Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED TILBUD TIL ELEVER AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 6 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 9 Opskoling af sygehjælpere og plejere til social- og sundhedsassistenter: Den pædagogiske grunduddannelse Den pædagogiske grunduddannelse med merit KURSUSVIRKSOMHED AMU-kurser Praktikvejlederkurser Andre kurser og temadage Social- og sundhedshjælperkursus for ledige henvist af AF Introduktion for to-kulturelle...21 Introduktion for to-kulturelle...21 Forkursus for to-kulturelle medarbejder Andre uddannelses-/kursustilbud primært for unge TILBUD TIL ELEVER Biblioteket EDB Uddannelsesorientering og studievejledning Læsevejledning AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER Landsdækkende evaluering af Sosu-reformen Kontaktlærerprojektet Kompetenceudviklingsprojekt for social- og sundhedsassistenter Fleksibel uddannelse for social- og sundhedsassistenter Undersøgelse af frafaldsårsager hos social- og sundhedshjælperelever Internationalisering SKOLENS LIV Skolens personalesituation...34 Medarbejderudvikling:...35 Skolens økonomi AFSLUTNING BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Centrale tal for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og den pædagogiske grunduddannelse over en 5-årig periode:

2 INDLEDNING Årsberetning 2004 Det ene travle og begivenhedsrige år afløser det andet. Det er mit håb at skolens beretning for 2004 kan give læserne et lille indblik i de mange opgaver, som har været med til at gøre året travlt og begivenhedsrigt. Der er blevet arbejdet med de bekendtgørelsesændringer, som trådte i kraft ved årsskiftet Der er blevet arbejdet meget med teamorganisering, og de udfordringer det giver såvel medarbejdere som ledelse. Der er blevet arbejdet med nye kursustiltag; specielt har et stort kompetenceudviklingsprojekt som skal opkvalificere social og sundhedsas-sistenter fra den sekundære sundhedssektor været en meget spændende udviklingsopgave for skolen; men også kvalitetssikring af skolens øvrige kursus -aktiviteterne har været i fokus. Der er blevet arbejdet med mulighederne for at tilbyde social og sundhedsassistentuddannelsen som fleksibel uddannelse. Vi håber, der kan findes tid og penge til det videre arbejde hermed, da vi kan se det som et godt tilbud til nogle af de social og sundhedshjælpere, som gerne vil videreuddanne sig. Sidst men ikke mindst er der blevet udviklet på skolens ordinære uddannelser. Det har primært været i forhold til de nye opgaver, som fulgte i kølvandet på uddannelsesreformen i 2002 f. eks. kontaktlærerarbejdet, elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog. Med udsendelsen af denne årsberetning er der lejlighed til at sige tak til alle skolens medarbejdere for en flot og arbejdsom indsats. Tak også til skolens mange samarbejdspartere for gode og konstruktive dialoger om uddannelserne og tak til de styregrupper, som sammen med skolens kursusgruppe finder aktuelle kursusbehov, og dermed er med til at sikre relevante og tidssvarende kursustilbud. Hvis man ønsker yderligere oplysninger om vore aktiviteter, er man altid velkommen til at kontakte os. Joan Jessen forstander April

3 ÅRET I TAL Grundforløbet Hold startet og afsluttet i 2004: Grundforløbet er dimensioneret til 72 elever. I alt søgte 133 elever om optagelse - 38 til januar holdet og 95 til juli holdene. På grund af den store søgning fik skolen ekstraordinær lov til at optage 4 hold med i alt 101 elever. Oversigt over elever optaget på grundforløbet 2004 fordelt på bopælskommuner: Kommune Antal elever Januar 2004 Antal elever juli 2004 Augustenborg 1 1 Bov/Padborg 1 6 Bredebro Broager 2 Christiansfeld 1 Gram 3 Gråsten 1 3 Haderslev 6 17 Højer 1 Lundtoft Løgumkloster 1 Nordborg 3 Nørre-Rangstrup/Toftlund 2 Rødding Rødekro 2 4 Skærbæk 1 Sundeved Sydals Sønderborg 2 5 Tinglev 4 Tønder 1 2 Vojens 4 3 Aabenraa 9 10 Tyskland 3 Bjæverskov 1 Ribe 1 I alt

4 Fordeling piger/drenge: Antal % Piger 95 94,1 % Drenge 6 5,9 % I alt 101 Aldersfordeling ved Antal elever uddannelsesstart Januar Juli 16 år år år år år år år år 1 0 I alt: Elevernes gennemsnitsalder ved uddannelsesstart var for januar holdet 19,3 år og for juli holdene 17,8 år. Skolemæssig baggrund: Januar og juli hold Klasse 36% Anden 9% VUC 3% HG 6% HHX 1% 10. Klasse 45% 4

5 Hold startet og afsluttet i 2004: I alt afsluttede 79 elever, hvilket er et fald på 16 elever i forhold til 2003 Optag/ændringer på grundforløbet der startede og afsluttede i 2004 Antal elever, der er startet i uddannelsen. - piger - drenge Antal elever, der er ophørt i uddannelsen: - efter eget ønske - fortrudt uddannelsesvalg - ej honoreret kravene - p.g.a. personlige problemer - på grund af stort fravær Januar Juli I alt Antal elever, der har forlænget grundforløbet: - forlænget teori - forlænget praktik Antal elever, der har afsluttet Gennemførelsesprocenten var 78,2% af de elever der startede på uddannelsen, hvilket er et fald på 6,6% i forhold til Gået videre i uddannelsessystemet til social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar Juli I alt Optaget i uge 35, Optaget i uge 2, Venteliste uge 2, Søgt uge 20, Ej optaget 2 2 Antal elever, der søgte social- og sundhedshjælperuddannelsen I forhold til 2003 er der en stigning på 27,11 % i forhold til hvor mange grundforløbselever som fortsatte i social- og sundhedshjælperuddannelsen. 5

6 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Hold afsluttet i I løbet af 2004, dimitterede i alt 229 social- og sundhedshjælpere. I forhold til 2003, er det en stigning på 6 elever. Optag og ændringer for hold der er afsluttet i 2004: Antal elever startet på ovennævnte hold: Antal elever overflyttet til andre hold: Tilgang fra andre hold: Midlertidigt ophør i uddannelsen * Antal elever med mulighed for færdiggørelse i 2004: Antal elever der har afbrudt uddannelsen: - efter eget ønske - ej honorere krav Januar 2003 Maj 2003 September I alt: Antal elever der har ,9% afsluttet i 2004: * Årsager til midlertidigt ophør i uddannelsen: barsel, sygdom, orlov. Gennemførelsesprocenten var 70,9%. I 2003 var gennemførelsesprocenten 74,3%. Der har således været en stigning i frafaldet på 3,4% i forhold til tidligere. Årsagerne til den faldende gennemførelsesprocent blev analyseret nærmere i foråret se side 31. Oversigt over karaktergennemsnit ved de afsluttende prøver afholdt i 2003 og 2004 År: Januarhold 2002 Majhold 2002 Septemberhold ,5 8,5 8,5 Januarhold 2003 Majhold 2003 Septemberhold ,8 8,5 8,5 6

7 Hold startet i Siden 1999 har dimensioneringen været 350 elever. Ikke alle kommuner optager elever svarende til dimensioneringen. I 2004 blev der kun optaget 323, hvilket er et fald i forhold til 2003 på 4. Oversigt over elever optaget på social- og sundhedshjælperuddannelsen i 2004 fordelt på kommuner Kommune Forventet optaget Reelt optaget Augustenborg 9 6 Bov Bredebro 5 5 Broager 9 9 Christiansfeld Gram 7 6 Gråsten Haderslev Højer 4 6 Lundtoft 9 5 Løgumkloster 10 9 Nordborg Nørre-Rangstrup Rødding Rødekro Skærbæk Sundeved 7 6 Sydals 9 9 Sønderborg Tinglev Tønder Vojens Aabenraa I alt

8 Ansøgere, venteliste og afslag Januar Maj August Total til hold med start i 2004 Antal ansøgere til hold med start i 2004: Kvalificerede/afslag Ikke kvalificerede/afslag Kvalificerede på venteliste Kvalificerede og optagne I 2003 var det totale ansøgerantal 507. Der er således en stigning i ansøgerantallet på 383 svarende til 75,5%. Optagne fordelt på regioner: Januar Maj August Total - Alssund Grænseregion Nordregion Vestegnen Trukket ansøgning før start Påbegyndt uddannelsen i 2004: Fordeling kvinder/mænd Antal: % Kvinder ,7 % Mænd 14 4,3 % I alt % Aldersfordeling. År: Antal elever: 16 år 1 17 år år år år år år år 80 I alt 323 8

9 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Hold afsluttet i 2004: Der var i 2004 dimensioneret med 168 uddannelsespladser på social- og sundhedsassistentuddannelsen. I 2004 dimitterede i alt 108, heraf 77 på ordinære uddannelsespladser og 31 opskolingselever. Dette er et fald på i alt 25 social- og sundhedsassistenter. Faldet skyldes nedgang på 29 ordinære elever og en stigning på 4 opskolingselever. Optag og ændringer August 2002 Januar 2003 I alt: for hold der er afsluttet i 2004: Antal elever startet på ovennævnte hold: Antal elever overflyttet til andre hold: Tilgang fra andre hold, genoptaget udd., samt meritelever: Midlertidigt ophør i uddannelsen * Antal elever med mulighed for færdiggørelse i 2004: Antal elever der har afbrudt uddannelsen: - efter eget ønske: ej honorere krav: Antal elever der har ,4% afsluttet i 2004: *Årsager til midlertidigt ophør i uddannelsen: barsel, sygdom, orlov. Gennemførelsesprocenten har i 2004 vist et fald på 4,7% i forhold til Også i 2004 skyldes frafaldet primært, at eleverne ikke kan honorere kravene i den praktiske del af uddannelsen. Oversigt over karaktergennemsnit ved de afsluttende prøver afholdt i 2003 og 2004 August 2001 November 2001 April ,2 8,6 9,4 August 2002 Januar ,4 9,3 9

10 Hold startet i 2004: Ansøgere, venteliste og afslag til hold med start i 2004 Marts 2004 August 2004 Oktober 2004 Total Antal ansøgere: Ikke kvalificerede/afslag: Optaget på venteliste Optaget fra venteliste Trukket ansøgningen før start på uddannelsen: Ikke fremmødt Flyttet ansøgning til næste -6-6 hold Påbegyndt uddannelsen i 2004: Elever der påbegyndte uddannelsen til social- og sundhedsassistentuddannelsen steg med 34 fra 2003 til 2004, hvilket betød at alle de dimensionerede pladser blev udnyttet. Også i 2004 bevilgede Det regionale arbejdsmarkedsråd 50 voksenelevpladser. Alle pladser blev besat og er medvirkende til, at det samlede antal dimensionerede pladser blev udnyttet. Fordeling kvinder/mænd Antal Antal i % Kvinder: ,2 % Mænd: 3 1,8 % I alt: 170 Aldersfordeling Antal elever år år år år år år og derover 48 I alt 170 Gennemsnitsalder: 32,08 10

11 Beskæftigelsesmæssig baggrund inden for social- og sundhedsområdet: Erhvervsudd. Andre 2% videregående udd. 4% Sygehjælper 2% Uoplyste 4% Sygepleje studerende 8% PGU 2% hjemmehjælper 1% Social- og sundhedshjælper 77% 11

12 Opskoling af sygehjælpere og plejere til social- og sundhedsassistenter: Hold afsluttet i 2004: Optag og ændringer for hold der er afsluttet i 2004: Juli Tilgang fra andre hold og genoptaget uddannelsen: 7 Antal elever med mulighed for 35 færdiggørelse i 2004: Antal elever der har afbrudt uddannelsen: ej honorere krav: -4 Antal elever der har afsluttet i * 88,6% * incl. 3 plejere. Gennemsnitsalder: 47,5 12

13 Den pædagogiske grunduddannelse Hold afsluttet i 2004: Optag og ændringer på holdet der er afsluttet i 2004: Antal elever, der er startet i uddannelsen: - kvinder 17 - mænd 5 Antal elever, der er ophørt i uddannelsen: - efter eget ønske -5 Juli 2002 % 77,3% 22,7% Antal elever, der har afsluttet i 2004: *Beregnet udfra antal startede elever 17 77,3%* 13

14 Hold startet i 2004: Oversigt over elever optaget på den pædagogiske grunduddannelse fordelt på kommuner: Kommune Juli 2004 Augustenborg Bov 1 Bredebro 1 Broager 1 Christiansfeld Gram Gråsten Haderslev 2 Højer Lundtoft Løgumkloster 3 Nordborg Nørre-Rangstrup Rødding Rødekro 1 Skærbæk Sundeved Sydals Sønderborg Tinglev Tønder 1 Vojens Aabenraa 3 I alt 13 Fordeling kvinder/mænd: Antal % Kvinder 10 76,9 % Mænd 3 23,1 % I alt % Aldersfordeling ved uddannelsesstart: Juli år 1 21 år 1 23 år år år år 1 Andre 3 I alt 13 Elevernes gennemsnitsalder ved uddannelsesstart var 26 år. Holdet der startede i juli 2004 bliver samlæst med Pædagogisk grundkursus med merit, der startede på samme tid. 14

15 Den pædagogiske grunduddannelse med merit Merituddannelsen er beregnet for ansatte på dag- og døgninstitutionsområdet samt i dagplejen, der indenfor de sidste 3 år har haft mindst 1 års beskæftigelse på det pædagogiske eller tilgrænsende område. Uddannelsen har samme uddannelsesmål og kompetence som den ordinære pædagogiske grunduddannelse. Den varer 1 år tilrettelagt som skoleundervisning, dog med mulighed for observations- og øvelsespraktik. Hold afsluttet i 2004: Optag og ændringer på holdet der er afsluttet i 2004: Antal elever, der er startet i uddannelsen: - kvinder 14 - mænd 2 Genoptaget efter barsel Antal elever, der er ophørt i uddannelsen: - efter eget ønske -1 Oktober 2003 % 87,5% 12,5% Antal elever, der har afsluttet i 2004: 15 93,8% 15

16 Hold startet i 2004: Oversigt over elever optaget på den pædagogiske grunduddannelse med merit fordelt på kommuner Kommune Juli 2004 Augustenborg 1 Bov 1 Bredebro Broager Christiansfeld 1 Gram Gråsten 2 Haderslev 2 Højer Lundtoft Løgumkloster Nordborg Nørre-Rangstrup 2 Rødding Rødekro 2 Skærbæk Sundeved Sydals Sønderborg Tinglev Tønder 1 Vojens Aabenraa 1 I alt 13 Fordeling kvinder/mænd Antal % Kvinder 12 92,3 % Mænd 1 7,7 % I alt % 16

17 Aldersfordeling ved uddannelsesstart: Juli år år år år år 2 Andre 2 I alt 13 Elevernes gennemsnitsalder ved uddannelsesstart var 36,6 år. Beskæftigelsesbaggrund: Juli hold 2004 Dagplejer 23% Pædagogmedhjælp. 62% Andre 15% 17

18 KURSUSVIRKSOMHED Skolens kursusvirksomhed har også i 2004 været en væsentlig del af hele skolens aktivitet. I alt har der deltaget 69,525 årselever svarende til 1811 kursister, hvilket er 429 kursister flere end i Kurserne fordeler sig på: AMU-kurser Afholdte kurser Antal kursister Antal årselever Afviklet på skolen 59 kurser 1004 kursister 29,105 årselever Afviklet eksternt 7 kurser 142 kursister 3,550 årselever I alt: 66 kurser 1146 kursister 32,655 årselever Aflyste AMU- kurser: 17 aflyste kurser (pga. for få tilmeldte). I år 2004 har skolen gennemført 16 AMU-kurser mere og med 221 flere kursister end i Den store fremgang skyldes en større ramme fra Undervisningsministeriet end i Det gav bl.a. mulighed for at starte 2 hold efteruddannelse af social- og sundhedshjælpere på hver 8 ugers varighed. Følgende AMU-kurser har været afviklet: Antal uger Børns udtryksformer 1 uge x 2 Børns leg 1 uge x 3 Samspil og relationer 1 uge x 6 Børns kompetenceudvikling 1 uge x 9 Indvandrer- og flygtningebørn i daginst. 1 uge x 2 Arbejde med risikobørn og unge 1 uge x 3 Børn og natur 1 uge x 2 Grundkursus for pædagogmedhj. 3 uger x 2 Demens 1 1 uge x 4 Demens 2 2 uger x 3 Socialpsykiatri 1 2 uger x 3 Socialpsykiatri 2 2 uger x 2 Sorg og krise 1 uge x 2 Grundkursus for medhj. på døgninstitutioner 3 uge x 1 Efteruddannelse af hjælpere 8 uge x 2 Forældresamarbejde 1 uger x 2 Pleje og behandling af kræftpatienter 2 uge x 1 Kontaktperson funktionen i det professionelle omsorgsarbejde 1 uger x 1 18

19 Skolen udvikler endvidere i samarbejde med praksisrepræsentanter indtægtsdækkede kurser og temadage. I 2004 har der i skolens regi været afviklet følgende andre kurser og temadage: Praktikvejlederkurser Praktikvejlederkurser 1 for hjælper og assistenter Afholdte kurser Antal kursister Antal årselever 4 kurser 71 kursister 3,12 årselever Praktikvejlederkurser 2: 1 kursus 14 kursister 1,54 årselever I alt: 5 kurser 85 kursister 4,66 årselever I alt har 85 kursister deltaget i 2004, hvilket er 15 færre end i Andre kurser og temadage Afholdte kursus/temadage Antal kursister Antal årselever Afviklet på skolen: 28 kurser 517 kursister 13,135 årselev I 2004 blev der afholdt 6 kurser med 195 kursister flere end i Den store stigning af kursister skyldes, at skolen afholdt et 21 ugers (rotationsprojekt) meritgivende kvalificeringskursus for ledige. Efter dette kursus kunne kursisterne modtage tilbud om job med løntilskud og efterfølgende et job som vikar for social- og sundhedshjælper, der deltog i 8 ugers AMU efteruddannelseskursus, som omtalt andet sted og herefter evt. søge optagelse på social- og sundhedshjælperuddannelsen. 19

20 Følgende kurser og temadage har været afviklet: Antal uger Rotationsprojekt 21 uger x 1 Førstehjælp 1 dag x 4 Praktikvejlederens evaluering af elevens 1 dag x 2 personlige og faglige kompetencer Integration, kultur, opdragelse og livsformer 1 dag x 1 Træn dig glad 1 dag x 1 Praktikvejleder 1 dag x 1 Depression hos ældre 1 dag x 1 De unge elever 1 dag x 1 Pædagogisk grundkursus for praktikvejledere 2 dage x 2 De mange intelligenser /kompetence 1 dag x 1 Hvide vikarer AOF 2 uger x 1 Parkinson 1 dag x 1 Rygestop 4 dage x 1 Praktikvejledning 2 dage x 1 Interkultur pæd. 1 dag x 1 Forflytning 2 dage x 1 Krise og kriseforløb 1 dag x 1 At være vejleder for unge elever 1 dag x 1 Kognitiv terapi 2 dage x 2 Social- og sundhedshjælperkursus for ledige henvist af AF Antal kursister Antal teoriuger Antal årselever Januar 2004 August 2004 Januar 2004 August 2004 i alt Antal påbegyndt kurset ,175 Antal elever der afsluttede forløbet Antal elever der fortsatte på social- og sundhedshjælper uddannelsen 6 6 Kursernes formål er at gennemføre 1. og 2. teoretiske del af social- og sundhedshjælperuddannelsen og koble dette med praksis inden for området. Efter kurset kan de ledige søge om optagelse på den ordinære uddannelse med mulighed for merit.. 20

21 Introduktion for to-kulturelle Afholdte teoriuger Antal kursister Antal årselever Startet i Antal elever, der er ophørt i forløbet Antal der afsluttede i ,675 Formålet med Introduktionsforløbet er at kvalificere kursisterne til at søge optagelse på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Introduktion for to-kulturelle Afholdte teoriuger Antal kursister Antal årselever Startet i ,2 Forkursus for to-kulturelle medarbejder Afholdte teoriuger Antal kursister Antal årselever Afsluttet i ,025 Formålet med dette kursus er, at kursisterne opnår indblik i dansk kultur med fokus på sundhedssektoren med henblik på evt. senere optagelse på det særlige grundforløb. 21

22 Andre uddannelses-/kursustilbud primært for unge Brobygning 2004: Brobygning har til formål at lette de unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser. Målgruppen er især de unge, der er uafklarede med hensyn til uddannelsesvalg. Skolen for Social- og Sundhedsuddannelser har i 2004 gennemført 1 brobygningsforløb af 4 ugers varighed. Der blev optaget 18 elever, men 2 faldt fra undervejs. I forhold til år 2003 er det 21 elever færre. Brobygning: Afholdte kurser Antal elever Antal årselever 1kurser á 4 uger 16 elever 1,6 Præsentationskurser: Skolen har afholdt 2 præsentationskursus af 3 dages varighed med i alt 33 elever. Præsentationskurserne er målrettet elever fra folkeskolens afgangsklasser, der kan komme på skolen og få uddannelsesorientering - samt deltage i praktiske undervisningssituationer med relation til social- og sundhedsuddannelsernes indhold. Præsentationskurser: Afholdte kurser: Antal elever: Antal årselever 2 x 3 dages kurser 33 elever 0,49 22

23 TILBUD TIL ELEVER Biblioteket af bibliotekar Bodil Fink Det samlede udlån udgjorde i 2004: Udlån og fornyelser Lån fra Det sønderjydske Landsbibl % ikke-udstemplet materiale Depot fra Det sønderjydske Landsbibl. 100 Eksamenskasser 350 I alt stk. Bestand bogtitler i alt: Hovedbase Klassesæt Lærereksemplarer titler 85 titler 256 titler I alt titler. Bestand tidsskrifter 67 Tilvækst bøger, titler 599 Aktivitet: Selv om udlånstallene ikke viser de store stigninger i forhold til sidste år, er der en markant stigning i travlheden, når der er mange hold inde på skolen, idet der nu i alle fag skrives større og mindre opgaver. Det er derfor blevet endnu vigtigere at sørge for rigeligt med bøger inden for de populære emner, som ofte vælges af eleverne, ligesom det også er utrolig vigtigt at guide eleverne rundt til de bedste steder på Internettet, så der ikke går en formiddag med ustruktureret surfen på Google! Eleverne er blevet meget dus med at anvende bærbare computere til deres opgaver, og udlån af disse har derfor også fyldt meget i vores arbejde i Introduktion af eleverne til biblioteket: Der har været afholdt 30 introduktioner af forskellig art vi har omlagt introduktionen lidt, således at eleverne nu ofte får en introduktion lige før de går i gang med et projekt for at gøre det mere målrettet og relevant i forhold til den situation eleven står i lige nu. 23

24 EDB af EDB-ansvarlig Dorte Kofod Christoffersen År 2004 har været en fortsættelse af de projekter der blev sat i gang i Det betyder bl.a. at der på hele skolen er etableret trådløst netværk på de lokaliteter hvor det er muligt. Dette har givet en større fleksibilitet for både underviserne og eleverne. Et andet stort projekt på skolen har været udskiftning af skolens gamle NT 4,0 servere til nye servere. Skolen har valgt en løsning med terminalservere for undervisere og elever. Denne løsning har betydet, at vi har kunne beholde de gamle stationære pc er og lavet dem om til tynde klienter. Det betyder for elever og undervisere, at deres maskiner er blevet betydelige hurtigere at arbejde på. Udskiftning af skolens servere er et stort arbejde, og det kommer til at strække sig ind i år 2005, hvor målet er at alle terminalservere er etableret og i drift, samt at administrationen ligeledes er overgået til deres nye server. Ved samme lejlighed fik skolen etableret et serverrum. En så stor arbejdsopgaver kræver meget arbejde, derfor har skolen indgået en samarbejdsaftale med VUC s edb-afdeling, hvilket betyder at skolen låner en medarbejder. I starten var det 1 dag om ugen, men ordningen blev udvidet i forbindelse med etablering af de nye servere til 2 dage den ene uge og 3 dage den anden uge. Denne medarbejder arbejder tæt sammen med skolens edb-ansvarlig. Dette samarbejde er meget værdifuldt for skolen, idet det har betydet at hasteopgaver bliver løst her og nu, samt at de andre arbejdsopgaver bliver løst hurtigere. Skolens undervisning bliver tilrettelagt sådan at eleverne skal bruge internettet mere og mere i undervisningen, så efter at vi har fået nye servere fik skolens internetforbindelse en opgradering, så den kan følge med det stigende brug der har været på det område. Da eleverne bruger computerne og internettet mere og mere til bl.a. opgave og projektskrivning, har vores nuværende maskinpark af pc er ikke kunne dække behovet. Derfor har skolen valgt at investerer i flere bærbare computere som skal være som klassesæt og til udlån, men mere om det i år To social- og sundhedshjælperelever sidder og arbejder med en bærbar computer til deres projektskrivning 24

25 Uddannelsesorientering og studievejledning af underviser og studievejleder Mette Thorøe Ungdommens Uddannelsesvejledning er forpligtiget til at spænde et sikkerhedsnet ud under unge op til 19 år. De årige kan selv henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (U.U.). Vejledningen til videregående uddannelser foregår hos Studievalg. Den oprindelige plan var, at der også skulle etableres (en plan for) vejledning til gruppen af voksne over 25, men denne del af planen er udsat pga. strukturreformen. Vejledningsreformen har betydning for studievejledningen på SOSU, som fra at være vejledning til uddannelserne flytter fokus til at fastholde unge i uddannelserne. Idet en stor gruppe af eleverne på Social-og sundhedsuddannelser stadig er voksne over 25 år, ydes der dog stadig en væsentlig vejledning ind i uddannelserne. Mulighederne for at søge om merit/fritagelse i enkelte fag betyder en del samtaler om disse konkrete spørgsmål. Samarbejde. De nye U.U. og nye personer i disse funktioner betyder meget kontakt med vejlederne. Arbejdsformidlingens udlicitering af vejledningsopgaverne til andre aktører betyder, at der er et ret betydeligt fremmøde af ledige, som bliver vejledt. Uddannelsesinstitutionerne imellem sker samarbejdet i det Vejlednings Faglige Udvalg og i Lokalvejlederudvalget. Internt har vi fået en ny funktion til realkompetencevurdering. To personer har fået denne opgave, de er fysisk placeret i tilknytning til studievejledningen, og vi arbejder pt. på yderligere samarbejde. Markedsføring. Skolen deltog i 2004 i uddannelsesmessen i Vojens. I januar blev der holdt Åbent Hus på skolen. Skolen deltager i begrænset omfang i skolearrangementer om uddannelses- og erhvervsvalg for afgangsklasser og forældre. Fastholdelse. En væsentlig del af opgaverne i studievejledningen vil fremover blive at fastholde eleverne i uddannelserne. Eleverne kan ved egen drift henvende sig i studievejledningen eller visiteres via kontaktlærerne. Der kan være tale om enkeltsamtaler eller samtaleforløb med den enkelte elev. Som noget nyt har studievejledningen i år tilbudt kursus i eksamensangst. Kurserne har været lagt i studietiden, omfanget er 6 kursusgange med undervisning af 2-3 timers varighed, hertil øvelser som eleverne skal arbejde med i fritiden. Der har været 12 deltagere på dette forløb, der afsluttes i april Afledt af dette kursustilbud har der været en del individuelle henvendelser i studievejledningen vedr. eksamensangst, primært fra elever der ikke har kunnet følge kursusforløbet eller elever der oplevet problematikken umiddelbart før eksamen. 25

26 Studievejledningen er visitatorer og kontaktpersoner til NetOpNU, et vejledningsprojekt for ungdomsuddannelser i Sønderjyllands amt de elever, der visiteres til NetOpNu, er elever der har problematikker af mere kompleks art, hvortil der kræves psykologisk bistand. I skoleåret 2003/2004 har der været henvist 18 elever. NetOpNu har desuden til opgave at yde vejledning, rådgivning og supervision til uddannelserne. Som et led i dette blev der i 2003 startet et kontaktlærerprojekt, dette er forsat i Niveau PI deltager i dette projekt, og der er en repræsentant fra studievejledningen. Statens uddannelsesstøtte. Studievejledningen varetager ekspeditionen af Statens Uddannelsesstøtte (SU). Grundforløbseleverne kan søge stipendium og lån. Som noget nyt kan eleverne på det særlige grundforløb ( forløbet for elever med andet oprindelsesland end Danmark) søge stipendier og lån, samt SU til dækning af undervisningsafgiften til dansk undervisningen, såfremt de ikke kan få undervisningsafgiften dækket fra anden side. Elever med andet oprindelsesland end Danmark. Elever med andet oprindelsesland end Danmark viser stor interesse for at søge ind på vore uddannelser/kurser, og denne gruppe fylder en del i studievejledningens arbejde. Det er dels gruppen af flygtninge/indvandre og dels tyskere, der ønsker uddannelse i Danmark. 26

27 Læsevejledning af underviser Susanne G. Larsen Læsevejledning Screening Samtale Specialpædagogiske tiltag Tilbud om lektiecafé vedr. afsluttende prøve Grundforløb Social- og sundheds hjælper Social- og sundheds- 1 1 assistent Pædagogisk grund uddannelse I alt I læsevejledningen oplever vi en ny tendens af elever med læseforståelsesproblemer elever, som i overvejende grad har problemer med elementært kendskab til det danske sprog. Bl.a. på denne baggrund er iværksat et tilbud om lektiecafé, som forventes udbygget i 2005, også med Edb-café, idet dette vil kunne være en støtte og hjælp til alle elever med læse- skrivevanskeligheder, også de elever, der har dansk som andet sprog. Et yderligere argument for udbygning af lektie- og Edbcafé en er det stigende krav om skriftlige arbejde i forbindelse med opprioriteringen af grundfagene i Sosu-reformen. I øjeblikket er ca. 20 elever blevet introduceret til og benytter forudsigelsesprogrammet Second Guess, som de har stor glæde af. For social- og sundhedshjælperelever er gældende, at der i deres nye social- og sundhedshjælperbøger er vedlagt cd-rom, hvilket kræver en yderligere introduktion i benyttelse heraf. Læsevejledningen har i 2004 også omfattet supervision af vejledere fra praksis, som i stigende grad har behov for råd og vejledning i, hvordan de bedst støtter og hjælper elever med kommunikationsvanskeligheder i forhold til det danske sprog, og elever med deciderede læse- skrivevanskeligheder. I august 2004 afholdt læsevejlederne på Social- og sundhedsskolen i Aabenraa det årlige landslærermøde for læsevejledere på de øvrige social- og sundhedsskoler. Hvor temaerne eksamensskræk, talblindhed, sammenhængen mellem sprogskolens niveauer og sosu-fag, samt erfaringsudveksling i forhold til specialpædagogisk bistand til de elevgrupper, vi i dag har på sosu-skolerne, var på dagsordenen. 27

28 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER Landsdækkende evaluering af Sosu-reformen af viceforstander Ketty Avbæk Larsen I august 2003 igangsatte undervisningsministeriet en omfattende evaluering af Sosu-reformen. Hensigten hermed er at tilvejebringe et grundigt, alsidigt og systematisk skriftligt materiale, som skal tjene som grundlag for beslutninger om eventuelle ændringer. Evalueringen omfatter tre områder: 1. En generel analyse på baggrund af statistiske grundoplysninger 2. En undersøgelse af aftagernes (amternes og kommuners) tilfredshed med de elementer i reformen, som loven introducerer, herunder om loven lever op til sine hensigter og 3. En pædagogisk vurdering af reformen på baggrund af skolens selvevaluering af centrale uddannelsesmæssige/pædagogiske elementer, som bekendtgørelsen introducerer. Social- og sundhedsskolen i Sønderjylland medvirker ved punkt 3, sammen med alle de øvrige Social- og sundhedsskoler. Arbejdet er udformet som en selvevaluering for Social- og sundhedsskolerne og gennemføres som en didaktisk analyse ud fra et tildelt tema. Formålet med denne pædagogiske del af evalueringen er at vurdere, om de forskellige indholdsmæssige elementer i reformen virker efter hensigten og evt. pege på udviklingsmål for uddannelserne. Social- og sundhedsskolen i Sønderjylland er med i to delprocesser, et fælles hovedtema sammen med 4 andre skoler og et tema kun for Social- og sundhedsskolen i Sønderjylland. Hovedtemaet er: Organiseringen af undervisningen herunder samspillet mellem grund- og områdefag i den tematiske undervisning og hvordan IT-dimensionen inddrages. Og som selvstændigt tema har skolen fået tildelt temaet: Den personlige uddannelsesplan - både i forhold til skole-praktiksamarbejdet og som støtte til at fastholde den enkelte elevs faglige og personlige progression i uddannelsesforløbet. Selvevalueringen er igangsat ud fra en proces, efter en fastlagt fasemodel Alle lærere og ledere er involveret og selvevalueringsrapporterne, blev færdig i april

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 16 TILBUD TIL ELEVER... 20 AKTUELLE EMNER... 26

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 16 TILBUD TIL ELEVER... 20 AKTUELLE EMNER... 26 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 7 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 10 Opskoling af sygehjælpere

Læs mere

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C)

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn F O A F A G O G A R B E J D E et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn Hvad er PGU? Den pædagogiske grunduddannelse eller PGU er en kort ungdomsuddannelse, som varer 1 år og 7 1 /2 måned. Uddannelsen

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØB 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser.

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser. Vejledning: Til ansøgere, der ønsker optagelse på skolens grundforløb eller hovedforløb inden for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Ansøgningen foregår digitalt via: www.optagelse.dk Efter ansøgningsfrist,

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt

Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Fællesbestyrelsen har på mødet den 25. maj 2004 drøftet frafaldet på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i Århus Amt og

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Bagom SOSU C Hvem Hvad Hvor Profilering

Bagom SOSU C Hvem Hvad Hvor Profilering Bagom SOSU C Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil 1. januar 2007 var uddannelsescentret

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar)

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Formålet med det følgende er at give en kortfattet beskrivelse af de færøske social- og sundhedsuddannelser (uddannelserne til henholdsvis

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

De 8 nævnte gymnasier og hf-kurser vil i det følgende kort blive kaldt Århus Gymnasierne.

De 8 nævnte gymnasier og hf-kurser vil i det følgende kort blive kaldt Århus Gymnasierne. Århus den 6.marts 2008 Rammer og perspektiver for Århus Gymnasiernes samarbejde Målgruppe: Ledelser på de 8 gymnasier og hf-kurser i Århus Kommune: Aarhus Katedralskole, Egå Gymnasium, Langkær Gymnasium

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 15. juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén,

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst

Læs mere

GVU til PA 31.07.15-27.09.16

GVU til PA 31.07.15-27.09.16 Adgangskrav: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Grundskolens afgangsniveau i dansk, engelsk og Samfundsfag Fyldt 25 år Praktiske oplysninger: Undervisningstiden er 37 timer pr. uge incl. lektier. Den

Læs mere

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1.

Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1. Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1. Til stede: Afbud fra: Herning kommune: Bente Schleicher og

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2)

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) 1 1. Personlige data Personnummer: Navn: Adresse: Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere profil2000 Pædagogisk grunduddannelse med merit Det gør en forskel om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere Det gør en forskel er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og henvender sig

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2)

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere