Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:"

Transkript

1 2 19 Indhold: Formanden har ordet... Stenklubbens næste arrangementer... Kursustilbud på Folkeuniversitetet... Referat fra turen til Møn og Fakse... Referat fra fossiltur til Rørdal... Referat fra Stenklubbens deltagelse ved Dansk Naturvidenskabsfestial... Rubjerg Knude Fyr... Referat fra turen til Mors... Indkaldelse til generalforsamling... Information om Vendsyssel Stenklub... Billedsiden... Side Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Poul Erik Friis tlf Erik Arentsen tlf Allan Andersen tlf telefax: samme nr. Susanne Schmidt tlf Ugiltvej Hjørring Sønderbro 19 4.t.v Aalborg Åkandevej Hjørring Revlingebakken Aalborg Bestyrelsesmedlem John Konrup Pedersen tlf Akelejevej 3, 9800 Hjørring Samarbejdet med Vendsyssel Historiske Museum. Bestyrelsesmedlem Henrik Arildskov tlf Ilbjergevej 25, 9800 Hjørring Efterlysning af fossiler til udstilling Redaktør af : Tommy Hatting Sørensen tlf Gerdavej 1, 9520 Skørping Vort samarbejde med VHM har fungeret fortrinligt i det forløbne år og vil udvikle sig yderligere i 2005, hvor det største projekt bliver en fossiludstilling på museet. Under overskriften Fossiler fra Nordjylland skal vi opbygge en samling af fossiler indsamlet i Nordjyllands Amt, og med henblik på at gøre denne så bred og alsidig som mulig vil vi gerne låne fossiler af foreningens medlemmer, så ligger I inde med fossiler fundet i f.eks. kridtgrave eller som løsblokke langs kyster eller i moræner, kan I kontakte Susanne, Poul Erik, Tommy eller Henrik. Fossilerne bliver opbevaret under forsvarlige forhold på selve museet og leveres selvfølgelig tilbage, når udstillingen lukker. Som appetitvækker vil Susanne og Tommy udarbejde en folder, der bl.a. fortæller om hvor man kan finde fossiler, hvordan man bestemmer dem, samt om Stenklubben og dens virke. Da dette projekt er en oplagt profileringsmulighed for foreningen, opfordres alle fossilinteresserede medlemmer til at bidrage med udlån af klenodier. Henrik Vendsyssel Stenklub s hjemmeside findes på adressen: Deltagelse i Vendsyssel Stenklubs arrangementer sker på eget ansvar Enkeltperson kr.. Pensionist Studerende kontingentet i Vendsyssel Stenklub: Par kr. Pensionistpar Unge under 18 år Stenklubbens gironummer: Andre stenklubbers medlemsblade bedes sendt til redaktøren af

2 4 17 Program for vinter og forår Vi har nu fastlagt Stenklubbens aktiviteter for den kommende tid. Vi håber, der er noget for enhver, og at mange af jer vil møde op. Hvis det er et problem med f.eks. kørsel, så ring til turlederen eller et af bestyrelsesmedlemmerne. Der er altid nogen, der har en ekstra plads. 7. februar : 5. marts : 16.april : 4. maj : Foredrag: Iskerneboring Generalforsamling. Fossiltur til Mogenstrup 5-dages tur til Sverige Tur til Sverige fortsat fra side 7 I alt findes der 81 beskrevne seværdigheder i området, alle med forbindelse til områdets geologi. Området er først og fremmest kendt for de mange porfyrer. Her findes 170 forskellige porfyrer med Bredvadporfyr og Blybergporfyr som de mest kendte. Vi har bl.a. planlagt at besøge: Kallholen kalkbrud Nedslagsstedet for meteoren Ribbåsen, et område med virkelig mange porfyrer Det gamle Porfyrværk (sliberi) i Älvdalen, i dag et flot museum Siljannæs Naturrum, et naturhistorisk museum Vi har tradition for, at vore ture arrangeres billigst muligt. Derfor må deltagerne ikke forvente nogen luksus. Vi overnatter i 6-mands-hytter, og arbejdsopgaver med madlavning, rengøring m.m. fordeles mellem deltagerne. Turen fortages i egne biler, hvor vi forsøger at fylde bilerne op og dele udgifterne. Det meste af kosten medbringes hjemmefra, og deltagerne får tildelt arbejdsopgaver med madlavning, oprydning, rengøring m.m. Herved holdes deltagerbetalingen så langt nede som muligt. Vi tilstræber at kunne arrangere turen for et beløb omkring 1500,- pr. deltager, alt inklusive. Prisen er selvfølgelig lidt afhængig af deltagerantal. For at få et fingerpeg om, om der overhovedet er interessen for denne tur, vil vi gerne snarest muligt have tilmelding. Kontakt Poul Erik eller Henrik Arildskov. Tilmelding senest d. 15. februar Fossiler fundet ved Mogenstrup Spændende foredrag om livet i en borelejr Vendsyssel Stenklub arrangerer i samarbejde med Folkeuniversitetet, et foredrag med Ph.D.-studerende Karen Guldbæk Schmidt, Københavns Universitet, om livet i en borelejr. Det drejer sig om iskerneboring på Grønland og Antarktis. Iskerner fra Grønland og Antarktis kan fortælle os om vores klima og dets historie, men hvordan foregår sådan en iskerneboring? Afrejse: Onsdag d. 4. maj tidlig morgen Hjemkomst: Søndag d. 8. maj om aftenen Pris: Overslag: kr ,- STENHUGGER-VÆRKTØJ Se opslag side 6 Tid: Mandag den 7/2 kl Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 9. Fri entré. Vandværksvej Hjørring. Tlf

3 6 Iskerneboringer på Grønland og Antarktis Den geologiske udvikling af Rubjerg Knude (Kilde Geologisk set Det nordlige Jylland) 15 Under isens fremrykning i sidste istid bestod overfladen af smeltevandsler og -sand. Isen presser lagene op i vifter af flager. Isen smelter bort og efterlader et udjævnet landskab, som udvaskes for ler og silt. Foredrag arrangeret afvendsyssel Stenklub i samarbejde med Folkeiunversitetet. Ved Ph.D.-studerende Karen Guldbæk Schmidt, Københavns Universitet. Livet i en borelejr - om iskerneboring på Grønland og Antarktis: Iskerner fra Grønland og Antarktis kan fortælle os om vores klima og dets historie, men hvordan foregår sådan en iskerneboring? NordGRIP projektet på Grønland blev påbegyndt i 1996, og i 2003 nåede boringen bunden, hvor der viste sig at være bundsmeltning, og gammelt smeltevand trængte ind i borehullet. Det var dog ikke nemt at nå hertil - undervejs satte boret sig fast flere gange - og nye boremetoder måtte udvikles for at kunne bore i den varme is nær bunden. Besværet var det hele værd; resultatet var en enestående iskerne, som i nær fremtid vil bidrage med et væld af nye klimainformationer mere end år tilbage i tiden. I sommeren 2004 blev det nu genfrosne smeltevand boret som lyserøde iskerner og bliver i øjeblikket analyseret for indhold af partikler og spor efter liv. Man har bl.a. fundet noget, der kunne være rester af en flere millioner år gammel grannål. På Dome Concordia, Antarktis, har man hentet den hidtil ældste is fra en iskerne op på omtrent år - og bunden er endda ikke nået endnu. Man har forudsagt, at der også her kan være smeltning ved bunden, så erfaringerne fra NordGRIP kan vise sig særdeles nyttige i boresæsonen I foredraget vil mange af de praktiske aspekter omkring de store projekter blive gennemgået: Boringen, det videnskabelige arbejde, livet i lejren og rejsen ind på indlandsisen. Mandag den 7/2 kl Sted: Aalborg Universitet, Badehusvej 9. Fri entré. Efter isens afsmeltning stiger både landet og havet. I starten er havstigningen størst, og kun de højeste morænepartier rager op som øer. På bunden aflejres Saxicavasand nær kysten og Yngre Yoldialer på lidt dybere vand. I fastlandstiden bliver havstigningen overhalet af landhævningen. Yoldiahavets gamle havbund tørlægges, og der dannes erosionskløfter på de tørlagte flader. Denne situation fortsætter indtil Atlantisk tid for ca år siden, hvor havstigningen dominerer for en kortere tid. Littorinahavet danner kystskrænter i Yoldialeret og istidslagene. På bunden aflejres ler og sand. Landhævningen fortsætter, og Littorinahavets aflejringer tørlægges. Ud mod Vesterhavet nedbrydes kysten, der rykker østover med hastigheder på omkring 1 meter om året. Langs klitfoden dannes store skredkegler Rubjerg Fyr bygges, og klitdannelsen accelererer. Fyret begraves i sand

4 8 13 Kurser på Folkeuniversitetet Stenklubben møder omverdenen Typisk Gotlandsk kyst, her fra Ireviken. Ølands og Gotlands geologi I samarbejde med Vendsyssel Stenklub. Ved seniorforsker, lektor Palle Gravesen, København. På de svenske østersø-øer Øland og Gotland findes en fossilrig lagserie, som samlet repræsenterer hovedparten af de geologiske tidsperioder Kambrium, Ordovicium og Silur og som hører til de bedst undersøgte lag fra disse tider noget sted i verden. Lagserien indledes langs Kalmarsund med sandsten fra Tidlig Kambrium, der foruden mange sporfossiler indeholder de først kendte rigtige fossiler fra Skandinavien. På det kompliceret udviklede Mellem-Kambrium følger den hovedsagligt Sen-kambriske alunskifer med hyppige trilobiter. Via de Tidligtordoviciske Ceratopyge-lag glider lagserien opefter over i de ejendommelige kalksten (bl.a. den typiske orthoceratitkalk ), der præger så store dele af overfladen på Øland. De gotlandske kalksten og sandsten er berømte for deres fossilrigdom og for de mange steder utroligt smukt udviklede revkomplekser. Kurset belyser disse mange lags dannelse og ser indgående på de forskelligartede grupper af fossiler, der findes i dem. Som afslutning gennemgås Østersøens komplicerede udvikling siden Istiden som baggrund for forståelsen af de landskaber, vi nu ser på Øland og Gotland. I tilknytning til kurset afholdes en Strandstens-ekskursion til Mols. Se andetsteds. Weekenden den 12-13/3; lørdag kl , søndag kl Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen Pris: Kr. 450,-. Vores telt foran Budolfi kirke Der graves ivrigt efter fossiler Søndag den 26. september var Stenklubben repræsenteret ved startskuddet for Dansk Naturvidenskabsfestival 2004, som derefter fortsatte resten af ugen. Festivalen har fundet sted hvert andet år siden 1998 og har til formål at sætte naturvidenskab og teknologi i centrum med sjove og spændende tilbud for børn og voksne over hele landet. Dette formål og muligheden for at gøre opmærksom på Vendsyssel Stenklub gav os helt naturligt anledning til at gøre en indsats med udstilling og aktiviteter, som kunne vise vores mange interesseområder. Aalborg Universitets Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet var organisator og dermed dem, vi lavede de praktiske aftaler og samarbejdet med. Udenfor på pladsen og indenfor i Studenterhuset på Gl. Torv i Aalborg var der en masse sjov naturvidenskab for børn og deres voksne følgeskab. Arbejdsindsatsen ved vores stand var stor, det er jo undertiden en tung hobby, vi har; men vi havde det som sædvanligt sjovt: Pavilloner blev slået op (og tøjret for blæsten!), borde og stole slæbt ud, og masser af medbragte materialer båret fra bilerne og sat op: ledeblokke, stenarbejder, fossiler, kridtblokke til at grave efter fossiler i, glasplader og slibemaskine til stenslibning, bøger og billeder, som viste klubbens aktiviteter, samt præsentationsfoldere, som gik som varmt brød. Der var masser af mennesker over hele pladsen, især børn, og vores stand trak mange til, så vi havde travlt hele dagen (kl med en times arbejde før og bagefter). Det var en rigtig god dag der kom næsten hel messe-stemning over den, og klubben fik yderligere PR via dagspressen med interview med vores formand. Vi var alle enige om, at vi gerne vil gentage arrangementet næste gang. Desværre havde det ikke passet tidsmæssigt at annoncere om aktiviteten her i bladet, og derfor var det bestyrelsesmedlemmer og et par af disses ægtefæller, som stillede op. Det gør vi også med glæde, men hvis andre medlemmer er interesserede i at give en hånd med ved sådanne lejligheder, hører vi rigtig gerne fra jer, og vi vil huske at kontakte jer en anden gang. Susanne

5 10 11 Turen til Møn d august i bruddet har den fineste blå farve, og det virker næsten som et eventyrland dernede. Selvom vi jo alle det meste af tiden stod foroverbøjet på fossil jagt, blev der også tid til at nyde de smukke farver og aftensolen. Vi satte en pavillon op mellem to hytter, og så var der basis for god grillmad. Efterhånden, som det blev koldere, blev ekstra tæpper og sengetøj hængt op som læsejl. Det meste af holdet samlet til frokost ved Holtug Hvad er bedre her ved nytåret end at se tilbage på alle de dejlige ture og oplevelser, vi har haft i klubben i det forgangne år. Alle de gode fund og alle de hyggelige stunder, der har været. Vores tur til Møn er da heller ingen undtagelse. Vi var 10, som glade tog af sted torsdag formiddag og vi holdt nogle gode kaffepauser undervejs med dejlige hjemmebagte kager til. Vel ankommen til Faxe Ladeplads camping i nogle 4 personers hytter var vi helt klar til at begynde at se på sten, så vi tog straks til Strandegårds Dyrehave. De andre campister var vist ikke helt med på, at vi kørte igen lige efter, vi var ankommet. Vi var jo ikke helt almindelige campister!! Fredag var et af turens højdepunkter. Vi var på Møns Klint hele dagen i silende regnvejr. Heldigvis var der ikke koldt, og vi fik da også nogle fine fund undervejs. En del af os var da noget forkomne, da vi kom tilbage til vore hytter, men Susanne havde lavet dejlig mad hjemmefra og med alle de små gryder i brug fik vi varmet maden, som smagte herligt. Om det var maden, det varme bad, rødvinen eller bare det, at alle var samlet i én hytte, der fik os til at føle os godt tilpas igen, ved jeg ikke. Men da regnen holdt op var alle igen klar på at samle sten. Denne aften gik vi i Fakse Kalkbrud. En dejlig dag! Lørdag var vi på tur til Falster og besøgte Det Sorte Museum i Gedser. Det er altid spændende at se fine eksemplarer og få mod på at finde tilsvarende selv! Når man ser eksemplarerne, synes man jo selv, at de er a piece of cake at finde!! Vi fik en god lang tur på Gedser Odde og senere på Pomlenakke, hvor vi fandt små fine søpindsvin. Om aftenen gik turen igen til Fakse Kalkbrud. De små søer Hvor mange kan der være til aftensmad i en Hvordan genkender man en stensamler? 4-mandshytte? På hjemturen blev der tid til at besøge Holtung Kalkbrud. Blandt de mange billeder, som blev taget på turen, var der mange af små planter, af de fine udsigter og af de gode stunder, vi havde sammen. Selvom det jo er fossilerne, der er årsag til, at vi tager af sted, må vi ikke glemme alle de andre indtryk, sådan en tur giver. Den sidste tur på kysten på denne tur, gav en ekstra lille historie, da vi mødte et andet fossil interesseret par på stranden med deres barnebarn. Her er historien, og den er ganske vist: Når man går på bredden med hovedet dybt bøjet, koncentreret og øjnene rettet mod de smukke sten, har man alligevel en vis fornemmelse af, om der er nogen i nærheden, som ikke er med i vores selskab. Og sådan nærmede jeg mig et ægtepar med deres barnebarn Mathias på ca 10 år. Drengen var meget ivrig og kravlede straks så langt op ad skrænten, som han kunne, og råbte straks til sin morfar med ægte københavner-dialekt: Morfar, morfar, jeg har fundet et fossil. Hmm, kom det fra morfar. Morfar, morfar, jeg har fundet et søpindsvin. Morfar gik derhen, men der var ikke noget søpindsvin, hvorefter han sagde: Hvis du finder et søpindsvin, så kald lige på mig. De kan godt sidde inde i kridtet og være svære at få fri, uden de går i stykker. Der blev en lille pause, hvor morfar gik videre ned på bredden. Så kom der meget sagte og lidt beklemt fra Mathias: Morfaaar, sig mig engang, kan sådan et søpindsvin egentlig bide eller noget? På vej hjem fik vi lige en pause ved Storebæltsbroen og var inde og se borehovederne fra tunnel-byggeriet, så det fik vi også lige med. Tak for en god tur til alle, som bidrog med arrangement og gode oplevelser. Hanne Glassau

6 12 9 Referat fra fossiltur til Rørdal Strandsten på Mols I samarbejde med Vendsyssel Stenklub. Ved seniorforsker, lektor Palle Gravesen, København. I tilslutning til kurset Ølands og Gotlands geologi afholdes der en ekskursion til klinter og strande på Mols, hvor der bl.a. er mulighed for at finde løsblokke fra det skånsk-baltiske område. Man kan frit vælge, om man man vil deltage både i kurset og ekskursionen eller kun i en af delene.transport i egne biler. Heldagsekskursion lørdag den 2/4. Rekvirer særprogram. Tilmelding bedes foretaget så hurtigt som muligt og senest den 17/3. Vulkaner & landskaber på De Canariske Øer I samarbejde med Vendsyssel Stenklub. Tommy, der var turleder, havde medbragt fund fra tidligere besøg i kridtgraven Der bliver varmet fingre i ly for regnen. Lørdag den 2. oktober gik turen til kridtgraven i Rørdal. Vi mødtes uden for hovedvagten for at blive samlet sammen i så få biler som muligt. Inde ved kridtgraven gav Tommy en introduktion til området, bl.a. ved hjælp af appetitvækkende fund fra tidligere besøg. Derefter var alle klar til at gå på fossiljagt. Trods en lidt kedelig vejrudsigt slap vi for de efterhånden klassiske kraftige regnskyl. Mange af skrænterne blev afsøgt, og flere gjorde gode fund, bl.a. lange søpindsvinepigge i kridtblokke, søpindsvin, diverse muslinger mm. En god tur med 23 deltagere. Vi besøger nok denne lokalitet igen i 2005, muligvis kombineret med et besøg i selve cementproduktionen og på deres nystartede museum om arbejdet på cementfabrikken. Museet modtager meget gerne fund af rimelig kvalitet til deres fossiludstilling. Erik Ved lektor Erik Schou Jensen, Geologisk Museum. De Canariske Øer ud for Afrikas vestkyst er dannet på Atlanterhavets bund gennem de sidste 20 millioner år; de yngste La Palma og Hierro for blot 3 millioner år siden. De opbygges alle af oprindeligt basaltisk materiale fra Jordens kappe ved vulkansk aktivitet i forbindelse med Atlanterhavets åbning, De inderste Lanzerote og Fuerteventura på selve kanten af det Afrikanske kontinent. Både dannelsesmæssigt og landskabsmæssigt, adskiller de syv øer sig fra hinanden. Den voldsomme erosion på nogle af øerne, f.eks. Gran Canaria, giver således en fantastisk mulighed for at studere de processer, der foregår inde i en vulkan, i modsætning til f.eks. Tenerife, som stadig er en aktiv stratovulkan. Flere af øerne er stadig vulkansk aktive og deres dannelse har været ivrigt diskuteret blandt geologer gennem de sidste 25 år. Weekenden den 9-10/4; lørdag kl , søndag kl Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen Pris: Kr. 450,-. Feltkursus til Skåne Turledere er lektor Palle Gravesen og lektor Erik Schou Jensen. Som supplement til kurserne Det mellemsvenske grundfjelds geologi i foråret og Fossilførende lag i Skåne i efteråret, afholdes der et geologisk feltkursus til Skåne i efterårsferien (17-21/10). Rekvirer særprogram fra den 14/3. Max. 16 deltagere, så hurtig tilmelding tilrådes.

7 14 7 Rubjerg Knude Fyr. Tur til Sverige, nærmere betegnet Siljan og Älvdalen. Vendsyssel Historiske Museum havde tidligere en afdeling på Rubjerg Knude Fyr, men efterhånden som sandflugten tog til, har det vist sig umuligt fortsat at holde fyret åbent. Derfor flyttede man afdelingen længere mod øst, til den gamle Strandfogedgård. Her har Vendsyssel Stenklub indledt et samarbejde med museet, og i den forbindelse har vi fået lov at låne lokaler. Dette ønsker vi at markere over for vore medlemmer og afholde generalforsamling her, hvorefter vi vil gå en tur ud i terrænet omkring fyret og Rubjerg Knude Rubjerg Knude er godt 70 meter høj. De øverste meter består af flyvesand. Herunder findes en op til 50 meter høj, stejl klint opbygget af istidsaflejringer. Ved Nr. Lyngby ses en senglacial søaflejring. Her er der bl. a. fundet rester af pattedyr og en flintespids, som har givet navn til Lyngby Kulturen. Den 15 km lange profil viser et snit gennem de fleste kvartære aflejringer i Vendsyssel og demonstrerer dermed en stor del af landsdelens geologiske historie. Rubjerg Knude Fyr I forbindelse med Kr. Himmelfartsferien arrangerer Vendsyssel Stenklub en tur til Siljan og Älvdalen. Turen er tilrettelagt, så både fossilsamlere, mineralsamlere og amatørgeologer bliver tilgodeset. Siljan: Området Siljanringen henviser til områdets cirkulære form med den store Siljan-sø og et antal mindre søer i et ringformet net med en ydre markeret vold. Siljan-ringen er berømt for sin naturskønhed, men få har gjort sig klart, hvorfor området har fået dette udseende. Dette skyldes et forhistorisk meteornedslag, større end noget andet kendt i vor verdensdel. Nedslaget er dateret til at være sket for ca. 360 mill. år siden. Lagene inden for nedslagsområdet blev deformeret ved nedslaget. I volden uden om det derved dannede krater skete store forskydninger i bjerggrunden, hvorved lagpakken blev opdelt i store blokke, og hovedparten blev rejst på højkant for derefter at styrte dybt ned i krateret, hvor de igen blev dækket af materialer, som ved kraterdannelsen blev kastet omkring. Efterfølgende er mange af disse materialer forvitret bort, og krateret er delvist planeret af isen og har mange steder igen blotlagt de oprindelige lag, hvor man i de fossilførende lag har mulighed for at gå på fossiljagt. Brachiopoder, bryozoer, søliljer, koraller, trilobitter, orthoceratit er nogle af de almindeligste fossiler fra området. Nedslaget: en meteorit på 2km i diameter, med km/timen En top rejser sig i kraterets midte I dag: Erosionen har fjernet mindst 1 km af overfladen For mineralsamlerne kan findes skifer med flusspatkrystaller, kobberkis, svovlkis, rød orsasandsten samt en del forskellige kalksten. Älvdalen: Älvdalen er en del af Stenriget som består af fire kommuner i det nordlige Dalarne. Området har haft bearbejdning af sten og bjergarter som en betydende del af deres industrihistorie. Området har en meget spændende geologi med mange seværdigheder, som er gjort tilgængelige. Her findes også flere museer, som fortæller om områdets virksomheder, som fremstillede produkter af sten. Det kendteste af disse museer er Porfyrmuseet i Älvdalen, som åbnede i Fortsættes side 17

8 16 5 Tur til Molermuseet og Molergrav på Mors Generalforsamling Vendsyssel Stenklub afholder ordinær generalforsamling. Igen i år bliver det en lørdag kombineret med kaffe, rundstykker og en lille stentur. Stedet er denne gang Strandfogedgården ved Rubjerg Knude. Efter generalforsamlingen vil Henrik og Susanne fortælle lidt om klinten og tage os med en tur til fyret og stranden. Dagsorden: se opslag side 18 PS. Husk, at kontingent skal være indbetalt senest februar måned. Tid: Lørdag den 5. marts kl Sted: Strandfogedgården, Langelinie2, Rubjerg Fossiltur til Mogenstrup En af de flotte fossile fisk på molermuseet Lørdag d. 11. september gik turen atter til Mors. Vi skulle besøge Molermuseet, og vi skulle en tur i molergraven. Næsten som sædvanligt var vejret perfekt til en fossiltur. Vi mødtes ved Molermuseet kl Desværre var der gået noget galt i planlægningen, for Henrik på Molermuseet var ikke at finde, og museet åbnede ikke før kl. 12. Det kan imidlertid ikke slå os ud, så vi ændrede lidt på tidsplanen og besøgte først en molergrav i nærheden. Her blev de første fund gjort, ikke store fund, men slangestjerner og strømsild var der blandt fundene. Kl tog vi tilbage til museet, spiste vor medbragte mad og gik på opdagelse i museets udstillinger. Det er altid en oplevelse at se alle de spændende ting, man har her. Efter besøget gik turen videre til Ejerslev Molergrav, hvor resten af dagen blev tilbragt. Bent Søe fra museet havde fortalt os, at der weekenden før var fundet masser af krystaller netop her, så der skulle være gode chancher. Vi fandt dog ikke nogle, måske havde man nået at fjerne alle sidste weekend, eller måske var det fordi vi ikke kunne få øje på dem. De 15 deltagere havde en dejlig eftermiddag, men de helt store fund kunne vi ikke gøre. Synd ikke flere havde mulighed for at være med, moleret er altid spændende og er en unik forekomst. Poul Erik Det er ved at være tid for igen at besøge Salling ved Skive Fjord. Denne gang tager vi til Mogenstrup lidt syd for Sundsøre. Hvis vi får tid og lyst kan vi senere fortsætte til Lyby strand lige nord for Skive. Lokaliteterne består hovedsaligt af oligocænt glimmerler, hvori der kan findes fossiler. Der er jo især krabbebollerne, der er interesante, og mon ikke der skulle være gode muligheder så tidligt efter vinterens storme? Husk: varmt tøj og gummistøvler, en god hammer og mejsel og så selvfølgelig godt humør, mad og drikke. Tid: Lørdag den 16. april kl Sted: Vi mødes på havnen i Sundsøre Turleder: Tommy Tur til Sverige, nærmere betegnet Siljan og Älvdalen I forbindelse med Kr. Himmelfartsferien arrangerer Vendsyssel Stenklub en tur til Siljan og Älvdalen. Turen er tilrettelagt, så både fossilsamlere, mineralsamlere og amatørgeologer bliver tilgodeset. Se opslag side 7 Tilmelding senest 15. Februar Afrejse: Onsdag d. 4. maj tidlig morgen Hjemkomst: Søndag d. 8. maj om aftenen Pris: Overslag kr. 1500,-

9 18 3 Generalforsamling Vendsyssel Stenklub indkalder til ordinær generalforsamling lørdag d. 5. marts 2005 kl i Strandfogedgården, Nr. Rubjerg. Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab 4. Forslag fremlagt af bestyrelsen 5. Indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 6. Fastsættelse af kontingent for Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Henrik, Erik, Allan og John. Alle er villige til genvalg. 8. Valg af to bestyrelsessuppleanter. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Efter generalforsamlingen drager vi på tur i klitterne og på stranden neden for Rubjerg fyr. Læs andet sted i bladet om arrangementet. Formanden har ordet: Jeg ønsker alle et godt og lykkebringende nytår. Når jeg ser tilbage på år 2004 synes jeg, vi i Vendsyssel Stenklub har haft et godt år med rigtig mange og forskellige aktiviteter. Bestyrelsen har bestræbt sig på at gøre aktiviteterne så varieret som muligt, samtidigt med, at vi skeler til, hvor velbesøgt de har været. Alle ture, arrangementer og andre aktiviteter bliver omhyggeligt evalueret på næstfølgende bestyrelsesmøde, hvor vi også tager stilling til, om der skal indføres ændringer, eller om aktiviteten evt. helt skal nedlægges og erstattes af nye ideer. Her kommer generalforsamlingen ind i billedet. Den årlige, ordinære generalforsamling er annonceret andetsteds i dette blad. Her vil det være meget naturligt og meget velkomment at komme med kritik, ros, nye ideer, forslag og oplæg til diskussion. Mød op, kom med din mening, kom med ideerne, og hjælp os med at gøre foreningen og dens aktiviteter mere spændende og aktuelle. Vi har inden for det sidste år indledt et samarbejde med Vendsyssel Historiske Museum. Dette samarbejde håber vi på kan udbygges i de kommende år. Det er aftalt, at Vendsyssel Stenklub arrangerer en fossiludstilling på museet her i sommerhalvåret. Har du fossiler, som du kunne låne ud til udstillingen, hører vi gerne fra dig, og har du lyst og interesse for at være med til det praktiske omkring udstillingen eller kommende aktiviteter i samarbejde med museet, hører vi også gerne fra dig. I det nye år håber jeg, at mange såvel gamle som nye medlemmer af foreningen vil være aktive og deltage i vore aktiviteter og møder. F.eks. følger vi op på forrige års meget velbesøgte foredrag om iskerneboring. Dette foredrag forventer jeg mig meget af og vil gerne opfordre alle til at deltage i, og tag naboen eller vennen med, der er gratis adgang for alle interesserede. Se annoncering her i bladet. Tilbehør til slibning Vi har slibemaskiner, tromler, vibratorer, stensave Vi har slibepulver, rå sten, sten i skiver, rå rav Vi har indfatninger, både forsølvede og sterlingsølv Vi har arbejdende værksted, ravmuseum m. fossiler Vi sender gerne katalog over maskiner og tilbehør Ravsliberen i Skagen Aps Frants Kristensen Sct. Laurentiivej 6 (v. Skagen Museum) 9000 Skagen Tlf Poul Erik

10 Billedsiden Nr årgang Januar 2005 Tur til Møn, Falster og Fakse Fra en meget regnfuld dag ved Møns Klint Stenklubben ved Dansk Naturvidenskabsfestial Hanne arbejder med sine fossiler Præparations-kursus på Strandfogedgården Godt nytår Der søges ivrigt ved Holtug på Stevns. Inde i bladet Juleafslutning i Hjørring Ved Møns Klint Program for foråret Kursustilbud på Folkeuniversitetet Tur til Møn og Fakse (referat) Fossiltur til Rørdal (referat) Dansk Naturvidenskabsfestival Side 4 Side 8 Side 10 Side 12 Side 13

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Formanden har ordet... Stenklubbens kommende arrangementer... Opslag: Tur til Fyns Hoved... Workshop i præparation af fossiler (referat)... Etablering af strandstensgruppe... Geologisk feltkursus

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Formanden har ordet... Stenklubbens næste arrangementer... Kursustilbud på Folkeuniversitetet... Referat fra stenhuggerweekend... Referat fra fossiltur til Rørdal... Iskerneprojekt afsluttet...

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Side Formanden har ordet... 3 Stenklubbens næste arrangementer... 4 Kursustilbud på Folkeuniversitetet... 8 Referat fra turen til Møn og Fakse... 10 Referat fra turen til Melbjerg Hoved...

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse:

Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 2 19 Indhold: Formanden har ordet... 3 Stenklubbens kommende aktiviteter... 4 Strandstenstur til Hirtshals Klint (referat)... 7 Tur til Fyns Hoved (referat)... 8 Omtale af udstilling om sporfossiler, Naturhistorisk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Stendyngen. Det er så godt på Gotland. I dette blad. Stendyngen

Stendyngen. Det er så godt på Gotland. I dette blad. Stendyngen Nr. 3 22. årgang September 2007 Det er så godt på Gotland Der ledes efter minifossiler ved Vavle, se referat inde i bladet I dette blad Efterårets program Referat Albæk Hoved Referat Gotlandsturen Referat

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Mandag den 17. til fredag den 21. august 2015 Bliv blæst igennem fra de høje skrænter ved Hirtshals fyr Tag dig en dukkert i det friske Vesterhav

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint Velkommen til Camping Møns Klint Hvor Danmark blev født Jagten på naturens Gratis entré på GeoCenter for campingpladsens børn (min. 2 overnatninger) skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Kom i klub det er snart vinterferie! Før jul var der rigtige mange medlemmer i klub, så der er måske ikke noget at sige til, at du tager en slapper. Men, men,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere