b y g-e r f a Byggefugt og udtørring Begrænsning af byggefugt forebyggelse af skimmelvækst. (99)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "b y g-e r f a Byggefugt og udtørring Begrænsning af byggefugt forebyggelse af skimmelvækst. (99) 091231"

Transkript

1 b y g-e r f a t e m a e r Beplantning og anlæg Græstørvstage opbygning og vedligehold. Vandbelastede sokler ved terrændæk Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg ved boligbebyggelser, virksomheder og i fællesanlæg. (10) Grønne tage membraner, dræning, isolering og vækstlag. (47) Nedsivning af regnvand i faskiner. (50) Spildevandsrensning i det åbne land. (50) Parkeringsdæk med betonsten vandtæthed og forskydning i belægning. (23) Niveaufri adgang til bygninger med terrændæk. (19) Retablering af vejbefæstelser efter ledningsarbejder. (40) Træer og bygninger. (99) Fundering af terrændæk. (13) Vækstjord på byggegrunde. Indretning af beskyttelseszoner. (10) Sætningsskader forårsaget af træer. (12) Plantevækst på facader. (41) Betonbelægninger. (40) Beton Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton. (29) Galvaniserede, lukkede stolper nedstøbt i beton risiko for eksplosion. (29) Forebyggelse af skader forårsaget af tøsalt. (49) Industrigulve. Funktionsanalyse som grundlag for projektering. (43) Rensning af betonoverflader til overfladebeskyttelse med maling. (49) Flydemørtelgulve. Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse. (43) Planlægning og udførelse af tætte støbeskel i beton. (29) Brydning af beton. (29) Bestemmelse af malings evne til opbremsning af betoncarbonatisering. (29) Vurdering af armeringsjerns rustgrad. (29) Forebyggelse og vurdering af chloridbelastning af beton. (29) Katodisk beskyttelse af chloridbelastet jernbeton. Parkeringsanlæg. (29) Smuldring af beton udsat for aggressive gasser. (50) Reparation af chloridholdig beton. (29) Overfladebehandling af betongulve. (43) Brand Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) brandbeskyttelse, membranunderlag. (27) Undertage diffusionstætte og diffusionsåbne. Projektering, udførelse og vedligehold af brandsektionsvægge. (22) Brandventilation forebyggelse af åbningssvigt. (27) Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader. (42) Indbygning af halogenspots i isolerede loftkonstruktioner. (39) Brugsvand Varmforzinkede stålrør til brugsvand kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder. (53) Varmforzinkede brugsvandrør korrosion og gennemtæring i nye anlæg. (53) Brugsvandsinstallationer rørmaterialer. Korrosion i brugsvandsanlæg gevindsamlinger af varmforzinket stål. (53) Installationsskakte i etageboliger ved bygningsfornyelse og nybyggeri. (99) Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge. (53) Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand rensning og desinfektion (53) Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand årsager og forebyggelse (53) Reparation af indstøbte brugsvandrør. (53) Spændingskorrosion af messingfittings. (53) Udvendig korrosion på rør. (53) Korrosion i kobberrør til brugsvand. (53) Byggefugt og udtørring Begrænsning af byggefugt forebyggelse af skimmelvækst. (99) Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, Dampspærrer udførelse og detaljer mod Undertage diffusionstætte og diffusionsåbne. Træbaserede tagelementer styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri. (27) Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Fugtindhold i beton og murværk måling og fejlkilder. (99) Fugtindhold i træ måling og vurdering. Let byggeri husk afdækning i byggeperioden. (99) Udtørring af bygninger efter vandskader Kondensvand fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen. (42) Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger. (99) Byggeprocessen Vandbelastede sokler ved terrændæk terrænforhold og niveaufri adgang. (13) Nedsivning af regnvand i faskiner. (50) Afstivning af murværk under opførelse. (21) Niveaufri adgang til bygninger med terrændæk. (19) Kondensvand fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen. (42) Vækstjord på byggegrunde. Indretning af beskyttelseszoner. (10) Flydemørtelgulve. Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse. (43) Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær. Ansvar og udførelse. (27) Planlægning og udførelse af tætte støbeskel i beton. (29) Statik i stabile småhuse. (29) Forebyggelse af svampe- og insektangreb i bygninger. (99) Bygningsfacader Bygninger med udsat beliggenhed klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne. (99) Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser udformning og fugtforhold i lette facader. (31) Bygningsglas funktionsglas og -ruder. Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter risiko for fugtskader ved kuldebroisolering. (27) Forkomprimerede fugebånd i ydervægge. Utætte ydervægge ved gulv under døre og Imprægneret træ. (29) Svampevækst i trækonstruktioner. (29) Graffiti på bygningsfacader fjernelse og forebyggelse. (21) Korrosionstrægt stål som facadebeklædning. (41) Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser. (41) Foranstaltninger mod korrosion og misfarvning på rustfrie facadebeklædninger. (41) Vedligeholdelse og restaurering af sandsten. (41) Kalkning og maling af ældre facader. (41) Maling af pudsede facader. (41) Bygningsglas og ruder Bygningsglas funktionsglas og -ruder. Termo- og energiruder dugdannelser, revner og udskiftning. (31) Kondens på glasflader termoruder og energiruder. (31) Forsatsløsninger til ældre vinduer varme- og lydisolering samt dagslys. (31) Skader på glasoverflader. (31) Termisk brud i glas. (31) Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling. (31) Bygningsundersøgelser Betonskader undersøgelse og reparation. (99) Ægte Hussvamp identifikation og reparation af skader. (99) Klimaskærmens tæthed krav, måling, lufttætning. (99) Skimmel i bygninger vækstbetingelser og Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Fugtindhold i beton og murværk måling og Fugtskader i ældre kældre undersøgelser. (19) Trænedbrydende svampe forekomst i bygninger. (29) Fugtindhold i træ måling og vurdering. Svampevækst i trækonstruktioner. (29) Udtørring af bygninger efter vandskader Fugtmåling i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ metoder og instrumenter. (27) Murbier i mørtelfuger forebyggelse og udbedring. (21) Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger. (99) Skadedyrsangreb i bygninger. (99) Dampspærrer i bygninger Dampspærrer udførelse og detaljer mod opvarmede rum. (39) Dampspærrer i klimaskærmen fugttransport og materialer. (39) Klimaskærmens tæthed krav, måling, lufttætning. (99) Skimmel i bygninger vækstbetingelser og Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode. (27) Alternative isoleringsmaterialer granuleret Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve. (13) Ydervægge i uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger. (29) Fugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum. (29) Indbygning af halogenspots i isolerede loftkonstruktioner. (39) Termografisk undersøgelse af kuldebroer m.m. (99) Energi- og indeklimaforbedring Indvendig efterisolering af ældre ydermure. Brug af regnvand fra tage til wc og i vaskemaskiner. (50) Energi- og indeklimaforbedring ældre etageboliger. (99) Bygningsglas funktionsglas og -ruder.

2 Dampspærrer udførelse og detaljer mod opvarmede rum. (39) Dampspærrer i klimaskærmen fugttransport Fuger omkring vinduer i teglydervægge udskiftning (41) Klimaskærmens tæthed krav, måling, lufttætning. (99) Termo- og energiruder dugdannelser, revner Alternative isoleringsmaterialer granuleret Forsatsløsninger til ældre vinduer varme- og lydisolering samt dagslys. (31) Termografisk undersøgelse af kuldebroer m.m. (99) Ændring af elopvarmede huse til centralvarmeanlæg med naturgas- eller oliefyring. Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld. (41) Sortsværtning i boliger. (49) Fugt- og frostskader efter hulmursisolering. Indblæsningsfejl og -skader ved isolering af Flade tage og tagterrasser Mekanisk fastgørelse af tagdækninger på flade tage. (47) Tekniske installationer på flade tage gennemføring i og montering på tagfladen. (37) Afdækning af skalmure ved tilslutning til flade tage uden udhæng. (27) Afvandingsforhold på flade tage lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning. (47) Dampbuler på tagpaptage forebyggelse og udbedring. (47) Tagterrasser opbygning, membraner og materialer. (23) Tagterrasser inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve. (23) Grønne tage membraner, dræning, isolering og vækstlag. (47) Utætte ydervægge ved gulv under døre og Tagfolier valg og anvendelse. (47) Fugtforhold i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ. (27) Stormskader på flade tage med tagpap eller tagfolie. (27) Sommerkondens. Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie. (27) Ventilationshætter i flade tage af træ. Flade tage med ballast af stenlag eller fliser. (47) Fuger Fuger omkring vinduer i teglydervægge Forkomprimerede fugebånd i ydervægge. Afskalninger fra mørtelfuger. (21) Murbier i mørtelfuger forebyggelse og udbedring. (21) Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser. (41) Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger. (41) Udskiftning af fuger i ydervægge. (41) Fugt og skimmel fundament Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter skadedyr, fugt, komfort, energirenovering. Vandbelastede sokler ved terrændæk Fugtskader i ældre kældre udbedring og forebyggelse. (19) Terrændæk kuldebroer ved indervægge og Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve. (13) Dæk over terræn i pavillonbyggeri. (19) Vand- og fugtskader på trægulve. (43) Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør. (13) Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk. (13) Fugt og skimmel tag Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler Isdannelser i tagrender forebyggelse af frost- og personskader. (37) Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, Tagterrasser opbygning, membraner og Tagterrasser inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve. (23) Undertage diffusionstætte og diffusionsåbne. Grønne tage membraner, dræning, isolering og vækstlag. (47) Træbaserede tagelementer styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri. (27) Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter risiko for fugtskader ved kuldebroisolering. (27) Indbygning af halogenspots i isolerede loftkonstruktioner. (39) Misfarvning og skimmelvækst på undersiden Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner i ventilerede tagrum. (27) Fugtforhold i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ. (27) Kondensvand fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen. (42) Metalinddækninger mellem tag og murværk. (37) Fugt og skimmel undersøgelser Dampspærrer udførelse og detaljer mod opvarmede rum. (39) Dampspærrer i klimaskærmen fugttransport Klimaskærmens tæthed krav, måling, Skimmel i bygninger vækstbetingelser og forebyggelse (99) Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Fugtindhold i beton og murværk måling og Fugtskader i ældre kældre undersøgelser. (19) Fugtindhold i træ måling og vurdering Let byggeri husk afdækning i byggeperioden. (99) Udtørring af bygninger efter vandskader Fugtmåling i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ metoder og instrumenter. (27) Termografisk undersøgelse af kuldebroer Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger. (99) Fugt og skimmel ydervæg Indvendig efterisolering af ældre ydermure. Fuger omkring vinduer i teglydervægge Forkomprimerede fugebånd i ydervægge. Vindgips i lette ydervægge risiko for fugtskader. (21) Misfarvning af fuger i vådrum årsager, Fugtopstigning i ydermure efter renovering Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone (42) Udvendig facadeisolering med puds på Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser. (41) Fugt- og frostskader efter hulmursisolering. Kloak- og afløbsinstallationer CE-mærkning produkter til afløbsanlæg. (50) Overgangssamlinger mellem forskellige typer afløbsrør. (50) Drænvand pumpebrønde. (50) Tæthedsprøvning af olieudskillere. (50) Nedsivning af regnvand i faskiner. (50) Lugtgener fra gulvafløb i boliger. (50) Tilslutning af stikledninger til hovedkloak. (50) Fornyelse af afløbssystemer. (50) Afløbsanlæg med nedsivning etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg. (50) Spildevandsrensning i det åbne land. (50) Beton- og pvc-ledninger i jord. Modtagekontrol, lægning, samling og kontrol. (50) Drift og vedligehold af afløbsanlæg i parcelhuse. (50) Udskiftning af rør i afløbsledninger. (50) Dræning af mindre bygninger. (50) Rotteangreb gennem afløbssystemer. (50) Kælderoversvømmelse på grund af opstemning i hovedkloakker. (50) Opstropning af afløbsledninger. (50) Kældre og kryberum Risiko ved udeluftventilerede krybekældre. (19) Ægte Hussvamp identifikation og reparation af skader. (99) Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Fugtindhold i beton og murværk måling og Fugtskader i ældre kældre udbedring og forebyggelse. (19) Fugtskader i ældre kældre undersøgelser. (19) Trænedbrydende svampe kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer. (29) Trænedbrydende svampe forekomst i bygninger. (29) Udtørring af bygninger efter vandskader Saltudblomstringer på murværk. (21) Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte. (21) Nedbrydning af træ i bygninger. (29) Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger. (29) Dræning af mindre bygninger. (50) Forebyggelse af svampe- og insektangreb i bygninger. (99) Nedbrydning af indmuret træ. (29) Overfladebehandling af betongulve. (43) Lofter Dampspærrer udførelse og detaljer mod Dampspærrer i klimaskærmen fugttransport Skimmel i bygninger vækstbetingelser og Brud i skruer ved montering af bærende beslag i træ. (39) Fugtindhold i træ måling og vurdering. Brandventilation forebyggelse af åbningssvigt. (27) Lyd, støj og akustik Energi- og indeklimaforbedring ældre etageboliger (99) Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser

3 udformning og fugtforhold i lette facader. (31) Installationsskakte i etageboliger ved bygningsfornyelse og nybyggeri. (99) Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse. (22) Forsatsløsninger til ældre vinduer varmeog lydisolering samt dagslys. (31) Lyd- og støjforhold i skolelokaler efterklangstid og akustisk regulering. (99) Forbedring af lydisolation mellem boliger. (99) Malebehandling Linoliebehandling af udvendigt træværk. (49) Rustbeskyttelse af gamle beslag. (41) Korrosionsbeskyttelse af bygningsbeslag. (49) Litopone-holdige malinger på ældre, udvendigt træværk. (41) Specifikation og måling af farver. (49) Klimaforhold og maling. (49) Murværk og fugt Indvendig efterisolering af ældre ydermure. Fuger omkring vinduer i teglydervægge Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Fugtindhold i beton og murværk måling og Fugtopstigning i ydermure efter renovering af terrændæk i ældre bygninger. (19) Regngennemslag i skalmurede skorstenspiber på konsol. (27) Murværk afsluttet med rulskifte. (20) Sålbænke i murværk. (31) Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger. (29) Fugt i skalmure og formure. (21) Renovering og vedligehold af små, murede skorstene. (27) Fugt- og frostskader efter hulmursisolering. Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger. (41) Murværkskonstruktioner Revner i bygninger udbedring i beton og murværk. (29) Revner i bygninger eksempler, årsag og risiko. (29) Revner i bygninger undersøgelse og analyse. (29) Trådbindere i murværk undgå risiko for nedstyrtning. (21) Teglbjælker i murværk over vindues- og døråbninger. (21) Midlertidig afstivning af murværk i byggeperioden. (21) Afstivning af murværk under opførelse. (21) Stormskader på murede gavltrekanter. Misfarvende kalkudfældninger på murværk. (21) Keramiske fliser og klinker lægning af gulve i cementmørtel. (43) Murbier i mørtelfuger forebyggelse og udbedring. (21) Udvendig facadeisolering med puds på Stormskader på murede vægge. (21) Indblæsningsfejl og -skader ved isolering af Murværksoverflader Undgå afsyring af murværk misfarvninger og forvitringer. (21) Revner i bygninger udbedring i beton og murværk. (29) Revner i bygninger undersøgelse og analyse. (29) Begroninger alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer (49) Farveforskelle i overfladelag af indfarvet mørtel. (21) Misfarvende kalkudfældninger på murværk. (21) Afskalninger fra mørtelfuger. (21) Tynde overfladelag af mørtel skader og reparation. (21) Saltudblomstringer på murværk. (21) Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte. (21) Revner i skalmure og formure fra temperaturog fugtbevægelser. (21) Kalkning og maling af ældre facader. (41) Maling af pudsede facader. (41) Radonsikring Fugtspærrer i trægulve og andre fugtfølsomme gulve. (13) Radon forebyggelse og afhjælpning. (99) Revner i bygninger Revner i bygninger udbedring i beton og murværk. (29) Revner i bygninger eksempler, årsag og risiko. (29) Revner i bygninger undersøgelse og analyse. (29) Fuger omkring vinduer i teglydervægge Betonskader undersøgelse og reparation. (99) Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton (29) Teglbjælker i murværk over vindues- og døråbninger. (21) Bjælkehuse tilstandsvurdering og vedligehold. (21) Fundering af terrændæk. (13) Revner i vægge af etagehøje letbetonelementer. (22) Sålbænke i murværk. (31) Skader på og reparation af dæklag over armering i beton. (29) Revner i skalmure og formure fra temperaturog fugtbevægelser. (21) Slagger som kapillarbrydende lag i terrændæk. (13) Fugt i skalmure og formure. (21) Sætningsskader forårsaget af træer. (12) Industrigulve revnedannelser i cementbaserede slidlag. (43) Skadedyrsangreb Misfarvende svampe og bakterier på træ. (29) Murbier i mørtelfuger forebyggelse og udbedring. (21) Nedbrydning af træ i bygninger. (29) Rotteangreb gennem afløbssystemer. (50) Husbukke (29) Forebyggelse af svampe- og insektangreb i bygninger. (99) Biller i svampeangrebet træ. (29) Angreb af almindelig borebille. (29) Skadedyrsangreb i bygninger. (99) Myreskader i og ved bygninger. (29) Stormsikring Trådbindere i murværk undgå risiko for nedstyrtning. (21) Afstivning af murværk under opførelse. (21) Stormskader på murede gavltrekanter. Stormskader på flade tage med tagpap eller tagfolie. (27) Stormskader på murede vægge. (21) Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær Ansvar og udførelse. (27) Stormskader på tagkonstruktioner. (27) Stormskader på tagdækninger. (47) Flade tage med ballast af stenlag eller fliser. (47) Stabilitet af carporte og lette bygninger med Stabilisering af eksisterende småhuse. Statik i stabile småhuse. (29) Typiske svigt i småhuses stabilitet. (29) Svampe og insekter Ægte Hussvamp identifikation og reparation af skader. (99) Trænedbrydende svampe kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer. (29) Trænedbrydende svampe forekomst i bygninger. (29) Fugtindhold i træ måling og vurdering. Svampevækst i trækonstruktioner. (29) Efterimprægnering af træ i bygninger. (29) Nedbrydning af træ i bygninger. (29) Vand i varme tage. Problemer og registrering. Reparation af biologiske skader i trækonstruktioner. (99) Forebyggelse af svampe- og insektangreb i bygninger. (99) Biller i svampeangrebet træ. (29) Nedbrydning af indmuret træ. (29) Tagboliger Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, Zinkbeklædte kviste. (37) Dampspærrer i klimaskærmen fugttransport Taginddækninger af zink, aluminium, Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Projektering, udførelse og vedligehold af brandsektionsvægge. (22) Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone. (42) Gulvafløb og afløbsledninger i badeværelser. Tagunderstrygning med PUR-skum. Tilstandsvurdering og skadeudbedring. (47) Efterimprægnering af træ i bygninger. (29) Nedbrydning af træ i bygninger. (29) Undertage. Udførelse og detaljer. (27) Undertage. Opbygning, materialer og projektering. (27) Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og Tagdækning Taginddækninger af zink, aluminium, Begroninger alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer. (49) Oplægning af naturskifer. (27) Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Tagunderstrygning med PUR-skum. Tilstandsvurdering og skadeudbedring. (47) Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader. (47) Maling af fiberarmerede cementtagplader. (47) Tagunderlag Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler Dampbuler på tagpaptage forebyggelse og udbedring. (47) Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) brandbeskyttelse, membranunderlag. (27) Træbaserede tagelementer styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri. (27)

4 Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode. (27) Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Fugtindhold i træ måling og vurdering. Misfarvning og skimmelvækst på undersiden Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner Fugtmåling i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ metoder og instrumenter (27) Varme tage med mineraluld beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget. (47) Vand i varme tage. Problemer og registrering. Stabilitet og afstivning Stormskader på murede gavltrekanter. Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær. Ansvar og udførelse. (27) Stormskader på tagkonstruktioner. (27) Stabilitet af carporte og lette bygninger med Stabilisering af eksisterende småhuse. Statik i stabile småhuse. (29) Typiske svigt i småhuses stabilitet. (29) Terrændæk Vandbelastede sokler ved terrændæk Terrændæk kuldebroer ved indervægge og Fugtopstigning i ydermure efter renovering Niveaufri adgang til bygninger med Kapillarbrydende lag i terrændæk. (13) Tilgængelighed Tagterrasser opbygning, membraner og Tagterrasser inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve. (23) Vandbelastede sokler ved terrændæk terrænforhold og niveaufri adgang (13) Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Niveaufri adgang til bygninger med Trægulve Utætte ydervægge ved gulv under døre og Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Trænedbrydende svampe kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer. (29) Vand- og fugtskader på trægulve. (43) Radon forebyggelse og afhjælpning. (99) Udtørring af bygninger efter vandskader Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften. (43) Åbne fuger i trægulve. (43) Terrændæk med trægulve på strøer og Skadedyrsangreb i bygninger. (99) Undertage og tagkonstruktioner Undertage af banevarer blafring, støjgener og utætheder. (47) Bygninger med udsat beliggenhed klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne. (99) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, byg-erfa temaer Græstørvstage opbygning og vedligehold. Dampspærrer udførelse og detaljer mod Undertage diffusionstætte og diffusionsåbne. Taginddækninger af zink, aluminium, Alternative isoleringsmaterialer granuleret Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Misfarvning og skimmelvækst på undersiden Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner Kondensvand fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen. (42) Kondens på tagplader af metal og plast. (47) Fugt på undersiden af tegl- og betontagsten i tagrum uden undertag. (27) Undertage. Udførelse og detaljer. (27) Undertage. Opbygning, materialer og projektering. (27) Varmeanlæg Energi- og indeklimaforbedring ældre etageboliger. (99) Gulvvarme og gulvtyper isoleringsforhold, skader og gener. (43) Klimaskærmens tæthed krav, måling, Installationsskakte i etageboliger ved bygningsfornyelse og nybyggeri. (99) Termografisk undersøgelse af kuldebroer Ændring af elopvarmede huse til centralvarmeanlæg med naturgas- eller oliefyring. Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger. (99) Kondensvand i skorstene ved gasfyring. (56) Terrændæk med trægulve på strøer og Trykekspansionsbeholdere. (56) Udvendig korrosion på rør. (53) Varmeisolering Indvendig efterisolering af ældre ydermure. Bygningsglas funktionsglas og -ruder. Fuger omkring vinduer i teglydervægge Klimaskærmens tæthed krav, måling, Utætte ydervægge ved gulv under døre og Alternative isoleringsmaterialer granuleret Terrændæk kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer (13) Fugtopstigning i ydermure efter renovering Ældre terrassedæk af beton efterisolering og fugtproblemer. (23) Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader. (42) Termografisk undersøgelse af kuldebroer Udvendig facadeisolering med puds på Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk. (13) Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner. (39) Fugt- og frostskader efter hulmursisolering. Indblæsningsfejl og -skader ved isolering af Kondens i køleisolering. (55) BYG PÅ ERFARINGER Undgå ærgrelser gør det rigtigt fra start organisation informationsblad Ventilation af konstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter skadedyr, fugt, komfort, energirenovering. Ventilationshætter i flade tage af træ. Med et abonnement hos kan du bidrage til, at dit byggeri bliver udført korrekt fra start til slut. Dermed undgår du ærgrelser og sparer både tid og penge. Vinduer Vi giver dig klar besked! Bygningsglas funktionsglas og -ruder. Sikring mod indbrud i boliger. (99) Fuger omkring vinduer i teglydervægge Forkomprimerede fugebånd i ydervægge. Utætte ydervægge ved gulv under døre og Rustbeskyttelse af gamle beslag. (41) Termo- og energiruder dugdannelser, revner Forsatsløsninger til ældre vinduer varmeog lydisolering samt dagslys, (31) Ældre trævinduer vedligehold og istandsættelse. (21) Skader på glasoverflader. (31) Termisk brud i glas. (31) Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas). (31) Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling. (31) Nedbrydning af trævinduer. (31) Klimaforhold og maling. (49) Vådrum Skimmel i bygninger vækstbetingelser og Brugsvandsinstallationer rørmaterialer. Misfarvning af fuger i vådrum årsager, Korrosion i brugsvandsanlæg gevindsamlinger af varmforzinket stål. (53) Installationsskakte i etageboliger ved bygningsfornyelse og nybyggeri. (99) Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone. (42) Gulvafløb og afløbsledninger i badeværelser. Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge. (53) Fliser på nye beton- og letbetonvægge. (42) Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og På byg-erfa.dk vises en dynamisk oversigt, hvor alle gældende erfaringsblade og tidligere udgivelser er angivet og kan sorteres i forhold til bladtitel, emnegruppe (SfB) og udgivelsestidspunktet. ANNULLEREDE BLADE I 2009 Udeluftventilerede krybekældre fugtproblemer og lugtgener. (19) Indvendig isolering ældre ydermure over terræn. (31) Kondensrisiko ved aftrækshætter og kanaler. (37) Varmekabler mod isdannelse i tagrender og nedløbsrør. (37) Udtræksprøvning af mekanisk fastgørelse af tagpap og duge. (47) Blafrende undertage af banevarer. (47) Flade tagpaptage afhjælpning af vandansamlinger. (47) Dampbuler på tagpaptage, deres opståen og udbedring. (47) Ion-fælder til varmforzinkede stålrør til brugsvand. (53) har siden 1977 arbejdet for at øge den tekniske kvalitet i byggeriet. Det gør vi ved at indsamle, bearbejde og give byggetekniske erfaringer videre fra byggeriets praksis, så svigt og skader kan udbedres og forebygges bedst muligt. Vores erfaringsblade giver let forståelige beskrivelser af, hvordan du håndterer de fleste byggetekniske udfordringer. Hvem er vores kunder? Alle med interesse i såvel nybyggeri som renovering og bygningsfornyelse kan have gavn af de byggetekniske erfaringer, fx: Projekterende, rådgivende og tilsynsførende arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører Håndværkere og entreprenører Bygningsansvarlige, vedligeholdelses- og driftspersonale Bygherrer Bolig- og byfornyelsesorganisationer Byggevareproducenter og -leverandører Administratorer, ejendomsmæglere og forsikringsselskaber Offentlige forvaltninger og bygningsmyndigheder Boligejere. Hjælpen er kun et klik væk! Som abonnent har du døgnet rundt via byg-erfa.dk direkte adgang til alle vores Med over 500 erfaringsblade er vejledningen nær uanset hvilket projekt du står overfor. Som vist på oversigten er erfaringsbladene også fordelt på en række byggetekniske temaer. På byg-erfa.dk er desuden henvisninger og links til andre organisationer, der udgiver publikationer om byggeteknik, god byggeskik og bygbare løsninger. Vejen til kvalitet Erfaringsbladene udarbejdes af fagfolk og specialister fra byggebranchen ud fra konstaterede problemer i aktuelle byggerier. s teknikergruppe sørger for, at erfaringsbladene stemmer overens med gældende praksis på udgivelsestidspunktet. Udgivelserne bruges blandt andet som reference ved syn og skøn, voldgiftssager og andre tvister. bladene indgår også i Erhvervs- og Byggestyrelsens kvalitetssikringsbekendtgørelse som en del af byggeriets Almene tekniske fælleseje. er etableret i 1977 som en selvstændig og uafhængig organisation, der arbejder efter retningslinjer udstukket af: Byggecentrum Byggeskadefonden Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Erhvervs- og Byggestyrelsen Forsikring & Pension. Erfaringsblade Hvert byggeteknisk erfaringsblad beskriver gældende praksis på udgivelsestidspunktet (angivet med dato for bladets færdiggørelse). Informationsblade Præsentation af erfaringsblade inden for et afgrænset byggeteknisk område. Temamapper Indeholder de erfaringsblade, som præsenteres i et informationsblad. Ringbind Komplet samling af alle gældende byggetekniske Bestyrelse Slotschef Flemming Frydendal (formand), Slots- og Ejendomsstyrelsen Ingeniør Tine Aabye, Forsikring & Pension Direktør Jørn Vibe Andreasen, Byggecentrum Sekretariatschef Ole Bønnelycke, Byggeskadefonden Kommunikationschef Jesper Kirkeskov, Chefkonsulent, akademiingeniør Erik Kjær, Afdelingschef Inge-Marie Kryger, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Vakant, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Teknikergruppe Den byggetekniske kvalitetssikring af erfaringsbladene varetages af: Forskningschef, civilingeniør, ph.d. Niels-Jørgen Aagaard, Civilingeniør Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik Teknisk chef, arkitekt MAA Jens Dons, Byggeskadefonden Byggeteknisk chef, arkitekt MAA Margrethe Petri Godtkjær, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Seniorkonsulent, cand.scient. Anne Pia Koch, Chefkonsulent, arkitekt Hans Erik Sode-Larsen, Forsikring & Pension Chefkonsulent, bygningskonstruktør Niels Strange, Dansk Byggeri. Hjemmeside abonnenter har via byg-erfa.dk fri adgang til: Erfaringsblade (udgivet siden 1977), informationsblade og temamapper Byggetekniske temasider (se oversigt), Links og henvisninger til branchesekretariater, oplysningsråd og andre organisationer, der formidler byggetekniske anvisninger og vejledninger Nyheder og supplerende oplysninger i tilknytning til erfaringsbladene. Abonnement, erfaringsblade, temamapper og ringbind kan bestilles i sekretariatet på telefon eller via hjemmesiden, hvor der også oplyses om aktuelle priser og særlige tilbud, fx Startpakker, Studenterabonnement og Flerbrugeradgang. Sekretariat Civilingeniør, ph.d. Morten Hjorslev Hansen Sekretær Tina Nielsen Afdelingsleder, bibliotekar Danielle Pröschold Direktør, arkitekt MAA Jens Østergaard. Sekretariat: Lautrupvang 1 B, 2750 Ballerup Telefon: Telefax: E-post: Klik ind på byg-erfa.dk

5 Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode. (27) Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Fugtindhold i træ måling og vurdering. Misfarvning og skimmelvækst på undersiden Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner Fugtmåling i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ metoder og instrumenter (27) Varme tage med mineraluld beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget. (47) Vand i varme tage. Problemer og registrering. Stabilitet og afstivning Stormskader på murede gavltrekanter. Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær. Ansvar og udførelse. (27) Stormskader på tagkonstruktioner. (27) Stabilitet af carporte og lette bygninger med Stabilisering af eksisterende småhuse. Statik i stabile småhuse. (29) Typiske svigt i småhuses stabilitet. (29) Terrændæk Vandbelastede sokler ved terrændæk Terrændæk kuldebroer ved indervægge og Fugtopstigning i ydermure efter renovering Niveaufri adgang til bygninger med Kapillarbrydende lag i terrændæk. (13) Tilgængelighed Tagterrasser opbygning, membraner og Tagterrasser inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve. (23) Vandbelastede sokler ved terrændæk terrænforhold og niveaufri adgang (13) Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Niveaufri adgang til bygninger med Trægulve Utætte ydervægge ved gulv under døre og Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Trænedbrydende svampe kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer. (29) Vand- og fugtskader på trægulve. (43) Radon forebyggelse og afhjælpning. (99) Udtørring af bygninger efter vandskader Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften. (43) Åbne fuger i trægulve. (43) Terrændæk med trægulve på strøer og Skadedyrsangreb i bygninger. (99) Undertage og tagkonstruktioner Undertage af banevarer blafring, støjgener og utætheder. (47) Bygninger med udsat beliggenhed klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne. (99) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, byg-erfa temaer Græstørvstage opbygning og vedligehold. Dampspærrer udførelse og detaljer mod Undertage diffusionstætte og diffusionsåbne. Taginddækninger af zink, aluminium, Alternative isoleringsmaterialer granuleret Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Misfarvning og skimmelvækst på undersiden Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner Kondensvand fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen. (42) Kondens på tagplader af metal og plast. (47) Fugt på undersiden af tegl- og betontagsten i tagrum uden undertag. (27) Undertage. Udførelse og detaljer. (27) Undertage. Opbygning, materialer og projektering. (27) Varmeanlæg Energi- og indeklimaforbedring ældre etageboliger. (99) Gulvvarme og gulvtyper isoleringsforhold, skader og gener. (43) Klimaskærmens tæthed krav, måling, Installationsskakte i etageboliger ved bygningsfornyelse og nybyggeri. (99) Termografisk undersøgelse af kuldebroer Ændring af elopvarmede huse til centralvarmeanlæg med naturgas- eller oliefyring. Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger. (99) Kondensvand i skorstene ved gasfyring. (56) Terrændæk med trægulve på strøer og Trykekspansionsbeholdere. (56) Udvendig korrosion på rør. (53) Varmeisolering Indvendig efterisolering af ældre ydermure. Bygningsglas funktionsglas og -ruder. Fuger omkring vinduer i teglydervægge Klimaskærmens tæthed krav, måling, Utætte ydervægge ved gulv under døre og Alternative isoleringsmaterialer granuleret Terrændæk kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer (13) Fugtopstigning i ydermure efter renovering Ældre terrassedæk af beton efterisolering og fugtproblemer. (23) Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader. (42) Termografisk undersøgelse af kuldebroer Udvendig facadeisolering med puds på Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk. (13) Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner. (39) Fugt- og frostskader efter hulmursisolering. Indblæsningsfejl og -skader ved isolering af Kondens i køleisolering. (55) BYG PÅ ERFARINGER Undgå ærgrelser gør det rigtigt fra start organisation informationsblad Ventilation af konstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter skadedyr, fugt, komfort, energirenovering. Ventilationshætter i flade tage af træ. Med et abonnement hos kan du bidrage til, at dit byggeri bliver udført korrekt fra start til slut. Dermed undgår du ærgrelser og sparer både tid og penge. Vinduer Vi giver dig klar besked! Bygningsglas funktionsglas og -ruder. Sikring mod indbrud i boliger. (99) Fuger omkring vinduer i teglydervægge Forkomprimerede fugebånd i ydervægge. Utætte ydervægge ved gulv under døre og Rustbeskyttelse af gamle beslag. (41) Termo- og energiruder dugdannelser, revner Forsatsløsninger til ældre vinduer varmeog lydisolering samt dagslys, (31) Ældre trævinduer vedligehold og istandsættelse. (21) Skader på glasoverflader. (31) Termisk brud i glas. (31) Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas). (31) Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling. (31) Nedbrydning af trævinduer. (31) Klimaforhold og maling. (49) Vådrum Skimmel i bygninger vækstbetingelser og Brugsvandsinstallationer rørmaterialer. Misfarvning af fuger i vådrum årsager, Korrosion i brugsvandsanlæg gevindsamlinger af varmforzinket stål. (53) Installationsskakte i etageboliger ved bygningsfornyelse og nybyggeri. (99) Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone. (42) Gulvafløb og afløbsledninger i badeværelser. Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge. (53) Fliser på nye beton- og letbetonvægge. (42) Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og På byg-erfa.dk vises en dynamisk oversigt, hvor alle gældende erfaringsblade og tidligere udgivelser er angivet og kan sorteres i forhold til bladtitel, emnegruppe (SfB) og udgivelsestidspunktet. ANNULLEREDE BLADE I 2009 Udeluftventilerede krybekældre fugtproblemer og lugtgener. (19) Indvendig isolering ældre ydermure over terræn. (31) Kondensrisiko ved aftrækshætter og kanaler. (37) Varmekabler mod isdannelse i tagrender og nedløbsrør. (37) Udtræksprøvning af mekanisk fastgørelse af tagpap og duge. (47) Blafrende undertage af banevarer. (47) Flade tagpaptage afhjælpning af vandansamlinger. (47) Dampbuler på tagpaptage, deres opståen og udbedring. (47) Ion-fælder til varmforzinkede stålrør til brugsvand. (53) har siden 1977 arbejdet for at øge den tekniske kvalitet i byggeriet. Det gør vi ved at indsamle, bearbejde og give byggetekniske erfaringer videre fra byggeriets praksis, så svigt og skader kan udbedres og forebygges bedst muligt. Vores erfaringsblade giver let forståelige beskrivelser af, hvordan du håndterer de fleste byggetekniske udfordringer. Hvem er vores kunder? Alle med interesse i såvel nybyggeri som renovering og bygningsfornyelse kan have gavn af de byggetekniske erfaringer, fx: Projekterende, rådgivende og tilsynsførende arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører Håndværkere og entreprenører Bygningsansvarlige, vedligeholdelses- og driftspersonale Bygherrer Bolig- og byfornyelsesorganisationer Byggevareproducenter og -leverandører Administratorer, ejendomsmæglere og forsikringsselskaber Offentlige forvaltninger og bygningsmyndigheder Boligejere. Hjælpen er kun et klik væk! Som abonnent har du døgnet rundt via byg-erfa.dk direkte adgang til alle vores Med over 500 erfaringsblade er vejledningen nær uanset hvilket projekt du står overfor. Som vist på oversigten er erfaringsbladene også fordelt på en række byggetekniske temaer. På byg-erfa.dk er desuden henvisninger og links til andre organisationer, der udgiver publikationer om byggeteknik, god byggeskik og bygbare løsninger. Vejen til kvalitet Erfaringsbladene udarbejdes af fagfolk og specialister fra byggebranchen ud fra konstaterede problemer i aktuelle byggerier. s teknikergruppe sørger for, at erfaringsbladene stemmer overens med gældende praksis på udgivelsestidspunktet. Udgivelserne bruges blandt andet som reference ved syn og skøn, voldgiftssager og andre tvister. bladene indgår også i Erhvervs- og Byggestyrelsens kvalitetssikringsbekendtgørelse som en del af byggeriets Almene tekniske fælleseje. er etableret i 1977 som en selvstændig og uafhængig organisation, der arbejder efter retningslinjer udstukket af: Byggecentrum Byggeskadefonden Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Erhvervs- og Byggestyrelsen Forsikring & Pension. Erfaringsblade Hvert byggeteknisk erfaringsblad beskriver gældende praksis på udgivelsestidspunktet (angivet med dato for bladets færdiggørelse). Informationsblade Præsentation af erfaringsblade inden for et afgrænset byggeteknisk område. Temamapper Indeholder de erfaringsblade, som præsenteres i et informationsblad. Ringbind Komplet samling af alle gældende byggetekniske Bestyrelse Slotschef Flemming Frydendal (formand), Slots- og Ejendomsstyrelsen Ingeniør Tine Aabye, Forsikring & Pension Direktør Jørn Vibe Andreasen, Byggecentrum Sekretariatschef Ole Bønnelycke, Byggeskadefonden Kommunikationschef Jesper Kirkeskov, Chefkonsulent, akademiingeniør Erik Kjær, Afdelingschef Inge-Marie Kryger, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Vakant, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Teknikergruppe Den byggetekniske kvalitetssikring af erfaringsbladene varetages af: Forskningschef, civilingeniør, ph.d. Niels-Jørgen Aagaard, Civilingeniør Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik Teknisk chef, arkitekt MAA Jens Dons, Byggeskadefonden Byggeteknisk chef, arkitekt MAA Margrethe Petri Godtkjær, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Seniorkonsulent, cand.scient. Anne Pia Koch, Chefkonsulent, arkitekt Hans Erik Sode-Larsen, Forsikring & Pension Chefkonsulent, bygningskonstruktør Niels Strange, Dansk Byggeri. Hjemmeside abonnenter har via byg-erfa.dk fri adgang til: Erfaringsblade (udgivet siden 1977), informationsblade og temamapper Byggetekniske temasider (se oversigt), Links og henvisninger til branchesekretariater, oplysningsråd og andre organisationer, der formidler byggetekniske anvisninger og vejledninger Nyheder og supplerende oplysninger i tilknytning til erfaringsbladene. Abonnement, erfaringsblade, temamapper og ringbind kan bestilles i sekretariatet på telefon eller via hjemmesiden, hvor der også oplyses om aktuelle priser og særlige tilbud, fx Startpakker, Studenterabonnement og Flerbrugeradgang. Sekretariat Civilingeniør, ph.d. Morten Hjorslev Hansen Sekretær Tina Nielsen Afdelingsleder, bibliotekar Danielle Pröschold Direktør, arkitekt MAA Jens Østergaard. Sekretariat: Lautrupvang 1 B, 2750 Ballerup Telefon: Telefax: E-post: Klik ind på byg-erfa.dk

6 Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode. (27) Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Fugtindhold i træ måling og vurdering. Misfarvning og skimmelvækst på undersiden Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner Fugtmåling i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ metoder og instrumenter (27) Varme tage med mineraluld beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget. (47) Vand i varme tage. Problemer og registrering. Stabilitet og afstivning Stormskader på murede gavltrekanter. Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær. Ansvar og udførelse. (27) Stormskader på tagkonstruktioner. (27) Stabilitet af carporte og lette bygninger med Stabilisering af eksisterende småhuse. Statik i stabile småhuse. (29) Typiske svigt i småhuses stabilitet. (29) Terrændæk Vandbelastede sokler ved terrændæk Terrændæk kuldebroer ved indervægge og Fugtopstigning i ydermure efter renovering Niveaufri adgang til bygninger med Kapillarbrydende lag i terrændæk. (13) Tilgængelighed Tagterrasser opbygning, membraner og Tagterrasser inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve. (23) Vandbelastede sokler ved terrændæk terrænforhold og niveaufri adgang (13) Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Niveaufri adgang til bygninger med Trægulve Utætte ydervægge ved gulv under døre og Fugtundersøgelse af bygninger. (99) Trænedbrydende svampe kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer. (29) Vand- og fugtskader på trægulve. (43) Radon forebyggelse og afhjælpning. (99) Udtørring af bygninger efter vandskader Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften. (43) Åbne fuger i trægulve. (43) Terrændæk med trægulve på strøer og Skadedyrsangreb i bygninger. (99) Undertage og tagkonstruktioner Undertage af banevarer blafring, støjgener og utætheder. (47) Bygninger med udsat beliggenhed klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne. (99) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, byg-erfa temaer Græstørvstage opbygning og vedligehold. Dampspærrer udførelse og detaljer mod Undertage diffusionstætte og diffusionsåbne. Taginddækninger af zink, aluminium, Alternative isoleringsmaterialer granuleret Traditionelt, fast undertag med vingetagsten. Misfarvning og skimmelvækst på undersiden Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfiner Kondensvand fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen. (42) Kondens på tagplader af metal og plast. (47) Fugt på undersiden af tegl- og betontagsten i tagrum uden undertag. (27) Undertage. Udførelse og detaljer. (27) Undertage. Opbygning, materialer og projektering. (27) Varmeanlæg Energi- og indeklimaforbedring ældre etageboliger. (99) Gulvvarme og gulvtyper isoleringsforhold, skader og gener. (43) Klimaskærmens tæthed krav, måling, Installationsskakte i etageboliger ved bygningsfornyelse og nybyggeri. (99) Termografisk undersøgelse af kuldebroer Ændring af elopvarmede huse til centralvarmeanlæg med naturgas- eller oliefyring. Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger. (99) Kondensvand i skorstene ved gasfyring. (56) Terrændæk med trægulve på strøer og Trykekspansionsbeholdere. (56) Udvendig korrosion på rør. (53) Varmeisolering Indvendig efterisolering af ældre ydermure. Bygningsglas funktionsglas og -ruder. Fuger omkring vinduer i teglydervægge Klimaskærmens tæthed krav, måling, Utætte ydervægge ved gulv under døre og Alternative isoleringsmaterialer granuleret Terrændæk kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer (13) Fugtopstigning i ydermure efter renovering Ældre terrassedæk af beton efterisolering og fugtproblemer. (23) Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader. (42) Termografisk undersøgelse af kuldebroer Udvendig facadeisolering med puds på Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk. (13) Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner. (39) Fugt- og frostskader efter hulmursisolering. Indblæsningsfejl og -skader ved isolering af Kondens i køleisolering. (55) BYG PÅ ERFARINGER Undgå ærgrelser gør det rigtigt fra start organisation informationsblad Ventilation af konstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter skadedyr, fugt, komfort, energirenovering. Ventilationshætter i flade tage af træ. Med et abonnement hos kan du bidrage til, at dit byggeri bliver udført korrekt fra start til slut. Dermed undgår du ærgrelser og sparer både tid og penge. Vinduer Vi giver dig klar besked! Bygningsglas funktionsglas og -ruder. Sikring mod indbrud i boliger. (99) Fuger omkring vinduer i teglydervægge Forkomprimerede fugebånd i ydervægge. Utætte ydervægge ved gulv under døre og Rustbeskyttelse af gamle beslag. (41) Termo- og energiruder dugdannelser, revner Forsatsløsninger til ældre vinduer varmeog lydisolering samt dagslys, (31) Ældre trævinduer vedligehold og istandsættelse. (21) Skader på glasoverflader. (31) Termisk brud i glas. (31) Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas). (31) Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling. (31) Nedbrydning af trævinduer. (31) Klimaforhold og maling. (49) Vådrum Skimmel i bygninger vækstbetingelser og Brugsvandsinstallationer rørmaterialer. Misfarvning af fuger i vådrum årsager, Korrosion i brugsvandsanlæg gevindsamlinger af varmforzinket stål. (53) Installationsskakte i etageboliger ved bygningsfornyelse og nybyggeri. (99) Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone. (42) Gulvafløb og afløbsledninger i badeværelser. Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge. (53) Fliser på nye beton- og letbetonvægge. (42) Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og På byg-erfa.dk vises en dynamisk oversigt, hvor alle gældende erfaringsblade og tidligere udgivelser er angivet og kan sorteres i forhold til bladtitel, emnegruppe (SfB) og udgivelsestidspunktet. ANNULLEREDE BLADE I 2009 Udeluftventilerede krybekældre fugtproblemer og lugtgener. (19) Indvendig isolering ældre ydermure over terræn. (31) Kondensrisiko ved aftrækshætter og kanaler. (37) Varmekabler mod isdannelse i tagrender og nedløbsrør. (37) Udtræksprøvning af mekanisk fastgørelse af tagpap og duge. (47) Blafrende undertage af banevarer. (47) Flade tagpaptage afhjælpning af vandansamlinger. (47) Dampbuler på tagpaptage, deres opståen og udbedring. (47) Ion-fælder til varmforzinkede stålrør til brugsvand. (53) har siden 1977 arbejdet for at øge den tekniske kvalitet i byggeriet. Det gør vi ved at indsamle, bearbejde og give byggetekniske erfaringer videre fra byggeriets praksis, så svigt og skader kan udbedres og forebygges bedst muligt. Vores erfaringsblade giver let forståelige beskrivelser af, hvordan du håndterer de fleste byggetekniske udfordringer. Hvem er vores kunder? Alle med interesse i såvel nybyggeri som renovering og bygningsfornyelse kan have gavn af de byggetekniske erfaringer, fx: Projekterende, rådgivende og tilsynsførende arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører Håndværkere og entreprenører Bygningsansvarlige, vedligeholdelses- og driftspersonale Bygherrer Bolig- og byfornyelsesorganisationer Byggevareproducenter og -leverandører Administratorer, ejendomsmæglere og forsikringsselskaber Offentlige forvaltninger og bygningsmyndigheder Boligejere. Hjælpen er kun et klik væk! Som abonnent har du døgnet rundt via byg-erfa.dk direkte adgang til alle vores Med over 500 erfaringsblade er vejledningen nær uanset hvilket projekt du står overfor. Som vist på oversigten er erfaringsbladene også fordelt på en række byggetekniske temaer. På byg-erfa.dk er desuden henvisninger og links til andre organisationer, der udgiver publikationer om byggeteknik, god byggeskik og bygbare løsninger. Vejen til kvalitet Erfaringsbladene udarbejdes af fagfolk og specialister fra byggebranchen ud fra konstaterede problemer i aktuelle byggerier. s teknikergruppe sørger for, at erfaringsbladene stemmer overens med gældende praksis på udgivelsestidspunktet. Udgivelserne bruges blandt andet som reference ved syn og skøn, voldgiftssager og andre tvister. bladene indgår også i Erhvervs- og Byggestyrelsens kvalitetssikringsbekendtgørelse som en del af byggeriets Almene tekniske fælleseje. er etableret i 1977 som en selvstændig og uafhængig organisation, der arbejder efter retningslinjer udstukket af: Byggecentrum Byggeskadefonden Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Erhvervs- og Byggestyrelsen Forsikring & Pension. Erfaringsblade Hvert byggeteknisk erfaringsblad beskriver gældende praksis på udgivelsestidspunktet (angivet med dato for bladets færdiggørelse). Informationsblade Præsentation af erfaringsblade inden for et afgrænset byggeteknisk område. Temamapper Indeholder de erfaringsblade, som præsenteres i et informationsblad. Ringbind Komplet samling af alle gældende byggetekniske Bestyrelse Slotschef Flemming Frydendal (formand), Slots- og Ejendomsstyrelsen Ingeniør Tine Aabye, Forsikring & Pension Direktør Jørn Vibe Andreasen, Byggecentrum Sekretariatschef Ole Bønnelycke, Byggeskadefonden Kommunikationschef Jesper Kirkeskov, Chefkonsulent, akademiingeniør Erik Kjær, Afdelingschef Inge-Marie Kryger, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Vakant, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Teknikergruppe Den byggetekniske kvalitetssikring af erfaringsbladene varetages af: Forskningschef, civilingeniør, ph.d. Niels-Jørgen Aagaard, Civilingeniør Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik Teknisk chef, arkitekt MAA Jens Dons, Byggeskadefonden Byggeteknisk chef, arkitekt MAA Margrethe Petri Godtkjær, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Seniorkonsulent, cand.scient. Anne Pia Koch, Chefkonsulent, arkitekt Hans Erik Sode-Larsen, Forsikring & Pension Chefkonsulent, bygningskonstruktør Niels Strange, Dansk Byggeri. Hjemmeside abonnenter har via byg-erfa.dk fri adgang til: Erfaringsblade (udgivet siden 1977), informationsblade og temamapper Byggetekniske temasider (se oversigt), Links og henvisninger til branchesekretariater, oplysningsråd og andre organisationer, der formidler byggetekniske anvisninger og vejledninger Nyheder og supplerende oplysninger i tilknytning til erfaringsbladene. Abonnement, erfaringsblade, temamapper og ringbind kan bestilles i sekretariatet på telefon eller via hjemmesiden, hvor der også oplyses om aktuelle priser og særlige tilbud, fx Startpakker, Studenterabonnement og Flerbrugeradgang. Sekretariat Civilingeniør, ph.d. Morten Hjorslev Hansen Sekretær Tina Nielsen Afdelingsleder, bibliotekar Danielle Pröschold Direktør, arkitekt MAA Jens Østergaard. Sekretariat: Lautrupvang 1 B, 2750 Ballerup Telefon: Telefax: E-post: Klik ind på byg-erfa.dk

Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær. Planlægning og udførelse af tætte. Statik i stabile småhuse Forebyggelse af svampe- og

Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær. Planlægning og udførelse af tætte. Statik i stabile småhuse Forebyggelse af svampe- og byg- erfa Bedre byggeskik oversigtsblad Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade 2012 07 01 BYG-ERFA har siden 1977 indsamlet, bearbejdet og videregivet byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis,

Læs mere

byg- erfa Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade

byg- erfa Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade Bedre byggeskik Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade byg- erfa oversigtsblad 2014 07 01 På de følgende sider er gældende byggetekniske erfaringsblade fordelt i temaer ligesom på byg-erfa.dk, hvor

Læs mere

Byggefugt og udtørring

Byggefugt og udtørring Bedre byggeskik Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade byg- erfa oversigtsblad 2016 07 01 På de følgende sider er gældende byggetekniske erfaringsblade fordelt i temaer ligesom på byg-erfa.dk, hvor

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Introduktion til BYG-ERFA i Grønland Onsdag den 24. september 2014, Nuuk Jens Østergaard Fonden BYG-ERFA

Introduktion til BYG-ERFA i Grønland Onsdag den 24. september 2014, Nuuk Jens Østergaard Fonden BYG-ERFA Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1472 København K Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Introduktion til BYG-ERFA i Grønland Onsdag den 24. september 2014, Nuuk Jens Østergaard Fonden

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE

Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE Tirsdag den 3. juni 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger 1. udgave, 2009 Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl.

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl. Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning 224 Udgave 1. udgave, 2. rev. oplag Udgivelsesår

Læs mere

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl.

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl. Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224, 2.udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2013 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning 224 Format E-bog Udgave 2. udgave

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Byggetekniske seminarer fra SBi og Byg-Erfa

Byggetekniske seminarer fra SBi og Byg-Erfa Byggetekniske seminarer fra SBi og Byg-Erfa Første halvår 2011 CC3 CC3+ Asbest - Brugsvandsanlæg - Bygningsreglement 2010 - Efterisolering - Energibehov - Fugt - Fundering - Korrosion ;0, 002 480 300 )

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

SMAHUSE Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation. Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1999

SMAHUSE Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation. Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1999 SMAHUSE Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation. Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1999 SMÅHUSE Isolering Fugt Lyd Brand Ventilation Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 mhh@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation 7. juni 2011, Taastrup Morten Hjorslev Hansen, DUKO / Fonden

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv.

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af terrændæk Terrændæk i huse opført før 1998 er som regel dårligt isoleret (

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Uventilerede tagkassetter

Uventilerede tagkassetter Uventilerede tagkassetter Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Uventilerede tagkassetter I de sidste måneder har der været sat fokus på byggeskader og et af de eksempler,

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kunde adresse Bygnings

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Eftersynsskema til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige

Eftersynsskema til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige Eftersynsskema til 1- og 5-års eftersyn Vejledning for byggesagkyndige Version 2 December 2013 Indhold Emne 1: Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder... 2 Emne 2: Bygningsdele vedr. bærende

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURO VEJLEDNING i vedligeholdelse af murværk og tegltage God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD LILLE STRANDSTRÆDE 20 C 1254

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Kravet om niveaufri adgang har været gældende i mere end 3 årtier Kravet opfyldes ofte ved uigennemtænkte og håbløse byggetekniske løsninger

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Efterisolering af fladt tag

Efterisolering af fladt tag Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 Efterisolering af fladt tag Flade tage med tagpap er typiske for etagebyggeri opført fra 1960 til 2000, især for betonelementbyggeri. Tagene er udført

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Statslånshus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1938-1958

Statslånshus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1938-1958 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Statslånshus Opført i perioden: ca. 1938-1958 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele.

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele. Energiløsning Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 Efterisolering af loft Energiløsningen gælder for efterisolering af loftet i ikke udnyttede tagrum, typisk for tagkonstruktion med gitterspær

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett. 74 Noter Referencer Standarder Danske DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002 DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.1:1995 DS 490: Lydklassifi

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Småhuse klimaskærmen. Eva B. Møller Erik Brandt Erik S. Pedersen

Småhuse klimaskærmen. Eva B. Møller Erik Brandt Erik S. Pedersen Småhuse klimaskærmen Eva B. Møller Erik Brandt Erik S. Pedersen SBi-anvisning 267 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2016 Titel Småhuse klimaskærmen Serietitel SBi-anvisning 267 Format

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre Rørcenterdagene 14. juni 2017 Radonsikring af bygninger for kloakmestre Ulla Byrlund Konsulent Bygninger & Miljø Program Hvad er radon? Radon i danske boliger? Måling Sundhedsaspekter Regler om radon Indtrængningsveje

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N43-S1 (751-S556) Dato: 18-07-2013 Bygningsejer: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1 A 8210 Aarhus V Afdeling: 36-1, Havnen I Grete Løchtes Gade 1 8000 Aarhus

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Banevarer - homogene 2,0/1,5 mm tykke med plan underside Fuldklæbes med trådsvejsede samlinger

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus)

Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus) Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus) Opført i perioden: ca. 1977-2006 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Typehus 1985-1997. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1985-1997

Typehus 1985-1997. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1985-1997 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Typehus 1985-1997 Opført i perioden: ca. 1985-1997 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere