HHX og HTX. Elevhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14"

Transkript

1 HHX og HTX Elevhåndbog

2 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7 Elevtilfredshed 7 Engangsmaterialer/lommeregnere 8 Fester og galla 8 Four Corners 9 Fredagscafé 9 Intranet 9 IT i undervisningen 10 IT / regler 10 Skoledage/fridage skoleåret Kontaktlærer 12 Kopiering og print 12 Struktur- og lektiecafé 13 Læsevejledning 13 Mediateket 14 Mødepligt 14 Ringetider 14 Rusmiddelpolitik 15 Rygepolitik 16 Sikkerhed 17 Skemaændringer 18 Studierejser 18 Studieretningerne 19 HHX uddannelsesstruktur 19 HTX uddannelsesstruktur 19 Studievalg Bornholm 21 Studievejledning 22 Statens Uddannelsesstøtte SU gode råd til gymnasie-elev-forældre! 24 Young Enterprise 24 Lærere på HHX og HTX 25

3 Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet Kære elev Velkommen til hhx og htx på Campus Bornholm. Mens du er her, vil der ske en stor og gennemgribende udvikling med dig. Lige nu er du naturligt nok interesseret i at lære dit nye uddannelsessted at kende; dine klassekammerater, lærerene, det sociale miljø, stoffets sværhedsgrad, lektiemængde osv. Alt det der skal danne rammen om de næste 3 år af dit liv. Jeg håber dog, at du har en god fornemmelse af, hvad du vil studere efter din ungdomsuddannelse, således at du kan vælge den rigtige studieretning og de rigtige valgfag. Jeg mødte en tidligere elev til DGI s gymnastikopvisning, som plejede at være med på eliteholdet. Jeg spurgte, om han ikke skulle optræde i år, men han sagde, at han ikke længere var i form. Tre års druk på gymnasiet har sat sine spor! sagde han og jeg måtte gerne citere ham for det. Det er jo ikke lige det, jeg mener med en stor og gennemgribende udvikling. Det, som sker for dig, er en intellektuel, menneskelig og social udvikling, som gør dig til en god borger i et demokratisk samfund og en glimrende studerende på en videregående uddannelse. Det gør ikke noget, det er sjovt at være her, men det skal gerne være på grund af ikke på trods af skolearbejdet. Jeg ønsker dig 3 fantastiske år på Campus Bornholm, hvor du med begejstring og glubende appetit kaster dig over studierne, således at du med eksamen i hånden er klar til din drømmeuddannelse. Klaus Kristiansen uddannelseschef 4

4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet Kære elever Dejligt at se alle de glade ansigter efter en lang sommerferie. Et særligt velkommen til dig, der starter i en af vores fire 1. g. klasser: To HHX og to HTX klasser. Jeg håber, du vil komme til at trives her på M10 (Merkurvej 10), som vi bliver kaldt i daglig tale. Jeg, lærerne, studievejlederen, eleverne på 2. og 3. år samt det tekniske og administrative personale vil gøre alt for, at du hurtigt kommer til at føle dig hjemme. Som HHX er eller HTX er har du sandsynligvis foretaget et aktivt tilvalg af uddannelse, og du har måske en formodning om, i hvilken retning dine fremtidsdrømme går. Skulle det ikke være tilfældet, så fortvivl ikke: Med en HHX- eller HTX-eksamen får du en almendannende, studieforberedende og erhvervsrettet ungdomsuddannelse, som åbner dørene til rigtig mange videregående uddannelser og fx trainée lærepladser for HHX studenterne. At tage en studentereksamen stiller store krav til din selvstændighed, aktivitet og arbejdsmoral. Går du til hverdagen med en nysgerrighed og aktiv tilgang til studiet, bliver alle fag spændende, og du vil opdage, at tiden flyver af sted. Både HHX og HTX er kendetegnet ved at være virkeligheds- og praksisnær med et højt fagligt afsæt i den teoretiske viden: På HHX inddrages fx økonomiske/ samfundsmæssige problemstillinger og cases fra rigtige virksomheder. På HTX afprøves fx de naturvidenskabelige og teknologiske teorier i praksis i laboratoriet, på værksteder eller i samarbejde med virksomheder. Vi bestræber os på at tilgodese jeres forskellige læringsstile ved at arbejde med stoffet på mange måder: Forelæsninger, individuelt og gruppearbejde, flerfaglige projekter/forløb, praktisk arbejde i laboratoriet og projektorienteret arbejde. Lærerne er generelt klædt godt på til den digitale undervisningsverden, hvorved du vil blive introduceret til de nyeste I- og E-bøger og digitale/ online programmer, men du vil også skulle læse i den gode gamle bog i stor stil. Du vil uden tvivl have dine præferencer, men ved netop at introducere dig til de forskellige undervisningsmetoder opnår du ikke blot en høj faglighed men også gode studiekompetencer, som er uundværlige i din nuværende og videregående uddannelse. I denne håndbog kan du finde svar på næsten alle praktiske spørgsmål, du måtte have om dit studie og skolen. Du kan læse om bl.a. skolens faciliteter, regler og 10 gode råd til gymnasie-elev-forældre, så håndbogen er også til dine forældre. Du og dine forældre er altid velkomne til at ringe, skrive eller komme forbi, hvis I har noget at spørge om eller noget at fortælle. Endnu en gang et stort velkommen til et skoleår med masser af spændende undervisning og alskens arrangementer i vente! Venligst Ann Due uddannelsesleder HHX og HTX

