Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl i Bellahøj kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke"

Transkript

1 Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl i Bellahøj kirke Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf Vi begynder kl med lukket møde. Indkaldte: Lis Lynge, Karen Diemer, Litzie Christensen, Ulla og Gerhard Stærmose, Vibeke Johansen, Sonja Jensen, Inge Christiansen, Jørgen Stenderup, Jenny Bruun, Kirsten Ludvig, Helen Kalstad, Peter M. Jensen, Rikke Vedel Hansen, Asser Skude og Johanne Haastrup. Suppleanter:, Marianne Hegel og Aase Christensen Afbud: Johanne, Rikke, Jenny og Aase 2. Lukket punkt: Utterslev kirke 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af ordstyrer 5. Bellahøj oplæg til byggeprogram v. Anders Holm og LL 1. David blev budt velkommen som medarbejderrepræsentant. 3 ekstra punkter 1. vejkirke (ind efter punktet økonomi) 2. møbler til kontorpladser - efter punktet Bellahøjs byggeprogram 3. Kollekter efter økonomi Lis Budget tilkendegivelse fra PU ftil ombygning af BE Kirke kan ikke finansiere hele udgiften til ombygningen af BE. Menighedsrådet har synsudsat inventar og A/V-udstyr for 2.3 mio og håber på at en del af indtægten fra Utterslev kan lægges oven i det bevilligede beløb. Vi ønsker at fastholde de to bygninger omkring kirkesalen som første prioritet. Herfra etableres der gennemgang i huset. I byggeprogrammet fremgår prioriteringsrækkefølge.

2 Denne og rumprogrammet godkendes. Det er ensbetydende med, at kirkerummets modernisering afhænger af økonomien, da det står sidst på prioriteringslisten. Note: Køkkenet skal forblive i østsiden, da det forventes at den største sal bliver der. Tidsplan: Oplæg til start af ombygning sker så hurtigt som muligt, men afhænger af om udbud kan ske nationalt eller det kræves at komme i EU-udbud. Det vil forlænge processen med godt 3 måneder. Planen er pt. start oktober 2014 og slut ultimo Økonomi: Taget til efterretning. Torsdag den kommer landmåler samt ingeniører der skal tage boreprøver af jordbundsforhold. Der skal på et tidspunkt laves en energiattest for Bellahøj Kirke. Møbler til kontorpladser I forb. Med personalets APV kom det frem, at det er et stort problem, at der ikke er møbler til AnneMette og Merete. Der etableres midlertidige arbejdspladser i lille sal: Anders Holm har modtaget et tilbud på kr. til borde m.m. fra Botium. Møblerne kan senere bruges i de nye lokaler i mødelokal. GODKENDT. AH iværksætter. 6. Profil det søgende menneske Referat fra møde den 2.10 sendt ud. Foredrag med Eva Jørgensen bliver dyrt. Derfor stemt nej tak. Øvrigt oplæg har bl.a. som noget nyt: Sangskriverværksted i foråret 2014 for voksne. Aktiviteterne GODKENDT.

3 Det er denne profil hvortil der skal ansættes en 50% sognepræst som reduktion for provsten. Stillingen er opslået. Ansøgningsfrist den LL og PMJ er i fuld gang med at tale med ansøgere. Så snart vi har modtaget ansøgningerne kopieres de til rådet. Biskoppen kommer til gennemgang onsdag den kl , hvorefter vi skal gennemgå og udvælge til prøveprædikener og samtaler. LL pointerede ønsket om, at det ér biskoppen der gennemgår, da provsten ellers kommer i en dobbeltposition. Prøveprædiken datoer og tider til reservation: Lørdag den 23 fra kl. 10:00 14:00 Søndag den 24/11 fra kl. 10:00-11:30 Onsdag den 27/11: 16:30 18: Økonomi Kvartalsrapport: Godkendt. PUs kommentarer til vores budgetoplæg var meget positive. Budget godkendt af Provstiet. Skal have tilsendt 2 underskrevne kopier inden 1. november. Der oprettes 2 separate bi-regnskaber for hhv. Utterslev kirke salg og Ny Bellahøj kirke. 8. Vejkirke Oplæg til at tilmelde os vejkirke. Vi har været det før med mange besøgende. Man forpligtiger sig til at holde åbent på de angivne tidspunkter. 1. april 2014 udsendes folderen. Ombygning sker først oktober. Det kan man nævne i folderen. Besluttet at vente med tilmelding til efter byggeriet. 9. Kollekt Der skal strammes op på indsamlinger på søndage og til øvrige arrangementer. Ofte mangler der underskrifter og sammentælling af beløb. Kirketjenerens ansvar at det sker, kirkeværter og

4 arrangementsansvarlige præster har også et ansvar, da vi/de er medunderskrivere. 10. Høringssvar Oplæg udsendes tirsdag den vedr. styringsstruktur Forslag fra PMJ: frem for en gruppe på 4-6 lægmands Høringssvar læst op af Lis Lynge (bilag): repræsentanter, kunne man forestille sig at det i stedet er 10 lægmandsmedlemmer direkte valgt ind (åbent valg) på landsplan. På den måde er der måske bedre mulighed for at alle retninger inden for folkekirken er repræsenteret. Måske det bliver lidt svagt med kun 2 Biskopper i mod 4 provster. Forslag om 4 Biskoppen i stedet for 2. Forslaget blev rettet til under mødet og derefter GODKENDT. Spisepause 30 min 11. Meddelelser fra Oversigt over syn (bilag) Ingen kommentarer, derefter formanden Godkendt og sendes til provstiet. Nyt Kors hænges op den 29. november bag dåbsfonten og afsløres den 1 dec. Referat fra Landemode - Lis Lynge: det var lidt skuffende. Temaet var vielser og desværre kedelig mad. Regnbuekonference Kirsten og Litzie: en spændende og god aften. Referat fra PU sidste møde i dette år og sidste møde for det nuværende provstiudvalg. Regnskaber 2012 og budgetter 2014 blev godkendt. Har fået ok til lån til vores advokatregninger. Status præstestilling beder Rikke lave en statusrapport jf. tidligere aftale til præs og debat på næste rådsmøde. Forsikringssager på hhv. hærværk ved klokketårnet og vandskade i store sal. Afventer tilbagemelding fra forsikringsselskabet. Evt. udgifter for kirken vil vi søge 5% midler til. (formentlig selvrisikoen). 12. Nyt fra ASSK: Kommet godt i gang med konfirmanderne. Flot banner

5 præsterne med foto af alle 36 konfirmander hænger i menighedssalen. 7 ud af 36 skal døbes Påskenat (lørdagstjenesten i påsken). Underviser efter bogen Con Dios. Minikonfirmander 9 tilmeldte. Forsøger at undgå at ramle ind i samme tid som rådsmøderne. ASSK og RVH står for efterårets mini er. ASSK og JH står for forårets mini er. Vagtplan for præster er ændret til, at forvagten har de første to tjenester, og bagvagten tager de efterfølgende. bisættelser. PMJ der er nu mange gode undervisere på konfirmandholdet; undervisere er udvidet med David, Thorben og Christine. Søndagens tjeneste (20.10) blev meget flot takket være ekstra musikerne, der sprang ind i sidste sekund. Løvfaldsturen blev en stor succes! 13. Nyt fra udvalg Ny kommunikationsstrategi fremlægges på næste møde. Børne-unge: glade for at kunne trække på Anne Mette, der samler megen information til eks. mini er Oplæg til at få mere kontaktinformation på brugere af kirken. Til næste spaghetti gudstjeneste handler det om Moses og den brændende busk. Jævnfør vision og strategi for børne-familieudvalget påtænkes at afholde en tjeneste d. 27. april 2014 for at samle dåbsforældre. LL spørger til muligheden for et træf tidligere? AS undersøger sammen med kirkekontoret (afhænger af antallet af dåbsbørn) Ref. Se i øvrigt det samlede oplæg i bilaget.

6 Oplæg til at lave noget for de frivillige i kirken. Der er en idé om at lave noget lørdagen mellem jul og nytår. Det er pt. kun en idé. Stiftende generalforsamling i menigheds-plejen den 12. november I forlængelse af mødet prioriteres til årets julehjælp. Fredags café trænger til ny energi og tilførsel af midler til rådighed. Måske vi kunne lave en bruger-undersøgelse til fredags café og/eller strikkecafé? Tages op senere. Arbejdet hører i sin natur under det diakonale arbejde i sognet. 14. Evt. Kirkeværter aftalt frem til næste rådsmøde : D. 3/11 Lis, D. 10/11 Jenny (spørgsmål til Jenny), D. 17/11 Vibeke, D. 23/11 - Kirsten Kalendere DAFOLO bestille 7 stk. Kirsten Ludvig der kommer 15 harmonikamusikere lørdag 26. oktober. Stolene i første række skal fjernes således at musikere har plads. 15. Nyt vedr. APV gennemgang af referat og mødet. Der var en god personalet stemning. Både noget der fungerer fint og noget der skal (delvist lukket strammes op på. punkt) Stillingsopslag oplæg Lis og Karen på baggrund af idé fra David: Mandag dækkes af en stud.theol. (eks.) + ekstra vikartimer som kirketjenere, ca. 8 t om ugen. Derudover en 30 timers stilling som kirketjener. David: Ingen ønsker fra medarbejdere.

7 Ref. KTA/LL Nye Bilag: - uddelt på mødet: Referat fra Børne-unge-udvalget Tilrettet høringssvar Bilag: Punkt 4. Byggeprogram udsendes så snart dette r modtaget fra arkitekten, formentlig den Punkt 5. Referat fra det søgende menneske Punkt 6. Kvartalsrapport - Forklaring til kvartalsrapport uddeles på mødet. Punkt 7. Oplæg til høringssvar, udsendes tirsdag den Punkt 8: Oversigt over syn, vedhæftes Punkt 12: Oversigt over indsatsområder efter APV

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Kirke under forandring

Kirke under forandring nr. 8 juni - juli - august 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev Stor pinsegudstjeneste, sommerfest og konfirmandindskrivning side 03 Et valg for fremtidens kirke side 07 Kirke under forandring TEMA sider 04,

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Fra ensomhed til fællesskab. Julekoncerter. side 03. Maria Carmen Koppel i Utterslev. Händels Messias i Brønshøj. tema sider 04-05

Fra ensomhed til fællesskab. Julekoncerter. side 03. Maria Carmen Koppel i Utterslev. Händels Messias i Brønshøj. tema sider 04-05 nr. 6 december 2011 - februar 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev Julekoncerter side 03 Maria Carmen Koppel i Utterslev Händels Messias i Brønshøj Fra ensomhed til fællesskab tema sider 04-05 Siden sidst

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 29. august 2013 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Nr.7 / 37.årgang. September 2013. Vi har den 7. juli 2013 taget afsked med vores præst Bo Scharff og hans kone Vibeke

Nr.7 / 37.årgang. September 2013. Vi har den 7. juli 2013 taget afsked med vores præst Bo Scharff og hans kone Vibeke Nr.7 / 37.årgang September 2013 Vi har den 7. juli 2013 taget afsked med vores præst Bo Scharff og hans kone Vibeke Indhold side Kommentar / byfest 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra kirken 3 Tak 5

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. november 2014. Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører, webmaster,

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger Menighedsrådsmøde Kildevælds Sogn d. 23. november 2014 Mødet begyndte kl. 11.30 Til stede: Finn Trautner Steen Nielsen Anna-Lise Christensen Kirsten M. Fris Anni Jensen Ninna Jørgensen Per Wøldike Palle

Læs mere

Referat 3. april + 8. April 2014 Vejby Menighedsråd

Referat 3. april + 8. April 2014 Vejby Menighedsråd Møde i Konfirmandhuset Tak for dejlig mad til Anne Sofie. Tilstede: Mogens Pedersen, Anne Sofie Bugge, Per Mortensen, Kristian Søjberg, Lillian Hopen, Claus Sætter-Lassen, Henrik Fredsgaard, Nia Schulin-Zeuthen,

Læs mere