Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED TILBUD TIL ELEVER AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 6 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 9 Opskoling af sygehjælpere og plejere til social- og sundhedsassistenter: Den pædagogiske grunduddannelse Den pædagogiske grunduddannelse med merit KURSUSVIRKSOMHED AMU-kurser Praktikvejlederkurser Andre kurser og temadage Social- og sundhedshjælperkursus for ledige henvist af AF Introduktion for to-kulturelle...21 Introduktion for to-kulturelle...21 Forkursus for to-kulturelle medarbejder Andre uddannelses-/kursustilbud primært for unge TILBUD TIL ELEVER Biblioteket EDB Uddannelsesorientering og studievejledning Læsevejledning AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER Landsdækkende evaluering af Sosu-reformen Kontaktlærerprojektet Kompetenceudviklingsprojekt for social- og sundhedsassistenter Fleksibel uddannelse for social- og sundhedsassistenter Undersøgelse af frafaldsårsager hos social- og sundhedshjælperelever Internationalisering SKOLENS LIV Skolens personalesituation...34 Medarbejderudvikling:...35 Skolens økonomi AFSLUTNING BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Centrale tal for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og den pædagogiske grunduddannelse over en 5-årig periode:

2 INDLEDNING Årsberetning 2004 Det ene travle og begivenhedsrige år afløser det andet. Det er mit håb at skolens beretning for 2004 kan give læserne et lille indblik i de mange opgaver, som har været med til at gøre året travlt og begivenhedsrigt. Der er blevet arbejdet med de bekendtgørelsesændringer, som trådte i kraft ved årsskiftet Der er blevet arbejdet meget med teamorganisering, og de udfordringer det giver såvel medarbejdere som ledelse. Der er blevet arbejdet med nye kursustiltag; specielt har et stort kompetenceudviklingsprojekt som skal opkvalificere social og sundhedsas-sistenter fra den sekundære sundhedssektor været en meget spændende udviklingsopgave for skolen; men også kvalitetssikring af skolens øvrige kursus -aktiviteterne har været i fokus. Der er blevet arbejdet med mulighederne for at tilbyde social og sundhedsassistentuddannelsen som fleksibel uddannelse. Vi håber, der kan findes tid og penge til det videre arbejde hermed, da vi kan se det som et godt tilbud til nogle af de social og sundhedshjælpere, som gerne vil videreuddanne sig. Sidst men ikke mindst er der blevet udviklet på skolens ordinære uddannelser. Det har primært været i forhold til de nye opgaver, som fulgte i kølvandet på uddannelsesreformen i 2002 f. eks. kontaktlærerarbejdet, elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog. Med udsendelsen af denne årsberetning er der lejlighed til at sige tak til alle skolens medarbejdere for en flot og arbejdsom indsats. Tak også til skolens mange samarbejdspartere for gode og konstruktive dialoger om uddannelserne og tak til de styregrupper, som sammen med skolens kursusgruppe finder aktuelle kursusbehov, og dermed er med til at sikre relevante og tidssvarende kursustilbud. Hvis man ønsker yderligere oplysninger om vore aktiviteter, er man altid velkommen til at kontakte os. Joan Jessen forstander April

3 ÅRET I TAL Grundforløbet Hold startet og afsluttet i 2004: Grundforløbet er dimensioneret til 72 elever. I alt søgte 133 elever om optagelse - 38 til januar holdet og 95 til juli holdene. På grund af den store søgning fik skolen ekstraordinær lov til at optage 4 hold med i alt 101 elever. Oversigt over elever optaget på grundforløbet 2004 fordelt på bopælskommuner: Kommune Antal elever Januar 2004 Antal elever juli 2004 Augustenborg 1 1 Bov/Padborg 1 6 Bredebro Broager 2 Christiansfeld 1 Gram 3 Gråsten 1 3 Haderslev 6 17 Højer 1 Lundtoft Løgumkloster 1 Nordborg 3 Nørre-Rangstrup/Toftlund 2 Rødding Rødekro 2 4 Skærbæk 1 Sundeved Sydals Sønderborg 2 5 Tinglev 4 Tønder 1 2 Vojens 4 3 Aabenraa 9 10 Tyskland 3 Bjæverskov 1 Ribe 1 I alt

4 Fordeling piger/drenge: Antal % Piger 95 94,1 % Drenge 6 5,9 % I alt 101 Aldersfordeling ved Antal elever uddannelsesstart Januar Juli 16 år år år år år år år år 1 0 I alt: Elevernes gennemsnitsalder ved uddannelsesstart var for januar holdet 19,3 år og for juli holdene 17,8 år. Skolemæssig baggrund: Januar og juli hold Klasse 36% Anden 9% VUC 3% HG 6% HHX 1% 10. Klasse 45% 4

5 Hold startet og afsluttet i 2004: I alt afsluttede 79 elever, hvilket er et fald på 16 elever i forhold til 2003 Optag/ændringer på grundforløbet der startede og afsluttede i 2004 Antal elever, der er startet i uddannelsen. - piger - drenge Antal elever, der er ophørt i uddannelsen: - efter eget ønske - fortrudt uddannelsesvalg - ej honoreret kravene - p.g.a. personlige problemer - på grund af stort fravær Januar Juli I alt Antal elever, der har forlænget grundforløbet: - forlænget teori - forlænget praktik Antal elever, der har afsluttet Gennemførelsesprocenten var 78,2% af de elever der startede på uddannelsen, hvilket er et fald på 6,6% i forhold til Gået videre i uddannelsessystemet til social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar Juli I alt Optaget i uge 35, Optaget i uge 2, Venteliste uge 2, Søgt uge 20, Ej optaget 2 2 Antal elever, der søgte social- og sundhedshjælperuddannelsen I forhold til 2003 er der en stigning på 27,11 % i forhold til hvor mange grundforløbselever som fortsatte i social- og sundhedshjælperuddannelsen. 5

6 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Hold afsluttet i I løbet af 2004, dimitterede i alt 229 social- og sundhedshjælpere. I forhold til 2003, er det en stigning på 6 elever. Optag og ændringer for hold der er afsluttet i 2004: Antal elever startet på ovennævnte hold: Antal elever overflyttet til andre hold: Tilgang fra andre hold: Midlertidigt ophør i uddannelsen * Antal elever med mulighed for færdiggørelse i 2004: Antal elever der har afbrudt uddannelsen: - efter eget ønske - ej honorere krav Januar 2003 Maj 2003 September I alt: Antal elever der har ,9% afsluttet i 2004: * Årsager til midlertidigt ophør i uddannelsen: barsel, sygdom, orlov. Gennemførelsesprocenten var 70,9%. I 2003 var gennemførelsesprocenten 74,3%. Der har således været en stigning i frafaldet på 3,4% i forhold til tidligere. Årsagerne til den faldende gennemførelsesprocent blev analyseret nærmere i foråret se side 31. Oversigt over karaktergennemsnit ved de afsluttende prøver afholdt i 2003 og 2004 År: Januarhold 2002 Majhold 2002 Septemberhold ,5 8,5 8,5 Januarhold 2003 Majhold 2003 Septemberhold ,8 8,5 8,5 6

7 Hold startet i Siden 1999 har dimensioneringen været 350 elever. Ikke alle kommuner optager elever svarende til dimensioneringen. I 2004 blev der kun optaget 323, hvilket er et fald i forhold til 2003 på 4. Oversigt over elever optaget på social- og sundhedshjælperuddannelsen i 2004 fordelt på kommuner Kommune Forventet optaget Reelt optaget Augustenborg 9 6 Bov Bredebro 5 5 Broager 9 9 Christiansfeld Gram 7 6 Gråsten Haderslev Højer 4 6 Lundtoft 9 5 Løgumkloster 10 9 Nordborg Nørre-Rangstrup Rødding Rødekro Skærbæk Sundeved 7 6 Sydals 9 9 Sønderborg Tinglev Tønder Vojens Aabenraa I alt

8 Ansøgere, venteliste og afslag Januar Maj August Total til hold med start i 2004 Antal ansøgere til hold med start i 2004: Kvalificerede/afslag Ikke kvalificerede/afslag Kvalificerede på venteliste Kvalificerede og optagne I 2003 var det totale ansøgerantal 507. Der er således en stigning i ansøgerantallet på 383 svarende til 75,5%. Optagne fordelt på regioner: Januar Maj August Total - Alssund Grænseregion Nordregion Vestegnen Trukket ansøgning før start Påbegyndt uddannelsen i 2004: Fordeling kvinder/mænd Antal: % Kvinder ,7 % Mænd 14 4,3 % I alt % Aldersfordeling. År: Antal elever: 16 år 1 17 år år år år år år år 80 I alt 323 8

9 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Hold afsluttet i 2004: Der var i 2004 dimensioneret med 168 uddannelsespladser på social- og sundhedsassistentuddannelsen. I 2004 dimitterede i alt 108, heraf 77 på ordinære uddannelsespladser og 31 opskolingselever. Dette er et fald på i alt 25 social- og sundhedsassistenter. Faldet skyldes nedgang på 29 ordinære elever og en stigning på 4 opskolingselever. Optag og ændringer August 2002 Januar 2003 I alt: for hold der er afsluttet i 2004: Antal elever startet på ovennævnte hold: Antal elever overflyttet til andre hold: Tilgang fra andre hold, genoptaget udd., samt meritelever: Midlertidigt ophør i uddannelsen * Antal elever med mulighed for færdiggørelse i 2004: Antal elever der har afbrudt uddannelsen: - efter eget ønske: ej honorere krav: Antal elever der har ,4% afsluttet i 2004: *Årsager til midlertidigt ophør i uddannelsen: barsel, sygdom, orlov. Gennemførelsesprocenten har i 2004 vist et fald på 4,7% i forhold til Også i 2004 skyldes frafaldet primært, at eleverne ikke kan honorere kravene i den praktiske del af uddannelsen. Oversigt over karaktergennemsnit ved de afsluttende prøver afholdt i 2003 og 2004 August 2001 November 2001 April ,2 8,6 9,4 August 2002 Januar ,4 9,3 9

10 Hold startet i 2004: Ansøgere, venteliste og afslag til hold med start i 2004 Marts 2004 August 2004 Oktober 2004 Total Antal ansøgere: Ikke kvalificerede/afslag: Optaget på venteliste Optaget fra venteliste Trukket ansøgningen før start på uddannelsen: Ikke fremmødt Flyttet ansøgning til næste -6-6 hold Påbegyndt uddannelsen i 2004: Elever der påbegyndte uddannelsen til social- og sundhedsassistentuddannelsen steg med 34 fra 2003 til 2004, hvilket betød at alle de dimensionerede pladser blev udnyttet. Også i 2004 bevilgede Det regionale arbejdsmarkedsråd 50 voksenelevpladser. Alle pladser blev besat og er medvirkende til, at det samlede antal dimensionerede pladser blev udnyttet. Fordeling kvinder/mænd Antal Antal i % Kvinder: ,2 % Mænd: 3 1,8 % I alt: 170 Aldersfordeling Antal elever år år år år år år og derover 48 I alt 170 Gennemsnitsalder: 32,08 10

11 Beskæftigelsesmæssig baggrund inden for social- og sundhedsområdet: Erhvervsudd. Andre 2% videregående udd. 4% Sygehjælper 2% Uoplyste 4% Sygepleje studerende 8% PGU 2% hjemmehjælper 1% Social- og sundhedshjælper 77% 11

12 Opskoling af sygehjælpere og plejere til social- og sundhedsassistenter: Hold afsluttet i 2004: Optag og ændringer for hold der er afsluttet i 2004: Juli Tilgang fra andre hold og genoptaget uddannelsen: 7 Antal elever med mulighed for 35 færdiggørelse i 2004: Antal elever der har afbrudt uddannelsen: ej honorere krav: -4 Antal elever der har afsluttet i * 88,6% * incl. 3 plejere. Gennemsnitsalder: 47,5 12

13 Den pædagogiske grunduddannelse Hold afsluttet i 2004: Optag og ændringer på holdet der er afsluttet i 2004: Antal elever, der er startet i uddannelsen: - kvinder 17 - mænd 5 Antal elever, der er ophørt i uddannelsen: - efter eget ønske -5 Juli 2002 % 77,3% 22,7% Antal elever, der har afsluttet i 2004: *Beregnet udfra antal startede elever 17 77,3%* 13

14 Hold startet i 2004: Oversigt over elever optaget på den pædagogiske grunduddannelse fordelt på kommuner: Kommune Juli 2004 Augustenborg Bov 1 Bredebro 1 Broager 1 Christiansfeld Gram Gråsten Haderslev 2 Højer Lundtoft Løgumkloster 3 Nordborg Nørre-Rangstrup Rødding Rødekro 1 Skærbæk Sundeved Sydals Sønderborg Tinglev Tønder 1 Vojens Aabenraa 3 I alt 13 Fordeling kvinder/mænd: Antal % Kvinder 10 76,9 % Mænd 3 23,1 % I alt % Aldersfordeling ved uddannelsesstart: Juli år 1 21 år 1 23 år år år år 1 Andre 3 I alt 13 Elevernes gennemsnitsalder ved uddannelsesstart var 26 år. Holdet der startede i juli 2004 bliver samlæst med Pædagogisk grundkursus med merit, der startede på samme tid. 14

15 Den pædagogiske grunduddannelse med merit Merituddannelsen er beregnet for ansatte på dag- og døgninstitutionsområdet samt i dagplejen, der indenfor de sidste 3 år har haft mindst 1 års beskæftigelse på det pædagogiske eller tilgrænsende område. Uddannelsen har samme uddannelsesmål og kompetence som den ordinære pædagogiske grunduddannelse. Den varer 1 år tilrettelagt som skoleundervisning, dog med mulighed for observations- og øvelsespraktik. Hold afsluttet i 2004: Optag og ændringer på holdet der er afsluttet i 2004: Antal elever, der er startet i uddannelsen: - kvinder 14 - mænd 2 Genoptaget efter barsel Antal elever, der er ophørt i uddannelsen: - efter eget ønske -1 Oktober 2003 % 87,5% 12,5% Antal elever, der har afsluttet i 2004: 15 93,8% 15

16 Hold startet i 2004: Oversigt over elever optaget på den pædagogiske grunduddannelse med merit fordelt på kommuner Kommune Juli 2004 Augustenborg 1 Bov 1 Bredebro Broager Christiansfeld 1 Gram Gråsten 2 Haderslev 2 Højer Lundtoft Løgumkloster Nordborg Nørre-Rangstrup 2 Rødding Rødekro 2 Skærbæk Sundeved Sydals Sønderborg Tinglev Tønder 1 Vojens Aabenraa 1 I alt 13 Fordeling kvinder/mænd Antal % Kvinder 12 92,3 % Mænd 1 7,7 % I alt % 16

17 Aldersfordeling ved uddannelsesstart: Juli år år år år år 2 Andre 2 I alt 13 Elevernes gennemsnitsalder ved uddannelsesstart var 36,6 år. Beskæftigelsesbaggrund: Juli hold 2004 Dagplejer 23% Pædagogmedhjælp. 62% Andre 15% 17

18 KURSUSVIRKSOMHED Skolens kursusvirksomhed har også i 2004 været en væsentlig del af hele skolens aktivitet. I alt har der deltaget 69,525 årselever svarende til 1811 kursister, hvilket er 429 kursister flere end i Kurserne fordeler sig på: AMU-kurser Afholdte kurser Antal kursister Antal årselever Afviklet på skolen 59 kurser 1004 kursister 29,105 årselever Afviklet eksternt 7 kurser 142 kursister 3,550 årselever I alt: 66 kurser 1146 kursister 32,655 årselever Aflyste AMU- kurser: 17 aflyste kurser (pga. for få tilmeldte). I år 2004 har skolen gennemført 16 AMU-kurser mere og med 221 flere kursister end i Den store fremgang skyldes en større ramme fra Undervisningsministeriet end i Det gav bl.a. mulighed for at starte 2 hold efteruddannelse af social- og sundhedshjælpere på hver 8 ugers varighed. Følgende AMU-kurser har været afviklet: Antal uger Børns udtryksformer 1 uge x 2 Børns leg 1 uge x 3 Samspil og relationer 1 uge x 6 Børns kompetenceudvikling 1 uge x 9 Indvandrer- og flygtningebørn i daginst. 1 uge x 2 Arbejde med risikobørn og unge 1 uge x 3 Børn og natur 1 uge x 2 Grundkursus for pædagogmedhj. 3 uger x 2 Demens 1 1 uge x 4 Demens 2 2 uger x 3 Socialpsykiatri 1 2 uger x 3 Socialpsykiatri 2 2 uger x 2 Sorg og krise 1 uge x 2 Grundkursus for medhj. på døgninstitutioner 3 uge x 1 Efteruddannelse af hjælpere 8 uge x 2 Forældresamarbejde 1 uger x 2 Pleje og behandling af kræftpatienter 2 uge x 1 Kontaktperson funktionen i det professionelle omsorgsarbejde 1 uger x 1 18

19 Skolen udvikler endvidere i samarbejde med praksisrepræsentanter indtægtsdækkede kurser og temadage. I 2004 har der i skolens regi været afviklet følgende andre kurser og temadage: Praktikvejlederkurser Praktikvejlederkurser 1 for hjælper og assistenter Afholdte kurser Antal kursister Antal årselever 4 kurser 71 kursister 3,12 årselever Praktikvejlederkurser 2: 1 kursus 14 kursister 1,54 årselever I alt: 5 kurser 85 kursister 4,66 årselever I alt har 85 kursister deltaget i 2004, hvilket er 15 færre end i Andre kurser og temadage Afholdte kursus/temadage Antal kursister Antal årselever Afviklet på skolen: 28 kurser 517 kursister 13,135 årselev I 2004 blev der afholdt 6 kurser med 195 kursister flere end i Den store stigning af kursister skyldes, at skolen afholdt et 21 ugers (rotationsprojekt) meritgivende kvalificeringskursus for ledige. Efter dette kursus kunne kursisterne modtage tilbud om job med løntilskud og efterfølgende et job som vikar for social- og sundhedshjælper, der deltog i 8 ugers AMU efteruddannelseskursus, som omtalt andet sted og herefter evt. søge optagelse på social- og sundhedshjælperuddannelsen. 19

20 Følgende kurser og temadage har været afviklet: Antal uger Rotationsprojekt 21 uger x 1 Førstehjælp 1 dag x 4 Praktikvejlederens evaluering af elevens 1 dag x 2 personlige og faglige kompetencer Integration, kultur, opdragelse og livsformer 1 dag x 1 Træn dig glad 1 dag x 1 Praktikvejleder 1 dag x 1 Depression hos ældre 1 dag x 1 De unge elever 1 dag x 1 Pædagogisk grundkursus for praktikvejledere 2 dage x 2 De mange intelligenser /kompetence 1 dag x 1 Hvide vikarer AOF 2 uger x 1 Parkinson 1 dag x 1 Rygestop 4 dage x 1 Praktikvejledning 2 dage x 1 Interkultur pæd. 1 dag x 1 Forflytning 2 dage x 1 Krise og kriseforløb 1 dag x 1 At være vejleder for unge elever 1 dag x 1 Kognitiv terapi 2 dage x 2 Social- og sundhedshjælperkursus for ledige henvist af AF Antal kursister Antal teoriuger Antal årselever Januar 2004 August 2004 Januar 2004 August 2004 i alt Antal påbegyndt kurset ,175 Antal elever der afsluttede forløbet Antal elever der fortsatte på social- og sundhedshjælper uddannelsen 6 6 Kursernes formål er at gennemføre 1. og 2. teoretiske del af social- og sundhedshjælperuddannelsen og koble dette med praksis inden for området. Efter kurset kan de ledige søge om optagelse på den ordinære uddannelse med mulighed for merit.. 20

21 Introduktion for to-kulturelle Afholdte teoriuger Antal kursister Antal årselever Startet i Antal elever, der er ophørt i forløbet Antal der afsluttede i ,675 Formålet med Introduktionsforløbet er at kvalificere kursisterne til at søge optagelse på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Introduktion for to-kulturelle Afholdte teoriuger Antal kursister Antal årselever Startet i ,2 Forkursus for to-kulturelle medarbejder Afholdte teoriuger Antal kursister Antal årselever Afsluttet i ,025 Formålet med dette kursus er, at kursisterne opnår indblik i dansk kultur med fokus på sundhedssektoren med henblik på evt. senere optagelse på det særlige grundforløb. 21

22 Andre uddannelses-/kursustilbud primært for unge Brobygning 2004: Brobygning har til formål at lette de unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser. Målgruppen er især de unge, der er uafklarede med hensyn til uddannelsesvalg. Skolen for Social- og Sundhedsuddannelser har i 2004 gennemført 1 brobygningsforløb af 4 ugers varighed. Der blev optaget 18 elever, men 2 faldt fra undervejs. I forhold til år 2003 er det 21 elever færre. Brobygning: Afholdte kurser Antal elever Antal årselever 1kurser á 4 uger 16 elever 1,6 Præsentationskurser: Skolen har afholdt 2 præsentationskursus af 3 dages varighed med i alt 33 elever. Præsentationskurserne er målrettet elever fra folkeskolens afgangsklasser, der kan komme på skolen og få uddannelsesorientering - samt deltage i praktiske undervisningssituationer med relation til social- og sundhedsuddannelsernes indhold. Præsentationskurser: Afholdte kurser: Antal elever: Antal årselever 2 x 3 dages kurser 33 elever 0,49 22

23 TILBUD TIL ELEVER Biblioteket af bibliotekar Bodil Fink Det samlede udlån udgjorde i 2004: Udlån og fornyelser Lån fra Det sønderjydske Landsbibl % ikke-udstemplet materiale Depot fra Det sønderjydske Landsbibl. 100 Eksamenskasser 350 I alt stk. Bestand bogtitler i alt: Hovedbase Klassesæt Lærereksemplarer titler 85 titler 256 titler I alt titler. Bestand tidsskrifter 67 Tilvækst bøger, titler 599 Aktivitet: Selv om udlånstallene ikke viser de store stigninger i forhold til sidste år, er der en markant stigning i travlheden, når der er mange hold inde på skolen, idet der nu i alle fag skrives større og mindre opgaver. Det er derfor blevet endnu vigtigere at sørge for rigeligt med bøger inden for de populære emner, som ofte vælges af eleverne, ligesom det også er utrolig vigtigt at guide eleverne rundt til de bedste steder på Internettet, så der ikke går en formiddag med ustruktureret surfen på Google! Eleverne er blevet meget dus med at anvende bærbare computere til deres opgaver, og udlån af disse har derfor også fyldt meget i vores arbejde i Introduktion af eleverne til biblioteket: Der har været afholdt 30 introduktioner af forskellig art vi har omlagt introduktionen lidt, således at eleverne nu ofte får en introduktion lige før de går i gang med et projekt for at gøre det mere målrettet og relevant i forhold til den situation eleven står i lige nu. 23

24 EDB af EDB-ansvarlig Dorte Kofod Christoffersen År 2004 har været en fortsættelse af de projekter der blev sat i gang i Det betyder bl.a. at der på hele skolen er etableret trådløst netværk på de lokaliteter hvor det er muligt. Dette har givet en større fleksibilitet for både underviserne og eleverne. Et andet stort projekt på skolen har været udskiftning af skolens gamle NT 4,0 servere til nye servere. Skolen har valgt en løsning med terminalservere for undervisere og elever. Denne løsning har betydet, at vi har kunne beholde de gamle stationære pc er og lavet dem om til tynde klienter. Det betyder for elever og undervisere, at deres maskiner er blevet betydelige hurtigere at arbejde på. Udskiftning af skolens servere er et stort arbejde, og det kommer til at strække sig ind i år 2005, hvor målet er at alle terminalservere er etableret og i drift, samt at administrationen ligeledes er overgået til deres nye server. Ved samme lejlighed fik skolen etableret et serverrum. En så stor arbejdsopgaver kræver meget arbejde, derfor har skolen indgået en samarbejdsaftale med VUC s edb-afdeling, hvilket betyder at skolen låner en medarbejder. I starten var det 1 dag om ugen, men ordningen blev udvidet i forbindelse med etablering af de nye servere til 2 dage den ene uge og 3 dage den anden uge. Denne medarbejder arbejder tæt sammen med skolens edb-ansvarlig. Dette samarbejde er meget værdifuldt for skolen, idet det har betydet at hasteopgaver bliver løst her og nu, samt at de andre arbejdsopgaver bliver løst hurtigere. Skolens undervisning bliver tilrettelagt sådan at eleverne skal bruge internettet mere og mere i undervisningen, så efter at vi har fået nye servere fik skolens internetforbindelse en opgradering, så den kan følge med det stigende brug der har været på det område. Da eleverne bruger computerne og internettet mere og mere til bl.a. opgave og projektskrivning, har vores nuværende maskinpark af pc er ikke kunne dække behovet. Derfor har skolen valgt at investerer i flere bærbare computere som skal være som klassesæt og til udlån, men mere om det i år To social- og sundhedshjælperelever sidder og arbejder med en bærbar computer til deres projektskrivning 24

25 Uddannelsesorientering og studievejledning af underviser og studievejleder Mette Thorøe Ungdommens Uddannelsesvejledning er forpligtiget til at spænde et sikkerhedsnet ud under unge op til 19 år. De årige kan selv henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (U.U.). Vejledningen til videregående uddannelser foregår hos Studievalg. Den oprindelige plan var, at der også skulle etableres (en plan for) vejledning til gruppen af voksne over 25, men denne del af planen er udsat pga. strukturreformen. Vejledningsreformen har betydning for studievejledningen på SOSU, som fra at være vejledning til uddannelserne flytter fokus til at fastholde unge i uddannelserne. Idet en stor gruppe af eleverne på Social-og sundhedsuddannelser stadig er voksne over 25 år, ydes der dog stadig en væsentlig vejledning ind i uddannelserne. Mulighederne for at søge om merit/fritagelse i enkelte fag betyder en del samtaler om disse konkrete spørgsmål. Samarbejde. De nye U.U. og nye personer i disse funktioner betyder meget kontakt med vejlederne. Arbejdsformidlingens udlicitering af vejledningsopgaverne til andre aktører betyder, at der er et ret betydeligt fremmøde af ledige, som bliver vejledt. Uddannelsesinstitutionerne imellem sker samarbejdet i det Vejlednings Faglige Udvalg og i Lokalvejlederudvalget. Internt har vi fået en ny funktion til realkompetencevurdering. To personer har fået denne opgave, de er fysisk placeret i tilknytning til studievejledningen, og vi arbejder pt. på yderligere samarbejde. Markedsføring. Skolen deltog i 2004 i uddannelsesmessen i Vojens. I januar blev der holdt Åbent Hus på skolen. Skolen deltager i begrænset omfang i skolearrangementer om uddannelses- og erhvervsvalg for afgangsklasser og forældre. Fastholdelse. En væsentlig del af opgaverne i studievejledningen vil fremover blive at fastholde eleverne i uddannelserne. Eleverne kan ved egen drift henvende sig i studievejledningen eller visiteres via kontaktlærerne. Der kan være tale om enkeltsamtaler eller samtaleforløb med den enkelte elev. Som noget nyt har studievejledningen i år tilbudt kursus i eksamensangst. Kurserne har været lagt i studietiden, omfanget er 6 kursusgange med undervisning af 2-3 timers varighed, hertil øvelser som eleverne skal arbejde med i fritiden. Der har været 12 deltagere på dette forløb, der afsluttes i april Afledt af dette kursustilbud har der været en del individuelle henvendelser i studievejledningen vedr. eksamensangst, primært fra elever der ikke har kunnet følge kursusforløbet eller elever der oplevet problematikken umiddelbart før eksamen. 25

26 Studievejledningen er visitatorer og kontaktpersoner til NetOpNU, et vejledningsprojekt for ungdomsuddannelser i Sønderjyllands amt de elever, der visiteres til NetOpNu, er elever der har problematikker af mere kompleks art, hvortil der kræves psykologisk bistand. I skoleåret 2003/2004 har der været henvist 18 elever. NetOpNu har desuden til opgave at yde vejledning, rådgivning og supervision til uddannelserne. Som et led i dette blev der i 2003 startet et kontaktlærerprojekt, dette er forsat i Niveau PI deltager i dette projekt, og der er en repræsentant fra studievejledningen. Statens uddannelsesstøtte. Studievejledningen varetager ekspeditionen af Statens Uddannelsesstøtte (SU). Grundforløbseleverne kan søge stipendium og lån. Som noget nyt kan eleverne på det særlige grundforløb ( forløbet for elever med andet oprindelsesland end Danmark) søge stipendier og lån, samt SU til dækning af undervisningsafgiften til dansk undervisningen, såfremt de ikke kan få undervisningsafgiften dækket fra anden side. Elever med andet oprindelsesland end Danmark. Elever med andet oprindelsesland end Danmark viser stor interesse for at søge ind på vore uddannelser/kurser, og denne gruppe fylder en del i studievejledningens arbejde. Det er dels gruppen af flygtninge/indvandre og dels tyskere, der ønsker uddannelse i Danmark. 26

27 Læsevejledning af underviser Susanne G. Larsen Læsevejledning Screening Samtale Specialpædagogiske tiltag Tilbud om lektiecafé vedr. afsluttende prøve Grundforløb Social- og sundheds hjælper Social- og sundheds- 1 1 assistent Pædagogisk grund uddannelse I alt I læsevejledningen oplever vi en ny tendens af elever med læseforståelsesproblemer elever, som i overvejende grad har problemer med elementært kendskab til det danske sprog. Bl.a. på denne baggrund er iværksat et tilbud om lektiecafé, som forventes udbygget i 2005, også med Edb-café, idet dette vil kunne være en støtte og hjælp til alle elever med læse- skrivevanskeligheder, også de elever, der har dansk som andet sprog. Et yderligere argument for udbygning af lektie- og Edbcafé en er det stigende krav om skriftlige arbejde i forbindelse med opprioriteringen af grundfagene i Sosu-reformen. I øjeblikket er ca. 20 elever blevet introduceret til og benytter forudsigelsesprogrammet Second Guess, som de har stor glæde af. For social- og sundhedshjælperelever er gældende, at der i deres nye social- og sundhedshjælperbøger er vedlagt cd-rom, hvilket kræver en yderligere introduktion i benyttelse heraf. Læsevejledningen har i 2004 også omfattet supervision af vejledere fra praksis, som i stigende grad har behov for råd og vejledning i, hvordan de bedst støtter og hjælper elever med kommunikationsvanskeligheder i forhold til det danske sprog, og elever med deciderede læse- skrivevanskeligheder. I august 2004 afholdt læsevejlederne på Social- og sundhedsskolen i Aabenraa det årlige landslærermøde for læsevejledere på de øvrige social- og sundhedsskoler. Hvor temaerne eksamensskræk, talblindhed, sammenhængen mellem sprogskolens niveauer og sosu-fag, samt erfaringsudveksling i forhold til specialpædagogisk bistand til de elevgrupper, vi i dag har på sosu-skolerne, var på dagsordenen. 27

28 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER Landsdækkende evaluering af Sosu-reformen af viceforstander Ketty Avbæk Larsen I august 2003 igangsatte undervisningsministeriet en omfattende evaluering af Sosu-reformen. Hensigten hermed er at tilvejebringe et grundigt, alsidigt og systematisk skriftligt materiale, som skal tjene som grundlag for beslutninger om eventuelle ændringer. Evalueringen omfatter tre områder: 1. En generel analyse på baggrund af statistiske grundoplysninger 2. En undersøgelse af aftagernes (amternes og kommuners) tilfredshed med de elementer i reformen, som loven introducerer, herunder om loven lever op til sine hensigter og 3. En pædagogisk vurdering af reformen på baggrund af skolens selvevaluering af centrale uddannelsesmæssige/pædagogiske elementer, som bekendtgørelsen introducerer. Social- og sundhedsskolen i Sønderjylland medvirker ved punkt 3, sammen med alle de øvrige Social- og sundhedsskoler. Arbejdet er udformet som en selvevaluering for Social- og sundhedsskolerne og gennemføres som en didaktisk analyse ud fra et tildelt tema. Formålet med denne pædagogiske del af evalueringen er at vurdere, om de forskellige indholdsmæssige elementer i reformen virker efter hensigten og evt. pege på udviklingsmål for uddannelserne. Social- og sundhedsskolen i Sønderjylland er med i to delprocesser, et fælles hovedtema sammen med 4 andre skoler og et tema kun for Social- og sundhedsskolen i Sønderjylland. Hovedtemaet er: Organiseringen af undervisningen herunder samspillet mellem grund- og områdefag i den tematiske undervisning og hvordan IT-dimensionen inddrages. Og som selvstændigt tema har skolen fået tildelt temaet: Den personlige uddannelsesplan - både i forhold til skole-praktiksamarbejdet og som støtte til at fastholde den enkelte elevs faglige og personlige progression i uddannelsesforløbet. Selvevalueringen er igangsat ud fra en proces, efter en fastlagt fasemodel Alle lærere og ledere er involveret og selvevalueringsrapporterne, blev færdig i april

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 16 TILBUD TIL ELEVER... 20 AKTUELLE EMNER... 26

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 16 TILBUD TIL ELEVER... 20 AKTUELLE EMNER... 26 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 7 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 10 Opskoling af sygehjælpere

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt

Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Fællesbestyrelsen har på mødet den 25. maj 2004 drøftet frafaldet på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i Århus Amt og

Læs mere

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Københavns Kommune maj 2005 10. maj 2005 INDLEDNING 3

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

UU INFO. Indhold. UU flytter sig

UU INFO. Indhold. UU flytter sig UU INFO Februar 2010 Indhold UU flytter sig UU Århus-Samsø i nye lokaler Erhvervsgrundsuddannelse (EGU) uddannelse med praktik og meget hjælp Specialvejledning i UU Århus-Samsø Kort og godt om introkurser

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Valg modul 2 Erhvervs og studievejleder Tove Søndergaard Bak, Hotel og Restaurantskolen, København 15 12 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelser

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelser Forbedrede overgange til erhvervsuddannelser Et inspirationshæfte fra projektet: Forbedrede overgange fra grundskole og produktionsskole til erhvervsuddannelser. FoU-projekt nr. 135063 VIA University College:

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere