Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momsinstruks. for. Aarhus Universitet"

Transkript

1 AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40

2 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET Indledning Juridiske grundlag Definitioner Eksempler på varer Eksempler på tjenesteydelser MOMSKODER Overblik over momskoder i Navision Gruppering af momskoder SALG TIL DANMARK Salg af varer og tjenesteydelser til Danmark Kursusvirksomhed Undervisningsmaterialer Udlejning af fast ejendom Udlejning af lokaler Konferencer/arrangementer KØB FRA DANMARK Overblik over momskoder Køb af varer og tjenesteydelser fra Danmark Særligt vedr. forplejning Særligt vedrørende biler Særligt vedrørende multimediebeskatning Særligt vedrørende hotel Repræsentation contra reklame Gaver Forsikringer Særligt vedr. delregnskab 2 og momslovens 13, stk. 1 nr. 1 (tandlæger) Særligt vedr. indkøb af bærbare pc er og mobiltelefoner m.m Særligt vedrørende viderefakturering Viderefakturering indenfor eget ministerområde HANDEL MED UDLANDET Grundlæggende begreber SALG TIL UDLANDET Side 2 af 40

3 6.1 Salg af varer til EU Salg til momsregistrerede virksomheder Salg til ikke registrerede virksomheder og private Salg af tjenesteydelser til EU Salg til momsregistrerede virksomheder Salg til ikke registrerede virksomheder og private Salg af varer til 3. land Salg af tjenesteydelser til 3. lande Salg til virksomheder Salg til private Særligt vedr. viderefakturering KØB FRA UDLANDET Køb af varer fra EU Køb af tjenesteydelser fra EU Køb af varer fra 3. land Køb af tjenesteydelser fra 3. land SÆRLIGT VEDR. VIDEREFAKTURERING Viderefakturering over landegrænser SÆRLIGE OMRÅDER Forskning/samarbejdsaftaler Myndighedsbetjening OPSUMMERING Side 3 af 40

4 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET Denne momsinstruks er opdateret 1. juli Instruksen er udfærdiget til brug for korrekt momsmæssig behandling af universitetets indtægter og udgifter samt kontering og anvisning af bilag i forbindelse hermed, inkl. angivelse af momskode. Instruksen er primært rettet mod medarbejdere, der skal varetage den momsmæssige behandling af såvel indtægter som udgifter. Instruksen har til formål at guide brugeren gennem de hyppigst anvendte momsregler, og er derfor ikke udtømmende for alle momsmæssige nuancer. Instruksen er tænkt som et opslagsværk, der er inddelt som følgende: Salg til Danmark Køb fra Danmark Salg til udlandet Salg til EU Salg til 3. lande Køb fra udlandet Køb fra EU Køb fra 3. lande Eventuelle supplerende spørgsmål, kommentarer eller forbedringsforslag kan rettes til Anja Svennesen, tlf Side 4 af 40

5 1.1 Indledning Universitetet er omfattet af to momssystemer, dels den almindelige momslovgivning, som også kendes i det private erhvervsliv, hvor der til SKAT afregnes forskellen mellem udgående afgift (af salg) og indgående afgift (af køb), og dels et særligt refusionsprincip, hvor universitetet af Økonomistyrelsen (ØS) som bl.a. godtgør moms af de køb, som ikke vedrører de momspligtige aktiviteter, med henblik på at gøre de modtagne tilskud til nettobeløb. Regelsættet for momsfradrag fra ØS og SKAT er ikke ens. SKAT refunderer i henhold til momsloven mens ØS refunderer i henhold til Budgetvejledningen for det aktuelle år. Ovenstående betyder at der kan afløftes fuld moms af alle danske køb, dog med følgende undtagelser: På udgifter til bespisning på restaurant kan der afløftes 1/4 af den opkrævede moms Ingen afløftning af moms på leje, anskaffelse og drift af hvidplade-biler På udgifter til hotelovernatning kan der afløftes 50% af den opkrævede moms Ingen afløftning af moms på udgifter til daglig bespisning af medarbejdere (frugtordninger, kaffe mv.) Da fejl har omgående økonomisk konsekvens for universitetet, og ved salg måske også for universitetets kunde/samarbejdspartner, henstilles til, at der rettes kontakt til Regnskabskontoret hvis der er tvivl om behandlingen af momsmæssige forhold. 1.2 Juridiske grundlag Enhver momsregistreret virksomhed skal som udgangspunkt opkræve moms af alt, hvad der leveres i Danmark (salgsmoms). Momsloven, som er det juridiske grundlag for opkrævning af momsen, bygger på det 6. momsdirektiv, der nu er afløst af momssystemdirektivet. Link til momsloven (Bekendtgørelse af merværdiafgiftsloven (momsloven), LBK nr 287 af 28/3-2011): De nærmere regler for handel med EU-lande findes i SKATs vejledninger på følgende link: Definitioner Ved indførelsen af de nye momskoder skal der nu, som noget af det første sondres mellem om der er tale om en vare eller om en tjenesteydelse. Side 5 af 40

6 Sagt lidt overordnet er definitionen på en vare noget håndgribeligt, mens en tjenesteydelse er noget mere uhåndgribeligt Eksempler på varer Eksempler på typiske varer kan være: Anlæg Kontorartikler pc-udstyr varer og materialer forplejning (excl. Restaurant) Eksempler på tjenesteydelser Eksempler på typiske tjenesteydelser kan være: Rejser både i og udenfor DK. (artskontiene ) Husleje Leje, leasing Abonnementer for telefoni, bredbånd mv. Artskontiene (betegnes også tjenesteydelser i kontoplan) Forplejning på restaurant Kurser Porto, kurerforsendelse Reparationer Visse former for software Ved sondringen håndgribeligt/uhåndgribeligt kan man måske undres over, at porto og rejser er tjenesteydelser da man får frimærker eller billetter i hånden, men her skal der tænkes på den bagvedliggende ydelse, som frimærkerne eller billetten er at betragte som kvitteringer for disse køb. Er der tale om blandende leverancer skeles der til hvad der er mest af. Der sondres mellem hovedleverance og bileverance. Som eksempel kan nævnes køb af en bog hvor fakturaen indeholder fragt. En faktura som denne vil kunne behandles som en vare. Side 6 af 40

7 Tjenesteydelser Varer Tjenesteydelser Varer MOMSINSTRUKS 2. MOMSKODER 2.1 Overblik over momskoder i Navision Figur 1. Momskoder og finanskonti og anvendelsesområde MK Finanskonto Beskrivelse Anvendelse 0 Ingen moms Benyttes i alle delregnskaber, hvor beløbet ikke indeholder moms eller moms der ikke kan afløftes Købsmoms, varer Benyttes på driftsudgifter - varer. Benyttes i alle delregnskaber Salgsmoms, varer Benyttes ved salg af varer, som skal tillægges moms Repræsentationsmoms Repræsentationsmoms, varer. Benyttes i alle delregnskaber Multimedie, varer Benyttes på driftsudgifter, varer, der anvendes i forbindelse med multimediebeskatning Købsmoms, varer,øs Benyttes på driftsudgifter - varer, hvor momsen udelukkende refunderes via ØS. Benyttes i alle delregnsk. 10 Ingen moms Benyttes i alle delregnskaber, hvor beløbet ikke indeholder moms eller moms der ikke kan afløftes Købsmoms, ydelser Benyttes på driftsudgifter - tjenesteydelser. Benyttes i alle delregnskaber Hotelmoms Hotelmoms - tjenesteydelser - på delregnskab 1, 2, 3, 4, Salgsmoms, ydelser Benyttes ved salg af tjenesteydelser, som skal tillægges moms Repræsentationsmoms Repræsentationsmoms, tjenesteydelser. Benyttes i alle delregnskaber Multimedie, ydelser Benyttes på driftsudgifter, ydelser, der anvendes i forbindelse med multimediebeskatning Købsmoms, ydelser,øs Benyttes på driftsudgifter - ydelser, hvor momsen udelukkende refunderes via ØS. Benyttes i alle delregnsk. MK Finanskonto Beskrivelse Anvendelse 0 Ingen moms Benyttes i alle delregnskaber, hvor beløbet ikke indeholder moms eller moms d Refusionsberettiget købsmoms, drift Benyttes på driftsudgifter - varer - på delregnskab 1, 2, 3, 4, Toldmoms, indgående Benyttes ved salg af varer, som skal tillægges moms Repræsentationsmoms Repræsentationsmoms, varer - delregnskab 1, 2, 3, 4, Korrektion købsmoms Benyttes i forbindelse med korrektionsmoms, Multimediebeskatning 10 Ingen moms Benyttes i alle delregnskaber, hvor beløbet ikke indeholder moms eller moms d Refusionsberettiget købsmoms, drift Benyttes på driftsudgifter - tjenesteydelser - på delregnskab 1, 2, 3, 4, Refusionsberettiget købsmoms, Hotelmoms - tjenesteydelser - på delregnskab 1, 2, 3, 4, Toldmoms, indgående Benyttes ved salg af tjenesteydelser, som skal tillægges moms Repræsentationsmoms Repræsentationsmoms, tjenesteydelser - delregnskab 1, 2, 3, 4, 5 Side 7 af Korrektion købsmoms Benyttes i forbindelse med korrektionsmoms, Multimediebeskatning

8 2.2 Gruppering af momskoder Hovedreglen for momskoderne er en gruppering som følgende: Varer: Momskoderne 0 9 Tjenesteydelser: Momskoderne 9 19 Undtaget herfra er en række fastdefinerede momskoder, som er uafhængig af varer el. tjenesteydelser: Driftskonti: Kontiene : momskode 10 Kontiene : momskode 0 Balancekonti: Kontiene : momskode 0 For posteringer på de driftskonti, som ikke er omfattet af ovenstående skal momskoden vælges ud fra og om der er tale om en vare eller tjenesteydelse. Side 8 af 40

9 3. SALG TIL DANMARK Figur 2. Kombinationer af momskoder og delregnskaber i forbindelse med salg SALG Delregnskab Momskode Evt. Evt. Altid Evt. Evt. 4 Evt. Evt. Evt. Evt. 10 Evt. Evt. Altid Evt. Evt. 14 Evt. Evt. Evt. Evt. Varer Tjenesteydelser I forbindelse med salg kan kun anvendes momskoderne: 0 Anvendes hvis salgsindtægten for en vare ikke skal tillægges moms 4 Anvendes hvis salgsindtægten for en vare skal tillægges moms 10 Anvendes hvis salgsindtægten for en tjenesteydelse ikke skal tillægges moms 14 Anvendes hvis salgsindtægten for en tjenesteydelse skal tillægges moms Side 9 af 40

10 3.1 Salg af varer og tjenesteydelser til Danmark For at et salg er omfattet af momsloven (momslovens 4) skal der være levering mod vederlag, altså krav om en modydelse. Der vil således være en afgrænsning overfor tilskud/gaver/donationer, hvor der ikke er krav om modydelser. Hvis der er krav om modydelse og salget dermed er omfattet af momsloven kan salget under visse betingelser være fritaget for moms: Salg til eget ministerområde (momslovens 9) Salg der er omfattet af momslovens 13, eksempelvis undervisning, retsmedicinske ydelser, huslejer (over 30 dage) mv. På salg af alle andre varer og tjenesteydelser, der sælges af Aarhus Universitet (AU), skal der normalt pålægges moms. Valide momskoder ved salg: Momskode 0 salg af varer uden moms Momskode 4 salg af varer med moms Momskode 10 salg af tjenesteydelser uden moms Momskode 14 salg af tjenesteydelser med moms KUN disse 4 momskoder kan anvendes ved salg. Momskode 4 eller 14 må ALDRIG anvendes hvis: Salget er omfattet af momslovens 13 Her anvendes momskode 0 eller 10 Salget sker til kunde indenfor eget ministerområde Her anvendes momskode 0 eller 10 I efterfølgende afsnit er den momsmæssige behandling omtalt for udvalgte områder: Side 10 af 40

11 3.1.1 Kursusvirksomhed Momslovens 13, stk. 1 punkt 3 fritager generelt undervisning og kurser for moms, hvis virksomheden ikke drives med gevinst for øje. Pr. 1/ skal der opkræves moms af kursusaktiviteter, der drives med gevinst for øje og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv. Retter sig mod betyder, hvem fakturaen er stilet til dvs. at hvis en privatperson tilmelder sig, men hvor det er personens arbejdsgiver der betaler så vil vedkommende være omfattet heraf. Primært fortolkes som mere end 50%. Interne kurser vil være salg indenfor eget ministerområde og vil derfor være fritaget for moms. Er kurset at betragte som ren undervisning og dermed en del af AU s kerneydelse vil dette også være fritaget for moms. Det samme vil gælde kurser som er pointgivende disse betragtes også som ren undervisning. Det er vores vurdering at ovenstående ændring ikke vil få den store betydning i praksis, da modtageren vil have tilsvarende fradrag for købsmomsen. Der hvor ændringen kan mærkes vil være for de privatpersoner, der melder sig til et kursus der primært retter sig mod virksomheder og institutioner. Disse personer vil komme til at betale en reel merpris, da de ikke efterfølgende kan afløfte momsen Undervisningsmaterialer Salg af undervisningsmateriale til studerende og ansatte (til tjenstligt brug) skal ikke pålægges moms, jf. momslovens 13, stk. 1 punkt Udlejning af fast ejendom Generelt er AU fritaget for at lægge moms på fakturaer ved udlejning, hvis der er tale om udlejning i mere end 1 måned. Det betyder, at der heller ikke skal lægges moms på el, gas, vand og varme. Vær opmærksom på lokaler/ejendomme, hvor der er søgt om frivillig momsregistrering. Her skal lejen pålægges moms og det samme vil være gældende for el, gas, vand og varme. Sker udlejningen for en kortere periode, skal der lægges moms på, idet udlejningen svarer til hotelvirksomhed - dette er fx tilfældet i forbindelse med udlejning af gæsteboliger. Side 11 af 40

12 3.1.4 Udlejning af lokaler Er også fritaget for moms, hvis AU ikke serverer eller leverer mad/drikkevarer. Hvis lejer af lokalerne ønsker bespisning og bestiller direkte hos eksempelvis Studenterhusfonden vil der ske en direkte fakturering fra Studenterhusfonden til lejeren af lokalerne. Selvom Studenterhusfonden i andre sammenhænge anses for nær tilknyttet til AU vil lejerens eventuelle bestilling af forplejning hos Studenterhusfonden ikke have indflydelse med den momsfrie udlejning af lokaler Konferencer/arrangementer Til konferencer/arrangementer, hvor AU opkræver et deltagergebyr, og hvor konferencen/arrangementet afholdes i Danmark, skal der tillægges dansk moms på deltagergebyret. Ovenstående vil være gældende uanset om deltageren er dansk eller udlænding. Udenlandske deltagere vil under visse omstændigheder kunne søge den betalte moms tilbage, enten ved ansøgning til Skattecenter Tønder (deltagere fra ikke-eu) eller via deres hjemlands skattemyndigheder (deltagere fra EU). Det vurderes at hovedparten, af de afholdte konferencer/arrangementer på AU vil være omfattet af momspligt. Eneste undtagelse til ovenstående vil være, hvis en deltager er indenfor eget ministerområde så skal der faktureres uden moms. Vær opmærksom på, at hvis en medarbejder selv betaler er der ikke tale om salg indenfor eget ministerområde. Er der tale om en konference/arrangement med nær tilknytning til den momsfrie universitetsundervisning kan deltagerbetalingen også fritages for moms. Det vurderes dog at dette meget sjældent vil være aktuelt. Side 12 af 40

13 Tjenesteydelser Varer MOMSINSTRUKS 4. KØB FRA DANMARK Som nævnt indledningsvist er regelsættet for momsfradrag fra ØS og SKAT ikke ens. SKAT refunderer i henhold til momsloven mens ØS refunderer i henhold til Budgetvejledningen for det aktuelle år. Ovenstående betyder at der kan afløftes fuld moms af alle danske køb, dog med følgende undtagelser: På udgifter til bespisning på restaurant kan der afløftes 1/4 af den opkrævede moms Ingen afløftning af moms på leje, anskaffelse og drift af hvidplade-biler På udgifter til hotelovernatning kan der afløftes 50% af den opkrævede moms Ingen afløftning af moms på udgifter til daglig bespisning af medarbejdere (frugtordninger, kaffe mv.) 4.1 Overblik over momskoder I forbindelse med køb er anvendelsen af momskoder noget mere kompleks og afhænger f.eks. både af om det er en vare eller en tjenesteydelse, købets art (f.eks. evt. multimediebeskatning, hotel, repræsentation eller almindelig drift) mv. Figur 3. Kombinationer af momskoder og delregnskaber i forbindelse med køb KØB Delregnskab Momskode Evt. Evt. Evt. Evt. Evt. 0 1 Oftest, drift Oftest, drift Oftest drift Oftest, drift Oftest drift 4 5 Evt. Evt. Evt. Evt. Evt. 8 Multimediebeskatninbeskatninbeskatninbeskatninbeskatning Multimedie- Multimedie- Multimedie- Multimedie- 9 Re. Fra ØS Re. Fra ØS Re. Fra ØS Re. Fra ØS Re. Fra ØS Evt. Evt. Evt. Evt. Evt Oftest, drift Oftest, drift Oftest drift Oftest, drift Oftest drift Hotel-moms Hotel-moms Hotel-moms Hotel-moms Hotel-moms Evt. Evt. Evt. Evt. Evt. 18 Multi-mediebeskatninbeskatninbeskatninbeskatning Multi-medie- Multi-medie- Multi-medie- Multi-mediebeskatning 19 Re. Fra ØS Re. Fra ØS Re. Fra ØS Re. Fra ØS Re. Fra ØS Side 13 af 40

14 4.2 Køb af varer og tjenesteydelser fra Danmark Når der købes varer og tjenesteydelser fra en registreret virksomhed i Danmark, skal sælger udstede en faktura med moms svarende til den gældende afgift, for tiden 25 %. Momslovens definerer omfanget af momsfradragsretten. Købsmomsen refunderes for såvel ordinær virksomhed som eksternt finansierede projekter. En betingelse for fradrag er dog at sælger har haft ret til at opkræve momsen dvs. at man ikke pr. definition kan afløfte moms på en faktura, men at der er behov for at visitere de indgående fakturaer for korrekt moms. En forudsætning for at kunne afløfte moms er, at sælger er momsregistreret, og at sælgers CVR-nr. fremgår af fakturaen. Opsummering: Momskode 0 eller 10 ved køb af varer eller tjenesteydelser hvor der ikke kan afløftes moms Momskode 1 eller 11 ved køb af varer eller tjenesteydelser hvor der kan afløftes fuld moms. Momskode 9 eller 19 ved køb af varer eller tjenesteydelser, hvor der udelukkende kan afløftes fuld moms via ØS. Køb der giver ret til begrænset fradrag omtales nedenfor Særligt vedr. forplejning Muligheden for momsfradrag på bespisning af forretningsforbindelser, tidligere- og nuværende medarbejdere mv. i egne lokaler er ændret i forhold til tidligere praksis. Hidtil har praksis været, at en frokost afholdt i egne lokaler, hvor maden var leveret fra eksempelvis en af universitetets kantiner, blev konteret med momskode 0. Praksisændring består i, at der nu gives fuldt momsfradrag (momskode 1) på bespisning af ovennævnte personkreds i egne lokaler. Dermed bliver der flere økonomiske fordele i at bespise i egne lokaler end på restaurant, hvor momsfradraget stadig er begrænset (momskode 15). Det er en betingelse at der er tale om en frokost/middag af erhvervsmæssig karakter. Som eksempel kan nævnes et kundemøde eller et internt møde med fagligt indhold. Side 14 af 40

15 Den ændrede definition udspringer af en EU-dom, som fortolker 6. momsdirektiv i en retning, der ændrer praksis af den danske momslov, hvor det er SKAT s opfattelse, at servering i egne lokaler, der finder sted med henblik på varetagelse af strengt erhvervsmæssige formål giver ret til fuldt momsfradrag. Afholdes der sociale arrangementer i egne lokaler anvendes momskode 9. Dermed gives der fuldt fradrag for momsen via ØS. Der vil fortsat skulle anvendes momskode 0 ved daglig bespisning af medarbejdere, eksempelvis frugtordning, kaffe/the mv. Skematisk kan den aktuelle momskode findes via nedenstående beslutningsdiagram. Som eksempel på nogle af de typiske indkøb af forplejning kan nævnes følgende: Mad til medarbejdere Momskode 0 Daglig bespisning af medarbejdere. Der vil typisk være tale om køb til frugtordning til medarbejdere eller fri adgang til kaffe/the. Mad til øvrige Momskode 9 ikke fagligt arrangement Der kan eksempelvis være tale om bespisning til en reception, jubilæum holdt i egne lokaler eller andet socialt arrangement, som holdes i egne lokaler eller lokaler. Køb af mad til faglige Momskode 1 møder holdt i egne Der vil typisk være tale om køb af morgenbrød, frokost, frugt eller sødt til lokaler faglige møder. Personkredsen for mødet kan være tidligere- eller nuværende medarbejdere, forretningsforbindelser, studerende el. lign. Køb af mad til på Momskode 15 restaurant Gælder både sociale og erhvervsmæssige arrangementer. HUSK: Oplysning om mødedeltagere samt mødets karakter. Er der tale om periodisk tilbagevendende møder (eks. Personalemøder) kan man nøjes med at oplyse, hvilke personkredse (grupper, institutter el.lign.) der er indkaldt til møde. Er der tale om bespisning i udlandet kan der ALDRIG opnås direkte fradrag for den udenlandske moms på bespisning. HUSK de 3 U er: Udlæg - Udland - Uden moms Side 15 af 40

16 Opsummering: Momskode 0 ved daglig bespisning (frugtordning, kaffe/the mv.) Momskode 1 ved faglige arrangementer afholdt i egne lokaler Momskode 15 ved arrangementer afholdt udenfor AU Momskode 9 ved sociale arrangementer holdet i egne lokaler Momskode 10 ved bespisning på restaurant i udland Momskode 0 ved øvrig bespisning i udland Side 16 af 40

17 Beslutningsdiagram ved køb af mad og øvrig forplejning i DANMARK (juni2011/aks) "Uden for AU" f.eks. Restaurant Selskabslokaler, konferencecentre mv. Egne lokaler, incl. AU's kantiner Fagligt Socialt Side 17 af 40

18 køb af mad og øvrig forplejning i UDLAND Side 18 af 40

19 4.2.2 Særligt vedrørende biler Udgifter til køb og drift af hvidpladebiler: Ingen momsfradrag/refusion (fradrag i et vist omfang ved leasing) Udgifter til køb og drift af gulpladebiler: Fuld momsfradrag/refusion Driftsudgifter er f.eks. Benzin. Vare: momskode 0 eller 1 Parkering. Ydelse: momskode 10 eller 11 Broafgift Storebælt. Ydelse: momskode 10 eller 11 (NB! Fuldt fradrag over Øresund i hvidplade-bil, hvis kørslen kun vedrører momspligtige formål) Udlæg: Udgifter ved brug af egen gulpladebil - ingen ret til fradrag eller refusion. Opsummering: Momskode 0 eller 10 ved indkøb og drift af biler på hvide plader Momskode 1 eller 11 ved indkøb og drift af biler på gule plader eller minibus over 9 personer incl. føreren. Ovenstående sondringer gælder også ved leje af biler. Er der tale om udlæg for egen bil, er der aldrig fradrag for momsen. Det anbefales at der ved kontering skrives bilens reg.nr. eller gule plader/hvide plader i note. Dermed signaleres overfor revisionen at der er taget stilling hertil Særligt vedrørende multimediebeskatning SKAT har med virkning pr. 1/1-10 indført beskatning af multimedier, der stilles til rådighed af en arbejdsgiver. Beskatning sker da medierne også kan anvendes privat. Derfor er der også begrænset fradrag på momsen som SKAT refunderer. Det vil sige at moms af udgifter til telefon, telefonabonnement, bredbåndsforbindelser og pc er mv. til personer der multimediebeskattes, fremover kun kan afløfte momsen med 3/4 fra SKAT. Side 19 af 40

20 Satsen er fastsat efter et skøn. ØS har ikke samme begrænsning i fradraget så alt i alt givers der fuld fradrag for momsen. Fordelingen af fradraget mellem SKAT og ØS sker fra centralt hold. Momskode 8 anvendes ved køb af varer der indgår i multimediebeskatningen, eksempelvis en mobiltelefon eller en pc. Momskode 18 anvendes ved køb af tjenesteydelser der indgår i multimediebeskatningen, eksempelvis telefonabonnement og bredbåndsforbindelse. For at sikre en korrekt behandling bør de indberettede lister til SKAT vedr. personer der skal multimediebeskattes, udleveres til de personer der behandler købsfakturaer. Det vil kun være de store ting, som omfattes af ovenstående. Ting som ledninger, usb-stik, mus mv. behandles efter de almindelige regler for momsfradrag. For yderligere information om multimediebeskatning kan der henvises til: Opsummering: Momskode 8 ved køb af varer der omfattes af multimediebeskatningen Momskode 18 ved køb af ydelser der omfattes af multimediebeskatningen Særligt vedrørende hotel Fra 1/1-14 er der ret til 75 % momsfradrag af hoteludgifter i DK i det omfang udgifterne er af streng erhvervsmæssig karakter (momskode 12). Morgenmaden er forplejning og giver ret til 1/4 momsfradrag (momskode 15). Typisk modtages faktura med ét beløb. Da reglen er forholdsvis ny kan der højest sandsynlig påregnes en periode inden hotellerne får ændret deres fakturering. Er der tale om hotel i udlandet kan der ALDRIG opnås direkte fradrag for den udenlandske moms på fakturaen. Opsummering: Momskode 12 ved overnatning på danske hoteller incl. moms Momskode 10 ved overnatning på udenlandske hoteller Side 20 af 40

21 4.2.5 Repræsentation contra reklame Der er fuldt fradrag for momsen på køb af reklameartikler. Definition på reklame i.h.t. cirkulære til ligningsloven CIR 072 fra 1996: Reklameudgifter: Vedrører en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Afholdes med henblik på at opretholde eller fremme en virksomheds almindelige omdømme og/eller interesser. Der er ret til fradrag af moms ved køb af reklamegenstande, som er påført AU s navn eller logo, og hvor indkøbsprisen ikke overstiger 100 kr. ekskl. moms. I praksis har der med tiden tegnet sig et billede af SKAT s holdning til reklame contra repræsentation. Eksempler på reklameudgifter med fuldt fradrag for momsen: Messer, udstillinger, pressemøder og åbent-hus-arrangementer Forretningsjubilæer mv. Arrangementet skal være rettet mod en ubestemt kreds af kunder og potentielle kunder Begivenheden skal være nært knyttet til virksomheden Servering af mad- og drikkevarer ved arrangementet må ikke have karakter af egentlig bespisning Hvis ikke ret til fuldt fradrag, da mulighed for ¼ fradrag, hvis der er tale om køb af restaurationsydelser Gaver SKAT giver ikke momsfradrag ved køb af gaver, uanset om der er tale om lejlighedsgaver eller gaver til særlige formål. ØS har ikke samme begrænsning så fuld fradrag for momsen kan opnås via ØS. Moms der udelukkende refunderes via ØS konteres med momskode 9. Opsummering: Momskode 9 ved køb af gaver Side 21 af 40

22 4.2.7 Forsikringer Forsikringer er generelt fritaget for moms. Betingelserne herfor er at ydelsen er udført af forsikringsmæglere eller af forsikringsformidlere. Hvis der er pålagt gebyrer af en forsikringsselskab vil gebyret også være fritaget for moms, såfremt gebyret har en nær tilknytning til forsikringsydelsen. Visse ydelser vil dog ikke være omfattet af momsfritagelsen selvom de udføres af en forsikringsmægler. Hvis ydelserne har karakter af almindelige forretningskonsulentydelser vil de være omfattet af momspligt. Som eksempel kan nævnes: Skade- og policeadministration. Eksempelvis registrering, opkrævning, bogføring mv. Udarbejdelse af forsikringspolitikker Det vil derfor opleves at der modtages fakturaer fra forsikringsselskaber med og uden moms Særligt vedr. delregnskab 2 og momslovens 13, stk. 1 nr. 1 (tandlæger) Moms på køb som foretages i forbindelse med tandlægevirksomhed kan fratrækkes fuldt ud og refunderes via ØS. Typisk er disse projekter oprettet som delregnskab 2. Begrundelsen herfor er, at der for AU som universitet er en nær tilknytning mellem tandlægeydelserne og forskning og undervisning at der kan opnås fuld refusion via ØS, på lige fod med udgifter af ren undervisningsmæssig karakter. Opsummering: Momskode 9 ved køb af varer Momskode 19 ved køb af tjenesteydelser Vær opmærksom på at der her gælder samme 4 begrænsninger i fradrag som for alle andre køb (jf. øverste under punkt 4) Særligt vedr. indkøb af bærbare pc er og mobiltelefoner m.m. Folketinget har vedtaget en lov, der indfører omvendt betalingspligt af moms ved køb af mobiltelefoner, spillekonsoller, computerchips og bærbare computere, herunder tablets. Omvendt betalingspligt betyder, at sælgeren af varen ikke skal opkræve moms af salgsprisen. I stedet er det køberen af varen, der skal angive og betale salgsmomsen. Når køberen er en almindelig momspligtig virksomhed, som AU er, kan køber fradrage et tilsvarende beløb som købsmoms. Side 22 af 40

23 Loven træder i kraft for sådanne køb foretaget efter den 1. juli Der er oprettet en ny momskode 2 til håndtering af indberetningspligten for disse køb. Når varen er indtastet i Navision med momskode 2, beregner Navision automatisk IT erhvervelsesmoms, som posteres på konto 8450 IT erhvervelsesmoms med modpost på konto 6610 Refusionsberettiget købsmoms. 4.4 Særligt vedrørende viderefakturering Hvis en momspligtig leverance viderefaktureres, gælder momslovens almindelige regler ved viderefaktureringen, medmindre der er tale om udlæg. Viderefakturering af momspligtig vare/ydelse, f.eks. hotel Fuldt momsfradrag Fuld moms på salget/viderefaktureringen Viderefakturering af momsfri vare/ydelse, f.eks. flybillet og taxi Ingen momsfradrag Ingen moms på salget/viderefaktureringen Har man en faktura på 100 kr. + moms, hvor den fulde moms er afløftet skal der viderefaktureres 100 kr. + moms, hvis køber ikke er indenfor eget ministerområde og ikke er fra udlandet. På udgifter til viderefakturering kan der afløftes fuld moms uanset at der kun er ret til eksempelvis 1/4- momsfradrag. Hvis man på behandlingstidspunktet ikke er klar over at der er tale om udgifter til viderefakturering kan der ske en ompostering fra kvartmoms til fuld moms. Eksempelvis vil en faktura på restaurationsbesøg på 100 kr. + moms som udgangspunkt give ret til 6,25 kr. i momsafløftning. Skal udgiften viderefaktureres tages i stedet fradrag for de 25 kr. og der viderefaktureres de 100 kr. + moms, i alt 125 kr. Modtageren af fakturaen afløfter så 1/4-moms. Hvis viderefaktureringen vedrører udgifter, der er momsbelagte i udlandet, skal viderefaktureringen ske uden tillæg af dansk moms. Viderefaktureringen skal inkludere den udenlandske moms, der er betalt Viderefakturering indenfor eget ministerområde Hvis der er tale om handel indenfor eget ministerområde, er disse som udgangspunkt fritaget for moms. Denne regel hænger ikke særlig godt sammen med viderefaktureringsreglerne når der er tale om udgifter, hvor der som udgangspunkt kun er begrænset momsfradrag. I sådanne situationer skal viderefakturere nettobeløbet uden moms. Dvs. at eksempelvis en restaurationsregning på 100 kr. + moms, hvor der er afløftet 6,25 kr., vil nettoudgiften være på 118,75 kr. som viderefaktureres uden moms. Side 23 af 40

24 Side 24 af 40

25 5. HANDEL MED UDLANDET 5.1 Grundlæggende begreber Leveringssted/Beskatningssted Leveringsstedet er også det sted, hvor leverancen skal beskattes Fastlægger hvilket land, der har ret til momsen Betalingspligt Som udgangspunkt er det sælger, der har pligten til at betale momsen I visse situationer vendes betalingspligten, således at køber betaler momsen Registreringspligt Sælger skal i visse situationer registreres i købers land Side 25 af 40

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Momsvejledning. for. Aarhus Universitet

Momsvejledning. for. Aarhus Universitet AU Momsvejledning for Aarhus Universitet Side 1 af 55 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 5 1.1 Indledning... 6 1.2 Juridiske grundlag... 6 1.3 Momspligtens indtræden... 6 1.3.1 Generelle betingelser...

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning INDHOLD: 1. Repræsentation 2. Interne ydelser / personaleforplejning 3. Vejledning om kontering og momsafløftning

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER

KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER AGENDA: Bespisning Restauration Egne lokaler Udland Taleksempler Hotelovernatning DK Udland Taleksempler MOMSBEHANDLING - BESPISNING Begrebet forstås bredt, dvs. dækker

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

7.3 Ingen eller særlig fradragsret

7.3 Ingen eller særlig fradragsret Moms Forlaget Andersen 7.3 Ingen eller særlig fradragsret Af Director Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende ingen eller særlig fradragsret har følgende indhold: 1. Indledning

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november Beierholms Faglige Dage 2015 København d. 26. november Velkommen 2 November 2015 2012 Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms Program - Spor 1 Moms Aktuelt moms Momsfradrag i holdingselskaber

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Program: SummaSummarum Version: 3.6 Frigivelsesdato: 21. december 2009 Nye momsregler pr. 1. januar 2010 Folketinget har vedtaget lovforslag (L19) om ændringer

Læs mere

Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel

Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel Quickguide September 2014 Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel 1 Introduktion Den 1. juli 2014 trådte nye regler om omvendt betalingspligt i kraft ved indenlandsk handel.

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2016.

Vejledning til momskompensation for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Moms og afgifter for det private erhvervsliv

Moms og afgifter for det private erhvervsliv Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for det private erhvervsliv Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste nyheder og ændringer n Overblik over moms- og afgiftsforhold i Danmark

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Repræsentations udgifter. Skat 2015

Repræsentations udgifter. Skat 2015 Repræsentations udgifter Skat 2015 Der er stor forskel på den skatteog momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det vigtigt, at virksomheden foretager

Læs mere

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Page 1 of 8 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Dokumentets dato 09 sep 2014 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 09

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Oktober 2015 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter

Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter - 1 Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Repræsentation kan normalt fratrækkes, dog kun med 25 pct. Men i en dom fra 1. december 2011

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning

ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opsætning af moms 4 Momskoder 5 Momsgruppe 7 Varemomsgrupper 8 Finanskonteringsgruppe 8 Momsafregningsperioder 9 Momsmyndighed 10

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode.

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode. Dato: 9. november 2011 Kirkeministeriets vejledning til årsafslutning vedrørende moms 2011 Kirkeministeriet KM-1 Kirkeministeriet har i løbet af 2010 og 2011 opsamlet erfaringer vedrørende menighedsrådenes

Læs mere

AU-Orientering 1/2005

AU-Orientering 1/2005 AU-Orientering 1/2005 Orientering fra Attestudvalget Juni 2005 Denne orientering indeholder følgende: 1. Ny Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 2. Ny dagpengeattest LÆ 255 3. Regning ved alle attester 4.

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 116 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår midlertidig

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012.

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Momsudgifter. Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) kan kompensere

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

MOMSVEJLEDNING. Til danske DMC er, PCO er mv., der arrangerer kongresser, møder mv. i Danmark

MOMSVEJLEDNING. Til danske DMC er, PCO er mv., der arrangerer kongresser, møder mv. i Danmark MOMSVEJLEDNING Til danske DMC er, PCO er mv., der arrangerer kongresser, møder mv. i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...2 2. Momsbehandling af selve konferencen/ kon gressen/mødet hvem er kunden/arrangøren,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt 18. januar 2008 J.nr. 2007-211-0005 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 32- Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Iværksætterkursus 30. oktober 2013

Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Introduktion til iværksætterkursus 1. Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag 2. Budgetter mv. 3. Hvad kan forventes af en revisor 4. Valg af virksomhedsform

Læs mere