Bejco Styrbar minidumper CU99HS. Brugermanual. Bejco Kramac Maskincompagni A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bejco Styrbar minidumper CU99HS. Brugermanual. Bejco Kramac Maskincompagni A/S"

Transkript

1 Bejco Styrbar minidumper CU99HS Brugermanual Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

2 1. Overensstemmelseserklæring EU-Overensstemmelseserklæring Fabrikant: Bejco & Kramac Maskincompagni A/S Adresse: Viborgvej 742, DK-8471 Sabro SE/VAT Nr: Maskine: Bejco Styrbar minidumper Type: CU 99 HS Produktions / stel nummer: (8 ciffer) Dato: (dd.mm.åå) Bejco & Kramac Maskincompagni A/S Erklærer hermed at ovennævnte maskin type er fremstillet i overensstemmelse med rådets Maskin Direktiv 2006/42/EF EMC Direktiv 89/336/EEC Dele af følgende Standarder er anvendt DS EN ISO ISO EN Fabrikant: Børge E. Jørgensen Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

3 1. Overensstemmelseserklæring 2 2. Indholdsfortegnelse 3 3. Forord 4 4. Symbolforklaring 5 5. Maskin introduktion 6 6. Ibrugtagning 7 7. Placering af betjeningsgreb Løft & fastsurring af minidumper Bugsering & parkering Maskinens piktogrammer Sikkerhedsforskrifter Vedligeholdelse Fejlfinding Tekniske data Hydraulik diagram Reservedelsliste Bortskaffelse af minidumper Du skal vide.. 36 Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

4 3. Forord Vi takker dig for at have valgt en Bejco minidumper, dumperen er konstrueret til mange års daglig brug. Holdet bag Bejco garanterer, at du nu har fået en uundværlig trofast "hjælper" i det daglige arbejde. Hvis der opstår et problem, eller du har spørgsmål vedrørende minidumperen bedes du henvende dig til Bejco & Kramac maskincompagni A/S eller til din Bejco forhandler. Denne bruger manual kan betragtes som en vigtig del af din nye maskine. Læs manualen grundigt igennem, og brug den som opslagsbog. Denne manual indeholder vigtige informationer om sikkerhed og korrekt brug af maskinen. Manualen bør opbevares sammen med maskinen. Det er vigtigt, at denne manual og Honda motorens manual følger maskinen ved videresalg og ud-lån/lejning. Alle oplysninger i denne manual er baseret på nyeste produktoplysninger, der var til rådighed, da denne manual blev trykt. Bejco & Kramac maskincompagni A/S forbeholder sig ret til, når som helst at, foretage ændringer uden varsel og uden at pådrage sig nogen forpligtigelser. Denne manual må ikke gengives i uddrag eller i sin helhed uden skriftlig tilladelse. Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

5 4. Symbolforklaring Læs venligst denne brugermanual og følg de anvisninger der er foreskrevet. For at understege visse oplysninger, anvendes følgende udtryk: BEMÆRK Trekant indeholdende udråbstegn, er et advarselssymbol, der advarer om vigtige instruktioner eller informationer vedrørende denne maskine. ADVARSEL Trekant indeholdende advarsel om risiko for klemningsfare Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

6 5. Maskin introduktion Denne styrbare minidumper er konstrueret og udviklet for at aflaste brugerens arme, skuldre og ryg. Maskinens ydre mål svarer til dens forgænger og andre fabrikanter, alle i folkemunde kaldet "motorbøre". Denne model kan i modsætning til andre, retningsstyres med fingerspidserne på alle former for underlag uden belastning af brugeren. Det er dog muligt at frakoble denne styrbare egenskab, således at styreog køreegenskaber er fuldstændige som de tradionelle maskiner. Minidumperen er opbygget efter det amerikanske begreb "Keep it simpel", så antallet af bevægelige dele er nedbragt til et minimum - set i forhold til maskinens kunnen. Samtlige betjeningsgreb er ydermere, det vi internt kalder "vandal sikret", det vil sige, at kabelforbindelser og indretninger der har forbindelse med ventilgliderene, alle er mekanisk sikret, således at overbelastning på vitale dele på maskinen ikke kan forekomme. Før igangsætning af minidumperen, er det vigtigt at hele denne instruktion gennemlæses og forståes af brugeren, dette vil sikre korrekt brug under alle arbejdsforhold, samt maksimal sikkerhed for bruger og omgivelser Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

7 6. Ibrugtagning Før start af motor: Check oliestand på motor (se evt motorens manual) Check oliestand i hydrauliktank, hydraulikolien skal være synlig i skueglas, når laddet er nede. (er det ikke tilfældet - se da afsnit om vedligeholdelse). Check maskinen for olie og benzin lækager. Påfyld benzin (se motormanual vedr. tilladte benzintyper) Efterse om benzinhanen er åben (placeret på motor under luftfilter - hanen skal i åben position vende ind mod center af maskinen. Start af motor: Indstil choker greb til fuld choke, samt indstil gasgreb til ca halv gas, når motoren er i gang slægges chokeren langsomt, når chokergrebet er i udgangsstilling og motoren går jævnt kan kørsel påbegyndes - bemærk indstillinger af gas og choker kan variere noget i forhold til motor og omgivelsestemparatur. Start motoren ved træk i startsnoren, eller drej nøglen (placeret på højre maskinside) hvis modelvarianten er udstyret med elektrisk selvstarter. (billede) Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

8 6. Ibrugtagning - forsat Bemærk: Vedrørende selve benzinmotoren Alle data, sikkerhedsmeddelser, forsigtighedsregler, vedligeholdelse, og praktiske tips til korrekt brug af den indbyggede Honda motor, kan findes i medleverede Honda betjeningsvejledning. Se under model GX200 med hensyn til specifikationer (side 18) Det er ligeledes vigtigt, at hele denne Honda brugervejledning, gennemlæsses og forståes før ibrugtagning af minidumperen. Det er særdeles vigtigt at forstå anvisninger vedrørende korrekt brug af betjeningshåndtag og korrekt greb i håndtagsbøjle. Da der kan opstå klemningsfare for brugerens hænder, hvis håndtagsbøjlen betjenes forkert - meget vigtigt! er det også at forstå, anvisning med hensyn til aftipning af last. Maskinen er konstrueret således, at brugerens egenvægt indgår som kontravægt ved aftipning af nogle former for tung og klæg last. Ukorrekt benyttelse af minidumperen kan være farligt! Advarslerne og sikkerhedsinstruktionerne skal overholdes for at opnå sikker og effektiv benyttelse af dette produkt. Det er BRUGERS og REPARATØRS ansvar at overholde advarslerne og vejledningerne angivet i denne manual og på selve maskinen. Manglende overholdelse af oplysningerne i denne manual, eventuelle uautoriserede ændringer i maskinens betjeningsorganer eller ændringer i maskinens tekniske opbygning fritager producenten for ethvert ansvar for kvæstelser på personer, matrielle skader og beskadigelse af maskinen. Envidere bortfalder enhver form for garanti på maskinen, hvis der anvendes uoriginale reservedele. Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

9 6. Ibrugtagning - forsat Benyt aldrig! denne styrbare mindumper indendøre, der kan opstå svimmelhed pga. giftige udstødningsgasser - i værste fald død. Benyt altid! sikkerhedsfodtøj ved kørsel med minidumperen, og aldrig "åbne" træsko - da der er risiko for personskade, eksempelvis ved bakning med minidumperen. I forbindelse med service og rengøring kan det somme tider være nødvendigt at opholde sig under ladet, som i visse tilfælde kan medføre en dødelig klemningsrisiko - derfor montér altid maskinens cylindersikring Cylinder sikring placeret ved ladets højre vange Når cylindersikring er anbragt på stempelstang låses den med hårnålesplitten Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

10 7. Placering af betjeningsgreb Greb for ind/udkobling af styrbar kørsel Chokergreb Gasgreb Betjeningsgreb V Betjeningsgreb H Håndbeskytter Håndbeskytter Greb for tipfunktion Nødstop Greb for tipfunktion Denne styrbare minidumper har alle sine betjeningsgreb logisk placeret, tilmed så de mest vigtige funktioner kan betjenes uden, at brugeren skal slippe sit greb i maskinens håndtag Gennemgang af minidumperens betjeningsgreb Bemærk nogle af maskinens greb har forskellig funktion, alt efter om maskinen er indstillet til styrbar eller manuel styring - også hvis maskinen bugseres. På højre skrå maskinside er greb for choker og gas placeret. På venstre skrå maskinside er greb for valg af styremetode placeret. Længst tilbagetrukket er to stk. kuglegreb placeret, til tippefuntion - trykkes der ned tippes laddet op, og trækkes der op sænkes laddet. Begge funktioner kan betjenes, kun ved hjælp af begge tommeltotter, det er vigtigt ikke at slippe grebet i maskinens håndtag under aflæsning. Betjeningsgreb i henholdsvis højre og venstre side styrer minidumperens fart både forlæns og baglæns samt retning (hvis hydraulisk styring er indkoblet). NØDSTOP afbryder stopper motoren øjeblikkeligt - Frigør nødstop (drejes ca 10 højreom) og drej nøgle som mormalt, for genstart af motor Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

11 7. Placering af betjeningsgreb - forsat Korrekte forholdsregler ved betjening af håndtag: Ved ønsket fremad kørsel holdes der ved håndtaget med tommelfingeren og resten af fingrene trækker op i den underliggende bøjle - ved ønsket baglæns kørsel holdes der fat i maskinens håndtag med de 4 fingre, mens der trykkes på det forrest placerede kuglegreb. jo mere der trykkes/trækkes jo mere fart (se billeder side 12). Minidumperen er af sikkerhedsmæssige årsager indrettet således, at baglæns kørsel kun kan ske med nedsat hastighed, endvidere er maskinens hydrauliske ventiler indrettet så ca. den første tredjedel af betjeningsgrebets vandring, kun lukker forholdsvis langsomt op for oliens flow i ventilen. Denne indretning gør præcisions manøvring mulig, specielt med lavt omdrejningstal på motoren. Trækkes betjeningsbøjlen op i venstre side, vil minidumperen svinge til højre, og modsat virkning har betjeningsbøjlen placeret i højre side. Hvis der trykkes på grebet i den ene side samtidig med, at der trækkes i betjeningsbøjlen i den anden side - er det muligt at foretage en såkaldt "zero turn" vending. Vigtigt! forsøg det kun med lavt omdrejningstal på motoren - og gør det ikke før du føler dig fuldstændig dus med maskinen, det kræver lidt øvelse at dosere ventilen korrekt. Kobles den hydrauliske styring fra, opstår der et hydraulisk differentiale mellem de to trækkende hjulmotorer, med præcis samme virkning som en tradionel minidumper. Denne model har ydermere den finesse (når styrbar styring er slået fra), at den betjenes efter begrebet "two speed". Trækkes der op i den ene betjeningsbøjle, kan der opnås maksimal fart på 3,2 km/t, men trækkes der derimod i begge bøjler samtidigt, kan maskinen opnå en maksimal fart på 6,3 km/t (med standart hjulmontering). Denne egenskab er særdeles fremragende, hvis du eksempelvis skal drysse et tyndt lag perlegrus på en sti. Indstil motoren på et lavt omdrejningstal - styr farten med din højre hånd (er meget nem at dosere da maskinen er i "krybegear" - halv fart) og styr aflæsningen af gruset med din venstre tommeltot, mens du stadig holder fat i minidumperens håndtag med resten af hånden. Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

12 7. Placering af betjeningsgreb - forsat Korrekt håndtering af bejeningsgreb ved henholdvis fremad kørsel (øverst) og baglæns kørsel eller aftipning (nederst) Bemærk røde pile som angiver at trykkes der på foreste kugle - sker der noget i retning mod dig og klemningsfare kan opstå Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

13 7. Placering af betjeningsgreb - forsat Det er yderst vigtigt at læse og forstå dette afsnit, omhandlende maskinens betjeningsgreb, da flere af grebene har forskellig virkning i forhold til valgt styremåde. Det er strengt nødvendigt, at bruger øver sig på kørsel i minidumperens forskellige styreindstillinger, start træning på et frit areal, begynd med kun lidt gas - forøg gradvis motorens omdrejningstal i takt med, at du bliver mere dus med maskinens reaktions mønster. Hernæst læsses der en lille smule i laddet - der trænes igen i kørsel, men samtidig også i rolig aflæsning af laddet, proceduren gentages med større og større læs. Mærk og forstå vigtigheden i at placere dit greb i maskinens håndtag korrekt - samt træn og lær vigtigheden af korrekt aflæsnings-hastighed, prøv med forskellige matrialer (klæge og ikke klæge). Det er meget vigtigt! at du lærer og forstår, at din egenvægt indgår som kontravægt i maskinen samlede vægtbalance ved aftipning af nogle typer materialer. For at mindske risikoen for klemningsfare på brugerens hænder, er maskinens håndtag udstyret med håndbeskyttere. Det er vigtigt, at brugeren under kørsel samt ved aflæsning holder ved maskinens håndtag som illustreret på billede ovenfor. Hånden skal helt hen mod håndbeskytteren, styregrebenens placering er udført således, at bruger vil finde det naturligt at håndtere maskinen som vist. Håndbeskytter Håndbeskytter Det er af sikkerhedsmæssige årsager vigtigt at betjene maskinen fra den "korekte betjenningsplads" altså gående midtfor maskinens centerakse. Samtidigt bør brugen altid påberegne sig en "sikkerhedafstand" bagud på min. 1,5M. - maskinen udgør en væsentlig klemningfare ved baglæns kørsel. Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

14 8. Løft & fastsurring af minidumper Kranløft af maskinen må kun foregå via anviste øjer Ophold i nærheden eller under maskinen ved kranløft er strengt forbudt - kan være livsfarligt! løfteøje placeret i maskinens bagende løfteøjer placeret i forende af lad Nedenstående billeder viser korrekt fastsurring af minidumper under transport Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

15 8 Bugsering & parkering Hvis minidumperens motor haverer under arbejde, kan det somme tider være nødvendigt at bugsere den. Teoretisk drejer det sig om at lade den hydrauliske olie få frit løb fra hjulmotorene til tanken, dette gøres simpelt og også ganske logisk ved at åbne for styreventilerne - altså trække op i begge betjeningsbøjler, hvis man ønsker bugsering i fremadgående retning, og trykke på begge kuglegreb hvis retningen ønskes modsat, fuldstændigt på samme måde som hvis minidumperen selv kørte. Minidumperen må kun bugseres ved hjælp af de to foreste løfteøjer, placeret på forenden af laddet. Træk aldrig! minidumperen - eksempelvis efter en kraftigere maskine, uden at udkoble hydraulikken som beskrevet ovenfor. Maskinens hydrauliske system kan blive ødelagt. Parkering: Henstilles minidumperen på hældende grund, skal maskinens bremsekegler anvendes (ophængt på venstre baghjørne af maskinen. Placeres som anvist på billede. Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

16 9. Maskinens piktogrammer Læs brugermanual grundigt før igangsætning af maskine opservér instruktioner og sikkerhedsregler. Sluk motor og fjern nøgle før service eller reparationarbejde på maskine Hold afstand til aflæssende lad Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

17 9. Maskinens piktogrammer - forsat Ræk aldrig ind i klemnings fare området ved lad når lad er i bevægelse Fastlås cylinder med sikringsbeslag før ophold i klemnings risiko zone (under lad) Brug bremskegler ved hjul når maskine henstilles / parkeres på hældende underlag. Påbud: Benyt høreværn Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

18 9. Sikkerhedsforskrifter Nedenfor er der angivet 28 punkter, med hensyn til sikkerhedsmæssig korrekt brug af minidumperen. Advarslerne og forholdsreglerne skal alle overholdes. Bemærk! minidumperen syner ikke af meget, men fuldlastet vejer den over 1 tons - og kan derved udgøre en betragtelig klemningsfare - i værste fald med døden til følge. 1 Betjen aldrig! denne maskine, hvis du er under indflydelse af medicin, narkotika eller alkohol, da det kan svække synet, reaktionsevnen eller dømmekraften. 2 Minidumperen må aldrig! benyttes af mindreårige eller helbredsmæssigt svage personer. 3 Benyt kun minidumperen, når den er i teknisk fejlfri stand. 4 Tilpas altid motorens omdrejningstal efter forholdene, det er sjældent nødvendigt at køre med fuld gas. 5 Overlad aldrig minidumperen til anden bruger (evt. lejer) uden at udlevere minidumperens medfølgende manualer, og få denne til at forstå vigtigheden i at gennemlæse denne manual - af sikkerhedsmæssige årsager. 6 Minidumperen må ikke benyttes til transport af mennesker eller dyr, ej heller til last som ligges oven på laddets kanter. (eksempelvis køreplader) 7 Stands altid! motoren når maskinen forlades, og fjern nøgle. minidumperen kan være til fare for børn eller uinstruerede personer. 8 Hold altid fornuftig afstand til huse, andre maskiner og faste genstande - så klemningsfare undgås. 9 Påfyld aldrig benzin på maskinen, mens motoren er i gang. 10 Rygning forbudt! når der påfyldes benzin på minidumperen pga. eksplosionsfare med personskade eller i væste fald død tilfølge. 11 Kør aldrig med minidumperen med optippet lad. Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

19 9. Sikkerhedsforskrifter - forsat 12 Hold fornuftig afstand til udgravninger. 13 Hold kontra i håndtag ved aflæsning, som anvist - læn dem aldrig! ind over maskinen Fare for personskade, hvis maskinen utilsigtet tipper forover ved aflæsning. 14 Hold altid! minimum 5 meters sikkerhedsafstand til andre personer, når laddet tippes. 15 Tip aldrig! laddet op, hvis der mangler lufttryk i et eller flere af de trækkende hjul, tiltningsfare for maskinen kan opstå - i væste fald med personskade til følge. 16 Kør aldrig med overlæs, og læs i øvrigt aldrig mere på end du vurderer, at køreunderlaget med fornuftighed kan bære 17 Aftip altid læsset ved endt arbejdsdag, fastfrossen last kan føre til at minidumperen tilter ved aflæsning. 18 Begge brugerens hænder skal altid have et fast greb i maskinens håndtag, både under kørsel og aflæsning. Det er derfor eksempelvis en dårlig kombination at ryge eller snakke i mobiltelefon under arbejde med minidumperen. 19 Udvis forsigtighed ved glat underlag (sne/mudder) risiko for at glide under baglæns kørsel. 20 Parkering af minidumperen må ikke foregå på hældende grund. 21 Forlad aldrig! minidumperen med laddet optippet, laddet kan ved egenvægt falde ned hvis betjenningsventil aktiveres (også med motoren slukket) af børn eller uautoriserede personer - dødelig klemningsfare kan opstå. 22 Sørg for at der altid! befinder sig en person indenfor høreafstand i tilfælde af en ulykke. 23 Foretag aldrig service eller eftersyn med motoren i gang, ved egentligt reparations arbejde på maskinen skal tændrørshætte altid demonteres. 24 Arbejd aldrig! under laddet, med mindre laddet er tippet helt op (over kip punktet) og montér altid sikrings beslag omkring stempelstang (beslag placeret under ladbund) Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

20 9. Sikkerhedsforskrifter - forsat 25 Hæv aldrig maskinens lad med anden kraft end dens egen, ved motorhavari eller lignende - der kan opstå luftansamlinger i det hydrauliske system, dermed også i maskinens tipcylinder - klemningfare under lad kan opstå, i værste tilfælde død. Kontakt altid Bejco & Kramac A/S for videre instrukser vedr. optipning/demontering af lad ved motorhaveri. 26 Vær påpasselig ved montage og demontage af batteri (hvis modelvarianten er udstyret med et sådant), læg aldrig værktøj eller metalgenstande på batteriet. Ved demontering af batteri: fjern altid først det sorte kabel (- stel) Ved montering af batteri: tilslut altid først det røde kabel (+ plus) Fare! Ved arbejde på eller ved batteriet kan der opstå eksplotionsfare med mulighed for ætsning på hud og maskindele - kommer syren på huden eller i øjne, skylles der med rigelige mængder vand og læge kontaktes. Brug altid! egnede beskyttelsesbriller ved arbejde på batteriet. 27 Fastlås altid minidumperen med kæde eller lign. når arbejdssted forlades, så tyveri og evt. misbrug af uinstrueret trediemand undgås. 28 Hold altid maskinen i ren og pæn stand, så anvisninger og advarsler på maskinen er tydelige og læsbare, hvis mærkater er defekte/utydelige skal de udskiftes med nye. Se venligst under reservedele. Ukorrekt benyttelse af minidumperen kan være farligt! Advarslerne og sikkerhedsinstruktionerne skal overholdes for at opnå sikker og effektiv benyttelse af dette produkt. Det er BRUGERS og REPARATØRS ansvar at overholde advarslerne og vejledningerne angivet i denne manual og på selve maskinen. Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

21 10. Vedligeholdelse Minidumperens samlede vedligeholdelsesvejledning er delt i to dele. Alle anvisninger vedr. vedligeholdelse af selve Honda motoren, kan findes i den medleverede Honda manual. Her finder du svar på alt vedrørende brug og korrekt servicering af minidumperens motor, en yderst gennemgribende manual. Se under model GX200 vedr. oliemængde mm. Vedligeholdelse af resten af minidumperen følger herunder: Hydrauliksystem: Hydraulikfilter skiftes 1. gang efter 50 timer, derefter for hver 500 timer, dog mindst en gang årligt uanset timetal. Hydraulikolie skiftes 1. gang efter 50 timer, herefter for hver 500 timer, dog mindst en gang årligt uanset timeantal. Olietype: Shell Tellus T32 Hydrauliksystemmets volumen: 10,0 liter Bemærk! Fyld aldrig hydraulikolie på minidumperen med et højere viskositets tal end anført, dette vil kunne medføre driftproblemer med minidumperen. Olieaftapning foretages ved at løsne nederste banjobolt på hydraulikfilterkonsollen, løsn kun lidt ellers vil olien løbe i maskinens bund. Det gøres nemmest, hvis højre trækhjul afmonteres. Banjobolten efterspændes, når maskinen har været varm første gang. Den brugte olie samt oliefilter afleveres til kommunens anviste opsamlingssted eller til et reparationsværksted. Smøring: Smør de anviste smørenipler mindst hver anden dag, og udskift eventuelt defekte smørenipler. Minidumperen har i alt 7 smørepunkter, 2 til smøring af lad - placeret ved front af maskinen, 2 til smøring af tippecylinder, 1 til smøring af pendulaksel - placeret ved center bolt, 2 til smøring af baghjulenes drejegafler - placeret i henholdsvis højre og venstre side af pendulakslen. Ved gas og choker grebets omdrejningspunkt gives en dråbe tynd olie efter behov. Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

22 10. Vedligeholdelse - forsat Vigtigt! Når smøring af cylinderens to smørepunkter skal foretages, skal laddet være tippet helt op (over kippunktet), og motoren være slukket. Hvis ikke denne instuks følges, kan der opstå klemningsfare i værste fald med døden til følge Efterspænding: Minidumperen efterspændes 1. gang efter 50 timer derefter hver 200 timer. - Efterspænd bolte, som holder motor og motorophæng. - Bolte i flange mellem motor og hydraulikpumpe. - Bolte, som holder hjulmotorer. - Trækhjul afmonteres og pinolskrue og bolt i hjulnav efterspændes. - Montér hjulmøtrikker og spænd efter. - Efterspænd sikringsbolte ved stag for lad og cylinderophæng. - Efterspænd ophængsbolte ved blokventil. - Efterspænd slangeforbindelser generelt. Vask: Hold minidumperen i ren og pæn stand, undgå at sprøjte direkte på motorens elektriske system, husk efter hver vask foretages en komplet smøring af maskinen. Advarsel: Motorens lyddæmper kan være meget varm - fare for forbrændinger på hænder og arme - Vent! med reparation og vedligeholdse indtil motoren er afkølet. Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

23 11. Fejlfinding Maskinen er simpelt opbygget, så muligheden for fejl er begrænset til et minimum. Der henvises til Honda manualen vedr. fejl på ladekreds, starterkreds, oliealarm, startproblemer af motoren i øvrigt mm. (Se side 15) Hvis der opstår fejl i det hydrauliske system, det være sig eventuelle mislyde eller et ikke normalt funktionsmønster, kontaktes Bejco & Kramac maskincompagni A/S - demontér aldrig ventiler og pumper selv. Brugerrelateret fejl, vi har enkelte gange oplevet følgende fejl. En fejl som forstærker sig selv. Hvis en uinstrueret bruger (evt lejer) kører med minidumperen, hvor chokeren er mere eller mindre i indgreb under normal drift, motoren vil da udvikle mere røg end den er konstrueret til. En del af denne røg, vil blive suget ind i motorens indsugnings- system og aflejres som en sod/oliefilm på motorens luftfilter. Motoren vil få en endnu mere ukorrekt benzin / luft blandingsforhold, som medfører ringere motorgang og mere røg. Løsning: udskift luftfilteret, tjek evt. kabelforbindelser til choker- arm og sluttelig efterse, at chokerarmen (placeret ved motorens kaburator) har fuld udslag, der kan da mærkes og høres et svagt "klik" i chokerarmen, når den er i åben position. (altså ingen choker) Dumperen er nu udstyret med ekstern luftindtag for elimenere dette fænomen. Men ryger dumperen meget er der højst sandsynligt tale om et lukket luftfilter. Ved start besvær i koldt vejr: (gælder kun for minidumpere udstyret med elstart) Hvis motoren er iskold, batteriet er ved at være udtjent og motoren ikke vil starte - prøv da at dreje tændningsnøglen et hak og start motoren ved hjælp af startsnoren. Det er sådan, at når den elektriske selvstarter er i gang, laver den et spændingsfald på maskinens elektriske system. Derved bliver knisten i selve tændrøret en anelse svagere end, hvis motoren startes med startsnoren. Denne lille forskel kan pr. erfaring være udslagsgivende for, at en ekstrem koldstart i nogle tilfælde lykkes. Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

24 12. Tekniske data Tekniske data, mål og vægt for BEJCO Minidumper CU99HS i standardudførelse og med standard dækmontering Ret til ændringer af minidumperens specifikationer og mål forbeholdes Motor: Honda 5,5 HK luftkølet m. el u./el-start Hydraulik: Max arbejdstryk 200 bar Bagaksel: Pendlende 20 grader Hjulmontering: for 18x7-8 - bag Maksimal belastning på dumper 1100 kg Kranløft af dumper i anviste øjer max kg Egenvægt: 356 kg Total maskin bredde: 830 mm Kasse bredde: 790 mm Abefalet dæktryk: for 45 psi - bag 50 psi Øvrige mål se nedenstående billeder 2050 mm 500 mm 2000 mm 1080 mm Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

25 12. Tekniske data - forsat Maskinens emissions værdier støj / vibrationer ifølge maskindirektivet Det A vægtede lydtryksniveau ved betjeningspladsen: 83,8 db(a) Den Maksimale øjebliksværdi af det C vægtede lydtryksniveau ved betjeningspladsen: 88,4 db Det A vægtede lydeffektsniveau fra maskinen: 79,4 db(a) Den samlede vibrationsstyrke, som hånd-arm-systemet udsættes for: 0,48 m/s2 Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

26 12. Tekniske data - forsat Anbefalede grænser for kørsel på hældende grund Kørsel på sideværts hældninger max: 15% Kørsel op og nedad max: 20% Advarsel: tiltningsfare - Aftipning af må kun ske på plant underlag Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

27 13. Hydraulik diagram Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

28 14. Reservedelsliste Fig Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

29 14. Reservedelsliste - forsat Fig Fig Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

30 14. Reservedelsliste - forsat 4.09 Fig Fig Fig Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

31 14. Reservedelsliste - forsat Fig Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

32 14. Reservedelsliste - forsat Bejco Varenummer Betegnelse stk Fig/Nr. A03240 Filter spin-on komplet CA60/3 Hydraulik olie filter (stand alone) EX12N24-3A MC-Batteri 12N 24-3A Dobbelt pumpe Køremotorer Sammenkoblingsventil med kabel og joystick Unbrako skrue MC 5/16 X 1" UNC Vibrationsdæmper B 40x30 M C 050 SBB slangebrudsventil SHHARVELLAT10W-30/20Harvella Olie T 10W-30 0, Plademøtrikker Pianotråd 1,5mm 2, A E Yderkabel 1, Tallerken fjeder skive Ø10mm Din Fastspændingsbeslag (for gaskabel) Kontraventil sektions manøvre ventil GX200U QXE4-OH Honda motor GX200QXE4-OH (med selstart) GX200UT QX4-OH Honda motor GX200QX4-OH (uden selvstart) NGKBPR6ES Tændrør ZL0-000 lyddæmper/udstødning (Honda) ZE1-505 Luftfilter (Honda) ZE1-000 Choke kit (komplet) ZH8-003 startsnor Packing, Fuel Fill Spændebånd 10-17mm Spændebånd mm BU Brændstofsl. 3/8" 0, Multi oil hose (19mm) 3/4" 0, Koblingshus Koblingsnav Koblingsnav Tandkrans for nav Tankpåfyldningsrør, indv (benzin) messing Insugnings slange 3.17 Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf Fax

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK Brændekløver Power Split 2600 HV Diesel / Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23 Side 1 af 23 Reklamationsbetingelser I Danmark ydes der 2 års reklamationsret på City Scooteren. Reklamationsretten træder i kraft fra købsdatoen for den endelige bruger og dækker ved alment brug og under

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere