ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF"

Transkript

1 ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2006

2 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: Telefax: Lærerværelset: Hjemmeside: Kontortid Mandag-fredag Rektor Jens Per Nielsen Vicerektor Henrik Arbo-Bähr Inspektorer Hardy Andersen Ulla Badsberg Lis Bjerre Jan Sørensen Kontor Tina Klintenberg Trine Pedersen Karin Reynheim Studievejledning Gymnasiet Lene Klejs Engelberg Suzanne Gudbjerg-Hansen Kirsten Hede Torsten Jøhncke HF Inge Jensen Ulrik Wiwe Studiecenter Merethe B. Stein Bogdepot Mona T. Brandt Pedel Ole Jensen Kantine Bjarne Hansen Redaktion Hardy Andersen, ansv. Per Juul Larsen Helge Scholz Elevrepræsentant Filip Lauritzen Fotos Hardy Andersen samt lærere og elever, der var på stedet på det rette tidspunkt Layout Kirstine Vejbæk Hindhede Hardy Andersen Tryk Nofoprint Oplag: 3000

3 Indhold Rektor 4 Bestyrelsen 6 SKOLENS HVERDAG 7 Elevernes talerør 8 En hverdag på skolen 10 Almen studieforberedelse 13 Almen sprogforståelse 14 Naturvidenskabeligt grundforløb 16 Danmarksmestre 17 Særlige dage på skolen 18 SKOLEN OG VERDEN UDENFOR 23 Billeder af globaliseringens paradoks 24 EG-MUN 28 Aerospace 30 Galathea 3 31 Til Spanien 35 Operation Dagsværk 37 Kaffe og vindmøller 38 ABC 42 Lærere 52 Øvrige ansatte 56 Afgangsklasser 57 Legater 59 Plan over skolen 60 Kalender 62

4 4 AF REKTOR JENS PER NIELSEN Skolen i en global virkelighed Regeringen har lige udsendt sin globaliseringsstrategi med overskriften Fremgang, fornyelse og tryghed. Om uddannelser lister man 14 fokusområder bl.a. Verdens bedste folkeskole Alle unge skal have en ungdomsuddannelse Sammenhæng i uddannelsessystemet og god vejledning Uddannelse med globalt perspektiv. Udfordringen er reel nok: unge med asiatisk baggrund tager de fleste pladser på top-universiteterne i USA og i England, alene delstaten Karnataka i Indien uddanner ingeniører om året, outsourcing af vidensjob er en reel udfordring for danske unge og for Danmark. Regeringen fremmaner også skræmmebilleder af det danske uddannelsessystem, hvor de unge ikke i tilstrækkelig grad er målrettede, hvor det faglige ikke i tilstrækkelig grad er i fokus og skræmmebillederne er reelle: Mere end 1000 tillidsrepræsentanter fra den danske folkeskole er samlet i Odense. Stemningen er ophidset undervisningsministeren har foreslået, at faglighed i folkeskolen skal stå først i formålsparagraffen En mor henter sin 9-årige søn i SFO. Det første, hun siger, er: Hvordan havde du det i skolen i dag?. Hvorfor spørger hun ikke Hvad lærte du i skolen i dag? En hf-elev kommer ind på rektors kontor, han har forsømt 21%, mangler et utal af opgaver. Nu skal han smides ud. Han er helt uforstående, Jamen, nu tager jeg mig sammen Rektor er et af de mennesker i Danmark, der kan flest synonymer for at tage sig sammen. Derfor er det vigtigt, at Espergærde Gymnasium og HF tager udfordringen op og er med til at skabe de rigtige rammer for fremtidens uddannelser er med til at forme den rigtige indstilling til uddannelse. Næsten 400 unge afslutter hvert år en uddannelse fra EG. De skal have den faglige og sociale ballast, der sætter dem i front i globaliseringens kapløb om en bedre fremtid.

5 5 Espergærde Gymnasium og HF er derfor en skole, hvor vi aldrig vil hvile på succesen. Vi skal hele tiden være i front fagligt og pædagogisk. Vi skal lave forsøg, vi skal lave projekter, vi skal udvikle. Det er ikke uden grund at Undervisningsministeriet bruger EG som rollemodel for gennemførelsen af gymnasie- og HF-reformerne. Derfor ser vi også hvert år en stadig stigende tilgang til skolen, og med overgangen til selveje får vi nu også muligheden for at skabe endnu bedre fysiske rammer, som også kan rumme en øget tilgang. Og midt i alle skræmmebillederne og udfordringerne vil vi aldrig glemme, at en skole også skal være et rart sted at være, et sted, hvor man glæder sig til at møde sine kammerater om morgenen, et sted med respekt for forskelligheden, et sted, hvor man hele tiden lærer.

6 6 En selvejende skole Den 1. januar 2007 overgår Espergærde Gymnasium og HF til selveje. Allerede nu er vi i bestyrelsen ved at forberede skolen på de nye udfordringer og sikre, at afviklingen i forhold til Frederiksborg Amt foregår på en god måde, og at skolen får de nødvendige ressourcer og kompetencer tilført. Selvejet vil give Espergærde Gymnasium og HF helt nye muligheder for at handle i takt med udviklingen. Beslutningsprocesserne bliver hurtigere, samspillet mellem skole og en bestyrelse med en reel kompetence styrker muligheden for lokal indflydelse. AF THOMAS LYKKE PEDERSEN, BESTYRELSESFORMAND Som et af landets største gymnasier står EG rigtig godt udrustet til at blive selvejende. De mange elever sikrer en god økonomi, de bygningsmæssige rammer er rigtig gode, og skolen har allerede nu en stor og velfungerende administration. På en række områder er EG allerede i dag langt foran mange andre gymnasier, og især på IT-siden står skolen rigtig stærkt. De mange projekter, som skolens elever deltager i både i Danmark og i udlandet ikke mindst deltagelse i Galathea 3 - viser også det drive i lærergruppen, der er nødvendigt, for at sikre de unge det bedste udgangspunkt for videregående uddannelse. Bestyrelsen ser det derfor som sin vigtigste opgave at være den perfekte sparringspartner for rektor og skolen i bestræbelserne på at skabe den bedst mulige skole. Derfor glæder vi os også over, at EG igen i år har haft elevfremgang. Mere end 20% flere elever har søgt EG, og det sætter fokus på skolens kapacitet. Nogle ansøgere har desværre ikke kunnet optages på grund af manglende plads. Derfor er der sendt 1 klasse til Helsingør Gymnasium og ½ klasse til Rungsted Gymnasium. Det bekymrer bestyrelsen, at ikke alle unge, der søger EG, kan få plads. Derfor vil vi meget aktivt i det kommende skoleår arbejde for, at der sker en begrænset udbygning af EG, så vi både fremtidssikrer skolen kapacitetsmæssigt og optimerer de fysiske rammer, så de endnu bedre passer til gymnasie- og hf-reformen. På den måde kan vi sikre, at de unge i skolens optageområde også kan få plads på den skole, de søger som 1. prioritet. Thomas Lykke Pedersen Bestyrelsesformand

7 7 Skolens hverdag

8 8 AF ELEVRÅDSFORMAND FILIP LAURITZEN, 3.Y Ideer og debat Skoleåret 05/06 Elevernes talerør Elevrådet på Espergærde Gymnasium og HF består af elever, som har lyst til at være et led i processen med at skabe et godt miljø og hverdagsliv på skolen. Dette opnås bedst ved den åbne dialog, som man frit kan deltage i, hvad enten man er elevråds-repræsentant eller ej. Elevrådet er nemlig ikke en lukket organisation, men et talerør for alle ca. 850 elever. Vi holder møde hver torsdag i det store frikvarter, og døren er altid åben, da elevrådet er skabt for at varetage alle elevers interesser og ideer! Espergærde Gymnasium og HF består af virkelig mange kreative elever, som igennem hele skoleåret har bidraget med alt, hvad de har på hjerte. Til møderne opstiller elevrådsformanden dagsordenen og de punkter, der skal diskuteres og desuden deltager næstformanden og formænd fra de forskellige udvalg som f.eks. festudvalget, caféudvalget, udvalget for Operation Dagsværk osv. Og til sidst de allerallervigtigste, som elevrådet ikke ville kunne eksistere foruden: ELEVERNE. Dagsordenens punkter bliver diskuteret, og til sidst kommer punktet eventuelt, som ofte er det mest interessante punkt, da det er her, eleverne bidrager med alle deres ideer og forslag. Efter lidt reklame og et par foredrag blev elevrådet hurtigt en succes for såvel de nye som de gamle elever. Ved hvert møde var der omkring deltagere. Dette medførte en meget positiv energi, og elevrådsdeltagerne formåede at arbejde som et team over for de udfordringer, som skulle løses. Den 3. oktober rejste hele elevrådet på godt 70 deltagere til Holte i to dage for at holde møde om dagen og feste om aftenen. Elevrådsturen bød på mange gode oplevelser og et 6 timers vellykket møde. Her blev DGS valgt som elevernes fagforening, budgettet blev gennemgået og forslag til skolens investeringer og fremtid blev diskuteret. Det blev også bestemt, at skolen skulle støtte AIDS fonden i kraft af nogle plastikarmbånd, hvor der skulle stå med sloganet EG STØTTER SEX. Derudover blev der vedtaget emner til debat med udenrigsminister Per Stig Møller, som senere på året skulle aflægge skolen et besøg i forbindelse med kommunalvalget. Ja, skoleåret bød på mange gode beslutninger, og eleverne har både været kritiske og loyale, hvilket er vejen til succes.

9 9 Det har været et absolut fantastisk år for mig i formandens stol. Jeg har lært, at det kræver overblik og kontrol at styre et møde, og at man både lærer af de gode og de dårlige beslutninger. Året har samtidig været en gave fra start til slut, da jeg som formand har fået mulighed for at blande mig politisk. Først ved at debattere krigen i Irak med mit store idol Per Stig Møller, hvor min mission var at få ham til at indrømme, at Danmark deltagelse i krigen var en fejl (hvilket selvfølgelig ikke lykkedes, selvom jeg havde brugt lang tid på SF s hjemmeside). Senere som ordstyrer under kommunalvalget, hvor vi havde besøg af spidskandidaterne fra hvert parti. Dette møde bød også på mange sjove og alvorlige diskussioner, som politik nu engang skal. Igennem mit år som elevrådsformand har jeg ligeledes prøvet at holde fast i, at det skal være sjovt at være i elevrådet. Først ved elevrådsturen i oktober og senere ved at slutte året af i DGI-byen med klatring, svømning og til slut et møde angående skoleåret 06/07, da jeg har personlig interesse i, at elevrådet klarer sig mindst lige så godt i fremtiden. Jeg ønsker elevrådet held og lykke og takker for min værdifulde tid på Espergærde Gymnasium og HF. Formanden har ordet Nyt billede

10 10 En hverdag Fotograferet af Gustav 3u

11 11

12 12 Fotograferet af Gustav 3u

13 Almen studieforberedelse Alle 1.g ere har ved den nye gymnasiereform stiftet bekendtskab med Almen Studieforberedelse, i daglig tale AT. Overordnet er idéen med Almen Studieforberedelse at bygge bro mellem forskellige fag. Koncentreret i en uge ad gangen, arbejder man emner igennem med forskellige deltagende fag og synsvinkler. AF FREDERIKKE PRESKOU OG ANNE SOFIE ANKER, 1.F 13 Det første AT-forløb gjorde meget ud af at give os en forståelse for forskellige fags metoder og indgangsvinkler til samme emne. Alle 1.g ere blev bombarderet med argumenter og påstande for og imod månelandingens faktiske eksistens. Faget fysik repræsenterede den naturvidenskabelige indgang til emnet, mens dansk og historie udgjorde den humanistiske og samfundsvidenskabelige del. Dette var en god forberedelse til de efterfølgende AT-forløb, da det gav et godt grundlag og den rette tankegang. Alene evnen til at skelne mellem gode og dårlige argumenter og kilder er en kunnen, som alle har haft gavn af. De næste AT-forløb behandlede emnerne Verdensbilleder og Krop og identitet, dog med variationer fra klasse til klasse. Også produktformerne varierede, og vi stiftede bl.a. bekendtskab med synopser og fremlæggelser. Igennem disse projektuger har vi både oplevet undervisning, oplæg og gruppearbejde, som til slut resulterede i et afsluttende produkt. Især fjerde AT-forløb behandlede emner, der tog udgangspunkt i de enkelte studieretninger, og elevernes stigende engagement viste sig tydeligt. Vi kunne hurtigt mærke de forrige AT-forløbs positive virkning på områder som kildekritik, argumentation, gruppearbejde, bevidsthed om forskellige produktformer, fagenes metoder og i det hele taget evnen til at kunne arbejde på egen hånd. Netop produktformen, en featureartikel, som vi arbejdede med i femte AT-forløb, stillede meget store krav til overblikket og evnen til at flette fag sammen til en større sammenhæng. En ting, der også har hjulpet AT godt på vej, er lærernes engagement. Det har været helt klart, at lærerne har gjort meget for at få det til at fungere, trods meget ekstra arbejde. Hvem har ret? På tværs af fagene Det store overblik Godt rustet

14 14 Med dette tilbageblik må vi sige at målene, for første og andet semester, er nået. Flere AT-forløb venter os i 2. og 3.g, men med en bagage fyldt med erfaringer på området er vi godt rustet. AF CAROLINE BRÜEL, 1.J Almen sprogforståelse Et helt nyt fag, og hvorfor nu det? Var det ikke fint, som det var? Nej, og det blev endnu bedre! Tilpasset os, en moderne og fyrig ungdom: ingen tid at spilde, relevant stof - ja tak. Drop de tunge gamle grammatikbøger og erstat dem med nye, sammensat af den grammatik, der er nødvendig. Grammatik er noget, som er nødvendigt at kunne. Det er grundlaget for at kunne lære sig et nyt sprog. Samtidig med at det er så vigtigt, er det også det, som skræmmer de fleste og det, vi alle kører død i. Men i dette halvår med Almen sprogforståelse har vi opnået en generel forståelse af de grammatiske grundbegreber. Det er netop det, der er det smarte. I stedet for i hvert sprogfag at skulle gennemgå basisgrammatikken, har vi her et halvt år, som giver en god almen forståelse (aha, deraf navnet!). Det er

15 15 et kursus, der giver dig nogle redskaber og fordele til at gå i krig med sprog! Det er de latinske betegnelser for grammatikken, som du lærer, dette er dog blot et spørgsmål om tilvænning, hvis du ikke har været vant til det. Ak ve, mange sarte sjæle blev afskrækket af dette frygtindgydende, sagnomspundne fag latin, som alle nu skulle have! Skulle dette være enden? Ville dette ødelægge en ellers lykkelig gymnasietid? Nej, bare rolig! Kære venner, det viste sig, at vi overlevede! Vi kom ud på den anden side med et nyt syn på verden vi hører alle sammen sammen, stammer fra den samme sproggren! Ord, som du aldrig har drømt om, stammer fra latin, du forstår pludselig meningen og sammenhænge, du aldrig havde troet du ville fatte. Okay, kort sagt, det er ikke noget tungt fag, det er en let gennemgang, som skal give et indtryk af fælles begreber, ord og sproglig afstamning. Mange grammatiske funktioner går også op for en, når man har fanget de elementære regler på latin, endnu et redskab, som gør det lettere at fordøje de nye sprog. Summa summarum (læg nu fx mærke til, hvordan vi mestrer begreber som dette) Almen sprogforståelse er en hjælp til dig, og en ny begyndelse for alle. Latin? Ingen grund til panik

16 16 Naturvidenskabeligt grundforløb AF ANNE CECILIE FENNEBERG- HANSEN, 1J NVG - Naturvidenskabeligt grundforløb - er et forløb på et halvt år, hvor man bliver introduceret til de forskellige naturvidenskabelige fag, fysik, kemi m.fl. som man skal beskæftige sig med i løbet af gymnasietiden. Dette grundforløb er lavet som en overgang fra folkeskolen til gymnasiet, så man kan få en dybere forståelse af de forskellige fag. NVG-fagene vil også indgå i AT-forløb, derved vil man lære hvordan de kan samarbejde med andre fag. Det afhænger af ens linje, hvilke naturvidenskabelige fag man har, da det kan variere fra linje til linje. Man vil få et overordnet emne, som man vil arbejde med i løbet af det halve år. Vi havde f.eks. et energi-forløb. Lærerne fra de forskellige fag vil arbejde sammen om at give eleverne en bred viden om dette emne. Man vil få rapporter fra de forskellige fag som øvelse til en endelig rapport, som man laver i december måned, hvor alle fag vil indgå. Formålet med dette er først og fremmest at få en bedre forståelse af hvilke fag man synes er interessante, da man senere på året skal vælge, hvilke fag man vil have fremover i gymnasiet. Jeg syntes, at dette forløb var rigtig interessant fordi det vakte en nysgerrighed efter de forskellige fag, så man netop vidste, hvilket fag man ville opgradere til et højere niveau. Det var også rigtig godt, fordi man i timerne lærte om nogle ting, man ikke havde hørt om i folkeskolen, og man lavede nogle spændende forsøg.

17 Danmarksmestre 17 Klokken var en tidlig fredag morgen i oktober, da 16 fodboldgale gymnasieelever samt 2 lærere drog af sted til Fyn for at spille de afgørende kampe i DM for gymnasier. AF CHRISTOFFER KLINKBY OG CHRISTIAN PIND, 2Z I den anden kamp stod vi over for sidste års mestre fra Fyn, men heller ikke denne modstander kunne stoppe os. En drønsikker 1-0 sejr kom i hus på et fabelagtigt frisparksmål af Christian Pind. Med denne sejr var semifinalepladsen hjemme. Indtil videre var der kun lukket ét mål ind hvilket skyldtes vores stensikre keeper Martin Kaas samt et usvigeligt sikkert forsvar bestående af: Thomas og Andreas Midtgård, Christoffer Klinkby, Morten Gade, Jacob Gaxe Koch samt Mark Jeller. I semifinalen spillede vi ikke prangende, men hev alligevel en 2-1 sejr i land på et mål i sidste sekund af Mark Jeller. Dermed var vejen banet til finalen, hvor vi skulle møde en flok bomstærke jyder. I finalen styrede vi begivenhederne fra start, og med to sublime mål af Jakob Tordenfod Jensen kom sejren i hus med 2-0. Der var på intet tidspunkt tvivl om, hvem der ville vinde og vi spillede nok vores bedste kamp i turneringen. Efter denne sublime kamp var det en kendsgerning at EG havde vundet DM i gymnasiefodbold for første gang i EG s historie. Jublen ville ingen ende tage, og det var en stolt anfører, der modtog den luksuriøse pokal. Ud over pokalen og æren som Danmarks bedste gymnasium i fodbold, har vi også fået den ære at være vært for næste års turnering. Her håber vi selvfølgelig på en stor opbakning fra elever samt lærere her på gymnasiet.

18 18 Særlige dage på skolen Hyttetur for 1g MUN Udflugt til vadehavet Eksamensplan Idrætsdag

19 19 Årets Danmarksmestre i fodbold Forsøg i det fri

20 Drama 20 Huemål Modeopvisning Galathea 3

21 21 Særlige dage på skolen Dans Forårskoncert Særlige dage

22 22 Fødselsdagsfest Særlige dage på skolen Translokation

23 23 Skolen og verden udenfor

24 24 Billeder af globaliseringens paradokser AF JENS PER NIELSEN En kommentator udtalte i anledning af globaliseringsrådets rapport: Har I tænkt på, at jeres børnebørn efter al sandsynlighed kommer til at arbejde i en indisk eller kinesisk ejet virksomhed? 1 måned før havde jeg besøgt Trankebar og Bangalore i Indien sammen med en gruppe rektorer. Formålet med rejsen var at se globaliseringens udfordringer på nærmeste hold. Jeg havde taget initiativet til rejsen, oplevelsen fylder stadig mit mentale fotoalbum. Jeg henter billederne frem, prøver at forstå og bliver hele tiden slået af globaliseringens paradokser. 1. billede fra Indien Midtvejs mellem Bangalore og Mysore ligger en café, hvor alle stopper deres 4-hjulstrækkere med egen driver i hvid skjorte og går ind til en cappuccino eller en latte med en bagel. Møblerne kunne stå på en hvilken som helst café i verden, stål, læder der er pæne toiletter. Man sætter sig ud på terrassen med sin kaffe, kigger henover den 4-sporede vej. På den anden side af vejen ligger en lille hytte, taget er lavet af palmeblade, og der står en inder i lændeklæde med en machete og hugger toppen af kokosnødder. Han sælger til mørke mennesker, der i en evig strøm bevæger sig langs vejen nogle til fods på bare fødder, andre driver en ko eller en flok geder.

25 25 En time på en parodi af en vej 30 km. fra Bangalore hullerne er større end asfaltstykker, baghjulsakslen knager, kun oksekærrerne kommer ubesværet frem. Ved vejsiden et skilt et billede af en bebyggelse Build your own Paradise! et af de utallige luksusbyggerier. Så er vi fremme ved et stort gitter, 3 vagter tager imod indenfor skimter man en række hvide bygninger bygget i græsk-romersk stil. Bangalores fineste internationale skole med egne rideheste, swimmingpool etc. In omnia paratus står der over hovedindgangen. Formanden for bestyrelsen tager imod, brigadegeneral, tidligere øverstbefalende for de indiske styrker i Kashmir. Hans stålgrå øjne kan få enhver muhammedtegner til at gribe viskelæderet og enhver selvmordsbomber til at stivne i bevægelsen In omnia paratus, we focuse on shaping children into leaders of tomorrow! Chamundi Hills ligger højt over Mysore. Fra et udsigtspunkt ser man Mysore Palace, maharajaens palads, røde løgkupler designet af en engelsk arkitekt som et forvokset Nimb. Pludselig overdøver glade børnestemmer klokkerne og bedetrommen fra templet. Det er rural Indias stemme, 70% af befolkningen, 700 mill. mennesker det er en landsbyskole. Forsigtigt går vi ind gennem døren. Mørket falder om os, men blødes hurtigt op af lysindfald fra et vindue der er ikke elektrisk lys, ingen borde, ingen stole, ingen tavle. 40 vidunderlige børn sidder på gulvet, 6-årige, 1-klasse. Børnene jubler hver 2. billede fra Indien 3. billede fra Indien

26 26 gang blitzlysene tænder rummet. Læreren taler næsten ikke engelsk, men vil gerne kommunikere med os 2 små piger synger en sang på det lokale sprog, mens de laver en lille dans. Deres øjne stråler, de andre børn lytter, synger med glæden er uimodståelig. 7 danske rektorer kvitterer med at synge Lille Peter Edderkop, børnene jubler. 4. billede fra Indien Sidste billede Dansborg lyser gult i ruinbyen Trankebar. En ko har lagt sig foran mindestenen for Bartholomaeus Ziegenbalg, den dansktyske missionær, som brugte 4 år af sit liv på at lære tamil og fik oversat og trykt de første tamilske bibler. Den bengalske bugt sender tunge dønninger ind over stranden, et hindutempel er næsten opslugt af bølgerne. Et tårn ligger i sandet ved siden af templet. Jeg husker slutscenen i Abernes Planet. Charlton Heston på en hest, en strand, i sandet ligger Frihedsgudindens fakkel. Dansk kolonihistorie er historien om fejlslagne projekter. Om et lille land med stormagtsdrømme, drømme, som forvandlede sig til mareridt, sygdom, underskud, katastrofe. Og katastrofen ramte Trankebar 2. juledag Fiskerne var på havet. Da de sejlede hjem, ventede de som altid at se kvinder og børn på stranden, spændte på dagens fangst. De så ingen, de så intet. Tsunamien havde taget sit, après nous le déluge 400, mest kvinder og børn, mistede livet. Jeg gik en tur i fiskerbyen, i døråbningerne sad glade børn, nogle var på vej hjem fra skole i pæne rene skoleuniformer, de omringede mig, tog min hånd, ville fotograferes, en lille pige rakte hånden frem mod mig: School pen, school pen. Jeg havde ikke nogen på mig, men jeg tog et billede af hende. En midaldrende mand klædt i orange munkedragt går på

27 27 talerstolen. Swami Sukhabodhananda, en af Indiens mest læste forfattere. Han fortæller en historie: Det er om en viftesælger. Min vifte vil holde i 100 år og den koster 200 rupees, råber viftesælgeren på markedet. Maharajahen hører dette og køber en vifte, men siger samtidig: Hvis en så dyr vifte ikke holder, som du lover, bliver du halshugget. Viften går selvfølgelig i stykker efter kort tid, viftesælgeren bliver fanget, og lige inden han skal halshugges, spørger han kongen: Hvordan brugte du egentlig viften, siden den gik i stykker? Kongen svarer: Som man nu bruger en vifte! Jamen, der er hele problemet, hvis du havde bevæget hovedet i stedet for viften, ville den have holdt i hundrede år. Måske skulle vi også se på vores uddannelsessystem i et helt andet perspektiv, hvis det skal holde i de kommende 100 globaliserede år det er udfordringen for gymnasiet, det er den udfordring, jeg tager op sammen med de kommende elever.

28 28 EG-MUN INTERVIEW MED EMILIE ANDREASSEN, 2X AF SYLVIANE SCHELDE Hvad er EG-MUN? Hvem kan deltage? Hvordan fik du lyst til at være med? Hvordan foregår en konference? EG-MUN er et elevstyret projekt, et politisk rollespil. MUN står for Model United Nations, og vi simulerer en FN-generalforsamling med kommissioner og råd - bl.a. Sikkerhedsrådet. Formålet er at skabe større bevidsthed omkring international politik og konflikter i verden. Det blev startet i 2003 af nogle elever, der havde deltaget i en konference i udlandet. De kom hjem og var meget ivrige efter at deltage i noget lignende herhjemme og startede den første EG-MUN-konference i Danmark. Lige siden er der blevet holdt en konference hvert år. Alle elever er velkomne. Man skal kunne tale engelsk, da det hele foregår på engelsk. Det er jo en international konference! I år deltog bl.a. Copenhagen International School, Herlufsholms internationale afdeling, en skole fra Tyskland og en fra Sverige. Vi har skabt kontakter til mange flere, som vi har tænkt os at invitere næste gang. Jeg fulgtes med en veninde, som var involveret. Jeg syntes, at det lød spændende og fik lyst til at være med. Der er en blanding af, hvad vi kalder "the MUN spirit". De politiske diskussioner, mødet med en masse nye mennesker - og festerne med dem - de gode debatter, hvor alle er seriøse, engageret. Vi tager hinanden alvorligt. Hver deltager repræsenterer et land i en kommission, og så er det bare med at forsvare sit lands holdninger og

29 29 forhandle resolutioner om aktuelle emner som f.eks. Irans atomprogram, forebyggelse af fugleinfluenza, ytringsfrihed, udryddelse af fattigdom. Det handler om at få de andre delegationer med på ens egne synspunkter! I år havde vi en meget vellykket konference. Vi fik nogle hede debatter i gang, og der blev udtænkt en masse løsninger på de internationale problemer. Nogle af mine venner var meget engageret i arbejdet. De sørgede for at give os nogle gode oplevelser, og jeg fik lyst til at føre det videre. Vi fordeler ansvaret for forskellige opgaver iblandt os. Nogle tager sig af indbydelserne, andre af landefordelingen, indkvarteringen, underholdningen osv. Det handler om at leve op til sit ansvar. Vi har ikke lyst til at svigte de andre i gruppen. Ja, mange. Jeg hører tit fra dem via Messenger. Vi mødes også på andre konferencer i udlandet. Ofte er det de samme mennesker, der deltager. Det er en fed måde at ses på! Jeg har været til MUNOL i Lübeck to gange og til BRIMUN i Bremen én gang. Bremen er på universitetsniveau, så det var lidt svært, men sjovt. Det er også dejligt at deltage i og nyde en konference uden at planlægge den! Jeg har 1 år tilbage med EG-MUN, så er det slut med styregruppen, men jeg vil stadig meget gerne give råd, hvis der er brug for det. Der findes også mange universitetsmun at deltage i! Og efter det, ja, der er vel kun det rigtige FN tilbage! Hvordan organiserer I EG- MUN? Har du kontakt med tidligere deltagere? Hvilke andre steder har du været? Hvordan ser fremtiden ud?

30 30 Aerospace INTERVIEW MED DENNIS FRIE, SIDSEL LARSEN OG ALEXANDER MICHELSEN AF HENNING BRANDT Dennis, 1d, Sidsel, 1a, og Alexander, 1b, deltager i august 2006 i en sommerskole om areospace-teknologi på Cranfield University i England. Opholdet varer en uge, og de tre elever skal bl.a. prøve selv at sidde ved roret i fly med fast vinge og i en helikopter. Der er deltagere fra ti lande, som skal konkurrere om at løse forskellige opgaver om aerospaceteknik. Eleverne blev udvalgt blandt mange andre ud fra en test i matematik og fysik. Inden opholdet på Cranfield University skal de lave en opgave på engelsk om stealth teknologi. Opgaven indgår i den indbyrdes konkurrence mellem holdene. Hvad har I størst forventning til ved opholdet på Cranfield University? Alexander: Det er at komme op at flyve, specielt i helikopter. Sidsel: Jeg regner med at få en god oplevelse - komme over og lære noget og prøve nogle ting. Hvordan tror I at jeres chancer er i konkurrencerne? Sidsel: Det er jo ikke til at vide, hvilket niveau de andre er på. Dennis: Nogen er måske meget bedre, men vi regner da med at få en placering i den bedste halvdel. Har i overvejet en fremtid inden for aerospace-teknologi? Sidsel: Jeg har ikke rigtig overvejet så meget, hvad jeg vil efter gymnasiet, og heller ikke dette her. Alexander: Det er jo klart, at man bliver interesseret, når man kommer derover. Hvor langt er I kommet med den opgave, som skal sendes til England? Sidsel: Vi er i gang med at svare på fire konkrete spørgsmål. Alexander: Det er jo et helt nyt emne, så vi bruger meget tid på at researche.

31 Galathea 3 Elever fra EG på sejlads omkring jorden 31 AF ANDREAS NYMARK JAKOB NORSK ANNE METTE ANDERSEN MATIAS LETH, 1B Den 14. maj 1845 modtog Det Kongelige Videnskabernes Selskab et brev fra kong Christian VIII, der blandt andet var kendt for sin store naturhistoriske interesse. Det var begyndelsen til den første Galathea-ekspedition. I brevet stod blandt andet følgende: Vi have besluttet at afsende Corvetten Galathea til de ostindiske Øer og navnlig de Nicobariske Øer, over hvilke Vi have Højhedsret, for at foretage en videnskabelig Undersøgelse over denne Øgruppes Naturproducter og anvendelse til Dyrkning og handel. I sin instruks opfordrer kongen desuden selskabet til at udpege Naturkyndige med disses medhjælpere. Adskillige år senere, i 1950, blev ekspedition nummer 2 sendt af sted. Det var oprindeligt tanken, at Galathea 2 skulle udsendes præcis 100 år efter Galathea 1, altså i 1945, men det måtte opgives på grund af Verdenskrigen. Forskerne på Galathea 2 fulgte op på arbejdet fra den første Galatheaekspedition for at måle udviklingen over den forløbne tid. Ekspeditionen besøgte således flere af de destinationer, som også Galathea 1 havde lagt ruten forbi mere end 100 år tidligere - blandt andet den tidligere men ikke særligt kendte danske koloni Nicobarerne i Den Bengalske Bugt. Nu her i år 2006, tager skibet Vædderen af sted i august, på den 3. Galathea-ekspedition, og denne gang bliver det med deltagelse af elever fra 1.b fra Espergærde Gymnasium og HF. Galathea 1 og 2

32 32 Et projekt bliver til Det var en ganske almindelig morgen, og hele klassen sad og ventede på Henning, vores biologi- og klasselærer, men denne morgen skulle vise sig ikke at blive helt almindelig. Henning havde nemlig et forslag om, at vi skulle deltage i den store Galathea-konkurrence. Vi skulle derfor finde på et godt projekt. Der var allerede udarbejdet mange forskellige projekter af de professionelle forskere, som skulle ombord på Galathea 3, så mulighederne for at vælge et parallel-projekt var overvældende. Når vi valgte at beskæftige os med fisks immunsystemer, var det, fordi hjørnestenen i alle immunsystemer er antistoffer, som bliver dannet ud fra forskellige proteiner. Og da proteiner var det, vi havde arbejdet mest med i 1g, var det derfor oplagt for os at vælge lige netop dette projekt. Hele klassen var enige om, at det lød meget spændende, og det ville vi gerne fortsætte med. Den afgørende runde Af 40 indsendte projektforslag fra gymnasier over hele landet blev i alt 7 projekter udtaget til den store finale, der blev afholdt den 22. april på Eksperimentariet. Vi mødtes klokken halv tolv ved den store scene for at blive briefet af Henning. Vi iførte os vores blå EG-trøjer og var klar til tage kampen op med de seks andre gymnasier, som gik efter de fire pladser. Vi var alle en smule nervøse for, om vi kunne vinde, men de, der var mest nervøse, var Matias og Annemette. Det var dem, som skulle fremlægge vores projekt for dommerkomiteen. Mens vi andre sad og diskuterede vores chancer og de andre gymnasiers projekter, stod de to uden for salen og øvede præsentationen om og om igen. Heldigvis for dem var vores klasse den sidste, der skulle fremlægge, men det betød samtidig, at der ville gå lang tid, før det blev vores tur.

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00. Rektor Jens Per Nielsen 49 17 60 12. Vicerektor Ole Sohl 49 17 60 11

Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00. Rektor Jens Per Nielsen 49 17 60 12. Vicerektor Ole Sohl 49 17 60 11 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00 Rektor Jens Per

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Nyhedsbrev Trørødskolen

Nyhedsbrev Trørødskolen Nyhedsbrev Trørødskolen April 2015 Skolelederen 0.-5. klasse 6.-9. klasse Skolelederen v/suzanne Henningsen PISA 2015 på Trørødskolen PISA-undersøgelsen blev gennemført på Trørødskolen fredag den 10. april.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Evaluering af grundforløbet 2006-12-29

Evaluering af grundforløbet 2006-12-29 Evaluering af grundforløbet -1- Eleverne i grundforløbet har besvaret et elektronisk spørgeskema i dagene lige før juleferien. Besvarelserne er sket tidsmæssigt umiddelbart efter prøverne i NV og AP. Det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus.

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. De fleste af pigerne kendte Hanne og Ernst fra tidligere

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2007 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere