INTRODUKTION. Introduktion Side 2-16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION. Introduktion Side 2-16"

Transkript

1 Side 1 Introduktion Side 2-16 Faneblad Terrænarbejder 02 Grundarbejder 03 Bygningsarbejder 04 Installationer 05 Maskinelt udstyr 06 Inventar, udstyr 07

2 Side 2 OM V&S PRISDATA V&S Prisdata bruges til overslagskalkulation af tilbud og budgetter inden for byggeog anlægsbranchen. Byggecentrum udgiver V&S Prisdata som 10 forskellige bøger og som 7 forskellige databaser. Se hvilke på bagsiden af prisbøgerne eller på byggecentrum.dk. Eller se bøgerne hos Byggecentrum i Herlev eller i Middelfart. Alle priser i V&S Prisdata er I danske kroner Eksklusive moms Eksklusive arbejdspladsindretning og -drift (typisk 7-15 %) Eksklusive stillads - dog ikke for opmuring, hvor murerstillads er inkl. Pr. 1. januar (indekser kan ses på byggecentrum.dk) DENNE PRISBOG/-DATABASE Priserne i denne prisbog/-database er For nybyggeri på normal grund med rimelige arbejdsbetingelser For fagdele (se nedenfor) Bruttopriser = håndværkerudgiften = entreprenørens tilbudspris For de større byer på Grønlands vestkyst (tillæg se side 7) Eksklusive transport af mandskab fra Danmark til Grønland Fagdele er de enkeltdele, der sammen danner bygningsdele. Fagdelene... Hulmur af tegl at opmure (eksklusive isolering og puds) Hulmursisolering at indbygge Puds på teglmur at udføre... danner sammen bygningsdelen Hulmur af tegl med indv. puds Fagdel 1a Fagdel 2a Fagdel 3a Fagdel 1b Fagdel 2b Fagdel 3b Hulmur med alm. sten Mineraluld Alm. puds Hulmur med bredsten EPS-fyld Maskinpuds

3 Side 3 OPSLAG AF EN PRIS For de fleste fagdele i prisbogen er der angivet Tid, BMP, Fragt, Løn, Leje og Total for en bestemt mængde, dvs. for arbejdsopgavens størrelse. Mængde 200 m 2 Tid BMP Fragt Løn Leje Total, mm hulmur.. m 2 1, , Tid er nærmere beskrevet på side 6. BMP er forkortelse for BruttoMaterialePrisen. BMP består af nettomaterialeprisen (NMP) plus 10 % til salær (fortjeneste). NMP er den pris, som en mindre håndværksmester kan indkøbe til (dvs. fratrukket den rabat, han normalt vil kunne opnå) inklusive leveringsomkostninger og evt. materialeavance tillagt merforbrug til overlæg, vederlag, komprimering (fx af grus) mv. samt spild (normalt 10 %). Fragt, Løn og Leje, som sammen med BMP giver Total, er beskrevet på side 5-7. Hvis arbejdsopgavens aktuelle mængde afviger fra den angivne mængde, bør prisen reguleres op ved en mindre mængde og ned ved en større mængde (side 8). I prisdatabaserne bliver priserne automatisk reguleret i forhold til den mængde man indtaster (se illustrationen på side 8). Priserne bliver dog tiltagende usikre, hvis man indtaster en mængde, der er mere end cirka 10 gange mindre eller større end den foreslåede mængde. REGULERING AF EN PRIS V&S Prisdatas priser er beregnet under forudsætningerne beskrevet i denne introduktion. Når man kalkulerer, skal man altid overveje, om specifikke forhold kræver en regulering af V&S Prisdatas priser. Sådanne specifikke forhold kan bl.a. være Arbejdets geografiske placering (tillæg/fradrag, se side 7) Tidspunkt for arbejdets udførelse - evt. behov for indeksering (se side 7) Konjunkturforhold (fx ekstraordinært stort udbud af opgaver) evt. tillæg/fradrag Afvigelse fra standardudførelse (fx høj vinduesprocent) = tillæg/fradrag Arbejdsbetingelser/tilgængelighed, besværlig(e) = tillæg Uklar definering af arbejdet = tillæg Storkunderabat = fradrag (kun i materiale-/materiellejeandelen) Ekstraordinær materiale-/materiellejerabat = fradrag (kun i disse andele) Ekstraordinær prisændring på specifikke råvarer = tillæg/fradrag Brug af eget materiel = evt. fradrag (kun i materiellejeandelen) Ekstraordinært mange lærlingetimer = fradrag

4 Side 4 PRISBOGENS/-DATABASENS OPBYGNING Prisbogen/-databasen er opdelt hierarkisk ud fra en praksisnær opdeling af bygningsarbejder som vist herunder Hovedgrupper 02 TERRÆNARBEJDER 03 GRUNDARBEJDER 04 BYGNINGSARBEJDER 05 INSTALLATIONER 06 MASKINELT UDSTYR 07 INVENTAR, UDSTYR Undergrupper fx i hovedgruppen "04 BYGNINGSARBEJDER" 00 Nedrivningsarbejde 10 Betonarbejde 15 Murerarbejde osv. Hver hovedgruppes undergruppestruktur findes efter hvert faneblad Opgavetyper fx i undergruppen "15 Murerarbejde". 05 Hulmursisolering af levere og udføre 07 Kuldebrosisolering i vægge, med polystyren, at levere og montere osv. Varianterne i alle opgavetyperne har løbenumre, der altid begynder med ",01". Denne struktur medfører, at hver fagdel har et unikt V&S-prisnummer. Eksempel: En pris er eksempelvis nummereret ,04, hvor 04 angiver hovedgruppe, her "Bygningsarbejder".15 angiver undergruppe, her "Murerarbejde".05 angiver opgavetype, her "Hulmursisolering at levere og udføre",04 angiver varianten, her dimensionen "190 mm". Prisbogen leveres med et alfabetisk stikordsregister i et separat hæfte. I prisdatabasen kan man både stikords- og fritekstsøge.

5 Side 5 PRISERNES OPBYGNING V&S-priserne består af udgifter til arbejdsløn, materialer, materielleje og Fragt. Arbejdsløn har vi fastsat i henhold til Grønlands Statistiks Byggeomkostningsindeks. Den angivne løn er bruttoløn, som indeholder tillæg for sociale ydelser og for faste omkostninger til håndværktøj, beklædning, kontorhold, lokaler, telefon, entrepriseleder, generelle rejse- og opholdsudgifter mv. samt salær på 10 %. Fremskrivningen har resulteret i et indeks pr. 1. januar 2014 på 125,2. Ovennævnte har medført følgende bruttolønninger for de forskellige fag minut Kroner pr. time Blikkenslagerarbejde 5,77 346,20 Brolæggerarbejde 5,10 306,00 Dykkerarbejde 6,53 391,80 Elarbejde 5,91 354,60 Glarmesterarbejde 5,45 327,00 Gulvbelægningsarbejde 5,09 305,40 Isoleringsarbejde 5,43 325,80 Jord- og betonarbejde 5,00 300,00 Jord- og betonarbejde ved vandbygning 5,82 349,20 Malerarbejde 4,93 295,80 Murerarbejde 5,17 310,20 Murerarbejdsmandsarbejde 5,12 307,20 Rørlæggerarbejde 5,51 330,60 Smedearbejde 5,38 322,80 Snedkerarbejde 5,25 315,00 Tagdækningsarbejde 5,00 300,00 Tømrerarbejde 5,26 315,60 Tømrerarbejde ved vandbygning 5,91 354,60

6 Side 6 Tid er mandtimeforbruget for arbejdsopgaven inkl. akkorderings-, dagløns-, hold- og drifttillæg samt tillæg for grønlandske forhold. Tiden er angivet i timer, fx 1,967 time = 1,967 x 60 = 118 min. De særlige tillæg for grønlandske forhold udgør for glarmesterarbejde og malerarbejde 5,98 %, for elarbejde, gulvbelægningsarbejde, jord- og betonarbejde ved vandbygningsarbejde, snedkerarbejde, tagdækningsarbejde, tømrerarbejde og tømrerarbejde ved vandbygningsarbejde 9,35 %, for blikkenslagerarbejde, isoleringsarbejde, rørlæggerarbejde, smedearbejde og fjernvarmearbejde 14,51% samt for dykkerarbejde 21,00 %. Der er ingen tillæg for brolæggerarbejde, jord- og betonarbejde, murer- og murerarbejdsmandsarbejde. Materialer indgår med bruttomaterialeprisen, forkortet BMP. BMP består af nettomaterialeprisen (se side 3) salær (fortjeneste) på 10 %. Da alt merforbrug til spild, overlæg, vederlag, komprimering (fx af grus) mv. som nævnt på side 3 er indregnet i priserne, kan mængder opgøres blot ved at foretage en geometrisk opmåling eller beregning. Priserne på tilslagsmaterialer er gennemsnitsspriser for Grønland. Prisbogens priser på tilslagsmaterialer skal derfor tilpasses de enkelte byers prisniveau. I prisbogen/ -databasen er der anvendt følgende priser på grus- og stenmaterialer pr. m 3 Sand, 0/4 mm kr. 328,08 Skærver, 4/8 mm kr. 346,72 Granitskærver, grå, 16/32 mm kr. 596,25 Granitskærver, 16/32 og 32/64 mm kr. 656,31 Granitskærver, sorte, 16/32 og 32/64 mm kr. 716,36 Sprængsten mm kr. 98,49 Materielleje er udgifter til leje af byggekraner, lænsepumper, kompressorer, gravemaskiner mv., inklusive driftsmidler og eventuel fører tillagt 10 % til salær. Der indgår lejeudgift svarende til den tid, materiellet effektivt anvendes ved ydelsen.

7 Side 7 Transport til arbejdsplads, opstilling og nedtagning af byggekraner, byggehejs, skure og lignende samt udgift til drift af arbejdsplads er ikke indeholdt i materiellejen. Dette skal derfor medtages under ARBEJDSPLADSINDRETNING (se overslagskalkulationseksemplet på side 10-14). Udgifter til håndværktøj, herunder eldrevet håndværktøj, er indeholdt i prisernes opbygning. Fragt er omkostningen til skibsfragt fra Danmark til Grønland iht. Royal Artic Line A/S' takster. I prisdatabaserne er der mulighed for at vælge "Brutto UDEN salær", som er uden salær på både arbejdsløn, materialer og materielleje. Derved kan man vælge størrelsen af salæret selv. GEOGRAFISK PRISREGULERING Prisniveauet i prisbogen/-databasen er som nævnt på side 2 for de større byer på vestkysten af Grønland svarende til en prisfaktor på 1,00. For bygder, Thule og østkysten skal priserne reguleres med et tillæg efter en konkret vurdering. INDEKSERING Prisbogens/-databasens prisniveau er pr. den 1. januar Ved udarbejdelse af overslag eller budgetter til udførelse eller fakturering på et senere tidspunkt, kan der være behov for at foretage en indeksering (prisregulering). Til hjælp ved vurderingen af prisudviklingen kan anvendes Grønlands Statistiks "Byggeomkostningsindeks", fx på byggecentrum.dk. Eksempel på en indeksering Byggeomkostningsindekset var pr. 1. januar ,5 Skønnet indeks på udførelsestidspunktet ,2 Indeksforskel 126,2-125,5 = ,7 Kalkulationsgrundlag kr. Reguleringsbeløb x 0, 7 kr kr. 125, 5 Kalkulationsgrundlag + reguleringsbeløb = kr.

8 Side 8 INTER-/EKSTRAPOLATION Prisen for en mængde, der er forskellig fra prisbogens mængde, bør som nævnt på side 3 reguleres op ved en opgavestørrelse med mindre mængde og ned ved en opgavestørrelse med en større mængde. Som en tommelfingerregel bør enhedsprisen stige 6-7 % for hver halvering af mængden og falde 5-6 % for hver fordobling af mængden. Priserne bliver dog tiltagende usikre for mængder, der er mere end cirka 10 gange mindre eller større end prisbogens mængde. I prisdatabaserne bliver priserne automatisk reguleret ift. den indtastede mængde. kr Prisregulering i prisdatabaserne m²

9 Side 9 HVORDAN HAR VI LAVET PRISERNE? - ET EKSEMPEL Tømmer i bjælkelag at levere, tildanne og oplægge. Ekskl. bolte og beslag. Mængde 200 lbm Tid BMP Fragt Løn Leje Total,05 50 x 200 mm lbm 0,153 50,55 13,75 48,00 0,00 112,00 Bruttomaterialepris: Nettomaterialepris ekskl. fragt 39,79 kr Spild 10 % af 39,79 3,98 43,77 kr Transport 5 % af 43,77 2,19 45,96 kr Salær 10 % af 45,96 4,60 50,56 kr Materialepris i alt 50,56 kr BMP 50,55 kr Fragt: Fragt tømmer 50 x 200 mm 11,36 kr Spild 10 % af 11,36 1,14 12,50 kr Salær 10 % af 12,50 1,25 13,75 kr Fragt i alt 13,75 kr Fragt 13,75 kr Arbejdsløn: Tidsforbrug i henhold til "Prisfortegnelse for tømrerarbejde" udarbejdet af Byggeriets Arbejdsgivere og Snedker- og tømrerforbundet i Danmark fra Der er tillagt 9,35 % for grønlandske forhold. Tidsforbrug i minutter Tidsforbrug i timer Timepris Arbejdsløn (9,18/60) x 315,60 Arbejdsløn Materielleje: Materielleje 9,18 min 0,153 time 315,60 kr 47,97 kr 48,00 kr 0,00 kr Totalpris ved 200 lbm 50, , ,97 + 0,00 112,31 kr V&S pris ved 200 lbm 112,00 kr

10 Side 10 OVERSLAGSKALKULATION - ET EKSEMPEL På de efterfølgende tre sider er der vist et eksempel på en overslagskalkulation af en udstillingshal på m 2, heraf 300 m 2 kontorareal, opført i ét plan uden kælder. Hallen er funderet på betonfundamenter i normal dybde. Udvendige vægge for kontorafsnittet er 290 mm let trækonstruktion med isolering, og for resten af bygningen er det betonvægge støbt på stedet. Indvendige vægge er letbetonelementer. Taget består af spær med 25 hældning med isolering beklædt med krydsfiner og tagpap. Overfladerne i hallen er spartlet og malet. I kontoret er der nedhængte systemlofter og linoleumsgulve. I vådrum er der klinker på gulve og fliser på vægge. Øvrige overflader er spartlet, tapetseret og malet. Huset opvarmes med centralvarmeanlæg, og installationer er udført i normal standard. I eksemplet anvendes Excel-skabelonen "Overslag", som kan downloades fra byggecentrum.dk under "" der hvor du åbner programmet Sigma Browser. Skabelonen sikrer, at overslagene opbygges på samme måde fra sag til sag, således at de kan sammenlignes. Desuden fungerer skabelonen som huskeliste. For hver enkelt position, som skal indgå i kalkulationen, indsættes det nødvendige antal linjer efter linjen med positionsangivelsen. Herefter kan skemaet udfyldes og beregningerne gennemføres ved manuelt opslag og dataoverførsel af data fra prisbogen eller ved elektronisk overførsel af data fra prisdatabasen. Priserne, der indgår i eksemplet, er reguleret i prisdatabaserne (illustreret på side 8).

11 Side 11 Eksempel 1 af 4

12 Side 12 Eksempel 2 af 4

13 Side 13 Eksempel 3 af 4

14 Side 14 Eksempel 4 af 4

15 Side 15 DIVERSE INFORMATION Den mest effektive måde at kalkulere på er at bruge et kalkulationsprogram eller en regnearksskabelon. Priser og øvrige data indtastes enten manuelt fra prisbogen/ prisbøgerne eller de overføres elektronisk fra prisdatabasen/prisdatabaserne. Den simple løsning er det gratis kalkulationsprogram Sigma Browser. Der ligger kalkulationseksempler og Excel-skabeloner på byggecentrum.dk. Har man behov for et kalkulationsprogram med flere funktioner, forhandler Byggecentrum tillige kalkulationsprogrammet Sigma i udgaverne Personal, Professional og Entreprise. Prisbogen/-databasen ajourføres løbende, så den svarer til brugernes behov. Priserne opdateres, nye fagdele optages og uaktuelle fagdele fjernes. V&S Prisdata udgives hver januar. Ajourføringen sker bl.a. gennem et løbende internt udviklingsarbejde, samarbejde med videncentre og erfaringsindsamling fra brugerne. Vi vil derfor være meget taknemmelige for at høre fra dig, hvis du har kritik, forslag til nye priser eller andre kommentarer. Skriv til eller ring på telefon V&S Prisdata er siden 2000 blevet produceret af Byggecentrum. De første prisdataprodukter blev udarbejdet af det nu nedlagte firma V&S Byggedata A/S, som blev grundlagt i V&S Prisdata, Grønland, Brutto blev udgivet første gang i V&S Prisdata er uafhængig af leverandør- og producentinteresser. Byggecentrum beskæftiger sig med byggevareudstilling, kursuscenter, efteruddannelse, data og software til byggebranchen, forlag og boghandel samt marketing. Yderligere information på byggecentrum.dk. FORBEHOLD Visætterprispåbyggeriet! Byggecentrum og/eller Byggecentrums leverandører, forhandlere og andre samarbejdspartnere fraskriver sig ethvert ansvar og hæfter ikke for noget krav om erstatning eller godtgørelse (og uanset grundlag herfor) i forbindelse med direkte eller indirekte skader/tab, som prisbogen/-databasen og/eller anvendelsen af de heri indeholdte prisdata eller øvrige oplysninger måtte forårsage. Dette gælder også, selv om Byggecentrum og/eller Byggecentrums leverandører, forhandlere eller andre samarbejdspartnere på forhånd har været underrettet om eventuelle fejl eller mangler i prisbogen/-databasen og/eller de heri indeholdte prisdata eller øvrige oplysninger.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-14

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-14 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Side 2-14 Faneblad Arbejdspladsindretning 01 Terrænarbejder 02 Grundarbejder 03 Bygningsarbejder 04 Installationer 05 Maskinelt udstyr 06 Inventar, udstyr 07 Grundudgifter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-16

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-16 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Side 2-16 Faneblad Arbejdspladsindretning 01 Terrænarbejder 02 Grundarbejder 03 Bygningsarbejder 04 Installationer 05 Maskinelt udstyr 06 Inventar, udstyr 07 Grundudgifter

Læs mere

INFORMATION. Introduktion Side 2-16

INFORMATION. Introduktion Side 2-16 Prisniveau: Januar 2014 Side 1 Introduktion Side 2-16 Faneblad Fundamenter/sokler 1. Kældre/krybekældre/terrændæk 2. Yder- og indervægge 3. Vinduer og døre 4. Lofter/etageadskillelser 5. Gulvkonstruktion

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-14

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-14 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Side 2-14 Faneblad Bygningsbasis (1.) Primære bygningsdele (2.) Komplettering (3.) Overflader (4.) VVS-anlæg (5.) El- og mekaniske anlæg (6.) Inventar (7.) Øvrige bygningsdele

Læs mere

V&S Prisdata 2014. byggecentrum.dk/boghandel

V&S Prisdata 2014. byggecentrum.dk/boghandel V&S Prisdata 2014 byggecentrum.dk/boghandel 2 byggecentrum.dk/boghandel Priser og kalkulationer til byggeriet Med V&S Prisdata får du alle de priser, du har brug for til overslagsberegninger eller tilbud.

Læs mere

H Indretning af byggepladsen

H Indretning af byggepladsen Anlægsteknik H. Indretning af byggepladsen H Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er

Læs mere

Rapport. Pris-/kvalitetsdatabase. Rådgivende Ingeniør Steffen Ulrich-Lynge ulrich-lynge@greennet.gl Tel 313131 Fax 313133 Mobil 554433

Rapport. Pris-/kvalitetsdatabase. Rådgivende Ingeniør Steffen Ulrich-Lynge ulrich-lynge@greennet.gl Tel 313131 Fax 313133 Mobil 554433 Rapport om Pris-/kvalitetsdatabase Nuuk, Endeligt udkast af 16. december 2003 Rådgivende Ingeniør Steffen Ulrich-Lynge ulrich-lynge@greennet.gl Tel 313131 Fax 313133 Mobil 554433 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING

Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING By- og Boligministeriet Slotsholmsgade 1 1216 København K. Telefon 33 92 61 00 Telefax: 33 92 61 64 www.bm.dk Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3

Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3 Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3 ISBN: 87-91363-05-5 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Analysens baggrund... 4 3. Metode...

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Askhavevej 1 4621 Gadstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 2. september 2014 Til den 2. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rimmens Alle 56 9900 Frederikshavn Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. september 2012 Til den 25. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype B Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014 Til den

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Regn med byggeri og anlæg Temaoplæg til matematik i 7. - 8. klasse. Lærervejledning

Regn med byggeri og anlæg Temaoplæg til matematik i 7. - 8. klasse. Lærervejledning Regn med byggeri og anlæg Temaoplæg til matematik i 7. - 8. klasse Lærervejledning Indhold Materialets idé 3 Kontakt til en erhvervsskole eller virksomhed 3 Matematik i byggeriets uddannelser 3 Materialets

Læs mere

Juni 2000. Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse

Juni 2000. Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse Juni 2000 Opgørelse af bygningsskader Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse Forsikring & PensionVejledning Forord Forsikring & Pension ønsker med denne vejledning for opgørelse af

Læs mere

Forbedret statistikgrundlag for nationalregnskabets opgørelser for bygge og anlæg

Forbedret statistikgrundlag for nationalregnskabets opgørelser for bygge og anlæg Forbedret statistikgrundlag for nationalregnskabets opgørelser for bygge og anlæg Produktivitetskommissionen konkluderede i deres indledende analyser af nationalregnskabet, at tidsserierne for bygge og

Læs mere

Resultater fra en rundspørge

Resultater fra en rundspørge En analyse af Resultater fra en rundspørge Bilag 1 De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud Juni 2012 Balslev & Jacobsen ApS Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Indhold

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype A (11-24) Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014

Læs mere

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Socialministeriet 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning... 7 Kapitel 2. Baggrund og formål... 9 Kapitel

Læs mere

Installationsguide og brugervejledning til LCCbyg

Installationsguide og brugervejledning til LCCbyg Installationsguide og brugervejledning til LCCbyg Version 1 Kim Haugbølle Nils Lykke Sørensen Daniel Pihl Peter Scheutz Energistyrelsen 9. marts 2015 Titel Installationsguide og brugervejledning til LCCbyg

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 42 313 000 / Januar 2007

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 42 313 000 / Januar 2007 Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 42 313 000 / Januar 2007 Januar 2007 Principper for skadeopgørelse Bygningsforsikring - Landbrug

Læs mere