INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4"

Transkript

1 Forældremappe

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre... 7 Befordring... 8 Boden... 8 Specialklasser... 8 Dimission... 8 DUS-ordningen... 8 DUS Ekskursioner... 9 Elevråd... 9 Ergo- og Fysioterapi... 9 Erhvervspraktik... 9 Ferieplan Flytning Folkeskolens formål Fordybelsesuger Forsikring Forsømmelser Forældrekontakt Fotografering Fritagelse fra idræt Fritagelse for deltagelse i kristendomskundskab Fritagelse for undervisning Glemte effekter Gang-/gårdvagt Hjemmearbejde Indskoling Karakter/evaluering Klassedannelse Klasse/årgangsforældremøder Klasselærerfunktioner Kompetencecenter Kontaktforældre Kontaktbogen Kor Lejrskole Lus Aalborg Kulturskole Mælkeordning Nye elever Ordensregler Projektopgave Præsentationskurser

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Prøver Pædagogisk LæringsCenter Ringetider Rygning Skolebestyrelsen Skolebestyrelsens kontaktperson i klasserne Skoleplan Skolepatrulje Skolepsykolog Sundhedspleje SSP Svømning Sygdom Tale-/hørelærer Tandklinik Teamsamarbejde Temauge Terminsprøve Traditioner Trafikprøve Uddannelsesbog/-plan Ungdomsskolen Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aalborg Ungdomsvejledning Valgfag i klasse Vikar Værdigrundlag Åbent hus Årsnorm

4 SKOLENS TELEFONTAVLE Skolens telefonnummer Skolens hjemmeside Skolens mailadresse... Faxnummer Omstilling til: Skoleleder Grethe Andersen Mobil telefon Mailadresse..... Viceskoleleder Torben Pedersen Telefon Mailadresse..... Afdelingsleder..Jane Palsgård Christensen Mobil telefon Mailadresse Indskolings- og DUS-fællesleder Hans Sørensen Mailadresse.... Mobil telefon Ledende ergoterapeut Lene Hesselbæk Ledende fysioterapeut Birte Andersen Psykolog for specialklasserne Helle A. Laursen Pædagogisk LæringsCenter Anders P. Nielsen Serviceleder Finn Kjærsgaard Skolelæge for Specialklasserne.. Hans Christian Laugaard-Jacobsen Skolepsykolog Laila Pedersen Skolepsykolog for specialklasserne Helle A. Laursen Skolesekretær Steffanie Chad Skolesekretær Birgitte Sørensen UU-vejleder John Dyrnesli UU-vejleder Betinna Windelborg Øvrige telefonnumre: Ergo- og fysioterapien DUS Stjernen DUS Pluto Skolesundhedsplejerske: Lene Voigt Bjerrregaard KØRSEL MED Specialklasseelever Kirsten Johansen

5 PERSONALE Der er et billedgalleri af skolens personale på gangen ved kontoret. LÆRERPERSONALET AB Anne Marie Bech AD Anders Dollerup Lind Larsen AJ Allan Zinck Jensen AL Anne Landbo-Sørensen AP Anders P. Nielsen AS Anne Stobbe Nielsen AØ Anne Østergaard Sørensen BN Bitten Nedergaard Bagger BU Birgitte Ugilt Hansen CBC Charlotte B. Caspersen CJ Camilla Jakobsen CL Casper Lund FT Finn Theilmann Jensen GJ Gitte Juel GK Gitte Krogh Jensen HK Henriette Kristensen HR Heidi Ravnholt Thomsen JO John Sørensen JV Jacob Vidmar KG Klaus Gregersen KJ Karin Janum KI Kim Johansen KK Karen Kofoed KL Karen Marie Krogsgaard Larsen KS Kathrine Wolling Strange-Møller LH Linda Hansen LI Lisbeth Selvejer Sørensen LJ Lillian Mardell LLM Lisa Lindskov Klostergaard LT Lone Thomsen MF Majbritt F. Enoksen MM Mette M. L. Hjortlund MP Mette Pagter MR Mogens Randrup MT Mia Julie Thomsen NP Niels Pedersen OB Ole Bach PR Poul Routhe RK Rasmus Kaiser RL Rasmus Langkjær RJ Richard Jensen SA Stine Hagsholm Andersen 5

6 LÆRERPERSONALET fortsat SM Søren Mikkelsen SS Stine Storgaard STS Steen Schlätzer SZ Signe Zebitz Steiness VØ Vibeke Ødum Nielsen DUS PERSONALE ZHS Hans Sørensen, DUS fællesleder ZAT Alex Thomsen ZAN Anette Nymand, leder Stjernen (A) ZAP Ann Hinrup Preuss ZAH Alma Hadziefendic ZAM Anne Mikkelsen ZBG Birthe Godiksen, leder Stjernen (B) ZCC Carsten Christoffersen ZDB Diana Mølholt Bak ZHT Helle Tofteby ZJS Jesper Svendsen ZMJ Maria-Louise Jensen ZMV Michael Vilsbøll ZRD Rikke Delfs ZDK Daniel Hejlskov Kirk ZLW Lone Winther ZMB Morten Bengtson ZTP Tina Pedersen ERGOTERAPEUTER LE Lene Hesselbæk, Leder AV Anna Villadsen BFJ Bettina Friis Jakobsen BHN Bodil H. Nielsen LA Lisbeth Andersen LM Lola Maibrit Jørgensen LC Louise Clemmesen FYSIOTERAPEUTER BAN Birte Andersen, Leder GS Gunnar Seidel LB Lene Brohus LJO Lone Johns LTO Line Topholm TFS Tanja Friis Sørensen STØTTEMEDHJÆLPERE MS Mette Storgaard BR Britta Hansen LS Lene Vibeke Støve CRO Camilla Robert SKM Susanne Schmidt 6

7 TEKNISK SERVICEMEDARBEJDERE SEKRETÆRER FK Finn Kjærsgaard, Teknisk serviceleder SCC Steffanie Chad CM Carsten Madsen BS Birgitte Sørensen JN Johnny Nyborg Sørensen, Håndværker RENGØRINGSASSISTENTER BD Britta Doktor SK Samka Kozarcanin PA Pia Kappel Kristensen SH Sofie Holmelund AFS Annette Friis Sørensen CH Charlotte Andersen 7

8 AFLEVERING/AFHENTNING AF ELEVER Af såvel sikkerhedsmæssige som praktiske hensyn er det særdeles vigtigt, at alle der afleverer/afhenter deres børn i bil følger skolens henstilling. Vi sikrer alle børn bedst muligt ved, at man som forældre afleverer/afhenter sit barn på skolens parkeringsplads imellem de to ind-/udkørsler. Man skal køre ind på parkeringspladsen over for Vegavej, derefter dreje til venstre og parkere bilen i en bås. For de mindste elevers vedkommende er det hensigtsmæssigt at følge sit barn til en af nedgangene til skolen. Kør ud af P-pladsen ved at benytte den nordlige udkørsel. Aflevering/afhentning af specialklasseelever Ved at bruge P-båsene mellem de to ind- og udkørsler til afsætning af elever, giver det mindre trafik i nord- og sydenden, således der tages hensyn til de gående elever, der kommer fra Stjerne- og Vegavej. Derfor er parkering her forbeholdt personale, så trafikken kun bliver envejs. ANSVARLIGHED Ansvarlighed er et af skolens værdiord: selvansvarlighed som medansvarlighed. Vi kommer ikke langt med en forståelse af, at det er andres skyld, vi kommer længere med en forståelse af, at det er mit og vores ansvar. Går man som forældre til rette vedkommende, så vil der altid blive taget hånd om sagen. Den lærer, pædagog eller anden fagperson, der har part i sagen, skal man først gå til. Er det af en eller anden grund ikke muligt at finde ud af det sammen, er ledelsen klar til at støtte op, lytte, gå i dialog og afhjælpe problemerne. Hvis vi taler ordentligt til hinanden, er ærlige og loyalt støtter op om fælles beslutninger og aftaler, så tror vi på, at vi altid sammen kan finde løsninger på eventuelle udfordringer. Som forældre har man ofte nøglen til, hvorledes vi på bedste vis kan støtte eleven. Samtidig har vi som professionelle i kraft af uddannelse, erfaringer og fortsat kompetenceudvikling en bred vifte af mulige tiltag. En god skole er alles ansvar. Børnene lærer af os voksne. ARBEJDSTELEFONNUMMER Det er vigtigt at skolen altid kan komme i kontakt med elevernes forældre. Sørg derfor for at oplyse arbejdstelefonnummer også ved jobskifte. 8

9 BEFORDRING Elever, der på grund af længerevarende sygdom eller skader har problemer med at komme i skole, kan der bevilges taxakørsel. Kontakt skolens sekretær. BODEN Boden har åbnet hver dag fra og Maden kommer fra Bogø Sandwich: og bestilles via nettet eller pr. sms, når man har oprettet en konto via hjemmesiden. Der kan derudover købes pølsehorn, vand og juice i boden. Specialklasser På Vester Mariendal Skole er der en specialklasserække for børn med bevægelseshandicap og specifikke indlæringsvanskeligheder. Jane Palsgård Christensen er afdelingsleder - hun er samtidig er en del af skolens ledelsesteam. Specialklasserne er en naturlig del af skolen. Nogle lærere underviser kun i specialklasserne, og mange lærere underviser både i specialklasser og almindelige klasser. Specialklasse-elever, som kan følge den almindelige undervisning i nogle fag, integreres i almindelige klasser. I tilknytning til specialklasserne er ansat fysio- og ergoterapeuter som bidrager til at optimere elevernes forudsætninger for læring og at eleverne udvikler størst mulig selvstændighed og livsduelighed. Ledende fysioterapeut er Birte Andersen, ledende ergoterapeut er Lene Hesselbæk Desuden er der tilknyttet støttemedhjælpere, som bistår eleverne med praktisk og pædagogisk hjælp i skoledagen. Eleverne kommer fra hele det geografiske område svarende til det gamle Nordjyllands Amt. På grund af den lange transporttid har specialklasseelever samme mødetid i hele skoleforløbet. DIMISSON Onsdag aften i den sidste skoleuge før sommerferien holder vi traditionelt dimissionsfest med afgangselever, tilknyttet personale og forældre. DUS ORDNING På Vester Mariendal Skole findes der DUS-ordning med tre afdelinger: Stjernen, Pluto for specialklasse-elever og Dus 2. DUS er en integreret del af skolens samlede virksomhed, idet DUS-fællesleder Hans Sørensen er daglig leder for såvel DUS som indskolingen og en del af skolens overordnede teamledelse. 9

10 Stjernen og Pluto henvender sig til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, som går på Vester Mariendal Skole, og som bor i Aalborg Kommune. For Pluto gælder derudover, at det er et tilbud for specialklassebørn fra hele regionen. Åbningstiden er mandag - fredag fra kl også i skolens sommerferie. Der er fast lukket mellem jul og nytår pga. udvidet morgenåbning. Der er lukket to uger i skolens sommerferie (uge ). DUS2 På Vester Mariendal Skole er der en DUS2-ordning for fortrinsvis 4. klasses elever. Der er plads til ca. 30 elever. DUS2 har kun åbent på skoledage. EKSKURSIONER I forbindelse med undervisningen kan elever komme på ekskursion af 1 eller 2 dages varighed. ELEVRÅD På skolen er der et elevråd for klasse. Til dette er tilknyttet kontaktlærer Finn Theilmann. Elevrådsrepræsentanterne går på besøg i de yngre klasser inden møderne for at drøfte dagsorden og eventuelle problemstillinger eller ønsker. De kommende år udvikles miniråd for de yngste elever. Der vælges 2 elever fra hver klasse, som deltager i elevrådsmøderne. 2 elevrådsrepræsentanter deltager i skolebestyrelsens møder. Endvidere tilknyttes eleverne i stigende omfang til forskellige udvalg på skolen. Elevrådet har repræsentanter i skolens arbejdsmiljøråd, miljøråd og julefestsudvalget. ERGO- OG FYSIOTERAPI I specialklasseafdelingen er ansat 8 ergoterapeuter og 8 fysioterapeuter, der yder undervisningsrelateret behandling for at bedre de handicappede elevers forudsætninger for at modtage undervisning. Derudover ydes der hjælp til at finde relevante hjælpemidler til det enkelte barn. Terapien samarbejder med lærere, pædagoger, talepædagoger, pædagogiske medhjælpere, forældre, psykolog og børnelæge. I terapien er ansat såvel ledende fysioterapeut Birthe Andersen som ledende ergoterapeut Lene Hesselbæk. Begge er en del af det ledelsesteam, der varetager ledelsesmæssige opgaver i specialklasseafdelingen i samarbejde med afdelingsleder Jane Palsgård Christensen. Terapi/Behandlingen foregår f.eks. ved: Svømning og leg i varmtvandsbassin. Hjernegymnastik bl.a. via computer. Leg og motorik i tumlesal. Styrke- balance- og funktionstræning. Fin- og mundmotorisk træning. Træning i brug af teknologiske hjælpemidler. 10

11 ERHVERVSPRAKTIK Elever i 9. klasse tilbydes erhvervspraktik. Formålet med erhvervspraktikken er at eleverne prøver praktisk arbejde, oplever at være på en arbejdsplads samt at det kræver uddannelse for senere jobsøgning. Eleverne får erfaring om arbejdsmarkedet. De kan bedre blive i stand til at vælge uddannelse ud fra egne muligheder og interesser. FERIEPLAN Hvert år i februar måned får alle elever en ferieplan for det kommende skoleår. FLYTNING Adresseændring samt ændring af telefonnummer skal altid meddeles til skolens kontor. Ved flytning til andet skoledistrikt vil ny skole modtage flyttebevis fra Vester Mariendal Skole. Der er mulighed for at fortsætte skolegang på Vester Mariendal Skole, hvis flytningen sker inden for Aalborg kommune. Henvendelse til skolens kontor. FORDYBELSESUGER Eleverne skal i skoleårets løb opleve undervisningsformer, der veksler mellem emne, tema-, projekt-, klasse-, hold- og årgangsundervisning og skal, hvor det er relevant, indeholde elementer af tværfaglighed. Fordybelsesugerne afholdes for at skabe helhed og sammenhæng. Varighed pr. uge for børnehaveklassen - 3. klasse: 22 lektioner. Varighed for klasse: 30 lektioner. Årgangsteamet omkring klassen er ansvarlige for planlægningen af fordybelsesugerne, som indgår konstruktivt i klassens årsplan. Fordybelsesugerne giver f.eks. mulighed for at fordybe sig i: tysk grammatik naturvidenskabelige emner, f.eks. inden for biologi læsekursus obligatoriske emner, som eksempelvis færdselslære eller sundhedsundervisning Derudover organiseres undervisningen i indskolingen i blokdage. FORSIKRING OG ERSTATNINGER Hvis en elev ødelægger skolens ting, er proceduren som udgangspunkt følgende: 1. Hjemmet kontaktes med oplysning om hvad der er sket. Hvis forældrene ønsker at erstatte det ødelagte fremsendes en regning fra skolen, når skaden er udbedret. Hvis forældrene ikke ønsker at erstatte det ødelagte beder skolen om at få oplyst hjemmets forsikringsselskab og forsikringsnummer. 2. Skaden anmeldes til kommunens forsikringsmæglere Willis. 11

12 3. Efter udbedring af skaden sendes originalfakturaen til Willis. Willis betaler firmaet som har udbedret skaden og tager i samarbejde med skadevolderens forsikringsselskab sig af afgørelsen vedrørende ansvarsplacering. Hvornår erstatter skolen eller kommunen? Sker der skader på børnene eller børnenes ting, og kan skaden føres tilbage til svigtende tilsyn, er skolen ansvarlig for skaden. Aalborg Kommune har ikke tegnet kollektiv ulykkesforsikring for børnene i skoler eller pasningsordninger. Forældrene opfordres til privat at tegne en sådan familie- eller ulykkesforsikring. Hvornår erstatter skolen eller kommunen ikke? Hvis børn skader hinanden eller hinandens ting (inkl. cykler og tøj), er det et mellemværende mellem de to parter. Ved tyveri fra elever: Normalt dækker ingen forsikring simpelt tyveri, dvs. tyveri af genstande, der ikke er låst inde. Erstatningssager Skolens elever er ansvarlige for de bøger og hjælpemidler de låner i forbindelse med undervisningen. Skolen vil derfor som udgangspunkt kræve ødelagte eller bortkomne genstande erstattet. Dette gælder også i tilfælde, hvor en elev vælger at opbevare genstandene på skolen. FORSØMMELSER Hvis elever i børnehaveklasse til 3. klasse ikke kan møde på skolen, vil vi gerne have telefonisk besked herom. Ring venligst til DUSSEN tlf Når elever møder på skolen igen efter et fravær, skal klasselæreren have skriftlig besked om grunden til fraværet (forældreintra anvendes). FORÆLDREKONTAKT Som udgangspunkt afholdes i hver klasse et klasseforældremøde og to forældresamtaler om året. Forældre er altid velkomne til at kontakte skolen, hvis der er et eller andet, man gerne vil spørge om, lige som skolen vil henvende sig til forældrene, når der er behov for det. Endelig er der mulighed for at kontakte skolebestyrelsen, hvis man har spørgsmål af mere principiel art. 12

13 FOTOGRAFERING Hvert år bliver børnehaveklassen, 1., 3., 5., 7., og 9. klasse fotograferet - både portræt (enkeltvis) - og klassebillede. Hjemmene får billederne til gennemsyn, ønsker man at købe, afregnes der direkte med fotografen på et vedlagt girokort. For specialklasserne gælder samme tilbud. FRITAGELSE FOR IDRÆT Der kan anmodes om fritagelse for deltagelse i idræt med begrundelse derfor, i kontaktbogen. Fritagelsen kan gælde fra én dag og op til en uge og kan fornyes 4 uger i træk. Fritagelse udover 4 uger kan kun gives på grundlag af lægeattest. Udgifter til lægeattest afholdes af hjemmet. Elever, der er fritaget, skal overvære timerne. Af hygiejniske grunde kan fritagelse for bad ikke finde sted. Er en elev rask nok til at deltage i idrætsaktiviteterne, kan eleven også bade. FRITAGELSE FOR DELTAGELSE I KRISTENDOMSKUNDSKAB Den danske lov om folkeskolen giver mulighed for, at man kan få sit barn fritaget for faget kristendomskundskab, hvis man har en anden tro, og hvis man frygter, at undervisningen vil medføre en samvittighedskonflikt hos barnet. Men inden man tager en sådan beslutning, skal man være opmærksom på en række konsekvenser. Man skal som forældre skriftligt erklære sig villig til at påtage sig at sørge for barnets religionsundervisning eller oplyse om etiske og moralske værdier, hvis man ikke bekender sig til nogen religion. Fritagelse kan normalt kun ske ved starten af et skoleår, og er barnet over 15 år, skal barnet give sit samtykke. Der vil fra skolens side ikke blive tilbudt anden undervisning til erstatning for timerne i kristendomskundskab. Kristendomskundskab vil ofte kunne indgå i tværgående emner og problemstillinger. Vælger skolen derfor i perioder at planlægge undervisningen i tværgående emner, giver folkeskoleloven ret til at inddrage alle fag også kristendomskundskab. I sådanne tilfælde må man acceptere sit barns deltagelse, selvom barnet er fritaget for kristendomskundskab. Faget har stor relevans og betydning for kendskabet til det danske samfund og de værdier, det bygger på, og har derfor også relevans og betydning for den enkeltes videre uddannelse i både gymnasiet, på højere læreranstalter og i tilværelsen generelt. Faget skal ikke forkynde en religiøs overbevisning, men alene give eleverne forståelse af kristendommens betydning for værdigrundlaget i vor kulturkreds, og derfor skal undervisningen også omfatte andre religioner, livsanskuelser og etiske værdier. 13

14 FRITAGELSE FOR UNDERVISNING Fritagelse for en enkelt time kan gives af faglæreren. Klasselæreren kan give fri i op til 2 dage. Hvis fritagelsen strækker sig over flere dage, skal der søges skriftligt hos skolelederen. Kontaktbogen anvendes. GLEMTE EFFEKTER Værdigenstande, såsom ure og smykker opbevares hos servicelederen. Tøj og sko i henholdsvis indskolingsafdelingen og hos servicelederen. Uafhentet glemt tøj lægges frem til gennemsyn i sidste uge før henholdsvis sommerferien og juleferien i glasgangen ved administrationen. GANG-/GÅRDVAGT I hvert frikvarter er der mindst 3 lærere, der hjælper eleverne med at holde pauser inde og ude. HJEMMEARBEJDE Hjemmearbejde/lektier er en fuldt indarbejdet praksis, der hører ind under lærerens metodeansvar og tilrettelæggelse af undervisningen. Hjemmearbejde skal i alle tilfælde tilpasses den enkelte elevs evner og muligheder for selvstændigt at kunne løse opgaverne - inden for en overskuelig/overkommelig tid. Hjemmearbejde anvendes som pædagogisk redskab til fordybelse og træning af specifikke færdigheder. INDSKOLING Udgangspunktet for forståelsen af samarbejdet pædagoger, lærere og andre faggrupper i indskolingen er et ligeværdigt, men ikke ligebyrdigt samarbejde. Læreren har ansvaret for undervisningen. Den socialpædagogiske indsats er det væsentligste element i pædagogernes arbejder i klasserne, idet det overordnede mål for lærer/pædagogteamet er barnet/klassens faglige og sociale udvikling. Kontaktpædagogerne er tilknyttet svarende til 5 timer pr. uge pr. klasse. Forældresamtaler foregår samlet med lærere og pædagoger. Herudover læser pædagogerne 200 lektioner i bh.kl., 80 lektioner i 1.kl. og 40 lektioner i 2.kl. Disse timer kaldes O- lektioner og har primært sigte på klassens sociale trivsel og sundhed. De enkelte årgange gennemfører minimum fire tværfaglige undervisningsforløb. Der er 8 fællessamlinger pr. år for indskolingen. Børnehaveklasserne deltager først efter efterårsferien af hensyn til ro til klassedannelsen. Specialklasserne kan deltage i indskolingen. KARAKTERER/EVALUERING Elever på årgang får ikke udleveret karakterer. Lærerne kan dog vælge, at bruge karakterer som pædagogisk middel i 7. årg., så eleven får mere klarhed over standpunkt. I forbindelse med skole-hjemsamtalerne orienteres mundtligt om barnets 14

15 interesse, initiativ, selvstændighed i arbejdet, koncentration og fordybelse, præcision og ansvarsbevidsthed, krav til egen indsats, samarbejde og standpunkt. Folkeskoleloven fastslår, at der som integreret del af undervisningen på alle klassetrin i alle fag løbende skal foretages en intern evaluering. Denne evaluering sætter fokus dels på elevens faglige udvikling, dels på den sociale og personlige udvikling. Evalueringen skal informere lærere, elever og forældre om, i hvilket omfang undervisningen har givet et tilfredsstillende resultat. Evalueringen danner grundlag for lærerens vejledning af eleven og forældrene og for den videre planlægning af undervisningen. Eleverne skal inddrages i evalueringen, hvilket giver dem mulighed for at tage medansvar for deres egen læring. Evalueringen skal danne grundlag for fastlæggelse af nye mål for eleven/eleverne og dermed være med til at sikre progressionen i undervisningen. Der udarbejdes individuelle undervisningsplaner som internt arbejdsredskab. Mål for det enkelte barn drøftes med barnet i forbindelse med elevsamtaler. DUS-pædagoger deltager i skole-hjemsamtalerne i indskolingsafdelingen (bh.kl. - 3.årg.) og efter aftale i 4. kl. I årgang får eleverne udleveret karakterblad efter 12-skalaen i november, februar og juni måned. KLASSEDANNELSE Vi ønsker at børnene og klasserne gøres trygge og socialt velfungerende, for at skabe et godt undervisningsmiljø. Ved dannelse af nye børnehaveklasser indgår følgende elementer i overvejelserne: vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets relationer ligelig fordeling af drenge og piger børn med erkendte problemer fordeles mellem klasserne begrundet forældreønske om placering bred lokalgeografisk sammensætning Børnehaveklasseledere, kontaktpædagogerne og DUS-fællesleder medvirker i placeringen. Eleverne observeres frem til maj, endelig klassedannelse fastlægges inden efterårsferien på 1. årgang. KLASSE/ÅRGANGSFORÆLDREMØDER Der afholdes årgangs/klasseforældremøde mindst én gang om året. På mødet præsenteres klassens nye lærere. Til klasseforældremøderne skal der foreligge en dagsorden, som klasselæreren er ansvarlig for at udarbejde - i samarbejde med klasse/årgangsteam og klasseforældrerådet. Relevant information i forbindelse med f.eks. læse- eller årsplan, afgangs-prøver m.v. fremsendes så vidt muligt skriftligt forud for mødet. Et godt møde er en fælles sag. På klasseforældremødet skal læreren og forældrene tilkendegive, hvad der forventes af skole-hjemsamarbejdet - både fagligt og socialt. 15

16 KLASSELÆRERFUNKTIONER Hver klasse har sin klasselærer, der i særlig grad tager sig af klassen. Det sker også, at lærere deler klasselærerfunktionen imellem sig. Klasselæreren står for afvikling af forældremøder og samarbejde med klasseforældrerådet. Klasselæreren sørger endvidere for kontakten til klassens øvrige lærere og er en central person med hensyn til elevens og klassens trivsel. Henvendelser fra forældrene vil ofte ske til klasselæreren. KOMPETENCECENTER På kompetencecenteret kan elever, forældre og lærere få hjælp, hvis der er problemer omkring et barns læring. Der kan ydes hjælp i form af: Specialundervisning Sprogundervisning (to-kulturel) Lektiehjælp efter almindelig undervisning. Intensive læsekurser. Klasseterapi Hjælp til enkelte elever, hold og klasser i forbindelse med adfærdsproblemer eller sociale problemer. Hjælpen kan fås ved at kontakte kompetencecenterkoordinator Finn Theilmann, klasselæreren, en af kompetencecenterets lærere, skolens ledelse eller skolens psykolog. KONTAKTFORÆLDRE I hver klasse skal der oprettes et årgangs/klassekontaktforældreråd. Årgangs/ klassekontaktforældrerådet kan være med til at styrke sammenholdet i klassen blandt forældre, elever og lærere. De kan f.eks. i samarbejde med klasselærer ordne det praktiske i forbindelse med forældremøder og arrangementer, som rækker ud over den egentlige undervisning. Ligesom årgangs / klassekontaktforældrerådet kan være med til at skabe vilkår for et godt samarbejde, dels imellem eleverne og forældrene, dels i relation til skolen. KOR Skolen har to kor: klasse LEJRSKOLE Eleverne får en gang i skoleforløbet mulighed for at komme på en lejrskole af ca. en uges varighed. Lejrskolen afholdes i slutningen af 8. klasse eller begyndelsen af 9. klasse. Lejrskolen forberedes og efterbehandles som en del af skolens øvrige undervisning, og forældrene informeres nøje om turens indhold. 16

17 LUS Konstaterer I lus hos jeres barn, kontakt venligst skolen. Konstaterer skolen lus hos jeres barn eller i klassen, vil I straks blive orienteret. Aalborg Kulturskole Eleverne får tilbud om at deltage i musikundervisning i Aalborg Kulturskole. Hvert forår får eleverne en folder med hjem, hvorefter de kan tilmelde sig undervisningen, som starter i august og følger skoleåret. MÆLKEORDNING Eleverne tilbydes mælkeordning på skolen. Børnehaveklasselederne hjælper med at fordele mælk til duksene. NYE ELEVER Klasselærerne på det relevante klassetrin inddrages, inden placeringen af eleven finder sted. Der dannes bedst muligt skøn over den nye elevs forudsætninger inden placering. De relevante årgangsklasser vurderes med hensyn til: social og faglig parathed til at modtage ny elev. fordeling af drenge og piger. Den valgte klasses klasselærer deltager så vidt muligt i modtagesamtalen med forældre og elev. To elever fra den modtagende klasse får et særligt ansvar for, at den nye elev føler sig godt taget imod. De bliver nemlig udpeget som mentorer og viser den nye elev rundt den første dag. Det er vigtigt, at klassens forældre hurtigt orienteres, således at de også kan bidrage til at tage godt imod den nye elev. I tilfælde af usikkerhed om valg af den rette klasse, vurderes dette efter et forløb på ca. 2 uger ORDENSREGLER Skolebestyrelsen godkender skolens overordnede ordens- og samværsregler. De enkelte klasser, årgange og afdelinger indgår derudover aftaler om spilleregler for en god social adfærd. Det sker i et samarbejde med elever og forældre. Disse gennemgås for eleverne af klasselæreren en gang om året. PROJEKTOPGAVE På 9. klassetrin udfører eleverne enkeltvis eller gruppevis en obligatorisk projektopgave som en del af undervisningen. 17

18 Arbejdet med projektopgaven skal styrke projektarbejdsformen og give eleven mulighed for at få en bredere vurdering af sit arbejde med et tværgående emne med en eller flere problemstillinger. Klassens eller klassetrinnets lærere finder i samarbejde med eleverne frem til et overordnet emne, der kan anskues fra flere forskellige faglige vinkler. Årgangens lærere samt eventuelle andre lærere vejleder under hele processen eleverne om arbejdet med projektopgaven. Arbejdet med projektopgaven afsluttes tidligst i januar og senest i april. Eleverne gives 5 sammenhængende dage til det afsluttende arbejde. Projektopgaven skal resultere i et konkret produkt, hvor udtryksform og formidlingsform vælges af eleverne inden for de rammer, som skolen kan stille til rådighed. Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og efter elevens/hjemmets valg med en karakter. PRÆSENTATIONSKURSER Som en del af udskolingsprocessen og undervisningen i UEA (Uddannelse, Erhverv og Arbejdsmarkedsorientering) i folkeskolen tilbydes elever i 9. klasse et 2 dages besøg på én af følgende ungdomsuddannelser: Handelsskole: HG og HHX, Gymnasium og HF-kurser, Social- og Sundhedsuddannelserne: SOSU og PGU, Landbrugsskole, Teknisk skole, Teknisk Gymnasium (HTX). Besøgene ligger som regel i efteråret. PRØVER På Vester Mariendal Skole er årsprøver er en del af praksis i 8. årgang. Prøverne har til hensigt at give eleverne en oplevelse af, hvad det indebærer at gå til prøverne. Prøverne afholdes i forårssemestret. For elever på 9. årgang afholdes prøverne jf. nedenstående oversigt: Humanistiske fag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Dansk B B 1 Engelsk B U Tysk/Fransk (tilbudsfag) U U Historie U Samfundsfag U Kristendomskundskab U 18

19 Naturfag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Matematik U B 2 Geografi U Biologi U Fysik/Kemi B Valgfag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Fransk/Tysk F F Håndarbejde F Sløjd F Hjemkundskab F Hver elev vil komme til at aflægge i alt 7 prøver inden for obligatoriske fag og tilbudsfag, heraf 5 i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. 2 prøver bestemmes ved udtræk. B: Bundne prøver (aflægges af alle elever) U: Prøver i udtræk F: Frivillige prøver Noter: 1: Der indgår 2 delprøver: Læsning og retskrivning og Skriftlig fremstilling. 2: Der indgår 2 delprøver: Færdighedsregning og Problemregning. De skriftlige prøver afholdes i maj måned og de mundtlige prøver afholdes i maj juni måned. PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER Skolens Pædagogiske LæringsCenter (PLC) er skolens pædagogiske krumtap. På Pædagogisk LæringsCenter søges, bearbejdes og formidles informationer af elever og personale. PLC rummer dels skolens mediatek dels IT-området. Skolens mediatek er et skolebibliotek med medieværkstedsfunktion, hvor elever og personale kan benytte sig af forskellige materialer og hjælpemidler. Skolens egen samling kan naturligvis ikke dække alle behov for undervisningsmaterialer. Der er således mulighed for at søge og låne fra eksterne samlinger fra CFU (Center For Undervisningsmidler). Et selvstyrende Pædagogisk LæringsCenter-team består af ansvarshavende skolebibliotekar Anders P. Nielsen, skolebibliotekar Gitte Juel, skolebibliotekar Anne Marie Bech og IT-vejleder Lillian Mardell. 19

20 Elever kan låne materiale med hjem. Lånetiden er en måned. Hvis eleven ikke afleverer bøger mv. som er skolens ejendom opkræves betaling for det. Lektionsfordeling Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 08:00 08:45 08:00 08:45 08:00 08:45 08:00 08:45 08:00 08: :45 09:30 08:45 09:30 08:45 09:30 08:45 09:30 08:45 09: :00 10:45 10:00 10:45 10:00 10:45 10:00 10:45 10:00 10: :45 11:30 10:45 11:30 10:45 11:30 10:45 11:30 10:45 11: :00 12:45 12:00 12:45 12:00 12:45 12:00 12:45 12:00 12: :45 13:30 12:45 13:30 12:45 13:30 12:45 13:30 12:45 13: :40 14:25 13:40 14:25 13:40 14:25 13:40 14:25 13:40 14: :25 15:10 14:25 15:10 14:25 15:10 14:25 15:10 14:25 15:10 RYGNING Skolen er røgfrit område. Rygeforbudet gælder både i og uden for skoletiden. SKOLEBESTYRELSEN Skolebestyrelsen ved Vester Mariendal skole består af 7 forældrevalgte medlemmer heraf mindst 1 repræsentant for specialklasserne. Desuden skolens leder og viceskoleleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang om måneden. Skolebestyrelsesarbejdet er mangfoldigt. Det kan f.eks. dreje sig om: samarbejde mellem skole og hjem underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen fællesarrangementer godkendelse af budget godkendelse af undervisningsmidler og fastsættelse af ordensregler Hvis man ønsker noget behandlet på skolebestyrelsesmøderne, kan man henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne, som vil sørge for, at henvendelsen bliver behandlet. 20

INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4

INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4 INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4 ALFABETISK INFORMATION...7 AFLEVERING/AFHENTNING AF ELEVER...7 ANSVARLIGHED...7 ARBEJDSTELEFONNUMMER...8 BEFORDRING...8

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21

Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21 Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21 www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Program Velokommen 19:00-19:15 Velkomst og Formandens årsberetning 19:15-20:00 Oplæg

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2014. Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause.

Nyhedsbrev juni 2014. Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause. Nyhedsbrev juni 2014 Skårup Skole Østergade 53 5881 Skårup Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause. Personalenyt: Christina Ejby kommer

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt Herlev Kommune Referat af skolebestyrelsesmødet d. 10.10.01 Lindehøjskolen Borgerdiget 105 2730 Herlev Telefon 44 50 73 00 Telefax 44 50 73 08 E-mail lindehoej.163001@lindehoejskolen.dk Dato 24/10-01 Skrevet

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Østre Allé 67 4200 Slagelse Tlf. 20 18 44 00 og 20 18 45 00 Skoleleder René Nielsen Viceskoleleder Gitte Kjærsgaard Afdelingsleder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 På den enkelte skoles hjemmeside kan du se det fulde stillingsopslag, du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for nærmere oplysninger

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere