b y g-e r f a Byggefugt og udtørring Begrænsning af byggefugt forebyggelse af skimmelvækst. (99)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "b y g-e r f a Byggefugt og udtørring Begrænsning af byggefugt forebyggelse af skimmelvækst. (99) 091231"

Transkript

1 b y g-e r f a t e m a e r Beplantning og anlæg Græstørvstage opbygning og vedligehold. Vandbelastede sokler ved terrændæk Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg ved boligbebyggelser, virksomheder og i fællesanlæg. (10) Grønne tage membraner, dræning, isolering og vækstlag. (47) Nedsivning af regnvand i faskiner. (50) Spildevandsrensning i det åbne land. (50) Parkeringsdæk med betonsten vandtæthed og forskydning i belægning. (23) Niveaufri adgang til bygninger med terrændæk. (19) Retablering af vejbefæstelser efter ledningsarbejder. (40) Træer og bygninger. (99) Fundering af terrændæk. (13) Vækstjord på byggegrunde. Indretning af beskyttelseszoner. (10) Sætningsskader forårsaget af træer. (12) Plantevækst på facader. (41) Betonbelægninger. (40) Beton Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton. (29) Galvaniserede, lukkede stolper nedstøbt i beton risiko for eksplosion. (29) Forebyggelse af skader forårsaget af tøsalt. (49) Industrigulve. Funktionsanalyse som grundlag for projektering. (43) Rensning af betonoverflader til overfladebeskyttelse med maling. (49) Flydemørtelgulve. Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse. (43) Planlægning og udførelse af tætte støbeskel i beton. (29) Brydning af beton. (29) Bestemmelse af malings evne til opbremsning af betoncarbonatisering. (29) Vurdering af armeringsjerns rustgrad. (29) Forebyggelse og vurdering af chloridbelastning af beton. (29) Katodisk beskyttelse af chloridbelastet jernbeton. Parkeringsanlæg. (29) Smuldring af beton udsat for aggressive gasser. (50) Reparation af chloridholdig beton. (29) Overfladebehandling af betongulve. (43) Brand Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) brandbeskyttelse, membranunderlag. (27) Undertage diffusionstætte og diffusionsåbne. Projektering, udførelse og vedligehold af brandsektionsvægge. (22) Brandventilation forebyggelse af åbningssvigt. (27) Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader. (42) Indbygning af halogenspots i isolerede loftkonstruktioner. (39) Brugsvand Varmforzinkede stålrør til brugsvand kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder. (53) Varmforzinkede brugsvandrør korrosion og gennemtæring i nye anlæg. (53) Brugsvandsinstallationer rørmaterialer. Korrosion i brugsvandsanlæg gevindsamlinger af varmforzinket stål. (53) Installationsskakte i etageboliger ved bygningsfornyelse og nybyggeri. (99) Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge. (53) Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand rensning og desinfektion (53) Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand årsager og forebyggelse (53) Reparation af indstøbte brugsvandrør. (53) Spændingskorrosion af messingfittings. (53) Udvendig korrosion på rør. (53) Korrosion i kobberrør til brugsvand. (53) Byggefugt og udtørring Begrænsning af byggefugt forebyggelse af skimmelvækst. (99) Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, Dampspærrer udførelse og detaljer mod Undertage diffusionstætte og diffusionsåbne. Træbaserede tagelementer styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri. (27) Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Fugtindhold i beton og murværk måling og fejlkilder. (99) Fugtindhold i træ måling og vurdering. Let byggeri husk afdækning i byggeperioden. (99) Udtørring af bygninger efter vandskader Kondensvand fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen. (42) Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger. (99) Byggeprocessen Vandbelastede sokler ved terrændæk terrænforhold og niveaufri adgang. (13) Nedsivning af regnvand i faskiner. (50) Afstivning af murværk under opførelse. (21) Niveaufri adgang til bygninger med terrændæk. (19) Kondensvand fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen. (42) Vækstjord på byggegrunde. Indretning af beskyttelseszoner. (10) Flydemørtelgulve. Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse. (43) Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær. Ansvar og udførelse. (27) Planlægning og udførelse af tætte støbeskel i beton. (29) Statik i stabile småhuse. (29) Forebyggelse af svampe- og insektangreb i bygninger. (99) Bygningsfacader Bygninger med udsat beliggenhed klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne. (99) Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser udformning og fugtforhold i lette facader. (31) Bygningsglas funktionsglas og -ruder. Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter risiko for fugtskader ved kuldebroisolering. (27) Forkomprimerede fugebånd i ydervægge. Utætte ydervægge ved gulv under døre og Imprægneret træ. (29) Svampevækst i trækonstruktioner. (29) Graffiti på bygningsfacader fjernelse og forebyggelse. (21) Korrosionstrægt stål som facadebeklædning. (41) Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser. (41) Foranstaltninger mod korrosion og misfarvning på rustfrie facadebeklædninger. (41) Vedligeholdelse og restaurering af sandsten. (41) Kalkning og maling af ældre facader. (41) Maling af pudsede facader. (41) Bygningsglas og ruder Bygningsglas funktionsglas og -ruder. Termo- og energiruder dugdannelser, revner og udskiftning. (31) Kondens på glasflader termoruder og energiruder. (31) Forsatsløsninger til ældre vinduer varme- og lydisolering samt dagslys. (31) Skader på glasoverflader. (31) Termisk brud i glas. (31) Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling. (31) Bygningsundersøgelser Betonskader undersøgelse og reparation. (99) Ægte Hussvamp identifikation og reparation af skader. (99) Klimaskærmens tæthed krav, måling, lufttætning. (99) Skimmel i bygninger vækstbetingelser og Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Fugtindhold i beton og murværk måling og Fugtskader i ældre kældre undersøgelser. (19) Trænedbrydende svampe forekomst i bygninger. (29) Fugtindhold i træ måling og vurdering. Svampevækst i trækonstruktioner. (29) Udtørring af bygninger efter vandskader Fugtmåling i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ metoder og instrumenter. (27) Murbier i mørtelfuger forebyggelse og udbedring. (21) Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger. (99) Skadedyrsangreb i bygninger. (99) Dampspærrer i bygninger Dampspærrer udførelse og detaljer mod opvarmede rum. (39) Dampspærrer i klimaskærmen fugttransport og materialer. (39) Klimaskærmens tæthed krav, måling, lufttætning. (99) Skimmel i bygninger vækstbetingelser og Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode. (27) Alternative isoleringsmaterialer granuleret Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve. (13) Ydervægge i uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger. (29) Fugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum. (29) Indbygning af halogenspots i isolerede loftkonstruktioner. (39) Termografisk undersøgelse af kuldebroer m.m. (99) Energi- og indeklimaforbedring Indvendig efterisolering af ældre ydermure. Brug af regnvand fra tage til wc og i vaskemaskiner. (50) Energi- og indeklimaforbedring ældre etageboliger. (99) Bygningsglas funktionsglas og -ruder.

2 Dampspærrer udførelse og detaljer mod opvarmede rum. (39) Dampspærrer i klimaskærmen fugttransport Fuger omkring vinduer i teglydervægge udskiftning (41) Klimaskærmens tæthed krav, måling, lufttætning. (99) Termo- og energiruder dugdannelser, revner Alternative isoleringsmaterialer granuleret Forsatsløsninger til ældre vinduer varme- og lydisolering samt dagslys. (31) Termografisk undersøgelse af kuldebroer m.m. (99) Ændring af elopvarmede huse til centralvarmeanlæg med naturgas- eller oliefyring. Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld. (41) Sortsværtning i boliger. (49) Fugt- og frostskader efter hulmursisolering. Indblæsningsfejl og -skader ved isolering af Flade tage og tagterrasser Mekanisk fastgørelse af tagdækninger på flade tage. (47) Tekniske installationer på flade tage gennemføring i og montering på tagfladen. (37) Afdækning af skalmure ved tilslutning til flade tage uden udhæng. (27) Afvandingsforhold på flade tage lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning. (47) Dampbuler på tagpaptage forebyggelse og udbedring. (47) Tagterrasser opbygning, membraner og materialer. (23) Tagterrasser inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve. (23) Grønne tage membraner, dræning, isolering og vækstlag. (47) Utætte ydervægge ved gulv under døre og Tagfolier valg og anvendelse. (47) Fugtforhold i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ. (27) Stormskader på flade tage med tagpap eller tagfolie. (27) Sommerkondens. Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie. (27) Ventilationshætter i flade tage af træ. Flade tage med ballast af stenlag eller fliser. (47) Fuger Fuger omkring vinduer i teglydervægge Forkomprimerede fugebånd i ydervægge. Afskalninger fra mørtelfuger. (21) Murbier i mørtelfuger forebyggelse og udbedring. (21) Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser. (41) Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger. (41) Udskiftning af fuger i ydervægge. (41) Fugt og skimmel fundament Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter skadedyr, fugt, komfort, energirenovering. Vandbelastede sokler ved terrændæk Fugtskader i ældre kældre udbedring og forebyggelse. (19) Terrændæk kuldebroer ved indervægge og Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve. (13) Dæk over terræn i pavillonbyggeri. (19) Vand- og fugtskader på trægulve. (43) Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør. (13) Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk. (13) Fugt og skimmel tag Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler Isdannelser i tagrender forebyggelse af frost- og personskader. (37) Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, Tagterrasser opbygning, membraner og Tagterrasser inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve. (23) Undertage diffusionstætte og diffusionsåbne. Grønne tage membraner, dræning, isolering og vækstlag. (47) Træbaserede tagelementer styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri. (27) Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter risiko for fugtskader ved kuldebroisolering. (27) Indbygning af halogenspots i isolerede loftkonstruktioner. (39) Misfarvning og skimmelvækst på undersiden Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner i ventilerede tagrum. (27) Fugtforhold i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ. (27) Kondensvand fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen. (42) Metalinddækninger mellem tag og murværk. (37) Fugt og skimmel undersøgelser Dampspærrer udførelse og detaljer mod opvarmede rum. (39) Dampspærrer i klimaskærmen fugttransport Klimaskærmens tæthed krav, måling, Skimmel i bygninger vækstbetingelser og forebyggelse (99) Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Fugtindhold i beton og murværk måling og Fugtskader i ældre kældre undersøgelser. (19) Fugtindhold i træ måling og vurdering Let byggeri husk afdækning i byggeperioden. (99) Udtørring af bygninger efter vandskader Fugtmåling i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ metoder og instrumenter. (27) Termografisk undersøgelse af kuldebroer Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger. (99) Fugt og skimmel ydervæg Indvendig efterisolering af ældre ydermure. Fuger omkring vinduer i teglydervægge Forkomprimerede fugebånd i ydervægge. Vindgips i lette ydervægge risiko for fugtskader. (21) Misfarvning af fuger i vådrum årsager, Fugtopstigning i ydermure efter renovering Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone (42) Udvendig facadeisolering med puds på Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser. (41) Fugt- og frostskader efter hulmursisolering. Kloak- og afløbsinstallationer CE-mærkning produkter til afløbsanlæg. (50) Overgangssamlinger mellem forskellige typer afløbsrør. (50) Drænvand pumpebrønde. (50) Tæthedsprøvning af olieudskillere. (50) Nedsivning af regnvand i faskiner. (50) Lugtgener fra gulvafløb i boliger. (50) Tilslutning af stikledninger til hovedkloak. (50) Fornyelse af afløbssystemer. (50) Afløbsanlæg med nedsivning etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg. (50) Spildevandsrensning i det åbne land. (50) Beton- og pvc-ledninger i jord. Modtagekontrol, lægning, samling og kontrol. (50) Drift og vedligehold af afløbsanlæg i parcelhuse. (50) Udskiftning af rør i afløbsledninger. (50) Dræning af mindre bygninger. (50) Rotteangreb gennem afløbssystemer. (50) Kælderoversvømmelse på grund af opstemning i hovedkloakker. (50) Opstropning af afløbsledninger. (50) Kældre og kryberum Risiko ved udeluftventilerede krybekældre. (19) Ægte Hussvamp identifikation og reparation af skader. (99) Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Fugtindhold i beton og murværk måling og Fugtskader i ældre kældre udbedring og forebyggelse. (19) Fugtskader i ældre kældre undersøgelser. (19) Trænedbrydende svampe kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer. (29) Trænedbrydende svampe forekomst i bygninger. (29) Udtørring af bygninger efter vandskader Saltudblomstringer på murværk. (21) Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte. (21) Nedbrydning af træ i bygninger. (29) Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger. (29) Dræning af mindre bygninger. (50) Forebyggelse af svampe- og insektangreb i bygninger. (99) Nedbrydning af indmuret træ. (29) Overfladebehandling af betongulve. (43) Lofter Dampspærrer udførelse og detaljer mod Dampspærrer i klimaskærmen fugttransport Skimmel i bygninger vækstbetingelser og Brud i skruer ved montering af bærende beslag i træ. (39) Fugtindhold i træ måling og vurdering. Brandventilation forebyggelse af åbningssvigt. (27) Lyd, støj og akustik Energi- og indeklimaforbedring ældre etageboliger (99) Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser

3 udformning og fugtforhold i lette facader. (31) Installationsskakte i etageboliger ved bygningsfornyelse og nybyggeri. (99) Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse. (22) Forsatsløsninger til ældre vinduer varmeog lydisolering samt dagslys. (31) Lyd- og støjforhold i skolelokaler efterklangstid og akustisk regulering. (99) Forbedring af lydisolation mellem boliger. (99) Malebehandling Linoliebehandling af udvendigt træværk. (49) Rustbeskyttelse af gamle beslag. (41) Korrosionsbeskyttelse af bygningsbeslag. (49) Litopone-holdige malinger på ældre, udvendigt træværk. (41) Specifikation og måling af farver. (49) Klimaforhold og maling. (49) Murværk og fugt Indvendig efterisolering af ældre ydermure. Fuger omkring vinduer i teglydervægge Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Fugtindhold i beton og murværk måling og Fugtopstigning i ydermure efter renovering af terrændæk i ældre bygninger. (19) Regngennemslag i skalmurede skorstenspiber på konsol. (27) Murværk afsluttet med rulskifte. (20) Sålbænke i murværk. (31) Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger. (29) Fugt i skalmure og formure. (21) Renovering og vedligehold af små, murede skorstene. (27) Fugt- og frostskader efter hulmursisolering. Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger. (41) Murværkskonstruktioner Revner i bygninger udbedring i beton og murværk. (29) Revner i bygninger eksempler, årsag og risiko. (29) Revner i bygninger undersøgelse og analyse. (29) Trådbindere i murværk undgå risiko for nedstyrtning. (21) Teglbjælker i murværk over vindues- og døråbninger. (21) Midlertidig afstivning af murværk i byggeperioden. (21) Afstivning af murværk under opførelse. (21) Stormskader på murede gavltrekanter. Misfarvende kalkudfældninger på murværk. (21) Keramiske fliser og klinker lægning af gulve i cementmørtel. (43) Murbier i mørtelfuger forebyggelse og udbedring. (21) Udvendig facadeisolering med puds på Stormskader på murede vægge. (21) Indblæsningsfejl og -skader ved isolering af Murværksoverflader Undgå afsyring af murværk misfarvninger og forvitringer. (21) Revner i bygninger udbedring i beton og murværk. (29) Revner i bygninger undersøgelse og analyse. (29) Begroninger alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer (49) Farveforskelle i overfladelag af indfarvet mørtel. (21) Misfarvende kalkudfældninger på murværk. (21) Afskalninger fra mørtelfuger. (21) Tynde overfladelag af mørtel skader og reparation. (21) Saltudblomstringer på murværk. (21) Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte. (21) Revner i skalmure og formure fra temperaturog fugtbevægelser. (21) Kalkning og maling af ældre facader. (41) Maling af pudsede facader. (41) Radonsikring Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve. (13) Radon forebyggelse og afhjælpning. (99) Revner i bygninger Revner i bygninger udbedring i beton og murværk. (29) Revner i bygninger eksempler, årsag og risiko. (29) Revner i bygninger undersøgelse og analyse. (29) Fuger omkring vinduer i teglydervægge Betonskader undersøgelse og reparation. (99) Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton (29) Teglbjælker i murværk over vindues- og døråbninger. (21) Bjælkehuse tilstandsvurdering og vedligehold. (21) Fundering af terrændæk. (13) Revner i vægge af etagehøje letbetonelementer. (22) Sålbænke i murværk. (31) Skader på og reparation af dæklag over armering i beton. (29) Revner i skalmure og formure fra temperaturog fugtbevægelser. (21) Slagger som kapillarbrydende lag i terrændæk. (13) Fugt i skalmure og formure. (21) Sætningsskader forårsaget af træer. (12) Industrigulve revnedannelser i cementbaserede slidlag. (43) Skadedyrsangreb Misfarvende svampe og bakterier på træ. (29) Murbier i mørtelfuger forebyggelse og udbedring. (21) Nedbrydning af træ i bygninger. (29) Rotteangreb gennem afløbssystemer. (50) Husbukke (29) Forebyggelse af svampe- og insektangreb i bygninger. (99) Biller i svampeangrebet træ. (29) Angreb af almindelig borebille. (29) Skadedyrsangreb i bygninger. (99) Myreskader i og ved bygninger. (29) Stormsikring Trådbindere i murværk undgå risiko for nedstyrtning. (21) Afstivning af murværk under opførelse. (21) Stormskader på murede gavltrekanter. Stormskader på flade tage med tagpap eller tagfolie. (27) Stormskader på murede vægge. (21) Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær Ansvar og udførelse. (27) Stormskader på tagkonstruktioner. (27) Stormskader på tagdækninger. (47) Flade tage med ballast af stenlag eller fliser. (47) Stabilitet af carporte og lette bygninger med Stabilisering af eksisterende småhuse. Statik i stabile småhuse. (29) Typiske svigt i småhuses stabilitet. (29) Svampe og insekter Ægte Hussvamp identifikation og reparation af skader. (99) Trænedbrydende svampe kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer. (29) Trænedbrydende svampe forekomst i bygninger. (29) Fugtindhold i træ måling og vurdering. Svampevækst i trækonstruktioner. (29) Efterimprægnering af træ i bygninger. (29) Nedbrydning af træ i bygninger. (29) Vand i varme tage. Problemer og registrering. Reparation af biologiske skader i trækonstruktioner. (99) Forebyggelse af svampe- og insektangreb i bygninger. (99) Biller i svampeangrebet træ. (29) Nedbrydning af indmuret træ. (29) Tagboliger Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, Zinkbeklædte kviste. (37) Dampspærrer i klimaskærmen fugttransport Taginddækninger af zink, aluminium, Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Projektering, udførelse og vedligehold af brandsektionsvægge. (22) Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone. (42) Gulvafløb og afløbsledninger i badeværelser. Tagunderstrygning med PUR-skum. Tilstandsvurdering og skadeudbedring. (47) Efterimprægnering af træ i bygninger. (29) Nedbrydning af træ i bygninger. (29) Undertage. Udførelse og detaljer. (27) Undertage. Opbygning, materialer og projektering. (27) Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og Tagdækning Taginddækninger af zink, aluminium, Begroninger alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer. (49) Oplægning af naturskifer. (27) Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Tagunderstrygning med PUR-skum. Tilstandsvurdering og skadeudbedring. (47) Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader. (47) Maling af fiberarmerede cementtagplader. (47) Tagunderlag Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler Dampbuler på tagpaptage forebyggelse og udbedring. (47) Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) brandbeskyttelse, membranunderlag. (27) Træbaserede tagelementer styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri. (27)

4 Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode. (27) Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Fugtindhold i træ måling og vurdering. Misfarvning og skimmelvækst på undersiden Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner Fugtmåling i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ metoder og instrumenter (27) Varme tage med mineraluld beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget. (47) Vand i varme tage. Problemer og registrering. Stabilitet og afstivning Stormskader på murede gavltrekanter. Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær. Ansvar og udførelse. (27) Stormskader på tagkonstruktioner. (27) Stabilitet af carporte og lette bygninger med Stabilisering af eksisterende småhuse. Statik i stabile småhuse. (29) Typiske svigt i småhuses stabilitet. (29) Terrændæk Vandbelastede sokler ved terrændæk Terrændæk kuldebroer ved indervægge og Fugtopstigning i ydermure efter renovering Niveaufri adgang til bygninger med Kapillarbrydende lag i terrændæk. (13) Tilgængelighed Tagterrasser opbygning, membraner og Tagterrasser inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve. (23) Vandbelastede sokler ved terrændæk terrænforhold og niveaufri adgang (13) Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Niveaufri adgang til bygninger med Trægulve Utætte ydervægge ved gulv under døre og Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Trænedbrydende svampe kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer. (29) Vand- og fugtskader på trægulve. (43) Radon forebyggelse og afhjælpning. (99) Udtørring af bygninger efter vandskader Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften. (43) Åbne fuger i trægulve. (43) Terrændæk med trægulve på strøer og Skadedyrsangreb i bygninger. (99) Undertage og tagkonstruktioner Undertage af banevarer blafring, støjgener og utætheder. (47) Bygninger med udsat beliggenhed klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne. (99) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, byg-erfa temaer Græstørvstage opbygning og vedligehold. Dampspærrer udførelse og detaljer mod Undertage diffusionstætte og diffusionsåbne. Taginddækninger af zink, aluminium, Alternative isoleringsmaterialer granuleret Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Misfarvning og skimmelvækst på undersiden Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner Kondensvand fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen. (42) Kondens på tagplader af metal og plast. (47) Fugt på undersiden af tegl- og betontagsten i tagrum uden undertag. (27) Undertage. Udførelse og detaljer. (27) Undertage. Opbygning, materialer og projektering. (27) Varmeanlæg Energi- og indeklimaforbedring ældre etageboliger. (99) Gulvvarme og gulvtyper isoleringsforhold, skader og gener. (43) Klimaskærmens tæthed krav, måling, Installationsskakte i etageboliger ved bygningsfornyelse og nybyggeri. (99) Termografisk undersøgelse af kuldebroer Ændring af elopvarmede huse til centralvarmeanlæg med naturgas- eller oliefyring. Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger. (99) Kondensvand i skorstene ved gasfyring. (56) Terrændæk med trægulve på strøer og Trykekspansionsbeholdere. (56) Udvendig korrosion på rør. (53) Varmeisolering Indvendig efterisolering af ældre ydermure. Bygningsglas funktionsglas og -ruder. Fuger omkring vinduer i teglydervægge Klimaskærmens tæthed krav, måling, Utætte ydervægge ved gulv under døre og Alternative isoleringsmaterialer granuleret Terrændæk kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer (13) Fugtopstigning i ydermure efter renovering Ældre terrassedæk af beton efterisolering og fugtproblemer. (23) Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader. (42) Termografisk undersøgelse af kuldebroer Udvendig facadeisolering med puds på Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk. (13) Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner. (39) Fugt- og frostskader efter hulmursisolering. Indblæsningsfejl og -skader ved isolering af Kondens i køleisolering. (55) BYG PÅ ERFARINGER Undgå ærgrelser gør det rigtigt fra start organisation informationsblad Ventilation af konstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter skadedyr, fugt, komfort, energirenovering. Ventilationshætter i flade tage af træ. Med et abonnement hos kan du bidrage til, at dit byggeri bliver udført korrekt fra start til slut. Dermed undgår du ærgrelser og sparer både tid og penge. Vinduer Vi giver dig klar besked! Bygningsglas funktionsglas og -ruder. Sikring mod indbrud i boliger. (99) Fuger omkring vinduer i teglydervægge Forkomprimerede fugebånd i ydervægge. Utætte ydervægge ved gulv under døre og Rustbeskyttelse af gamle beslag. (41) Termo- og energiruder dugdannelser, revner Forsatsløsninger til ældre vinduer varmeog lydisolering samt dagslys, (31) Ældre trævinduer vedligehold og istandsættelse. (21) Skader på glasoverflader. (31) Termisk brud i glas. (31) Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas). (31) Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling. (31) Nedbrydning af trævinduer. (31) Klimaforhold og maling. (49) Vådrum Skimmel i bygninger vækstbetingelser og Brugsvandsinstallationer rørmaterialer. Misfarvning af fuger i vådrum årsager, Korrosion i brugsvandsanlæg gevindsamlinger af varmforzinket stål. (53) Installationsskakte i etageboliger ved bygningsfornyelse og nybyggeri. (99) Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone. (42) Gulvafløb og afløbsledninger i badeværelser. Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge. (53) Fliser på nye beton- og letbetonvægge. (42) Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og På byg-erfa.dk vises en dynamisk oversigt, hvor alle gældende erfaringsblade og tidligere udgivelser er angivet og kan sorteres i forhold til bladtitel, emnegruppe (SfB) og udgivelsestidspunktet. ANNULLEREDE BLADE I 2009 Udeluftventilerede krybekældre fugtproblemer og lugtgener. (19) Indvendig isolering ældre ydermure over terræn. (31) Kondensrisiko ved aftrækshætter og kanaler. (37) Varmekabler mod isdannelse i tagrender og nedløbsrør. (37) Udtræksprøvning af mekanisk fastgørelse af tagpap og duge. (47) Blafrende undertage af banevarer. (47) Flade tagpaptage afhjælpning af vandansamlinger. (47) Dampbuler på tagpaptage, deres opståen og udbedring. (47) Ion-fælder til varmforzinkede stålrør til brugsvand. (53) har siden 1977 arbejdet for at øge den tekniske kvalitet i byggeriet. Det gør vi ved at indsamle, bearbejde og give byggetekniske erfaringer videre fra byggeriets praksis, så svigt og skader kan udbedres og forebygges bedst muligt. Vores erfaringsblade giver let forståelige beskrivelser af, hvordan du håndterer de fleste byggetekniske udfordringer. Hvem er vores kunder? Alle med interesse i såvel nybyggeri som renovering og bygningsfornyelse kan have gavn af de byggetekniske erfaringer, fx: Projekterende, rådgivende og tilsynsførende arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører Håndværkere og entreprenører Bygningsansvarlige, vedligeholdelses- og driftspersonale Bygherrer Bolig- og byfornyelsesorganisationer Byggevareproducenter og -leverandører Administratorer, ejendomsmæglere og forsikringsselskaber Offentlige forvaltninger og bygningsmyndigheder Boligejere. Hjælpen er kun et klik væk! Som abonnent har du døgnet rundt via byg-erfa.dk direkte adgang til alle vores Med over 500 erfaringsblade er vejledningen nær uanset hvilket projekt du står overfor. Som vist på oversigten er erfaringsbladene også fordelt på en række byggetekniske temaer. På byg-erfa.dk er desuden henvisninger og links til andre organisationer, der udgiver publikationer om byggeteknik, god byggeskik og bygbare løsninger. Vejen til kvalitet Erfaringsbladene udarbejdes af fagfolk og specialister fra byggebranchen ud fra konstaterede problemer i aktuelle byggerier. s teknikergruppe sørger for, at erfaringsbladene stemmer overens med gældende praksis på udgivelsestidspunktet. Udgivelserne bruges blandt andet som reference ved syn og skøn, voldgiftssager og andre tvister. bladene indgår også i Erhvervs- og Byggestyrelsens kvalitetssikringsbekendtgørelse som en del af byggeriets Almene tekniske fælleseje. er etableret i 1977 som en selvstændig og uafhængig organisation, der arbejder efter retningslinjer udstukket af: Byggecentrum Byggeskadefonden Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Erhvervs- og Byggestyrelsen Forsikring & Pension. Erfaringsblade Hvert byggeteknisk erfaringsblad beskriver gældende praksis på udgivelsestidspunktet (angivet med dato for bladets færdiggørelse). Informationsblade Præsentation af erfaringsblade inden for et afgrænset byggeteknisk område. Temamapper Indeholder de erfaringsblade, som præsenteres i et informationsblad. Ringbind Komplet samling af alle gældende byggetekniske Bestyrelse Slotschef Flemming Frydendal (formand), Slots- og Ejendomsstyrelsen Ingeniør Tine Aabye, Forsikring & Pension Direktør Jørn Vibe Andreasen, Byggecentrum Sekretariatschef Ole Bønnelycke, Byggeskadefonden Kommunikationschef Jesper Kirkeskov, Chefkonsulent, akademiingeniør Erik Kjær, Afdelingschef Inge-Marie Kryger, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Vakant, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Teknikergruppe Den byggetekniske kvalitetssikring af erfaringsbladene varetages af: Forskningschef, civilingeniør, ph.d. Niels-Jørgen Aagaard, Civilingeniør Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik Teknisk chef, arkitekt MAA Jens Dons, Byggeskadefonden Byggeteknisk chef, arkitekt MAA Margrethe Petri Godtkjær, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Seniorkonsulent, cand.scient. Anne Pia Koch, Chefkonsulent, arkitekt Hans Erik Sode-Larsen, Forsikring & Pension Chefkonsulent, bygningskonstruktør Niels Strange, Dansk Byggeri. Hjemmeside abonnenter har via byg-erfa.dk fri adgang til: Erfaringsblade (udgivet siden 1977), informationsblade og temamapper Byggetekniske temasider (se oversigt), Links og henvisninger til branchesekretariater, oplysningsråd og andre organisationer, der formidler byggetekniske anvisninger og vejledninger Nyheder og supplerende oplysninger i tilknytning til erfaringsbladene. Abonnement, erfaringsblade, temamapper og ringbind kan bestilles i sekretariatet på telefon eller via hjemmesiden, hvor der også oplyses om aktuelle priser og særlige tilbud, fx Startpakker, Studenterabonnement og Flerbrugeradgang. Sekretariat Civilingeniør, ph.d. Morten Hjorslev Hansen Sekretær Tina Nielsen Afdelingsleder, bibliotekar Danielle Pröschold Direktør, arkitekt MAA Jens Østergaard. Sekretariat: Lautrupvang 1 B, 2750 Ballerup Telefon: Telefax: E-post: Klik ind på byg-erfa.dk

5 Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode. (27) Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Fugtindhold i træ måling og vurdering. Misfarvning og skimmelvækst på undersiden Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner Fugtmåling i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ metoder og instrumenter (27) Varme tage med mineraluld beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget. (47) Vand i varme tage. Problemer og registrering. Stabilitet og afstivning Stormskader på murede gavltrekanter. Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær. Ansvar og udførelse. (27) Stormskader på tagkonstruktioner. (27) Stabilitet af carporte og lette bygninger med Stabilisering af eksisterende småhuse. Statik i stabile småhuse. (29) Typiske svigt i småhuses stabilitet. (29) Terrændæk Vandbelastede sokler ved terrændæk Terrændæk kuldebroer ved indervægge og Fugtopstigning i ydermure efter renovering Niveaufri adgang til bygninger med Kapillarbrydende lag i terrændæk. (13) Tilgængelighed Tagterrasser opbygning, membraner og Tagterrasser inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve. (23) Vandbelastede sokler ved terrændæk terrænforhold og niveaufri adgang (13) Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Niveaufri adgang til bygninger med Trægulve Utætte ydervægge ved gulv under døre og Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Trænedbrydende svampe kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer. (29) Vand- og fugtskader på trægulve. (43) Radon forebyggelse og afhjælpning. (99) Udtørring af bygninger efter vandskader Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften. (43) Åbne fuger i trægulve. (43) Terrændæk med trægulve på strøer og Skadedyrsangreb i bygninger. (99) Undertage og tagkonstruktioner Undertage af banevarer blafring, støjgener og utætheder. (47) Bygninger med udsat beliggenhed klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne. (99) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, byg-erfa temaer Græstørvstage opbygning og vedligehold. Dampspærrer udførelse og detaljer mod Undertage diffusionstætte og diffusionsåbne. Taginddækninger af zink, aluminium, Alternative isoleringsmaterialer granuleret Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Misfarvning og skimmelvækst på undersiden Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner Kondensvand fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen. (42) Kondens på tagplader af metal og plast. (47) Fugt på undersiden af tegl- og betontagsten i tagrum uden undertag. (27) Undertage. Udførelse og detaljer. (27) Undertage. Opbygning, materialer og projektering. (27) Varmeanlæg Energi- og indeklimaforbedring ældre etageboliger. (99) Gulvvarme og gulvtyper isoleringsforhold, skader og gener. (43) Klimaskærmens tæthed krav, måling, Installationsskakte i etageboliger ved bygningsfornyelse og nybyggeri. (99) Termografisk undersøgelse af kuldebroer Ændring af elopvarmede huse til centralvarmeanlæg med naturgas- eller oliefyring. Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger. (99) Kondensvand i skorstene ved gasfyring. (56) Terrændæk med trægulve på strøer og Trykekspansionsbeholdere. (56) Udvendig korrosion på rør. (53) Varmeisolering Indvendig efterisolering af ældre ydermure. Bygningsglas funktionsglas og -ruder. Fuger omkring vinduer i teglydervægge Klimaskærmens tæthed krav, måling, Utætte ydervægge ved gulv under døre og Alternative isoleringsmaterialer granuleret Terrændæk kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer (13) Fugtopstigning i ydermure efter renovering Ældre terrassedæk af beton efterisolering og fugtproblemer. (23) Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader. (42) Termografisk undersøgelse af kuldebroer Udvendig facadeisolering med puds på Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk. (13) Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner. (39) Fugt- og frostskader efter hulmursisolering. Indblæsningsfejl og -skader ved isolering af Kondens i køleisolering. (55) BYG PÅ ERFARINGER Undgå ærgrelser gør det rigtigt fra start organisation informationsblad Ventilation af konstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter skadedyr, fugt, komfort, energirenovering. Ventilationshætter i flade tage af træ. Med et abonnement hos kan du bidrage til, at dit byggeri bliver udført korrekt fra start til slut. Dermed undgår du ærgrelser og sparer både tid og penge. Vinduer Vi giver dig klar besked! Bygningsglas funktionsglas og -ruder. Sikring mod indbrud i boliger. (99) Fuger omkring vinduer i teglydervægge Forkomprimerede fugebånd i ydervægge. Utætte ydervægge ved gulv under døre og Rustbeskyttelse af gamle beslag. (41) Termo- og energiruder dugdannelser, revner Forsatsløsninger til ældre vinduer varmeog lydisolering samt dagslys, (31) Ældre trævinduer vedligehold og istandsættelse. (21) Skader på glasoverflader. (31) Termisk brud i glas. (31) Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas). (31) Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling. (31) Nedbrydning af trævinduer. (31) Klimaforhold og maling. (49) Vådrum Skimmel i bygninger vækstbetingelser og Brugsvandsinstallationer rørmaterialer. Misfarvning af fuger i vådrum årsager, Korrosion i brugsvandsanlæg gevindsamlinger af varmforzinket stål. (53) Installationsskakte i etageboliger ved bygningsfornyelse og nybyggeri. (99) Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone. (42) Gulvafløb og afløbsledninger i badeværelser. Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge. (53) Fliser på nye beton- og letbetonvægge. (42) Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og På byg-erfa.dk vises en dynamisk oversigt, hvor alle gældende erfaringsblade og tidligere udgivelser er angivet og kan sorteres i forhold til bladtitel, emnegruppe (SfB) og udgivelsestidspunktet. ANNULLEREDE BLADE I 2009 Udeluftventilerede krybekældre fugtproblemer og lugtgener. (19) Indvendig isolering ældre ydermure over terræn. (31) Kondensrisiko ved aftrækshætter og kanaler. (37) Varmekabler mod isdannelse i tagrender og nedløbsrør. (37) Udtræksprøvning af mekanisk fastgørelse af tagpap og duge. (47) Blafrende undertage af banevarer. (47) Flade tagpaptage afhjælpning af vandansamlinger. (47) Dampbuler på tagpaptage, deres opståen og udbedring. (47) Ion-fælder til varmforzinkede stålrør til brugsvand. (53) har siden 1977 arbejdet for at øge den tekniske kvalitet i byggeriet. Det gør vi ved at indsamle, bearbejde og give byggetekniske erfaringer videre fra byggeriets praksis, så svigt og skader kan udbedres og forebygges bedst muligt. Vores erfaringsblade giver let forståelige beskrivelser af, hvordan du håndterer de fleste byggetekniske udfordringer. Hvem er vores kunder? Alle med interesse i såvel nybyggeri som renovering og bygningsfornyelse kan have gavn af de byggetekniske erfaringer, fx: Projekterende, rådgivende og tilsynsførende arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører Håndværkere og entreprenører Bygningsansvarlige, vedligeholdelses- og driftspersonale Bygherrer Bolig- og byfornyelsesorganisationer Byggevareproducenter og -leverandører Administratorer, ejendomsmæglere og forsikringsselskaber Offentlige forvaltninger og bygningsmyndigheder Boligejere. Hjælpen er kun et klik væk! Som abonnent har du døgnet rundt via byg-erfa.dk direkte adgang til alle vores Med over 500 erfaringsblade er vejledningen nær uanset hvilket projekt du står overfor. Som vist på oversigten er erfaringsbladene også fordelt på en række byggetekniske temaer. På byg-erfa.dk er desuden henvisninger og links til andre organisationer, der udgiver publikationer om byggeteknik, god byggeskik og bygbare løsninger. Vejen til kvalitet Erfaringsbladene udarbejdes af fagfolk og specialister fra byggebranchen ud fra konstaterede problemer i aktuelle byggerier. s teknikergruppe sørger for, at erfaringsbladene stemmer overens med gældende praksis på udgivelsestidspunktet. Udgivelserne bruges blandt andet som reference ved syn og skøn, voldgiftssager og andre tvister. bladene indgår også i Erhvervs- og Byggestyrelsens kvalitetssikringsbekendtgørelse som en del af byggeriets Almene tekniske fælleseje. er etableret i 1977 som en selvstændig og uafhængig organisation, der arbejder efter retningslinjer udstukket af: Byggecentrum Byggeskadefonden Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Erhvervs- og Byggestyrelsen Forsikring & Pension. Erfaringsblade Hvert byggeteknisk erfaringsblad beskriver gældende praksis på udgivelsestidspunktet (angivet med dato for bladets færdiggørelse). Informationsblade Præsentation af erfaringsblade inden for et afgrænset byggeteknisk område. Temamapper Indeholder de erfaringsblade, som præsenteres i et informationsblad. Ringbind Komplet samling af alle gældende byggetekniske Bestyrelse Slotschef Flemming Frydendal (formand), Slots- og Ejendomsstyrelsen Ingeniør Tine Aabye, Forsikring & Pension Direktør Jørn Vibe Andreasen, Byggecentrum Sekretariatschef Ole Bønnelycke, Byggeskadefonden Kommunikationschef Jesper Kirkeskov, Chefkonsulent, akademiingeniør Erik Kjær, Afdelingschef Inge-Marie Kryger, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Vakant, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Teknikergruppe Den byggetekniske kvalitetssikring af erfaringsbladene varetages af: Forskningschef, civilingeniør, ph.d. Niels-Jørgen Aagaard, Civilingeniør Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik Teknisk chef, arkitekt MAA Jens Dons, Byggeskadefonden Byggeteknisk chef, arkitekt MAA Margrethe Petri Godtkjær, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Seniorkonsulent, cand.scient. Anne Pia Koch, Chefkonsulent, arkitekt Hans Erik Sode-Larsen, Forsikring & Pension Chefkonsulent, bygningskonstruktør Niels Strange, Dansk Byggeri. Hjemmeside abonnenter har via byg-erfa.dk fri adgang til: Erfaringsblade (udgivet siden 1977), informationsblade og temamapper Byggetekniske temasider (se oversigt), Links og henvisninger til branchesekretariater, oplysningsråd og andre organisationer, der formidler byggetekniske anvisninger og vejledninger Nyheder og supplerende oplysninger i tilknytning til erfaringsbladene. Abonnement, erfaringsblade, temamapper og ringbind kan bestilles i sekretariatet på telefon eller via hjemmesiden, hvor der også oplyses om aktuelle priser og særlige tilbud, fx Startpakker, Studenterabonnement og Flerbrugeradgang. Sekretariat Civilingeniør, ph.d. Morten Hjorslev Hansen Sekretær Tina Nielsen Afdelingsleder, bibliotekar Danielle Pröschold Direktør, arkitekt MAA Jens Østergaard. Sekretariat: Lautrupvang 1 B, 2750 Ballerup Telefon: Telefax: E-post: Klik ind på byg-erfa.dk

6 Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode. (27) Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Fugtindhold i træ måling og vurdering. Misfarvning og skimmelvækst på undersiden Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner Fugtmåling i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ metoder og instrumenter (27) Varme tage med mineraluld beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget. (47) Vand i varme tage. Problemer og registrering. Stabilitet og afstivning Stormskader på murede gavltrekanter. Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær. Ansvar og udførelse. (27) Stormskader på tagkonstruktioner. (27) Stabilitet af carporte og lette bygninger med Stabilisering af eksisterende småhuse. Statik i stabile småhuse. (29) Typiske svigt i småhuses stabilitet. (29) Terrændæk Vandbelastede sokler ved terrændæk Terrændæk kuldebroer ved indervægge og Fugtopstigning i ydermure efter renovering Niveaufri adgang til bygninger med Kapillarbrydende lag i terrændæk. (13) Tilgængelighed Tagterrasser opbygning, membraner og Tagterrasser inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve. (23) Vandbelastede sokler ved terrændæk terrænforhold og niveaufri adgang (13) Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Niveaufri adgang til bygninger med Trægulve Utætte ydervægge ved gulv under døre og Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Trænedbrydende svampe kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer. (29) Vand- og fugtskader på trægulve. (43) Radon forebyggelse og afhjælpning. (99) Udtørring af bygninger efter vandskader Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften. (43) Åbne fuger i trægulve. (43) Terrændæk med trægulve på strøer og Skadedyrsangreb i bygninger. (99) Undertage og tagkonstruktioner Undertage af banevarer blafring, støjgener og utætheder. (47) Bygninger med udsat beliggenhed klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne. (99) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, byg-erfa temaer Græstørvstage opbygning og vedligehold. Dampspærrer udførelse og detaljer mod Undertage diffusionstætte og diffusionsåbne. Taginddækninger af zink, aluminium, Alternative isoleringsmaterialer granuleret Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Misfarvning og skimmelvækst på undersiden Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner Kondensvand fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen. (42) Kondens på tagplader af metal og plast. (47) Fugt på undersiden af tegl- og betontagsten i tagrum uden undertag. (27) Undertage. Udførelse og detaljer. (27) Undertage. Opbygning, materialer og projektering. (27) Varmeanlæg Energi- og indeklimaforbedring ældre etageboliger. (99) Gulvvarme og gulvtyper isoleringsforhold, skader og gener. (43) Klimaskærmens tæthed krav, måling, Installationsskakte i etageboliger ved bygningsfornyelse og nybyggeri. (99) Termografisk undersøgelse af kuldebroer Ændring af elopvarmede huse til centralvarmeanlæg med naturgas- eller oliefyring. Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger. (99) Kondensvand i skorstene ved gasfyring. (56) Terrændæk med trægulve på strøer og Trykekspansionsbeholdere. (56) Udvendig korrosion på rør. (53) Varmeisolering Indvendig efterisolering af ældre ydermure. Bygningsglas funktionsglas og -ruder. Fuger omkring vinduer i teglydervægge Klimaskærmens tæthed krav, måling, Utætte ydervægge ved gulv under døre og Alternative isoleringsmaterialer granuleret Terrændæk kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer (13) Fugtopstigning i ydermure efter renovering Ældre terrassedæk af beton efterisolering og fugtproblemer. (23) Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader. (42) Termografisk undersøgelse af kuldebroer Udvendig facadeisolering med puds på Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk. (13) Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner. (39) Fugt- og frostskader efter hulmursisolering. Indblæsningsfejl og -skader ved isolering af Kondens i køleisolering. (55) BYG PÅ ERFARINGER Undgå ærgrelser gør det rigtigt fra start organisation informationsblad Ventilation af konstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter skadedyr, fugt, komfort, energirenovering. Ventilationshætter i flade tage af træ. Med et abonnement hos kan du bidrage til, at dit byggeri bliver udført korrekt fra start til slut. Dermed undgår du ærgrelser og sparer både tid og penge. Vinduer Vi giver dig klar besked! Bygningsglas funktionsglas og -ruder. Sikring mod indbrud i boliger. (99) Fuger omkring vinduer i teglydervægge Forkomprimerede fugebånd i ydervægge. Utætte ydervægge ved gulv under døre og Rustbeskyttelse af gamle beslag. (41) Termo- og energiruder dugdannelser, revner Forsatsløsninger til ældre vinduer varmeog lydisolering samt dagslys, (31) Ældre trævinduer vedligehold og istandsættelse. (21) Skader på glasoverflader. (31) Termisk brud i glas. (31) Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas). (31) Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling. (31) Nedbrydning af trævinduer. (31) Klimaforhold og maling. (49) Vådrum Skimmel i bygninger vækstbetingelser og Brugsvandsinstallationer rørmaterialer. Misfarvning af fuger i vådrum årsager, Korrosion i brugsvandsanlæg gevindsamlinger af varmforzinket stål. (53) Installationsskakte i etageboliger ved bygningsfornyelse og nybyggeri. (99) Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone. (42) Gulvafløb og afløbsledninger i badeværelser. Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge. (53) Fliser på nye beton- og letbetonvægge. (42) Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og På byg-erfa.dk vises en dynamisk oversigt, hvor alle gældende erfaringsblade og tidligere udgivelser er angivet og kan sorteres i forhold til bladtitel, emnegruppe (SfB) og udgivelsestidspunktet. ANNULLEREDE BLADE I 2009 Udeluftventilerede krybekældre fugtproblemer og lugtgener. (19) Indvendig isolering ældre ydermure over terræn. (31) Kondensrisiko ved aftrækshætter og kanaler. (37) Varmekabler mod isdannelse i tagrender og nedløbsrør. (37) Udtræksprøvning af mekanisk fastgørelse af tagpap og duge. (47) Blafrende undertage af banevarer. (47) Flade tagpaptage afhjælpning af vandansamlinger. (47) Dampbuler på tagpaptage, deres opståen og udbedring. (47) Ion-fælder til varmforzinkede stålrør til brugsvand. (53) har siden 1977 arbejdet for at øge den tekniske kvalitet i byggeriet. Det gør vi ved at indsamle, bearbejde og give byggetekniske erfaringer videre fra byggeriets praksis, så svigt og skader kan udbedres og forebygges bedst muligt. Vores erfaringsblade giver let forståelige beskrivelser af, hvordan du håndterer de fleste byggetekniske udfordringer. Hvem er vores kunder? Alle med interesse i såvel nybyggeri som renovering og bygningsfornyelse kan have gavn af de byggetekniske erfaringer, fx: Projekterende, rådgivende og tilsynsførende arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører Håndværkere og entreprenører Bygningsansvarlige, vedligeholdelses- og driftspersonale Bygherrer Bolig- og byfornyelsesorganisationer Byggevareproducenter og -leverandører Administratorer, ejendomsmæglere og forsikringsselskaber Offentlige forvaltninger og bygningsmyndigheder Boligejere. Hjælpen er kun et klik væk! Som abonnent har du døgnet rundt via byg-erfa.dk direkte adgang til alle vores Med over 500 erfaringsblade er vejledningen nær uanset hvilket projekt du står overfor. Som vist på oversigten er erfaringsbladene også fordelt på en række byggetekniske temaer. På byg-erfa.dk er desuden henvisninger og links til andre organisationer, der udgiver publikationer om byggeteknik, god byggeskik og bygbare løsninger. Vejen til kvalitet Erfaringsbladene udarbejdes af fagfolk og specialister fra byggebranchen ud fra konstaterede problemer i aktuelle byggerier. s teknikergruppe sørger for, at erfaringsbladene stemmer overens med gældende praksis på udgivelsestidspunktet. Udgivelserne bruges blandt andet som reference ved syn og skøn, voldgiftssager og andre tvister. bladene indgår også i Erhvervs- og Byggestyrelsens kvalitetssikringsbekendtgørelse som en del af byggeriets Almene tekniske fælleseje. er etableret i 1977 som en selvstændig og uafhængig organisation, der arbejder efter retningslinjer udstukket af: Byggecentrum Byggeskadefonden Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Erhvervs- og Byggestyrelsen Forsikring & Pension. Erfaringsblade Hvert byggeteknisk erfaringsblad beskriver gældende praksis på udgivelsestidspunktet (angivet med dato for bladets færdiggørelse). Informationsblade Præsentation af erfaringsblade inden for et afgrænset byggeteknisk område. Temamapper Indeholder de erfaringsblade, som præsenteres i et informationsblad. Ringbind Komplet samling af alle gældende byggetekniske Bestyrelse Slotschef Flemming Frydendal (formand), Slots- og Ejendomsstyrelsen Ingeniør Tine Aabye, Forsikring & Pension Direktør Jørn Vibe Andreasen, Byggecentrum Sekretariatschef Ole Bønnelycke, Byggeskadefonden Kommunikationschef Jesper Kirkeskov, Chefkonsulent, akademiingeniør Erik Kjær, Afdelingschef Inge-Marie Kryger, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Vakant, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Teknikergruppe Den byggetekniske kvalitetssikring af erfaringsbladene varetages af: Forskningschef, civilingeniør, ph.d. Niels-Jørgen Aagaard, Civilingeniør Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik Teknisk chef, arkitekt MAA Jens Dons, Byggeskadefonden Byggeteknisk chef, arkitekt MAA Margrethe Petri Godtkjær, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Seniorkonsulent, cand.scient. Anne Pia Koch, Chefkonsulent, arkitekt Hans Erik Sode-Larsen, Forsikring & Pension Chefkonsulent, bygningskonstruktør Niels Strange, Dansk Byggeri. Hjemmeside abonnenter har via byg-erfa.dk fri adgang til: Erfaringsblade (udgivet siden 1977), informationsblade og temamapper Byggetekniske temasider (se oversigt), Links og henvisninger til branchesekretariater, oplysningsråd og andre organisationer, der formidler byggetekniske anvisninger og vejledninger Nyheder og supplerende oplysninger i tilknytning til erfaringsbladene. Abonnement, erfaringsblade, temamapper og ringbind kan bestilles i sekretariatet på telefon eller via hjemmesiden, hvor der også oplyses om aktuelle priser og særlige tilbud, fx Startpakker, Studenterabonnement og Flerbrugeradgang. Sekretariat Civilingeniør, ph.d. Morten Hjorslev Hansen Sekretær Tina Nielsen Afdelingsleder, bibliotekar Danielle Pröschold Direktør, arkitekt MAA Jens Østergaard. Sekretariat: Lautrupvang 1 B, 2750 Ballerup Telefon: Telefax: E-post: Klik ind på byg-erfa.dk

byg- erfa Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade

byg- erfa Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade Bedre byggeskik Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade byg- erfa oversigtsblad 2014 07 01 På de følgende sider er gældende byggetekniske erfaringsblade fordelt i temaer ligesom på byg-erfa.dk, hvor

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Gulve. -belægning/skorsten

Gulve. -belægning/skorsten 5. Ståbi Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 1. Fundamenter/Sokler 2. Kældre/Krybekældre/ Terrændæk 3. Yder- og indervægge 4. Vinduer og døre 5. Etageadskillelser/Lofter 6.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Mariager. Udløbsdato 21-01-2016. Lb. nr. H-15-00386-0184. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Mariager. Udløbsdato 21-01-2016. Lb. nr. H-15-00386-0184. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Børge Uldahl dresse Spurvevej 1 Postnr. 9550 Dato 21-07-2015 By Mariager Udløbsdato 21-01-2016 H-15-00-0184 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-20806 Matrikel/Ejerlav: 8FB ssens By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen dresse Vegavej 21 Postnr. 8370 Dato 10-12-2014 By Hadsten Udløbsdato 10-06-2015 H-14-0-0288 Kommunenr./Ejendomsnr. 710-2394 Matrikel/Ejerlav: 6BM

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02404-0145. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02404-0145. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorte Larsen dresse Elledevej 17 Postnr. 4400 Dato 16-04-2015 By Kalundborg Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0145 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-21064 Matrikel/Ejerlav: 1E Ellede By, Raklev

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer

ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER Ingen stabilitet uden gode samlinger Undgå udeluftventilerede krybekældre Niveaufri adgang uden problemer God rumventilation fjerner fugten Ventilationen var utilstrækkelig

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere