ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF"

Transkript

1 ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2006

2 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: Telefax: Lærerværelset: Hjemmeside: Kontortid Mandag-fredag Rektor Jens Per Nielsen Vicerektor Henrik Arbo-Bähr Inspektorer Hardy Andersen Ulla Badsberg Lis Bjerre Jan Sørensen Kontor Tina Klintenberg Trine Pedersen Karin Reynheim Studievejledning Gymnasiet Lene Klejs Engelberg Suzanne Gudbjerg-Hansen Kirsten Hede Torsten Jøhncke HF Inge Jensen Ulrik Wiwe Studiecenter Merethe B. Stein Bogdepot Mona T. Brandt Pedel Ole Jensen Kantine Bjarne Hansen Redaktion Hardy Andersen, ansv. Per Juul Larsen Helge Scholz Elevrepræsentant Filip Lauritzen Fotos Hardy Andersen samt lærere og elever, der var på stedet på det rette tidspunkt Layout Kirstine Vejbæk Hindhede Hardy Andersen Tryk Nofoprint Oplag: 3000

3 Indhold Rektor 4 Bestyrelsen 6 SKOLENS HVERDAG 7 Elevernes talerør 8 En hverdag på skolen 10 Almen studieforberedelse 13 Almen sprogforståelse 14 Naturvidenskabeligt grundforløb 16 Danmarksmestre 17 Særlige dage på skolen 18 SKOLEN OG VERDEN UDENFOR 23 Billeder af globaliseringens paradoks 24 EG-MUN 28 Aerospace 30 Galathea 3 31 Til Spanien 35 Operation Dagsværk 37 Kaffe og vindmøller 38 ABC 42 Lærere 52 Øvrige ansatte 56 Afgangsklasser 57 Legater 59 Plan over skolen 60 Kalender 62

4 4 AF REKTOR JENS PER NIELSEN Skolen i en global virkelighed Regeringen har lige udsendt sin globaliseringsstrategi med overskriften Fremgang, fornyelse og tryghed. Om uddannelser lister man 14 fokusområder bl.a. Verdens bedste folkeskole Alle unge skal have en ungdomsuddannelse Sammenhæng i uddannelsessystemet og god vejledning Uddannelse med globalt perspektiv. Udfordringen er reel nok: unge med asiatisk baggrund tager de fleste pladser på top-universiteterne i USA og i England, alene delstaten Karnataka i Indien uddanner ingeniører om året, outsourcing af vidensjob er en reel udfordring for danske unge og for Danmark. Regeringen fremmaner også skræmmebilleder af det danske uddannelsessystem, hvor de unge ikke i tilstrækkelig grad er målrettede, hvor det faglige ikke i tilstrækkelig grad er i fokus og skræmmebillederne er reelle: Mere end 1000 tillidsrepræsentanter fra den danske folkeskole er samlet i Odense. Stemningen er ophidset undervisningsministeren har foreslået, at faglighed i folkeskolen skal stå først i formålsparagraffen En mor henter sin 9-årige søn i SFO. Det første, hun siger, er: Hvordan havde du det i skolen i dag?. Hvorfor spørger hun ikke Hvad lærte du i skolen i dag? En hf-elev kommer ind på rektors kontor, han har forsømt 21%, mangler et utal af opgaver. Nu skal han smides ud. Han er helt uforstående, Jamen, nu tager jeg mig sammen Rektor er et af de mennesker i Danmark, der kan flest synonymer for at tage sig sammen. Derfor er det vigtigt, at Espergærde Gymnasium og HF tager udfordringen op og er med til at skabe de rigtige rammer for fremtidens uddannelser er med til at forme den rigtige indstilling til uddannelse. Næsten 400 unge afslutter hvert år en uddannelse fra EG. De skal have den faglige og sociale ballast, der sætter dem i front i globaliseringens kapløb om en bedre fremtid.

5 5 Espergærde Gymnasium og HF er derfor en skole, hvor vi aldrig vil hvile på succesen. Vi skal hele tiden være i front fagligt og pædagogisk. Vi skal lave forsøg, vi skal lave projekter, vi skal udvikle. Det er ikke uden grund at Undervisningsministeriet bruger EG som rollemodel for gennemførelsen af gymnasie- og HF-reformerne. Derfor ser vi også hvert år en stadig stigende tilgang til skolen, og med overgangen til selveje får vi nu også muligheden for at skabe endnu bedre fysiske rammer, som også kan rumme en øget tilgang. Og midt i alle skræmmebillederne og udfordringerne vil vi aldrig glemme, at en skole også skal være et rart sted at være, et sted, hvor man glæder sig til at møde sine kammerater om morgenen, et sted med respekt for forskelligheden, et sted, hvor man hele tiden lærer.

6 6 En selvejende skole Den 1. januar 2007 overgår Espergærde Gymnasium og HF til selveje. Allerede nu er vi i bestyrelsen ved at forberede skolen på de nye udfordringer og sikre, at afviklingen i forhold til Frederiksborg Amt foregår på en god måde, og at skolen får de nødvendige ressourcer og kompetencer tilført. Selvejet vil give Espergærde Gymnasium og HF helt nye muligheder for at handle i takt med udviklingen. Beslutningsprocesserne bliver hurtigere, samspillet mellem skole og en bestyrelse med en reel kompetence styrker muligheden for lokal indflydelse. AF THOMAS LYKKE PEDERSEN, BESTYRELSESFORMAND Som et af landets største gymnasier står EG rigtig godt udrustet til at blive selvejende. De mange elever sikrer en god økonomi, de bygningsmæssige rammer er rigtig gode, og skolen har allerede nu en stor og velfungerende administration. På en række områder er EG allerede i dag langt foran mange andre gymnasier, og især på IT-siden står skolen rigtig stærkt. De mange projekter, som skolens elever deltager i både i Danmark og i udlandet ikke mindst deltagelse i Galathea 3 - viser også det drive i lærergruppen, der er nødvendigt, for at sikre de unge det bedste udgangspunkt for videregående uddannelse. Bestyrelsen ser det derfor som sin vigtigste opgave at være den perfekte sparringspartner for rektor og skolen i bestræbelserne på at skabe den bedst mulige skole. Derfor glæder vi os også over, at EG igen i år har haft elevfremgang. Mere end 20% flere elever har søgt EG, og det sætter fokus på skolens kapacitet. Nogle ansøgere har desværre ikke kunnet optages på grund af manglende plads. Derfor er der sendt 1 klasse til Helsingør Gymnasium og ½ klasse til Rungsted Gymnasium. Det bekymrer bestyrelsen, at ikke alle unge, der søger EG, kan få plads. Derfor vil vi meget aktivt i det kommende skoleår arbejde for, at der sker en begrænset udbygning af EG, så vi både fremtidssikrer skolen kapacitetsmæssigt og optimerer de fysiske rammer, så de endnu bedre passer til gymnasie- og hf-reformen. På den måde kan vi sikre, at de unge i skolens optageområde også kan få plads på den skole, de søger som 1. prioritet. Thomas Lykke Pedersen Bestyrelsesformand

7 7 Skolens hverdag

8 8 AF ELEVRÅDSFORMAND FILIP LAURITZEN, 3.Y Ideer og debat Skoleåret 05/06 Elevernes talerør Elevrådet på Espergærde Gymnasium og HF består af elever, som har lyst til at være et led i processen med at skabe et godt miljø og hverdagsliv på skolen. Dette opnås bedst ved den åbne dialog, som man frit kan deltage i, hvad enten man er elevråds-repræsentant eller ej. Elevrådet er nemlig ikke en lukket organisation, men et talerør for alle ca. 850 elever. Vi holder møde hver torsdag i det store frikvarter, og døren er altid åben, da elevrådet er skabt for at varetage alle elevers interesser og ideer! Espergærde Gymnasium og HF består af virkelig mange kreative elever, som igennem hele skoleåret har bidraget med alt, hvad de har på hjerte. Til møderne opstiller elevrådsformanden dagsordenen og de punkter, der skal diskuteres og desuden deltager næstformanden og formænd fra de forskellige udvalg som f.eks. festudvalget, caféudvalget, udvalget for Operation Dagsværk osv. Og til sidst de allerallervigtigste, som elevrådet ikke ville kunne eksistere foruden: ELEVERNE. Dagsordenens punkter bliver diskuteret, og til sidst kommer punktet eventuelt, som ofte er det mest interessante punkt, da det er her, eleverne bidrager med alle deres ideer og forslag. Efter lidt reklame og et par foredrag blev elevrådet hurtigt en succes for såvel de nye som de gamle elever. Ved hvert møde var der omkring deltagere. Dette medførte en meget positiv energi, og elevrådsdeltagerne formåede at arbejde som et team over for de udfordringer, som skulle løses. Den 3. oktober rejste hele elevrådet på godt 70 deltagere til Holte i to dage for at holde møde om dagen og feste om aftenen. Elevrådsturen bød på mange gode oplevelser og et 6 timers vellykket møde. Her blev DGS valgt som elevernes fagforening, budgettet blev gennemgået og forslag til skolens investeringer og fremtid blev diskuteret. Det blev også bestemt, at skolen skulle støtte AIDS fonden i kraft af nogle plastikarmbånd, hvor der skulle stå med sloganet EG STØTTER SEX. Derudover blev der vedtaget emner til debat med udenrigsminister Per Stig Møller, som senere på året skulle aflægge skolen et besøg i forbindelse med kommunalvalget. Ja, skoleåret bød på mange gode beslutninger, og eleverne har både været kritiske og loyale, hvilket er vejen til succes.

9 9 Det har været et absolut fantastisk år for mig i formandens stol. Jeg har lært, at det kræver overblik og kontrol at styre et møde, og at man både lærer af de gode og de dårlige beslutninger. Året har samtidig været en gave fra start til slut, da jeg som formand har fået mulighed for at blande mig politisk. Først ved at debattere krigen i Irak med mit store idol Per Stig Møller, hvor min mission var at få ham til at indrømme, at Danmark deltagelse i krigen var en fejl (hvilket selvfølgelig ikke lykkedes, selvom jeg havde brugt lang tid på SF s hjemmeside). Senere som ordstyrer under kommunalvalget, hvor vi havde besøg af spidskandidaterne fra hvert parti. Dette møde bød også på mange sjove og alvorlige diskussioner, som politik nu engang skal. Igennem mit år som elevrådsformand har jeg ligeledes prøvet at holde fast i, at det skal være sjovt at være i elevrådet. Først ved elevrådsturen i oktober og senere ved at slutte året af i DGI-byen med klatring, svømning og til slut et møde angående skoleåret 06/07, da jeg har personlig interesse i, at elevrådet klarer sig mindst lige så godt i fremtiden. Jeg ønsker elevrådet held og lykke og takker for min værdifulde tid på Espergærde Gymnasium og HF. Formanden har ordet Nyt billede

10 10 En hverdag Fotograferet af Gustav 3u

11 11

12 12 Fotograferet af Gustav 3u

13 Almen studieforberedelse Alle 1.g ere har ved den nye gymnasiereform stiftet bekendtskab med Almen Studieforberedelse, i daglig tale AT. Overordnet er idéen med Almen Studieforberedelse at bygge bro mellem forskellige fag. Koncentreret i en uge ad gangen, arbejder man emner igennem med forskellige deltagende fag og synsvinkler. AF FREDERIKKE PRESKOU OG ANNE SOFIE ANKER, 1.F 13 Det første AT-forløb gjorde meget ud af at give os en forståelse for forskellige fags metoder og indgangsvinkler til samme emne. Alle 1.g ere blev bombarderet med argumenter og påstande for og imod månelandingens faktiske eksistens. Faget fysik repræsenterede den naturvidenskabelige indgang til emnet, mens dansk og historie udgjorde den humanistiske og samfundsvidenskabelige del. Dette var en god forberedelse til de efterfølgende AT-forløb, da det gav et godt grundlag og den rette tankegang. Alene evnen til at skelne mellem gode og dårlige argumenter og kilder er en kunnen, som alle har haft gavn af. De næste AT-forløb behandlede emnerne Verdensbilleder og Krop og identitet, dog med variationer fra klasse til klasse. Også produktformerne varierede, og vi stiftede bl.a. bekendtskab med synopser og fremlæggelser. Igennem disse projektuger har vi både oplevet undervisning, oplæg og gruppearbejde, som til slut resulterede i et afsluttende produkt. Især fjerde AT-forløb behandlede emner, der tog udgangspunkt i de enkelte studieretninger, og elevernes stigende engagement viste sig tydeligt. Vi kunne hurtigt mærke de forrige AT-forløbs positive virkning på områder som kildekritik, argumentation, gruppearbejde, bevidsthed om forskellige produktformer, fagenes metoder og i det hele taget evnen til at kunne arbejde på egen hånd. Netop produktformen, en featureartikel, som vi arbejdede med i femte AT-forløb, stillede meget store krav til overblikket og evnen til at flette fag sammen til en større sammenhæng. En ting, der også har hjulpet AT godt på vej, er lærernes engagement. Det har været helt klart, at lærerne har gjort meget for at få det til at fungere, trods meget ekstra arbejde. Hvem har ret? På tværs af fagene Det store overblik Godt rustet

14 14 Med dette tilbageblik må vi sige at målene, for første og andet semester, er nået. Flere AT-forløb venter os i 2. og 3.g, men med en bagage fyldt med erfaringer på området er vi godt rustet. AF CAROLINE BRÜEL, 1.J Almen sprogforståelse Et helt nyt fag, og hvorfor nu det? Var det ikke fint, som det var? Nej, og det blev endnu bedre! Tilpasset os, en moderne og fyrig ungdom: ingen tid at spilde, relevant stof - ja tak. Drop de tunge gamle grammatikbøger og erstat dem med nye, sammensat af den grammatik, der er nødvendig. Grammatik er noget, som er nødvendigt at kunne. Det er grundlaget for at kunne lære sig et nyt sprog. Samtidig med at det er så vigtigt, er det også det, som skræmmer de fleste og det, vi alle kører død i. Men i dette halvår med Almen sprogforståelse har vi opnået en generel forståelse af de grammatiske grundbegreber. Det er netop det, der er det smarte. I stedet for i hvert sprogfag at skulle gennemgå basisgrammatikken, har vi her et halvt år, som giver en god almen forståelse (aha, deraf navnet!). Det er

15 15 et kursus, der giver dig nogle redskaber og fordele til at gå i krig med sprog! Det er de latinske betegnelser for grammatikken, som du lærer, dette er dog blot et spørgsmål om tilvænning, hvis du ikke har været vant til det. Ak ve, mange sarte sjæle blev afskrækket af dette frygtindgydende, sagnomspundne fag latin, som alle nu skulle have! Skulle dette være enden? Ville dette ødelægge en ellers lykkelig gymnasietid? Nej, bare rolig! Kære venner, det viste sig, at vi overlevede! Vi kom ud på den anden side med et nyt syn på verden vi hører alle sammen sammen, stammer fra den samme sproggren! Ord, som du aldrig har drømt om, stammer fra latin, du forstår pludselig meningen og sammenhænge, du aldrig havde troet du ville fatte. Okay, kort sagt, det er ikke noget tungt fag, det er en let gennemgang, som skal give et indtryk af fælles begreber, ord og sproglig afstamning. Mange grammatiske funktioner går også op for en, når man har fanget de elementære regler på latin, endnu et redskab, som gør det lettere at fordøje de nye sprog. Summa summarum (læg nu fx mærke til, hvordan vi mestrer begreber som dette) Almen sprogforståelse er en hjælp til dig, og en ny begyndelse for alle. Latin? Ingen grund til panik

16 16 Naturvidenskabeligt grundforløb AF ANNE CECILIE FENNEBERG- HANSEN, 1J NVG - Naturvidenskabeligt grundforløb - er et forløb på et halvt år, hvor man bliver introduceret til de forskellige naturvidenskabelige fag, fysik, kemi m.fl. som man skal beskæftige sig med i løbet af gymnasietiden. Dette grundforløb er lavet som en overgang fra folkeskolen til gymnasiet, så man kan få en dybere forståelse af de forskellige fag. NVG-fagene vil også indgå i AT-forløb, derved vil man lære hvordan de kan samarbejde med andre fag. Det afhænger af ens linje, hvilke naturvidenskabelige fag man har, da det kan variere fra linje til linje. Man vil få et overordnet emne, som man vil arbejde med i løbet af det halve år. Vi havde f.eks. et energi-forløb. Lærerne fra de forskellige fag vil arbejde sammen om at give eleverne en bred viden om dette emne. Man vil få rapporter fra de forskellige fag som øvelse til en endelig rapport, som man laver i december måned, hvor alle fag vil indgå. Formålet med dette er først og fremmest at få en bedre forståelse af hvilke fag man synes er interessante, da man senere på året skal vælge, hvilke fag man vil have fremover i gymnasiet. Jeg syntes, at dette forløb var rigtig interessant fordi det vakte en nysgerrighed efter de forskellige fag, så man netop vidste, hvilket fag man ville opgradere til et højere niveau. Det var også rigtig godt, fordi man i timerne lærte om nogle ting, man ikke havde hørt om i folkeskolen, og man lavede nogle spændende forsøg.

17 Danmarksmestre 17 Klokken var en tidlig fredag morgen i oktober, da 16 fodboldgale gymnasieelever samt 2 lærere drog af sted til Fyn for at spille de afgørende kampe i DM for gymnasier. AF CHRISTOFFER KLINKBY OG CHRISTIAN PIND, 2Z I den anden kamp stod vi over for sidste års mestre fra Fyn, men heller ikke denne modstander kunne stoppe os. En drønsikker 1-0 sejr kom i hus på et fabelagtigt frisparksmål af Christian Pind. Med denne sejr var semifinalepladsen hjemme. Indtil videre var der kun lukket ét mål ind hvilket skyldtes vores stensikre keeper Martin Kaas samt et usvigeligt sikkert forsvar bestående af: Thomas og Andreas Midtgård, Christoffer Klinkby, Morten Gade, Jacob Gaxe Koch samt Mark Jeller. I semifinalen spillede vi ikke prangende, men hev alligevel en 2-1 sejr i land på et mål i sidste sekund af Mark Jeller. Dermed var vejen banet til finalen, hvor vi skulle møde en flok bomstærke jyder. I finalen styrede vi begivenhederne fra start, og med to sublime mål af Jakob Tordenfod Jensen kom sejren i hus med 2-0. Der var på intet tidspunkt tvivl om, hvem der ville vinde og vi spillede nok vores bedste kamp i turneringen. Efter denne sublime kamp var det en kendsgerning at EG havde vundet DM i gymnasiefodbold for første gang i EG s historie. Jublen ville ingen ende tage, og det var en stolt anfører, der modtog den luksuriøse pokal. Ud over pokalen og æren som Danmarks bedste gymnasium i fodbold, har vi også fået den ære at være vært for næste års turnering. Her håber vi selvfølgelig på en stor opbakning fra elever samt lærere her på gymnasiet.

18 18 Særlige dage på skolen Hyttetur for 1g MUN Udflugt til vadehavet Eksamensplan Idrætsdag

19 19 Årets Danmarksmestre i fodbold Forsøg i det fri

20 Drama 20 Huemål Modeopvisning Galathea 3

21 21 Særlige dage på skolen Dans Forårskoncert Særlige dage

22 22 Fødselsdagsfest Særlige dage på skolen Translokation

23 23 Skolen og verden udenfor

24 24 Billeder af globaliseringens paradokser AF JENS PER NIELSEN En kommentator udtalte i anledning af globaliseringsrådets rapport: Har I tænkt på, at jeres børnebørn efter al sandsynlighed kommer til at arbejde i en indisk eller kinesisk ejet virksomhed? 1 måned før havde jeg besøgt Trankebar og Bangalore i Indien sammen med en gruppe rektorer. Formålet med rejsen var at se globaliseringens udfordringer på nærmeste hold. Jeg havde taget initiativet til rejsen, oplevelsen fylder stadig mit mentale fotoalbum. Jeg henter billederne frem, prøver at forstå og bliver hele tiden slået af globaliseringens paradokser. 1. billede fra Indien Midtvejs mellem Bangalore og Mysore ligger en café, hvor alle stopper deres 4-hjulstrækkere med egen driver i hvid skjorte og går ind til en cappuccino eller en latte med en bagel. Møblerne kunne stå på en hvilken som helst café i verden, stål, læder der er pæne toiletter. Man sætter sig ud på terrassen med sin kaffe, kigger henover den 4-sporede vej. På den anden side af vejen ligger en lille hytte, taget er lavet af palmeblade, og der står en inder i lændeklæde med en machete og hugger toppen af kokosnødder. Han sælger til mørke mennesker, der i en evig strøm bevæger sig langs vejen nogle til fods på bare fødder, andre driver en ko eller en flok geder.

25 25 En time på en parodi af en vej 30 km. fra Bangalore hullerne er større end asfaltstykker, baghjulsakslen knager, kun oksekærrerne kommer ubesværet frem. Ved vejsiden et skilt et billede af en bebyggelse Build your own Paradise! et af de utallige luksusbyggerier. Så er vi fremme ved et stort gitter, 3 vagter tager imod indenfor skimter man en række hvide bygninger bygget i græsk-romersk stil. Bangalores fineste internationale skole med egne rideheste, swimmingpool etc. In omnia paratus står der over hovedindgangen. Formanden for bestyrelsen tager imod, brigadegeneral, tidligere øverstbefalende for de indiske styrker i Kashmir. Hans stålgrå øjne kan få enhver muhammedtegner til at gribe viskelæderet og enhver selvmordsbomber til at stivne i bevægelsen In omnia paratus, we focuse on shaping children into leaders of tomorrow! Chamundi Hills ligger højt over Mysore. Fra et udsigtspunkt ser man Mysore Palace, maharajaens palads, røde løgkupler designet af en engelsk arkitekt som et forvokset Nimb. Pludselig overdøver glade børnestemmer klokkerne og bedetrommen fra templet. Det er rural Indias stemme, 70% af befolkningen, 700 mill. mennesker det er en landsbyskole. Forsigtigt går vi ind gennem døren. Mørket falder om os, men blødes hurtigt op af lysindfald fra et vindue der er ikke elektrisk lys, ingen borde, ingen stole, ingen tavle. 40 vidunderlige børn sidder på gulvet, 6-årige, 1-klasse. Børnene jubler hver 2. billede fra Indien 3. billede fra Indien

26 26 gang blitzlysene tænder rummet. Læreren taler næsten ikke engelsk, men vil gerne kommunikere med os 2 små piger synger en sang på det lokale sprog, mens de laver en lille dans. Deres øjne stråler, de andre børn lytter, synger med glæden er uimodståelig. 7 danske rektorer kvitterer med at synge Lille Peter Edderkop, børnene jubler. 4. billede fra Indien Sidste billede Dansborg lyser gult i ruinbyen Trankebar. En ko har lagt sig foran mindestenen for Bartholomaeus Ziegenbalg, den dansktyske missionær, som brugte 4 år af sit liv på at lære tamil og fik oversat og trykt de første tamilske bibler. Den bengalske bugt sender tunge dønninger ind over stranden, et hindutempel er næsten opslugt af bølgerne. Et tårn ligger i sandet ved siden af templet. Jeg husker slutscenen i Abernes Planet. Charlton Heston på en hest, en strand, i sandet ligger Frihedsgudindens fakkel. Dansk kolonihistorie er historien om fejlslagne projekter. Om et lille land med stormagtsdrømme, drømme, som forvandlede sig til mareridt, sygdom, underskud, katastrofe. Og katastrofen ramte Trankebar 2. juledag Fiskerne var på havet. Da de sejlede hjem, ventede de som altid at se kvinder og børn på stranden, spændte på dagens fangst. De så ingen, de så intet. Tsunamien havde taget sit, après nous le déluge 400, mest kvinder og børn, mistede livet. Jeg gik en tur i fiskerbyen, i døråbningerne sad glade børn, nogle var på vej hjem fra skole i pæne rene skoleuniformer, de omringede mig, tog min hånd, ville fotograferes, en lille pige rakte hånden frem mod mig: School pen, school pen. Jeg havde ikke nogen på mig, men jeg tog et billede af hende. En midaldrende mand klædt i orange munkedragt går på

27 27 talerstolen. Swami Sukhabodhananda, en af Indiens mest læste forfattere. Han fortæller en historie: Det er om en viftesælger. Min vifte vil holde i 100 år og den koster 200 rupees, råber viftesælgeren på markedet. Maharajahen hører dette og køber en vifte, men siger samtidig: Hvis en så dyr vifte ikke holder, som du lover, bliver du halshugget. Viften går selvfølgelig i stykker efter kort tid, viftesælgeren bliver fanget, og lige inden han skal halshugges, spørger han kongen: Hvordan brugte du egentlig viften, siden den gik i stykker? Kongen svarer: Som man nu bruger en vifte! Jamen, der er hele problemet, hvis du havde bevæget hovedet i stedet for viften, ville den have holdt i hundrede år. Måske skulle vi også se på vores uddannelsessystem i et helt andet perspektiv, hvis det skal holde i de kommende 100 globaliserede år det er udfordringen for gymnasiet, det er den udfordring, jeg tager op sammen med de kommende elever.

28 28 EG-MUN INTERVIEW MED EMILIE ANDREASSEN, 2X AF SYLVIANE SCHELDE Hvad er EG-MUN? Hvem kan deltage? Hvordan fik du lyst til at være med? Hvordan foregår en konference? EG-MUN er et elevstyret projekt, et politisk rollespil. MUN står for Model United Nations, og vi simulerer en FN-generalforsamling med kommissioner og råd - bl.a. Sikkerhedsrådet. Formålet er at skabe større bevidsthed omkring international politik og konflikter i verden. Det blev startet i 2003 af nogle elever, der havde deltaget i en konference i udlandet. De kom hjem og var meget ivrige efter at deltage i noget lignende herhjemme og startede den første EG-MUN-konference i Danmark. Lige siden er der blevet holdt en konference hvert år. Alle elever er velkomne. Man skal kunne tale engelsk, da det hele foregår på engelsk. Det er jo en international konference! I år deltog bl.a. Copenhagen International School, Herlufsholms internationale afdeling, en skole fra Tyskland og en fra Sverige. Vi har skabt kontakter til mange flere, som vi har tænkt os at invitere næste gang. Jeg fulgtes med en veninde, som var involveret. Jeg syntes, at det lød spændende og fik lyst til at være med. Der er en blanding af, hvad vi kalder "the MUN spirit". De politiske diskussioner, mødet med en masse nye mennesker - og festerne med dem - de gode debatter, hvor alle er seriøse, engageret. Vi tager hinanden alvorligt. Hver deltager repræsenterer et land i en kommission, og så er det bare med at forsvare sit lands holdninger og

29 29 forhandle resolutioner om aktuelle emner som f.eks. Irans atomprogram, forebyggelse af fugleinfluenza, ytringsfrihed, udryddelse af fattigdom. Det handler om at få de andre delegationer med på ens egne synspunkter! I år havde vi en meget vellykket konference. Vi fik nogle hede debatter i gang, og der blev udtænkt en masse løsninger på de internationale problemer. Nogle af mine venner var meget engageret i arbejdet. De sørgede for at give os nogle gode oplevelser, og jeg fik lyst til at føre det videre. Vi fordeler ansvaret for forskellige opgaver iblandt os. Nogle tager sig af indbydelserne, andre af landefordelingen, indkvarteringen, underholdningen osv. Det handler om at leve op til sit ansvar. Vi har ikke lyst til at svigte de andre i gruppen. Ja, mange. Jeg hører tit fra dem via Messenger. Vi mødes også på andre konferencer i udlandet. Ofte er det de samme mennesker, der deltager. Det er en fed måde at ses på! Jeg har været til MUNOL i Lübeck to gange og til BRIMUN i Bremen én gang. Bremen er på universitetsniveau, så det var lidt svært, men sjovt. Det er også dejligt at deltage i og nyde en konference uden at planlægge den! Jeg har 1 år tilbage med EG-MUN, så er det slut med styregruppen, men jeg vil stadig meget gerne give råd, hvis der er brug for det. Der findes også mange universitetsmun at deltage i! Og efter det, ja, der er vel kun det rigtige FN tilbage! Hvordan organiserer I EG- MUN? Har du kontakt med tidligere deltagere? Hvilke andre steder har du været? Hvordan ser fremtiden ud?

30 30 Aerospace INTERVIEW MED DENNIS FRIE, SIDSEL LARSEN OG ALEXANDER MICHELSEN AF HENNING BRANDT Dennis, 1d, Sidsel, 1a, og Alexander, 1b, deltager i august 2006 i en sommerskole om areospace-teknologi på Cranfield University i England. Opholdet varer en uge, og de tre elever skal bl.a. prøve selv at sidde ved roret i fly med fast vinge og i en helikopter. Der er deltagere fra ti lande, som skal konkurrere om at løse forskellige opgaver om aerospaceteknik. Eleverne blev udvalgt blandt mange andre ud fra en test i matematik og fysik. Inden opholdet på Cranfield University skal de lave en opgave på engelsk om stealth teknologi. Opgaven indgår i den indbyrdes konkurrence mellem holdene. Hvad har I størst forventning til ved opholdet på Cranfield University? Alexander: Det er at komme op at flyve, specielt i helikopter. Sidsel: Jeg regner med at få en god oplevelse - komme over og lære noget og prøve nogle ting. Hvordan tror I at jeres chancer er i konkurrencerne? Sidsel: Det er jo ikke til at vide, hvilket niveau de andre er på. Dennis: Nogen er måske meget bedre, men vi regner da med at få en placering i den bedste halvdel. Har i overvejet en fremtid inden for aerospace-teknologi? Sidsel: Jeg har ikke rigtig overvejet så meget, hvad jeg vil efter gymnasiet, og heller ikke dette her. Alexander: Det er jo klart, at man bliver interesseret, når man kommer derover. Hvor langt er I kommet med den opgave, som skal sendes til England? Sidsel: Vi er i gang med at svare på fire konkrete spørgsmål. Alexander: Det er jo et helt nyt emne, så vi bruger meget tid på at researche.

31 Galathea 3 Elever fra EG på sejlads omkring jorden 31 AF ANDREAS NYMARK JAKOB NORSK ANNE METTE ANDERSEN MATIAS LETH, 1B Den 14. maj 1845 modtog Det Kongelige Videnskabernes Selskab et brev fra kong Christian VIII, der blandt andet var kendt for sin store naturhistoriske interesse. Det var begyndelsen til den første Galathea-ekspedition. I brevet stod blandt andet følgende: Vi have besluttet at afsende Corvetten Galathea til de ostindiske Øer og navnlig de Nicobariske Øer, over hvilke Vi have Højhedsret, for at foretage en videnskabelig Undersøgelse over denne Øgruppes Naturproducter og anvendelse til Dyrkning og handel. I sin instruks opfordrer kongen desuden selskabet til at udpege Naturkyndige med disses medhjælpere. Adskillige år senere, i 1950, blev ekspedition nummer 2 sendt af sted. Det var oprindeligt tanken, at Galathea 2 skulle udsendes præcis 100 år efter Galathea 1, altså i 1945, men det måtte opgives på grund af Verdenskrigen. Forskerne på Galathea 2 fulgte op på arbejdet fra den første Galatheaekspedition for at måle udviklingen over den forløbne tid. Ekspeditionen besøgte således flere af de destinationer, som også Galathea 1 havde lagt ruten forbi mere end 100 år tidligere - blandt andet den tidligere men ikke særligt kendte danske koloni Nicobarerne i Den Bengalske Bugt. Nu her i år 2006, tager skibet Vædderen af sted i august, på den 3. Galathea-ekspedition, og denne gang bliver det med deltagelse af elever fra 1.b fra Espergærde Gymnasium og HF. Galathea 1 og 2

32 32 Et projekt bliver til Det var en ganske almindelig morgen, og hele klassen sad og ventede på Henning, vores biologi- og klasselærer, men denne morgen skulle vise sig ikke at blive helt almindelig. Henning havde nemlig et forslag om, at vi skulle deltage i den store Galathea-konkurrence. Vi skulle derfor finde på et godt projekt. Der var allerede udarbejdet mange forskellige projekter af de professionelle forskere, som skulle ombord på Galathea 3, så mulighederne for at vælge et parallel-projekt var overvældende. Når vi valgte at beskæftige os med fisks immunsystemer, var det, fordi hjørnestenen i alle immunsystemer er antistoffer, som bliver dannet ud fra forskellige proteiner. Og da proteiner var det, vi havde arbejdet mest med i 1g, var det derfor oplagt for os at vælge lige netop dette projekt. Hele klassen var enige om, at det lød meget spændende, og det ville vi gerne fortsætte med. Den afgørende runde Af 40 indsendte projektforslag fra gymnasier over hele landet blev i alt 7 projekter udtaget til den store finale, der blev afholdt den 22. april på Eksperimentariet. Vi mødtes klokken halv tolv ved den store scene for at blive briefet af Henning. Vi iførte os vores blå EG-trøjer og var klar til tage kampen op med de seks andre gymnasier, som gik efter de fire pladser. Vi var alle en smule nervøse for, om vi kunne vinde, men de, der var mest nervøse, var Matias og Annemette. Det var dem, som skulle fremlægge vores projekt for dommerkomiteen. Mens vi andre sad og diskuterede vores chancer og de andre gymnasiers projekter, stod de to uden for salen og øvede præsentationen om og om igen. Heldigvis for dem var vores klasse den sidste, der skulle fremlægge, men det betød samtidig, at der ville gå lang tid, før det blev vores tur.

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk 2014 www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Velkommen til Gladsaxe gymnasium Kære kommende GG-1 g er Efter sommerferien starter et spændende nyt kapitel i dit liv og i dette hæfte kan du få

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Engage LEARN. reflect

Engage LEARN. reflect Engage LEARN reflect Undervisning i verdensklasse På Esbjerg International School er vi stolte over at kunne byde på undervisning i international topklasse til elever i alderen 3 til 17 år. Uanset hvilket

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse 1 Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse videre på et af universiteterne efter studentereksamen,

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge OL 2014. Så er dette års OL overstået. Torsdag den 11. september gik vi til Skovby for at dyste i det traditionsrige OL mod Skråvejen (SFO på Skovbyskolen), Herskind SFO, Låsby SFO og 3. klasserne fra

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt!

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Januar 2010 10. årgang nummer 1 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Tumlerummet med tegnekonkurrence * Redningsholdet * Fornemt

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Interview med pigerne

Interview med pigerne Interview med pigerne Interviewer: M = Michelle og J = Julie Informanter: K = Karla og S = Sofie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M: For en god ordens skyld

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer Omkring det hele barn Af Aase Bille Jensen, lærer I skoleårene 2006-07 og 2007-08 var jeg så heldig, at jeg var med i et udviklingsarbejde omkring skole/hjem samarbejde. Det var en gruppe af lektorer fra

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI KVINDE 32 ÅR KRISTEN-ARMENIER TO BØRN PÅ HHV. 2 OG 4 ÅR UDDANNET REGNSKABSMEDARBEJDER INGEN ARBEJDSERFARING ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1)

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C NOVEMBER 2012 Afdelingsledere i DUS-Vodskov Lene Boll (99384534) & Lene Birk (99384532) DUS-Leder Lasse Andreasen Tlf. 99384523 Dus B Dus A Begonievej 2 9310 Vodskov Kirkevej 49 9310 Vodskov Tlf: 99384530

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Rektors tale ved Orienteringsmødet den 22.januar 2014

Rektors tale ved Orienteringsmødet den 22.januar 2014 Rektors tale ved Orienteringsmødet den 22.januar 2014 Velkommen til Aurehøj Gymnasium. Dejligt at se, at så mange har fundet vej hertil! Jeg håber, I vil udnytte aftenen til at få et indtryk af det almene

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere