Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED TILBUD TIL ELEVER AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 6 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 9 Opskoling af sygehjælpere og plejere til social- og sundhedsassistenter: Den pædagogiske grunduddannelse Den pædagogiske grunduddannelse med merit KURSUSVIRKSOMHED AMU-kurser Praktikvejlederkurser Andre kurser og temadage Social- og sundhedshjælperkursus for ledige henvist af AF Introduktion for to-kulturelle...21 Introduktion for to-kulturelle...21 Forkursus for to-kulturelle medarbejder Andre uddannelses-/kursustilbud primært for unge TILBUD TIL ELEVER Biblioteket EDB Uddannelsesorientering og studievejledning Læsevejledning AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER Landsdækkende evaluering af Sosu-reformen Kontaktlærerprojektet Kompetenceudviklingsprojekt for social- og sundhedsassistenter Fleksibel uddannelse for social- og sundhedsassistenter Undersøgelse af frafaldsårsager hos social- og sundhedshjælperelever Internationalisering SKOLENS LIV Skolens personalesituation...34 Medarbejderudvikling:...35 Skolens økonomi AFSLUTNING BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Centrale tal for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og den pædagogiske grunduddannelse over en 5-årig periode:

2 INDLEDNING Årsberetning 2004 Det ene travle og begivenhedsrige år afløser det andet. Det er mit håb at skolens beretning for 2004 kan give læserne et lille indblik i de mange opgaver, som har været med til at gøre året travlt og begivenhedsrigt. Der er blevet arbejdet med de bekendtgørelsesændringer, som trådte i kraft ved årsskiftet Der er blevet arbejdet meget med teamorganisering, og de udfordringer det giver såvel medarbejdere som ledelse. Der er blevet arbejdet med nye kursustiltag; specielt har et stort kompetenceudviklingsprojekt som skal opkvalificere social og sundhedsas-sistenter fra den sekundære sundhedssektor været en meget spændende udviklingsopgave for skolen; men også kvalitetssikring af skolens øvrige kursus -aktiviteterne har været i fokus. Der er blevet arbejdet med mulighederne for at tilbyde social og sundhedsassistentuddannelsen som fleksibel uddannelse. Vi håber, der kan findes tid og penge til det videre arbejde hermed, da vi kan se det som et godt tilbud til nogle af de social og sundhedshjælpere, som gerne vil videreuddanne sig. Sidst men ikke mindst er der blevet udviklet på skolens ordinære uddannelser. Det har primært været i forhold til de nye opgaver, som fulgte i kølvandet på uddannelsesreformen i 2002 f. eks. kontaktlærerarbejdet, elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog. Med udsendelsen af denne årsberetning er der lejlighed til at sige tak til alle skolens medarbejdere for en flot og arbejdsom indsats. Tak også til skolens mange samarbejdspartere for gode og konstruktive dialoger om uddannelserne og tak til de styregrupper, som sammen med skolens kursusgruppe finder aktuelle kursusbehov, og dermed er med til at sikre relevante og tidssvarende kursustilbud. Hvis man ønsker yderligere oplysninger om vore aktiviteter, er man altid velkommen til at kontakte os. Joan Jessen forstander April

3 ÅRET I TAL Grundforløbet Hold startet og afsluttet i 2004: Grundforløbet er dimensioneret til 72 elever. I alt søgte 133 elever om optagelse - 38 til januar holdet og 95 til juli holdene. På grund af den store søgning fik skolen ekstraordinær lov til at optage 4 hold med i alt 101 elever. Oversigt over elever optaget på grundforløbet 2004 fordelt på bopælskommuner: Kommune Antal elever Januar 2004 Antal elever juli 2004 Augustenborg 1 1 Bov/Padborg 1 6 Bredebro Broager 2 Christiansfeld 1 Gram 3 Gråsten 1 3 Haderslev 6 17 Højer 1 Lundtoft Løgumkloster 1 Nordborg 3 Nørre-Rangstrup/Toftlund 2 Rødding Rødekro 2 4 Skærbæk 1 Sundeved Sydals Sønderborg 2 5 Tinglev 4 Tønder 1 2 Vojens 4 3 Aabenraa 9 10 Tyskland 3 Bjæverskov 1 Ribe 1 I alt

4 Fordeling piger/drenge: Antal % Piger 95 94,1 % Drenge 6 5,9 % I alt 101 Aldersfordeling ved Antal elever uddannelsesstart Januar Juli 16 år år år år år år år år 1 0 I alt: Elevernes gennemsnitsalder ved uddannelsesstart var for januar holdet 19,3 år og for juli holdene 17,8 år. Skolemæssig baggrund: Januar og juli hold Klasse 36% Anden 9% VUC 3% HG 6% HHX 1% 10. Klasse 45% 4

5 Hold startet og afsluttet i 2004: I alt afsluttede 79 elever, hvilket er et fald på 16 elever i forhold til 2003 Optag/ændringer på grundforløbet der startede og afsluttede i 2004 Antal elever, der er startet i uddannelsen. - piger - drenge Antal elever, der er ophørt i uddannelsen: - efter eget ønske - fortrudt uddannelsesvalg - ej honoreret kravene - p.g.a. personlige problemer - på grund af stort fravær Januar Juli I alt Antal elever, der har forlænget grundforløbet: - forlænget teori - forlænget praktik Antal elever, der har afsluttet Gennemførelsesprocenten var 78,2% af de elever der startede på uddannelsen, hvilket er et fald på 6,6% i forhold til Gået videre i uddannelsessystemet til social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar Juli I alt Optaget i uge 35, Optaget i uge 2, Venteliste uge 2, Søgt uge 20, Ej optaget 2 2 Antal elever, der søgte social- og sundhedshjælperuddannelsen I forhold til 2003 er der en stigning på 27,11 % i forhold til hvor mange grundforløbselever som fortsatte i social- og sundhedshjælperuddannelsen. 5

6 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Hold afsluttet i I løbet af 2004, dimitterede i alt 229 social- og sundhedshjælpere. I forhold til 2003, er det en stigning på 6 elever. Optag og ændringer for hold der er afsluttet i 2004: Antal elever startet på ovennævnte hold: Antal elever overflyttet til andre hold: Tilgang fra andre hold: Midlertidigt ophør i uddannelsen * Antal elever med mulighed for færdiggørelse i 2004: Antal elever der har afbrudt uddannelsen: - efter eget ønske - ej honorere krav Januar 2003 Maj 2003 September I alt: Antal elever der har ,9% afsluttet i 2004: * Årsager til midlertidigt ophør i uddannelsen: barsel, sygdom, orlov. Gennemførelsesprocenten var 70,9%. I 2003 var gennemførelsesprocenten 74,3%. Der har således været en stigning i frafaldet på 3,4% i forhold til tidligere. Årsagerne til den faldende gennemførelsesprocent blev analyseret nærmere i foråret se side 31. Oversigt over karaktergennemsnit ved de afsluttende prøver afholdt i 2003 og 2004 År: Januarhold 2002 Majhold 2002 Septemberhold ,5 8,5 8,5 Januarhold 2003 Majhold 2003 Septemberhold ,8 8,5 8,5 6

7 Hold startet i Siden 1999 har dimensioneringen været 350 elever. Ikke alle kommuner optager elever svarende til dimensioneringen. I 2004 blev der kun optaget 323, hvilket er et fald i forhold til 2003 på 4. Oversigt over elever optaget på social- og sundhedshjælperuddannelsen i 2004 fordelt på kommuner Kommune Forventet optaget Reelt optaget Augustenborg 9 6 Bov Bredebro 5 5 Broager 9 9 Christiansfeld Gram 7 6 Gråsten Haderslev Højer 4 6 Lundtoft 9 5 Løgumkloster 10 9 Nordborg Nørre-Rangstrup Rødding Rødekro Skærbæk Sundeved 7 6 Sydals 9 9 Sønderborg Tinglev Tønder Vojens Aabenraa I alt

8 Ansøgere, venteliste og afslag Januar Maj August Total til hold med start i 2004 Antal ansøgere til hold med start i 2004: Kvalificerede/afslag Ikke kvalificerede/afslag Kvalificerede på venteliste Kvalificerede og optagne I 2003 var det totale ansøgerantal 507. Der er således en stigning i ansøgerantallet på 383 svarende til 75,5%. Optagne fordelt på regioner: Januar Maj August Total - Alssund Grænseregion Nordregion Vestegnen Trukket ansøgning før start Påbegyndt uddannelsen i 2004: Fordeling kvinder/mænd Antal: % Kvinder ,7 % Mænd 14 4,3 % I alt % Aldersfordeling. År: Antal elever: 16 år 1 17 år år år år år år år 80 I alt 323 8

9 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Hold afsluttet i 2004: Der var i 2004 dimensioneret med 168 uddannelsespladser på social- og sundhedsassistentuddannelsen. I 2004 dimitterede i alt 108, heraf 77 på ordinære uddannelsespladser og 31 opskolingselever. Dette er et fald på i alt 25 social- og sundhedsassistenter. Faldet skyldes nedgang på 29 ordinære elever og en stigning på 4 opskolingselever. Optag og ændringer August 2002 Januar 2003 I alt: for hold der er afsluttet i 2004: Antal elever startet på ovennævnte hold: Antal elever overflyttet til andre hold: Tilgang fra andre hold, genoptaget udd., samt meritelever: Midlertidigt ophør i uddannelsen * Antal elever med mulighed for færdiggørelse i 2004: Antal elever der har afbrudt uddannelsen: - efter eget ønske: ej honorere krav: Antal elever der har ,4% afsluttet i 2004: *Årsager til midlertidigt ophør i uddannelsen: barsel, sygdom, orlov. Gennemførelsesprocenten har i 2004 vist et fald på 4,7% i forhold til Også i 2004 skyldes frafaldet primært, at eleverne ikke kan honorere kravene i den praktiske del af uddannelsen. Oversigt over karaktergennemsnit ved de afsluttende prøver afholdt i 2003 og 2004 August 2001 November 2001 April ,2 8,6 9,4 August 2002 Januar ,4 9,3 9

10 Hold startet i 2004: Ansøgere, venteliste og afslag til hold med start i 2004 Marts 2004 August 2004 Oktober 2004 Total Antal ansøgere: Ikke kvalificerede/afslag: Optaget på venteliste Optaget fra venteliste Trukket ansøgningen før start på uddannelsen: Ikke fremmødt Flyttet ansøgning til næste -6-6 hold Påbegyndt uddannelsen i 2004: Elever der påbegyndte uddannelsen til social- og sundhedsassistentuddannelsen steg med 34 fra 2003 til 2004, hvilket betød at alle de dimensionerede pladser blev udnyttet. Også i 2004 bevilgede Det regionale arbejdsmarkedsråd 50 voksenelevpladser. Alle pladser blev besat og er medvirkende til, at det samlede antal dimensionerede pladser blev udnyttet. Fordeling kvinder/mænd Antal Antal i % Kvinder: ,2 % Mænd: 3 1,8 % I alt: 170 Aldersfordeling Antal elever år år år år år år og derover 48 I alt 170 Gennemsnitsalder: 32,08 10

11 Beskæftigelsesmæssig baggrund inden for social- og sundhedsområdet: Erhvervsudd. Andre 2% videregående udd. 4% Sygehjælper 2% Uoplyste 4% Sygepleje studerende 8% PGU 2% hjemmehjælper 1% Social- og sundhedshjælper 77% 11

12 Opskoling af sygehjælpere og plejere til social- og sundhedsassistenter: Hold afsluttet i 2004: Optag og ændringer for hold der er afsluttet i 2004: Juli Tilgang fra andre hold og genoptaget uddannelsen: 7 Antal elever med mulighed for 35 færdiggørelse i 2004: Antal elever der har afbrudt uddannelsen: ej honorere krav: -4 Antal elever der har afsluttet i * 88,6% * incl. 3 plejere. Gennemsnitsalder: 47,5 12

13 Den pædagogiske grunduddannelse Hold afsluttet i 2004: Optag og ændringer på holdet der er afsluttet i 2004: Antal elever, der er startet i uddannelsen: - kvinder 17 - mænd 5 Antal elever, der er ophørt i uddannelsen: - efter eget ønske -5 Juli 2002 % 77,3% 22,7% Antal elever, der har afsluttet i 2004: *Beregnet udfra antal startede elever 17 77,3%* 13

14 Hold startet i 2004: Oversigt over elever optaget på den pædagogiske grunduddannelse fordelt på kommuner: Kommune Juli 2004 Augustenborg Bov 1 Bredebro 1 Broager 1 Christiansfeld Gram Gråsten Haderslev 2 Højer Lundtoft Løgumkloster 3 Nordborg Nørre-Rangstrup Rødding Rødekro 1 Skærbæk Sundeved Sydals Sønderborg Tinglev Tønder 1 Vojens Aabenraa 3 I alt 13 Fordeling kvinder/mænd: Antal % Kvinder 10 76,9 % Mænd 3 23,1 % I alt % Aldersfordeling ved uddannelsesstart: Juli år 1 21 år 1 23 år år år år 1 Andre 3 I alt 13 Elevernes gennemsnitsalder ved uddannelsesstart var 26 år. Holdet der startede i juli 2004 bliver samlæst med Pædagogisk grundkursus med merit, der startede på samme tid. 14

15 Den pædagogiske grunduddannelse med merit Merituddannelsen er beregnet for ansatte på dag- og døgninstitutionsområdet samt i dagplejen, der indenfor de sidste 3 år har haft mindst 1 års beskæftigelse på det pædagogiske eller tilgrænsende område. Uddannelsen har samme uddannelsesmål og kompetence som den ordinære pædagogiske grunduddannelse. Den varer 1 år tilrettelagt som skoleundervisning, dog med mulighed for observations- og øvelsespraktik. Hold afsluttet i 2004: Optag og ændringer på holdet der er afsluttet i 2004: Antal elever, der er startet i uddannelsen: - kvinder 14 - mænd 2 Genoptaget efter barsel Antal elever, der er ophørt i uddannelsen: - efter eget ønske -1 Oktober 2003 % 87,5% 12,5% Antal elever, der har afsluttet i 2004: 15 93,8% 15

16 Hold startet i 2004: Oversigt over elever optaget på den pædagogiske grunduddannelse med merit fordelt på kommuner Kommune Juli 2004 Augustenborg 1 Bov 1 Bredebro Broager Christiansfeld 1 Gram Gråsten 2 Haderslev 2 Højer Lundtoft Løgumkloster Nordborg Nørre-Rangstrup 2 Rødding Rødekro 2 Skærbæk Sundeved Sydals Sønderborg Tinglev Tønder 1 Vojens Aabenraa 1 I alt 13 Fordeling kvinder/mænd Antal % Kvinder 12 92,3 % Mænd 1 7,7 % I alt % 16

17 Aldersfordeling ved uddannelsesstart: Juli år år år år år 2 Andre 2 I alt 13 Elevernes gennemsnitsalder ved uddannelsesstart var 36,6 år. Beskæftigelsesbaggrund: Juli hold 2004 Dagplejer 23% Pædagogmedhjælp. 62% Andre 15% 17

18 KURSUSVIRKSOMHED Skolens kursusvirksomhed har også i 2004 været en væsentlig del af hele skolens aktivitet. I alt har der deltaget 69,525 årselever svarende til 1811 kursister, hvilket er 429 kursister flere end i Kurserne fordeler sig på: AMU-kurser Afholdte kurser Antal kursister Antal årselever Afviklet på skolen 59 kurser 1004 kursister 29,105 årselever Afviklet eksternt 7 kurser 142 kursister 3,550 årselever I alt: 66 kurser 1146 kursister 32,655 årselever Aflyste AMU- kurser: 17 aflyste kurser (pga. for få tilmeldte). I år 2004 har skolen gennemført 16 AMU-kurser mere og med 221 flere kursister end i Den store fremgang skyldes en større ramme fra Undervisningsministeriet end i Det gav bl.a. mulighed for at starte 2 hold efteruddannelse af social- og sundhedshjælpere på hver 8 ugers varighed. Følgende AMU-kurser har været afviklet: Antal uger Børns udtryksformer 1 uge x 2 Børns leg 1 uge x 3 Samspil og relationer 1 uge x 6 Børns kompetenceudvikling 1 uge x 9 Indvandrer- og flygtningebørn i daginst. 1 uge x 2 Arbejde med risikobørn og unge 1 uge x 3 Børn og natur 1 uge x 2 Grundkursus for pædagogmedhj. 3 uger x 2 Demens 1 1 uge x 4 Demens 2 2 uger x 3 Socialpsykiatri 1 2 uger x 3 Socialpsykiatri 2 2 uger x 2 Sorg og krise 1 uge x 2 Grundkursus for medhj. på døgninstitutioner 3 uge x 1 Efteruddannelse af hjælpere 8 uge x 2 Forældresamarbejde 1 uger x 2 Pleje og behandling af kræftpatienter 2 uge x 1 Kontaktperson funktionen i det professionelle omsorgsarbejde 1 uger x 1 18

19 Skolen udvikler endvidere i samarbejde med praksisrepræsentanter indtægtsdækkede kurser og temadage. I 2004 har der i skolens regi været afviklet følgende andre kurser og temadage: Praktikvejlederkurser Praktikvejlederkurser 1 for hjælper og assistenter Afholdte kurser Antal kursister Antal årselever 4 kurser 71 kursister 3,12 årselever Praktikvejlederkurser 2: 1 kursus 14 kursister 1,54 årselever I alt: 5 kurser 85 kursister 4,66 årselever I alt har 85 kursister deltaget i 2004, hvilket er 15 færre end i Andre kurser og temadage Afholdte kursus/temadage Antal kursister Antal årselever Afviklet på skolen: 28 kurser 517 kursister 13,135 årselev I 2004 blev der afholdt 6 kurser med 195 kursister flere end i Den store stigning af kursister skyldes, at skolen afholdt et 21 ugers (rotationsprojekt) meritgivende kvalificeringskursus for ledige. Efter dette kursus kunne kursisterne modtage tilbud om job med løntilskud og efterfølgende et job som vikar for social- og sundhedshjælper, der deltog i 8 ugers AMU efteruddannelseskursus, som omtalt andet sted og herefter evt. søge optagelse på social- og sundhedshjælperuddannelsen. 19

20 Følgende kurser og temadage har været afviklet: Antal uger Rotationsprojekt 21 uger x 1 Førstehjælp 1 dag x 4 Praktikvejlederens evaluering af elevens 1 dag x 2 personlige og faglige kompetencer Integration, kultur, opdragelse og livsformer 1 dag x 1 Træn dig glad 1 dag x 1 Praktikvejleder 1 dag x 1 Depression hos ældre 1 dag x 1 De unge elever 1 dag x 1 Pædagogisk grundkursus for praktikvejledere 2 dage x 2 De mange intelligenser /kompetence 1 dag x 1 Hvide vikarer AOF 2 uger x 1 Parkinson 1 dag x 1 Rygestop 4 dage x 1 Praktikvejledning 2 dage x 1 Interkultur pæd. 1 dag x 1 Forflytning 2 dage x 1 Krise og kriseforløb 1 dag x 1 At være vejleder for unge elever 1 dag x 1 Kognitiv terapi 2 dage x 2 Social- og sundhedshjælperkursus for ledige henvist af AF Antal kursister Antal teoriuger Antal årselever Januar 2004 August 2004 Januar 2004 August 2004 i alt Antal påbegyndt kurset ,175 Antal elever der afsluttede forløbet Antal elever der fortsatte på social- og sundhedshjælper uddannelsen 6 6 Kursernes formål er at gennemføre 1. og 2. teoretiske del af social- og sundhedshjælperuddannelsen og koble dette med praksis inden for området. Efter kurset kan de ledige søge om optagelse på den ordinære uddannelse med mulighed for merit.. 20

21 Introduktion for to-kulturelle Afholdte teoriuger Antal kursister Antal årselever Startet i Antal elever, der er ophørt i forløbet Antal der afsluttede i ,675 Formålet med Introduktionsforløbet er at kvalificere kursisterne til at søge optagelse på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Introduktion for to-kulturelle Afholdte teoriuger Antal kursister Antal årselever Startet i ,2 Forkursus for to-kulturelle medarbejder Afholdte teoriuger Antal kursister Antal årselever Afsluttet i ,025 Formålet med dette kursus er, at kursisterne opnår indblik i dansk kultur med fokus på sundhedssektoren med henblik på evt. senere optagelse på det særlige grundforløb. 21

22 Andre uddannelses-/kursustilbud primært for unge Brobygning 2004: Brobygning har til formål at lette de unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser. Målgruppen er især de unge, der er uafklarede med hensyn til uddannelsesvalg. Skolen for Social- og Sundhedsuddannelser har i 2004 gennemført 1 brobygningsforløb af 4 ugers varighed. Der blev optaget 18 elever, men 2 faldt fra undervejs. I forhold til år 2003 er det 21 elever færre. Brobygning: Afholdte kurser Antal elever Antal årselever 1kurser á 4 uger 16 elever 1,6 Præsentationskurser: Skolen har afholdt 2 præsentationskursus af 3 dages varighed med i alt 33 elever. Præsentationskurserne er målrettet elever fra folkeskolens afgangsklasser, der kan komme på skolen og få uddannelsesorientering - samt deltage i praktiske undervisningssituationer med relation til social- og sundhedsuddannelsernes indhold. Præsentationskurser: Afholdte kurser: Antal elever: Antal årselever 2 x 3 dages kurser 33 elever 0,49 22

23 TILBUD TIL ELEVER Biblioteket af bibliotekar Bodil Fink Det samlede udlån udgjorde i 2004: Udlån og fornyelser Lån fra Det sønderjydske Landsbibl % ikke-udstemplet materiale Depot fra Det sønderjydske Landsbibl. 100 Eksamenskasser 350 I alt stk. Bestand bogtitler i alt: Hovedbase Klassesæt Lærereksemplarer titler 85 titler 256 titler I alt titler. Bestand tidsskrifter 67 Tilvækst bøger, titler 599 Aktivitet: Selv om udlånstallene ikke viser de store stigninger i forhold til sidste år, er der en markant stigning i travlheden, når der er mange hold inde på skolen, idet der nu i alle fag skrives større og mindre opgaver. Det er derfor blevet endnu vigtigere at sørge for rigeligt med bøger inden for de populære emner, som ofte vælges af eleverne, ligesom det også er utrolig vigtigt at guide eleverne rundt til de bedste steder på Internettet, så der ikke går en formiddag med ustruktureret surfen på Google! Eleverne er blevet meget dus med at anvende bærbare computere til deres opgaver, og udlån af disse har derfor også fyldt meget i vores arbejde i Introduktion af eleverne til biblioteket: Der har været afholdt 30 introduktioner af forskellig art vi har omlagt introduktionen lidt, således at eleverne nu ofte får en introduktion lige før de går i gang med et projekt for at gøre det mere målrettet og relevant i forhold til den situation eleven står i lige nu. 23

24 EDB af EDB-ansvarlig Dorte Kofod Christoffersen År 2004 har været en fortsættelse af de projekter der blev sat i gang i Det betyder bl.a. at der på hele skolen er etableret trådløst netværk på de lokaliteter hvor det er muligt. Dette har givet en større fleksibilitet for både underviserne og eleverne. Et andet stort projekt på skolen har været udskiftning af skolens gamle NT 4,0 servere til nye servere. Skolen har valgt en løsning med terminalservere for undervisere og elever. Denne løsning har betydet, at vi har kunne beholde de gamle stationære pc er og lavet dem om til tynde klienter. Det betyder for elever og undervisere, at deres maskiner er blevet betydelige hurtigere at arbejde på. Udskiftning af skolens servere er et stort arbejde, og det kommer til at strække sig ind i år 2005, hvor målet er at alle terminalservere er etableret og i drift, samt at administrationen ligeledes er overgået til deres nye server. Ved samme lejlighed fik skolen etableret et serverrum. En så stor arbejdsopgaver kræver meget arbejde, derfor har skolen indgået en samarbejdsaftale med VUC s edb-afdeling, hvilket betyder at skolen låner en medarbejder. I starten var det 1 dag om ugen, men ordningen blev udvidet i forbindelse med etablering af de nye servere til 2 dage den ene uge og 3 dage den anden uge. Denne medarbejder arbejder tæt sammen med skolens edb-ansvarlig. Dette samarbejde er meget værdifuldt for skolen, idet det har betydet at hasteopgaver bliver løst her og nu, samt at de andre arbejdsopgaver bliver løst hurtigere. Skolens undervisning bliver tilrettelagt sådan at eleverne skal bruge internettet mere og mere i undervisningen, så efter at vi har fået nye servere fik skolens internetforbindelse en opgradering, så den kan følge med det stigende brug der har været på det område. Da eleverne bruger computerne og internettet mere og mere til bl.a. opgave og projektskrivning, har vores nuværende maskinpark af pc er ikke kunne dække behovet. Derfor har skolen valgt at investerer i flere bærbare computere som skal være som klassesæt og til udlån, men mere om det i år To social- og sundhedshjælperelever sidder og arbejder med en bærbar computer til deres projektskrivning 24

25 Uddannelsesorientering og studievejledning af underviser og studievejleder Mette Thorøe Ungdommens Uddannelsesvejledning er forpligtiget til at spænde et sikkerhedsnet ud under unge op til 19 år. De årige kan selv henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (U.U.). Vejledningen til videregående uddannelser foregår hos Studievalg. Den oprindelige plan var, at der også skulle etableres (en plan for) vejledning til gruppen af voksne over 25, men denne del af planen er udsat pga. strukturreformen. Vejledningsreformen har betydning for studievejledningen på SOSU, som fra at være vejledning til uddannelserne flytter fokus til at fastholde unge i uddannelserne. Idet en stor gruppe af eleverne på Social-og sundhedsuddannelser stadig er voksne over 25 år, ydes der dog stadig en væsentlig vejledning ind i uddannelserne. Mulighederne for at søge om merit/fritagelse i enkelte fag betyder en del samtaler om disse konkrete spørgsmål. Samarbejde. De nye U.U. og nye personer i disse funktioner betyder meget kontakt med vejlederne. Arbejdsformidlingens udlicitering af vejledningsopgaverne til andre aktører betyder, at der er et ret betydeligt fremmøde af ledige, som bliver vejledt. Uddannelsesinstitutionerne imellem sker samarbejdet i det Vejlednings Faglige Udvalg og i Lokalvejlederudvalget. Internt har vi fået en ny funktion til realkompetencevurdering. To personer har fået denne opgave, de er fysisk placeret i tilknytning til studievejledningen, og vi arbejder pt. på yderligere samarbejde. Markedsføring. Skolen deltog i 2004 i uddannelsesmessen i Vojens. I januar blev der holdt Åbent Hus på skolen. Skolen deltager i begrænset omfang i skolearrangementer om uddannelses- og erhvervsvalg for afgangsklasser og forældre. Fastholdelse. En væsentlig del af opgaverne i studievejledningen vil fremover blive at fastholde eleverne i uddannelserne. Eleverne kan ved egen drift henvende sig i studievejledningen eller visiteres via kontaktlærerne. Der kan være tale om enkeltsamtaler eller samtaleforløb med den enkelte elev. Som noget nyt har studievejledningen i år tilbudt kursus i eksamensangst. Kurserne har været lagt i studietiden, omfanget er 6 kursusgange med undervisning af 2-3 timers varighed, hertil øvelser som eleverne skal arbejde med i fritiden. Der har været 12 deltagere på dette forløb, der afsluttes i april Afledt af dette kursustilbud har der været en del individuelle henvendelser i studievejledningen vedr. eksamensangst, primært fra elever der ikke har kunnet følge kursusforløbet eller elever der oplevet problematikken umiddelbart før eksamen. 25

26 Studievejledningen er visitatorer og kontaktpersoner til NetOpNU, et vejledningsprojekt for ungdomsuddannelser i Sønderjyllands amt de elever, der visiteres til NetOpNu, er elever der har problematikker af mere kompleks art, hvortil der kræves psykologisk bistand. I skoleåret 2003/2004 har der været henvist 18 elever. NetOpNu har desuden til opgave at yde vejledning, rådgivning og supervision til uddannelserne. Som et led i dette blev der i 2003 startet et kontaktlærerprojekt, dette er forsat i Niveau PI deltager i dette projekt, og der er en repræsentant fra studievejledningen. Statens uddannelsesstøtte. Studievejledningen varetager ekspeditionen af Statens Uddannelsesstøtte (SU). Grundforløbseleverne kan søge stipendium og lån. Som noget nyt kan eleverne på det særlige grundforløb ( forløbet for elever med andet oprindelsesland end Danmark) søge stipendier og lån, samt SU til dækning af undervisningsafgiften til dansk undervisningen, såfremt de ikke kan få undervisningsafgiften dækket fra anden side. Elever med andet oprindelsesland end Danmark. Elever med andet oprindelsesland end Danmark viser stor interesse for at søge ind på vore uddannelser/kurser, og denne gruppe fylder en del i studievejledningens arbejde. Det er dels gruppen af flygtninge/indvandre og dels tyskere, der ønsker uddannelse i Danmark. 26

27 Læsevejledning af underviser Susanne G. Larsen Læsevejledning Screening Samtale Specialpædagogiske tiltag Tilbud om lektiecafé vedr. afsluttende prøve Grundforløb Social- og sundheds hjælper Social- og sundheds- 1 1 assistent Pædagogisk grund uddannelse I alt I læsevejledningen oplever vi en ny tendens af elever med læseforståelsesproblemer elever, som i overvejende grad har problemer med elementært kendskab til det danske sprog. Bl.a. på denne baggrund er iværksat et tilbud om lektiecafé, som forventes udbygget i 2005, også med Edb-café, idet dette vil kunne være en støtte og hjælp til alle elever med læse- skrivevanskeligheder, også de elever, der har dansk som andet sprog. Et yderligere argument for udbygning af lektie- og Edbcafé en er det stigende krav om skriftlige arbejde i forbindelse med opprioriteringen af grundfagene i Sosu-reformen. I øjeblikket er ca. 20 elever blevet introduceret til og benytter forudsigelsesprogrammet Second Guess, som de har stor glæde af. For social- og sundhedshjælperelever er gældende, at der i deres nye social- og sundhedshjælperbøger er vedlagt cd-rom, hvilket kræver en yderligere introduktion i benyttelse heraf. Læsevejledningen har i 2004 også omfattet supervision af vejledere fra praksis, som i stigende grad har behov for råd og vejledning i, hvordan de bedst støtter og hjælper elever med kommunikationsvanskeligheder i forhold til det danske sprog, og elever med deciderede læse- skrivevanskeligheder. I august 2004 afholdt læsevejlederne på Social- og sundhedsskolen i Aabenraa det årlige landslærermøde for læsevejledere på de øvrige social- og sundhedsskoler. Hvor temaerne eksamensskræk, talblindhed, sammenhængen mellem sprogskolens niveauer og sosu-fag, samt erfaringsudveksling i forhold til specialpædagogisk bistand til de elevgrupper, vi i dag har på sosu-skolerne, var på dagsordenen. 27

28 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER Landsdækkende evaluering af Sosu-reformen af viceforstander Ketty Avbæk Larsen I august 2003 igangsatte undervisningsministeriet en omfattende evaluering af Sosu-reformen. Hensigten hermed er at tilvejebringe et grundigt, alsidigt og systematisk skriftligt materiale, som skal tjene som grundlag for beslutninger om eventuelle ændringer. Evalueringen omfatter tre områder: 1. En generel analyse på baggrund af statistiske grundoplysninger 2. En undersøgelse af aftagernes (amternes og kommuners) tilfredshed med de elementer i reformen, som loven introducerer, herunder om loven lever op til sine hensigter og 3. En pædagogisk vurdering af reformen på baggrund af skolens selvevaluering af centrale uddannelsesmæssige/pædagogiske elementer, som bekendtgørelsen introducerer. Social- og sundhedsskolen i Sønderjylland medvirker ved punkt 3, sammen med alle de øvrige Social- og sundhedsskoler. Arbejdet er udformet som en selvevaluering for Social- og sundhedsskolerne og gennemføres som en didaktisk analyse ud fra et tildelt tema. Formålet med denne pædagogiske del af evalueringen er at vurdere, om de forskellige indholdsmæssige elementer i reformen virker efter hensigten og evt. pege på udviklingsmål for uddannelserne. Social- og sundhedsskolen i Sønderjylland er med i to delprocesser, et fælles hovedtema sammen med 4 andre skoler og et tema kun for Social- og sundhedsskolen i Sønderjylland. Hovedtemaet er: Organiseringen af undervisningen herunder samspillet mellem grund- og områdefag i den tematiske undervisning og hvordan IT-dimensionen inddrages. Og som selvstændigt tema har skolen fået tildelt temaet: Den personlige uddannelsesplan - både i forhold til skole-praktiksamarbejdet og som støtte til at fastholde den enkelte elevs faglige og personlige progression i uddannelsesforløbet. Selvevalueringen er igangsat ud fra en proces, efter en fastlagt fasemodel Alle lærere og ledere er involveret og selvevalueringsrapporterne, blev færdig i april

Indholdsfortegnelse... 1

Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 ÅRET I TAL... 2 Grundforløbet... 2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 5 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 8 Den pædagogiske grunduddannelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 16 TILBUD TIL ELEVER... 20 AKTUELLE EMNER... 26

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 16 TILBUD TIL ELEVER... 20 AKTUELLE EMNER... 26 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 7 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 10 Opskoling af sygehjælpere

Læs mere

INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 21 ØVRIGE TILBUD... 24. Internationalisering... 30. Udviklingsprojekter... 32 SKOLENS LIV...

INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 21 ØVRIGE TILBUD... 24. Internationalisering... 30. Udviklingsprojekter... 32 SKOLENS LIV... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Indgangsåret... 3 Grundforløbet... 4 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 7 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 11 Opskoling af sygehjælpere

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Syd

Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Syd 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C)

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TILBUD TIL ELEVER Biblioteket EDB Uddannelsesvejledning Læsevejledning... 25

Indholdsfortegnelse. TILBUD TIL ELEVER Biblioteket EDB Uddannelsesvejledning Læsevejledning... 25 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 6 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 9 Den pædagogiske grunduddannelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Ajourført den 7. marts 2016 Dette notat beskriver skolens egne tal for frafald og gennemførelse på skolens grundforløb og hovedforløb. Tallene supplerer

Læs mere

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse?

Læs mere

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV SOSU FYN I TAL 2016 Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG Udarbejdet foråret 2016 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse?

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p k/administ nale der Mænd 494 85% Antal ansøgere og optagne elever 327 Antal ansøgere 565 Antal optagne elever 667 391 366 Antal årsværk fordelt på medarbejdergrupper 12% 15% 09 2010 2010 2009 2008 96 119

Læs mere

6,55 5 4,26. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde. Mænd Kvinder 91,9 92,7 95,3

6,55 5 4,26. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde. Mænd Kvinder 91,9 92,7 95,3 42 31 12 1 8 6 4 2 99 97 18 16 96 29 26 28 31 8 8 8 Lærere Adm.Bibl og IKT Ledelse Service 14 12 1 8 16 6 5 4 3 2 1 52 Antal ansøgere i.f.t Ansøgere Årselever 28 Antal hold/mål Antal dage pr. mål 488 331

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet i Sønderjyllands Amt indtil 2017

Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet i Sønderjyllands Amt indtil 2017 Sønderjyllands Amt Dato: 21. september 2006 Uddannelses- og socialforvaltningen J.nr.: 06/2059 Uddannelsesafdelingen John Hyrup Jensen Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, februar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2008 Institutionens

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

PÅ VEJ MOD SSA. AFDELING FOR PLEJE OG OMSORG vordingborg.dk

PÅ VEJ MOD SSA. AFDELING FOR PLEJE OG OMSORG vordingborg.dk PÅ VEJ MOD SSA AFDELING FOR PLEJE OG OMSORG vordingborg.dk Vordingborg Projektet På vej mod SSA Denne pjece henvender sig til social og sundhedshjælpere og sygehjælpere, ansat i Afdeling for Pleje og Omsorg,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn F O A F A G O G A R B E J D E et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn Hvad er PGU? Den pædagogiske grunduddannelse eller PGU er en kort ungdomsuddannelse, som varer 1 år og 7 1 /2 måned. Uddannelsen

Læs mere

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen November 2013 Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formål 3 Evalueringens hovedområder 3 Undersøgelsens målgruppe 3 Metode og dataindsamling

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØB 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Referat. LUU møde. Mandag den 3. september 2012 fra klokken 8.30 til 11.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Referat. LUU møde. Mandag den 3. september 2012 fra klokken 8.30 til 11.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Referat LUU møde Mandag den 3. september 2012 fra klokken 8.30 til 11.00 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 LUU udvalget: 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine Referat fra skole-praktikrådsmøde Mandag den 25. August 2008 9.30 12.00 på Randers Social- og Sundhedsskole Fra praksis: Lilian Gade Abrahamsen, Birgitte Sandahl Bogner, Line Kristensen, Susanne Pallesen,

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014.

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplan 2014 2 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplanens formål er at være et internt styringsredskab,

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder:

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder: Kvalitet i praktik Kvalitet i praktikuddannelsen for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse - gældende for Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Bedre til jobbet. om pædagogisk grunduddannelse til dagplejere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Bedre til jobbet. om pædagogisk grunduddannelse til dagplejere profil2000 Pædagogisk grunduddannelse med merit Bedre til jobbet om pædagogisk grunduddannelse til dagplejere Bedre til jobbet er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og henvender sig især til politikere

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 2013-05-26 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Horsens Aftalen indgået 2011 (rev. 2013)

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN Navn Holdnummer 1 Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION OG FORMÅL... 3 1. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 4 2. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 5 3. SAMTALE: PRAKTIKBESØG... 6

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik Skole- og fritidspædagogik 2. Praktikperiode Kompetenceområde: Udvikling og læringsrum Området retter sig mod pædagogisk

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen Samarbejdsstruktur for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen verion: feb..2007 Indholdsfortegnelse: Forord/formål... side 3 Indledning... side

Læs mere

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 2016 Basisramme: 1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Indsats: A Der udarbejdes målrettede uddannelsestilbud

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere