H husk på Kryds ved H

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H husk på Kryds ved H"

Transkript

1 Hvid vrelisten Vi er klar igen! Nu er valget dit - og vi har for længst bevist, at vi er langtidsholdbare. H husk på Kryds ved H

2 Styrk Hvidovrelisten! Kære læser Som spidskandidat er det mig en glæde at kunne præsentere et stærkt hold til valget på tirsdag. Et hold præget af erfaring og fornyelse. Hvidovrelisten er en af landets stærkeste lokallister, og vi har bestræbt os på at leve op til tilliden ved en troværdig politik, som borgerne kan føle sig trygge ved. Hvidovrelisten ønsker en dialog med borgerne, så det kan blive meningsfyldt at tale om glæden ved politik. Hvidovrelisten støtter fornuftige, socialt og økonomisk forsvarlige løsninger og er altid klar til at sige ja til sunde forlig. Behovet for politiske forbedringer er stort. Og hvad kan være bedre end en lokal liste med stærke rødder i det folkelige Hvidovre, i børneinstitutioner og skoler, i boligorganisationer, i ældregrupper, i kulturlivet, i idrætsforeninger, i det grønne Arne Bech H Venlige hilsener Arne Bech Børn og unge Børn og unge skal have så megen fritid som muligt sammen med forældrene, siger Mini Glud, der af samme grund udfører et stort frivilligt lederarbejde i Hvidovre Ishockey, hvor alle hendes tre børn har tilbragt en stor del af deres fritid. I hverdagen arbejder hun for at bevare det nære og trygge miljø i dagplejen. Mini med nogle af sine seje piger. Hendes ønsker for Hvidovres ungdom kan sammenfattes i tre punkter: Vi skal have en bedre dialog med de unge i kommunen og lytte til deres ideer og ønsker. De er jo grundlaget for vores fælles fremtid. Bedre støtte til foreninger, der arbejder med unge. Det er ikke godt nok at bygge baner og haller til mange millioner kroner, hvis man ikke støtter de foreninger, der bruger anlæggene. Det er jo vigtigt at få de unge væk fra gadehjørner og kriminalitet. Det er skønt at have noget at stå sammen om. Derfor også en værdifuld støtte til eliteidrætten, så det bliver en selvfølge, at mange mødes til god idræt, slutter en vellidt Mini Glud. Om valgforbund Et valgforbund er et valgteknisk samarbejde mellem partier/lister for at undgå stemmespild. Det kan betyde, at deltagere får et mandat mere, end hvis de havde stået udenfor. Man bør altid stemme på det parti/liste, man sympatiserer mest med. Hvidovrelisten har med sit brede demokratiske fundament været i valgforbund med både de røde og de blå. Hellere sund fornuft og gode argumenter end blokpolitik. Det er synd for Hvidovre, at S og SF for at sikre sig magten har cementeret en snæver blok. 2

3 Ja til kvalitet Arne Bech, Liste Hs spidskandidat, tager livet seriøst og søger gerne det bedste både i job, fritid og politik. Arne Bech er still going strong og blandt hans forcer er stadig det smittende engagement, fighterviljen og den store erfaring og viden. Da han stoppede som socialdemokratisk viceborgmester havde han fået nok af det socialdemokratiske kulissespil i Hvidovre. Men den store interesse blandt borgerne for et alternativ af god kvalitet fik ham til at sige ja til Hvidovrelisten. - I Hvidovrelisten er der højt til loftet og plads til alle de engagerede borgere, som gerne vil gøre Hvidovre til et bedre sted. - Hele tiden har Hvidovrelisten med flid og engagement forsøgt at leve op til de forventninger, vore vælgere har haft. Det, der motiverer os mest, er de mange borgere, der har vist os tillid. Derfor tror vi naturligvis på et godt resultat, hvor vælgerne vil hjælpe os med at få firkløveret fuldt, siger Arne Bech, som også er spidskandidat for H i Regionen. Men jeg arbejder først og fremmest for Hvidovre. Om spidskandidaten Arne Bech er født i Holstebro, student fra Viborg og har sammen med Alice boet på Vesterbro og i Valby, inden de i 1977 flyttede til Hvidovre. Er stadig aktiv medaljetager i idræt. Har i Hvidovre været medlem af økonomiudvalget i 20 år, 1. viceborgmester og formand for flere udvalg. Som EU-kandidat fik han tæt på stemmer. I 2001 var han med til at stifte Hvidovrelisten, som med 3534 stemmer og 3 byrådsmedlemmer blev næststørst i Hvidovre Arne Bech her som vinder af DM i langdistance-triathlon. Kristina E. Young er vokset op i Hvidovre, har gået på Risbjergskolen og efterfølgende på det lokale Avedøre gymnasium. Alle hendes tre piger har gået i lokale institutioner og går nu på Frydenhøjskolen. Kristina arbejder til daglig med lokaljournalistik og studerer desuden digital design og kommunikation på ITU. Hvidovre trænger til forandring Der er opstået en kultur i Hvidovre, som ikke understøtter et stærkt lokalt demokrati. Borgerne bliver ikke hørt nok, og beslutninger bliver ikke truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Det er vigtigt, at det er politikerne og ikke embedsmændene, der styrer, hvilken retning Hvidovre Kommune skal bevæge sig i. Derfor trænger Hvidovre til forandring, mener Kristina E. Young. Det er på tide at gøre op med det snævre flertals vi gør, hvad der passer os -holdning, så Hvidovre kan blive en kommune, hvor udviklingen i byen bygger på dialog med borgerne. For det er de langsigtede konsekvenser, der skal overvejes, før man tager beslutning om f.eks. en skole-, eller klublukning. Inklusionsstrategien i Hvidovre er gået for vidt. Den virker mere som sparepolitik end en egentlig pædagogisk linje, og børn både med og uden særlige støttebehov kommer i klemme. I stedet skal der skabes relevante tilbud, så børnene ikke mister lysten til at gå i skole. Hvidovrelisten vil med et engageret og kompetent hold, på tværs af de politiske partier og uden landspolitiske lænker, skabe løsninger, der tager borgerne alvorligt og tilgodeser deres interesser. Fornyelse af Hvidovre Havn Hvidovrelisten går ind for en fornyelse og forskønnelse af Hvidovre Havn i nært samarbejde med brugerne, så den bliver mere attraktiv og publikumsvenlig at komme på - til glæde for flere borgere i Hvidovre! 3

4 Bedre integration Børn og unge er vores vigtigste ressource, siger den kendte samfundsaktør og lærer Kashif Ahmad. Kashif er vokset op i Avedøre og har stadig sin daglige gang i Stationsbyen. Han er en ildsjæl, der i 2013 har fået årets integrationspris for sit ekstraordinære engagement i Hvidovre, børn, unge og integration. I øjeblikket er Kashif optaget af at være med til at få vendt en negativ udvikling i Avedøre Stationsby, hvor han oplever, at mange unge mangler et tilhørsforhold. Man skal lytte til de unge, tage dem alvorligt og skabe platforme, hvor de kan være med til at gøre en forskel. Det er vigtigt at bevare en folkeskole præget af demokratisk fællesskab. Der er behov for et tæt samarbejde mellem skole og fritid, hvor man tager hensyn til det hele barn. En reel anerkendelse af den frivillige arbejdsindsats kræver en styrkelse af samarbejdet med vore foreninger, så vi fremmer de mange gode initiativer. Tryghed, trivsel og værdighed er nøgleordene. Inden for mangfoldighedsrammen skal der arbejdes med emner som ligestilling, arbejdsmiljø, trivsel og rummelighed, så der er muligheder for alle borgere uanset alder, køn, etnisk oprindelse, handicap mm. Liste Hs yngste kandidat Jeg er ung, men jeg har holdninger og min sunde fornuft. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at de unge også interesserer sig for politik, for det er her, man kan gøre en forskel, siger Gitta Stendal, der er vokset op i Avedøre, har gået på både Avedøre skole og Avedøre Gymnasium, og nu arbejder som bioanalytiker på Hvidovre Hospital. I Hvidovrelisten føler jeg mig tryg, for man kan altid spørge uden at føle sig uvidende. Det har givet mig en god indsigt og yderligere forståelse for samfundet, siger Gitta, der sidder i bestyrelsen i Hvidovre Hospitals kollegium og Femagervejens Fritidscenter og har været domsmand siden hun var 18 år. Og så har jeg som mor til et 1-årigt barn konkret kendskab til, hvordan Hvidovre Kommune fungerer for børnefamilier. Det er vigtigt for mig, at børn skal føle nærhed og tryghed i hverdagen. Kvaliteten af skolen og idrætslivet skal sikres igennem dialog Kim Holm er født og opvokset i Hvidovre, og han har været aktiv i foreningslivet, hvor han har været både aktiv spiller og træner i HIF og Avedøre IF samt har spillet håndbold i Avedøre IF. Kim er uddannet folkeskolelærer og arbejdede på Enghøjskolen, indtil den blev lukket. Under den hårde proces var han aktiv for lærere, forældre og elever. Siden lukningen har han arbejdet på Avedøre Skole. Med et konkret kendskab til forholdene i Hvidovres folkeskoler ønsker Kim at skabe den bedst mulige skole for Hvidovres børn. Han er ligeledes meget optaget af, hvordan skolereformen bliver gennemført i Hvidovre, og hvordan kommunens ansatte sikres et optimalt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Trafiksikring af elevernes vej til skole er ligeledes et af Kims politiske fokuspunkter. - Vi skal også støtte vores idrætsforeninger med at blive endnu bedre til at udvikle vores børn - og det gør vi bedst ved at være i seriøs dialog med de involverede parter, siger Kim Holm. 4 Ældre har ret til livskvalitet Et trygt otium med livskvalitet skal prioriteres højt, siger Eva Lund Bertelsen. Vi skal fortsat skabe tryghed omkring hjemmehjælp, hjemmepleje og madordninger. Kvaliteten heraf skal være i fokus. Der skal til stadighed arbejdes på langsigtede løsninger, der sikrer den nødvendige hjemmehjælp og det nødvendige antal plejehjemspladser. Hurtig hjælp, hurtig genoptræning samt hjælpemidler i eget hjem til svage ældre og andre handicappede skal prioriteres højt. - Men også det frivillige arbejde, der udføres i kommunen, skal værdsættes, så de frivillige får gode kår, siger Eva Lund Bertelsen, der selv er aktiv som frivillig. Blandt andet er hun med til at danne netværk mellem ældre, ensomme borgere. - Et projekt, der er til meget stor glæde ikke blot for de ensomme, men også for de frivillige, lyder det fra Eva Lund Bertelsen. Eva Lund Bertelsen har i en årrække været lærer på teknisk skole og afdelingsleder på TEC, til hun gik på efterløn i Hendes hjerte banker for det frivillige arbejde og hun er således næstformand i Dansk Folkehjælp i Hvidovre, i VUC-Hvidovre/Amager og i Hvidovre Kunstforening.

5 Tak for fire gode år! Bedre skoler bedre fremtid Hvidovrelisten har et af de vigtigste emner i dagligdagen været I skolen. Det er utrolig vigtigt, at de unge får en ungdomsuddannelse. Vort motto er Styrk fremtiden ved at styrke skolen. Det skal ske gennem nytænkning og kvalitet i undervisningen, og i meget tæt samarbejde mellem forældre, skolen og de unge. Skolelukningerne, som vi ikke var en del af, har ikke gjort det nemmere. I Hvidovrelisten vil vi fortsat arbejde for at styrke skolen, siger Gert Krogstad, der har været forældrerepræsentant i skole- og ungdomsskolebestyrelser og til daglig er lærer på Politiskolen i Brøndby. Han er født og opvokset i Hvidovre og var i sine unge dage aktiv og på landsholdet i både atletik og volleyball. I Hvidovre skal vi løfte det enkelte barns faglighed uanset dets forudsætninger. Målet er højere faglige resultater og forældretilfredshed bl.a. ved at efteruddanne og styrke lærernes kompetencer. Det er samtidig et must, at skoleledelsen udvikles via kompetenceløft, fortæller Gert Krogstad-Nielsen - står ved en korsvej med meget støj Husk på kryds H HVIDOVRELISTEN - et godt valg Øget erfaring liste H har haft fire faste repræsentanter i byrådet og yderligere brugt fire af suppleanterne Gert Krogstad- Nielsen. Nej til mere støj! Ja til mere sikkerhed! I Hvidovre er vi plaget af støj fra vejtrafik og jernbaner. Støj har en række sundhedsmæssige virkninger på mennesker. Det vil vi i Hvidovrelisten fortsat gøre noget ved. Ved gennemførelsen af Ringstedbanen har vi et helt særlig fokus bl.a. gennem Støjgruppen Allingvej, hvor Gert Krogstad er aktiv. Vi vil samtidig sørge for, at vi i Hvidovre gør vore veje så trafiksikre som muligt f.eks. gennem trafiksaneringer, der skal være afstemt med de ønsker, som en grundejerforening eller skolebestyrelse måtte have. Utrolige børneår Gertie Hammer Bjørch, der er teamleder i en pædagogisk psykologisk rådgivning fortæller: Min forhåbning er, at jeg med mit aktive og konstruktive engagement her i Hvidovre kan være med til at sikre trygge og udviklende rammer for alle. Særligt er jeg optaget af børnenes trivsel, udvikling og læring og af at sikre pædagoger og lærere til det vigtige arbejde, det er at tage vare på de kommende generationer. Alle børn skal have det godt, og alle børn har ret til at lære, derfor skal det fællesskab, de er en del af i skole eller daginstitution, være rart at være i - og at lære i. Noget af dette kan sikres via politiske processer, frivillige indsatser og fælles indsatser, som er noget af det, jeg mener, har allerstørst betydning for de utrolige år, ens barns institutionsliv og skolegang er. Ordentlig skolepolitik Som lærer og ungdomsvejleder er Leif Mejlgren meget optaget af skolepolitik. Uddannelse er vigtig, så eleverne får de nødvendige faglige og personlige kompetencer. Disse betingelser mener jeg ikke er til stede, når 98% af eleverne skal inkluderes i normalklasser. Mange elever trives ikke, og så hjælper det ikke at sætte flere elever i klassen. Det er derimod vigtigt, at der laves specielle projekter for dem, for ofte er det elevernes manglende selvværd, selvtillid og en læringsstil, som skaber problemerne. Både som lærer og ungdomsvejleder har jeg været med til projekter, der virker. Derfor skal der gøres noget særligt for de elever, som bliver ekskluderet i inklusionens åbenbaring. Og det er gennem uddannelse, at vi bl.a. skal bryde den sociale arv. 5

6 Effektivisering giver økonomi til kvalitet Udviklingen i Hvidovres økonomi er ændret fra katastrofal til rimelig, fortæller Hvidovrelistens formand, Frank Løber. Det skyldes især forhold i den forgangne valgperiode: 1) Den tidligere og nuværende regering har holdt landets kommuner i kort snor 2) Hvidovre har i flere år haft for høje skatteprocenter i forhold til, hvad der kunne bruges af midler indenfor de aftalte niveauer. Resultatet har været meget høje kassebeholdninger, der alt for ofte har været brugt til hovsaløsninger. I budgettet for 2014 er det nu lykkedes at få gennemført skattelettelser til gavn og glæde for borgere og virksomheder i Hvidovre. En god udvikling, der desværre skulle afvente et valgår. - Vi ønsker at den økonomiske omhu fortsætter, så kommunen dels kan sænke skatten lidt efter lidt, og dels begynde at afdrage på kommunens store gæld. Et blandt flere elementer, der kan sikre disse økonomiske tiltag, uden vi giver afkald på den kvalitet, der leveres af kommunen på forskellige serviceområder, er, at vi ser på forvaltningernes effektiviseringsmuligheder. Flere undersøgelser og sammenligninger har nemlig vist, at der ligger store effektiviseringsgevinster i Hvidovre Kommune, siger Frank Løber, der i denne periode har været liste H s mest benyttede suppleant i byrådet. Til dagligt arbejder han som chefkonsulent med uddannelsesforløb og kompetenceudvikling, og i fritiden er han blevet kendt af mange for sit engagement i HIF, som fodboldtræner, ungdomsformand og bestyrelsesmedlem. Foreningernes mand 6 Børn, skole, unge og foreninger har i høj grad præget Gøther Birch Mathisens liv. Den kendte ungdomsskoleinspektør, der var Hvidovrelistens første formand, har også tid til lokal fodbold og kajak. - Jeg er født og opvokset i Hvidovre, og politik begrænsede sig førhen til irritation over manglende opbakning til skolevæsenet og fritidslivet. Nu er jeg glad for, at så mange kompetente mennesker bakker op om Hvidovrelisten, og det forpligter selvfølgelig. At Socialdemokraterne nu fører sig frem, som om de har skaffet Hvidovre en kunststofbane, er kun til at smile ad. Sandheden er jo at de hvert år stemte imod Hvidovrelistens forslag, indtil de var bange for at blive for upopulære, så HIFs ve og vel har ikke ligget dem så stærkt på sinde. - Jeg håber at Hvidovrelisten får et rigtig godt valg, så vi kan være med til at styrke skolen og gøre livet lettere i foreningerne. Gøther til træning med dameseniorer. Der skal værnes om både ny og ældre kulturarv Søren Østergaard har gennem årene været aktiv på skoleområdet som formand for skolebestyrelsen på Enghøjskolen og som formand for skolekontaktrådet. Han har involveret sig lokalt i rigtig mange vigtige sammenhænge og han har været en af frontkæmperne mod en lukning af Enghøjskolen. Det er dog hele skoleområdet, og hvordan politiske beslutninger påvirker borgerne. der har Sørens interesse. - Ikke mindst i forbindelse med den nye skolestruktur var jeg fortaler for en ordentlig proces og nogle ordentlige beslutninger, siger Søren Østergaard. Aktuelt er det børn med specielle behov, truede fritidshjem og klubber samt hans egen bydel Avedøre Stationsby, der ligger ham meget på sinde. - Stationsbyens udvikling og vilkår optager mig meget. Ikke mindst i forbindelse med nedlæggelsen af Enghøjskolen, lyder det fra Søren Østergaard. Mange borgere kender desuden Søren Østergaard fra hans mange vandringsforedrag på Vestvolden. Denne del af Hvidovres kulturarv har også hans store interesse, og han udgav således tidligere på året en bog om Vestvolden, der fik megen ros.

7 Ingen må lades i stikken Susanne Brixum interesserer sig meget for familien og den politiske fremtid, for det er der, hun vil tilbringe resten af sit liv. Hun er vokset op i Hvidovre, har gået på Dansborgskolen, er uddannet på Rådhuset, og har sin kernefamilie samlet i kommunen. Susanne lægger vægt på at skabe løsninger, der direkte gavner borgerne, og hvor medindflydelse er reel og ikke blot en formalitet, der skal overstås. Kommunens arbejde kommer tæt på borgerne, siger hun. Det er ikke teori, men praksis der gælder. Det er omsorg for ældre, yngre, handicappede og svage. Det er den hjælpende hånd til de arbejdsløse, til de der er kommet skævt ind på tilværelsen eller er blevet slået omkuld af livsbegivenheder sygdom, dødsfald, invaliditet. Ingen må lades i stikken. Vi skal huske, at ingen kan alt, men alle kan noget, og vi skal huske, at der bag enhver diagnose gemmer sig et menneske. I praksis skal kommunen være varm og ikke styret af kolde kurver. Personligt er jeg arbejdsom, loyal, lyttende, kritisk, og resultatsøgende, slutter Susanne Brixum. Gennemtænkt planlægning Den kommune jeg ønsker mig, er ikke så præget af politisk ideologi, men af sammenhæng og balance, både socialt og økonomisk. Personligt har jeg været med fra starten og en af mine væsentligste grunde til at engagere mig var Hvidovrelistens stærke lokale forankring, og at Hvidovrelisten tænker i lokale helhedsløsninger frem for særinteresser og i gennemtænkt planlægning frem for hovsaløsninger, fortæller Ulla Brund Jensen. Mit ældste barn har Downs Syndrom og går i specialskole i Rødovre, så oplagte mærkesager for mig er handicapområdet og skolen, men også kommunen som arbejdsplads og ikke mindst bygherre, da jeg er arbejdsmiljøkonsulent i byggebrancen. Målet er en kommune, hvor vi prioriterer rigtigt. Væk med impulsbeslutninger om grunde, der bliver købt for dyrt og solgt for billigt, fordi en borgmester får en fix ide. Skattekronerne er borgernes, og de skal bruges med omtanke. Beslutninger skal træffes på et oplyst grundlag og med størst mulig inddragelse af berørte parter. Til gavn for flertallet, men med respekt for den enkelte. Dybenskærgrunden: Beslutningen om et urimeligt billigt salg blev mere end hastet igennem! Statstilsynet bakkede os op ved at udtale kritik på alle vore bekymringspunkter. Schweizerfranc-lån: Liste H fik en helt urimelig ukvalificeret behandling af Socialdemokraterne og SF, da vi som de første pegede på det alvorlige problem, som på 3 år gav Hvidovre et tab på over 50 mill. kr. H for Hvidovrelisten også i Regionen Hvidovrelisten sikrer forbindelsen til regionen ved at opstille vore 6 første kandidater til regionsvalget. Vi er ikke store i regionen, men en god samarbejdsaftale sikrer os størst mulig indflydelse. En regional stemme til H er derfor også en støtte til Hvidovrelisten. Stem personligt på en lokal kandidat fra H. Husk på - kryds ved H - også i regionen Ligestilling - naturligvis Hele byens bedste Hold afspejler, at Hvidovrelisten mener det seriøst, når vi taler om ligeværd, ligestilling og lighedsbegreber - som hører hjemme i et demokrati. Vi er samlet på tværs af alder og landspolitik, og vi er klar til at tage fat for at få en god kommune, som vi med stolthed har lyst til at være en del af. Vil du være med til at geare og sætte fremtidens vinderhold, så ved du allerede nu, hvor du skal sætte dit kryds d. 19. november! Hvidovrelisten skaber samlet plads til målrettet nytænkning, og fremadrettet begejstring. 7

8 Hvidovrelisten Arne Bech Lektor Susanne Brixum Specialkonsulent Søren Østergaard Sikringsschef Gitta Stendal Bioanalytiker Leif Mejlgren UU-vejleder Kristina E. Young Journalist Frank Løber Chefkonsulent Gertie Hammer Bjørch Psykolog/teamleder Kim Holm Lærer Ulla Brund Jensen Arbejdsmiljøkonsulent HUSK PÅ KRYDS VED 3 Gert Krogstad-Nielsen Politiassistent Mini Glud Dagplejer Kashif Ahmad Lærer Eva Lund Bertelsen Afdelingsleder Gøther Mathisen Ungdomsskoleinspektør H

Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN

Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN Kløverbladet Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN KLØVERNYT Bestyrelsen Formand Frank Løber 36499640 lloeber@ofir.dk Næstformand Ulla Brund Jensen 36774087 ubj73@hotmail.com Sekretær Bjarne Pyndt 36775445 Bjarne.Pyndt@fasttvnet.dk

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Kommunalvalg 5 // Oktober/November 2005 Den næste overborgmester hedder Klaus Den 15. november 2005 er der valg til Københavns

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Partiforeningen i Sønderborg

Partiforeningen i Sønderborg INDHOLD Partiforeningen i Sønderborg Nyt fra Formanden Nyt fra DSU Nyt fra byrådet Nyt om Landspolitik Dine Byrådsmedlemmer Nyt fra Kredsen Nyt fra Regionen Ny borgmester - og hvad så? Info vedr. fane/plakater

Læs mere

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum Med afsæt i de fremlagte besparelser på skoleområdet jf. de udvalgte prioritetsområder vil vi tage stærkt afstand fra forslag om optimering af klasse koefficienter. Det er tilsyneladende oplagt for visse

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001 Side 1 af 11 15.11.2001 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen Formandens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2001. En forening som Børne- og Kulturchefforeningen rummer p.g.a.

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19.

PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19. HOLSTEBRO KOMMUNE PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET 2013 MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19.00 www.socialdemokraterne-holstebro.dk PRIORITERING

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Kommunalvalg 17. november 09

Kommunalvalg 17. november 09 9 november 2009 Magasin for Skolelederne Kommunalvalg 17. november 09 TEMA: Side 6-9 & 11-18 Skolenedlæggelser? Skoleledere i politik Program årsmøde 10 Leder Side 16 ff. Midtersiderne Det gode skolelederliv

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere