Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort"

Transkript

1 A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg.

2 Indholdsfortegnelse Til beboerne... 3 Clorius Energistyring! Hvad er det?... 4 Hvordan kan Clorius spare på energien?... 4 Hvad er det nye?... 4 Hvordan skal jeg indstille mine radiatorer?... 4 Skal jeg slukke for varmen, når jeg går på job og om natten?... 5 Er det ikke dyrt at skrue så højt op for radiatortermostaterne?... 5 Hvor meget og hvordan skal man lufte ud?... 5 Må sofaen stå foran radiatoren?... 5 Hvorfor bliver rørene kun lunkne og ikke varme som i gamle dage?... 6 Hvorfor er der ingen varme i radiatoren?... 6 Hvorfor bliver der koldt i mit køkken?... 6 Hvad betyder afkøling af fjernvarmevandet?... 6 Hvad hvis det stadig er for koldt?

3 Til beboerne Der er på jeres ejendom indgået en aftale med Clorius Controls A/S om Energistyring. Clorius Energistyring er den mest optimale måde at drive et varmeanlæg på! Både økonomisk og miljømæssigt. For opnå optimal komfort og billigst mulig drift skal du som beboer gøre følgende: - Skru helt op for termostaten, hvis det er for koldt. - Sørg for fri passage omkring radiatorerne. - Lad dørene stå åbne mellem de rum som ønskes opvarmet og indstil termostaterne ens. - Til rum som ønskes køligere, holdes døren lukket og termostaten skrues ned. - Stil aldrig termostater på mindre end 2. - Luft ud mindst to gange om dagen. Hvis ovenstående følges og der stadig ikke kan holdes omkring 21 ºC i lejligheden, kan det være et problem med radiatortermostaterne eller med den lodrette streng som forsyner opgangen. Du kan kontakte ejendomsmesteren, som vil undersøge sagen. 3

4 På disse sider finder du svar på en række spørgsmål om, hvorfor der kan spares energi med Clorius Energistyring, samt hvordan du opnår den bedste komfort samtidig med at din varmeregning bliver så lav som muligt. Clorius Energistyring! Hvad er det? Clorius Energistyring er baseret på et ideelt samspil mellem moderne automatik og personlig overvågning. Automatikken, som sidder i varmecentralen, regulerer varmen meget præcist efter bestemte parametre og gemmer alle oplysninger om driften i sin hukommelse. Automatikken er koblet til internettet, og Clorius teknikeren kan derfor overvåge driften fra enhver computer med internetforbindelse. Alle gemte oplysninger om fx udetemperatur, fremløbs- og returtemperaturer kan på computeren sammenholdes og sammenlignes, og teknikeren kan derfor få et meget præcist billede af hvordan anlægget skal køre for at leve op til kravet om komfort og samtidig spare mest muligt energi. Hvad er det nye? Kort fortalt kan man sige, at den funktion som radiatortermostaterne i hver lejlighed tidligere havde, hvor man selv kunne bestemme om man ønskede 17 eller 25 ºC i lejligheden, nu er erstattet af én stor termostat som sørger for alle lejligheder kan opnå den rigtige temperatur. Det er derfor ikke sikkert, at du kan opnå mere end cirka ºC i lejligheden og for at nå den temperatur skal du bruge radiatorerne lidt anderledes end tidligere. Du kan selvfølgelig stadig skrue ned for varmen, hvis du ikke ønsker så høj en temperatur. Hvis du stiller termostaterne rigtigt, forringer det altså ikke komforten i forhold til tidligere. Til gengæld er der en besparelse på ejendommens samlede varmeregning på mellem 10 og 20 %! Tidligere var der et overskud af varme i centralvarmesystemet i forhold til, hvor meget varme, der reelt var brug for. Besparelsen opnås ved at fjerne dette unødige overskud. Samtidig giver det mulighed for at forbedre afkølingen af fjernvarmen, så eventuel strafafgift fra fjernvarmeværket undgås. Hvordan kan Clorius spare på energien? Energibesparelserne hentes ved blandt andet at have fokus på disse tre områder: - Balancering af vandmængder i radiatorsystemet. - Optimering af fremløbstemperaturen i forhold til varmebehovet. - Lukning for varmen, når der ikke er varmebehov. Hvordan skal jeg indstille mine radiatorer? Som udgangspunkt skal radiatortermostaterne stå på max, hvis du ønsker mere varme i din lejlighed. Bliver det for varmt, kan du justere ned. Alle termostater bør være tændt og de bør stå på det samme. Døre mellem rum, som ønskes opvarmet skal være åbne. Hvis du ønsker en lavere temperatur i et enkelt rum, kan du stille termostaten lavere end de andre, men så bør døren holdes lukket til det rum. 4

5 Ingen termostater må stilles på mindre end 2, da det giver risiko for fugtskader med efterfølgende risiko for skimmelsvamp og bygningsskader! Skal jeg slukke for varmen, når jeg går på job og om natten? Nej, det er vigtigt at der aldrig slukkes helt for varmen. Radiatorerne har kapacitet til at holde en jævn temperatur på cirka 21 ºC i din lejlighed. Hvis du slukker helt for varmen, vil temperaturen falde meget og når du skruer op igen, vil det tage alt for lang tid inden temperaturen igen når op på de 21 ºC. Du kan godt skrue lidt ned på termostaten om dagen, når du ikke er hjemme, men ingen termostater bør stilles under 2. Du kan godt stille termostaterne lidt ned om natten, hvis du vil sænke temperaturen. Automatikken sænker også fremløbstemperaturen om natten og derfor vil temperaturen i lejligheden muligvis falde et par grader eller tre, selvom termostaterne står på det samme hele døgnet. Er det ikke dyrt at skrue så højt op for radiatortermostaterne? Nej, tværtimod! Det koster ikke mere, at termostaterne er skruet højere op, når fremløbstemperaturen i systemet samtidig er sænket. Du betaler for den energi du bruger til opvarmning af rummet ikke for om termostaten står på 1 eller 5! På alle radiatorer sidder en lille måler. Målerne registrerer hvor meget varme radiatorerne har afleveret til din lejlighed og dette bruges til at beregne, hvor stor en del af ejendommens samlede varmeregning du skal betale. Hvor meget og hvordan skal man lufte ud? Det er vigtigt, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud i lejligheden! Fugtig luft kræver mere energi at opvarme og når der er høj luftfugtighed vil det føles koldere at opholde sig i rummet. Derfor er der penge at spare ved at lufte ud! Den mest effektive måde at udlufte på, er ved at åbne et stort vindue helt i f.eks. 10 minutter. Eventuelt kan man åbne til både gården og gaden og derved skabe gennemtræk. Dette bør gøres mindst to gange om dagen. Hvis der er bad i lejligheden, skal man sikre at aftræk fra dette rum fungerer. Baderum, som ikke har aftræksventil i loft, men vindue til det fri, skal udluftes grundigt efter bad (vindue åbnes) og der skal være en form for kontinuerlig ventilation (luftspalte i vinduesramme eller lignende). Alternativt skal vinduet altid stå på klem. Må sofaen stå foran radiatoren? Radiatoren har brug for, at der er fri luftcirkulation omkring den for at den kan virke efter hensigten. Hvis der står en sofa for tæt på, kan det give problemer, så hvis der er for koldt i lejligheden, kan det være en løsning at rykke sofaen. Radiatoren må ikke være tildækket af fx en hylde og der må ikke hænge gardiner omkring den, som kan hindre luften i at cirkulere. 5

6 Hvorfor bliver rørene kun lunkne og ikke varme som i gamle dage? Fremløbstemperaturen er sænket i forhold til tidligere. For at kunne aflevere lige så meget varme er der til gengæld skruet op for den mængde vand som cirkulerer igennem radiatorerne. Før i tiden, hvor fremløbstemperatur var meget høj, skulle radiatoren kun være varm i toppen for at holde en tilpas temperatur i lejligheden. Nu er temperaturen lavere og derfor skal en større del af radiatoren være varm for at kunne aflevere lige så meget varme til rummet. Når det ikke er rigtig koldt udenfor, vil temperaturen i radiatoren kun være lunken, men der vil stadig være varme nok til at opvarme lejligheden, hvis termostaten er skruet helt op. Hvorfor er der ingen varme i radiatoren? Hvis temperaturen i lejlighederne kan holdes over 21 ºC uden at der tilføres varme fra radiatorerne, vil varmeanlægget automatisk slukke. Herved spares strøm til pumper og varmetab fra rørene. I mellemsæsonerne (efterår og forår) kan det føles koldt, selvom der rent faktisk er 21 ºC i lejligheden. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at man skal vænne sig til at lukke vinduer, som måske har stået åbne hele sommeren. Hvorfor bliver der koldt i mit køkken? En forudsætning for at kunne opnå god komfort i lejligheden er, at alle radiatorer er i drift og at dørene mellem rummene står åbne, så varmen kan fordele sig. Varmen i lejligheden forsvinder ud gennem vægge og vinduer. For at opvarme lejligheden ved en given udetemperatur, kræves derfor en vis mængde tilført varme. Det samlede antal radiatorer er dimensioneret til at kunne levere denne mængde varme, når de bruges rigtigt, men da der ikke altid er en radiator i hvert rum er det vigtigt at alle radiatorer i lejligheden hjælper til med at levere varme nok til at kompensere for det samlede varmetab. Så hvis lejligheden har tre radiatorer i henholdsvis stue, soveværelse og kammer, nytter det altså ikke noget, at det kun er radiatoren i stuen, der er i brug fordi man alligevel ikke bruger kammeret og aldrig har varme på i soveværelset. Radiatoren i stuen vil ikke kunne levere varme nok til at kompensere for varmetabet i entré, køkken, badeværelse samt stue. Resultatet vil blive, at der altid vil være lidt for koldt i alle rum eller, at man bliver nødt til at lukke døren til stuen for at holde varmen der og så vil der blive rigtig koldt i entré, køkken og badeværelse. Løsningen er altså, at åbne dørene og skrue op for varmen i alle rum. Herved opnår man behagelig temperatur, mindre træk samtidig med god økonomi. Hvad betyder afkøling af fjernvarmevandet? Fjernvarmeværket leverer varmt vand med en temperatur på mellem 70 og 100 ºC. I varmecentralen bruges dette til at opvarme ejendommens centralvarmevand. Før i tiden betød det ikke noget om man afkølede fjernvarmevandet. I dag stilles der krav om en gennemsnitsafkøling over året på mindst 34 ºC. (Københavns Energi 2011) For fjernvarmeleverandøren betyder god afkøling, at der kan spares pumpenergi til 6

7 transport af vandet og mindre udgifter til udbygning af rørsystemet. For at motivere til at skabe god afkøling har fjernvarmeleverandørerne derfor indført et bonus-/strafpoint system. Derfor er der en økonomisk gevinst for jeres ejendom i at have så god afkøling af fjernevarmevandet som muligt. For flere detaljer om emnet se evt.: PDF Hvad hvis det stadig er for koldt? Hvis alle ovenstående anbefalinger følges og der stadig ikke kan holdes omkring 21 ºC i lejligheden, kan det være et problem med radiatortermostaterne eller med den lodrette streng som forsyner opgangen. Du kan kontakte ejendomsmesteren, som vil undersøge sagen. 7

8 Clorius Controls A/S Tempovej Ballerup Danmark Tlf.: Fax: Web:

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer WWW.PURMO.DK radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer Every care has been taken in the creation of this document. No part of this document may be reproduced without the express written consent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Inspiration til afsnitslederen og arbejdsmiljøgruppen Indledning Der findes en del materiale om, hvordan den enkelte medarbejder kan spise sundt, motionere og få gode sovevaner

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere