DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom."

Transkript

1 ÅRSPROFIL

2 DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i forhold til private udlejningsejendomme, erhvervsejendomme, butikscentre, almene boligorganisationer, ældreboliger, kollegier og ungdomsboliger samt ejerforeninger og andelsboligforeninger. Grundlaget for selskabets virke er beskrevet i missionen: Vi tager ansvar for ejendomme og områder, hvor mennesker bor og arbejder. 3: VÆRDI GENNEM SAMARBEJDE 4: VI TÆNKER HELE VEJEN RUNDT 6: ERHVERVSEJENDOMME KRÆVER AKTIVT MANAGEMENT 8: FRA IDÉ TIL FÆRDIGT BYGGERI 10: SYNLIGHED OG SAMARBEJDE MED BEBOERNE 12: VI SIKRER, AT DER ER STYR PÅ ØKONOMIEN 16: OFFENTLIGT PRIVAT PARTNERSKAB 17: UDLEJNING OG SALG AF LEJLIGHEDER 18: INDSTILLING OG VENTELISTER VIA FINDBOLIG.NU 19: EJENDOMSSERVICE EN DEL AF KONCEPTET 20: KORT OM OS 22: HVILKE YDELSER KAN VI TILBYDE 14: EN VISIONÆR SAMARBEJDSPARTNER FOR BESTYRELSEN

3 VÆRDI GENNEM SAMARBEJDE Værdi er et nøgleord inden for ejendomsbranchen. Men hvilken betydning tillægger vi egentlig begrebet værdi? Først og fremmest handler værdi om, at vi skaber det bedste afkast for kunderne på deres ejendomsinvesteringer. Såvel på kort sigt som på langt sigt. Men værdi betyder meget mere end det. Værdi betyder også tilfredse lejere, der bor i tidssvarende boliger på vel vedligeholdte ejendomme. Det handler om en god og ordentlig service ude på ejendommen. Værdi handler om at skabe, indrette og bygge attraktive erhvervslejemål i omgivelser, hvor der kan drives forretning fra. Og værdi handler om at bidrage til realiseringen af en idé, der måske skabes i boligforeningen. Det kan være udnyttelse af tagetagen, istandsættelse af gårdmiljøet eller realisering af ny(t) telefoni/internet/tv i ejendommen. Værdi handler også om at se mulighederne i den enkelte ejendom og i hele porteføljen. Det handler om at forstå og bruge markedsmekanismerne til at udnytte disse muligheder. Værdi handler om godt købmandskab og om at få tingene gjort. Disse former for værdi kræver professionel og helhedsorienteret rådgivning. Det står vi for. Vores kunder skal trække på vores viden, bruge os som rådgivere og samarbejdspartnere, hvad enten der er tale om en portefølje af ejendomme, en enkelt ejendom eller en boligforening. Vi bidrager med varetagelsen af hele opgaven, eller vi kan løse et delelement af opgaven. Det er op til kunden selv, og det er tanken bag vores virksomhed. Hos os skabes de bedste løsninger gennem samarbejde. Internt ved at blande relevant viden i teams, som kan trække på hinandens kompetencer, og eksternt ved at tilbyde kunder adgang til alle serviceydelser inden for fast ejendom. Netop fordi vi er i stand til at samle spidskompetencer og koble dem på faglige discipliner, opnår vi økonomiske og kvalitetsmæssige synergier, som tilfører vores løsninger og rådgivning øget værdi. Omdrejningspunktet for vores arbejde er den enkelte kunde og de behov, der er knyttet til den konkrete ejendom eller portefølje. Vi vil være i stand til at levere de bedste ydelser hele vejen rundt og vi kalder det at tænke 360. VÆRDI GENNEM SAMARBEJDE 3 Vores mål de kommende år er at fortsætte den gode udvikling, vi er inde i. Det betyder fortsættelse af de gode økonomiske resultater og tilgang af kunder. Men det betyder også, at vi skal videreudvikle vores rådgivning og tilpasse den markedets udvikling. Det kræver, at vi er tæt på vores kunder og det marked, de befinder sig i. Vi skal beherske og forstå de vilkår og mekanismer, der gælder på det enkelte marked og vi skal være en dygtig rådgiver, der tilfører værdi gennem samarbejde. Det er sådan, vores kunder og samarbejdspartnere skal opleve os. Margit Birk Andersen adm. direktør (fratræder som adm. direktør pr. 1. maj 2007) Henrik Dahl Jeppesen direktør (tiltræder som adm. direktør pr. 1. maj 2007)

4 VI TÆNKER HELE VEJEN RUNDT At eje og drive ejendomme handler om valg. Skal taget udskiftes, før der etableres grønne områder? Hvordan skal ejendommen finansieres for at opnå det bedste afkast? Er det tid at slå de mindre boliger sammen? Kræver den moderne familie altan frem for ekstra værelser? Hvordan ser beboersammensætningen i det hele taget ud om 10 år? VI TÆNKER HELE VEJEN RUNDT 4 Det er bare nogle af de overvejelser, vores kunder dagligt står over for. Og for at tage de rigtige beslutninger er det afgørende at have fokus på alle aspekter, ikke alene i forhold til den konkrete ejendom, men også i forhold til det marked, man befinder sig i. I Dan-Ejendomme as forstår vi, hvor mange kompetencer der skal i spil for at drive en ejendom professionelt. Det er afgørende, at vi tilbyder vores kunder en bred palet af spidskompetencer inden for ejendomsadministration, regnskab, udlejning, udvikling, ejendomsdrift, ejendomsvedligeholdelse, bygherrerådgivning, byggeadministration, energistyring og ejendomsservice. Det, at vi kan koble flere kompetencer og faglige discipliner sammen, sætter os i stand til at tænke helhedsorienteret og tilbyde kunderne de bedste løsninger. Vi kalder det at tænke 360 o grader. 360 o hele vejen rundt Det, at vi tænker 360 o omkring en sag eller en ejendom, sætter os i stand til at løse opgaver på et mere sikkert grundlag og giver samtidig ofte inspiration til at levere mere innovative og kreative løsninger. Udgangspunktet for vores servicering og rådgivning er altid den enkelte kunde og/eller den konkrete ejendom. Vi pakker kunden ind i en række spidskompetencer, som gør, at kunden selv og de medarbejdere, der arbejder med kundens ejendomme, altid har direkte adgang til rådgivning og specialviden om forhold, der er relevante for at træffe de rigtige valg. De 360 o er dermed kundens garanti for, at vi sammen med kunden tænker hele vejen rundt inden beslutningen træffes. Vi anbefaler løsninger, som er helhedsorienterede og bruger kombinationen af forskellige kompetencer inden for fast ejendom som det, der tilfører vores kunder ekstra værdi. Fokus på detaljen At tænke hele vejen rundt betyder også at fokusere på detaljen. Professionel rådgivning kræver, at vi behersker de basale aspekter af ejendomsadministration til fingerspidserne, og at vi fx er opmærksomme på, hvordan en detalje i lejekontrakten kan påvirke helheden i ejendommens økonomi og dermed i ejerens afkast. Det er afgørende for vores arbejde, at detaljen er på plads og at vi som rådgivere kan zoome ind og se tingene fra den anden side, når det er nødvendigt. Det er en kompetence, vi besidder og det er noget, vores kunder bemærker. Frit valg blandt kompetencer At fokusere på detaljen betyder også at anerkende, at ikke to sager eller to kunder er ens. I Dan-Ejendomme as er det derfor ikke alt eller intet. Vi har kompetencerne til at levere såvel den kundetilpassede totalpakke til den professionelle investor som til at levere en basispakke inden for administration til den mindre boligforening. Vores udgangspunkt er altid kundernes behov og ønsker, og det er afgørende for os, at vores kunder ved, hvad vi kan tilbyde og at vi er i stand til at flytte os i takt med udviklingen i kundernes behov.

5 360 EJENDOMMEN VI TÆNKER HELE VEJEN RUNDT 5 Vores forretningsmæssige fokus er på tre segmenter inden for fast ejendom, nemlig investeringsejendomme, foreninger samt alment/støttet byggeri. Vores typiske kunder er derfor pensionskasser, ejendomsselskaber, private investorer, kommanditselskaber, boligorganisationer, kommuner samt ejerog andelsboligforeninger.

6 Vores medarbejdere har den nødvendige erfaring og kreativitet, der kan generere de gode idéer, som gør det muligt at øge værdien af ejendommen og derved fastholde nuværende og tiltrække potentielle erhvervskunder. ERHVERVSEJENDOMME 6 VI TILBYDER Forvaltning af erhvervsejendomme inden for alle segmenter kontor, lager/logistik, produktion samt detailhandel og butikscentre bl.a.: Forvaltning af erhvervsejendomme Management af butikscentre Erhvervsudlejning Afståelse Markedslejevurderinger Bistand i forbindelse med køb og salg af erhvervsejendomme.

7 ERHVERVSEJENDOMME KRÆVER AKTIVT MANAGEMENT 360 Professionalisme, handlekraft og bredt markedskendskab er nøgleordene i håndteringen af erhvervsejendomme. En øget professionalisme i det danske erhvervsliv og nye internationale impulser har over de seneste år gjort danske virksomheder mere bevidste om de krav, de har til deres lejemål og domiciler, og det har øget værdien og dermed den fokus, investorerne/ejendomsbesidderne har på driften af deres ejendomme. Behov skal matches I dag kræver udviklingen af erhvervsejendomme først og fremmest aktivt management. Tendensen er, at professionelle erhvervslejere i stigende grad tænker på, hvordan virksomhedens adresse og lokaler passer ind i deres image, deres aktuelle behov og deres evne til at tiltrække medarbejdere. Erhvervskunderne er potentielt mere villige til at flytte, hvis andre lokaler kan opfylde deres behov bedre, og det er en generel trend, at der inden for investeringsejendomme bliver brugt stadig mere energi på at fastholde eksisterende erhvervslejere og i stigende grad at tiltrække nye erhvervskunder. Kreativitet i løsningerne Vores medarbejdere har den nødvendige erfaring og kreativitet, der kan generere de gode idéer, som gør det muligt at øge værdien af ejendommen og derved fastholde nuværende og tiltrække potentielle erhvervskunder. Et indgående kendskab til erhvervslejeloven, gode forhandlingsevner samt markedskendskab kombineret med et godt købmandskab er centrale elementer i vores erhvervsadministration. Vi tilbyder ejendommens ejer/investor en skræddersyet, helhedsorienteret rådgivning, hvor fokus er på optimering og udvikling af alle typer erhvervsejendomme. ERHVERVSEJENDOMME Erhvervsejendomme skal i dag markedsføres og drives professionelt som et business-to-business-segment, der udvikles med omtanke på den type af virksomheder, man ønsker at tiltrække til lejemålene. Ejendommene skal drives stramt og med en bevidst fremtidsorienteret handlingsplan, som er med til at sikre investeringen på langt sigt. Det kræver kreativitet og evne til at tænke nyt. Gennem en proaktiv position på markedet, en målrettet markedsføring og langsigtede handlings-/udviklingsplaner kan vi være på forkant med udviklingen, fastholde lejere, tilbyde de bedste markedsvilkår til den rigtige pris og søge nye veje i udlejningsprocessen. Samtidig er vi en kompetent samarbejdspartner for de virksomheder og erhvervskunder, der søger attraktive og vel vedligeholdte erhvervslejemål og -ejendomme. 7

8 BYGGERÅDGIVNING 8 VI TILBYDER Bygherrerådgivning Energistyring Byggeteknisk tilsyn Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner Forhandling og tilsyn med leverandører Tilsyn med viceværter Indkøb og udbud af services.

9 FRA IDÉ TIL FÆRDIGT BYGGERI 360 Vi har set det i gadebilledet i flere år. Masser af stilladser på facaderne og stor håndværkeraktivitet. Masser af betonkanoner og byggekraner, der rejser sig mod himlen. De sidste par år har der for alvor været gang i byggeriet. Det gælder både nybyggeri samt renovering og modernisering af eksisterende bolig- og erhvervsbyggeri. Efterspørgslen på byggetekniske ydelser er stor. I Dan-Ejendomme as har vi kompetencerne til at bistå vores kunder, uanset hvor i byggeprocessen de er og uanset byggeprojektets størrelse. Nogle kunder henvender sig til os med et bart stykke jord, andre med et ældre byggeri, der skal ombygges, mens stadig flere kunder lader os være projektstyrende, når det kommer til renovering af eksisterende lejemål. Vi kan alle dele af en byggeproces Vi varetager alle opgaver i byggeprocessen fra projekt- og procesledelse, økonomisk styring, byggeteknisk rådgivning og kvalitetssikring. Vores brede team af in-house-arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører, jurister, udlejningskonsulenter og ejendomsmæglere sikrer, at vi kan rådgive om og gennemføre byggeprocessen fra idé til færdigt byggeri. Hvert år gennemfører vi mere end 500 byggesager af forskellig størrelse. Omfattende alt fra lejlighedsmoderniseringer, indretning af erhvervslokaler, facadeudskiftninger, etablering af altaner, ombygning fra erhverv til bolig, projektering, tagrenovering, udskiftning af varmeanlæg, miljøforbedrende aktiviteter samt nyopførelse af boligbyggerier, erhvervsejendomme og offentlige bygninger mv. Vi bistår typisk vores kunder med bygherrerådgivning, byggetekniske tilsyn eller byggeadministration. Endvidere bistår vi gerne med energistyring, tilsyn med ejendommene mv. Vores ansvar stopper ikke ved den færdige bygning Alle byggesagerne udføres normalt udelukkende for eksisterende kunder, hvilket gør, at vores engagement rækker længere end det færdige byggeri. Sammen med kunden er vi den part, der er mest interesseret i, at der bliver truffet de rigtige holdbare og økonomiske beslutninger i projekteringsfasen. I de fleste tilfælde er det nemlig os, der overtager ansvaret for den daglige drift af ejendommen, efter den er opført. Vi bistår bygherren med at vælge de bedste, tekniske og økonomiske løsninger og vi sikrer, at der er øje for den langsigtede vedligeholdelse af bygningen. Hos os er byggeprocessen kun starten på et langt arbejde med ejendommen et arbejde, som betyder, at vi altid er forpligtet til at holde begge ben på jorden og se på de løsninger, som ikke alene er iøjnefaldende, men som også er økonomiske og driftsmæssigt rentable. Derfor lægger vi vægt på, at samarbejdet med kunden om byggeprocessen bliver mere end blot rådgivning. Vi træder ind i en proces, hvor kvaliteten i samarbejdet er lige så væsentlig som kvaliteten i det færdige byggeri. Vi har meget at bidrage med, som kan gøre hele forløbet til en positiv oplevelse for alle parter. Det er vores mål, at vores forskellige faglige rådgivere bliver det kit, der binder kundens ønsker og krav sammen med de bedste og mest økonomiske løsninger. BYGGERÅDGIVNING 9

10 BOLIGEJENDOMME SYNLIGHED OG SAMARBEJDE MED BEBOERNE Forvaltning af boligejendomme er i dag langt mere end blot opkrævning af leje en gang om måneden. Ejendommene skal udvikles, så de løbende fremstår tidssvarende, både hvad angår kvalitet og udstyr, og dermed er konkurrencedygtige, både i forhold til andre lejeboliger og til ejer- og andelsboligmarkedet. Investeringerne i boligejendommene skal derfor planlægges og kombineres med en fornuftig drift, der sikrer udlejeren det bedst mulige afkast. 10 Et sådant formål behøver ikke at være i modstrid med ønsket om, at lejerne også får en god booplevelse i en tidssvarende bolig af høj kvalitet tværtimod. Vores erfaring siger os, at lejerne i dag gerne betaler for at bo i en bolig af god kvalitet og med moderne udstyr og bekvemmeligheder, og at de også har forståelse for, at udlejer har krav på en passende forrentning af sin investering, blot de bliver informeret om og inddraget i ejendommens udvikling, og deres rettigheder som lejere bliver respekteret. Moderne ejendomsadministration handler derfor om synlighed og samarbejde med beboerne og beboerrepræsentanterne. Det handler om at respektere, at den enkelte ejendom og de ting, der foregår på ejendommen, danner rammen om menneskers liv. Som ejendommens administrator er vi meget tæt på beboernes private sfære og vi kommer ofte med de mere negative budskaber. Vi sender opkrævninger ud, varsler huslejeforhøjelser og kræver efterregulering af varmen. Samtidig er udlejningsboliger omgærdet af myter om udlejere, der snyder lejerne. Det, kombineret med at lovgivningen på området er vanskeligt tilgængeligt stof, gør, at vi som regel er bagud på point. Vi har for flere år siden besluttet at kæmpe imod disse forhold. Det hæmmer muligheden for samarbejde, at lovgivningen er så kompliceret, at den kan være vanskelig at forstå selv for en professionel. Vores mission bunder i, at vi skal have respekt for de mennesker, vores arbejde påvirker, og vores værdigrundlag er baseret på åbenhed og på at skabe forståelse for det, vi laver. Og den moderne lejer har ingen problemer med at acceptere, at udlejer skal have et afkast af sin investering, blot lejeren bliver løbende informeret og inddraget i den praktiske udformning af ejendommens daglige drift.

11 Lejere er moderne forbrugere Lejere kan sammenlignes med forbrugere. Det kræver fra leverandørens side åbenhed, information og ikke mindst respekt for rettigheder. Derfor udsender vi et par gange om året et beboermagasin Lejepladsen der giver lejerne bedre indblik i de arbejdsopgaver, vi løser, og den lovgivning og praksis, der ligger til grund for vores arbejde. Samtidig forsøger vi åbent og direkte at fortælle lejerne, hvordan reglerne er, og hvad lejernes rettigheder og pligter er. Alle lejere modtager desuden præcise og enkle instruktioner og vejledninger, fx i forbindelse med indflytning og fraflytning, eller når lejen stiger. Og vi lægger ikke skjul på, hvad grundlaget for vores arbejde er, nemlig at der skal genereres et tilfredsstillende afkast til ejendommens ejer. Vi forsøger at sige tingene ligeud. Viden og tilgængelighed er nøgleordene På mange ejendomme er der oprettet beboerrepræsentationer. Vi forsøger løbende at øge deres videnniveau om lejeloven, regler og praksis og årsagen er enkel: Vi har en klar interesse i, at beboerrepræsentanterne er klædt ordentligt på, så vores fælles dialog kan foregå på et kvalificeret grundlag. Den lovgivning, der regulerer det private udlejningsmarked, er så kompleks, at det kræver specialistviden at kunne håndtere private boligudlejningsejendomme. Vi har de nødvendige spidskompetencer og kan sætte disse sammen, så at kunderne oplever, at vores rådgivning er helhedsorienteret. Det giver de bedste resultater for kunderne og for lejerne. Det kræver en erfaren og kompetent medarbejderstab, hvor hver især kender sin rolle i samarbejdet og har det nødvendige kendskab til den enkelte ejendom. Det gælder både vores lokale ambassadører (viceværterne), vores bygningssagkyndige og ejendomsadministratorerne. Alle skal de leve op til vores krav om tilgængelighed og åbenhed, hvad enten de møder lejerne på ejendommene, via brev, mail eller pr. telefon. Det er afgørende for samarbejdet, og det er grundstenen i det værdigrundlag, der kendetegner vores ydelser. BOLIGEJENDOMME 11 VI TILBYDER 360 Forvaltning af boligejendomme over hele Danmark, såvel nybyggeri som ældre boligejendomme bl.a.: Udlejning og ventelister Opkrævnings-/rykkerprocedurer Varsling af lejeforhøjelser Ind- og udflytninger Udarbejdelse af forbrugsregnskaber Kontakt med offentlige myndigheder Forsikringer Lejlighedsmoderniseringer Samarbejde med beboerrepræsentationer. Derudover tilbyder vi alle ejendomme egen hjemmeside, hvor beboerne kan logge sig på og finde kontaktpersoner, praktiske oplysninger om ejendommen samt muligheden for at henvende sig direkte til os fra hjemmesiden.

12 VI SIKRER, AT DER ER STYR PÅ ØKONOMIEN 360 Administration af ejerforeninger kræver særlig fokus. Lovgivningen levner et bredt spillerum til ejerforeningernes udfoldelser, og foreningerne udstikker derfor i høj grad selv deres juridiske spillerum styret af deres specifikke vedtægter. Populært siger vi, at foreningens vedtægter er foreningens lov. Da disse findes i alle afskygninger, og da alle ejerforeninger er forskellige, har vi heller ikke to kundeaftaler, der er ens. Den dybereliggende forståelse for dette er grundlaget for en vellykket administration, idet det medfører, at den faste kontaktperson har et indgående kendskab til foreningen og dens særlige forhold. EJERFORENINGER 12 Etablering af en ny forening kræver ekspertise I disse år bygges der som aldrig før, og der etableres mange nye ejerforeninger. For at få udstukket de fremtidige rammer for en velfungerede ejerforening er det vigtigt at have en professionel rådgiver, der kender og kan undgå de juridiske, tekniske og økonomiske faldgruber, der kan opstå i kølvandet på ikke hensigtsmæssige vedtægter. I Dan-Ejendomme as hjælper vi mange nystartede ejerforeninger ikke blot med udarbejdelse af vedtægter, men lige så vigtigt med udarbejdelse af budgetter for ejerforeningen. Der skal være styr på økonomien. Og her er en ting helt tydeligt for os, jo tidligere vi bliver involveret i processen, jo bedre er det for den fremtidige bestyrelse og forening. Foreningens succes er vores succes Deltagelse i en ejerforenings bestyrelse er frivilligt arbejde, og vi skal derfor gøre det nemt for bestyrelsen at løse dette arbejde. Vi fungerer som bestyrelsens professionelle sparringspartner, og vi klarer alle de praktiske opgaver, der giver bestyrelsen fred til at koncentrere sig om den del af arbejdet, der udføres ude i foreningen. Vi fokuserer på at målrette vores ydelser til ejerforeningskunderne. Vores ambition er at være den stabile og dygtige leverandør, der besidder det faglige overblik, tilbyder foreningen alle de ydelser, den har behov for og kommunikerer i et sprog, som er let at forstå. Der skal være kvalitet i den rådgivning, vi giver, og i den personlige kontakt, bestyrelsen og ejerne har med os. Og heldigvis viser de nyeste kundeundersøgelser, at vi gør vores arbejde godt. Ingen foreninger er ens, og det er aftalerne med kunderne heller ikke Selvom vi har mange kerneydelser, der går igen fra ejerforening til ejerforening, så tages der altid udgangspunkt i den enkelte ejerforenings behov, når vi sammen med bestyrelsen udarbejder samarbejdsaftaler. Efter årets generalforsamling henvender bestyrelserne sig ofte til os med forespørgsler om vedligeholdelsesarbejder, større eller mindre byggeprojekter, bedre energistyring og meget andet. Foreningens kontaktperson har mulighed for at trække på en lang række kompetencer i Dan-Ejendomme as, som kan bistå bestyrelsen med rådgivning, udarbejdelse af projektplaner mv. Adgang til disse tillægsydelser og spidskompetencer er et område, vores foreningskunder har stor fokus på, og som giver foreningen tryghed, når den bevæger sig ud i nye projekter. Selvom det er vigtigt at besidde juridiske, økonomiske og byggetekniske kompetencer på højeste niveau, så viser tilfredshedsundersøgelser blandt vores nuværende ejerforeningskunder, at kommunikation og personligt engagement og tilstedeværelse på fx generalforsamlingen er lige så vigtige forhold. Vi bistår ejerforeningerne med en helhedsorienteret rådgivning, der sikrer, at der er styr på økonomien.

13 Vi måler løbende vores kunders tilfredshed. Her er et udsnit af, hvad ejerforeninger svarede i forbindelse med den seneste måling: Tilfredshedsundersøgelse Tilfreds eller meget tilfreds med foreningens kontaktpersoner 94% Tilfreds eller meget tilfreds med kontaktpersonens evne til at give kvalificerede svar 95% Tilfreds eller meget tilfreds med kontaktpersonens kendskab til foreningen 95% Tilfreds eller meget tilfreds med kontakpersonens imødekommenhed og generelle fremtræden 98% Tilfreds eller meget tilfreds med Dan-Ejedomme as deltagelse i generalforsamling 96% EJERFORENINGER 13 VI TILBYDER ONLINE løsningen til den mindre ejerforening, der ønsker at gøre det meste selv. Ud over vores produktpakker tilbyder vi gerne bistand i alle relaterede emner fx: BASIS den klassiske administrationsaftale, hvor vi deltager i generalforsamlingen og klarer den daglige administration. TOTAL den klassiske administrationsaftale med fast tekniker tilknyttet til at holde øje med foreningens bygninger og disses generelle vedligeholdelsesstand. TOTAL+ løsningen for den store og komplekse ejerforening, hvor vi ud over ovenstående skal deltage i alle bestyrelsesmøder og yde særlig rådgivning. Udarbejdelse af eller ændring af vedtægter Udarbejdelse af tilstandsrapporter Vedligeholdelsesplaner Bygherrerådgivning Byggeadministration Energistyring Lovpligtig energimærkning.

14 VI TILBYDER ONLINE løsningen til den mindre andelsboligforening, der ønsker at gøre det meste selv. BASIS den klassiske administrationsaftale, hvor vi deltager i generalforsamlingen og klarer den daglige administration. TOTAL den klassiske administrationsaftale med fast tekniker tilknyttet til at holde øje med foreningens bygninger og disses generelle vedligeholdelsesstand. ANDELSBOLIGFORENINGER 14

15 TOTAL+ løsningen for den store og komplekse andelsboligforening, hvor vi ud over ovenstående skal deltage i alle bestyrelsesmøder og yde særlig rådgivning. Ud over vores produktpakker tilbyder vi gerne bistand i alle relaterede emner fx: Udarbejdelse af eller ændring af vedtægter Udarbejdelse af tilstandsrapporter Vedligeholdelsesplaner Bistand ved andelsoverdragelser Ventelisteadministration Bygherrerådgivning Byggeadministration Energistyring Lovpligtig energimærkning. 360 EN VISIONÆR SAMARBEJDS- PARTNER FOR BESTYRELSEN Andelsboligforeningens grundstruktur adskiller sig fra ejerforeningens ved, at andelsbolighaverne ikke får skøde på deres bolig, men et bevis (andelsbevis) på, at de ejer en forholdsmæssig andel af en ejendom med en tilknyttet ret til at anvende en bestemt bolig. Typisk er det en ældre ejendom, der er blevet købt af lejerne i forbindelse med den tidligere ejers opfyldelse af den såkaldte tilbudspligt. Når et antal mennesker skal blive enige om i fællesskab at lave så omfattende en økonomisk disposition, er det nødvendigt at sætte sig sammen, tale om tingene, og træffe aftaler om de spilleregler, der skal gælde for den fremtidige drift af ejendommen, så det er et solidt fundament, der allerede er skabt for samarbejdet i ejendommen, når købet er en realitet. En professionel sparringspartner for bestyrelsen Netop fordi nogle andelsboligforeninger har gennemført købet af en ejendom gennem en fælles analyse og beslutning, er engagementet vedrørende ejendommens drift, udvikling og forhold generelt meget stort hos såvel den enkelte andelshaver som bestyrelsen for andelsboligforeningen. Alle er aktive og forventer af os som administrator, at vi er i stand til at hjælpe og bistå i samme ånd. Ikke stift og formelt, men direkte og frem for alt præcist og forståeligt. Dette giver nogle spændende og frugtbare diskussioner, som er med til at udvikle foreningen i en positiv retning. For den nystiftede andelsboligforening går servicen de første år ofte på at etablere en fælles platform. Bestyrelsen skal arbejde med de udfordringer, den står over for, fx hvordan vedtægterne bedst tager højde for ejendommens og andelshavernes ønsker og behov, hvordan ventelisten etableres og administreres, hvem der varetager ejendomsservice, om ejendommen er i en vedligeholdelsesmæssig god stand, eller om der skal planlægges større arbejder og tiltag, som sikrer foreningens økonomi og byggeri mange år frem. Her er det adgangen til vores juridiske og driftsmæssige kompetencer, foreningen søger. For de etablerede andelsboligforeninger er den type spørgsmål normalt afklarede. De har ofte en lang historie og bred erfaring at trække på. For disse kunder betyder det meget, at de har os i ryggen som kvalificerede sparringspartnere og som dem, der løser de konkrete og praktiske opgaver i hverdagen, således at andelshavere og bestyrelse i højere grad kan koncentrere sig om det kreative i andelsboligforeningen fx arrangere fælles tiltag, nye projekter etc. Hele vejen rundt Uanset hvilken type andelsboligforening, der er tale om, så har vi ekspertisen til at træde ind i alle faser af foreningens arbejde. Vores rolle er at være den seriøse og tilgængelige samarbejdspartner og den kompetente sparringspartner, der huser alle de spidskompetencer, en andelsboligforening får brug for uanset størrelse og planer for fremtiden. En, der kan spille med på bestyrelsens visioner. Vi hjælper andelsboligforeningen med at komme hele vejen rundt. ANDELSBOLIGFORENINGER 15

16 OFFENTLIGT PRIVAT PARTNERSKAB 16 OFFENTLIGT PRIVAT PARTNERSKAB Offentligt Privat Partnerskab (OPP) er et samarbejde mellem en offentlig myndighed og et konsortium stiftet af en række private virksomheder. Samarbejdet er en moderne form for udlicitering, der har til formål at fremme kvalitet, effektivisering, innovation og professionalisme, fx inden for opførelse af offentlige bygninger. Idéen med OPP-samarbejdet er, at de deltagende parter bidrager med viden og erfaring inden for deres område, og filosofien er, at byggevirksomhederne tager et økonomisk medansvar for bygningerne i hele deres levetid. Derfor er finansiering, design, etablering og drift en samlet del af projektet. (Nu Ny Herning Kommune). OPP-konsortiet ejer skolen, kommunen har indgået en 30-årig lejekontrakt med konsortiet, og Dan-Ejendomme as har nu ansvaret for den daglige drift af skolen. Ud over Dan-Ejendomme as deltager også MT Højgaard a/s og Bank DnB NORD i OPP-konsortiet. Vi følger løbende mulighederne for at deltage i relevante OPP-projekter senest Rigsarkivet. Vi ser det som en stor styrke, at vi kan rådgive vores kunder om denne type samarbejde, herunder kvalificerede samarbejdspartnere, arbejdsgange i forhold til det offentlige, udbudsprocesser mv. Dan-Ejendomme as deltager i øjeblikket i et OPP-konsortium, der har opført en skole i Vildbjerg i Trehøje Kommune Et OPP-projekt forankres om et OPP-konsortium, som det offentlige har indgået kontrakt med. Konsortiets aktionærer er sammensat af en finansieringskilde fx en bank og private leverandører som fx entreprenører eller serviceleverandører. Konsortiet opretter til formålet et aktieselskab, som ikke indeholder eller foretager sig andet end de aktiviteter, der knytter sig til det konkrete OPP-koncept.

17 UDLEJNING OG SALG AF LEJLIGHEDER Flere af vores kunder investerer i disse år i nybyggeri enten med henblik på udlejning eller med salg for øje. Vi har ønsket at følge vores kunder ud i dette marked og bistå med udlejning eller projektsalg. Vi har erfaringen til at bidrage i hele processen fra de første idéer om markedsføringsprocessen, over udarbejdelse af budgetter og markedsføringsplaner til gennemførelse af salgs- og udlejningsprocessen. Vi bistår kunderne med prissætning, og vores ejendomsmæglere og udlejningsmedarbejdere sikrer kunden en professionel rådgivning og løbende rapportering. Markedskendskab Nøglen til at sælge og udleje lejligheder er kendskab til markedet. En af udfordringerne er at finde den helt rigtige balance i prissætningen, således at kvaliteterne ved hver enkelt bolig bliver fremhævet, og den samlede salgspris optimeres. Vores kompetente og erfarne ejendomsmæglere og udlejningsmedarbejdere holder løbende øje med udviklingen i boligpriserne og nye tendenser på markedet, så vores kunder holdes ajour, og vi rettidigt kan reagere og agere i forhold hertil. Kundetilpassede løsninger Det er helt op til kunden, hvor meget vi skal involveres. Vi kan være en aktiv sparringspartner i selve planlægningsfasen langt inden første spadestik og bl.a. rådgive om boligtyperne, da vi kender behovet hos de potentielle købere og lejere. Vi varetager gerne den fulde markedsføring af projektet, ligesom vi gerne står for udlejningen og salget, herunder at holde de nye beboere orienterede om projektet fra aftalen er indgået, til indflytningen er en realitet. UDLEJNING OG SALG 17 VI TILBYDER at forestå udlejning og salg af boliger bl.a. i forbindelse med nybyggerier. Vores ejendomsmæglere og udlejningsmedarbejdere bistår med alt inden for: Markedsføringsplaner Annonceringer mv. Alt i forbindelse med den praktiske gennemførelse, herunder fremvisning, åbent-husarrangementer, udarbejdelse af lejekontrakter, slutsedler etc.

18 VENTELISTEADMINISTRATION 18 INDSTILLING OG VENTELISTER VIA FINDBOLIG.NU Dan-Ejendomme as varetager indstilling til ledige boliger for en række af landets større udlejere og håndterer endvidere ventelister til en lang række boliger i Danmark. Tildelingen af boligerne sker efter de specifikke tildelingskriterier, den enkelte udlejer opsætter, fx regler der giver medlemmer af en pensionskasse fortrinsret til at leje en ledig bolig. Indstillingen og ventelisteadministrationen foregår via boligsitet FindBolig.Nu et specialudviklet ventelistesystem baseret på online betjening. Baggrunden for udviklingen af boligsitet var, at vi ønskede at lave et internetbaseret system, der enkelt og åbent kunne håndtere kundernes tildelingsprincipper og samtidig give ansøger en aktiv rolle i boligsøgningen. Udgangspunktet er, at ansøgeren selv indtaster og vedligeholder sine kontaktoplysninger, vedligeholder sin ansøgning, herunder aktiv og passiv søgning, og at ansøgeren selv vælger kontaktformen fx pr. brev, sms eller mail. Systemet kan anvendes af udlejere, der ejer private udlejningsboliger, og det kan anvendes af andelsboligforeninger, der ønsker at føre ventelister via systemet. Endvidere bruges FindBolig.Nu til indstilling af cirka kollegieværelser og -lejligheder i Storkøbenhavn og på Sjælland. FindBolig.Nu bruges også til formidling af allerede ledige boliglejemål. Med mere end besøgende hver dag er FindBolig.Nu en god markedsføringsplatform for ledige boliger. VI TILBYDER udlejere at varetage indstilling og tildeling af ledige boliger efter de principper og regler, som udlejeren selv fastsætter.

19 EJENDOMSSERVICE EN DEL AF KONCEPTET Igennem de sidste år er vores ejendomsservice blevet en stor succes. Konceptet er bygget på også at kunne tilbyde ejendomsserviceydelser til udlejere og boligforeninger, som ikke ønsker eller har kapacitet til en fast tilknyttet vicevært. Vi omtaler ofte vores servicemedarbejdere som flyvende viceværter, fordi de flytter sig fra sted til sted fra ejendom til ejendom. De såkaldte flyvere betjener via vores servicevogne ofte flere ejendomme end den traditionelle vicevært. Flyverne kører i dag i det meste af Storkøbenhavn og Århus-området og betjener mere end 100 bolig- og erhvervsejendomme. Flyverne fungerer endvidere som ferieafløsere på et langt større antal ejendomme. Ejendomsservice er en naturlig del af vores samlede forretningskoncept uanset kundens og ejendommens størrelse. Ejendomsservice er dermed ofte en mere synlig del af vores forretning end de traditionelle administrative opgaver, vi løser. Vores servicemedarbejdere bistår med alle traditionelle viceværtopgaver tilsyn med varmecentral og tekniske anlæg, fejning af fortove og gårde, tilsyn med grønne anlæg, græsslåning mv. Typisk kommer de ud på ejendommen en til to gange om ugen, men det er også muligt at booke en flyver i akutte situationer, eller hvis ejendommens behov i en periode ændrer sig. EJENDOMSSERVICE 19 VI TILBYDER Ejendomsservice til varetagelse af viceværtfunktion Ejendomspasning og -tilsyn Glatførebekæmpelse Gartneropgaver mv.

20 KORT OM OS Dan-Ejendomme-koncernen består af det børsnoterede Dan-Ejendomme Holding as og de to 100% ejede datterselskaber Dan-Ejendomme as og Dan-Ejendomsinvestering as. Dan-Ejendomme as administrerer på vegne af investorer, boligforeninger mv. næsten enheder fordelt på ca ejendomme i Danmark. Samlet administreres en ejendomsportefølje på mere end 5 mio. m 2 eller svarende til en markedsværdi på næsten 90 mia. kr. Selskabet beskæftiger ca. 400 medarbejdere. Dan-Ejendomsinvestering as ejer otte udlejningsejendomme i Vanløse. HOVED OG NØGLETAL (Dan-Ejendomme Holding as) KORT OM OS mio. kr Hovedtal Nettoomsætning 251,5 239,7 237,3 Resultat af primær drift (EBIT) 31,6 30,1 28,9 Resultat af primær drift eksklusive afog nedskrivninger på goodwill (EBITA) 31,6 30,1 28,9 Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 7,8 35,4 3,1 Resultat af finansielle poster 0,9 2,2 0,6 Årets resultat 30,2 50,9 23,7 20 Investeret kapital inklusive goodwill 180,6 229,6 177,3 Investeret kapital eksklusive goodwill 170,8 221,7 169,4 Balancesum 443,2 315,7 264,3 Egenkapital 256,8 236,8 191,7 Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser 139,1 43,3 34,7 Kortfristede forpligtelser 47,3 35,6 37,9 Pengestrøm fra driften 46,8 22,7 26,1 Pengestrøm til investering, netto -114,0-15,3-23,4 Heraf investering i materielle aktiver 11,0 10,9 12,8 Pengestrøm fra finansiering 83,1-7,7-9,0 Pengestrøm i alt 15,9-0,4-6,3 Nøgletal Overskudsgrad 12,6% 12,6% 12,2% Afkast af investeret kapital inklusive goodwill 15,4% 14,8% 18,0% Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill 16,1% 15,4% 18,7% Egenkapitalforrentning 12,2% 23,8% 12,9% Gearing af driftsaktiver 0,7 0,9 0,9 Gennemsnitligt antal ansatte (omregnet til fuldtid) Årsrapporterne for Dan-Ejendomme Holding as, Dan-Ejendommsinvestering as og Dan-Ejendomme as kan ses og downloades i deres helhed på vores hjemmeside eller bestilles på telefon

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag ADMINISTRATION AF EJERFORENINGER Mere end bare et administrationsselskab "Vi gør en dyd ud af personlig og professionel service, gennemsigtighed og proaktivitet."

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

2 Årsprofil 2011. Indhold

2 Årsprofil 2011. Indhold Årsprofil 2011 2 Årsprofil 2011 Indhold 3 Et stærkt fundament for fremtiden 4 Investeringsejendomme Vi sikrer og optimerer værdierne 6 Foreningen i fokus 9 Drift og vedligeholdelse i særklasse 10 Kvalificeret

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM INDHOLD VÆRDIGRUNDLAG FOR BOMIDTVEST MÅLSÆTNING, OVERORDNET MÅLSÆTNING, NYBYGGERI MÅLSÆTNING, RENOVERING OG OMBYGNING MÅLSÆTNING, AFDELINGENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

CASA Væksthistorie og ambitioner

CASA Væksthistorie og ambitioner CASA Væksthistorie og ambitioner 2 CV Michael Mortensen Iværksætter Udvikler Aktionær Tømrer Byggemand Netværker Horsensianer Bestyrelsesmedlem 3 CASAs historie CASA er historien om en 13-årig dreng med

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg Professionalisme, troværdighed og engagement Nybolig Erhverv Aalborg Skibbrogade 3, 3. sal 9000 Aalborg 9100@nybolig.dk Tlf. 9813 4000 nyboligerhverv.dk/aalborg Nybolig Erhverv Aalborg - vi skaber resultater

Læs mere

Hoved og nøgletal for koncernen

Hoved og nøgletal for koncernen Hoved og nøgletal for koncernen År til dato 2. kvartal Årsregn- 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 skab mio. kr. 2007 2006 2007 2006 2006 Hovedtal Nettoomsætning 124,5 122,0 64,1 60,4 251,5 Resultat af

Læs mere

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden!

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Nøgleydelser: Køb og salg af ejendomme Asset management - Ejendomsadministration (kontakt til lejere, myndigheder, udlejning etc.) - Selskabsadministration

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør profil 3 Derfor DEAS 4 Sådan driver vi forretning 7 En kundeorienteret servicevirksomhed 8 DEAS Ejendomsadministration - vejen til et godt afkast 11 DEAS Facility Services 12 DEAS Erhverv erhvervsmægler

Læs mere

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002 Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg DFM konference 31. - 1. februar 2002 Om DATEA Forvaltningsportefølje: * 1.100 ejendomme * 2 mio. m 2 erhverv * 17.000 boliger * 330 andelsbolig- og

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Vores ejendomme - dit hjem

Vores ejendomme - dit hjem Hvad vil vi? STEENTOFT DEVELOP ER ET LOKALFORANKRET EJENDOMSSELSKAB, SOM ER ETABLERET MED DET FORMÅL AT SKABE GODE SOLIDE EJENDOMSIN- VESTERINGER. EJENDOMSINVESTERINGERNE SKAL VÆRE LANGSIGTEDE, OG DER

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Undersøgelsen omfatter spørgsmål i forbindelse med virksomhedernes udlejning af ejendomme, renovering af ejendomme samt salg af ejendomme.

Undersøgelsen omfatter spørgsmål i forbindelse med virksomhedernes udlejning af ejendomme, renovering af ejendomme samt salg af ejendomme. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Finanstilsynet 27. maj 2005 LIPE Rapport om undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen På baggrund

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2009 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Praktiksteder Ejendomsadministration 2007

Praktiksteder Ejendomsadministration 2007 AdministratorGruppen A/S Axeltorv 6 Telefon 5575 1616 4700 Næstved Telefax 5574 1749 www.administratorgruppen.dk Antal ansatte: 27 Direktør Henrik Rosenkilde Direkte telefon: 5574 0770 E-mail: hr@administratorgruppen.dk

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Reflex MAJ 2006 Ejendomsudvikling på Østerbro Fokus på detailhandlen. Læs mere side 6 Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Fokus

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg Professionalisme, troværdighed og engagement Nybolig Erhverv Aalborg Skibbrogade 3, 3. sal 9000 Aalborg 9100@nybolig.dk Tlf. 9813 4000 nyboligerhverv.dk/aalborg An International Associate of Savills Nybolig

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S S. 2 Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S Lars Knudsgaard startede Byggefirmaet Knudsgaard A/S som en traditionel tømrervirksomhed i 1997. Virksomheden har siden fastholdt en ekspansiv vækst og har

Læs mere

Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten

Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten Historie Ejendomsposten ApS blev grundlagt i slutningen af 2004 af 2 partnere Peter Steen Madsen og Allan Koch som stadig i dag driver og leder selskabet. Begge

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Superstadion og erhvervspark

Superstadion og erhvervspark Superstadion og erhvervspark Visionen er at gøre Køge Park til en publikumsmagnet for hele Sjælland, hvor man kan få sports- og andre kulturoplevelser i superligaklassen. Forholdene for Køge Kommunes breddeidræt

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

DetailConsult er totalrådgiver vi gør det nemt for vores kunder

DetailConsult er totalrådgiver vi gør det nemt for vores kunder DetailConsult er totalrådgiver vi gør det nemt for vores kunder DetailConsult har mange års erfaring med projektering og udvikling for bygherre. Vi har speciale i detailhandlen og arbejder løsningsorienteret

Læs mere

Værdigrundlag og målsætninger

Værdigrundlag og målsætninger Værdigrundlag og målsætninger 1 2 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag for Boligforeningen ØsterBO side 4 Indledning side 5 Målsætninger side 5 Trygge bovilkår iht. drift og vedligeholdelse side 6 Trygge

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Inspektør hos Hobro Boligforening

Inspektør hos Hobro Boligforening Evald Eriksen 06-10-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Inspektør hos Hobro Boligforening JOB- OG KRAVPROFIL Inspektør hos Hobro Boligforening 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Effektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef

Effektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Effektiv drift En effektiviseringscase Comwell, Roskilde 27. Maj 2015 Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Ambition - Forretningsmål Administration gns. 20 procent billigere Dertil besparelser i driften

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

FM og ejendomsinvesteringer

FM og ejendomsinvesteringer THE NORDIC REGION PROPERTY SPECIALIST FM og ejendomsinvesteringer Mikkel Skat Skov, Facility Direktør, Saxo Properties A/S FACILITY MANAGEMENT & EJENDOMSINVESTERING Saxo Bank og Saxo Properties A/S FM

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejemålet Lille Borgergade 19, 1. 9400 Nørresundby Sagsnr. 7-21.482 Attraktiv placering tæt på Aalborgs centrum Pæn og velvedligeholdt

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde.

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde. TILGÆNGELIGHED PRÆCISION ENGAGEMENT FORRETNINGSFORSTÅELSE JURIDISK RÅDGIVNING TILPASSET KLIENTENS BEHOV 5 Nielsen Nørager er et velrenommeret erhvervsadvokat firma med et godt internationalt netværk og

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Offentligt-Private Partnerskaber Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Forskellige organisationsformer Model Eksempel Det offentlige som bygherre Den Sorte Diamant, DR-byen Offentligt selskab

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter

Læs mere

Introduktion til Nybolig Erhverv København A/S

Introduktion til Nybolig Erhverv København A/S Introduktion til Nybolig Erhverv København A/S Nybolig Erhverv København Vester Farimagsgade 7, 3. 1606 København V 1606@nybolig.dk Tlf. 3364 6500 nyboligerhverv.dk/koebenhavn An International Associate

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as

Dan-Ejendomme Holding as Årsrapport 2005 Dan-Ejendomme Holding as Side 1 af 59 Indhold LEDELSESBERETNING... 3 Selskabsoplysninger... 3 Året der gik... 4 Idégrundlag og mål... 5 Året i hovedtræk... 7 Koncernoversigt... 7 Hoved-

Læs mere

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > boligselskabet midt/vest FAKTA Boligselskabet MidtVest blev stiftet 1. januar 1999 og er et selvejende alment boligselskab. Selskabet bygger, administrerer

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Velkommen i Sydbank Schweiz

Velkommen i Sydbank Schweiz Dr. Thomas König adm. direktør Sydbank Schweiz AG Velkommen i Sydbank Schweiz Og velkommen til en verden af særlig kompetencer og rådgivning, der har ét mål; at optimere dine formueforhold. Du vil opleve

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejemålet Brotorvet 3 7500 Holstebro Sagsnr. 7-21.381 Attraktiv placering på gågade Spændende område i stor udvikling Pæn og velordnet ejendom 2

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

NOV 2015 / HANS ANDERSEN

NOV 2015 / HANS ANDERSEN E N E R G I B E S P A R E L S E R E N E R G I R E N O V E R I N G A F B Y G N I N G E R, D G N B? M O N E Y F O R N O T H I N G A N D C H I C K S F O R F R E E NOV 2015 / HANS ANDERSEN A G E N D A 1. KORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

E N E R G I B E S P A R E L S E R C S R O G / E L L E R B U S I N E S S NOV 2015 / HANS ANDERSEN

E N E R G I B E S P A R E L S E R C S R O G / E L L E R B U S I N E S S NOV 2015 / HANS ANDERSEN E N E R G I B E S P A R E L S E R C S R O G / E L L E R B U S I N E S S NOV 2015 / HANS ANDERSEN A G E N D A 1. KORT INTRODUKTION TIL DEAS 2. HVORFOR 3 CASES 3. HVORDAN DEAS VÆRKTØJER 4. SPØRGSMÅL 2 3

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere