Telefonnumre: Administrationen (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm."

Transkript

1 ELEVHÅNDBOG 2015

2 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen Kolding Telefonnumre: Administrationen (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.) Fax Rektor privat Bankkontonummer Hjemmeside... Rektor: Vicerektor: Momme Mailund Tom Gotthold Jensen Uddannelsesleder STX: Hanne Dittmer Uddannelsesleder HF: Peter Høtbjerg Nielsen Uddannelsesleder IB: Mel Malone Assistent: Gitte Lindhardt Kluge Assistent: Else Letort IB assistent: Ritt Sønnichsen Informationsmedarbejder: Jan Boysen Billund Administrationschef: Sekretær: Sekretær: Sekretær: Sekretær: Sekretær: IT-medarbejder: Bibliotekar: Kantineleder: Britta Matthiesen Anja Hersø Kristensen Jytte Thomassen Susanne Mogensen Margrethe Krafach Lene Pedersen Rifet Begic René Boye Pedersen Gurli Hermansen 2

3 VELKOMMEN TIL KOLDING GYMNASIUM! Denne elevhåndbog indeholder en lang række oplysninger, som du har brug for, når du begynder i 1.g, pre-ib og 1.hf. Skoleåret begynder Program for den første skoledag: Tirsdag den 11. august 2015 Tirsdag d. 11. august: Kl Kl Kl Kl Kl Velkomst i kantinen ved rektor Eleverne byder velkommen De nye klasser mødes med deres lærerteam i klasserne (præsentation og skema) Frokost De nye klasser mødes igen med lærerteamet i klasserne (bogudlevering) Aktiviteter i klassen v/tutorerne Medbring papir og skriveredskaber. Du får udleveret mange bøger, så det er en god ide at tage en ekstra taske med. Husk også en madpakke eller penge til at købe mad i vores gode kantine (se side 16). Fra onsdag d. 12. august: Undervisning ifølge skemaet Fotografering af alle nye elever Allerede onsdag 12. august og torsdag 13. august er der fotografering af alle nye elever. Plan for fotograferingen kan ses på infotavlerne fra tirsdag. Mandag vil I få udleveret en kuvert, som skal udfyldes, underskrives og medbringes ved fotograferingen. Introdag/introtur Fredag den 14. august er der introdag for de nye 1.g - pre-ib-klasser. Den august er der introtur for 1.hf. 3

4 Intro-aktiviteter I ugerne er der forskellige intro-aktiviteter (dans, sang, musik o.a.). Se i Lectio for hvornår. Informationsrunder I de første uger er der information om studie- og ordensregler ved rektor og uddannelsesledere/assistent. IB Welcome Party Lørdag den 22. august er der 10 års jubilæums IB Welcome Party for nye og gamle elever i skolens IB-afdeling. Idrætsdag Fredag d. 4. september er der idrætsdag. Introfest Fredag d. 4. september om aftenen er der introfest. Kickstart af 1.hf i skoleåret For 1.hf'erne begynder skoleåret med et særligt 3 ugers kickstarts-forløb. Kickstart er et tværfagligt introprogram om "krop, motion og sundhed" i fagene dansk, engelsk og idræt. Forløbet varer frem til d. 7. september. Som en del af kickstartsforløbet er der fra onsdag d. 12. august til og med mandag d. 7. september gratis morgenmad for alle 1.hf'ere i kantinen. Efter juleferien er der et nyt kickstarts-forløb i idræt og NF. I løbet af den første skoleuge i august er der fælles introduktion til kickstart for alle 1.hf'ere i auditoriet. Naturvidenskabsfestival I uge 39 er der Naturvidenskabsfestival. Sprogdag Torsdag den 10. september er der sprogdag. 4

5 Kolding Gymnasium I daglig tale "KG", består af en gymnasieafdeling, en HF-afdeling og en IB-afdeling. I det kommende skoleår har vi syv 2.g-klasser, otte 3.g-klasser, to 2.hf-klasser, en 2.i-IB-klasse og en 3.i-IB-klasse. Der kommer 10 nye klasser: seks 1.g, to 1.hf og to pre-ib-klasser. De nye klasser får betegnelserne: STX 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f pre-ib 1.i, 1.x HF 1.p, 1.q Rektor er skolens administrative og pædagogiske leder. Nogle af de ledelsesmæssige opgaver er af rektor uddelegeret til skolens vicerektor, uddannelsesledere administrationschef og assistenter. Se side 8 om skolens bestyrelse. Skolebygningen Bagest i håndbogen er der en oversigtsplan over skolen. Skolen består af syv sektorer: V-sektor M-sektor Ø-sektor N-sektor K-sektoren S-sektoren A-sektoren (Vest) Undervisningslokaler, studievejlederkontorer og IB-kontor (Midt) Undervisningslokaler og læsevejledere (Øst) Faglokaler for sprog, naturgeografi og mediefag (Naturvidenskab) Faglokaler for fysik, kemi og biologi (Kreative fag) Faglokaler for musik, billedkunst og design (Sportshallen) (Administration) Kontorer, lærerværelse og ekspeditionen 5

6 Desuden findes et C-område (centrum), hvor kantinen, auditoriet (Rotunden), studiecenteret med bibliotekar, lærerarbejdspladser, elevarbejdspladser og it-lokalet er placeret. I Ø- og V- og N-sektoren er der opstillet it-øer til brug i undervisning og forberedelse. I kælderen under N-sektor ligger skolens fitnesslokaler. Se også senere under Fitnesslokale. 6

7 ABC for KG Administrationen Skolens administration består af rektor, vicerektor, administrationschef, uddannelsesledere, assistenter, sekretærer og vores IT-medarbejder. Rektor Momme Mailund har kontor i A1, vicerektor i C2, og uddannelseslederne og assistenterne i A7, A8, Vg2 og postkassen. A2 er sekretærernes og administrationschefens kontor. Her kan du henvende dig, hvis du har brug for oplysninger. Sekretærerne Anja Hersø Kristensen, Jytte Thomassen, Margrethe Krafach, Susanne Mogensen og Lene Pedersen kan give svar på det meste vedrørende skolen, og ellers kan de fortælle, hvem på skolen du skal henvende dig til for at få oplysningen. Administrationen er desuden det sted, hvor man afleverer lægeattester, tilmeldingsblanketter og meget andet. I administrationen kan man også få hovedpinetabletter og plaster. Skolens IT-medarbejder, Rifet Begic, har kontor i C3. Administrationen har åbent på følgende tidspunkter: Mandag Fredag og Rektor træffes normalt på skolen i undervisningstiden. Du er også velkommen til at kontakte rektor via mail: Adresseændring Hvis du flytter, skal du huske hurtigst muligt at meddele din nye adresse til administrationen. Husk også at meddele evt. nyt tlf.nr. Aflysning af undervisning Ind imellem aflyses der planlagte lektioner, f.eks. på grund af en lærers sygdom, omsorgsdag, kursusdeltagelse eller lignende. Aflysninger kan også skyldes fællesarrangementer eller AT-forløb. I planlægningen af skoleåret er der taget højde for sådanne aflysninger. Der planlægges med overbookning, dvs. flere lektioner end det er meningen, at der skal gennemføres. På den måde er der skabt rum til, at der kan aflyses, uden at det bliver på bekostning af undervisningens mål. 7

8 Almen sprogforståelse (AP, STX) Almen sprogforståelse er et forløb, hvor de sprog, som man har i grundforløbet, arbejder sammen om at give eleverne en forståelse af de elementer, der er fælles for alle sprogene. Forløbet indeholder bl.a. sproglig analyse af tekster samt en kortere indføring i latin. Efter grundforløbet foretages en evaluering af elevernes udbytte af almen sprogforståelse. Deltagelse i denne evaluering er obligatorisk. Der gives én karakter. Almen studieforberedelse (AT, STX) Almen studieforberedelse er et tværfag i gymnasiet. Det består i et samarbejde mellem fagene, og formålet er bl.a. at give eleverne en viden om, hvordan forskellige fag vil behandle et bestemt emne. Undervisningen foregår dels i de enkelte fag, dels i fællesfaglige forløb. Der foretages evaluering af eleverne efter 2.g, og der er en afsluttende prøve i slutningen af 3.g. Karakteren i 3.g tæller med i det samlede eksamensresultat. AT-studierapport (STX) For hvert AT-forløb skal der skrives en AT-studierapport. Denne skrives elektronisk i Lectio og skal udprintes og medbringes ved AT-eksamen i 3.g. Bestyrelsen Bestyrelsen på Kolding Gymnasium har følgende 9 medlemmer: Kjeld Møller Pedersen, formand (videregående uddannelser) Pt. ubesat, (lokale grundskoler) Birgitte Kragh Thomsen (Region Syd) Helle Laursen (erhvervslivet) Jens Bloch (repræsentant for kultur-, fritids- og musiklivet) Jytte Thomassen (medarbejderrepræsentant) Una Eriksen(medarbejderrepræsentant) Frederik Andersen 3.f (elevrepræsentant med stemmeret, skal være fyldt 18) Mads Loll Rasmussen 2.p (elevrepræsentant uden stemmeret) Rektor Momme Mailund er sekretær for bestyrelsen Vicerektor Tom Gotthold Jensen er mødereferent Bibliotek Alle elever og ansatte på skolen kan låne fra Biblioteket. Biblioteket finder du i kælderen over for fitnesslokalet. Lånetiden på bibliotekets materialer er 1 måned. Der er åbent alle 8

9 dage fra kl Skolen har tilknyttet bibliotekar René Boye Pedersen fra Kolding Bibliotek. Han kan træffes i C-området hver mandag fra og hver onsdag fra kl Du kan også kontakte bibliotekaren pr. mail: Bibliotekaren står til rådighed i forbindelse med alle former for informationssøgning, der har med skolens aktiviteter at gøre: projekter, større skriftlige opgaver m.m. Der sker til stadighed store forandringer inden for litteratursøgning. Bibliotekaren holder sig ajour med baser og søgninger, og han er altid rede til at hjælpe både elever og lærere. Via skolens hjemmeside kan man søge i KG s biblioteksbase: https://koldbas.koldingbib.dk/sites/kagweb/pub/search.html Størstedelen af bibliotekets og fagdepoternes samlinger af bøger er registrerede på bibliotekets biblioteksbase. Der er p.t. ca titler på gymnasiet. Alle nye materialer, der indkøbes til skolen, registreres. Brand Der hænger en brandinstruks i alle klasselokaler. En gang om året er der brandøvelse. I tilfælde af brand er det vigtigt at komme hurtigt ud af bygningen og gå til sportspladsen, hvor alle hold skal samles og stå sammen med den lærer, de havde, da alarmen gik. Brugerbetaling (ekskursion) Der kan være udgifter forbundet med undervisningen. Disse udgifter er bekendtgørelsesfastlagt til max kr. pr. elev for hele gymnasie-, IB- eller HF-forløbet, det kan fx være udgifter til ekskursioner. Bøger Første skoledag får du udleveret mange af dine undervisningsbøger. Alle bøgerne skal forsynes med omslag. Du skal skrive navn, klassebetegnelse og skoleår på navnestemplet i bogen. Du kommer til at kvittere for modtagelsen af undervisningsbøgerne. Hvis du mister nogen af skolens bøger eller afleverer en bog uden tilhørende CD, skal du erstatte bøgerne. Fundne bøger kan kun godskrives dig, hvis dit navn står i bogen. Ødelagte eller snavsede bøger skal ligeledes erstattes. Hvis du er i tvivl om noget vedrørende bøger, kan du henvende dig til Lene Pedersen i administrationen. Cykelskure Cykler og knallerter anbringes i cykelskurene ved parkeringspladsen ud mod Skovvangen. Cykelstativerne ved hovedindgangen (ved A-sektoren) er forbeholdt medarbejderne. Skolen yder ikke erstatning for forsvundne cykler. 9

10 Dansk-historieopgave (STX) I slutningen af 1.g skrives den første større opgave på STX, nemlig danskhistorieopgaven. Eleven vælger selv, om opgaven skal skrives i dansk og/eller historie. Dorotheafest Hvert år afholder vi en stor skolefest for alle skolens elever og forældre med underholdning, spisning og dans. Årets Dorotheafest finder sted lørdag d. 21. november Eksamen Eksamen afholdes i maj-juni måned. Kursister i 1.hf skal til skriftlig eksamen i matematik (hvis dette fag afsluttes efter 1.hf). Desuden er der mundtlig eksamen for 1.hf i de fag, der afsluttes efter det første år. Gymnasieelever får i midten af maj at vide, om de skal til eksamen i de fag, der afsluttes. Ved slutningen af 1.g kan eleverne komme til eksamen i et af de afsluttende fag og ved slutningen af 2.g i to. Derudover er der skriftlige og mundtlige årsprøver i både 1.g og 2.g. I 1.g er der i løbet af skoleåret obligatoriske evalueringer i almen sprogforståelse (ap) og naturvidenskabeligt grundforløb (nv). I tilfælde af sygdom i forbindelse med ovennævnte prøver se de gældende Studie- og ordensregler på skolens hjemmeside: Se også information om eksamen på skolens hjemmeside (under menuen Elever ). Ekskursioner Ekskursioner kan indgå som et supplement til undervisningen i alle fag. Alle elever får tilbud om en længere ekskursion. Ved ekskursioner afholdes alle udgifter normalt af eleverne selv. Der er udgifter til rejse, overnatning på hotel, kost, entrebilletter og transport på ekskursionsstedet. Teamlærerne vil orientere nærmere om ekskursioner. Elevrådet Elevrådet på KG består af 1 repræsentant fra hver klasse, der vælges ved starten af hvert skoleår. De varetager elevernes interesser på skolen og har derfor repræsentanter i alle udvalg, der er relevante for eleverne. Dermed har man som elevrådsmedlem stor indflydelse på skolens dagligdag. Elevrådet mødes med jævne mellemrum, hvor de diskuterer og tager stilling til aktuelle sager. 10

11 Ud over at have indflydelse er Elevrådet et godt sted at lære andre elever fra alle uddannelser og årgange at kende, så hvis du vil have indflydelse og sammenhold, er Elevrådet det rigtige sted for dig! I begyndelsen af skoleåret kommer der repræsentanter fra elevrådet ud i de nye klasser for at orientere om elevrådets arbejde og mulighederne for elevindflydelse på skolen. Elevtutorer I de nye 1. klasser er der knyttet 2 elevtutorer (fra 2. årgang) til hver klasse. Deres opgave er at være med til at gøre skolestarten på gymnasiet lettere for de nye elever, både fagligt og socialt. Tutorerne vil som udgangspunkt være knyttet til de nye klasser indtil jul. Ferieplan for skoleåret Dag Dato Uge Skolestart Tirs august 2015 Efterårsferie oktober 2015 Sidste skoledag før jul Fre december 2015 Juleferie december januar 2016 Studieretningsstart Man januar 2016 Vinterferie februar 2016 Påskeferie 12 + man 21. marts marts St. Bededag Fre april 2016 Kr. Himmelfartsdag Tors maj pinsedag Man maj 2016 Sidste skoledag 3.g+2.HF Tors maj 2016 Sidste skoledag 2.g Fre maj 2016 Sidste skoledag 1.g+1.hf Fre maj 2016 Translokation Tor juni 2016 Sommerferie 26 man 27. juni 8. august Skolestart Skoleåret Tir august 2016 NB IB-elever kan have eksaminer på feriedagene 11

12 Fitnesslokale Skolens elever kan mod betaling af et årligt gebyr på 300 kr. på eget ansvar bruge lokalerne på udvalgte tidspunkter. For at benytte fitnesslokalet skal man have gennemgået et brugerkursus med en idrætslærer og skrive under på, at man vil overholde bruger- og ordensregler. Forsikringsforhold Skolens elever skal selv sørge for at tegne en ulykkes- og eller indboforsikring. I tilfælde af tyveri fra en elev (f.eks. cykel eller knallert) anmeldes skaden til elevens eget / forældrenes forsikringsselskab. Ved kørsel i egen bil til ekskursion o. lign. gælder ligeledes, at evt. skader anmeldes til bilens forsikringsselskab, da skolen ikke bærer noget ansvar i sådanne tilfælde. Forældrekonsultation I november (d. 23., 24. og 25.) afholdes der forældrekonsultationer for forældre til eleverne i 1.g og 1.i og 1.x. Her er der mulighed for at få en drøftelse med lærerne om elevens standpunkt i de enkelte fag. Eleverne må gerne deltage i forældrekonsultationen. Der afholdes ikke forældrekonsultationer for HF-klasserne. Forældremøder I september måned vil forældrene til eleverne i 1.g, pre-ib og 1.hf blive inviteret til et forældremøde, hvor klassens lærere vil præsentere sig selv og deres fag. Forældremødet finder sted tirsdag d. 8. september Desuden vil forældrene i forbindelse med forældrekonsultationerne blive inviteret til orientering om studieretningsforløbet (STX) og til kulturelle arrangementer. Forældre til elever i 1.g og pre-ib vil blive inviteret til forældrekonsultation i forbindelse med karaktergivningen i slutningen af november (se side 17). Fotokopiering og print Der er opstillet kopimaskiner i sektor K, M, N, V, Ø. Maskinerne kan ved brug af den chip, som udleveres ved skolestart, benyttes til kopiering og udprintning. Hver elev får tildelt 400 klip til brug for kopiering og udprintning. 1 sort-hvid print eller kopi tæller et klip, 1 farveprint/farvekopi tæller 4 klip. Når de 400 klip er brugt kan yderligere klip købes på kontoret. Prisen er 1 kr. pr. klip, og der sælges minimum 25 klip. 12

13 Fri billedkunst I løbet af skoleåret vil der være mulighed for at deltage i aktiviteter i billedkunstlokalet om eftermiddagen. Du kan f.eks. tegne, male, arbejde med ler og lave collager. I begyndelsen af skoleåret får du nærmere besked om, hvordan du kan tilmelde dig. Frisport Du har mulighed for at deltage i forskellige sportsaktiviteter om eftermiddagen, f.eks. volleyball, basketball og fodbold. Du får nærmere besked om, hvordan du kan tilmelde dig. Skolen deltager desuden i landsdækkende turneringer i nogle af boldspillene. Hold dig i øvrigt orienteret om idræt på KG via sportstavlen ved N-sektoren. Fritagelse for undervisning Hvis du ønsker at ansøge om fri fra skole, skal du henvende dig til rektor eller uddannelseslederne. Der vil kun undtagelsesvis kunne bevilges fri fra skole. Du kan således ikke få fri til f.eks. tandlægebesøg, køretimer, køreprøve, erhvervsarbejde, sportskampe eller ferierejser uden for skoleferierne. Fritagelse for idrætsundervisningen se Idræt Frivillig musik I løbet af skoleåret vil der blive mulighed for at spille i orkester eller synge i kor. Derudover er der mulighed for, at elever, der har lyst til at danne en sammenspilsgruppe, kan benytte musiklokalerne om eftermiddagen. Garderobeskabe Ved indgangen til V-sektoren, M-sektoren og Ø-sektoren er der placeret aflåselige garderobeskabe. Disse skabe er til elevernes brug. For at få en lås til et garderobeskab skal du betale 125 kr. pr. skoleår. Beløbet betales i Administrationen. Her får du udleveret en lås og kvittering på dit skab. Hvis du vil beholde skab og lås det følgende skoleår, skal beløbet betales inden sommerferien, da låsen på skabene ellers klippes op i sommerferien. Glemte sager Hvis du har glemt noget i omklædningsrummet i forbindelse med en idrætstime, henvender du dig i første omgang til din idrætslærer. Glemte sager i øvrigt opbevares i en kasse i kælderen ved elevatoren, værdigenstande dog på kontoret. 13

14 Grundforløb (STX) Gymnasieforløbet består af et grundforløb på ½ år og et studieretningsforløb på 2½ år. Grundforløbet er ens for alle elever. Grundforløbet består af obligatoriske fag (dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, matematik, samfundsfag, fysik, idræt) og et kunstnerisk fag. Desuden vil du i grundforløbet få undervisning i almen studieforberedelse (at), almen sprogforståelse (ap) og naturvidenskabeligt grundforløb (nv). HF-råd HF-rådet består af en kursist fra hver hf-klasse, en lærerrepræsentant og uddannelseslederen for HF. Rådet mødes med ca. 4 gange årligt. I rådet drøftes henvendelser fra kursister og lærere omkring faglige/sociale arrangementer (fx fællesspisning, film eller foredrag) samt planlægning og evaluering af skoleåret. Historieopgaven (HF) Kursister skal skrive en individuel historieopgave i januar 2016 inden for gennemgåede undervisningsforløb i historie. Emnet godkendes af læreren og sammen med kursisten udarbejdes en problemformulering. Opgaven har et omfang på max 8 sider. Formålet med opgaven er dels at træne kursisterne i at arbejde med og fordybe sig i historiske problemstillinger, dels at introducere dem til de formelle krav, der knytter sig til den større skriftlige opgave (SSO) i 2.hf. Hjemmeside: På hjemmesiden kan du online følge med i livet på skolen og holde dig orienteret om nyheder og arrangementer. Fra skolens hjemmeside via Lectio har du også adgang til karakterer, boglister og til Studieplanen. Din personlige postkasse / mail-adgang finder du nemmest ved at klikke på login. Web-redaktør er Jan Boysen Billund (JBB). Idræt Der er obligatorisk idræt på alle klassetrin med undtagelse af 2.hf, 2.i og 3.i. Det er en forudsætning for at deltage i idrætsundervisningen, at man møder omklædt til timerne, med mindre andet er aftalt. Hel eller delvis fritagelse for at deltage i den fysiske aktivitet i idrætsundervisningen i en kortere eller længere periode kræver en lægeattest. Lægen skal angive fritagelsens varighed og omfang. Udgiften til attesten betales af eleven! 14

15 Hvis hindringen for at deltage i den fysiske aktivitet i idrætsundervisningen er umiddelbart synlig, er lægeattesten dog ikke nødvendig. Hvis fravær fra idræt skal godskrives, skal eleven udfylde en godskrivningsseddel, som fås hos uddannelseslederne. Elever, der fritages helt for idræt, skal have et erstatningsfag (på C-niveau). Informationskanaler På skolens hjemmeside findes alle relevante oplysninger af enhver art om skolen. Desuden annonceres skemaændringer, fællesarrangementer m.v. på administrationens infoskærme ved de to indgange. Skemaændringer kan ses i Lectio. Ved morgensamlingerne hver anden uge oplyses om forhold, man skal være særlig opmærksom på. Se også hjemmeside, opslagstavler, morgensamling og månedskalender i Lectio. Hvis du vil have informationer ud til alle på skolen, kan de sendes til web-redaktør Jan Boysen Billund på Introduktionskursus (HF) HF-uddannelsen indeholder et introduktionskursus, som har til formål at skabe et fælles fundament for hele uddannelsen. Introduktionskurset indeholder bl.a. indføring i studiemetoder og arbejdsformer. Du vil få mere information om kurset, når du begynder på HF. IT Der vil være nogle undervisningsmaterialer, som ikke kan fås i papirform. Det er derfor nødvendigt, at du medbringer en computer for at kunne følge med i fagene. På skolen har vi et begrænset antal stationære computere i datalokalet (C5) og i elevområderne, som skolens elever kan benytte, når de ikke bruges i forbindelse med undervisning. Du er velkommen til at benytte skolens computere i tidsrummet mellem kl. 8 og 16, hvis der ikke er undervisning. Elever, der anvender maskinerne i forbindelse med undervisning, har fortrinsret. Skolen er udstyret med et velfungerende trådløst netværk. Netværket hedder KoldingGymnasium For at kunne logge på netværket får du et personligt brugernavn og en adgangskode. Samtidigt får du adgang til din egen private mappe, hvor du kan gemme stile, noter m.m. Problemer med skolens it-udstyr og trådløse netværk varetages af Rifet Begic. Problemer med egne pc er varetages ikke af skolen. Nedenfor kan du se retningslinjerne for benyttelse af datalokalet. 15

16 Sikkerheds- og ordensregler for anvendelse af KG's it-system Brugernes rettigheder: Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computerne må bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet skolearbejde Brugeren får af skolen tildelt en personlig mappe, hvortil kun han/hun har adgang. Datavejlederne kan kun skaffe sig adgang til en personlig mappe, hvis hensynet til systemets funktion kræver det. Brugernes pligter: Alle skal overholde god it-etik på internettet. Man må f.eks. ikke sende anonym e-post eller på anden vis genere andre brugere af nettet. Danske og internationale love og regler om ophavsret mm. skal overholdes af brugeren. Brugeren har selv ansvaret for sine handlinger (udtalelser, kopiering m.m.). Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger, brugeren foretager. Brug af skolens it-system, som efter skolens vurdering enten er i strid med de gældende sikkerheds- og ordensregler eller er skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, må ikke finde sted. Skolen forbeholder sig ret til at standse enhver brug af skolens it-system, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk - herunder skolens Sektornet-forbindelse. Brugerne må ikke foretage ændringer i maskinernes og systemets opsætning, eneste undtagelse er brugerens eget skrivebord. Programmer må ikke udpakkes eller installeres på skolens computere. Hentning af filer fra nettet må kun ske til flytbare medier. Undgå unødig udskrivning! Kort sagt: Vis respekt og hensyn over for både mediet og dine medbrugere. Mad og drikke må ikke medbringes ved skolens computere. ****** 16

17 Julerevy Hvert år i december er der en gruppe elever, der laver en julerevy med parodier på alt fra tv over lokalpolitik til skolens lærere. Hvis du har lyst til at vise dine talenter på de skrå brædder, får du chancen her. Kantinen Gurli Hermansen, Annemette Koch Petersen, Malie Sørensen og Bente Bahr sørger for, at du ikke behøver at sulte, mens du er i skole. Kantinen sælger bl.a. sandwich, flutes med pålæg, salater, varme retter, diverse drikkevarer, frugt og slik. Der kan betales med kontanter, kort og MobilePay. Karakterer Gymnasieeleverne får karakterer tre gange i løbet af et skoleår: standpunktskarakterer i november og i marts samt årskarakterer inden sommerferien. Indtil du fylder 18 år, har forældre lov til at læse karaktersiden i Lectio. De kan ved henvendelse på kontoret få adgang til karakterne. HF-elever får ingen standpunktskarakterer, men der gennemføres en anden form for evaluering i HF-klasserne, bl.a. i forbindelse med tutorsamtaler. Klage Elever, der ønsker at klage over beslutninger truffet på skolen, kan kontakte rektor Momme Mailund for nærmere vejledning. Kultur- og samfundsfagsgruppen (HF) På HF danner fagene historie (B), samfundsfag (C) og religion (C) til sammen kultur- og samfundsfagsgruppen (kult eller ks). Undervisningen strækker sig over begge år. Det første halve år undervises der kun i historie, de sidste halvandet år i alle tre fag. Kult består af en række fælles faglige emner, der hvert afsluttes med et projekt. Faget afsluttes med et kult-projekt, der skrives de sidste 14 dage af undervisningen og præsenteres ved en mundtlig eksamen; der gives én samlet karakter. Brug af Lectio Lectio er det program, som skolen bruger til skema, skemaændringer, lektier, studieplan og beskeder. Det er vigtigt at holde sig orienteret i Lectio hver dag.der er link til Lectio fra forsiden af hjemmesiden. 17

18 Lektiecafé Der afholdes lektiecafé 1 gang om ugen gennem det meste af skoleåret. Vi starter omkring 1. september og slutter i starten af maj. Der tilbydes lektiehjælp i matematik og i andre fag, hvis der er ønske eller behov for det. Fagene annonceres på info-skærmene i ugen op til lektiecafeen. Lektiehjælpen varetages af skolens lærere og ældre elever. Caféen holder til i kantinen. Lærerteams I alle klasser undtagen 2.i og 3.i er der et lærerteam. Klassens lærerteam står for den overordnede planlægning af undervisningen i klassen. Lærerteamet har også andre opgaver, bl.a. tager teamet initiativ til stamklasseekskursionerne. Lommeregnere Matematik på B og A niveau kræver et CAS værktøj. På Kolding Gymnasium anbefaler vi computerprogrammet TI-Nspire CAS. Matematiklærerne hjælper med at vise, hvor det købes. Vi forventer, at alle ved skolestart medbringer en lommeregner svarende til TI30, det kan også være et lommeregnerprogram på en medbragt computer. Lærerhylder Skal du aflevere en opgave til en lærer, kan du lægge den i reolsystemet på lærergangen foran pedellens kontor, hvor hver lærer har en hylde. Læseværksted Læsevejledernes opgave er at hjælpe de elever, der har problemer (store eller små) med at læse eller skrive. Eleverne kan henvende sig i læseværkstedet på eget initiativ eller efter opfordring fra en lærer. Læsevejlederne har to funktioner: at rådgive og at undervise. Hvis du bliver tilbudt undervisning hos læsevejlederen, foregår det som eneundervisning eller i små grupper uden for det normale skema. Du kan træffe læsevejlederne Una Eriksen (UE) og Mette Ulrich (MUL) i Mg1. Miljøstyring Du kan aflevere brugte batterier af enhver art i en kasse i det åbne område i N-sektoren eller på pedelens kontor. 18

19 Morgensamling Der holdes morgensamling i kantinen hver anden uge eller når der er behov for det. Det er eleverne i morgensamlingsudvalget, der styrer morgensamlingerne i samarbejde med Jan Boysen Billund. I år er der to elevmedlemmer i udvalget, Karen Kristine Boel Jørgensen 3.e og Filip Sølvsten Nielsen fra 3.f. Informationer til elever vil derudover bliver givet via skolens radio, hjemmeside, Lectio, , infoskærme eller ved opslag. Myndighedsalder Elever, der er fyldt 18 år, er myndige, og alle henvendelser fra skolen rettes derfor direkte til eleven. Forældre til elever, der er under 18 år, vil blive underrettet om for højt fravær og eventuelle sanktioner som følge deraf. Elever under 18 år kan ikke melde sig ud af gymnasiet, HF eller IB uden forældrenes skriftlige accept. Naturvidenskabelig faggruppe På HF danner fagene biologi, geografi og kemi tilsammen den naturvidenskabelige faggruppe. Undervisningen i den naturvidenskabelige faggruppe foregår i 1.hf. Undervisningen foregår som en kombination af undervisning i hvert fag for sig og tværfaglige emner. Der afsluttes med én mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en evalueringsopgave, der udarbejdes i slutningen af undervisningen. Der gives en samlet karakter. Naturvidenskabeligt grundforløb Det naturvidenskabelige grundforløb i gymnasiet er bygget op omkring temaforløb i fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi. Formålet er at give eleverne indsigt i den naturvidenskabelige tankegang. Efter grundforløbet afsluttes det naturvidenskabelige grundforløb med et skriftligt produkt og en kort faglig samtale. Denne prøve er obligatorisk. Der gives én karakter. 19

20 Operation Dagsværk (OD) Hvert år giver tusindvis af STX- og HF-elever en dags arbejde til fordel for et uddannelsesprojekt i den fattige del af verden. På Dagsværkdagen i november arbejder de f.eks. på en fabrik, hjælper med lageroptælling eller gør rent hos virksomheder eller private. Andre synger og spiller musik, sælger kage på gaden, passer børn eller ordner huset derhjemme for forældrene. Alle der deltager tjener mindst 300 kr., som doneres til årets projekt. På den måde bliver der på en enkelt dag indsamlet omkring 5 millioner kroner, som sikrer børn og unge i andre dele af verden en uddannelse - og et håb om en lysere fremtid. Dette års Dagsværk foregår onsdag den 4. november. I år sætter Operation Dagsværk fokus på unges muligheder for uddannelse og rettigheder i Somaliland. (Kilde: Alt dette vil Operation Dagsværksgruppen fortælle meget mere om i starten af skoleåret og frem til november. Og hvis du har lyst til at hjælpe til i gruppen, skal du være meget velkommen til at komme til vores møder. Oprydning Klasserne har på skift ansvaret for oprydningen i fællesområderne (sektorerne og kantineområdet) en uge ad gangen. Der kommer en plan over, hvilke uger de enkelte klasser har oprydningen. o Affald skal i skraldespandene, tallerkner og bestik skal tilbage til kantinen og møbler sættes på plads. o Teamlærerne skal stå for gennemførelse i slutningen (de sidste 10 min.) af spisefrikvarteret. o Klasselokaler: Elever og lærere har et fælles ansvar for, at der ryddes op og sættes stole op i alle lokaler efter hver time. SPS (specialpædagogisk støtte til elever med særlige behov) Har du vanskeligheder med at stave og/eller læse f.eks. i forbindelse med ordblindhed, har du mulighed for at få støtte fra SPS ordningen til en it-rygsæk, som bl.a. består af en bærbar computer med diverse programmer og talesynteser til brug for oversættelse af tekster m.m. Du skal henvende dig til studievejlederne eller læsevejlederne på skolen, der i hvert enkelt tilfælde laver en indstilling til SPS styrelsen. Studiebog (HF) Der oprettes en elektronisk studiebog til hf ere i Lectio. Den følger kursisten gennem hele uddannelsen. Formålet med studiebogen er, at man får mulighed for at opstille mål for sit uddannelsesforløb og sammen med sin tutor (se under tutor) kan vurdere, hvorvidt man når sine mål, og hvornår der f.eks. skal opstilles nye mål for studieforløbet. Grundlaget for arbejdet med studiebogen er de studiekompetencer, som vi på KG ønsker, vores elever skal opnå gennem skoleforløbet. 20

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Tutorordning på HF på

Tutorordning på HF på Tutorordning på HF på 1 Alle HF-elever på Rosborg Gymnasium & HF har en tutor tilknyttet. Din tutor en af dine faglærere, som du skal have en række samtaler med i løbet af din skolegang. Formålet med at

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11

ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM. Mærk verden. Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk. LIND/juni2010 2010/11 Mærk verden MERE ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM Munkebjergvej 130 5230 Odense M. Tlf.: 6312 6962 / 6312 6966 www.otg.dk LIND/juni2010 2010/11 Studievejledere på OTG Annette D. Bertelsen E-mail: adb@sde.dk Tlf.:

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger: HF-INTRO 0/ Plan for introduktionskurset på HF.hf-klasserne involveres i skolens almindelige intro for. klasserne. HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag.

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-16. Ajourføres løbende af kerneteamet Studieplanen for HF2 2. år = rammen for klassernes faglige progression 2.A,B,C,D,E Studieplanens indhold på 2. år: Studietimer

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere