DØK SMiler er de studerendes eget blad, hvor alle er velkomne til at bidrage med indlæg omkring lidt af hvert.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DØK SMiler er de studerendes eget blad, hvor alle er velkomne til at bidrage med indlæg omkring lidt af hvert."

Transkript

1 Intro 97

2 Velkommen på DØK Kære nye DØK er. DØK SMiler er de studerendes eget blad, hvor alle er velkomne til at bidrage med indlæg omkring lidt af hvert. Denne special-udgave indeholder oplysninger om de ting, som du vil stifte bekendtskab med i løbet af de to uger, som intro-forløbet varer. Du kan læse om fagene, som du skal have på første år, om vores IT-center, om SU på din uddannelse og om grupperne som findes på DØK. Du kan også læse en beskrivelse af introvejlederne, som er de ældre studerende, du skal være sammen med under alle introdagene og rusturen. Du bedes medtage dette blad under intro-dagene, da det indeholder oplysninger, som du skal bruge under disse. Vi glæder os til at se dig DØK SMiler Intro 97 er produceret af DØK IntroCrew 97 adresse: DØK IntroCrew: SMiler on-line: version 1.4

3 Handelshøjskolens bygninger Handelshøjskolen er ikke som en traditionel skole, idet, at den udgøres af en række bygninger spredt over forskellige lokationer i København. På DØK er vi så heldige, at vores forelæsninger i de første år af uddannelsen næsten udelukkende foregår på Julius Thomsens Plads ved Forum (I daglig tale JTP). Bo

4 Bus til Julius Thomsens Plads Der går busser lige til døren, når du skal til skolen på Julius Thomsens Plads. Linie 2 og 11 stopper lige overfor skolen: Linie 2 stopper blandt andet på Rådhuspladsen. Linie 11 stopper ved Vesterport Station og ved Hovedbanegården SUPenge til din uddannelse Som studerende er du som regel berettiget til at få Statens Uddannelsesstøtte, også kaldet S.U. Det eneste, du skal gøre, før der begynder at strømme penge ind på kontoen, er at udfylde det ansøgningsskema, der er med i denne velkomstpakke, og indsende det til: SU-kontoret Handelshøjskolen i København Nansensgade 19, 1. sal 1366 København K. Hvis du stadig bor hjemme, vil du få tildelt 1803 kr. om måneden, mens du som udeboende får tildelt 3573 kr. om måneden. Men disse penge skal der betales skat af, som med en hvilken som helst anden indkomst. Du må dog ikke tjene mere end kr. om året for at få S.U., hvilket svarer til kr. om måneden. Beløbet bliver dog udregnet på årsbasis, hvorfor du godt må tjene mere end kr. i nogle af årets måneder, sålænge du tjener tilsvarende mindre i andre måneder. Det er dog vigtigt, at du holder øje med, om du kommer til at tjene for

5 DØK Intro meget, for så kommer du til at betale S.U.'en tilbage - inklusive renter! Såfremt du har haft fuldtidsarbejde det sidste halve år, vil der dog være formildende omstændigheder m.h.t. din årsindtægt i 1997, men du bør gøre S.U.-styrelsen opmærksom på dette. Hvis du bor langt væk fra skolen, kan du nu også få lov at købe billigere månedskort til S-togene. Du får 65% i rabat på den del af månedskortet, der overstiger 300 kr. - dog højst 500 kr. i rabat. Du vil sammen med din S.U.- opgørelse få tilsendt et papir, som du skal vise DSB, når du køber månedskort. Du bliver tildelt 70 måneders S.U. (såfremt du ikke allerede har været tilmeldt en videregående uddannelse og har fået S.U. der). Selvom du kun vil få udbetalt S.U. i den tid, hvori du studerer, svarer de 70 måneder alligevel til 6 års studietid, og det burde være rigeligt. Du kan dog godt vælge S.U. fra i nogle måneder, for så at få udbetalt dobbelt S.U. i slutningen af uddannelsen - eller for måske at kunne få S.U. nok til en forlænget studietid, hvis du mener, at det bliver nødvendigt. Hvis du ikke har lyst til at få et studiejob lige med det samme, og hvis du ikke synes, at S.U.'en er nok, så er der også den mulighed, at du kan søge studielån. Det foregår på den måde, at du sammen med din S.U. får udbetalt kr. om måneden - hverken mere eller mindre. Det er et utroligt fordelagtigt lån, idet renterne er meget lave og du først skal tilbagebetale lånet efter du er færdig med din uddannelse. Du kan læse mere om reglerne for Statens Uddannelsesstøtte i den medfølgende brochure. Hvis du stadig er i tvivl om nogle af reglerne, kan du henvende dig til vores studievejleder, Kresten Finsen Nielsen, som har kontor ved siden af DØK-sekretariatet på 2. sal på Julius Thomsens Plads. Veronica

6 6 DØK Intro 1997 Oversigt over fag på 1 år Datalogi Erhvervsøkonomi Afsætningsøkonomi Organisation / Metode Statistik

7 DØK Intro Datalogi: Hvad lærer jeg???: Der er 2 primære emner i datalogiundervisningen på første år programmering og databaser. I programmeringsdelen vil I lære principperne i objektorienteret programmering. I vil også lære at bruge programmeringssproget C++. Det er ikke noget krav, at man har prøvet at programmere før! I databasedelen vil I blive introduceret til grundprincipperne i, hvordan man opbygger databaser og, hvordan man benytter dem i netværk. Hvad lærer jeg ikke???: I lærer ikke, hvordan I tuner jeres gamle commodore 64 til en supercomputer! I lærer heller ikke, hvordan man benytter programmer som fx Word, Excel m.v. Hvordan foregår undervisningen???: Datalogiundervisningen er delt op i forelæsninger og øvelsestimer. Ved forelæsningerne vil forelæseren gennemgå jeres pensum. Ved øvelsestimerne vil I være delt op i mindre hold (typisk omring studerende), og her skal I prøve at lave praktiske øvelser i det stof, som er gennemgået til forelæsningerne. Øvelsestimerne bliver styret af en instruktor, som typisk er en ældre studerende.

8 8 DØK Intro 1997 Erhvervsøkonomi: Hvad lærer jeg???: I erhvervsøkonomi bliver I sande mestre i at optimere virksomheders økonomi. Der bliver gennemgået overordnede økonomiske principper og modeller. I undervisningen indgår også et mindre afsnit omkring finansiering & investering. Hvad lærer jeg ikke???: I lærer ikke hvordan I kan snyde i skat desværre. Hvordan foregår undervisningen???: På samme måde som ved datalogi. Ved forelæsningen bliver I introduceret til nyt stof og ved øvelsestimerne skal I løse praktiske opgaver sammen med en instruktor. Afsætningsøkonomi: Hvad lærer jeg???: Har du nogen sinde gerne ville lave din helt egen marketingskampagne, men følte ikke helt du kunne overskue det? Så er der måske håb alligevel. For i afsætningsøkonomi lærer I nemlig om salgsteknikker, reklame, markedssegmentering osv. Hvad lærer jeg ikke???: Du lærer ikke hvorfor Kinder mælkesnitter reklamen er lavet som den er. Hvordan forgår undervisningen???: Der er kun forelæsninger i dette fag.

9 DØK Intro Organisation / Metode: Hvad lærer jeg???: På ægte humanistisk maner vil I lære, hvordan man fx motiverer sine ansatte, eller hvordan man bedst sammensætter sin organisation. I metode vil I blandt andet lære forskellige interviewteknikker, og hvordan man bedst strukturerer et projekt. Hvad lærer jeg ikke???: Det må anses for tvivlsomt, at I lærer at forstå det modsatte køn ærgerligt ærgerligt. Hvordan foregår undervisningen???: Undervisningen foregår i stil med de øvelsestimer, I har i datalogi og erhvervsøkonomi. I er altså delt op i mindre hold. Men det er en rigtig underviser og ikke en instruktor, der står for undervisningen. Statistik: Hvad lærer jeg??? I statistik skal I lære, hvordan man laver statistiske undersøgelser på f.eks. en spørgeskemaundersøgelse. I undervisningen indgår et kursus i et statistikprogram. Hvad lærer jeg ikke???: I lærer ikke, hvordan man vinder i lotto. Hvordan foregår undervisningen???: Til forelæsningerne vil I lære grundprincipperne i statistiske undersøgelser. I øvelsestimerne skal I så prøve at løse opgaver ved hjælp af statistikprogrammet. Martin

10 10 DØK Intro 1997 Grupper på DØK Eftersom DØK-studiet er det mest sociale studie på Handelshøjskolen, vil vi kort præsentere de udvalg og grupper, der vil præge dit liv og omvendt. Festudvalget, er det udvalg, der arrangerer samtlige fester på DØK, undtagen gallafesten. Festudvalget stabler ca. en 6-8 fester på benene om året, omhandlende emner såsom fastelavnsfest, studiefester med andre studier samt vennefester (Medbring en ven, eller fire veninder). Aktivitetsudvalget tager over, hvor festudvalget slipper. Aktivitetsudvalget har haft biografture, TWIN-peaks 24 timers marathon, tur til TOMS Chokolade, Tuborg og meget mere. PR-Udvalget er gruppen, der behandler studiets PR-mæssige muligheder i form af marketing mod fremtidige studerende, samt mod arbejdsmarkedet, der skal aftage de studerende. Udvalgets største succes, er folderen, der blev udarbejdet i DØK-Internetgruppen (DIG) er en gruppe studerende, som har udformet DØK s nye hjemmeside på på Internettet. Gruppen forbedrer hele tiden denne og tilføjer nye muligheder. DØK-seniorgruppen, består af ældre studerende, der afholder sociale arrangementer såsom Elefantdag1 og 2, hvor der udelukkende drikkes elefantøl. Mødestedet er Jernstangen på Vesterbro. Foruden ovenstående udvalg eksisterer der en lang række andre udvalg, som ikke bliver præsenteret her. Disse udvalg vil du stifte bekendtskab med i forbindelse med din start på studiet. Som afslutning på det hele kan det kort nævnes, at alle udvalg indeholder mange elementer, der sikrer dig en social forankring i dit studie, samt at alle udvalg mere eller mindre modtager støtte fra DØK-foreningen (Se næste side). Michael DØK SMiler, er det officielle studieblad for DØK. SMiler er altid først med nyheder og bekendtgø relser. Studiebladet udkommer såvidt muligt ca. 1 gang om måneden, og er læst af alle de studerende, selv fra folk på andre uddannelser.

11 DØK Intro DØK Foreningen På vegne af DØK-foreningen vil jeg ønske tillykke med optagelsen og byde jer alle velkommen til forhåbentlig 3-5 gode år på DØK. Hvad er så DØK-foreningen fremfor alle de andre udvalg? DØK-foreningens formål er at fremme det sociale på DØK. DØK-foreningen kan beskrives som en pengetank, som alle DØK studerende i forbindelse med afholdelse af arrangementer i DØK regi kan søge tilskud til. Det vil sige, at hvis Du/I sidder inde med et godt arrangement, som f.eks. kunne være en bowling aften for DØK studerende, kan Du/I søge tilskud hos DØKforeningen til dette arrangement. kommer i Galla tøj, samt for en masse god underholdning. DØK-foreningen består af en bestyrelse på 5 personer, samt 2 suppleanter, som stort set repræsenterer de respektive årgange på DØK. Ellers vil jeg på vegne af DØKforeningen ønske jer endnu engang velkommen. Vi glæder os til at møde jer til både en formel og en uformel snak under og efter intro. Jesper Sonne Formand for DØK-foreningen DØK-foreningens & homepage Men hvad laver DØK-foreningen ellers? DØK-foreningen afholder arrangementer såsom seminarer, hvor vi inviterer erhvervsfolk ind for at tale om et eller andet enme. Et seminar kunne f.eks. være Java-seminar eller marketing-seminar, men der er mange muligheder. DØK-foreningen afholder også den berømte General forsamling efterfulgt af en Galla-fest (se bagsiden), hvor alle DØK ere, inklusive dimittender er iniviterede. Der er tradition for at folk

12 12 DØK Intro 1997 Program for Introdagene Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 800 Undervisning Mødes i parker Samling Samling 915 Rektors velkomst Dekanens velkomst 930 Navnelege Den store skattejagt 945 Morgenmad i parker Undervisning 1000 Samling 1015 Færdige DØK ere 1030 Parker forlades Værktøjskassen I arbejde 1045 Foto - de nye Fagbeskrivelser StudVejl 1130 Navnelege Navnelege Navnelege 1145 Velkomst v/intro Velkomst sekretariat 1230 Frokost Frokost DØK-Grupper 1245 En dag for en DØK er Eksamensformer osv. Interesseorg. Samling & Slut Frokost 1400 HHKs opbygning og Snydcase 1415 Navnelege Økonomi Rustursgrupper Navnelege Slut på dagen Slut på dagen 1545 Samling & Sange 1600 Rustursgrupper mødes. Fest på Freuds

13 DØK Intro Program for Rusturen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.30 Morgen gymnastik Morgen gymnastik Morgen gymnastik 9.00 Oprydning og rengøring Oprydning og rengøring Opryd og rengøring Morgenmad 9.30 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Ajax-Ultra rengøring Afgang fra Forum Panalba Statutten og det gode DØK-spillet studie Betaling af kioskregning Ankomst/indkvartering Frokost Afgang fra Jomsborg Frokost Panalba - fortsat Frokost Frokost Midtvejsbetaling af kiosk Kommunikationsøvelse regning Olympiade Auktion ved JTP DØK ers studiejobs Div. aktiviteter Slut på Rustur Besøg af Gamle DØK ere Aftensmad Aftensmad Aftensmad Gallamiddag Underholdning Underholdning V/gamle DØK ere Snobrød LappeDØKkershow Natløb 23.00

14 14 DØK Intro 1997

15 DØK Intro Velkommen til IT Service Center Når I starter som DØK studerende på Handelshøjskolen i København, bliver I flittige gæster i vores brugerlokaler. Hvis I ikke på nuværende tidspunkt ejer en PC, behøver I ikke fare ud og købe en, før I starter. Brugerlokalerne på Julius Thomsens Plads er udstyret med ca. 200 kraftige multimediemaskiner. Alle maskiner er konfigu reret med Windows 95, Microsoft Office 7.0, Netscape Communicator og flere andre applikationer, som studerende har brug for. Alle maskiner er koblet direkte til Internettet, som de fleste nok kender. Dem der ikke allerede kender Internettet vil stifte bekendtskab med det allerede fra starten af 1. semester. DØK studiet har deres eget brugerlokale, hvor der er 25 maskiner. Dette lokale er fortrinsvis for DØK studerende, og I vil sikkert tilbringe det meste af jeres tid i brugercenteret i dette lokale. I vil om kort tid modtage et brev direkte fra studiesekretariaterne med jeres personlige bruger-id og password samt e-post adresse. Brugerlokalerne er åbne på følgende tidspunkter: Mandag Torsdag Fredag Lørdag/Søndag Dem der allerede har adgang til Internettet kan besøge os på følgende adresse: Døk studiet har deres egen adresse: For de teknisk interesserede er maskinerne i brugerrummene udstyret på følgende måde: 120 stk. HP Vectra VL2 med 133 Mhz Pentium processor, 16 MB Ram, CD- Rom drev, Lydkort og 2Mbit forbindelse til internettet. De sidste 80 maskiner er lidt nyere og har derfor en lidt kraftigere processor, men er ellers konfigureret på samme måde. Vi glæder os meget til at se jer, når I starter på jeres nye studie. Med venlig hilsen Jesper Leck Systemadministrator IT Service Center

16 16 DØK Intro 1997 Introvejlederne Sonne Jesper Sonne Årgang: 95 Tlf.: / år. IT-konsulent hos Vision Int. A/S Udvalg: DØK-foreningen Internetgruppen på DØK Sonne er halvbornholmer, men ellers er han ganske normal. Når fasteren rejser til udlandet, ynder han at låne lejligheden, der ligger i den indre by samt forældrenes bil. Så er han parat til at lege liebhaver-ejer og cruise gaderne tynde. Hvis Sonne ikke er på Bornholm for at besøge bjerggederne, så er han på skolen for at arrangere fester eller spise god mad på DØK-foreningens vegne. Leck Jesper Leck Årgang: 95 Tlf.: / år. NT/UNIX systemadministrator på HHK Udvalg: Festudvalget Internetgruppen på DØK LF-support Nørderi er i højsædet, når man skal opnå kontakt med Leck. Hvis man ikke vifter ham om næsen med et T-stykke, kan man ligeså godt opgive at få svar på noget som helst. Leck s store interesse er hans arbejde. Han er næsten groet fast på IT-centeret, hvilket også kan forklare, at han ikke ved, hvordan et forelæsningslokale ser ud indefra. Men opnås først kontakt, er Leck altid frisk på stor set alting, og har man et eller andet teknisk problem, er Leck simpelthen manden, man skal gå til for at få svar!

17 DØK Intro Gram Kenneth Gram Årgang: 95 Tlf.: år. Projektansvarlig i FinansSupport indenfor produkt- og systemudvikling Udvalg: DØK Studienævn Dekanens kaffeklub Det Internationale Udvalg DIT bestyrelsen LF Support Internetgruppen på DØK Fart, ingen forvirring, samt markante meninger, er det, der kendetegner Gram. Dog er Grams ur konstant en time til halvanden bagefter, hvilket har bevirket, at Gram har udviklet en helt speciel tidsdefinition, der har resulteret i en noget diffus opfattelse af, hvordan man kommer til tiden. Gram er IKKE-ryger, med tryk på ikke..!!! men ellers er han flink, og altid god for en spændende diskussion. Veronica Veronica Gottlieb Årgang: 95 Tlf.: år. Demonstratør af HP-printere Danmønt/PBS Udvalg: ~!~ Veronica er en butt-nakke, efter eget udsagn. Om dette har noget at gøre med voldelige tendenser, eller diskussioner, hvor Veronica er meget sikker på sine egne meninger, vides ikke. Men hun er meget foretagsom, og elsker at arrangere fester, og klippeklistre dage. Denne trang var dog ved at forårsage, at Veronica omkring juletid var ved at blive transformeret om til et julehjerte, men heldigvis greb nogle foretagsomme DØKkere ind og afværgede katastrofen, hvorefter alt gik op i DØK/gløgg. Når Veronica har lidt tid til overs lader hun sig bodypainte af en HP-printer.

18 18 DØK Intro 1997 Martin Martin Hyldahl Knudsen Årgang: 96 Tlf.: år. IBM (Software Manufacturing Solutions) Udvalg: Festudvalget Præsident af Foreningen til Bevarelsen af Kvinderne på DØK 96 Martin tror (håber) at han kommer til at sidde på "toppen af dansk erhvervsliv". Dog må Martin nok forberede sig på, at hvis dette skal ske, så skal han arbejde på sin udtale, når han er under indflydelse af alkohol. Den er er nemlig til tider lidt alternativ - om end den er meget underholdende. Martin har startet foreningen til bevarelsen af kvinderne på DØK, hvilket måske forklarer, at han forsøger at forføre diverse kvinder på DØK 96, om end det er ved hjælp af nogle meget alternative scoretricks. Dette indbefatter ind- og udtagelse af rød peber Uvist af hvilken årsag, bor Martin i Helsinge, hvilket han selv begrunder med den nye rockerlov, om forbud mod beboelse nær/i boligkvarterer. Færge Bo Lau Færge Årgang: 95 Tlf.: år. Medarbejder i ungdomsklub i Ballerup Underviser for unge i EDB Udvalg: ~!~ Livet er som det nu er, og det er også sådan Færge håndterer det. Han har lidt svært ved at planlægge langt ud i fremtiden (2 timer) når aftalen vel at mærke skal holdes. Han er dog alt andet lige en aktiv sportsmand, og ynder at spilde sin tid med at køre rundt om de ganske danske søer, iført en moderigtig Nyrup-hat, samtidig med, at han drømmer om en rejse til Thailand. Færge elsker børn, og enkelte har ham dog også mistænkt for, at grunden til dette er Færges mentale tilstand, der menes at være fremprovokeret af mobilitis. Trænger man til hjælp er en Færge dog altid rar at have ved hånden, om ikke andet kan man få et tut i bamsen (LÆS: KNUS).

19 DØK Intro Per B Per Beining Årgang: 93 Tlf.: år. Dive-administrator Systemudvikler hos DanNet A/S Udvalg: Festudvalget Per B er en rask mand fra udlandet, nærmere betegnet en eller anden by i Jylland, som ikke figurerer, og aldrig vil komme til at figurere på det danske landkort, om end Per B ynder at håbe så. Om det er Per B s jyske opvækst eller en genetisk arv, skal vi ikke kunne sige, men Per B er i hvert fald en stor sangfugl, der ofte lader sin klare manderøst tone op mod himlen, hvilket man en sjælden gang i mellem får fornøjelsen (?!) af at høre. Per B er nemlig en meget travl mand, der ikke altid har styr på alting. Dette bliver dog opvejet af det faktum, at Per B står for den meget berømte (og berygtede) parallel import af sticks (saltstænger) til intro. Bo Bo 2Hansen/Bo Hansen Hansen Årgang: 96 Tlf.: år. Konsulent på Concordesystem Indtaster i Superkram Udvalg: DØK-foreningen Hos Bo går det stærkt! Forsinkelser, afbud og udskydelse er ikke ord som figurerer i denne herres ordbog. Man skal heller ikke lade Bo's udseende narre en, for selv om han til tider ligner en, som bruger sin fritid med en brosten i hånden foran McDonalds på Nørrebro, så er det et...tør vi sige til tider meget konservativt stykke mandfolk vi har med at gøre. Bo s hukommelse kan også være skyld i alle de ideer, som han pludselig får ud af den blå luft, som f.eks. alternative frisurer, humkibumkidans og andet skæg (hvilket Bo også prøver at anlægge) Når Bo keder sig, starter han Fiaten og lufter sit floppydrev.

20 20 DØK Intro 1997 Flemming Flemming Mahler Larsen Årgang: 92 Tlf.: år. Konsulent hos TeleDanmark Internet Udvalg: DØK-studienævn Økonomisk Fakultetsråd DØK SMiler Internetgruppen på DØK Dekanens Kaffeklub Flemming er med hvor det sker, når det sker, og hvis det sner. Hvis man har brug for at vide noget om DØK, er Flemming simpelthen manden! Flemming arbejder i TeleDanmark Internetafdelingen, og her mener vi virkelig arbejder. Men hvorom alting er; når Flemming ikke arbejder, er han stort set med på lidt af hvert det være sig konkurrencer om den smukkeste kindtand, om hvem der kan drikke flest guldøl, og stadig være i stand til at nævne mindst et af de tilstedeværende ansigter, eller blot en lille hyggesnak i 20 graders kulde midt på Kløvermarken. Michael Michael Sørensen Årgang: 94 Tlf.: år. Opvasker i SydFrankrig Udvalg: DØK SMiler Michael kan godt lide at drikke øl mange øl og han er også god til det. Det er ikke så tit, at man møder en person, som kan tømme en halv liter fadøl på ca. 2 sek.uden at bøvse bagefter!! Hvis man er (u)heldig så ringer Michael på de mærkeligste tidspunkter og vil have én med i byen - og så går det ikke stille af sig!!! Ellers kan Michael godt lide fodbold, om det er fordi man ofte drikker en øl bagefter vides ikke, men han er i hvert fald en aktiv udøver af denne sport. I de sene nattetimer ynder Michael at se ligegyldige serier, og vil man vide noget om Taxi, Sams bar, Blomsterbørns Børn, eller lignende, kan man ganske givet få et referat fra Michael.

21 DØK Intro Iben Iben Lunding Årgang: 96 Tlf.: år. DØK-Sekretariatet Udvalg: Fest-Udvalget Iben styrer for hårdt.hun har orden i sagerne, undtagen i hjemmet, som har en tendens til at ligne Hiroshima. Hvis man skal have ordnet noget med sine karakterer, er Iben god at være venner med, da hun arbejder på DØK-Sekretariatet, og bl.a. administrerer karakterer og lignende. Når Iben ikke arbejder, befinder hun sig tit i Hillerød, da det af uransagelige årsager er her hun har valgt at bo.om grunden til dette er den gode morgenmad skal ikke kunne siges Iben er fysisk aktiv nogle gange, faktisk mest når hun skal fra Vesterport til JTP, men skal der arrangeres noget med en fest eller lignende, er Iben altid på og ligger gerne hus til, hvilket også kan være en indvirkende faktor til dettes udseende. Borup Christian Borup Årgang: 92 Tlf.: Borup A/S Konsulent for TeleDanmark Internet Udvalg: Stiftende medlem af DØK Internetgruppen Koordinationsudvalget Borup snakker binært, især når han er på arbejde sammen med Flemming. Borup er desuden en habil Gin og Tonic drikker, og det frarådes kraftigt at drikke i selskab med ovennævnte herre, medmindre man har trænet i forvejen. Borup har, som Gram, et problem med den resterende del af verdens definition af tid..hvilket gør, at han konsekvent kommer lige lidt for sent, men til gengæld forstår han at gøre opmærksom på sin entre! Borup er altid parat til at give en hjælpende hånd, specielt hvis det har noget at gøre med obskure programmeringssprog eller indtagelse af alkoholiske midler. Borup besidder den sære egenskab at være i stand til at fløjte et baud connect.

22 22 DØK Intro 1997 Mesut Mesut Aydas Årgang: år. [ikke oplyst (noget med et 900-nummer)] Udvalg: ~!~ Mesut er sut, men en sød blå sut. Så er det sagt. Han har dog en svag tendens til gerne at ville vise omverden, hvad han har indtaget gennem dagen, hvilket kan være en yderst spændende oplevelse. Mesut har kontakter i det fynske, og er en stor aftager af Albani s produkter. Han er en varm fortaler for mænds rettigheder i det danske samfund, hvilket han viser gennem enmands demonstration iført kødkniv. Det skal dog påpeges, at ingen plejer at komme til skade. Dan Dan Jacobsen Årgang: 96 Tlf.: år. Salgsassistent i Fona Udvalg: DØK SMiler Dan er en glad mand. Han elsker at organisere, hvilket kan skyldes, at han nyder denne form for magt over andre (perverst ). Han er dog, som sagt altid glad og fro, og det gør, at mange ikke opdager denne skjulte lyst, og bare oplever ham som en glad og hjælpsom person. Dan bor i Dragør. Fact. Punktum. Hvorfor vides ikke, men det kan skyldes, at Dan holder meget af den laaaaaaaange tur ind til skolen hver dag. Fester er også noget Dan er god til. Efter at have indtaget guldøl ser man gerne Dan flippe ud til enten Depeche Mode eller Prodigy. Som regel er han i stand til at give et referat af festen bagefter, en evne ikke alle er lige glade for.

23 DØK Intro Zahra Sarah Kirkeby Årgang: 96 Tlf.: EDB- support hos Det Internationale Kontor Udvalg: Fest-Udvalget DØK-SMiler Samba Zahra keder sig.. Optimisme og eksistentialisme er i højsædet, når Zahra er involveret. Dette har dog en tendens til at munde ud i fester og andre arrangementer, som andre kommer til at lide under, fordi Zahra har en tendens til selektiv hukommelse. Om dette skyldes, at hun altid lige får en lille smule for meget, kan ikke bevises, men i hvert fald er det sjældent, at hun kan huske mere end nogle få timer tilbage. Zahra har altid travlt og går konstant til alle mulige møder. Her prøver hun at kommunikere 100 ideer ud til folk i minuttet. Dette lykkes dog ikke altid på grund af et noget mærkeligt ordvalg Bliver du inviteret hjem til Zarah, så skal huske at bede om en rundtur i hendes SM samling - er du heldig får du en tur i hendes specielt indrettede voldskammer. Zahra og Dan Foto: Sonne

24 24 DØK Intro 1997

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i.

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Ugebrev Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015 Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Så er de mundtlige prøver i gang! Eleverne samler point ind til deres

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Faculty of Health Sciences. Basal Statistik. Praktiske bemærkninger om kurset. Lene Theil Skovgaard. 1. september 2015

Faculty of Health Sciences. Basal Statistik. Praktiske bemærkninger om kurset. Lene Theil Skovgaard. 1. september 2015 Faculty of Health Sciences Basal Statistik Praktiske bemærkninger om kurset. Lene Theil Skovgaard 1. september 2015 1 / 19 Undervisningstider Forelæsninger tirsdag 10.15 13.00 for ca. 125 personer (i princippet)

Læs mere

Basal Statistik. Undervisningstider. Formål med kurset. Faculty of Health Sciences. Praktiske bemærkninger om kurset.

Basal Statistik. Undervisningstider. Formål med kurset. Faculty of Health Sciences. Praktiske bemærkninger om kurset. Faculty of Health Sciences Undervisningstider Basal Statistik Praktiske bemærkninger om kurset. Lene Theil Skovgaard 1. september 2015 Forelæsninger tirsdag 10.15 13.00 for ca. 125 personer (i princippet)

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

Klubtur til Rønde så er vi klar!

Klubtur til Rønde så er vi klar! Lunderskov den 25. marts 2010 Klubtur til Rønde så er vi klar! Vi håber, at materialet er til at gå til. Hej alle LBK ere Så nærmer tiden sig for årets klubtur til Rønde - vi håber, at I glæder jer. Alle

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund dit barns hund atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund Fø rst udgivet i England 2007 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn D. 11. - 14. oktober 2015 i Skærbæk Kursus- og feriecenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk Praktiske

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Style & Experience. Gruppe 24 Michael Nakel Andersen, Sari Wichmann, Jonathan

Style & Experience. Gruppe 24 Michael Nakel Andersen, Sari Wichmann, Jonathan Style & Experience Gruppe 24 Michael Nakel Andersen, Sari Wichmann, Jonathan Agenda Udforskende research og analyse Research og analyse af den givne stil Observationsbaseret research Kode Websitet Udforskende

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere