 kg 122% (samme som tidligere). Årets skribent (gavekort): Morten Søndergaard, afgjort ved lodtrækning. Årets hvervepræmie (gavekort): Preben Hytholm, afgjort ved lodtrækning, da Bent Hytholm og Kent Astrup ligeledes havde hvervet 2 ny medlemmer. 10

11 Formandens årsberetning Slutbemærkninger På sidste års generalforsamling bekendtgjorde jeg, at 2009 ville blive det sidste år med mig som formand, idet jeg følte, at det var tid til at stoppe både for min egen og klubbens skyld. For mit eget vedkommende skyldtes min beslutning, at jeg var ved at blive overbelastet i mit daglige arbejde, idet jeg skulle bestride stort set 3 poster på en gang. For klubbens vedkommende er det min holdning, at det er fornuftigt med nogle års mellemrum at få nogle nye folk ind i en klubbestyrelse for derved at få nye ideer og initiativer. Gennem hele 2009 har vi på bestyrelsesmøderne talt om, hvem der evt. kunne eller ville overtage formandsposten, og vi har rettet henvendelse til flere af de tidligere bestyrelsesmedlemmer, men ingen har ønsket at gå ind og overtage formandsposten. Da min arbejdssituation har ændret sig i forbindelse med reformeringen af Rigspolitiet i positiv retning har jeg derfor besluttet, at såfremt, der ikke opstiller andre formandskandidater, at jeg er villig til at fortsætte som formand indtil videre i de næste 2 år. Her til sidst vil jeg ønske alle klubbens medlemmer et godt og fiskerigt Bent Hytholm Jensen, formand Viktor

12 Bådinspektørens årsberetning Bådinspektørens beretning for året 2009 Viktor har gennem sæsonen fungeret stort set uden nedbrud udover småreparationer og vedligeholdelse. Beddingsarbejdet foregik i september og igen i år på Rungsted havn, hvor vi får en udmærket behandling. Det er dejlig nemt, når man lige kan gå rundt hjørnet og handle i bådeudstyrsbutikken. En del havde vi dog handlet hos Havhøkeren i Gilleleje, hvor vi som bekendt får rabat. af Niels Blegebrønd Det var som sædvanlig den gamle garde, der viste sig på beddingspladsen. Det var ikke de store ting, der skulle ordnes, men der skulle bundmales og vaskes/poleres. Nyt tæppe sponseret af Arly kom også i. Under beddingsarbejdet blev vi opmærksom på en skade på båden. Der var sket en forholdsvis voldsom påsejling, idet stævnpladen, ca. ½ m under vandlinjen, var trykket ind og forskubbet til højre. Glasfiberen var flækket og revet ud, så selve coatingen var skrællet af og fibrene blotlagt. Fra denne skade og nærmest langs hele båden var et spor i bundmalingen. Der må være sket en påsejling af en sten og det er ikke gået stille af. Jeg har dog intet hørt, ligesom logbogen ikke kan gøre mig klogere. Det er ikke godt nok! Heldigvis er der på Rungsted Havn også en glasfibermand og han klarede opgaven på få timer. Der var yderligere et enkelt sted, hvor en fibermåtte havde sluppet. Glasmanden var ikke udelt begejstret for kvaliteten af den forlængelse af båden, som Bredgaard havde foretaget. Det var dér måtten havde sluppet. Vedligeholdelsesmæssigt er det stort set de samme ting, der går i stykker: Downriggere og toilet. Oftest pga. betjeningsfejl. En skipper var så uheldig at miste hele downriggeren med beslag. Hans forsikring har været inde over. Der har i sæsonen også været lidt problemer med dieseltilgangen. Én gang skyldtes det min manglede advisering af tankpasseren og én gang var det en skipper eller 2, der ikke fik kontaktet mig. Husk - der altid står 25 l diesel i motorrummet. Omkring sejlads og fiskeri var de t min fulde overbevisning, at nu hvor Viktor er blevet lidt mere stabil, ville det betyde flere ture. Det har ikke vist sig at være tilfældet. I 2009 var der 144 bookinger og 35 klubture incl. juniorture. Af disse bookinger er der i alt sejlet ca. 105 ture. Det er kun godt halvdelen af turene, der bliver sejlet. Husk at behandle Viktor som din egen også m.h.t. rengøringen. Hilsen - Niels Blegebrønd 12

13 Generalforsamlingen Referat af generalforsamlingen afholdt tirsdag den 16. marts 2010 på Station Bellahøj. Pkt. A. Valg af dirigent, samt evt. stemmeudvalg. Formanden bød velkommen. Som dirigent pegede formanden på Flemming Hedegaard Pedersen, der blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Stemmeudvalg blev udpeget/valgt: Niels Blegebrønd, Henning Schmidt og Ole Andersen. Optalt at der deltog 26 Viktor-medlemmer på generalforsamlingen. Pkt. B. Beretning om klubbens virksomhed v. formanden og bådinspektøren. Formanden fremlagde klubbens årsberetning (se andetsteds her i bladet). Formandens beretning vedlagt. Vin givet Niels Blegebrønd for hans store arbejde med VIKTOR. Beretningen vedtaget af forsamlingen. Ingen kommentarer. Bådinspektør Niels Blegebrønd fremlagde båden Viktors årsberetning (se andetsteds her i bladet). Inspektørhvervet overdraget til Lars Mogensen. Spørgsmål: hvor mange aftenture var der sidste år? Svar: ca. 30 ture. Beretningen om klubbens virksomhed samt beretningen om Viktor blev begge godkendt af forsamlingen. Pkt. C. Forelæggelse af klubbens regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent. Kasserer, Jan Ejler gennemgik regnskabet. Arne Søndergaard stillede spørgsmål vedr. om lejen af VIKTOR var for billig, han mente det måske var noget at bestyrelsen skulle kikke på. Den generelle holdning var, at så længe, at klubben har penge til det, så bibeholder vi prisen på lejen. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. Budgettet blev ligeledes fremlagt af kassereren. Dette blev godkendt. Fastholdelse af kontingent til senior og junior. Pkt. D. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. Viktor

14 Generalforsamlingen Bestyrelsens forslag 1: Bestyrelsen foreslår som tidligere år kr. 3000,- til formanden, bådinspektøren og redaktøren. Forslaget vedtaget enstemmigt. Bestyrelsens forslag 2: Bestyrelsen foreslår i lighed med sidste år, at kassererens godtgørelse udgør 4000,- kr. Forslaget vedtaget enstemmigt. Bestyrelsens forslag 3: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for det kommende år. Forslaget vedtaget enstemmigt. Pkt. E. Valg. Formanden genvalgt for 2 år med stor akklamation. Bestyrelsesmedlemmerne Claus Søndergaard, Preben Hytholm og Kent Astrup blev alle valgt med akklamation for 2 år. Bestyrelsesmedlemmet Arly Iversen blev valgt (uden at være til stede, men er villig til genvalg) til bestyrelsen for 1 år. Per Stig Andersen og Lars Mogensen blev valgt som suppleanter for 1 år. Ole Parker Sørensen og Magnus Andreasen blev valgt til revisorer. Jens Møller Jensen blev valgt som revisorsuppleant. Pkt. F. Eventuelt. Preben Hytholm oplyste, at forårsmesterskabet var blevet flyttet fra den 29. marts til den 26. april og han opfordrede medlemmerne til at deltage i mesterskabet i Farum PUT AND TAKE. Jørgen Mainz oplyste/reklamerede lidt for nogle træplader, hvorpå der kunne påsættes f.eks. gamle fiskehjul. Det er en kollega, der fremstiller pladerne og Jørgen kan formidle kontakten. Preben Hytholm oplyste, at der ville blive udtrukket 5 gavekort til Farum PUT AND TAKE under spisningen. Disse blev givet som plaster på såret for det magre udbytte i forbindelse med jubilæumsmesterskabet. Dirigenten Flemming Hedegaard Pedersen beklagede (med glimt i øjet), at dirigentklokken manglede ved generalforsamlingen. Han opfordrede bestyrelsen til at finde klokken til næste generalforsamling (er fundet, red.). Formanden takkede dirigenten for hans kyndige ledelse af generalforsamlingen, for fremmødet og opfordrede til, at medlemmerne benyttede klubbens båd, VIKTOR og deltog i arrangementerne. Referent Egon Poulsen - Formand Bent Hytholm 14

15 Bådinspektøren informerer Nyt vedrørende skibet Viktor af bådinspektør Lars Mogensen, Ved årsskiftet overtog jeg hvervet som bådinspektør efter Niels Blegebrønd, der efter mange år på posten ønskede mere tid til andre ting. Det bliver svært at afløse en ildsjæl som Niels, men jeg giver det en chance. En af mine opgaver her i starten har været at rydde op i bl.a. skipperlisten. Ikke fordi der nu skal til at håndhæves regler og vedtægter, men der er brug for nogle klare retningslinier for, hvornår man er berettiget til at stå på skipperlisten, og dermed booke og sejle med båden. Bestyrelsen har tidligere haft den holdning at man skulle sejle mindst 2 gange på et år for at bevare sine skipperrettigheder, alt sammen selvfølgelig for at bevare kendskabet til båden og håndelaget med at manøvrere. Der sker jo af og til noget nyt ombord m.h.t. instrumenter, motor, procedurer osv., og det er vel i alles interesse at vi passer godt på vores skib. Jeg har derfor foretaget et grundigt eftersyn på skipperlisten, og strøget alle de skippere, der ikke havde booket båden i hele For ikke at blive anklaget for nepotisme kan jeg nævne at det bl.a. er gået ud over flere medlemmer af bestyrelsen også. Nu skal det jo ikke gøres til et professorat at sejle med båden, men for at generhverve sin skipperstatus forestiller jeg mig, at de forsmåede skippere evt. tager med på en fisketur eller mødes ombord med undertegnede og får en kort opdatering. Det kunne også være en god anledning til at mødes og få et par hyggelige timer ud af det. Nogle er måske slettet på listen uretmæssigt. Hvis man f.eks. har været med på tur som gæst og snuset rundt eller hvis man selv har båd, kan man selvfølgelig få merit for det. Er DU ramt af det så kontakt mig. Mange aktive skippere er aldrig kommet på skipperlisten, selv om de bruger båden jævnligt. Er DU én af dem, så kontakt mig og du kommer straks på listen. Flere står også på listen med forældede data I må også meget gerne kontakte mig så I kan blive opdateret. Se skipperlisten på Viktor

16 FRI-TURE Bådinspektøren informerer Har du fri-ture til gode efter skipperture (klubture eller juniorture), eller arbejde på bedding bedes du kontakte mig. Regler for fri-ture er, at optjente timer skal afvikles inden for en periode af 12 måneder. Sejlads som skipper på heldagsture udløser 4 timer. Sejlads som skipper på aftentur udløser 2 timer. Beddingsarbejde udløser timer 1:1 Andet arbejde eller hjælp til skibet udløser timer 1:1 Har du fri-ture tilgode af ældre dato så få dem afviklet så vi kan begynde på en frisk. Ellers glæder jeg mig til arbejdet med skibet og håber på en god kontakt til brugerne. Et sidste hjertesuk ryd op, spul dækket og bænken, og gør rent efter tur. Tæpperne kan tages af og bankes. Jeg indkøber en spand, klude og en skrubbe samt lidt kemikalier til at gøre rent med, så du kan efterlade skibet, som du selv gerne vil modtage det. Knæk og bræk - bådinspektør Lars Mogensen Mobil: Mail: 16

17 Generalforsamling i Lucius Referat af generalforsamlingen afholdt torsdag den 18. marts Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var mødt to medlemmer, således Flemming Hedegaard Petersen og Jens Møller Jensen. Indledningsvis bød formanden Claus Søndergaard velkommen til generalforsamlingen i Lucius, og takkede Flemming Hedegaard Petersen for at stille lokale til rådighed for generalforsamlingens afholdelse. Herefter overgik vi til generalforsamlingens dagsorden. Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Flemming Hedegaard Petersen, som dirigent, og forslaget blev godkendt med akklamation. stemmereglerne. Dirigenten takkede indledningsvist for valget, hvorefter han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, idet indkaldelsen var blevet varslet rettidigt på Viktor.s hjemmeside. Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen, der blev konstateret i overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten nævnte, at den samlede bestyrelse er på valg og gennemgik Videre konstaterede dirigenten, at der i dagsordenen i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling forelå forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændring af 4, pkt. a. vedr. indkaldelse til generalforsamling. Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning. Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsen, hvor formanden Claus Søndergaard aflagde bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning for Det er en fornøjelse igen at kunne byde velkommen til generalforsamling i Lucius, som vi atter kan afholde hos Den Gamle Formand. Tak for det, Flemming - og tak for hjælpen med forplejningen. Efter sidste års generalforsamling har bestyrelsen fortsat sit arbejde med Per Stig som kasserer, Peter som næstformand og undertegnede som formand. Året er heldigvis forløbet uden større problemer, og det har derfor ikke været nødvendigt at afholde egentlige bestyrelsesmøder. Opgaverne er blevet klaret hen ad vejen, som de er opstået. Viktor

18 Generalforsamling i Lucius Med hensyn til planlagte og gennemførte ture må jeg desværre med det samme erkende, at det har været et skidt år. Der har været annonceret 15 klubture, men det er kun et fåtal af dem, der er blevet gennemført. Året startede meget godt, men herefter kneb det for bestyrelsen og åbenbart også for klubbens medlemmer at finde tid og overskud til at komme ud og få lidt luft og fange fisk. Bestyrelsen vil i 2010 arbejde hårdt på, at så mange af de planlagte klubture bliver gennemført, og vi vil i den forbindelse opfordre medlemmerne til at deltage i klubbens ture. Vi har bestræbt os på at udfærdige et turprogram så alsidigt som muligt, og vi håber, at der er noget for alle. Der er således både små korte hyggeture efter arbejde, ture med overnatning samt dagture til nemme vande tæt på København, hvor chancen for fisk er stor. Lucius har 109 medlemmer, hvilket er en lille reducering i forhold til sidste år. Lucius er jo stadig medlem af SU, der er fundamentet i vores facilitets-udbud. Desværre var det ikke muligt for bestyrelsesmedlemmer at deltage i årets formandsmøde i SU, men der er ikke tilgået oplysninger om, at SU har nævneværdige problemer. Det kan oplyses, at SU har fået et nyt bookingsystem, således at det nu er muligt at gå ind og booke en facilitet for et givet tidsrum, eksempelvis en formiddag. Således besætter man ikke hele dagen, og et andet medlem vil derfor have muligheden for at komme ud og fiske om eftermiddagen. Der er generalforsamling i SU onsdag den 7. april 2010, kl Formanden Allan Riboe er på valg. Jeg vil gerne opfordre klubbens medlemmer til at gøre mere brug af SU`s faciliteter. Bådene er i god stand, og det er bare at gå ind på nettet og bestille dem. Man behøver jo ikke nødvendigvis at fiske fra dem. Afslutningsvis vil jeg gerne takke Politiets Fiskeklub Viktor for et fortrinligt sammenarbejde gennem året og ønske alle medlemmer et rigtig godt fiskeår med masser af gode oplevelser ved vandene. På bestyrelsens vegne - Claus Søndergaard, formand. Beretningen blev herefter sat under debat, hvor der bl.a. blev redegjort for nedskrivning af medlemsantallet, og hvor der fandt en generel drøftelse sted af medlemmernes manglende deltagelse i de arrangerede ture. Der var på generalforsamlingen et ønske om at fastholde et forholdsvis stort antal aktiviteter i klubben som et tilbud til medlemmerne. Da der ikke var flere bemærkninger, blev beretningen godkendt. 18

19 Generalforsamling i Lucius Ad dagsordenens pkt. 3. Regnskab fremlægges til godkendelse. Dirigenten gav herefter ordet til kassereren, der fremlagde regnskabet for Regnskabet omdelt. Lucius 96 havde haft indtægter på ,00 DKK. Der var afholdt udgift til SU på ,00 DKK, udgift til generalforsamling på 565,00DKK og udgift til klubture på 50,00 DKK, hvorefter egenkapitalen ved årsskiftet udgjorde 1.980,00 DKK. Regnskabet revideret og underskrevet af revisorerne Jens Møller Jensen og Henning Schmidt. Regnskabet sat til debat og efterfølgende godkendt. Ad dagsordenens pkt. 4. Indkomne forslag. Dirigenten konstaterede, at der var indkommet et forslag, anført i indkaldelsen til generalforsamlingen vedr. vedtægtsændring for 4, pkt. a, hvor det fremgår, at Indkaldelsen med dagorden skal finde sted med mindst 2 ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer eller i dertil egnet medlemsblad eller på en dertil egnet hjemmeside via internettet eller via et dertil egnet intranet. Medlemmer, der ikke har adgang til intranettet, skal varsles ved særskilt skrivelse. Bestyrelsen foreslår sætningen medlemmer, der ikke har adgang til intranettet, skal varsles ved særskilt skrivelse slettet, således at indkaldelse udelukkende sker via skrivelse eller via medlemsblad, egnet hjemmeside eller intranet. Forslaget vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 5. Valg af bestyrelse. Dirigenten opregnede, at bestyrelsen på 3 personer er på valg hvert år, og at bestyrelsen konstituerer sig selv. På valg var Claus Søndergaard, Per Stig Andersen og Peter Dalegaard. Søndergaard og Andersen var villige til genvalg. Dalegaard var ikke til stede, men havde givet tilsagn om at være villig til genvalg. Claus Søndergaard, Peter Dalegaard og Per Stig Andersen herefter valgt med akklamation og konstituerede sig umiddelbart med Claus Søndergaard som formand, Peter Dalegaard som næstformand og Per Stig Andersen som kasserer. Ad dagsordenens pkt. 6. Valg af 2 revisorer. Dirigenten opregnede, at de to revisorer er på valg hvert år, og at mindst den ene skal vælges blandt medlemmerne uden for bestyrelsen. Viktor

20 Generalforsamling i Lucius Jens Møller villig til genvalg. Henning Schmidt ikke tilstede, men havde givet Jens Møller tilsagn om at være villig til genvalg. Møller og Schmidt valgt med akklamation. Ad dagsordenens pkt. 7. Eventuelt. Under eventuelt understregede Flemming Hedegaard vigtigheden af klubbens eksistens og de muligheder den bød for medlemmerne. Der fulgte en videre debat om mulighederne for ferskvandsfiskeri. Afsluttende takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen, hvorefter mødet blev hævet. Per Stig Andersen, referent 20

Formandens beretning for året 2009.

Formandens beretning for året 2009. Formandens beretning for året 2009. Velkommen til årets generalforsamling. I 2009 fyldte Politiets fiskeklub Viktor 25 år. Det der startede for 25 år siden som en lokal fiskeklub for nogle initiativrige

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Formandens beretning for året 2010.

Formandens beretning for året 2010. Formandens beretning for året 2010. Velkommen til årets generalforsamling. Ved udgangen af 2010 var der 410 medlemmer i Viktor, heraf 309 politiansatte, 84 civile medlemmer og 17 juniormedlemmer. Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

Formandens beretning for året 2014.

Formandens beretning for året 2014. 1 Formandens beretning for året 2014. Velkommen til årets generalforsamling. Det er med stor sorg at bestyrelsen i Politiets fiskeklub Viktor i løbet af 2013 har modtaget meddelelse om 2 dødsfald blandt

Læs mere

Formandens beretning for året 2008.

Formandens beretning for året 2008. Formandens beretning for året 2008. Velkommen til årets generalforsamling. Et af klubbens medlemmer Jørgen Andersen er afgået ved døden i 2008. 1 minuts stilhed. Ære være Jørgen Andersens minde. Ved udgangen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden. Generalforsamling Penya Barcelonista de Copenhagen 30. maj 2015 kl. 18.00

Dagsorden. Generalforsamling Penya Barcelonista de Copenhagen 30. maj 2015 kl. 18.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Præsidenten s aflæggelse af årsberetning 4. Kasseren's forelæggelse af regnskab for indeværende sæson til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED Høng Centret Tlf.: 5485 3610 Generelle Bestemmelser: Lørdag den 5. august starter

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2015 46. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere