Regler for læring og samvær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for læring og samvær"

Transkript

1 Regler for læring og samvær

2 Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT SKOLENS FORVENTNINGER LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD RYGNING OG RUSMIDLER RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG HINANDENS TING UNDERVISNING PROJEKTSKRIVNING DU KAN REGNE MED SKOLENS STØTTE BEVIS FOR SÆRLIGE INDSATSER OM AT DELTAGE AKTIVT I UNDERVISNINGEN, OG OM FRAVÆR OM STUDIEAKTIVITET OM FRAVÆR FRAVÆRSBESKED VIA ELEVPLAN PÅ SOSU SJÆLLAND GRUNDFORLØB SSH, SSA OG PA I skoleperioderne: I praktikperioderne: GVU-ELEVER HVAD SKER DER, HVIS DU HAR FOR MEGET FRAVÆR? HVIS REGLERNE OVERTRÆDES KLAGER HVIS DU VIL STOPPE

3 1 Respekt Tillykke, du har valgt en uddannelse, som vil give dig udfordringer og ny viden. Du bliver nu en del af et fællesskab, der er bygget op omkring samarbejde, respekt og gensidig ansvarlighed. Vi glæder os til samarbejdet. Sammen med dig, ønsker vi at skabe nogle gode uddannelsesmæssige oplevelser. Det sæt regler, som du læser lige nu, er med til at sikre, at skolen bliver et godt sted at give og modtage undervisning. SOSU Sjælland er en arbejdsplads med mange medarbejdere og elever. SOSU Sjællands ledelse og medarbejdere forventer, at du udviser almindelig god opførsel og respekterer fællesskabet. For at bevare et godt arbejds- og uddannelsesmiljø forventes det af dig, at du opfører dig ansvarligt, respektfuldt og tolerant over for andre. Det vil sige, at vi ikke accepterer adfærd, der indebærer mobning, vold, tyveri, personlig chikane eller diskriminering. Ingen der færdes på skolen, må udsættes for eller udsætte andre for - nedværdigende eller krænkende opførsel. Dette gælder uanset, om det er i den direkte kontakt med hinanden eller gennem internetportaler og mobiltelefoner. SOSU Sjælland anser mobning og trusler som et angreb på både den enkelte elev, studiemiljøet og skolens værdier. 2 Skolens forventninger Du har besluttet dig for, at du gerne vil tage en uddannelse. Derfor forventer SOSU Sjællands ledelse og medarbejdere, at du møder forberedt til undervisningen, at du deltager aktivt i timerne og at du afleverer opgaver og projekter m.m. Også i dine praktikperioder forventer skolen, at du deltager aktivt og engageret. Du har et medansvar for at lære noget, og er du fraværende, er det dit ansvar at få indhentet det forsømte - gerne i samråd med din lærer. Du gør dig selv en tjeneste ved at få nogle gode studievaner fra første færd. Du er en del af et hold, og I må gerne lave jeres egne regler for samvær og orden - bare de holdes inden for skolens overordnede regelsæt. Vi forventer At du møder til tiden. At din mobiltelefon er slukket i timerne (og kun tændt som led i undervisningen). At du ikke forlader undervisningen i utide. At du behandler bygninger, inventar, bøger og udstyr ordentligt. At du deltager i undervisningen på skolen på fuld tid. De samme forventninger gælder ved uddannelsesaktiviteter uden for skolens område, f.eks. ved virksomhedsbesøg og på studieture. Vinduer og døre skal lukkes og lyset slukkes i klasselokaler og grupperum, når de forlades. Det vi sparer på miljøet her, kan bruges på sjovere ting! Hjælp rengøringspersonalet efterlad klasselokaler, grupperum og faglokaler ryddelige. SOSU Sjælland er et sted, hvor du er sammen med dine klassekammerater. Din familie, dine venner eller bekendte må ikke være på skolen. Da det ikke er muligt at aflåse klasselokalerne i alle vores afdelinger, opbevares penge og værdigenstande på eget ansvar. 3

4 2.1 Lån af skolens bærbare computere Skolen stiller bærbare computere til rådighed til brug i undervisning eller projektarbejde. Computere koblet op på skolens netværk må kun bruges til skolerelevant arbejde. Det er en særlig grov overtrædelse af ordensreglerne at anvende skolens netværk til racistisk eller religiøst krænkende aktiviteter eller til pornografisk materiale eller øvrige aktiviteter, der krænker gældende dansk lovgivning herunder lov om ophavsret. 2.2 Brug af video, billeder og lyd På SOSU Sjælland benytter vi bl.a. optagelser af lyd og billede fra undervisningssituationer, som elever og undervisere kan få glæde af bagefter som en del af undervisningen af og til også på tværs af skolen. Har du ikke lyst til at være med i optagelser af undervisningssituationer, skal du huske at sige det og selv sikre, at du ikke er med. Din underviser vil naturligvis informere på forhånd om, hvor og hvornår der bliver optaget, så du har chancen for at melde pas. Vi bruger kun optagelser til internt brug i undervisningen. Egner de sig til at blive delt eksternt fx på vores hjemmeside eller på sociale medier -, bliver du spurgt om lov først. Ligeså skal du oplyse, hvis du optager. Inklusiv underviseren, og du skal have tilladelse fra skolen og dem, der er med på optagelserne, hvis du ønsker at lægge dine eller andres optagelser på fx sociale medier. 2.3 Rygning og rusmidler Skolen er røgfri. De enkelte afdelingers regler for rygning skal følges, men fælles er, at der ikke må ryges ved og foran hovedindgangen. Reglerne gælder også brug af e-cigaretter. Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med undervisning. Derfor må der ikke indtages alkohol eller andre rusmidler på skolens område. Det er en grov overtrædelse af skolens regler at møde på skolen i påvirket tilstand. Ved særlige lejligheder kan skolens ledelse dispensere fra alkoholforbuddet. Elever, der kommer i skole påvirket af alkohol eller andre rusmidler, vil blive bortvist fra skolen resten af dagen. Efterfølgende vil eleven blive indkaldt til en samtale. Ved dette møde vil de efterfølgende konsekvenser blive fremlagt for eleven. Konsekvenserne vil variere afhængig af den konkrete situation. Mulige sanktionsmuligheder er: Skriftlig advarsel. Bortvisning i en kortere periode. Opsigelse af uddannelseskontrakt. 2.4 Respekt for skolens inventar og hinandens ting SOSU Sjælland ønsker at være en skole, hvor alle har lyst til at være og lyst til at lære. Det er rart at være et sted, hvor man føler sig velkommen og hvor tingene fungerer. Når man er så mange mennesker sammen, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at den måde, du opfører dig på, påvirker elever, ledere og medarbejdere på skolen. Dette gælder også i forhold til den måde, du bruger skolens inventar på. Det er derfor vigtigt, at du behandler lokaler og inventar ud fra den indstilling, at der er mange andre end dig, der også har brug for, at tingene fungerer, som de skal. Pas derfor på inventaret og efterlad klasselokaler og grupperum ryddelige. Ledere og medarbejdere på SOSU Sjælland ønsker at skabe et trygt og godt arbejds- og uddannelsesmiljø på skolens afdelinger. En af de ting, der skaber et trygt og godt arbejds- og uddannelsesmiljø, er, at vi kan stole på hinanden. Det skal være muligt at have sine private ting liggende i klasselokalet, uden at man skal være nervøs for, om de bliver taget af nogle 4

5 andre. Vi har alle et ansvar i forhold til skabe denne trygge atmosfære. Der er dog desværre engang imellem tilfælde af tyveri i klasselokaler, grupperum eller andre steder på skolen. Alle former for tyveri anmeldes til politiet. Hvis der er mistanke om, at tyveriet er foregået af en elev, indkaldes eleven til samtale. Hvis det på dette møde vurderes, at eleven har stjålet, bliver dette meldt til politiet. 3 Undervisning Som elev på skolen skal du regne med at bruge mindst 37 timer om ugen på undervisning, forberedelse, projekter og opgaver mv. Det forventes, at du afleverer opgaver, dokumentationer og projekter mv. til tiden. Du skal være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at få afleveret til tiden, og at manglende aflevering kan medføre, at du udelukkes fra undervisningen eller, at du ikke indstilles til eksamen. I grundfagene er det en forudsætning for at gå til prøve, at de obligatoriske opgaver er afleveret til tiden. 3.1 Projektskrivning Der vil være perioder, hvor du i samarbejde med andre elever skriver projekter eller laver andre skriftlige opgaver. I disse perioder aftales det med de fagansvarlige undervisere, hvordan forløbet skal være. Som udgangspunkt er der mødepligt i alle dele af skoleundervisningen. I en projektperiode kan der dog være gode grunde til at foretage virksomhedsbesøg, lave interviews eller lignende. Hvis du mener, at læringsaktiviteten foregår mest hensigtsmæssigt uden for skolen, skal det altid aftales og accepteres af den fagansvarlige underviser. Underviseren er ansvarlig for fremmøde-registrering, hvis læringsaktiviteten flyttes uden for skolen. Dine skriftlige opgaver er individuelle og selvstændige. Dette betyder bl.a., at du ikke må copy-paste hverken hele tekster eller dele af tekster og lade som om, at det er dig selv, der har skrevet det. Du kan godt lade dig inspirere af andre opgaver og artikler, men du skal altså selv have formuleret og skrevet det, som du afleverer i dine opgaver eller projekter. Hvis din underviser er i tvivl om, om du selv har skrevet hele din opgave og/eller, om du har benyttet copy-paste må du forvente, at du bliver indkaldt til en samtale. Husk, at uretmæssig brug af andres arbejde i yderste konsekvens kan medføre bortvisning fra skolen, og husk, at du ikke lærer noget, hvis du ikke selv løser eller laver dine opgaver. Du skal overholde den enkelte uddannelses opgavetekniske retningslinjer for aflevering af skriftlige opgaver. Disse retningslinjer kan bl.a. omfatte: Antal sider, der må/skal afleveres. Antal eksemplarer, der skal afleveres. Udformning af forsiden og om at vedlægge bilag mv. Hvordan du bruger eller indsætter eventuelle citater i din opgave. De opgavetekniske retningslinjer kan du få mere at vide om af din underviser. 3.2 Du kan regne med skolens støtte Skolen ønsker, at flest mulige elever når deres mål, får et godt forløb, og klarer uddannelsen. Derfor vil vi gerne hjælpe dig, hvis du har brug for det. Skulle du blive træt af uddannelsen, vil skolen give dig den bedst mulige vejledning for at komme tilbage på sporet - eller stoppe, hvis det er den bedste løsning. 5

6 3.3 Bevis for særlige indsatser Skolen har nogle forventninger til, hvad du skal leve op til, når du er elev på skolen. Derfor vil vi også gerne anerkende, når du mere end lever op til forventningerne. Det betyder, at ledelse og medarbejdere har mulighed for at give dig et bevis for en særlig indsats, hvis du er aktiv i vores elevråd, i bestyrelsen eller på anden måde er en synlig og god repræsentant for dine elevkammerater. 4 Om at deltage aktivt i undervisningen, og om fravær 4.1 Om Studieaktivitet SOSU Sjælland stiller krav til dig som elev. Skolen stiller krav til, at du er aktiv og deltagende i undervisningen, og vi stiller krav til dit fremmøde. Dette er nødvendigt, hvis du skal få et godt udbytte af dit forløb hos os. Og så er dit fremmøde vigtigt for at sikre et godt undervisningsmiljø. Det er nemlig også til gene for de andre i klassen, hvis du enten ofte er fraværende, hvis du er uforberedt eller, hvis du ikke deltager aktivt. At deltage aktivt og deltagende i undervisningen betyder, at du skal: Møde til timerne og til tiden. Være velforberedt til undervisningen. Deltage aktivt og konstruktivt i timerne. Aflevere skriftlige opgaver til den aftalte tid. Holde dig orienteret om holdets arbejde i forbindelse med fravær. Som elev får du tildelt en kontaktlærer. Hvis ikke du er tilstrækkeligt aktiv eller deltagende, vil din kontaktlærer kontakte dig og tilbyde dig hjælp og vejledning til at komme på rette spor. For elever med kontrakt i kommune/region arbejder skolen tæt sammen med arbejdsgiveren for at finde en løsning på manglende studieaktivitet. 4.2 Om fravær Den enkelte underviser registrerer dit fremmøde/fravær. I Elevplan kan du altid selv følge med i, hvor meget fravær du har. Dine lærere og din kontaktlære vil løbende følge op på din deltagelse i undervisningen, og tale med dig, hvis de oplever et vedblivende fravær eller manglende deltagelse i undervisningen. Hvis du i en skoleperiode har for meget fravær, eller hvis du ikke er deltagende i undervisningen, vil du modtage et skriftligt varsel og blive indkaldt til en samtale med din fastholdelsesvejleder. Ved samtalen bliver du orienteret om vores støttemuligheder, og om hvad der vil ske, hvis du ikke ændrer adfærd. Grundforløb SSH SSA PA 1.advarsel 60 lektioners fravær 60 lektioners fravær 70 lektioners fravær 90 lektioners fravær 2.advarsel 90 lektioners fravær 110 lektioners fravær 120 lektioners fravær 150 lektioners fravær Udelukkelse 120 lektioners fravær 140 lektioners fravær 160 lektioners fravær 200 lektioners fravær Hvis dit fravær fortsat stiger, vil du blive indkaldt til endnu en samtale med din fastholdelsesvejleder. 6

7 Fortsætter du med at blive væk fra undervisningen eller med ikke at være deltagende i undervisningen, vil du blive udelukket fra undervisningen på skolen. Fraværet udregnes i lektioner og følger eleven gennem hele uddannelsesforløbet. Alt efter hvilken uddannelse du er i gang med, er det forskelligt, hvornår du modtager skriftlige advarsler. Hvis du udebliver, når din skoleperiode starter efter praktik eller i en sammenhængende periode på 4 uger, kan du udelukkes fra undervisningen uden varsel. Der er hjælp at hente Hvis du er i en særlig situation, som gør det vanskeligt for dig at passe din undervisning, er det vigtigt, at du informerer dine lærere. Tag evt. en snak med din kontaktlærer eller med en fastholdelsesvejleder. Jo bedre vi kender din situation, des bedre kan vi hjælpe dig. Vi har en fælles interesse i, at du kommer godt igennem dit skoleforløb os, og vi vil gøre, hvad vi kan for at støtte dig til at gennemføre så tag imod den hjælp, du kan få! For elever med kontrakt i kommune/region arbejder skolen tæt sammen med arbejdsgiveren for at finde en løsning på for stort fravær. Skolen registrerer alt fravær i skoleperioderne. Bliver du syg i en skoleperiode skal du melde dig syg til skolen. Fraværsårsag skal oplyses. For elever på hovedforløb (SSH, SSA og PA) gælder endvidere, at fravær også skal meldes til din arbejdsgiver. Fravær i praktikken meldes til praktikstedet efter disses regler. Det er dit ansvar som elev, at både skole og praktiksted får beskeden. Et stort fravær kan føre til, at du skal tage dele af uddannelsen om eller, at du helt udelukkes fra undervisningen. Kontaktlæreren og/eller fastholdelsesvejlederen vil drøfte det med dig, ligesom du kan forvente at blive indkaldt til samtale med din arbejdsgiver. I Elevplan registreres dit fravær enten som Godkendt, eller som Ikke godkendt - fravær. Det er kun egen sygdom og barns 1. samt evt. 2. sygedag, der vil blive registreret som godkendt fravær i Elevplan. 4.3 Fraværsbesked via Elevplan på SOSU Sjælland Alle elever, der har adgang til computer eller smartphone bedes anvende sygemeldingsfunktionen fra Elevplan: Fra din startside skal du inden kl sende en fraværsbesked til SOSU Sjælland. Klik på knappen Fraværsbesked: Skriv/vælg dags dato og skriv en begrundelse for dit fravær. Gør beskeden enkel ved fx at skrive: Jeg er syg i dag Jeg har barn syg i dag. 7

8 Du skal sende en ny fraværsbesked for hver dag, hvor du er fraværende. Efter kl er det for sent at sende en fraværsbesked via Elevplan. I det tilfælde skal du ringe inden undervisningen starter, på tlf.nr.: Hvis du går syg hjem i løbet af dagen, skal du give besked til underviseren eller til informationen/receptionen. 4.4 Grundforløb Du har selv ansvaret for at meddele skolen, når du har fravær. Bliver du syg i en periode med studiebesøg på et praktiksted, skal du altid ringe og sygemelde dig til praktikstedet. Det skal senest ske på det tidspunkt, hvor du ellers skulle have været mødt. Hvis du modtager SU eller har rabatkort til transport uden at være aktiv på uddannelsen, har skolen pligt til at meddele dit fravær til SU-styrelsen. 4.5 SSH, SSA og PA I skoleperioderne: Du skal være opmærksom på, at dit praktiksted som arbejdsgiver kan have krav om, at du også meddeler fravær til dem. Mange praktiksteder vil også gerne have, du ringer og melder dig rask. Du skal senest ved uddannelsens start sikre dig, hvad proceduren er hos din arbejdsgiver. Kontakt den uddannelsesansvarlige for din uddannelse i den kommune/region, du har elevkontrakt I praktikperioderne: Du melder dig altid fraværende og rask til dit praktiksted. 4.6 GVU-elever Du har selv ansvaret for at meddele skolens kontor, hvornår du har fravær. Bliver du syg i en periode med studiebesøg på et praktiksted, skal du altid ringe og sygemelde dig til praktikstedet. Det skal senest ske på det tidspunkt, du skulle være mødt. 4.7 Hvad sker der, hvis du har for meget fravær? Hvis du har for meget fravær, vil du modtage en advarsel om for højt fravær, og din fastholdelsesvejleder vil afholde samtale med dig om dit fravær. Hvis dit fravær fortsætter, vil du atter modtage en advarsel, og du vil blive indkaldt til endnu en samtale med fastholdelsesvejlederen. Dit ansættelsessted vil blive inviteret til at deltage i denne samtale. Ved samtalen tager I en snak om f.eks.: Hvorfor du har været fraværende. Hvad du har gjort for at holde dig opdateret i forhold til undervisningen. Hvad du kan gøre for at undgå mere fravær. Kan skolen gøre noget for at hjælpe dig, så du undgår mere fravær i fremtiden. I Elevplan bliver der noteret, hvad du og/eller fastholdelsesvejlederen aftaler (en konklusion på samtalen). Hvis du stadig fortsætter med at have højt fravær, vil du modtage en meddelelse om, at du vil blive udelukket fra fortsat undervisning (se mere om fravær i punkt 4). Fravær kan medføre en forlængelse af uddannelsesforløbet eller medføre, at du udelukkes fra undervisningen. 8

9 5 Hvis reglerne overtrædes Hvis du overtræder skolens regler, vil du blive indkaldt til en samtale. Som hovedregel vil du modtage en advarsel. I værste fald kan samtalen ende med en udelukkelse fra undervisningen - det er som regel noget, som uddannelseslederen afgør. Du kan miste retten til at modtage SU, udelukkes fra arrangementer og aktiviteter. I nogle tilfælde kan der være tale om erstatning for skader og ødelæggelser. Skolens værdier bygger på respekt mellem elever og undervisere og elever imellem. Derfor vil skolen skride hårdt ind over for mobning og alle former for trusler. Ved overtrædelse af ordensreglerne kan skolen efter situationens alvor iværksætte: Mundtlig påtale Samtale Notat Helhedsvurdering Skriftlig advarsel Bortvisning fra skolen Politianmeldelse 6 Klager Hvis skolen pålægger dig nogle sanktioner, kan du klage skriftligt til skolens direktør. Det skal ske senest 4 uger efter, at du har fået beskeden om skolens afgørelse. Skolen vil komme med en udtalelse til sagen, og du vil få en uge til at knytte nogle kommentarer til skolens udtalelse. Herefter sender skolen din klage og skolens udtalelse samt dine kommentarer til Undervisningsministeriet. Ved udelukkelse fra undervisningen pga. for højt fravær og/eller manglende studieaktivitet, skal du sende os en eventuel klage senest 7 dage efter at har fået et varsel om, at skolen vil udelukke dig. Er du under 18 år, vil dine forældre eller værge blive kontaktet. Reglerne for klager finder du på vores hjemmeside: 7 Hvis du vil stoppe Hvis du vælger at stoppe din uddannelse før tid, skal du altid kontakte vejlederen. Har du en elevkontrakt med en kommune/region, skal du også altid kontakte dem og give dem en skriftlig opsigelse af din elevkontrakt. Vore vejledere vil også gerne hjælpe dig med at finde en ny skole eller en anden uddannelse. Skolen vil meget gerne vide, hvorfor du forlader uddannelsen. Det kan gøre os bedre til at tilrettelægge uddannelsen. 9

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST CPH WEST HG Ishøj ELEVHÅNDBOG 2014-2015 UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST 03 - Velkommen 04 - Kort om skolen 05 - Vores værdier 06 - Praktiske oplysninger fra A til Z 13 - Ordensregler 15 - Kalender Velkommen

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Det generelle afsnit Gældende fra den 1. januar 2013 2 Indhold 1.0 Indledning... 1 1.1 Praktiske oplysninger... 1 1.2 Pædagogiske og didaktiske

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider... 3 Sygemelding...

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16 Studieordning 2014-16 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere