Nordsjællands Jernbaneklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordsjællands Jernbaneklub"

Transkript

1 Nordsjællands Jernbaneklub Håndbog for aktive medlemmer (og til nye medlemmer der ønsker at blive aktive) Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 1

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nordsjællands Jernbaneklub... 3 Medlemskab af klubben... 4 Skildpaddeklubben... 4 Klubbens opbygning... 5 Klubbestyrelsen... 5 Fonden... 5 Udvalgene... 6 Værkstederne... 7 Græsted station... 7 Rungsted remise... 9 Hvad kan jeg lave i klubben, og hvordan kommer jeg i gang? Hvordan kommer jeg i gang? Mentorordning Uddannelse Tjeneste på veterantoget Uniformer og roller Nøgler Indkøb Husorden for Rungsted og Græsted Sikkerhed Hvis uheldet er ude Forsikringsforhold Børneattest Hvordan håndterer jeg offentlige medier (tv, aviser og sociale medier som facebook, twitter, diverse jernbaneentusiast-netværk osv.) Hvor kan jeg finde mere information intranettet adresser Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 2

3 Velkommen til Nordsjællands Jernbaneklub Vi vil med denne lille håndbog indføre dig i vores fritidklubs aktiviteter og muligheder samt fortælle dig lidt om, hvordan du bedst kommer ind i arbejdsgangen på vores arbejdspladser. Først og fremmest vil vi gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen som medlem af en klub med en stor interesse for historisk jernbanemateriel. Vi er et levende museum og vil gerne fremstå som sådan både med hensyn til vores arbejdspladser og vores togkørsler. Vores klub består af en forening af frivillige medlemmer, som sammen arbejder på at opfylde formålet om at bevare og vedligeholde jernbanemateriel og jernbaneeffekter af historisk interesse. Ud over frivillige medlemmer er der også i perioder tilknyttede lønnet personale. Det er med formål at løfte konkrete større opgaver, som klubbens frivillige medlemmer ikke har overskud til, og for at løfte samfundsopgaver i samarbejde med kommunerne, hvor man kan tilbyde specielle jobmuligheder som f.eks. fleksjob. Klubben er for alle uanset alder. Vi har børnemedlemmer såvel som pensionistmedlemmer. Velkommen til en aktiv fritidsbeskæftigelse. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 3

4 Medlemskab af klubben Først og fremmest vil vi byde dig velkommen i Nordsjællands Jernbaneklub, hvor vi håber, du vil få glæde af dit medlemskab. Alle i klubben begynder som støttemedlemmer. De, der deltager aktivt i klubbens arbejde, kan efter et stykke tid ansøge om at blive optaget som aktivt medlem. Aktivt medlem giver f.eks. mulighed for at gøre tjeneste på veterantoget og få stemmeret på generalforsamlingen. Der er for tiden ca. 90 aktive medlemmer og omkring 320 støttemedlemmer i alle aldre og med vidt forskellige uddannelser. Denne håndbog kan forhåbentlig fortælle dig så meget, at efter du efter at have fået stillet den første nysgerrighed også bliver interesseret i at være aktiv, enten på arbejdspladsen eller til møder og på udflugter. Medlemskab gælder for et kalenderår ad gangen. Kontingent opkræves hvert år i januar måned. Vi har forskellige medlemskategorier: støttemedlemmer, aktive medlemmer og junior- og skildpaddeklubmedlemmer. Denne håndbog er tilegnet klubbens aktive medlemmer, men også de støttemedlemmer, der senere ønsker aktivt medlemskab, kan med stor fordel sætte sig grundigt ind i klubben med denne håndbog. Skildpaddeklubben Skildpaddeklubben er en fanklub for vores lille damplokomotiv ØG 1. Klubbens formål er at øge børns interesse for teknik på en sjov og barnlig måde, så de kan hjælpe til med at bevare en del af vores gamle tog for eftertiden og for børnene selv. Skildpaddeklubben er fortrinsvis for medlemmer mellem 2 og 15 år, men andre barnlige sjæle kan selvfølgelig også blive medlem. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 4

5 Klubbens opbygning Klubbestyrelsen Generalforsamlingen er den højeste myndighed i klubben og varetager klubbens ledelse. Den daglige ledelse er bemyndiget bestyrelsen, der er demokratisk valgt med en formand og fire bestyrelsesmedlemmer. Ud over formanden består bestyrelsen af en næstformand, sekretær og kasserer. Foruden den årlige generalforsamling afholdes der et årligt medlemsmøde, hvor bestyrelse og aktive medlemmer drøfter fremtidige planer og strategier for klubben og veterantoget. Fonden Fonden med det rigtige navn Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog er en erhvervsdrivende fond, der virker i tæt samarbejde med Nordsjællands Jernbaneklub. Fonden er en selvstændig juridisk enhed, hvor ingen enkeltpersoner hæfter. Formålet er primært at varetage veterantogets og klubbens drift på erhvervslignende måde. Togdriften, bygninger og driftsmateriel sorterer primært under Fonden. Fonden har udnævnt en driftsbestyrer, der er godkendt af Trafikstyrelsen som den, der har det overordnede ansvar for alle dispositioner omkring togdrift og jernbanesikkerhed. Samarbejdet mellem klub og fond er nærmere specificeret i en samarbejdsaftale. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 5

6 Udvalgene Bestyrelsen har valgt at uddelegere den daglige drift til en række fasteudvalg: Trafik-, Økonomi-, Græsted- og Rungstedudvalg. Udvalgene nedsættes af klubbestyrelsen efter forslag på generalforsamlingen. Herudover er der en række underudvalg såsom Pr- og Caféudvalget, Motor- og Vogngruppen samt Dampafdelingen. Underudvalgene opstår som følge af arbejdsdelingen i de tilhørende faste udvalg og styres som sådan af de faste udvalg. Trafikudvalg Trafikudvalget varetager planlægningen af alle veterantogets kørsler, visse arrangementer og tjenesteopsætninger samt økonomien for vores aktiviteter. Under trafikudvalget ledelse er følgende underudvalg: o Pr-udvalget, som varetager veterantogets reklamemæssige opgaver. o Caféudvalget, som tager sig af café, catering og lignende til vores arrangementer. o Bladudvalget, som driver Bumletoget og Skildpaddebladet. o Handelsafdelingen, som driver vores salg og butik i togene, på stationen og ved diverse arrangementer. Økonomiudvalg Økonomiudvalget varetager klubbens økonomiske forhold såsom bogholderi og budgetlægning. Økonomiudvalget har intet mandat og ingen beføjelser til disponere økonomisk for klubben. Dette varetages af klubbens bestyrelse og de af bestyrelsen udnævnte økonomiansvarlige. Græstedudvalg Græstedudvalget varetager driften af arbejdspladsen i Græsted. Græstedudvalget er øverste myndighed lokalt på arbejdspladsen og koordinere den daglige drift af alle aktiviteter. Græsted rummer flere funktioner som f.eks. restaureringer af diesellokomotiver og vogne samt større projekter som damplokomotivet GDS 11. Derfor er der tilknyttet flere undergrupper til udvalget: o Motorgruppen, som varetager restaurering, drift og vedligehold af alt motormateriel. o Vogngruppen, som varetager restaurering, drift og vedligehold af alt vognmateriel. o GDS 11-gruppen, som varetager restaureringen af GDS 11. Rungstedudvalg Rungstedudvalget varetager driften af arbejdspladsen i Rungsted. Rungstedudvalget er øverste myndighed lokalt på arbejdspladsen og koordinerer den daglige drift af alle aktiviteter. Rungsted foretager primært restaureringer og vedligehold af damplokomotiver. Dampafdelingen er tilknyttet Rungsted. Andre udvalg Ud over de faste udvalg findes der også andre udvalg, og her skal nævnes: o Uha-udvalget, som tilbyder forskellige aktiviteter og udflugter til alle medlemmer. o Skildpaddeklubudvalget, som varetager Skildpaddeklubbens aktiviteter, herunder Skildpaddebladet. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 6

7 Værkstederne Klubben råder over to værksteder, Græsted og Rungsted. Herudover råder klubben over andre områder, som anvendes til opbevaring. Her kan nævnes Fredensborg Station og Firskovvej Remise i Lyngby, Kagerup Savværk og et antal lagervogne rundt omkring. Græsted station På Græsted Station foretages fortrinsvis vedligeholdelse af især vogne og diesellokomotiver. Indretning med vognhaller (vognhal 2 opføres, når kapital er rejst) Arbejdsdage i Græsted Faste arbejdsdage er tirsdag til fredag fra kl. ca til 15, tirsdag aften fra kl. ca. 19 og lørdag fra kl. ca til Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 7

8 Vedligeholdelsesopgaver Der er på driftsmateriellet en række vedligeholdelsesaktiviteter. Her skal blot nævnes den årlige forårsklargøring, der er en vedligeholdelse af materiellets teknik. Desuden en lovpligtig revision, der er en noget større teknisk gennemgang, som afsluttes med, at materiellet synes og godkendes for endnu en driftsperiode. Og sidst udbedring af de skader, der opstår på interiør og karosseri som følge af slitage i forbindelse med materiellets brug. Det er typisk snedkerarbejde, maling og lakering. En del af opgaverne er såkaldt jernbanesikkerhedsrelateret arbejde, som skal udføres under medvirkning af personale, som er kvalificeret til dette arbejde. Spørg projektlederen, inden du går i gang! Når materiel skal tages ind til vedligeholdelse, gennemgås det, og der udarbejdes en oversigt over de aktiviteter, der skal udføres på det. På baggrund heraf udarbejdes en aktivitetsplan med de enkelte aktiviteters varighed, ressourcer og remisebehov. Der kan så reserveres tid i remisen og indgås aftaler med udvalg og ansvarlige. De enkelte arbejdshold er selv ansvarlige for, at de gennem deres kontaktpersoner får bestilt de fornødne materialer til de enkelte aktiviteter Klubben er afhængig af, at de aftalte tidsfrister overholdes, da vi altid skal vide, hvilket materiel vi råder over, når der sælges tog. Det er derfor vigtigt, at projektkoordinatoren orienteres, hvad enten en aktivitet bliver forsinket eller afsluttes hurtigere end antaget. I sidste tilfælde giver det mulighed for at fremrykke efterfølgende aktiviteter. Projekter Sideløbende med de normale aktiviteter kan der foregå større renoveringsprojekter på stedet, enten ved et kommunalt støttet beskæftigelsesprojekt, eller andre specifikke projekter. Vi benytter i stor udstrækning de samme faciliteter, så det er vigtigt, at vi koordinerer vores aktiviteter og respekterer hinandens arbejde. Pauser og overnatning Hjælpevognen anvendes i det daglige som klubhus og opholdsrum og desuden til overnatning af det personale, der skal fyre damplokomotiver op, når de er stationeret på Græsted Station. I hjælpevognen kan man holde pause, drikke kaffe og spise evt. medbragt mad. Lejligheden på 1. sal på stationen kan anvendes som mødelokale og overnatning ved større arrangementer, men kun efter aftale. Bibliotek På Græsted Station er der et bibliotek med forskellig jernbanelitteratur, som man kan få lov at læse. Der kan ikke hjemlånes bøger. På sporet På sporene omkring stationen, i vognhallen og i remisen forgår forskellige vedligeholdelsesaktiviteter, ligesom der rangeres, enten for at klargøre togstammer eller for at placere materiellet, der hvor det skal stå under vedligeholdelse. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 8

9 Rungsted remise I Rungsted remise foretages restaurering og årlig vedligeholdelse af damplokomotiver. Arbejdsdage i Rungsted Faste arbejdsdage er onsdag fra kl. ca. kl. 14 til ca. kl. 22 og lørdag fra kl. ca. kl. 12. Derudover arbejdes der efter aftale på en del hverdage i dagtimerne. Vedligeholdelsesopgaver Der er på driftsmateriellet en række vedligeholdelsesaktiviteter, som primært foretages ved den årlige klargøring. Det er typiske driftsproblemer, der har vist sig i løbet af årets kørsler. Herudover foretages større restaureringsopgaver på damplokomotiverne. Disse gennemføres som projekter med en projektleder som koordinator. Det daglige arbejde styres af Rungstedudvalget og / eller den maskinansvarlige. Pauser På 1. sal findes opholdstuen, som anvendes som spisestue. Her kan man holde pause, drikke kaffe og spise evt. medbragt mad. Der er mulighed for at købe øl og vand og for at deltage i en madordning. Overnatning På 1. sal er der sovepladser til tjenestegørende personale, der overnatter i forbindelse med opfyringen af damplokomotiver. Sovepladserne er forbeholdt det tjenestegørende damplokomotivpersonale. På sporet På sporene omkring remisen forgår forskellige vedligeholdelsesaktiviteter, ligesom der rangeres med materiellet. Grundet kørestrømsanlægget gælder der helt særlige regler. Man skal derfor altid opholde sig inden for hegnet. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 9

10 Hvad kan jeg lave i klubben, og hvordan kommer jeg i gang? Uanset hvilken baggrund eller uddannelse man har, så er der en plads til nye i vores klub. Såfremt man følger vores regler, opfører sig loyalt og som en god kammerat, så er der vide grænser for, hvad man kan i vores klub. Jeg vil gerne være aktivt medlem, men jeg har ikke forstand på teknik og tog Ovenstående er et typisk udsagn fra vores gæster, men lige så typisk, udsagnet er, lige så forkert er denne opfattelse af, hvad vi har brug for i vores klub. Hvis du betragter os som en offentlig togoperatør som DSB, DSB-First eller Arriva, så er der faktisk ikke megen forskel. Jo, én forskel er, at vi er også er infrastruktur-ejer, da vi ejer skinner i Rungsted og Græsted. Så vi er faktisk ligesom DSB og BaneDanmark tilsammen. Vi skal kunne det samme og leve op til de samme lovmæssige krav. Dette kræver foruden teknisk viden om lokomotiver, vogne og sporarbejder, også viden om malerarbejde, snedkeri, el-arbejde, husgerning til cafédrift, administration og jura for bare at nævne nogle områder. Det vigtigste er derfor, at du har lyst til at være med. Vi har brug for alle uanset uddannelse, så velkommen i klubben. Hvordan kommer jeg i gang? Formodentlig er du begyndt på et af vores værksteder, og her er det vigtigt, at du sætter dig ind i stedets indretning og regler og lærer os andre at kende. Dette gør du ved at henvende dig til stedets øvrige personer og spørge, om du kan hjælpe. Vær åben om, hvad du kan hjælpe med, og om, hvad du gerne vil. Alle vores medlemmer vil gerne hjælpe dig med at få dig indført i klubbens aktiviteter, men husk, at der er forskel på mennesker og dermed også på, hvor gode de er til at tage imod nye på arbejdspladsen. Vores aktivitetsniveau varierer gennem året, da det afspejler klubbens aktiviteter mht. kørslerne. I løbet af sommeren er det primært togdrift og i vinteren primært renovering, der optager medlemmerne. Veterantoget kører fra forår til jul og renoveres fra nytår til forår. Kort før kørselssæsonens start er aktivitetsniveauet naturligt nok særdeles højt. Hvis du begynder i de hektiske perioder, er der selvfølgelig meget, du kan hjælpe med i klubben, men desværre er det også sådan, at klubmedlemmerne har meget lidt tid til at hjælpe dig med at komme i gang. Men bær over med os, vi har blot travlt, og vi skal nok få dig med senere. Mentorordning Vi prøver at etablere en mentorordning, når du begynder på et af vores værksteder. Den pågældende mentor vil så være din partner, indtil du er selvkørende. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 10

11 Uddannelse Der er mulighed for at gennemgå forskellige uddannelser i klubbens regi. Uddannelserne er primært opbygget omkring de funktioner, som skal varetages for at fremføre et tog på sikker måde. Derfor er sikkerhedsuddannelserne noget grundlæggende for os. Rød SR Rød SR er den grundlæggende sikkerhedsuddannelse. Uddannelsen er den samme som øvrige veterantogs-operatørers personale gennemfører. Blå SR Blå SR er den udvidede sikkerhedsuddannelse, som er rettet mod lokomotiv- og rangerpersonalet. Uddannelsen er den samme, som øvrige veterantogs-operatørers lokomotivpersonale gennemfører. Rangerleder Rangerlederaspiranten skal som minimum have bestået Blå SR. Selve uddannelsen foregår som en aspiranttid hos erfarne rangerledere med afsluttende godkendelse til at fungere som selvstændig rangerleder. Togfører Togføreraspiranten skal som minimum have bestået Rød SR. Selve uddannelsen foregår som aspiranttid hos erfarne togførere med afsluttende godkendelse til at fungere som selvstændig togfører. Fyrbøder Fyrbøderaspiranten skal have bestået Blå SR, og være fyldt 16 år. Desuden skal fyrbøderaspiranten gennemgå og bestå en kedelpassereksamen. Selve uddannelsen foregår som aspiranttid hos erfarne fyrbødere med afsluttende godkendelse til at fungere som selvstændig fyrbøder, efter det fyldte 18. år. Kedelpasseruddannelse Er du interesseret i at gå videre ad damplokomotivvejen, skal du have en kedelpasseruddannelse. Det er en teoretisk og praktisk uddannelse, som gennemføres af klubben selv. Uddannelsen afsluttes med en eksamen, hvor du kan erhverve dit certifikat. Certifikatet gælder til kedler på damplokomotiver, men ikke til andre typer kedler. Lokomotivfører, damp og motor Lokomotivføreraspiranten skal have bestået Blå SR. Er føreraspiranten under uddannelse til damplokomotivfører, skal han ligeledes være godkendt fyrbøder. Selve uddannelsen foregår som aspiranttid hos erfarne lokomotivførere med afsluttende godkendelse til at fungere som selvstændig lokomotivfører. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 11

12 Tjeneste på veterantoget Generelt om alkohol og euforiserende stoffer og tjeneste på veterantoget Den generelle regel er ret enkel. Alkohol og euforiserende stoffer hører ganske enkelt ikke sammen med tjeneste på veterantoget. Du må således ikke være påvirket under tjenesten, og tjenesten begynder på det tidspunkt du møder. Tjeneste på toget Mødetidspunkt Forud for hver kørsel modtager det tjenestegørende togpersonale en tjenesteplan, hvoraf det bl.a. fremgår, hvem der bemander hvilke poster på toget, samt mødested og -tidspunkt. Det er af stor betydning for klargøringen af toget, at alle møder på det fastsatte sted og tidspunkt. Såfremt man skulle blive forhindret eller forsinket, skal dette meddeles til tjensteopsætteren og også til togføreren. Man melder sig til togføreren ved sin ankomst. Klargøring af toget I god tid inden afgang gennemgås vognene af togføreren. Findes mangler i form af f.eks. manglende fejning, tømning af askebægre, aftørring af håndtag eller sæder, udbedres dette af togpersonalet under togførerens ledelse. Publikumsbetjening Publikum betaler for turen som den oplevelse det at køre med et tog omkring Togpersonalet skal, når billetteringen er overstået, blive i den eller de vogne, man har fået ansvaret for. Ved standsning på stationer skal togpersonalet stige ud på perronen og være publikum behjælpelig samt være klar til afgangsprocedure. Ved længerevarende standsninger kan det aftales med togføreren, at toget forlades. Der lægges vægt på korrekt og høflig optræden over for publikum, ligesom man bør have orienteret sig om den eller de vogne, man har ansvaret for. I tilfælde af uoverensstemmelser med publikum er det vigtigt altid at bevare roen og behandle publikum høfligt. Såfremt man ikke er i stand til selv at nå til en forståelse med publikum, kontaktes togføreren. Uforudsete situationer Der kan opstå uforudsete situationer som uheld og lignende. Her er det vigtigt at bevare roen og modtage ordrer fra togføreren og/eller lokomotivføreren. Det er vigtigt aldrig at råbe eller virke højrøstet. Det skaber nervøsitet hos udenforstående og bidrager ikke til et godt image. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 12

13 Oprydning Når turen er afsluttet, er det togpersonalets opgave at rydde op i toget, dvs. feje gulve (hvis påkrævet vaske dem), tømme askebægre og affaldspande, hænge gardiner på plads osv. I afdelinger med 1. og 2. klasse trækkes gardinerne altid helt for. Pauser og afslutning af togtjenesten. Toget må aldrig forlades uden togførerens godkendelse. Tjenesten afsluttes først, når togføreren har godkendt oprydningen. Tjeneste på lokomotivet Lokomotivpersonalet har ansvaret for, at trækkraften er klar i god tid inden togets afgang. Lokomotivføreren melder til togføreren, når trækkraften er klar til sammenkobling, rangering osv. med toget. Mødetidspunkt Forud for hver kørsel aftaler lokomotivpersonalet indbyrdes mødetidspunkt. For damppersonale er det oftest dagen før, der tiltrædes, idet maskinen skal opfyres. Såfremt man skulle blive forhindret eller forsinket, skal dette meddeles til lokomotivføreren eller fyrbøderen. Man melder sig til lokomotivføreren eller fyrbøderen ved sin ankomst. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 13

14 Uniformer og roller Jernbaneklubben lægger meget vægt på, at personalet fremstår korrekt klædt i tjenesten. Derfor har vi en uniformsansvarlig, som kan hjælpe dig med beklædning. Vi har en stor samling af historiske uniformer, som bæres af medlemmerne, når de gør tjeneste på toget. En del af beklædningen må du dog indstille dig på selv at skulle betale for. Lokomotivfører Lokomotivføreren kendes på kasket med lyseblå kant, vingehjul, laurbærblade og stjerne samt lyseblåt fungerbånd. Toradet jakke med reverskrave og/eller vest og blå kittel. Skulderdistinktion med lokomotiv og stjerne. Lokomotivføreren har det sikkerhedsmæssige ansvar for togets fremførsel, og han kører lokomotivet. Hvis han/hun ikke er strækningsgodkendt, medfølger en strækningsgodkendt lods, der i så fald er sikkerhedsansvarlig over for lokomotivføreren. Fyrbøder Fyrbøderen kendes på kasket med lyseblå kant, vingehjul og laurbærblade. Toradet jakke med reverskrave og/eller vest og blå kittel. Skulderdistinktion med lokomotiv. Fyrbøderens opgave er at passe kedlen og i samarbejde med lokomotivføreren at sørge for, at der til enhver tid er tilstrækkeligt tryk på kedlen. Motorvognsfører Motorvognsføreren kendes på kasket med lyseblå kant, vingehjul, laurbærblade og stjerne samt lyseblåt fungerbånd. Toradet jakke med reverskrave og/eller vest og blå kittel. Skulderdistinktion med stor stjerne. Motorvognsføreren har samme rolle som lokomotivføreren. Togfører Togføreren kendes på kasket med rød kant, vingehjul, laurbærblade og stjerne samt rødt fungerbånd. Enkeltradet jakke med reverskrave. Skulderdistinktion med vingehjul og stjerne. Togføreren har det administrative ansvar for toget. Togføreren skal have lagt en strategi for turen og sørge for, at de forskellige poster er bemandet, herunder sørge for, at det er aftalt, hvilke togbetjente der passer hvilke vogne, og hvem der hjælper ved pakvognen. Togføreren skal ligeledes sikre sig, at vognene er efterset, at der er lavet bremseprøve, at samtlige togbetjente er fortrolige med afgangsproceduren, håndsignalerne og den grundlæggende sikkerhedsprocedure. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 14

15 Togbetjent Togbetjenten kendes på kasket med rød kant, vingehjul og laurbærblade. Enkeltradet jakke med reverskrave. Togbetjenten har ansvaret for billetteringen og publikums velbefindende. Togbetjentene er en væsentlig del af den oplevelse, vi gerne vil give publikum. Derfor er det vigtigt, at den enkelte togbetjent er godt orienteret om den aktuelle tur, klubben, og den eller de vogne han/hun har ansvaret for, for at kunne imødekomme spørgsmål fra publikum. Rangerleder Rangerlederen kendes på kasket med rød kant, vingehjul og laurbærblade. Enkeltradet jakke med reverskrave samt kittel og arbejdshandsker. I dag bærer rangerlederen orange sikkerhedsvest eller er helt klædt i orange sikkerhedstøj. Rangerlederen har ansvaret for at oprangere toget samt foretage sikkerhedsmæssig kontrol og bremseprøve af toget. Såfremt der på en tur skal ske rangering, varetages den ligeledes af rangerlederen. Såfremt der ikke er rangerleder med på toget, kan rangeringen foretages af lokomotivpersonalet. Pakmester Pakmesteren kendes på kasket med rød kant, vingehjul, laurbærblade og stjerne samt grønt fungerbånd. Enkeltradet jakke med reverskrave. Pakmesteren har ansvaret for bagage og rejsegods i pakvognen. Det er pakmesterens opgave at holde styr på, at passagerernes effekter kommer af på de rette stationer. Pakmesteren bistås på stationerne af det øvrige togpersonale. Aspiranter Aspiranter bærer kasket med vingehjul. Er DSB's grundlæggende signal- og sikkerhedsreglement bestået, bærer aspitanten desuden laurbærblade. Jakke uden skulderdestinktioner. Aspiranterne udfører samme opgaver som det øvrige togpersonale, dog under ledelse af uddannet personale. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 15

16 Nøgler Når du er blevet optaget som aktivt medlem, kan du anmode nøglemesteren om en nøgle til vores klubs lokaliteter. Der findes et nøglesystem, som giver adgang til forskellige områder. Du vil i første omgang få tildelt en nøgle, der giver adgang til klubbens lokaler og værksteder. Denne nøgle er din personlige nøgle og må ikke udlånes til andre. Hvis du en dag vælger at standse som aktivt medlem, skal du levere nøglen tilbage til klubben. Du har også pligt til at levere den tilbage, hvis det forlanges af andre årsager. Der skal betales et depositum for at få udleveret en nøgle. Indkøb Alle indkøb til klubben må kun foretages efter godkendelse af en budgetansvarlig. Du må nogle gange i første omgang selv lægge ud for købet og siden sende fakturaen til den budgetansvarlige med oplysninger om dit kontonummer. Pengene overføres da hurtigst muligt til din konto. Den budgetansvarlige foretager ikke indkøbet for dig, men kan hjælpe dig med, hvordan dette foregår i praksis. Indkøb til Græsted i Silvan Indkøb hos Silvan skal godkendes af den budgetansvarlige, inden du køber ind på klubbens konto. Såfremt du ikke kan få en godkendelse, må du i givet fald være beredt på selv at komme til at betale. Husk, at du skal sætte tydelig underskrift på den følgeseddel, som Silvan beholder, så vor regnskabsafdeling efterfølgende kan se, hvem der har købt ind på kontoen og til hvilket projekt. Følgesedlen skal lægges i postkassen i hjælpevognen. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 16

17 Husorden for Rungsted og Græsted Når du kommer, og når du går igen 1. Af hensyn til forsikringsdækning skal du, når du møder, skrive dig ind i mødebogen med initialer og ankomsttidspunkt, og når du går, sluttidspunkt. Rungsted: mødebogen forefindes på sekretæren i gangen til trappen. Græsted: På sekretæren i værkstedet forefindes et ringbind ( Bogen ), indeholdende diverse formularer mv. Din underskrift indebærer: At du er rask. At du er stoffri. At du ikke er påvirket af spiritus. At du ikke har tænkt dig at drikke* eller indtage stoffer, mens du er på arbejdsstedet. 2. Når du har skiftet tøj, fjern da venligst tøj og tasker fra opholdslokalet. 3. Husk at afregne øl og vand. * At du ikke har tænkt dig at drikke mere, end hvad der opfylder kravet til at køre bil. I arbejdstiden 1. Undgå at udsætte dig selv eller andre for farlige situationer. 2. Det er ikke tilladt at kravle op over fodpladehøjde inde i remisen, hvis du er alene. 3. Planlæg arbejdsforløbet således, at du undgår at spærre gangarealer med værktøj og materialer. 4. Tænk altid over, hvor afmonterede dele skal opbevares både midlertidigt og på længere sigt. 5. Når du er færdig med en opgave på værkstedet, skal filebænken og skruestikken ryddes. 6. Værktøj, der bliver beskadiget, lægges i skuffen og meldes til arbejdslederen 7. Værktøjsmaskiner må kun benyttes af kyndige og skal rengøres efter brug. 8. Undgå at slæbe unødigt snavs med op og ind på opholdsstuer og lignende. Det fjerner ikke sig selv igen. 9. Gør rent efter dig. Når du er færdig med arbejdet 1. Værktøj rengøres og lægges på plads efter brug. 2. Arbejdstøj skal ind i skabene. 3. Opholdslokalet holdes rent. Alle rydder op og vasker op efter sig. 4. Hvis du skal overnatte, så husk at rydde op efter dig på stuen. Undgå snavsede sko i soverummene. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 17

18 Lån af værktøj eller værksted Generelt lånes værktøj ikke ud uden forudgående tilladelse fra det lokale udvalg eller remisemesteren. 1. Ved lån skal låneseddel i bogen altid udfyldes, inden du må fjerne værktøj fra værkstedet. 2. Når værktøjet returneres, streges de enkelte stykker ud på lånesedlen. 3. Kun formændene for Græsted og Rungsted-udvalgene må fjerne lånesedlerne fra bogen. 4. Lån af værktøj hen over en eller flere lørdage må kun ske efter aftale med formanden for det lokale udvalg. 5. Lån af værksted til opgaver, der ikke har med jernbaneklubben at gøre, må kun ske efter aftale med formanden for det lokale udvalg. Rangering i Rungsted og Græsted 1. Rangering må kun foretages af SR-godkendt personale. 2. Køretøjer må kun betjenes af godkendt personale. 3. Rangering skal foregå efter reglerne i SR samt SIN-NSJV Generelt om arbejde i værkstederne Når du møder, og når du går, skriver du dig henholdsvis ind og ud af bogen ved telefonen i remisen. Det hænder, at vi på arbejdsdagene får gæster. Da det ofte er mulige medlemmer, tager vi godt imod dem og viser rundt i det omfang, det ønskes og i øvrigt er muligt. Du er ambassadør for vores klub og veterantoget! Spar på lyset Tænd kun det lys, du skal bruge, og husk at slukke lyset, når du forlader et rum. Alt for ofte er lyset tændt i alle rum til ingen nytte. Remisemesteren Til hvert værksted er der udnævnt en remisemester, som kan være dig behjælpelig med forskellige praktiske forhold i remiserne, vognhallerne og arealerne omkring disse. Remisemesteren har bl.a. til opgave at sørge for, at der ikke ligger og flyder værktøj og materialer i unødigt omfang. En henstilling fra remisemesteren om at rydde op skal derfor efterkommes. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 18

19 Sikkerhed Vores klub beskæftiger sig med en fritidsaktivitet, der rummer alle mulige risici, både for dig, for dine kammerater, og for vores gæster og kunder. Værkstedssikkerhed Alt værktøj og maskiner må derfor kun betjenes af kyndigt personale. Specielt værktøjsmaskiner, svejseudstyr, gasflasker og lignende må kun betjenes af uddannet personale. Der henvises til værkstedsinstruksen VIN-NSJV som bl.a. indeholder en oversigt over, hvem der må udføre sikkerhedskvalificeret arbejde på jernbanekøretøjer og infrastruktur. Sikkerhed på og ved banen Vi holder til ved banen, men ikke alle klubbens medlemmer har adgang til baneområdet. Den generelle regel er, at man ikke må færdes tættere end fire meter fra trafikerede jernbanespor. På vores egne sidespor gælder denne regel, når der skal rangeres. Skal der foretages arbejder eller rangeringer på offentlig bane, gælder de officielle sikkerhedsreglementer og sikkerhedsinstrukser. Det er kun sikkerhedsuddannet personale, der er tjenestegørende, der må færdes på trafikeret spor. Ikke sikkerhedsuddannet personale med ærinde i trafikeret spor, skal være ifølge med en SRuddannet, og skal følge dennes anvisninger. Alle, der går i nærheden af trafikeret spor skal bære sikkerhedsvest med klubbens logo. I Rungsted, og andre steder hvor der er køreledning, skal du særlig være opmærksom på, at der er 25 kilowatt højspænding i ledningerne. Du må ikke komme tættere end 5 meter fra køreledningerne. Pas på med lange genstande og vandpjaskeri. Det kan i værste fald koste livet. Af anden og vigtig information bedes du downloade og læse Pas På, på banen, udgivet af BaneDanmark. Her findes de vigtigste regler for færden ved trafikerede jernbanespor. Pjecen udgives af BaneDanmark. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 19

20 Sikkerhed i tjenesten Vi fremfører vort tog jf. gældende sikkerhedsreglementer og sikkerhedsinstrukser, herunder VB og personale instruksen PIN-NSJV for togpersonale. Herudover skal du konstant have din egen og andres sikkerhed for øje. Prøv at forudse situationer, og prøv at forhindre disse i at ske. Vær specielt opmærksom på gangbesværede gæster i vogne og på endeperroner. Tilbyd din hjælp. Opfyrede damplokomotiver og motorvogne Opfyrede damplokomotiver er brandvarme. Pas derfor på ikke at røre ved varme rør, kedler eller lignende. Lokomotiver, troljer og andre trækkraftenheder må kun betjenes af godkendt personale. Hold dig derfor væk eller i god afstand. Rangering og omløb Rangering og omløb skal foregå med største forsigtighed efter regler i SR, dvs. kun med SR-godkendt personale. Trækkraft må kun betjenes af personale med attest. Under omløb og rangering skal du være ekstra agtpågivende. Hold dig på afstand fra områder, hvor der rangeres, og sørg for, at publikum bliver vejledt i at passe på. Uanset hvilket hverv eller hvilken post du bestrider i vores klub, så tænker du på sikkerhed før noget andet! Vær forudseende! Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 20

21 Hvis uheldet er ude Stands ulykken og giv førstehjælp Hvordan man standser en ulykke Det er naturligvis vigtigt, at man i en ulykkessituation gør det rigtige. I modsat fald kan man let forværre den opståede skade. Derfor bør man tilkalde læge eller ambulance, hvis uheldet er ude. I togtjenesten Hvis der opstår uheld på toget, gælder der helt bestemte regler for, hvordan dette håndteres. Lokomotivføreren og togføreren er uddannet til at håndtere dette. Følg derfor deres anvisninger og yd så meget hjælp til passagererne som nødvendigt. Læs UR-NSJV. Nyttige numre Alarmcentralen tlf Lægevagt Rungsted tlf Lægevagt Græsted tlf Falck Danmark A/S tlf Abonnement nummer Politiet i Hørsholm tlf Politiet i Gilleleje tlf DC Gribskovbanen tlf (Hemmeligt nummer, der ikke må videregives) DC- Hornbækbanen tlf (Hemmeligt nummer, der ikke må videregives) Taxi Nord tlf I tilfælde af brand I tilfælde af brand i vognhallen i Græsted forsøges materiellet kørt ud i hovedsporet. Nøglen til afsporingshunden udtages ved at bryde plomben i nøgleboksen. Alle signaler falder omgående på stop. Fjernstyringscentralen, FC, orienteres efterfølgende. Brandslukkere ombyttes ved det årlige eftersyn, som afholdes af Falck Danmark. Ved dette eftersyn efterfyldes alle nødhjælpskasserne også. Det er også muligt at få ombyttet brandslukkere hos Falck i Gilleleje. Når Falck kontaktes, husk da ALTID at oplyse vort abonnementsnummer. Det er ikke muligt at ringe til den enkelte Falck station. Nummeret dækker hele Danmark. Man bliver herfra stillet om. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 21

22 Ulykke Princip Ætsende stoffer i øjne: Skyl omgående med vand (nødhåndbruseren) og fortsæt i mindst 15 minutter. Fortsæt med øjenskylleglas/flaske. Evt. kontaktliner fjernes straks. Ved patienttransport bruges øjenskylleren hele vejen. Alle øjenætsninger skal omgående lægebehandles. Kemikalieuheld Ætsende stoffer på huden: Skyl straks og vedvarende med vand. Forurenet tøj fjernes hurtigt. Indtagelse af giftig eller ætsende stoffer: Ved indånding af giftige dampe bringes personen straks ud i frisk luft. Har personen sunket et giftigt stof, fremkaldes opkastning, hvis personen er ved bevidsthed. Har personen sunket noget ætsende, drikkes rigeligt med vand eller mælk. Der må ikke fremkaldes opkastning. Ethvert brandsår behandles med koldt vand. Du skal hurtigst muligt finde koldt/køligt vand, som skal hældes over det forbrændte sted. Hold f.eks. en forbrændt hånd under den kolde hane. Når du får tid, kan du fjerne løstsiddende tøj, hvis det sidder i vejen, og du skal sikre, at vandet har en temperatur, så det føles behageligt køligt, men ikke koldt (15-20 grader). Du skal holde det forbrændte sted i køligt vand, til smerterne ophører. Det varer mindst en halv time, men ofte 3-4 timer. Forbrændinger og skoldninger Det er vigtigt at starte kølingen med koldt vand hurtigst muligt, efter at forbrændingen er opstået. Derfor skal du ikke i første omgang tænke på vandets temperatur, men bare skynde dig at få hældt koldt vand på det forbrændte sted. Du må ikke afbryde kølingen, men skal holde det forbrændte sted i køligt vand, indtil smerterne ophører. Det varer mindst en halv time, men ofte 3-4 timer eller mere. Søg læge hvis forbrændingen Er en 1. gradsforbrænding af meget stor udstrækning Er en 2. gradsforbrænding og: o Er større end ca. en håndflade. o Dækker et led (f.eks. på en finger) o Er tæt på et øje o Er tæt på legemsåbninger (mund, næse, øre m.v.) Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 22

23 o Er "cirkulær" (hele vejen rundt om f.eks. en finger) o Er i ansigtet Er en 3. grads forbrænding 1. grad (rødme) 2. grad (vabler) 3. grad (hud helt ødelagt) Blødninger El-uheld Er der tale om en pulsåreblødning, lægges personen ned og der presses en finger i såret, indtil ambulancefolkene når frem. Ved andre blødninger renses såret med vand, og der lægges kompres med en stram forbinding. Hold det blødende sted højt. Afbryd strømmen. (Rør aldrig ved den tilskadekomne, før strømmen er afbrudt). Giv trinvis førstehjælp. Tilkald hjælp. Ved alle ulykker med 230 volt bør den tilskadekomne undersøges af læge. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 23

24 Forsikringsforhold Som klubmedlem bliver du betragtet som ansat i Fonden, når du møder op på én af arbejdspladserne og skriver dig i værkstedsbogen, eller når du møder til tjeneste på veterantoget.her sørger tjenestefordeleren for registrering af, at du arbejder. Laver man aftalt arbejde andetsteds, f.eks. i Kagerup, skal man enten skrive aftalt tid og sted ind i arbejdsbogen eller sende en til driftsbestyreren, Anders Dørge, med de relevante informationer. I begge tilfælde skal dette ske inden arbejdet påbegyndes. I den periode, hvor du arbejder enten i værkstederne eller på toget, er du omfattet af Fondens lovpligte arbejdsskadeforsikring. Den dækker i henhold til nogle helt bestemte regler, som du kan se på Anmeldelse af en skade skal ske via Fonden. Bør du udvide dine egne forsikringer? Der er mange mennesker, som ikke selv tegner frivillige ulykkesforsikringer, men mindst lige så mange, der vælger at tegne en forsikring. På Forsikringsoplysningens hjemmeside kan man se mere om både arbejdsskadeforsikringen og ens muligheder for at tegne ulykkesforsikring: Børneattest Aktive medlemmer, der deltager i Skildpaddeklubbens aktiviteter, eller som i forbindelse med deres klubarbejde kan have kontakt med børn og unge under 15 år, herunder er aktive ved børnedagsarrangementerne, skal have en børneattest fra Rigspolitiet. Klubbestyrelsen udpeger de klubmedlemmer, som skal have børneattest, og står også for det praktiske omkring indhentelsen af attesten fra Rigspolitiet. I øvrigt skal børneattesten fornyes hvert år. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 24

25 Hvordan håndterer jeg offentlige medier (tv, aviser og sociale medier som facebook, twitter, diverse jernbaneentusiast-netværk osv.) Nordsjællands Veterantog og Nordsjællands Jernbaneklub er offentlige foretagender og derfor åbne for offentlige medier til at kigge med i, hvad vi foretager os. Det er vores ønske at få udbredt informationer om vores tog og arrangementer så vidt omkring som muligt. Igennem de seneste år er antallet af medier eksploderet, og især sociale netværk som twitter, facebook, linkedin, plaxo og flickr er blevet taget i brug af mange. Vi tror på, at de sociale netværk kan styrke Nordsjællands Veterantog og Jernbaneklub igennem udbredelse af informationer om vores aktiviteter. Men samtidig er der også en fare for misinformation, og derfor giver vi her en mini-guide for, hvordan man håndterer medierne. Loyalitetsforpligtelse og fortrolighed Da du meldte dig ind klubben, afgav du samtidig et løfte om at arbejde for klubbens og togets virke. Dette betyder selvfølgelig, at du skal opføre dig loyalt over for og behandle informationer om klubben og toget fortroligt. Derfor bør du også tænke over, hvilke informationer du sender ud i de offentlige medier. Et eksempel kunne være, at du skriver på facebook, at det og det ved toget ikke er så godt. Her skal du tænke på, at det ikke kun er dine nære venner, der læser, men at faktisk alle kan læse med. Så derfor beder vi dig om ikke at offentliggøre nogen informationer om klubben eller toget, der kan bringe os i miskredit eller blot misforstås. Eller sagt på en anden måde: man bør ikke skrive noget, som man ikke ville e til både pressen, forretningsforbindelser, familie og venner. Hvordan håndterer man de offentlige medier? Hvis det er muligt, så henvis i videst mulig grad til Pr-udvalget eller bestyrelsen. Hvis dette ikke er muligt, hvis der f.eks. pludselig står en journalist med tv-hold fra TV 2-Lorry og gerne vil 'skyde' lidt til et senere indslag, så gælder det her om at påtage sig rollen som ambassadør for vores klub og åbent fortælle om de gode oplevelser, man kan få hos os. Her er det ikke særligt svært at forstå, hvilket budskab vi skal bringe. Det bliver straks mere svært, den dag vi har et andet budskab vi skal bringe, eksempelvis hvis vi er part i et uheld eller en ulykke med en passagerer. Her beder vi dig altid overlade kommunikationen til fondens, alternativt klubbens formand eller driftsbestyrer. Facebook-politik Med ovenstående ord om loyalitet og fortrolighed burde det ikke være så svært at begå sig på facebook på en for klubben og veterantoget fornuftig måde og dermed medvirke til udbredelsen af vores interesse. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 25

26 Hvor kan jeg finde mere information intranettet Intranettet På veterantoget.dk findes adgang til et lukket område, intranettet. Her samler vi alle de nødvendige informationer, du har brug for i det daglige arbejde. Når du er blevet udnævnt til aktivt medlem, får du udleveret brugernavn og password til dette område. Disse adgangsinformationer, samt informationer du finder på intranettet, er er interne og/eller personlige og må ikke under nogen omstændigheder videregives til andre. Natsporet Natsporet er de aktive medlemmers informationsblad. Her udsendes nyheder om f.eks. kørsler, og referater fra udvalgsmøder. adresser Jernbaneklubbens -adresser forbeholdes de medlemmer i klubben, der repræsenterer klubben udadtil. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 26

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Brugsvejledning for Rumsimulator

Brugsvejledning for Rumsimulator - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Aftaler Af hensyn til organiseringen af museets frivillige udfylder og afleverer alle frivillige en Aftale om frivillig arbejdskraft. Denne kontrakt afleveres,

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

GTS vognmelding. Arbejdsplanlægning. Vognekspedition. Melding/afvigelser

GTS vognmelding. Arbejdsplanlægning. Vognekspedition. Melding/afvigelser Side 1 af 5 Formål At sikre rettidig togafgang og togankomst. At sikre at produktet opfylder gældende regler, samt vore forpligtelser i DanLink systemet. Gyldighedsområde Proceduren er gældende ved transport

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Vedtægter for Scramasax

Vedtægter for Scramasax Vedtægter for Scramasax Forening for håndværk, klædedragter og krigskunst. Paragraf 1 : Foreningens navn er Middelalderforeningen Scramasax og den hører hjemme i Odense Kommune. Navnet Scramasax er forbeholdt

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Introduktion til IFK s bestyrelse

Introduktion til IFK s bestyrelse Introduktion til IFK s bestyrelse Denne pjece er til IFK s bestyrelsesmedlemmer og giver en kort indføring i: Hvilket ansvar og opgaver har bestyrelsen? Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere