DØK SMiler er de studerendes eget blad, hvor alle er velkomne til at bidrage med indlæg omkring lidt af hvert.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DØK SMiler er de studerendes eget blad, hvor alle er velkomne til at bidrage med indlæg omkring lidt af hvert."

Transkript

1 Intro 97

2 Velkommen på DØK Kære nye DØK er. DØK SMiler er de studerendes eget blad, hvor alle er velkomne til at bidrage med indlæg omkring lidt af hvert. Denne special-udgave indeholder oplysninger om de ting, som du vil stifte bekendtskab med i løbet af de to uger, som intro-forløbet varer. Du kan læse om fagene, som du skal have på første år, om vores IT-center, om SU på din uddannelse og om grupperne som findes på DØK. Du kan også læse en beskrivelse af introvejlederne, som er de ældre studerende, du skal være sammen med under alle introdagene og rusturen. Du bedes medtage dette blad under intro-dagene, da det indeholder oplysninger, som du skal bruge under disse. Vi glæder os til at se dig DØK SMiler Intro 97 er produceret af DØK IntroCrew 97 adresse: DØK IntroCrew: SMiler on-line: version 1.4

3 Handelshøjskolens bygninger Handelshøjskolen er ikke som en traditionel skole, idet, at den udgøres af en række bygninger spredt over forskellige lokationer i København. På DØK er vi så heldige, at vores forelæsninger i de første år af uddannelsen næsten udelukkende foregår på Julius Thomsens Plads ved Forum (I daglig tale JTP). Bo

4 Bus til Julius Thomsens Plads Der går busser lige til døren, når du skal til skolen på Julius Thomsens Plads. Linie 2 og 11 stopper lige overfor skolen: Linie 2 stopper blandt andet på Rådhuspladsen. Linie 11 stopper ved Vesterport Station og ved Hovedbanegården SUPenge til din uddannelse Som studerende er du som regel berettiget til at få Statens Uddannelsesstøtte, også kaldet S.U. Det eneste, du skal gøre, før der begynder at strømme penge ind på kontoen, er at udfylde det ansøgningsskema, der er med i denne velkomstpakke, og indsende det til: SU-kontoret Handelshøjskolen i København Nansensgade 19, 1. sal 1366 København K. Hvis du stadig bor hjemme, vil du få tildelt 1803 kr. om måneden, mens du som udeboende får tildelt 3573 kr. om måneden. Men disse penge skal der betales skat af, som med en hvilken som helst anden indkomst. Du må dog ikke tjene mere end kr. om året for at få S.U., hvilket svarer til kr. om måneden. Beløbet bliver dog udregnet på årsbasis, hvorfor du godt må tjene mere end kr. i nogle af årets måneder, sålænge du tjener tilsvarende mindre i andre måneder. Det er dog vigtigt, at du holder øje med, om du kommer til at tjene for

5 DØK Intro meget, for så kommer du til at betale S.U.'en tilbage - inklusive renter! Såfremt du har haft fuldtidsarbejde det sidste halve år, vil der dog være formildende omstændigheder m.h.t. din årsindtægt i 1997, men du bør gøre S.U.-styrelsen opmærksom på dette. Hvis du bor langt væk fra skolen, kan du nu også få lov at købe billigere månedskort til S-togene. Du får 65% i rabat på den del af månedskortet, der overstiger 300 kr. - dog højst 500 kr. i rabat. Du vil sammen med din S.U.- opgørelse få tilsendt et papir, som du skal vise DSB, når du køber månedskort. Du bliver tildelt 70 måneders S.U. (såfremt du ikke allerede har været tilmeldt en videregående uddannelse og har fået S.U. der). Selvom du kun vil få udbetalt S.U. i den tid, hvori du studerer, svarer de 70 måneder alligevel til 6 års studietid, og det burde være rigeligt. Du kan dog godt vælge S.U. fra i nogle måneder, for så at få udbetalt dobbelt S.U. i slutningen af uddannelsen - eller for måske at kunne få S.U. nok til en forlænget studietid, hvis du mener, at det bliver nødvendigt. Hvis du ikke har lyst til at få et studiejob lige med det samme, og hvis du ikke synes, at S.U.'en er nok, så er der også den mulighed, at du kan søge studielån. Det foregår på den måde, at du sammen med din S.U. får udbetalt kr. om måneden - hverken mere eller mindre. Det er et utroligt fordelagtigt lån, idet renterne er meget lave og du først skal tilbagebetale lånet efter du er færdig med din uddannelse. Du kan læse mere om reglerne for Statens Uddannelsesstøtte i den medfølgende brochure. Hvis du stadig er i tvivl om nogle af reglerne, kan du henvende dig til vores studievejleder, Kresten Finsen Nielsen, som har kontor ved siden af DØK-sekretariatet på 2. sal på Julius Thomsens Plads. Veronica

6 6 DØK Intro 1997 Oversigt over fag på 1 år Datalogi Erhvervsøkonomi Afsætningsøkonomi Organisation / Metode Statistik

7 DØK Intro Datalogi: Hvad lærer jeg???: Der er 2 primære emner i datalogiundervisningen på første år programmering og databaser. I programmeringsdelen vil I lære principperne i objektorienteret programmering. I vil også lære at bruge programmeringssproget C++. Det er ikke noget krav, at man har prøvet at programmere før! I databasedelen vil I blive introduceret til grundprincipperne i, hvordan man opbygger databaser og, hvordan man benytter dem i netværk. Hvad lærer jeg ikke???: I lærer ikke, hvordan I tuner jeres gamle commodore 64 til en supercomputer! I lærer heller ikke, hvordan man benytter programmer som fx Word, Excel m.v. Hvordan foregår undervisningen???: Datalogiundervisningen er delt op i forelæsninger og øvelsestimer. Ved forelæsningerne vil forelæseren gennemgå jeres pensum. Ved øvelsestimerne vil I være delt op i mindre hold (typisk omring studerende), og her skal I prøve at lave praktiske øvelser i det stof, som er gennemgået til forelæsningerne. Øvelsestimerne bliver styret af en instruktor, som typisk er en ældre studerende.

8 8 DØK Intro 1997 Erhvervsøkonomi: Hvad lærer jeg???: I erhvervsøkonomi bliver I sande mestre i at optimere virksomheders økonomi. Der bliver gennemgået overordnede økonomiske principper og modeller. I undervisningen indgår også et mindre afsnit omkring finansiering & investering. Hvad lærer jeg ikke???: I lærer ikke hvordan I kan snyde i skat desværre. Hvordan foregår undervisningen???: På samme måde som ved datalogi. Ved forelæsningen bliver I introduceret til nyt stof og ved øvelsestimerne skal I løse praktiske opgaver sammen med en instruktor. Afsætningsøkonomi: Hvad lærer jeg???: Har du nogen sinde gerne ville lave din helt egen marketingskampagne, men følte ikke helt du kunne overskue det? Så er der måske håb alligevel. For i afsætningsøkonomi lærer I nemlig om salgsteknikker, reklame, markedssegmentering osv. Hvad lærer jeg ikke???: Du lærer ikke hvorfor Kinder mælkesnitter reklamen er lavet som den er. Hvordan forgår undervisningen???: Der er kun forelæsninger i dette fag.

9 DØK Intro Organisation / Metode: Hvad lærer jeg???: På ægte humanistisk maner vil I lære, hvordan man fx motiverer sine ansatte, eller hvordan man bedst sammensætter sin organisation. I metode vil I blandt andet lære forskellige interviewteknikker, og hvordan man bedst strukturerer et projekt. Hvad lærer jeg ikke???: Det må anses for tvivlsomt, at I lærer at forstå det modsatte køn ærgerligt ærgerligt. Hvordan foregår undervisningen???: Undervisningen foregår i stil med de øvelsestimer, I har i datalogi og erhvervsøkonomi. I er altså delt op i mindre hold. Men det er en rigtig underviser og ikke en instruktor, der står for undervisningen. Statistik: Hvad lærer jeg??? I statistik skal I lære, hvordan man laver statistiske undersøgelser på f.eks. en spørgeskemaundersøgelse. I undervisningen indgår et kursus i et statistikprogram. Hvad lærer jeg ikke???: I lærer ikke, hvordan man vinder i lotto. Hvordan foregår undervisningen???: Til forelæsningerne vil I lære grundprincipperne i statistiske undersøgelser. I øvelsestimerne skal I så prøve at løse opgaver ved hjælp af statistikprogrammet. Martin

10 10 DØK Intro 1997 Grupper på DØK Eftersom DØK-studiet er det mest sociale studie på Handelshøjskolen, vil vi kort præsentere de udvalg og grupper, der vil præge dit liv og omvendt. Festudvalget, er det udvalg, der arrangerer samtlige fester på DØK, undtagen gallafesten. Festudvalget stabler ca. en 6-8 fester på benene om året, omhandlende emner såsom fastelavnsfest, studiefester med andre studier samt vennefester (Medbring en ven, eller fire veninder). Aktivitetsudvalget tager over, hvor festudvalget slipper. Aktivitetsudvalget har haft biografture, TWIN-peaks 24 timers marathon, tur til TOMS Chokolade, Tuborg og meget mere. PR-Udvalget er gruppen, der behandler studiets PR-mæssige muligheder i form af marketing mod fremtidige studerende, samt mod arbejdsmarkedet, der skal aftage de studerende. Udvalgets største succes, er folderen, der blev udarbejdet i DØK-Internetgruppen (DIG) er en gruppe studerende, som har udformet DØK s nye hjemmeside på på Internettet. Gruppen forbedrer hele tiden denne og tilføjer nye muligheder. DØK-seniorgruppen, består af ældre studerende, der afholder sociale arrangementer såsom Elefantdag1 og 2, hvor der udelukkende drikkes elefantøl. Mødestedet er Jernstangen på Vesterbro. Foruden ovenstående udvalg eksisterer der en lang række andre udvalg, som ikke bliver præsenteret her. Disse udvalg vil du stifte bekendtskab med i forbindelse med din start på studiet. Som afslutning på det hele kan det kort nævnes, at alle udvalg indeholder mange elementer, der sikrer dig en social forankring i dit studie, samt at alle udvalg mere eller mindre modtager støtte fra DØK-foreningen (Se næste side). Michael DØK SMiler, er det officielle studieblad for DØK. SMiler er altid først med nyheder og bekendtgø relser. Studiebladet udkommer såvidt muligt ca. 1 gang om måneden, og er læst af alle de studerende, selv fra folk på andre uddannelser.

11 DØK Intro DØK Foreningen På vegne af DØK-foreningen vil jeg ønske tillykke med optagelsen og byde jer alle velkommen til forhåbentlig 3-5 gode år på DØK. Hvad er så DØK-foreningen fremfor alle de andre udvalg? DØK-foreningens formål er at fremme det sociale på DØK. DØK-foreningen kan beskrives som en pengetank, som alle DØK studerende i forbindelse med afholdelse af arrangementer i DØK regi kan søge tilskud til. Det vil sige, at hvis Du/I sidder inde med et godt arrangement, som f.eks. kunne være en bowling aften for DØK studerende, kan Du/I søge tilskud hos DØKforeningen til dette arrangement. kommer i Galla tøj, samt for en masse god underholdning. DØK-foreningen består af en bestyrelse på 5 personer, samt 2 suppleanter, som stort set repræsenterer de respektive årgange på DØK. Ellers vil jeg på vegne af DØKforeningen ønske jer endnu engang velkommen. Vi glæder os til at møde jer til både en formel og en uformel snak under og efter intro. Jesper Sonne Formand for DØK-foreningen DØK-foreningens & homepage Men hvad laver DØK-foreningen ellers? DØK-foreningen afholder arrangementer såsom seminarer, hvor vi inviterer erhvervsfolk ind for at tale om et eller andet enme. Et seminar kunne f.eks. være Java-seminar eller marketing-seminar, men der er mange muligheder. DØK-foreningen afholder også den berømte General forsamling efterfulgt af en Galla-fest (se bagsiden), hvor alle DØK ere, inklusive dimittender er iniviterede. Der er tradition for at folk

12 12 DØK Intro 1997 Program for Introdagene Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 800 Undervisning Mødes i parker Samling Samling 915 Rektors velkomst Dekanens velkomst 930 Navnelege Den store skattejagt 945 Morgenmad i parker Undervisning 1000 Samling 1015 Færdige DØK ere 1030 Parker forlades Værktøjskassen I arbejde 1045 Foto - de nye Fagbeskrivelser StudVejl 1130 Navnelege Navnelege Navnelege 1145 Velkomst v/intro Velkomst sekretariat 1230 Frokost Frokost DØK-Grupper 1245 En dag for en DØK er Eksamensformer osv. Interesseorg. Samling & Slut Frokost 1400 HHKs opbygning og Snydcase 1415 Navnelege Økonomi Rustursgrupper Navnelege Slut på dagen Slut på dagen 1545 Samling & Sange 1600 Rustursgrupper mødes. Fest på Freuds

13 DØK Intro Program for Rusturen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.30 Morgen gymnastik Morgen gymnastik Morgen gymnastik 9.00 Oprydning og rengøring Oprydning og rengøring Opryd og rengøring Morgenmad 9.30 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Ajax-Ultra rengøring Afgang fra Forum Panalba Statutten og det gode DØK-spillet studie Betaling af kioskregning Ankomst/indkvartering Frokost Afgang fra Jomsborg Frokost Panalba - fortsat Frokost Frokost Midtvejsbetaling af kiosk Kommunikationsøvelse regning Olympiade Auktion ved JTP DØK ers studiejobs Div. aktiviteter Slut på Rustur Besøg af Gamle DØK ere Aftensmad Aftensmad Aftensmad Gallamiddag Underholdning Underholdning V/gamle DØK ere Snobrød LappeDØKkershow Natløb 23.00

14 14 DØK Intro 1997

15 DØK Intro Velkommen til IT Service Center Når I starter som DØK studerende på Handelshøjskolen i København, bliver I flittige gæster i vores brugerlokaler. Hvis I ikke på nuværende tidspunkt ejer en PC, behøver I ikke fare ud og købe en, før I starter. Brugerlokalerne på Julius Thomsens Plads er udstyret med ca. 200 kraftige multimediemaskiner. Alle maskiner er konfigu reret med Windows 95, Microsoft Office 7.0, Netscape Communicator og flere andre applikationer, som studerende har brug for. Alle maskiner er koblet direkte til Internettet, som de fleste nok kender. Dem der ikke allerede kender Internettet vil stifte bekendtskab med det allerede fra starten af 1. semester. DØK studiet har deres eget brugerlokale, hvor der er 25 maskiner. Dette lokale er fortrinsvis for DØK studerende, og I vil sikkert tilbringe det meste af jeres tid i brugercenteret i dette lokale. I vil om kort tid modtage et brev direkte fra studiesekretariaterne med jeres personlige bruger-id og password samt e-post adresse. Brugerlokalerne er åbne på følgende tidspunkter: Mandag Torsdag Fredag Lørdag/Søndag Dem der allerede har adgang til Internettet kan besøge os på følgende adresse: Døk studiet har deres egen adresse: For de teknisk interesserede er maskinerne i brugerrummene udstyret på følgende måde: 120 stk. HP Vectra VL2 med 133 Mhz Pentium processor, 16 MB Ram, CD- Rom drev, Lydkort og 2Mbit forbindelse til internettet. De sidste 80 maskiner er lidt nyere og har derfor en lidt kraftigere processor, men er ellers konfigureret på samme måde. Vi glæder os meget til at se jer, når I starter på jeres nye studie. Med venlig hilsen Jesper Leck Systemadministrator IT Service Center

16 16 DØK Intro 1997 Introvejlederne Sonne Jesper Sonne Årgang: 95 Tlf.: / år. IT-konsulent hos Vision Int. A/S Udvalg: DØK-foreningen Internetgruppen på DØK Sonne er halvbornholmer, men ellers er han ganske normal. Når fasteren rejser til udlandet, ynder han at låne lejligheden, der ligger i den indre by samt forældrenes bil. Så er han parat til at lege liebhaver-ejer og cruise gaderne tynde. Hvis Sonne ikke er på Bornholm for at besøge bjerggederne, så er han på skolen for at arrangere fester eller spise god mad på DØK-foreningens vegne. Leck Jesper Leck Årgang: 95 Tlf.: / år. NT/UNIX systemadministrator på HHK Udvalg: Festudvalget Internetgruppen på DØK LF-support Nørderi er i højsædet, når man skal opnå kontakt med Leck. Hvis man ikke vifter ham om næsen med et T-stykke, kan man ligeså godt opgive at få svar på noget som helst. Leck s store interesse er hans arbejde. Han er næsten groet fast på IT-centeret, hvilket også kan forklare, at han ikke ved, hvordan et forelæsningslokale ser ud indefra. Men opnås først kontakt, er Leck altid frisk på stor set alting, og har man et eller andet teknisk problem, er Leck simpelthen manden, man skal gå til for at få svar!

17 DØK Intro Gram Kenneth Gram Årgang: 95 Tlf.: år. Projektansvarlig i FinansSupport indenfor produkt- og systemudvikling Udvalg: DØK Studienævn Dekanens kaffeklub Det Internationale Udvalg DIT bestyrelsen LF Support Internetgruppen på DØK Fart, ingen forvirring, samt markante meninger, er det, der kendetegner Gram. Dog er Grams ur konstant en time til halvanden bagefter, hvilket har bevirket, at Gram har udviklet en helt speciel tidsdefinition, der har resulteret i en noget diffus opfattelse af, hvordan man kommer til tiden. Gram er IKKE-ryger, med tryk på ikke..!!! men ellers er han flink, og altid god for en spændende diskussion. Veronica Veronica Gottlieb Årgang: 95 Tlf.: år. Demonstratør af HP-printere Danmønt/PBS Udvalg: ~!~ Veronica er en butt-nakke, efter eget udsagn. Om dette har noget at gøre med voldelige tendenser, eller diskussioner, hvor Veronica er meget sikker på sine egne meninger, vides ikke. Men hun er meget foretagsom, og elsker at arrangere fester, og klippeklistre dage. Denne trang var dog ved at forårsage, at Veronica omkring juletid var ved at blive transformeret om til et julehjerte, men heldigvis greb nogle foretagsomme DØKkere ind og afværgede katastrofen, hvorefter alt gik op i DØK/gløgg. Når Veronica har lidt tid til overs lader hun sig bodypainte af en HP-printer.

18 18 DØK Intro 1997 Martin Martin Hyldahl Knudsen Årgang: 96 Tlf.: år. IBM (Software Manufacturing Solutions) Udvalg: Festudvalget Præsident af Foreningen til Bevarelsen af Kvinderne på DØK 96 Martin tror (håber) at han kommer til at sidde på "toppen af dansk erhvervsliv". Dog må Martin nok forberede sig på, at hvis dette skal ske, så skal han arbejde på sin udtale, når han er under indflydelse af alkohol. Den er er nemlig til tider lidt alternativ - om end den er meget underholdende. Martin har startet foreningen til bevarelsen af kvinderne på DØK, hvilket måske forklarer, at han forsøger at forføre diverse kvinder på DØK 96, om end det er ved hjælp af nogle meget alternative scoretricks. Dette indbefatter ind- og udtagelse af rød peber Uvist af hvilken årsag, bor Martin i Helsinge, hvilket han selv begrunder med den nye rockerlov, om forbud mod beboelse nær/i boligkvarterer. Færge Bo Lau Færge Årgang: 95 Tlf.: år. Medarbejder i ungdomsklub i Ballerup Underviser for unge i EDB Udvalg: ~!~ Livet er som det nu er, og det er også sådan Færge håndterer det. Han har lidt svært ved at planlægge langt ud i fremtiden (2 timer) når aftalen vel at mærke skal holdes. Han er dog alt andet lige en aktiv sportsmand, og ynder at spilde sin tid med at køre rundt om de ganske danske søer, iført en moderigtig Nyrup-hat, samtidig med, at han drømmer om en rejse til Thailand. Færge elsker børn, og enkelte har ham dog også mistænkt for, at grunden til dette er Færges mentale tilstand, der menes at være fremprovokeret af mobilitis. Trænger man til hjælp er en Færge dog altid rar at have ved hånden, om ikke andet kan man få et tut i bamsen (LÆS: KNUS).

19 DØK Intro Per B Per Beining Årgang: 93 Tlf.: år. Dive-administrator Systemudvikler hos DanNet A/S Udvalg: Festudvalget Per B er en rask mand fra udlandet, nærmere betegnet en eller anden by i Jylland, som ikke figurerer, og aldrig vil komme til at figurere på det danske landkort, om end Per B ynder at håbe så. Om det er Per B s jyske opvækst eller en genetisk arv, skal vi ikke kunne sige, men Per B er i hvert fald en stor sangfugl, der ofte lader sin klare manderøst tone op mod himlen, hvilket man en sjælden gang i mellem får fornøjelsen (?!) af at høre. Per B er nemlig en meget travl mand, der ikke altid har styr på alting. Dette bliver dog opvejet af det faktum, at Per B står for den meget berømte (og berygtede) parallel import af sticks (saltstænger) til intro. Bo Bo 2Hansen/Bo Hansen Hansen Årgang: 96 Tlf.: år. Konsulent på Concordesystem Indtaster i Superkram Udvalg: DØK-foreningen Hos Bo går det stærkt! Forsinkelser, afbud og udskydelse er ikke ord som figurerer i denne herres ordbog. Man skal heller ikke lade Bo's udseende narre en, for selv om han til tider ligner en, som bruger sin fritid med en brosten i hånden foran McDonalds på Nørrebro, så er det et...tør vi sige til tider meget konservativt stykke mandfolk vi har med at gøre. Bo s hukommelse kan også være skyld i alle de ideer, som han pludselig får ud af den blå luft, som f.eks. alternative frisurer, humkibumkidans og andet skæg (hvilket Bo også prøver at anlægge) Når Bo keder sig, starter han Fiaten og lufter sit floppydrev.

20 20 DØK Intro 1997 Flemming Flemming Mahler Larsen Årgang: 92 Tlf.: år. Konsulent hos TeleDanmark Internet Udvalg: DØK-studienævn Økonomisk Fakultetsråd DØK SMiler Internetgruppen på DØK Dekanens Kaffeklub Flemming er med hvor det sker, når det sker, og hvis det sner. Hvis man har brug for at vide noget om DØK, er Flemming simpelthen manden! Flemming arbejder i TeleDanmark Internetafdelingen, og her mener vi virkelig arbejder. Men hvorom alting er; når Flemming ikke arbejder, er han stort set med på lidt af hvert det være sig konkurrencer om den smukkeste kindtand, om hvem der kan drikke flest guldøl, og stadig være i stand til at nævne mindst et af de tilstedeværende ansigter, eller blot en lille hyggesnak i 20 graders kulde midt på Kløvermarken. Michael Michael Sørensen Årgang: 94 Tlf.: år. Opvasker i SydFrankrig Udvalg: DØK SMiler Michael kan godt lide at drikke øl mange øl og han er også god til det. Det er ikke så tit, at man møder en person, som kan tømme en halv liter fadøl på ca. 2 sek.uden at bøvse bagefter!! Hvis man er (u)heldig så ringer Michael på de mærkeligste tidspunkter og vil have én med i byen - og så går det ikke stille af sig!!! Ellers kan Michael godt lide fodbold, om det er fordi man ofte drikker en øl bagefter vides ikke, men han er i hvert fald en aktiv udøver af denne sport. I de sene nattetimer ynder Michael at se ligegyldige serier, og vil man vide noget om Taxi, Sams bar, Blomsterbørns Børn, eller lignende, kan man ganske givet få et referat fra Michael.

21 DØK Intro Iben Iben Lunding Årgang: 96 Tlf.: år. DØK-Sekretariatet Udvalg: Fest-Udvalget Iben styrer for hårdt.hun har orden i sagerne, undtagen i hjemmet, som har en tendens til at ligne Hiroshima. Hvis man skal have ordnet noget med sine karakterer, er Iben god at være venner med, da hun arbejder på DØK-Sekretariatet, og bl.a. administrerer karakterer og lignende. Når Iben ikke arbejder, befinder hun sig tit i Hillerød, da det af uransagelige årsager er her hun har valgt at bo.om grunden til dette er den gode morgenmad skal ikke kunne siges Iben er fysisk aktiv nogle gange, faktisk mest når hun skal fra Vesterport til JTP, men skal der arrangeres noget med en fest eller lignende, er Iben altid på og ligger gerne hus til, hvilket også kan være en indvirkende faktor til dettes udseende. Borup Christian Borup Årgang: 92 Tlf.: Borup A/S Konsulent for TeleDanmark Internet Udvalg: Stiftende medlem af DØK Internetgruppen Koordinationsudvalget Borup snakker binært, især når han er på arbejde sammen med Flemming. Borup er desuden en habil Gin og Tonic drikker, og det frarådes kraftigt at drikke i selskab med ovennævnte herre, medmindre man har trænet i forvejen. Borup har, som Gram, et problem med den resterende del af verdens definition af tid..hvilket gør, at han konsekvent kommer lige lidt for sent, men til gengæld forstår han at gøre opmærksom på sin entre! Borup er altid parat til at give en hjælpende hånd, specielt hvis det har noget at gøre med obskure programmeringssprog eller indtagelse af alkoholiske midler. Borup besidder den sære egenskab at være i stand til at fløjte et baud connect.

22 22 DØK Intro 1997 Mesut Mesut Aydas Årgang: år. [ikke oplyst (noget med et 900-nummer)] Udvalg: ~!~ Mesut er sut, men en sød blå sut. Så er det sagt. Han har dog en svag tendens til gerne at ville vise omverden, hvad han har indtaget gennem dagen, hvilket kan være en yderst spændende oplevelse. Mesut har kontakter i det fynske, og er en stor aftager af Albani s produkter. Han er en varm fortaler for mænds rettigheder i det danske samfund, hvilket han viser gennem enmands demonstration iført kødkniv. Det skal dog påpeges, at ingen plejer at komme til skade. Dan Dan Jacobsen Årgang: 96 Tlf.: år. Salgsassistent i Fona Udvalg: DØK SMiler Dan er en glad mand. Han elsker at organisere, hvilket kan skyldes, at han nyder denne form for magt over andre (perverst ). Han er dog, som sagt altid glad og fro, og det gør, at mange ikke opdager denne skjulte lyst, og bare oplever ham som en glad og hjælpsom person. Dan bor i Dragør. Fact. Punktum. Hvorfor vides ikke, men det kan skyldes, at Dan holder meget af den laaaaaaaange tur ind til skolen hver dag. Fester er også noget Dan er god til. Efter at have indtaget guldøl ser man gerne Dan flippe ud til enten Depeche Mode eller Prodigy. Som regel er han i stand til at give et referat af festen bagefter, en evne ikke alle er lige glade for.

23 DØK Intro Zahra Sarah Kirkeby Årgang: 96 Tlf.: EDB- support hos Det Internationale Kontor Udvalg: Fest-Udvalget DØK-SMiler Samba Zahra keder sig.. Optimisme og eksistentialisme er i højsædet, når Zahra er involveret. Dette har dog en tendens til at munde ud i fester og andre arrangementer, som andre kommer til at lide under, fordi Zahra har en tendens til selektiv hukommelse. Om dette skyldes, at hun altid lige får en lille smule for meget, kan ikke bevises, men i hvert fald er det sjældent, at hun kan huske mere end nogle få timer tilbage. Zahra har altid travlt og går konstant til alle mulige møder. Her prøver hun at kommunikere 100 ideer ud til folk i minuttet. Dette lykkes dog ikke altid på grund af et noget mærkeligt ordvalg Bliver du inviteret hjem til Zarah, så skal huske at bede om en rundtur i hendes SM samling - er du heldig får du en tur i hendes specielt indrettede voldskammer. Zahra og Dan Foto: Sonne

24 24 DØK Intro 1997

Næsten alt du skal vide før du starter på RUC

Næsten alt du skal vide før du starter på RUC tudenter håndbog 2012 Næsten alt du skal vide før du starter på RUC Side 5: Side 15: Side 33: Side 41: Velkommen. Her byder RUC s rektor, Roskildes borgmester og Studenterrådet dig velkommen til universitet,

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUS ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET

Læs mere

TUTORFORENINGEN KEMI OG MOLEKYLÆRBIOLOGI

TUTORFORENINGEN KEMI OG MOLEKYLÆRBIOLOGI TUTORFORENINGEN KEMI OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Institut for Kemi, Aarhus Universitet Langelandsgade 140 8000 Århus C tkm@chem.au.dk http://www.chem.au.dk/~ REDAKTIONELT Bjarke Primdal-Bengtson Anne Mee Kalvig

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Bilag 1.2 - Deltagerobservationer d. 08.04.15... 4. Bilag 1.3- Deltagerobservationer d. 08.04.15... 6

Bilag 1.2 - Deltagerobservationer d. 08.04.15... 4. Bilag 1.3- Deltagerobservationer d. 08.04.15... 6 BILAG Indholdsfortegnelse Bilag 1.2 - Deltagerobservationer d. 08.04.15... 4 Bilag 1.3- Deltagerobservationer d. 08.04.15... 6 Bilag 1.4- Deltagerobservationer d. 08.04.15... 9 Bilag 2.1- Deltagerobservationer

Læs mere

en kick-ass love story ny i klassen byens bedste læsesale ku s forårsfestival gode råd er dyre - bare ikke hos os besat af en gal forsker rejs ud!

en kick-ass love story ny i klassen byens bedste læsesale ku s forårsfestival gode råd er dyre - bare ikke hos os besat af en gal forsker rejs ud! 4 6 8 12 16 19 studenterrådet rektoratet studenterrådet studieliv interview bliv aktiv velkommen forvent det uventede en kick-ass love story ny i klassen hverdagens eksperter blandt slipsedyr studenterpolitik

Læs mere

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE Rushåndbogen 2012 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FORORD...2 STUDIESTARTEN...3 INTRODUKTIONS FORLØBET...4 INTRODUKTIONS DAGENE...5 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG 1...6 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG

Læs mere

V e l k o m m e n T i l M a t e m a t i k s t u d i e t!

V e l k o m m e n T i l M a t e m a t i k s t u d i e t! V e l k o m m e n T i l M a t e m a t i k s t u d i e t! ϕ ( aν x ν aν ) aν ϕ(x ν ) aν M a t e m a t i s k R u s m a p p e 2 0 0 9 Indhold 1 Velkommen 4 2 Den første uge 4 2.1 Første dag en millimeterinstruktion........................

Læs mere

DUBLI BUSINESS SYSTEM. Din nøglefærdige løsning til at opbygge en succesrig DubLi Network-virksomhed

DUBLI BUSINESS SYSTEM. Din nøglefærdige løsning til at opbygge en succesrig DubLi Network-virksomhed DUBLI BUSINESS SYSTEM Din nøglefærdige løsning til at opbygge en succesrig DubLi Network-virksomhed Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Introduktion Velkommen til DubLi Networks verden! Her får du chancen

Læs mere

DØK Intro 92. Intro håndbog

DØK Intro 92. Intro håndbog DØK Intro 92 Intro håndbog Forord Denne første udgave af DØK INTRO HÅNDBOGEN er udarbejdet undervejs af vejledergruppen i forbindelse med Intro 92 arbejdet. Den har derfor endnu ikke været brugt som grundlag

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CBS. og for hele samfundets skyld. Derfor: tillykke, tak og velkommen

VELKOMMEN TIL CBS. og for hele samfundets skyld. Derfor: tillykke, tak og velkommen c b s o b s e r v e r a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n 2 0 0-2 0 VELKOMMEN TIL CBS Tillykke, tak og vel mødt r e k t o r v e l k o m s t Af rektor

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

RUSHÅNDBOG. Tutorforeningen Kemi og Molekylærbiologis

RUSHÅNDBOG. Tutorforeningen Kemi og Molekylærbiologis Tutorforeningen Kemi og Molekylærbiologis RUSHÅNDBOG 2012 Kemi Medicinal Kemi Molekylærbiologi Molekylær Medicin Civilingeniør i Bioteknologi Civilingeniør i Kemi og Teknologi VIGTIG INFO og HUSKELISTE

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM 1 4. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 201 4 DOWN&UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV DOWN &UP LANDSFORENINGEN

Læs mere

Erfaringsrapport for udlandsophold i Sheffield 2006

Erfaringsrapport for udlandsophold i Sheffield 2006 Erfaringsrapport for udlandsophold i Sheffield 2006 University of Sheffield Department of Information Studies Sheffield, England Marie Melson Gregersen (årgang 2004) Kontakt: Mobil: 26 15 79 09, Mail:

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Idekatalog. Savner I inspiration til, hvad I kan lave i jeres ungdomsråd? Eller mangler I viden om, hvordan I kan føre jeres ideer ud i verden?

Idekatalog. Savner I inspiration til, hvad I kan lave i jeres ungdomsråd? Eller mangler I viden om, hvordan I kan føre jeres ideer ud i verden? Idekatalog Savner I inspiration til, hvad I kan lave i jeres ungdomsråd? Eller mangler I viden om, hvordan I kan føre jeres ideer ud i verden? Dette idekatalog vil give jer svar på ovenstånede spørgsmål

Læs mere