5 Adgang til skolen Du har mulighed for at blive på skolen efter undervisningen for at lave lektier og for at anvende skolens PC er. Mediateket er åbent, du kan ikke låne bøger med hjem, men du kan anvende bøgerne her på skolen. Det kræver dog, at du har dit låsekort til at låse dig selv ud pedellerne lukker dørene ca. kl. 16. Du skal være ude inden kl. 20 dit låsekort virker ikke efter dette tidspunkt. Ved større projekter fx studieretningsprojektet i 3.g kan du anmode om tilladelse til at arbejde på skolen også uden for de nævnte tider. Henvend dig til Ann Due, hvis du har brug for ekstra adgang til skolen. Skolens åbningstider Mandag, onsdag og fredag kl Tirsdag og torsdag kl Lørdag og søndag kl Efter kl. 16 på hverdage samt i weekenden skal du bruge dit låsekort. Låsekort Udleveres et par uger efter starten på uddannelsen. Skal altid medbringes på skolen: Indeholder foto & personlig kode. Ved tab koster erstatningskort 100 kr. Studiekort Låsekortet fungerer som studiekort. Bruges som ID, hvis du bliver sent på skolen, studieture samt ved fester. Bøger / IT udstyr Du får gratis udleveret de lærebøger, som du skal bruge i de forskellige fag. Dog skal du selv købe opgavesamlinger eller engangshæfter til fx sprog og økonomifag. Du er selv ansvarlig for de lærebøger, som du låner af mediateket. Husk skrive navn, klasse og årstal i bøgerne. Materiale og IT udstyr skal returneres i slutningen af skoleåret. Bortkommet eller beskadiget materiale skal erstattes. Eksamener og prøver Du kan læse en samlet oversigt over de eksamener og prøver, der afholdes i løbet af din uddannelse i skolens evalueringsplan. Den revideres hvert år, og den aktuelle plan ligger både på skolens hjemmeside og i LECTIO under ELEV- INFO senest den 1. oktober. I evalueringsplanen kan du læse: Skolens strategi for evalueringer Eksamensformer i de enkelte fag Hvilke eksamener, der er relevante for din studieretning fordelt på årgang. 6

6 Elevråd og elevdemokrati Elevrådet er en vigtig del af livet på skolen. Som medlem af elevrådet har du stor mulighed for at have indflydelse på skolens hverdag og for at være med til at bestemme, hvad der skal ske i løbet af året. Hver klasse har to repræsentanter i elevrådet, som vælges kort efter starten i august. På første møde konstituerer elevrådet sig formanden er p.t. Anders Ipsen, 3b, og der skal vælges ny formand efter nytår. På det første møde vælges repræsentanter til en lang række råd og udvalg på Campus Bornholm. Der er således elevrepræsentanter i skolens bestyrelse, områdemødet (lærernes råd), HK-kontakt og flere andre, ligesom HHX og HTX er repræsenteret i det fælles elevråd for Campus Bornholm. En del af elevrådets opgaver er af social karakter: At planlægge og gennemføre rundbold-, volley- og fodboldturnering samt skolens juleafslutning. Derudover fungerer elevrådet som en vigtig kontakt til skolen, dvs. både ledelsen og de ansatte. Det betyder, at elevrådet kan tage sager op af fælles interesse for eleverne som helhed, og skolen vil bede elevrådet give indstillinger om fælles sager. Elevrådet er desuden med til at diskutere, hvilke fælles aktiviteter, der skal arrangeres i løbet af året. Fx har elevrådet sidste år været med til at indrette elevernes hyggeområde Tjøkned med køleskab, microovn, playstation etc. Har du et godt forslag så tag det op i elevrådet! Der er valg til elevrådet i alle klasser umiddelbart efter skolestart i august, så elevrådet hurtigt kan komme i gang med arbejdet! Du opfordres hermed til at stille op som repræsentant for din klasse i elevrådet. Elevtilfredshed Udgangspunktet er, at undervisningsmiljøet på HHX og HTX er åbent og imødekommende, og du føler dig velkommen. Dine lærere og de øvrige ansatte gør en stor indsats i dagligdagen for at tilrettelægge undervisningen på en hensigtsmæssig måde. Skulle der alligevel opstå en situation, hvor du føler dig uretfærdigt behandlet eller ikke forstår en konkret afgørelse, er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt snakker direkte med den pågældende. Dette gælder, uanset om det er en lærer eller en administrativt ansat. I de fleste tilfælde vil det løse problemet at få snakket sagen igennem stille og roligt fx i et frikvarter eller efter skoletid. Såfremt du ikke mener, at en sådan samtale har løst dit problem på en tilfredsstillende måde, kan du rette henvendelse til Ann Due. Hun vil tage initiativ til at mødes med både dig og de pågældende ansatte, sammen eller hver for sig, og finde en løsning på problemet. Såfremt du ønsker at klage over en eksamen, findes der særlige regler, som du finder i skolens eksamensreglement. Eksamensreglementet finder du under ELEV-INFO på Lectio. Henvend dig gerne i studievejledningen. Bemærk i øvrigt, at skolen har en plan for evaluering af elevernes trivsel og tilfredshed. Hver elev bliver bedt om at besvare et elektronisk evalueringsskema i oktober, desuden evalueres undervisningen af hver faglærer sidst på efteråret, og kontaktlæreren evaluerer klassens sociale sammenhold. Du opfordres til at deltage aktivt i disse evalueringer og give din mening til kende, så vi hele tiden kan forbedre undervisningsmiljøet på skolen. 7

7 Engangsmaterialer/lommeregnere Når du går på HHX, skal du udover de bøger, du får udleveret fra mediateket bruge engangshæfter i sprogfagene og virksomhedsøkonomi. Disse hæfter skal du selv købe de bliver solgt på skolen hos Kopi-Jens i kantinen så du skal være forberedt på en udgift på kr. til disse hæfter. Når du går på HTX, skal du udover de bøger, du får udleveret fra mediateket regne med at skulle købe et engangshæfte til engelsk. Både HHX og HTX elever skal bruge en lommeregner til matematik. Hvis du ikke har en, skal du IKKE anskaffe den, før du starter vent til du har snakket med din matematiklærer. Fester og galla Hvert år er der i årets løb fester på HHX og HTX nogle med et tema, andre bare en fest. Årets sidste fest i april er galla med festmiddag og Les Lanciers. Festerne arrangeres af festudvalget, som består af elever, som har gode og kreative ideer, og som synes, det er sjovt at planlægge og organisere fester! Festudvalget bestiller musik som regel et diskotek og sørger for indkøb til baren mm. Der er kun adgang for elever på skolen, og du skal købe billet på forhånd og fremvise dit studiekort ved indgangen. Er du til fest og farver, og har du lyst til at være med i festudvalget, skal du holde øje med opslag på gangene, når der indkaldes til første møde. Uddannelsesleder Ann Due er koordinator for festudvalget. 8

8 Four Corners Vil du gerne blive hørt, få sagt dine meninger om emner, der vedrører dig, møde en masse nye venner og samtidig have det sjovt? Så er Four Corners lige noget for dig. Ungdomspolitik, demokrati og kulturudveksling er noget af det, vi beskæftiger os med, når de fire medlemshjørner (Danmark, Sverige, Tyskland, Polen) mødes tre gange årligt til Youth Board og Youth Parliament samt en ekstra rejse, som EU betaler, for at vi kan få en ekstra oplevelse i et helt 5. land. Vi beskæftiger os med emner, der er vigtige for ungdommen i alle fire hjørner, og søger at komme med løsninger, politikerne kan bruge til at gøre hvert af hjørnerne mere attraktivt for de unge. Four Corners er finansieret af EU, og projektet tager en del af ens skoletid, hvilket du må være forberedt på. Dog får du til gengæld en masse fede oplevelser og erfaring indenfor debattering og fremmede kulturer samtidig med, at du får øvet dit engelsk. I 2010 var 6 af Four Corners medlemmerne med på en studietur til Europaparlamentet i Strasbourg. I 2011 var vi i Bruxelles. I efteråret 2013 holder vi Parliamentet på Bornholm og det indledende møde holdes på Rügen. Lyder dette som noget du kunne være interesseret i, så kontakt lærer Charlotte Backhausen og hør mere. Fredagscafé En meget populær, social aktivitet på HHX og HTX er fredagscaféen. Den holder til i kælderen ved lærerværelset. Den drives af 2. g erne i fællesskab. De aftaler indbyrdes, hvordan de fordeler arbejdet mellem sig. Elevernes sørger selv for indkøb og planlægning samt underholdning m.m., og aftaler i samråd med koordinatoren datoer for, hvornår der skal være åbent. Der en lærertilsyn ved hver fredagscafe. Intranet Lectio Skolens intranet hedder LECTIO. Det er vores digitale platform, som anvendes til kommunikation mellem skolen/lærerne og elever, og der en mængde faciliteter. Du får en introduktion i starten af skoleåret - og derudover skal du prøve dig frem! På Lectio vil du finde oplysninger om skema, skemaændringer, lektier, fravær, karakterer og eksamen. Du skal aflevere skriftlige opgaver her og læreren kan lægge undervisningsmaterialer ud til jer. Lectio er opdelt i forskellige rum, og som elev har du begrænsede rettigheder, dvs. du har kun adgang til de rum, der har med din klasse og dig personligt at gøre. På Lectio findes et rum, hvor alle elever har adgang ELEV-INFO. Her ligger dokumenter af interesse for alle elever fx årskalenderen, en evalueringsplan med oversigt over prøveformer i alle fag, eksamensterminer, antal eksaminer mm. Elevhåndbogen ligger i en elektronisk udgave, de skriftlige vejledninger, der udleveres til studieområder ligger her og meget mere. Væn dig til dagligt at kigge i Lectio, og gør dig fortrolig med de oplysninger, du kan hente her. 9

9 Fronter Skolens andet intranet hedder Fronter. Det er ved at blive udfaset, så det vil primært være 3. g klasserne, der benytter Fronter, idet I har materiale liggende fra de forrige år. Alle nye elever får tildelt et log-in til brug for alle systemerne ved skolestart. Det er UNI-login, og hvis du har et med fra folkeskolen, vil det virke uden ændringer. Pas godt på dette, for du skal bruge det i mange sammenhænge og i alle de tre år, du går på skolen. IT i undervisningen Vi bruger IT til alt, og vi forventer, at du også gør det! Der er trådløst netværk på hele skolen, og skolens IT-supportere assisterer dig i en vis udstrækning med både netværk og programmer. På skolen har vi nogle få PC ere, som kan anvendes til gruppearbejde samt efter skoletid. Vi anbefaler, at du anvender for eksempel Dropbox eller Skydrive til at gemme dine dokumenter i, så de ikke bliver slettet og er lette at få fat på. Du får introduktion til brug af IT i undervisningen i starten af 1.G; derefter forventer vi, at du selv aktivt opsøger den viden, du har brug for. Mange programmer lærer du at bruge, mens du anvender dem! Excel, Power Point og Word er programmer, der anvendes hyppigt i undervisningen af både lærere og elever. I matematik anvendes desuden for eksempel MathCad og Geogebra. I en del fag er der knyttet web-baserede materialer til undervisningen, og hver elev opretter således sit eget log-in til materialet. Som du kan læse gennem ovenstående opremsning anvendes IT overalt, og derfor skal du fra starten tilegne dig gode IT vaner. Dels mht. sikkerhed dvs. gemme dine dokumenter og data med genkendelige fil-navne, du skal gemme og huske dine koder, og du skal tage back-up, så du ikke mister data den dag, din bærbare bryder sammen! Dels skal du vænne dig til at administrere dit forbrug af IT-programmer, så du holder fokus på skolearbejdet og ikke spilder din undervisningstid på spil og privat kommunikation IT / regler IT er efterhånden blevet integreret i alle fag. Da undervisningen på skolen og skolens elever er afhængig af, at IT-udstyret fungerer korrekt, er det vigtigt at overholde de følgende regler: Alt IT-udstyr skal behandles ordentligt. Slik, sodavand, mad og lignende må ikke forefindes ved skolens computere. Når du forlader IT-udstyret, skal der ryddes op ved computeren, og du skal logge dig af. Internettet skal bruges med omtanke overhold de gængse regler for god opførsel på nettet. Brug af Netradio og TV belaster nettet konstant, derfor er det ikke tilladt at bruge det. Når du aflytter videoindslag til brug i undervisningen skal du benytte høretelefoner. 10

10 Passwords til skolens systemer er fortrolige - du er derfor ansvarlig for at holde dit eget password hemmeligt, og du er selv ansvarlig ved misbrug. Der må aldrig installeres programmer på skolens computere uden en lærers tilladelse Det er ikke tilladt at køre fremmede programmer på skolens computere. Der må ikke ændres på computernes opsætning. Det er forbudt at bruge skolens internetforbindelse til ikke-skole-relaterede formål (herunder download af pornografi, satellitkoder eller video og musikfiler) og den må under ingen omstændigheder anvendes til formål, der strider imod dansk lov herunder bl.a. hacking, piratkopiering og ulovlig download. Alle forsøg på at opnå udvidede privilegier på skolens eller andres EDB-systemer herunder forsøg på at misbruge andre elevers passwords vil blive betragtet som hacking. Fri anvendelse Elever kan frit anvende en hvilken som helst bærbar/ tablet med et hvilket som helst operativsystem og sprog i skolens netværk (windows pc er dog at foretrække med hensyn til programmer og support). Netværksudstyr Elevernes eget netværksudstyr (routere, switch o.l.) må under ingen omstændigheder bringes i anvendelse på skolens område uanset om de kobles til vores netværk, da det med det samme vil forårsage en voldsom hastighedsnedsættelse idet trådløse routere kan genere skolens eget trådløse netværk så meget, at der opstår områder uden forbindelse. 11

11 Skoledage/fridage skoleåret Onsdag 7. august 2013 Elevernes skolestart Fredag 23. august 2013 Skemafri for eleverne Lørdag 12. til søndag 20. oktober 2013 Efterårsferie Mandag 23. december til mandag 6. januar 2014 (inkl.) Juleferie Lørdag 1. marts til søndag 9. marts 2014 Vinterferie (uge 10) Lørdag 12. april til mandag 21. april 2014 (inkl.) Påskeferie Fredag 16. maj 2014 Bededag Torsdag 29. maj 2014 Kristi Himmelfartsdag Torsdag 5. juni 2014 Grundlovsdagen Mandag 9. juni Pinsedag Lørdag 28. juni 2014 Translokation Sommerferie Bemærk: På Lectio bliver der løbende opdateret års- og månedskalendere med projektdatoer og vigtige arrangementer. Kontaktlærer Hver klasse har tilknyttet en kontaktlærer og alle nye elever møder kontaktlæreren på den første skoledag. Kontaktlæreren tager sig af det sociale miljø i klassen samt den enkeltes trivsel. Kontaktlæreren følger op på den enkelte elevs studieaktivitet, hvilket omfatter: Tilstedeværelse i undervisningen, aflevering af hjemmeopgaver, forberedelse til undervisning og lignende. Kontaktlæreren sikrer, at klassen får den nødvendige information om skolens regler, eksaminer, ferier mm. Såfremt du har studiemæssige eller sociale problemer, der gør det vanskeligt for dig at gennemføre uddannelsen som planlagt, kan du henvende dig til din kontaktlærer for råd og vejledning. Kan kontaktlæreren ikke løse problemet, vil han eller hun henvise dig til studievejledningen. Kopiering og print Som elev på HHX og HTX har du hele tiden brug for at kopiere og printe materiale ud enten til gennemlæsning eller opgaver, du skal aflevere. Begge dele er meget nødvendige, men det kan samtidig blive meget dyrt. Derfor beder vi dig om at spare på både kopiering og print brug det, der er nødvendigt, men heller ikke mere end det! Elever kan anvende kopimaskinen i Mediateket. Ved større projektrapporter, hvor der typisk skal afleveres tre eksemplarer, kan faglæreren indgå aftale med skolens kopicentral om at kopiere elevernes opgaver. Husk, at det stadig er dit ansvar at overholde afleveringsfristen! Du skal selv betale for evt. mapper, spiralryg og lignende. Ved store afleveringer er det muligt at bestille tid til kopiering. 12

12 Struktur- og lektiecafé Strukturcaféen er et tilbud til alle elever hver fredag fra Hensigten er, at du kan henvende dig og få assistance til at strukturere dit hjemmearbejde. Fx hjælp til at: få overblik over aftaler og afleveringsfrister disponere tid strukturere mindre og større skriftlige opgaver Lektiecafé i forhold til enkelte fag dvs. hjælp til at løse matematikopgaver, læse en svær tekst i tysk eller lignende, bliver udbudt efter behov sig det til din lærer, hvis du har brug for lektiecafé i et bestemt fag. Har du konkrete faglige spørgsmål, kan du altid spørge din lærer i slutningen af en time eller i de lange frikvarterer, hvor der er tid til spørgsmål og svar. Sidste skoleår havde vi lektiecafe i engelsk, tysk, dansk, matematik og fysik i skriftende perioder. Skriveværkstedet er et obligatorisk skriveværksted for elever, der ikke får afleveret deres skriftlige opgaver til tiden. Afleveres den stillede opgave ikke rettidigt, sender din lærer dig i skriveværkstedet den først kommende fredag fra kl Du vil blive skemalagt dvs. der er mødepligt. Du skal efter modulet aflevere din opgave via Lectio i fagmappen. Læsevejledning Vi tilbyder læse- og stavevejledning til de elever, som måtte have brug for det. Alle 1.g er screenes i løbet af august måned for deres læse- og staveniveau af vores læsevejleder, Bente Dohn. Elever med særlige problemer tilbydes derefter ekstra tests med henblik på at søge om en computer med særlige programmer til støtte for elevens læsning og stavning. Men også elever, som måske bare læser lidt langsommere end gennemsnittet eller som har staveproblemer uden direkte at være ordblinde, bliver tilbudt særlig støtte eller kurser af kortere eller længere varighed. Du er også meget velkommen til selv at henvende dig til Bente, hvis du synes, du har lidt svært ved stavning og læsning eller bare gerne vil kunne gøre det bedre og hurtigere. 13

13 Mediateket Mediateket er placeret midt i HHX og HTX. Her kan du låne bøger, tidsskrifter, IT-udstyr, spil samt læse de nyeste aviser og tidsskrifter. Alle materialer er tyverisikrede, og du skal derfor låne dem, inden du må tage dem ud af mediateket. I løbet af de 3 år, du er på skolen, vil du blive tilbudt forskellige kurser i informationssøgning og kildekritik. Du vil også kunne få vejledning i informationssøgning af bibliotekaren i det daglige, og der er mulighed for at bestille bøger hjem fra andre biblioteker. Du kan se vores database over bøger her: https://rosa1. roskildebib.dk/sites/bbegudd/pub/search.html Derudover har vi adgang til en lang række databaser og resursesteder, som du kommer til at kende. Åbningstider Mandag - torsdag Fredag Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og derfor registreres det ved hver times begyndelse, om du er til stede eller ej. Dit fravær bliver jævnligt gjort op af din kontaktlærer. Du kan følge med i registreringen i Lectio. Hvis du på forhånd ved, at du af tvingende årsager må forsømme din undervisning, er det vigtigt, at du informerer din kontaktlærer om dato samt årsag til dit fravær. Desuden skal du tage kontakt til dine faglærere og sikre dig, at du får information om hjemmearbejde, afleveringsopgaver og lignende, der foregår under dit fravær. Såfremt dit planlagte fravær er af en uges varighed eller mere, skal du udforme en skriftlig ansøgning til Ann Due. Afhængigt af dit øvrige fravær og din studieaktivitet kan en uges fravær medføre en skriftlig advarsel. Et for stort fravær kan have alvorlige konsekvenser for dig såvel indlæringsmæssigt som muligheden for at fortsætte/bestå. Ringetider 1. lektion Pause 25 minutter 2. lektion Pause 40 minutter 3. lektion Pause 10 minutter 4. lektion

14 Rusmiddelpolitik På hele Campus Bornholm tager vi ansvar for hinanden. Det gør vi også på HHX og HTX. Vi forventer derfor, at alle, der har deres gang på Campus, viser omsorg og griber ind i tilfælde af problemer med rusmidler eller får kendskab til at andre har problemer med rusmidler. Brug af ulovlige rusmidler er ikke accepteret og det er ikke accepteret at møde påvirket eller at indtage rusmidler på Campus. Hvis du har kendskab til en kammerat med et rusmiddelproblem, kan du: Tale med vedkommende Tage kontakt til forældre til personer, der er under 18 år Tage kontakt til studievejleder, lærere eller uddannelsesleder Opfordre den pågældende til selv at tage kontakt til en ansat som vedkommende har tillid til Overtrædelse af forbuddet mod rusmidler vil medføre bortvisning fra Campus og kan få konsekvenser for fortsat deltagelse i undervisning. Regler for alkohol/rusmidler i forbindelse med undervisningstiden Det er ikke tilladt at indtage alkohol i undervisningstiden. Det gælder også uden for skolens område i undervisningstiden samt ved arrangementer i forbindelse med undervisningen. Det er fx idrætsdage, introture, ekskursioner, studieture og faglige arrangementer samt sidste skoledag. Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af rusmidler i undervisningstiden under nogle omstændigheder. Overtrædelse af reglerne medfører øjeblikkelig bortvisning fra undervisningen/ skolen. Regler for alkohol/rusmidler uden for undervisningstiden Fredagscafé & skolefester Ved fredagscafé og skolefester kan der ud over alkoholfrie drikke, kun købes drikkevarer med samme alkoholprocent som øl og vin. Principperne for ansvarlig udskænkning er gældende ved fredagscafé og fester. Elever, der optræder beruset og/eller er til gene for arrangementet bortvises, og der kan idømmes en karantæne. Ekskursioner, studieture og udvekslingsrejser Udenfor den fastlagte undervisningstid, kan det accepteres at deltagerne indtager alkohol i mindre mængder. Det er ikke accepteret at optræde beruset, og deltagerne skal møde rettidigt op til alle arrangementer. Det er ikke tilladt at medbringe alkohol på rejsen eller på værelserne. 15

15 Rejselærerne udarbejder et regelsæt for hver studierejse hvoraf det bl.a. fremgår hvornår eleverne senest skal være på hotellet hver aften (fx kl. 24) samt definerer hvad der betragtes som undervisningstid og hvad der er elevernes fritid. På udvekslingsrejser er det tilladt at indtage alkohol udenfor den fastlagte undervisningstid under hensyntagen til de begrænsninger, som værtsfamilien, værtsskolen og værtslandets kultur sætter. Enhver form for besiddelse eller indtagelse af euforiserende stoffer medfører øjeblikkelig hjemsendelse for egen regning. Overtrædelse af reglerne om indtagelse af alkohol medfører hjemsendelse for egen regning. Rygepolitik Formålet med rygepolitikken er at sikre en røgfri skole for elever og kursister samt en røgfri arbejdsplads for alle ansatte. Med denne politik ønsker vi at skabe et røgfrit undervisningsmiljø for vores elever og dermed sikre de unge de bedste forudsætninger for at opbygge sunde vaner. Røgfri skole Pr. 15. august 2012 er det ikke længere tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen samt alle udendørs områder på skolens matrikler. Rygeforbuddet gælder for alle: Medarbejdere, elever, kursister og gæster i øvrigt. Det generelle forbud mod rygning kan ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som fx skolefester og lignende. Overtrædelse af rygeforbuddet Det er vores fælles opgave at hjælpe hinanden til at indfri løftet om en røgfri skole. For elever betragtes overtrædelse af rygeforbuddet som en overtrædelse af ordensreglerne, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning eller udskrivning fra skolen. Rygning i det offentlige rum Det er håbet, at denne politik vil bidrage til, at færre unge vælger at ryge samt, at de, der ryger, vælger at ryge mindre. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at en del af den rygning, der tidligere foregik i skolens rygeskure, nu henlægges til byens gadehjørner. Hermed risikerer rygningen at blive mere synlig og til større gene for omgivelserne. 16

16 Campus Bornholm henstiller derfor til, at eventuelle rygere betænker skolens image og ansvar, når der ryges i det offentlige rum. Eventuelle rygere opfordres således til at: Ryge i behørig afstand fra skolens ind- og udgange. Undgå at ryge steder hvor røgen kan sive ind i nærved liggende bygninger via døre, vinduer og udluftningskanaler. Undlade at efterlade sig cigaretskod. Vælge en location hvor man er til mindst mulig gene for sine omgivelser. Udvise godt naboskab i øvrigt. Sikkerhed Ved brand Opdager du en brand, skal du omgående aktivere den nærmeste brandalarm. Når brandalarmen lyder, skal alle omgående forlade bygningen gå den direkte vej ud og gå ikke igennem røgfyldte lokaler, brug evt. vinduet til at forlade bygningen. Ved ulykker Ved ulykker er det vigtigt, at du bevarer roen og undgår panik. Skab overblik over situationen, før du alarmerer. 1. Stands ulykken 2. Giv livreddende førstehjælp 3. Alarmér, tryk 0 efterfulgt af 112 a) Oplys fuldt navn b) Oplys hvorfra der ringes adresse, afdeling, telefonnummer c) Beskriv hvad der er sket d) Fortæl hvor mange personer der er kommet til skade 4. Sørg for personer til at modtage ambulance og vise vej 5. Sørg for ledsager med mobil telefon til den tilskadekomne 6. Nedskriv ledsagers navn og mobil nummer Kontakt skolens reception tlf og oplys om alarmeringen samt hvem der er kommet til skade. Ved uheld hvor en person skal på skadestuen Kontakt skolens reception tlf og oplys om skaden og hvem der er kommet til skade, så bestiller receptionen transport. Sikkerhed i laboratorierne Der er særlige sikkerhedsregler i laboratorierne følg lærerens anvisninger, og læs de opslag, der er om sikkerhed i laboratorierne. Generelt: Der er opsat kasser med førstehjælpsudstyr, samt øjenskylleflasker flere steder i laboratorierne. Alle elever skal anvende kitler i kemilaboratoriet. 17

17 Skemaændringer Der kommer skemaændringer i løbet af et skoleår. Dine lærere kan, lige som du selv, blive syge, og de skal af og til på kursus, så de hele tiden er fagligt opdaterede. Endelig gennemfører lærerne projekter, hvor der kan opstå behov for at flytte om på undervisningen for at gøre det aktuelt og interessant. Alle skemaændringer bliver oplyst via skemaet i Lectio. Såfremt morgentimer ændres med kort varsel, kan det forekomme, at vi aflyser. Aflysningen fremgår af skemaet i Lectio og din lærer vil sende en sms inden kl Generelt forsøger vi at ændre skemaet, således at andre lærere overtager de timer, der ikke kan afholdes. De timer, der bliver aflyst, bliver lagt i skemaet på et senere tidspunkt på den måde sørger vi for, at du altid får den undervisning, der hører til de enkelte fag! Studierejser At rejse er at leve sagde H.C. Andersen. Men at rejse er også at opleve og at (ud)danne sig. Derfor indgår studierejser som en vigtig del af undervisningen på HHX og HTX. Alle studierejser har et stærkt fagligt fokus og har desuden som formål at styrke det sociale sammenhold i klassen. I det kommende skoleår er der studierejser på alle tre årgange: 1.g erne skal på en 2-3-dages tur i foråret Turen omfatter faglige ekskursioner og virksomhedsbesøg. Transport dækkes via DSB skolerejser. Turen organiseres af faglærerne, som vil give dig nærmere besked. Du skal selv betale mad, overnatning og lokale transportudgifter. 2.g erne skal en uge til udlandet i foråret 2014, og de har besluttet, mens de gik i 1.g, hvor de skulle hen. Du skal selv betale alle udgifter forbundet med denne studierejse. Derfor sørger kontaktlærerne for at oprette opsparingsordninger allerede på første år, så du kan fordele udgiften over nogle måneder! 3.g erne skal på en 3-dages tur til København i oktober Her er der fokus på virksomhedsbesøg samt besøg på de relevante videregående uddannelsesinstitutioner i nærheden af København. Endvidere skal alle 3. g ere besøge den store uddannelsesmesse i Bellacentret i januar

18 Studieretningerne Med starten af skoleåret 2013/14 ser studieretningerne med studieretningsfagene på de tre årgange ud som nedenfor.1.g erne starter med ½ års grundforløb, hvor I bliver præsenteret for forskellige fag og arbejdsmetoder. Grundforløbet slutter med en prøve. Der indgår temaorganiseret undervisning og alle skal også deltage i aktiviteter som led i temaet Motion & Sundhed. Der sker jævnligt tilpasninger af studieretninger, ligesom der er forskellig søgning til studieretningerne hvert år derfor ser studieretningerne lidt forskellige ud for de tre årgange. Eksamen I løbet af de tre år på gymnasiet skal du til 8 eksamener + et studieretningsprojekt + flere interne årsprøver. De er alle obligatoriske og udeblivelse medfører, at du ikke kan fortsætte. HHX uddannelsesstruktur Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog Virksomhedsøkonomi B Afsætning B International økonomi B Samtidshistorie B Matematik C Samfundsfag C Erhvervsret C 2-3 studieretningsfag Mindst et valgfag HTX uddannelsesstruktur Obligatoriske fag Dansk A Teknik A Engelsk B Fysik B Kemi B Matematik B Teknologi B Biologi C Kommunikation/it C Samfundsfag C Teknologihistorie C Tre studieretningsfag Mindst et valgfag 19

19 Bogstaverne ABC viser, hvilket niveau undervisningen slutter på. Hvis du skal optages på en videregående uddannelse, har det betydning, hvilket niveau du har haft undervisningen på, da uddannelsesstederne kan kræve bestemte fag på bestemte niveauer. A-niveau er det højeste. På dit eksamensbevis vil fagene tælle forskelligt, afhængigt af hvilket niveau du har faget på. Et fag på A-niveau tæller således mere end et fag på C-niveau. På htx skal alle elever have mindst 3 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og 1 fag på C-niveau. På hhx skal alle elever have mindst 4 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og et antal fag på C-niveau. 1. g HHX 1. g HTX Virksomhed og Marked 1a Virksomhedsøkonomi A Afsætning A Innovation B Økonomi og Virksomhed 1b Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Matematik B Science 1y Matematik A Fysik A Biologi B Innovation 1t Teknologi A Design B Erhvervsøkonomi C 2. g HHX 2. g HTX Virksomhed og Marked 2a Virksomhedsøkonomi A Afsætning A Innovation C Økonomi og Virksomhed 2b Virksomhedsøkonomi A International økonmi A Innovation C Teknologi og Science 2y Matematik A Fysik A Biologi B Design 2 t Teknologi A Design B Innovation C 3. g HHX 3. g HTX Virksomhed og Marked 3a Virksomhedsøkonomi A Afsætning A Innovation C Verdensøkonomi og Marked 3b International økonomi A Afsætning A Innovation C Naturfaglig 3y Matematik A Fysik A/B Idehistorie B Informationsteknologisk 3t Fysik A Design B Informationsteknologi B 20

20 Studievalg Bornholm Gymnasiale uddannelser som HHX og HTX er studieforberedende uddannelser. Dvs. det er målet, at du efter tre år på HHX og HTX skal fortsætte på en videregående uddannelse en erhvervsakademiuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en universitetsuddannelse. Hvilken uddannelse du skal tage, er selvfølgelig DIT valg men det kan godt være svært at vælge mellem det store udbud af uddannelser, der findes. Derfor findes STUDIEVALG BORNHOLM, der netop vejleder om valg af videregående uddannelse og erhverv. At vælge uddannelse forudsætter viden og information om det videregående uddannelsessystem, optagelseskrav mv., kendskab til egne evner og interesser, inspiration, men måske også, at nogen udfordrer dit valg og prikker til dig, så du kan sætte dig nogle realistiske mål for din fremtid. Det gør Studievalg på flere måder: Større obligatoriske klassearrangementer, der gennem din gymnasietid fører dig fra en præsentation af Studievalg og det at vælge uddannelse over introduktion til det videregående uddannelsessystem, og hvordan du skaffer dig viden om sammenhæng mellem dine ønsker/behov og dine muligheder hen til en gennemgang af, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet til din ønskeuddannelse. Undervejs vil du ud over Studievalgs vejleder møde vejledere, studerende og folk, der er i gang med en erhvervslivskarriere, og som alle kan give dig inspiration og råd om dit uddannelses- og karrierevalg. Temamøder, der enten afholdes som informationsmøder for specielt interesserede elever med titler som Fra gymnasieelev til studerende, Konstruktivt sabbatår eller Uddannelse i udlandet eller som mindre gruppevejledninger/workshops, hvis indhold målrettes elever, som ud fra besvarelsen af Studievalgs e-surveys viser sig at have specielt behov for vejledning i forbindelse med studie-/uddannelsesvalget, fx er meget i tvivl om deres uddannelsesvalg. Individuel vejledning, hvor du kan få en vejledningssnak med Studievalg Bornholms vejleder. Den individuelle vejledning er dels en åben træffetid med en ofte kort faktuel vejledning dels en vejledning, der som gruppevejledningen henvender sig til elever med specielle behov for vejledning, og som måske skal igennem flere vejledningssamtaler med Studievalgs vejleder for at få afklaret sit uddannelsesvalg. Studievalg Bornholms vejleder kan træffes Torsdag i lige uger, hvor de fleste Studievalgsarrangementer og træffetider ligger. Via mail og Lectio: du finder kontaktoplysningerne på Campus Bornholms hjemmeside Hver torsdag i Studievalgs Åbne Vejledning adressen kan findes på Studievalg Bornholms arrangementer annonceres på Studievalgs opslagstavle i studiemiljøet og på Nyttigt link til dit uddannelsesvalg er også Claus Gjerrild, Studievalg København/Bornholm 21

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER 2015-2016 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus

Læs mere

STX Alment Gymnasium. Elevhåndbog 2013-14

STX Alment Gymnasium. Elevhåndbog 2013-14 STX Alment Gymnasium Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Torben Lassen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Alkohol og rusmiddelpolitik

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

HTX. Teknisk Gymnasium Hillerød. Studiehåndbog 2015-2016. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. - for dig, der vil og kan EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Teknisk Gymnasium Hillerød. Studiehåndbog 2015-2016. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. - for dig, der vil og kan EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS HTX Erhvervsskolen Nordsjælland Teknisk Gymnasium Hillerød Studiehåndbog 2015-2016 - for dig, der vil og kan Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS HTX VELKOMMEN TIL TEKNISK GYMNASIUM

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium

Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Nyt stort kunstværk på Nordfyns Gymnasium Så lykkedes det endelig. Skolens nye kunstværk blev indviet d. 21. april 2006. Da skolen i 2004 havde 25-års jubilæum, lykkedes det via en stor sponsorgave fra

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen.

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Værd at vide Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Adgang til skolen Skolen har installeret elektronisk nøgle, der giver dig mulighed for at benytte nogle

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2012 Indhold Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1.d Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...16 Udbud af uddannelser...17

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til HG

ELEVHÅNDBOG 14-15. VELKOMMEN til HG ELEVHÅNDBOG 14-15 VELKOMMEN til HG 3 Indhold Velkommen til CELF... 3 Handelsskolernes Grunduddannelse - HG... 4 Undervisere... 12 Traditioner... 14 Økonomi SU... 16 Transporttilskud - Ungdomskort... 17

Læs mere