Informationshæfte Mini Camps sommer 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationshæfte Mini Camps sommer 2012"

Transkript

1 Informationshæfte MiniCampssommer2012

2 Indledning Formåletmedatlavedetteinformationshæftetilvorescamps,eratsikreatafholdelsenkommer tilatforegåiengodatmosfære,ogatalle,deltagere,trænereoglederebehandlerhinandenmed respekt. Samtidighåberviatdettekanværemedtilatskabeetmiljø,hvoralledeltagereeritryggeog sikrerammernårdeerpåvorescamps. Dettehæfteskalogsåfungeresomenguidetildeltagerneogderesforældre,somvihåberatIvil brugelidttidsammentilatgådettehæfteigennemindenstartenpåcampen. Pædofilipolitik Siden2005hardetværetlovpligtigtatindhentebørneattestpåallevoksnederarbejdermed børnogungeunder15år. DerindhenteshvertårbørneattestiDetCentraleKriminalregisterpåalpersonalepåvorescamps. Etiskereglerogretningslinjer Viforventeratalletalerogopførersigordentligtoverforhinanden,ogermedtilatskabeetmiljø dererrartatværesammeni. Mobningtolereresikkepåcampen. Forholdetmellemcampenspersonaleogdeltagerneskalværevenskabeligtmenogså professionelt,ogderforerderikketilladtatdermellemtrænere/ledereogdeltagereudveksles privateinformationer. Dermåderforikkeudvekslespersonligedata,telefonnumre,e mails,ogdermåikkeetableres privatevenskabermellemtrænere/ledereogdeltagerepåfacebook,artooglignendefora. Overholdesdetteikkeafvorespersonale,vilvedkommendeblivebortvistfracampen,ogvilikke kunneansætteshosfootballcampf.c.københavnigen.

3 Fotograferingogfilmning Alfotograferingogfilmningpåcampeneerikketilladtudenførstathavefåettilladelsetildetteaf FootballCampF.C.København. Erderforældrederønskerattageetparbilledertilfamiliealbummet,erviselvfølgeligindstillede påatgivelovtildette.dogskaldergivesbeskedtilcamplederenførdetsker Deterikketilladtfordeltagerneattagebillederellerfilmemedmobiltelefonerpåcampene. Værdier Somudgangspunktopfordrervideltagernetilikkeattagemobiltelefoner,ipodsogandre værdigenstandemedpåcampen.erderbrugforatkommeikontaktmedhinanden,kanderaltid ringestilcamplederenogdeltagernekanaltidkommeoglånecamplederenstelefon. Vigøropmærksompå,atmedbringelseafværdigenstandeerpåegetansvar. Sportsligeretningslinjer Detsportsligeformålmedvorescamps,eratgivedeltagerneenseriøsfodboldtræning samtredskabertilselvtræning,såledesatniveauethævesfordanskungdomsfodbold. Atkunnepåvirkeungemennesker,tilattænkeover,atsportogsundkosthørersammen. Detforventesatdeltagerneerindstilledepåatkommepåencamphvordetsportsligeeri fokus.,ogatmandeltagerforatlæreogudviklesinefodboldkundskaber. DeterFootballCampF.C.Københavnssportsligeledelseogcampenssportsligelederder foretagergruppesammensætningenpåcampen.sammensætningenerlavetpåbaggrund afdeoplysningerderergivetomdeltagerensniveauvedtilmeldingen.viforbeholderos rettilatflyttedeltagerneiandengruppe,såfremtdetharetsportsligtformål.visætter gernedeltagerederønskerdetigruppesammen,sålængedetforegårindenforvores sportsligeretningslinjer.

4 Dagsplanogtræningsform Træningsformenertilrettelagtunderhensynstagentilaldersgruppenogfokuserprimærtpå træningafteknik.træningenforegårimindregrupper,medenfasttilknyttettræner,hvilketgiver debedstemulighederforatfokuserepåudviklingafdenenkeltedeltagersfærdigheder. Sygdomogskader Tagerdeltagerenmedicin,liderafkronisksygdom,ellererderandetviskalværeopmærksomme på,skaldergivesbeskedomdetteindenopstartenafcampen,såvikanorienterevorestrænere ogledereomatdeskalværeopmærksommepådette. Campledereogsportsligeledereharalleværetpåførstehjælpskurses. Vedsygdomelleruheld,dermedføreratdeltagerenikkekanfortsættetræningen,vilforældre blivekontaktet,ogdetforventesatdeltagerenvilbliveafhentet. Madogdrikke Enhelweekendmedmasseraftræningogsportsligeudfordringererenbelastningforkroppenog kræverenøgetopmærksomhedpåenoptimalkostfordeltagerne,samtatmanhuskeratfå væskenokgennemdagen.oghermenesvæskeiformafvand. Trænernevilværeopmærksommepåatallefårdrukketnokundertræningen,ogderholdes gennemdagenmangesmåpausertildette.derudleveresførstedagendrikkedunk,somskalblive påcampenogførsttagesmedhjemdensidstedag.dettegøresforatsikreatalleharendunk heleugen,dunkenerengøreshverdag. Forældrenebørsørgeforvæske/vandommorgnenindentræningen.Drikjævnligtheleugen,også nårduikkeerpåcampen,detanbefalesatderdrikkes3litervæske(vand)dagligtudoverdetder indtagespåcampen.huskogsåattagehøjdeforvæskeindtaget,hvisdererenlængere transporttidfraogtilhjemmet.

5 Detersværtatkoncentreresigog/ellerpræsterepåtommave,såstartaltiddagenmedetsolidt morgenmåltid. Deterogsåforældrenesansvaratsørgeforensundognærendemorgenmadca.2timerinden træningsstart,såkroppenerklartildagensspændendeudfordringer.f.eks.havregrynmedmælk ogrosiner+1stk.frugt/müesliellercornflakesmedmælk+1stk.friskfrugt/yoghurtnaturel+ frugtogrugbrødmedostellerpålæg. DervilfraFCK campenssidebliveserveretetsundt,nærendeogvarieretfrokostmåltid,hverdag påcampen,suppleretmedfriskfrugtsommellemmåltid. Derbliverikkesolgtsodavand,slikogenergi drikkepåcampenunderafholdelsen,ogdeterikke tilladtatmedbringedettepåcampen. Tilgenopbygningafkroppenkandetværeengodidémedenbolleogetstykkefrugt,til hjemturenindendagenssidstehovedmåltidindtages.setilatderbliverindtagetmasseraf grøntsageriløbetafugen,ogsåhvisderertændtopigrillen.ovenståendeermentsomen metodetilhvordanviisamarbejdemedjerforældre,vedhjælpafkostenkanmaksimereudbyttet afbørnenestræningogsamtidigsikrederesvækstbehov. Praktiskeinformationer Påklædning Træningstøj,sweatshirt,bukser,t shirt,shorts,sokkerogevt.regntøj Fodboldstøvler,ogevt.skotildeømmefødder Benskinner,somaltidskalbenyttesundertræning Skiftetøjitilfældeafdårligtvejr Håndklæde Huskatmedbringesolcreme

6 Tidsrumforafholdelseafcampen Campeneafholdesalledagefra Dervilværemulighedforatbenytteomklædnings faciliteterfra Viforventeratalledeltagereerblevethentetsenestkl.15.30,herefterpåtagerFootballCampF.C. Københavnsigikkeansvaretfordeltagerne. Kontaktinformation boldklub.dkog telefonnummerpåcamplederenkansespåinformationomcampenpåfck.dk.camplederens telefonvilaltidværeåbendagligtmellem underafholdelsen. HuskvenligstatgiveosbeskedhvisIændrerjereskontaktinformationer,såvialtidkankontakte jerpåmailogtelefon. VihåberatIharfundetdeoplysningerIharbrugforidetteinformationshæfte,ogatdethar kunnetgivesvarpåeventuellespørgsmål. HarIspørgsmålellerkommentarertildetteinformationshæfte,ellertilafholdelsenafcampene,er Ialtidvelkomnetilatkontakteos. Viserfremtilatsebådedeltagereogforældrepåvorescamps. Medvenlighilsen FootballCampF.C.København

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

INDHOLD! 1!INDLEDNING...

INDHOLD! 1!INDLEDNING... 2 INDHOLD! 1!INDLEDNING... 5! 1.1!EN!NY!KONTANTHJÆLPSREFORM...7! 1.2!LÆSEVEJLEDNING... 10! 2!TEORI...13! 2.1!KONTANTHJÆLPSOMRÅDET... 15! 2.1.1$Betingelser$for$at$modtage$kontanthjælp... 15! 2.1.2$Ydelsernes$størrelse...

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE interiør planløsning Plan forslag 1:100 MODEL 91 MODEL 91 9,7 m Overdækket indgang Entré/ teknik 6 m 2 Soveværelse 11 m 2 3 m 2 Bad 7,9 m VM

Læs mere

Intro til bestyrelsesarbejde i Herlev Tennis. Tirsdag den 7. oktober 2008, kl. 19.00

Intro til bestyrelsesarbejde i Herlev Tennis. Tirsdag den 7. oktober 2008, kl. 19.00 Tirsdag den 7. oktober 2008, kl. 19.00 Hvad er Herlev Tennis? Hvad er Herlev Tennis? 550 medlemmer, 8 kommunale baner og 1 gammelt klubhus Hvad er Herlev Tennis? 550 medlemmer, 8 kommunale baner og 1

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Installation af ConferenceCommunicator App... 3 3.0 Brug af ConferenceCommunicator... 4 4.0 Afrapportering...

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

God skriftlig kommunikation

God skriftlig kommunikation God skriftlig kommunikation 2 Åbenhed Ligeværdighed Dialog Kære medarbejder Norddjurs Kommune har i længere tid haft fokus på, hvordan vi kan forbedre vores især skriftlige kommunikation med borgerne.

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel Vores bolig! Finansiering af andelsboliger et teksteksempel 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur

Læs mere

Massage for Fattigrøve. Massage for Fattigrøve

Massage for Fattigrøve. Massage for Fattigrøve Massage for Fattigrøve Massage er dejligt og giver energi og velvære. Og det behøver ikke være dyrt, hvis du bliver masseret af en studerende eller elev på en skole. Ofte vil de være lige så dygtige som

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Partnerhjemmeside OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Indholdsfortegnelse 1. Opbygning... 3 1.1. Hvordan får jeg opbygget min egen hjemmeside?... 3 1.2. Hvordan ser min egen hjemmeside ud?... 3 1.3. Hvilken adresse

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

Aabenraa Kommune. Informationspolitik. Udkast. Udkast: 2014-04-09

Aabenraa Kommune. Informationspolitik. Udkast. Udkast: 2014-04-09 Aabenraa Kommune Informationspolitik : 2014-04-09 Aabenraa Kommune 29. august 2012 Informationspolitik Overordnet Informationssikkerhedspolitik for Aabenraa Kommune Velkommen til Aabenraa Komune s overordnede

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

INDLEDNING FREMTONING

INDLEDNING FREMTONING ETIK I POLITIET INDLEDNING At være polititjenestemand er en tillidssag. Det er derfor vigtigt, at du i tjenesten agerer og fremstår professionel og ordentlig men også uden for tjenesten undgår at gøre

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

KLINISK UDDANNELSE I THAILAND 2003

KLINISK UDDANNELSE I THAILAND 2003 KLINISK UDDANNELSE I THAILAND 2003 Udarbejdet JANUAR 2004 af: Sygeplejestuderende Tine Hallas VESTSJÆLLANDS AMTS SYGEPLEJESKOLE I SLAGELSE Indledning:...3 Hvorfor rejse ud? Samt mit indtryk af opholdet

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere