DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom."

Transkript

1 ÅRSPROFIL

2 DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i forhold til private udlejningsejendomme, erhvervsejendomme, butikscentre, almene boligorganisationer, ældreboliger, kollegier og ungdomsboliger samt ejerforeninger og andelsboligforeninger. Grundlaget for selskabets virke er beskrevet i missionen: Vi tager ansvar for ejendomme og områder, hvor mennesker bor og arbejder. 3: VÆRDI GENNEM SAMARBEJDE 4: VI TÆNKER HELE VEJEN RUNDT 6: ERHVERVSEJENDOMME KRÆVER AKTIVT MANAGEMENT 8: FRA IDÉ TIL FÆRDIGT BYGGERI 10: SYNLIGHED OG SAMARBEJDE MED BEBOERNE 12: VI SIKRER, AT DER ER STYR PÅ ØKONOMIEN 16: OFFENTLIGT PRIVAT PARTNERSKAB 17: UDLEJNING OG SALG AF LEJLIGHEDER 18: INDSTILLING OG VENTELISTER VIA FINDBOLIG.NU 19: EJENDOMSSERVICE EN DEL AF KONCEPTET 20: KORT OM OS 22: HVILKE YDELSER KAN VI TILBYDE 14: EN VISIONÆR SAMARBEJDSPARTNER FOR BESTYRELSEN

3 VÆRDI GENNEM SAMARBEJDE Værdi er et nøgleord inden for ejendomsbranchen. Men hvilken betydning tillægger vi egentlig begrebet værdi? Først og fremmest handler værdi om, at vi skaber det bedste afkast for kunderne på deres ejendomsinvesteringer. Såvel på kort sigt som på langt sigt. Men værdi betyder meget mere end det. Værdi betyder også tilfredse lejere, der bor i tidssvarende boliger på vel vedligeholdte ejendomme. Det handler om en god og ordentlig service ude på ejendommen. Værdi handler om at skabe, indrette og bygge attraktive erhvervslejemål i omgivelser, hvor der kan drives forretning fra. Og værdi handler om at bidrage til realiseringen af en idé, der måske skabes i boligforeningen. Det kan være udnyttelse af tagetagen, istandsættelse af gårdmiljøet eller realisering af ny(t) telefoni/internet/tv i ejendommen. Værdi handler også om at se mulighederne i den enkelte ejendom og i hele porteføljen. Det handler om at forstå og bruge markedsmekanismerne til at udnytte disse muligheder. Værdi handler om godt købmandskab og om at få tingene gjort. Disse former for værdi kræver professionel og helhedsorienteret rådgivning. Det står vi for. Vores kunder skal trække på vores viden, bruge os som rådgivere og samarbejdspartnere, hvad enten der er tale om en portefølje af ejendomme, en enkelt ejendom eller en boligforening. Vi bidrager med varetagelsen af hele opgaven, eller vi kan løse et delelement af opgaven. Det er op til kunden selv, og det er tanken bag vores virksomhed. Hos os skabes de bedste løsninger gennem samarbejde. Internt ved at blande relevant viden i teams, som kan trække på hinandens kompetencer, og eksternt ved at tilbyde kunder adgang til alle serviceydelser inden for fast ejendom. Netop fordi vi er i stand til at samle spidskompetencer og koble dem på faglige discipliner, opnår vi økonomiske og kvalitetsmæssige synergier, som tilfører vores løsninger og rådgivning øget værdi. Omdrejningspunktet for vores arbejde er den enkelte kunde og de behov, der er knyttet til den konkrete ejendom eller portefølje. Vi vil være i stand til at levere de bedste ydelser hele vejen rundt og vi kalder det at tænke 360. VÆRDI GENNEM SAMARBEJDE 3 Vores mål de kommende år er at fortsætte den gode udvikling, vi er inde i. Det betyder fortsættelse af de gode økonomiske resultater og tilgang af kunder. Men det betyder også, at vi skal videreudvikle vores rådgivning og tilpasse den markedets udvikling. Det kræver, at vi er tæt på vores kunder og det marked, de befinder sig i. Vi skal beherske og forstå de vilkår og mekanismer, der gælder på det enkelte marked og vi skal være en dygtig rådgiver, der tilfører værdi gennem samarbejde. Det er sådan, vores kunder og samarbejdspartnere skal opleve os. Margit Birk Andersen adm. direktør (fratræder som adm. direktør pr. 1. maj 2007) Henrik Dahl Jeppesen direktør (tiltræder som adm. direktør pr. 1. maj 2007)

4 VI TÆNKER HELE VEJEN RUNDT At eje og drive ejendomme handler om valg. Skal taget udskiftes, før der etableres grønne områder? Hvordan skal ejendommen finansieres for at opnå det bedste afkast? Er det tid at slå de mindre boliger sammen? Kræver den moderne familie altan frem for ekstra værelser? Hvordan ser beboersammensætningen i det hele taget ud om 10 år? VI TÆNKER HELE VEJEN RUNDT 4 Det er bare nogle af de overvejelser, vores kunder dagligt står over for. Og for at tage de rigtige beslutninger er det afgørende at have fokus på alle aspekter, ikke alene i forhold til den konkrete ejendom, men også i forhold til det marked, man befinder sig i. I Dan-Ejendomme as forstår vi, hvor mange kompetencer der skal i spil for at drive en ejendom professionelt. Det er afgørende, at vi tilbyder vores kunder en bred palet af spidskompetencer inden for ejendomsadministration, regnskab, udlejning, udvikling, ejendomsdrift, ejendomsvedligeholdelse, bygherrerådgivning, byggeadministration, energistyring og ejendomsservice. Det, at vi kan koble flere kompetencer og faglige discipliner sammen, sætter os i stand til at tænke helhedsorienteret og tilbyde kunderne de bedste løsninger. Vi kalder det at tænke 360 o grader. 360 o hele vejen rundt Det, at vi tænker 360 o omkring en sag eller en ejendom, sætter os i stand til at løse opgaver på et mere sikkert grundlag og giver samtidig ofte inspiration til at levere mere innovative og kreative løsninger. Udgangspunktet for vores servicering og rådgivning er altid den enkelte kunde og/eller den konkrete ejendom. Vi pakker kunden ind i en række spidskompetencer, som gør, at kunden selv og de medarbejdere, der arbejder med kundens ejendomme, altid har direkte adgang til rådgivning og specialviden om forhold, der er relevante for at træffe de rigtige valg. De 360 o er dermed kundens garanti for, at vi sammen med kunden tænker hele vejen rundt inden beslutningen træffes. Vi anbefaler løsninger, som er helhedsorienterede og bruger kombinationen af forskellige kompetencer inden for fast ejendom som det, der tilfører vores kunder ekstra værdi. Fokus på detaljen At tænke hele vejen rundt betyder også at fokusere på detaljen. Professionel rådgivning kræver, at vi behersker de basale aspekter af ejendomsadministration til fingerspidserne, og at vi fx er opmærksomme på, hvordan en detalje i lejekontrakten kan påvirke helheden i ejendommens økonomi og dermed i ejerens afkast. Det er afgørende for vores arbejde, at detaljen er på plads og at vi som rådgivere kan zoome ind og se tingene fra den anden side, når det er nødvendigt. Det er en kompetence, vi besidder og det er noget, vores kunder bemærker. Frit valg blandt kompetencer At fokusere på detaljen betyder også at anerkende, at ikke to sager eller to kunder er ens. I Dan-Ejendomme as er det derfor ikke alt eller intet. Vi har kompetencerne til at levere såvel den kundetilpassede totalpakke til den professionelle investor som til at levere en basispakke inden for administration til den mindre boligforening. Vores udgangspunkt er altid kundernes behov og ønsker, og det er afgørende for os, at vores kunder ved, hvad vi kan tilbyde og at vi er i stand til at flytte os i takt med udviklingen i kundernes behov.

5 360 EJENDOMMEN VI TÆNKER HELE VEJEN RUNDT 5 Vores forretningsmæssige fokus er på tre segmenter inden for fast ejendom, nemlig investeringsejendomme, foreninger samt alment/støttet byggeri. Vores typiske kunder er derfor pensionskasser, ejendomsselskaber, private investorer, kommanditselskaber, boligorganisationer, kommuner samt ejerog andelsboligforeninger.

6 Vores medarbejdere har den nødvendige erfaring og kreativitet, der kan generere de gode idéer, som gør det muligt at øge værdien af ejendommen og derved fastholde nuværende og tiltrække potentielle erhvervskunder. ERHVERVSEJENDOMME 6 VI TILBYDER Forvaltning af erhvervsejendomme inden for alle segmenter kontor, lager/logistik, produktion samt detailhandel og butikscentre bl.a.: Forvaltning af erhvervsejendomme Management af butikscentre Erhvervsudlejning Afståelse Markedslejevurderinger Bistand i forbindelse med køb og salg af erhvervsejendomme.

7 ERHVERVSEJENDOMME KRÆVER AKTIVT MANAGEMENT 360 Professionalisme, handlekraft og bredt markedskendskab er nøgleordene i håndteringen af erhvervsejendomme. En øget professionalisme i det danske erhvervsliv og nye internationale impulser har over de seneste år gjort danske virksomheder mere bevidste om de krav, de har til deres lejemål og domiciler, og det har øget værdien og dermed den fokus, investorerne/ejendomsbesidderne har på driften af deres ejendomme. Behov skal matches I dag kræver udviklingen af erhvervsejendomme først og fremmest aktivt management. Tendensen er, at professionelle erhvervslejere i stigende grad tænker på, hvordan virksomhedens adresse og lokaler passer ind i deres image, deres aktuelle behov og deres evne til at tiltrække medarbejdere. Erhvervskunderne er potentielt mere villige til at flytte, hvis andre lokaler kan opfylde deres behov bedre, og det er en generel trend, at der inden for investeringsejendomme bliver brugt stadig mere energi på at fastholde eksisterende erhvervslejere og i stigende grad at tiltrække nye erhvervskunder. Kreativitet i løsningerne Vores medarbejdere har den nødvendige erfaring og kreativitet, der kan generere de gode idéer, som gør det muligt at øge værdien af ejendommen og derved fastholde nuværende og tiltrække potentielle erhvervskunder. Et indgående kendskab til erhvervslejeloven, gode forhandlingsevner samt markedskendskab kombineret med et godt købmandskab er centrale elementer i vores erhvervsadministration. Vi tilbyder ejendommens ejer/investor en skræddersyet, helhedsorienteret rådgivning, hvor fokus er på optimering og udvikling af alle typer erhvervsejendomme. ERHVERVSEJENDOMME Erhvervsejendomme skal i dag markedsføres og drives professionelt som et business-to-business-segment, der udvikles med omtanke på den type af virksomheder, man ønsker at tiltrække til lejemålene. Ejendommene skal drives stramt og med en bevidst fremtidsorienteret handlingsplan, som er med til at sikre investeringen på langt sigt. Det kræver kreativitet og evne til at tænke nyt. Gennem en proaktiv position på markedet, en målrettet markedsføring og langsigtede handlings-/udviklingsplaner kan vi være på forkant med udviklingen, fastholde lejere, tilbyde de bedste markedsvilkår til den rigtige pris og søge nye veje i udlejningsprocessen. Samtidig er vi en kompetent samarbejdspartner for de virksomheder og erhvervskunder, der søger attraktive og vel vedligeholdte erhvervslejemål og -ejendomme. 7

8 BYGGERÅDGIVNING 8 VI TILBYDER Bygherrerådgivning Energistyring Byggeteknisk tilsyn Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner Forhandling og tilsyn med leverandører Tilsyn med viceværter Indkøb og udbud af services.

9 FRA IDÉ TIL FÆRDIGT BYGGERI 360 Vi har set det i gadebilledet i flere år. Masser af stilladser på facaderne og stor håndværkeraktivitet. Masser af betonkanoner og byggekraner, der rejser sig mod himlen. De sidste par år har der for alvor været gang i byggeriet. Det gælder både nybyggeri samt renovering og modernisering af eksisterende bolig- og erhvervsbyggeri. Efterspørgslen på byggetekniske ydelser er stor. I Dan-Ejendomme as har vi kompetencerne til at bistå vores kunder, uanset hvor i byggeprocessen de er og uanset byggeprojektets størrelse. Nogle kunder henvender sig til os med et bart stykke jord, andre med et ældre byggeri, der skal ombygges, mens stadig flere kunder lader os være projektstyrende, når det kommer til renovering af eksisterende lejemål. Vi kan alle dele af en byggeproces Vi varetager alle opgaver i byggeprocessen fra projekt- og procesledelse, økonomisk styring, byggeteknisk rådgivning og kvalitetssikring. Vores brede team af in-house-arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører, jurister, udlejningskonsulenter og ejendomsmæglere sikrer, at vi kan rådgive om og gennemføre byggeprocessen fra idé til færdigt byggeri. Hvert år gennemfører vi mere end 500 byggesager af forskellig størrelse. Omfattende alt fra lejlighedsmoderniseringer, indretning af erhvervslokaler, facadeudskiftninger, etablering af altaner, ombygning fra erhverv til bolig, projektering, tagrenovering, udskiftning af varmeanlæg, miljøforbedrende aktiviteter samt nyopførelse af boligbyggerier, erhvervsejendomme og offentlige bygninger mv. Vi bistår typisk vores kunder med bygherrerådgivning, byggetekniske tilsyn eller byggeadministration. Endvidere bistår vi gerne med energistyring, tilsyn med ejendommene mv. Vores ansvar stopper ikke ved den færdige bygning Alle byggesagerne udføres normalt udelukkende for eksisterende kunder, hvilket gør, at vores engagement rækker længere end det færdige byggeri. Sammen med kunden er vi den part, der er mest interesseret i, at der bliver truffet de rigtige holdbare og økonomiske beslutninger i projekteringsfasen. I de fleste tilfælde er det nemlig os, der overtager ansvaret for den daglige drift af ejendommen, efter den er opført. Vi bistår bygherren med at vælge de bedste, tekniske og økonomiske løsninger og vi sikrer, at der er øje for den langsigtede vedligeholdelse af bygningen. Hos os er byggeprocessen kun starten på et langt arbejde med ejendommen et arbejde, som betyder, at vi altid er forpligtet til at holde begge ben på jorden og se på de løsninger, som ikke alene er iøjnefaldende, men som også er økonomiske og driftsmæssigt rentable. Derfor lægger vi vægt på, at samarbejdet med kunden om byggeprocessen bliver mere end blot rådgivning. Vi træder ind i en proces, hvor kvaliteten i samarbejdet er lige så væsentlig som kvaliteten i det færdige byggeri. Vi har meget at bidrage med, som kan gøre hele forløbet til en positiv oplevelse for alle parter. Det er vores mål, at vores forskellige faglige rådgivere bliver det kit, der binder kundens ønsker og krav sammen med de bedste og mest økonomiske løsninger. BYGGERÅDGIVNING 9

10 BOLIGEJENDOMME SYNLIGHED OG SAMARBEJDE MED BEBOERNE Forvaltning af boligejendomme er i dag langt mere end blot opkrævning af leje en gang om måneden. Ejendommene skal udvikles, så de løbende fremstår tidssvarende, både hvad angår kvalitet og udstyr, og dermed er konkurrencedygtige, både i forhold til andre lejeboliger og til ejer- og andelsboligmarkedet. Investeringerne i boligejendommene skal derfor planlægges og kombineres med en fornuftig drift, der sikrer udlejeren det bedst mulige afkast. 10 Et sådant formål behøver ikke at være i modstrid med ønsket om, at lejerne også får en god booplevelse i en tidssvarende bolig af høj kvalitet tværtimod. Vores erfaring siger os, at lejerne i dag gerne betaler for at bo i en bolig af god kvalitet og med moderne udstyr og bekvemmeligheder, og at de også har forståelse for, at udlejer har krav på en passende forrentning af sin investering, blot de bliver informeret om og inddraget i ejendommens udvikling, og deres rettigheder som lejere bliver respekteret. Moderne ejendomsadministration handler derfor om synlighed og samarbejde med beboerne og beboerrepræsentanterne. Det handler om at respektere, at den enkelte ejendom og de ting, der foregår på ejendommen, danner rammen om menneskers liv. Som ejendommens administrator er vi meget tæt på beboernes private sfære og vi kommer ofte med de mere negative budskaber. Vi sender opkrævninger ud, varsler huslejeforhøjelser og kræver efterregulering af varmen. Samtidig er udlejningsboliger omgærdet af myter om udlejere, der snyder lejerne. Det, kombineret med at lovgivningen på området er vanskeligt tilgængeligt stof, gør, at vi som regel er bagud på point. Vi har for flere år siden besluttet at kæmpe imod disse forhold. Det hæmmer muligheden for samarbejde, at lovgivningen er så kompliceret, at den kan være vanskelig at forstå selv for en professionel. Vores mission bunder i, at vi skal have respekt for de mennesker, vores arbejde påvirker, og vores værdigrundlag er baseret på åbenhed og på at skabe forståelse for det, vi laver. Og den moderne lejer har ingen problemer med at acceptere, at udlejer skal have et afkast af sin investering, blot lejeren bliver løbende informeret og inddraget i den praktiske udformning af ejendommens daglige drift.

11 Lejere er moderne forbrugere Lejere kan sammenlignes med forbrugere. Det kræver fra leverandørens side åbenhed, information og ikke mindst respekt for rettigheder. Derfor udsender vi et par gange om året et beboermagasin Lejepladsen der giver lejerne bedre indblik i de arbejdsopgaver, vi løser, og den lovgivning og praksis, der ligger til grund for vores arbejde. Samtidig forsøger vi åbent og direkte at fortælle lejerne, hvordan reglerne er, og hvad lejernes rettigheder og pligter er. Alle lejere modtager desuden præcise og enkle instruktioner og vejledninger, fx i forbindelse med indflytning og fraflytning, eller når lejen stiger. Og vi lægger ikke skjul på, hvad grundlaget for vores arbejde er, nemlig at der skal genereres et tilfredsstillende afkast til ejendommens ejer. Vi forsøger at sige tingene ligeud. Viden og tilgængelighed er nøgleordene På mange ejendomme er der oprettet beboerrepræsentationer. Vi forsøger løbende at øge deres videnniveau om lejeloven, regler og praksis og årsagen er enkel: Vi har en klar interesse i, at beboerrepræsentanterne er klædt ordentligt på, så vores fælles dialog kan foregå på et kvalificeret grundlag. Den lovgivning, der regulerer det private udlejningsmarked, er så kompleks, at det kræver specialistviden at kunne håndtere private boligudlejningsejendomme. Vi har de nødvendige spidskompetencer og kan sætte disse sammen, så at kunderne oplever, at vores rådgivning er helhedsorienteret. Det giver de bedste resultater for kunderne og for lejerne. Det kræver en erfaren og kompetent medarbejderstab, hvor hver især kender sin rolle i samarbejdet og har det nødvendige kendskab til den enkelte ejendom. Det gælder både vores lokale ambassadører (viceværterne), vores bygningssagkyndige og ejendomsadministratorerne. Alle skal de leve op til vores krav om tilgængelighed og åbenhed, hvad enten de møder lejerne på ejendommene, via brev, mail eller pr. telefon. Det er afgørende for samarbejdet, og det er grundstenen i det værdigrundlag, der kendetegner vores ydelser. BOLIGEJENDOMME 11 VI TILBYDER 360 Forvaltning af boligejendomme over hele Danmark, såvel nybyggeri som ældre boligejendomme bl.a.: Udlejning og ventelister Opkrævnings-/rykkerprocedurer Varsling af lejeforhøjelser Ind- og udflytninger Udarbejdelse af forbrugsregnskaber Kontakt med offentlige myndigheder Forsikringer Lejlighedsmoderniseringer Samarbejde med beboerrepræsentationer. Derudover tilbyder vi alle ejendomme egen hjemmeside, hvor beboerne kan logge sig på og finde kontaktpersoner, praktiske oplysninger om ejendommen samt muligheden for at henvende sig direkte til os fra hjemmesiden.

12 VI SIKRER, AT DER ER STYR PÅ ØKONOMIEN 360 Administration af ejerforeninger kræver særlig fokus. Lovgivningen levner et bredt spillerum til ejerforeningernes udfoldelser, og foreningerne udstikker derfor i høj grad selv deres juridiske spillerum styret af deres specifikke vedtægter. Populært siger vi, at foreningens vedtægter er foreningens lov. Da disse findes i alle afskygninger, og da alle ejerforeninger er forskellige, har vi heller ikke to kundeaftaler, der er ens. Den dybereliggende forståelse for dette er grundlaget for en vellykket administration, idet det medfører, at den faste kontaktperson har et indgående kendskab til foreningen og dens særlige forhold. EJERFORENINGER 12 Etablering af en ny forening kræver ekspertise I disse år bygges der som aldrig før, og der etableres mange nye ejerforeninger. For at få udstukket de fremtidige rammer for en velfungerede ejerforening er det vigtigt at have en professionel rådgiver, der kender og kan undgå de juridiske, tekniske og økonomiske faldgruber, der kan opstå i kølvandet på ikke hensigtsmæssige vedtægter. I Dan-Ejendomme as hjælper vi mange nystartede ejerforeninger ikke blot med udarbejdelse af vedtægter, men lige så vigtigt med udarbejdelse af budgetter for ejerforeningen. Der skal være styr på økonomien. Og her er en ting helt tydeligt for os, jo tidligere vi bliver involveret i processen, jo bedre er det for den fremtidige bestyrelse og forening. Foreningens succes er vores succes Deltagelse i en ejerforenings bestyrelse er frivilligt arbejde, og vi skal derfor gøre det nemt for bestyrelsen at løse dette arbejde. Vi fungerer som bestyrelsens professionelle sparringspartner, og vi klarer alle de praktiske opgaver, der giver bestyrelsen fred til at koncentrere sig om den del af arbejdet, der udføres ude i foreningen. Vi fokuserer på at målrette vores ydelser til ejerforeningskunderne. Vores ambition er at være den stabile og dygtige leverandør, der besidder det faglige overblik, tilbyder foreningen alle de ydelser, den har behov for og kommunikerer i et sprog, som er let at forstå. Der skal være kvalitet i den rådgivning, vi giver, og i den personlige kontakt, bestyrelsen og ejerne har med os. Og heldigvis viser de nyeste kundeundersøgelser, at vi gør vores arbejde godt. Ingen foreninger er ens, og det er aftalerne med kunderne heller ikke Selvom vi har mange kerneydelser, der går igen fra ejerforening til ejerforening, så tages der altid udgangspunkt i den enkelte ejerforenings behov, når vi sammen med bestyrelsen udarbejder samarbejdsaftaler. Efter årets generalforsamling henvender bestyrelserne sig ofte til os med forespørgsler om vedligeholdelsesarbejder, større eller mindre byggeprojekter, bedre energistyring og meget andet. Foreningens kontaktperson har mulighed for at trække på en lang række kompetencer i Dan-Ejendomme as, som kan bistå bestyrelsen med rådgivning, udarbejdelse af projektplaner mv. Adgang til disse tillægsydelser og spidskompetencer er et område, vores foreningskunder har stor fokus på, og som giver foreningen tryghed, når den bevæger sig ud i nye projekter. Selvom det er vigtigt at besidde juridiske, økonomiske og byggetekniske kompetencer på højeste niveau, så viser tilfredshedsundersøgelser blandt vores nuværende ejerforeningskunder, at kommunikation og personligt engagement og tilstedeværelse på fx generalforsamlingen er lige så vigtige forhold. Vi bistår ejerforeningerne med en helhedsorienteret rådgivning, der sikrer, at der er styr på økonomien.

13 Vi måler løbende vores kunders tilfredshed. Her er et udsnit af, hvad ejerforeninger svarede i forbindelse med den seneste måling: Tilfredshedsundersøgelse Tilfreds eller meget tilfreds med foreningens kontaktpersoner 94% Tilfreds eller meget tilfreds med kontaktpersonens evne til at give kvalificerede svar 95% Tilfreds eller meget tilfreds med kontaktpersonens kendskab til foreningen 95% Tilfreds eller meget tilfreds med kontakpersonens imødekommenhed og generelle fremtræden 98% Tilfreds eller meget tilfreds med Dan-Ejedomme as deltagelse i generalforsamling 96% EJERFORENINGER 13 VI TILBYDER ONLINE løsningen til den mindre ejerforening, der ønsker at gøre det meste selv. Ud over vores produktpakker tilbyder vi gerne bistand i alle relaterede emner fx: BASIS den klassiske administrationsaftale, hvor vi deltager i generalforsamlingen og klarer den daglige administration. TOTAL den klassiske administrationsaftale med fast tekniker tilknyttet til at holde øje med foreningens bygninger og disses generelle vedligeholdelsesstand. TOTAL+ løsningen for den store og komplekse ejerforening, hvor vi ud over ovenstående skal deltage i alle bestyrelsesmøder og yde særlig rådgivning. Udarbejdelse af eller ændring af vedtægter Udarbejdelse af tilstandsrapporter Vedligeholdelsesplaner Bygherrerådgivning Byggeadministration Energistyring Lovpligtig energimærkning.

14 VI TILBYDER ONLINE løsningen til den mindre andelsboligforening, der ønsker at gøre det meste selv. BASIS den klassiske administrationsaftale, hvor vi deltager i generalforsamlingen og klarer den daglige administration. TOTAL den klassiske administrationsaftale med fast tekniker tilknyttet til at holde øje med foreningens bygninger og disses generelle vedligeholdelsesstand. ANDELSBOLIGFORENINGER 14

15 TOTAL+ løsningen for den store og komplekse andelsboligforening, hvor vi ud over ovenstående skal deltage i alle bestyrelsesmøder og yde særlig rådgivning. Ud over vores produktpakker tilbyder vi gerne bistand i alle relaterede emner fx: Udarbejdelse af eller ændring af vedtægter Udarbejdelse af tilstandsrapporter Vedligeholdelsesplaner Bistand ved andelsoverdragelser Ventelisteadministration Bygherrerådgivning Byggeadministration Energistyring Lovpligtig energimærkning. 360 EN VISIONÆR SAMARBEJDS- PARTNER FOR BESTYRELSEN Andelsboligforeningens grundstruktur adskiller sig fra ejerforeningens ved, at andelsbolighaverne ikke får skøde på deres bolig, men et bevis (andelsbevis) på, at de ejer en forholdsmæssig andel af en ejendom med en tilknyttet ret til at anvende en bestemt bolig. Typisk er det en ældre ejendom, der er blevet købt af lejerne i forbindelse med den tidligere ejers opfyldelse af den såkaldte tilbudspligt. Når et antal mennesker skal blive enige om i fællesskab at lave så omfattende en økonomisk disposition, er det nødvendigt at sætte sig sammen, tale om tingene, og træffe aftaler om de spilleregler, der skal gælde for den fremtidige drift af ejendommen, så det er et solidt fundament, der allerede er skabt for samarbejdet i ejendommen, når købet er en realitet. En professionel sparringspartner for bestyrelsen Netop fordi nogle andelsboligforeninger har gennemført købet af en ejendom gennem en fælles analyse og beslutning, er engagementet vedrørende ejendommens drift, udvikling og forhold generelt meget stort hos såvel den enkelte andelshaver som bestyrelsen for andelsboligforeningen. Alle er aktive og forventer af os som administrator, at vi er i stand til at hjælpe og bistå i samme ånd. Ikke stift og formelt, men direkte og frem for alt præcist og forståeligt. Dette giver nogle spændende og frugtbare diskussioner, som er med til at udvikle foreningen i en positiv retning. For den nystiftede andelsboligforening går servicen de første år ofte på at etablere en fælles platform. Bestyrelsen skal arbejde med de udfordringer, den står over for, fx hvordan vedtægterne bedst tager højde for ejendommens og andelshavernes ønsker og behov, hvordan ventelisten etableres og administreres, hvem der varetager ejendomsservice, om ejendommen er i en vedligeholdelsesmæssig god stand, eller om der skal planlægges større arbejder og tiltag, som sikrer foreningens økonomi og byggeri mange år frem. Her er det adgangen til vores juridiske og driftsmæssige kompetencer, foreningen søger. For de etablerede andelsboligforeninger er den type spørgsmål normalt afklarede. De har ofte en lang historie og bred erfaring at trække på. For disse kunder betyder det meget, at de har os i ryggen som kvalificerede sparringspartnere og som dem, der løser de konkrete og praktiske opgaver i hverdagen, således at andelshavere og bestyrelse i højere grad kan koncentrere sig om det kreative i andelsboligforeningen fx arrangere fælles tiltag, nye projekter etc. Hele vejen rundt Uanset hvilken type andelsboligforening, der er tale om, så har vi ekspertisen til at træde ind i alle faser af foreningens arbejde. Vores rolle er at være den seriøse og tilgængelige samarbejdspartner og den kompetente sparringspartner, der huser alle de spidskompetencer, en andelsboligforening får brug for uanset størrelse og planer for fremtiden. En, der kan spille med på bestyrelsens visioner. Vi hjælper andelsboligforeningen med at komme hele vejen rundt. ANDELSBOLIGFORENINGER 15

16 OFFENTLIGT PRIVAT PARTNERSKAB 16 OFFENTLIGT PRIVAT PARTNERSKAB Offentligt Privat Partnerskab (OPP) er et samarbejde mellem en offentlig myndighed og et konsortium stiftet af en række private virksomheder. Samarbejdet er en moderne form for udlicitering, der har til formål at fremme kvalitet, effektivisering, innovation og professionalisme, fx inden for opførelse af offentlige bygninger. Idéen med OPP-samarbejdet er, at de deltagende parter bidrager med viden og erfaring inden for deres område, og filosofien er, at byggevirksomhederne tager et økonomisk medansvar for bygningerne i hele deres levetid. Derfor er finansiering, design, etablering og drift en samlet del af projektet. (Nu Ny Herning Kommune). OPP-konsortiet ejer skolen, kommunen har indgået en 30-årig lejekontrakt med konsortiet, og Dan-Ejendomme as har nu ansvaret for den daglige drift af skolen. Ud over Dan-Ejendomme as deltager også MT Højgaard a/s og Bank DnB NORD i OPP-konsortiet. Vi følger løbende mulighederne for at deltage i relevante OPP-projekter senest Rigsarkivet. Vi ser det som en stor styrke, at vi kan rådgive vores kunder om denne type samarbejde, herunder kvalificerede samarbejdspartnere, arbejdsgange i forhold til det offentlige, udbudsprocesser mv. Dan-Ejendomme as deltager i øjeblikket i et OPP-konsortium, der har opført en skole i Vildbjerg i Trehøje Kommune Et OPP-projekt forankres om et OPP-konsortium, som det offentlige har indgået kontrakt med. Konsortiets aktionærer er sammensat af en finansieringskilde fx en bank og private leverandører som fx entreprenører eller serviceleverandører. Konsortiet opretter til formålet et aktieselskab, som ikke indeholder eller foretager sig andet end de aktiviteter, der knytter sig til det konkrete OPP-koncept.

17 UDLEJNING OG SALG AF LEJLIGHEDER Flere af vores kunder investerer i disse år i nybyggeri enten med henblik på udlejning eller med salg for øje. Vi har ønsket at følge vores kunder ud i dette marked og bistå med udlejning eller projektsalg. Vi har erfaringen til at bidrage i hele processen fra de første idéer om markedsføringsprocessen, over udarbejdelse af budgetter og markedsføringsplaner til gennemførelse af salgs- og udlejningsprocessen. Vi bistår kunderne med prissætning, og vores ejendomsmæglere og udlejningsmedarbejdere sikrer kunden en professionel rådgivning og løbende rapportering. Markedskendskab Nøglen til at sælge og udleje lejligheder er kendskab til markedet. En af udfordringerne er at finde den helt rigtige balance i prissætningen, således at kvaliteterne ved hver enkelt bolig bliver fremhævet, og den samlede salgspris optimeres. Vores kompetente og erfarne ejendomsmæglere og udlejningsmedarbejdere holder løbende øje med udviklingen i boligpriserne og nye tendenser på markedet, så vores kunder holdes ajour, og vi rettidigt kan reagere og agere i forhold hertil. Kundetilpassede løsninger Det er helt op til kunden, hvor meget vi skal involveres. Vi kan være en aktiv sparringspartner i selve planlægningsfasen langt inden første spadestik og bl.a. rådgive om boligtyperne, da vi kender behovet hos de potentielle købere og lejere. Vi varetager gerne den fulde markedsføring af projektet, ligesom vi gerne står for udlejningen og salget, herunder at holde de nye beboere orienterede om projektet fra aftalen er indgået, til indflytningen er en realitet. UDLEJNING OG SALG 17 VI TILBYDER at forestå udlejning og salg af boliger bl.a. i forbindelse med nybyggerier. Vores ejendomsmæglere og udlejningsmedarbejdere bistår med alt inden for: Markedsføringsplaner Annonceringer mv. Alt i forbindelse med den praktiske gennemførelse, herunder fremvisning, åbent-husarrangementer, udarbejdelse af lejekontrakter, slutsedler etc.

18 VENTELISTEADMINISTRATION 18 INDSTILLING OG VENTELISTER VIA FINDBOLIG.NU Dan-Ejendomme as varetager indstilling til ledige boliger for en række af landets større udlejere og håndterer endvidere ventelister til en lang række boliger i Danmark. Tildelingen af boligerne sker efter de specifikke tildelingskriterier, den enkelte udlejer opsætter, fx regler der giver medlemmer af en pensionskasse fortrinsret til at leje en ledig bolig. Indstillingen og ventelisteadministrationen foregår via boligsitet FindBolig.Nu et specialudviklet ventelistesystem baseret på online betjening. Baggrunden for udviklingen af boligsitet var, at vi ønskede at lave et internetbaseret system, der enkelt og åbent kunne håndtere kundernes tildelingsprincipper og samtidig give ansøger en aktiv rolle i boligsøgningen. Udgangspunktet er, at ansøgeren selv indtaster og vedligeholder sine kontaktoplysninger, vedligeholder sin ansøgning, herunder aktiv og passiv søgning, og at ansøgeren selv vælger kontaktformen fx pr. brev, sms eller mail. Systemet kan anvendes af udlejere, der ejer private udlejningsboliger, og det kan anvendes af andelsboligforeninger, der ønsker at føre ventelister via systemet. Endvidere bruges FindBolig.Nu til indstilling af cirka kollegieværelser og -lejligheder i Storkøbenhavn og på Sjælland. FindBolig.Nu bruges også til formidling af allerede ledige boliglejemål. Med mere end besøgende hver dag er FindBolig.Nu en god markedsføringsplatform for ledige boliger. VI TILBYDER udlejere at varetage indstilling og tildeling af ledige boliger efter de principper og regler, som udlejeren selv fastsætter.

19 EJENDOMSSERVICE EN DEL AF KONCEPTET Igennem de sidste år er vores ejendomsservice blevet en stor succes. Konceptet er bygget på også at kunne tilbyde ejendomsserviceydelser til udlejere og boligforeninger, som ikke ønsker eller har kapacitet til en fast tilknyttet vicevært. Vi omtaler ofte vores servicemedarbejdere som flyvende viceværter, fordi de flytter sig fra sted til sted fra ejendom til ejendom. De såkaldte flyvere betjener via vores servicevogne ofte flere ejendomme end den traditionelle vicevært. Flyverne kører i dag i det meste af Storkøbenhavn og Århus-området og betjener mere end 100 bolig- og erhvervsejendomme. Flyverne fungerer endvidere som ferieafløsere på et langt større antal ejendomme. Ejendomsservice er en naturlig del af vores samlede forretningskoncept uanset kundens og ejendommens størrelse. Ejendomsservice er dermed ofte en mere synlig del af vores forretning end de traditionelle administrative opgaver, vi løser. Vores servicemedarbejdere bistår med alle traditionelle viceværtopgaver tilsyn med varmecentral og tekniske anlæg, fejning af fortove og gårde, tilsyn med grønne anlæg, græsslåning mv. Typisk kommer de ud på ejendommen en til to gange om ugen, men det er også muligt at booke en flyver i akutte situationer, eller hvis ejendommens behov i en periode ændrer sig. EJENDOMSSERVICE 19 VI TILBYDER Ejendomsservice til varetagelse af viceværtfunktion Ejendomspasning og -tilsyn Glatførebekæmpelse Gartneropgaver mv.

20 KORT OM OS Dan-Ejendomme-koncernen består af det børsnoterede Dan-Ejendomme Holding as og de to 100% ejede datterselskaber Dan-Ejendomme as og Dan-Ejendomsinvestering as. Dan-Ejendomme as administrerer på vegne af investorer, boligforeninger mv. næsten enheder fordelt på ca ejendomme i Danmark. Samlet administreres en ejendomsportefølje på mere end 5 mio. m 2 eller svarende til en markedsværdi på næsten 90 mia. kr. Selskabet beskæftiger ca. 400 medarbejdere. Dan-Ejendomsinvestering as ejer otte udlejningsejendomme i Vanløse. HOVED OG NØGLETAL (Dan-Ejendomme Holding as) KORT OM OS mio. kr Hovedtal Nettoomsætning 251,5 239,7 237,3 Resultat af primær drift (EBIT) 31,6 30,1 28,9 Resultat af primær drift eksklusive afog nedskrivninger på goodwill (EBITA) 31,6 30,1 28,9 Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 7,8 35,4 3,1 Resultat af finansielle poster 0,9 2,2 0,6 Årets resultat 30,2 50,9 23,7 20 Investeret kapital inklusive goodwill 180,6 229,6 177,3 Investeret kapital eksklusive goodwill 170,8 221,7 169,4 Balancesum 443,2 315,7 264,3 Egenkapital 256,8 236,8 191,7 Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser 139,1 43,3 34,7 Kortfristede forpligtelser 47,3 35,6 37,9 Pengestrøm fra driften 46,8 22,7 26,1 Pengestrøm til investering, netto -114,0-15,3-23,4 Heraf investering i materielle aktiver 11,0 10,9 12,8 Pengestrøm fra finansiering 83,1-7,7-9,0 Pengestrøm i alt 15,9-0,4-6,3 Nøgletal Overskudsgrad 12,6% 12,6% 12,2% Afkast af investeret kapital inklusive goodwill 15,4% 14,8% 18,0% Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill 16,1% 15,4% 18,7% Egenkapitalforrentning 12,2% 23,8% 12,9% Gearing af driftsaktiver 0,7 0,9 0,9 Gennemsnitligt antal ansatte (omregnet til fuldtid) Årsrapporterne for Dan-Ejendomme Holding as, Dan-Ejendommsinvestering as og Dan-Ejendomme as kan ses og downloades i deres helhed på vores hjemmeside eller bestilles på telefon

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

2 Årsprofil 2011. Indhold

2 Årsprofil 2011. Indhold Årsprofil 2011 2 Årsprofil 2011 Indhold 3 Et stærkt fundament for fremtiden 4 Investeringsejendomme Vi sikrer og optimerer værdierne 6 Foreningen i fokus 9 Drift og vedligeholdelse i særklasse 10 Kvalificeret

Læs mere

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør profil 3 Derfor DEAS 4 Sådan driver vi forretning 7 En kundeorienteret servicevirksomhed 8 DEAS Ejendomsadministration - vejen til et godt afkast 11 DEAS Facility Services 12 DEAS Erhverv erhvervsmægler

Læs mere

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Reflex MAJ 2006 Ejendomsudvikling på Østerbro Fokus på detailhandlen. Læs mere side 6 Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Fokus

Læs mere

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005 Reflex FEBRUAR 2005 Fokus på tomgang Etableringen af en selvstændig udlejningsafdeling forøger antallet af udlejede erhvervslokaler. Læs side 4 Nyt ventelistesystem Vi udvider vores ventelistesystem til

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Årsrapport 2005 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: +45 39 46 60 00 Telefax: +45 39 46 60 01 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk E-mail: info@dan-ejendomme.dk CVR-nr.: 21 33

Læs mere

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 28 JUNI 2010 06 Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

Vand- og varmeregnskab - krav og form

Vand- og varmeregnskab - krav og form 17 oktob er 2007 03 Etiske normer i ejendomsadministration Ejendomsforeningen Danmark har besluttet at sætte fokus på etik men hvad betyder det for os som administrator og dig som lejer? 06 Planlægning

Læs mere

erhvervsejendomsmarked

erhvervsejendomsmarked 24 a u g u st 2 0 0 7 03 Havnen i Århus er ved at blive omdannet - udbuddet af De Bynære Havnearealer er i gang. 14 Energibesparelser Dan-Ejendomme as deltog på konferencen Kom godt i gang med energibesparelser

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning Årsrapport 2004 04 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand)

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009 19 FEBRUAR 2009 04 Frederiksberg får ny bydel Læs mere om Frederiksbergs nye bydel. 08 Skimmelsvamp Vi sætter fokus på, hvem der har ansvaret for en udbedring, hvad du selv kan gøre, og hvad dine muligheder

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

ÅRSRAPPORT LIND INVEST

ÅRSRAPPORT LIND INVEST ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere