Omsætningen for kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/ november kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for kvartal steg med 26% til DKK 897 mio. Resultatet før skat for kvartal blev forbedret med DKK 165 mio. til DKK 379 mio. Resultatfremgangen for fragtaktiviteterne i DFDS Tor Line fortsatte i 3. kvartal på baggrund af et højere aktivitetsniveau i fragtmarkedet end forventet Resultatudviklingen for passageraktiviteterne i DFDS Seaways var fortsat lidt svagere i 3. kvartal som følge af generelt vanskelige markedsvilkår og en høj bunkersomkostning Årets resultat før skat forventes fortsat at blive i størrelsesordenen DKK 400 mio. Kontaktpersoner: Ole Frie, foresiddende direktør, Christian Merrild, økonomidirektør, Søren Jespersen, koncerndirektør, DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, 2100 København Ø, CVR DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS rutenetværk omfatter fragtruter og kombinerede fragt- og passagerruter. Hertil kommer egne salgsselskaber og havneterminaler til fragt og passagerer. DFDS har i alt ca medarbejdere og beskæftiger en flåde på ca. 65 skibe. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs. 29. november 2006 DFDS kvartal 2006 Side 1 af 13

2 Hovedtal for DFDS Koncernen DKK mio. 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler Driftsresultat (EBITA) Finansiering, netto Resultat før skat Periodens resultat Periodens resultat efter minoritetsinteresser Resultat til analyseformål Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt Investeret kapital Nettorentebærende gæld Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktivitet, brutto Pengestrøm fra driftsaktivitet, netto Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Nøgletal, % Driftsmarginal (EBITA) 14,8 13,8 9,4 7,9 6,9 Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a. 14,8 13,5 8,9 7,0 6,0 Egenkapitalforrentning p.a. 31,4 26,8 23,5 13,7 6,8 Egenkapitalandel 34,8 34,7 34,3 Resultat pr. aktie (EPS), DKK 30,6 23,5 45,9 23,9 23,1 Aktiekurs ultimo perioden, DKK Indre værdi pr. aktie, DKK Kurs/indre værdi (K/I), antal gange 1,34 1,22 1,09 Udbytte pr. aktie, DKK n.a. n.a. 7,5 Antal aktier ultimo perioden, ' Antal medarbejdere, gennemsnit Hoved- og nøgletal er tilpasset til ændret regnskabspraksis. Definitioner på side november 2006 DFDS kvartal 2006 Side 2 af 13

3 1.-3. kvartal 2006 Driften af to passagerruter på Nordsøen omstruktureret ved åbning af en ny rute mellem Vestnorge og UK samt lukning af rute mellem Sverige, Norge og UK Markedspositionen på Østersøen forbedret Højere fragtmængder i 3. kvartal end forventet Markedsudvikling Udviklingen i fragtmarkedet i Nordsø-området var generelt positiv i 3. kvartal på baggrund af en fortsat god udvikling for de fleste økonomier i området. Derudover bidrager den tyske vejskat til at øge aktivitetsniveauet i visse trafikområder. I Østersø-området var markedsudviklingen ligeledes positiv på baggrund af stigende samhandel mellem på den ene side Skandinavien og på den anden side Rusland, Baltikum og Østeuropa i øvrigt. Markedet for søtransport i både Nordsøen og Østersøen blev desuden positivt påvirket af mangel på chauffører på grund af høj indenlandsk aktivitet og stramninger af køre- /hviletidsbestemmelser. Konkurrenceniveauet i rejsemarkedet var fortsat højt i 3. kvartal drevet af lave prisforventninger i markedet. Forbrugernes købekraft er dog fortsat god særligt i de skandinaviske lande, hvilket afspejles i et højere forbrug ombord. Fragt- og ro/pax-aktiviteter Antal transporterede lanemeter fragt steg med 16% i kvartal i forhold til den samme periode sidste år. På Nordsøen medvirkede købet af HumberBridge (Gøteborg-Killingholme) primo andet halvår 2005 til at øge mængderne. Dertil kommer øgede mængder fra industriel logistik, især papir og biler. Resultatudviklingen for de fleste ruter var positiv og bidrog til områdets resultatfremgang. I Østersø-området var aktivitetsniveauet generelt højt og endvidere understøttet af en kapacitetsudvidelse på BalticBridge, åbningen af NevaBridge i september 2005 og overtagelsen af Scandlines 50%-andel af DFDS LISCO Line primo Aktivitetsniveauet var også højt i DFDS Lys Line, hvilket blandt andet kan henføres til øgede papirmængder fra logistikkontrakter. Derudover medførte samarbejdsaftalen med rederiet Samskip højere mængder. Chartermarkedet har været vigende i kvartal, og der var således nogen tilbagegang for disse aktiviteter. Cruise ferry-aktiviteter Antal afgange blev reduceret med 18% i kvartal som følge af dels lukningen af Cuxhavenruten i november 2005, dels en midlertidig indstilling af Gøteborg-ruten i februar/marts 2006, hvor tonnagen fra denne rute i en kortere periode blev overført til Amsterdam-ruten i forbindelse med indsættelsen af ny tonnage og udchartring af tonnage. Antallet af passagerer var dog totalt set kun 7% lavere, så antal passagerer pr. afgang steg med 13% i perioden. Den gennemsnitlige billetpris pr. passager var noget lavere end sidste år, mens der blev opnået god fremgang i den gennemsnitlige ombordomsætning pr. passager. Imidlertid har den stigende omkostning til bunkers i kvartal forårsaget en væsentlig forøgelse i omkostningen målt pr. passager. Indsættelsen af det nye cruise ferry-skib på Amsterdam-ruten i marts 2006 har ikke indfriet forventningerne. Antallet af passagerer er steget i forhold til 2005, men ikke i det forventede omfang, og særligt udviklingen på det hollandske marked har skuffet. Resultatet for kvartal var positivt påvirket af lukningen af Cuxhaven-ruten i november 2005, men negativt påvirket af engangsomkostninger relateret til indsættelsen af ny tonnage på Amsterdam-ruten. Bookingsituationen for den resterende del af året var medio november på samme niveau som på samme tidspunkt sidste år. Virksomhedskøb godkendt Købet af 100% af aktiekapitalen i Norfolk Line Containers BV i august blev i slutningen af september godkendt af de tyske konkurrencemyndigheder. Selskabets navn er ændret til DFDS Container Line BV og indgår i regnskabet med virkning fra 1. oktober Markedsposition i Rusland forbedret DFDS Tor Line overtog i 3. kvartal 40% af agenturselskabet for SCF DFDS Line, der driver en fragtrute mellem Skt. Petersborg og Kiel. I 4. kvartal udvides RailBridge, der sejler mellem Klaipeda og Sassnitz, med et anløb i Bal- 29. november 2006 DFDS kvartal 2006 Side 3 af 13

4 tijsk i Kaliningrad, hvor der ligeledes åbnes et nyt kontor i 4. kvartal. Det er endvidere planlagt at øge kapaciteten på HansaBridge, der sejler mellem Riga og Lübeck, ved indsættelse af yderligere et ro/paxskib primo 2007 på baggrund af forventninger om fortsat høj vækst i den russiske og de omkringliggende landes økonomier. Ny passagerrute på Nordsøen DFDS Seaways åbnede en ny passagerrute mellem Bergen, Haugesund, Stavanger og Newcastle d. 9. november Ruten blev tidligere drevet af Fjord Line. De primære passagermarkeder for ruten er Vestnorge og området omkring Kristiansand samt Storbritannien. Rutens vigtigste kundegrupper i passagermarkedet er Mini Cruisepassagerer og passagerer, der medbringer egen bil. Hertil kommer fragtkunder, som ligeledes udgør en del af rutens indtjeningsgrundlag. Ruten betjenes af passagerskibet PRINCESS OF NORWAY, der blev købt af Fjord Line med overtagelse d. 16. oktober Skibet blev frem til åbningen af ruten renoveret og omdøbt fra FJORD NORWAY. Skibet har 480 kahytter med en samlet kapacitet på passagerer. Fragtkapaciteten udgør lanemeter. I sammenhæng med åbningen af ruten mellem Norge og Storbritannien og som følge af en fortsat utilfredsstillende resultatudvikling blev passagerruten Gøteborg/Kristiansand-Newcastle lukket d. 1. november En del af Gøteborgrutens engelske og norske kunder forventes overført til den nye rute mellem Norge og Storbritannien. Passagerskibet PRINCESS OF SCANDINAVIA, der er bygget i 1976, blev samtidig solgt, hvilket reducerer passagerflådens gennemsnitlige alder. Ny koncernchef Som meddelt i forbindelse med DFDS ordinære generalforsamling er Niels Smedegaard ansat som ny administrerende direktør for DFDS Koncernen. Niels Smedegaard overtager ledelsen efter Ole Frie pr. 1. januar Kvartalsregnskab og forventninger Omsætning Koncernens omsætning for kvartal 2006 steg i forhold til samme periode sidste år med 18% til DKK mio. Omsætning DKK mio. 1-3K05 1-3K06 Ændring, % DFDS Tor Line DFDS Seaways Elimineringer mv n.a. DFDS Koncernen Stigningen i Koncernens omsætning skyldes vækst i DFDS Tor Line, hvor omkring 40% af fremgangen vedrører køb af traileroperatører i 4. kvartal Hertil kommer overtagelsen af Scandlines andel af DFDS LISCO Line pr. 1. januar 2006, købet af HumberBridge primo andet halvår 2005 og åbningen af NevaBridge i november Den øvrige stigning vedrører øget aktivitet i rutenetværket i både Nordsøen og Østersøen, herunder også stigende omsætning i DFDS Lys Line. I DFDS Seaways var antallet af afgange 18% lavere i kvartal som følge af dels lukningen af Cuxhaven-ruten i november 2005, dels omrokering af tonnage. På Oslo- og Amsterdamruterne var omsætningen i kvartal noget højere, som følge af flere afgange på Oslo-ruten og indsættelse af større kapacitet på Amsterdamruten. DFDS Seaways lavere ruteomsætning blev delvist opvejet af omsætning fra udchartring af to passagerskibe. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Koncernens EBITDA for kvartal 2006 blev DKK 897 mio., en fremgang på 26% i forhold til samme periode sidste år. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) DKK mio. 1-3K05 1-3K06 Ændring, % DFDS Tor Line DFDS Seaways Ikke fordelte poster DFDS Koncernen DFDS Tor Lines EBITDA steg med 35% på baggrund af et generelt højere aktivitetsniveau i både Nordsøen og Østersøen. Hertil kommer afvikling af aktiviteter, der var tabsgivende i kvartal 2005, samt bidrag fra virksomheder og aktiviteter overtaget i 4. kvartal 2005 og efterfølgende. Det stigende omkostningsniveau til bunkers blev i væsentligt omfang afdækket gennem prisreguleringsaftaler. Derudover bidrog også resultatudviklingen i DFDS Lys Line til fremgangen, mens udvi- 29. november 2006 DFDS kvartal 2006 Side 4 af 13

5 delsen af havneterminalen i Immingham påvirkede resultatudviklingen negativt i perioden. DFDS Seaways EBITDA faldt med 3% til DKK 224 mio. i kvartal. Lukningen af Cuxhaven-ruten i november i 2005 påvirkede resultatet positivt, mens introduktionen af ny tonnage på Amsterdam-ruten medførte flere engangsomkostninger. Periodens resultatudvikling var derudover negativt påvirket af en væsentlig stigning i omkostningsniveauet til bunkers, som dog var aftagende i 3. kvartal DFDS Koncernen - EBITDA pr. kvartal DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Afskrivninger og avancer Avancer fra salg af aktiver udgjorde i kvartal DKK 29 mio., hvoraf DKK 16 mio. vedrører salget af ro/pax-skibet PALANGA i januar 2006 og DKK 7 mio. vedrører salget af ro/pax-skibet KLAIPE- DA i juli Den øvrige avance skyldes tilbageleveringen af to finansielt leasede fragtskibe og salg af en terminalbygning i Immingham. Avancer og afskrivninger, Koncernen DKK mio. 1-3K05 1-3K06 Ændring, % EBITDA Avancer Afskrivninger EBITA Afskrivningerne for kvartal steg med 14% til DKK 410 mio. Omkring 60% af stigningen skyldes tonnageændringer, herunder tilgangen af KING OF SCANDINAVIA og LISCO OPTIMA samt merafskrivning af sideportsskibe i DFDS Lys Line. Den øvrige stigning vedrører primært virksomheds- og aktivitetskøb. Finansiering Omkostningen til finansiering for kvartal blev DKK 139 mio., hvilket var DKK 14 mio. mindre end for samme periode sidste år. Nettorenteudgifterne steg med 8% på grundlag af en forøgelse af den gennemsnitlige nettorentebærende gæld på 19%. Imidlertid var lånerenten ca. et halvt procentpoint lavere, hvilket delvist opvejede gældsforøgelsen. Nedgangen i omkostningen til finansiering skyldes således dels en stigning i indtægten fra netto-kursreguleringer, dels færre omkostninger til finansiel leasing herunder kursreguleringer knyttet hertil. Finansielle poster, Koncernen DKK mio. 1-3K05 1-3K06 Ændring, % Nettorenteudgifter Nettokursreguleringer Øvrige poster I alt Resultat før skat Resultatet før skat for kvartal blev herefter DKK 379 mio., en forbedring på DKK 165 mio. sammenlignet med samme periode sidste år. Balance og investeringer De samlede aktiver udgjorde ultimo kvartal DKK mio., hvilket var DKK 881 mio. mere end på samme tidspunkt sidste år. Den øgede balancesum kan primært henføres til virksomheds- og aktivitetskøb samt investeringen i cruise ferry-skibet KING OF SCANDINAVIA og ro/paxskibet LISCO OPTIMA samt leveringen af den sidste ro/ro-nybygning TOR FICARIA. Investeret kapital og ROIC Den gennemsnitlige investerede kapital udgjorde DKK mio. i kvartal, en stigning på 13% i forhold til samme periode sidste år. Stigningen er relateret til ovennævnte skibsinvesteringer samt virksomheds- og aktivitetskøb. Forrentningen af den investerede kapital for kvartal blev 8,9% p.a., en fremgang på 1,9 procentpoint i forhold til samme periode i Resultatforventning for 2006 For hele året 2006 forventes en omsætningsstigning på 17-18%, hvilket er lidt højere end det tidligere meddelte interval for omsætningsvækst på 15-17%. Den højere omsætning skyldes både købet af Norfolk Line Containers og et generelt højere aktivitetsniveau inden for fragtområdet. Netto-investeringerne forventes at udgøre DKK 1,7 mia. for hele året. Tidligere forventedes netto-investeringer for hele året på DKK 1,5 mia. Forskellen vedrører hovedsageligt købet af PRINCESS OF NORWAY og salget af PRINCESS OF SCANDINAVIA. DFDS samlede valutakursrisiko vurderes på baggrund af den foretagne afdækning at være begrænset. I den resterende del af året er hovedparten af bunkersforbruget afdækket gennem prisreguleringsaftaler inden for fragtområdet og oliepristillæg inden for passagerområdet. Resultatet i den resterende del af året kan fortsat blive påvirket af udefrakommende begivenheder især ændringer i efterspørgslen i fragt- og passagermarkederne. Der er endvidere fortsat knyttet nogen usikkerhed til resultatpåvirkningen fra olieprisudviklingen. 29. november 2006 DFDS kvartal 2006 Side 5 af 13

6 På denne baggrund forventes fortsat et resultat før skat for hele året i størrelsesordenen DKK 400 mio. Resultatforventningen er således uændret i forhold til opjusteringen meddelt d. 30. oktober 2006, hvor resultatforventningen blev opjusteret fra et resultat før skat i størrelsesordenen DKK 325 mio. Se for mere information om DFDS. Regnskabspraksis Regnskabsmeddelelsen for kvartal er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS), som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til kvartalsmeddelelser for børsnoterede selskaber. Meddelelsen er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2005 bortset fra, at værdiregulering på beholdning af værdipapirer ikke længere sker via resultatopgørelsen, men overføres til en reserve på egenkapitalen. Dette sker som følge af implementering af ændringen af IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling mulighed for dagsværdi. Implementeringen er foretaget pr. 1. januar 2006 og reducerede resultatet før skat for 2005 med DKK 7,5 mio. EPS og EPS-D reduceredes med DKK 1,0. Egenkapital og balancesum er uændrede for Den tilsvarende effekt af implementeringen for kvartal 2005 var en reduktion af resultat før skat med DKK 8,1 mio. EPS og EPS-D reduceredes med DKK 1,0. Egenkapital og balancesum er uændrede. Herudover medfører implementeringen, at en opskrivning primo 2006 på DKK 14,2 mio. (primo 2005 DKK 6,7 mio.) af beholdningen af værdipapirer overføres fra overført resultat til reserver i egenkapitalen. Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt regnskabsmeddelelsen for perioden 1. januar 30. september Meddelelsen, som er urevideret, er aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i IFRS, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at meddelelsen giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2006 samt resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september København, 29. november 2006 Direktion: Ole Frie Christian Merrild Søren Jespersen Bestyrelse: Ivar Samrén Vagn Sørensen Claus Arnhild Jill Lauritzen Melby Anders Moberg Thomas Mørk Ingar Skaug Lene Skole Ib Sørensen 29. november 2006 DFDS kvartal 2006 Side 6 af 13

7 DFDS Koncernen - resultatudvikling pr. segment DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt kvt DFDS Tor Line Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % 5,9 11,1 9,5 5,6 8,0 10,2 10,9 12,7 11,3 8,9 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % 4,6 8,9 7,8 5,0 6,4 9,7 9,8 11,6 10,4 7,0 Lanemeter, ' DFDS Seaways Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % -29,2 12,0 23,3 2,2 6,4-28,6 9,1 20,9 6,1 7,6 Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % -24,3 14,7 36,1 2,0 7,1-20,4 9,1 26,9 6,2 9,0 Passagerer, ' Ikke fordelte poster Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) DFDS Koncernen Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Salg af aktiver Afskrivninger Driftsresultat (EBITA) Driftsmarginal (EBITA), % -3,8 11,1 13,7 4,0 6,9 2,1 10,0 14,8 9,4 7,9 Resultat før skat Investeret kapital, gennemsnit Afkast af investeret kapital (ROIC) p.a., % -3,1 10,0 13,5 3,3 6,0 1,9 9,2 14,8 8,9 7,0 29. november 2006 DFDS kvartal 2006 Side 7 af 13

8 DFDS Koncernens resultatopgørelse DKK mio. 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele året Nettoomsætning 2.020, , , , ,4 Omkostninger: Skibenes driftsomkostninger 990,3 811, , , ,4 Charterhyre 128,4 133,7 381,6 379,7 525,5 Personaleomkostninger 351,8 321, ,5 956, ,5 Andre omkostninger ved salg og administration 118,9 97,6 329,0 315,5 416,7 Omkostninger i alt 1.589, , , , ,1 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 430,6 356,4 897,3 714,3 890,3 Avance/tab ved salg af skibe, ejendomme og terminaler 10,5 0,4 28,5 11,2 28,6 Af- og nedskrivninger: Skibe -114,1-104,7-330,4-310,5-412,1 Øvrige anlægsaktiver -28,9-15,5-79,2-49,8-74,9 Af- og nedskrivninger i alt -143,0-120,2-409,6-360,3-487,0 Driftsresultat (EBITA) 298,1 236,6 516,2 365,2 431,9 Værdiregulering goodwill/negativ goodwill 0,1 0,0 0,3 0,6 0,6 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0,2-0,1 0,8 0,7 0,6 Finansielle indtægter 10,8 26,3 55,0 79,2 102,2 Finansielle omkostninger -62,6-70,4-193,7-231,9-304,7 Resultat før skat 246,6 192,4 378,6 213,8 230,6 Skat af periodens resultat -10,6-8,2-22,2-17,4-37,3 Periodens resultat 236,0 184,2 356,4 196,4 193,3 Periodens resultat fordeles således: DFDS A/S' andel af periodens resultat 232,2 178,3 348,8 180,9 175,4 Minoritetsinteressernes andel af periodens resultat 3,8 5,9 7,6 15,5 17,9 236,0 184,2 356,4 196,4 193,3 Resultat pr. aktie (EPS) 30,6 23,5 45,9 23,9 23,1 Udvandet resultat pr. aktie 30,5 23,5 45,9 23,9 23,1 29. november 2006 DFDS kvartal 2006 Side 8 af 13

9 DFDS Koncernens balance aktiver DKK mio Langfristede aktiver Langfristede immaterielle aktiver Goodwill 161,6 119,0 157,6 Software 34,5 33,9 33,1 Igangværende udviklingsprojekter 7,2 3,2 5,0 Andre immaterielle anlægsaktiver 82,2 56,8 95,9 Langfristede immaterielle aktiver i alt 285,5 212,9 291,6 Langfristede materielle aktiver Ejendomme 72,0 65,5 74,3 Terminaler 370,8 263,0 265,2 Skibe 6.683, , ,8 Maskiner, driftsmateriel og inventar 233,8 164,5 231,8 Igangværende anlægsarbejder og forudbetalinger 41,0 215,3 250,8 Langfristede materielle aktiver i alt 7.401, , ,9 Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 11,3 6,7 6,2 Tilgodehavender 6,6 32,7 23,9 Værdipapirer 23,0 27,2 26,7 Udskudt skatteaktiv 81,4 96,2 91,4 Andre langfristede aktiver i alt 122,3 162,8 148,2 Langfristede aktiver i alt 7.809, , ,7 Kortfristede aktiver Varebeholdninger 77,9 88,3 91,5 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 816,4 706,6 678,2 Andre tilgodehavender og kortfristede aktiver 125,3 118,8 140,7 Periodeafgrænsningsposter 96,4 103,1 92,0 Aktiver bestemt for salg 96,0 0,8 30,2 Likvide beholdninger 298,4 263,8 249,6 Kortfristede aktiver i alt 1.510, , ,2 Aktiver i alt 9.319, , ,9 29. november 2006 DFDS kvartal 2006 Side 9 af 13

10 DFDS Koncernens balance passiver DKK mio Egenkapital Aktiekapital 800,0 800,0 800,0 Overført resultat 2.454, , ,0 Reserver -119,3-189,6-149,6 Foreslået udbytte 0,0 0,0 56,9 Aktionærerne i DFDS A/S' andel af egenkapitalen 3.135, , ,3 Minoritetsinteresser 108,4 165,0 101,4 Egenkapital i alt 3.243, , ,7 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Rentebærende gældsforpligtelser 3.928, , ,6 Udskudt skat 194,4 156,5 190,1 Pensions- og jubilæumsforpligtelser 239,8 237,1 234,6 Andre hensatte forpligtelser 6,7 26,1 6,9 Langfristede forpligtelser i alt 4.369, , ,2 Kortfristede forpligtelser Rentebærende gældsforpligtelser 643,3 583,2 650,6 Leverandører af varer og tjenesteydelser 323,7 350,5 321,7 Gæld til associerede selskaber 0,1 0,0 0,0 Andre hensatte forpligtelser 0,0 1,5 2,1 Selskabsskat 13,4 10,7 13,0 Anden gæld 592,8 657,4 565,8 Periodeafgrænsningsposter 133,1 125,4 97,8 Kortfristede forpligtelser i alt 1.706, , ,0 Forpligtelser i alt 6.076, , ,2 Passiver i alt 9.319, , ,9 29. november 2006 DFDS kvartal 2006 Side 10 af 13

11 DFDS Koncernens egenkapitalopgørelse DKK mio Egenkapital primo 2.903, , ,9 Primo kursregulering af egenkapital -4,0 11,5 3,9 Resultateffekt af forskel mellem ultimo- og gennemsnitskurs -1,4 0,3 0,0 Ændring i værdi af finansielle instrumenter 38,7 66,4 113,1 Aktiebaseret vederlæggelse 2,1 1,2 1,7 Op- og nedskrivning af værdipapirer -3,7 8,1 7,5 Periodens resultat 356,4 196,4 193,3 Udloddet udbytte -60,0-53,1-56,0 Udloddet udbytte, egne aktier 3,0 0,0 2,9 Udnyttelse af aktieoptioner 8,7 6,4 6,4 Andre reguleringer vedr. minoritetsinteresser -0,7-4,9-70,9 Andre reguleringer 0,6 0,1 1,9 Egenkapital ultimo 3.243, , ,7 29. november 2006 DFDS kvartal 2006 Side 11 af 13

12 DFDS Koncernens pengestrømsopgørelse DKK mio. 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele året Pengestrøm fra driftsaktivitet Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 430,6 356,4 897,3 714,3 890,3 Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v. 71,1 28,9 75,7-1,4 3,9 Ændring i driftskapital -40,1-137,5-37,9-143,5-165,7 Betaling af hensatte forpligtelser -6,2-0,1-9,3-1,3-3,4 Pengestrøm fra driftsaktivitet, brutto 455,4 247,7 925,8 568,1 725,1 Renteudgifter, netto -31,7-45,4-116,1-99,0-190,6 Betalte skatter -6,7-4,8-11,5-9,0-14,6 Pengestrøm fra driftsaktivitet, netto 417,0 197,5 798,2 460,1 519,9 Pengestrøm fra investeringsaktivitet Skibe 21,2-18, ,6-387,4-406,7 Ejendomme og terminaler -10,4-13,7-87,9-63,3-67,7 Driftsmateriel -18,5-9,1-36,9-27,4-37,2 Immaterielle anlægsaktiver -3,3-2,8-10,0-13,7-15,5 Køb af virksomheder og aktiviteter -5,9-12,9-8,2-117,3-221,9 Køb af minoritetsinteresser 0,0 0,0-0,8-1,5-104,8 Associerede virksomheder 0,0 0,0-5,8 0,5-0,8 Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt -16,9-57, ,2-610,1-854,6 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i andre finansielle anlægsaktiver 13,8 13,0 30,4 45,8 52,3 Ændring i lån med pant i skibe -154,6-130,0 661,0-22,1 118,1 Ændring i andre finansielle lån 0,3 3,7-23,0 65,8 83,9 Betalt leasingydelse vedrørende finansielt leasede aktiver -74,8-18,2-102,2-41,7-50,3 Forskydning i driftskreditter -170,0-40,3-91,0 133,5 149,1 Udnyttelse af aktieoptioner 0,0-0,9 0,0 0,4 0,4 Betalt udbytte 0,0-7,6-57,0-60,9-60,9 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt -385,3-180,3 418,2 120,8 292,6 Periodens pengestrøm i alt 14,8-39,9 51,2-29,2-42,1 Likvide beholdninger og værdipapirer primo perioden 287,0 302,5 249,6 287,6 288,2 Kursregulering -3,4 1,2-2,4 5,4 3,5 Likvide beholdninger og værdipapirer ultimo perioden 298,4 263,8 298,4 263,8 249,6 Ovennævnte kan ikke udledes direkte af resultatopgørelse og balance 29. november 2006 DFDS kvartal 2006 Side 12 af 13

13 Definitioner Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBITA) Resultat før af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver Resultat efter af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver Driftsmarginal Driftsresultat (EBITA) x 100 Omsætning Driftsresultat efter skat (NOPAT) Investeret kapital Afkast af investeret kapital (ROIC) Resultat til analyseformål Driftsresultat (EBITA) minus periodens betalbare skat justeret for skatteeffekten af finansiering, netto Arbejdskapital (ikke-rentebærende kortfristede aktiver minus ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser) plus langfristede immaterielle og materielle aktiver minus pensions- og jubilæumsforpligtelser samt andre hensatte forpligtelser Driftsresultat efter skat (NOPAT) x 100 Gennemsnitlig investeret kapital Periodens resultat efter minoritetsinteresser eksklusive regulering af tidligere års skatter og udskudte skatter Egenkapitalforrentning Resultat til analyseformål x 100 DFDS andel af egenkapitalen, gennemsnit Egenkapitalandel Egenkapital x 100 Aktiver i alt Resultat pr. aktie (EPS) Udbytte pr. aktie Indre værdi pr. aktie Kurs/Indre værdi (K/I) DFDS andel af periodens resultat Vægtet gennemsnitligt antal aktier i omløb Årets udbytte Antal aktier ultimo perioden DFDS andel af egenkapitalen ultimo perioden Antal aktier ultimo perioden Aktiekurs ultimo perioden Indre værdi pr. aktie ultimo perioden 29. november 2006 DFDS kvartal 2006 Side 13 af 13

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15%

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2006 23. maj 2006 1. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2006 Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio.

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 09/2004 27. maj 2004 1. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2004 Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret

Læs mere

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5%

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5% Selskabsmeddelelse Nr. 19/2007 29. november 2007 1.-3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2007 Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Hovedtal 2003 2002 2003 2002 2002 DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.574 1.360 3.929 3.686 4.870

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Hovedtal 2003 2002 2002 DKK mio. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.076 1.050 4.870 Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler -7 0-14

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 13/2008 København, den 20. maj 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 1 af 18 Resumé for 1. kvartal 2008 Bestyrelsen

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Delårsrapport for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 København, 26. august 2008 Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Væsentlige begivenheder, 1.

Læs mere

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S 1. kvartal 2006 Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S Indhold Kort om kvartalet Vi følger strategien Benchmarking DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002.

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2002 Den 29. november 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for. kvartal, 1. januar 0. september 2002.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 16/2010 12.05.2010 Resultatet for DFDS ro-ro-fragtruter,

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED

MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2009 MERE STABILE MARKEDER, MEN FORTSAT LAV SIGTBARHED DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 13/2009 13.05.2009 Årets første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere