Regnskabsregler og datastrukturer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsregler og datastrukturer"

Transkript

1 APPENDIKS 12 : Regnskabsregler og datastrukturer Version Regnskabsregler og datastrukturer

2 Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til /03/ /01/09 Revision og layout Versionsnr. ændres efter følgende regler: Version er det færdige dokument. Version 1.0.x er mindre rettelser (af topografisk karakter, og små tilføjelser.) Version 1.y.0 bliver benyttet væsentlige nye afsnit tilføjes. Version bliver benyttet ved næste omskrivning

3 Indhold... Error! Bookmark not 1. GENERELT Bestil månedsregnskab (4111) Godkend månedsregnskab (4131) PARAMETRE I MÅNEDSREGNSKABET Vedligehold parametre Reglerne MND1, MND2,MND3 og MND Indlæggelse af helligdage Indlæggelse af vagtkoder Opsummering Regler i forbindelse med månedsregnskabsgenerering Beskrivelse af statistikmodul Afrapportering af reelt præsterede timer Afrapportering af fravær PROGRAMBESKRIVELSE. (KUN FOR PROGRAMMØRER) Definition af værdier for statuskode Initialisering af MRG-modulet Tabeller i månedsregnskabet ACOUN bliver opdateret på to måder: SUPPX bliver opdateret på to måder: SUPPL bliver opdateret på når:

4 1. GENERELT Månedsregnskabet bliver beregnet hver nat for alle personer for data intervallet angivet i parameter 1,3 til 1,4. De 3 første funktioner benytter parameter 1 i parametersystemet, der indeholder: 1. Startdato (old) 2. Slutdato (old) 3. Startdato (new) 4. Slutdato (new) 5. Statuskode Statuskoden kan antage følgende værdier: 0 = FRI 1 = BESTILT 2 = UDFØRT 1.1 Bestil månedsregnskab (4111) Månedsregnskabet bliver beregnet hvert nat for alle personer for data intervallet angivet i parameter 1,3 til 1,4. På logfilen,..\..\log\pm4111dk.log, kan man se, om kørslen af PM4111DK.EXE er gået godt. 1.3 Godkend månedsregnskab (4131) I funktionen "Godkend månedsregnskab" kan man godkende det kørte månedsregnskab, hvorefter det kan blive overført til løn eller regnskabsafdelingen. Derefter vil PM4131DK.EXE sætte status til FRI samtidig med, at start/slut datoer new vil blive ført over i old. Først når PM4131DK.EXE er kørt, kan man bestille et nyt månedsregnskab for en ny periode. På logfilen,..\..\log\pm4131dk. LOG, kan man se, om kørslen er gået godt

5 2. PARAMETRE I MÅNEDSREGNSKABET 2.1 Vedligehold parametre Alle regler skal indlægges i funktionen Regler under menuen Generel>Løndata. Alle fagforeninger skal være defineret i funktionen Overenskomster under menuen Generel>Løndata. Indlæggelse af parametre i reglerne (f.eks. lønarter, tidspunkter, o.s.v.) foregår ligesom ved overenskomstreglerne i funktionen Parametre under menuen Generel>Løndata. Man skal være opmærksom på, at hvis man ønsker, at en bestemt regel skal gælde for en fagforening, så skal alle parametre for reglen indtastes for den givne fagforening. Hvis kun nogle af parametrene er indtastet, så vil månedsregnskabsprogrammet stoppe i utide. Hvis ingen parametre er indtastet for reglen for den givne fagforening, så vil den pågældende regel ikke træde i kraft for en person, som er medlem af fagforeningen. De enkelte regler og deres parametre beskrives senere. 2.2 Reglerne MND1, MND2, MND3 og MND4 I nogle tilfælde (afhængig af vagtkoden (og ved MND4 også årsagskode) for vagten) være der være tale om, at tillæg skal beregnes ifølge den forrige vagt, i andre tilfælde ifølge den tørnlagte vagt, og i andre tilfælde ifølge den reelle vagt. Hvis en person, som er medlem af en given fagforening, f.eks. 3F, skal have beregnet tillæg ifølge den forrige vagt, når vedkommende har vagtkoden f.eks. LGS, så skal der indlægges en regel, MND3, for 3F med parameteren LGS. Dette skal gøres for alle vagtkoder, hvor tillæg skal beregnes ifølge den forrige vagt. Vagtkoder, hvor det afhænger af årsagskoden om der skal gives tillæg, skal indlægges i regel MND4. Reglens parametersæt tager sæt af to f.eks. TFR og BSY (giv tillæg ved tjenestefri i forbindelse med barn syg). Ulige parametre angiver vagtkode og efterfølgende ulige angiver den tilhørende årsagskode. Reglen giver ligesom regel MND3 tillæg efter forrige vagt. For alle vagtkoder, hvor tillæg skal beregnes ifølge den tørnlagte vagt, så skal der indlægges en regel, MND2, med vagtkoden som parameter. For alle vagtkoder, hvor tillæg skal beregnes ifølge den reelle vagt, skal der ligeledes indlægges en regel, MND1, med vagtkoden som parameter

6 Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at for de vagtkoder, som ikke er indlagt som parameter for én af reglerne MND1, MND2, MND3 eller MND4, da vil der ikke blive beregnet tillæg. I tilfælde af delvagter gives der altid tillæg ud fra regel MND1, MND2, MND3 eller MND4 hvis alle vagter med vagtkoder er enige om hvilken regel der skal anvendes. Hvis dette ikke er tilfældet gives der tillæg ud fra den reelle vagt. 2.3 Indlæggelse af helligdage For at månedsregnskabsgenereringen kan give rigtige tillæg på helligdage, så skal disse indlægges. Dette gøres i funktionen Vedl. Parametre under parameter nr. 5, hvor man indsætter datoen for helligdagen som parameterværdi sammen med et ledigt sekvensnummer og parametertypen D. 2.4 Indlæggelse af vagtkoder Alle de forekommende vagtkoder skal være oprettet i funktionen Vagtkoder. 2.5 Opsummering Her vil kort blive opsummeret de parametre, som skal være oprettet, for at månedsregnskabsgeneringen kan fungere efter hensigten. 1) Alle regler i funktionen Regler 2) Alle fagforeninger i funktionen Fagforening 3) Alle parametre for regler i funktionen Parametre, herunder reglerne MND1, MND2, MND3 4) Alle helligdage i Vedl. Parametre 5) Alle vagtkoder i funktionen Vagtkoder

7 2.6 Regler i forbindelse med månedsregnskabsgenerering Her følger en beskrivelse af de enkelte regler og deres parametre. M07 2 fridage Ved skiftmæssige årsager kan 2 fridage nedsættes fra (1:) 56 timer til (2:) 54 timer mod kompensation (3:) 100 kr. pr. påbegyndt time. (3F, SOF) (1:),(2:) Reelt tal (3:) Lønart M08 1 fridag En fridag under (1:) 30 timer udløser tillæg (2:) 100 kr. pr. påbegyndt time. (1:) Reelt tal (2:) Lønart M20 Delt vagt En person har en delt vagt hvis personen enten har FRI eller NFRI mellem to delvagter på samme dag. For en delt vagt gives 1 enhed af lønart (1:) 0999 (1:) Lønart

8 M20 Rådighedsvagter En vagt, der er markeret som rådighedsvagt med (1:) R i dispvagt feltet og (2:) U i bemærkningsfeltet (for Udbetaling) giver følgende tillæg. På hverdage lønart (3:) 0660 På lørdage lønart (4:) 0660 På søn- og helligdage lønart (5:) 0661 (1:), (2:) Markeringer (3:), (4:), (5:) Lønart M21 Til funktionærer med fast tjenestetid ydes der udover de nævnte 0,9 % af lønnen følgende særlige tillæg På hverdage mellem (1:) kl og (2:) (3:) kr. 11 pr. time På hverdage mellem (4:) kl og (5:) (6:) kr. 14 pr. time På lørdage mellem (7:) kl og (8:) (9:) kr. 28 pr. time På søn- og helligdage mellem (10:) kl og (11:) (12:) kr. 28 pr. time. Antal timer oprundes/nedrundes til nærmeste hele antal. (1:),(2:),(4:),(5:), (7:),(8:),(10:),(11:) Tidspunkt (3:),(6:),(9:),(12:) Lønart. Minus hel helligdag d. 31/

9 M22A Skifteholdstillæg Til personale med skiftetjeneste udbetales følgende tillæg: For tjeneste på hverdage, der falder i tidsrummet (1:) kl til (2:) (3:) kr. 11 pr. time For tjeneste på hverdage, der falder i tidsrummet (4:) kl til (5:) (6:) kr. 14 pr. time For tjeneste på lørdage, der falder i tidsrummet (7:) kl til (8:) (9:) kr. 28 pr. time For tjeneste på søn- og helligdage (ved helligdage forstås en hel dag som defineret i parametrene 5 i vedl. parametre. Som halve dage forstås de dage der er beskrevet i kommentar 1) og som falder i tidsrummet (10:) kl til (11:) (12:) kr. 28 pr. time (1:),(2:),(4:),(5:), (7:),(8:),(10:), Tidspunkt (11:),(13:),(14:) (3:),(6:),(9:),(12:) Lønart 1) Regneregler: Helligdage: 31 december fra (13:) kl Grundlovsdag fra (13:) kl december fra (14:) kl Skifteholdstillægget beregnes for det hele antal timer pr. dag. Eventuel overskydende tid på under ½ time medregnes ikke, mens tjenestetid på ½ time og derover regnes som en hel time. 2) Ved overarbejde i forbindelse med skiftetjeneste ydes tillige sædvanligt skifteholdstillæg. 3) Såfremt en funktionær med skiftende tjenestetid på en fridag må overtage en anden funktionærs tjeneste, udbetales - udover evt. overarbejdsbetaling - skifteholdstillæg efter normalt gældende regler. M22A kan man blive fristet til at bruge med mange dummy lønarter for at få de halve helligdage med. Det duer ikke. Dummy lønarterne bliver overført til

10 løn eller regnskabsafdelingen, og kan få deres systemer til at opføre sig underligt. Desuden giver det lønarter på både søn- og helligdage. M22B Skifteholdstillæg Eftermiddagsskift: mindst (1:) 4 timer i tiden (2:) kl (3:) (4:) kr. 110 pr. skift lørdag mindst (5:) 4 timer efter (6:) kl (4:) kr. 110 pr. skift Natskift: mindst (7:) 4 timer i tiden (8:) kl (9:) (10:) kr. 125 pr. skift Skifteholdstillæg ydes under sygdom, ferie med løn, kurser, afspadsering af søgne-/helligdage o. lign. Særtillæg: Lørdag mindst (11:) 4 timer efter (12:) kl (13:) kr. 80 pr. skift Eftermiddagsskift på søn- og helligdage (14:) kr. 220 pr. skift Natskift lørdag/søndag (15:) kr. 175 pr. skift Natskift efter søn- og helligdage (16:) kr. 250 pr. skift Skift på søn- og helligdage der ellers ikke berettiger til ordinært skifteholdstillæg fra denne regel (17:) kr. 295 pr. skift (1:),(5:),(7:),(11:) Reelt tal (2:),(3:),(6:),(8:), (9:),(12:) Tidspunkt (4:),(10:),(13:),(14:), (15:),(16:),(17:) Lønart

11 M22C Skifteholdstillæg man - fre (1:) (2:) (3:) 11,30 søn - og helligdage kr./time (4:) arbejdstidsophør (5:) 15,75 kr./time lørdag (6:) (7:) (8:) 28,20 kr./time (9:) (10:) (11:) 36,25 kr./time søn- og hel- (12:) (13:) ligdage (14:) 42,90 kr./time (15:) arbejdstidsophør (16:) 64,35 kr./time alle dage fra start af vagt til kl. (17:) 0600 samme dag (18:) lønart 0516 pr. time (1:),(2:),(4:),(6:) (7:),(9:),(10:),(12:), (13:),(15:),(17:) Tidspunkt (3:),(5:),(8:),(11:) (14:),(16:),(18:) Lønart Skifteholdstillægget regnes pr. påbegyndt 1/4 time. Skifteholdstillægget reduceres i forbindelse med frokost. Der reduceres med en 1/2 time fra starttidspunktet for frokosten

12 M23 Tillæg for nattevagt For en nattevagt startende mellem (1:) og (2:) gives (:3) lønart 0202 pr. time. Parameter (:4) angiver hvilke dage reglen gælder for. Dette angives ved en boolsk vektor med otte karakterer. Karakter 1 til 7 angiver mandag til søndag og karakter 8 angiver helligdage. (:1) Tidspunkt. (:2) Tidspunkt. (:3) Lønart. (:4) Dage Tillægget regnes pr. påbegyndt 1/4 time. M24 Tillæg for tørnlagt vagt For alle tørnlagte vagter gives (:1) 1,0 styk (:2) lønart 319. (:1) Reelt tal. (:2) Lønart. M25 Specielt tillæg for tørnlagt vagt Alle tørnlagte vagter giver (:1) 5,0 styk (:2) lønart 318 for medarbejdere med hovedkvalifikation (:3). (1:) Reelt tal. (2:) Lønart. (3:) Kvalifikation

13 M27 Tilkaldevikarer Til personer med kvalifikation (1:) gives lønart (2:) for de første (5:) timer på vagt siden den (6:). (Hvis (6:) får '-' som parametre anvendes første dag i månedsregnskabsperioden.) Timerne er rundet op til nærmeste (4:). For timer som ligger udover (5:) gives lønart (3:). Vagtbyt ignoreres, hvis flag (7:) sættes til 1. Vagtbyt ignoreres således at der hverken gives lønart (2:) eller (3:) for vagter, der er købt/solgt. Desuden tæller vagterne ikke med i de første (5:) timer. Overarbejdsvagter tæller aldrig med i de første (5:) timer. Desuden gives der hverken lønart (2:) eller (3:) for overarbejdsvagter. Timer hvor personen er syg tæller med i de første (5:) timer. Der gives ikke lønart (2:) under sygdom, men der gives lønart (3:). (1:) Kvalifikation (2:) Lønart (3:) Lønart (4:) Afrunding (5:) Antal timer (6:) Dato (7:) Flag

14 M27B Tilkaldevikarer Til denne regel kan der tilknyttes et vilkårligt antal parametersæt. Den første parameter i et sæt skal have sekvensnummer giver ved 1 + (8*X), hvor X er et helt tal større end eller lig 0 (f.eks. 1, 9, 17,.). Alle parametre i et sæt skal angives, med undtagelse af parameter (8:) som er valgfri. (8:) kan evt. sættes til 0000, hvilke medfører, at der ikke sker nogen ekstra tildeling af tillæg. Til personer med kvalifikation (1:) og arbejdstidsprocent (2:) gives lønart (3:) for de første (6:) timer på vagt siden den (7:). (Hvis (7:) får '-' som parametre anvendes første dag i månedsregnskabsperioden.) Timerne er rundet op til nærmeste (5:). For timer som ligger udover (6:) gives lønart (4:) og lønart (8:). Vagtbyt ignoreres således at der hverken gives lønart (3:), (4:), eller (8:) for vagter, der er købt, men gives derimod for de solgte vagter. Overarbejde tæller ikke med i de første (6:) timer. Desuden gives der hverken lønart (3:), (4:), eller (8:) for overarbejde. Timer, hvor personen er syg, tæller med i de første (6:) timer. Der gives ikke lønart (3:) under sygdom, men der gives lønart (4:) og (8:) (1:) Kvalifikation (2:) Arbejdstidsprocent (3:), (4:) Lønart (5:) Afrunding (6:) Antal timer (7:) Dato eller - (8:) Lønart

15 M28 LH skifteholdstillæg For tjeneste på hverdage mellem (1:) 1900 og (2:) 2300 ydes lønart (3:) 0180 pr time. For tjeneste på hverdage mellem (4:) 2300 og (5:) 0600 ydes lønart (6:) 0181 pr time. For tjeneste på lørdage mellem (7:) 1300 og (8:) 2400 ydes lønart (9:) 0181 pr time. For tjeneste på søn- og helligdage mellem (10:) 1300 og (11:) 2400 ydes lønart (12:) 0181 pr time. På hverdage gives tillægget dog kun hvis mindst (13:) 4 timer falder inden for de i denne regel angivne tidspunkter for skifteholdstillæg på hverdage. På lørdage gives tillægget dog kun hvis mindst (14:) 4 timer falder inden for de i denne regel angivne tidspunkter for skifteholdstillæg på lørdage. På søn- og helligdage gives tillægget dog kun hvis mindst (15:) 4 timer falder inden for de i denne regel angivne tidspunkter for skifteholdstillæg på søn- og helligdage. Antal timer rundes op til nærmeste kvarter. (1:), (2:), (4:), (5:), (7:), (8:), (10:), (11:) Tidspunkter (3:), (6:), (9:), (12:) Lønart (13:), (14:), (15:) Reelt tal

16 M28B Skifttillæg LH Denne regel bruges til at give skifteholdstillæg i forbindelse med vagter. Reglen virker på en række af parametersæt. Det er vigtigt sikre sig, at der ikke er overlap mellem parametersæt, da tillæg ellers kan gives fra flere parametersæt. For at finde ud af om en vagt er inden for et parameter interval fortolkes parametre i henhold til dagen før vagten, selve dagen for vagten samt dagen efter vagten. Herved opnås, at tillæg kan gives for parametersæt, som strækker sig over midnat, samt for vagter som strækker sig over midnat. Hvert parametersæt består af seks parameter, med følgende betydning. Reglen virker på dage angivet ved (:1) (f.eks man- til fredag ikke helligdag). For tid som falder i intervallet (:2) til (:3) gives lønart (:6). Tillægget gives kun, såfremt hele vagten giver anledning til mindst (:5) enheder fra denne regel. Hvis der gives fra flere parametersæt, bruges den mindste angivelse til at bestemme det mindste antal enheder, som kan gives. Parameter (:4) bruges til at angive hvilken af følgende metoder, tillæg gives efter. Parameteren acceptere følgende værdier: I R S Interval tillæg gives for den del af vagten, som falder inden for det givne interval. Rest tillægget gives for den del af vagten som falder inden for det givne interval og for alle efterfølgende delvagter. Start Tillægget gives hvis vagten starter i det givne interval. Tillægget gives for hele vagten. (:1) Dage (:2) Fra (:3) Til (:4) Type (:5) Mindste antal enheder (:6) Lønart

17 M29 Tilkaldevikar Afrapportering af tilkaldevikarer sker for personer med hovedkvalifikation (1:) TI på vagtdagen. For timer lagt oprindelige vagtdage ydes lønart (2:) For timer der er lagt på oprindelige fridage (f.eks. via vagtbyt) ydes lønart (3:) Hvis personens arbejdstidsprocent er større eller lig (4:) 40 procent gives også lønart (5:) 0407 for timer, der er lagt på oprindelige fridage. (1:) Hovedkvalifikation. (2:), (3:), (5:) Lønart (4:) Reelt tal. M30 Kategoritillæg En vagt på kategori (1:) GLKP giver pr vagt en enhed af lønart (2:) (1:) Kategori (2:) Lønart M33A Vagt, der "ikke" berettiger til skifteholdstillæg fra andre regler giver særligt tillæg. Man - lør Ved vagt over (1:) 9 timer gives tillæg på (2:) 30 kr. pr. vagt. Tillægget gives kun, hvis der ikke er givet tillæg fra regel M22B, M28B, M34, M40 eller M60. Søn - og helligdage Vagt giver tillæg (3:) 295 kr. pr. vagt. Tillægget gives ikke, blot en af lønarterne i parameter (4:) - (30:) er givet fra regel M33B, M21, M22A, M22B, M22C, M23, M24, M25, M28B, M34, M40 eller M60. Om det er en helligdag, bestemmes ud fra regel M80. (1:) Reelt tal (2:) (30:) Lønart

18 M33B Tillæg på (1:) 6 kr. gives for hver tørnlagt (aktuelle vagt) vagt på (2:) 9 timer eller derover, og som slutter efter (3:) kl (lønart 418). (1:) Lønart (2:) Reelt tal (3:) Tidspunkt Ifølge ændring ifm. ver gives tillæg kun for tørnlagt vagt over (2:) 9 timer. M34 Arbejdstid mellem (1:) og (2:) giver særtillæg på (3:) 15 kr. pr. påbegyndt (4:) ½ time. (1:),(2:) Tidspunkt (3:) Lønart (4:) Reelt tal M35 Skifteholdstillæg til overarbejdsvagter Hvis reglen er gældende gives der skifteholdstillæg for overarbejdsvagterne. Reglen benytter en dummy parameter (1:). Dens værdi har ingen betydning. (1:) Reelt tal. M35B Ignorer overarbejde Regel M35B anvendes til at angive assignmentkoder (1:), som ikke berettiger til overarbejdstillæg. Reglen accepterer et vilkårligt antal assignmentkoder. Reglen anvendes til at sikre, at personer kan få skifteholdstillæg med mere under sygdom, med at der ikke gives overtidstillæg. (1:) Assignmentkode

19 M36 Tillæg til overarbejdsbetaling For hver vagt, der er tilkaldt overarbejde, gives (1:) 1,0 styk (:2) Lønart. (:1) Reelt tal. (:2) Lønart. M37A Tillæg til overarbejdsbetaling man - fre (1:) (2:) (3:) 15 kr. pr. time 0411 natten efter søn- (4:) (5:) og helligdag (6:) 25 kr. pr. time 0421 lørdag (7:) (8:) (9:) 15 kr. pr. time 0417 lørdag (10:) (11:) (12:) 20 kr. pr. time 0415 søn- og helligdag (13:) (14:) (15:) 35 kr. pr. time 0412 Tillæg gives pr. påbegyndt 1/2 time. (1:),(2:),(4:),(5:) (7:),(8:),(10:),(11:) (13:),(14:) Tidspunkt (3:),(6:),(9:),(12:), (15:) Lønart

20 M37B Tillæg til overarbejdsbetaling for fuldtidsansatte For personer med en arbejdstidsprocent større eller lig (48:) 88 gives følgende overarbejdsbetaling. Efter vagt: hverdage: antal timer à (1:) lønart 513 indenfor de første (2:) 2 timer antal timer à (3:) lønart 514 indenfor de næste (4:) 2 timer antal timer à (5:) lønart 516 for de følgende timer ved overarbejde over (6:) 1 time gives en enhed (7:) lønart 616. søn- og antal timer à (8:) lønart 518 fra (9:) til helligd: (10:) antal timer à (11:) lønart 516 fra (12:) til (13:) ved overarbejde over (14) 1 time gives en enhed (15:) lønart 616. Før vagt: antal timer à (16:) lønart 519 fra (17:) til hverdage: (18:) antal timer à (19:) lønart 516 fra (20:) til (21:) ved overarbejde over (22) 1 time gives en enhed (23:) lønart 616. søn- og antal timer à (24:) lønart 518 fra (25:) til helligd.: (26:) antal timer à (27:) lønart 516 fra (28:) til (29:) ved overarbejde over (30) 1 time gives en enhed (31:) lønart 616. Tilkald: antal timer à (32:) lønart 523 fra (33:) til

21 hverdage: (34:) antal timer à (35:) lønart 516 fra (36:) til (37:) ved overarbejde over (38) 1 time gives en enhed (39:) lønart 616. søn- og antal timer à (40:) lønart 518 fra (41:) til helligd.: (42:) antal timer à (43:) lønart 516 fra (44:) til (45:) ved overarbejde over (46) 1 time gives en enhed (47:) lønart 616. Tillæg gives pr. påbegyndt 1/4 time. (9:),(10:),(12:),(13:), (17:),(18:),(20:),(21:), (25:),(26:),(28:),(29:), Tidspunkt (33:),(34:),(36:),(37:), (41:),(42:),(44:),(45:), (1:),(3:),(5:),(7:), (8:),(11:),(15:),(16:), (19:),(23:),(24:),(27:), Lønart (31:),(32:),(35:),(39:), (40:),(43:),(47:) (2:),(4:),(6:),(14:),(22:) (30:),(38:),(46:), (48:) Reelt tal

22 M37C SID tillæg til overarbejdsbetaling for deltidsansatte For personer med en arbejdstidsprocent strengt mindre end (48:) 100. Yderligere gælder der for personer med hovedkvalifikation (53:) på vagtdagen at arbejdsugen (mandag til søndag) skal være på mere end (49:) 36 nettotimer før denne regel anvendes. I beregningen af timeantallet indgår vagter fremkommet ved (50:)2132 (Vagtbytte), (51:) - eller (52:) - ikke. Desuden anvendes regel MND1, MND2 og MND3 ved beregningen af antallet af nettotimer. Efter vagt: hverdage: antal timer à (1:) lønart 513 indenfor de første (2:) 2 timer antal timer à (3:) lønart 514 indenfor de næste (4:) 2 timer antal timer à (5:) lønart 516 for de følgende timer ved overarbejde over (6:) 1 time gives en enhed (7:) lønart 616. søn- og antal timer à (8:) lønart 518 fra (9:) til helligd: (10:) antal timer à (11:) lønart 516 fra (12:) til (13:) ved overarbejde over (14) 1 time gives en enhed (15:) lønart 616. Før vagt: antal timer à (16:) lønart 519 fra (17:) til hverdage: (18:) antal timer à (19:) lønart 516 fra (20:) til (21:) ved overarbejde over (22) 1 time gives en enhed (23:) lønart 616. søn- og antal timer à (24:) lønart 518 fra (25:) til helligd.: (26:) antal timer à (27:) lønart 516 fra (28:) til (29:) 06.00

23 ved overarbejde over (30) 1 time gives en enhed (31:) lønart 616. Tilkald: antal timer à (32:) lønart 523 fra (33:) til hverdage: (34:) antal timer à (35:) lønart 516 fra (36:) til (37:) ved overarbejde over (38) 1 time gives en enhed (39:) lønart 616. søn- og antal timer à (40:) lønart 518 fra (41:) til helligd.: (42:) antal timer à (43:) lønart 516 fra (44:) til (45:) ved overarbejde over (46) 1 time gives en enhed (47:) lønart 616. Tillæg gives pr. påbegyndt 1/4 time. (9:),(10:),(12:),(13:), (17:),(18:),(20:),(21:), (25:),(26:),(28:),(29:), Tidspunkt (33:),(34:),(36:),(37:), (41:),(42:),(44:),(45:), (1:),(3:),(5:),(7:), (8:),(11:),(15:),(16:), (19:),(23:),(24:),(27:), Lønart (31:),(32:),(35:),(39:), (40:),(43:),(47:) (2:),(4:),(6:),(14:),(22:), (30:),(38:),(46:), (48:), (49:) Reelt tal

24 (50:),(51:),(52:) Funktionsnummer. (53:) Hovedkvalifikation

25 M37D Overtidstillæg LH Denne regel bruges til at give tillæg i forbindelse med overarbejde. Reglen virker på en række af parametersæt. Hvert parametersæt består af fire parameter, med følgende betydning. Reglen virker på dage angivet ved (:1) (f.eks man- til fredag ikke helligdag). For tid som falder i intervallet (:2) til (:3) gives lønart (:4). Det er vigtigt sikre sig, at der ikke er overlap mellem parametersæt, da tillæg ellers kan gives fra flere parametersæt. For at finde ud af om en vagt er inden for et parameter interval fortolkes parametre i henhold til dagen før vagten, selve dagen for vagten samt dagen efter vagten. Herved opnås, at tillæg kan gives for parametersæt, som strækker sig over midnat, samt for vagter som strækker sig over midnat

26 M37E SID tillæg til vagtflyt/overtid for deltidsansatte For at der ydes tillæg efter denne regel skal følgende være opfyldt. Vagten skal være dannet via 2116 vagtflyt eller 2162 overarbejde. PNR skal have en arbejdstidsprocent strengt mindre end (48:) 100. Hvis vagten er dannet via 2116 vagtflyt skal PNRs hovedkvalifikation på vagtdagen være (53:) TI, og arbejdsugen (mandag til søndag) skal være på mere end (49:) 36 nettotimer. I beregningen af timeantallet indgår vagter fremkommet ved (50:)2119 (Holdflyt), (51:) - eller (52:) ikke, og vagter dannet via 2132 vagtbyt medtages ikke. Det gør til gengæld den bagvedliggende vagt. Desuden anvendes regel MND1, MND2 og MND3 ved beregningen af antallet af nettotimer. Hvis vagten er dannet via 2162 overarbejde skal en af følgende tre betingelser være opfyldt før der ydes tillæg efter denne regel 1) Det er en overarbejdsvagt på en fridag 2) Hovedkvalifikationen er (53:) TI 3) Det er overarbejde enten foran eller efter vagt for personer der ikke har (53:) TI som hovedkvalifikation og ugenormen er mere end (49:) 36 nettotimer. Efter vagt: hverdage: antal timer à (1:) lønart 513 indenfor de første (2:) 2 timer antal timer à (3:) lønart 514 indenfor de næste (4:) 2 timer antal timer à (5:) lønart 516 for de følgende timer ved overarbejde over (6:) 1 time gives en enhed (7:) lønart 616. søn- og antal timer à (8:) lønart 518 fra (9:) til helligd: (10:) antal timer à (11:) lønart 516 fra (12:) til (13:)

27 ved overarbejde over (14) 1 time gives en enhed (15:) lønart 616. Før vagt: antal timer à (16:) lønart 519 fra (17:) til hverdage: (18:) antal timer à (19:) lønart 516 fra (20:) til (21:) ved overarbejde over (22) 1 time gives en enhed (23:) lønart 616. søn- og antal timer à (24:) lønart 518 fra (25:) til helligd.: (26:) antal timer à (27:) lønart 516 fra (28:) til (29:) ved overarbejde over (30) 1 time gives en enhed (31:) lønart 616. Tilkald: antal timer à (32:) lønart 523 fra (33:) til hverdage: (34:) antal timer à (35:) lønart 516 fra (36:) til (37:) ved overarbejde over (38) 1 time gives en enhed (39:) lønart 616. søn- og antal timer à (40:) lønart 518 fra (41:) til helligd.: (42:) antal timer à (43:) lønart 516 fra (44:) til (45:) ved overarbejde over (46) 1 time gives en enhed (47:) lønart 616. Tillæg gives pr. påbegyndt 1/4 time. (9:),(10:),(12:),(13:), (17:),(18:),(20:),(21:), (25:),(26:),(28:),(29:), Tidspunkt (33:),(34:),(36:),(37:),

28 (41:),(42:),(44:),(45:), (1:),(3:),(5:),(7:), (8:),(11:),(15:),(16:), (19:),(23:),(24:),(27:), Lønart (31:),(32:),(35:),(39:), (40:),(43:),(47:) (2:),(4:),(6:),(14:),(22:), (30:),(38:),(46:), (48:), (49:) Reelt tal (50:),(51:),(52:) Funktionsnummer. (53:) Hovedkvalifikation

29 M38 M38 benyttes i forbindelse med beregning af tillæg til overarbejdsbetaling. M38 vil indeholde en mængde funktionsnumre for funktioner i, f.eks for Vagtbyt og 2131 for Egobyt. Når månedsregnskabsprogrammet skal beregne tillæg til overarbejdsbetaling for en aktuel vagt, vil det gå tilbage i vagtændringshistorikken indtil det møder en vagt, som er ændret i en funktion indeholdt i M38. Hvis en sådan vagt findes, vil den aktuelle vagt blive sammenlignet med denne vagt, når overarbejdet skal bestemmes. Hvis en sådan vagt ikke findes, vil den aktuelle vagt blive sammenlignet med den skiftlagte vagt. (1:) Funktionsnummer M40 Arbejdstid efter (1:) giver særtillæg på (2:) 15 kr. pr. påbegyndt (3:) ½ time (1:) Tidspunkt (2:) Lønart (3:) Reelt tal M42 Tillæg kr. (1:) 35 gives pr. vagt til instruktør, der har en elev i oplæring, hvis fast løntillæg ikke gives pr. måned. (1:) Lønart M50 Behandling af ferie uden løn En person som er markeret til ikke at få løn under ferie i intern stamdata vil ikke få lønart (:1),( :2),... udbetalt, hvis han har ferie (vagtkode FER el. FFRI i DUTYP) på den pågældende dag. Tillæg vil dog kun blive fjernet, hvis der ikke findes flere delvagter på den pågældende dag. Reglen har mulighed for at medtage et vilkårligt antal lønarter. Parametre: (:1), (:2),... Lønart

30 M60 Denne regel er tænkt som en fleksibel regel, som dels kan erstatte eksisterende regler og hvormed man også kan implementere nye regler. Der kan indlægges vilkårlig mange parametersæt: , , o.s.v.. Man skal huske, at indlægge alle tretten parametre i et parametersæt, d.v.s. har man indlagt f.eks. parameter 14 og 15, så skal parameter 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 og 26 også indlægges, ellers vil månedsregnskabsgenereringen stoppe i utide. Man kan ved angivelse af lokalaftale i første parameter i et parametersæt specificere, hvilken gruppe af medarbejdere med en bestemt lokalaftale, dette parametersæt skal gælde for. De enkelte parametre i et parametersæt indeholder: (1:) Lokalaftale under den aktuelle fagforening, som parametersættet skal gælde for. Hvis "-" angives, vil parametersættet gælde for medarbejdere under den aktuelle fagforening, som enten ikke er tilknyttet nogen lokalaftale eller er tilknyttet en lokalaftale, som ikke findes i noget parametersæt. (2:) Ugedag. Kan antage værdierne: AL = Alle dage (uanset helligdag) HV = Hverdage (dag 1-5). HN = Nat efter hverdag (dag 2 6) HE = Helligdage. EH = Efter Helligdag = Ugedag mandag - søndag. (3:) Fra klokkeslæt. Starttidspunkt for tidsrum, hvor tillæg gives. (4:) Til klokkeslæt. Sluttidspunkt for tidsrum, hvor tillæg gives. Hvis "-" angives, gives tillæg til slut på vagt. (5:) Kommatal

31 Hvis parameteren er negativ, gives en enhed pr. påbegyndt (:5) time (eks.: "-0.25" giver en enhed pr påbegyndt kvarter). Hvis parameteren er positiv, gives en enhed pr. time, idet der rundes op til (:5) timer (eks.: "0.25" giver en enhed pr. time, idet der rundes op til kvarte timer). Hvis parameteren sættes til "0,0", gives en enhed pr. dag. Hvis parameteren sættes til "-", gives intet. (6:) Lønarten, der skal gives. (7:) Heltal 0 eller 1. Hvis parameteren er sat til 0, vil der ikke blive trukket for en eventuel frokost. Hvis parameteren er sat til 1, vil der blive trukket en halv time for en eventuel frokost. (8:) Fra klokkeslæt. Forklares under parameter (9:). (9:) Til klokkeslæt. Hvis vagten begynder i tidsrummet fra (8:) til (9:), vil der blive givet tillæg fra start til slut på vagt uanset indholdet af parameter (:3) og (:4), ligesom parameter (5:), (6:) og (7:) erstattes af parameter (10:), (11:) og (12:). (10:) Kommatal. Samme fortolkning som (5:). "Træder i funktion", hvis starttidspunkt af vagt ligger mellem (8:) og (9:). (11:) Lønarten, der skal gives, hvis starttidspunkt for vagt ligger mellem (8:) og (9:). (12:) Heltal 0 eller 1. Samme fortolkning som (7:). "Træder i funktion", hvis starttidspunkt af vagt ligger mellem (8:) og (9:). (13:) Kommatal. Denne parameter har kun betydning, hvis parameter 5 eller 10 er sat til "0,0", svarende til en enhed pr. dag. Parameter (13:) angiver det mindste antal timer, der skal til for at opnå en enhed pr. dag

Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner

Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner APPENDIKS 8 : Overenskomstmodulet i Version 1.0.3 Overenskomstmodulet i Revisionskontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0. 23/03/07 1.0.1. 18/09/07 Grammatikkontrol 1.0.2 01/11/07

Læs mere

Parametre i OnDutyPlanner applikationen

Parametre i OnDutyPlanner applikationen APPENDIKS 13 : Parametre i applikationen Version 1.0.1 Parametre i applikationen Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 14/01/09 Omskrivning og revision

Læs mere

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner APPENDIKS 14 : Funktioner og batchjob i Version 1.0.1 Funktioner og batchjob i Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 23/01/09 Versionsnr. ændres efter

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste... 3 2. Delt tjeneste... 3 3. Omlagt normaltjeneste... 4 4. Ekstratimer for deltidsansatte... 5 Manglende varsel...

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL 1 Kastrup den 17. marts 2017 HK Luftfart SAS har indgået en 3-årige overenskomst med SAS gældende fra den 01. marts 2017 og frem til udgangen af februar 2020. Vi har været igennem 14 forhandlingsmøder

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen.

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Lokalaftale nr. 4.H. om overarbejde Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Mht. aktuelt gældende satser benyt dette link: https://teleoest.dk/index.php?id=3300

Læs mere

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen.

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Vejledning i www.tempobooking.dk s butiksadministration. Efter butiks LOGIN vises dagsoversigten: Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Butiksadministrationen

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S 2002 KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA REFERAT Tid: 28. august 2002 Sted: Emne: Deltagere: Færgeselskabet Læsø I/S kontor Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Beskrivelse af batchjob

Beskrivelse af batchjob APPENDIKS 26 : Beskrivelse af batchjob Version 1.0.1 Beskrivelse af batchjob Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 25/01/09 Revision og layout Versionsnr.

Læs mere

1 Opsætning af Lønaftaler

1 Opsætning af Lønaftaler Indhold 1 Opsætning af Lønaftaler... 1 1.1 Lønaftalen... 2 1.1.1 Gyldighed... 2 1.1.2 Arbejdstid... 2 1.1.3 Flex... 4 1.1.4 Løntillæg og flextillæg... 6 1.2 Ny overenskomst... 9 1.3 Kopier lønaftale...

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Beskrivelse af daglige rutiner

Beskrivelse af daglige rutiner APPENDIKS 25 : Beskrivelse af daglige rutiner Version 1.0.3 Beskrivelse af daglige rutiner Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 18/04/07 Præciseringer

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET

REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET 1 Indhold 1 Baggrund... 3 1.1 Formål med tidsregistreringen... 3 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 3 1.3 Hvordan får jeg

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

TEKNISK NOTE. Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: 10-01-2006 Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.: 10-01-2006

TEKNISK NOTE. Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: 10-01-2006 Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.: 10-01-2006 TEKNISK NOTE Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: 10-01-2006 Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.: 10-01-2006 Informationen i dette dokument må ikke fortolkes som nogen forpligtelse

Læs mere

Opdatering af Ha og Hdag

Opdatering af Ha og Hdag Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 22. august 2013 Opdatering af Ha og Hdag Resumé: Ha og Hdag opdateres med en 37 timers arbejdsuge og de nyeste helligdage Soa22813 Nøgleord:

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo Arbejdstidsregnskab 2014 Navn: Cpr.nr.: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00 37:00 Overførsel af flextimer fra 2013 00:00 (eller fra tidligere skema) 00:00 Medtaget

Læs mere

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS.

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Notatet er udarbejdet i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Struer, den 2009 For BERLINGSKE AVISTRYK

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Nyheder. Fra TimePlan ver til ver Frigivelses dato den 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Nyheder. Fra TimePlan ver til ver Frigivelses dato den 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Fra TimePlan ver. 6.10 til ver. 6.12 Frigivelses dato den 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 04-10 Overenskomster... 2 "8. søndag" (Version 6.11.12.65)... 2 Ulempe udløses kun

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014.

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014. Nedenfor følger en oversigt over de aftalte ændringer for overenskomsten mellem PenSam og AC organisationerne i forbindelse med forlængelse af overenskomsten pr. 01.04.2012. 21 Ikrafttræden og ophør...

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017 Betalingssatser i industriens overenskomster pr. marts 2017 De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den marts 2017 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN / RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF HJEMMEHJÆLP

TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN / RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF HJEMMEHJÆLP RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF HJEMMEHJÆLP BTP% i Vejen Kommune - DAG 1. LØNTIMER: Samlede løntimer 1.1. pr. år pr. fuldtidsansat Timer/år % Timer/år % Ændret: 1,924 100% 1,924 100% 2. FRAVÆR:

Læs mere

Vikarkorps Hjemmesygeplejen Norddjurs Kommune

Vikarkorps Hjemmesygeplejen Norddjurs Kommune Vikarkorps Hjemmesygeplejen Norddjurs Kommune C:\Documents and Settings\adf2y6h\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKC\04 Internt vikarbureau.doc Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 4 Mål for vikarkorpset...

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

Denne skemalægningsfunktion kan også anvendes, selv om man ikke anvender arbejdstidsregistrering igennem UDDATA+.

Denne skemalægningsfunktion kan også anvendes, selv om man ikke anvender arbejdstidsregistrering igennem UDDATA+. Skemalægning af særligt skema Skema, som ikke er undervisning, men som skemalægges på en øvrig aktivitet samt man ønsker skal tælle tid i EASY- A og vores Arbejdstidsapplikation, kalder vi under et for

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere