Forerunner 230/235. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forerunner 230/235. Brugervejledning"

Transkript

1 Forerunner 230/235 Brugervejledning Oktober _0A

2 Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt. Garmin, Garmin logoet, ANT+ Auto Lap, Auto Pause Forerunner og VIRB er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Connect IQ, Garmin Connect Garmin Express, HRM-Run HRM-Tri og tempe er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Android er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. The Cooper Institute samt tilhørende varemærker tilhører The Cooper Institute. Avanceret hjertefrekvensanalyse fra Firstbeat. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps. M/N: AA2758

3 Indholdsfortegnelse Introduktion...1 Taster...1 Låsning og oplåsning af enhedstasterne... 1 Statusikoner... 1 Åbning af menuen... 1 Træning... 1 Løb en tur... 1 Forerunner kun Sådan bærer du enheden og registrerer puls... 1 Visning af pulsmåler-widget... 1 Tip til uregelmæssige pulsdata... 2 Registrering af aktivitet... 2 Aktivering af Registrering af aktivitet...2 Brug af aktivitetsalarm... 2 Automatisk mål... 2 Brug af Vil ikke forstyrres-tilstand... 2 Søvnregistrering... 2 Træning indendørs... 2 Træning... 2 Følg en træning fra internettet... 2 Start af en træning... 3 Om træningskalenderen... 3 Intervaltræning... 3 Personlige rekorder...3 Pulsmålerfunktioner... 3 Indstilling af dine pulszoner... 3 Sådan lader du enheden indstille dine pulszoner... 4 Fysiologiske målinger... 4 Om VO2 maks. vurderinger... 4 Visning af dine forventede løbetider... 4 Restitutionsvejleder...4 Restitutionspuls...4 Deaktivering af håndledsbaseret pulsmåler... 5 Intelligente funktioner... 5 Parring med din smartphone... 5 Telefonmeddelelser... 5 Åbning af musikknapper... 5 Sådan afspilles du lydalarmer, mens du løber... 5 Widgets... 5 Bluetoothwidget med betjeningsenheder... 5 Visning af widget med vejrudsigten... 5 VIRB Fjernbetjening... 5 Bluetooth tilknyttede funktioner... 6 Sådan aktiveres smartphone forbindelsesalarmen... 6 Sådan finder du en bortkommet smartphone... 6 Sådan deaktiveres Bluetooth teknologi... 6 Connect IQ Funktioner... 6 Sådan downloades Connect IQ funktioner... 6 Historik... 6 Visning af historik...6 Visning af din tid i hver pulszone... 6 Visning af samlede data... 6 Sletning af historik... 7 Datahåndtering... 7 Sletning af filer... 7 Frakobling af USB-kablet... 7 Afsendelse af data til din Garmin Connectkonto... 7 Garmin Connect...7 Tilpasning af din enhed... 7 ANT+ sensorer... 7 Parring af ANT+ sensorer... 7 Fodsensor... 7 Indstilling af din brugerprofil... 8 Aktivitetsprofiler... 8 Ændring af din aktivitetsprofil... 8 Aktivitetsindstillinger... 8 Tilpasning af skærmbilleder... 8 Alarmer... 8 Brug af Auto Pause... 8 Markering af omgange efter distance... 8 Brug af automatisk rullefunktion...9 Sådan ændres GPS-indstillingen... 9 Indstillinger for strømsparetimeout...9 Indstillinger for registrering af aktivitet... 9 Systemindstillinger... 9 Ændring af enhedens sprog... 9 Tidsindstillinger... 9 Indstillinger for baggrundsbelysning... 9 Sådan ændres enhedens lydindstillinger... 9 Ændring af måleenhed...9 Format opsætning... 9 Indstillinger for dataoptagelse... 9 Enhedsoplysninger Opladning af enheden Specifikationer Forerunner Specifikationer...10 Specifikationer for pulsmåler...10 Vedligeholdelse af enheden Rengøring af enheden Vedligeholdelse af pulsmåleren Udskiftelige batterier Support og opdateringer Visning af enhedsoplysninger Sådan får du flere oplysninger Nulstilling af enheden Fejlfinding Support og opdateringer Sådan får du flere oplysninger Modtagelse af satellitsignaler Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen Nulstilling af enheden Sletning af brugerdata Gendannelse af alle standardindstillinger Visning af enhedsoplysninger Opdatering af softwaren Maksimering af batterilevetiden Mit daglige antal skridt vises ikke Tip til uregelmæssige pulsdata Appendiks Datafelter Softwarelicensaftale...13 BSD-licens, 3. paragraf...13 Udregning af pulszone VO2 maks. standardbedømmelser Indeks Indholdsfortegnelse i

4

5 Introduktion ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. muligvis oplade enheden (Opladning af enheden, side 10), før du starter aktiviteten. 1 Vælg, og vælg en aktivitetsprofil. 2 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne. 3 Vælg for at starte timeren. 4 Løb en tur. Taster À Á Â Ã Hold nede for at tænde og slukke enheden. Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen. Vælg for at starte og stoppe timeren. Vælg en indstilling, eller bekræft en meddelelse. Vælg for at angive en ny omgang. Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Vælg for at rulle gennem widgets, skærmbilleder, funktioner og indstillinger. Når du har valgt aktivitetsprofil, skal du vælge for at åbne menuen. Hold nede for at se indstillingsmenuen. 5 Når du er færdig med din løbetur, skal du vælge for at stoppe timeren. 6 Vælg en funktion: Vælg Resume for at genstarte timeren. Vælg Save for at gemme din løbetur og nulstille timeren. Du kan vælge løbeturen for at se en oversigt. Låsning og oplåsning af enhedstasterne Du kan låse enhedstasterne for at undgå utilsigtede tastetryk under en aktivitet eller i urtilstand. 1 Hold nede. 2 Vælg Lock Device. 3 Hold nede for at låse enhedstasterne op. Statusikoner Ikoner vises øverst på startskærmen. Et blinkende ikon betyder, at enheden søger efter et signal. Et fast ikon betyder, at signalet blev fundet, eller at sensoren er tilsluttet. GPS-status Vælg Discard > Yes for at slette løbeturen. Forerunner kun 235 Sådan bærer du enheden og registrerer puls Bær Forerunner enheden over håndledsknoglen. BEMÆRK: Enheden bør sidde tæt og behageligt, så den ikke flytter sig, mens du løber. Bluetooth teknologistatus Pulsstatus Status for fodsensor Status for hastighed- og kadencesensor tempe sensorstatus VIRB kamerastatus Åbning af menuen 1 Vælg, og vælg en aktivitetsprofil. 2 Vælg. Undgå at beskadige pulssensoren på bagsiden af enheden. Der er flere oplysninger om håndledsbaseret pulsmåler i (Tip til uregelmæssige pulsdata, side 2). Visning af pulsmåler-widget Widget viser din aktuelle puls i slag per minut (bpm), dagens laveste hvilepuls og en graf, der viser din puls. 1 På siden med klokkeslættet skal du vælge. Træning Løb en tur Den første fitnessaktivitet, du registrerer på din enhed, kan være løb, cykling eller enhver anden udendørsaktivitet. Du skal Introduktion 1

6 2 Vælg for at se din gennemsnitlige hvilepuls for de sidste 7 dage. Tip til uregelmæssige pulsdata Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du afprøve følgende tip. Vask og tør din arm, før du tager enheden på. Undgå at have solcreme på under enheden. Bær enheden over håndledsknoglen. Enheden bør sidde tæt og behageligt. BEMÆRK: Du kan prøve at bære enheden højere oppe på underarmen. Du kan prøve at bære enheden på den anden arm. Varm op i 5 til 10 minutter, og få en pulsmåling, før du begynder på din aktivitet. BEMÆRK: Hvis det er koldt udenfor, kan du varme op indendørs. Skyl enheden med rent vand efter hver træning. Registrering af aktivitet Aktivering af Registrering af aktivitet Funktionen Registrering af aktivitet registrerer dit daglige skridttal, mål for antallet af skridt, hvor langt du har bevæget dig, og hvor mange kalorier, du har forbrændt for hver dag, der er registreret. Kalorier forbrændt inkluderer basis stofskifte plus aktivitetskalorier. Registrering af aktivitet kan aktiveres under den indledende opsætning af enheden, eller når som helst. 1 Vælg Menu > Settings > Activity Tracking > Status > On. Din skridttæller vises ikke, før enheden lokaliserer satellitter og indstiller tiden automatisk. Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne lokalisere satellitsignaler. 2 På skærmbilledet med klokkeslættet skal du vælge for at få vist en widget med registrering af aktivitet. Skridttælleren opdateres jævnligt. Brug af aktivitetsalarm Før du kan anvende aktivitetsalarmen, skal du aktivere registrering af aktivitet. Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede forandringer i stofskiftet. Aktivitetsalarmen minder dig om at holde dig i bevægelse. Efter en times inaktivitet vises Move! og den røde bjælke. Enheden bipper eller vibrerer også, hvis hørbare toner slås til (Sådan ændres enhedens lydindstillinger, side 9). Tag en kort gåtur (mindst et par minutter) for at nulstille aktivitetsalarmen. Automatisk mål Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål À. Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect konto. Brug af Vil ikke forstyrres-tilstand Før du kan bruge Vil ikke forstyrres-tilstand, skal du parre enheden med en smartphone (Parring med din smartphone, side 5). Du kan bruge Vil ikke forstyrres-tilstand til at slå baggrundslys, alarmtoner og vibrationer fra. Du kan f.eks. bruge denne tilstand, mens du sover eller ser en film. BEMÆRK: Du kan indstille din normale sovetid i brugerindstillingerne på Garmin Connect kontoen. Enheden skifter automatisk til Vil ikke forstyrres-tilstand under din normale sovetid. 1 Fra skærmbilledet med klokkeslættet skal du vælge for at få vist en widget med betjeningsenheder. 2 Vælg > Do Not Disturb > On. Du kan deaktivere Vil ikke forstyrres-tilstand fra widget'en med betjeningsenheder. Søvnregistrering Enheden overvåger dine bevægelser, mens du sover. Søvnstatistik omfatter samlet antal timers søvn, søvnniveauer og bevægelse under søvn. Du kan angive dit normale antal timers søvn i brugerindstillingerne på din Garmin Connect konto. Du kan få vist din søvnstatistik på din Garmin Connect konto. Træning indendørs Enheden omfatter indendørs aktivitetsprofiler, hvor GPS'en er slukket. Du kan slå GPS fra, når du træner indendørs eller for at spare batterilevetid. BEMÆRK: Eventuelle ændringer af GPS-indstilling gemmes i den aktive profil. Vælg Menu > Activity Settings > GPS > Off. Når du løber med GPS slukket, beregnes fart og distance ved hjælp af accelerometeret i enheden. Accelerometeret er selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene for fart og distance forbedres efter et par udendørs løb med GPS. Træning Du kan oprette brugerdefinerede træningsture, der inkluderer mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og kalorier. Du kan oprette træninger ved hjælp af Garmin Connect eller vælge en træningsplan med indbyggede træninger fra Garmin Connect og indlæse dem på din enhed. Du kan planlægge træningsture ved hjælp af Garmin Connect. Du kan planlægge træningsture på forhånd og gemme dem på din enhed. Følg en træning fra internettet Før du kan indlæse en træning fra Garmin Connect, skal du have en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 7). 1 Tilslut enheden til din computer. 2 Gå til 3 Opret og gem en ny træning. 2 Træning

7 4 Vælg Send til enhed, og følg vejledningen på skærmen. 5 Frakobl enheden. Start af en træning Før du kan starte en træning, skal du indlæse en træning fra Garmin Connect konto. 1 Vælg Menu > Training > My Workouts. 2 Vælg en træning. 3 Vælg Do Workout. Efter du starter en træning, viser enheden hvert trin i træningen, målet (hvis der er valgt et) og de aktuelle træningsdata. Om træningskalenderen Træningskalenderen på din enhed er en udvidelse af den træningskalender eller plan, du har sat op i Garmin Connect. Når du har føjet nogle træninger til Garmin Connect kalenderen, kan du sende dem til enheden. Alle planlagte træninger, der sendes til enheden, vises på listen i træningskalenderen efter dato. Når du vælger en dag i træningskalenderen, kan du få vist eller gennemføre træningen. Den planlagte træning forbliver på enheden, uanset om du gennemfører den eller springer den over. Når du sender planlagte træninger fra Garmin Connect, overskriver de den eksisterende træningskalender. Brug af Garmin Connect træningsplaner Før du kan downloade og bruge en træningsplan, skal du have en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 7). Du kan gennemse din Garmin Connect konto for at finde en træningsplan, planlægge træninger og sende dem til din enhed. 1 Tilslut enheden til din computer. 2 Fra din Garmin Connect konto kan du vælge og planlægge en træningsplan. 3 Gennemse træningsplanen i din kalender. 4 Vælg, og følg instruktionerne på skærmen. Intervaltræning Du kan oprette intervaltræning baseret på distance eller tid. Enheden gemmer din brugerdefinerede intervaltræning, indtil du opretter en anden intervaltræning. Du kan bruge åbne intervaller til banetræninger, og når du løber en kendt afstand. Når du vælger, registrerer enheden et interval og går til et hvileinterval. Oprettelse af en intervaltræning 1 Vælg Menu > Training > Intervals > Edit > Interval > Type. 2 Vælg Distance, Time eller Open. TIP: Du kan oprette et interval uden fast sluttid ved at indstille typen til Open. 3 Vælg Duration, angiv en distance eller et tidsinterval for træningen, og vælg. 4 Vælg Rest > Type. 5 Vælg Distance, Time eller Open. 6 Indtast om nødvendigt en distance- eller tidsværdi for hvileintervallet, og vælg. 7 Vælg en eller flere valgmuligheder: Hvis du vil angive antallet af gentagelser, skal du vælge Repeat. Hvis du vil tilføje en opvarmning uden fast tidsramme til træningen, skal du vælge Warm Up > On. Hvis du vil tilføje en nedkøling uden fast tidsramme til træningen, skal du vælge Cool Down > On. Start en intervaltræning 1 Vælg Menu > Training > Intervals > Do Workout. 2 Vælg. 3 Hvis intervaltræningen har en opvarmning, skal du vælge for at starte det første interval. 4 Følg instruktionerne på skærmen. Når alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse. Stop af en træning Du kan til enhver tid vælge for at afslutte et trin. Du kan til enhver tid vælge for at afslutte et trin. Personlige rekorder Når du har afsluttet en aktivitet, viser enheden eventuelle nye personlige rekorder, som du har sat under den pågældende aktivitet. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere typiske distancer samt længste løbe- eller køretur. Visning af dine personlige rekorder 1 Vælg Menu > My Stats > Records. 2 Vælg en sport. 3 Vælg en rekord. 4 Vælg View Record. Gendannelse af en personlig rekord Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere registrerede rekord. 1 Vælg Menu > My Stats > Records. 2 Vælg en sport. 3 Vælg den rekord, der skal gendannes. 4 Vælg Previous > Yes. BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter. Sletning af en personlig rekord 1 Vælg Menu > My Stats > Records. 2 Vælg en sport. 3 Vælg den rekord, der skal slettes. 4 Vælg Clear Record > Yes. BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter. Sletning af alle personlige rekorder 1 Vælg Menu > My Stats > Records. BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter. 2 Vælg en sport. 3 Vælg Clear All Records > Yes. Rekorderne slettes kun for den pågældende sport. Pulsmålerfunktioner Denne vejledning er tilgængelig for modellerne Forerunner 230 and 235. De pulsfunktioner, der er beskrevet i dette afsnit omhandler begge Forerunner modeller. Du skal have en pulsmåler for at bruge disse funktioner. Forerunner 230: Denne enhed er kompatibel med alle ANT+ pulsmålere. Forerunner 235: Denne enhed har en håndledsbaseret pulsmåler og er kompatibel med ANT+ pulsmålere. Indstilling af dine pulszoner Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at fastsætte dine standardpulszoner. Du kan indtaste pulsværdier manuelt og indstille intervallet for hver zone. 1 Vælg Menu > My Stats > User Profile > Heart Rate Zones. 2 Vælg Max. HR, og indtast din maksimale puls. 3 Vælg Resting HR, og indtast din hvilepuls. 4 Vælg Zones > Based On. 5 Vælg en funktion: Vælg BPM for at få vist og redigere zonerne i slag pr. minut. Pulsmålerfunktioner 3

8 Vælg %Max. HR for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din maksimale puls. Vælg %HRR for at få vist og redigere zonerne som en procentdel af din heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls). 6 Vælg en zone, og indtast en værdi for hver pulszone. Sådan lader du enheden indstille dine pulszoner Standardindstillingerne lader enheden registrere din maksimale puls og indstille dine pulszoner som en procentdel af din maksimale puls. Kontroller, at dine brugerprofilindstillinger er korrekte (Indstilling af din brugerprofil, side 8). Løb ofte med din kompatible pulsmåler. Prøv nogle få pulstræningsplaner, som findes på din Garmin Connect konto. Få vist dine pulskurver og tid i zoner med din Garmin Connect konto. Fysiologiske målinger De fysiologiske målinger kræver en kompatibel pulsmåler. Målingerne er estimater, der kan hjælpe dig med at spore og forstå din løbetræning og konkurrenceresultater. BEMÆRK: Estimaterne kan synes upræcise i starten. Enheden kræver nogle få løb for at indsamle oplysninger om din løbeydelse. VO2 maks.: VO2 maks. er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne. Forudsagte konkurrencetider: Din enhed bruger VO2 maks. vurderinger og offentliggjorte datakilder til at give en målløbetid på basis af din nuværende kondition. Denne projektion forudsætter også, at du har gennemført korrekt træning til løbet. Restitutionsvejleder: Restitutionsvejlederen viser, hvor lang tid der er tilbage, før du er fuldt restitueret og klar til de næste, hårde træning. Om VO2 maks. vurderinger VO2 maks. er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne. Med andre ord, VO2 maks. er en indikation af atletisk ydeevne og bør stige, efterhånden som din kondition bliver bedre. VO2 maks. vurderinger leveres og understøttes af Firstbeat Technologies Ltd. Du kan bruge din Garmin enhed parret med en kompatibel pulsmåler, så du kan få vist din VO2 maks. vurdering for løb. Dit VO2 maks. estimat vises som et tal og en position på farvemåleren. VO2 maks. data og analyse oplyses med tilladelse fra The Cooper Institute. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se bilaget (VO2 maks. standardbedømmelser, side 13) og gå til Få dit VO2 maks. estimat for løb Denne funktion kræver pulsmåler. For at få det mest præcise estimat skal du fuldføre opsætningen af brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil, side 8) og angive din maksimale puls (Indstilling af dine pulszoner, side 3). Estimatet kan synes upræcist i starten. Enheden kræver nogle få løb for at indsamle oplysninger om din løbeydelse. 1 Løb i mindst 10 minutter udenfor. 2 Efter din løbetur, vælger du Save. 3 Vælg Menu > My Stats > VO2 Max. Visning af dine forventede løbetider Denne funktion kræver pulsmåler. For at få det mest præcise estimat skal du fuldføre opsætningen af brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil, side 8) og indstille din maksimale puls (Indstilling af dine pulszoner, side 3). Din enhed bruger VO2 maks. vurderinger (Om VO2 maks. vurderinger, side 4) og offentliggjorte datakilder til at give en målløbetid på basis af din nuværende kondition. Denne projektion forudsætter også, at du har gennemført korrekt træning til løbet. BEMÆRK: Projektionerne kan synes upræcise i starten. Enheden kræver nogle få løb for at indsamle oplysninger om din løbeydelse. Vælg Menu > My Stats > Race Predictor. Dine forventede løbetider vises for distancerne 5K, 10K, halvmaraton og maraton. Restitutionsvejleder Du kan bruge din Garmin enhed med en pulsmåler, så du kan få vist hvor lang tid, der er tilbage, før du er fuldt restitueret og klar til næste hårde træning. Restitutionsvejlederteknologien leveres og understøttes af Firstbeat. Restitutionstid: Restitutionstiden vises umiddelbart efter en aktivitet. Tiden tæller ned, indtil det er optimalt for dig at forsøge en anden type hård træning. Sådan aktiveres Restitutionsanbefaling For at få det mest præcise estimat skal du fuldføre opsætningen af brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil, side 8) og indstille din maksimale puls (Indstilling af dine pulszoner, side 3). 1 Vælg Menu > My Stats > Recovery Advisor > Status > On. 2 Løb en tur. 3 Efter din løbetur, vælger du Save. Restitutionstiden vises. Den maksimale tid er 4 dage. Lilla Blå Grøn Orange Rød Enestående Fremragende God Rimeligt Dårlig Restitutionspuls Hvis du træner med en pulsmåler, kan du kontrollere din restitutionspuls efter hver aktivitet. Restitutionspuls er forskellen mellem din puls, mens du træner, og din puls to minutter efter, at træningen er stoppet. For eksempel kan du efter en typisk løbetræning stoppe timeren. Din puls er 140 slag pr. minut. Efter 4 Pulsmålerfunktioner

9 to minutter uden aktivitet eller med nedkøling, er din puls 90 slag pr. minut. Din restitutionspuls er 50 slag pr. minut (140 minus 90). Nogle studier har fundet en forbindelse mellem restitutionspuls og hjertesundhed. Et højere tal er generelt et tegn på et sundt hjerte. TIP: For at få de mest præcise resultater skal du holde op med at bevæge dig i to minutter, mens enheden udregner din restitutionspuls. Du kan gemme eller slette aktiviteten, når denne værdi vises. Deaktivering af håndledsbaseret pulsmåler Standardindstillingen for Forerunner 235 er Auto. Enheden anvender automatisk den håndledsbaserede pulsmåler, medmindre der er en ekstra pulsmåler tilsluttet enheden. Vælg Menu > Settings > Heart Rate Monitor > Off. Intelligente funktioner Parring med din smartphone Du kan oprette forbindelse fra din Forerunner enhed til en smartphone for at afslutte konfigurationen og få adgang til alle enhedens funktioner. 1 Gå til og download Garmin Connect Mobile app til din smartphone. 2 På Forerunner enheden skal du vælge Menu > Settings > Bluetooth > Pair Mobile Device. 3 Åbn Garmin Connect Mobile app. 4 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin Connect konto: Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin Connect Mobile app, skal du følge instruktionerne på skærmen. Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin Connect Mobile app, skal du vælge Garmin-enheder > og følge instruktionerne på skærmen. Telefonmeddelelser Telefonmeddelelser kræver, at en kompatibel smartphone parres med Forerunner enheden. Når din telefon modtager beskeder, sender den meddelelser til din enhed. Aktivering af Bluetooth meddelelser 1 Vælg Menu > Settings > Bluetooth > Smart Notifications. 2 Vælg During Activity. 3 Vælg Off, Show Calls Only eller Show All. 4 Vælg Not During Activity. 5 Vælg Off, Show Calls Only eller Show All. BEMÆRK: Du kan ændre lydene for meddelelser. Visning af meddelelser Når der vises en meddelelse på din Forerunner enhed, skal du vælge for at få vist meddelelsen. Vælg for at slette meddelelsen. Fra skærmbilledet med klokkeslættet skal du vælge for at få vist alle dine meddelelser på en widget med meddelelser. Administration af meddelelser Du kan bruge din kompatible smartphone til at administrere meddelelser, der vises på din Forerunner enhed. Vælg en funktion: Hvis du bruger en Apple enhed, skal du bruge indstillingerne i meddelelsescenteret på din smartphone til at vælge de elementer, der skal vises på enheden. Hvis du bruger en Android enhed, skal du bruge appindstillingerne i Garmin Connect Mobile app'en for at vælge de elementer, der skal vises på enheden. Åbning af musikknapper Musikknapperne kræver, at en kompatibel smartphone parres med enheden. Hold, og vælg Music Controls. Sådan afspilles du lydalarmer, mens du løber Før du kan konfigurere lydalarmer, skal du parre en smartphone med Garmin Connect Mobile app'en til din Forerunner enhed. Du kan indstille Garmin Connect Mobile app'en til at afspille motiverende statusbeskeder på din smartphone, mens du løber. Lydalarmerne omfatter oplysninger om antal omgange og omgangstid, tempo eller hastighed samt puls. Under en hørbar alarm Garmin Connect sætter Mobile app'en den primære lyd fra din smartphone på lydløs for at afspille beskeden. Lydstyrken kan reguleres på Garmin Connect Mobile app'en. 1 Fra indstillingerne i Garmin Connect Mobile app'en skal du vælge Garmin-enheder. 2 Vælg din enhed. 3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge Enhedsindstillinger. 4 Vælg Lydalarmer. Widgets Enheden leveres med forudinstallerede widgets, der giver øjeblikkelige oplysninger. Nogle widgets kræver en Bluetooth forbindelse til en kompatibel smartphone. Meddelelser: Giver dig besked om indgående opkald og SMS'er baseret på din smartphones meddelelsesindstillinger. Kalender: Viser kommende møder fra din smartphone-kalender. Vejr: Viser den aktuelle temperatur og vejrudsigt. Registrering af aktivitet: Registrerer dit daglige antal skridt, skridtmål, tilbagelagt distance, forbrændte kalorier og søvnstatistik. Puls: Viser din aktuelle puls i slag per minut (bpm), dagens laveste hvilepuls og en graf, der viser din puls. Kontrolfunktioner: Giver dig mulighed for at tænde og slukke for Bluetooth tilslutningsmuligheden og funktioner, herunder Vil ikke forstyrres, Find min telefon og manuel synkronisering. VIRB kontrolfunktioner: Giver kamerakontrolfunktioner, når du har en VIRB enhed parret med din Forerunner enhed. Bluetoothwidget med betjeningsenheder Tænder eller slukker tilstanden Vil ikke forstyrres. Slår Bluetooth teknologi til eller fra. Synkroniserer dine data med Garmin Connect Mobile app'en. Aktiverer funktionen Find min telefon. Den sender et signal til din smartphone, der er parret med og inden for rækkevidde af din Forerunner enhed. Visning af widget med vejrudsigten 1 Fra skærmbilledet med klokkeslættet skal du vælge for at få vist en widget med vejrudsigten. 2 Vælg for at få vist vejrudsigten. 3 Rul ned for at få vist daglige vejrudsigter. VIRB Fjernbetjening VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til for at købe et VIRB actionkamera. Betjening af VIRB actionkamera Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger. 1 Tænd for VIRB kameraet. Intelligente funktioner 5

10 2 Par VIRB kameraet med din Forerunner enhed (Parring af ANT+ sensorer, side 7). 3 På Forerunner enheden skal du vælge VIRB tilbehør. Når VIRB tilbehøret er parret, føjes VIRB skærmbilledet til skærmbillederne for den aktive profil. 4 Vælg en funktion: Vælg Timer Start/Stop for at styre kameraet ved hjælp af timeren. Videooptagelse starter og stopper automatisk med Forerunner enhedstimeren. Bluetooth tilknyttede funktioner Enheden Forerunner har adskillige Bluetooth tilknyttede funktioner til din kompatible smartphone ved brug af Garmin Connect Mobile app. Der er flere oplysninger på LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug af eller sociale medier, hvilket lader dem se dine direkte data på en registreringsside til Garmin Connect. Aktivitetsoverførsler: Sender automatisk din aktivitet til Garmin Connect Mobile app'en, så snart du er færdig med at registrere aktiviteten. Softwareopdateringer: Din enhed downloader trådløst den seneste softwareopdatering. Næste gang, du tænder for enheden, kan du følge vejledningen på skærmen til opdatering af softwaren. Træningsdownloads: Giver dig mulighed for at søge efter træningsture i Garmin Connect Mobile app'en og sende dem trådløst til din enhed. Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du uploader en aktivitet til Garmin Connect Mobile app'en. Meddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på din Forerunner enhed. Sådan aktiveres smartphone forbindelsesalarmen Du kan indstille Forerunner enheden til at advare dig, når din parrede smartphone forbindes og afbrydes ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi. Vælg Menu > Settings > Bluetooth > Connection Alert > On. Sådan finder du en bortkommet smartphone Du kan bruge funktionen Find min telefon til at hjælpe med at finde en bortkommet smartphone, der er parret ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi, og som er inden for rækkevidden af denne. 1 Fra skærmbilledet med klokkeslættet skal du vælge for at få vist en widget med betjeningsenheder. 2 Vælg > Find My Phone. Forerunner enheden begynder at søge efter din parrede smartphone. Der vises søjler på Forerunner enhedens skærm, svarende til Bluetooth signalstyrken, og din smartphone afgiver et hørbart signal. 3 Vælg for at stoppe søgningen. Sådan deaktiveres Bluetooth teknologi 1 Fra skærmbilledet med klokkeslættet skal du vælge for at få vist en widget med betjeningsenheder. 2 Vælg > Bluetooth > Off. er grå, når Bluetooth teknologi er slået fra. Connect IQ Funktioner Du kan tilføje Connect IQ funktioner til dit ur fra Garmin og andre udbydere ved hjælp af Garmin Connect Mobile app'en. Du kan tilpasse din enhed med urskiver, datafelter, widgets og apps. Urskiver: Giver dig mulighed for at tilpasse urets udseende. Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter, der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder. Du kan føje datafelter Connect IQ til indbyggede funktioner og sider. Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata og beskeder. Apps: Føj interaktive funktioner til dit ur, som f.eks. nye typer fitness- og udendørsaktiviteter. Sådan downloades Connect IQ funktioner Før du kan downloade Connect IQ funktioner fra Garmin Connect Mobile app'en, skal du parre din Forerunner enhed med din smartphone. 1 Fra indstillingerne i Garmin Connect Mobile app'en skal du vælge Connect IQ butik. 2 Vælg din enhed, hvis det er nødvendigt. 3 Vælg en Connect IQ funktion. 4 Følg instruktionerne på skærmen. Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af computeren 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel. 2 Gå til 3 Fra din widget på enheden skal du vælge Connect IQ butik. 4 Vælg en Connect IQ funktion. 5 Vælg Send til enhed, og følg vejledningen på skærmen. Historik Historik omfatter tid, afstand, kalorier, gennemsnitlig tempo eller fart, omgangsdata og evt. ANT+ sensoroplysninger. BEMÆRK: Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste data blive overskrevet. Visning af historik 1 Vælg Menu > History > Activities. 2 Vælg eller for at se dine gemte aktiviteter. 3 Vælg en aktivitet. 4 Vælg en funktion: Vælg Details for at se flere oplysninger om aktiviteten. Vælg Laps for at vælge en omgang og se flere oplysninger om hver omgang. Vælg Time in Zone for at se din tid i hver enkelt pulszone. Vælg Delete for at slette den valgte aktivitet. Visning af din tid i hver pulszone Før du se pulszonedata, skal du parre enheden med en kompatibel pulssensor, fuldføre en aktivitet og gemme aktiviteten. Visning af tiden i hver pulszone kan være en hjælp til at justere træningens intensitet. 1 Vælg > History > Activities. 2 Vælg en aktivitet. 3 Vælg Time in Zone. Visning af samlede data Du kan få vist de akkumulerede data for distance og tid, der er gemt på enheden. 6 Historik

11 1 Vælg Menu > History > Totals. 2 Vælg en indstilling for at få vist ugentlige og månedlige totaler. Sletning af historik 1 Vælg Menu > History > Options. 2 Vælg en funktion: Vælg Delete All Activities for at slette alle aktiviteter fra historikken. Vælg Reset Totals for at nulstille alle totalværdier for distancer og tider. BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter. 3 Bekræft dit valg. Datahåndtering BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere. Sletning af filer BEMÆRK Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes. 1 Åbn drevet eller disken Garmin. 2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt. 3 Vælg en fil. 4 Tryk på tasten Slet på tastaturet. Frakobling af USB-kablet Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde. 1 Fuldfør en handling: På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen og vælge din enhed. For Mac computere skal du trække diskikonet til papirkurven. 2 Tag kablet ud af computeren. Afsendelse af data til din Garmin Connectkonto Du kan uploade alle dine aktivitetsdata til din Garmin Connect konto for at kunne udføre omfattende analyser. Du kan se et kort over din aktivitet og dele dine aktiviteter med venner. 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet. 2 Gå til 3 Følg instruktionerne på skærmen. Garmin Connect Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og anbefale hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon osv. Registrer en gratis konto på Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet med enheden, kan du uploade aktiviteten til din Garmin Connect konto og beholde den, så længe du vil. Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls, forbrændte kalorier, kortet set fra oven, tempo og hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter. BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.eks. pulssensor. Planlæg din træning: Du kan vælge et træningsmål og indlæse en af dag-til-dag-træningsplanerne. Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine venner og opfylde dine mål. Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til dine aktiviteter på dine foretrukne sociale netværkswebsteder. Administrer dine indstillinger: Du kan tilpasse dine enhedsog brugerindstillinger på din Garmin Connect konto. Gå til Connect IQ butik: Du kan downloade apps, urskiver, datafelter og widgets. Tilpasning af din enhed ANT+ sensorer Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ sensorer. Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet og ekstra sensorer på Parring af ANT+ sensorer Parring betyder, at du opretter forbindelse mellem ANT+ trådløse sensorer, f.eks. ved at tilslutte en pulsmåler til din Garmin enhed. Første gang, du tilslutter en ANT+ sensor til din enhed, skal du parre enheden og sensoren. Efter den indledende parring forbindes enheden automatisk til sensoren, når du starter din aktivitet, og sensoren er aktiv og inden for rækkevidde. BEMÆRK: Hvis enheden blev leveret med en ANT+ sensor, er de allerede parret. 1 Installer sensoren, eller tag pulsmåleren på. 2 Flyt enheden inden for 1 cm fra sensoren, og vent, indtil enheden opnår forbindelse til sensoren. Når enheden registrerer sensoren, vises en meddelelse. Du kan tilpasse et datafelt til at vise sensordata. 3 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Menu > Settings > Sensors and Accessories for at administrere ANT+ sensorer. Fodsensor Din enhed er kompatibel med en fodsensor. Du kan bruge fodsensoren til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS-signal er svagt. Fodsensoren er på standby og klar til at sende data (ligesom pulsmåleren). Efter 30 minutter uden aktivitet slukker fodsensoren for at spare på batteriet. Hvis batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse på din enhed. Der er så ca. fem timers batterilevetid tilbage. Løb en tur med brug af en fodsensor Før du løber en tur, skal du parre fodsensoren med din Forerunner enhed (Parring af ANT+ sensorer, side 7). Tilpasning af din enhed 7

12 Du kan løbe indendørs og bruge en fodsensor til at registrere tempo, distance og kadence. Du kan også løbe udendørs og bruge en fodsensor til at registrere kadencedata med dit GPStempo og distance. 1 Installer fodsensoren i overensstemmelse med tilbehørsinstruktionerne. 2 Vælg aktivitetsprofilen Run Indoor. 3 Løb en tur. Kalibrering af fodsensor Fodsensoren er selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene for fart og distance forbedres efter et par udendørs løb med GPS. Indstilling af din brugerprofil Du kan opdatere indstillingerne for køn, fødselsår, højde, vægt og pulszone. Enheden anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige træningsdata. 1 Vælg Menu > My Stats > User Profile. 2 Vælg en funktion. Aktivitetsprofiler Aktivitetsprofiler er en samling af indstillinger, der optimerer din enhed baseret på, hvordan du bruger den. For eksempel er indstillinger og skærmbilleder forskellige, alt efter om du bruger enheden til løb eller til cykling. Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.eks. datafelter eller alarmer, gemmes ændringerne automatisk som en del af profilen. Ændring af din aktivitetsprofil Enheden har standardaktivitetsprofiler. Du kan redigere hver enkelt af de gemte aktivitetsprofiler. TIP: Standardaktivitetsprofiler anvender en specifik farvetone for hver sport. 1 Vælg Menu > Settings > Activity Profiles. 2 Vælg en profil. Du kan vise eller skjule standardaktivitetsprofilerne. Aktivitetsindstillinger Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse enheden på basis af dine træningsbehov. Du kan f.eks. tilpasse dataskærmbilleder og aktivere alarmer og træningsfunktioner. Tilpasning af skærmbilleder Du kan tilpasse skærmbillederne ud fra dine træningsmål eller valgfrit tilbehør. Du kan f.eks. tilpasse ét af skærmbillederne til at vise dit omgangstempo eller din pulszone. 1 Vælg Menu > Activity Settings > Data Screens. 2 Vælg et skærmbillede. Nogle skærmbilleder kan kun slås til og fra. 3 Hvis det er nødvendigt, skal du redigere antallet af datafelter. 4 Vælg et datafelt for at redigere det. Alarmer Du kan bruge alarmer til at træne i forhold til en specifik puls, hastighed, tid, distance, kadence og kaloriemål og til at indstille tidsintervaller for løb/gang. Indstilling af områdealarmer Med en zonealarm får du besked, når enheden er over eller under et bestemt værdiområde. Hvis du f.eks. har en pulsmåler (ekstraudstyr), så kan du indstille enheden til at advare dig, hvis din puls er under zone 2 og over zone 5 (Indstilling af dine pulszoner, side 3). 1 Vælg Menu > Activity Settings > Alerts > Add New. 2 Vælg alarmtypen. Afhængig af dit tilbehør og aktivitetsprofilen kan alarmerne omfatte puls, hastighed, tempo og kadence. 3 Tænd om nødvendigt for alarmen. 4 Vælg en zone, eller indtast en værdi for hver alarm. Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval, vises en meddelelse. Enheden bipper eller vibrerer også, hvis hørbare toner slås til (Sådan ændres enhedens lydindstillinger, side 9). Indstilling af en tilbagevendende alarm Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval. Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 30. minut. 1 Vælg Menu > Activity Settings > Alerts > Add New. 2 Vælg en funktion: Vælg Custom, vælg en meddelelse, og vælg en alarmtype. Vælg Time, Distance, eller Calories. 3 Indtast en værdi. Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden bipper eller vibrerer også, hvis hørbare toner slås til (Sådan ændres enhedens lydindstillinger, side 9). Indstilling af alarmer for gåpauser I nogle programmer indlægges tidsafhængige gåpauser med regelmæssige intervaller. F.eks. kan du under en lang løbetur indstille enheden til at give dig besked om at løbe i 4 minutter, derefter gå i 1 minut og gentage dette. Du kan bruge funktionen Auto Lap, mens du bruger alarmer for løb/gang. BEMÆRK: Alarmer for gåpauser er kun tilgængelige for løbeprofiler. 1 Vælg Menu > Activity Settings > Alerts > Add New. 2 Vælg Run/Walk. 3 Angiv en tid for intervallet for løb. 4 Angiv en tid for intervallet for gang. Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden bipper eller vibrerer også, hvis hørbare toner slås til (Sådan ændres enhedens lydindstillinger, side 9). Redigering af en alarm 1 Vælg Menu > Activity Settings > Alerts. 2 Vælg en alarm. 3 Rediger alarmværdier eller indstillinger. Brug af Auto Pause Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller din hastighed falder til under en angivet værdi. Denne funktion er nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre steder, hvor du skal sætte farten ned eller stoppe. BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet eller pausestillet. 1 Vælg Menu > Activity Settings > Auto Pause. 2 Vælg en funktion: Vælg When Stopped for automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig. Vælg Custom for automatisk at sætte timeren på pause, når din hastighed falder til under en angivet værdi. Markering af omgange efter distance Du kan bruge funktionen Auto Lap til automatisk markering af en omgang ved en specifik distance. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en løbetur (f.eks. for hver 5 km eller 1 mile). 1 Vælg Menu > Activity Settings > Laps > Auto Distance. 8 Tilpasning af din enhed

13 2 Vælg en distance. Hver gang du gennemfører en omgang, vises en meddelelse med tiden for den pågældende omgang. Enheden bipper eller vibrerer også, hvis hørbare toner slås til (Sådan ændres enhedens lydindstillinger, side 9). Du kan eventuelt tilpasse skærmbillederne til at vise yderligere omgangsdata. Brug af automatisk rullefunktion Du kan bruge den automatiske rullefunktion til automatisk at navigere gennem skærmbillederne med træningsdata, mens timeren kører. 1 Vælg Menu > Activity Settings > Auto Scroll. 2 Vælg en visningshastighed. Sådan ændres GPS-indstillingen Enheden anvender som standard GPS til at finde satellitter. Du kan aktivere GPS og GLONASS for at opnå øget ydeevne i udfordrende omgivelser og hurtigere bestemmelse af GPSposition. Brug af GPS og GLONASS reducerer batterilevetiden mere end udelukkende brug af GPS. Vælg Menu > Activity Settings > GPS > GPS + GLONASS. Indstillinger for strømsparetimeout Indstillingerne for timeout påvirker, hvor længe enheden bliver i træningstilstand, f.eks. når du venter på, at et løb skal starte. Vælg Menu > Activity Settings > Power Save Timeout. Normal: Indstiller enheden til at skifte til den strømbesparende urtilstand efter 5 minutters inaktivitet. Extended: Indstiller enheden til at skifte til den strømbesparende urtilstand efter 25 minutters inaktivitet. Den udvidede tilstand kan resultere i kortere batterilevetid. Indstillinger for registrering af aktivitet Vælg Menu > Settings > Activity Tracking. Status: Aktiverer funktionen til registrering af aktivitet. Move Alert: Viser en meddelelse og en aktivitetsindikator på skærmbilledet med klokkeslættet. Enheden bipper eller vibrerer også, hvis hørbare toner slås til (Sådan ændres enhedens lydindstillinger, side 9). Systemindstillinger Vælg Menu > Settings > System. Sprogindstillinger (Ændring af enhedens sprog, side 9) Tidsindstillinger (Tidsindstillinger, side 9) Indstillinger for baggrundslys (Indstillinger for baggrundsbelysning, side 9) Lydindstillinger (Sådan ændres enhedens lydindstillinger, side 9) Enhedsindstillinger (Ændring af måleenhed, side 9) Formatindstillinger (Format opsætning, side 9) Indstillinger for dataoptagelse (Indstillinger for dataoptagelse, side 9) Ændring af enhedens sprog Vælg Menu > Settings > System > Language. Tidsindstillinger Vælg Menu > Settings > System > Clock. Watch Face: Lader dig vælge et urskivedesign. Use Profile Color: Indstiller farvetonen for skærmbilledet med klokkeslæt til at være den samme som farven for aktivitetsprofilen. Background: Indstiller baggrundsfarven til sort eller hvid. Time Format: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12- timers eller 24-timers format. Set Automatically: Giver dig mulighed for at indstille tiden manuelt eller automatisk ud fra GPS-positionen. Tidszoner Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler, registrerer enheden automatisk tidszonen og det aktuelle klokkeslæt. Manuel indstilling af tid Tiden indstilles som standard automatisk, når enheden modtager satellitsignaler. 1 Vælg Menu > Settings > System > Clock > Set Automatically > Off. 2 Vælg Set Time, og indtast klokkeslæt. Indstilling af alarm 1 Vælg Menu > Settings > Alarms > Add New > Status > On. 2 Vælg Time, og indtast et klokkeslæt. 3 Vælg Sounds, og vælg en funktion. 4 Vælg Repeat, og vælg en funktion. Sådan slettes en alarm 1 Vælg Menu > Settings > Alarms. 2 Vælg en alarm. 3 Vælg Remove > Yes. Indstillinger for baggrundsbelysning Vælg Menu > Settings > System > Backlight. Keys and Alerts: Indstiller baggrundsbelysningen, så den tændes ved tastetryk eller alarmer. Wrist Turn: Gør det muligt for enheden at tænde for baggrundsbelysningen automatisk, når du roterer dit håndled mod kroppen. Timeout: Indstiller længden af tiden, inden baggrundsbelysningen slukker. Sådan ændres enhedens lydindstillinger Enhedens lyde omfatter tastetoner, alarmtoner og vibrationer. Vælg Menu > Settings > System > Sounds. Ændring af måleenhed Du kan tilpasse måleenhederne for distance, tempo og fart, vægt, højde og temperatur. 1 Vælg Menu > Settings > System > Units. 2 Vælg en måletype. 3 Vælg måleenhed. Format opsætning Format Menu > Settings > System > Format. Pace/Speed Preference: Indstiller enheden til at vise fart eller tempo for løb, cykling eller andre aktiviteter. Denne præference påvirker flere træningsindstillinger, historik og alarmer. Start of Week: Indstiller ugens første dag for dine samlede ugentlige historikker. Indstillinger for dataoptagelse Vælg Menu > Settings > System > Data Recording. Smart: Optager nøglepunkter, hvor du skifter retning, tempo eller puls. Din registrering af aktiviteter er mindre og giver dig mulighed for at gemme flere aktiviteter i enhedens hukommelse. Every Second: Registrerer punkter hvert sekund. Der oprettes en meget detaljeret registrering af din aktivitet, hvilket får registreringen af aktiviteten til at optage mere plads. Tilpasning af din enhed 9

14 Enhedsoplysninger Opladning af enheden ADVARSEL Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. BEMÆRK For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i appendikset. 1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer. 2 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden, og sæt opladerklipsen À godt fast på enheden. 3 Oplad enheden helt. 4 Tryk på Á for at fjerne laderen. Specifikationer Forerunner Specifikationer Batteritype Forerunner 230 batterilevetid, urtilstand Forerunner 230 batterilevetid, aktivitetstilstand Forerunner 235 batterilevetid, urtilstand Forerunner 235 batterilevetid, aktivitetstilstand med håndledsbaseret pulsmåler Vandklassificering Driftstemperatur Opladningstemperaturområde Radiofrekvens/protokol Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri Op til 12 uger Op til 11 uger i med registrering af aktivitet Op til 5 uger med registrering af aktivitet og smartphone-meddelelser Op til 16 timer i GPS-tilstand Op til 12 timer i GPS- og GLONASS-tilstand Op til 9 uger Op til 8 uger i med registrering af aktivitet Op til 4 uger med registrering af aktivitet og smartphone-meddelelser Op til 9 dage med registrering af aktivitet, smartphone-meddelelser og håndledsbaseret pulsmåler Op til 11 timer i GPS-tilstand Op til 9 timer i GPS- og GLONASS-tilstand 5 ATM* Fra -20 til 60ºC (fra -4º til 140ºF) Fra 0º til 45ºC (fra 32º til 113ºF) 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol Bluetooth Smart trådløs teknologi *Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 m. Du kan finde flere oplysninger på Specifikationer for pulsmåler Batteritype Batterilevetid Udskifteligt CR2032, 3 volt Op til 4,5 år ved 1 time/dag Vandtæthed Driftstemperaturområde 3 ATM* BEMÆRK: Dette produkt kan ikke sende pulsdata under svømning. Fra -5 til 50 C (fra 23 til 122 F) Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol *Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 30 m. Du kan finde flere oplysninger på Vedligeholdelse af enheden BEMÆRK Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid. Undgå at trykke på tasterne under vandet. Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet. Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen. Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet. Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den. Rengøring af enheden BEMÆRK Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel. 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning. 2 Tør den af. Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt. Vedligeholdelse af pulsmåleren BEMÆRK Fjern modulet, før remmen vaskes. En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere pulssensorens evne til at rapportere nøjagtige data. Gå til for at få detaljerede rengøringsinstruktioner. Skyl remmen, hver gang den er blevet brugt. Vask remmen i maskine, hver gang den er blevet brugt syv gange. Kom ikke remmen i en tørretumbler. Når remmen skal tørres, skal den hænges op eller lægges fladt. Du kan forlænge levetiden af pulsmåleren ved at afmontere modulet, når du ikke bruger den. Udskiftelige batterier ADVARSEL Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne. Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde. Batterier må aldrig puttes i munden. Hvis de sluges, skal du kontakte din læge eller en lokal giftkontrolmyndighed. 10 Enhedsoplysninger

Forerunner 230/235. Brugervejledning

Forerunner 230/235. Brugervejledning Forerunner 230/235 Brugervejledning December 2015 190-01955-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Approach S20. Brugervejledning

Approach S20. Brugervejledning Approach S20 Brugervejledning Januar 2016 190-01989-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010-2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch

Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch Konfiguration og brug af Made for iphone (MFi) Hardware, der understøttes ReSound Smart apparater understøtter MFi-funktionalitet

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

vívosmart HR/HR+ Brugervejledning

vívosmart HR/HR+ Brugervejledning vívosmart HR/HR+ Brugervejledning Maj 2016 190-01972-36_0C Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

Forerunner 35. Brugervejledning

Forerunner 35. Brugervejledning Forerunner 35 Brugervejledning September 2016 190-02086-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Forerunner 225. Brugervejledning. Maj 2015 Trykt i Taiwan _0A

Forerunner 225. Brugervejledning. Maj 2015 Trykt i Taiwan _0A Forerunner 225 Brugervejledning Maj 2015 Trykt i Taiwan 190-01887-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A

vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A Indholdsfortegnelse Introduktion...1 Parring med din smartphone... 1 Opladning af enheden... 1 Oversigt over enheden... 1 Ikoner...

Læs mere

vívoactive Brugervejledning

vívoactive Brugervejledning vívoactive HR Brugervejledning September 2016 190-02044-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Forerunner 220 Brugervejledning

Forerunner 220 Brugervejledning Forerunner 220 Brugervejledning Oktober 2013 190-01632-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter

Læs mere

Forerunner 630. Brugervejledning

Forerunner 630. Brugervejledning Forerunner 630 Brugervejledning November 2015 190-01954-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Forerunner 620 Brugervejledning

Forerunner 620 Brugervejledning Forerunner 620 Brugervejledning Juli 2014 Trykt i Taiwan 190-01631-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan FR70 Lynstartvejledning December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

Forerunner 25. Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan _0A

Forerunner 25. Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan _0A Forerunner 25 Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01902-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Forerunner. 920XT Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B

Forerunner. 920XT Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B Forerunner 920XT Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning

GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning DA GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning Læs venligst vejledningen grundigt. Hvis du ikke forstår vejledningen, eller du har spørgsmål, som denne vejledning ikke dækker, skal du spørge

Læs mere

LØBEDYNAMIK CYKLEDYNAMIK SYREGRÆNSE MULTISPORT TRANSITIONS RESTITUTIONSANBEFALING

LØBEDYNAMIK CYKLEDYNAMIK SYREGRÆNSE MULTISPORT TRANSITIONS RESTITUTIONSANBEFALING Produktnyhed 11. maj 2016 Forerunner 735XT GPS-løbe- og multisportsur Bliv en en bedre atlet i dag, end du var i går med Forerunner 735XT. Uret giver dig adgang til løbedata under træning, en lavere konkurrencevægt

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

vívoactive Brugervejledning

vívoactive Brugervejledning vívoactive Brugervejledning 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/1174264 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

vívo-serien Welness-armbånd

vívo-serien Welness-armbånd vívo-serien Welness-armbånd Wellness-armbånd Du behøver ikke at være en topatlet for at forbedre din form med Garmin. Vores wellness-armbånd fortæller dig, hvornår det er tid til at bevæge sig, så du kan

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0

brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397

Læs mere

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Indhold: A. Oprettelse af profil på Endomondo B. Oprettelse af selve ruten C. Redigering af oprettet rute D. Oprettelse af interessepunkter

Læs mere

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning.

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning. START HER Hvis du kan svare "Ja" til et af de følgende spørgsmål, skal du gå til det angivne afsnit for at få vejledning til opsætning og tilslutning. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk?

Læs mere

Jabra BT2047 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2047 1. jabra

Jabra BT2047 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2047 1. jabra Jabra BT2047 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2047 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2047...2 HEADSETFUNKTIONER...2 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold - EW-7438RPn Air - CD med lyninstallationsguide på flere sprog og brugerhåndbog - Lyninstallationsguide

Læs mere

tactix Brugervejledning

tactix Brugervejledning tactix Brugervejledning September 2013 190-01652-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Tillykke med din nye ipad Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks...

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 DA TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING Computer Knap-funktion Drive-knap Drej i-drive-knappen for at justere indstillingsværdierne eller modstandsniveauerne, og drej med uret for at forøge og mod uret

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

vívomove Brugervejledning

vívomove Brugervejledning vívomove Brugervejledning April 2016 190-02027-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 FUNKTIONER SKÆRM DER VISER DIN NUVÆRENDE TRÆNING TID / TID 500M DISTANCE TRÆK I MINUTTET BRUGER DATA ROTAG / TOTAL ROTAG WATT / KALORIE FORBRUG H.R.C. (PULS) STORT DISPLAY

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi Advarsel: Dette produkt indeholder et udskifteligt knapcellebatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning.

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning. START HER Hvis du kan svare "Ja" til et af de følgende spørgsmål, skal du gå til det angivne afsnit for at få vejledning til opsætning og tilslutning. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk?

Læs mere

Indhold Motorola Xoom... 1

Indhold Motorola Xoom... 1 Motorola Xoom Her er en guide til softwareopdatering af Motorola Xoom, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, samt nulstilling ved bortkomst. Indhold Motorola Xoom... 1 Start

Læs mere

Quickguide til UC på ios (iphone)

Quickguide til UC på ios (iphone) Quickguide til UC på ios (iphone) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på iphone (ios). Hvis du har en smartphone fra f.eks. Samsung, HTC eller Sony, kører den et andet

Læs mere

VARIA UT800. Brugervejledning

VARIA UT800. Brugervejledning VARIA UT800 Brugervejledning 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Funktionstaster. MODE = Funktion. NE/RE/- = Næste/nulstil/minus. ST/SP/+ = Start/stop/plus. EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth.

Funktionstaster. MODE = Funktion. NE/RE/- = Næste/nulstil/minus. ST/SP/+ = Start/stop/plus. EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth. DANSK 1 (A.L.T.) Funktionstaster MODE = Funktion NE/RE/- = Næste/nulstil/minus ST/SP/+ = Start/stop/plus EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth Indhold Afsnit Side Funktioner... 3 Symboler... 3 Opsætning/app...

Læs mere

Edge. 510 Brugervejledning

Edge. 510 Brugervejledning Edge 510 Brugervejledning Januar 2013 190-01531-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog.

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Forord Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Brug af vejledningen samt installation af softwaren sker helt på eget ansvar. Vejledningen opdateres efter behov og må frit kopieres

Læs mere

vívosmart HR/HR+ Brugervejledning

vívosmart HR/HR+ Brugervejledning vívosmart HR/HR+ Brugervejledning 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29.

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29. n Tema Internettet på ipad Opdateret 29. marts 2016 Sofus Opdateret d. 29. marts 2016 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16

Læs mere

Brugermanual. YouSee Voicemail

Brugermanual. YouSee Voicemail Brugermanual YouSee Voicemail Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 16 Introduktion Ikoner Login Afspil Spol i Del og lås Skift mellem Søgning Indstillinger Indtal FAQ Version 1.0 Android version:

Læs mere

Approach G8 Brugervejledning

Approach G8 Brugervejledning Approach G8 Brugervejledning Marts 2014 190-01673-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 1 til videokamera Introduktion Videokameraet er et IP-videokamera. Det kan tilsluttes med et netværkskabel (nødvendig for registrering på det online kontrolpanel) eller

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Quickguide. Waoo! Web TV på ipad

Quickguide. Waoo! Web TV på ipad Quickguide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ...10 Kontaktinformation... 14 Velkommen til Waoo! Web TV

Læs mere

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Astro 320 lynstartvejledning GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Sådan kommer du i gang Advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

SHFT Brugervejledning

SHFT Brugervejledning SHFT-1 SHFT Brugervejledning Start Udpakning af SHFT Android SHFT pakken indeholder to Pods, en USB oplader og en brystrem. Se beskrivelsen neden under for information om placering af Pods og brug af SHFT.

Læs mere

JABRA STEALTH. BrugerVejledning. jabra.com/stealth

JABRA STEALTH. BrugerVejledning. jabra.com/stealth BrugerVejledning jabra.com/stealth 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

epix Brugervejledning

epix Brugervejledning epix Brugervejledning April 2015 Trykt i Taiwan 190-01753-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Dansk version. Installation Windows XP and Vista. LW311 Sweex trådløse LAN Cardbus adapter 300 Mbps

Dansk version. Installation Windows XP and Vista. LW311 Sweex trådløse LAN Cardbus adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådløse LAN Cardbus adapter 300 Mbps Udsæt ikke Sweex trådløse LAN Cardbus adapter 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Placér ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmeelementer. Anvend

Læs mere

Android mobil app manual Version 170516

Android mobil app manual Version 170516 Android mobil app manual Version 170516 Indhold Introduktion... 2 Installation... 2 Gå ind på Google Play... 2 Gå ind på Mobil app en... 3 Indstillinger... 3 Telefonnummer... 4 Favorit udgående id... 4

Læs mere

fēnix 3 Brugervejledning

fēnix 3 Brugervejledning fēnix 3 Brugervejledning Marts 2015 Trykt i Taiwan 190-01840-36_0C Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Indhold 2. A360 Brugervejledning 9. Introduktion 9. Polar A360 10. USB-kabel 10. Appen Polar Flow 10. Polar FlowSync Software 10

Indhold 2. A360 Brugervejledning 9. Introduktion 9. Polar A360 10. USB-kabel 10. Appen Polar Flow 10. Polar FlowSync Software 10 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 A360 Brugervejledning 9 Introduktion 9 Polar A360 10 USB-kabel 10 Appen Polar Flow 10 Polar FlowSync Software 10 Webservicen Polar Flow 10 Kom i gang 11 Opsæt din A360

Læs mere

Edge 20/25. Brugervejledning

Edge 20/25. Brugervejledning Edge 20/25 Brugervejledning Marts 2016 190-01884-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin

Læs mere

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Edge Touring Brugervejledning Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR brugervejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne

Læs mere

Edge 1000 Brugervejledning

Edge 1000 Brugervejledning Edge 1000 Brugervejledning Marts 2014 190-01694-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM Brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Læs mere

VIRB X/XE. Brugervejledning. Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01870-36_0B

VIRB X/XE. Brugervejledning. Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01870-36_0B VIRB X/XE Brugervejledning Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01870-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 305 http://da.yourpdfguides.com/dref/2811225

Din brugermanual GARMIN FORERUNNER 305 http://da.yourpdfguides.com/dref/2811225 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i GARMIN FORERUNNER 305 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere