Den Danske Lyspris 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Lyspris 2010"

Transkript

1 Den Danske Lyspris 2010 Dansk Center for Lys

2 Om Den Danske Lyspris 2010 Hensigten med Den Danske Lyspris er at sætte fokus på og synliggøre lyskulturen i Danmark. Dette sker ved at fremhæve spændende, veldesignede og veludførte belysningsanlæg i Danmark. Prisen skal samtidig medvirke til at profilere lysbranchen og Dansk Center for Lys. Prismodtagere Den Danske Lyspris kan tildeles særligt bemærkelsesværdige indendørs- eller udendørsbelysningsanlæg, som på fornem vis kombinerer teknologi, kvalitet, energi, æstetik/ arkitektur, farver oplevelser m.v. Prisen gives normalt til bygherrer og de fagfolk, der har haft hovedansvaret for udformning og etablering af belysningsanlægget. Et af formålene med prisen er at få fremhævet anlæg, som via sin kvalitet eller nytænkning kan tjene som inspiration for andre bygherrer og projekterende. Bedømmelseskriterier I bedømmelsen indgår bl.a. anlæggets tekniske kvalitet, funktionalitet, visuelle og æstetiske aspekter, energiforbrug og driftsøkonomi. Der lægges vægt på nytænkning og kreativitet. Øvrige krav Som eksempler kan nævnes: Anlægget skal kombinere teknologi, kvalitet, æstetik/ arkitektur, oplevelse og farver med bygningen/stedets karakteristika Anlægget skal fremhæve bygningen eller byområdets egenart, samt om muligt være med til at øge stedets eller bygningens attraktionsværdi Lyssætningen skal være bemærkelsesværdig med et klart element af nytænkning Belysningen skal være det bærende element i bygningens eller byområdets fremtræden efter mørkets frembrud Anlægget skal være udformet under hensyntagen til de energi- og driftskrav, man bør stille til et moderne belysningsanlæg Anlægget skal være taget i brug inden for de seneste to år Jury Juryens medlemmer udpeges af en række organisationer og af Dansk Center for Lys, DCL. I 2010 har følgende organisationer og fag været repræsenteret: Akademisk Arkitektforening. Arkitekt m.a.a. Merete Madsen Arbejdstilsynet. Ingeniør Finn Gamél Christensen Bygherreforeningen. Byplanchef Rita Justesen Danske Landskabsarkitekter. Landskabsarkitekt Rune Bugge Jensen Dansk Energi. Product manager Kurt Hejlesen Lysdesignerne. Lysdesigner Jesper Kongshaug Fynske kreds. Arkitekt m.a.a. Jes Johannsen Midtjyske kreds, Ingeniør Christian Bertelsen Nordjyske kreds. Energivejleder Marianne Bender Andersen Sydjyske kreds. Arkitekt m.a.a. Anne Mette Rasmussen Østkredsen. El-installatør Niels Erik Knudsen Kunstlysekspert. Cand. scient. og udstillingsudvikler Poul Kattler Ungt Lys. Designstuderende Silla Herbst Formand for juryen: Direktør Kenneth Munck, DCL Sekretær for juryen: Arkitekt m.a.a. Dorte Gram, DCL Hæderspris Den Danske Lyspris er en hæderspris. Diplom og en plakette gives til anlæggets ejer. Æren deles med de fagfolk, som har stået bag anlægget. Tidligere vindere Det Kongelige Teaters nye skuespilhus (2008) Nye perroner på København H (2009) Sponsorer

3 Vinder af Den Danske Lyspris 2010: Nordvest Parken i København Foto: copyright SLA. Belysningen af det langstrakte og komplekse byrumsforløb er løst på en syret og legende måde, som passer godt til stedet og dets mange forskellige brugere. Lyset udnytter parkens arkitektur og objekter og de glade farver og de varierede scenarier gør byrummet uhøjtideligt og lige til at indtage. Det overordnede tema for parkens udformning er Mælkevejen. Stjerner i form af siddeøer, goboprojektioner og tryk på asfalten leder brugerne igennem parken, mens den farvede interaktive belysning tilfører stedet overraskende og sjove oplevelser. For at mindske risikoen for hærværk er træerne belyst oppefra. Denne form for belysning minimerer samtidigt lysspild mod himlen. De stribede lygtepæle er integreret i designløsningen og er med til at give området sin helt egen karakter. Ved at opdele lyset i en primær og sekundær interaktiv belysning får parken et energiforbrug, der er afstemt efter døgnets rytme. Parken spiller godt sammen med de omkringliggende boligblokke, idet lyset fra de store private vinduesfacader indgår i parkens lys og helhed. Funktionsmæssigt er der enkelte steder gået på kompromis med de krav, man bør stille til en god brugsbelysning. Visse steder er stierne ikke tilstrækkeligt oplyst, og nogle steder forekommer der blænding. Med prisen ønsker juryen at fremhæve et spændende. legende og dristigt projekt, som flytter grænserne for, hvordan et offentlig byrum kan belyses. Bygherre: Københavns Kommune. Center for park og natur Landskabsarkitekt: SLA A/S Lys- og mastedesign: SLA A/S Rådgivende ingeniør: Lemming og Eriksson A/S Anlægsgartner: Skælskør Anlægsgartnere A/S El-installatør: HH-Installation

4 Nominerede projekter 2010: Green Lighthouse, København Kvaliteterne i Green Lighthouse ligger i dagslysudnyttelsen. Dagslyset spiller smukt sammen med arkitekturen og bygningen virker meget lys med god kontakt mellem ude og inde. Det store ovenlys i atriet bevirker, at alle arbejdspladser er velbelyste på trods af bygningens dybde. Huset er et fint eksempel på, hvor langt bæredygtighed kan integreres i et mindre kontorhus. Det elektriske lys er forsynet med dagslysstyring og bevægelsesmeldere, hvorved energiforbruget til belysning minimeres. Bygningen er CO 2 -neutral, og der er derfor også lagt stor vægt på brugen af energibesparende lyskilder. Størstedelen af belysningen er løst ved hjælp af LED. De anvendte løsninger er dog allerede nu overhalet af nyere og bedre teknologi. Den største anke ved kunstlyset er dog, at der ikke er taget tilstrækkelig stilling til lyssætningen i forhold til brugerne og arkitekturen. Lyset virker for ensartet. Der kunne med fordel være tænkt mere i, hvor og hvad, der skal belyses. Når juryen ønsker at fremhæve dette forsøgsbyggeri er det derfor for den velgennemtænkte og fine dagslysudnyttelse. En anden meget prisværdig ting ved byggeriet er, at alle resultater og energimålinger offentliggøres til gavn for fremtidige nybyggerier. Foto: Adam Mørk Bygherre: Videnskabsministeriet Bruger: Københavns Universitet Arkitekt: Christensen og Co. Arkitekter A/S Rådgivende ingeniør: COWI Totalentreprenør: Hellerup Byg Davids Samling Islamisk samling, København Et særdeles veludført belysningsanlæg, som understøtter og fremhæver de mange fine genstande i den kostbare samling af islamiske kunst og kultur. Det svære kompromis mellem at kunne vise og bevare er løst fint med lave lysniveauer og en meget præcis fokusering på de enkelte genstande. Resultatet er en meget stemningsfuld belysning, der skaber et fokus på de enkelte genstande, uden at det påvirker oplevelsen af at bevæge sig igennem et labyrintiske udstillingsforløb. Lyssætningen understreger mystikken og bringer historiens vingesus i spil. Den anvendte lysteknologi er velkendt og gedigen. Fiberlyset har mange fordele i forhold til belysning af sarte genstande. Lysgiveren kan placeres uden for montrerne og lyset har en god farvegengivelse. Der er lagt ekstra lys ind i montrerne, og det giver museet gode vilkår til også fremover at ændre udstillingerne. Der forekommer blænding visse steder og de lave lysniveauer gør det svært at læse skiltene. Energimæssigt ville det være en god idé med bevægelsesmeldere, så lyset først tænder, Foto: Pernille Klemp når der er besøgende i udstillingen. Derved kunne lysniveauet hæves uden at det går udover de kostbare genstande. For genren udstillingsbelysning er opgaven løst på et meget højt niveau, som vil kunne virke som inspiration for mange andre museer. Bygherre: Davids Fond og Samling Totalrådgiver: Wohlert Arkitekter A/S Underrådgiver for el: Gert Carstensen A/S

5 Nominerede projekter 2010: Fermaten, Herning Med lysdesignet til pladsen foran spillestedet Fermaten er det lykkedes at skabe et moderne byrum med en markant visuel iscenesættelse og klare referencer til underholdningsindustrien. Lyssætningen er veldesignet og farvevalget er dristigt. De tre murflader i facaden er belyst med røde og grønne LED downlights, mens projektører ophængt i røde rigs oplyser selve pladsen. Der er fiberlys i trappetrinnene og den modstående betonmur er belyst med goboprojektioner, hvis mønster genfindes i belægningerne og i en tilstødende port. Den samlede komposition er flot og belysningen er teknisk set meget velgennemført. Der er mange gode detaljer og finishen er i top. Med lysdesignet er der skabt et interessant byrum, som appellerer til byens unge og som genspejler spillestedets indhold. Projektet er således et glimrende eksempel på, hvordan lys kan samle og forvandle en række forskellige elementer i byrummet til en stemningsfuld og velfungerende helhed. Foto: Carsten Ingemann Bygherre: Herning Kommune Landskabsarkitekt: Schønherr Landskab Lysdesigner: ÅF Hansen & Henneberg Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma El-entreprenør: Birk TeQ A/S Byrum, Å og Kultur, Holstebro Dette projekt udmærker sig ved, at landskabsarkitekten og lysdesigneren har arbejdet sammen fra et meget tidligt stadie i projektet. Lyset er integreret i de arkitektoniske elementer og er med til at fremhæve dem. Perlen i projektet er det flotte lysloft ved indgangen til musikteatret, som nærmest må betegnes som en videoinstallation. Den viser et meget poetisk og stemningsfuldt billede af en vandspejling og knytter således bånd til åen nedenfor. Broen over åen er flot belyst med hvidt fiberlys, som følger broens knæk i gelænderet og med blå-grønt lys under, som skaber et lysrum under broen. De vandrette fiberlysbånd i åbrinken lyser lidt for kraftigt og kunne med fordel dæmpes lidt. De cirkulære lysbrønde på stierne langs åen virker lidt for søvnigt oplyste i sammenligning med den øvrige belysning. Vedligeholdelsesmæssigt er disse lysbrønde heller ikke så attraktive, idet der forekommer kondens og i visse tilfælde også smuds under glasset. Den generelle belysning med projektører på master skaber et varieret lys, der spiller fint sammen med byrummets arkitektur. Området fremstår flot iscenesat efter mørkets frembrud. Lysdesignet rummer høje oplevelsesmæssige kvaliteter, Foto: Helene Høyer Mikkelsen som fornyer stedet og sætter fokus på Musikteatret som kulturelt samlingssted. Det er lykkedes at skabe en flot lysoplevelse i et meget vanskeligt byrum. Bygherre: Holstebro Kommune og Realdania Bygherrerådgiver: Kuben Managment A/S Arkitekter: Landskabsarkitekterne Schul + Okra, et samarbejde mellem et dansk og hollandsk arkitektfirma Belysningskonsulent: Åsa Frankenberg Udførende: Vestforsyning A/S og Informationsteknik A/S

Den Danske Lyspris 2011

Den Danske Lyspris 2011 Den Danske Lyspris 2011 Aalborg Havnefront. Strandvejens sydside og Slotsgadetorvet. Foto: Martin Kristiansen. Dansk Center for Lys Den Danske Lyspris 2011 Formålet med Den Danske Lyspris er at sætte fokus

Læs mere

Den Danske Lyspris 2013

Den Danske Lyspris 2013 Den Danske Lyspris 2013 Forsidebillede: Gl. Hellerup Gymnasium - Multihallen. Foto: Jens Lindhe. Idé og layout: Dansk Center for Lys Oplag: 100 eksemplarer Yderligere eksemplarer: Dansk Center for Lys

Læs mere

NR 04 / 2009 DEN DANSKE LYSPRIS 2009 LYSETS DAG INTERVIEWS

NR 04 / 2009 DEN DANSKE LYSPRIS 2009 LYSETS DAG INTERVIEWS NR 04 / 2009 DEN DANSKE LYSPRIS 2009 LYSETS DAG INTERVIEWS LYS 04-2009 / 3 Lysdesignerne manifesterer sig Den Danske Lyspris 2009, som blev uddelt på Lysets Dag, blev en manifestation af lysdesignerens

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

ODENSE OFFENTLIGE SLAGTEHUSE BYGHERREKONKURRENCE 119 UNGDOMSBOLIGER

ODENSE OFFENTLIGE SLAGTEHUSE BYGHERREKONKURRENCE 119 UNGDOMSBOLIGER ODENSE OFFENTLIGE SLAGTEHUSE BYGHERREKONKURRENCE 119 UNGDOMSBOLIGER TÅRNPLADSEN FÆLLESRUM I BOLIGGADE ÅBENT - BEVÆGELSE - EKSTROVERT LEDE SPOTS SUPERKILEN FÆLLESRUM I BYHAVER INTIMT - STATISK - INTROVERT

Læs mere

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // INDHOLD 2 Indledning 4 Bedømmelsen 5 Konkurrencens forløb 8 COBE 18 entasis 26 Kragh og Berglund 30 Kristine Jensens Tegnestue 34 Polyform Arkitekter ApS

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1

Læs mere

Bygherre: Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen

Bygherre: Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen Bellahøj Svømmestadion Bygherre: Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen Arkitekt: Arkitema Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma Bellahøj Svømmestadion er et stort og markant bygningsværk

Læs mere

GHB Landskabsarkitekter a/s & Bjarne Schläger Arkitekter. Belysningsplan for Sarpsborg Kommune som delutredning til kommunedelplan sentrum

GHB Landskabsarkitekter a/s & Bjarne Schläger Arkitekter. Belysningsplan for Sarpsborg Kommune som delutredning til kommunedelplan sentrum Belysningsplan for Sarpsborg Kommune som delutredning til kommunedelplan sentrum August 2012 Indholdsfortegnelse 3 Indledning, baggrund, målsetting 43 Lyskilder, lysfarver og lysstyring 4 Byarkitektoniske

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

By og Byg Resultater 013 Arkitektur, energi og dagslys Undersøgelse af syv bygninger

By og Byg Resultater 013 Arkitektur, energi og dagslys Undersøgelse af syv bygninger By og Byg Resultater 013 Arkitektur, energi og dagslys Undersøgelse af syv bygninger Arkitektur, energi og dagslys Undersøgelse af syv bygninger Jens Christoffersen Erwin Petersen Ole Svensson By og Byg

Læs mere

Dansk Center for Lys Årsberetning 2013

Dansk Center for Lys Årsberetning 2013 Dansk Center for Lys Årsberetning 2013 2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Lighting). Jeg vil meget gerne her takke Bjarne for hans store indsats for foreningen. Med sin venlige facon og sine konstruktive

Læs mere

Danmarks bedste renovering

Danmarks bedste renovering Danmarks bedste renovering INDHOLD Forord... 5 Pejlemærker for branchen... 6 Fra 107 til seks gode eksempler... 12 Nordkraft... 16 Langkærparken... 22 Henkel... 28 Poplen... 36 Ryesgade 30 A-C... 42 Vestermølle

Læs mere

Velbesøgt NordLED konference

Velbesøgt NordLED konference 4 / LYS 04-2010 / NordLED 2010 Der var 300 deltagere til konferencen, der blev afholdt i Tivoli Congress Center. Foto: Jakob Eskildsen. Velbesøgt NordLED konference Med 300 deltagere blev NordLED 2010

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

inspiration Troldtekt Kontor og erhverv Kreativt miljø på Holmen side 8 >

inspiration Troldtekt Kontor og erhverv Kreativt miljø på Holmen side 8 > Troldtekt Kontor og erhverv inspiration Kreativt miljø på Holmen side 8 > Jacob Jensen design: Smuk ramme om verdensberømt design Tectura i Brøndby: Fabrikkens forvandling Kanonbådsskurene: Kanonbådsskure

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN //

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // NR. 1 FORÅR 2014 g // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // 6 AUTENTISK DESIGN VELFAC Classic vinduer opfylder energikrav og æstetiske behov BIG, BIGGER, BIGGEST Internationalt anerkendte Bjarke Ingels

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Bedre lys til ældre borgere

Bedre lys til ældre borgere Energirigtig renovering Bedre lys til ældre borgere Håndbog www.plan-c.dk PRØVEBOLIG 2 Bedre lys til ældre borgere Plan C Indhold BEDRE LYS TIL ÆLDRE BORGERE s. 5 DET ALDRENDE ØJE s. 9 PRØVEBOLIGEN s.

Læs mere

Integreret kunst bygninger

Integreret kunst bygninger Integreret kunst bygninger Evaluering af proces omkring integreret kunst i byggeri Pilotprojekt, SDU og LIFE. Maj 2011 Kolofon Integreret kunst - bygninger Evaluering af proces omkring integreret kunst

Læs mere

GODT BYGGERI ODENSE 2007

GODT BYGGERI ODENSE 2007 GODT BYGGERI ODENSE 2007 BYENS MANGFOLDIGHED Opmærksomhed overfor byens udvikling, dens historie og bygningsmæssige karakteristika er stigende i disse år. Efter en periode hvor fokus i arkitekturen har

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning Struktur Indledning, kapitel 1: Beskriver baggrunden for og formålet med at udfærdige et besparelses- og designkatalog

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder Københavns Kommune November 2009 Redaktion aa Konkurrencer Design 2+1 Idébureau tryk Rosendahls Fihl Jensen

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER

TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER SEPTEMBER 2005 MILJØ DESIGN TEKNIK NR 03 CHARLES STONE OBH-GRUPPENS NYE HUS I ODENSE TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER Forsidefoto: Indianapolis Muesum of Art. Foto: Keith Clark INDHOLD 5 Charles Stone

Læs mere

DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag den 1.

DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag den 1. Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet - UgebrevetA4.dk 30-06-2015 22:50:42 DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag

Læs mere