H husk på Kryds ved H

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H husk på Kryds ved H"

Transkript

1 Hvid vrelisten Vi er klar igen! Nu er valget dit - og vi har for længst bevist, at vi er langtidsholdbare. H husk på Kryds ved H

2 Styrk Hvidovrelisten! Kære læser Som spidskandidat er det mig en glæde at kunne præsentere et stærkt hold til valget på tirsdag. Et hold præget af erfaring og fornyelse. Hvidovrelisten er en af landets stærkeste lokallister, og vi har bestræbt os på at leve op til tilliden ved en troværdig politik, som borgerne kan føle sig trygge ved. Hvidovrelisten ønsker en dialog med borgerne, så det kan blive meningsfyldt at tale om glæden ved politik. Hvidovrelisten støtter fornuftige, socialt og økonomisk forsvarlige løsninger og er altid klar til at sige ja til sunde forlig. Behovet for politiske forbedringer er stort. Og hvad kan være bedre end en lokal liste med stærke rødder i det folkelige Hvidovre, i børneinstitutioner og skoler, i boligorganisationer, i ældregrupper, i kulturlivet, i idrætsforeninger, i det grønne Arne Bech H Venlige hilsener Arne Bech Børn og unge Børn og unge skal have så megen fritid som muligt sammen med forældrene, siger Mini Glud, der af samme grund udfører et stort frivilligt lederarbejde i Hvidovre Ishockey, hvor alle hendes tre børn har tilbragt en stor del af deres fritid. I hverdagen arbejder hun for at bevare det nære og trygge miljø i dagplejen. Mini med nogle af sine seje piger. Hendes ønsker for Hvidovres ungdom kan sammenfattes i tre punkter: Vi skal have en bedre dialog med de unge i kommunen og lytte til deres ideer og ønsker. De er jo grundlaget for vores fælles fremtid. Bedre støtte til foreninger, der arbejder med unge. Det er ikke godt nok at bygge baner og haller til mange millioner kroner, hvis man ikke støtter de foreninger, der bruger anlæggene. Det er jo vigtigt at få de unge væk fra gadehjørner og kriminalitet. Det er skønt at have noget at stå sammen om. Derfor også en værdifuld støtte til eliteidrætten, så det bliver en selvfølge, at mange mødes til god idræt, slutter en vellidt Mini Glud. Om valgforbund Et valgforbund er et valgteknisk samarbejde mellem partier/lister for at undgå stemmespild. Det kan betyde, at deltagere får et mandat mere, end hvis de havde stået udenfor. Man bør altid stemme på det parti/liste, man sympatiserer mest med. Hvidovrelisten har med sit brede demokratiske fundament været i valgforbund med både de røde og de blå. Hellere sund fornuft og gode argumenter end blokpolitik. Det er synd for Hvidovre, at S og SF for at sikre sig magten har cementeret en snæver blok. 2

3 Ja til kvalitet Arne Bech, Liste Hs spidskandidat, tager livet seriøst og søger gerne det bedste både i job, fritid og politik. Arne Bech er still going strong og blandt hans forcer er stadig det smittende engagement, fighterviljen og den store erfaring og viden. Da han stoppede som socialdemokratisk viceborgmester havde han fået nok af det socialdemokratiske kulissespil i Hvidovre. Men den store interesse blandt borgerne for et alternativ af god kvalitet fik ham til at sige ja til Hvidovrelisten. - I Hvidovrelisten er der højt til loftet og plads til alle de engagerede borgere, som gerne vil gøre Hvidovre til et bedre sted. - Hele tiden har Hvidovrelisten med flid og engagement forsøgt at leve op til de forventninger, vore vælgere har haft. Det, der motiverer os mest, er de mange borgere, der har vist os tillid. Derfor tror vi naturligvis på et godt resultat, hvor vælgerne vil hjælpe os med at få firkløveret fuldt, siger Arne Bech, som også er spidskandidat for H i Regionen. Men jeg arbejder først og fremmest for Hvidovre. Om spidskandidaten Arne Bech er født i Holstebro, student fra Viborg og har sammen med Alice boet på Vesterbro og i Valby, inden de i 1977 flyttede til Hvidovre. Er stadig aktiv medaljetager i idræt. Har i Hvidovre været medlem af økonomiudvalget i 20 år, 1. viceborgmester og formand for flere udvalg. Som EU-kandidat fik han tæt på stemmer. I 2001 var han med til at stifte Hvidovrelisten, som med 3534 stemmer og 3 byrådsmedlemmer blev næststørst i Hvidovre Arne Bech her som vinder af DM i langdistance-triathlon. Kristina E. Young er vokset op i Hvidovre, har gået på Risbjergskolen og efterfølgende på det lokale Avedøre gymnasium. Alle hendes tre piger har gået i lokale institutioner og går nu på Frydenhøjskolen. Kristina arbejder til daglig med lokaljournalistik og studerer desuden digital design og kommunikation på ITU. Hvidovre trænger til forandring Der er opstået en kultur i Hvidovre, som ikke understøtter et stærkt lokalt demokrati. Borgerne bliver ikke hørt nok, og beslutninger bliver ikke truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Det er vigtigt, at det er politikerne og ikke embedsmændene, der styrer, hvilken retning Hvidovre Kommune skal bevæge sig i. Derfor trænger Hvidovre til forandring, mener Kristina E. Young. Det er på tide at gøre op med det snævre flertals vi gør, hvad der passer os -holdning, så Hvidovre kan blive en kommune, hvor udviklingen i byen bygger på dialog med borgerne. For det er de langsigtede konsekvenser, der skal overvejes, før man tager beslutning om f.eks. en skole-, eller klublukning. Inklusionsstrategien i Hvidovre er gået for vidt. Den virker mere som sparepolitik end en egentlig pædagogisk linje, og børn både med og uden særlige støttebehov kommer i klemme. I stedet skal der skabes relevante tilbud, så børnene ikke mister lysten til at gå i skole. Hvidovrelisten vil med et engageret og kompetent hold, på tværs af de politiske partier og uden landspolitiske lænker, skabe løsninger, der tager borgerne alvorligt og tilgodeser deres interesser. Fornyelse af Hvidovre Havn Hvidovrelisten går ind for en fornyelse og forskønnelse af Hvidovre Havn i nært samarbejde med brugerne, så den bliver mere attraktiv og publikumsvenlig at komme på - til glæde for flere borgere i Hvidovre! 3

4 Bedre integration Børn og unge er vores vigtigste ressource, siger den kendte samfundsaktør og lærer Kashif Ahmad. Kashif er vokset op i Avedøre og har stadig sin daglige gang i Stationsbyen. Han er en ildsjæl, der i 2013 har fået årets integrationspris for sit ekstraordinære engagement i Hvidovre, børn, unge og integration. I øjeblikket er Kashif optaget af at være med til at få vendt en negativ udvikling i Avedøre Stationsby, hvor han oplever, at mange unge mangler et tilhørsforhold. Man skal lytte til de unge, tage dem alvorligt og skabe platforme, hvor de kan være med til at gøre en forskel. Det er vigtigt at bevare en folkeskole præget af demokratisk fællesskab. Der er behov for et tæt samarbejde mellem skole og fritid, hvor man tager hensyn til det hele barn. En reel anerkendelse af den frivillige arbejdsindsats kræver en styrkelse af samarbejdet med vore foreninger, så vi fremmer de mange gode initiativer. Tryghed, trivsel og værdighed er nøgleordene. Inden for mangfoldighedsrammen skal der arbejdes med emner som ligestilling, arbejdsmiljø, trivsel og rummelighed, så der er muligheder for alle borgere uanset alder, køn, etnisk oprindelse, handicap mm. Liste Hs yngste kandidat Jeg er ung, men jeg har holdninger og min sunde fornuft. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at de unge også interesserer sig for politik, for det er her, man kan gøre en forskel, siger Gitta Stendal, der er vokset op i Avedøre, har gået på både Avedøre skole og Avedøre Gymnasium, og nu arbejder som bioanalytiker på Hvidovre Hospital. I Hvidovrelisten føler jeg mig tryg, for man kan altid spørge uden at føle sig uvidende. Det har givet mig en god indsigt og yderligere forståelse for samfundet, siger Gitta, der sidder i bestyrelsen i Hvidovre Hospitals kollegium og Femagervejens Fritidscenter og har været domsmand siden hun var 18 år. Og så har jeg som mor til et 1-årigt barn konkret kendskab til, hvordan Hvidovre Kommune fungerer for børnefamilier. Det er vigtigt for mig, at børn skal føle nærhed og tryghed i hverdagen. Kvaliteten af skolen og idrætslivet skal sikres igennem dialog Kim Holm er født og opvokset i Hvidovre, og han har været aktiv i foreningslivet, hvor han har været både aktiv spiller og træner i HIF og Avedøre IF samt har spillet håndbold i Avedøre IF. Kim er uddannet folkeskolelærer og arbejdede på Enghøjskolen, indtil den blev lukket. Under den hårde proces var han aktiv for lærere, forældre og elever. Siden lukningen har han arbejdet på Avedøre Skole. Med et konkret kendskab til forholdene i Hvidovres folkeskoler ønsker Kim at skabe den bedst mulige skole for Hvidovres børn. Han er ligeledes meget optaget af, hvordan skolereformen bliver gennemført i Hvidovre, og hvordan kommunens ansatte sikres et optimalt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Trafiksikring af elevernes vej til skole er ligeledes et af Kims politiske fokuspunkter. - Vi skal også støtte vores idrætsforeninger med at blive endnu bedre til at udvikle vores børn - og det gør vi bedst ved at være i seriøs dialog med de involverede parter, siger Kim Holm. 4 Ældre har ret til livskvalitet Et trygt otium med livskvalitet skal prioriteres højt, siger Eva Lund Bertelsen. Vi skal fortsat skabe tryghed omkring hjemmehjælp, hjemmepleje og madordninger. Kvaliteten heraf skal være i fokus. Der skal til stadighed arbejdes på langsigtede løsninger, der sikrer den nødvendige hjemmehjælp og det nødvendige antal plejehjemspladser. Hurtig hjælp, hurtig genoptræning samt hjælpemidler i eget hjem til svage ældre og andre handicappede skal prioriteres højt. - Men også det frivillige arbejde, der udføres i kommunen, skal værdsættes, så de frivillige får gode kår, siger Eva Lund Bertelsen, der selv er aktiv som frivillig. Blandt andet er hun med til at danne netværk mellem ældre, ensomme borgere. - Et projekt, der er til meget stor glæde ikke blot for de ensomme, men også for de frivillige, lyder det fra Eva Lund Bertelsen. Eva Lund Bertelsen har i en årrække været lærer på teknisk skole og afdelingsleder på TEC, til hun gik på efterløn i Hendes hjerte banker for det frivillige arbejde og hun er således næstformand i Dansk Folkehjælp i Hvidovre, i VUC-Hvidovre/Amager og i Hvidovre Kunstforening.

5 Tak for fire gode år! Bedre skoler bedre fremtid Hvidovrelisten har et af de vigtigste emner i dagligdagen været I skolen. Det er utrolig vigtigt, at de unge får en ungdomsuddannelse. Vort motto er Styrk fremtiden ved at styrke skolen. Det skal ske gennem nytænkning og kvalitet i undervisningen, og i meget tæt samarbejde mellem forældre, skolen og de unge. Skolelukningerne, som vi ikke var en del af, har ikke gjort det nemmere. I Hvidovrelisten vil vi fortsat arbejde for at styrke skolen, siger Gert Krogstad, der har været forældrerepræsentant i skole- og ungdomsskolebestyrelser og til daglig er lærer på Politiskolen i Brøndby. Han er født og opvokset i Hvidovre og var i sine unge dage aktiv og på landsholdet i både atletik og volleyball. I Hvidovre skal vi løfte det enkelte barns faglighed uanset dets forudsætninger. Målet er højere faglige resultater og forældretilfredshed bl.a. ved at efteruddanne og styrke lærernes kompetencer. Det er samtidig et must, at skoleledelsen udvikles via kompetenceløft, fortæller Gert Krogstad-Nielsen - står ved en korsvej med meget støj Husk på kryds H HVIDOVRELISTEN - et godt valg Øget erfaring liste H har haft fire faste repræsentanter i byrådet og yderligere brugt fire af suppleanterne Gert Krogstad- Nielsen. Nej til mere støj! Ja til mere sikkerhed! I Hvidovre er vi plaget af støj fra vejtrafik og jernbaner. Støj har en række sundhedsmæssige virkninger på mennesker. Det vil vi i Hvidovrelisten fortsat gøre noget ved. Ved gennemførelsen af Ringstedbanen har vi et helt særlig fokus bl.a. gennem Støjgruppen Allingvej, hvor Gert Krogstad er aktiv. Vi vil samtidig sørge for, at vi i Hvidovre gør vore veje så trafiksikre som muligt f.eks. gennem trafiksaneringer, der skal være afstemt med de ønsker, som en grundejerforening eller skolebestyrelse måtte have. Utrolige børneår Gertie Hammer Bjørch, der er teamleder i en pædagogisk psykologisk rådgivning fortæller: Min forhåbning er, at jeg med mit aktive og konstruktive engagement her i Hvidovre kan være med til at sikre trygge og udviklende rammer for alle. Særligt er jeg optaget af børnenes trivsel, udvikling og læring og af at sikre pædagoger og lærere til det vigtige arbejde, det er at tage vare på de kommende generationer. Alle børn skal have det godt, og alle børn har ret til at lære, derfor skal det fællesskab, de er en del af i skole eller daginstitution, være rart at være i - og at lære i. Noget af dette kan sikres via politiske processer, frivillige indsatser og fælles indsatser, som er noget af det, jeg mener, har allerstørst betydning for de utrolige år, ens barns institutionsliv og skolegang er. Ordentlig skolepolitik Som lærer og ungdomsvejleder er Leif Mejlgren meget optaget af skolepolitik. Uddannelse er vigtig, så eleverne får de nødvendige faglige og personlige kompetencer. Disse betingelser mener jeg ikke er til stede, når 98% af eleverne skal inkluderes i normalklasser. Mange elever trives ikke, og så hjælper det ikke at sætte flere elever i klassen. Det er derimod vigtigt, at der laves specielle projekter for dem, for ofte er det elevernes manglende selvværd, selvtillid og en læringsstil, som skaber problemerne. Både som lærer og ungdomsvejleder har jeg været med til projekter, der virker. Derfor skal der gøres noget særligt for de elever, som bliver ekskluderet i inklusionens åbenbaring. Og det er gennem uddannelse, at vi bl.a. skal bryde den sociale arv. 5

6 Effektivisering giver økonomi til kvalitet Udviklingen i Hvidovres økonomi er ændret fra katastrofal til rimelig, fortæller Hvidovrelistens formand, Frank Løber. Det skyldes især forhold i den forgangne valgperiode: 1) Den tidligere og nuværende regering har holdt landets kommuner i kort snor 2) Hvidovre har i flere år haft for høje skatteprocenter i forhold til, hvad der kunne bruges af midler indenfor de aftalte niveauer. Resultatet har været meget høje kassebeholdninger, der alt for ofte har været brugt til hovsaløsninger. I budgettet for 2014 er det nu lykkedes at få gennemført skattelettelser til gavn og glæde for borgere og virksomheder i Hvidovre. En god udvikling, der desværre skulle afvente et valgår. - Vi ønsker at den økonomiske omhu fortsætter, så kommunen dels kan sænke skatten lidt efter lidt, og dels begynde at afdrage på kommunens store gæld. Et blandt flere elementer, der kan sikre disse økonomiske tiltag, uden vi giver afkald på den kvalitet, der leveres af kommunen på forskellige serviceområder, er, at vi ser på forvaltningernes effektiviseringsmuligheder. Flere undersøgelser og sammenligninger har nemlig vist, at der ligger store effektiviseringsgevinster i Hvidovre Kommune, siger Frank Løber, der i denne periode har været liste H s mest benyttede suppleant i byrådet. Til dagligt arbejder han som chefkonsulent med uddannelsesforløb og kompetenceudvikling, og i fritiden er han blevet kendt af mange for sit engagement i HIF, som fodboldtræner, ungdomsformand og bestyrelsesmedlem. Foreningernes mand 6 Børn, skole, unge og foreninger har i høj grad præget Gøther Birch Mathisens liv. Den kendte ungdomsskoleinspektør, der var Hvidovrelistens første formand, har også tid til lokal fodbold og kajak. - Jeg er født og opvokset i Hvidovre, og politik begrænsede sig førhen til irritation over manglende opbakning til skolevæsenet og fritidslivet. Nu er jeg glad for, at så mange kompetente mennesker bakker op om Hvidovrelisten, og det forpligter selvfølgelig. At Socialdemokraterne nu fører sig frem, som om de har skaffet Hvidovre en kunststofbane, er kun til at smile ad. Sandheden er jo at de hvert år stemte imod Hvidovrelistens forslag, indtil de var bange for at blive for upopulære, så HIFs ve og vel har ikke ligget dem så stærkt på sinde. - Jeg håber at Hvidovrelisten får et rigtig godt valg, så vi kan være med til at styrke skolen og gøre livet lettere i foreningerne. Gøther til træning med dameseniorer. Der skal værnes om både ny og ældre kulturarv Søren Østergaard har gennem årene været aktiv på skoleområdet som formand for skolebestyrelsen på Enghøjskolen og som formand for skolekontaktrådet. Han har involveret sig lokalt i rigtig mange vigtige sammenhænge og han har været en af frontkæmperne mod en lukning af Enghøjskolen. Det er dog hele skoleområdet, og hvordan politiske beslutninger påvirker borgerne. der har Sørens interesse. - Ikke mindst i forbindelse med den nye skolestruktur var jeg fortaler for en ordentlig proces og nogle ordentlige beslutninger, siger Søren Østergaard. Aktuelt er det børn med specielle behov, truede fritidshjem og klubber samt hans egen bydel Avedøre Stationsby, der ligger ham meget på sinde. - Stationsbyens udvikling og vilkår optager mig meget. Ikke mindst i forbindelse med nedlæggelsen af Enghøjskolen, lyder det fra Søren Østergaard. Mange borgere kender desuden Søren Østergaard fra hans mange vandringsforedrag på Vestvolden. Denne del af Hvidovres kulturarv har også hans store interesse, og han udgav således tidligere på året en bog om Vestvolden, der fik megen ros.

7 Ingen må lades i stikken Susanne Brixum interesserer sig meget for familien og den politiske fremtid, for det er der, hun vil tilbringe resten af sit liv. Hun er vokset op i Hvidovre, har gået på Dansborgskolen, er uddannet på Rådhuset, og har sin kernefamilie samlet i kommunen. Susanne lægger vægt på at skabe løsninger, der direkte gavner borgerne, og hvor medindflydelse er reel og ikke blot en formalitet, der skal overstås. Kommunens arbejde kommer tæt på borgerne, siger hun. Det er ikke teori, men praksis der gælder. Det er omsorg for ældre, yngre, handicappede og svage. Det er den hjælpende hånd til de arbejdsløse, til de der er kommet skævt ind på tilværelsen eller er blevet slået omkuld af livsbegivenheder sygdom, dødsfald, invaliditet. Ingen må lades i stikken. Vi skal huske, at ingen kan alt, men alle kan noget, og vi skal huske, at der bag enhver diagnose gemmer sig et menneske. I praksis skal kommunen være varm og ikke styret af kolde kurver. Personligt er jeg arbejdsom, loyal, lyttende, kritisk, og resultatsøgende, slutter Susanne Brixum. Gennemtænkt planlægning Den kommune jeg ønsker mig, er ikke så præget af politisk ideologi, men af sammenhæng og balance, både socialt og økonomisk. Personligt har jeg været med fra starten og en af mine væsentligste grunde til at engagere mig var Hvidovrelistens stærke lokale forankring, og at Hvidovrelisten tænker i lokale helhedsløsninger frem for særinteresser og i gennemtænkt planlægning frem for hovsaløsninger, fortæller Ulla Brund Jensen. Mit ældste barn har Downs Syndrom og går i specialskole i Rødovre, så oplagte mærkesager for mig er handicapområdet og skolen, men også kommunen som arbejdsplads og ikke mindst bygherre, da jeg er arbejdsmiljøkonsulent i byggebrancen. Målet er en kommune, hvor vi prioriterer rigtigt. Væk med impulsbeslutninger om grunde, der bliver købt for dyrt og solgt for billigt, fordi en borgmester får en fix ide. Skattekronerne er borgernes, og de skal bruges med omtanke. Beslutninger skal træffes på et oplyst grundlag og med størst mulig inddragelse af berørte parter. Til gavn for flertallet, men med respekt for den enkelte. Dybenskærgrunden: Beslutningen om et urimeligt billigt salg blev mere end hastet igennem! Statstilsynet bakkede os op ved at udtale kritik på alle vore bekymringspunkter. Schweizerfranc-lån: Liste H fik en helt urimelig ukvalificeret behandling af Socialdemokraterne og SF, da vi som de første pegede på det alvorlige problem, som på 3 år gav Hvidovre et tab på over 50 mill. kr. H for Hvidovrelisten også i Regionen Hvidovrelisten sikrer forbindelsen til regionen ved at opstille vore 6 første kandidater til regionsvalget. Vi er ikke store i regionen, men en god samarbejdsaftale sikrer os størst mulig indflydelse. En regional stemme til H er derfor også en støtte til Hvidovrelisten. Stem personligt på en lokal kandidat fra H. Husk på - kryds ved H - også i regionen Ligestilling - naturligvis Hele byens bedste Hold afspejler, at Hvidovrelisten mener det seriøst, når vi taler om ligeværd, ligestilling og lighedsbegreber - som hører hjemme i et demokrati. Vi er samlet på tværs af alder og landspolitik, og vi er klar til at tage fat for at få en god kommune, som vi med stolthed har lyst til at være en del af. Vil du være med til at geare og sætte fremtidens vinderhold, så ved du allerede nu, hvor du skal sætte dit kryds d. 19. november! Hvidovrelisten skaber samlet plads til målrettet nytænkning, og fremadrettet begejstring. 7

8 Hvidovrelisten Arne Bech Lektor Susanne Brixum Specialkonsulent Søren Østergaard Sikringsschef Gitta Stendal Bioanalytiker Leif Mejlgren UU-vejleder Kristina E. Young Journalist Frank Løber Chefkonsulent Gertie Hammer Bjørch Psykolog/teamleder Kim Holm Lærer Ulla Brund Jensen Arbejdsmiljøkonsulent HUSK PÅ KRYDS VED 3 Gert Krogstad-Nielsen Politiassistent Mini Glud Dagplejer Kashif Ahmad Lærer Eva Lund Bertelsen Afdelingsleder Gøther Mathisen Ungdomsskoleinspektør H

Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN

Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN Kløverbladet Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN KLØVERNYT Bestyrelsen Formand Frank Løber 36499640 lloeber@ofir.dk Næstformand Ulla Brund Jensen 36774087 ubj73@hotmail.com Sekretær Bjarne Pyndt 36775445 Bjarne.Pyndt@fasttvnet.dk

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Indkaldelse til generalforsamling. Besøg på det nye Quark naturcenter. Inklusion i folkeskolen. Konstitueringerne.

HVIDOVRELISTEN. Indkaldelse til generalforsamling. Besøg på det nye Quark naturcenter. Inklusion i folkeskolen. Konstitueringerne. Kløverbladet April 2014 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Indkaldelse til generalforsamling Besøg på det nye Quark naturcenter Inklusion i folkeskolen Konstitueringerne Valg til ældreråd

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

HVIDOVRELISTEN ONSDAG D. 2. NOV.

HVIDOVRELISTEN ONSDAG D. 2. NOV. ValgAvis VIDOVRELISTEN ONSDAG D. 2. NOV. 2005 Vi er klar! Styrk vidovrelisten Ja til kvalitet Side 2 Side 3 Vigtige emner Side 4 Ung, ældre og livskvalitet Side 5 Katastrofal udvikling Side 6 Kvindernes

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012 Kandidater til skolebestyrelsesvalget 2012 Navn: Betina Lau Nr.: 1 Jonathan i nuværende.c Sofie i nuværende 3.A Jeg er 38 år, uddannet jurist med speciale i familieret. Jeg er gift og har 4 børn i alderen

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til Skolebestyrelsesvalg RESULTATET af Skolebestyrelsesvalg 2014 De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene NOTAT Hvidovre Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Erik Pedersen Afdelingen for skoler, fritidshjem og klubber Sagsnr.: 10/21095 Dok.nr.: 32604/11 02-02-2011 Side 1 af 4 Bemærkninger til høringssvarene

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsen:

Kandidater til skolebestyrelsen: Kandidater til skolebestyrelsen: Lindevangskolen 2014 Birgitte Nymark Mor til datter i 4. A, formand for den nuværende skolebestyrelse Hvorfor stiller jeg op? Børn der trives, lærer bedre og mere, har

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit!

Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit! Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit! Hvem er jeg? René Arnold Knudsen, skoleleder Leder i 16 år (værdi- og kompetenceledelse) Engagement og lederfokus (EVA, samarbejde mm.) Organisationsarbejde,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Dialogmøde 13.09.2011 BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Velkommen ved Mikkel Braae-Andersen Skolebestyrelserne vil gerne indlede med at rose politikerne og BUK udvalget for at gribe arbejdet med

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Til Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og samtlige børne- og uddannelsespolitiske ordførere

Til Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og samtlige børne- og uddannelsespolitiske ordførere 16. november 2011 Til Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og samtlige børne- og uddannelsespolitiske ordførere Vedr. fritidshjem, integrerede institutioner og skolefritidsordninger samt

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Går det familierne godt, går det Danmark godt

Går det familierne godt, går det Danmark godt Jens-Henrik Kirk Går det familierne godt, går det Danmark godt Familien i centrum Familien er og bliver kernen i samfundet. Samtidig er familien et udtryk for både ubetinget kærlighed og betingelsesløs

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Motiverende ledelse hos McDonald`s

Motiverende ledelse hos McDonald`s Motiverende ledelse hos McDonald`s Mikkel Nors, Restaurantchef McDonald`s Hjørring. Har været tilknyttet McDonald`s siden 1994. McDonald`s blev i 2011, efter i flere år at have placeret sig godt, kåret

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Min drømmeskole Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Af Jens Ole Sørensen, formand Finderuphøj Skole Holdningerne i dette dokument er mine personlige betragtnigner om min drømmeskole, og er ikke udtryk for en

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Niclas Bekker Poulsen. Borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Greve Læs mere på www.niclasbekker.dk. facebook.dk/niclasbekker @NiclasBekker

Niclas Bekker Poulsen. Borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Greve Læs mere på www.niclasbekker.dk. facebook.dk/niclasbekker @NiclasBekker Niclas Bekker Poulsen Borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Greve Læs mere på www.niclasbekker.dk facebook.dk/niclasbekker @NiclasBekker Greve et godt sted at bo Noget af det bedste ved at bo i Greve

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg for Skolesundhed.dk kommuner Nyborg Strand 10 juni 2014 Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik (DPU)

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere