Nordsjællands Jernbaneklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordsjællands Jernbaneklub"

Transkript

1 Nordsjællands Jernbaneklub Håndbog for aktive medlemmer (og til nye medlemmer der ønsker at blive aktive) Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 1

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nordsjællands Jernbaneklub... 3 Medlemskab af klubben... 4 Skildpaddeklubben... 4 Klubbens opbygning... 5 Klubbestyrelsen... 5 Fonden... 5 Udvalgene... 6 Værkstederne... 7 Græsted station... 7 Rungsted remise... 9 Hvad kan jeg lave i klubben, og hvordan kommer jeg i gang? Hvordan kommer jeg i gang? Mentorordning Uddannelse Tjeneste på veterantoget Uniformer og roller Nøgler Indkøb Husorden for Rungsted og Græsted Sikkerhed Hvis uheldet er ude Forsikringsforhold Børneattest Hvordan håndterer jeg offentlige medier (tv, aviser og sociale medier som facebook, twitter, diverse jernbaneentusiast-netværk osv.) Hvor kan jeg finde mere information intranettet adresser Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 2

3 Velkommen til Nordsjællands Jernbaneklub Vi vil med denne lille håndbog indføre dig i vores fritidklubs aktiviteter og muligheder samt fortælle dig lidt om, hvordan du bedst kommer ind i arbejdsgangen på vores arbejdspladser. Først og fremmest vil vi gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen som medlem af en klub med en stor interesse for historisk jernbanemateriel. Vi er et levende museum og vil gerne fremstå som sådan både med hensyn til vores arbejdspladser og vores togkørsler. Vores klub består af en forening af frivillige medlemmer, som sammen arbejder på at opfylde formålet om at bevare og vedligeholde jernbanemateriel og jernbaneeffekter af historisk interesse. Ud over frivillige medlemmer er der også i perioder tilknyttede lønnet personale. Det er med formål at løfte konkrete større opgaver, som klubbens frivillige medlemmer ikke har overskud til, og for at løfte samfundsopgaver i samarbejde med kommunerne, hvor man kan tilbyde specielle jobmuligheder som f.eks. fleksjob. Klubben er for alle uanset alder. Vi har børnemedlemmer såvel som pensionistmedlemmer. Velkommen til en aktiv fritidsbeskæftigelse. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 3

4 Medlemskab af klubben Først og fremmest vil vi byde dig velkommen i Nordsjællands Jernbaneklub, hvor vi håber, du vil få glæde af dit medlemskab. Alle i klubben begynder som støttemedlemmer. De, der deltager aktivt i klubbens arbejde, kan efter et stykke tid ansøge om at blive optaget som aktivt medlem. Aktivt medlem giver f.eks. mulighed for at gøre tjeneste på veterantoget og få stemmeret på generalforsamlingen. Der er for tiden ca. 90 aktive medlemmer og omkring 320 støttemedlemmer i alle aldre og med vidt forskellige uddannelser. Denne håndbog kan forhåbentlig fortælle dig så meget, at efter du efter at have fået stillet den første nysgerrighed også bliver interesseret i at være aktiv, enten på arbejdspladsen eller til møder og på udflugter. Medlemskab gælder for et kalenderår ad gangen. Kontingent opkræves hvert år i januar måned. Vi har forskellige medlemskategorier: støttemedlemmer, aktive medlemmer og junior- og skildpaddeklubmedlemmer. Denne håndbog er tilegnet klubbens aktive medlemmer, men også de støttemedlemmer, der senere ønsker aktivt medlemskab, kan med stor fordel sætte sig grundigt ind i klubben med denne håndbog. Skildpaddeklubben Skildpaddeklubben er en fanklub for vores lille damplokomotiv ØG 1. Klubbens formål er at øge børns interesse for teknik på en sjov og barnlig måde, så de kan hjælpe til med at bevare en del af vores gamle tog for eftertiden og for børnene selv. Skildpaddeklubben er fortrinsvis for medlemmer mellem 2 og 15 år, men andre barnlige sjæle kan selvfølgelig også blive medlem. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 4

5 Klubbens opbygning Klubbestyrelsen Generalforsamlingen er den højeste myndighed i klubben og varetager klubbens ledelse. Den daglige ledelse er bemyndiget bestyrelsen, der er demokratisk valgt med en formand og fire bestyrelsesmedlemmer. Ud over formanden består bestyrelsen af en næstformand, sekretær og kasserer. Foruden den årlige generalforsamling afholdes der et årligt medlemsmøde, hvor bestyrelse og aktive medlemmer drøfter fremtidige planer og strategier for klubben og veterantoget. Fonden Fonden med det rigtige navn Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog er en erhvervsdrivende fond, der virker i tæt samarbejde med Nordsjællands Jernbaneklub. Fonden er en selvstændig juridisk enhed, hvor ingen enkeltpersoner hæfter. Formålet er primært at varetage veterantogets og klubbens drift på erhvervslignende måde. Togdriften, bygninger og driftsmateriel sorterer primært under Fonden. Fonden har udnævnt en driftsbestyrer, der er godkendt af Trafikstyrelsen som den, der har det overordnede ansvar for alle dispositioner omkring togdrift og jernbanesikkerhed. Samarbejdet mellem klub og fond er nærmere specificeret i en samarbejdsaftale. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 5

6 Udvalgene Bestyrelsen har valgt at uddelegere den daglige drift til en række fasteudvalg: Trafik-, Økonomi-, Græsted- og Rungstedudvalg. Udvalgene nedsættes af klubbestyrelsen efter forslag på generalforsamlingen. Herudover er der en række underudvalg såsom Pr- og Caféudvalget, Motor- og Vogngruppen samt Dampafdelingen. Underudvalgene opstår som følge af arbejdsdelingen i de tilhørende faste udvalg og styres som sådan af de faste udvalg. Trafikudvalg Trafikudvalget varetager planlægningen af alle veterantogets kørsler, visse arrangementer og tjenesteopsætninger samt økonomien for vores aktiviteter. Under trafikudvalget ledelse er følgende underudvalg: o Pr-udvalget, som varetager veterantogets reklamemæssige opgaver. o Caféudvalget, som tager sig af café, catering og lignende til vores arrangementer. o Bladudvalget, som driver Bumletoget og Skildpaddebladet. o Handelsafdelingen, som driver vores salg og butik i togene, på stationen og ved diverse arrangementer. Økonomiudvalg Økonomiudvalget varetager klubbens økonomiske forhold såsom bogholderi og budgetlægning. Økonomiudvalget har intet mandat og ingen beføjelser til disponere økonomisk for klubben. Dette varetages af klubbens bestyrelse og de af bestyrelsen udnævnte økonomiansvarlige. Græstedudvalg Græstedudvalget varetager driften af arbejdspladsen i Græsted. Græstedudvalget er øverste myndighed lokalt på arbejdspladsen og koordinere den daglige drift af alle aktiviteter. Græsted rummer flere funktioner som f.eks. restaureringer af diesellokomotiver og vogne samt større projekter som damplokomotivet GDS 11. Derfor er der tilknyttet flere undergrupper til udvalget: o Motorgruppen, som varetager restaurering, drift og vedligehold af alt motormateriel. o Vogngruppen, som varetager restaurering, drift og vedligehold af alt vognmateriel. o GDS 11-gruppen, som varetager restaureringen af GDS 11. Rungstedudvalg Rungstedudvalget varetager driften af arbejdspladsen i Rungsted. Rungstedudvalget er øverste myndighed lokalt på arbejdspladsen og koordinerer den daglige drift af alle aktiviteter. Rungsted foretager primært restaureringer og vedligehold af damplokomotiver. Dampafdelingen er tilknyttet Rungsted. Andre udvalg Ud over de faste udvalg findes der også andre udvalg, og her skal nævnes: o Uha-udvalget, som tilbyder forskellige aktiviteter og udflugter til alle medlemmer. o Skildpaddeklubudvalget, som varetager Skildpaddeklubbens aktiviteter, herunder Skildpaddebladet. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 6

7 Værkstederne Klubben råder over to værksteder, Græsted og Rungsted. Herudover råder klubben over andre områder, som anvendes til opbevaring. Her kan nævnes Fredensborg Station og Firskovvej Remise i Lyngby, Kagerup Savværk og et antal lagervogne rundt omkring. Græsted station På Græsted Station foretages fortrinsvis vedligeholdelse af især vogne og diesellokomotiver. Indretning med vognhaller (vognhal 2 opføres, når kapital er rejst) Arbejdsdage i Græsted Faste arbejdsdage er tirsdag til fredag fra kl. ca til 15, tirsdag aften fra kl. ca. 19 og lørdag fra kl. ca til Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 7

8 Vedligeholdelsesopgaver Der er på driftsmateriellet en række vedligeholdelsesaktiviteter. Her skal blot nævnes den årlige forårsklargøring, der er en vedligeholdelse af materiellets teknik. Desuden en lovpligtig revision, der er en noget større teknisk gennemgang, som afsluttes med, at materiellet synes og godkendes for endnu en driftsperiode. Og sidst udbedring af de skader, der opstår på interiør og karosseri som følge af slitage i forbindelse med materiellets brug. Det er typisk snedkerarbejde, maling og lakering. En del af opgaverne er såkaldt jernbanesikkerhedsrelateret arbejde, som skal udføres under medvirkning af personale, som er kvalificeret til dette arbejde. Spørg projektlederen, inden du går i gang! Når materiel skal tages ind til vedligeholdelse, gennemgås det, og der udarbejdes en oversigt over de aktiviteter, der skal udføres på det. På baggrund heraf udarbejdes en aktivitetsplan med de enkelte aktiviteters varighed, ressourcer og remisebehov. Der kan så reserveres tid i remisen og indgås aftaler med udvalg og ansvarlige. De enkelte arbejdshold er selv ansvarlige for, at de gennem deres kontaktpersoner får bestilt de fornødne materialer til de enkelte aktiviteter Klubben er afhængig af, at de aftalte tidsfrister overholdes, da vi altid skal vide, hvilket materiel vi råder over, når der sælges tog. Det er derfor vigtigt, at projektkoordinatoren orienteres, hvad enten en aktivitet bliver forsinket eller afsluttes hurtigere end antaget. I sidste tilfælde giver det mulighed for at fremrykke efterfølgende aktiviteter. Projekter Sideløbende med de normale aktiviteter kan der foregå større renoveringsprojekter på stedet, enten ved et kommunalt støttet beskæftigelsesprojekt, eller andre specifikke projekter. Vi benytter i stor udstrækning de samme faciliteter, så det er vigtigt, at vi koordinerer vores aktiviteter og respekterer hinandens arbejde. Pauser og overnatning Hjælpevognen anvendes i det daglige som klubhus og opholdsrum og desuden til overnatning af det personale, der skal fyre damplokomotiver op, når de er stationeret på Græsted Station. I hjælpevognen kan man holde pause, drikke kaffe og spise evt. medbragt mad. Lejligheden på 1. sal på stationen kan anvendes som mødelokale og overnatning ved større arrangementer, men kun efter aftale. Bibliotek På Græsted Station er der et bibliotek med forskellig jernbanelitteratur, som man kan få lov at læse. Der kan ikke hjemlånes bøger. På sporet På sporene omkring stationen, i vognhallen og i remisen forgår forskellige vedligeholdelsesaktiviteter, ligesom der rangeres, enten for at klargøre togstammer eller for at placere materiellet, der hvor det skal stå under vedligeholdelse. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 8

9 Rungsted remise I Rungsted remise foretages restaurering og årlig vedligeholdelse af damplokomotiver. Arbejdsdage i Rungsted Faste arbejdsdage er onsdag fra kl. ca. kl. 14 til ca. kl. 22 og lørdag fra kl. ca. kl. 12. Derudover arbejdes der efter aftale på en del hverdage i dagtimerne. Vedligeholdelsesopgaver Der er på driftsmateriellet en række vedligeholdelsesaktiviteter, som primært foretages ved den årlige klargøring. Det er typiske driftsproblemer, der har vist sig i løbet af årets kørsler. Herudover foretages større restaureringsopgaver på damplokomotiverne. Disse gennemføres som projekter med en projektleder som koordinator. Det daglige arbejde styres af Rungstedudvalget og / eller den maskinansvarlige. Pauser På 1. sal findes opholdstuen, som anvendes som spisestue. Her kan man holde pause, drikke kaffe og spise evt. medbragt mad. Der er mulighed for at købe øl og vand og for at deltage i en madordning. Overnatning På 1. sal er der sovepladser til tjenestegørende personale, der overnatter i forbindelse med opfyringen af damplokomotiver. Sovepladserne er forbeholdt det tjenestegørende damplokomotivpersonale. På sporet På sporene omkring remisen forgår forskellige vedligeholdelsesaktiviteter, ligesom der rangeres med materiellet. Grundet kørestrømsanlægget gælder der helt særlige regler. Man skal derfor altid opholde sig inden for hegnet. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 9

10 Hvad kan jeg lave i klubben, og hvordan kommer jeg i gang? Uanset hvilken baggrund eller uddannelse man har, så er der en plads til nye i vores klub. Såfremt man følger vores regler, opfører sig loyalt og som en god kammerat, så er der vide grænser for, hvad man kan i vores klub. Jeg vil gerne være aktivt medlem, men jeg har ikke forstand på teknik og tog Ovenstående er et typisk udsagn fra vores gæster, men lige så typisk, udsagnet er, lige så forkert er denne opfattelse af, hvad vi har brug for i vores klub. Hvis du betragter os som en offentlig togoperatør som DSB, DSB-First eller Arriva, så er der faktisk ikke megen forskel. Jo, én forskel er, at vi er også er infrastruktur-ejer, da vi ejer skinner i Rungsted og Græsted. Så vi er faktisk ligesom DSB og BaneDanmark tilsammen. Vi skal kunne det samme og leve op til de samme lovmæssige krav. Dette kræver foruden teknisk viden om lokomotiver, vogne og sporarbejder, også viden om malerarbejde, snedkeri, el-arbejde, husgerning til cafédrift, administration og jura for bare at nævne nogle områder. Det vigtigste er derfor, at du har lyst til at være med. Vi har brug for alle uanset uddannelse, så velkommen i klubben. Hvordan kommer jeg i gang? Formodentlig er du begyndt på et af vores værksteder, og her er det vigtigt, at du sætter dig ind i stedets indretning og regler og lærer os andre at kende. Dette gør du ved at henvende dig til stedets øvrige personer og spørge, om du kan hjælpe. Vær åben om, hvad du kan hjælpe med, og om, hvad du gerne vil. Alle vores medlemmer vil gerne hjælpe dig med at få dig indført i klubbens aktiviteter, men husk, at der er forskel på mennesker og dermed også på, hvor gode de er til at tage imod nye på arbejdspladsen. Vores aktivitetsniveau varierer gennem året, da det afspejler klubbens aktiviteter mht. kørslerne. I løbet af sommeren er det primært togdrift og i vinteren primært renovering, der optager medlemmerne. Veterantoget kører fra forår til jul og renoveres fra nytår til forår. Kort før kørselssæsonens start er aktivitetsniveauet naturligt nok særdeles højt. Hvis du begynder i de hektiske perioder, er der selvfølgelig meget, du kan hjælpe med i klubben, men desværre er det også sådan, at klubmedlemmerne har meget lidt tid til at hjælpe dig med at komme i gang. Men bær over med os, vi har blot travlt, og vi skal nok få dig med senere. Mentorordning Vi prøver at etablere en mentorordning, når du begynder på et af vores værksteder. Den pågældende mentor vil så være din partner, indtil du er selvkørende. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 10

11 Uddannelse Der er mulighed for at gennemgå forskellige uddannelser i klubbens regi. Uddannelserne er primært opbygget omkring de funktioner, som skal varetages for at fremføre et tog på sikker måde. Derfor er sikkerhedsuddannelserne noget grundlæggende for os. Rød SR Rød SR er den grundlæggende sikkerhedsuddannelse. Uddannelsen er den samme som øvrige veterantogs-operatørers personale gennemfører. Blå SR Blå SR er den udvidede sikkerhedsuddannelse, som er rettet mod lokomotiv- og rangerpersonalet. Uddannelsen er den samme, som øvrige veterantogs-operatørers lokomotivpersonale gennemfører. Rangerleder Rangerlederaspiranten skal som minimum have bestået Blå SR. Selve uddannelsen foregår som en aspiranttid hos erfarne rangerledere med afsluttende godkendelse til at fungere som selvstændig rangerleder. Togfører Togføreraspiranten skal som minimum have bestået Rød SR. Selve uddannelsen foregår som aspiranttid hos erfarne togførere med afsluttende godkendelse til at fungere som selvstændig togfører. Fyrbøder Fyrbøderaspiranten skal have bestået Blå SR, og være fyldt 16 år. Desuden skal fyrbøderaspiranten gennemgå og bestå en kedelpassereksamen. Selve uddannelsen foregår som aspiranttid hos erfarne fyrbødere med afsluttende godkendelse til at fungere som selvstændig fyrbøder, efter det fyldte 18. år. Kedelpasseruddannelse Er du interesseret i at gå videre ad damplokomotivvejen, skal du have en kedelpasseruddannelse. Det er en teoretisk og praktisk uddannelse, som gennemføres af klubben selv. Uddannelsen afsluttes med en eksamen, hvor du kan erhverve dit certifikat. Certifikatet gælder til kedler på damplokomotiver, men ikke til andre typer kedler. Lokomotivfører, damp og motor Lokomotivføreraspiranten skal have bestået Blå SR. Er føreraspiranten under uddannelse til damplokomotivfører, skal han ligeledes være godkendt fyrbøder. Selve uddannelsen foregår som aspiranttid hos erfarne lokomotivførere med afsluttende godkendelse til at fungere som selvstændig lokomotivfører. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 11

12 Tjeneste på veterantoget Generelt om alkohol og euforiserende stoffer og tjeneste på veterantoget Den generelle regel er ret enkel. Alkohol og euforiserende stoffer hører ganske enkelt ikke sammen med tjeneste på veterantoget. Du må således ikke være påvirket under tjenesten, og tjenesten begynder på det tidspunkt du møder. Tjeneste på toget Mødetidspunkt Forud for hver kørsel modtager det tjenestegørende togpersonale en tjenesteplan, hvoraf det bl.a. fremgår, hvem der bemander hvilke poster på toget, samt mødested og -tidspunkt. Det er af stor betydning for klargøringen af toget, at alle møder på det fastsatte sted og tidspunkt. Såfremt man skulle blive forhindret eller forsinket, skal dette meddeles til tjensteopsætteren og også til togføreren. Man melder sig til togføreren ved sin ankomst. Klargøring af toget I god tid inden afgang gennemgås vognene af togføreren. Findes mangler i form af f.eks. manglende fejning, tømning af askebægre, aftørring af håndtag eller sæder, udbedres dette af togpersonalet under togførerens ledelse. Publikumsbetjening Publikum betaler for turen som den oplevelse det at køre med et tog omkring Togpersonalet skal, når billetteringen er overstået, blive i den eller de vogne, man har fået ansvaret for. Ved standsning på stationer skal togpersonalet stige ud på perronen og være publikum behjælpelig samt være klar til afgangsprocedure. Ved længerevarende standsninger kan det aftales med togføreren, at toget forlades. Der lægges vægt på korrekt og høflig optræden over for publikum, ligesom man bør have orienteret sig om den eller de vogne, man har ansvaret for. I tilfælde af uoverensstemmelser med publikum er det vigtigt altid at bevare roen og behandle publikum høfligt. Såfremt man ikke er i stand til selv at nå til en forståelse med publikum, kontaktes togføreren. Uforudsete situationer Der kan opstå uforudsete situationer som uheld og lignende. Her er det vigtigt at bevare roen og modtage ordrer fra togføreren og/eller lokomotivføreren. Det er vigtigt aldrig at råbe eller virke højrøstet. Det skaber nervøsitet hos udenforstående og bidrager ikke til et godt image. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 12

13 Oprydning Når turen er afsluttet, er det togpersonalets opgave at rydde op i toget, dvs. feje gulve (hvis påkrævet vaske dem), tømme askebægre og affaldspande, hænge gardiner på plads osv. I afdelinger med 1. og 2. klasse trækkes gardinerne altid helt for. Pauser og afslutning af togtjenesten. Toget må aldrig forlades uden togførerens godkendelse. Tjenesten afsluttes først, når togføreren har godkendt oprydningen. Tjeneste på lokomotivet Lokomotivpersonalet har ansvaret for, at trækkraften er klar i god tid inden togets afgang. Lokomotivføreren melder til togføreren, når trækkraften er klar til sammenkobling, rangering osv. med toget. Mødetidspunkt Forud for hver kørsel aftaler lokomotivpersonalet indbyrdes mødetidspunkt. For damppersonale er det oftest dagen før, der tiltrædes, idet maskinen skal opfyres. Såfremt man skulle blive forhindret eller forsinket, skal dette meddeles til lokomotivføreren eller fyrbøderen. Man melder sig til lokomotivføreren eller fyrbøderen ved sin ankomst. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 13

14 Uniformer og roller Jernbaneklubben lægger meget vægt på, at personalet fremstår korrekt klædt i tjenesten. Derfor har vi en uniformsansvarlig, som kan hjælpe dig med beklædning. Vi har en stor samling af historiske uniformer, som bæres af medlemmerne, når de gør tjeneste på toget. En del af beklædningen må du dog indstille dig på selv at skulle betale for. Lokomotivfører Lokomotivføreren kendes på kasket med lyseblå kant, vingehjul, laurbærblade og stjerne samt lyseblåt fungerbånd. Toradet jakke med reverskrave og/eller vest og blå kittel. Skulderdistinktion med lokomotiv og stjerne. Lokomotivføreren har det sikkerhedsmæssige ansvar for togets fremførsel, og han kører lokomotivet. Hvis han/hun ikke er strækningsgodkendt, medfølger en strækningsgodkendt lods, der i så fald er sikkerhedsansvarlig over for lokomotivføreren. Fyrbøder Fyrbøderen kendes på kasket med lyseblå kant, vingehjul og laurbærblade. Toradet jakke med reverskrave og/eller vest og blå kittel. Skulderdistinktion med lokomotiv. Fyrbøderens opgave er at passe kedlen og i samarbejde med lokomotivføreren at sørge for, at der til enhver tid er tilstrækkeligt tryk på kedlen. Motorvognsfører Motorvognsføreren kendes på kasket med lyseblå kant, vingehjul, laurbærblade og stjerne samt lyseblåt fungerbånd. Toradet jakke med reverskrave og/eller vest og blå kittel. Skulderdistinktion med stor stjerne. Motorvognsføreren har samme rolle som lokomotivføreren. Togfører Togføreren kendes på kasket med rød kant, vingehjul, laurbærblade og stjerne samt rødt fungerbånd. Enkeltradet jakke med reverskrave. Skulderdistinktion med vingehjul og stjerne. Togføreren har det administrative ansvar for toget. Togføreren skal have lagt en strategi for turen og sørge for, at de forskellige poster er bemandet, herunder sørge for, at det er aftalt, hvilke togbetjente der passer hvilke vogne, og hvem der hjælper ved pakvognen. Togføreren skal ligeledes sikre sig, at vognene er efterset, at der er lavet bremseprøve, at samtlige togbetjente er fortrolige med afgangsproceduren, håndsignalerne og den grundlæggende sikkerhedsprocedure. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 14

15 Togbetjent Togbetjenten kendes på kasket med rød kant, vingehjul og laurbærblade. Enkeltradet jakke med reverskrave. Togbetjenten har ansvaret for billetteringen og publikums velbefindende. Togbetjentene er en væsentlig del af den oplevelse, vi gerne vil give publikum. Derfor er det vigtigt, at den enkelte togbetjent er godt orienteret om den aktuelle tur, klubben, og den eller de vogne han/hun har ansvaret for, for at kunne imødekomme spørgsmål fra publikum. Rangerleder Rangerlederen kendes på kasket med rød kant, vingehjul og laurbærblade. Enkeltradet jakke med reverskrave samt kittel og arbejdshandsker. I dag bærer rangerlederen orange sikkerhedsvest eller er helt klædt i orange sikkerhedstøj. Rangerlederen har ansvaret for at oprangere toget samt foretage sikkerhedsmæssig kontrol og bremseprøve af toget. Såfremt der på en tur skal ske rangering, varetages den ligeledes af rangerlederen. Såfremt der ikke er rangerleder med på toget, kan rangeringen foretages af lokomotivpersonalet. Pakmester Pakmesteren kendes på kasket med rød kant, vingehjul, laurbærblade og stjerne samt grønt fungerbånd. Enkeltradet jakke med reverskrave. Pakmesteren har ansvaret for bagage og rejsegods i pakvognen. Det er pakmesterens opgave at holde styr på, at passagerernes effekter kommer af på de rette stationer. Pakmesteren bistås på stationerne af det øvrige togpersonale. Aspiranter Aspiranter bærer kasket med vingehjul. Er DSB's grundlæggende signal- og sikkerhedsreglement bestået, bærer aspitanten desuden laurbærblade. Jakke uden skulderdestinktioner. Aspiranterne udfører samme opgaver som det øvrige togpersonale, dog under ledelse af uddannet personale. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 15

16 Nøgler Når du er blevet optaget som aktivt medlem, kan du anmode nøglemesteren om en nøgle til vores klubs lokaliteter. Der findes et nøglesystem, som giver adgang til forskellige områder. Du vil i første omgang få tildelt en nøgle, der giver adgang til klubbens lokaler og værksteder. Denne nøgle er din personlige nøgle og må ikke udlånes til andre. Hvis du en dag vælger at standse som aktivt medlem, skal du levere nøglen tilbage til klubben. Du har også pligt til at levere den tilbage, hvis det forlanges af andre årsager. Der skal betales et depositum for at få udleveret en nøgle. Indkøb Alle indkøb til klubben må kun foretages efter godkendelse af en budgetansvarlig. Du må nogle gange i første omgang selv lægge ud for købet og siden sende fakturaen til den budgetansvarlige med oplysninger om dit kontonummer. Pengene overføres da hurtigst muligt til din konto. Den budgetansvarlige foretager ikke indkøbet for dig, men kan hjælpe dig med, hvordan dette foregår i praksis. Indkøb til Græsted i Silvan Indkøb hos Silvan skal godkendes af den budgetansvarlige, inden du køber ind på klubbens konto. Såfremt du ikke kan få en godkendelse, må du i givet fald være beredt på selv at komme til at betale. Husk, at du skal sætte tydelig underskrift på den følgeseddel, som Silvan beholder, så vor regnskabsafdeling efterfølgende kan se, hvem der har købt ind på kontoen og til hvilket projekt. Følgesedlen skal lægges i postkassen i hjælpevognen. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 16

17 Husorden for Rungsted og Græsted Når du kommer, og når du går igen 1. Af hensyn til forsikringsdækning skal du, når du møder, skrive dig ind i mødebogen med initialer og ankomsttidspunkt, og når du går, sluttidspunkt. Rungsted: mødebogen forefindes på sekretæren i gangen til trappen. Græsted: På sekretæren i værkstedet forefindes et ringbind ( Bogen ), indeholdende diverse formularer mv. Din underskrift indebærer: At du er rask. At du er stoffri. At du ikke er påvirket af spiritus. At du ikke har tænkt dig at drikke* eller indtage stoffer, mens du er på arbejdsstedet. 2. Når du har skiftet tøj, fjern da venligst tøj og tasker fra opholdslokalet. 3. Husk at afregne øl og vand. * At du ikke har tænkt dig at drikke mere, end hvad der opfylder kravet til at køre bil. I arbejdstiden 1. Undgå at udsætte dig selv eller andre for farlige situationer. 2. Det er ikke tilladt at kravle op over fodpladehøjde inde i remisen, hvis du er alene. 3. Planlæg arbejdsforløbet således, at du undgår at spærre gangarealer med værktøj og materialer. 4. Tænk altid over, hvor afmonterede dele skal opbevares både midlertidigt og på længere sigt. 5. Når du er færdig med en opgave på værkstedet, skal filebænken og skruestikken ryddes. 6. Værktøj, der bliver beskadiget, lægges i skuffen og meldes til arbejdslederen 7. Værktøjsmaskiner må kun benyttes af kyndige og skal rengøres efter brug. 8. Undgå at slæbe unødigt snavs med op og ind på opholdsstuer og lignende. Det fjerner ikke sig selv igen. 9. Gør rent efter dig. Når du er færdig med arbejdet 1. Værktøj rengøres og lægges på plads efter brug. 2. Arbejdstøj skal ind i skabene. 3. Opholdslokalet holdes rent. Alle rydder op og vasker op efter sig. 4. Hvis du skal overnatte, så husk at rydde op efter dig på stuen. Undgå snavsede sko i soverummene. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 17

18 Lån af værktøj eller værksted Generelt lånes værktøj ikke ud uden forudgående tilladelse fra det lokale udvalg eller remisemesteren. 1. Ved lån skal låneseddel i bogen altid udfyldes, inden du må fjerne værktøj fra værkstedet. 2. Når værktøjet returneres, streges de enkelte stykker ud på lånesedlen. 3. Kun formændene for Græsted og Rungsted-udvalgene må fjerne lånesedlerne fra bogen. 4. Lån af værktøj hen over en eller flere lørdage må kun ske efter aftale med formanden for det lokale udvalg. 5. Lån af værksted til opgaver, der ikke har med jernbaneklubben at gøre, må kun ske efter aftale med formanden for det lokale udvalg. Rangering i Rungsted og Græsted 1. Rangering må kun foretages af SR-godkendt personale. 2. Køretøjer må kun betjenes af godkendt personale. 3. Rangering skal foregå efter reglerne i SR samt SIN-NSJV Generelt om arbejde i værkstederne Når du møder, og når du går, skriver du dig henholdsvis ind og ud af bogen ved telefonen i remisen. Det hænder, at vi på arbejdsdagene får gæster. Da det ofte er mulige medlemmer, tager vi godt imod dem og viser rundt i det omfang, det ønskes og i øvrigt er muligt. Du er ambassadør for vores klub og veterantoget! Spar på lyset Tænd kun det lys, du skal bruge, og husk at slukke lyset, når du forlader et rum. Alt for ofte er lyset tændt i alle rum til ingen nytte. Remisemesteren Til hvert værksted er der udnævnt en remisemester, som kan være dig behjælpelig med forskellige praktiske forhold i remiserne, vognhallerne og arealerne omkring disse. Remisemesteren har bl.a. til opgave at sørge for, at der ikke ligger og flyder værktøj og materialer i unødigt omfang. En henstilling fra remisemesteren om at rydde op skal derfor efterkommes. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 18

19 Sikkerhed Vores klub beskæftiger sig med en fritidsaktivitet, der rummer alle mulige risici, både for dig, for dine kammerater, og for vores gæster og kunder. Værkstedssikkerhed Alt værktøj og maskiner må derfor kun betjenes af kyndigt personale. Specielt værktøjsmaskiner, svejseudstyr, gasflasker og lignende må kun betjenes af uddannet personale. Der henvises til værkstedsinstruksen VIN-NSJV som bl.a. indeholder en oversigt over, hvem der må udføre sikkerhedskvalificeret arbejde på jernbanekøretøjer og infrastruktur. Sikkerhed på og ved banen Vi holder til ved banen, men ikke alle klubbens medlemmer har adgang til baneområdet. Den generelle regel er, at man ikke må færdes tættere end fire meter fra trafikerede jernbanespor. På vores egne sidespor gælder denne regel, når der skal rangeres. Skal der foretages arbejder eller rangeringer på offentlig bane, gælder de officielle sikkerhedsreglementer og sikkerhedsinstrukser. Det er kun sikkerhedsuddannet personale, der er tjenestegørende, der må færdes på trafikeret spor. Ikke sikkerhedsuddannet personale med ærinde i trafikeret spor, skal være ifølge med en SRuddannet, og skal følge dennes anvisninger. Alle, der går i nærheden af trafikeret spor skal bære sikkerhedsvest med klubbens logo. I Rungsted, og andre steder hvor der er køreledning, skal du særlig være opmærksom på, at der er 25 kilowatt højspænding i ledningerne. Du må ikke komme tættere end 5 meter fra køreledningerne. Pas på med lange genstande og vandpjaskeri. Det kan i værste fald koste livet. Af anden og vigtig information bedes du downloade og læse Pas På, på banen, udgivet af BaneDanmark. Her findes de vigtigste regler for færden ved trafikerede jernbanespor. Pjecen udgives af BaneDanmark. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 19

20 Sikkerhed i tjenesten Vi fremfører vort tog jf. gældende sikkerhedsreglementer og sikkerhedsinstrukser, herunder VB og personale instruksen PIN-NSJV for togpersonale. Herudover skal du konstant have din egen og andres sikkerhed for øje. Prøv at forudse situationer, og prøv at forhindre disse i at ske. Vær specielt opmærksom på gangbesværede gæster i vogne og på endeperroner. Tilbyd din hjælp. Opfyrede damplokomotiver og motorvogne Opfyrede damplokomotiver er brandvarme. Pas derfor på ikke at røre ved varme rør, kedler eller lignende. Lokomotiver, troljer og andre trækkraftenheder må kun betjenes af godkendt personale. Hold dig derfor væk eller i god afstand. Rangering og omløb Rangering og omløb skal foregå med største forsigtighed efter regler i SR, dvs. kun med SR-godkendt personale. Trækkraft må kun betjenes af personale med attest. Under omløb og rangering skal du være ekstra agtpågivende. Hold dig på afstand fra områder, hvor der rangeres, og sørg for, at publikum bliver vejledt i at passe på. Uanset hvilket hverv eller hvilken post du bestrider i vores klub, så tænker du på sikkerhed før noget andet! Vær forudseende! Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 20

21 Hvis uheldet er ude Stands ulykken og giv førstehjælp Hvordan man standser en ulykke Det er naturligvis vigtigt, at man i en ulykkessituation gør det rigtige. I modsat fald kan man let forværre den opståede skade. Derfor bør man tilkalde læge eller ambulance, hvis uheldet er ude. I togtjenesten Hvis der opstår uheld på toget, gælder der helt bestemte regler for, hvordan dette håndteres. Lokomotivføreren og togføreren er uddannet til at håndtere dette. Følg derfor deres anvisninger og yd så meget hjælp til passagererne som nødvendigt. Læs UR-NSJV. Nyttige numre Alarmcentralen tlf Lægevagt Rungsted tlf Lægevagt Græsted tlf Falck Danmark A/S tlf Abonnement nummer Politiet i Hørsholm tlf Politiet i Gilleleje tlf DC Gribskovbanen tlf (Hemmeligt nummer, der ikke må videregives) DC- Hornbækbanen tlf (Hemmeligt nummer, der ikke må videregives) Taxi Nord tlf I tilfælde af brand I tilfælde af brand i vognhallen i Græsted forsøges materiellet kørt ud i hovedsporet. Nøglen til afsporingshunden udtages ved at bryde plomben i nøgleboksen. Alle signaler falder omgående på stop. Fjernstyringscentralen, FC, orienteres efterfølgende. Brandslukkere ombyttes ved det årlige eftersyn, som afholdes af Falck Danmark. Ved dette eftersyn efterfyldes alle nødhjælpskasserne også. Det er også muligt at få ombyttet brandslukkere hos Falck i Gilleleje. Når Falck kontaktes, husk da ALTID at oplyse vort abonnementsnummer. Det er ikke muligt at ringe til den enkelte Falck station. Nummeret dækker hele Danmark. Man bliver herfra stillet om. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 21

22 Ulykke Princip Ætsende stoffer i øjne: Skyl omgående med vand (nødhåndbruseren) og fortsæt i mindst 15 minutter. Fortsæt med øjenskylleglas/flaske. Evt. kontaktliner fjernes straks. Ved patienttransport bruges øjenskylleren hele vejen. Alle øjenætsninger skal omgående lægebehandles. Kemikalieuheld Ætsende stoffer på huden: Skyl straks og vedvarende med vand. Forurenet tøj fjernes hurtigt. Indtagelse af giftig eller ætsende stoffer: Ved indånding af giftige dampe bringes personen straks ud i frisk luft. Har personen sunket et giftigt stof, fremkaldes opkastning, hvis personen er ved bevidsthed. Har personen sunket noget ætsende, drikkes rigeligt med vand eller mælk. Der må ikke fremkaldes opkastning. Ethvert brandsår behandles med koldt vand. Du skal hurtigst muligt finde koldt/køligt vand, som skal hældes over det forbrændte sted. Hold f.eks. en forbrændt hånd under den kolde hane. Når du får tid, kan du fjerne løstsiddende tøj, hvis det sidder i vejen, og du skal sikre, at vandet har en temperatur, så det føles behageligt køligt, men ikke koldt (15-20 grader). Du skal holde det forbrændte sted i køligt vand, til smerterne ophører. Det varer mindst en halv time, men ofte 3-4 timer. Forbrændinger og skoldninger Det er vigtigt at starte kølingen med koldt vand hurtigst muligt, efter at forbrændingen er opstået. Derfor skal du ikke i første omgang tænke på vandets temperatur, men bare skynde dig at få hældt koldt vand på det forbrændte sted. Du må ikke afbryde kølingen, men skal holde det forbrændte sted i køligt vand, indtil smerterne ophører. Det varer mindst en halv time, men ofte 3-4 timer eller mere. Søg læge hvis forbrændingen Er en 1. gradsforbrænding af meget stor udstrækning Er en 2. gradsforbrænding og: o Er større end ca. en håndflade. o Dækker et led (f.eks. på en finger) o Er tæt på et øje o Er tæt på legemsåbninger (mund, næse, øre m.v.) Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 22

23 o Er "cirkulær" (hele vejen rundt om f.eks. en finger) o Er i ansigtet Er en 3. grads forbrænding 1. grad (rødme) 2. grad (vabler) 3. grad (hud helt ødelagt) Blødninger El-uheld Er der tale om en pulsåreblødning, lægges personen ned og der presses en finger i såret, indtil ambulancefolkene når frem. Ved andre blødninger renses såret med vand, og der lægges kompres med en stram forbinding. Hold det blødende sted højt. Afbryd strømmen. (Rør aldrig ved den tilskadekomne, før strømmen er afbrudt). Giv trinvis førstehjælp. Tilkald hjælp. Ved alle ulykker med 230 volt bør den tilskadekomne undersøges af læge. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 23

24 Forsikringsforhold Som klubmedlem bliver du betragtet som ansat i Fonden, når du møder op på én af arbejdspladserne og skriver dig i værkstedsbogen, eller når du møder til tjeneste på veterantoget.her sørger tjenestefordeleren for registrering af, at du arbejder. Laver man aftalt arbejde andetsteds, f.eks. i Kagerup, skal man enten skrive aftalt tid og sted ind i arbejdsbogen eller sende en til driftsbestyreren, Anders Dørge, med de relevante informationer. I begge tilfælde skal dette ske inden arbejdet påbegyndes. I den periode, hvor du arbejder enten i værkstederne eller på toget, er du omfattet af Fondens lovpligte arbejdsskadeforsikring. Den dækker i henhold til nogle helt bestemte regler, som du kan se på Anmeldelse af en skade skal ske via Fonden. Bør du udvide dine egne forsikringer? Der er mange mennesker, som ikke selv tegner frivillige ulykkesforsikringer, men mindst lige så mange, der vælger at tegne en forsikring. På Forsikringsoplysningens hjemmeside kan man se mere om både arbejdsskadeforsikringen og ens muligheder for at tegne ulykkesforsikring: Børneattest Aktive medlemmer, der deltager i Skildpaddeklubbens aktiviteter, eller som i forbindelse med deres klubarbejde kan have kontakt med børn og unge under 15 år, herunder er aktive ved børnedagsarrangementerne, skal have en børneattest fra Rigspolitiet. Klubbestyrelsen udpeger de klubmedlemmer, som skal have børneattest, og står også for det praktiske omkring indhentelsen af attesten fra Rigspolitiet. I øvrigt skal børneattesten fornyes hvert år. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 24

25 Hvordan håndterer jeg offentlige medier (tv, aviser og sociale medier som facebook, twitter, diverse jernbaneentusiast-netværk osv.) Nordsjællands Veterantog og Nordsjællands Jernbaneklub er offentlige foretagender og derfor åbne for offentlige medier til at kigge med i, hvad vi foretager os. Det er vores ønske at få udbredt informationer om vores tog og arrangementer så vidt omkring som muligt. Igennem de seneste år er antallet af medier eksploderet, og især sociale netværk som twitter, facebook, linkedin, plaxo og flickr er blevet taget i brug af mange. Vi tror på, at de sociale netværk kan styrke Nordsjællands Veterantog og Jernbaneklub igennem udbredelse af informationer om vores aktiviteter. Men samtidig er der også en fare for misinformation, og derfor giver vi her en mini-guide for, hvordan man håndterer medierne. Loyalitetsforpligtelse og fortrolighed Da du meldte dig ind klubben, afgav du samtidig et løfte om at arbejde for klubbens og togets virke. Dette betyder selvfølgelig, at du skal opføre dig loyalt over for og behandle informationer om klubben og toget fortroligt. Derfor bør du også tænke over, hvilke informationer du sender ud i de offentlige medier. Et eksempel kunne være, at du skriver på facebook, at det og det ved toget ikke er så godt. Her skal du tænke på, at det ikke kun er dine nære venner, der læser, men at faktisk alle kan læse med. Så derfor beder vi dig om ikke at offentliggøre nogen informationer om klubben eller toget, der kan bringe os i miskredit eller blot misforstås. Eller sagt på en anden måde: man bør ikke skrive noget, som man ikke ville e til både pressen, forretningsforbindelser, familie og venner. Hvordan håndterer man de offentlige medier? Hvis det er muligt, så henvis i videst mulig grad til Pr-udvalget eller bestyrelsen. Hvis dette ikke er muligt, hvis der f.eks. pludselig står en journalist med tv-hold fra TV 2-Lorry og gerne vil 'skyde' lidt til et senere indslag, så gælder det her om at påtage sig rollen som ambassadør for vores klub og åbent fortælle om de gode oplevelser, man kan få hos os. Her er det ikke særligt svært at forstå, hvilket budskab vi skal bringe. Det bliver straks mere svært, den dag vi har et andet budskab vi skal bringe, eksempelvis hvis vi er part i et uheld eller en ulykke med en passagerer. Her beder vi dig altid overlade kommunikationen til fondens, alternativt klubbens formand eller driftsbestyrer. Facebook-politik Med ovenstående ord om loyalitet og fortrolighed burde det ikke være så svært at begå sig på facebook på en for klubben og veterantoget fornuftig måde og dermed medvirke til udbredelsen af vores interesse. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 25

26 Hvor kan jeg finde mere information intranettet Intranettet På veterantoget.dk findes adgang til et lukket område, intranettet. Her samler vi alle de nødvendige informationer, du har brug for i det daglige arbejde. Når du er blevet udnævnt til aktivt medlem, får du udleveret brugernavn og password til dette område. Disse adgangsinformationer, samt informationer du finder på intranettet, er er interne og/eller personlige og må ikke under nogen omstændigheder videregives til andre. Natsporet Natsporet er de aktive medlemmers informationsblad. Her udsendes nyheder om f.eks. kørsler, og referater fra udvalgsmøder. adresser Jernbaneklubbens -adresser forbeholdes de medlemmer i klubben, der repræsenterer klubben udadtil. Håndbog for aktive medlemmer Version 1.0 Side 26

Alt personale, som har et sikkerhedsmæssigt ansvar, skal være fyldt 18 år. Lokomotivførere dog 21 år.

Alt personale, som har et sikkerhedsmæssigt ansvar, skal være fyldt 18 år. Lokomotivførere dog 21 år. Sys 021 DVF - side 1 af 10 1.0 Gyldighedsområde Nærværende instruks vedrører alene forhold ved ikke erhvervsmæssig jernbanedrift i forbindelse med veterantogskørsel og drift af veteranbane på normalsporede

Læs mere

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend!

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend! Situationsøvelse 1. Du og en ven er ved at hænge en lampe op i stuen. Pludselig falder din ven om og ligger på gulvet med den elektriske ledning i hånden. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 349 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 349 Offentligt Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 349 Offentligt Redegørelse Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Direkte 7226 7075 Fax 3338 1439 lfu@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Vurdering

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr.

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. SR-information Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 2, september 2007 Arbejde mellem stations og rangergrænse I dag står der i SR 86 pkt. 1 blandt andet: Hvis sporet mellem stationsgrænsen og rangergrænsen på

Læs mere

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale.

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. A: Fjerner fremmedlegemet med to fingre, ringer 112 og starter Hjerte-Lunge-Redning. B: Giver 5 hårde slag mod ryggen og giver

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler banedanmark Trafikale regler 22.01.2018 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr. 05.02.2018 ATC-instruks De første køretøjer med indbygget mobilt ETCS-anlæg og DK-STM er nu

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Denne pjece er målrettet ansatte og frivillige uden foreningstilknytning i kommunale institutioner og tilbud. Pjecen giver et overblik over, hvad der er vigtigt

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

I kælderen har vi døjet med vand fra loftet. Det ser ud til at dette nu er stoppet og bordene er tørre. Der kommer dog stadig vand ind ved væggen!

I kælderen har vi døjet med vand fra loftet. Det ser ud til at dette nu er stoppet og bordene er tørre. Der kommer dog stadig vand ind ved væggen! 1 Formanden har ordet Nu er efteråret kommet, hækken er klippet og haven gjort vinterklar, så hvad skal vinteren nu gå med. Det er selvfølgelig modeltog, at vi nu har de mange aftner til rådighed. Der

Læs mere

Distrikts lejr 2015 (DL2015)

Distrikts lejr 2015 (DL2015) " En forudsætning for en god lejr " En forudsætning for en god lejr, er blandt andet at vi alle følger de almindelige regler for godt spejder arbejde. Dette betyder at vi er gode til at omgås og tager

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Redning jernbane. Print selv version

Redning jernbane. Print selv version Redning jernbane Print selv version Arbejdsjording: Er der skader på køreledninger eller brand i eller omkring toget skal kørestrømmen afbrydes og ledningerne arbejdsjordes. Brug af vand til slukning nærmere

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for togpersonalet

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for togpersonalet Servicestandard for højttalerudkald i tog for togpersonalet Formålet er god trafikinformation til kunderne Forord Alle vores kunder har en plan, når de stiger på toget. De skal på arbejde, på ferie, mødes

Læs mere

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Aftaler Af hensyn til organiseringen af museets frivillige udfylder og afleverer alle frivillige en Aftale om frivillig arbejdskraft. Denne kontrakt afleveres,

Læs mere

Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st.

Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st. 72-2 SIN LB Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st. 1.0 Almindelige bestemmelser Forbindelsessporet mellem Grønnehave og Helsingør station er et Lukket blokafsnit, som via gentagelsspærren registrerer

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE Revideret 05.03.14 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: HK Klub Norddjurs Kommune Klubbens område: HK medarbejdere ansat ved Norddjurs Kommune 1 Område og formål

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Information om kørselsordning

Information om kørselsordning Skolekørsel 2014-2015 Handicap Befordring A/S Roskilde Kommunes Kørselskontor Gl. Vindingevej 10 4000 Roskilde Tlf. 46 31 39 59 Information om kørselsordning til forældre og elever Afbudskriterier Skal

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune Reglement for taxikørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune I medfør af 13 stk. 2 i lovbekendtgørelse af nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. med senere ændringer fastsætter Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Vedtægter for Scramasax

Vedtægter for Scramasax Vedtægter for Scramasax Forening for håndværk, klædedragter og krigskunst. Paragraf 1 : Foreningens navn er Middelalderforeningen Scramasax og den hører hjemme i Odense Kommune. Navnet Scramasax er forbeholdt

Læs mere

Kørselsreglement for Taxikørsel. Web udgave TEKNIK OG MILJØ

Kørselsreglement for Taxikørsel. Web udgave TEKNIK OG MILJØ Kørselsreglement for Taxikørsel TEKNIK OG MILJØ Kørselsreglement for taxikørsel i Horsens Kommune I medfør af 13, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m. v. fastsætter Horsens

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Disse områder beskrives :

Disse områder beskrives : Disse retningslinjer er lavet for at sikre, at I ved, hvordan I skal forholde jer, når et barn har brug for hjælp i forhold til sygdom eller tilskadekomst. Hvis et barn kommer til skade eller bliver syg

Læs mere

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck Bryrup Vrads Thailandsk jernbane truck 1 Kære medlemmer i VMJK. Nu står sommeren for døren, dog er der problemer med sommer varmen, der er nok derfor, at vejret fra forårsmånederne genudsendes. I det sidste

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. For togpersonalet

Servicestandard for højttalerudkald i tog. For togpersonalet Servicestandard for højttalerudkald i tog For togpersonalet Formålet er god trafikinformation til kunderne Standarden Folderen her henvender sig til dig som togfører i DSB og handler om standarden for

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET

INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Ejendomscenter Guldborgsund side 3 Hvem er vi? - side 4 Organisationsdiagram - side 4 Leder af Ejendomscenter Guldborgsund

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 15/2016 Fordeling: Som SR 24.11.2016 Gyldig fra: 28.11.2016 Gyldig til: 31.03.2018 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gentofte - Lyngby. Teknisk og reglementarisk grænse mellem HKT og CBTC

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser Retningslinjer Etape nr., entreprise nr. og titel Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser I denne pjece kan du læse om retningslinjer og regler

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB

Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB Revideret juni 2011 Afkrydsningslister: * Alle instruktører finder ved sæsonstart afkrydsningslister i de hvide mapper i depotet. Det er vigtigt at

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser Dansk Metal - KLUB 107 Love og bestemmelser Vedtaget d. 31. maj 2013 Love og bestemmelser for klub 107. Stiftet den 1. januar 2007 under Dansk Metal. Klubbens formål: 1 At værne om de lokale interesser

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens

Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens 11-12 og 18-19 Krav til personer December 2011 3 Vejledning til vetetanbanebekendtgørelsen Indledning Generelt Bekendtgørelse nr. 1354 af 2. december 2010 om

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Vedtægter for OMKnet

Vedtægter for OMKnet Vedtægter for OMKnet 1 Formål: Klubben OMKnet blev oprettet den 22. marts 1998, og har til formål at drive et computernetværk på Otto Mønsteds Kollegium. 2 Medlemskab: Ved indflytning på Otto Mønsteds

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler banedanmark Trafikale Regler 18.09.2017 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om SR og SIN pr. 01.10.2017 SR 64 Pr. 01.10.2017 tages et nyt system til håndtering af oplysninger om farligt gods (RID) i

Læs mere

Indkommende forslag til generalforsamlingen den 20 jan

Indkommende forslag til generalforsamlingen den 20 jan Indkommende forslag til generalforsamlingen den 20 jan. 2011. Forslag indsendt af Linda Weng Forslag til forbedre og styrke Silkeborg IF Phoenix Hermed formandens forslag og hvad jeg ser vi får brug for

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007 1 Navn: Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007 Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Nordjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités formål er at administrere

Læs mere

SIKKERHEDS- HÅNDBOG JERNBANE

SIKKERHEDS- HÅNDBOG JERNBANE SIKKERHEDS- HÅNDBOG JERNBANE Sikkerhed på jernbanen Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virk somhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat. Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresunds

Læs mere

Velkommen til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole

Velkommen til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Velkommen til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Skolen og dens medarbejdere byder dig velkommen til Tinglev, vi ser frem til at kunne bidrage til, at du får nogle gode og udbytterige dage. Beredskabsstyrelsen

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus Beredskabsplan Indholdsfortegnelse 1. Planens formål... 2 2. Alarmering ved brand i åbningstiden... 3 3. Alarmering unden for åbningstid... 4 4. Evakueringsplan... 4 5. Oversigt for... 5 6. Krisesituation,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

RRN Elev-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet hvor du i en fastsat periode skal arbejde med dig selv.

RRN Elev-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet hvor du i en fastsat periode skal arbejde med dig selv. Velkommen til RRN-programmet hvor du i en fastsat periode skal arbejde med dig selv. For at gøre din oplevelse i programmet så behagelig som muligt, så læs denne manual og overhold de regler, som programmet

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi

Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi VELKOMMEN TIL FRISKOLEN BØRNENES AKADEMI Denne pjece er en introduktion til dig som ny forældre på Børnenes Akademi. I pjecen vil vi nævne nogle af de praktiske

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d.

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d. VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af SB ORS 03/2017 Hi01 SSB ORS 03/2017 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 03/2017 19.01.2017 Fordeling: Som ORS Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gyldig

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere