By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt"

Transkript

1 By og Byg Resultater 036 Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

2

3 Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Torben Valdbjørn Rasmussen Klavs Feilberg Hansen By og Byg Resultater 036 Statens Byggeforskningsinstitut 2004

4 Titel Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Undertitel Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Serietitel By og Byg Resultater 036 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2004 Forfatter Torben Valdbjørn Rasmussen, Klavs Feilberg Hansen Sprog Dansk Sidetal 70 Litteraturhenvisninger side English summary side Emneord Alternative isoleringsmaterialer, løsfyldsisolering, byggeteknik, byggeprocessen, arbejdsmiljø, demonstrationsbyggeri, cellulose, glasuld, hør, stenuld, træfiber, perlit ISBN ISSN Pris Kr. 160,00 inkl. 25 pct. moms Tekstbehandling Solveig Johansen Tegninger Ove Nesdam Fotos Jan Carl Westphall Tryk BookPartner Media A/S Udgiver By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut P.O. Box 119, DK-2970 Hørsholm E-post Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: By og Byg Resultater 036: Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt. (2004)

5 Indhold Forord...5 Indledning...6 Sammenfatning...7 Litteratur...7 Observationer...7 Tilknyttede undersøgelser...7 Konklusion...8 Forarbejder...9 Nicolajsen Rasmussen, Hjorslev Hansen & Skibstrup Eriksen, Andersen & Skibstrup Eriksen, Lodberg, Egholm et al., Danø, Tofte & Ditlev, Esbensen, Sonnerup & HBC, Skov, Baadsmand, Stokbæk, Engelund & Cohr, Christensen, Lund Nielsen & Pedersen, Sammenfatning af forarbejder...21 Samarbejdet...23 Præsentation af Borup Seniorby...24 Konstruktioner...25 Medio januar Medio februar Medio marts april Opsætning af måleudstyr...31 Indblæsning af papirisolering fra Ekofiber AB 21. marts Indblæsning af papirisolering fra Miljø Isolering ApS 27. marts Indblæsning af papirisolering fra Isodan Danmark ApS 8. april Isolering med hørisolering fra Dansk Naturisolering A/S 17. april Indblæsning af perlitisolering fra Nordisk Perlite A/S primo maj Rejsegilde 17. august Isolering med stenuld fra Rockwool A/S august Isolering med glasuld fra Isover Saint-Gobain A/S Indblæsning af træfiberisolering fra Thermocell Danmark A/S primo september Borup Seniorby primo september Isolering med hørisoleringen Heraflax importeret af HBC A/S primo september Borup Seniorby ultimo Anvendte isoleringsmaterialer...56 Generel beskrivelse...56 Materialeegenskaber - oversigt...56 Byggesagens forløb...58 Isoleringsprodukter anvendt i byggeriet...58 Ideoplæg...58 Rammeaftale

6 4 Projektering Byggetilladelser Indbygning af isolering Tilknyttede undersøgelser Temperatur og fugt Kuldebroer Arbejdsmiljøundersøgelser Diskussion Litteratur Summary... 69

7 Forord Borup Seniorby er udefra set en helt almindelig bebyggelse, men Borup Seniorby er også et demonstrationsbyggeri, der har til formål at demonstrere og dokumentere anvendelsen af en lang række traditionelle og alternative isoleringsmaterialer, som er til rådighed på det danske marked. Bebyggelsen har givet en særlig god mulighed for, i en række ens boliger, at demonstrere isoleringsmaterialernes byggetekniske egenskaber, på en måde som er relevant for projekterende og udførende. Valget af bebyggelsen er sket ud fra et ønske om at opnå ens vilkår for alle produkter med mulighed for at overføre erfaringer til det traditionelle byggeri. I denne rapport beskrives baggrunden for demonstrationsbyggeriet samt planlægning, udførelse og instrumentering af byggeriet med fokus på de anvendte isoleringsmaterialer. Resultaterne fra registreringer af fugt- og temperaturforhold i konstruktionerne og i boligerne er beskrevet i By og Byg Dokumentation 058: Målinger på alternative isoleringsmaterialer. Endvidere er det undersøgt om der er arbejdsmiljøgener knyttet til de valgte produkter og den valgte arbejdsproces. Resultaterne fra dette arbejde er rapporteret i (Breum, Schneider, Flyvholm, Jørgensen, Rasmussen, Skibstrup Eriksen, 2002). En særlig tak rettes til bygherren, Dansk SeniorByg A/S, der sammen med By og Byg realiserede muligheden for at gennemføre projektet. Søren Skibstrup Eriksen forestod ledelsen af By og Bygs andel frem til byggeriets afslutning i Kapitlet "Forarbejder" bygger på resuméer, udarbejdet af Morten Hjorslev Hansen og Ernst Jan de Place Hansen. Resuméerne er udarbejdet i forbindelse med Energistyrelsens udviklingsprogram for "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering" og kan findes på hjemmesiden Demonstrationsprojektet og de tilknyttede undersøgelser er udført med økonomisk støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering. By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet Juni 2004 Jørgen Munch-Andersen Konstitueret forskningschef 5

8 Indledning I denne rapport beskrives de praktiske erfaringer, af teknisk art, der er høstet ved at følge isoleringsarbejdet i byggeriet Borup Seniorby. Projektet omfatter endvidere det arbejdsmiljømæssige aspekt, som er knyttet til anvendelsen af de valgte isoleringsmaterialer. I byggeriet er der anvendt 9 forskellige isoleringsprodukter, som alle er tilgængelige på det danske marked. De enkelte produkter er enten anvendt som løsfyld eller som formstykker. Tabel 1 indeholder en oversigt over de materialer, som er anvendt til at isolere byggeriet med. Ved praktiske erfaringer af teknisk art tænkes der ikke på de rent varmetekniske erfaringer men derimod især på svarene af følgende 3 spørgsmål: Hvor let er isoleringsmaterialet at arbejde med? Kan arbejdet udføres pålideligt med overholdelse af specificerede krav? Er materialet specielt velegnet til nogle typer opgaver, og stiller det eventuelt specielle krav til konstruktionernes udformning? Undersøgelsen af de arbejdsmiljømæssige aspekter har primært omfattet hud- og luftvejsgener for isoleringsarbejderen og behovet for beskyttelsesdragter og åndedrætsværn. Det skal bemærkes, at målingerne af disse gener ikke blev foretaget på byggepladsen, men ved isolering af en fuldskalamodel af en sektion af byggeriet opført i en forsøgshal hos By og Byg. De arbejdsmiljømæssige erfaringer er rapporteret af Arbejdsmiljøinstitut tet (Breum et al., 2002). Tabel 1. Varmeisoleringsmaterialer anvendt i Borup Seniorby. Materiale Produktnavn Producent Type Cellulose (genbrugspapir) Ekofiber, vind Ekofiber AB Løsfyld Cellulose (genbrugspapir) Isodan Isodan Løsfyld Cellulose (genbrugspapir) Papiruld Miljøisolering ApS Løsfyld Glasuld Isover Saint Gobain Isover A/S Formstykker Høruld Dansk Naturisolering A/S Formstykker Høruld Heraflax Heraklith Formstykker Perlit Perlite 0515SC Nordisk Perlite ApS Løsfyld Stenuld Rockwool, Flexi A-batts Rockwool A/S Formstykker Træfiber Thermocell Thermocell Danmark A/S Løsfyld 6

9 Sammenfatning Denne rapport beskriver de praktiske erfaringer af teknisk art, der er høstet ved at følge isoleringsarbejdet i bebyggelsen Borup Seniorby på Møllevej 13 i Borup. Set udefra er der tale om et helt almindeligt byggeri, men Borup Seniorby er også et demonstrationsbyggeri, der har til formål at demonstrere og dokumentere anvendelsen af en lang række isoleringsmaterialer. De anvendte isoleringsmaterialer er alle tilgængelige på det danske marked. Isoleringsmaterialerne består af såvel traditionelt anvendte som nyere produkter. Litteratur Rapporten redegør for en del af den viden, der har været tilgængelig forud for gennemførelsen af demonstrationsprojektet. Den litteratur, som er refereret i denne rapport, er udarbejdet i forbindelse med energistyrelsens udviklingsprogram for "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering" og kan findes på hjemmesiden Den refererede litteratur er et uddrag af den samlede tilgængelige litteratur, og omfatter kun de undersøgelser, der vedrører forhold, som kan tjene til at sikre, at demonstrationsprojektet kommer til at afspejle en fornuftig anvendelse af de forskellige isoleringsmaterialer, som det indeholder. Observationer Praktiske erfaringer indhentet ved at følge byggeriets forløb i byggeperioden er rapporteret. Tillige er en række praktiske forhold for anvendelse af de enkelte isoleringsmaterialer beskrevet. I byggeriet er der anvendt 9 forskellige isoleringsprodukter. De enkelte produkter er enten anvendt som løsfyld eller som formstykker. Observationerne havde til formål at besvare spørgsmålene 1) Hvor let er materialet at arbejde med. 2) Kan arbejdet udføres pålideligt med overholdelse af specificerede krav. 3) Er materialet specielt velegnet til nogle typer opgaver, og stiller det eventuelt specielle krav til konstruktionernes udformning. Ved gennemgangen af de enkelte materialer er omkostningerne forbundet med isoleringsarbejdet ligeledes rapporteret. Beskrivelse af byggesagens forløb er endvidere en præsentation af bebyggelsen Borup Seniorby. Tilknyttede undersøgelser For at dokumentere isoleringsmaterialernes egenskaber foretages en registrering af fugt- og temperaturforhold i konstruktionerne, udendørs og i boligerne. Ligeledes foretages en termografisk måling af ydervæggene. Resultaterne fra disse registreringer vil blive beskrevet i en efterfølgende rapport, fra By og Byg. Endvidere er det blevet undersøgt, om der er arbejdsmiljøgener knyttet til anvendelsen af de valgte produkter og den valgte arbejdsproces. Det skal bemærkes, at målingerne af disse gener ikke blev foretaget på byggepladsen, men ved isolering af en fuldskalamodel af en sektion af byggeriet opført i en forsøgshal hos By og Byg. Resultaterne fra dette arbejde er rapporteret i (Breum et al., 2002). 7

10 Konklusion En lang række af de relevante forudsætninger og den viden, som er fundet og udviklet i forbindelse med Energistyrelsens udviklingsprogram for "Miljøog arbejdsmiljørigtig isolering", er refereret i rapporten. Litteraturen beskriver forhold og karakteristika for de anvendte isoleringsprodukter, og hvis byggeriets parter havde tilegnet sig denne viden i tilstrækkelig grad forud for byggeriet kunne det have løst en del konflikter som opstod i byggefasen. Det konkluderes at der ikke blev udformet tilstrækkelige ydeevnekrav til konstruktionerne, ligesom der ikke var et tilstrækkeligt incitament for de involverede parter til at tilegne sig og videregive tilstrækkelig kendskab til de enkelte produkter. Konstruktionerne blev derfor udformet på normal vis. For løsfyldsisoleringsmaterialerne viste utæthederne sig under indblæsningen, og tætningen måtte foretages løbende af isolatøren. For det mineralske løsfyldsisoleringsmateriale måtte konstruktionerne yderligere tætnes og en efterfyldning af isoleringsmaterialet måtte foretages. Den anvendte konstruktive udformning af lofter og vægge med adgang gennem den enkelte boligs loft viste sig at være god ved udførelsen af isoleringsarbejdet med løsfyldsisoleringsmaterialerne. Isoleringsarbejdet med måtter adskilte sig ikke væsentligt fra en traditionel isoleringsopgave. Byggesagens tidslige fremdrift og tilladelser til at bygge var nærmest samtidige. Det forhold, at tegninger og tilladelser til byggeriet ikke forelå væsentlig tidligere og forud for byggeriet har været til gene for byggeriet og vanskeliggjort såvel arkitektens, den rådgivende ingeniørs, underentreprenørernes som hovedentreprenørens opgave. 8

11 Forarbejder I forbindelse med Energistyrelsens udviklingsprogram for "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering" er der udarbejdet en lang række rapporter. Rapporterne kan hentes på hjemmesiden og der er der endvidere adgang til udarbejdede resuméer af de enkelte rapporter. (www.alternativisolering.dk/resumeer). Den litteratur, der vil blive refereret her, er et uddrag af den samlede tilgængelige litteratur, og omfatter kun de undersøgelser, der vedrører forhold, som kan tjene til at sikre, at demonstrationsprojektet kommer til at afspejle en fornuftig anvendelse af de forskellige isoleringsmaterialer, som demonstrationsprojektet indeholder. I litteraturen benyttes betegnelsen alternativ isolering ofte. Derved forstås som regel isoleringsarbejde udført med isoleringsmaterialer, der ikke er mineraluldbaserede. I det efterfølgende gengives uddrag af resuméer af rapporterne med supplerende kommentarer. Nicolajsen 2001 I dokumentationen (Nicolajsen, 2001) bestemmes varmeisoleringsevnen for papirisolering. Der findes kun et begrænset erfaringsmateriale, som kan bruges til at fastlægge det praktiske varmeledningstal (λ p ) for materialet. Der fokuseres specielt på, hvilken indflydelse fugtforholdene har på isoleringsevnen. De udførte målinger bruges til at vurdere, hvor velegnet computerprogrammet MATCH er til at simulere fugt- og temperaturforhold. Forsøgene er udført i By og Bygs Fugtforsøgshus, der giver mulighed for at måle varmestrømmen gennem facadeelementer med forskellige isoleringsmaterialer og isoleringstykkelser under naturlige fugt- og temperaturforhold. Isoleringsevnen er også afhængig af andre parametre end fugtindholdet, for eksempel arbejdsudførelsen og eventuelle efterfølgende sætninger af isoleringsmaterialet. Dette blev ikke undersøgt i nærværende projekt. For at finde fugtindholdets indflydelse på isoleringsevnen er varmestrømmen gennem facadeelementer isoleret med henholdsvis Papiruld og Rockwool A-Batts bestemt med indbyggede varmestrømsmålere. Der er målt på to facadeelementer isoleret med 285 mm Papiruld, det ene med dampbremse, det andet uden. Desuden er der som reference målt på to elementer isoleret med Rockwool, det ene med 285 mm isolering, det andet med 190 mm isolering, begge elementer er med dampspærre. Facadeelementerne er opbygget som lette træfacadeelementer med en ventileret regnskærm af fyrrebrædder på klink. Det er facadeelementets samlede varmeisoleringsevne midt i det isolerede felt i facadeelementet, der er målt. Fugtindholdet i facadeelementerne blev to gange i døgnet registreret med fugtmåledyvler anbragt 5 steder ind gennem elementet. Temperaturen ude og inde, den relative luftfugtighed (RF) ude og inde og varmestrømmen gennem facadeelementerne blev registreret en gang i timen. Ud fra målingerne af varmestrømmen gennem de fire facadeelementer er deres U-værdi (varmeisoleringsevne) beregnet. Disse "målte" U-værdier er sammenlignet med U-værdier beregnet efter DS 418. Desuden er U- værdierne optegnet som en funktion af fugtindholdet. 9

12 Vurderingen af MATCH-programmet er foretaget ved at sammenligne programmets simuleringer af fugt- og temperaturforhold i facadeelementerne med de tilsvarende eksperimentelt udførte målinger. Undersøgelsen viste at: De to facadeelementer isoleret med Papiruld har en højere U-værdi end det tilsvarende facadeelement isoleret med Rockwool A-Batts. Dette betyder, at for at opnå den samme isoleringsevne skal elementer isoleret med Papiruld have et tykkere lag isolering end elementer isoleret med Rockwool A-Batts. De målte U-værdier er ca. 10 % lavere end de beregnede U-værdier. Dette var forventet, da der til brug for beregningerne er benyttet λ p værdier, hvor der er taget hensyn til eventuelle fejl i arbejdsudførelse og til sætninger. Varmeisoleringsevnen ændres ikke signifikant med ændringer i fugtindholdet i facadeelementerne i det undersøgte fugtområde, svarende til et middelfugtindhold op til ca. 70 % RF. MATCH beregningerne viser, at der er en rimelig god overensstemmelse mellem beregnet og målt fugtindhold i isoleringen bag vindspærren, uanset om facadeelementerne er isoleret med Papiruld eller med Rockwool A-Batts. Dette viser, at MATCH beregningerne også kan bruges til at simulere fugtophobning i konstruktioner, der er isoleret med Papiruld, når konstruktionen er opbygget som de ved disse forsøg anvendte konstruktioner. Rasmussen, 2001 Dokumentationen (Rasmussen, 2001) karakteriserer mekanismerne bag sætninger i cellulosebaserede løsfyldsisoleringer for derved at gøre det muligt ved fremtidige anvendelser at eliminere sætninger. Den foreliggende rapport beskæftiger sig med indbygningsteknikken ved isolering af lodrette vægge. Væsentlige mekaniske egenskaber, som har indflydelse på sætning af løsfyldsisolering i vægge, er blevet undersøgt for en række nye isoleringsprodukter på det danske byggemarked. Der er tale om papirisolering (2 produkter), træfiberisolering, granuleret hørisolering og ekspanderet perlit (2 typer). Disse nye materialers egenskaber sammenholdes med de samme egenskaber for et stenuldsgranulat. Friktionskoefficienterne i skillefladen mellem væg og løsfyld er bestemt gennem forsøg for fire vægmaterialer (krydsfiner, spånplade, gipsplade og akrylplade) og alle isoleringsmaterialerne. For alle isoleringsmaterialerne er horisontaltrykforholdet bestemt. Der er udført krybningsforsøg med papirisolering, træfiberisolering og granuleret hørisolering. Forsøgene er udført ved konstant temperatur, tre lastniveauer, forskellige kombinationer af densiteter og to fugtniveauer. Endvidere er der udført krybningsforsøg ved konstant temperatur og konstant lastniveau med cyklisk varierende relativ luftfugtighed som varierer mellem 50 og 80 % RF. Til verifikation af den udarbejdede model gennemføres to fuldskalaforsøg med vægge isoleret med papirisolering. Der er udviklet en statisk model til beregning af spændingstilstanden i en løsfyldsisoleret væg. Den dimensionerende spændingstilstand bestemmes ud fra kendskab til væggens karakteristika, isoleringens fugtforhold og indlejringens densitet. Endvidere er der opstillet en model til beskrivelse af isoleringsmaterialers krybning (tidsafhængige deformation). 10

13 Resultaterne viste at: Papirisolering indblæst med en densitet på 48 kg/m 3, eller derover, i et 10 cm tykt og 100 cm bredt hulrum i en gipspladevæg kan være volumenstabilt ved konstant relativ luftfugtighed (RF) på 50 %. Øges hulrumstykkelsen til 30 cm kræves en indblæst densitet på ca. 53 kg/m 3 Øges yderligere den relative luftfugtighed til 80 % kræves 63 kg/m 3 for at sikre volumenstabilitet. Endvidere tyder de foreløbige resultater på, at: Papirisolering udlagt på lofter vil have en resulterende densitet efter sætning på højst 48 kg/m 3 ved 50 % RF. Resultaterne er fremkommet ved anvendelse af den udviklede model kombineret med forsøgsresultater. Der er foretaget en lang række beregninger med den statiske model, som viser, hvorledes isoleringens dimensionerende spændingstilstand kan bestemmes. Det har vist sig muligt, analytisk og i god overensstemmelse med forsøgsdata, at beskrive løsfyldsisolerings krybning med den anvendte krybningsmodel. Den statiske model kan endvidere anvendes til at foretage en teoretisk optimering af afstanden mellem indblæsningshullerne, således at en ønsket densitet opnås samtidig med at materialet bliver jævnt fordelt. Den udviklede model ser ud til at kunne forklare de fænomener, der observeres i praksis. Projektet redegør for de materialemekaniske egenskaber, som resulterer i sætninger for løsfyldsisolerede vægge. Ligeledes gøres der rede for de nødvendige værktøjer, som er blevet udviklet i projektet, således at sætninger kan elimineres ved fremtidige anvendelser. Hjorslev Hansen & Skibstrup Eriksen, 2000 Rapporten (Hjorslev Hansen & Skibstrup Eriksen, 2000) beskriver erfaringer fra Finland og Sverige med brug af cellulosebaserede løsfyldsisoleringsmaterialer, som i disse lande anvendes på lige fod med de sædvanlige mineraluldsbaserede. De konstruktionstyper, der er dokumenterede erfaringer med, er hovedsageligt træskeletkonstruktioner. Rapporten henvender sig til projekterende samt firmaer, som anvender eller udvikler alternative isoleringsmaterialer. Rapporten er baseret på et litteraturstudium, samtaler med ansatte på VTT Building Technology, Espoo (Statens Tekniska Forskningscentral i Finland) og SP, Borås (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut), interview af producenter, samt in-situ besigtigelser af indbygning af isolering. Isoleringsevnen af celluloseisolering er omtrent på højde med isoleringsevnen af mineraluld. Fugtindhold i celluloseisolering, i det hygroskopiske område, ser ikke ud til at forringe varmeisoleringsevnen væsentligt. Celluloseisoleringens svage punkt som isoleringsmateriale er dens brændbarhed og dens biologiske nedbrydelighed. Dette imødekommes i Finland og Sverige ved udstrakt anvendelse af borsyre og Borax som imprægneringsmiddel (tilsætningsstof). I Sverige anvendes også ammoniumpolyfosfat som brandhæmmer. De svenske og finske erfaringer peger ifølge rapporten på, at det ikke er nødvendigt at anvende en sædvanlig dampspærre i konstruktioner isoleret med alternative isoleringsmaterialer, men at anvendelse af en dampspærre eller en dampbremse betyder lavere fugtindhold i klimaskærmen og dermed en lavere risiko for nedbrydning. Et lufttæt lag i klimaskærmen anses, i både Finland og Sverige, for at være af stor positiv betydning for klimaskærmens holdbarhed. En væsentlig 11

14 funktion af en dampspærre/dampbremse i klimaskærmen er givetvis at sikre denne lufttæthed. Konstruktionens evne til at "ånde" fremhæves ofte som argument for at udelade dampspærren/-bremsen. Der er ikke fundet dokumentation for vigtigheden af denne evne. Trods de hygroskopiske egenskaber er der ikke fundet nogen væsentlig evne hos celluloseisoleringen til at udjævne fugtindholdet i konstruktioner over året. Fælles for Finland og Sverige er, at der benyttes typegodkendelser, der regulerer anvendelsesmulighederne for de alternative isoleringsmaterialer. Producenterne foreskriver som oftest anvendelse af standardiserede konstruktionstyper for at undgå skader, og for at kunne foretage en entydig placering af ansvaret, hvis der opstår skader. I Sverige anvendes fortrinsvis løsfyldsisolering, som blæses ind i konstruktioner og ud på lofter. I Finland anvendes disse metoder også, men derudover anvendes ofte vådsprøjtning i væggene. I de senere år er man i Finland endvidere begyndt at bruge celluloseisoleringsmåtter. Sætning er et velkendt problem ved anvendelse af løsfyldsisolering. Dette problem løses ved i lukkede konstruktioner at indblæse til en given densitet eller ved på lofter at udblæse isoleringen med overhøjde. I Finland løses problemet med sætning af celluloseisoleringen i vægge også ved, at der anvendes vådsprøjtning. Andersen & Skibstrup Eriksen, 2000 I meddelelsen (Andersen & Skibstrup Eriksen, 2000) undersøges om de alternative isoleringsmaterialer, der har været anvendt i Danmark i enkeltstående tilfælde i de senere år, fungerer tilfredsstillende med hensyn til bl.a. fugt- og temperaturforhold. Endvidere undersøges materialernes dimensionsstabilitet, og om materialerne har været modstandsdygtige over for mikroorganismer. Tre typer papirisolering, hørisolering, fåreuldsisolering og ekspanderet perlit indgår i undersøgelsen, der er foretaget i 7 bebyggelser med en alder på 1-5 år. Bebyggelsen er udvalgt, således at de repræsenterer forskellige konstruktionsprincipper. Bygningerne er blevet registreret og besigtiget. Der er foretaget termografering for at undersøge, i hvor høj grad isoleringsmaterialet dækker hele væggen og om der er en jævn isoleringsevne. Der er foretaget fugtmålinger samt udtaget prøver af isoleringsmaterialerne til kemisk analyse (indhold af aluminium, bly, cadmium og chrom). Undersøgelsens resultater er: Der er ikke konstateret usædvanlige fugtforekomster, som kan tilskrives isoleringsmaterialerne. Papirisolering indblæst i en hulmur vurderes hverken at være bedre eller værre end traditionelle isoleringsmaterialer i et gennemsnitsbyggeri mht. at sætte sig og mht. at udfylde hulrum. Der er ikke forskel på alternative isoleringsmaterialer og mineraluldsisolering, hvad angår den betydning arbejdets udførelse og konstruktionernes beskaffenhed har på isoleringsevnen. Foreløbige resultater indikerer, at der foregår en vis krybning af isoleringsmåtter fremstillet af fåreuld og hør, uden at det er endeligt belyst. For bygninger isoleret med ekspanderet perlit er det særlig vigtigt med en tæt damp- og vindspærre for at undgå, at isoleringsmaterialet drysser ud af konstruktionerne. Der er ved visuel inspektion af konstruktionerne ikke konstateret vækst af mikroorganismer (skimmelsvampe mv.). 12

15 Lodberg, 2000 Der er gennemført et byggeri (Lodberg, 2000) af en børnehave, der er isoleret med fåreulds- og hørisolering. Der er taget udgangspunkt i en beskrivelse af de miljømæssige minimumskrav og anbefalinger, som skal følges ved nybyggeri med Århus Kommune som bygherre. Heri stilles krav om, at valgte byggematerialer ikke må medføre indeklimaproblemer, og at materialer, der kan genbruges eller regenereres, bør foretrækkes, ligesom det anbefales, at energi- og ressource-forbruget samt miljøbelastningen i øvrigt vurderes. Desuden har der fra bygherrens side været lagt vægt på mulighederne for at opnå en god akustisk regulering uden anvendelse af mineraluldsisolering. Projekteringen er gennemført som et normalt forløb med fasebestemte forelæggelser for bygherre og myndigheder. Valget af isoleringsmaterialer har været gennemgået på høringsmøder for projektet, ligesom materialeprøver og teknisk dokumentation for de valgte produkter er blevet fremlagt. Der har ikke fra myndighedernes side været stillet krav eller spørgsmål til de anvendte isoleringsprodukter, som ikke umiddelbart kunne besvares med eksisterende dokumentation. Ved projekteringen har der kunnet anvendes traditionelle konstruktioner, uden betydende ændringer, idet de valgte isoleringsmaterialers varmeledningsevne ikke afviger nævneværdigt fra mineraluldsprodukters. Det aktuelle projekt har været udbudt i offentlig licitation, hvor der er indhentet tilbud på såvel en løsning med mineraluldsprodukter som med en kombination af hør- og fåreuldsisolering. Hørisolering anvendes som primær isolering udenfor dampbremsen pga. dens lavere pris i forhold til fåreuldsisolering, mens fåreuldsisolering anvendes indenfor dampbremsen for at nyttiggøre uldens evne til regulering af fugt og akustik. Resultat: Den anvendte importerede hørisolering må forventes at kunne erstatte mineraluldsisolering uden væsentlige udførelsesmæssige problemer. Aktuelt er der i realiteten to barrierer, som hindrer en øget anvendelse, dels er prisen ca. det dobbelte af andre isoleringstyper, dels er tildannelsen af materialet mere besværlig. Ved anvendelsen af importeret hørisolering, som den afprøvede, vil merudgiften ved at erstatte lofts- og vægisolering kunne bringes ned til kr/m 2 bruttoetageareal, svarende til 1,5-2 % af håndværkerudgifterne. Med dansk produceret hørisolering forventes tildannelsen gjort nemmere, idet indholdet af stabiliserende polyesterfibre, i forhold til importeret hørisolering, er reduceret fra 18 vægt % til 2-5 vægt %, hvilket også vil forbedre den økologiske profil. Selskabet "Dansk Naturisolering" sigter desuden mod at deres produkt skal kunne markedsføres til en pris, der kan konkurrere med mineraluldsisolering. De gennemførte målinger af efterklangstider i institutioner har vist, at den anvendte dæmpning med en kombination af fåreuldsisolering/træbeton i loftet og hørisolering/teglhulsten i væggene, medfører et behageligt akustisk miljø velegnet til børneinstitutioner. Den anvendte importerede fåreuldsisolering kan ifølge rapporten ikke forventes anvendt i Danmark i større målestok. Dels stiller arbejdstilsynet krav om en række værnemidler for at beskytte håndværkerne (brandimprægneret med borforbindelser), dels er prisen for produktet meget høj og endelig er tildannelsen af materialet meget besværlig. I konsekvens heraf har den tidligere importør HBC indstillet import og markedsføring af produktet. 13

16 Egholm et al., 2000 Konsekvenserne af at anvende miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer i murværkskonstruktioner er blevet vurderet (Egholm et al., 2000). Rapporten behandler isoleringsmaterialerne: papirisolering, Cemskum og Perlite (ekspanderet vulkansk aske) samt isoleringsmaterialer baseret på hør, hamp og fåreuld. Rapporten er baseret på: Opsamling og vurdering af eksisterende viden fra andre projekter under udviklingsprogrammet samt fra leverandører. Vurdering og bedømmelse af sandsynlige hændelsesforløb ud fra Teknologisk Institut, Murværks erfaringer med murværkskonstruktioner og materialer. Orienterende korrosionsprøvning i henhold til ASTM C739 af murbindere og armeringsstål i våd isolering. Udblomstringsprøvning i henhold til MUC-metode 7.85 af teglsten i våd isolering. Ud fra de modtagne oplysninger, de udførte undersøgelser og Teknologisk Institut, Murværks erfaringer anfører rapporten følgende væsentlige konklusioner: Generelt anbefales afdækning af murværk under opførelse for at undgå at vand ledes ind i hulmuren. Det er hverken bekræftet eller afkræftet, om fugtspærre eller luftmellemrum er nødvendigt ved anvendelse af organiske isoleringsmaterialer 1). Der kunne ikke konstateres en øget tendens til udblomstring eller misfarvning af murværket ved anvendelse af papirisolering tilsat borforbindelser. Isoleringsmateriale tilsat ammoniumforbindelser (hørisolering) må ikke anvendes sammen med murbindere af tinbronze. Ved anvendelse af meget letflydende materialer som Perlite stilles der særlige krav til tætning af konstruktionen. Muligheden for genanvendelse af murværksmaterialer vil generelt set være upåvirket af om alternative isoleringsmaterialer benyttes, men indhold af borforbindelser i isoleringsmaterialer kan evt. give problemer. Adskillelse på byggepladsen af forskellige typer kasseret isoleringsmateriale er vigtigt for genanvendelsesmulighederne og dermed materialernes ry som miljøvenlige. For hør tilsat ammoniumforbindelser, som flammehæmmere, konkluderer rapporten desuden følgende: Ammoniumforbindelser kan medføre korrosion af nogle metallegeringer anvendt i murbindere og armering, især tinbronze, mens rustfast stål ikke angribes. Ammoniumforbindelser kan muligvis medføre mugdannelser / biologisk vækst. Ammoniumforbindelser kan øge tendensen til misfarvninger og udblomstringer på formuren. Ammoniumforbindelser kan gøre isoleringsmaterialet hydrofilt ( vandelskende ) og skærpe kravene til fugtspærre eller ventileret hulrum. En vigtig problemstilling at få afklaret er derfor, om flammehæmmere overhovedet er nødvendige i organiske isoleringsmaterialer, der anvendes i hul I rapporten benyttes betegnelsen fiberformat, organisk isoleringsmateriale, der i denne forbindelse dækker papirisolering, hør, hamp og fåreuld.

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Dokumentation 8 Måling på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Målinger på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Torben

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger By og Byg Anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger 1. udgave, 2003 Effektiv afhjælpning og vurdering af

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer 1. udgave, 2003 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Carsten Pedersen Ernst

Læs mere

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001 Bygge- og Miljøteknik ApS Laboratoriemålinger af varmeisolering og fugtforhold i mindre vægmodeller isoleret med celluloseisolering (papiruld) eller mineraluld Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger Ole Valbjørn By og Byg Anvisning 204 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

MILJØRIGTIG ISOLERING

MILJØRIGTIG ISOLERING BØRNEHAVE MED MILJØRIGTIG ISOLERING DEMONSTRATIONSBYGGERI UDFØRT AF ÅRHUS KOMMUNE, SOM EN DEL AF ENERGISTYRELSENS UDVIKLINGSPROGRAM FOR MILJØ- OG ARBEJDSMILJØVENLIG ISOLERING J. NR. 75 664/98-0018 Børnehaven

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave 2012 30 20 10 0-10 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College 6. Sem. Maskiningeniørstuderende Forår 2009 Efterisolering og energibesparelse VIA University College Udarbejdet af Marianne Gudnor & Vejleder: Åge Bredahl Eriksen Faraidon K. ahab Faraidon ahab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 13 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa s

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare

Læs mere

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002 By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering 1. udgave, 2002 2 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering Karl Terpager Andersen

Læs mere

Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999

Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999 Alternativ isolering i Tyskland Bent Lund Nielsen Mogens Pedersen Teknologisk Institut, Byggekomponenter, december 1999 Forside: Får + fåreuldsisolering, fa. Termolana Hamp + hampeuldsisolering, fa. Termohanf

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Isoleringsprodukter med ny teknologi

Isoleringsprodukter med ny teknologi Isoleringsprodukter med ny teknologi Om denne rapport Denne rapport har form af et notat. Det et løbende litteraturstudium, der undersøger lette effektive isoleringsmaterialer baseret på nye teknologier.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 12 udefra og ind. Facadebeklædning Type En-på-to (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Alternativ isolering... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer

Alternativ isolering... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer ... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer Redaktionsgruppe: Jens Erik Gram, ArkiGram Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik ApS Jesper Ditlev, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg By og Byg Anvisning 205 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Renovering af

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger

Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger Stabilitets-/effektivitetsundersøgelse og metodeoptimering Projektudredningsarbejdet er gennemført ved stikprøvekontrol, spotmålinger og praktiske undersøgelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006 SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik 1. udgave, 2006 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik Kirsten Engelund Thomsen Kjeld Johnsen Lars Gunnarsen Claus Reinhold

Læs mere

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning Eva B. Møller SBi-anvisning 239 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 ISBN 978-87-563-1564-7 Titel Efterisolering af småhuse

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

LUFTFORURENINGER VED ANVENDELSE AF ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER

LUFTFORURENINGER VED ANVENDELSE AF ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER AMI RAPPORT 57 LUFTFORURENINGER VED ANVENDELSE AF ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER Niels Oluf Breum 1) Thomas Schneider 1) Mari-Ann Flyvholm 1) Ole Jørgensen 1) Torben Valdbjørn Rasmussen 2) Søren Skibstrup

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 SITAC Box 553 SE 371 23 Karlskrona SVERIGE MEDLEM AF EOTA Tlf.: +46-(0)10-516 63 00 Fax: +46-(0)455-206 88 E-mail: info@sitac.se Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 Dansk oversættelse udarbejdet

Læs mere

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl.

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl. Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning 224 Udgave 1. udgave, 2. rev. oplag Udgivelsesår

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Egen Vinding og Datter ApS

Egen Vinding og Datter ApS Egen Vinding og Datter ApS Haslevvej 81 4100 Ringsted Tlf. 57617701 Fax 57671818 Dokumentationsrapport for demonstrationsprojektet: Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, idet der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, idet der ikke er fundet anledning til at imødekomme ønsket om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00015 VA 2010 00475 PAPIRULD - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2010 00475 PAPIRULD med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

Økologisk campingplads med alternativ isolering

Økologisk campingplads med alternativ isolering Gals Klint Camping, februar 2001 Rapport for projektet: Økologisk campingplads med alternativ isolering Formål Nærværende rapport skal give Energistyrelsen en redegørelse for projektets gennemførelse og

Læs mere

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Præsentation Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Baggrund Kendte problemer med mineraluld: Hudirritation Øjenirritation Irritation øvre luftveje Erkendte

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

TERMOGRAFI AF BYGNINGER

TERMOGRAFI AF BYGNINGER TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september 2001. Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Marknad för hampprodukter, Partnerskab Alnarp 28. Marts 2012 Bodil Engberg Pallesen, seniorkonsulent AgroTech, Center for Bioressourcer bdp@agrotech.dk

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber HolzFlex standard Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber Isoler omkostningsvenligt og let med træfiber. HolzFlex standard har fremragende isoleringsevne og høj varmekapacitet. Anvendes med fordel

Læs mere

JACKON DE LETTE LØSNINGER

JACKON DE LETTE LØSNINGER JACKON DE LETTE LØSNINGER Ì BYGNINGSREGLEMENT 2010 OG LØSNINGER VED U-VÆRDIER NED TIL 0,06W/M 2 K 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø! Nybyggeri - Opvarmet til over 15ºC 280mm 60 350mm

Læs mere

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut (fra 1. januar 2007) Danish Center of Excellence

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

Stabilitets-og effektivitetsforhold i efterisolering konklusioner fra feltundersøgelser udført af Teknologisk Institut

Stabilitets-og effektivitetsforhold i efterisolering konklusioner fra feltundersøgelser udført af Teknologisk Institut Tirsdag d. 18/3-2014 Videnkupon projekt i samarbejde med Teknologisk Institut: Stabilitets-og effektivitetsforhold i efterisolering konklusioner fra feltundersøgelser udført af Teknologisk Institut DBI

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere