INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4"

Transkript

1 Forældremappe

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre... 7 Befordring... 8 Boden... 8 Specialklasser... 8 Dimission... 8 DUS-ordningen... 8 DUS Ekskursioner... 9 Elevråd... 9 Ergo- og Fysioterapi... 9 Erhvervspraktik... 9 Ferieplan Flytning Folkeskolens formål Fordybelsesuger Forsikring Forsømmelser Forældrekontakt Fotografering Fritagelse fra idræt Fritagelse for deltagelse i kristendomskundskab Fritagelse for undervisning Glemte effekter Gang-/gårdvagt Hjemmearbejde Indskoling Karakter/evaluering Klassedannelse Klasse/årgangsforældremøder Klasselærerfunktioner Kompetencecenter Kontaktforældre Kontaktbogen Kor Lejrskole Lus Aalborg Kulturskole Mælkeordning Nye elever Ordensregler Projektopgave Præsentationskurser

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Prøver Pædagogisk LæringsCenter Ringetider Rygning Skolebestyrelsen Skolebestyrelsens kontaktperson i klasserne Skoleplan Skolepatrulje Skolepsykolog Sundhedspleje SSP Svømning Sygdom Tale-/hørelærer Tandklinik Teamsamarbejde Temauge Terminsprøve Traditioner Trafikprøve Uddannelsesbog/-plan Ungdomsskolen Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aalborg Ungdomsvejledning Valgfag i klasse Vikar Værdigrundlag Åbent hus Årsnorm

4 SKOLENS TELEFONTAVLE Skolens telefonnummer Skolens hjemmeside Skolens mailadresse... Faxnummer Omstilling til: Skoleleder Grethe Andersen Mobil telefon Mailadresse..... Viceskoleleder Torben Pedersen Telefon Mailadresse..... Afdelingsleder..Jane Palsgård Christensen Mobil telefon Mailadresse Indskolings- og DUS-fællesleder Hans Sørensen Mailadresse.... Mobil telefon Ledende ergoterapeut Lene Hesselbæk Ledende fysioterapeut Birte Andersen Psykolog for specialklasserne Helle A. Laursen Pædagogisk LæringsCenter Anders P. Nielsen Serviceleder Finn Kjærsgaard Skolelæge for Specialklasserne.. Hans Christian Laugaard-Jacobsen Skolepsykolog Laila Pedersen Skolepsykolog for specialklasserne Helle A. Laursen Skolesekretær Steffanie Chad Skolesekretær Birgitte Sørensen UU-vejleder John Dyrnesli UU-vejleder Betinna Windelborg Øvrige telefonnumre: Ergo- og fysioterapien DUS Stjernen DUS Pluto Skolesundhedsplejerske: Lene Voigt Bjerrregaard KØRSEL MED Specialklasseelever Kirsten Johansen

5 PERSONALE Der er et billedgalleri af skolens personale på gangen ved kontoret. LÆRERPERSONALET AB Anne Marie Bech AD Anders Dollerup Lind Larsen AJ Allan Zinck Jensen AL Anne Landbo-Sørensen AP Anders P. Nielsen AS Anne Stobbe Nielsen AØ Anne Østergaard Sørensen BN Bitten Nedergaard Bagger BU Birgitte Ugilt Hansen CBC Charlotte B. Caspersen CJ Camilla Jakobsen CL Casper Lund FT Finn Theilmann Jensen GJ Gitte Juel GK Gitte Krogh Jensen HK Henriette Kristensen HR Heidi Ravnholt Thomsen JO John Sørensen JV Jacob Vidmar KG Klaus Gregersen KJ Karin Janum KI Kim Johansen KK Karen Kofoed KL Karen Marie Krogsgaard Larsen KS Kathrine Wolling Strange-Møller LH Linda Hansen LI Lisbeth Selvejer Sørensen LJ Lillian Mardell LLM Lisa Lindskov Klostergaard LT Lone Thomsen MF Majbritt F. Enoksen MM Mette M. L. Hjortlund MP Mette Pagter MR Mogens Randrup MT Mia Julie Thomsen NP Niels Pedersen OB Ole Bach PR Poul Routhe RK Rasmus Kaiser RL Rasmus Langkjær RJ Richard Jensen SA Stine Hagsholm Andersen 5

6 LÆRERPERSONALET fortsat SM Søren Mikkelsen SS Stine Storgaard STS Steen Schlätzer SZ Signe Zebitz Steiness VØ Vibeke Ødum Nielsen DUS PERSONALE ZHS Hans Sørensen, DUS fællesleder ZAT Alex Thomsen ZAN Anette Nymand, leder Stjernen (A) ZAP Ann Hinrup Preuss ZAH Alma Hadziefendic ZAM Anne Mikkelsen ZBG Birthe Godiksen, leder Stjernen (B) ZCC Carsten Christoffersen ZDB Diana Mølholt Bak ZHT Helle Tofteby ZJS Jesper Svendsen ZMJ Maria-Louise Jensen ZMV Michael Vilsbøll ZRD Rikke Delfs ZDK Daniel Hejlskov Kirk ZLW Lone Winther ZMB Morten Bengtson ZTP Tina Pedersen ERGOTERAPEUTER LE Lene Hesselbæk, Leder AV Anna Villadsen BFJ Bettina Friis Jakobsen BHN Bodil H. Nielsen LA Lisbeth Andersen LM Lola Maibrit Jørgensen LC Louise Clemmesen FYSIOTERAPEUTER BAN Birte Andersen, Leder GS Gunnar Seidel LB Lene Brohus LJO Lone Johns LTO Line Topholm TFS Tanja Friis Sørensen STØTTEMEDHJÆLPERE MS Mette Storgaard BR Britta Hansen LS Lene Vibeke Støve CRO Camilla Robert SKM Susanne Schmidt 6

7 TEKNISK SERVICEMEDARBEJDERE SEKRETÆRER FK Finn Kjærsgaard, Teknisk serviceleder SCC Steffanie Chad CM Carsten Madsen BS Birgitte Sørensen JN Johnny Nyborg Sørensen, Håndværker RENGØRINGSASSISTENTER BD Britta Doktor SK Samka Kozarcanin PA Pia Kappel Kristensen SH Sofie Holmelund AFS Annette Friis Sørensen CH Charlotte Andersen 7

8 AFLEVERING/AFHENTNING AF ELEVER Af såvel sikkerhedsmæssige som praktiske hensyn er det særdeles vigtigt, at alle der afleverer/afhenter deres børn i bil følger skolens henstilling. Vi sikrer alle børn bedst muligt ved, at man som forældre afleverer/afhenter sit barn på skolens parkeringsplads imellem de to ind-/udkørsler. Man skal køre ind på parkeringspladsen over for Vegavej, derefter dreje til venstre og parkere bilen i en bås. For de mindste elevers vedkommende er det hensigtsmæssigt at følge sit barn til en af nedgangene til skolen. Kør ud af P-pladsen ved at benytte den nordlige udkørsel. Aflevering/afhentning af specialklasseelever Ved at bruge P-båsene mellem de to ind- og udkørsler til afsætning af elever, giver det mindre trafik i nord- og sydenden, således der tages hensyn til de gående elever, der kommer fra Stjerne- og Vegavej. Derfor er parkering her forbeholdt personale, så trafikken kun bliver envejs. ANSVARLIGHED Ansvarlighed er et af skolens værdiord: selvansvarlighed som medansvarlighed. Vi kommer ikke langt med en forståelse af, at det er andres skyld, vi kommer længere med en forståelse af, at det er mit og vores ansvar. Går man som forældre til rette vedkommende, så vil der altid blive taget hånd om sagen. Den lærer, pædagog eller anden fagperson, der har part i sagen, skal man først gå til. Er det af en eller anden grund ikke muligt at finde ud af det sammen, er ledelsen klar til at støtte op, lytte, gå i dialog og afhjælpe problemerne. Hvis vi taler ordentligt til hinanden, er ærlige og loyalt støtter op om fælles beslutninger og aftaler, så tror vi på, at vi altid sammen kan finde løsninger på eventuelle udfordringer. Som forældre har man ofte nøglen til, hvorledes vi på bedste vis kan støtte eleven. Samtidig har vi som professionelle i kraft af uddannelse, erfaringer og fortsat kompetenceudvikling en bred vifte af mulige tiltag. En god skole er alles ansvar. Børnene lærer af os voksne. ARBEJDSTELEFONNUMMER Det er vigtigt at skolen altid kan komme i kontakt med elevernes forældre. Sørg derfor for at oplyse arbejdstelefonnummer også ved jobskifte. 8

9 BEFORDRING Elever, der på grund af længerevarende sygdom eller skader har problemer med at komme i skole, kan der bevilges taxakørsel. Kontakt skolens sekretær. BODEN Boden har åbnet hver dag fra og Maden kommer fra Bogø Sandwich: og bestilles via nettet eller pr. sms, når man har oprettet en konto via hjemmesiden. Der kan derudover købes pølsehorn, vand og juice i boden. Specialklasser På Vester Mariendal Skole er der en specialklasserække for børn med bevægelseshandicap og specifikke indlæringsvanskeligheder. Jane Palsgård Christensen er afdelingsleder - hun er samtidig er en del af skolens ledelsesteam. Specialklasserne er en naturlig del af skolen. Nogle lærere underviser kun i specialklasserne, og mange lærere underviser både i specialklasser og almindelige klasser. Specialklasse-elever, som kan følge den almindelige undervisning i nogle fag, integreres i almindelige klasser. I tilknytning til specialklasserne er ansat fysio- og ergoterapeuter som bidrager til at optimere elevernes forudsætninger for læring og at eleverne udvikler størst mulig selvstændighed og livsduelighed. Ledende fysioterapeut er Birte Andersen, ledende ergoterapeut er Lene Hesselbæk Desuden er der tilknyttet støttemedhjælpere, som bistår eleverne med praktisk og pædagogisk hjælp i skoledagen. Eleverne kommer fra hele det geografiske område svarende til det gamle Nordjyllands Amt. På grund af den lange transporttid har specialklasseelever samme mødetid i hele skoleforløbet. DIMISSON Onsdag aften i den sidste skoleuge før sommerferien holder vi traditionelt dimissionsfest med afgangselever, tilknyttet personale og forældre. DUS ORDNING På Vester Mariendal Skole findes der DUS-ordning med tre afdelinger: Stjernen, Pluto for specialklasse-elever og Dus 2. DUS er en integreret del af skolens samlede virksomhed, idet DUS-fællesleder Hans Sørensen er daglig leder for såvel DUS som indskolingen og en del af skolens overordnede teamledelse. 9

10 Stjernen og Pluto henvender sig til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, som går på Vester Mariendal Skole, og som bor i Aalborg Kommune. For Pluto gælder derudover, at det er et tilbud for specialklassebørn fra hele regionen. Åbningstiden er mandag - fredag fra kl også i skolens sommerferie. Der er fast lukket mellem jul og nytår pga. udvidet morgenåbning. Der er lukket to uger i skolens sommerferie (uge ). DUS2 På Vester Mariendal Skole er der en DUS2-ordning for fortrinsvis 4. klasses elever. Der er plads til ca. 30 elever. DUS2 har kun åbent på skoledage. EKSKURSIONER I forbindelse med undervisningen kan elever komme på ekskursion af 1 eller 2 dages varighed. ELEVRÅD På skolen er der et elevråd for klasse. Til dette er tilknyttet kontaktlærer Finn Theilmann. Elevrådsrepræsentanterne går på besøg i de yngre klasser inden møderne for at drøfte dagsorden og eventuelle problemstillinger eller ønsker. De kommende år udvikles miniråd for de yngste elever. Der vælges 2 elever fra hver klasse, som deltager i elevrådsmøderne. 2 elevrådsrepræsentanter deltager i skolebestyrelsens møder. Endvidere tilknyttes eleverne i stigende omfang til forskellige udvalg på skolen. Elevrådet har repræsentanter i skolens arbejdsmiljøråd, miljøråd og julefestsudvalget. ERGO- OG FYSIOTERAPI I specialklasseafdelingen er ansat 8 ergoterapeuter og 8 fysioterapeuter, der yder undervisningsrelateret behandling for at bedre de handicappede elevers forudsætninger for at modtage undervisning. Derudover ydes der hjælp til at finde relevante hjælpemidler til det enkelte barn. Terapien samarbejder med lærere, pædagoger, talepædagoger, pædagogiske medhjælpere, forældre, psykolog og børnelæge. I terapien er ansat såvel ledende fysioterapeut Birthe Andersen som ledende ergoterapeut Lene Hesselbæk. Begge er en del af det ledelsesteam, der varetager ledelsesmæssige opgaver i specialklasseafdelingen i samarbejde med afdelingsleder Jane Palsgård Christensen. Terapi/Behandlingen foregår f.eks. ved: Svømning og leg i varmtvandsbassin. Hjernegymnastik bl.a. via computer. Leg og motorik i tumlesal. Styrke- balance- og funktionstræning. Fin- og mundmotorisk træning. Træning i brug af teknologiske hjælpemidler. 10

11 ERHVERVSPRAKTIK Elever i 9. klasse tilbydes erhvervspraktik. Formålet med erhvervspraktikken er at eleverne prøver praktisk arbejde, oplever at være på en arbejdsplads samt at det kræver uddannelse for senere jobsøgning. Eleverne får erfaring om arbejdsmarkedet. De kan bedre blive i stand til at vælge uddannelse ud fra egne muligheder og interesser. FERIEPLAN Hvert år i februar måned får alle elever en ferieplan for det kommende skoleår. FLYTNING Adresseændring samt ændring af telefonnummer skal altid meddeles til skolens kontor. Ved flytning til andet skoledistrikt vil ny skole modtage flyttebevis fra Vester Mariendal Skole. Der er mulighed for at fortsætte skolegang på Vester Mariendal Skole, hvis flytningen sker inden for Aalborg kommune. Henvendelse til skolens kontor. FORDYBELSESUGER Eleverne skal i skoleårets løb opleve undervisningsformer, der veksler mellem emne, tema-, projekt-, klasse-, hold- og årgangsundervisning og skal, hvor det er relevant, indeholde elementer af tværfaglighed. Fordybelsesugerne afholdes for at skabe helhed og sammenhæng. Varighed pr. uge for børnehaveklassen - 3. klasse: 22 lektioner. Varighed for klasse: 30 lektioner. Årgangsteamet omkring klassen er ansvarlige for planlægningen af fordybelsesugerne, som indgår konstruktivt i klassens årsplan. Fordybelsesugerne giver f.eks. mulighed for at fordybe sig i: tysk grammatik naturvidenskabelige emner, f.eks. inden for biologi læsekursus obligatoriske emner, som eksempelvis færdselslære eller sundhedsundervisning Derudover organiseres undervisningen i indskolingen i blokdage. FORSIKRING OG ERSTATNINGER Hvis en elev ødelægger skolens ting, er proceduren som udgangspunkt følgende: 1. Hjemmet kontaktes med oplysning om hvad der er sket. Hvis forældrene ønsker at erstatte det ødelagte fremsendes en regning fra skolen, når skaden er udbedret. Hvis forældrene ikke ønsker at erstatte det ødelagte beder skolen om at få oplyst hjemmets forsikringsselskab og forsikringsnummer. 2. Skaden anmeldes til kommunens forsikringsmæglere Willis. 11

12 3. Efter udbedring af skaden sendes originalfakturaen til Willis. Willis betaler firmaet som har udbedret skaden og tager i samarbejde med skadevolderens forsikringsselskab sig af afgørelsen vedrørende ansvarsplacering. Hvornår erstatter skolen eller kommunen? Sker der skader på børnene eller børnenes ting, og kan skaden føres tilbage til svigtende tilsyn, er skolen ansvarlig for skaden. Aalborg Kommune har ikke tegnet kollektiv ulykkesforsikring for børnene i skoler eller pasningsordninger. Forældrene opfordres til privat at tegne en sådan familie- eller ulykkesforsikring. Hvornår erstatter skolen eller kommunen ikke? Hvis børn skader hinanden eller hinandens ting (inkl. cykler og tøj), er det et mellemværende mellem de to parter. Ved tyveri fra elever: Normalt dækker ingen forsikring simpelt tyveri, dvs. tyveri af genstande, der ikke er låst inde. Erstatningssager Skolens elever er ansvarlige for de bøger og hjælpemidler de låner i forbindelse med undervisningen. Skolen vil derfor som udgangspunkt kræve ødelagte eller bortkomne genstande erstattet. Dette gælder også i tilfælde, hvor en elev vælger at opbevare genstandene på skolen. FORSØMMELSER Hvis elever i børnehaveklasse til 3. klasse ikke kan møde på skolen, vil vi gerne have telefonisk besked herom. Ring venligst til DUSSEN tlf Når elever møder på skolen igen efter et fravær, skal klasselæreren have skriftlig besked om grunden til fraværet (forældreintra anvendes). FORÆLDREKONTAKT Som udgangspunkt afholdes i hver klasse et klasseforældremøde og to forældresamtaler om året. Forældre er altid velkomne til at kontakte skolen, hvis der er et eller andet, man gerne vil spørge om, lige som skolen vil henvende sig til forældrene, når der er behov for det. Endelig er der mulighed for at kontakte skolebestyrelsen, hvis man har spørgsmål af mere principiel art. 12

13 FOTOGRAFERING Hvert år bliver børnehaveklassen, 1., 3., 5., 7., og 9. klasse fotograferet - både portræt (enkeltvis) - og klassebillede. Hjemmene får billederne til gennemsyn, ønsker man at købe, afregnes der direkte med fotografen på et vedlagt girokort. For specialklasserne gælder samme tilbud. FRITAGELSE FOR IDRÆT Der kan anmodes om fritagelse for deltagelse i idræt med begrundelse derfor, i kontaktbogen. Fritagelsen kan gælde fra én dag og op til en uge og kan fornyes 4 uger i træk. Fritagelse udover 4 uger kan kun gives på grundlag af lægeattest. Udgifter til lægeattest afholdes af hjemmet. Elever, der er fritaget, skal overvære timerne. Af hygiejniske grunde kan fritagelse for bad ikke finde sted. Er en elev rask nok til at deltage i idrætsaktiviteterne, kan eleven også bade. FRITAGELSE FOR DELTAGELSE I KRISTENDOMSKUNDSKAB Den danske lov om folkeskolen giver mulighed for, at man kan få sit barn fritaget for faget kristendomskundskab, hvis man har en anden tro, og hvis man frygter, at undervisningen vil medføre en samvittighedskonflikt hos barnet. Men inden man tager en sådan beslutning, skal man være opmærksom på en række konsekvenser. Man skal som forældre skriftligt erklære sig villig til at påtage sig at sørge for barnets religionsundervisning eller oplyse om etiske og moralske værdier, hvis man ikke bekender sig til nogen religion. Fritagelse kan normalt kun ske ved starten af et skoleår, og er barnet over 15 år, skal barnet give sit samtykke. Der vil fra skolens side ikke blive tilbudt anden undervisning til erstatning for timerne i kristendomskundskab. Kristendomskundskab vil ofte kunne indgå i tværgående emner og problemstillinger. Vælger skolen derfor i perioder at planlægge undervisningen i tværgående emner, giver folkeskoleloven ret til at inddrage alle fag også kristendomskundskab. I sådanne tilfælde må man acceptere sit barns deltagelse, selvom barnet er fritaget for kristendomskundskab. Faget har stor relevans og betydning for kendskabet til det danske samfund og de værdier, det bygger på, og har derfor også relevans og betydning for den enkeltes videre uddannelse i både gymnasiet, på højere læreranstalter og i tilværelsen generelt. Faget skal ikke forkynde en religiøs overbevisning, men alene give eleverne forståelse af kristendommens betydning for værdigrundlaget i vor kulturkreds, og derfor skal undervisningen også omfatte andre religioner, livsanskuelser og etiske værdier. 13

14 FRITAGELSE FOR UNDERVISNING Fritagelse for en enkelt time kan gives af faglæreren. Klasselæreren kan give fri i op til 2 dage. Hvis fritagelsen strækker sig over flere dage, skal der søges skriftligt hos skolelederen. Kontaktbogen anvendes. GLEMTE EFFEKTER Værdigenstande, såsom ure og smykker opbevares hos servicelederen. Tøj og sko i henholdsvis indskolingsafdelingen og hos servicelederen. Uafhentet glemt tøj lægges frem til gennemsyn i sidste uge før henholdsvis sommerferien og juleferien i glasgangen ved administrationen. GANG-/GÅRDVAGT I hvert frikvarter er der mindst 3 lærere, der hjælper eleverne med at holde pauser inde og ude. HJEMMEARBEJDE Hjemmearbejde/lektier er en fuldt indarbejdet praksis, der hører ind under lærerens metodeansvar og tilrettelæggelse af undervisningen. Hjemmearbejde skal i alle tilfælde tilpasses den enkelte elevs evner og muligheder for selvstændigt at kunne løse opgaverne - inden for en overskuelig/overkommelig tid. Hjemmearbejde anvendes som pædagogisk redskab til fordybelse og træning af specifikke færdigheder. INDSKOLING Udgangspunktet for forståelsen af samarbejdet pædagoger, lærere og andre faggrupper i indskolingen er et ligeværdigt, men ikke ligebyrdigt samarbejde. Læreren har ansvaret for undervisningen. Den socialpædagogiske indsats er det væsentligste element i pædagogernes arbejder i klasserne, idet det overordnede mål for lærer/pædagogteamet er barnet/klassens faglige og sociale udvikling. Kontaktpædagogerne er tilknyttet svarende til 5 timer pr. uge pr. klasse. Forældresamtaler foregår samlet med lærere og pædagoger. Herudover læser pædagogerne 200 lektioner i bh.kl., 80 lektioner i 1.kl. og 40 lektioner i 2.kl. Disse timer kaldes O- lektioner og har primært sigte på klassens sociale trivsel og sundhed. De enkelte årgange gennemfører minimum fire tværfaglige undervisningsforløb. Der er 8 fællessamlinger pr. år for indskolingen. Børnehaveklasserne deltager først efter efterårsferien af hensyn til ro til klassedannelsen. Specialklasserne kan deltage i indskolingen. KARAKTERER/EVALUERING Elever på årgang får ikke udleveret karakterer. Lærerne kan dog vælge, at bruge karakterer som pædagogisk middel i 7. årg., så eleven får mere klarhed over standpunkt. I forbindelse med skole-hjemsamtalerne orienteres mundtligt om barnets 14

15 interesse, initiativ, selvstændighed i arbejdet, koncentration og fordybelse, præcision og ansvarsbevidsthed, krav til egen indsats, samarbejde og standpunkt. Folkeskoleloven fastslår, at der som integreret del af undervisningen på alle klassetrin i alle fag løbende skal foretages en intern evaluering. Denne evaluering sætter fokus dels på elevens faglige udvikling, dels på den sociale og personlige udvikling. Evalueringen skal informere lærere, elever og forældre om, i hvilket omfang undervisningen har givet et tilfredsstillende resultat. Evalueringen danner grundlag for lærerens vejledning af eleven og forældrene og for den videre planlægning af undervisningen. Eleverne skal inddrages i evalueringen, hvilket giver dem mulighed for at tage medansvar for deres egen læring. Evalueringen skal danne grundlag for fastlæggelse af nye mål for eleven/eleverne og dermed være med til at sikre progressionen i undervisningen. Der udarbejdes individuelle undervisningsplaner som internt arbejdsredskab. Mål for det enkelte barn drøftes med barnet i forbindelse med elevsamtaler. DUS-pædagoger deltager i skole-hjemsamtalerne i indskolingsafdelingen (bh.kl. - 3.årg.) og efter aftale i 4. kl. I årgang får eleverne udleveret karakterblad efter 12-skalaen i november, februar og juni måned. KLASSEDANNELSE Vi ønsker at børnene og klasserne gøres trygge og socialt velfungerende, for at skabe et godt undervisningsmiljø. Ved dannelse af nye børnehaveklasser indgår følgende elementer i overvejelserne: vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets relationer ligelig fordeling af drenge og piger børn med erkendte problemer fordeles mellem klasserne begrundet forældreønske om placering bred lokalgeografisk sammensætning Børnehaveklasseledere, kontaktpædagogerne og DUS-fællesleder medvirker i placeringen. Eleverne observeres frem til maj, endelig klassedannelse fastlægges inden efterårsferien på 1. årgang. KLASSE/ÅRGANGSFORÆLDREMØDER Der afholdes årgangs/klasseforældremøde mindst én gang om året. På mødet præsenteres klassens nye lærere. Til klasseforældremøderne skal der foreligge en dagsorden, som klasselæreren er ansvarlig for at udarbejde - i samarbejde med klasse/årgangsteam og klasseforældrerådet. Relevant information i forbindelse med f.eks. læse- eller årsplan, afgangs-prøver m.v. fremsendes så vidt muligt skriftligt forud for mødet. Et godt møde er en fælles sag. På klasseforældremødet skal læreren og forældrene tilkendegive, hvad der forventes af skole-hjemsamarbejdet - både fagligt og socialt. 15

16 KLASSELÆRERFUNKTIONER Hver klasse har sin klasselærer, der i særlig grad tager sig af klassen. Det sker også, at lærere deler klasselærerfunktionen imellem sig. Klasselæreren står for afvikling af forældremøder og samarbejde med klasseforældrerådet. Klasselæreren sørger endvidere for kontakten til klassens øvrige lærere og er en central person med hensyn til elevens og klassens trivsel. Henvendelser fra forældrene vil ofte ske til klasselæreren. KOMPETENCECENTER På kompetencecenteret kan elever, forældre og lærere få hjælp, hvis der er problemer omkring et barns læring. Der kan ydes hjælp i form af: Specialundervisning Sprogundervisning (to-kulturel) Lektiehjælp efter almindelig undervisning. Intensive læsekurser. Klasseterapi Hjælp til enkelte elever, hold og klasser i forbindelse med adfærdsproblemer eller sociale problemer. Hjælpen kan fås ved at kontakte kompetencecenterkoordinator Finn Theilmann, klasselæreren, en af kompetencecenterets lærere, skolens ledelse eller skolens psykolog. KONTAKTFORÆLDRE I hver klasse skal der oprettes et årgangs/klassekontaktforældreråd. Årgangs/ klassekontaktforældrerådet kan være med til at styrke sammenholdet i klassen blandt forældre, elever og lærere. De kan f.eks. i samarbejde med klasselærer ordne det praktiske i forbindelse med forældremøder og arrangementer, som rækker ud over den egentlige undervisning. Ligesom årgangs / klassekontaktforældrerådet kan være med til at skabe vilkår for et godt samarbejde, dels imellem eleverne og forældrene, dels i relation til skolen. KOR Skolen har to kor: klasse LEJRSKOLE Eleverne får en gang i skoleforløbet mulighed for at komme på en lejrskole af ca. en uges varighed. Lejrskolen afholdes i slutningen af 8. klasse eller begyndelsen af 9. klasse. Lejrskolen forberedes og efterbehandles som en del af skolens øvrige undervisning, og forældrene informeres nøje om turens indhold. 16

17 LUS Konstaterer I lus hos jeres barn, kontakt venligst skolen. Konstaterer skolen lus hos jeres barn eller i klassen, vil I straks blive orienteret. Aalborg Kulturskole Eleverne får tilbud om at deltage i musikundervisning i Aalborg Kulturskole. Hvert forår får eleverne en folder med hjem, hvorefter de kan tilmelde sig undervisningen, som starter i august og følger skoleåret. MÆLKEORDNING Eleverne tilbydes mælkeordning på skolen. Børnehaveklasselederne hjælper med at fordele mælk til duksene. NYE ELEVER Klasselærerne på det relevante klassetrin inddrages, inden placeringen af eleven finder sted. Der dannes bedst muligt skøn over den nye elevs forudsætninger inden placering. De relevante årgangsklasser vurderes med hensyn til: social og faglig parathed til at modtage ny elev. fordeling af drenge og piger. Den valgte klasses klasselærer deltager så vidt muligt i modtagesamtalen med forældre og elev. To elever fra den modtagende klasse får et særligt ansvar for, at den nye elev føler sig godt taget imod. De bliver nemlig udpeget som mentorer og viser den nye elev rundt den første dag. Det er vigtigt, at klassens forældre hurtigt orienteres, således at de også kan bidrage til at tage godt imod den nye elev. I tilfælde af usikkerhed om valg af den rette klasse, vurderes dette efter et forløb på ca. 2 uger ORDENSREGLER Skolebestyrelsen godkender skolens overordnede ordens- og samværsregler. De enkelte klasser, årgange og afdelinger indgår derudover aftaler om spilleregler for en god social adfærd. Det sker i et samarbejde med elever og forældre. Disse gennemgås for eleverne af klasselæreren en gang om året. PROJEKTOPGAVE På 9. klassetrin udfører eleverne enkeltvis eller gruppevis en obligatorisk projektopgave som en del af undervisningen. 17

18 Arbejdet med projektopgaven skal styrke projektarbejdsformen og give eleven mulighed for at få en bredere vurdering af sit arbejde med et tværgående emne med en eller flere problemstillinger. Klassens eller klassetrinnets lærere finder i samarbejde med eleverne frem til et overordnet emne, der kan anskues fra flere forskellige faglige vinkler. Årgangens lærere samt eventuelle andre lærere vejleder under hele processen eleverne om arbejdet med projektopgaven. Arbejdet med projektopgaven afsluttes tidligst i januar og senest i april. Eleverne gives 5 sammenhængende dage til det afsluttende arbejde. Projektopgaven skal resultere i et konkret produkt, hvor udtryksform og formidlingsform vælges af eleverne inden for de rammer, som skolen kan stille til rådighed. Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og efter elevens/hjemmets valg med en karakter. PRÆSENTATIONSKURSER Som en del af udskolingsprocessen og undervisningen i UEA (Uddannelse, Erhverv og Arbejdsmarkedsorientering) i folkeskolen tilbydes elever i 9. klasse et 2 dages besøg på én af følgende ungdomsuddannelser: Handelsskole: HG og HHX, Gymnasium og HF-kurser, Social- og Sundhedsuddannelserne: SOSU og PGU, Landbrugsskole, Teknisk skole, Teknisk Gymnasium (HTX). Besøgene ligger som regel i efteråret. PRØVER På Vester Mariendal Skole er årsprøver er en del af praksis i 8. årgang. Prøverne har til hensigt at give eleverne en oplevelse af, hvad det indebærer at gå til prøverne. Prøverne afholdes i forårssemestret. For elever på 9. årgang afholdes prøverne jf. nedenstående oversigt: Humanistiske fag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Dansk B B 1 Engelsk B U Tysk/Fransk (tilbudsfag) U U Historie U Samfundsfag U Kristendomskundskab U 18

19 Naturfag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Matematik U B 2 Geografi U Biologi U Fysik/Kemi B Valgfag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Fransk/Tysk F F Håndarbejde F Sløjd F Hjemkundskab F Hver elev vil komme til at aflægge i alt 7 prøver inden for obligatoriske fag og tilbudsfag, heraf 5 i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. 2 prøver bestemmes ved udtræk. B: Bundne prøver (aflægges af alle elever) U: Prøver i udtræk F: Frivillige prøver Noter: 1: Der indgår 2 delprøver: Læsning og retskrivning og Skriftlig fremstilling. 2: Der indgår 2 delprøver: Færdighedsregning og Problemregning. De skriftlige prøver afholdes i maj måned og de mundtlige prøver afholdes i maj juni måned. PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER Skolens Pædagogiske LæringsCenter (PLC) er skolens pædagogiske krumtap. På Pædagogisk LæringsCenter søges, bearbejdes og formidles informationer af elever og personale. PLC rummer dels skolens mediatek dels IT-området. Skolens mediatek er et skolebibliotek med medieværkstedsfunktion, hvor elever og personale kan benytte sig af forskellige materialer og hjælpemidler. Skolens egen samling kan naturligvis ikke dække alle behov for undervisningsmaterialer. Der er således mulighed for at søge og låne fra eksterne samlinger fra CFU (Center For Undervisningsmidler). Et selvstyrende Pædagogisk LæringsCenter-team består af ansvarshavende skolebibliotekar Anders P. Nielsen, skolebibliotekar Gitte Juel, skolebibliotekar Anne Marie Bech og IT-vejleder Lillian Mardell. 19

20 Elever kan låne materiale med hjem. Lånetiden er en måned. Hvis eleven ikke afleverer bøger mv. som er skolens ejendom opkræves betaling for det. Lektionsfordeling Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 08:00 08:45 08:00 08:45 08:00 08:45 08:00 08:45 08:00 08: :45 09:30 08:45 09:30 08:45 09:30 08:45 09:30 08:45 09: :00 10:45 10:00 10:45 10:00 10:45 10:00 10:45 10:00 10: :45 11:30 10:45 11:30 10:45 11:30 10:45 11:30 10:45 11: :00 12:45 12:00 12:45 12:00 12:45 12:00 12:45 12:00 12: :45 13:30 12:45 13:30 12:45 13:30 12:45 13:30 12:45 13: :40 14:25 13:40 14:25 13:40 14:25 13:40 14:25 13:40 14: :25 15:10 14:25 15:10 14:25 15:10 14:25 15:10 14:25 15:10 RYGNING Skolen er røgfrit område. Rygeforbudet gælder både i og uden for skoletiden. SKOLEBESTYRELSEN Skolebestyrelsen ved Vester Mariendal skole består af 7 forældrevalgte medlemmer heraf mindst 1 repræsentant for specialklasserne. Desuden skolens leder og viceskoleleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang om måneden. Skolebestyrelsesarbejdet er mangfoldigt. Det kan f.eks. dreje sig om: samarbejde mellem skole og hjem underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen fællesarrangementer godkendelse af budget godkendelse af undervisningsmidler og fastsættelse af ordensregler Hvis man ønsker noget behandlet på skolebestyrelsesmøderne, kan man henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne, som vil sørge for, at henvendelsen bliver behandlet. 20

SKOLENS TELEFONTAVLE...4 KØRSEL MED SPECIALKLASSEELEVER...4

SKOLENS TELEFONTAVLE...4 KØRSEL MED SPECIALKLASSEELEVER...4 Forældremappe 2014 1 Indholdsfortegnelse SKOLENS TELEFONTAVLE...4 KØRSEL MED SPECIALKLASSEELEVER...4 PERSONALE...5 SEKRETÆRER...7 AFLEVERING/AFHENTNING AF ELEVER...8 ANSVARLIGHED...8 ARBEJDSTELEFONNUMMER...8

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 3. februar 2011 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor

Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 3. februar 2011 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 3. februar 2011 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Deltagere: Elin B. Danielsen, Grethe Andersen, Lilian Mardell, Mariann Bjerregaard Sørensen, Marie Jull Sørensen; Rasmus

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4

INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4 INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4 ALFABETISK INFORMATION...7 AFLEVERING/AFHENTNING AF ELEVER...7 ANSVARLIGHED...7 ARBEJDSTELEFONNUMMER...8 BEFORDRING...8

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Udarbejdet august 2008 Kære forældre ved Frisholm Skole. Folkeskolens

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune Skolebestyrelseskursus Nordfyns Kommune www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Skole og Forældre Landsdækkende skolebestyrelses- og forældreorganisation på folkeskoleområdet Medlemsydelser: Rådgivning Hotline

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33. Centerklasserne

Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33. Centerklasserne Filstedvej 16, 9000 Aalborg, telefon 98 16 00 33 Centerklasserne Januar 2008 Skolen er ikke for livet, og livet indretter sig ikke efter skolen, det er skolen, som skal indrette sig efter livet Karen Blixen

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skole-hjem samarbejde

Skole-hjem samarbejde Skole-hjem samarbejde Fællesbestyrelsen januar 2017 Skole-hjemsamarbejdet er vedtaget i bestyrelsen november 2016 Når samarbejdet mellem skole og hjem er positivt, kan pædagoger, lærere og forældre arbejde

Læs mere

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag oktober 2010 Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag - oktober 2010 Herstedøster Skole Trippendalsvej 2 2620 Albertslund www.herstedosterskole.skoleintra.dk T 43 68 73 00 Herstedøster

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Reformen lægger op til øget mål - og resultatstyring i folkeskolen baseret på

Reformen lægger op til øget mål - og resultatstyring i folkeskolen baseret på Folkeskolereform 1 Reformen lægger op til øget mål - og resultatstyring i folkeskolen baseret på få og klare nationale mål, forenkling af Fælles Mål samt et markant fokus på viden og resultater. 2 Folkeskolereform

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen 11/10/2016 Skole og Forældre Landsdækkende organisation for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen Kursus for skolebestyrelser Silkeborg kommune 11.10.2016 Medlemsydelser: Rådgivning Hotline hverdage

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Lærere Klasselærere / Kontaktlærere: MP / LS Fagansvarlige: Dansk: MP / LS Matematik: FC / MP Engelsk: MP / KK Kristendom: MP hovedansvarlig Historie: LS hovedansvarlig

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere