Data Transmitter 795

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data Transmitter 795"

Transkript

1 Data Transmitter 795 Data Transmitter 795 anvendes til overvågning Datablad af vandværker, renseanlæg, pumpestationer og andre tekniske installationer. Med fleksible tilslutninger og mange muligheder for datatransmission er Data Transmitter 795 en ideel understation i SRO-anlæg - lige velegnet til store som små anlæg. Vælges Data Transmitter 795 til overvågning, har man alle nødvendige funktioner, og betjeningen er forbilledlig enkel. 6.2 DK 6.2 DataTransmitter Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de angivne specifikationer.

2 Generelt Universel enhed til styring og overvågning Betjening og konfigurering Data Transmitter 795 er en komplet enhed med ind- og udgange, datalogger og transmission af analoge og digitale signaler. Meget brugervenlig med al betjening og konfgurering i klart sprog. menusystem med klare og entydige funktioner funktionstaster for aflæsning af ind- og udgange, alarmliste med de sidste 9 alarmer samt menu med telefonnumre til opkald Data Transmitter 795 benyttes både i store overvågningsanlæg, hvor Data Transmitter 795 arbejder som understation i SRO-anlæg, eller i små anlæg med blot én Data Transmitter 795, hvor data sendes til en enkeltstående PC. Data Transmitter 795 har mange funktioner med et utal af muligheder for tilslutning. De gennemtænkte funktioner mindsker behovet for eksterne komponenter, hvilket sikrer en økonomisk installation, ligesom det mindre antal eksterne komponenter mindsker fejlhyppigheden. Data Transmitter 795 er en sikker investering og kan, som andre MJK-produkter, altid opgraderes. Data Transmitter 795 har gennemarbejdet software med en række praktiske funktioner, der gør den enkel at tilslutte, og den logiske betjening letter det daglige arbejde betjening og konfigurering lokalt på tastaturet eller fra en PC med MJK-Link installeret med MJK-Link på en PC - enten lokalt eller via Data Transmitterens kommunikation - kan individuelle tekster til ind- og udgange programmeres. Denne funktion er især nyttig, når alarmtekster ønskes sendt til mobiltelefoner som SMS-tekst Funktioner Analoge indgange Når Data Transmitter 795 er tilsluttet processignalerne, har man en avanceret kontrolenhed med mulighed for fjernstyring og overvågning. Her er de vigtigste funktioner beskrevet: Data Transmitteren 795 har som standard 4 stk / 4-20 ma analoge indgange, hver med 2 grænserelæer for høj og lav alarm. De høje og lave grænser kan defineres til driftssignal (for tælling eller måling af tid f.eks. på en pumpe) eller til alarmsignal. Ved alarm registreres enhver overskridelse af grænsen i alarmlisten, og et opkald kan finde sted. De analoge indgange indikeres på displayet som bargraf eller måleværdi. For at den rigtige måleværdi kan indikeres, skal de analoge indgange skaleres med 0-punkt og span. Den skalerede værdi overføres via den valgte datatransmission, så der overføres skalerede værdier med måleenheder (f.eks. flow m 3 / h) til SRO-anlægget. Eksempel på programmering af analog indgang 2

3 Digitale ind- og udgange Data Transmitter 795 har 16 digitale ind- og udgange i følgende kombinationer: 8 DI / 8 DO, 12 DI /4 DO eller 16 DI. De digitale indgange har optokobler og er grupperet i 4 med en fælles minus og kan aktiveres fra en bryde- eller sluttekontakt. Data Transmitteren har indbygget strøm-forsyning til forsyning af indgangene. Enhver indgang kan defineres til driftssignal (med tælling og/ eller måling af tid) eller som alarm. Ved alarm registreres signalet i alarmlisten med dato og tid, ligesom et opkald til en OPS, PC eller mobiltelefon kan finde sted. Flere indgange kan i logiske kombinationer udløse alarm- eller driftsignaler. Udgangene har relæer med slutte- eller brudefunktion. Der er også mulighed for at programmere logiske funktioner mellem digitale indgangssignaler og analoge grænseværdier. Kommunikation Der benyttes standard PLC protokol for kommunikation. Data Transmitteren kan kommunikere over: De offentlige telefonnet GSM mobiltelefon net Egne og lejede linier UHF dataradionetværk Og kommunikere med: PC er SRO anlæg Telefaxer GSM-telefoner med SMS-beskeder Andre Data Transmittere Telefon og fax Til transmission på de offentlige telefonnet, har Data Transmitteren indbygget Hayeskompatibelt modem med autoopkald og autosvar. Transmissionshastigheden er 2400 / 4800 baud. GSM / GPRS Data Transmittere kan leveres med indbygget 900 / 1800 MHz Dual-Band GSM / GPRSmodem, så der blot skal tilsluttes en antenne. Egne linier Med RS 485 kommunikation for data-transmission på egne og lejede linier. Data Transmitterne tilsluttes i serie som multidrop. Eget radionet Med indbygget protokol for dataradio kan UHF-dataradioer benyttes til kommunikation mellem Data Transmittere og en central placeret PC. Data Transmitteren kalder automatisk op og retransmitterer hvis nettet er optaget eller kommunikationen ikke går korrekt igennem. SMS-beskeder I udgaver for dial-up på telefon- eller GSMnet kan alarm- og driftsmeddelelser sendes som klar tekst til op til 9 GSM-telefoner som SMS-tekst. Eksempel på programmering af SMS-transmission. Data Transmitter med indbygget GSM modem 3

4 Datalogger Fast registerplan Data Transmitterens indbyggede datalogger er programmeret til at logge i intervaller fra 30 sek. og op til 1 time. Kapaciteten er registre pr. analog indgang, hvilket rækker op til ca. 90 dage for et signal der En af Data Transmitter 795 s store fordele er den standardiserede registerplan. Data Transmitter 795 sender med en standardiseret PLC-protokol indeholdende ca registre, men i modsætning til f. eks. en PLC er registrene faste. Signalerne for indgange, udgange, tællere, analoge værdier og opsætninger har altid samme plads i registeret. Fordelene ved de standardiserede registre er, at samme funktion i understationerne har samme registerplads, ligesom alle funktioner er defineret fra starten - også selv om de ikke benyttes. Ved udvidelse skal der således ikke rettes i registerplanen med følge for andre enheder i anlægget. logges hver time til ca. 24 timer, når alle signaler logges hvert minut. Tællere for antal og tidstællere opdateres løbende i registre for i dag, i går og total. Den faste registerplan dækker alle behov i et SRO-anlæg. En udvidet datalogger kan benyttes, hvis der i en periode ønskes mere detaljeret overvågning af et bestemt analogt signal. Er der behov for at udvide overvågnings-anlægget med andre enheder end MJK Data Transmittere og ComTroller 702, kan der på SRO-systemsoftwaren - inkl. MJK Monitor - altid installeres en driver der passer til enheden ligesom registerplanen i hovedstationen kan omdefineres. Alarmer Nødstrøm samt overvågning af forsyningsspænding Interlock Data Transmitter 795 har en alarmprotokol for de sidste 9 modtagne alarmer. Defineres en indgang som alarmindgang - med eller uden alarmopkald, kommer en eventuel alarm automatisk ind i alarmlisten. Der er et oversigtsbillede med de sidste 9 alarmer, samt et billede for hver individuel alarm. Data Transmitter 795 har standard indbygget akkumulator med automatisk ladesystem for opkald og overvågning af forsyningsspændingen. Hvis forsyningsspændingen svigter, Data Transmitteren har 9 interlockfunktioner. Enhver Data Transmitter kan ringe til op til 9 andre Data Transmittere og for hver interlock udføre en on/off funktion; såsom stop af en eller flere pumper ved overløb, start af transportpumpe fra nabovandværk ved vandmangel (lavt niveau på analog indgang) osv. Når interlock ønskes, defineres hvilke digitale indgange der skal aktivere funktionen, og hvilken udgang på modtageren der skal udføre kommandoen. Alle signaler kan vælges - også signaler fra / til en pumpestyring, hvis en sådan er tilsluttet. For at udføre selve kommunikationen, indtastes blot telefonnummeret og modtagerens ID-nummer. Med blinkende, fast lysende og tom firkant, vises en alarmsekvens med indgået ikkekvitteret alarm, kvitteret alarm og ingen alarm. Alarmsekvenserne indikeres med dato og klokkeslæt. Alarm for afbrydelse af forsyningsspændingen er altid i alarmlisten. vil Data Transmitteren automatisk foretage et eller flere opkald for at aflevere alarmen Svigt af forsyningsspænding for derefter at lukke ned. Eksempel på programmering af interlock Indbygget pumpestyring Data Transmitter 795 har en funktion for styring af 1 eller 2 pumper. Der tilsluttes en niveautransmitter (tryktransmitter 7060 eller Shuttle ultralydsniveautransmitter) til analog indgang 1, hvorefter de ønskede udgangsrelæer og funktioner for styring af 1 eller 2 pumper vælges i konfigurationsmenuen. 4

5 Flowberegning for nødoverløb En beregning af overløbsflow på f. eks. en pumpestaton kan udføres. Flowet måles som niveauet over en overfaldskant, i en kanal eller i et rør. Data Transmitter 795 registrerer hvornår, i hvor lang tid og hvor stor vandmængden er i hvert overløb. Antal signaler til rådighed Signaler til rådighed - Data Transmitter 795 Antal Grænserelæer Tællere Tidsmålere Alarmer Analoge indgange Digitale indgange 8 / 12 / 16-8 / 12 / 16 8 / 12 / 16 8 / 12 / 16 Digitale udgange 8 / 4 / Antal ialt Alle værdier overføres som i dag, i går og som totalværdier Elektrisk tilslutning 4AI / 8 DI / 8DO 24 V DC 115 / 230 V AC 4 AI / 12 DI / 4 DO 4 AI / 16 DI Specifikationer Data Transmitter 795 Dimensioner 185 x 240 x 115 mm (h b d) Forsyning Nødstrøm Effektforbrug 230 / 115 V AC eller 12 / 24 V DC Indbygget akkumulator til overvågning af spændingsforsyning og nødopkald. Kapacitet for ca. 3 nødopkald pr. opladning á 12 timer. Ca. 15 VA Temperaturområde C Materiale, hus Materiale, låg Polystyrol Makrolon Kapsling IP 65 Ur Realtidsur med indbygget batteribackup Kommunikation Telefon / fax GSM / GPRS UHF APL / egne linier Nøjagtighed CE Hayes kompatibelt, autoopkald, autosvar 2400 / 4800 baud 900 / 1800 MHz GSM / GPRS modem Dataradio via RS 232 udgang RS 485 for private linier (multidrop) < ± ½ % for analoge indgange EN , EN Ind- og udgange Ind- og udgange Analoge indgange Digitale indgange Digitale udgange Digitale ind-/udgange Datakommunikation 4 AI, 0-20 / 4-20 ma eller 0-1V DC 8 / 12 / 16 DI, optokobler med 10 Ω seriemodstand 0 / 4 / 8 DO, relæer maks. 48 V, 1 A Total 16 DI + 16 DO 2 stk. RS 232 porte (RS 485 med indbygget) 5

6 Kommunikationssoftware MJK-Link TM Er et Windows TM -baseret program til kommunikation med bl.a. Data Transmitter 795. MJK-Link TM anvendes til styring og over-vågning af vandværker, renseanlæg, pumpestationer, varmeveksler centraler, til overvågning af kemikalieforbrug, renseprocesser, forureninger, afvanding med mere. MJK-Link TM er universalprogrammet til styring og overvågning af op til flere hundrede Data Transmittere. Med MJK-Link TM kaldes op til Data Transmitteren (og Pumpestyring 704), hvorefter ind- og udgange, tællere, tidsmålere og datalogger kan aflæses. De analoge signaler importeres og kan vises grafisk, ligesom de kan eksporteres som CSV-filer til et Excel TM regneark. Programmet har faciliteter til fjernopsætning og fjernkonfigurering af både Data Transmittere og Pumpestyringer. ➀ MJK-Link TM som serviceprogram En meget nyttig anvendelse for MJK-Link TM er at installere det på sin hjemme-pc eller på en bærbar PC, så man ved en indkommet SMS-alarm uden for normal arbejdstid altid kan kalde understationen op og få detaljeret information om driftstilstanden. MJK Monitor TM Er det professionelle SRO-systemsoftware til større installationer med Data Transmitter 795 (og ComTroller 702). MJK Monitor TM er - i forhold til andet SRO-software - enkelt at konfigurere, idet alle registre er prædefinerede. MJK Monitor TM har integreret rapportgenerator for udskrivning af drifts- og alarmrapporter med færdigt opstillede døgn-, uge-, måned- og årsrapporter. Rapporterne kan via ODBC overføres til f.eks. Microsoft Access TM. MJK Monitor TM kan udskrive valgfrie trendkurver. ➁ ➂ ➀ Skærmbilledet viser MJK-Link TM med et oversigtsbillede over en pumpestation samt forpladen af en Data Transmitter 795 nederst til højre. Data Transmitter 795 betjenes med tastatur og mus fuldstændig som om man stod lokalt, og på denne måde kan man foretage en komplet konfiguration af ComTroller 702 fra PC en. Især i større anlæg er det en fordel at kunne gemme de færdige konfigurationer til de forskellige ComTrollere på PC en, så man blot kan sende en allerede udført konfiguration ved udbygninger og evt. reparation. ➁ Overvågningsbilledet for en pumpestation med informationer om niveau i pumpesump, pumpernes strømforbrug, overløbsmængder, signaler for pumper i drift og drifttid med værdier for i dag, i går og total. Alarmer for niveau, termisk udkobling, overløb osv. Også trendkurver for niveau, strømforbrug osv. kan vises på skærmbilledet. ➂ Overløbsbassin med miksere, pumper, niveau- og flowmåling samt alarmer for udløb, pumper osv. ➃ ➃ Vandværk, hvor både råvands- og rentvandspumper, filtre, tryk og udløbsflow overvåges. På SRO-anlægget kan vises kurver med de forskellige målinger, ligesom registreringen af natflow kan benyttes til lækagesøgning. 6

7 Kommunikation med Pumpestyring 704 Hvis en pumpestyring 704 tilsluttes til den serielle port på Data Transmitteren, udvides antallet af ind- og udgangssignaler med: 1 analog indgang (niveaumålingen fra pumpestyringen). 5 DO - 4 som pumpestyringens relæudgange og 1 som systemfejl fra pumpestyringen. 2 x 4 setpunktsjusteringer for start / stop af de 4 udgangsrelæer for pumperne, som er tilsluttet pumpestyringen. Måling af antal starter og driftstid for hver af de 4 pumper. Flow- og kapacitetsberegning af hver af de 4 pumper samt for pumpestationen totalt. Alle tællerværdier, drifttid, antal starter, flow og kapacitet registreres for i dag, i går og totalt. Signaler til rådighed - med Pumpestyring 704 tilsluttet Antal Grænserelæer Tællere Tidsmålere Alarmer Analoge indgange Digitale indgange 8 / 12 / 16-8 / 12 / 16 8 / 12 / 16 8 / 12 / 16 Digitale udgange 8 / 4 / Udgange til styring af pumper Start/stopniveauer af pumper Pumpeflow Overløbsflow Antal ialt Alle værdier overføres som i dag, i går og som totalværdier Kommunikation fra Pumpestyring 704 Pumpestyring 704 har RS 232 port for seriel kommunikation med Data Transmitter 795. Følgende signaler overføres fra pumpestyringen: Niveau som øjebliksværdi. Antal starter for hver pumpe (eller antal ved alarm). Drifttid for hver pumpe (eller tid ved alarm). Pumpekapacitet og volumen for hver pumpe. Kapacitet for pumpestation. Indstillingsværdi for start og stop for hver pumpe eller alarm. 7

8 Alle dataregistre har værdier for øjebliks- eller totalværdi, gennemsnit eller værdi i dag og i går. Til pumpestyringen kan sendes: Ændring af alle dataregistre (f.eks. nulstilling af tællere). Ændring af start og stop indstillinger for hver pumpe og alarmer. Tvangsstart og -stop af pumper. Komplet konfigurering af pumpestyringen. Pumpestyring 704 Pumpestyring for niveaustyring af op til 4 pumper Pumpestyring 704 har: Programmering i klar tekst (menutekster på flere forskellige sprog). Tydeligt tekstdisplay for indikering af niveau, indstilling af start / stop, aflæsning af antal starter, drifttid samt kapaciteter og flow for pumper og pumpestation. Alle data gemmes i EEProm (ingen data kan mistes, da der ikke er noget batteri, der kan blive fladt). Alternering af 1-4 pumper. Parvis alternering af små og store pumper. Alternering efter driftstid Dybdepumpning. Antal pumper i samtidig drift. Pumper kan tages ud af drift. Beregning af flow. Mulighed for 2 sæt start- og stopværdier, så kloaknettet i perioder kan benyttes til opstuvning. Pumpestyring 704 har færdige rutiner for: Automatisk start af backuppumpe ved stigende eller faldende niveau. Valgbar alternering for hver tilsluttet pumpe. Først ind / først ud alternering. Tidsalternering. Startforsinkelse for hver pumpe for begrænsning af startstrømme. Valgbar begrænsning af antal samtidige pumper i drift. Manuel start og stop af pumper. Alarmer for niveau eller systemfejl (selvcheck). Forsinkelser på alarmudgange. Beregning af de enkelte pumpers og pumpestationens ydelser. Beregning af antal starter og drifttid for hver pumpe. Kommunikation til SRO-anlæg. Se datablad

9 Kommunikation med ComTroller 702 Data Transmitter 795 kan anvendes som Master i et system med Comtroller 702 Generelt Når mange ComTroller 702 arbejder sammen, kan det være en fordel at benytte en Data Transmitter 795 som Master og fælles transmissions- og betjeningsenhed. Fra Data Transmitter 795 kan alle Comtroller 702 konfigureres, ligesom alarmer og driftssignaler kan aflæses og sendes hjem til SRO-anlægget. ComTroller 702 er en komplet enhed til lokal montering med styring, dataopsamling, lagring og transmission af analoge og digitale målinger til anvendelse i både små og store SRO-anlæg. ComTroller 702 monteres typisk i klynger, hvor hver ComTroller 702 forbindes i serie på en totråds forbindelse. Som Master for en klynge eller kæde monteres en Data Transmitter 795, der fungerer som fælles Eksempel på programmering af ComTroller 702 fra Data Transmitter 795 Funktioner ComTroller 702 har 2 analoge indgange 0-20 / 4-20 ma, med i alt 8 grænserelæer for styring og alarm, 4 digitale indgange og 4 digitale udgange. Kommunikation ComTroller 702 benytter standard PLC-protokol for kommunikation. Hver ComTroller 702 har RS 485 repeater, så den maksimale afstand mellem de enkelte enheder kan udnyttes bedst muligt. Kommunikation kan ske via: egne eller lejede linier UHF dataradionetværk Via en Data Transmitter 795 eller med et modem sende på: De offentlige telefonnet GSM / GPRS-net Signalerne kan modtages på: PC er SRO-anlæg GSM-telefoner som SMS beskeder Data Transmitter 795 Pumpestyring ComTroller 702 har en valgbar funktion for styring af 1 eller 2 pumper. Der tilsluttes en niveautransmitter (tryktransmitter 7060 eller Shuttle ultralydsniveautransmitter) til analog indgang 1. Signaler til rådighed Antal Grænserelæer Tællere Tidsmålere Alarmer Analoge indgange Digitale indgange Se også datablad 6.22 for ComTroller 702. Digitale udgange Antal ialt Alle værdier overføres som i dag, i går og som totalværdier 9

10 Bestillingsnumre Data Transmitter , 4AI / 8DI / 8DO / 2 RS232 / modem , 4AI / 12DI / 4DO / 2 RS232 / modem , 4AI / 16DI / 2 RS232 / modem , CMM /TMM / 4AI / 8DI / 6RI / 2DO / modem , 4AI / 8DI / 8DO / (2 RS232) / u. modem , 4AI / 12DI / 4DO / (2 RS232) / u. modem , 4AI / 16DI / (2 RS232) / u. modem , 4AI / 8DI / 8DO / RS232 / alarmnet. Ved ordre oplyses ønsket protokol. Optioner Galvanisk isoleret RS Galvanisk isoleret RS 485 for Galvanisk isoleret for TP Galvanisk isoleret for Niros UHF dataradio Galvanisk isoleret for GSM modem Ekstern spændingsforsyning 12 V DC PC software MJK Link DK MJK Monitor 32 med 1000 objekter, til ca. 10 lokaliteter MJK Monitor 32 med 2000 objekter, til ca. 20 lokaliteter MJK Monitor 32 med 5000 objekter, til ca. 50 lokaliteter Winpager, alarmmelding på OPS / SMS UHF-radio med tilbehør TP6000 UHF datakommunikationsradio TP6000 UHF datakommunikationsradio m. talesystem Mikrofon for radio Kabel for mikrofon Beslag for TP6000 radio Strømforsyning for TP6000 radio Kort antenne for TP6000 radio Antenne for mast 0 dbd Antenne for mast 3 dbd Antenne, yagi for mast 10 dbd Antenne stik N for Crimp RG N stik for RG Antenne stik BNC for Crimp RG Overgangsstik N / BNC GSM radio med tilbehør Komplet GSM-modem for Data Transmitter 795 incl Komplet GPRS-modem for Data Transmitter Data kommunikation GSM radio for hovedstation, 230 V AC ekstern Data kommunikation GSM radio for DIN skinne Data kommunikation GPRS radio for DIN skinne Antenne, vandalsikker for GSM Antenne GSM O db / Dual band PowerCom modem RS PowerCom modem RS Modem for MJK Link, 56 kb standard Hayes Diverse tilbehør til Data Transmitter Program: Ny protokol Program: Ny fax-tekst Akkumulator 9 V for nødopkald (reserve) Telefonkabel med modulstik 6 / 4 og DK telefonstik Telefonkabel med 2 stk. modulstik 6 / Kabel for RS 232 med 9-pol D-sub connector Tavleindbygningssæt Lokal montagesæt med regntag Distributed by: MJK offices Denmark Norway The Netherlands Sweden North America Australia

6.22. Datablad. www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3 9755 1529

6.22. Datablad. www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3 9755 1529 Datablad ComTroller 702 er udviklet til styring og overvågning af mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. ComTroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, og kommunikationsporte

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409 Instrumentering og overvågning MJK Produkt katalog katalog DK 1.00 Produkt katalog 1409 Et bedre og renere miljø MJK Automation er en af Skandinaviens førende leverandører af udstyr til renseanlæg, vandværker

Læs mere

Pumpestyring type PS4 introduktion.

Pumpestyring type PS4 introduktion. Pumpestyring type PS introduktion. Vi håber med denne præsentation, at kunne give en kort og forståelig beskrivelse af de mange muligheder denne styring tilbyder brugeren. Skulle der være behov for yderligere

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Indhold Systemoversigt... 3 Tekniske data... 4 Tilslutningsmuligheder... 4 Data... 5 Mål... 6 Montering... 6 Funktion i de fire gatewaytyper...

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

-den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4.

-den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4. -den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4. Introduktion P-NET fieldbus er designet til sammenkobling af distribuerede proceskomponenter, så som procescomputere, intelligente sensorer, ventiler,

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Bruger Manual & Installations Instruktioner

Bruger Manual & Installations Instruktioner WT-1011RC IP65 GSM Remote Controllller And Allarm System Bruger Manual & Installations Instruktioner KASSENS INDHOLD 1) 1 Stk IP65 kabinet 2) 1 Stk WT-1011RC hoved print med GSM Modul monteret 3) 1 Stk

Læs mere

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2 200 og 400 serien Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien Udgave 2 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Forberedelse... 5 Medfølgende tilbehør... 5 Hardware... 6 IRIS 200 kabinet... 6 IRIS 200 serien

Læs mere

Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual

Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual Udgave 1 RICOCHET MT2 kompatibel Selvom der gøres alt for at sikre, at alle oplysninger i denne vejledning er korrekte og fyldestgørende, påtager ADI-

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44 Januar 2011 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_44 Indholdsfortegnelse Introduktion...5 IHC Control - Højdepunkter... 5 Hvad kan man med IHC Control?... 5 Hvorfor vælge IHC Control?... 6 Sådan

Læs mere