Regnskabsregler og datastrukturer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsregler og datastrukturer"

Transkript

1 APPENDIKS 12 : Regnskabsregler og datastrukturer Version Regnskabsregler og datastrukturer

2 Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til /03/ /01/09 Revision og layout Versionsnr. ændres efter følgende regler: Version er det færdige dokument. Version 1.0.x er mindre rettelser (af topografisk karakter, og små tilføjelser.) Version 1.y.0 bliver benyttet væsentlige nye afsnit tilføjes. Version bliver benyttet ved næste omskrivning

3 Indhold... Error! Bookmark not 1. GENERELT Bestil månedsregnskab (4111) Godkend månedsregnskab (4131) PARAMETRE I MÅNEDSREGNSKABET Vedligehold parametre Reglerne MND1, MND2,MND3 og MND Indlæggelse af helligdage Indlæggelse af vagtkoder Opsummering Regler i forbindelse med månedsregnskabsgenerering Beskrivelse af statistikmodul Afrapportering af reelt præsterede timer Afrapportering af fravær PROGRAMBESKRIVELSE. (KUN FOR PROGRAMMØRER) Definition af værdier for statuskode Initialisering af MRG-modulet Tabeller i månedsregnskabet ACOUN bliver opdateret på to måder: SUPPX bliver opdateret på to måder: SUPPL bliver opdateret på når:

4 1. GENERELT Månedsregnskabet bliver beregnet hver nat for alle personer for data intervallet angivet i parameter 1,3 til 1,4. De 3 første funktioner benytter parameter 1 i parametersystemet, der indeholder: 1. Startdato (old) 2. Slutdato (old) 3. Startdato (new) 4. Slutdato (new) 5. Statuskode Statuskoden kan antage følgende værdier: 0 = FRI 1 = BESTILT 2 = UDFØRT 1.1 Bestil månedsregnskab (4111) Månedsregnskabet bliver beregnet hvert nat for alle personer for data intervallet angivet i parameter 1,3 til 1,4. På logfilen,..\..\log\pm4111dk.log, kan man se, om kørslen af PM4111DK.EXE er gået godt. 1.3 Godkend månedsregnskab (4131) I funktionen "Godkend månedsregnskab" kan man godkende det kørte månedsregnskab, hvorefter det kan blive overført til løn eller regnskabsafdelingen. Derefter vil PM4131DK.EXE sætte status til FRI samtidig med, at start/slut datoer new vil blive ført over i old. Først når PM4131DK.EXE er kørt, kan man bestille et nyt månedsregnskab for en ny periode. På logfilen,..\..\log\pm4131dk. LOG, kan man se, om kørslen er gået godt

5 2. PARAMETRE I MÅNEDSREGNSKABET 2.1 Vedligehold parametre Alle regler skal indlægges i funktionen Regler under menuen Generel>Løndata. Alle fagforeninger skal være defineret i funktionen Overenskomster under menuen Generel>Løndata. Indlæggelse af parametre i reglerne (f.eks. lønarter, tidspunkter, o.s.v.) foregår ligesom ved overenskomstreglerne i funktionen Parametre under menuen Generel>Løndata. Man skal være opmærksom på, at hvis man ønsker, at en bestemt regel skal gælde for en fagforening, så skal alle parametre for reglen indtastes for den givne fagforening. Hvis kun nogle af parametrene er indtastet, så vil månedsregnskabsprogrammet stoppe i utide. Hvis ingen parametre er indtastet for reglen for den givne fagforening, så vil den pågældende regel ikke træde i kraft for en person, som er medlem af fagforeningen. De enkelte regler og deres parametre beskrives senere. 2.2 Reglerne MND1, MND2, MND3 og MND4 I nogle tilfælde (afhængig af vagtkoden (og ved MND4 også årsagskode) for vagten) være der være tale om, at tillæg skal beregnes ifølge den forrige vagt, i andre tilfælde ifølge den tørnlagte vagt, og i andre tilfælde ifølge den reelle vagt. Hvis en person, som er medlem af en given fagforening, f.eks. 3F, skal have beregnet tillæg ifølge den forrige vagt, når vedkommende har vagtkoden f.eks. LGS, så skal der indlægges en regel, MND3, for 3F med parameteren LGS. Dette skal gøres for alle vagtkoder, hvor tillæg skal beregnes ifølge den forrige vagt. Vagtkoder, hvor det afhænger af årsagskoden om der skal gives tillæg, skal indlægges i regel MND4. Reglens parametersæt tager sæt af to f.eks. TFR og BSY (giv tillæg ved tjenestefri i forbindelse med barn syg). Ulige parametre angiver vagtkode og efterfølgende ulige angiver den tilhørende årsagskode. Reglen giver ligesom regel MND3 tillæg efter forrige vagt. For alle vagtkoder, hvor tillæg skal beregnes ifølge den tørnlagte vagt, så skal der indlægges en regel, MND2, med vagtkoden som parameter. For alle vagtkoder, hvor tillæg skal beregnes ifølge den reelle vagt, skal der ligeledes indlægges en regel, MND1, med vagtkoden som parameter

6 Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at for de vagtkoder, som ikke er indlagt som parameter for én af reglerne MND1, MND2, MND3 eller MND4, da vil der ikke blive beregnet tillæg. I tilfælde af delvagter gives der altid tillæg ud fra regel MND1, MND2, MND3 eller MND4 hvis alle vagter med vagtkoder er enige om hvilken regel der skal anvendes. Hvis dette ikke er tilfældet gives der tillæg ud fra den reelle vagt. 2.3 Indlæggelse af helligdage For at månedsregnskabsgenereringen kan give rigtige tillæg på helligdage, så skal disse indlægges. Dette gøres i funktionen Vedl. Parametre under parameter nr. 5, hvor man indsætter datoen for helligdagen som parameterværdi sammen med et ledigt sekvensnummer og parametertypen D. 2.4 Indlæggelse af vagtkoder Alle de forekommende vagtkoder skal være oprettet i funktionen Vagtkoder. 2.5 Opsummering Her vil kort blive opsummeret de parametre, som skal være oprettet, for at månedsregnskabsgeneringen kan fungere efter hensigten. 1) Alle regler i funktionen Regler 2) Alle fagforeninger i funktionen Fagforening 3) Alle parametre for regler i funktionen Parametre, herunder reglerne MND1, MND2, MND3 4) Alle helligdage i Vedl. Parametre 5) Alle vagtkoder i funktionen Vagtkoder

7 2.6 Regler i forbindelse med månedsregnskabsgenerering Her følger en beskrivelse af de enkelte regler og deres parametre. M07 2 fridage Ved skiftmæssige årsager kan 2 fridage nedsættes fra (1:) 56 timer til (2:) 54 timer mod kompensation (3:) 100 kr. pr. påbegyndt time. (3F, SOF) (1:),(2:) Reelt tal (3:) Lønart M08 1 fridag En fridag under (1:) 30 timer udløser tillæg (2:) 100 kr. pr. påbegyndt time. (1:) Reelt tal (2:) Lønart M20 Delt vagt En person har en delt vagt hvis personen enten har FRI eller NFRI mellem to delvagter på samme dag. For en delt vagt gives 1 enhed af lønart (1:) 0999 (1:) Lønart

8 M20 Rådighedsvagter En vagt, der er markeret som rådighedsvagt med (1:) R i dispvagt feltet og (2:) U i bemærkningsfeltet (for Udbetaling) giver følgende tillæg. På hverdage lønart (3:) 0660 På lørdage lønart (4:) 0660 På søn- og helligdage lønart (5:) 0661 (1:), (2:) Markeringer (3:), (4:), (5:) Lønart M21 Til funktionærer med fast tjenestetid ydes der udover de nævnte 0,9 % af lønnen følgende særlige tillæg På hverdage mellem (1:) kl og (2:) (3:) kr. 11 pr. time På hverdage mellem (4:) kl og (5:) (6:) kr. 14 pr. time På lørdage mellem (7:) kl og (8:) (9:) kr. 28 pr. time På søn- og helligdage mellem (10:) kl og (11:) (12:) kr. 28 pr. time. Antal timer oprundes/nedrundes til nærmeste hele antal. (1:),(2:),(4:),(5:), (7:),(8:),(10:),(11:) Tidspunkt (3:),(6:),(9:),(12:) Lønart. Minus hel helligdag d. 31/

9 M22A Skifteholdstillæg Til personale med skiftetjeneste udbetales følgende tillæg: For tjeneste på hverdage, der falder i tidsrummet (1:) kl til (2:) (3:) kr. 11 pr. time For tjeneste på hverdage, der falder i tidsrummet (4:) kl til (5:) (6:) kr. 14 pr. time For tjeneste på lørdage, der falder i tidsrummet (7:) kl til (8:) (9:) kr. 28 pr. time For tjeneste på søn- og helligdage (ved helligdage forstås en hel dag som defineret i parametrene 5 i vedl. parametre. Som halve dage forstås de dage der er beskrevet i kommentar 1) og som falder i tidsrummet (10:) kl til (11:) (12:) kr. 28 pr. time (1:),(2:),(4:),(5:), (7:),(8:),(10:), Tidspunkt (11:),(13:),(14:) (3:),(6:),(9:),(12:) Lønart 1) Regneregler: Helligdage: 31 december fra (13:) kl Grundlovsdag fra (13:) kl december fra (14:) kl Skifteholdstillægget beregnes for det hele antal timer pr. dag. Eventuel overskydende tid på under ½ time medregnes ikke, mens tjenestetid på ½ time og derover regnes som en hel time. 2) Ved overarbejde i forbindelse med skiftetjeneste ydes tillige sædvanligt skifteholdstillæg. 3) Såfremt en funktionær med skiftende tjenestetid på en fridag må overtage en anden funktionærs tjeneste, udbetales - udover evt. overarbejdsbetaling - skifteholdstillæg efter normalt gældende regler. M22A kan man blive fristet til at bruge med mange dummy lønarter for at få de halve helligdage med. Det duer ikke. Dummy lønarterne bliver overført til

10 løn eller regnskabsafdelingen, og kan få deres systemer til at opføre sig underligt. Desuden giver det lønarter på både søn- og helligdage. M22B Skifteholdstillæg Eftermiddagsskift: mindst (1:) 4 timer i tiden (2:) kl (3:) (4:) kr. 110 pr. skift lørdag mindst (5:) 4 timer efter (6:) kl (4:) kr. 110 pr. skift Natskift: mindst (7:) 4 timer i tiden (8:) kl (9:) (10:) kr. 125 pr. skift Skifteholdstillæg ydes under sygdom, ferie med løn, kurser, afspadsering af søgne-/helligdage o. lign. Særtillæg: Lørdag mindst (11:) 4 timer efter (12:) kl (13:) kr. 80 pr. skift Eftermiddagsskift på søn- og helligdage (14:) kr. 220 pr. skift Natskift lørdag/søndag (15:) kr. 175 pr. skift Natskift efter søn- og helligdage (16:) kr. 250 pr. skift Skift på søn- og helligdage der ellers ikke berettiger til ordinært skifteholdstillæg fra denne regel (17:) kr. 295 pr. skift (1:),(5:),(7:),(11:) Reelt tal (2:),(3:),(6:),(8:), (9:),(12:) Tidspunkt (4:),(10:),(13:),(14:), (15:),(16:),(17:) Lønart

11 M22C Skifteholdstillæg man - fre (1:) (2:) (3:) 11,30 søn - og helligdage kr./time (4:) arbejdstidsophør (5:) 15,75 kr./time lørdag (6:) (7:) (8:) 28,20 kr./time (9:) (10:) (11:) 36,25 kr./time søn- og hel- (12:) (13:) ligdage (14:) 42,90 kr./time (15:) arbejdstidsophør (16:) 64,35 kr./time alle dage fra start af vagt til kl. (17:) 0600 samme dag (18:) lønart 0516 pr. time (1:),(2:),(4:),(6:) (7:),(9:),(10:),(12:), (13:),(15:),(17:) Tidspunkt (3:),(5:),(8:),(11:) (14:),(16:),(18:) Lønart Skifteholdstillægget regnes pr. påbegyndt 1/4 time. Skifteholdstillægget reduceres i forbindelse med frokost. Der reduceres med en 1/2 time fra starttidspunktet for frokosten

12 M23 Tillæg for nattevagt For en nattevagt startende mellem (1:) og (2:) gives (:3) lønart 0202 pr. time. Parameter (:4) angiver hvilke dage reglen gælder for. Dette angives ved en boolsk vektor med otte karakterer. Karakter 1 til 7 angiver mandag til søndag og karakter 8 angiver helligdage. (:1) Tidspunkt. (:2) Tidspunkt. (:3) Lønart. (:4) Dage Tillægget regnes pr. påbegyndt 1/4 time. M24 Tillæg for tørnlagt vagt For alle tørnlagte vagter gives (:1) 1,0 styk (:2) lønart 319. (:1) Reelt tal. (:2) Lønart. M25 Specielt tillæg for tørnlagt vagt Alle tørnlagte vagter giver (:1) 5,0 styk (:2) lønart 318 for medarbejdere med hovedkvalifikation (:3). (1:) Reelt tal. (2:) Lønart. (3:) Kvalifikation

13 M27 Tilkaldevikarer Til personer med kvalifikation (1:) gives lønart (2:) for de første (5:) timer på vagt siden den (6:). (Hvis (6:) får '-' som parametre anvendes første dag i månedsregnskabsperioden.) Timerne er rundet op til nærmeste (4:). For timer som ligger udover (5:) gives lønart (3:). Vagtbyt ignoreres, hvis flag (7:) sættes til 1. Vagtbyt ignoreres således at der hverken gives lønart (2:) eller (3:) for vagter, der er købt/solgt. Desuden tæller vagterne ikke med i de første (5:) timer. Overarbejdsvagter tæller aldrig med i de første (5:) timer. Desuden gives der hverken lønart (2:) eller (3:) for overarbejdsvagter. Timer hvor personen er syg tæller med i de første (5:) timer. Der gives ikke lønart (2:) under sygdom, men der gives lønart (3:). (1:) Kvalifikation (2:) Lønart (3:) Lønart (4:) Afrunding (5:) Antal timer (6:) Dato (7:) Flag

14 M27B Tilkaldevikarer Til denne regel kan der tilknyttes et vilkårligt antal parametersæt. Den første parameter i et sæt skal have sekvensnummer giver ved 1 + (8*X), hvor X er et helt tal større end eller lig 0 (f.eks. 1, 9, 17,.). Alle parametre i et sæt skal angives, med undtagelse af parameter (8:) som er valgfri. (8:) kan evt. sættes til 0000, hvilke medfører, at der ikke sker nogen ekstra tildeling af tillæg. Til personer med kvalifikation (1:) og arbejdstidsprocent (2:) gives lønart (3:) for de første (6:) timer på vagt siden den (7:). (Hvis (7:) får '-' som parametre anvendes første dag i månedsregnskabsperioden.) Timerne er rundet op til nærmeste (5:). For timer som ligger udover (6:) gives lønart (4:) og lønart (8:). Vagtbyt ignoreres således at der hverken gives lønart (3:), (4:), eller (8:) for vagter, der er købt, men gives derimod for de solgte vagter. Overarbejde tæller ikke med i de første (6:) timer. Desuden gives der hverken lønart (3:), (4:), eller (8:) for overarbejde. Timer, hvor personen er syg, tæller med i de første (6:) timer. Der gives ikke lønart (3:) under sygdom, men der gives lønart (4:) og (8:) (1:) Kvalifikation (2:) Arbejdstidsprocent (3:), (4:) Lønart (5:) Afrunding (6:) Antal timer (7:) Dato eller - (8:) Lønart

15 M28 LH skifteholdstillæg For tjeneste på hverdage mellem (1:) 1900 og (2:) 2300 ydes lønart (3:) 0180 pr time. For tjeneste på hverdage mellem (4:) 2300 og (5:) 0600 ydes lønart (6:) 0181 pr time. For tjeneste på lørdage mellem (7:) 1300 og (8:) 2400 ydes lønart (9:) 0181 pr time. For tjeneste på søn- og helligdage mellem (10:) 1300 og (11:) 2400 ydes lønart (12:) 0181 pr time. På hverdage gives tillægget dog kun hvis mindst (13:) 4 timer falder inden for de i denne regel angivne tidspunkter for skifteholdstillæg på hverdage. På lørdage gives tillægget dog kun hvis mindst (14:) 4 timer falder inden for de i denne regel angivne tidspunkter for skifteholdstillæg på lørdage. På søn- og helligdage gives tillægget dog kun hvis mindst (15:) 4 timer falder inden for de i denne regel angivne tidspunkter for skifteholdstillæg på søn- og helligdage. Antal timer rundes op til nærmeste kvarter. (1:), (2:), (4:), (5:), (7:), (8:), (10:), (11:) Tidspunkter (3:), (6:), (9:), (12:) Lønart (13:), (14:), (15:) Reelt tal

16 M28B Skifttillæg LH Denne regel bruges til at give skifteholdstillæg i forbindelse med vagter. Reglen virker på en række af parametersæt. Det er vigtigt sikre sig, at der ikke er overlap mellem parametersæt, da tillæg ellers kan gives fra flere parametersæt. For at finde ud af om en vagt er inden for et parameter interval fortolkes parametre i henhold til dagen før vagten, selve dagen for vagten samt dagen efter vagten. Herved opnås, at tillæg kan gives for parametersæt, som strækker sig over midnat, samt for vagter som strækker sig over midnat. Hvert parametersæt består af seks parameter, med følgende betydning. Reglen virker på dage angivet ved (:1) (f.eks man- til fredag ikke helligdag). For tid som falder i intervallet (:2) til (:3) gives lønart (:6). Tillægget gives kun, såfremt hele vagten giver anledning til mindst (:5) enheder fra denne regel. Hvis der gives fra flere parametersæt, bruges den mindste angivelse til at bestemme det mindste antal enheder, som kan gives. Parameter (:4) bruges til at angive hvilken af følgende metoder, tillæg gives efter. Parameteren acceptere følgende værdier: I R S Interval tillæg gives for den del af vagten, som falder inden for det givne interval. Rest tillægget gives for den del af vagten som falder inden for det givne interval og for alle efterfølgende delvagter. Start Tillægget gives hvis vagten starter i det givne interval. Tillægget gives for hele vagten. (:1) Dage (:2) Fra (:3) Til (:4) Type (:5) Mindste antal enheder (:6) Lønart

17 M29 Tilkaldevikar Afrapportering af tilkaldevikarer sker for personer med hovedkvalifikation (1:) TI på vagtdagen. For timer lagt oprindelige vagtdage ydes lønart (2:) For timer der er lagt på oprindelige fridage (f.eks. via vagtbyt) ydes lønart (3:) Hvis personens arbejdstidsprocent er større eller lig (4:) 40 procent gives også lønart (5:) 0407 for timer, der er lagt på oprindelige fridage. (1:) Hovedkvalifikation. (2:), (3:), (5:) Lønart (4:) Reelt tal. M30 Kategoritillæg En vagt på kategori (1:) GLKP giver pr vagt en enhed af lønart (2:) (1:) Kategori (2:) Lønart M33A Vagt, der "ikke" berettiger til skifteholdstillæg fra andre regler giver særligt tillæg. Man - lør Ved vagt over (1:) 9 timer gives tillæg på (2:) 30 kr. pr. vagt. Tillægget gives kun, hvis der ikke er givet tillæg fra regel M22B, M28B, M34, M40 eller M60. Søn - og helligdage Vagt giver tillæg (3:) 295 kr. pr. vagt. Tillægget gives ikke, blot en af lønarterne i parameter (4:) - (30:) er givet fra regel M33B, M21, M22A, M22B, M22C, M23, M24, M25, M28B, M34, M40 eller M60. Om det er en helligdag, bestemmes ud fra regel M80. (1:) Reelt tal (2:) (30:) Lønart

18 M33B Tillæg på (1:) 6 kr. gives for hver tørnlagt (aktuelle vagt) vagt på (2:) 9 timer eller derover, og som slutter efter (3:) kl (lønart 418). (1:) Lønart (2:) Reelt tal (3:) Tidspunkt Ifølge ændring ifm. ver gives tillæg kun for tørnlagt vagt over (2:) 9 timer. M34 Arbejdstid mellem (1:) og (2:) giver særtillæg på (3:) 15 kr. pr. påbegyndt (4:) ½ time. (1:),(2:) Tidspunkt (3:) Lønart (4:) Reelt tal M35 Skifteholdstillæg til overarbejdsvagter Hvis reglen er gældende gives der skifteholdstillæg for overarbejdsvagterne. Reglen benytter en dummy parameter (1:). Dens værdi har ingen betydning. (1:) Reelt tal. M35B Ignorer overarbejde Regel M35B anvendes til at angive assignmentkoder (1:), som ikke berettiger til overarbejdstillæg. Reglen accepterer et vilkårligt antal assignmentkoder. Reglen anvendes til at sikre, at personer kan få skifteholdstillæg med mere under sygdom, med at der ikke gives overtidstillæg. (1:) Assignmentkode

19 M36 Tillæg til overarbejdsbetaling For hver vagt, der er tilkaldt overarbejde, gives (1:) 1,0 styk (:2) Lønart. (:1) Reelt tal. (:2) Lønart. M37A Tillæg til overarbejdsbetaling man - fre (1:) (2:) (3:) 15 kr. pr. time 0411 natten efter søn- (4:) (5:) og helligdag (6:) 25 kr. pr. time 0421 lørdag (7:) (8:) (9:) 15 kr. pr. time 0417 lørdag (10:) (11:) (12:) 20 kr. pr. time 0415 søn- og helligdag (13:) (14:) (15:) 35 kr. pr. time 0412 Tillæg gives pr. påbegyndt 1/2 time. (1:),(2:),(4:),(5:) (7:),(8:),(10:),(11:) (13:),(14:) Tidspunkt (3:),(6:),(9:),(12:), (15:) Lønart

20 M37B Tillæg til overarbejdsbetaling for fuldtidsansatte For personer med en arbejdstidsprocent større eller lig (48:) 88 gives følgende overarbejdsbetaling. Efter vagt: hverdage: antal timer à (1:) lønart 513 indenfor de første (2:) 2 timer antal timer à (3:) lønart 514 indenfor de næste (4:) 2 timer antal timer à (5:) lønart 516 for de følgende timer ved overarbejde over (6:) 1 time gives en enhed (7:) lønart 616. søn- og antal timer à (8:) lønart 518 fra (9:) til helligd: (10:) antal timer à (11:) lønart 516 fra (12:) til (13:) ved overarbejde over (14) 1 time gives en enhed (15:) lønart 616. Før vagt: antal timer à (16:) lønart 519 fra (17:) til hverdage: (18:) antal timer à (19:) lønart 516 fra (20:) til (21:) ved overarbejde over (22) 1 time gives en enhed (23:) lønart 616. søn- og antal timer à (24:) lønart 518 fra (25:) til helligd.: (26:) antal timer à (27:) lønart 516 fra (28:) til (29:) ved overarbejde over (30) 1 time gives en enhed (31:) lønart 616. Tilkald: antal timer à (32:) lønart 523 fra (33:) til

21 hverdage: (34:) antal timer à (35:) lønart 516 fra (36:) til (37:) ved overarbejde over (38) 1 time gives en enhed (39:) lønart 616. søn- og antal timer à (40:) lønart 518 fra (41:) til helligd.: (42:) antal timer à (43:) lønart 516 fra (44:) til (45:) ved overarbejde over (46) 1 time gives en enhed (47:) lønart 616. Tillæg gives pr. påbegyndt 1/4 time. (9:),(10:),(12:),(13:), (17:),(18:),(20:),(21:), (25:),(26:),(28:),(29:), Tidspunkt (33:),(34:),(36:),(37:), (41:),(42:),(44:),(45:), (1:),(3:),(5:),(7:), (8:),(11:),(15:),(16:), (19:),(23:),(24:),(27:), Lønart (31:),(32:),(35:),(39:), (40:),(43:),(47:) (2:),(4:),(6:),(14:),(22:) (30:),(38:),(46:), (48:) Reelt tal

22 M37C SID tillæg til overarbejdsbetaling for deltidsansatte For personer med en arbejdstidsprocent strengt mindre end (48:) 100. Yderligere gælder der for personer med hovedkvalifikation (53:) på vagtdagen at arbejdsugen (mandag til søndag) skal være på mere end (49:) 36 nettotimer før denne regel anvendes. I beregningen af timeantallet indgår vagter fremkommet ved (50:)2132 (Vagtbytte), (51:) - eller (52:) - ikke. Desuden anvendes regel MND1, MND2 og MND3 ved beregningen af antallet af nettotimer. Efter vagt: hverdage: antal timer à (1:) lønart 513 indenfor de første (2:) 2 timer antal timer à (3:) lønart 514 indenfor de næste (4:) 2 timer antal timer à (5:) lønart 516 for de følgende timer ved overarbejde over (6:) 1 time gives en enhed (7:) lønart 616. søn- og antal timer à (8:) lønart 518 fra (9:) til helligd: (10:) antal timer à (11:) lønart 516 fra (12:) til (13:) ved overarbejde over (14) 1 time gives en enhed (15:) lønart 616. Før vagt: antal timer à (16:) lønart 519 fra (17:) til hverdage: (18:) antal timer à (19:) lønart 516 fra (20:) til (21:) ved overarbejde over (22) 1 time gives en enhed (23:) lønart 616. søn- og antal timer à (24:) lønart 518 fra (25:) til helligd.: (26:) antal timer à (27:) lønart 516 fra (28:) til (29:) 06.00

23 ved overarbejde over (30) 1 time gives en enhed (31:) lønart 616. Tilkald: antal timer à (32:) lønart 523 fra (33:) til hverdage: (34:) antal timer à (35:) lønart 516 fra (36:) til (37:) ved overarbejde over (38) 1 time gives en enhed (39:) lønart 616. søn- og antal timer à (40:) lønart 518 fra (41:) til helligd.: (42:) antal timer à (43:) lønart 516 fra (44:) til (45:) ved overarbejde over (46) 1 time gives en enhed (47:) lønart 616. Tillæg gives pr. påbegyndt 1/4 time. (9:),(10:),(12:),(13:), (17:),(18:),(20:),(21:), (25:),(26:),(28:),(29:), Tidspunkt (33:),(34:),(36:),(37:), (41:),(42:),(44:),(45:), (1:),(3:),(5:),(7:), (8:),(11:),(15:),(16:), (19:),(23:),(24:),(27:), Lønart (31:),(32:),(35:),(39:), (40:),(43:),(47:) (2:),(4:),(6:),(14:),(22:), (30:),(38:),(46:), (48:), (49:) Reelt tal

24 (50:),(51:),(52:) Funktionsnummer. (53:) Hovedkvalifikation

25 M37D Overtidstillæg LH Denne regel bruges til at give tillæg i forbindelse med overarbejde. Reglen virker på en række af parametersæt. Hvert parametersæt består af fire parameter, med følgende betydning. Reglen virker på dage angivet ved (:1) (f.eks man- til fredag ikke helligdag). For tid som falder i intervallet (:2) til (:3) gives lønart (:4). Det er vigtigt sikre sig, at der ikke er overlap mellem parametersæt, da tillæg ellers kan gives fra flere parametersæt. For at finde ud af om en vagt er inden for et parameter interval fortolkes parametre i henhold til dagen før vagten, selve dagen for vagten samt dagen efter vagten. Herved opnås, at tillæg kan gives for parametersæt, som strækker sig over midnat, samt for vagter som strækker sig over midnat

26 M37E SID tillæg til vagtflyt/overtid for deltidsansatte For at der ydes tillæg efter denne regel skal følgende være opfyldt. Vagten skal være dannet via 2116 vagtflyt eller 2162 overarbejde. PNR skal have en arbejdstidsprocent strengt mindre end (48:) 100. Hvis vagten er dannet via 2116 vagtflyt skal PNRs hovedkvalifikation på vagtdagen være (53:) TI, og arbejdsugen (mandag til søndag) skal være på mere end (49:) 36 nettotimer. I beregningen af timeantallet indgår vagter fremkommet ved (50:)2119 (Holdflyt), (51:) - eller (52:) ikke, og vagter dannet via 2132 vagtbyt medtages ikke. Det gør til gengæld den bagvedliggende vagt. Desuden anvendes regel MND1, MND2 og MND3 ved beregningen af antallet af nettotimer. Hvis vagten er dannet via 2162 overarbejde skal en af følgende tre betingelser være opfyldt før der ydes tillæg efter denne regel 1) Det er en overarbejdsvagt på en fridag 2) Hovedkvalifikationen er (53:) TI 3) Det er overarbejde enten foran eller efter vagt for personer der ikke har (53:) TI som hovedkvalifikation og ugenormen er mere end (49:) 36 nettotimer. Efter vagt: hverdage: antal timer à (1:) lønart 513 indenfor de første (2:) 2 timer antal timer à (3:) lønart 514 indenfor de næste (4:) 2 timer antal timer à (5:) lønart 516 for de følgende timer ved overarbejde over (6:) 1 time gives en enhed (7:) lønart 616. søn- og antal timer à (8:) lønart 518 fra (9:) til helligd: (10:) antal timer à (11:) lønart 516 fra (12:) til (13:)

27 ved overarbejde over (14) 1 time gives en enhed (15:) lønart 616. Før vagt: antal timer à (16:) lønart 519 fra (17:) til hverdage: (18:) antal timer à (19:) lønart 516 fra (20:) til (21:) ved overarbejde over (22) 1 time gives en enhed (23:) lønart 616. søn- og antal timer à (24:) lønart 518 fra (25:) til helligd.: (26:) antal timer à (27:) lønart 516 fra (28:) til (29:) ved overarbejde over (30) 1 time gives en enhed (31:) lønart 616. Tilkald: antal timer à (32:) lønart 523 fra (33:) til hverdage: (34:) antal timer à (35:) lønart 516 fra (36:) til (37:) ved overarbejde over (38) 1 time gives en enhed (39:) lønart 616. søn- og antal timer à (40:) lønart 518 fra (41:) til helligd.: (42:) antal timer à (43:) lønart 516 fra (44:) til (45:) ved overarbejde over (46) 1 time gives en enhed (47:) lønart 616. Tillæg gives pr. påbegyndt 1/4 time. (9:),(10:),(12:),(13:), (17:),(18:),(20:),(21:), (25:),(26:),(28:),(29:), Tidspunkt (33:),(34:),(36:),(37:),

28 (41:),(42:),(44:),(45:), (1:),(3:),(5:),(7:), (8:),(11:),(15:),(16:), (19:),(23:),(24:),(27:), Lønart (31:),(32:),(35:),(39:), (40:),(43:),(47:) (2:),(4:),(6:),(14:),(22:), (30:),(38:),(46:), (48:), (49:) Reelt tal (50:),(51:),(52:) Funktionsnummer. (53:) Hovedkvalifikation

29 M38 M38 benyttes i forbindelse med beregning af tillæg til overarbejdsbetaling. M38 vil indeholde en mængde funktionsnumre for funktioner i, f.eks for Vagtbyt og 2131 for Egobyt. Når månedsregnskabsprogrammet skal beregne tillæg til overarbejdsbetaling for en aktuel vagt, vil det gå tilbage i vagtændringshistorikken indtil det møder en vagt, som er ændret i en funktion indeholdt i M38. Hvis en sådan vagt findes, vil den aktuelle vagt blive sammenlignet med denne vagt, når overarbejdet skal bestemmes. Hvis en sådan vagt ikke findes, vil den aktuelle vagt blive sammenlignet med den skiftlagte vagt. (1:) Funktionsnummer M40 Arbejdstid efter (1:) giver særtillæg på (2:) 15 kr. pr. påbegyndt (3:) ½ time (1:) Tidspunkt (2:) Lønart (3:) Reelt tal M42 Tillæg kr. (1:) 35 gives pr. vagt til instruktør, der har en elev i oplæring, hvis fast løntillæg ikke gives pr. måned. (1:) Lønart M50 Behandling af ferie uden løn En person som er markeret til ikke at få løn under ferie i intern stamdata vil ikke få lønart (:1),( :2),... udbetalt, hvis han har ferie (vagtkode FER el. FFRI i DUTYP) på den pågældende dag. Tillæg vil dog kun blive fjernet, hvis der ikke findes flere delvagter på den pågældende dag. Reglen har mulighed for at medtage et vilkårligt antal lønarter. Parametre: (:1), (:2),... Lønart

30 M60 Denne regel er tænkt som en fleksibel regel, som dels kan erstatte eksisterende regler og hvormed man også kan implementere nye regler. Der kan indlægges vilkårlig mange parametersæt: , , o.s.v.. Man skal huske, at indlægge alle tretten parametre i et parametersæt, d.v.s. har man indlagt f.eks. parameter 14 og 15, så skal parameter 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 og 26 også indlægges, ellers vil månedsregnskabsgenereringen stoppe i utide. Man kan ved angivelse af lokalaftale i første parameter i et parametersæt specificere, hvilken gruppe af medarbejdere med en bestemt lokalaftale, dette parametersæt skal gælde for. De enkelte parametre i et parametersæt indeholder: (1:) Lokalaftale under den aktuelle fagforening, som parametersættet skal gælde for. Hvis "-" angives, vil parametersættet gælde for medarbejdere under den aktuelle fagforening, som enten ikke er tilknyttet nogen lokalaftale eller er tilknyttet en lokalaftale, som ikke findes i noget parametersæt. (2:) Ugedag. Kan antage værdierne: AL = Alle dage (uanset helligdag) HV = Hverdage (dag 1-5). HN = Nat efter hverdag (dag 2 6) HE = Helligdage. EH = Efter Helligdag = Ugedag mandag - søndag. (3:) Fra klokkeslæt. Starttidspunkt for tidsrum, hvor tillæg gives. (4:) Til klokkeslæt. Sluttidspunkt for tidsrum, hvor tillæg gives. Hvis "-" angives, gives tillæg til slut på vagt. (5:) Kommatal

31 Hvis parameteren er negativ, gives en enhed pr. påbegyndt (:5) time (eks.: "-0.25" giver en enhed pr påbegyndt kvarter). Hvis parameteren er positiv, gives en enhed pr. time, idet der rundes op til (:5) timer (eks.: "0.25" giver en enhed pr. time, idet der rundes op til kvarte timer). Hvis parameteren sættes til "0,0", gives en enhed pr. dag. Hvis parameteren sættes til "-", gives intet. (6:) Lønarten, der skal gives. (7:) Heltal 0 eller 1. Hvis parameteren er sat til 0, vil der ikke blive trukket for en eventuel frokost. Hvis parameteren er sat til 1, vil der blive trukket en halv time for en eventuel frokost. (8:) Fra klokkeslæt. Forklares under parameter (9:). (9:) Til klokkeslæt. Hvis vagten begynder i tidsrummet fra (8:) til (9:), vil der blive givet tillæg fra start til slut på vagt uanset indholdet af parameter (:3) og (:4), ligesom parameter (5:), (6:) og (7:) erstattes af parameter (10:), (11:) og (12:). (10:) Kommatal. Samme fortolkning som (5:). "Træder i funktion", hvis starttidspunkt af vagt ligger mellem (8:) og (9:). (11:) Lønarten, der skal gives, hvis starttidspunkt for vagt ligger mellem (8:) og (9:). (12:) Heltal 0 eller 1. Samme fortolkning som (7:). "Træder i funktion", hvis starttidspunkt af vagt ligger mellem (8:) og (9:). (13:) Kommatal. Denne parameter har kun betydning, hvis parameter 5 eller 10 er sat til "0,0", svarende til en enhed pr. dag. Parameter (13:) angiver det mindste antal timer, der skal til for at opnå en enhed pr. dag

Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner

Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner APPENDIKS 8 : Overenskomstmodulet i Version 1.0.3 Overenskomstmodulet i Revisionskontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0. 23/03/07 1.0.1. 18/09/07 Grammatikkontrol 1.0.2 01/11/07

Læs mere

Parametre i OnDutyPlanner applikationen

Parametre i OnDutyPlanner applikationen APPENDIKS 13 : Parametre i applikationen Version 1.0.1 Parametre i applikationen Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 14/01/09 Omskrivning og revision

Læs mere

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner APPENDIKS 14 : Funktioner og batchjob i Version 1.0.1 Funktioner og batchjob i Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 23/01/09 Versionsnr. ændres efter

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Beskrivelse af batchjob

Beskrivelse af batchjob APPENDIKS 26 : Beskrivelse af batchjob Version 1.0.1 Beskrivelse af batchjob Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 25/01/09 Revision og layout Versionsnr.

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

TEKNISK NOTE. Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: 10-01-2006 Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.: 10-01-2006

TEKNISK NOTE. Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: 10-01-2006 Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.: 10-01-2006 TEKNISK NOTE Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: 10-01-2006 Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.: 10-01-2006 Informationen i dette dokument må ikke fortolkes som nogen forpligtelse

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

DEL 4 MENUGENNEMGANG

DEL 4 MENUGENNEMGANG DEL 4 MENUGENNEMGANG Find dén funktion du skal bruge Gennemse programmets menuer Få overblik over programmets muligheder Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 3 Menuen adgang: Login og ud,

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen HOVEDDOKUMENT : Applikationsbeskrivelse og funktionalitet Version 1.0.1 Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen 28.01.2009/MOL Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret

Læs mere

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær.

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær. Vejledning til indberetning af delvis syg. For at delvis sygdom kan afføde korrekte dagpengeskemaer til ydelse af refusion fra medarbejderens bopælskommune, skal dette indberettes på en særlig måde. Denne

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen.

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen. Lokalaftale 1 - Tillidsmandstid 1. Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten for 3F kan deltage i produktionen 2 dage om ugen. Det skal tilsikres, at tillidsrepræsentanten får en plan for arbejdet. Såfremt

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Indhold Hvordan logger jeg ind første gang?... 2 Hvordan indbetaler jeg penge på mit barn betalingskort?... 3 Hvordan ser jeg hvad mit barn har forbrugt på betalingskortet?...

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Bilag 7: Anonymiseret oversigt over relevante medarbejdere ved RenoNorden A/S og Marius Pedersen A/S (underleverandør)

Bilag 7: Anonymiseret oversigt over relevante medarbejdere ved RenoNorden A/S og Marius Pedersen A/S (underleverandør) Bilag 7: Anonymiseret oversigt over relevante medarbejdere ved og Marius Pedersen A/S (underleverandør) Medarbejderne 2 til 49 er omfattet af overenskomsten mellem DI/ATL. Disse medarbejdere modtager således

Læs mere

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem Marts 2012 OVERENSKOMST mellem SAS Konsortiet i Danmark, SAS Cargo Group A/S, Trust Forwarding A/S, Spirit Air Cargo Handling Denmark A/S, SAS Ground Services DK A/S og HK Luftfart SAS 1 OVERENSKOMSTOMRÅDE...

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening - fraværsregistrering Selvbetjening - fraværsregistrering... 3 Start selvbetjeningen... 4 Fraværsregistrering... 5 Årsag... 5 Start

Læs mere

De nye arbejdstidsregler i den korte version

De nye arbejdstidsregler i den korte version Redigeret 7. marts 2014 De nye arbejdstidsregler i den korte version Lov 409 fastsætter fra 1. august 2014 de overordnede rammer for organiseringen af dit arbejde. Når der tidligere er sket store ændringer

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp,

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp, Overenskomstforhandlingerne 2014 Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under SOS Dansk Autohjælp, der er lnedlenllller af DTLs ar lejdsgiverforening I)TLs arbejdsgiverforening Nedennævnte parter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere