INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4"

Transkript

1 Forældremappe

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre... 7 Befordring... 8 Boden... 8 Specialklasser... 8 Dimission... 8 DUS-ordningen... 8 DUS Ekskursioner... 9 Elevråd... 9 Ergo- og Fysioterapi... 9 Erhvervspraktik... 9 Ferieplan Flytning Folkeskolens formål Fordybelsesuger Forsikring Forsømmelser Forældrekontakt Fotografering Fritagelse fra idræt Fritagelse for deltagelse i kristendomskundskab Fritagelse for undervisning Glemte effekter Gang-/gårdvagt Hjemmearbejde Indskoling Karakter/evaluering Klassedannelse Klasse/årgangsforældremøder Klasselærerfunktioner Kompetencecenter Kontaktforældre Kontaktbogen Kor Lejrskole Lus Aalborg Kulturskole Mælkeordning Nye elever Ordensregler Projektopgave Præsentationskurser

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Prøver Pædagogisk LæringsCenter Ringetider Rygning Skolebestyrelsen Skolebestyrelsens kontaktperson i klasserne Skoleplan Skolepatrulje Skolepsykolog Sundhedspleje SSP Svømning Sygdom Tale-/hørelærer Tandklinik Teamsamarbejde Temauge Terminsprøve Traditioner Trafikprøve Uddannelsesbog/-plan Ungdomsskolen Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aalborg Ungdomsvejledning Valgfag i klasse Vikar Værdigrundlag Åbent hus Årsnorm

4 SKOLENS TELEFONTAVLE Skolens telefonnummer Skolens hjemmeside Skolens mailadresse... Faxnummer Omstilling til: Skoleleder Grethe Andersen Mobil telefon Mailadresse..... Viceskoleleder Torben Pedersen Telefon Mailadresse..... Afdelingsleder..Jane Palsgård Christensen Mobil telefon Mailadresse Indskolings- og DUS-fællesleder Hans Sørensen Mailadresse.... Mobil telefon Ledende ergoterapeut Lene Hesselbæk Ledende fysioterapeut Birte Andersen Psykolog for specialklasserne Helle A. Laursen Pædagogisk LæringsCenter Anders P. Nielsen Serviceleder Finn Kjærsgaard Skolelæge for Specialklasserne.. Hans Christian Laugaard-Jacobsen Skolepsykolog Laila Pedersen Skolepsykolog for specialklasserne Helle A. Laursen Skolesekretær Steffanie Chad Skolesekretær Birgitte Sørensen UU-vejleder John Dyrnesli UU-vejleder Betinna Windelborg Øvrige telefonnumre: Ergo- og fysioterapien DUS Stjernen DUS Pluto Skolesundhedsplejerske: Lene Voigt Bjerrregaard KØRSEL MED Specialklasseelever Kirsten Johansen

5 PERSONALE Der er et billedgalleri af skolens personale på gangen ved kontoret. LÆRERPERSONALET AB Anne Marie Bech AD Anders Dollerup Lind Larsen AJ Allan Zinck Jensen AL Anne Landbo-Sørensen AP Anders P. Nielsen AS Anne Stobbe Nielsen AØ Anne Østergaard Sørensen BN Bitten Nedergaard Bagger BU Birgitte Ugilt Hansen CBC Charlotte B. Caspersen CJ Camilla Jakobsen CL Casper Lund FT Finn Theilmann Jensen GJ Gitte Juel GK Gitte Krogh Jensen HK Henriette Kristensen HR Heidi Ravnholt Thomsen JO John Sørensen JV Jacob Vidmar KG Klaus Gregersen KJ Karin Janum KI Kim Johansen KK Karen Kofoed KL Karen Marie Krogsgaard Larsen KS Kathrine Wolling Strange-Møller LH Linda Hansen LI Lisbeth Selvejer Sørensen LJ Lillian Mardell LLM Lisa Lindskov Klostergaard LT Lone Thomsen MF Majbritt F. Enoksen MM Mette M. L. Hjortlund MP Mette Pagter MR Mogens Randrup MT Mia Julie Thomsen NP Niels Pedersen OB Ole Bach PR Poul Routhe RK Rasmus Kaiser RL Rasmus Langkjær RJ Richard Jensen SA Stine Hagsholm Andersen 5

6 LÆRERPERSONALET fortsat SM Søren Mikkelsen SS Stine Storgaard STS Steen Schlätzer SZ Signe Zebitz Steiness VØ Vibeke Ødum Nielsen DUS PERSONALE ZHS Hans Sørensen, DUS fællesleder ZAT Alex Thomsen ZAN Anette Nymand, leder Stjernen (A) ZAP Ann Hinrup Preuss ZAH Alma Hadziefendic ZAM Anne Mikkelsen ZBG Birthe Godiksen, leder Stjernen (B) ZCC Carsten Christoffersen ZDB Diana Mølholt Bak ZHT Helle Tofteby ZJS Jesper Svendsen ZMJ Maria-Louise Jensen ZMV Michael Vilsbøll ZRD Rikke Delfs ZDK Daniel Hejlskov Kirk ZLW Lone Winther ZMB Morten Bengtson ZTP Tina Pedersen ERGOTERAPEUTER LE Lene Hesselbæk, Leder AV Anna Villadsen BFJ Bettina Friis Jakobsen BHN Bodil H. Nielsen LA Lisbeth Andersen LM Lola Maibrit Jørgensen LC Louise Clemmesen FYSIOTERAPEUTER BAN Birte Andersen, Leder GS Gunnar Seidel LB Lene Brohus LJO Lone Johns LTO Line Topholm TFS Tanja Friis Sørensen STØTTEMEDHJÆLPERE MS Mette Storgaard BR Britta Hansen LS Lene Vibeke Støve CRO Camilla Robert SKM Susanne Schmidt 6

7 TEKNISK SERVICEMEDARBEJDERE SEKRETÆRER FK Finn Kjærsgaard, Teknisk serviceleder SCC Steffanie Chad CM Carsten Madsen BS Birgitte Sørensen JN Johnny Nyborg Sørensen, Håndværker RENGØRINGSASSISTENTER BD Britta Doktor SK Samka Kozarcanin PA Pia Kappel Kristensen SH Sofie Holmelund AFS Annette Friis Sørensen CH Charlotte Andersen 7

8 AFLEVERING/AFHENTNING AF ELEVER Af såvel sikkerhedsmæssige som praktiske hensyn er det særdeles vigtigt, at alle der afleverer/afhenter deres børn i bil følger skolens henstilling. Vi sikrer alle børn bedst muligt ved, at man som forældre afleverer/afhenter sit barn på skolens parkeringsplads imellem de to ind-/udkørsler. Man skal køre ind på parkeringspladsen over for Vegavej, derefter dreje til venstre og parkere bilen i en bås. For de mindste elevers vedkommende er det hensigtsmæssigt at følge sit barn til en af nedgangene til skolen. Kør ud af P-pladsen ved at benytte den nordlige udkørsel. Aflevering/afhentning af specialklasseelever Ved at bruge P-båsene mellem de to ind- og udkørsler til afsætning af elever, giver det mindre trafik i nord- og sydenden, således der tages hensyn til de gående elever, der kommer fra Stjerne- og Vegavej. Derfor er parkering her forbeholdt personale, så trafikken kun bliver envejs. ANSVARLIGHED Ansvarlighed er et af skolens værdiord: selvansvarlighed som medansvarlighed. Vi kommer ikke langt med en forståelse af, at det er andres skyld, vi kommer længere med en forståelse af, at det er mit og vores ansvar. Går man som forældre til rette vedkommende, så vil der altid blive taget hånd om sagen. Den lærer, pædagog eller anden fagperson, der har part i sagen, skal man først gå til. Er det af en eller anden grund ikke muligt at finde ud af det sammen, er ledelsen klar til at støtte op, lytte, gå i dialog og afhjælpe problemerne. Hvis vi taler ordentligt til hinanden, er ærlige og loyalt støtter op om fælles beslutninger og aftaler, så tror vi på, at vi altid sammen kan finde løsninger på eventuelle udfordringer. Som forældre har man ofte nøglen til, hvorledes vi på bedste vis kan støtte eleven. Samtidig har vi som professionelle i kraft af uddannelse, erfaringer og fortsat kompetenceudvikling en bred vifte af mulige tiltag. En god skole er alles ansvar. Børnene lærer af os voksne. ARBEJDSTELEFONNUMMER Det er vigtigt at skolen altid kan komme i kontakt med elevernes forældre. Sørg derfor for at oplyse arbejdstelefonnummer også ved jobskifte. 8

9 BEFORDRING Elever, der på grund af længerevarende sygdom eller skader har problemer med at komme i skole, kan der bevilges taxakørsel. Kontakt skolens sekretær. BODEN Boden har åbnet hver dag fra og Maden kommer fra Bogø Sandwich: og bestilles via nettet eller pr. sms, når man har oprettet en konto via hjemmesiden. Der kan derudover købes pølsehorn, vand og juice i boden. Specialklasser På Vester Mariendal Skole er der en specialklasserække for børn med bevægelseshandicap og specifikke indlæringsvanskeligheder. Jane Palsgård Christensen er afdelingsleder - hun er samtidig er en del af skolens ledelsesteam. Specialklasserne er en naturlig del af skolen. Nogle lærere underviser kun i specialklasserne, og mange lærere underviser både i specialklasser og almindelige klasser. Specialklasse-elever, som kan følge den almindelige undervisning i nogle fag, integreres i almindelige klasser. I tilknytning til specialklasserne er ansat fysio- og ergoterapeuter som bidrager til at optimere elevernes forudsætninger for læring og at eleverne udvikler størst mulig selvstændighed og livsduelighed. Ledende fysioterapeut er Birte Andersen, ledende ergoterapeut er Lene Hesselbæk Desuden er der tilknyttet støttemedhjælpere, som bistår eleverne med praktisk og pædagogisk hjælp i skoledagen. Eleverne kommer fra hele det geografiske område svarende til det gamle Nordjyllands Amt. På grund af den lange transporttid har specialklasseelever samme mødetid i hele skoleforløbet. DIMISSON Onsdag aften i den sidste skoleuge før sommerferien holder vi traditionelt dimissionsfest med afgangselever, tilknyttet personale og forældre. DUS ORDNING På Vester Mariendal Skole findes der DUS-ordning med tre afdelinger: Stjernen, Pluto for specialklasse-elever og Dus 2. DUS er en integreret del af skolens samlede virksomhed, idet DUS-fællesleder Hans Sørensen er daglig leder for såvel DUS som indskolingen og en del af skolens overordnede teamledelse. 9

10 Stjernen og Pluto henvender sig til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, som går på Vester Mariendal Skole, og som bor i Aalborg Kommune. For Pluto gælder derudover, at det er et tilbud for specialklassebørn fra hele regionen. Åbningstiden er mandag - fredag fra kl også i skolens sommerferie. Der er fast lukket mellem jul og nytår pga. udvidet morgenåbning. Der er lukket to uger i skolens sommerferie (uge ). DUS2 På Vester Mariendal Skole er der en DUS2-ordning for fortrinsvis 4. klasses elever. Der er plads til ca. 30 elever. DUS2 har kun åbent på skoledage. EKSKURSIONER I forbindelse med undervisningen kan elever komme på ekskursion af 1 eller 2 dages varighed. ELEVRÅD På skolen er der et elevråd for klasse. Til dette er tilknyttet kontaktlærer Finn Theilmann. Elevrådsrepræsentanterne går på besøg i de yngre klasser inden møderne for at drøfte dagsorden og eventuelle problemstillinger eller ønsker. De kommende år udvikles miniråd for de yngste elever. Der vælges 2 elever fra hver klasse, som deltager i elevrådsmøderne. 2 elevrådsrepræsentanter deltager i skolebestyrelsens møder. Endvidere tilknyttes eleverne i stigende omfang til forskellige udvalg på skolen. Elevrådet har repræsentanter i skolens arbejdsmiljøråd, miljøråd og julefestsudvalget. ERGO- OG FYSIOTERAPI I specialklasseafdelingen er ansat 8 ergoterapeuter og 8 fysioterapeuter, der yder undervisningsrelateret behandling for at bedre de handicappede elevers forudsætninger for at modtage undervisning. Derudover ydes der hjælp til at finde relevante hjælpemidler til det enkelte barn. Terapien samarbejder med lærere, pædagoger, talepædagoger, pædagogiske medhjælpere, forældre, psykolog og børnelæge. I terapien er ansat såvel ledende fysioterapeut Birthe Andersen som ledende ergoterapeut Lene Hesselbæk. Begge er en del af det ledelsesteam, der varetager ledelsesmæssige opgaver i specialklasseafdelingen i samarbejde med afdelingsleder Jane Palsgård Christensen. Terapi/Behandlingen foregår f.eks. ved: Svømning og leg i varmtvandsbassin. Hjernegymnastik bl.a. via computer. Leg og motorik i tumlesal. Styrke- balance- og funktionstræning. Fin- og mundmotorisk træning. Træning i brug af teknologiske hjælpemidler. 10

11 ERHVERVSPRAKTIK Elever i 9. klasse tilbydes erhvervspraktik. Formålet med erhvervspraktikken er at eleverne prøver praktisk arbejde, oplever at være på en arbejdsplads samt at det kræver uddannelse for senere jobsøgning. Eleverne får erfaring om arbejdsmarkedet. De kan bedre blive i stand til at vælge uddannelse ud fra egne muligheder og interesser. FERIEPLAN Hvert år i februar måned får alle elever en ferieplan for det kommende skoleår. FLYTNING Adresseændring samt ændring af telefonnummer skal altid meddeles til skolens kontor. Ved flytning til andet skoledistrikt vil ny skole modtage flyttebevis fra Vester Mariendal Skole. Der er mulighed for at fortsætte skolegang på Vester Mariendal Skole, hvis flytningen sker inden for Aalborg kommune. Henvendelse til skolens kontor. FORDYBELSESUGER Eleverne skal i skoleårets løb opleve undervisningsformer, der veksler mellem emne, tema-, projekt-, klasse-, hold- og årgangsundervisning og skal, hvor det er relevant, indeholde elementer af tværfaglighed. Fordybelsesugerne afholdes for at skabe helhed og sammenhæng. Varighed pr. uge for børnehaveklassen - 3. klasse: 22 lektioner. Varighed for klasse: 30 lektioner. Årgangsteamet omkring klassen er ansvarlige for planlægningen af fordybelsesugerne, som indgår konstruktivt i klassens årsplan. Fordybelsesugerne giver f.eks. mulighed for at fordybe sig i: tysk grammatik naturvidenskabelige emner, f.eks. inden for biologi læsekursus obligatoriske emner, som eksempelvis færdselslære eller sundhedsundervisning Derudover organiseres undervisningen i indskolingen i blokdage. FORSIKRING OG ERSTATNINGER Hvis en elev ødelægger skolens ting, er proceduren som udgangspunkt følgende: 1. Hjemmet kontaktes med oplysning om hvad der er sket. Hvis forældrene ønsker at erstatte det ødelagte fremsendes en regning fra skolen, når skaden er udbedret. Hvis forældrene ikke ønsker at erstatte det ødelagte beder skolen om at få oplyst hjemmets forsikringsselskab og forsikringsnummer. 2. Skaden anmeldes til kommunens forsikringsmæglere Willis. 11

12 3. Efter udbedring af skaden sendes originalfakturaen til Willis. Willis betaler firmaet som har udbedret skaden og tager i samarbejde med skadevolderens forsikringsselskab sig af afgørelsen vedrørende ansvarsplacering. Hvornår erstatter skolen eller kommunen? Sker der skader på børnene eller børnenes ting, og kan skaden føres tilbage til svigtende tilsyn, er skolen ansvarlig for skaden. Aalborg Kommune har ikke tegnet kollektiv ulykkesforsikring for børnene i skoler eller pasningsordninger. Forældrene opfordres til privat at tegne en sådan familie- eller ulykkesforsikring. Hvornår erstatter skolen eller kommunen ikke? Hvis børn skader hinanden eller hinandens ting (inkl. cykler og tøj), er det et mellemværende mellem de to parter. Ved tyveri fra elever: Normalt dækker ingen forsikring simpelt tyveri, dvs. tyveri af genstande, der ikke er låst inde. Erstatningssager Skolens elever er ansvarlige for de bøger og hjælpemidler de låner i forbindelse med undervisningen. Skolen vil derfor som udgangspunkt kræve ødelagte eller bortkomne genstande erstattet. Dette gælder også i tilfælde, hvor en elev vælger at opbevare genstandene på skolen. FORSØMMELSER Hvis elever i børnehaveklasse til 3. klasse ikke kan møde på skolen, vil vi gerne have telefonisk besked herom. Ring venligst til DUSSEN tlf Når elever møder på skolen igen efter et fravær, skal klasselæreren have skriftlig besked om grunden til fraværet (forældreintra anvendes). FORÆLDREKONTAKT Som udgangspunkt afholdes i hver klasse et klasseforældremøde og to forældresamtaler om året. Forældre er altid velkomne til at kontakte skolen, hvis der er et eller andet, man gerne vil spørge om, lige som skolen vil henvende sig til forældrene, når der er behov for det. Endelig er der mulighed for at kontakte skolebestyrelsen, hvis man har spørgsmål af mere principiel art. 12

13 FOTOGRAFERING Hvert år bliver børnehaveklassen, 1., 3., 5., 7., og 9. klasse fotograferet - både portræt (enkeltvis) - og klassebillede. Hjemmene får billederne til gennemsyn, ønsker man at købe, afregnes der direkte med fotografen på et vedlagt girokort. For specialklasserne gælder samme tilbud. FRITAGELSE FOR IDRÆT Der kan anmodes om fritagelse for deltagelse i idræt med begrundelse derfor, i kontaktbogen. Fritagelsen kan gælde fra én dag og op til en uge og kan fornyes 4 uger i træk. Fritagelse udover 4 uger kan kun gives på grundlag af lægeattest. Udgifter til lægeattest afholdes af hjemmet. Elever, der er fritaget, skal overvære timerne. Af hygiejniske grunde kan fritagelse for bad ikke finde sted. Er en elev rask nok til at deltage i idrætsaktiviteterne, kan eleven også bade. FRITAGELSE FOR DELTAGELSE I KRISTENDOMSKUNDSKAB Den danske lov om folkeskolen giver mulighed for, at man kan få sit barn fritaget for faget kristendomskundskab, hvis man har en anden tro, og hvis man frygter, at undervisningen vil medføre en samvittighedskonflikt hos barnet. Men inden man tager en sådan beslutning, skal man være opmærksom på en række konsekvenser. Man skal som forældre skriftligt erklære sig villig til at påtage sig at sørge for barnets religionsundervisning eller oplyse om etiske og moralske værdier, hvis man ikke bekender sig til nogen religion. Fritagelse kan normalt kun ske ved starten af et skoleår, og er barnet over 15 år, skal barnet give sit samtykke. Der vil fra skolens side ikke blive tilbudt anden undervisning til erstatning for timerne i kristendomskundskab. Kristendomskundskab vil ofte kunne indgå i tværgående emner og problemstillinger. Vælger skolen derfor i perioder at planlægge undervisningen i tværgående emner, giver folkeskoleloven ret til at inddrage alle fag også kristendomskundskab. I sådanne tilfælde må man acceptere sit barns deltagelse, selvom barnet er fritaget for kristendomskundskab. Faget har stor relevans og betydning for kendskabet til det danske samfund og de værdier, det bygger på, og har derfor også relevans og betydning for den enkeltes videre uddannelse i både gymnasiet, på højere læreranstalter og i tilværelsen generelt. Faget skal ikke forkynde en religiøs overbevisning, men alene give eleverne forståelse af kristendommens betydning for værdigrundlaget i vor kulturkreds, og derfor skal undervisningen også omfatte andre religioner, livsanskuelser og etiske værdier. 13

14 FRITAGELSE FOR UNDERVISNING Fritagelse for en enkelt time kan gives af faglæreren. Klasselæreren kan give fri i op til 2 dage. Hvis fritagelsen strækker sig over flere dage, skal der søges skriftligt hos skolelederen. Kontaktbogen anvendes. GLEMTE EFFEKTER Værdigenstande, såsom ure og smykker opbevares hos servicelederen. Tøj og sko i henholdsvis indskolingsafdelingen og hos servicelederen. Uafhentet glemt tøj lægges frem til gennemsyn i sidste uge før henholdsvis sommerferien og juleferien i glasgangen ved administrationen. GANG-/GÅRDVAGT I hvert frikvarter er der mindst 3 lærere, der hjælper eleverne med at holde pauser inde og ude. HJEMMEARBEJDE Hjemmearbejde/lektier er en fuldt indarbejdet praksis, der hører ind under lærerens metodeansvar og tilrettelæggelse af undervisningen. Hjemmearbejde skal i alle tilfælde tilpasses den enkelte elevs evner og muligheder for selvstændigt at kunne løse opgaverne - inden for en overskuelig/overkommelig tid. Hjemmearbejde anvendes som pædagogisk redskab til fordybelse og træning af specifikke færdigheder. INDSKOLING Udgangspunktet for forståelsen af samarbejdet pædagoger, lærere og andre faggrupper i indskolingen er et ligeværdigt, men ikke ligebyrdigt samarbejde. Læreren har ansvaret for undervisningen. Den socialpædagogiske indsats er det væsentligste element i pædagogernes arbejder i klasserne, idet det overordnede mål for lærer/pædagogteamet er barnet/klassens faglige og sociale udvikling. Kontaktpædagogerne er tilknyttet svarende til 5 timer pr. uge pr. klasse. Forældresamtaler foregår samlet med lærere og pædagoger. Herudover læser pædagogerne 200 lektioner i bh.kl., 80 lektioner i 1.kl. og 40 lektioner i 2.kl. Disse timer kaldes O- lektioner og har primært sigte på klassens sociale trivsel og sundhed. De enkelte årgange gennemfører minimum fire tværfaglige undervisningsforløb. Der er 8 fællessamlinger pr. år for indskolingen. Børnehaveklasserne deltager først efter efterårsferien af hensyn til ro til klassedannelsen. Specialklasserne kan deltage i indskolingen. KARAKTERER/EVALUERING Elever på årgang får ikke udleveret karakterer. Lærerne kan dog vælge, at bruge karakterer som pædagogisk middel i 7. årg., så eleven får mere klarhed over standpunkt. I forbindelse med skole-hjemsamtalerne orienteres mundtligt om barnets 14

15 interesse, initiativ, selvstændighed i arbejdet, koncentration og fordybelse, præcision og ansvarsbevidsthed, krav til egen indsats, samarbejde og standpunkt. Folkeskoleloven fastslår, at der som integreret del af undervisningen på alle klassetrin i alle fag løbende skal foretages en intern evaluering. Denne evaluering sætter fokus dels på elevens faglige udvikling, dels på den sociale og personlige udvikling. Evalueringen skal informere lærere, elever og forældre om, i hvilket omfang undervisningen har givet et tilfredsstillende resultat. Evalueringen danner grundlag for lærerens vejledning af eleven og forældrene og for den videre planlægning af undervisningen. Eleverne skal inddrages i evalueringen, hvilket giver dem mulighed for at tage medansvar for deres egen læring. Evalueringen skal danne grundlag for fastlæggelse af nye mål for eleven/eleverne og dermed være med til at sikre progressionen i undervisningen. Der udarbejdes individuelle undervisningsplaner som internt arbejdsredskab. Mål for det enkelte barn drøftes med barnet i forbindelse med elevsamtaler. DUS-pædagoger deltager i skole-hjemsamtalerne i indskolingsafdelingen (bh.kl. - 3.årg.) og efter aftale i 4. kl. I årgang får eleverne udleveret karakterblad efter 12-skalaen i november, februar og juni måned. KLASSEDANNELSE Vi ønsker at børnene og klasserne gøres trygge og socialt velfungerende, for at skabe et godt undervisningsmiljø. Ved dannelse af nye børnehaveklasser indgår følgende elementer i overvejelserne: vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets relationer ligelig fordeling af drenge og piger børn med erkendte problemer fordeles mellem klasserne begrundet forældreønske om placering bred lokalgeografisk sammensætning Børnehaveklasseledere, kontaktpædagogerne og DUS-fællesleder medvirker i placeringen. Eleverne observeres frem til maj, endelig klassedannelse fastlægges inden efterårsferien på 1. årgang. KLASSE/ÅRGANGSFORÆLDREMØDER Der afholdes årgangs/klasseforældremøde mindst én gang om året. På mødet præsenteres klassens nye lærere. Til klasseforældremøderne skal der foreligge en dagsorden, som klasselæreren er ansvarlig for at udarbejde - i samarbejde med klasse/årgangsteam og klasseforældrerådet. Relevant information i forbindelse med f.eks. læse- eller årsplan, afgangs-prøver m.v. fremsendes så vidt muligt skriftligt forud for mødet. Et godt møde er en fælles sag. På klasseforældremødet skal læreren og forældrene tilkendegive, hvad der forventes af skole-hjemsamarbejdet - både fagligt og socialt. 15

16 KLASSELÆRERFUNKTIONER Hver klasse har sin klasselærer, der i særlig grad tager sig af klassen. Det sker også, at lærere deler klasselærerfunktionen imellem sig. Klasselæreren står for afvikling af forældremøder og samarbejde med klasseforældrerådet. Klasselæreren sørger endvidere for kontakten til klassens øvrige lærere og er en central person med hensyn til elevens og klassens trivsel. Henvendelser fra forældrene vil ofte ske til klasselæreren. KOMPETENCECENTER På kompetencecenteret kan elever, forældre og lærere få hjælp, hvis der er problemer omkring et barns læring. Der kan ydes hjælp i form af: Specialundervisning Sprogundervisning (to-kulturel) Lektiehjælp efter almindelig undervisning. Intensive læsekurser. Klasseterapi Hjælp til enkelte elever, hold og klasser i forbindelse med adfærdsproblemer eller sociale problemer. Hjælpen kan fås ved at kontakte kompetencecenterkoordinator Finn Theilmann, klasselæreren, en af kompetencecenterets lærere, skolens ledelse eller skolens psykolog. KONTAKTFORÆLDRE I hver klasse skal der oprettes et årgangs/klassekontaktforældreråd. Årgangs/ klassekontaktforældrerådet kan være med til at styrke sammenholdet i klassen blandt forældre, elever og lærere. De kan f.eks. i samarbejde med klasselærer ordne det praktiske i forbindelse med forældremøder og arrangementer, som rækker ud over den egentlige undervisning. Ligesom årgangs / klassekontaktforældrerådet kan være med til at skabe vilkår for et godt samarbejde, dels imellem eleverne og forældrene, dels i relation til skolen. KOR Skolen har to kor: klasse LEJRSKOLE Eleverne får en gang i skoleforløbet mulighed for at komme på en lejrskole af ca. en uges varighed. Lejrskolen afholdes i slutningen af 8. klasse eller begyndelsen af 9. klasse. Lejrskolen forberedes og efterbehandles som en del af skolens øvrige undervisning, og forældrene informeres nøje om turens indhold. 16

17 LUS Konstaterer I lus hos jeres barn, kontakt venligst skolen. Konstaterer skolen lus hos jeres barn eller i klassen, vil I straks blive orienteret. Aalborg Kulturskole Eleverne får tilbud om at deltage i musikundervisning i Aalborg Kulturskole. Hvert forår får eleverne en folder med hjem, hvorefter de kan tilmelde sig undervisningen, som starter i august og følger skoleåret. MÆLKEORDNING Eleverne tilbydes mælkeordning på skolen. Børnehaveklasselederne hjælper med at fordele mælk til duksene. NYE ELEVER Klasselærerne på det relevante klassetrin inddrages, inden placeringen af eleven finder sted. Der dannes bedst muligt skøn over den nye elevs forudsætninger inden placering. De relevante årgangsklasser vurderes med hensyn til: social og faglig parathed til at modtage ny elev. fordeling af drenge og piger. Den valgte klasses klasselærer deltager så vidt muligt i modtagesamtalen med forældre og elev. To elever fra den modtagende klasse får et særligt ansvar for, at den nye elev føler sig godt taget imod. De bliver nemlig udpeget som mentorer og viser den nye elev rundt den første dag. Det er vigtigt, at klassens forældre hurtigt orienteres, således at de også kan bidrage til at tage godt imod den nye elev. I tilfælde af usikkerhed om valg af den rette klasse, vurderes dette efter et forløb på ca. 2 uger ORDENSREGLER Skolebestyrelsen godkender skolens overordnede ordens- og samværsregler. De enkelte klasser, årgange og afdelinger indgår derudover aftaler om spilleregler for en god social adfærd. Det sker i et samarbejde med elever og forældre. Disse gennemgås for eleverne af klasselæreren en gang om året. PROJEKTOPGAVE På 9. klassetrin udfører eleverne enkeltvis eller gruppevis en obligatorisk projektopgave som en del af undervisningen. 17

18 Arbejdet med projektopgaven skal styrke projektarbejdsformen og give eleven mulighed for at få en bredere vurdering af sit arbejde med et tværgående emne med en eller flere problemstillinger. Klassens eller klassetrinnets lærere finder i samarbejde med eleverne frem til et overordnet emne, der kan anskues fra flere forskellige faglige vinkler. Årgangens lærere samt eventuelle andre lærere vejleder under hele processen eleverne om arbejdet med projektopgaven. Arbejdet med projektopgaven afsluttes tidligst i januar og senest i april. Eleverne gives 5 sammenhængende dage til det afsluttende arbejde. Projektopgaven skal resultere i et konkret produkt, hvor udtryksform og formidlingsform vælges af eleverne inden for de rammer, som skolen kan stille til rådighed. Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og efter elevens/hjemmets valg med en karakter. PRÆSENTATIONSKURSER Som en del af udskolingsprocessen og undervisningen i UEA (Uddannelse, Erhverv og Arbejdsmarkedsorientering) i folkeskolen tilbydes elever i 9. klasse et 2 dages besøg på én af følgende ungdomsuddannelser: Handelsskole: HG og HHX, Gymnasium og HF-kurser, Social- og Sundhedsuddannelserne: SOSU og PGU, Landbrugsskole, Teknisk skole, Teknisk Gymnasium (HTX). Besøgene ligger som regel i efteråret. PRØVER På Vester Mariendal Skole er årsprøver er en del af praksis i 8. årgang. Prøverne har til hensigt at give eleverne en oplevelse af, hvad det indebærer at gå til prøverne. Prøverne afholdes i forårssemestret. For elever på 9. årgang afholdes prøverne jf. nedenstående oversigt: Humanistiske fag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Dansk B B 1 Engelsk B U Tysk/Fransk (tilbudsfag) U U Historie U Samfundsfag U Kristendomskundskab U 18

19 Naturfag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Matematik U B 2 Geografi U Biologi U Fysik/Kemi B Valgfag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Fransk/Tysk F F Håndarbejde F Sløjd F Hjemkundskab F Hver elev vil komme til at aflægge i alt 7 prøver inden for obligatoriske fag og tilbudsfag, heraf 5 i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. 2 prøver bestemmes ved udtræk. B: Bundne prøver (aflægges af alle elever) U: Prøver i udtræk F: Frivillige prøver Noter: 1: Der indgår 2 delprøver: Læsning og retskrivning og Skriftlig fremstilling. 2: Der indgår 2 delprøver: Færdighedsregning og Problemregning. De skriftlige prøver afholdes i maj måned og de mundtlige prøver afholdes i maj juni måned. PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER Skolens Pædagogiske LæringsCenter (PLC) er skolens pædagogiske krumtap. På Pædagogisk LæringsCenter søges, bearbejdes og formidles informationer af elever og personale. PLC rummer dels skolens mediatek dels IT-området. Skolens mediatek er et skolebibliotek med medieværkstedsfunktion, hvor elever og personale kan benytte sig af forskellige materialer og hjælpemidler. Skolens egen samling kan naturligvis ikke dække alle behov for undervisningsmaterialer. Der er således mulighed for at søge og låne fra eksterne samlinger fra CFU (Center For Undervisningsmidler). Et selvstyrende Pædagogisk LæringsCenter-team består af ansvarshavende skolebibliotekar Anders P. Nielsen, skolebibliotekar Gitte Juel, skolebibliotekar Anne Marie Bech og IT-vejleder Lillian Mardell. 19

20 Elever kan låne materiale med hjem. Lånetiden er en måned. Hvis eleven ikke afleverer bøger mv. som er skolens ejendom opkræves betaling for det. Lektionsfordeling Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 08:00 08:45 08:00 08:45 08:00 08:45 08:00 08:45 08:00 08: :45 09:30 08:45 09:30 08:45 09:30 08:45 09:30 08:45 09: :00 10:45 10:00 10:45 10:00 10:45 10:00 10:45 10:00 10: :45 11:30 10:45 11:30 10:45 11:30 10:45 11:30 10:45 11: :00 12:45 12:00 12:45 12:00 12:45 12:00 12:45 12:00 12: :45 13:30 12:45 13:30 12:45 13:30 12:45 13:30 12:45 13: :40 14:25 13:40 14:25 13:40 14:25 13:40 14:25 13:40 14: :25 15:10 14:25 15:10 14:25 15:10 14:25 15:10 14:25 15:10 RYGNING Skolen er røgfrit område. Rygeforbudet gælder både i og uden for skoletiden. SKOLEBESTYRELSEN Skolebestyrelsen ved Vester Mariendal skole består af 7 forældrevalgte medlemmer heraf mindst 1 repræsentant for specialklasserne. Desuden skolens leder og viceskoleleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang om måneden. Skolebestyrelsesarbejdet er mangfoldigt. Det kan f.eks. dreje sig om: samarbejde mellem skole og hjem underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen fællesarrangementer godkendelse af budget godkendelse af undervisningsmidler og fastsættelse af ordensregler Hvis man ønsker noget behandlet på skolebestyrelsesmøderne, kan man henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne, som vil sørge for, at henvendelsen bliver behandlet. 20

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2014/2015 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2013/2014 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Selvejende institution

Selvejende institution Selvejende institution 2012/2013 Roskilde private Realskole Hvad tilbyder vi på Roskilde private Realskole Ved at være en lille skole med en lav klassekvotient opnår vi at både elever, lærere og forældre

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere