Landsmøde Vedtægter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsmøde 2012. Vedtægter"

Transkript

1 Landsmøde 2012 Vedtægter

2 Landsmøde 2012 Nyt forslag til vedtægter Hovedbestyrelsen har nu fremlagt et revideret forslag til nye vedtægter, der skal drøftes på landsmødet til november. Dokumentet har ændret sig en del siden det udkast til nye vedtægter, der blev udsendt i høring i foråret. Det skyldes, at hovedbestyrelsen har valgt at indarbejde en stor del af de i alt 120 kommentarer, der kom fra kredse og landsdele i høringsfasen. Høringssvarene har været med til at kvalificere det forslag, som vi nu lægger frem på landsmødet.vi håber, at de væsentligste knaster er fjernet, så vi nu kan samle debatten om det, der er vigtigt for FDFs fremtid, siger Iben Konradi Nielsen, der er hovedbestyrelsens repræsentant i den skrivegruppe, der har siddet med vedtægtsforslaget. En del kommentarer blev indarbejdet uden videre mens andre blev drøftet grundigt igennem i hovedbestyrelsen. Iben Konradi Nielsen gennemgår herunder de væsentligste ændringer siden forårets udkast til vedtægter: Krav om medlemskab af folkekirken. Ændringen fra personligt tilknytning til medlemskab af folkekirken var det punkt, der gav anledning til flest høringssvar og debat på FDF.dk. Det er fra hovedbestyrelsens side tænkt som en præcisering, ikke som en stramning - men sådan blev det opfattet. Hovedbestyrelsen har derfor valgt at fastholde den nuværende formulering om personlig tilknytning. Status Netværk. Hovedbestyrelsen valgte i det første udkast at fjerne netværkenes juridiske status fra vedtægterne. Vi har efterfølgende hørt et stort ønske om at bevare netværkene i deres nuværende form. Hovedbestyrelsen har haft en drøftelse med landsdelsledelserne om netop netværkenes fremtid, og herfra er signalet, at man ønsker at tilknytte netværkene tættere til landsdelene. Vi har derfor valgt at flytte ansvaret for netværkene fra landsforbundet til landsdelene. Sekretærers tilknytning til landsdele. Hovedbestyrelsen ønskede i det oprindelige forslag at gøre op med bindingen i mellem en landsdel og en ansat sekretær for at sikre mere fleksibilitet i brugen af forbundets ansatte ressourcer. Vi har hen over sommeren haft en række drøftelser med landsdelsledelserne, og vi må konkludere, at der er en meget stærk opbakning til den nuværende sekretærordning. I hovedbestyrelsen ønsker vi stadig at skabe mere fleksibilitet, så vi har i stedet for at ændre formuleringen i vedtægterne, lavet et separat landsmødeforslag, hvor vi beder om lov til at dispensere fra reglerne og afprøve forskellige modeller i samarbejde med landsdelene. Værdigrundlaget udgår. Hovedbestyrelsen havde i udkastet til nye vedtægter ladet værdigrundlaget udgå med henblik på en reformulering og opdatering. Det har dog vist sig som en større opgav, der kom i vejen for det store arbejde med at fastlægge en FDF-kanon, som identitetsudvalget allerede var i gang med. Vi har derfor valgt at lade værdigrundlaget stå uberørt og tage fat på opgaven igen i en ny hovedbestyrelse-periode, evt. med henblik på en debat på landsmødet i Lederudnævnelse fastholdes centralt. Hovedbestyrelsen ønskede at ændre lederudnævnelse fra et centralt anliggende til et lokalt anliggende. Målet var at fjerne en administrativ byrde hos forbundskontoret. Efter flere drøftelser har hovedbestyrelsen dog besluttet at fastholde lederudnævnelsen som et centralt anliggende i landsforbundet. Det bunder i et ønske om at sikre en meget vigtig og tydelig sammenhæng mellem kredsen og landsforbundet. Foto: Asbjørn Laurberg Sammensætning af kredsbestyrelse. Særligt på FDF.dk har de nye krav til sammensætning af kredsbestyrelsen givet anledning til debat. Vi måtte i hovedbesty- relsen erkende, at vi ikke var eksperter på det område, så vi valgte hen over sommeren at sammensætte en lille arbejdsgruppe med erfarne kreds - og bestyrelsesfolk. De har udarbejdet nogle nye formuleringer, som vi mener bredt rammer de indkomne høringsvar. FDF.dk/LM2012 2

3 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. Ingen ændringer 2 Formål Landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. 2 Formål Landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Ingen ændringer 3 Værdigrundlag 1. Det kristne menneskesyn Vi tror på, at mennesker har brug for et udgangspunkt for deres pejling i livet, og vi er ikke i tvivl om, at kristendommen er udgangspunktet. Kristendommen sætter os i sammenhæng med andre mennesker og den verden, vi lever i. FDF skal møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus og samtidig pege på folkekirken som FDFs kirkelige tilhørssted. 3 Værdigrundlag 1. Det kristne menneskesyn Vi tror på, at mennesker har brug for et udgangspunkt for deres pejling i livet, og vi er ikke i tvivl om, at kristendommen er udgangspunktet. Kristendommen sætter os i sammenhæng med andre mennesker og den verden, vi lever i. FDF skal møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus og samtidig pege på folkekirken som FDFs kirkelige tilhørssted. Ingen ændringer 2. Leg og fantasi Vi tror på, at de egenskaber, som vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et menneskeliv. Egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet. FDFs arbejdsformer skal have legen og fantasien som kendemærke. 2. Leg og fantasi Vi tror på, at de egenskaber, som vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et menneskeliv. Egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet. FDFs arbejdsformer skal have legen og fantasien som kendemærke. 3. Høre til i et fællesskab Vi tror på, at et menneskes personlighed udvikles bedst i samspil med andre. I FDF har den enkelte stor værdi, og vi skal fremelske det bedste i alle børn på tværs af alder og evner. I FDF hører børn, unge og voksne til i det samme fællesskab. 3. Høre til i et fællesskab Vi tror på, at et menneskes personlighed udvikles bedst i samspil med andre. I FDF har den enkelte stor værdi, og vi skal fremelske det bedste i alle børn på tværs af alder og evner. I FDF hører børn, unge og voksne til i det samme fællesskab. 4. Ansvar for den verden, vi lever i Fælles forpligtelse Vi tror på, at samfundet har brug for mennesker, der vil tage ansvar, socialt og økologisk. FDF skal i sit arbejdsstof og samværsform bygge på ansvarlighed. 4. Ansvar for den verden, vi lever i Fælles forpligtelse Vi tror på, at samfundet har brug for mennesker, der vil tage ansvar, socialt og økologisk. FDF skal i sit arbejdsstof og samværsform bygge på ansvarlighed. 5. Udholdenhed og robusthed Vi tror på, at verden har brug for mennesker, der er i stand til at holde ud og følge opgaver helt til dørs, og at børn og unge har brug for at være robuste i en hurtigt omskiftelig verden. FDF skal udvikle børns og unges robusthed og udholdenhed gennem leg og ansvar, så de erfarer glæden ved at holde ud, og samtidig erfarer, at modgang kan overvindes. 5. Udholdenhed og robusthed Vi tror på, at verden har brug for mennesker, der er i stand til at holde ud og følge opgaver helt til dørs, og at børn og unge har brug for at være robuste i en hurtigt omskiftelig verden. FDF skal udvikle børns og unges robusthed og udholdenhed gennem leg og ansvar, så de erfarer glæden ved at holde ud, og samtidig erfarer, at modgang kan overvindes. 6. Visioner og drømme Vi tror på, at forudsætningen for at kunne have indfl ydelse på egen tilværelse og mulighed for forandring af denne verden er, at man er i stand til at drømme og få visioner. FDF skal give håb om, at verden lader sig forandre. 6. Visioner og drømme Vi tror på, at forudsætningen for at kunne have indflydelse på egen tilværelse og mulighed for forandring af denne verden er, at man er i stand til at drømme og få visioner. FDF skal give håb om, at verden lader sig forandre. 7. Selvstændighed Vi tror på, at mennesker udvikler selvstændighed gennem medansvar og medindflydelse. I FDF skal børn og unge have mulighed for at tage stilling, tage medansvar, tale for sig og deltage i demokratiske processer. 7. Selvstændighed Vi tror på, at mennesker udvikler selvstændighed gennem medansvar og medindflydelse. I FDF skal børn og unge have mulighed for at tage stilling, tage medansvar, tale for sig og deltage i demokratiske processer. FDF.dk/LM2012 3

4 3 Værdigrundlag 8. Brugbare færdigheder Vi tror på, at børns og unges personlighed også skabes gennem en række brugbare færdigheder, som er til gavn for dem selv og andre. FDF skal via enkel levevis på lejre og ture samt gennem aktiviteter give børn brugbare færdigheder. Børn og unge skal i FDF mærke, at der er noget de er gode til, og at deres færdigheder kan bruges. 3 Værdigrundlag 8. Brugbare færdigheder Vi tror på, at børns og unges personlighed også skabes gennem en række brugbare færdigheder, som er til gavn for dem selv og andre. FDF skal via enkel levevis på lejre og ture samt gennem aktiviteter give børn brugbare færdigheder. Børn og unge skal i FDF mærke, at der er noget de er gode til, og at deres færdigheder kan bruges. 4 Motto Landsforbundets motto er: For den danske ungdom - Gud til ære. Paragraffen foreslås fjernet. 5 Forbundsmærke Forbundsmærket består af et skjold med det danske fl ags farver og med korstegn. I skjoldet er indsat bogstaverne FDF i korsets vandrette arm. 4 Logo FDFs logo består af et skjold med korstegn i det danske flags farver. I skjoldet er indsat bogstaverne FDF i korsets vandrette arm. Ordet forbundsmærke er erstattet af ordet logo 6 Arbejdsmidler 1. Landsforbundets arbejde skal drives planmæssigt og i overensstemmelse med Arbejdsstof- og form vælges, så medlemmernes interesser, evner og behov for aktivitet og engagement imødekommes. Paragraffen foreslåes fjernet. Der fastholdes dog formuleringer herfra i det nye forslags 7 Organisation. 3. Arbejdsstoffet skal omfatte kristendoms-, forbunds- og samfundsstof samt valgfrit interessestof. 4. Samværsformen vælges, så FDFs formål virkeliggøres gennem et udviklende og forpligtende fællesskab. 7 Medlemmer 1. Ethvert barn, der har udfyldt Landsforbundets indmeldelsesblanket, kan blive medlem af FDF. Indmeldelsesblanketten skal være forsynet med underskrift af forældre eller værge. 5 Medlemmer 1. Enhver, der har betalt kontingent til en kreds i FDF, er medlem af landsforbundet. a. Et medlem kan have tilknytning til flere kredse. Der opkræves kontingent fra landsforbundet af medlemmet én gang uanset antallet af tilknyttede kredse. FDFs kredse har forskellige procedurer for indmeldelse og udmeldelse - og det ikke altid med krav fra DUF eller kommunerne ift. at opnå tilskud. Der er der vidt forskellige svar på, hvornår man er medlem af FDF afhængig af, hvem man spørger. Vi ønsker at simplificere FDFs medlemsbegreb og samtidig dække så mange krav og behov som muligt. Samtidig ønsker vi at lette administrationen, så fx papirblanketter bliver unødvendige. FDF.dk/LM2012 4

5 7 Medlemmer 5 Medlemmer Vores forslag lyder, at et medlem i al sin enkelthed er en person, der har betalt kontingent til en kreds. Jf, beslutning på sidste landsmøde fremlægger Hovedbestyrelsen resultat af undersøgelse vedr. af hhv. event- og alternative medlemskaber. 2. Udmeldelse sker ved personlig eller skriftlig henvendelse til kredsens ledelse. Barnets udmeldelse skal bekræftes af forældre eller værge. 2. Udmeldelse sker ved henvendelse til kredsens ledelse. Udmeldelse af medlemmer, som ikke er myndige, skal bekræftes af forældre eller værge. Undlader et medlem at betale kontingent efter påkrav, kan det betragtes som en udmeldelse. 3. Medlemmer af FDF betaler kontingent fastsat af den enkelte kreds. Landsmødet fastsætter af hensyn til eksterne tilskudsregler kredsens minimumskontingent. 4. Medlemmer af FDF er forpligtet til at abonnere på landsforbundets offi cielle informationskanaler. Mediekontingent fastsættes af landsmødet og opkræves gennem kredsen 5. Landsforbundet er dataansvarlig i henhold til gældende lovgivning om behandling af personoplysninger i landsforbundets medlemssystem. Her er præciseret, at landsmødet fastsætter et minimumskontingent af hensyn til landsforbundets tilskud fra tipsmidler m.fl. Her beskrives at landsforbundet er ansvarlig for det centrale medlemssystem Carla, og at disse oplysninger behandles jf. gældende lov. A. Medlemmer (Grundlovens 7) 1. Når et barn har afleveret indmeldelsesblanketten og modtaget et medlemskort underskrevet af kredslederen/en af kredsledelsen, er det medlem af landsforbundet og har ret til at bære forbundsdragten. 6. Landsforbundet har en forbundsskjorte, som alle medlemmer af FDF har ret til at bære. 2. Væbnerløfterne, der kan aflægges, når medlemmer og ledere er enige om det, lyder:» Som væbner vil jeg kæmpe for altid at være ren og sand.» Som væbner vil jeg fri og villig gøre min pligt i mit hjem og min gerning i FDF og vort land.» Som væbner vil jeg stræbe efter altid at have en god samvittighed over for mennesker og over for Gud. Kredse der fortsat ønsker at anvende væbnerløfter kan efter eget initiativ fi nt fortsætte med dette. FDF.dk/LM2012 5

6 A. Medlemmer (Grundlovens 7) 3. Forbundsdragten skal være i overensstemmelse med landsforbundets reglement; og når forbundsdragten bæres, er medlemmerne af FDF ansvarlige for al deres færd. Medlemmerne møder i forbundsdragt i henhold til kredsens instruktioner. 5 Medlemmer Det vurderes ikke, at der længere er behov for centralt opstillede regler for forbundsskjortens brug og udseende. Landsforbundet vil fortsat udstikke vejledninger til brug af skjorten. 4. Der er mødepligt til de regelmæssige møder, medmindre gyldigt afbud foreligger. Medlemmer skal møde til den aftalte tid, ligesom alle øvrige aftaler skal overholdes. 7. Landsforbundets samværsregler er gældende for alle medlemmer af FDF. 8. Landsforbundets vedtægter er gældende for alle medlemmer. Her præciseres at vedtægterne også er gældende for ledere, der ikke er udnævnte. B. Seniorer (Grundlovens 7) 1. Formålet med seniorarbejdet er at skabe et miljø, hvor de årige kan opbygge et kristent fællesskab, hvor den enkelte accepteres, fi nder sin plads og engagerer sig i opgaver efter mulighed og behov. 2. Seniorklassen/-klubbens arrangementer skal fremme et positivt, engageret forhold til kristendommen, til samfunds- og menighedsliv. Paragraffen foreslås fjernet. Der fastholdes dog formuleringer herfra i det nye forslags 8 Kredsen, stk. 6 b 3. Seniorerne deltager i den af landsforbundet udarbejdede grunduddannelse for ledere. 4. En seniorklasse/-klub bør være ledet af de unge selv (klubråd) med bistand af en voksen leder, hvis opgave er at være inspirerende rådgiver. 5. Seniorklassen/-klubben kan være åben for andre unge, se D 6-7, ligesom seniorerne kan deltage i samarbejdet med sognets øvrige ungdomsorganisationer. 8 Ledere 1. Landsforbundets ledere skal have personlig tilknytning til den danske folkekirke. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere fra denne bestemmelse. 2. Lederne skal vedkende sig landsforbundets formål og medvirke til at skabe et kristent fællesskab, hvor den enkelte kan blive forstået, accepteret og respekteret. 3. Lederne skal efter bedste evne ved deres forkyndelse, virke og tale være med til at skabe en kristen livsholdning. 6 Ledere 1 a. Ledere skal have personlig tilknytning til den danske folkekirke. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere fra denne bestemmelse. b. Ledere skal vedkende sig landsforbundets formål og medvirke til at skabe et kristent fællesskab, hvor den enkelte kan blive forstået, accepteret og respekteret. c. Ledere skal efter bedste evne ved deres forkyndelse, virke og tale være med til at skabe en kristen livsholdning. d. Ledere er forpligtet til løbende at dygtiggøre sig. FDF.dk/LM2012 6

7 C. Ledere (Grundlovens 8) 1. For at blive udnævnt til leder skal man være fyldt 18 år, være i besiddelse af de nødvendige kvalifi kationer og have underskrevet landsforbundets ledererklæring. Efter nøje at have gjort mig bekendt med FDFs formål, værdigrundlag og lederideal samt være blevet orienteret om FDFs grundlov og forbundsvedtægter erklærer jeg hermed, at jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar og vil arbejde for, at FDFs formål føres ud i livet. 6 Ledere 2 a. For at blive udnævnt til leder skal man være fyldt 18 år, have gennemgået landsforbundets grundlæggende lederuddannelse, vedkende sig landsforbundets formål og have underskrevet landsforbundets ledererklæring. Efter nøje at have gjort mig bekendt med FDFs formål, værdigrundlag og lederideal samt være blevet orienteret om FDFs vedtægter erklærer jeg hermed, at jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar og vil arbejde for, at FDFs formål føres ud i livet. b. Kredsleder/kredsledelse eller bestyrelse tager initiativet til udnævnelsen ved gennem en personlig samtale at forelægge ovennævnte for vedkommende medlem. Den underskrevne ledererklæring videresendes til hovedbestyrelsen, der godkender og fremsender en lederudnævnelse. Vi vil gerne stille nogle konkrete krav om, at vores ledere skal deltage i kurser og uddannelsesforløb. I andre organisationer stilles der krav til de voksne ledere, fx i sportens verden. Det giver også mening hos os - ikke mindst når vi ved, hvor meget ledernes kompetencer betyder for kvaliteten i FDFarbejdet. 2. Kredsleder/kredsledelse eller bestyrelse tager initiativet til udnævnelsen ved gennem en personlig samtale at forelægge ovennævnte for vedkommende medlem. Den underskrevne ledererklæring videresendes til hovedbestyrelsen, der godkender og fremsender en lederudnævnelse. 3. Lederen forpligtes til at dygtiggøre sig gennem FDFs lederuddannelse, der omfatter: a. Praktisk arbejde med børnene og drøftelse i lederrådet. b. Deltagelse i den af landsforbundet udarbejdede teoretiske og praktiske lederuddannelse. 4. Lederuddannelsens målsætning er at fastholde FDFs formål overfor lederne, at dygtiggøre i det praktiske arbejde, at træne i arbejdsmetoder - herunder ledelsesformer - til formidling af FDFs formål gennem samvær og samarbejde med børn og unge. Paragraffen foreslås fjernet. Der fastholdes dog formuleringer herfra i det nye forslags 6 Ledere stk. 2 b Paragraffen foreslås fjernet. Der fastholdes dog formuleringer herfra i det nye forslags 6 Ledere stk. 1 b samt det nye forslags 6 Ledere, stk. 2. a Beskrivelser omkring landsforbundets lederuddannelse udarbejdes af hovedbestyrelsen. 5. Lederen arbejder selvstændigt under ansvar overfor kredslederen/ kredsledelsen og lederrådet inden for det fastsatte arbejdsområde. 6. Ledere er pligtige at holde landsforbundets officielle lederblad og gøre sig bekendt med alle meddelelser og bekendtgørelser, som fremkommer her. Abonnementet opkræves gennem kredsen. 3. Lederen arbejder selvstændigt under ansvar for kredslederen/kredsledelsen og ledermødet. 4. Lederen er forpligtet til at holde sig informeret om de meddelelser, der udsendes fra landsforbundet. 7. Almindelig instruktion. a. Lederen holder til stadighed kontakt med børnenes hjem for at skabe et godt samarbejde mellem FDF og hjemmene. b. Lederen fører skema over, hvorledes børnene møder til kredsens arrangementer. c. Lederen tilrettelægger almindeligvis samværet sammen med børnene, så disse får størst muligt medansvar i forhold til deres modenhed, og således at samværet til enhver tid er i overensstemmelse med FDFs formål. Punktet foreslåes fjernet. Teksten kan tages med i kredsenes egne samværsregler FDF.dk/LM2012 7

8 C. Ledere (Grundlovens 8) d. Dersom et barn ikke kan finde sig til rette i FDF, skal lederen i samarbejde med hjem og andre ledere prøve at hjælpe vedkommende. Hvis barnets adfærd er ødelæggende for andre i FDF, kan barnet bortvises efter meddelelse til hjemmet. Beslutningen skal tages af kredslederen efter indstilling af lederrådet. e. Det forbydes ledere at beruse sig, når de er sammen med børn og unge i FDF. 6 Ledere 8. Ledere, der er trådt ud af aktivt arbejde, eller medarbejdere, der ikke har tilknytning til en kreds eller en landsdel, kan af hovedbestyrelsen optages som medlemmer under landsforbundet. 5. Ledere, der ikke længere har tilknytning til en kreds kan optages som medlemmer under landsforbundet. 9. Der skal indhentes børneattest fra Det Centrale Kriminalregister og reglen omfatter ledere, hjælpere, lønnede medarbejdere og andre personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år. Børneattest skal indhentes:» senest 3 uger efter at en leder, hjælper eller en anden person har været tilknyttet FDFs arbejde i mere end 3 gange på 3 måneder» straks hvis en person har direkte kontakt med børn under 15 år, i en sammenhængende periode af mere end 4 dages varighed. Alle kredse skal mindst hvert 3. år genindsende børneattest for alle ledere og andre fast tilknyttede medhjælpere. Ved skift til en ny FDF kreds, skal personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år, tjekkes i Det Centrale Kriminalregister (børneattester) Personer, som er dømt efter straffelovens 210, 222, 224, 225, 232 og 235, kan ikke være medlem af FDF. Landsforbundet står for selve undersøgelsen. For at beskytte børn og unge mest muligt skal ledere, der sigtes efter en af de ovenstående paragraffer, straks suspenderes. Suspensionen kan afsluttes, hvis sigtelsen frafaldes eller sigtede frifindes. 6. Der skal indhentes børneattester for alle medlemmer der er omfattet af gældende lovgivning. Paragraffen ændres således at den detaljerede beskrivelse flyttes til 8 Kredsen stk. 8 9 Organisation 1. Landsforbundet består af selvstændigt arbejdende kredse, der er samlet i netværk og landsdele. 7 Organisation 1. Landsforbundet består af selvstændigt arbejdende kredse, der er samlet i landsdele. Netværk nedlægges som organisatoriske enheder under landsforbundet. Netværk fastholdes men foreslås ændret til organisatorisk at høre hjemme i landsdelene. 2. Kredsene er selvstændige, juridiske enheder med egen selvstændig økonomi. a. Landsforbundets standardvedtægter for kredse findes som appendix I og er gældende, medmindre andet er bestemt i den enkelte kreds, jf. 8 stk. 9. Det præciseres, at den enkelte kreds er en selvstændig juridisk enhed. 3. Landsforbundets arbejde skal udføres i overensstemmelse med landsforbundets formål og vedtægter. FDF.dk/LM2012 8

9 10 Kredsen 1. Kredsen skal stå i tilslutning til og samarbejde med den eller de 8 Kredsen 1. Kredsen er hjemmehørende i et lokalt sogn. Kredsen skal søge sam- stedlige menigheder. arbejde med den eller de lokale kirker. 2. Kredsens daglige ledelse varetages af en kredsleder, eller en kredsledelse på op til 3 medlemmer, der i samarbejde med lederrådet arbejder selvstændigt under ansvar over for kredsens bestyrelse. Kredsledelsens medlemmer skal have underskrevet ledererklæringen og have den officielle myndighedsalder. Kredsledelsen vælges for 2 år ad gangen. Lederrådet indstiller, kredsbestyrelsen vælger, og hovedbestyrelsen godkender. 2. Kredsens daglige ledelse varetages af en kredsleder eller en kredsledelse på op til tre medlemmer, der i samarbejde med ledermødet arbejder selvstændigt under ansvar over for kredsens bestyrelse. Kredsledelsens medlemmer skal have den officielle myndighedsalder, være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer og have underskrevet landsforbundets ledererklæring. Kredsledelsen vælges for to år ad gangen. Ledermødet indstiller, kredsbestyrelsen vælger, og hovedbestyrelsen godkender kredsledelsen. Punktet udvides med kredslederens opgaver. Disse er i Forbundsvedtægternes E. Kredslederen, stk Det er kredslederen/kredsledelsens ansvar:» At de enkelte klasser/aldersgrupper besættes med kvalificerede ledere» At den enkelte leder hjælpes med råd og vejledning, så arbejdet med børn og unge i FDF foregår i overensstemmelse med landsforbundets vedtægter, kredsens samværsregler og under betryggende former.» At der i kredsen tilbydes en effektiv lederuddannelse gennem oplæring og tilbud om kurser.» At der én gang årligt forelægges budget og regnskab for ledermødet.» At sikre en forsvarlig løsning af kredsens opgaver.» At kredsens bestyrelse holdes informeret om alle forhold der øver væsentlig indfl ydelse på kredsens daglige arbejde.» At der skabes rammer for et lederfællesskab» At kredsens medlemmer er registreret og ajourført i FDFs medlemssystem, der administreres af landsforbundet som dataansvarlig. 3. Inden kredsens optagelse i landsforbundet underskriver kredsbestyrelsen den af hovedbestyrelsen fastsatte overenskomst. 3. Inden kredsen optages i landsforbundet, underskriver kredsbestyrelsen overenskomsten fastsat af hovedbestyrelsen. 4. Kredsen kan etablere et arbejde, der sigter på hele familien. 5. Kredsen yder til landsforbundet et årligt kontingent baseret på medlemstallet pr. 1.januar. Kontingentets størrelse fastsættes af landsmødet. 4. Kredsen yder til landsforbundet et kontingent baseret på kredsens medlemstal. Kontingentets størrelse fastsættes af landsmødet. 6. Kredsen yder til landsdelen et årligt kontingent, baseret på medlemstallet pr. 1. januar. Kontingentets størrelse fastsættes på landsdelens årsmøde. 5. Kredsene i en landsdel afgør, hvorvidt landsdelens kredse skal yde et kontingent til landsdelen. Kontingentets størrelse fastsættes på landsdelsmødet. 7. Kredsene i et netværk afgør, hvorvidt netværkets kredse skal yde et kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af netværket. 8. Kredsene kan etablere/deltage i interessenetværk sammen med andre af landsforbundets kredse. FDF.dk/LM2012 9

10 D. Kredsen (Grundlovens 10) 1. Kredsen kan inddeles efter følgende retningslinjer:» Puslinge: medlemmer i børnehaveklasse-alderen (5-7 år)» Tumlinge medlemmer i 1. og 2. klasse (7-9 år)» Pilte: medlemmer i 3. og 4. klasse (9-11 år)» Væbnere: medlemmer i 5. og 6. klasse (11-13 år)» Seniorvæbnere: medlemmer i 7. og 8. klasse (13-15 år)» Seniorer: medlemmer i 9. klasse og opefter til og med 18 år. Den enkelte kreds afgør, om den vil drive drengearbejde, pigearbejde eller både drenge- og pigearbejde (fællesarbejde). Kredse med fællesarbejde afgør selv, i hvilket omfang drenge og piger skal være sammen i det daglige arbejde. I et sogn, hvor der både er en drengekreds og en pigekreds, kan den ene kreds ikke omdannes til fælleskreds, uden at der forinden er ført en forhandling med den anden kreds. Hvis enighed ikke opnås, inddrages hovedbestyrelsen og landsdelen i forhandlingerne og træffer den endelige afgørelse. 8 Kredsen 6. Hver kreds udarbejder sin organisations- og arbejdsplan, der tager hensyn til de lokale forhold. a. Kredsen kan inddele børne- og ungdomsarbejdet efter interesse, alder eller andet, som kredsen finder hensigtsmæssig i det daglige børne- og ungdomsarbejde. En aldersopdeling kan være følgende:» Numlinge (0-5 år)» Puslinge (5-7 år)» Tumlinge (7-9 år)» Pilte (9-11 år)» Væbnere (11-13 år)» Seniorvæbnere (13-14 år)» Seniorer (15-18 år) b. Seniorer deltager i seniorarbejdet tilpasset den enkelte kreds. Kredsen inddrager seniorerne i kredsens demokratiske processer. Seniorer er valgbare som ungdomsrepræsentanter i den landsdel, hvor kredsen er hjemmehørende. Ligeledes har seniorer et til valg af ungdomsrepræsentanter. Flere og flere kredse tilbyder FDF for børn under puslingealderen. Det vil vi gerne understøtte ved at formalisere FDF for 0-5-årige. Nogle kalder det numlingearbejde. Andre kalder det småkravl. I Hovedbestyrelsen er vi ikke fastlagt på noget navn - så kom gerne med ideer til høringsfasen. I Hovedbestyrelsen har vi diskuteret navnene på vores klasser. Kunne vi kalde dem noget andet, der skaber mere tydelige billeder overfor nye medlemmer og deres forældre? Vi diskuterer særligt navnet Senior, der jo betyder noget helt andet i resten af verden. Men det er et følsomt område, og vi må erkende at det er svært at komme op med noget nyt og genialt. Gode bud på klassenavne er derfor meget velkomne i høringsfasen. 2. Såfremt kredsen udvikler sig til så stor en enhed, at det ikke længere er muligt at samle alle ledere i et fællesskab, bør kredsen deles op. 3. Hver kreds udarbejder sin organisations- og arbejdsplan, der tager hensyn til de lokale forhold. 4. En ungdomsklub kan, hvor der ikke i forvejen fi ndes FDF, etablere sig som kreds ved oprettelse af særlig overenskomst. 5. En ungdomsklub, som er etableret i overensstemmelse med undervisningsministeriets regler, kan efter oprettelse af særlig overenskomst for kollektivt medlemskab tilmeldes landsforbundet. Punktet foreslås fjernet nye forslags 8 Kredsen stk. 6 FDF.dk/LM

11 D. Kredsen (Grundlovens 10) 6. a. Forældrearbejdets formål er at styrke samarbejdet mellem ledere og forældre om børn og unge til gavn for hjemmene og kredsens arbejde. b. Forældrearbejdet bør organiseres som gruppearbejde omkring forskellige arbejdsopgaver og tilbud, f.eks. økonomi, hytte, sekretariat, studiekredse m. v. 8 Kredsen 7.a. Alle kredse skal udarbejde samværsregler, der sikrer, at børn og unge ikke udsættes for seksuelle eller andre krænkende handlinger i FDF. Disse samværsregler skal også omfatte retningslinjer for lederes kontakt med børn og unge, der er medlemmer af FDF, på internettet. b. Kredsens samværsregler skal være alle ledere bekendt og være let tilgængelige for kredsens medlemmer, forældre og andre relevante. 7. Kredsen skal udfærdige samværsregler for lederes kontakt med børn og unge i FDF. Disse samværsregler skal som minimum indeholde landsforbundets samværsregler, og skal også omfatte retningslinjer for lederes kontakt med børn og unge i FDF via sociale og elektroniske medier. Kredsens samværsregler skal være alle ledere bekendt og være let tilgængelige for kredsens medlemmer, forældre og andre relevante. Samværsreglerne godkendes på ledermødet én gang årligt. 8. Kredsen skal sikre, at der indhentes børneattester. Reglen omfatter ledere, hjælpere, lønnede medarbejdere og andre personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år. Børneattest skal indhentes» senest tre uger efter at en leder, hjælper eller en anden person har været tilknyttet FDFs arbejde i mere end tre gange på tre måneder» straks, hvis en person har direkte kontakt med børn under 15 år, i en sammenhængende periode af mere end fire dages varighed. Alle kredse skal sikre, at der mindst hvert 3. år på ny indhentes børneattest for alle ledere og andre fast tilknyttede medhjælpere. Ved skift til en anden kreds skal den nye kreds sikre, at der indhentes børneattest på personer som beskrevet i nærværende paragraf. Personer, som har noteret domme på børneattesten, kan ikke være medlem af FDF. For at beskytte børn og unge mest muligt skal ledere, der sigtes for seksuelle overgreb mod børn under 15 år, straks suspenderes. Suspensionen kan afsluttes, hvis sigtelsen frafaldes eller sigtede frifi ndes. Nyt forslag. Formulering i den nuværende Forbundsvedtægters C. Ledere, stk. 9 fastholdes her. Den flyttes for at understrege at den gælder alle i kredsen og ikke kun ledere. 9. Enhver kreds skal have egne vedtægter. Standardvedtægten for kredse er vedtaget af landsmødet og er gældende, med mindre andet er bestemt i den enkelte kreds. Vedtægter, der afviger fra den som appendix I til vedtægterne vedhæftede standardvedtægt for kredsene, skal godkendes af hovedbestyrelsen, før de kan træde i kraft. Nyt punkt for at præcisere kredsen som selvstændig juridisk enhed. Men også for at gøre det nemmere for kredsen at anvende vedtægterne. FDF.dk/LM

12 D. Kredsen (Grundlovens 10) 8 Kredsen Du kan se det nuværende tillæg til vedtægterne på leder.fdf.dk > Kredsservice > Blanketter E. Kredslederen (Grundlovens 10) Kredslederen er ansvarlig for: 1. at de enkelte klasser/klubber besættes med kvalificerede ledere, nye forslags 8 Kredsen stk at den enkelte leder hjælpes med råd og vejledning, så arbejdet med børnene og de unge foregår i overensstemmelse med grundlov og Der fastholdes dog for- forbundsvedtægter og under betryggende former, muleringer nye forslags 8 Kredsen stk at der foregår en effektiv lederuddannelse i kredsen, nye forslags 8 Kredsen stk at der forelægges budget og regnskab forlederrådet og kredsbesty- relsen, samt at der holdes fornødent opsyn med kredsens økonomi nye forslags 8 Kredsen stk at der etableres den fornødne stabsorganisation (sekretær, mate- rielforvalter m.v.), der skal stå til ledernes disposition i det daglige Der fastholdes dog for- arbejde, muleringer nye forslags 8 Kredsen stk at kredsens bestyrelse holdes behørigt informeret om alle forhold, der øver væsentlig indfl ydelse på kredsens daglige arbejde, nye forslags 8 Kredsen stk at der skabes et lederfællesskab, nye forslags 8 Kredsen stk at der tages initiativ til nedsættelse af udvalg og komiteer samt udar- bejdelse af langtidsplaner, nye forslags 8 Kredsen stk at kredsens fane er reglementeret og med bogstaverne FDF og kredsbetegnelse i øverste inderfelt, og at den opbevares på forsvarlig Der fastholdes dog for- måde, muleringer nye forslags 8 Kredsen stk. 2 FDF.dk/LM

13 E. Kredslederen (Grundlovens 10) 10. at kredsens medlemsfortegnelse er ført ajour, 8 Kredsen Der fastholdes dog for- Almindelig stemmeflerhemuleringer nye forslags 8 Kredsen stk at kredsens orkester ikke modtager betaling for medvirken i konkurrence med professionelle musikere. Der fastholdes dog for- Almindelig stemmeflerhemuleringer nye forslags 8 Kredsen stk Kredsbestyrelsen 1. Kredsbestyrelsens medlemmer skal have personlig tilknytning til den danske folkekirke. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere fra denne bestemmelse. Kredsbestyrelsens medlemmer skal have den officielle myndighedsalder, bortset fra en evt. seniorrepræsentant. 9 Kredsbestyrelsen 1. Kredsbestyrelsens medlemmer skal have personlig tilknytning til den danske folkekirke. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse. 2. Kredsbestyrelsens medlemmer skal vedkende sig landsforbundets formål og medvirke til, at det realiseres i et udviklende fællesskab mellem børn, unge og voksne. 2. Kredsbestyrelsens medlemmer skal have den officielle myndighedsalder, bortset fra seniorrepræsentanten. Kredsbestyrelsens medlemmer skal vedkende sig FDFs formål og medvirke til, at det realiseres i et udviklende fællesskab mellem børn, unge og voksne. 3. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med grundlov og forbundsvedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst 6 medlemmer: Kredslederen eller en repræsentant fra kredsledelsen, en leder valgt af og blandt lederrådet, en repræsentant for den eller de menigheder, kredsen er tilsluttet, fortrinsvis valgt af og blandt menighedsrådets medlemmer, 2 forældre valgt af forældre-kredsen samt en senior valgt af seniorgruppen. Seniorrepræsentanten deltager ikke i juridisk bindende spørgsmål, såfremt vedkommende ikke er myndig. Valgene kan foregå samlet på et møde hvert andet år, eller de forskellige valggrupper kan hver for sig på et møde hvert andet år vælge deres repræsentant(er) til bestyrelsen. Bestyrelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer med et. Valg og suppleringer gælder for 2 år. Repræsentanter for menighed og forældrekreds kan ikke være aktive ledere. Dette gælder ligeledes supplerede mandater. Bestyrelsen skal godkendes af hovedbestyrelsen. 3. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks medlemmer og eventuelle suppleanter herfor:» Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen» En udnævnt leder valgt af og blandt ledermødets deltagere» En repræsentant for den eller de lokale sogne» To-fi re forældre valgt af medlemmernes forældre» En seniorrepræsentant valgt af seniorgruppen Har kredsens ingen medlemmer i senioralderen borfalder kravet om valg af seniorrepræsentant. Seniorrepræsentanter under myndighedsalderen er ikke juridisk ansvarlige for kredsbestyrelsens beslutninger. Valgene til kredsbestyrelsen kan foregå samlet på den årlige forældregeneralforsamling i kredsen, eller de forskellige valggrupper kan hver for sig på et møde vælge deres repræsentant(er) til bestyrelsen, og der orienteres så om valgene på forældre-generalforsamlingen. Alle valg er gældende for en to-årig periode, således at den ene halvdel af kredsbestyrelsen er på valg i ulige år og den anden halvdel er på valg i lige år. Seniorrepræsentanten er dog kun valgt for et år ad gangen. Som i andre foreninger afholdes der årligt en generalforsamling. Dette er normal procedure i stort set alle kredse og indskrives derfor nu i vedtægterne. Tilføjelse om krav om at lederrepræsentanten skal være udnævnt Ændring i antallet af forældrevalgte Tilføjelse om krav om valg af seniorrepræsentant. Tilføjelse om seniorrepræsentantens ansvar. Ændring til betegnelsen forældregeneralforsamling Tilføjelse om valg. Ændring af indholdet i forældregeneralforsamlingen FDF.dk/LM

14 11 Kredsbestyrelsen 9 Kredsbestyrelsen Dagsorden til forældregeneralforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:» Valg af dirigent» Orientering bestyrelsens arbejde og kredsens liv» Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget» Valg til kredsbestyrelsen» Valg af suppleanter» Eventuelt Kredsbestyrelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer. Suppleringer gælder valgperioden ud. Repræsentanter for sogne og forældrekreds kan ikke være aktive ledere. Det gælder også for supplerede mandater. Kredsbestyrelsen skal godkendes af hovedbestyrelsen. 4. Kredsbestyrelsen konstituerer sig efter hvert ordinært valg og vælger selv sin formand, kasserer og andre tillidsmænd. Kredslederen eller repræsentanten for kredsledelsen samt lederrepræsentanten og seniorrepræsentanten kan ikke vælges til formand eller kasserer. Desuden vælges 2 revisorer. 4. Kredsbestyrelsen konstituerer sig efter hvert ordinært valg og vælger selv sin formand, kasserer og andre tillidsmænd. Kredslederen eller medlemmer af kredsledelsen samt lederrepræsentanten og seniorrepræsentanten kan ikke vælges til formand eller kasserer. Desuden udpeges en uafhængig revisor samt en stedfortræder for denne. Begge skal være myndige. Ændring omkring valg af revisor antal og måde a. Konstitueringen meddeles landsforbundet som anvist af forbundskontoret. b. Kredsbestyrelsen holder møde så ofte, som det anses for nødvendigt. Formanden indkalder til møderne med en dagsorden, der udsendes 8 dage før mødet. Mødet ledes af formanden. Kredsbestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol. c. Kredsbestyrelsens medlemmer er forpligtet til at holde sig informeret om de meddelelser, der udsendes fra landsforbundet. F. Kredsbestyrelsen (Grundlovens 11) 1. Kredsbestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol, hvoraf det fremgår, hvem der er medlemmer af bestyrelsen, og hvordan den har konstitueret sig. Konstitueringen meddeles landsforbundet på en bestyrelseserklæring: Underskrevne medlemmer af bestyrelsen i (kredsens navn) er gjort bekendt med landsforbundets grundlov og forbundsvedtægter samt kredsens overenskomst med landsforbundet. Bestyrelsen har konstitueret sig således:... nye forslags 9 Kredsbestyrelsen stk Kredsbestyrelsen holder møde så ofte, som det anser det for nødvendigt, dog mindst 2 gange om året. Medlemmerne tilsiges ved en af formanden udarbejdet dagsorden, som ordentligvis skal være udsendt 8 dage før mødet. Dette ledes af formanden. nye forslags 9 Kredsbestyrelsen stk. 4 b FDF.dk/LM

15 F. Kredsbestyrelsen (Grundlovens 11) 3. Kredsbestyrelsen har det endelige ansvar ved antagelse og afskedigelse af ledere. Ved en leders bortrejse til en anden by skal landsforbundet underrettes om lederens bopæl. Afskedigelse af ledere meddeles hovedbestyrelsen og landsdelslederen. 9 Kredsbestyrelsen 5. Kredsbestyrelsen har det endelige ansvar ved antagelse og afskedigelse af ledere kredsen. Afskedigelse af ledere meddeles forbundskontoret. 4. Kredsbestyrelsen skal arbejde på, at kredsens virksomhed bliver en del af menighedens. Kredsbestyrelsen har ansvaret for kredsens kontakter til menigheden, forældregruppen, offentligheden samt andre foreninger og organisationer. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres aktiviteter for forældregruppen, samt at denne engageres i diverse arbejdsopgaver, alt under hensyn til kredsens behov og muligheder. 6. Kredsbestyrelsen kan afvise ansøgning om medlemskab og kan ekskludere et medlem af kredsen. 7. Kredsbestyrelsen har følgende særlige opgaver/ansvar: a. Kredsbestyrelsen skal arbejde på, at kredsens virke bliver en del af menigheden i sognet. Kredsbestyrelsen har ansvaret for kredsens kontakter til menigheden i sognet, forældregruppen, offentligheden samt andre foreninger og organisationer. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres aktiviteter for forældregruppen, og at forældre engageres i arbejdsopgaver under hensyn til kredsens behov og muligheder. b. Kredsbestyrelsen har overfor landsforbundet ansvar for kredsens økonomi og er pligtig for hvert regnskabsår (kalenderår) at føre et fuldstændigt regnskab, der revideres af den af bestyrelsen udpegede uafhængige revisor. Det reviderede regnskab skal indsendes til forbundskontoret inden 15. marts. Hvis kredsen offentliggør beretning om arbejdet, kan den indeholde revideret regnskab. Størrelsen af medlemmernes kontingent til kredsen fastsættes af kredsbestyrelsen. c. Indberetning til landsforbundet og landsdelen skal ske hvert år inden den dato, der er fastsat af forbundskontoret. Indberetningen skal ske på grundlag af kredsens medlemmer. Dokumentation for det indberettede i form kontingentbetalinger opbevares i minimum 5 år for eventuel offentlig medlemskontrol. Det af landsmødet fastsatte kontingent fra kredsen til landsforbundet indbetales kvartalsvis. En nystartet kreds er fritaget for kontingent de første 8 hele kvartaler efter overenskomsten er underskrevet. d. Kredsbestyrelsen skal opfylde de forpligtelser, som den har påtaget sig ved kredsens optagelse i landsforbundet i henhold til overenskomsten og efterkomme de beslutninger, som træffes af landsmødet og hovedbestyrelsen. e. Køb og afhændelse af faste ejendomme, pantsætning af faste ejendomme og ejendomme, der er opført på lejet grund, samt disposition over legater og fonde, der medfører ændringer i fundatser, er kun retsgyldige, når de på et kredsbestyrelsesmøde er vedtaget med mindst 2/3 flertal og i øvrigt ikke strider mod den overenskomst, der er indgået med landsforbundet. FDF.dk/LM

16 F. Kredsbestyrelsen (Grundlovens 11) 9 Kredsbestyrelsen f. Etablering af kreditfaciliteter for en kreds i form af optagelse af lån, etablering af kassekredit med pengeinstitutter og lignende skal ligeledes vedtages af et kredsbestyrelsesmøde med mindst 2/3 flertal. g. Kredsbestyrelsen kan tildele landsforbundets æresnål i sølv til personer, der har ydet en særlig indsats i kredsen. h. Kredsbestyrelsen er pligtig til at indsende materiale til landsforbundet, når der anmodes om dette, til brug for revision af regnskaber og medlemstal. 5. Blandt kredsbestyrelsens medlemmer skal nogle være så regnskabskyndige, at de kan vejlede til opstilling af budget og regnskab, og således at bestyrelsen og lederne føler sig ansvarlige og engagerede i de økonomiske dispositioner. De af kredsbestyrelsen valgte revisorer kan ud over den økonomiske kontrol udføre denne vejledning. 6. Kredsbestyrelsen har overfor landsforbundet ansvar for kredsens økonomi og er pligtig for hvert regnskabsår at føre et fuldstændigt regnskab, der revideres af 2 af kredsbestyrelsen valgte revisorer, hvoraf den ene ikke må være bestyrelsesmedlem eller leder. Regnskabet skal indsendes til landsforbundet. Dersom kredsen offentliggør beretning om arbejdet, kan denne indeholde revideret regnskab. Alle kredsens medlemmer betaler til kredsen hvert år et kontingent, fastsat af bestyrelsen, men som minimum skal udgøre det fastsatte beløb, som hvert medlem skal betale for at Landsforbundet kan opnå tilskud fra Tipsmidlerne. 7. Indberetning af medlemstal fra kredsen til hovedbestyrelsen og landsdelen skal ske hvert år inden den af kontoret fastsatte dato. Indberetningen skal ske på grundlag af kredsens kartotek pr. 31. december. Bevis for indberetningen i form af medlemslister, indmeldelsesblanketter og kontingentbetaling opbevares i minimum 5 år for eventuel offentlig medlemskontrol. Inden den 15. marts sender kredsen til hovedbestyrelsen revideret regnskab for det forløbne regnskabsår. Det af landsmødet fastsatte kontingent indbetales i fire rater, 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. En nystartet kreds er fritaget for kontingent de første 8 hele kvartaler efter underskrivning af overenskomst. 8. Kredsbestyrelsesvalgene gælder for 2 år ad gangen og skal afholdes inden udgangen af landsmødeåret. Når kredsbestyrelsen har konstitueret sig, gives der meddelelse til hovedbestyrelsen om bestyrelsens sammensætning. 9. Kredsbestyrelsen skal opfylde de forpligtelser, som den ved kredsens optagelse i landsforbundet har påtaget sig i henhold til overenskomsten, og efterkomme de beslutninger, som tages af landsmødet og hovedbestyrelsen. Punktet foreslås fjernet nye forslags 9 Kredsbestyrelsen stk. 7 b nye forslags 9 Kredsbestyrelsen stk. 7 c nye forslags 9 Kredsbestyrelsen stk. 3 nye forslags 9 Kredsbestyrelsen stk. 7 d FDF.dk/LM

17 F. Kredsbestyrelsen (Grundlovens 11) 10. Køb og afhændelse af faste ejendomme, pantsætning af faste ejendomme og ejendomme, der er opført på lejet grund, samt disposition over legater og fonde, der medfører ændringer i fundatser, er kun retsgyldige, når de på et bestyrelsesmøde er vedtaget med mindst 2/3 majoritet og i øvrigt ikke strider mod den med landsforbundet indgåede overenskomst. 9 Kredsbestyrelsen nye forslags 9 Kredsbestyrelsen stk. 7 e 11. Kredsbestyrelsens medlemmer er pligtige at holde landsforbundets offi cielle lederblad og gøre sig bekendt med alle meddelelser og bekendtgørelser, som fremkommer her. nye forslags 9 Kredsbestyrelsen stk. 4 c 12. Ændringer af kredsens tilslutningsforhold kan kun ske efter kredsbestyrelsens indstilling til hovedbestyrelsen og dennes godkendelse deraf. 8. Ændringer af kredsens tilhørsforhold til sognet kan kun ske efter kredsbestyrelsens indstilling til og godkendelse af hovedbestyrelsen. 13. Kredsbestyrelsen kan tildele landsforbundets æresnål i sølv til mænd og kvinder, der har ydet en særlig indsats i kredsen. nye forslags 9 Kredsbestyrelsen stk. 7 g 14. Hvor det ved stiftelsen af en kreds ikke straks er muligt at etablere ordinær kredsbestyrelse, kan en af hovedbestyrelsen eller landsdelsledelsen godkendt midlertidig komité varetage de funktioner, der normalt falder ind under kredsens bestyrelse. 15. Kredsens udmeldelse af landsforbundet kan finde sted, når det på 2 bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum er besluttet af mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen og godkendt af hovedbestyrelsen, hvorefter forholdet til landsforbundet ordnes i henhold til overenskomsten. 16. Ved indstilling af kredsens arbejde skal bestyrelsen udfylde en statusopgørelse i samarbejde med landsdelsledelse/forbundssekretær. I en 2-årig indstillingsperiode varetages kredsens aktiver af kredsbestyrelsen under ansvar overfor hovedbestyrelsen. Ved endelig lukning af kredsen tager hovedbestyrelsen stilling til evt. aktivers anvendelse i henhold til kredsens overenskomst. 17. Ved samarbejde med andre kredse/organisationer om f.eks. musikarbejde, husfællesskab - skal der udarbejdes en samarbejdsaftale, der indeholder en bestemmelse om regnskabspligt, værdiernes fordeling ved opløsning, medlemsskab m.v. 9. Hvor det ved stiftelsen af en kreds ikke straks er muligt at etablere en ordinær kredsbestyrelse, kan en midlertidig komité, godkendt af hovedbestyrelsen eller landsdelsledelsen, varetage de funktioner, der normalt falder ind under kredsens bestyrelse. 10. Kredsens udmeldelse af landsforbundet kan finde sted, når det på to bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum er besluttet af mindst 2/3 af samtlige medlemmer af kredsbestyrelsen og herefter er godkendt af hovedbestyrelsen, hvorefter forholdet til landsforbundet ordnes i henhold til overenskomsten. 11. Ved indstilling af kredsens arbejde skal kredsbestyrelsen udfylde en statusopgørelse i samarbejde med landsforbundet. Hvis statusopgørelsen viser underbalance eller utilstrækkelig likviditet til at betale al gæld, tager forbundskontoret straks initiativ til at orientere kredsens kreditorer herom. I en indstillingsperiode på op til to år varetages kredsens aktiver og gæld af kredsbestyrelsen under ansvar for hovedbestyrelsen. Ved endelig lukning af kredsen tager hovedbestyrelsen stilling til evt. aktivers anvendelse i henhold til kredsens overenskomst. 12. Ved juridisk eller praktisk samarbejde med andre kredse/organisationer skal der udarbejdes en samarbejdsaftale, der indeholder en bestemmelse om regnskabspligt, værdiernes fordeling ved opløsning, medlemskab m.v. FDF.dk/LM

18 F. Kredsbestyrelsen (Grundlovens 11) 18. Kredsbestyrelsen er pligtig til at indsende materiale til Landsforbundet når der anmodes om dette, til brug for revision af regnskaber og medlemstal. 9 Kredsbestyrelsen nye forslags 9 Kredsbestyrelsen stk. 7 h 19. Det er kredsbestyrelsens ansvar i samarbejde med kredslederen at sikre, at samværsregler udarbejdes og indgår som en integreret del af kredsens liv. Det er kredsens bestyrelse, der er ansvarlig for at tjekket i Det Centrale Kriminalregister foregår. nye forslags 8 Kredsen stk Ledermødet 1. Kredsens aktive ledere udgør lederrådet. Lederrådets medlemmer skal normalt være fyldt 18 år. Mindst een af seniorerne valgt repræsentant kan deltage med samme rettigheder og pligter som de aktive ledere. 10 Ledermødet 1. Kredsens aktive ledere udgør ledermødet. Seniorer, der virker som ledere, kan deltage i ledermødet. Dog skal mindst én repræsentant valgt af seniorerne deltage med samme rettigheder og pligter som de aktive ledere. a. Ledermødet har til opgave» at planlægge og gennemføre kredsens arbejde for børn og unge.» at skabe et miljø, der er præget af arbejdsfællesskab samt inspiration.» at skabe rum for samtale om det kristne evangelium. b. Ledermødet arbejder under ansvar for kredsbestyrelsen. Ledermødet kan ikke forpligte kredsen juridisk. 2. Lederrådet har til opgave dels at opbygge og udvikle et arbejdsfællesskab, hvor lederne modtager inspiration og hjælp til at leve et kristent liv, og dels at planlægge kredsens arbejde under ansvar overfor kredsbestyrelsen. Der fastholdes dog formuleringer herfra i det nye forslags 10 Ledermødet stk. 1 G. Ledermødet (Grundlovens 12) 1. Kredslederen/kredsledelsen er pligtig at indkalde til lederrådsmøde med mindst 8 dages varsel. Til mødet skal kredslederen/kredsledelsen have udarbejdet en dagsorden. 2. Kredslederen/kredsledelsen indkalder til ledermødet med en dagsorden, der udsendes med mindst 8 dages varsel. a. Ledermødet samles normalt en gang om måneden. Ledermødet ledes af en valgt mødeleder, som sikrer at ledermødet gennemarbejder de emner, som er opført på dagsordenen. b. Der udarbejdes referat over ledermødets beslutninger. Referatet tilsendes efterfølgende lederne og kredsbestyrelsen. 2. Lederrådet samles normalt en gang om måneden. Lederrådet ledes af en valgt dirigent, hvis ansvar er, at lederrådet arbejder forsvarligt og gennemarbejder de forskellige sager, som er opført på dagsordenen. 3. Over lederrådets forhandlinger og beslutninger føres referat, der forelægges kredsbestyrelsen. Der fastholdes dog formuleringer herfra i det nye forslags 10 Ledermødet stk. 2 Der fastholdes dog formuleringer herfra i det nye forslags 10 Ledermødet stk. 2 FDF.dk/LM

19 G. Ledermødet (Grundlovens 12) 4. Lederrådet kan ikke forpligte kredsen uden i de tilfælde, hvor kredsbestyrelsen har bemyndiget rådet dertil. 10 Ledermødet Der fastholdes dog formuleringer herfra i det nye forslags 10 Ledermødet stk Lederrådet samles til: a. Lederrådsmøder, hvor udført arbejde vurderes og nyt planlægges. b. Sammenkomster, hvor børn og unge, mål og midler er samtaleemner. c. Bibeltimer, hvor den enkelte leder kan dygtiggøre sig og opnå et personligt forhold til det kristne evangelium. d. Gudstjenester og samvær med medlemmer af andet børne- og ungdomsarbejde og medarbejdere indenfor netværk, landsdel og landsforbund. Der fastholdes dog formuleringer herfra i det nye forslags 10 Ledermødet stk Landsdele 1. I samarbejde med kredsene inddeler hovedbestyrelsen landet i landsdele. Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, der består af: 3 medlemmer, valgt af landsdelsmødet. Landsdelsledelsen konstituerer sig med landsdelsleder og fastsætter selv sin forretningsorden. Landsdelsledelsen vælger det nødvendige antal landsdelsmedarbejdere. De 3 medlemmer vælges for en periode på 2 år, således at alle 3 medlemmer afgår ved hvert landsdelsmøde. De kandidater, der ikke opnår valg til landsdelsledelsen, er indtil næste landsdelsmøde suppleanter i den rækkefølge, som stemmetallene viser. Landsdelsmødet vælger 2 revisorer. Landsdelsledelsen og landsdelsmedarbejderne, der skal have underskrevet ledererklæringen, godkendes af Hovedbestyrelsen. 11 Landsdele & Netværk 1. I samarbejde med kredsene inddeler hovedbestyrelsen landet i landsdele. Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, der består af 3-5 medlemmer valgt af landsdelsmødet. Landsdelsledelsens medlemmer skal være medlemmer af FDF. Landsdelsledelsen konstituerer sig med landsdelsleder og landsdelskasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Landsdelsledelsen vælger det nødvendige antal landsdelsmedarbejdere. De 3-5 medlemmer vælges for en periode på 2 år, således at alle medlemmer afgår ved hvert landsdelsmøde. Kandidater, der ikke opnår valg til landsdelsledelsen, er suppleanter i den rækkefølge, som stemmetallene viser. Kun nuværende eller tidligere ledere eller bestyrelsesmedlemmer i FDF kan modtage valg til landsdelsledelsen. Kandidatlisten skal indeholde oplysninger om hvor og hvornår kandidaterne er eller har været tilknyttet FDF. Det påhviler landsdelsledelsen inden kandidatlistens udsendelse at fastslå, at de foreslåede kandidater opfylder valgbarhedsbetingelserne. a. Det er landsdelsledelsens opgave i samarbejde med forbundssekretæren:» at gennemføre varieret lederuddannelse i landsdelen» at gennemføre arrangementer som naturligt kan arrangeres på landsdelsniveau» at inspirere til løbende debat af arbejdet i FDF, og herunder debatsætte dagsorden til landsmøde og landsdelsmøder» at sikre FDF størst mulig synlighed b. Landsdelsledelsen skal føre landsdelens regnskab, der følger kalenderåret, og indsende det til forbundskontoret inden den fastsatte frist. Regnskabet skal være revideret af en valgt revisor. c. Landsdelsledelsen er forpligtet til holde sig informeret om de meddelelser, der udsendes fra landsforbundet. FDF.dk/LM

20 13 Landsdele 11 Landsdele & Netværk d. Landsdelsledelsen kan tildele landsforbundets æresnål i sølv til personer, der har ydet en særlig indsats i landsdelen. e. Landsdelsledelsen kan indgå samarbejdsaftale med en eller flere skoler med tilknytning til FDF. 2. Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter landsmødet, inden udgangen af marts. På landsdelsmødet deltager med et:» Landsdelsledelsen» Stemmeberettigede repræsentationer for kredsene, efter samme regler som ved landsmøder Landsdelsmødet skal indkaldes skriftligt med mindst 12 ugers varsel, med angivelse af dato og sted for afholdelse. Samtidig opfordres til indsendelse af kandidater til landsdelsledelsen og forslag til dagsorden. Dette skal være landsdelsledelsen i hænde senest 5 uger før afholdelse af landsdelsmødet. Senest 4 uger før landsdelsmødets afholdelse udsender landsdelsledelsen dagsorden med bilag og kandidatliste. Dagsorden skal som minimum omfatte:» Valg af dirigent eller dirigenter» Beretning og regnskab fra landsdelsledelsen til godkendelse» Forslag fra kredsene og landsdelsledelsen om landsdelens plan for de kommende to år, som skal danne udgangspunkt for samarbejds-aftalen» Bindende vedtagelser på landsdelsniveau,» herunder fastlæggelse af budget for de følgende to år.» Valg til landsdelsledelsen» Valg af to revisorer Landsdelsmødet ledes af en eller flere dirigenter valgt på mødet. Forbundssekretær, landsdelsmedarbejdere og kandidater til landsdelsledelsen samt to medlemmer af Hovedbestyrelsen deltager på landsdelsmødet med taleret, men uden et. Her ud over kan landsdelen i sin forretningsorden fastlægge, hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som observatører. 2. Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter landsmødet, inden udgangen af marts. På landsdelsmødet deltager med et:» Landsdelsledelsen» Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter samme regler som ved landsmøder.» Ungdomsrepræsentanter Forbundssekretæren, landsdelsmedarbejdere og kandidater til landsdelsledelsen deltager på landsdelsmødet med taleret men uden et. Et eller to medlemmer af hovedbestyrelsen kan deltage på landsdelsmødet med taleret, men uden et. Herudover kan landsdelen i sin forretningsorden fastlægge, hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som observatører uden tale- og et. Vi ønsker at tydeliggøre seniorernes demokratiske indflydelse i FDF. I dag kan seniorernes ungdomsrepræsentanter deltage på FDFs landsmøde med både stemme- og taleret. Men på landsdelsmøder har de kun taleret. HB finder det naturligt, at ungdomsrepræsentanter har de samme rettigheder til begge møder og derfor forslår vi at ungdomsrepræsentanterne får et til landsdelsmøderne. 3. Mindst 12 uger før landsdelsmødet opfordrer landsdelsledelsen skriftligt kredse og Hovedbestyrelse til senest 5 uger før landsdelsmødet at foreslå kandidater til landsdelsledelsen, idet det samtidig oplyses, om de afgående medlem(mer) af landsdelsledelsen er villige til at modtage genvalg. Senest 4 uger før landsdelsmødet udsender landsdelsledelsen til alle kredse, Hovedbestyrelse, forbundssekretær og landsdelsmedlemmer en liste, der i alfabetisk orden indeholder navnene på de af kredse og Hovedbestyrelse foreslåede kandidater. Af den udsendte kandidatliste skal fremgå, hvor og på hvilket tidspunkt kandidaterne er eller har været tilknyttet FDF. Det påhviler landsdelsledelsen inden kandidatlistens udsendelse, at fastslå, at de foreslåede kandidater allerede er udnævnte ledere i FDF, eller opfylder kravene til at blive udnævnte ledere i FDF. 3. Landsdelsmødet skal indkaldes skriftligt med mindst 12 ugers varsel, med angivelse af dato og sted for afholdelse. Samtidig opfordres kredse og hovedbestyrelsen til at indsende kandidater til landsdelsledelsen og forslag til dagsorden. Dette skal være landsdelsledelsen i hænde senest 5 uger før afholdelse af landsdelsmødet. Fristen på 5 uger kan fraviges på selve landsdelsmødet, hvis der er fl ertal for at fravige reglen. Senest 4 uger før landsdelsmødets afholdes, udsender landsdelsledelsen dagsorden med bilag og kandidatliste. Dagsorden skal som minimum omfatte:» Valg af dirigent eller dirigenter» Beretning og regnskab fra landsdelsledelsen til godkendelse FDF.dk/LM

Revision af FDFs grundlov og forbundsvedtægter HB bilag - Januar 2012 (version 2012.01.06)

Revision af FDFs grundlov og forbundsvedtægter HB bilag - Januar 2012 (version 2012.01.06) 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus

Læs mere

Grundlov og forbundsvedtægter

Grundlov og forbundsvedtægter Grundlov og forbundsvedtægter Revideret december 2006 Vedtaget på ekstraordinært landsmøde på Nyborg Strand 8. - 9. december 1973. Rettelser foretaget på landsmøde på Nyborg Strand 2. - 4. april 1976,

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand FDFs Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted

Læs mere

For FDF Klovborg Hjemmehørende i Ikast-Brande kommune

For FDF Klovborg Hjemmehørende i Ikast-Brande kommune KREDS-VEDTÆGTER For FDF Klovborg Hjemmehørende i Ikast-Brande kommune FDF kredsen har tegnet overenskomst med Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige Forbund, FDF. Foruden dette dokument har alle FDFs

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 18.-20. november 2016 på Hotel Nyborg Strand 4 Medlemmer 1. Enhver, der har betalt kontingent til en kreds

Læs mere

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde november 2012 på Hotel Nyborg Strand

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde november 2012 på Hotel Nyborg Strand Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 9.-11. november 2012 på Hotel Nyborg Strand 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Kompendie Seniorvæbnergruppen, 2012 Tak for 2 dejlige weekender Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Indholdsfortegnelse Spørgsmål til Speed dating... 3 Teambuilding-aktivitet... 4 Bytte ting aktivitet Randi...

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for: Døveforeningen af af 9. april 2016

Vedtægter for: Døveforeningen af af 9. april 2016 Vedtægter for: Døveforeningen af 1866 af 9. april 2016 1 Navn, stiftelsesdato, hjemsted og medlemskab 1.1 Foreningens navn er: Døveforeningen af 1866 1.2 Foreningen er stiftet den 18. november 1866. 1.3

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforening

Torslunde-Ishøj Idrætsforening p Torslunde-Ishøj Idrætsforening Badminton Fodbold Gymnastik Petanque Støtteforening Torslunde Ishøj Idrætsforening 1. Navn og formål Foreningens navn er Torslunde Ishøj Idrætsforening (TIIF) og er hjemmehørende

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere