Data Transmitter 795

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data Transmitter 795"

Transkript

1 Data Transmitter 795 Data Transmitter 795 anvendes til overvågning Datablad af vandværker, renseanlæg, pumpestationer og andre tekniske installationer. Med fleksible tilslutninger og mange muligheder for datatransmission er Data Transmitter 795 en ideel understation i SRO-anlæg - lige velegnet til store som små anlæg. Vælges Data Transmitter 795 til overvågning, har man alle nødvendige funktioner, og betjeningen er forbilledlig enkel. 6.2 DK 6.2 DataTransmitter Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de angivne specifikationer.

2 Generelt Universel enhed til styring og overvågning Betjening og konfigurering Data Transmitter 795 er en komplet enhed med ind- og udgange, datalogger og transmission af analoge og digitale signaler. Meget brugervenlig med al betjening og konfgurering i klart sprog. menusystem med klare og entydige funktioner funktionstaster for aflæsning af ind- og udgange, alarmliste med de sidste 9 alarmer samt menu med telefonnumre til opkald Data Transmitter 795 benyttes både i store overvågningsanlæg, hvor Data Transmitter 795 arbejder som understation i SRO-anlæg, eller i små anlæg med blot én Data Transmitter 795, hvor data sendes til en enkeltstående PC. Data Transmitter 795 har mange funktioner med et utal af muligheder for tilslutning. De gennemtænkte funktioner mindsker behovet for eksterne komponenter, hvilket sikrer en økonomisk installation, ligesom det mindre antal eksterne komponenter mindsker fejlhyppigheden. Data Transmitter 795 er en sikker investering og kan, som andre MJK-produkter, altid opgraderes. Data Transmitter 795 har gennemarbejdet software med en række praktiske funktioner, der gør den enkel at tilslutte, og den logiske betjening letter det daglige arbejde betjening og konfigurering lokalt på tastaturet eller fra en PC med MJK-Link installeret med MJK-Link på en PC - enten lokalt eller via Data Transmitterens kommunikation - kan individuelle tekster til ind- og udgange programmeres. Denne funktion er især nyttig, når alarmtekster ønskes sendt til mobiltelefoner som SMS-tekst Funktioner Analoge indgange Når Data Transmitter 795 er tilsluttet processignalerne, har man en avanceret kontrolenhed med mulighed for fjernstyring og overvågning. Her er de vigtigste funktioner beskrevet: Data Transmitteren 795 har som standard 4 stk / 4-20 ma analoge indgange, hver med 2 grænserelæer for høj og lav alarm. De høje og lave grænser kan defineres til driftssignal (for tælling eller måling af tid f.eks. på en pumpe) eller til alarmsignal. Ved alarm registreres enhver overskridelse af grænsen i alarmlisten, og et opkald kan finde sted. De analoge indgange indikeres på displayet som bargraf eller måleværdi. For at den rigtige måleværdi kan indikeres, skal de analoge indgange skaleres med 0-punkt og span. Den skalerede værdi overføres via den valgte datatransmission, så der overføres skalerede værdier med måleenheder (f.eks. flow m 3 / h) til SRO-anlægget. Eksempel på programmering af analog indgang 2

3 Digitale ind- og udgange Data Transmitter 795 har 16 digitale ind- og udgange i følgende kombinationer: 8 DI / 8 DO, 12 DI /4 DO eller 16 DI. De digitale indgange har optokobler og er grupperet i 4 med en fælles minus og kan aktiveres fra en bryde- eller sluttekontakt. Data Transmitteren har indbygget strøm-forsyning til forsyning af indgangene. Enhver indgang kan defineres til driftssignal (med tælling og/ eller måling af tid) eller som alarm. Ved alarm registreres signalet i alarmlisten med dato og tid, ligesom et opkald til en OPS, PC eller mobiltelefon kan finde sted. Flere indgange kan i logiske kombinationer udløse alarm- eller driftsignaler. Udgangene har relæer med slutte- eller brudefunktion. Der er også mulighed for at programmere logiske funktioner mellem digitale indgangssignaler og analoge grænseværdier. Kommunikation Der benyttes standard PLC protokol for kommunikation. Data Transmitteren kan kommunikere over: De offentlige telefonnet GSM mobiltelefon net Egne og lejede linier UHF dataradionetværk Og kommunikere med: PC er SRO anlæg Telefaxer GSM-telefoner med SMS-beskeder Andre Data Transmittere Telefon og fax Til transmission på de offentlige telefonnet, har Data Transmitteren indbygget Hayeskompatibelt modem med autoopkald og autosvar. Transmissionshastigheden er 2400 / 4800 baud. GSM / GPRS Data Transmittere kan leveres med indbygget 900 / 1800 MHz Dual-Band GSM / GPRSmodem, så der blot skal tilsluttes en antenne. Egne linier Med RS 485 kommunikation for data-transmission på egne og lejede linier. Data Transmitterne tilsluttes i serie som multidrop. Eget radionet Med indbygget protokol for dataradio kan UHF-dataradioer benyttes til kommunikation mellem Data Transmittere og en central placeret PC. Data Transmitteren kalder automatisk op og retransmitterer hvis nettet er optaget eller kommunikationen ikke går korrekt igennem. SMS-beskeder I udgaver for dial-up på telefon- eller GSMnet kan alarm- og driftsmeddelelser sendes som klar tekst til op til 9 GSM-telefoner som SMS-tekst. Eksempel på programmering af SMS-transmission. Data Transmitter med indbygget GSM modem 3

4 Datalogger Fast registerplan Data Transmitterens indbyggede datalogger er programmeret til at logge i intervaller fra 30 sek. og op til 1 time. Kapaciteten er registre pr. analog indgang, hvilket rækker op til ca. 90 dage for et signal der En af Data Transmitter 795 s store fordele er den standardiserede registerplan. Data Transmitter 795 sender med en standardiseret PLC-protokol indeholdende ca registre, men i modsætning til f. eks. en PLC er registrene faste. Signalerne for indgange, udgange, tællere, analoge værdier og opsætninger har altid samme plads i registeret. Fordelene ved de standardiserede registre er, at samme funktion i understationerne har samme registerplads, ligesom alle funktioner er defineret fra starten - også selv om de ikke benyttes. Ved udvidelse skal der således ikke rettes i registerplanen med følge for andre enheder i anlægget. logges hver time til ca. 24 timer, når alle signaler logges hvert minut. Tællere for antal og tidstællere opdateres løbende i registre for i dag, i går og total. Den faste registerplan dækker alle behov i et SRO-anlæg. En udvidet datalogger kan benyttes, hvis der i en periode ønskes mere detaljeret overvågning af et bestemt analogt signal. Er der behov for at udvide overvågnings-anlægget med andre enheder end MJK Data Transmittere og ComTroller 702, kan der på SRO-systemsoftwaren - inkl. MJK Monitor - altid installeres en driver der passer til enheden ligesom registerplanen i hovedstationen kan omdefineres. Alarmer Nødstrøm samt overvågning af forsyningsspænding Interlock Data Transmitter 795 har en alarmprotokol for de sidste 9 modtagne alarmer. Defineres en indgang som alarmindgang - med eller uden alarmopkald, kommer en eventuel alarm automatisk ind i alarmlisten. Der er et oversigtsbillede med de sidste 9 alarmer, samt et billede for hver individuel alarm. Data Transmitter 795 har standard indbygget akkumulator med automatisk ladesystem for opkald og overvågning af forsyningsspændingen. Hvis forsyningsspændingen svigter, Data Transmitteren har 9 interlockfunktioner. Enhver Data Transmitter kan ringe til op til 9 andre Data Transmittere og for hver interlock udføre en on/off funktion; såsom stop af en eller flere pumper ved overløb, start af transportpumpe fra nabovandværk ved vandmangel (lavt niveau på analog indgang) osv. Når interlock ønskes, defineres hvilke digitale indgange der skal aktivere funktionen, og hvilken udgang på modtageren der skal udføre kommandoen. Alle signaler kan vælges - også signaler fra / til en pumpestyring, hvis en sådan er tilsluttet. For at udføre selve kommunikationen, indtastes blot telefonnummeret og modtagerens ID-nummer. Med blinkende, fast lysende og tom firkant, vises en alarmsekvens med indgået ikkekvitteret alarm, kvitteret alarm og ingen alarm. Alarmsekvenserne indikeres med dato og klokkeslæt. Alarm for afbrydelse af forsyningsspændingen er altid i alarmlisten. vil Data Transmitteren automatisk foretage et eller flere opkald for at aflevere alarmen Svigt af forsyningsspænding for derefter at lukke ned. Eksempel på programmering af interlock Indbygget pumpestyring Data Transmitter 795 har en funktion for styring af 1 eller 2 pumper. Der tilsluttes en niveautransmitter (tryktransmitter 7060 eller Shuttle ultralydsniveautransmitter) til analog indgang 1, hvorefter de ønskede udgangsrelæer og funktioner for styring af 1 eller 2 pumper vælges i konfigurationsmenuen. 4

5 Flowberegning for nødoverløb En beregning af overløbsflow på f. eks. en pumpestaton kan udføres. Flowet måles som niveauet over en overfaldskant, i en kanal eller i et rør. Data Transmitter 795 registrerer hvornår, i hvor lang tid og hvor stor vandmængden er i hvert overløb. Antal signaler til rådighed Signaler til rådighed - Data Transmitter 795 Antal Grænserelæer Tællere Tidsmålere Alarmer Analoge indgange Digitale indgange 8 / 12 / 16-8 / 12 / 16 8 / 12 / 16 8 / 12 / 16 Digitale udgange 8 / 4 / Antal ialt Alle værdier overføres som i dag, i går og som totalværdier Elektrisk tilslutning 4AI / 8 DI / 8DO 24 V DC 115 / 230 V AC 4 AI / 12 DI / 4 DO 4 AI / 16 DI Specifikationer Data Transmitter 795 Dimensioner 185 x 240 x 115 mm (h b d) Forsyning Nødstrøm Effektforbrug 230 / 115 V AC eller 12 / 24 V DC Indbygget akkumulator til overvågning af spændingsforsyning og nødopkald. Kapacitet for ca. 3 nødopkald pr. opladning á 12 timer. Ca. 15 VA Temperaturområde C Materiale, hus Materiale, låg Polystyrol Makrolon Kapsling IP 65 Ur Realtidsur med indbygget batteribackup Kommunikation Telefon / fax GSM / GPRS UHF APL / egne linier Nøjagtighed CE Hayes kompatibelt, autoopkald, autosvar 2400 / 4800 baud 900 / 1800 MHz GSM / GPRS modem Dataradio via RS 232 udgang RS 485 for private linier (multidrop) < ± ½ % for analoge indgange EN , EN Ind- og udgange Ind- og udgange Analoge indgange Digitale indgange Digitale udgange Digitale ind-/udgange Datakommunikation 4 AI, 0-20 / 4-20 ma eller 0-1V DC 8 / 12 / 16 DI, optokobler med 10 Ω seriemodstand 0 / 4 / 8 DO, relæer maks. 48 V, 1 A Total 16 DI + 16 DO 2 stk. RS 232 porte (RS 485 med indbygget) 5

6 Kommunikationssoftware MJK-Link TM Er et Windows TM -baseret program til kommunikation med bl.a. Data Transmitter 795. MJK-Link TM anvendes til styring og over-vågning af vandværker, renseanlæg, pumpestationer, varmeveksler centraler, til overvågning af kemikalieforbrug, renseprocesser, forureninger, afvanding med mere. MJK-Link TM er universalprogrammet til styring og overvågning af op til flere hundrede Data Transmittere. Med MJK-Link TM kaldes op til Data Transmitteren (og Pumpestyring 704), hvorefter ind- og udgange, tællere, tidsmålere og datalogger kan aflæses. De analoge signaler importeres og kan vises grafisk, ligesom de kan eksporteres som CSV-filer til et Excel TM regneark. Programmet har faciliteter til fjernopsætning og fjernkonfigurering af både Data Transmittere og Pumpestyringer. ➀ MJK-Link TM som serviceprogram En meget nyttig anvendelse for MJK-Link TM er at installere det på sin hjemme-pc eller på en bærbar PC, så man ved en indkommet SMS-alarm uden for normal arbejdstid altid kan kalde understationen op og få detaljeret information om driftstilstanden. MJK Monitor TM Er det professionelle SRO-systemsoftware til større installationer med Data Transmitter 795 (og ComTroller 702). MJK Monitor TM er - i forhold til andet SRO-software - enkelt at konfigurere, idet alle registre er prædefinerede. MJK Monitor TM har integreret rapportgenerator for udskrivning af drifts- og alarmrapporter med færdigt opstillede døgn-, uge-, måned- og årsrapporter. Rapporterne kan via ODBC overføres til f.eks. Microsoft Access TM. MJK Monitor TM kan udskrive valgfrie trendkurver. ➁ ➂ ➀ Skærmbilledet viser MJK-Link TM med et oversigtsbillede over en pumpestation samt forpladen af en Data Transmitter 795 nederst til højre. Data Transmitter 795 betjenes med tastatur og mus fuldstændig som om man stod lokalt, og på denne måde kan man foretage en komplet konfiguration af ComTroller 702 fra PC en. Især i større anlæg er det en fordel at kunne gemme de færdige konfigurationer til de forskellige ComTrollere på PC en, så man blot kan sende en allerede udført konfiguration ved udbygninger og evt. reparation. ➁ Overvågningsbilledet for en pumpestation med informationer om niveau i pumpesump, pumpernes strømforbrug, overløbsmængder, signaler for pumper i drift og drifttid med værdier for i dag, i går og total. Alarmer for niveau, termisk udkobling, overløb osv. Også trendkurver for niveau, strømforbrug osv. kan vises på skærmbilledet. ➂ Overløbsbassin med miksere, pumper, niveau- og flowmåling samt alarmer for udløb, pumper osv. ➃ ➃ Vandværk, hvor både råvands- og rentvandspumper, filtre, tryk og udløbsflow overvåges. På SRO-anlægget kan vises kurver med de forskellige målinger, ligesom registreringen af natflow kan benyttes til lækagesøgning. 6

7 Kommunikation med Pumpestyring 704 Hvis en pumpestyring 704 tilsluttes til den serielle port på Data Transmitteren, udvides antallet af ind- og udgangssignaler med: 1 analog indgang (niveaumålingen fra pumpestyringen). 5 DO - 4 som pumpestyringens relæudgange og 1 som systemfejl fra pumpestyringen. 2 x 4 setpunktsjusteringer for start / stop af de 4 udgangsrelæer for pumperne, som er tilsluttet pumpestyringen. Måling af antal starter og driftstid for hver af de 4 pumper. Flow- og kapacitetsberegning af hver af de 4 pumper samt for pumpestationen totalt. Alle tællerværdier, drifttid, antal starter, flow og kapacitet registreres for i dag, i går og totalt. Signaler til rådighed - med Pumpestyring 704 tilsluttet Antal Grænserelæer Tællere Tidsmålere Alarmer Analoge indgange Digitale indgange 8 / 12 / 16-8 / 12 / 16 8 / 12 / 16 8 / 12 / 16 Digitale udgange 8 / 4 / Udgange til styring af pumper Start/stopniveauer af pumper Pumpeflow Overløbsflow Antal ialt Alle værdier overføres som i dag, i går og som totalværdier Kommunikation fra Pumpestyring 704 Pumpestyring 704 har RS 232 port for seriel kommunikation med Data Transmitter 795. Følgende signaler overføres fra pumpestyringen: Niveau som øjebliksværdi. Antal starter for hver pumpe (eller antal ved alarm). Drifttid for hver pumpe (eller tid ved alarm). Pumpekapacitet og volumen for hver pumpe. Kapacitet for pumpestation. Indstillingsværdi for start og stop for hver pumpe eller alarm. 7

8 Alle dataregistre har værdier for øjebliks- eller totalværdi, gennemsnit eller værdi i dag og i går. Til pumpestyringen kan sendes: Ændring af alle dataregistre (f.eks. nulstilling af tællere). Ændring af start og stop indstillinger for hver pumpe og alarmer. Tvangsstart og -stop af pumper. Komplet konfigurering af pumpestyringen. Pumpestyring 704 Pumpestyring for niveaustyring af op til 4 pumper Pumpestyring 704 har: Programmering i klar tekst (menutekster på flere forskellige sprog). Tydeligt tekstdisplay for indikering af niveau, indstilling af start / stop, aflæsning af antal starter, drifttid samt kapaciteter og flow for pumper og pumpestation. Alle data gemmes i EEProm (ingen data kan mistes, da der ikke er noget batteri, der kan blive fladt). Alternering af 1-4 pumper. Parvis alternering af små og store pumper. Alternering efter driftstid Dybdepumpning. Antal pumper i samtidig drift. Pumper kan tages ud af drift. Beregning af flow. Mulighed for 2 sæt start- og stopværdier, så kloaknettet i perioder kan benyttes til opstuvning. Pumpestyring 704 har færdige rutiner for: Automatisk start af backuppumpe ved stigende eller faldende niveau. Valgbar alternering for hver tilsluttet pumpe. Først ind / først ud alternering. Tidsalternering. Startforsinkelse for hver pumpe for begrænsning af startstrømme. Valgbar begrænsning af antal samtidige pumper i drift. Manuel start og stop af pumper. Alarmer for niveau eller systemfejl (selvcheck). Forsinkelser på alarmudgange. Beregning af de enkelte pumpers og pumpestationens ydelser. Beregning af antal starter og drifttid for hver pumpe. Kommunikation til SRO-anlæg. Se datablad

9 Kommunikation med ComTroller 702 Data Transmitter 795 kan anvendes som Master i et system med Comtroller 702 Generelt Når mange ComTroller 702 arbejder sammen, kan det være en fordel at benytte en Data Transmitter 795 som Master og fælles transmissions- og betjeningsenhed. Fra Data Transmitter 795 kan alle Comtroller 702 konfigureres, ligesom alarmer og driftssignaler kan aflæses og sendes hjem til SRO-anlægget. ComTroller 702 er en komplet enhed til lokal montering med styring, dataopsamling, lagring og transmission af analoge og digitale målinger til anvendelse i både små og store SRO-anlæg. ComTroller 702 monteres typisk i klynger, hvor hver ComTroller 702 forbindes i serie på en totråds forbindelse. Som Master for en klynge eller kæde monteres en Data Transmitter 795, der fungerer som fælles Eksempel på programmering af ComTroller 702 fra Data Transmitter 795 Funktioner ComTroller 702 har 2 analoge indgange 0-20 / 4-20 ma, med i alt 8 grænserelæer for styring og alarm, 4 digitale indgange og 4 digitale udgange. Kommunikation ComTroller 702 benytter standard PLC-protokol for kommunikation. Hver ComTroller 702 har RS 485 repeater, så den maksimale afstand mellem de enkelte enheder kan udnyttes bedst muligt. Kommunikation kan ske via: egne eller lejede linier UHF dataradionetværk Via en Data Transmitter 795 eller med et modem sende på: De offentlige telefonnet GSM / GPRS-net Signalerne kan modtages på: PC er SRO-anlæg GSM-telefoner som SMS beskeder Data Transmitter 795 Pumpestyring ComTroller 702 har en valgbar funktion for styring af 1 eller 2 pumper. Der tilsluttes en niveautransmitter (tryktransmitter 7060 eller Shuttle ultralydsniveautransmitter) til analog indgang 1. Signaler til rådighed Antal Grænserelæer Tællere Tidsmålere Alarmer Analoge indgange Digitale indgange Se også datablad 6.22 for ComTroller 702. Digitale udgange Antal ialt Alle værdier overføres som i dag, i går og som totalværdier 9

10 Bestillingsnumre Data Transmitter , 4AI / 8DI / 8DO / 2 RS232 / modem , 4AI / 12DI / 4DO / 2 RS232 / modem , 4AI / 16DI / 2 RS232 / modem , CMM /TMM / 4AI / 8DI / 6RI / 2DO / modem , 4AI / 8DI / 8DO / (2 RS232) / u. modem , 4AI / 12DI / 4DO / (2 RS232) / u. modem , 4AI / 16DI / (2 RS232) / u. modem , 4AI / 8DI / 8DO / RS232 / alarmnet. Ved ordre oplyses ønsket protokol. Optioner Galvanisk isoleret RS Galvanisk isoleret RS 485 for Galvanisk isoleret for TP Galvanisk isoleret for Niros UHF dataradio Galvanisk isoleret for GSM modem Ekstern spændingsforsyning 12 V DC PC software MJK Link DK MJK Monitor 32 med 1000 objekter, til ca. 10 lokaliteter MJK Monitor 32 med 2000 objekter, til ca. 20 lokaliteter MJK Monitor 32 med 5000 objekter, til ca. 50 lokaliteter Winpager, alarmmelding på OPS / SMS UHF-radio med tilbehør TP6000 UHF datakommunikationsradio TP6000 UHF datakommunikationsradio m. talesystem Mikrofon for radio Kabel for mikrofon Beslag for TP6000 radio Strømforsyning for TP6000 radio Kort antenne for TP6000 radio Antenne for mast 0 dbd Antenne for mast 3 dbd Antenne, yagi for mast 10 dbd Antenne stik N for Crimp RG N stik for RG Antenne stik BNC for Crimp RG Overgangsstik N / BNC GSM radio med tilbehør Komplet GSM-modem for Data Transmitter 795 incl Komplet GPRS-modem for Data Transmitter Data kommunikation GSM radio for hovedstation, 230 V AC ekstern Data kommunikation GSM radio for DIN skinne Data kommunikation GPRS radio for DIN skinne Antenne, vandalsikker for GSM Antenne GSM O db / Dual band PowerCom modem RS PowerCom modem RS Modem for MJK Link, 56 kb standard Hayes Diverse tilbehør til Data Transmitter Program: Ny protokol Program: Ny fax-tekst Akkumulator 9 V for nødopkald (reserve) Telefonkabel med modulstik 6 / 4 og DK telefonstik Telefonkabel med 2 stk. modulstik 6 / Kabel for RS 232 med 9-pol D-sub connector Tavleindbygningssæt Lokal montagesæt med regntag Distributed by: MJK offices Denmark Norway The Netherlands Sweden North America Australia

6.22. Datablad. www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3 9755 1529

6.22. Datablad. www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3 9755 1529 Datablad ComTroller 702 er udviklet til styring og overvågning af mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. ComTroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, og kommunikationsporte

Læs mere

2.24. Pumpestyring 704. Datablad

2.24. Pumpestyring 704. Datablad Pumpestyring 704 2.24 Der er mange grunde til at vælge en MJK pumpestyring. Pumpestyring 704, som præsenteres her, blev lanceret i 1989, men er flere gange opdateret med nye funktioner, men har fortsat

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

5.1. Datablad. www.mjk.com. Turbiditets- og Tørstofmåler

5.1. Datablad. www.mjk.com. Turbiditets- og Tørstofmåler Datablad 5.1 Da vores produkter løbende udvikles, forbeholder vi os ret til ændringer i mål og specifikationer. DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm multiguard Light 4 udgange, 8+2 indgange multiguard micro 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm multiguard Max 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display multiguard

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Komplette SRO-løsninger til vandværker

Komplette SRO-løsninger til vandværker Vandværker Komplette SRO-løsninger til vandværker optimer driften gennem styring, regulering og overvågning B.v. electronic a/s Automation med ansvar Den stærke partner i Vandværksbranchen Gennem mange

Læs mere

Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER. MyConnect. 1-8 pumper 0 - XXX kw. Alternering af pumper DI 6 DO 2 AI 3 AO 0. WiFi.

Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER. MyConnect. 1-8 pumper 0 - XXX kw. Alternering af pumper DI 6 DO 2 AI 3 AO 0. WiFi. Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER MyConnect 1-8 pumper 0 - XXX kw Niveaumåler Alternering af pumper Analog sensor DI 6 DO 2 AI 3 AO 0 Display WiFi I/O udvidelse Alarm log Høj Vand Lav Vand

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

Piccolo overfaldsalarm

Piccolo overfaldsalarm Piccolo overfaldsalarm Giver tryghed for: Rådhuse: personalet i f. eks. borgerservice og socialforvaltning. Retsbygninger: dommere, advokater og vidner i forbindelse med retssager Fængsler: fængselspersonale

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur F-SERIEN indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays flow niveau tryk temperatur TIL IEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F Introduktion Produkterne

Læs mere

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2 200 og 400 serien Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien Udgave 2 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Forberedelse... 5 Medfølgende tilbehør... 5 Hardware... 6 IRIS 200 kabinet... 6 IRIS 200 serien

Læs mere

Premier Elite Hybridcentraler

Premier Elite Hybridcentraler Premier Elite Hybridcentraler Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Premier Elite Premier Elite Premier Elite 24, 48, 88, 168 og 640 er

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 Objektsikring Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 1 Piccolo anvendelse Museer, udstillinger og gallerier: Overvåger malerier skulpturer og montrer

Læs mere

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk)

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk) 2 861 SYNERGYR Bygningscentral OZW20 Bygningscentralen opsamler data fra forbrugsmålere (fx varmefordelingsmålere med radio). Dataene gemmes og kan aflæses via datalagerkort eller RS-232-interface for

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Pumpestyring type PS4 introduktion.

Pumpestyring type PS4 introduktion. Pumpestyring type PS introduktion. Vi håber med denne præsentation, at kunne give en kort og forståelig beskrivelse af de mange muligheder denne styring tilbyder brugeren. Skulle der være behov for yderligere

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Produktliste april 2013 C system serien 4, 8, 16, 30 & 50 L hotmeltanlæg. Sikkerhed for top præstation. C hotmeltanlægs serien:

Produktliste april 2013 C system serien 4, 8, 16, 30 & 50 L hotmeltanlæg. Sikkerhed for top præstation. C hotmeltanlægs serien: Produktliste april 2013 C system serien 4, 8, 16, 30 & 50 L hotmeltanlæg Sikkerhed for top præstation C system serie tilbyder det højeste tekniske niveau, en enkel og komplet styring, i et design som gør

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Mere værdi, gør valget let

Mere værdi, gør valget let ATS Advanced serien Mere værdi, gør valget let ATS Advanced serien har de bedste og mest pålidelige egenskaber, der udspringer fra mange års erfaringer med udvikling af indbrudsalarmer. ATS Advanced serien

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

AS-i Safety. Innovations in safety

AS-i Safety. Innovations in safety AS-i Safety Innovations in safety AS-i Safety nu er sikkerhed nemt! Alle følere, I/O-enheder og PLC forbindes til en valgfri plads på samme kabel og de kan let flyttes efter behov. Enhedernes funktion

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let on, llati a t s in el enk ing! mer m a gr pro Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan

Læs mere