Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:"

Transkript

1 2 19 Indhold: Formanden har ordet... Stenklubbens næste arrangementer... Kursustilbud på Folkeuniversitetet... Referat fra turen til Møn og Fakse... Referat fra fossiltur til Rørdal... Referat fra Stenklubbens deltagelse ved Dansk Naturvidenskabsfestial... Rubjerg Knude Fyr... Referat fra turen til Mors... Indkaldelse til generalforsamling... Information om Vendsyssel Stenklub... Billedsiden... Side Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Poul Erik Friis tlf Erik Arentsen tlf Allan Andersen tlf telefax: samme nr. Susanne Schmidt tlf Ugiltvej Hjørring Sønderbro 19 4.t.v Aalborg Åkandevej Hjørring Revlingebakken Aalborg Bestyrelsesmedlem John Konrup Pedersen tlf Akelejevej 3, 9800 Hjørring Samarbejdet med Vendsyssel Historiske Museum. Bestyrelsesmedlem Henrik Arildskov tlf Ilbjergevej 25, 9800 Hjørring Efterlysning af fossiler til udstilling Redaktør af : Tommy Hatting Sørensen tlf Gerdavej 1, 9520 Skørping Vort samarbejde med VHM har fungeret fortrinligt i det forløbne år og vil udvikle sig yderligere i 2005, hvor det største projekt bliver en fossiludstilling på museet. Under overskriften Fossiler fra Nordjylland skal vi opbygge en samling af fossiler indsamlet i Nordjyllands Amt, og med henblik på at gøre denne så bred og alsidig som mulig vil vi gerne låne fossiler af foreningens medlemmer, så ligger I inde med fossiler fundet i f.eks. kridtgrave eller som løsblokke langs kyster eller i moræner, kan I kontakte Susanne, Poul Erik, Tommy eller Henrik. Fossilerne bliver opbevaret under forsvarlige forhold på selve museet og leveres selvfølgelig tilbage, når udstillingen lukker. Som appetitvækker vil Susanne og Tommy udarbejde en folder, der bl.a. fortæller om hvor man kan finde fossiler, hvordan man bestemmer dem, samt om Stenklubben og dens virke. Da dette projekt er en oplagt profileringsmulighed for foreningen, opfordres alle fossilinteresserede medlemmer til at bidrage med udlån af klenodier. Henrik Vendsyssel Stenklub s hjemmeside findes på adressen: Deltagelse i Vendsyssel Stenklubs arrangementer sker på eget ansvar Enkeltperson kr.. Pensionist Studerende kontingentet i Vendsyssel Stenklub: Par kr. Pensionistpar Unge under 18 år Stenklubbens gironummer: Andre stenklubbers medlemsblade bedes sendt til redaktøren af

2 4 17 Program for vinter og forår Vi har nu fastlagt Stenklubbens aktiviteter for den kommende tid. Vi håber, der er noget for enhver, og at mange af jer vil møde op. Hvis det er et problem med f.eks. kørsel, så ring til turlederen eller et af bestyrelsesmedlemmerne. Der er altid nogen, der har en ekstra plads. 7. februar : 5. marts : 16.april : 4. maj : Foredrag: Iskerneboring Generalforsamling. Fossiltur til Mogenstrup 5-dages tur til Sverige Tur til Sverige fortsat fra side 7 I alt findes der 81 beskrevne seværdigheder i området, alle med forbindelse til områdets geologi. Området er først og fremmest kendt for de mange porfyrer. Her findes 170 forskellige porfyrer med Bredvadporfyr og Blybergporfyr som de mest kendte. Vi har bl.a. planlagt at besøge: Kallholen kalkbrud Nedslagsstedet for meteoren Ribbåsen, et område med virkelig mange porfyrer Det gamle Porfyrværk (sliberi) i Älvdalen, i dag et flot museum Siljannæs Naturrum, et naturhistorisk museum Vi har tradition for, at vore ture arrangeres billigst muligt. Derfor må deltagerne ikke forvente nogen luksus. Vi overnatter i 6-mands-hytter, og arbejdsopgaver med madlavning, rengøring m.m. fordeles mellem deltagerne. Turen fortages i egne biler, hvor vi forsøger at fylde bilerne op og dele udgifterne. Det meste af kosten medbringes hjemmefra, og deltagerne får tildelt arbejdsopgaver med madlavning, oprydning, rengøring m.m. Herved holdes deltagerbetalingen så langt nede som muligt. Vi tilstræber at kunne arrangere turen for et beløb omkring 1500,- pr. deltager, alt inklusive. Prisen er selvfølgelig lidt afhængig af deltagerantal. For at få et fingerpeg om, om der overhovedet er interessen for denne tur, vil vi gerne snarest muligt have tilmelding. Kontakt Poul Erik eller Henrik Arildskov. Tilmelding senest d. 15. februar Fossiler fundet ved Mogenstrup Spændende foredrag om livet i en borelejr Vendsyssel Stenklub arrangerer i samarbejde med Folkeuniversitetet, et foredrag med Ph.D.-studerende Karen Guldbæk Schmidt, Københavns Universitet, om livet i en borelejr. Det drejer sig om iskerneboring på Grønland og Antarktis. Iskerner fra Grønland og Antarktis kan fortælle os om vores klima og dets historie, men hvordan foregår sådan en iskerneboring? Afrejse: Onsdag d. 4. maj tidlig morgen Hjemkomst: Søndag d. 8. maj om aftenen Pris: Overslag: kr ,- STENHUGGER-VÆRKTØJ Se opslag side 6 Tid: Mandag den 7/2 kl Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 9. Fri entré. Vandværksvej Hjørring. Tlf

3 6 Iskerneboringer på Grønland og Antarktis Den geologiske udvikling af Rubjerg Knude (Kilde Geologisk set Det nordlige Jylland) 15 Under isens fremrykning i sidste istid bestod overfladen af smeltevandsler og -sand. Isen presser lagene op i vifter af flager. Isen smelter bort og efterlader et udjævnet landskab, som udvaskes for ler og silt. Foredrag arrangeret afvendsyssel Stenklub i samarbejde med Folkeiunversitetet. Ved Ph.D.-studerende Karen Guldbæk Schmidt, Københavns Universitet. Livet i en borelejr - om iskerneboring på Grønland og Antarktis: Iskerner fra Grønland og Antarktis kan fortælle os om vores klima og dets historie, men hvordan foregår sådan en iskerneboring? NordGRIP projektet på Grønland blev påbegyndt i 1996, og i 2003 nåede boringen bunden, hvor der viste sig at være bundsmeltning, og gammelt smeltevand trængte ind i borehullet. Det var dog ikke nemt at nå hertil - undervejs satte boret sig fast flere gange - og nye boremetoder måtte udvikles for at kunne bore i den varme is nær bunden. Besværet var det hele værd; resultatet var en enestående iskerne, som i nær fremtid vil bidrage med et væld af nye klimainformationer mere end år tilbage i tiden. I sommeren 2004 blev det nu genfrosne smeltevand boret som lyserøde iskerner og bliver i øjeblikket analyseret for indhold af partikler og spor efter liv. Man har bl.a. fundet noget, der kunne være rester af en flere millioner år gammel grannål. På Dome Concordia, Antarktis, har man hentet den hidtil ældste is fra en iskerne op på omtrent år - og bunden er endda ikke nået endnu. Man har forudsagt, at der også her kan være smeltning ved bunden, så erfaringerne fra NordGRIP kan vise sig særdeles nyttige i boresæsonen I foredraget vil mange af de praktiske aspekter omkring de store projekter blive gennemgået: Boringen, det videnskabelige arbejde, livet i lejren og rejsen ind på indlandsisen. Mandag den 7/2 kl Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 9. Fri entré. Efter isens afsmeltning stiger både landet og havet. I starten er havstigningen størst, og kun de højeste morænepartier rager op som øer. På bunden aflejres Saxicavasand nær kysten og Yngre Yoldialer på lidt dybere vand. I fastlandstiden bliver havstigningen overhalet af landhævningen. Yoldiahavets gamle havbund tørlægges, og der dannes erosionskløfter på de tørlagte flader. Denne situation fortsætter indtil Atlantisk tid for ca år siden, hvor havstigningen dominerer for en kortere tid. Littorinahavet danner kystskrænter i Yoldialeret og istidslagene. På bunden aflejres ler og sand. Landhævningen fortsætter, og Littorinahavets aflejringer tørlægges. Ud mod Vesterhavet nedbrydes kysten, der rykker østover med hastigheder på omkring 1 meter om året. Langs klitfoden dannes store skredkegler Rubjerg Fyr bygges, og klitdannelsen accelererer. Fyret begraves i sand

4 8 13 Kurser på Folkeuniversitetet Stenklubben møder omverdenen Typisk Gotlandsk kyst, her fra Ireviken. Ølands og Gotlands geologi I samarbejde med Vendsyssel Stenklub. Ved seniorforsker, lektor Palle Gravesen, København. På de svenske østersø-øer Øland og Gotland findes en fossilrig lagserie, som samlet repræsenterer hovedparten af de geologiske tidsperioder Kambrium, Ordovicium og Silur og som hører til de bedst undersøgte lag fra disse tider noget sted i verden. Lagserien indledes langs Kalmarsund med sandsten fra Tidlig Kambrium, der foruden mange sporfossiler indeholder de først kendte rigtige fossiler fra Skandinavien. På det kompliceret udviklede Mellem-Kambrium følger den hovedsagligt Sen-kambriske alunskifer med hyppige trilobiter. Via de Tidligtordoviciske Ceratopyge-lag glider lagserien opefter over i de ejendommelige kalksten (bl.a. den typiske orthoceratitkalk ), der præger så store dele af overfladen på Øland. De gotlandske kalksten og sandsten er berømte for deres fossilrigdom og for de mange steder utroligt smukt udviklede revkomplekser. Kurset belyser disse mange lags dannelse og ser indgående på de forskelligartede grupper af fossiler, der findes i dem. Som afslutning gennemgås Østersøens komplicerede udvikling siden Istiden som baggrund for forståelsen af de landskaber, vi nu ser på Øland og Gotland. I tilknytning til kurset afholdes en Strandstens-ekskursion til Mols. Se andetsteds. Weekenden den 12-13/3; lørdag kl , søndag kl Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen Pris: Kr. 450,-. Vores telt foran Budolfi kirke Der graves ivrigt efter fossiler Søndag den 26. september var Stenklubben repræsenteret ved startskuddet for Dansk Naturvidenskabsfestival 2004, som derefter fortsatte resten af ugen. Festivalen har fundet sted hvert andet år siden 1998 og har til formål at sætte naturvidenskab og teknologi i centrum med sjove og spændende tilbud for børn og voksne over hele landet. Dette formål og muligheden for at gøre opmærksom på Vendsyssel Stenklub gav os helt naturligt anledning til at gøre en indsats med udstilling og aktiviteter, som kunne vise vores mange interesseområder. Aalborg Universitets Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet var organisator og dermed dem, vi lavede de praktiske aftaler og samarbejdet med. Udenfor på pladsen og indenfor i Studenterhuset på Gl. Torv i Aalborg var der en masse sjov naturvidenskab for børn og deres voksne følgeskab. Arbejdsindsatsen ved vores stand var stor, det er jo undertiden en tung hobby, vi har; men vi havde det som sædvanligt sjovt: Pavilloner blev slået op (og tøjret for blæsten!), borde og stole slæbt ud, og masser af medbragte materialer båret fra bilerne og sat op: ledeblokke, stenarbejder, fossiler, kridtblokke til at grave efter fossiler i, glasplader og slibemaskine til stenslibning, bøger og billeder, som viste klubbens aktiviteter, samt præsentationsfoldere, som gik som varmt brød. Der var masser af mennesker over hele pladsen, især børn, og vores stand trak mange til, så vi havde travlt hele dagen (kl med en times arbejde før og bagefter). Det var en rigtig god dag der kom næsten hel messe-stemning over den, og klubben fik yderligere PR via dagspressen med interview med vores formand. Vi var alle enige om, at vi gerne vil gentage arrangementet næste gang. Desværre havde det ikke passet tidsmæssigt at annoncere om aktiviteten her i bladet, og derfor var det bestyrelsesmedlemmer og et par af disses ægtefæller, som stillede op. Det gør vi også med glæde, men hvis andre medlemmer er interesserede i at give en hånd med ved sådanne lejligheder, hører vi rigtig gerne fra jer, og vi vil huske at kontakte jer en anden gang. Susanne

5 10 11 Turen til Møn d august i bruddet har den fineste blå farve, og det virker næsten som et eventyrland dernede. Selvom vi jo alle det meste af tiden stod foroverbøjet på fossil jagt, blev der også tid til at nyde de smukke farver og aftensolen. Vi satte en pavillon op mellem to hytter, og så var der basis for god grillmad. Efterhånden, som det blev koldere, blev ekstra tæpper og sengetøj hængt op som læsejl. Det meste af holdet samlet til frokost ved Holtug Hvad er bedre her ved nytåret end at se tilbage på alle de dejlige ture og oplevelser, vi har haft i klubben i det forgangne år. Alle de gode fund og alle de hyggelige stunder, der har været. Vores tur til Møn er da heller ingen undtagelse. Vi var 10, som glade tog af sted torsdag formiddag og vi holdt nogle gode kaffepauser undervejs med dejlige hjemmebagte kager til. Vel ankommen til Faxe Ladeplads camping i nogle 4 personers hytter var vi helt klar til at begynde at se på sten, så vi tog straks til Strandegårds Dyrehave. De andre campister var vist ikke helt med på, at vi kørte igen lige efter, vi var ankommet. Vi var jo ikke helt almindelige campister!! Fredag var et af turens højdepunkter. Vi var på Møns Klint hele dagen i silende regnvejr. Heldigvis var der ikke koldt, og vi fik da også nogle fine fund undervejs. En del af os var da noget forkomne, da vi kom tilbage til vore hytter, men Susanne havde lavet dejlig mad hjemmefra og med alle de små gryder i brug fik vi varmet maden, som smagte herligt. Om det var maden, det varme bad, rødvinen eller bare det, at alle var samlet i én hytte, der fik os til at føle os godt tilpas igen, ved jeg ikke. Men da regnen holdt op var alle igen klar på at samle sten. Denne aften gik vi i Fakse Kalkbrud. En dejlig dag! Lørdag var vi på tur til Falster og besøgte Det Sorte Museum i Gedser. Det er altid spændende at se fine eksemplarer og få mod på at finde tilsvarende selv! Når man ser eksemplarerne, synes man jo selv, at de er a piece of cake at finde!! Vi fik en god lang tur på Gedser Odde og senere på Pomlenakke, hvor vi fandt små fine søpindsvin. Om aftenen gik turen igen til Fakse Kalkbrud. De små søer Hvor mange kan der være til aftensmad i en Hvordan genkender man en stensamler? 4-mandshytte? På hjemturen blev der tid til at besøge Holtung Kalkbrud. Blandt de mange billeder, som blev taget på turen, var der mange af små planter, af de fine udsigter og af de gode stunder, vi havde sammen. Selvom det jo er fossilerne, der er årsag til, at vi tager af sted, må vi ikke glemme alle de andre indtryk, sådan en tur giver. Den sidste tur på kysten på denne tur, gav en ekstra lille historie, da vi mødte et andet fossil interesseret par på stranden med deres barnebarn. Her er historien, og den er ganske vist: Når man går på bredden med hovedet dybt bøjet, koncentreret og øjnene rettet mod de smukke sten, har man alligevel en vis fornemmelse af, om der er nogen i nærheden, som ikke er med i vores selskab. Og sådan nærmede jeg mig et ægtepar med deres barnebarn Mathias på ca 10 år. Drengen var meget ivrig og kravlede straks så langt op ad skrænten, som han kunne, og råbte straks til sin morfar med ægte københavner-dialekt: Morfar, morfar, jeg har fundet et fossil. Hmm, kom det fra morfar. Morfar, morfar, jeg har fundet et søpindsvin. Morfar gik derhen, men der var ikke noget søpindsvin, hvorefter han sagde: Hvis du finder et søpindsvin, så kald lige på mig. De kan godt sidde inde i kridtet og være svære at få fri, uden de går i stykker. Der blev en lille pause, hvor morfar gik videre ned på bredden. Så kom der meget sagte og lidt beklemt fra Mathias: Morfaaar, sig mig engang, kan sådan et søpindsvin egentlig bide eller noget? På vej hjem fik vi lige en pause ved Storebæltsbroen og var inde og se borehovederne fra tunnel-byggeriet, så det fik vi også lige med. Tak for en god tur til alle, som bidrog med arrangement og gode oplevelser. Hanne Glassau

6 12 9 Referat fra fossiltur til Rørdal Strandsten på Mols I samarbejde med Vendsyssel Stenklub. Ved seniorforsker, lektor Palle Gravesen, København. I tilslutning til kurset Ølands og Gotlands geologi afholdes der en ekskursion til klinter og strande på Mols, hvor der bl.a. er mulighed for at finde løsblokke fra det skånsk-baltiske område. Man kan frit vælge, om man man vil deltage både i kurset og ekskursionen eller kun i en af delene.transport i egne biler. Heldagsekskursion lørdag den 2/4. Rekvirer særprogram. Tilmelding bedes foretaget så hurtigt som muligt og senest den 17/3. Vulkaner & landskaber på De Canariske Øer I samarbejde med Vendsyssel Stenklub. Tommy, der var turleder, havde medbragt fund fra tidligere besøg i kridtgraven Der bliver varmet fingre i ly for regnen. Lørdag den 2. oktober gik turen til kridtgraven i Rørdal. Vi mødtes uden for hovedvagten for at blive samlet sammen i så få biler som muligt. Inde ved kridtgraven gav Tommy en introduktion til området, bl.a. ved hjælp af appetitvækkende fund fra tidligere besøg. Derefter var alle klar til at gå på fossiljagt. Trods en lidt kedelig vejrudsigt slap vi for de efterhånden klassiske kraftige regnskyl. Mange af skrænterne blev afsøgt, og flere gjorde gode fund, bl.a. lange søpindsvinepigge i kridtblokke, søpindsvin, diverse muslinger mm. En god tur med 23 deltagere. Vi besøger nok denne lokalitet igen i 2005, muligvis kombineret med et besøg i selve cementproduktionen og på deres nystartede museum om arbejdet på cementfabrikken. Museet modtager meget gerne fund af rimelig kvalitet til deres fossiludstilling. Erik Ved lektor Erik Schou Jensen, Geologisk Museum. De Canariske Øer ud for Afrikas vestkyst er dannet på Atlanterhavets bund gennem de sidste 20 millioner år; de yngste La Palma og Hierro for blot 3 millioner år siden. De opbygges alle af oprindeligt basaltisk materiale fra Jordens kappe ved vulkansk aktivitet i forbindelse med Atlanterhavets åbning, De inderste Lanzerote og Fuerteventura på selve kanten af det Afrikanske kontinent. Både dannelsesmæssigt og landskabsmæssigt, adskiller de syv øer sig fra hinanden. Den voldsomme erosion på nogle af øerne, f.eks. Gran Canaria, giver således en fantastisk mulighed for at studere de processer, der foregår inde i en vulkan, i modsætning til f.eks. Tenerife, som stadig er en aktiv stratovulkan. Flere af øerne er stadig vulkansk aktive og deres dannelse har været ivrigt diskuteret blandt geologer gennem de sidste 25 år. Weekenden den 9-10/4; lørdag kl , søndag kl Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen Pris: Kr. 450,-. Feltkursus til Skåne Turledere er lektor Palle Gravesen og lektor Erik Schou Jensen. Som supplement til kurserne Det mellemsvenske grundfjelds geologi i foråret og Fossilførende lag i Skåne i efteråret, afholdes der et geologisk feltkursus til Skåne i efterårsferien (17-21/10). Rekvirer særprogram fra den 14/3. Max. 16 deltagere, så hurtig tilmelding tilrådes.

7 14 7 Rubjerg Knude Fyr. Tur til Sverige, nærmere betegnet Siljan og Älvdalen. Vendsyssel Historiske Museum havde tidligere en afdeling på Rubjerg Knude Fyr, men efterhånden som sandflugten tog til, har det vist sig umuligt fortsat at holde fyret åbent. Derfor flyttede man afdelingen længere mod øst, til den gamle Strandfogedgård. Her har Vendsyssel Stenklub indledt et samarbejde med museet, og i den forbindelse har vi fået lov at låne lokaler. Dette ønsker vi at markere over for vore medlemmer og afholde generalforsamling her, hvorefter vi vil gå en tur ud i terrænet omkring fyret og Rubjerg Knude Rubjerg Knude er godt 70 meter høj. De øverste meter består af flyvesand. Herunder findes en op til 50 meter høj, stejl klint opbygget af istidsaflejringer. Ved Nr. Lyngby ses en senglacial søaflejring. Her er der bl. a. fundet rester af pattedyr og en flintespids, som har givet navn til Lyngby Kulturen. Den 15 km lange profil viser et snit gennem de fleste kvartære aflejringer i Vendsyssel og demonstrerer dermed en stor del af landsdelens geologiske historie. Rubjerg Knude Fyr I forbindelse med Kr. Himmelfartsferien arrangerer Vendsyssel Stenklub en tur til Siljan og Älvdalen. Turen er tilrettelagt, så både fossilsamlere, mineralsamlere og amatørgeologer bliver tilgodeset. Siljan: Området Siljanringen henviser til områdets cirkulære form med den store Siljan-sø og et antal mindre søer i et ringformet net med en ydre markeret vold. Siljan-ringen er berømt for sin naturskønhed, men få har gjort sig klart, hvorfor området har fået dette udseende. Dette skyldes et forhistorisk meteornedslag, større end noget andet kendt i vor verdensdel. Nedslaget er dateret til at være sket for ca. 360 mill. år siden. Lagene inden for nedslagsområdet blev deformeret ved nedslaget. I volden uden om det derved dannede krater skete store forskydninger i bjerggrunden, hvorved lagpakken blev opdelt i store blokke, og hovedparten blev rejst på højkant for derefter at styrte dybt ned i krateret, hvor de igen blev dækket af materialer, som ved kraterdannelsen blev kastet omkring. Efterfølgende er mange af disse materialer forvitret bort, og krateret er delvist planeret af isen og har mange steder igen blotlagt de oprindelige lag, hvor man i de fossilførende lag har mulighed for at gå på fossiljagt. Brachiopoder, bryozoer, søliljer, koraller, trilobitter, orthoceratit er nogle af de almindeligste fossiler fra området. Nedslaget: en meteorit på 2km i diameter, med km/timen En top rejser sig i kraterets midte I dag: Erosionen har fjernet mindst 1 km af overfladen For mineralsamlerne kan findes skifer med flusspatkrystaller, kobberkis, svovlkis, rød orsasandsten samt en del forskellige kalksten. Älvdalen: Älvdalen er en del af Stenriget som består af fire kommuner i det nordlige Dalarne. Området har haft bearbejdning af sten og bjergarter som en betydende del af deres industrihistorie. Området har en meget spændende geologi med mange seværdigheder, som er gjort tilgængelige. Her findes også flere museer, som fortæller om områdets virksomheder, som fremstillede produkter af sten. Det kendteste af disse museer er Porfyrmuseet i Älvdalen, som åbnede i Fortsættes side 17

8 16 5 Tur til Molermuseet og Molergrav på Mors Generalforsamling Vendsyssel Stenklub afholder ordinær generalforsamling. Igen i år bliver det en lørdag kombineret med kaffe, rundstykker og en lille stentur. Stedet er denne gang Strandfogedgården ved Rubjerg Knude. Efter generalforsamlingen vil Henrik og Susanne fortælle lidt om klinten og tage os med en tur til fyret og stranden. Dagsorden: se opslag side 18 PS. Husk, at kontingent skal være indbetalt senest februar måned. Tid: Lørdag den 5. marts kl Sted: Strandfogedgården, Langelinie2, Rubjerg Fossiltur til Mogenstrup En af de flotte fossile fisk på molermuseet Lørdag d. 11. september gik turen atter til Mors. Vi skulle besøge Molermuseet, og vi skulle en tur i molergraven. Næsten som sædvanligt var vejret perfekt til en fossiltur. Vi mødtes ved Molermuseet kl Desværre var der gået noget galt i planlægningen, for Henrik på Molermuseet var ikke at finde, og museet åbnede ikke før kl. 12. Det kan imidlertid ikke slå os ud, så vi ændrede lidt på tidsplanen og besøgte først en molergrav i nærheden. Her blev de første fund gjort, ikke store fund, men slangestjerner og strømsild var der blandt fundene. Kl tog vi tilbage til museet, spiste vor medbragte mad og gik på opdagelse i museets udstillinger. Det er altid en oplevelse at se alle de spændende ting, man har her. Efter besøget gik turen videre til Ejerslev Molergrav, hvor resten af dagen blev tilbragt. Bent Søe fra museet havde fortalt os, at der weekenden før var fundet masser af krystaller netop her, så der skulle være gode chancher. Vi fandt dog ikke nogle, måske havde man nået at fjerne alle sidste weekend, eller måske var det fordi vi ikke kunne få øje på dem. De 15 deltagere havde en dejlig eftermiddag, men de helt store fund kunne vi ikke gøre. Synd ikke flere havde mulighed for at være med, moleret er altid spændende og er en unik forekomst. Poul Erik Det er ved at være tid for igen at besøge Salling ved Skive Fjord. Denne gang tager vi til Mogenstrup lidt syd for Sundsøre. Hvis vi får tid og lyst kan vi senere fortsætte til Lyby strand lige nord for Skive. Lokaliteterne består hovedsaligt af oligocænt glimmerler, hvori der kan findes fossiler. Der er jo især krabbebollerne, der er interesante, og mon ikke der skulle være gode muligheder så tidligt efter vinterens storme? Husk: varmt tøj og gummistøvler, en god hammer og mejsel og så selvfølgelig godt humør, mad og drikke. Tid: Lørdag den 16. april kl Sted: Vi mødes på havnen i Sundsøre Turleder: Tommy Tur til Sverige, nærmere betegnet Siljan og Älvdalen I forbindelse med Kr. Himmelfartsferien arrangerer Vendsyssel Stenklub en tur til Siljan og Älvdalen. Turen er tilrettelagt, så både fossilsamlere, mineralsamlere og amatørgeologer bliver tilgodeset. Se opslag side 7 Tilmelding senest 15. Februar Afrejse: Onsdag d. 4. maj tidlig morgen Hjemkomst: Søndag d. 8. maj om aftenen Pris: Overslag kr. 1500,-

9 18 3 Generalforsamling Vendsyssel Stenklub indkalder til ordinær generalforsamling lørdag d. 5. marts 2005 kl i Strandfogedgården, Nr. Rubjerg. Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab 4. Forslag fremlagt af bestyrelsen 5. Indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 6. Fastsættelse af kontingent for Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Henrik, Erik, Allan og John. Alle er villige til genvalg. 8. Valg af to bestyrelsessuppleanter. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Efter generalforsamlingen drager vi på tur i klitterne og på stranden neden for Rubjerg fyr. Læs andet sted i bladet om arrangementet. Formanden har ordet: Jeg ønsker alle et godt og lykkebringende nytår. Når jeg ser tilbage på år 2004 synes jeg, vi i Vendsyssel Stenklub har haft et godt år med rigtig mange og forskellige aktiviteter. Bestyrelsen har bestræbt sig på at gøre aktiviteterne så varieret som muligt, samtidigt med, at vi skeler til, hvor velbesøgt de har været. Alle ture, arrangementer og andre aktiviteter bliver omhyggeligt evalueret på næstfølgende bestyrelsesmøde, hvor vi også tager stilling til, om der skal indføres ændringer, eller om aktiviteten evt. helt skal nedlægges og erstattes af nye ideer. Her kommer generalforsamlingen ind i billedet. Den årlige, ordinære generalforsamling er annonceret andetsteds i dette blad. Her vil det være meget naturligt og meget velkomment at komme med kritik, ros, nye ideer, forslag og oplæg til diskussion. Mød op, kom med din mening, kom med ideerne, og hjælp os med at gøre foreningen og dens aktiviteter mere spændende og aktuelle. Vi har inden for det sidste år indledt et samarbejde med Vendsyssel Historiske Museum. Dette samarbejde håber vi på kan udbygges i de kommende år. Det er aftalt, at Vendsyssel Stenklub arrangerer en fossiludstilling på museet her i sommerhalvåret. Har du fossiler, som du kunne låne ud til udstillingen, hører vi gerne fra dig, og har du lyst og interesse for at være med til det praktiske omkring udstillingen eller kommende aktiviteter i samarbejde med museet, hører vi også gerne fra dig. I det nye år håber jeg, at mange såvel gamle som nye medlemmer af foreningen vil være aktive og deltage i vore aktiviteter og møder. F.eks. følger vi op på forrige års meget velbesøgte foredrag om iskerneboring. Dette foredrag forventer jeg mig meget af og vil gerne opfordre alle til at deltage i, og tag naboen eller vennen med, der er gratis adgang for alle interesserede. Se annoncering her i bladet. Tilbehør til slibning Vi har slibemaskiner, tromler, vibratorer, stensave Vi har slibepulver, rå sten, sten i skiver, rå rav Vi har indfatninger, både forsølvede og sterlingsølv Vi har arbejdende værksted, ravmuseum m. fossiler Vi sender gerne katalog over maskiner og tilbehør Ravsliberen i Skagen Aps Frants Kristensen Sct. Laurentiivej 6 (v. Skagen Museum) 9000 Skagen Tlf Poul Erik

10 Billedsiden Nr årgang Januar 2005 Tur til Møn, Falster og Fakse Fra en meget regnfuld dag ved Møns Klint Stenklubben ved Dansk Naturvidenskabsfestial Hanne arbejder med sine fossiler Præparations-kursus på Strandfogedgården Godt nytår Der søges ivrigt ved Holtug på Stevns. Inde i bladet Juleafslutning i Hjørring Ved Møns Klint Program for foråret Kursustilbud på Folkeuniversitetet Tur til Møn og Fakse (referat) Fossiltur til Rørdal (referat) Dansk Naturvidenskabsfestival Side 4 Side 8 Side 10 Side 12 Side 13

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Fossiler i Danmark. 24. November 2014

Fossiler i Danmark. 24. November 2014 Fossiler i Danmark 24. November 2014 Hvad fortæller jeg om? Hvordan bliver man et godt fossil? Danmark er et smørhul Og så er der også hindringer GEOLOGIEN Hurtig tidsrejse med eksempler på fossiler Ikke

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Formanden har ordet... Stenklubbens kommende arrangementer... Opslag: Tur til Fyns Hoved... Workshop i præparation af fossiler (referat)... Etablering af strandstensgruppe... Geologisk feltkursus

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav

NV Europa - 55 millioner år Land Hav Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Formanden har ordet... Stenklubbens kommende arrangementer... Tur til Ulbjerg Klint (referat)... Aktivitetsdag på Strandfogedgården (referat)... Kurser på Folkeuniversitetet... Artikel om

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Formanden har ordet... Stenklubbens næste arrangementer... Kursustilbud på Folkeuniversitetet... Referat fra stenhuggerweekend... Referat fra fossiltur til Rørdal... Iskerneprojekt afsluttet...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Side Formanden har ordet... 3 Stenklubbens næste arrangementer... 4 Kursustilbud på Folkeuniversitetet... 8 Referat fra turen til Møn og Fakse... 10 Referat fra turen til Melbjerg Hoved...

Læs mere

Hvad kan man finde af fossiler på stranden ved Aarhus?

Hvad kan man finde af fossiler på stranden ved Aarhus? Hvad kan man finde af fossiler på stranden ved Aarhus? Blokkene med fossiler i denne første lille artikel kommer fra stranden ved Aarhus og stammer fra tidsperioderne Kambrium, Ordovicium og Silur. BLOKKE

Læs mere

Stendyngen. I dette blad. Nr. 2 22. årgang Maj 2007. Stendyngen. Side 4 Side 5 Side 8 Side 10 Side 17 Side 18

Stendyngen. I dette blad. Nr. 2 22. årgang Maj 2007. Stendyngen. Side 4 Side 5 Side 8 Side 10 Side 17 Side 18 Nr. 2 22. årgang Maj 2007 Ravsamling ved Aså efter generalforsamlingen I dette blad Efterårets program Tur til Fur Formandsberetning Referat fra generalforsamlingen Strandstensgruppen Fossilgruppen Side

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: Side Formanden har ordet... 3 Stenklubbens næste arrangementer... 4 Referat: Generalforsamlingen... 7 Referat: Foredrag om mineraler i Namibia, Claus Hedegaard...

Læs mere

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat.

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Søndag den 24. januar havde 8 Fotoakrobater (fra den lokale fotoklub) sat hinanden stævne på Rødvig havn. Vi

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Geologimodeller beskrivelse

Geologimodeller beskrivelse Geologimodeller beskrivelse Denne beskrivelse er fælles for produkterne: 7990.00 Verden i 3-D 7990.10 Grand Canyon Frederiksen A/S Denne produktbeskrivelse må kopieres til intern brug på den adresse hvortil

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Kom til Hullehavn Camping (5806) og nyd pinsen. Traditionen tro afholdes der Pinsetræf på Hullehavn Camping ved Svaneke. Turen går til Bornholm en ø, der har alt.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet.

Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet. Hermed har I turkataloget. Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet. Den enkelte kreds kan opdele sig i flere turhold - blot at der er en ansvarlig

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

6 års fødselsdag - Hip Hip!

6 års fødselsdag - Hip Hip! Nyhedsbrev Marts 2016 6 års fødselsdag - Hip Hip! Læs om klubbens udvikling Besøg os på adressen Slotsgade 5, 7800 Skive onsdag eller torsdag aften mellem 19 og 22. HUSK: GENERALFORSAMLING den 23. marts

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Formanden har ordet... 3 Stenklubbens kommende aktiviteter... 4 Strandstenstur til Hirtshals Klint (referat)... 7 Tur til Fyns Hoved (referat)... 8 Omtale af udstilling om sporfossiler, Naturhistorisk

Læs mere

Telefon- og Turtjenestens program for. Dragør

Telefon- og Turtjenestens program for. Dragør Telefon- og Turtjenestens program for Dragør marts - december 2016 Hvad er Turtjenesten? Turtjenesten tilbyder ældre hjemmeboende borgere med et lille socialt netværk mulighed for at få dejlige oplevelser

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen:

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen: Alder: 250 mio. år Oprindelsessted: Oslo, Norge Bjergart: Magma (Vulkansk-bjergart) Genkendelse: har en struktur som spegepølse og kan kendes på, at krystaller har vokset i den flydende stenmasse/lava.

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2017 Stemningsbilleder fra et par arrangementer i 2016. Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag 1 TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KL. 13.00 3F s Mødelokale,

Læs mere

Alle afgange er fra Cementen i Nyk. F..

Alle afgange er fra Cementen i Nyk. F.. Klub Solstrålen har sommerudflugter i uge 28-29-30. Ud fra medlemmernes forslag har brugerrådet, de Grønne Busser og personalet, planlagt de omtalte tilbud. Har du behov for støtte, så sørg for at få din

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere