CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING"

Transkript

1 CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING Velkommen til brug af GPS tracker CCTR-620. Sporingsenheden er med et GPS-modul og et GSM-modul. Enheden har mange nye og unikke funktioner, f.eks. link til kort på websted og positionsangivelse på Google Map på smartphone via sms, aktuel positionsangivelse med oplysning om længdegrad og breddegrad via sms, overvåge og lytte til omgivende støj, opkald og samtale via forvalgt telefonnummer, bevægelsesalarm, uden for område-alarm, over hastigheds-alarm, alarm ved lav batteristand, udskifteligt og genopladeligt Nokia standard BM-6P litiumbatteri, SOS-nødopkald, handy størrelse, intet installationsgebyr, let at skjule, lavt energiforbrug, intet servicegebyr (kun sms-gebyr) m.m. Indhold Anvendelsesmuligheder Oversigt over dele Inden brug Tilføje/slette/kontrollere forvalgt telefonnummer Ændre/kontrollere adgangskode Indstille sprog Indstille sms-lokalisering efter opkald Sende en sms for at aktivere sms-lokalisering Indstille sms med link til kort på websted efter opkald Sende en sms for at aktivere link til kort på websted Indstille bevægelsesalarm Uden for området-alarm Over hastigheds-alarm Realtidssporing Annullere alle alarmindstillinger Alarm ved lav batteristand Overvåge og lytte til støj omkring sporingsenheden Opkald og tale til forvalgt telefonnummer Indstille strømbesparelsesfunktion (indstille tænd- og slukinterval for GPS) SOS -nødopkald Installationsvejledning Bemærkninger Fejlløsning Instruktionsskema Garanti

2 Anvendelsesmuligheder Sporingsenheden kan anvendes til at spore biler, firmabiler, busser, taxaer, lastbiler, ældre mennesker, børn, udendørsarbejdere, rejsende, kæledyr, transportabelt udstyr, transporter, kriminelle m.m. Vort gratis websted med breddegrads- og længdegradsposition: Vort gratis websted med link til kort: Oversigt over dele GPS-sporingsenhed, biloplader, AC-hjemmeoplader, brugsanvisning. Inden brug Du skal købe et SIM-kort, som har sms-tjeneste og indkommende opkalds-id-tjeneste. Kortet sættes i sporingsenheden. SIM-kortets telefonnummer er sporingsenhedens nummer, og alle handlinger sker til dette nummer, f.eks. øjeblikkelig lokalisering, tilføje og slette forvalgt nummer, ændre adgangskode, aktivere over hastigheds-alarm, aktivere bevægelsesalarm m.m. 1. TÆND/SLUK (ON/OFF) Når enheden er slukket (OFF), skal du trykke på ON/OFF-knappen, til LED-pæren lyser. Slip knappen igen, og enheden er tændt (ON). Når LED-pæren blinker, betyder det, at enheden er i funktion. Når enheden er tændt (ON), skal du trykke på ON/OFF-knappen, indtil LED-pæren slukker og derpå slippe knappen, og enheden er slukket. Når enheden er slukket (OFF), og den oplades, tænder den automatisk. Når sporingsenhedens batteristand er for lav, slukker enheden automatisk. 2. Isætning af SIM-kort: Fjern batterilemmen og tag batteriet ud. Du kan se SIM-kortets holder under batteriet. Skub metallemmen til en af siderne, så du kan løfte den ene side af metallemmen, og sæt SIM-kortet i holderen (chippen skal vende nedad) og sæt lemmen på plads. Bemærk: Inden SIM-kortet sættes i eller tages ud, skal sporingsenheden være slukket.

3 3. LED-indikator Grøn LED-pære blinker én gang: Fungerer Grøn LED-pære blinker to gange: GSM fungerer, men GPS-signalet er svagt Grøn LED-pære blinker tre gange: GSM og GPS fungerer, men batteristanden er lav Grøn LED-pære blinker fire gange: GSM fungerer. Batteristanden er lav og GPS-signalet er svagt Grøn LED-pære lyser konstant: Grøn LED-pære er slukket konstant: Blå GPS-LED-pære lyser: Rød GSM LED-pære blinker hurtigt: Søger efter netværk Enheden er slukket GPS-modulet er tændt Ind- eller udgående opkald eller modtagelse af sms 4. Genopladning af sporingsenheden Kontrollér, at adaptermodellen er egnet til sporingsenheden. Vi anbefaler at anvende OEM-oplader til opladning af sporingsenheden. Advarsel: Sporingsenheden bruger 5V jævnstrømsspænding til opladning. En for høj spænding eller vekselstrømsspænding vil beskadige sporingsenheden eller kan forårsage ulykker. Brug af biladapteren til genopladning af sporingsenheden: Sæt USB-ledningen i sporingsenheden og biladapteren. Hvis LED-pæren på adapteren lyser rødt, betyder det, at den lader. Hvis LED-pæren på adapteren lyser grønt, betyder det, at den er færdig med at lade. Det tager ca. 2-4 timer. Brug af hjemme-ac-adapteren til genopladning af sporingsenheden: Sæt USB-ledningen i sporingsenheden og ACadapteren. Hvis LED-pæren på adapteren lyser rødt, betyder det, at den lader. Hvis LED-pæren på adapteren lyser grønt, betyder det, at den er færdig med at lade. Det tager ca. 2-4 timer. Under genopladning kan enheden bruges som normalt. Genopladningen tager så ca. 3-4 timer. Adapterens LED-pære lyser grønt, når batteristanden er lav. LED-pæren blinker tre gange og sender besked om lav batteristand til det første forvalgte nummer. Når batteristanden er for lav, slukker sporingsenheden automatisk, men når enheden genoplades, tænder den automatisk. Teoretisk kan batteriet holde i ca. 5-7 dage. Dog kan standby-tiden være kortere i forskellige situationer. F.eks. hvis GPS er tændt konstant, kan det nedsætte standby-tiden med 1-2 dage. Også et svagt GSM-signal kan nedsætte standby-tiden. 5. Genindstilling af standardindstillinger Fjern batterilemmen og tag batteriet ud. Tryk på ON/OFF-knappen og hold den nede. Sæt batteriet i enheden, og enheden tænder. Når LED-pæren har blinket 10 gange og lyser konstant, slippes knappen og sporingsenheden er indstillet med standardindstillinger igen. Alle forvalgte telefonnumre og adgangskode slettes, og adgangskoden ændres til standardkoden:

4 6. ANTENNE GSM- og GPS-antennen er indbygget i sporingsenheden. Sporingsenheden må ikke komme i nærheden af større metaldele. Det vil svække GSM- og GPS-signalet. Betingelser for anvendelse Driftstemperaturen skal være mellem C og 60 0 C. Ved brug ved højere temperaturer kan sporingsenhedens standardspecifikationer muligvis ikke overholdes. Tåler opbevaring ved temperaturer fra C til 80 0 C. Funktionsbeskrivelse Tilføje, slette og kontrollere forvalgt nummer: Forvalgt telefonnummer: Du tre forvalgte telefonnumre. Disse numre bruges til at sende SOS-nødopkald, til at give besked om lav batteristand og til at ændre og kontrollere enhedens adgangskode og udløse positionsangivelse ved opkald. Dette er kun muligt med forvalgte telefonnumre. 1. Tilføje forvalgt telefonnummer via sms Send en sms med ADDPHONE*123456*A*telefonnummer (Uden anførelsestegn ). Telefonnummer er det telefonnummer, du vil indstille sporingsenheden til. ADDPHONE er en kommando og er adgangskoden. A er en forvalgt nummerposition. Alle sporingsenheder har tre forvalgte telefonnummerpositioner, A, B og C, så du kan forvælge tre telefonnumre. Hvis tilføjelsen af telefonnummer lykkes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: ADDPHONE OK. Hvis kommandoen eller adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden svarer med følgende besked ADDPHONE FAIL. 2. Slette forvalgt telefonnummer via sms Send en sms med DELETEPHONE*123456*A til sporingsenheden. DELETEPHONE er en kommando og er adgangskoden. A er den forvalgte telefonnummerposition. Der er tre positioner A, B og C. Hvis sletningen lykkes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: DELETEPHONE OK. Hvis kommandoen eller adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: DELETEPHONE FAIL. 3. Kontrollere forvalgt telefonnummer via sms Send en sms med CHECKPHONE* til sporingsenheden. CHECKPHONE er en kommando og er adgangskoden. Hvis handlingen lykkes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: CHECKPHONE A: , B: , C: Telefonnummeret er kun et eksempel. Ændre/kontrollere adgangskode 1. Ændre adgangskode til sporingsenhed Send en sms med CHANGEPASSWORD*123456* til sporingsenheden. CHANGEPASSWORD er en kommando og er den gamle adgangskode, og er den nye adgangskode. Hvis handlingen lykkes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: New Password: til alle forvalgte telefonnumre. Hvis handlingen mislykkes, sender

5 sporingsenheden følgende besked tilbage CHANGEPASSWORD FAIL. Bemærk: Kun forvalgte telefonnumre kan ændre adgangskoden. 2. Kontrollere adgangskode til sporingsenhed Send en sms med CHECKPASSWORD til sporingsenheden. CHECKPASSWORD er en kommando. Hvis handlingen lykkes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: Password: er et eksempel. Bemærk: Kun forvalgte telefonnumre kan kontrollere adgangskoden. Indstille sprog Send en sms med ENGLISH* til sporingsenheden. ENGLISH er en kommando, og er adgangskoden. Hvis handlingen lykkes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: Set Language to English. Hvis kommandoen eller adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: Bad Command eller Wrong Password. Efter indstilling af sprog til engelsk, skifter alle sms-beskeder til engelsk. Standardsproget er engelsk. Indstille sms-lokalisering efter opkald: 1. Send en sms med SMSMODE* til sporingsenheden. SMSMODE er en kommando, og er adgangskoden. Hvis handlingen lykkes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: Set Report Mode to SMS. Hvis kommandoen eller adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: Bad Command eller Wrong Password. Bemærk, at denne sms kun er en indstillingskommando. Den vil ikke aktivere sporingsenheden til at angive en position. Ring op til sporingsenheden eller send en sms med SMSLOCATE for at få en øjeblikkelig positionsangivelse. 2. Med denne rapporteringsmåde og ved opkald fra forvalgt telefonnummer til sporingsenheden vil sporingsenheden automatisk efter tre ring lægge på og finde positionen øjeblikkeligt. Efter ca. 30 sekunder sender sporingsenheden en sms tilbage med den aktuelle positionsangivelse (breddegrad, længdegrad, hastighed, batteritid m.m.) til den, der har ringet op. Hvis sporingsenheden ikke har noget forvalgt nummer, kan ethvert telefonopkald aktivere sporingsenheden til at finde positionen øjeblikkeligt og sende positionsangivelsen tilbage. Hvis sporingsenheden har et forvalgt nummer, er det kun opkald fra det forvalgte nummer, der kan aktivere sporingsenheden til at angive positionen. 3. Oplysningerne om positionen omfatter: breddegrad, længdegrad, hastighed, retning, dato og klokkeslæt, batteri m.m. Eksempel på sms-besked: Breddegrad: N Længdegrad: E Hastighed (km/t): 45.0 Retning (grader): 303, GMT: 2008/04/25 08:29: Batteri: 91 % Første linje er breddegraden for sporingsenheden.

6 Anden linje er længdegraden for sporingsenheden. Tredje linje er hastigheden for sporingsenheden (hastigheden er måske ikke vist som 0, selv om genstanden ikke bevæger sig, på grund af GPS ens præcision.) Fjerde linje er retningen for sporingsenheden. Det er den retning, sporingsenheden bevæger sig i. Fra nord er det 0 og fra øst er det 90, syd er 180 og vest er 270. Fuld cirkel er 360 i urets retning. Retningen vises måske ikke helt korrekt, hvis genstanden ikke bevæger sig, på grund af GPS ens præcision. Femte linje er GMT-tid og dato. Tiden er Greenwich-standardtid og tiden er nulmeridianens tid. Din tid er plus eller minus et bestemt antal timer. Sjette linje er sporingsenhedens batterikapacitet. Hvis batteristanden er under 10 %, sender sporingsenheden besked om lav batteristand til det forvalgte telefonnummer. 4. Hvis sporingsenheden ikke modtager et GPS-signal, kan den ikke finde den aktuelle position, så den sender den sidste fundne position til den, der ringer op, og tilføjer en advarsel: Svagt GPS-signal. Sidste position: Følgende er oplysning om den sidst fundne position. 5. Du kan gå ind på vort websted og indtaste længdegrad og breddegrad, så du kan lokalisere sporingsenheden på et kort. Du kan også bruge Google Earth gratis for at finde sporingsenheden. Sende en sms for at aktivere sms-lokalisering Send en sms med SMSLOCATE* til enheden. SMSLOCATE er en kommando og er adgangskoden. Sporingsenheden vil øjeblikkeligt finde positionen og sende oplysninger om den aktuelle position (breddegrad, længdegrad, hastighed, batteritid m.m.) til den, der ringer op. Hvis kommandoen eller adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: Bad Command eller Wrong Password Indstille sms med link til kort på websted efter opkald 1. Send en sms med LINKMODE* til sporingsenheden. LINKMODE er en kommando, og er adgangskoden. Hvis handlingen lykkes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: Set Report Mode to Map Link. Hvis kommandoen eller adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: Bad Command eller Wrong Password. Bemærk, at denne sms blot er en indstillingskommando. Den aktiverer ikke sporingsenheden til at finde positionen. Opkald til sporingsenheden eller en sms med LINKLOCATE kan aktivere lokalisering med det samme. 2. Med denne rapporteringsmåde og opkald fra forvalgt telefonnummer til sporingsenheden vil sporingsenheden automatisk efter tre ring lægge på og finde positionen øjeblikkeligt. Efter ca. 30 sekunder sender sporingsenheden en sms tilbage med oplysning om den aktuelle position (link til kort på websted) til den, der har ringet op. Med en smartphone kan du klikke på linket til webstedet og komme på internettet, og positionen vises på kortet på telefonen (smartphonens SIM-kort skal aktivere GPRS-funktionen). Hvis sporingsenheden ikke har noget forvalgt nummer, kan ethvert telefonopkald aktivere sporingsenheden til øjeblikkelig at finde positionen. Hvis sporingsenheden har et forvalgt nummer, er det kun det opkald fra

7 det forvalgte nummer, der kan aktivere sporingsenheden til at angive positionen. 3. Lokaliseringsoplysningerne omfatter link til kort på websted, batteri, m.m. Eksempel på sms-besked: (Kort over Kina) (verdenskort) Batteri: 91 % Den første linje er den aktuelle position på webstedets kortlink. De andre oplysninger er de samme som ovenfor. 4. Ved hjælp af smartphonen kan du klikke på internetlinket for at se kortet på webstedet, og positionen vises automatisk på kortet. Du kan klikke på + og for at forstørre eller formindske kortet. Følgende er et eksempel: Sende sms for at aktivere link til kort på websted Send en sms med LINKLOCATE* til sporingsenheden. LINKLOCATE er en kommando og er adgangskoden. Sporingsenheden finder med det samme positionen og sender oplysninger om den aktuelle position (link til kort på internetwebsted) til den, der ringer op. Ved hjælp af smartphonen kan du klikke på linket til internetwebstedet, og positionen bliver vist på kortet på din telefon (smartphonens SIM-kort skal aktivere GPRS-funktionen). Hvis kommandoen eller adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage Bad Command eller Wrong Password. Indstille bevægelsesalarm (kan anvendes som bilalarm): Send en sms med SETMOVE* til sporingsenheden. SETMOVE er en kommando, og er adgangskoden. Sporingsenheden sender følgende besked tilbage SETMOVE OK eller SETMOVE FAIL for at vise, om handlingen lykkedes eller mislykkedes. Når bevægelsesalarmen er indstillet, overvåges genstanden konstant. Hvis genstanden bevæger sig, sender sporingsenheden en alarm og positionsoplysning via sms til den, der har aktiveret alarmen, og derefter vil sporingsenheden hvert 5. minut sende alarmbesked via sms, indtil sporingsenheden ikke flytter sig mere. Bevægelsesalarmens sms er som følger: ObjectMove Breddegrad: N

8 Længdegrad: E Hastighed (km/t): 45.0 Retning (grader): GMT: 2008/04/25 08:29: Batteri: 78 % Uden for området-alarm: Send en sms med SETAREA*123456*A N E*B N E til sporingsenheden. SETAREA er en kommando, og er adgangskoden. A N E er længdegraden og breddegraden for det første punkts position (A), B N E er længdegraden og breddegraden for det andet punkts position (B). Bemærk: Uden for området kræver indstilling af to punkter, punkt A og B. Punkt A skal være nedenfor til venstre for punkt B. Formatet for længdegrad og breddegrad for hvert punkt er følgende: Breddegradsformatet er YY.YYYYYYN. Det består af otte cifre + et bogstav, N eller S, som står for hhv. nordlig og sydlig breddegrad. Hvis der ikke er otte tal, tilføjes et 0. Længdegradsformatet er XXX.XXXXXXE. Det består af ni cifre + et bogstav, E eller W, som står for hhv. østlig og vestlig længdegrad. Hvis der ikke er ni cifre, tilføjes et nul. Hvis kommandoen og adgangskoden er korrekt, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: AREASET OK eller AREASET FAIL for at angive, om handlingen er lykkedes eller mislykkedes. Når uden for området-alarmen er indstillet, finder systemet positionen hver 5. minut, og kontrollerer om genstanden er i eller uden for området. Hvis genstanden er uden for området, sender sporingsenheden en sms til den alarmaktiverende telefon. Beskeden ved uden for området-alarm er følgende: OverArea Breddegrad: N Længdegrad: E Hastighed (km/t): 45.0 Retning (grader): GMT: 2008/04/25 08:29: Batteri: 89 % Over hastigheds-alarm Send en sms med SETSPEED*123456*040 til sporingsenheden. SETSPEED er en kommando, og er adgangskoden. 040 er den indstillede rapporteringshastighed, som skal bestå af tre tal mellem 000 og 999. Måleenheden er km/time. Sporingsenheden sender følgende besked tilbage: SETSPEED OK eller SETSPEED FAIL for at vise, om handlingen lykkedes eller mislykkedes. Når over hastigheds-alarmen er indstillet, finder systemet positionen hver 5. minut og kontrollerer, om sporingsenhedens hastighed er over den indstillede hastighed. Hvis hastigheden er over den indstillede hastighed, sender sporingsenheden en sms til den alarmaktiverende telefon.

9 Beskeden ved over hastigheds-alarm er følgende: OverSpeed Breddegrad: N Længdegrad: E Hastighed (km/t): 45.0 Retning (grader): GMT: 2008/04/25 08:29: Batteri: 78 % Indstilling af realtidssporing Send en sms med SETTRACKING *123456*15M030T til sporingsenheden. SETTRACKING er en kommando og er adgangskoden. 15 er lokaliseringstidsintervallet. M betyder, at det er minutter. Tidsintervallet skal være tocifret og mellem 00 og er det forvalgte samlede antal sporingsgange. T betyder gange. Antal sporingsgange skal være trecifret og mellem 000 og M030T betyder 15 minutter mellem hver lokalisering, i alt 30 gange. Når realtidssporing er indstillet, lokaliserer sporingsenheden genstanden én gang pr. forvalgt tidsinterval og sender en sms til det forvalgte telefonnummer med positionsangivelse. Når det maksimale antal gange er nået, annulleres sporingen automatisk. Annullere realtidssporing: Send en sms med CANCELTRACKING* til sporingsenheden. CANCELTRACKING er en kommando, og er adgangskoden. Sporingsenheden sender følgende besked tilbage TRACKCANDEL eller TRACK NOT SET for at vise, om handlingen lykkedes eller mislykkedes. Bemærk: Hvis du på samme tid indstiller rapportering af uden for området, over hastighed og sporing forskelligt, sendes der kun en besked via sms til det sidste forvalgte telefonnummer. Annullere alle alarmindstillinger Annullere alle alarmindstillinger: Send en sms med CANCELALARM* til sporingsenheden. CANCELALARM er en kommando, og er adgangskoden. Sporingsenheden sender følgende besked tilbage: All Alarm Cancel, og annullerer alle sporingsenhedens alarmindstillinger, inkl. stødalarm, uden for området-alarm, over hastigheds-alarm, realtidssporing m.m. Hvis kommandoen eller adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: Bad Command eller Wrong Password. Alarm ved lav batteristand Når sporingsenhedens batteristand er lav, blinker sporingsenhedens grønne LED-pære tre eller fire gange, og sporingsenheden sender automatisk besked om lav batteristand til det første forvalgte telefonnummer. Overvåge og lytte til støj omkring sporingsenheden Send en sms med MONITOR* til sporingsenheden. MONITOR er en kommando og er adgangskoden. Sporingsenheden ringer den person op, der har sendt sms en. Når der er forbindelse, kan personen høre støjen rundt om sporingsenheden i en afstand af ca meter.

10 Opkald og tale til forvalgt telefonnummer Tryk på knap B eller C på sporingsenheden, og sporingsenheden kalder det forvalgte telefonnummer B eller C op. Når der er forbindelse, kan sporingsenheden tale til det forvalgte telefonnummer. Sporingsenhedens højttaler bør holdes tæt på øret for at høre klart. Indstille strømbesparelsesfunktion (indstille tænd- og slukinterval for GPS) Send en sms med SETPOWER*123456*10 til sporingsenheden. SETPOWER er en kommando og er adgangskoden. 10 er tidsintervallet. Det betyder, at GPS en vil tænde hvert 10. minut og modtage positionen én gang. Tidsintervallet skal være tocifret og mellem 00 og 99. Enheden er minutter. Hvis tidsintervallet er længere, bliver strømbesparelsen større. 00 betyder, at GPS normalt er tændt (ON) og 99 betyder, at GPS normalt er slukket (OFF). Fabriksindstillingen er 99, hvilket betyder, at GPS en normalt er slukket (OFF). Når der ringes til sporingsenheden for at aktivere lokalisering, tænder GPS en.. Hvis sporingsenheden er indstillet til sporing i realtid, er GPS en normalt tændt (ON). SOS -nødopkald Tryk på SOS-knappen i seks sekunder. Først blinker LED-pæren meget hurtigt, og så slukker den. Slip knappen, og sporingsenheden sender en SOS-besked til alle tre forvalgte telefonnumre. HELP Breddegrad: N Længdegrad: E Hastighed (km/t): 45.0 Retning (grader): GMT: 2008/04/25 08:29: Batteri: 68 % Når man modtager en HELP-besked, er det fordi, der er trykket på help-knappen. Tag kontakt med brugeren og hør om han/hun er i sikkerhed eller ej. Hvis han/hun ikke er i sikkerhed, så tilkald politiet. Installationsvejledning Sporingsenheden har en indbygget GSM- og GPS-antenne. Sporingsenheden skal være anbragt, så den kan modtage GPSsignalet, normalt bag sædet eller på midterarmlænet eller under bagruden eller i panelrummet m.m. Sporingsenheden må ikke være anbragt i nærheden af større metaldele. Sporingsenheden bruger et litiumbatteri med høj kapacitet. En opladning strækker til ca. 5-7 dage. Sporingsenheden og jævnstrømsadapteren kan forbindes til bilens 12V batteri, således at den til stadighed er forsynet med strøm og ikke skal genoplades. Brug EOM-adapteren hertil.

11 Bemærkninger Sporingsenheden har et indbygget GSM- og GPS-modul. Derfor bør du slukke for sporingsenheden på særlige steder, hvor brug af mobiltelefon ikke er tilladt, f.eks. om bord på fly, på hospitaler og benzinstationer m.m. GPS en skal brug sekunder til at finde positionen. Hvis GSM-signalet er svagt, eller netværket er meget optaget, kan en sms via GSM-netværket være forsinket. Dette er normalt. Større metaldele kan svække GPS- og GSM-signalet. Så undgå at placere sporingsenheden direkte på metal og hold den på afstand af magnetiske dele. Fejlløsning 1. Sporingsenheden slukker af sig selv: Kontrollér, at batteriet er i orden. Prøv at genoplade det. Kontrollér, at SIM-kortet er korrekt isat. 2. Sporingsenheden sender ikke besked tilbage via sms: Kontrollér, om SIM-kortet har visning af ID-opkald og sms-tjeneste, og at SIM-kortets pinkode er deaktiveret. 3. Sporingsenheden svarer ikke og ringer ikke: Kontrollér, at sporingsenheden er tændt, og at SIM-kortet har nok takst, og at mobiltelefonen virker i området. 4. Alle-sms-beskeder er på engelsk. Anførelsestegn skal ikke medtages i sms-beskeden. Instruktionsskema Funktion sms-besked Bemærk Svar Bemærk Tilføje telefonnummer ADDPHONE*123456*A * ADDPHONE OK opkaldende tlf.nr. Slette telefonnummer Kontrollere telefonnummer Ændre adgangskode Kontrollere adgangskode Indstille sprog til engelsk Indstille aktiverings-sms til rapportering af position Sende sms, der aktiverer sms med rapportering om position Indstille til sms med link til kort til rapportering af position Sende sms, der aktiverer sms med link til kort med rapportering af position Indstille bevægelsesalarm DELETEPHONE* *A CHECKPHONE* CHANGEPASSWORD* * CHECKPASSWORD ENGLISH* SMSMODE* SMSLOCATE* LINKMODE* LINKLOCATE* SETMOVE* kan slette kan kontrollere Kun forvalgte telefonnumre kan ændre Kun forvalgte telefonnumre kan kontrollere DELETEPHONE OK CHECKPHONE A: B: C: Ny adgangskode: Adgangskoden: Set language to English Set Report Mode to SMS Breddegrad, længdegrad, hastighed, retning, tid, batteri Set Report Mode to Map Website Link Link til kort på websted med aktuel position SETMOVE OK Alarmen er: opkaldende tlf.nr. opkaldende tlf.nr. forvalgte tlf.nr. forvalgte tlf.nr.

12 ObjectMove + positionsangivelse Indstille uden for området-alarm Indstille over hastighedsalarm Indstille realtidssporing Annullere alle alarmindstillinger Overvåge og lytte til støj Tale til forvalgt telefonnummer SETAREA*123456*A N E*B N E SETSPEED*123456*080 SETTRACKING* *xxMyyyT CANCELALARM* MONITOR* Tryk på knap B eller C SET AREA OK Alarmen er: OverArea + positionsangivelse SETSPEED OK Alarmen er: OverSpeed + positionsangivelse SETTRACKING OK ALARM CANCEL eller ALARM NOT SET Opkald til brugeren, der kan overvåge støj rundt om enheden Kalde og tale til forvalgt tlf. nr. B eller C Punkt A skal være neden for og øst for punkt B xx er mellem 0 og 99, enheden er minutter, yyy er mellem 001 og 255. Lokaliserer én gang hver 6. minut, i alt yyy gange. Kalder op til forvalgt tlf.nr. Indstille til strømbesparelse SETPOWER*123456*xx Set Power Saving OK xx er mellem 00 og 99, enheden er minutter, 00 er normalt ON, 99 er normalt OFF (99 er standard) SOS -nødopkald Tryk på SOS-knappen, indtil LED-pæren slukker Sender HELP-besked til forvalgt tlf.nr. via sms Sender besked til forvalgt tlf.nr. Bemærkninger 1. Standardadgangskoden er Hvis f.eks. sporingsenhedens telefonnummer er , og du ønsker at indstille den til telefonnummer , skal du sende en sms med: ADDPHONE *123456*A* " til Hvis sporingsenheden svarer "SET OK", betyder det, at handlingen er gennemført. 2. Tilføj først det forvalgte telefonnummer og skift dernæst adgangskoden. 3. Alle sporingsenheder kan kodes med tre telefonnumre. 4. Alle sms-beskeder er på engelsk. Anførelsestegn skal ikke medtages i sms-beskeden. Specifikationer GSM-frekvens 850/900/1800/1900 MHz GPS-kanal 32 GSM-/GPS-antenne Indbygget Strandby-strøm 2-5 ma Positionsnøjagtighed meter Ladestrøm 5V/300mA GPS arbejdsstrøm <50mA GPS koldstartstid 36 sekunder Driftstemperatur C til C GPS varmstartstid 1 sekund Opbevaringstemperatur C til C Absolut temperatur C til C Batteri Li-ion 800mAh (BP-6M)

13 Garanti Systemet er testet inden salg. Vi anbefaler stærkt, at systemet installeres af en fagmand. Der er 1 års garanti med undtagelse af følgende forhold: 1. Installeret, repareret eller ændret af bruger eller anden ikke fagmand. 2. Garantien bortfalder, hvis sporingsenheden skifter ejer. 3. Dele, der er beskadiget på grund af personfejl. 4. Batteri, adapter, ledninger m.m. Advarsel: Produktet er kun et hjælpeprodukt til brug for lokalisering af en genstand. Vi fralægger os ethvert ansvar, hvis sporingsenheden forårsager skade eller tab. Kunde Adresse Dato År måned dag Model CCTR-620 Serienummer Forhandler Bemærkninger: Denne vejlednings indhold tilhører vores firma. Der kan ske små ændringer, uden at kunderne informeres. Ved eventuelle problemer bedes du kontakte os, tak. Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os. ALASKA SERVICE TLF Mandag Torsdag fra kl til 16.00/Fredag fra kl til Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS 1 CCTR-610 GPS tracker Brugervejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 Tillykke med Deres køb af denne GPS-tracker, som har mange funktioner, såsom øjeblikkelig at finde position, objekt bevægelses alarm

Læs mere

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning CCTR-600 GPS tracker brugervejledning Velkommen til at bruge denne GPS-tracker, den har mange funktioner, såsom at finde straks, real tracking mode, høj hastigheds rapport, nødhjælps behandling hjælp osv.

Læs mere

CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid

CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid Tillykke med din nye GPS-Tracker, CCTR-800, med realtid. Sporingsenheden er forsynet med et GPS- og et GSM-modul. Den har mange nye og unikke funktioner, f.eks.

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL Forord Tak for at du købte din GPS Tracker hos Alarmgruppen ApS. Læs bruger manualen igennem, inden du bruger din GPS Tracker. Enhver ændring vil blive integreret i den

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

GPS-Tracker til bil og person PST-T100

GPS-Tracker til bil og person PST-T100 GPS-Tracker til bil og person PST-T100 Betjeningsvejledning Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem inden installation og brug! Ver.2.0 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. EGENSKABER 3 3. SPECIFIKATION...

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 Brugsanvisning Tak fordi du købte GPS Mini Tracker model 102. Denne brugsanvisning vil vise dig hvordan du kommer i gang med at bruge Trackeren og giver udførlig forklaring

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

GPS-trackere fra Brugervejledning

GPS-trackere fra Brugervejledning GPS-trackere fra Brugervejledning Værkstedsvej 39-41 4600 Køge Tlf 56 66 20 20 Fax 56 66 20 30 Web: www.danbit.dk Email: salg@danbit.dk Indhold 1 SÅDAN BRUGES GPS-TRACKEREN... 3 1.1 Tænd / sluk... 3 1.2

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

999GPS.net Manual til sporingsplatform

999GPS.net Manual til sporingsplatform 999GPS.net Manual til sporingsplatform Velkommen til denne GPS-sporingsplatform i realtid. Softwaren er et webbaseret system. Det er ikke nødvendigt at downloade hverken software eller plug-in software.

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800.

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. MVT800 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3.

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. MANUAL Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. Venligst læs sikkerheds instruktionen før brug af din AMA2/3: Brug af andet end beskrevet i denne manual kan føre til beskadigelse af produktet.

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

SMS kommandoliste. Indholdsfortegnelse: Website: www.smartgps.dk Kontakt: support@smartgps.dk

SMS kommandoliste. Indholdsfortegnelse: Website: www.smartgps.dk Kontakt: support@smartgps.dk SMS kommandoliste Dette dokument er udarbejdet af SmartGPS.dk. Indholdet må ikke kopieres hverken elektronisk eller på papir uden forudgående aftale med SmartGPS. Vi forbeholder os retten til at ændre

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

7892 MyMINI INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING. 7892 e24

7892 MyMINI INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING. 7892 e24 INSTALLATIONSATTEST Jeg, den undertegnede installatør, attesterer hermed, at jeg personligt har installeret satellitsystemet i det nedenstående køretøj ifølge producentens anvisninger. Fra : Produkttype

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GPS er jo nesten som æ har ei egen barnpi, og det gjør det trygt! www.safecall.dk

GPS er jo nesten som æ har ei egen barnpi, og det gjør det trygt! www.safecall.dk GPS er jo nesten som æ har ei egen barnpi, og det gjør det trygt! TRYGGE SPOR LÆRING Prosjektrapport Trygge spor (publisert 23.1.2013) Safecall har leveret GPS systemer til projektet, og har haft stor

Læs mere

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA Brugermanual Manual version 1.0 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk GSM fjernstyret kamera Tak for at du købte GSM kameraet. Dette kamera er et fjernstyret

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere